Kaupungin strategian visioehdotuksessa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin strategian visioehdotuksessa,"

Transkriptio

1

2 Esip ipuhe Kaupungin strategian visioehdotuksessa, Pietarsaari 2005:ssä, sanotaan, että Pietarsaari on v houkutteleva teollisuus- ja puutarhakaupunki meren rannalla, ja siellä on maan parhaiten toimivat put elämän kaikissa vaiheissa sekä ruotsiksi että suomeksi. Kaupunki lienee ainoa kaupunki Suomessa, jolla on näin kunnianhimoiset putavoitteet. Visio velvoittaa kaupungin työntekijöitä työskentelemään tuota tavoitetta kohden. Työskennelkäämme siis siten, että kaupungilla on todellakin maan parhaiten toimivat put elämän kaikissa vaiheissa! Sosiaalikeskuksen strategiaehdotuksessa tuodaan esiin asukkaiden ppaiden tarve. Tietoa putarjonnasta on tosin saatavissa kaupungin Internet-sivuilla, mutta monellakaan vanhuksella ei ole tätä tiedonsaantimahdollisuutta käytettävissään. Vanhushuollon, kuten muunkin kunnallisen pun kysyntä, on aina tarjontaa suurempi. Puntarjontaa ohjaa lainsäädäntö ja ohjeisto. Aina ei ole mahdollista saada sitä pua, johon tuntee olevansa oikeutettu. Vanhusten määrä on lisääntynyt Suomessa. Kuntien vanhushuoltoa varten varatut taloudelliset resurssit eivät valitettavasti ole lisääntyneet samassa tahdissa. Valtio on päinvastoin aiemmin vähentänyt vanhushuollon rahoitusosuuttaan 90-luvulla. Viime vuosina valtio on uudestaan lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusosuutta. Hallitusohjelman ja kansallisten kehittämisohjelmien mukaan valtio tulee osoittaa enemmän varoja vanhushuoltoon lähivuosina. Toivottavaa onkin, että valtion panostukset myös näkyvät kunnallistaloudessa. Kunnilla on velvollisuus lisätä vanhushuoltonsa määrärahoja siten, että puntarjonta ja hoidonlaatu paranevat. Pietarsaaren vanhusneuvosto on tehnyt hyvää työtä laatiessaan Veluoppaan yhteistyössä sosiaalikeskuksen kanssa. Opas päivitetään säännöllisesti siten, että tiedot ovat aina ajan tasalla. Esite sisältää tiedot vanhuksille kaupungissa tarjottavista puista. Pelkästään vanhuksia koskevien tukien lisäksi on mahdollisuus saada esim. toimeentulotukea, jos omat tulot ovat hyvin vähäiset. Esite antaa asiantuntevaa tietoa putarjonnasta, ja ennen kaikkea yhteystiedot puista vastaavista henkilöistä, joiden avulla voi selvittää henkilökohtaisen avuntarpeen. Peter Granholm sosiaalijohtaja Hannele Grankvist puosaston osastopäällikkö

3 Sisäl sälly lysluett luettelo elo 1 Pietar arsaar aaren en infopi opiste 5 2 Asuminen Pietar arsaar aaressa Vuokra-asunnot 2.2 Veluasuminen 2.3 Puasuminen omassa kodissa 3 Asunnon muutostyöt työt Koneet ja laitteet 3.2 Vanhusten asuntojen peruskorjaus 3.3 Veteraanien asuntojen peruskorjaus 4 Laitoshoit shoito Koivurinteen vanhainkoti, pukoti ja Aurinkorinne 4.2 Vuodeosastohoito 4.3 Folkhälsan Östanlidin hoitokoti 5 Kunn nnal allinen linen palv ua eluasuminen uminen 7 6 Yksity ityiset palv u elunt ntuott uottaj ajat at Viivi & Wilhelm 6.2 Pietarkoti 6.3 Ahlbäckhemmet 6.4 Pukoti Rauhala 6.5 De gamlas hem 6.6 Mariahemmet 6.7 HeinätoriKeskus Sivu 7 Edu dunvalv alvoj oja 8 8 Henkilök lökoht ohtainen avustaj aja 8 9 Kel ela 8 10 Kotip otipalv u elu Annan Kamari 10.2 Kotisairaanhoito 10.3 Apuvälinepu Sivu 11 Kuljet etuspalv u 9 12 V.I.P.I.P.. palv u elulinj linja 9 13 Omai aishoidont shoidontuk uki Palv uk elukesk skus Sosiaali aaliasiamie amies Sosiaalinen tuk uki Tulkk lkkip ipalv u Tur urvap apuhelin Pietar arsaar aaren suom uomal alainen ainen seurak akunt nta Vanhu anhusneu neuvosto Eläkeläi eläisjärj järjestöt töt ja -yhdi yhdistyk tykset set Tärk ärkeitä puhelinnumer uhelinnumeroit oita 14

4 1 Pietar arsaren aren infop opiste Keskitetty Pietarsaaren INFOPISTE tarjoaa yleisön käyttöön paikan ja puhelinnumeron, johon yhteyttä ottamalla saa hyvät neuvot siitä, mihin virastoon tietty asia kuuluu ja kuka asiaa hoitaa, jopa ajanvaraus asianomaiselle virkamiehelle järjestyy. Infopi opiste neuvoo kaupunkilaisia kaupungin hallinnon sokkeloissa ja auttaa heitä kääntymään oikean viraston, laitoksen ja viranomaisen puoleen helpottaa kaupungin virastojen työpaineita ja ruuhkia hoitaa informaation uusille asukkaille Infopi opistee eessä sä on kaupungin hallintoyksiköiden esitteitä kaupungin virastojen lomakkeita Internet-yhteyksin varustettu tietokone yleisökäyttöön kopiokone, telekopiokone Infopi opiste on avoinn oinna ma pe klo ma pe klo , la klo Osoite: Kauppiaankatu 12, Pietarsaari. Puh , faksi Toimistopäällikkö, puh Neuvontasihteerit, puh Asuminen Pietar arsaare aaressa Vanhu anhusten ja vamm ammai aisten asunnot 2.1 Vuok uokraa-asunnot Kaupunki omistaa n. 640 vuokra-asuntoa. Niistä n. 275 on tarkoitettu vanhuksille. Vanhusten asuntoja on lähinnä keskustassa ja muut vuokra-asunnot ovat kaupungin laitamilla. Vanhusten asunnot ovat lähinnä yksiöitä ja pieniä kaksioita. Castréninkadulla on toimintarajoitteisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja (hissi ja inva-wc). Kunnallista vuokra-asuntoa voi hakea asuntotoimiston (osoite Strengberginkatu 1) tai talon isännöitsijän kautta. Asuntotoimistosta saa luettelon kaikista valtion lainoittamista vuokrataloista ja niiden isännöitsijöistä. Hakemukseen liitetään verotustodistus ja selvitys tuloista ja omaisuudesta. Hakemuslomakkeita saa asuntotoimistosta, sosiaalikeskuksesta, infopisteestä ja Internetistä. Vt. asuntosihteeri, puh , kanslisti, puh Vanhu ua eluasunnot Koivurinteen vanhainkoti, Ida & Emil, Jauhotie 1. Johtaja, puh , apul.johtaja, puh HeinätoriKeskus, puasunnot, Raatihuoneenk. 12, toiminnanjohtaja, puh Palv ua eluasuminen uminen omassa a kodi odissa Vammaispulain mukaista puasumista voidaan järjestää omassa kodissa vaikeavammaisille tarjoamalla kotipua ja kotisairaanhoitoa tai henkilökohtaista avustajaa. Puasumisen avulla pyritään siihen, että ao. henkilö voi asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan. 3 Asunn unnon n muu uutostyöt Asunnon muutostöiden ja niihin liittyvien apuvälineiden ja laitteiden asentamisen avulla pyritään mahdollistamaan vanhuksen ja vammaisen asuminen omassa kodissa. Muutostyöt ja apuvälineiden ja laitteiden hankinta tehdään henkilökohtaisen, asiakkaan toimintakykyyn perustuvan pusuunnitelman mukaisesti.

5 Vaikeavammainen henkilö saa korvausta asunnon välttämättömistä muutostöistä ja niihin liittyvien apuvälineiden ja laitteiden hankkimisesta. Kohtuulliset kustannukset korvataan, jos hakija tarvitsee välttämättä noita muutostöitä vamman tai sairauden takia tavanomaisista toiminnoista selviytymiseen. Useimmin muutostöitä tehdään kylpyhuoneeseen ja keittiöön, levennetään oviaukkoja, poistetaan kynnyksiä ja rakennetaan luiskia. Peruskorjaus- ja -parannustöistä ei makseta korvausta. Hakemukseen on liitettävä lääkärin ja toimintaterapeutin lausunnot. Hakemukset lähetetään Sosiaalikeskukseen, vammaishuollon johtavalle sosiaalityöntekijälle, puh Koneet ja laitt aittei eistot Koneiden ja/tai laitteistojen hankinnasta aiheutuneet kustannukset voidaan korvata vammaiselle, joka sairautensa tai vammansa takia tarvitsee niitä liikkumiseen, viestintään tai itsenäiseen selviytymiseen kotona, tai vapaa-ajantoimintaan. Lisätietoja antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh Vanhu anhusten asunt ntoj ojen perusk skorj orjau aus Vanhus voi saada avustusta asuntonsa peruskorjaukseen eräin edellytyksin. Asuntotoimisto myöntää korjausavustusta hyvin pienituloisille vanhuksille. Hakuaika on yleensä maaliskuussa. Toimenpiteiden on oltava sellaisia, että vanhukset voivat niiden turvin asua kauemmin omassa asunnossaan. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin korjausneuvoja on tarkastanut kohteen ja todennut korjaustarpeen. Asuntotoimistosta voi hakea myös omakotitalon rakentamisen ja perusparannuksen korkotukea. Korkotuki on korvannut henkilökohtaiset aravalainat. 3.3 Vet eter eraanien asunt ntoj ojen en perusk skorj orjau aus Tarkempia tietoja antaa korjausneuvoja, Vanhustyön keskusliitto ry, Vaasa, puh , Laitoshoi oito 4.1 Koivurinteen vanhainkoti, pukoti ja Aurinkorinne, Jauhotie 1 Koivurinteellä asuu yhteensä n eläkeläistä. Käytössä on neljä hoito-osastoa, Aurinkorinteen dementiaosastot ja puasunnot (Ida & Emil). Huoneet ovat yksiöitä, mutta tarpeen mukaan niitä voidaan käyttää kahden hengen huoneina. Valittava osasto riippuu eläkeläisen tarpeista. Sas-ryhmä päättää paikan myöntämisestä, ja eniten hoitopaikkaa tarvitseva valitaan kunakin ajankohtana. Tavoitteena on ylläpitää eläkeläisten omaa toimintakykyä, kunnioittaa yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta eläkeläisen, omaisten, henkilöstön ja lääkärin kanssa yhteisymmärryksessä. Hoitopuolen ja Aurinkorinteen (pitkäakais-/ laitoshoito) hoitomaksu on enintään 80 % eläkeläisen tuloista, vähintään 80 euroa on jäätävä potilaan omaan käyttöön. Omaiset voivat ottaa hoidossa olevia omaisiaan luokseen vaihtelevanpituisiksi jaksoiksi, sovittuaan asiasta henkilöstön kanssa. Jokaisella osastolla on sairaanhoitaja, lähihoitajia ja laitosapulaisia. Terveyskeskuslääkäri käy kierroksella Koivurinteellä ja Aurinkorinteellä kerran viikossa. Hän määrää lääkkeet ja kirjoittaa tarvittaessa lähetteet mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Aurinkorinne toimii Koivurinteen yhteydessä. Sen kolme osastoa tarjoaa turvallisen ja

6 rauhallisen ympäristön vaikeasti dementoituneille. Jokaisella osastolla on oma sisäpihansa, jossa voi käydä ulkoilemassa. Osastoilla on 9 paikkaa/osasto, yhteensä 27 paikkaa. Huoneet ovat valoisia ja avaria ja jokaisessa huoneessa on oma wc ja suihku. Aurinkorinteen hoitoajatus on sama kuin Koivurinteen hoitopuolella. Aurinkorinteen henkilöstöön kuuluu Koivurinteen tavoin sairaanhoitajia, lähihoitajia ja laitosapulaisia. 4.2 Vuodeosastohoito, Kolpintie 7, Pietarsaarenseudun terveyskeskus.puh vaihde. Vuodeosaston toiminta: ensi- ja lyhytaikaishoito, jaksohoito, kuntoutus, dementiatutkimukset, saattohoito, katkaisuhoito ja pitkäaikaishoito. Lähete vaaditaan. Hoidonsuunnitteluryhmä Sosiaalikeskuksella ja terveyskeskuksella on yhteinen hoidonsuunnitteluryhmä. Hoidonsuunnitteluryhmä suunnittelee, päättää ja myöntää hoitopaikan asiakkaan hoitotarpeen mukaan. Yhteyshenkilö: vuodeosaston sosiaalityöntekijä, puh Potilasasiamies Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja auttaa potilasta tarvittaessa hoitoa koskevan huomautuksen tai valituksen tekemisessä tai hoitovirheeseen liittyvän korvaushakemuksen täyttämisessä. Potilasasiamies, terveyskeskus, Kolpintie 7, puh Folkhälsanin ylläpitämä Östanlidin hoitokoti avattiin Yhden ja kahden hengen huoneita, kaikkiaan 40 paikkaa. Hoidosta veloitetaan pitkäaikaishoidon maksu. Lisätietoa antavat osastonhoitajat, puh tai Kunnallinen pal eluasuminen Ida ja Emil on kaupungin putalo. Se sijaitsee Koivurinteen vanhainkodin yhteydessä ja toimi aikaisemmin tavallisena hoito-osastona. Perusparannuksen jälkeen se muutettiin puosastoksi, jossa on 15 asiakaspaikkaa 2 kerroksessa. Huoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita ja kaikissa on oma wc. Eläkeläiset ovat pukodin vuokralaisia ja he maksavat vuokran omasta huoneestaan sekä 15 m 2 :stä yleisiä tiloja. Lisäksi he maksavat ruokailu-, pyykinpesu- ja pumaksun. Vuokra- ja hoitoavustusta voi hakea KELAlta. Eläkeläinen maksaa omat lääkkeensä. Henkilöstöä on vajaat puolet hoito-/vanhainkotipuolen määrästä, joten pupuolen eläkeläisiltä edellytetään oma-aloitteisuutta. Toivottavaa on esimerkiksi, että eläkeläinen selviytyy pukeutumisesta ja riisuuntumisesta ja osallistuu oman huoneensa siivoamiseen. Henkilöstöön kuuluu lähihoitajia ja laitosapulaisia. Koska heitä on vähän, on omaistuki tärkeää. Varsinkin eläkeläisten pankki-, apteekki- ja muiden hankinta-asioiden hoitaminen putalon ulkopuolella on henkilöstön kannalta pulmallista, koska hoitajilla on työtehtäväviä ja muita eläkeläisiä vastuullaan ja hoidettavanaan. 6 Yksi sityiset et pal elun untuo uott ttaja ajat Pietarsaaressa on seitsemän (7) yksityistä puntuottajaa Viivi & Wilhelm dementiakoti, Castrénink. 5 C. Omistaja Irma Otranen, puh Pietarkoti AY, Korkeavuorentie 28. Omistaja Sauli ja Pirjo Teppo, puh Ahlbäckhemmet, Tapaninniementie 20. Omistaja: Garantiföreningen för Ahlbäckhemmet, johtaja, puh Pukoti Rauhala, Loveret 8. Omistaja: Pukoti Rauhalan kannatusyhdistys r.y., johtaja, puh

7 6.5 De gamlas hem, Myllymäenkatu 2. Omistaja: Svenska Fruntimmersföreningen i Jakobstad r.f., johtaja, puh Mariahemmet, Ebba Brahen puistikko 11. Omistaja: Jakobstads svenska kyrkliga åldringshems syförening, johtaja, puh HeinätoriKeskus, Raatihuoneenkatu 12. Omistaja: Pietarsaaren Vanhustenystävät r.f., toiminnanjoht., puh Edun unval alvoja Jos henkilö ei pysty enää hoitamaan asioitaan (esim. sairauden tai dementian vuoksi), voidaan hänelle valita edunvalvoja. Edunvalvoja valitaan käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksellä, ja hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus kyseisen henkilön terveydentilasta. Hakemus tai ilmoitus henkilön edunvalvontatarpeesta lähetetään maistraatille. Lisätietoja: Pietarsaaren kaupunki / edunvalvonta, Strengberginkatu 1, Pietarsaari. Edunvalvoja, puh , kanslisti, puh Henkilökohtainen avustaja aja Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää vammaisen henkilön omaehtoista selviytymistä ja lisätä hänen mahdollisuuksiaan osallistua ja toimia. Päivittäisissä toiminnoissa paljon toisen henkilön apua tarvitsevalla vammaisella on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Henkilökohtaista avustajaa tarvitaan auttamaan vammaista kodin arkirutiineissa sekä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa ja erityisharrastuksissa. Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa vammaiseen henkilöön. Lisäksi kunta voi opastaa vammaista työnantajaa. Kunta korvaa vammaiselle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta johtuvat kustannukset kokonaan tai osittain. Tietoja hakumenettelystä antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh Kansaneläk aneläkel elai aitos KELA, Pietarsaaren toimisto, Kauppiaankatu 4, PL 81, Pietarsaari, auki klo , ti klo , puh vaihde. 10 Kotip ipal elu Kotipu on avohuollon muoto, jonka tavoitteena on edistää vanhusten, vammaisten ja muiden apuatarvitsevien itsenäistä asumista, kun oma suoriutumiskyky heikkenee. Kotipu voi olla se vaihtoehto, joka voi tarjota vanhukselle mahdollisuuden asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan. Kotipu toimii alueittain koko vuorokautisesti. Alue I (läntinen) ja alue II (itäinen). Myös vanhusten ja vammaisten ruokapua voidaan tilata kotiputoimistosta. Ruoka valmistetaan Koivurinteessä ja se kuljetetaan asiakkaan kotiin. Ruokapun voi tilata soittamalla kotipunohjaajalle numeroon , puhelinajat klo ja Lisätietoja saa kotiputoimistosta kotipunohjaajilta, Isokatu 4. Puh.ajat klo ja alue I: puh , alue II: puh ja Kanslisti, puh Annan Kam amari ari Avunvälity välitys Annan kamari on vapaaehtoisvoimin toimiva kaksikielinen avunvälityskeskus, jonka tarkoituksena on välittää vapaaehtoisapua ikäihmisille ja vammautuneille. Tavoitteena on kohentaa vanhusten ja vammaisten olosuhteita, jotta he voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Annan Kamarin tarjoamat put esimerkiksi: ystävänä toimiminen: kuuntelu ja keskustelu saattaja kauppamatkalle tai ulkoilemaan

8 Siivousput Avustustoiminta kattaa nyt myös siivousput ja lumityöt. kotisiivoukset 10 euroa/tunti lumityöt 6 euroa/kerta Annan Kamari, Isokatu 4, puh , Toimisto on auki arkisin klo Koti otisair airaanhoit aanhoito Terveyskeskuksen kotisairaanhoito on lääkärin johtamaa toimintaa. Hoitoa annetaan potilaan kotona ja se suunnataan kaikenikäisille hoitoa tarvitseville. Kotisairaanhoitoa annetaan potilaille, jotka eri syistä tarvitsevat hoitoa kotiympäristössä. Kotisairaanhoitohenkilöstö arvioi hoidontarpeen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä terveys ja hoito turvallisessa kotiympäristössä potilaan, omaisten, kotisairaanhoidon ja kotipun välisen hyvän yhteistyön avulla. Potilaalla on oltava mahdollisuus hyvään elämänlaatuun ja kotona asumiseen mahdollisimman kauan. Kotisairaanhoito työskentelee päivittäin klo Kotikäynnit ovat maksullisia. Kotisairaanhoidon osastonhoitaja, puh Kotisairaanhoidon päivystävä puhelin on Apuvälinep välinepalv u Apuvälineitä lainaa terveyskeskus, ja lainaukseen vaaditaan lääketieteelliset perusteet. Terveyskeskus/ajanvaraus, puh klo Kuulokojetta tarvittaessa aika varataan Medicenterin lääkärille, puh Kuljet uljetusp spal elu Kuljetuspua myönnetään vammaispulain mukaan vaikeavammaisille. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla on erityisiä liikuntavaikeuksia ja joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Vammainen voi tarvittaessa ottaa mukaansa saattajan. Vammaispulain mukainen kuljetuspu oikeuttaa 18 menomatkaan kuukaudessa Pietarsaaressa, Pedersöressä ja Luodossa. Kuljetuspua käytetään nk. vapaa-ajan matkoihin, asioimiseen, yhteiskunnalliseen - tai virkistystoimintaan osallistumiseen. Kuljetuspua ei myönnetä nk. sairaalamatkoihin, kuntoutukseen osallistumiseen, laboratoriokäynteihin ym. Noihin matkoihin voi hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta. Kuljetuspua myönnetään rajoitetusti myös Sosiaalihuoltolain perusteella. Kuljetuspuhakemukseen liitetään lääkärintodistus ja se osoitetaan sosiaalikeskukselle, PL 55, Pietarsaari. Käyntiosoite: Isokatu 10. Lisätietoja antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh , tai vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja, puh V.I.P.I.P.-P.-Pal elulinja Yhdensuuntainen matka Vipparilla: aikuiset 2,20 euroa Tilauskeskus on auki ma-perj klo Puh. NovaCall

9 13 Omai aishoid oidontuki Omaishoidontukea voidaan myöntää omaiselle, joka hoitaa kotona vanhusta, vammaista tai sairasta. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa ainoastaan hoidon sitovuus ja vaativuus, ts. mitään taloudellista harkintaa ei saa esiintyä. Omaishoidontuki luokitellaan kolmeen luokkaan hoidontarpeen perusteella. Yhdyshenkilö: vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja, puh Pal eluk ukesku kus Pietarsaaren Vanhustenystävät r.y. harjoittaa kaupungin vanhuksille suunnattua päiväkeskus-toimintaa HeinätoriKeskuksessa, Herman-talossa. Siellä voi tavata samanikäisiä ja/tai samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Siellä tarjoutuu mahdollisuus myös erilaisten käsitöiden tekemiseen, harrastuksiin, pelaamiseen, aivovoimisteluun, tanssiin istualtaan ja voimisteluun, yhteislauluun, hartauksiin osallistumiseen ja moneen muuhun toimintaan. Kävijät voivat myös saunoa ja saada osakseen erityishoivaa. Auki ma-pe klo , puh Eläkeläisten oma lounaspaikka Heinätori- Keskuksessa tarjoilee lounaan viihtyisässä ympäristössä ma-pe klo , puh Sosiaalia siaaliasia siamie ies Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja antaa neuvoja ja ohjata tätä edistämään ja toteuttamaan omia oikeuksiaan. Sosiaaliasiamies, Strengberginkatu 1, puh klo Sosiaalinen tuki Sairastuminen tai vammautuminen voi johtaa kriisitilanteeseen, josta on vaikea selviytyä yksin. Sosiaalisen tuen on todettu olevan tärkeää, jotta tilanteeseen joutunut pystyy hyväk- symään sairauden tai vamman ja sopeutumaan siihen. Monet vapaaehtoisjärjestöt tarjoavat tukeaan sitä tarvitsevalle. Vammaishuollon johtava sos.työntekijä antaa lisätietoa vapaaehtoisjärjestöistä, puh Tulkkip ulkkipal elu Vammaispulain mukaisia tulkkipuja järjestetään kuulo-, näkö- tai puhevammaisille. Tulkkipu järjestetään esim. viittomakielisenä. Tulkkipua saa työtä, opintoja, asioimista jne. varten. Lisätietoja antaa vammaispun johtava sosiaalityöntekijä, puh Tur urvapuhelin Kaupungin kaikki vanhukset voivat anoa turvapuhelinta. Asiakas maksaa asennusmaksun ja kuukausivuokran. Hakemus osoitetaan kotiputoimistoon/kotipunohjaaja, Isokatu 4, Pietarsaari. Puh , puh.aika klo ja Pietar arsaaren aaren suo uomal alainen ainen seurakun eurakunta, a, puh (v (vaihd aihde) Jumalanpus Pietarsaaren kirkossa sunnuntaisin klo Kirkkoherranvirasto auki ma-pe , tiistaisin myös , puh , Pappi tavattavissa kirkkoherranvirastossa, Ebba Brahenpuistikko 2, ma-pe Diakoniatyöntekijät, vastaanotto Seurakuntakeskuksessa: ma, ti, to, pe , puh Diakoniatyöntekijöiden matkapuhelimet: Markku Leinonen , Kirsi Rundgren Vanhemman väen kerho kokoontuu seurakuntakeskuksessa joka toinen tiistai klo ja diakoniapiiri Karhusaaren kirkossa joka toinen torstai klo Kirkollisissa ilmoituksissa tiedotetaan tarkemmat ajankohdat.

10 20 Vanhu anhusneu neuvosto Pietarsaaren kaupungissa toimii vanhusneuvosto, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden valituista puheenjohtajaksi saatuaan ehdotukset kaikilta kaupungissa toimivilta eläkeläis- ja veteraaniyhdistyksiltä. Vanhusneuvoston tehtävänä on: tehdä kaupunginhallitukselle vuosittain ennen talousarviokäsittelyä ehdotus toimenpiteiksi, joihin pitää ryhtyä seuraavana vuonna vanhusväestön olojen parantamiseksi toimia yhteiskunnan vanhuksia koskevissa asioissa lausunnonantajaelimenä edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis-/veteraanijärjestöjen yhteistyötä edistää vanhuksien mahdollisuuksia selviytyä päivittäisissä toiminnoissaan vaikuttaa suunnitteluasioihin järjestää vuosittain toistuva kansallinen Vanhusten päivä toimia muutoin edunvalvojana vanhuspoliittisissa asioissa hoitaa veteraaninen asioita. Vanhusneuvoston sihteeri toimii veteraaniasioiden yhdyshenkilönä. Vanhu anhusneu neuvoston on var arsin inai aiset jäsenet v : Bredbacka Ralf, puh.joht. puh Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Ahonen Tyyne puh Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Almqvist Sven puh Pensionärsklubben M r.f. Jaatinen Pirkko puh Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Leskinen David puh Pietarsaaren Veteraanit Nygård Bror puh Jaros Pensionärer r.f. Nygård Gun puh Willes pensionärsklubb r.f. Ojaniemi Mauno puh Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Sund Ingalill puh Pensionärsklubben Haldoy r.f. Östman Anita puh Pensionärsklubben Peko r.f. Kaupunginhallituksen edustaja: Inkamo Raija-Leena puh Sihteeri: Ström Ulla, Sosiaalikeskus puh

11 21 1 Eläkeläi eläisjärje sjärjestöjä ja -yhdi hdistyksiä siä Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Pensionärsklubben Haldoy r.f. Pensionärsklubben PEKO Eläkeläiskerho r.f. Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Pensionärsklubben M r.f. Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Pensionärsklubben JA-RO Eläkeläiskerho r.f. Pietarsaaren Veteraanit Willen Eläkeläiskerho r.y. Eläkeläisyhdistykset tekevät hyvää työtä ja ilmoittelevat toiminnastaan paikallislehdistössä. Uusia jäseniä otetaan mielellään vastaan. 22 Tärk ärkei eitä ä puhelinnumer meroi oita Yleinen hätänumero 112 A-klinikka Annan Kamari , Apteekki Bothnia Ensimmäinen , Medi Folkhälsan Östanlid hoitokoti Oasato III Oasato IV KELA, Pietarsaari, vaihde Pietarsaaren suom. seurakunta vaihde Terveyskeskus, Kolpintie 7 vaihde Terveystalo, Herrholminkatu Pietarsaaren Infopiste Pietarsaaren oikeusaputoimisto vaihde Pietarsaaren sairaala, vaihde Ensiapu, avoinna koko vuorokauden Lääkärikeskus, Medicenter Kauppiaankatu NovaCall, vaihde Sosiaalikeskus Granholm Peter, sos.joht Grankvist Hannele, puos. os.päällikkö Blomqvist Mona, vammaishuollon johtava sos.työnt Södergård Linda, vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja Pietarsaaren kaupunki, vaihde Ula-Taxi V.I.P. -pulinja (Vippari)

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y.

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kokousaika ja kokouspaikka Päättäjät xx klo 10:00 -, After Eight Varsinaiset jäsenet Jakobstads Veteraner Bertel Widjeskog, puheenjohtaja Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Willes pensionärsklubb r.f. Pensionärsklubben Milstolpen r.f.

Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Willes pensionärsklubb r.f. Pensionärsklubben Milstolpen r.f. PIETARSAAREN KAUPUNKI Vanhusneuvosto PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Kokous Tiistai, 24.5.2011 klo 10.00 sosiaali- ja terveysvirastossa, Fenixissä Varsinaiset jäsenet Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Ralf

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot.

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot. KOTIHOIDON PALVELUT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L K U A L U K I

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto

Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto 2014-2016 Siilinjärven kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Käyntiosoite: Kasurilantie 1 Postitusosoite: PL 5, 71801 Siilinjärvi Puhelin: 017 401 111, faksi:

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

x Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. x Willes pensionärsklubb r.f. x Pensionärsklubben Milstolpen r.f. x Pensionärsklubben Haldoy r.f.

x Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. x Willes pensionärsklubb r.f. x Pensionärsklubben Milstolpen r.f. x Pensionärsklubben Haldoy r.f. PROTOKOLL Sida 1 Mötestid och mötesplats Tisdagen den kl. 10.00 11.30 i Social- och hälsovårdsverket, Fenix Beslutande Ordinarie ledamöter Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Ralf Bredbacka x Pietarsaaren

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta

LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta 19.1.2010 Sosiaalihallinto Toimintatuen osasto HELPPOLUKUINEN LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta LSS:n tarkoituksena on: Auttaa toimintaesteisiä selviytymään asioista,

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

x Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. x Willes pensionärsklubb r.f. x Jaros Pensionärer r.f. x Pensionärsklubben Milstolpen r.f.

x Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. x Willes pensionärsklubb r.f. x Jaros Pensionärer r.f. x Pensionärsklubben Milstolpen r.f. STADEN JAKOBSTAD Äldrerådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 04.03.2011 Sida 1 Mötestid och mötesplats Perjantaina 4.3.2011 klo 10.00 12.00 Seniorikeskuksessa, Raatihuoneenkatu 20, Pietarsaari Beslutande Ordinarie

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut 1. Hoidettavan henkilötiedot Haen omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota palveluseteliä muuta, mitä? 1.1 Omaishoidettavan lapsen/nuoren

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISPAIKAN HAKEMINEN 4 Hoitosuunnittelu Sijoittajakoordinaattori 2. ASUMINEN 4 Vuokra-asunnot Kunnalliset asumispalvelut Koivurinteen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ HAEN omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota VASTAANOTTAJA palveluseteleitä Muuta, mitä? HENKILÖTIEDOT Omaishoidettavan Henkilötunnus lapsen tiedot

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Hoito- ja huolenpitoasuminen

Hoito- ja huolenpitoasuminen omvårdnad gävle FINSKA/SUOMALAINEN Vård- och omsorgsboende Hoito- ja huolenpitoasuminen Kuka voi saada hoito- ja huolenpitoasumisen? Hoito- ja huolenpitoasuminen voi tulla ajankohtaiseksi, kun tarve valvonnasta

Lisätiedot

Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto

Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto Onni on yksilöllinen, sujuva arki ja turvallinen verkosto OPAS HENKILÖKOHTAISEN AVUN HAKIJALLE Henkilökohtainen apu mahdollistaa yhdenvertaisuuden muiden kanssa Vammaispalvelulaki oikeuttaa henkilökohtaisen

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki

SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki SEUDULLINEN OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Omaishoidon tukea anotaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Kotkan kaupunki Hakemus saapunut _ Diaarinumero: Hakee hoitopalkkiota hoitopalkkion korotusta HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka Kannelmäki / Haaga ASUNTOHAKEMUS (voimassa vuoden) ASUNTOHAKEMUKSEN UUSIMINEN 1 (2) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet Henkilötunnus Henkikirjoituspaikka Alkaen,

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

TET-oppilaiden perehdytysopas

TET-oppilaiden perehdytysopas TET-oppilaiden perehdytysopas Tervetuloa sosiaali- ja terveysviraston TET-jaksolle tutustumaan työskentelyyn terveydenhuollossa! Perehdytysoppaan sisältö: Yleisiä ohjeita TET-jaksolle Organisaation esittely

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

KULJETUSPALVELUHAKEMUS KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut / kotihoito PL 50 36201 Kangasala Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (alleviivatkaa kutsumanimi) Hakemus

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot