Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 Elinkeinopoliittinen ohjelma

2 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti yritysten toimintaympäristöä. Päätöksenteossa huomioidaan yrittäjyys, johon Rautavaaran elinvoimaisuus perustuu Elinkeinopoliittinen ohjelma 2

3 Tavoite ja toteuttaminen Elinkeinopoliittisen ohjelman tavoitteena on luoda monipuoliset toimintaedellytykset yritystoiminnalle Rautavaaran kunnassa. Sitä toteutettaessa elinkeinopoliittista ohjelmaa kunnan päätöksenteko on: yrittäjyyden edistämistä yritysilmapiirin pitämistä avoimena ja luottamuksellisena yritysten kohtelemista tasapuolisesti elinkeinoelämän tarpeiden tunnistamista myötäelämistä yritysten menestyksessä ja vaikeuksissa yritysten palvelujen käyttämistä hyvien peruspalveluiden ja harrastemahdollisuuksien järjestämistä kuntalaisille toimenpiteitä, joilla yritysten ja niiden tuotannon jatkuvuus pyritään turvaamaan aktiivista kumppanuutta ja verkostoitumista yritysten ja osaajien kanssa Elinkeinopoliittinen ohjelma 3

4 Elinkeinopolitiikan painopistealueet Rautavaaralla Maatalous- ja maaseutuyrittäjyys Matkailu- ja ohjelmapalvelut Hyvinvointipalvelut Pienteollisuus ja yrittäjyys Koneurakointi ja kaivannaisteollisuus Metsien talous- ja virkistyskäyttö Elinkeinopoliittinen ohjelma 4

5 Maatalous- ja maaseutuyrittäjyys kannustaminen yrittäjyyteen maaseudulla peltopinta-alan säilyttäminen tuotannossa ja kotieläintalouden turvaaminen maaseudun asumisen kehittäminen maaseutuyrittäjyyden monipuolistaminen yhteismarkkinoinnin ja investointiyhteistyön kehittäminen sukupolvenvaihdosten neuvonta ja avustaminen maaseudun mahdollisuuksien havaitseminen ja niiden kaupallistaminen tuotteiksi ja palveluiksi Elinkeinopoliittinen ohjelma 5

6 Matkailu- ja ohjelmapalvelut luontomatkailupalvelujen yhteistyön vahvistaminen luontoelämysmatkailun kehittäminen mm. Natura-alueita hyödyntäen ohjelmapalvelujen tuotekehitystyön edistäminen yhteistyön aikaansaaminen läheisten matkailukeskusten kanssa Metsäkartanon toiminnan kehittäminen kunnan päämatkailukohteena Elinkeinopoliittinen ohjelma 6

7 Hyvinvointipalvelut vanhus- ja erityisryhmien palvelujen kehittäminen kunnallisista palveluista valtakunnallisiksi uusien toimintamallien kehittäminen palveluasumiseen kasvavan vanhusväestön mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden lisääminen sosiaalisen yritystoiminnan aikaan saaminen ja aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa eläkeläisten nostaminen voimavaraksi Elinkeinopoliittinen ohjelma 7

8 Pienteollisuus ja yrittäjyys markkina-ajattelun laajentaminen Rautavaara keskeisestä valtakunnalliseksi alihankinnan edistäminen paikallisten osaajien ja käsityöläisten esiin nostaminen ajantasainen palveluhakemisto Elinkeinopoliittinen ohjelma 8

9 Koneurakointi ja kaivannaisteollisuus koneurakoinnilla ja lähialueiden kaivoshankkeilla on merkittävä työllisyysvaikutus, joka huomioidaan päätöksenteossa uusien kaivannaisteollisuuden mahdollisuuksien selvittäminen Rautavaaralla energiapuun korjuun ja hyödyntämisen tehostaminen Elinkeinopoliittinen ohjelma 9

10 Metsien talous- ja virkistyskäyttö metsillä on suuri taloudellinen ja työllistävä vaikutus alueelle virkistyskäyttöön kohdennettavat metsä- ja vesistöalueet ovat luontomatkailussa hyödynnettävä mahdollisuus luonnontuotteiden hyödyntämisellä on suuri merkitys rautavaaralaisille ja niiden paikallista jatkojalostusta pidetään tärkeänä Natura virkistysalueet ovat erityisvahvuutemme metsästysmatkailua edistetään Elinkeinopoliittinen ohjelma 10

11 Muut tavoitteet Rautavaaralaisten sitoutuminen kotikunnan kehittämiseen Kuntalaisia rohkaistaan osallistumaan ja sitoutumaan Rautavaaran kehittämiseen myös eri yhteisöjen ja yhdistysten kautta sekä olemaan ylpeitä rautavaaralaisuudestaan. Kulttuuritarjonnalla on positiivinen vaikutus elinkeinojemme menestymiseen Elinkeinopoliittinen ohjelma 11

12 Paluu- ja uusmuutto Elinkeinopolitiikalla pyritään vaikuttaa uusien työntekijöiden mahdollisuuteen tulla Rautavaaralle joko paluu- tai uusmuuttajina. Tietoliikenneyhteydet Tavoitteena on tuoda tietoyhteiskunnan palvelut alueen jokaisen asukkaan ulottuville Elinkeinopoliittinen ohjelma 12

13 Toimintaympäristö Tiestön osalta tavoitteena on parantaa ja kehittää kunnan kannalta keskeisiä tieyhteyksiä. Kunnan omaisuuden arvo ja käyttökunto tulee turvata riittävällä perusparannus- ja kunnossapitotoiminnalla. Kunnan tulee tarjota elinkeinoelämälle sen tarvitsemat ajanmukaiset toimintaympäristöön vaikuttavat palvelut tehokkaasti ja kilpailukykyisesti Elinkeinopoliittinen ohjelma 13

14 Yhteistyö ja verkottuminen Rautavaara tekee aktiivista yhteistyötä ja verkottuu kaikkien niiden toimijoiden kanssa, jotka voivat edistää tämän ohjelman toteutumista. Kunta pitää tiiviit yhteydet ohjelmassa mainittuihin tahoihin ja odottaa, että siihen sitoudutaan ja että se toteutuu yhteistyössä Elinkeinopoliittinen ohjelma 14

15 Tiedottaminen Kaikki kunnan viestintä ja tiedotus ovat avointa ja ne ovat osa elinkeinopolitiikkaa. Kuntamarkkinointi profiloidaan elinkeinopolitiikkaamme tukevaksi Elinkeinopoliittinen ohjelma 15

16 Elinkeinoelämän huomioiminen opetuksessa Kunnan kouluissa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta osana opetussuunnitelmaa. Yrittäjyyskasvatuksella pyritään antamaan nuorille yrittäjyydestä todellinen vaihtoehto tulevaisuuden työuran suunnittelussa. Lisäksi kunta edistää koulun ja yritysten välistä yhteistyötä opetuksessa Elinkeinopoliittinen ohjelma 16

17 Oppilaille annetaan hyvätasoista opinto-ohjausta Nuoria tuetaan ja kannustetaan hankkimaan työelämässä tarvittava tietotaito. Lisäksi nuoret koulutetut huomioidaan työntekijöitä valittaessa Elinkeinopoliittinen ohjelma 17

18 Hanketyö ja yrittäjyyden edistäminen Kunta on aktiivisesti mukana niissä alueellisissa hankkeissa, jotka palvelevat alueen elinkeinoelämää. Lisäksi kunnalla pitää olla mahdollisuus tarvittaessa käynnistää ja hallinnoida sellaisia hankkeita, jotka edistävät elinkeinoelämän kehittämistä kunnassa. Yrittäjyyden edistämiseksi kunta kehittää tarvittavia neuvonta- ja avustustoimintoja Elinkeinopoliittinen ohjelma 18

19 Tontti- ja toimitilapolitiikka Kunta kehittää tontti- ja toimitilatarjontaa uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi alueelle. Tonttitarjonnassa huomioidaan myös tarjottavien asuinalueiden kehittäminen. Kunta varaa asuntotonttien osalta erilaisia vaihtoehtoja yrittäjille/yritysten henkilöstölle tai avainhenkilöille Elinkeinopoliittinen ohjelma 19

20 Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinoinnin osalta Rautavaaran kunta osallistuu alueen yhteiseen yleismarkkinointiin. Lisäksi kunta voi omana kuntamarkkinointina tehdä kohdennettuja markkinointi- ja myyntikampanjoita osana omaa elinkeinoelämän kehittämistä Elinkeinopoliittinen ohjelma 20

21 Elinkeinopolitiikan resurssit Yritysneuvonta Yritysneuvonta hoidetaan kunnassa yhteistyössä muiden alueen organisaatioiden kanssa. Hanketyöhön osallistuminen Kunta varaa elinkeinojen edistämishankkeisiin omia henkilöstöresursseja Elinkeinopoliittinen ohjelma 21

22 Budjetointi Kunta budjetoi vuosittain elinkeinopolitiikan hoitamiseen ja edistämiseen riittäväksi katsomansa määrän määrärahoja. Budjetointi tapahtuu kunnan resurssien ja haluttujen tavoitteiden mukaisesti. Tarvittaessa valtuusto voi myöntää lisämäärärahoja kohdennettuihin elinkeinollisiin hankkeisiin Elinkeinopoliittinen ohjelma 22

23 Käytännön elinkeinoasioiden päätöksenteko Elinkeinoasioiden käsittelytavat ja ajat vaikuttavat suorasti saavutettaviin tuloksiin. Päätöksenteko elinkeinoasioissa on oltava tarvittaessa nopeaa ja asetettujen odotusten mukaista. Päätöksentekijöillä tulee olla selkeät tehtävänkuvat ja tarvittava ennakkovaltuutus elinkeinoasioiden hoitamiseen Elinkeinopoliittinen ohjelma 23

24 Seuranta Tämän elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista seurataan elinkeinolautakunnassa vuosittain. Elinkeinotyöryhmä valmistelee muutokset tähän ohjelmaan. Ohjelmassa mainituilta tahoilta kerätään myös palaute siitä, miten elinkeinopoliittinen ohjelma on niiden mielestä toteutunut Elinkeinopoliittinen ohjelma 24

ELINKEINOSTRATEGIA 2013-2017. Elinkeinopoliittinen työryhmä

ELINKEINOSTRATEGIA 2013-2017. Elinkeinopoliittinen työryhmä ELINKEINOSTRATEGIA 2013-2017 Elinkeinopoliittinen työryhmä Kunnanvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO JA TAVOITTEET 2 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ 3 2.1. Toiminta-ajatus 3

Lisätiedot

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Lähtökohtia...3 1.1. Muut strategiat ja ohjelmat...3 1.2. Seudullinen elinkeinoyhtiö...3 2. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 31.5.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 31.5.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 31.5.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen...

Lisätiedot

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020 Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite Sisältö 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt v 2015-2020 1.1 Kaupungin Visio 2. Toimintaympäristö ja sen kehittäminen 2.1 Liikenneyhteydet ja sijainti 2.2 Tontti-

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMAN AVAINTEKIJÄT

ELINKEINO-OHJELMAN AVAINTEKIJÄT Elinkeino-ohjelma 0 Sisällysluettelo Elinkeino-ohjelman avaintekijät 2 Elinkeino-ohjelma Perusteet ja päätavoitteet 3 Visio 3 Toimintaperiaatteet 3 Elinkeinopolitiikan toteuttaminen Yhteistyö ja verkottuminen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA KV 15.12.2008 80 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. JOHDANTO 3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ 4 2.1 Toiminta-ajatus 2.2 Visio 2.3 Toiminta-ajatuksen toteuttaminen 3. NYKYTILANTEEN

Lisätiedot

1 KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ

1 KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Taivassalon kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2013 2016 1 Esipuhe Pääministeri Vanhasen II hallituksen ulkoministeri Alexander Stubb asetti syyskuussa 2008 Suomen maabrändin kehittämisvaltuuskunnan,

Lisätiedot

Muistio Kehittämistyöryhmä

Muistio Kehittämistyöryhmä Muistio Kehittämistyöryhmä 9.1.2015 Aika 9.1.2015 klo 13.00 Paikka Sodexon Lounasravintola Kärryn kokoustila, Kärrytie 1 Läsnä Rami Ala-Nisula Hannu Alanen Reijo Hämäläinen Seppo Kangas Juha Luukko Harri

Lisätiedot

Modernin maaseudun uudistumiskykyinen, innostava ja turvallinen yhteisö

Modernin maaseudun uudistumiskykyinen, innostava ja turvallinen yhteisö Modernin maaseudun uudistumiskykyinen, innostava ja turvallinen yhteisö Konneveden kuntastrategia 2010-2015 TAUSTAA Strategia on yhteinen näkemys siitä miten toimintoja tulee kehittää suunnitelmakaudella.

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Jalasjärven elinkeino-ohjelma

Jalasjärven elinkeino-ohjelma Jalasjärven elinkeino-ohjelma Sijainti kuin luotu onnistuneelle bisnekselle Jalasjärven kunta 2008, 2010 www.jalasjarvi.fi Sisällys 1. PAINOPISTEET...4 2. TOIMENPITEET...4 3. ELINKEINOPOLITIIKAN TAVOITTEET...6

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA

HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA Kuva: Esko Pitkänen HAILUODON KUNNAN ELINKEINO- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2021 1.3.2011 Hailuodon kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa. 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa. 2011 Sisältö: 0) Esipuhe 1) Johdanto

Lisätiedot

Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa:

Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa: 17.2.2012 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Visio... 3 1.3 Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen käytännössä... 3 2 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA

ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA - KULTTUURIA LÄPI ELÄMÄN, ILMAJOELLA Pl 23 Ilkantie 18 60800 Ilmajoki Puhelinvaihde (06) 419 1111 www.ilmajoki.fi etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi ILMAJOEN KUNNAN KULTTUURISTRATEGIA

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 1 TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 Tuusniemen kunnanvaltuusto 26.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 Elinkeinopolitiikan tavoitetila...3 1.2 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot