Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2014 Jyväskylän Yrittäjät

2 2 Toimintasuunnitelma 2014 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA Arvot Missio Visio TOIMINTASUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ TOIMINTASUUNNITELMA AVATTUNA Kasvun vuosi Yhdistyksen johtaminen Strateginen johtaminen Operatiivinen johtaminen KONKREETTISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uudistuvan yrittäjyyden huomioiminen Yrittäjyysilmapiirin vahvistaminen Kuntavaikuttaminen Jäsentoiminnan monipuolistaminen Jäsenviestinnän tehostaminen... 8

3 Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA 1.1 Arvot Vapaus Vastuu Uudistuminen 1.2 Missio Yhdistyksen tehtävä on yhdessä toimien vahvistaa yrittäjien menestymistä ja sitä kautta Jyväskylän, Keski-Suomen ja Suomen kilpailukykyä 1.3 Visio 2020 Jyväskylä on yrittäjyysyhteiskunnan esimerkkikaupunki vuonna Kaupungin hyvinvointi, menestys ja kasvu perustuvat uudistuvalle yrittäjyydelle KASVAVA JA UUDISTUVA YRITTÄJYYS LUO HYVINVOINTIA 2. TOIMINTASUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 1. Kasvavan ja muuttuvan yrittäjyyden huomioiminen kehittämällä ja tukemalla yrittäjien, kaupungin, oppilaitosten sekä muiden keskeisten sidosryhmien välistä yhteistoimintaa ja verkostoja 2. Positiivisen yrittäjyysilmapiirin vahvistaminen Jyväskylässä vaikuttamalla yleisen elinkeinopolitiikan strategisten tavoitteiden ja työnjaon selkiyttämiseen yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi 3. Kuntavaikuttaminen kaupungin hankintastrategian, palvelustrategian ja yritysvaikutusten arviointikäytäntöjen edelleen kehittämiseen 4. Jäsentoiminnan monipuolistaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla laadukkaita tilaisuuksia yhdessä Jyvässeudun ja Korpilahden Yrittäjien kanssa 5. Jäsenviestinnän tehostaminen lisäämällä jäsenyrittäjien ajantasaista tietoa käytännön vaikuttamistyöstä ja toimenpiteistä

4 4 Toimintasuunnitelma TOIMINTASUUNNITELMA AVATTUNA 3.1 Kasvun vuosi 2014 Jyväskylän Yrittäjien toiminnan kantavana pohja-ajatuksena vuonna 2014 on kasvu. Kasvu näkyy toiminnassa ja kehittämistyössä erityisesti kolmen painopistealueen - yrittäjä, yritys ja järjestö - muodossa: 1. Yrittäjän kasvu tarkoittaa yrittäjien henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin, yrittäjien sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä yrittäjien osaamisen kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä 2. Yritysten kasvu pitää sisällään toimenpiteet yritystoiminnan edellytysten, yritysten välisen yhteistyön ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi Jyväskylässä 3. Järjestön kasvu näkyy yhdistyksen toiminnan näkyvyyden ja vetovoimaisuuden kehittämiseen tähtäävissä toimenpiteissä YRITTÄJÄ YRITYS Kasvu JÄRJESTÖ 3.2 Yhdistyksen johtaminen Strateginen johtaminen Vuonna 2014 jatketaan vision saavuttamiseen tähtäävän pidemmän aikavälin strategiatyötä yhdessä Jyväskylän Yrittäjien, Jyvässeudun Yrittäjien ja Korpilahden Yrittäjien kanssa. Strategiatyössä otetaan vuoden 2014 aikana kantaa mm. seuraaviin konkreettisiin asioihin Yhdistyksen taloudellisten ja henkilöresurssien kehittäminen Muuttuvan yrittäjäkunnan (uusi yrittäjäsukupolvi, ikääntyvät yrittäjät, omistajanvaihdokset ja yritysrakenteen muutos) tarpeiden huomioiminen yhdistyksen toiminnassa

5 Toimintasuunnitelma Kuntavaikuttamisen edelleen kehittäminen muun muassa kaupungin luottamus- ja palkatun henkilöstön yrittäjyysosaamista lisäämällä Yrittäjyyden, yrittäjyysilmapiirin ja yritysten kehittämisen kannalta oleellisten sidosryhmien tunnistaminen ja yhteistyömuotojen kehittäminen Jyväskylän kaupungin alueella toimivien yrittäjäyhdistysten yhteistoiminnan kehittäminen ja toimintamallit Yhdistyksen johtamisen, tiedottamisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen Strategiatyöstä vastaa hallitus kokonaisuutena Operatiivinen johtaminen Yhdistyksen johtamisesta vastaa puheenjohtaja. Yhdistyksen johtaminen pohjautuu jaetun osaamisperusteisen johtamisen ajatukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa että puheenjohtajan apuna toimii kolme (3) varapuheenjohtajaa, joilla on kullakin oma vastuualueensa. Puheenjohtajan vastuulla on yhdistyksen hallinto ja talous yhdistyksen kokonaisvaltainen kehittäminen yleiseen elinkeinopolitiikkaan (Jyväskylän elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto -asiat) vaikuttaminen sidosryhmäsuhteet Jyväskylän kaupungin ylimpään johtoon (kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus) sidosryhmäsuhteet Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n ja sen tytäryhtiöihin Jyväskylän kaupungin alueella toimivien yhdistysten puheenjohtajien yhteistyö yhdistyksen vaikuttamis- ja sidosryhmäviestintä Keski-Suomen Yrittäjin ja Suomen Yrittäjiin liittyvät vaikuttamisasiat Varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten vastuualueet hallitus päättää keskuudessaan järjestäytymiskokouksessaan. Yhdistyksen toiminnassa ja hallituksen järjestäytymisessä huomioidaan yrittäjien, yritysten ja järjestötoiminnan kehittämiseen ja kasvuun liittyvät näkökulmat.

6 6 Toimintasuunnitelma KONKREETTISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 4.1 Uudistuvan yrittäjyyden huomioiminen Kasvavan ja muuttuvan yrittäjyyden huomioiminen kehittämällä ja tukemalla yrittäjien, kaupungin, oppilaitosten sekä muiden keskeisten sidosryhmien välisiä toimintamalleja, verkostoja ja yhteistoimintaa Palvelutarjonnan ja yhdistyksen toiminnan kehittäminen vastaamaan myös uuden yrittäjyyden sekä muuttuvan yrittäjäkunnan ja yritysrakenteen tarpeisiin Verkostoitumis- ja yhteistapahtumien toteuttaminen yrittäjien, yrittäjyydestä kiinnostuneiden sekä yrittäjyyden kehittämisen alueella toimivien julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden vuorovaikutuksen lisäämiseksi Omistajanvaihdosten, sukupolvenvaihdosten ja yritysten toiminnan jatkuvuuden edistämiseen liittyvien käytännön toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen Osallistuminen järjestön tarjoamien Yrityspörssi- ja Synergia palveluiden kehittämistyöhön ja käyttöönottoon Yhteistyö uuden yrittäjyyden edistämiseksi toimivien tahojen kanssa Korkeakouluyhteistyön edelleen kehittäminen ja opiskelijajäsenyyden käyttöönoton tukeminen soveltuvilta osin Osallistutaan YES Keski-Suomen kehittämän kummiyritystoiminnan kehittämiseen ja uusien kummien etsimiseen Kutsutaan oppilaitosten edustajia soveltuvilta osin yrittäjäyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin ja pyritään osallistumaan itse aktiivisesti oppilaitosten, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön järjestämiin tilaisuuksiin Tuodaan yrittäjien näkemykset kootusti mukaan oppilaitoksien toiminnan ja opetuksen sisältöjen kehittämiseen Aktivoidaan oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen edustajia ottamaan huomioon yrittäjäjärjestön näkemykset työelämätarpeisiin, elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä

7 Toimintasuunnitelma Yrittäjyysilmapiirin vahvistaminen Positiivisen yrittäjyysilmapiirin vahvistaminen Jyväskylässä vaikuttamalla yleisen elinkeinopolitiikan strategisten tavoitteiden ja työnjaon selkeyttämiseen yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi Osallistuminen aktiivisesti Jyväskylän kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman päivittämiseen Valtuutettujen yrittäjyysvalmennustilaisuuksien järjestäminen Jykesin uuden strategian ja palveluiden toteutuksen jatkuva arviointi Jyväskylän hankintastrategian ja toimialojen palvelustrategioiden laatimisen vauhdittaminen Aktiivinen osallistuminen Hankinta-asiamies toimintamallin käynnistämisvaiheeseen Yritysten ja yrittäjyyden merkittävyyden ja pienten yritysten näkökulman tuominen kaupungin kehittämistyöhön Jyväskylän kaupungin henkilöstön yrittäjyysosaamisen kehittämisen toimenpiteisiin vaikuttaminen 4.3 Kuntavaikuttaminen Kuntavaikuttaminen kaupungin uuden sukupolven organisaation hankintastrategian, palvelustrategian ja yritysvaikutusten arviointikäytäntöjen edelleen kehittämiseen Edistetään yrityskaista -ajatuksen käyttöönottoa kaupunkiorganisaatiossa Hankintatoiminnan mittaristojen kehittämistyöhön ja käyttöönottoon osallistuminen Hankintafoorumin ja hankintailtojen edelleen kehittäminen Pienhankintojen ilmoituskäytäntöihin liittyvän kehittämistyön tukeminen ja seuranta Kaavoituksen YRVA-lausuntojen jatkaminen sovitulla toimintamallilla Vaikuttaminen palvelulinjausten käyttöönottoon sekä palvelulinjausten mahdollistamien kunta yritys yhteistoiminnan toimintamallien kehittämiseen ja kokeilemiseen Palvelusetelin käytön systemaattisen laajentamisen edistäminen Lautakuntayhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen keskeisissä uuden sukupolven organisaation mukaisissa lautakunnissa Sosiaali- ja terveystoimen toimialakohtaisten virkamies-yrittäjä tapaamisen käynnistäminen Sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimien YRVA -mallin suunnittelun käynnistäminen

8 8 Toimintasuunnitelma Jäsentoiminnan monipuolistaminen Jäsentoiminnan monipuolistaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla laadukkaita tilaisuuksia yhdessä Jyvässeudun ja Korpilahden Yrittäjien kanssa Huomioidaan uudistuvan ja muuttuvan yrittäjyyden tarpeet jäsentoiminnassa rakentamalla tapahtumat ja palvelut tukemaan yrittäjien, yritysten ja yhdistyksen kasvua Edistetään yrittäjien välisten sosiaalisten verkostojen ja kohtaamisten syntymistä ja kehittymistä tapahtumien ja viestinnän keinoin Rakennetaan yhteinen toimintakalenteri Jyväskylän kaupungin alueella toimivien yhdistysten jäsenille Aamukahvien järjestäminen ja organisointi sekä aamukahvikonseptin edelleen kehittäminen Panostetaan yrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen yhteistyössä KKI ohjelman ja liikunta-alan yrittäjien kanssa Vaikutetaan tarvittaessa yrittäjän tukiverkko palvelun uudelleen käynnistämiseen 4.5 Jäsenviestinnän tehostaminen Jäsenviestinnän tehostaminen lisäämällä jäsenyrittäjien ajantasaista tietoa käytännön vaikuttamistyöstä ja toimenpiteistä nykyisen viestinnän rinnalla Jatketaan vuosikalenterin, nettisivujen uutisoinnin, Facebook-ryhmän ja uutiskirjeiden toteuttamista Nostetaan viestinnässä esille jäsenistön kokemuksia järjestön palveluista, eduista ja toiminnasta Hyödynnetään SMS-kampanjoita tärkeiden tapahtumien markkinoinnissa Lisätään kuntavaikuttamisen vaikuttamistulosten viestintää jäsenistölle Vaalitaan sidosryhmäsuhteita median edustajiin Laaditaan tiedotteita ja kannanottoja ajankohtaisista aiheista Kartoitetaan uusia jäsenviestinnän kanavia ja kehitetään viestisisältöjä

9 Julkaisija: Jyväskylän Yrittäjät Sepänkatu 4, Jyväskylä puhelin