Kaupungin strategian visioehdotuksessa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin strategian visioehdotuksessa,"

Transkriptio

1

2 Esip ipuhe Kaupungin strategian visioehdotuksessa, Pietarsaari 2005:ssä, sanotaan, että Pietarsaari on v houkutteleva teollisuus- ja puutarhakaupunki meren rannalla, ja siellä on maan parhaiten toimivat put elämän kaikissa vaiheissa sekä ruotsiksi että suomeksi. Kaupunki lienee ainoa kaupunki Suomessa, jolla on näin kunnianhimoiset putavoitteet. Visio velvoittaa kaupungin työntekijöitä työskentelemään tuota tavoitetta kohden. Työskennelkäämme siis siten, että kaupungilla on todellakin maan parhaiten toimivat put elämän kaikissa vaiheissa! Sosiaalikeskuksen strategiaehdotuksessa tuodaan esiin asukkaiden ppaiden tarve. Tietoa putarjonnasta on tosin saatavissa kaupungin Internet-sivuilla, mutta monellakaan vanhuksella ei ole tätä tiedonsaantimahdollisuutta käytettävissään. Vanhushuollon, kuten muunkin kunnallisen pun kysyntä, on aina tarjontaa suurempi. Puntarjontaa ohjaa lainsäädäntö ja ohjeisto. Aina ei ole mahdollista saada sitä pua, johon tuntee olevansa oikeutettu. Vanhusten määrä on lisääntynyt Suomessa. Kuntien vanhushuoltoa varten varatut taloudelliset resurssit eivät valitettavasti ole lisääntyneet samassa tahdissa. Valtio on päinvastoin aiemmin vähentänyt vanhushuollon rahoitusosuuttaan 90-luvulla. Viime vuosina valtio on uudestaan lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusosuutta. Hallitusohjelman ja kansallisten kehittämisohjelmien mukaan valtio tulee osoittaa enemmän varoja vanhushuoltoon lähivuosina. Toivottavaa onkin, että valtion panostukset myös näkyvät kunnallistaloudessa. Kunnilla on velvollisuus lisätä vanhushuoltonsa määrärahoja siten, että puntarjonta ja hoidonlaatu paranevat. Pietarsaaren vanhusneuvosto on tehnyt hyvää työtä laatiessaan Veluoppaan yhteistyössä sosiaalikeskuksen kanssa. Opas päivitetään säännöllisesti siten, että tiedot ovat aina ajan tasalla. Esite sisältää tiedot vanhuksille kaupungissa tarjottavista puista. Pelkästään vanhuksia koskevien tukien lisäksi on mahdollisuus saada esim. toimeentulotukea, jos omat tulot ovat hyvin vähäiset. Esite antaa asiantuntevaa tietoa putarjonnasta, ja ennen kaikkea yhteystiedot puista vastaavista henkilöistä, joiden avulla voi selvittää henkilökohtaisen avuntarpeen. Peter Granholm sosiaalijohtaja Hannele Grankvist puosaston osastopäällikkö

3 Sisäl sälly lysluett luettelo elo 1 Pietar arsaar aaren en infopi opiste 5 2 Asuminen Pietar arsaar aaressa Vuokra-asunnot 2.2 Veluasuminen 2.3 Puasuminen omassa kodissa 3 Asunnon muutostyöt työt Koneet ja laitteet 3.2 Vanhusten asuntojen peruskorjaus 3.3 Veteraanien asuntojen peruskorjaus 4 Laitoshoit shoito Koivurinteen vanhainkoti, pukoti ja Aurinkorinne 4.2 Vuodeosastohoito 4.3 Folkhälsan Östanlidin hoitokoti 5 Kunn nnal allinen linen palv ua eluasuminen uminen 7 6 Yksity ityiset palv u elunt ntuott uottaj ajat at Viivi & Wilhelm 6.2 Pietarkoti 6.3 Ahlbäckhemmet 6.4 Pukoti Rauhala 6.5 De gamlas hem 6.6 Mariahemmet 6.7 HeinätoriKeskus Sivu 7 Edu dunvalv alvoj oja 8 8 Henkilök lökoht ohtainen avustaj aja 8 9 Kel ela 8 10 Kotip otipalv u elu Annan Kamari 10.2 Kotisairaanhoito 10.3 Apuvälinepu Sivu 11 Kuljet etuspalv u 9 12 V.I.P.I.P.. palv u elulinj linja 9 13 Omai aishoidont shoidontuk uki Palv uk elukesk skus Sosiaali aaliasiamie amies Sosiaalinen tuk uki Tulkk lkkip ipalv u Tur urvap apuhelin Pietar arsaar aaren suom uomal alainen ainen seurak akunt nta Vanhu anhusneu neuvosto Eläkeläi eläisjärj järjestöt töt ja -yhdi yhdistyk tykset set Tärk ärkeitä puhelinnumer uhelinnumeroit oita 14

4 1 Pietar arsaren aren infop opiste Keskitetty Pietarsaaren INFOPISTE tarjoaa yleisön käyttöön paikan ja puhelinnumeron, johon yhteyttä ottamalla saa hyvät neuvot siitä, mihin virastoon tietty asia kuuluu ja kuka asiaa hoitaa, jopa ajanvaraus asianomaiselle virkamiehelle järjestyy. Infopi opiste neuvoo kaupunkilaisia kaupungin hallinnon sokkeloissa ja auttaa heitä kääntymään oikean viraston, laitoksen ja viranomaisen puoleen helpottaa kaupungin virastojen työpaineita ja ruuhkia hoitaa informaation uusille asukkaille Infopi opistee eessä sä on kaupungin hallintoyksiköiden esitteitä kaupungin virastojen lomakkeita Internet-yhteyksin varustettu tietokone yleisökäyttöön kopiokone, telekopiokone Infopi opiste on avoinn oinna ma pe klo ma pe klo , la klo Osoite: Kauppiaankatu 12, Pietarsaari. Puh , faksi Toimistopäällikkö, puh Neuvontasihteerit, puh Asuminen Pietar arsaare aaressa Vanhu anhusten ja vamm ammai aisten asunnot 2.1 Vuok uokraa-asunnot Kaupunki omistaa n. 640 vuokra-asuntoa. Niistä n. 275 on tarkoitettu vanhuksille. Vanhusten asuntoja on lähinnä keskustassa ja muut vuokra-asunnot ovat kaupungin laitamilla. Vanhusten asunnot ovat lähinnä yksiöitä ja pieniä kaksioita. Castréninkadulla on toimintarajoitteisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja (hissi ja inva-wc). Kunnallista vuokra-asuntoa voi hakea asuntotoimiston (osoite Strengberginkatu 1) tai talon isännöitsijän kautta. Asuntotoimistosta saa luettelon kaikista valtion lainoittamista vuokrataloista ja niiden isännöitsijöistä. Hakemukseen liitetään verotustodistus ja selvitys tuloista ja omaisuudesta. Hakemuslomakkeita saa asuntotoimistosta, sosiaalikeskuksesta, infopisteestä ja Internetistä. Vt. asuntosihteeri, puh , kanslisti, puh Vanhu ua eluasunnot Koivurinteen vanhainkoti, Ida & Emil, Jauhotie 1. Johtaja, puh , apul.johtaja, puh HeinätoriKeskus, puasunnot, Raatihuoneenk. 12, toiminnanjohtaja, puh Palv ua eluasuminen uminen omassa a kodi odissa Vammaispulain mukaista puasumista voidaan järjestää omassa kodissa vaikeavammaisille tarjoamalla kotipua ja kotisairaanhoitoa tai henkilökohtaista avustajaa. Puasumisen avulla pyritään siihen, että ao. henkilö voi asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan. 3 Asunn unnon n muu uutostyöt Asunnon muutostöiden ja niihin liittyvien apuvälineiden ja laitteiden asentamisen avulla pyritään mahdollistamaan vanhuksen ja vammaisen asuminen omassa kodissa. Muutostyöt ja apuvälineiden ja laitteiden hankinta tehdään henkilökohtaisen, asiakkaan toimintakykyyn perustuvan pusuunnitelman mukaisesti.

5 Vaikeavammainen henkilö saa korvausta asunnon välttämättömistä muutostöistä ja niihin liittyvien apuvälineiden ja laitteiden hankkimisesta. Kohtuulliset kustannukset korvataan, jos hakija tarvitsee välttämättä noita muutostöitä vamman tai sairauden takia tavanomaisista toiminnoista selviytymiseen. Useimmin muutostöitä tehdään kylpyhuoneeseen ja keittiöön, levennetään oviaukkoja, poistetaan kynnyksiä ja rakennetaan luiskia. Peruskorjaus- ja -parannustöistä ei makseta korvausta. Hakemukseen on liitettävä lääkärin ja toimintaterapeutin lausunnot. Hakemukset lähetetään Sosiaalikeskukseen, vammaishuollon johtavalle sosiaalityöntekijälle, puh Koneet ja laitt aittei eistot Koneiden ja/tai laitteistojen hankinnasta aiheutuneet kustannukset voidaan korvata vammaiselle, joka sairautensa tai vammansa takia tarvitsee niitä liikkumiseen, viestintään tai itsenäiseen selviytymiseen kotona, tai vapaa-ajantoimintaan. Lisätietoja antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh Vanhu anhusten asunt ntoj ojen perusk skorj orjau aus Vanhus voi saada avustusta asuntonsa peruskorjaukseen eräin edellytyksin. Asuntotoimisto myöntää korjausavustusta hyvin pienituloisille vanhuksille. Hakuaika on yleensä maaliskuussa. Toimenpiteiden on oltava sellaisia, että vanhukset voivat niiden turvin asua kauemmin omassa asunnossaan. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin korjausneuvoja on tarkastanut kohteen ja todennut korjaustarpeen. Asuntotoimistosta voi hakea myös omakotitalon rakentamisen ja perusparannuksen korkotukea. Korkotuki on korvannut henkilökohtaiset aravalainat. 3.3 Vet eter eraanien asunt ntoj ojen en perusk skorj orjau aus Tarkempia tietoja antaa korjausneuvoja, Vanhustyön keskusliitto ry, Vaasa, puh , Laitoshoi oito 4.1 Koivurinteen vanhainkoti, pukoti ja Aurinkorinne, Jauhotie 1 Koivurinteellä asuu yhteensä n eläkeläistä. Käytössä on neljä hoito-osastoa, Aurinkorinteen dementiaosastot ja puasunnot (Ida & Emil). Huoneet ovat yksiöitä, mutta tarpeen mukaan niitä voidaan käyttää kahden hengen huoneina. Valittava osasto riippuu eläkeläisen tarpeista. Sas-ryhmä päättää paikan myöntämisestä, ja eniten hoitopaikkaa tarvitseva valitaan kunakin ajankohtana. Tavoitteena on ylläpitää eläkeläisten omaa toimintakykyä, kunnioittaa yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta eläkeläisen, omaisten, henkilöstön ja lääkärin kanssa yhteisymmärryksessä. Hoitopuolen ja Aurinkorinteen (pitkäakais-/ laitoshoito) hoitomaksu on enintään 80 % eläkeläisen tuloista, vähintään 80 euroa on jäätävä potilaan omaan käyttöön. Omaiset voivat ottaa hoidossa olevia omaisiaan luokseen vaihtelevanpituisiksi jaksoiksi, sovittuaan asiasta henkilöstön kanssa. Jokaisella osastolla on sairaanhoitaja, lähihoitajia ja laitosapulaisia. Terveyskeskuslääkäri käy kierroksella Koivurinteellä ja Aurinkorinteellä kerran viikossa. Hän määrää lääkkeet ja kirjoittaa tarvittaessa lähetteet mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Aurinkorinne toimii Koivurinteen yhteydessä. Sen kolme osastoa tarjoaa turvallisen ja

6 rauhallisen ympäristön vaikeasti dementoituneille. Jokaisella osastolla on oma sisäpihansa, jossa voi käydä ulkoilemassa. Osastoilla on 9 paikkaa/osasto, yhteensä 27 paikkaa. Huoneet ovat valoisia ja avaria ja jokaisessa huoneessa on oma wc ja suihku. Aurinkorinteen hoitoajatus on sama kuin Koivurinteen hoitopuolella. Aurinkorinteen henkilöstöön kuuluu Koivurinteen tavoin sairaanhoitajia, lähihoitajia ja laitosapulaisia. 4.2 Vuodeosastohoito, Kolpintie 7, Pietarsaarenseudun terveyskeskus.puh vaihde. Vuodeosaston toiminta: ensi- ja lyhytaikaishoito, jaksohoito, kuntoutus, dementiatutkimukset, saattohoito, katkaisuhoito ja pitkäaikaishoito. Lähete vaaditaan. Hoidonsuunnitteluryhmä Sosiaalikeskuksella ja terveyskeskuksella on yhteinen hoidonsuunnitteluryhmä. Hoidonsuunnitteluryhmä suunnittelee, päättää ja myöntää hoitopaikan asiakkaan hoitotarpeen mukaan. Yhteyshenkilö: vuodeosaston sosiaalityöntekijä, puh Potilasasiamies Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja auttaa potilasta tarvittaessa hoitoa koskevan huomautuksen tai valituksen tekemisessä tai hoitovirheeseen liittyvän korvaushakemuksen täyttämisessä. Potilasasiamies, terveyskeskus, Kolpintie 7, puh Folkhälsanin ylläpitämä Östanlidin hoitokoti avattiin Yhden ja kahden hengen huoneita, kaikkiaan 40 paikkaa. Hoidosta veloitetaan pitkäaikaishoidon maksu. Lisätietoa antavat osastonhoitajat, puh tai Kunnallinen pal eluasuminen Ida ja Emil on kaupungin putalo. Se sijaitsee Koivurinteen vanhainkodin yhteydessä ja toimi aikaisemmin tavallisena hoito-osastona. Perusparannuksen jälkeen se muutettiin puosastoksi, jossa on 15 asiakaspaikkaa 2 kerroksessa. Huoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita ja kaikissa on oma wc. Eläkeläiset ovat pukodin vuokralaisia ja he maksavat vuokran omasta huoneestaan sekä 15 m 2 :stä yleisiä tiloja. Lisäksi he maksavat ruokailu-, pyykinpesu- ja pumaksun. Vuokra- ja hoitoavustusta voi hakea KELAlta. Eläkeläinen maksaa omat lääkkeensä. Henkilöstöä on vajaat puolet hoito-/vanhainkotipuolen määrästä, joten pupuolen eläkeläisiltä edellytetään oma-aloitteisuutta. Toivottavaa on esimerkiksi, että eläkeläinen selviytyy pukeutumisesta ja riisuuntumisesta ja osallistuu oman huoneensa siivoamiseen. Henkilöstöön kuuluu lähihoitajia ja laitosapulaisia. Koska heitä on vähän, on omaistuki tärkeää. Varsinkin eläkeläisten pankki-, apteekki- ja muiden hankinta-asioiden hoitaminen putalon ulkopuolella on henkilöstön kannalta pulmallista, koska hoitajilla on työtehtäväviä ja muita eläkeläisiä vastuullaan ja hoidettavanaan. 6 Yksi sityiset et pal elun untuo uott ttaja ajat Pietarsaaressa on seitsemän (7) yksityistä puntuottajaa Viivi & Wilhelm dementiakoti, Castrénink. 5 C. Omistaja Irma Otranen, puh Pietarkoti AY, Korkeavuorentie 28. Omistaja Sauli ja Pirjo Teppo, puh Ahlbäckhemmet, Tapaninniementie 20. Omistaja: Garantiföreningen för Ahlbäckhemmet, johtaja, puh Pukoti Rauhala, Loveret 8. Omistaja: Pukoti Rauhalan kannatusyhdistys r.y., johtaja, puh

7 6.5 De gamlas hem, Myllymäenkatu 2. Omistaja: Svenska Fruntimmersföreningen i Jakobstad r.f., johtaja, puh Mariahemmet, Ebba Brahen puistikko 11. Omistaja: Jakobstads svenska kyrkliga åldringshems syförening, johtaja, puh HeinätoriKeskus, Raatihuoneenkatu 12. Omistaja: Pietarsaaren Vanhustenystävät r.f., toiminnanjoht., puh Edun unval alvoja Jos henkilö ei pysty enää hoitamaan asioitaan (esim. sairauden tai dementian vuoksi), voidaan hänelle valita edunvalvoja. Edunvalvoja valitaan käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksellä, ja hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus kyseisen henkilön terveydentilasta. Hakemus tai ilmoitus henkilön edunvalvontatarpeesta lähetetään maistraatille. Lisätietoja: Pietarsaaren kaupunki / edunvalvonta, Strengberginkatu 1, Pietarsaari. Edunvalvoja, puh , kanslisti, puh Henkilökohtainen avustaja aja Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää vammaisen henkilön omaehtoista selviytymistä ja lisätä hänen mahdollisuuksiaan osallistua ja toimia. Päivittäisissä toiminnoissa paljon toisen henkilön apua tarvitsevalla vammaisella on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Henkilökohtaista avustajaa tarvitaan auttamaan vammaista kodin arkirutiineissa sekä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa ja erityisharrastuksissa. Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa vammaiseen henkilöön. Lisäksi kunta voi opastaa vammaista työnantajaa. Kunta korvaa vammaiselle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta johtuvat kustannukset kokonaan tai osittain. Tietoja hakumenettelystä antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh Kansaneläk aneläkel elai aitos KELA, Pietarsaaren toimisto, Kauppiaankatu 4, PL 81, Pietarsaari, auki klo , ti klo , puh vaihde. 10 Kotip ipal elu Kotipu on avohuollon muoto, jonka tavoitteena on edistää vanhusten, vammaisten ja muiden apuatarvitsevien itsenäistä asumista, kun oma suoriutumiskyky heikkenee. Kotipu voi olla se vaihtoehto, joka voi tarjota vanhukselle mahdollisuuden asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan. Kotipu toimii alueittain koko vuorokautisesti. Alue I (läntinen) ja alue II (itäinen). Myös vanhusten ja vammaisten ruokapua voidaan tilata kotiputoimistosta. Ruoka valmistetaan Koivurinteessä ja se kuljetetaan asiakkaan kotiin. Ruokapun voi tilata soittamalla kotipunohjaajalle numeroon , puhelinajat klo ja Lisätietoja saa kotiputoimistosta kotipunohjaajilta, Isokatu 4. Puh.ajat klo ja alue I: puh , alue II: puh ja Kanslisti, puh Annan Kam amari ari Avunvälity välitys Annan kamari on vapaaehtoisvoimin toimiva kaksikielinen avunvälityskeskus, jonka tarkoituksena on välittää vapaaehtoisapua ikäihmisille ja vammautuneille. Tavoitteena on kohentaa vanhusten ja vammaisten olosuhteita, jotta he voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Annan Kamarin tarjoamat put esimerkiksi: ystävänä toimiminen: kuuntelu ja keskustelu saattaja kauppamatkalle tai ulkoilemaan

8 Siivousput Avustustoiminta kattaa nyt myös siivousput ja lumityöt. kotisiivoukset 10 euroa/tunti lumityöt 6 euroa/kerta Annan Kamari, Isokatu 4, puh , Toimisto on auki arkisin klo Koti otisair airaanhoit aanhoito Terveyskeskuksen kotisairaanhoito on lääkärin johtamaa toimintaa. Hoitoa annetaan potilaan kotona ja se suunnataan kaikenikäisille hoitoa tarvitseville. Kotisairaanhoitoa annetaan potilaille, jotka eri syistä tarvitsevat hoitoa kotiympäristössä. Kotisairaanhoitohenkilöstö arvioi hoidontarpeen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä terveys ja hoito turvallisessa kotiympäristössä potilaan, omaisten, kotisairaanhoidon ja kotipun välisen hyvän yhteistyön avulla. Potilaalla on oltava mahdollisuus hyvään elämänlaatuun ja kotona asumiseen mahdollisimman kauan. Kotisairaanhoito työskentelee päivittäin klo Kotikäynnit ovat maksullisia. Kotisairaanhoidon osastonhoitaja, puh Kotisairaanhoidon päivystävä puhelin on Apuvälinep välinepalv u Apuvälineitä lainaa terveyskeskus, ja lainaukseen vaaditaan lääketieteelliset perusteet. Terveyskeskus/ajanvaraus, puh klo Kuulokojetta tarvittaessa aika varataan Medicenterin lääkärille, puh Kuljet uljetusp spal elu Kuljetuspua myönnetään vammaispulain mukaan vaikeavammaisille. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla on erityisiä liikuntavaikeuksia ja joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Vammainen voi tarvittaessa ottaa mukaansa saattajan. Vammaispulain mukainen kuljetuspu oikeuttaa 18 menomatkaan kuukaudessa Pietarsaaressa, Pedersöressä ja Luodossa. Kuljetuspua käytetään nk. vapaa-ajan matkoihin, asioimiseen, yhteiskunnalliseen - tai virkistystoimintaan osallistumiseen. Kuljetuspua ei myönnetä nk. sairaalamatkoihin, kuntoutukseen osallistumiseen, laboratoriokäynteihin ym. Noihin matkoihin voi hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta. Kuljetuspua myönnetään rajoitetusti myös Sosiaalihuoltolain perusteella. Kuljetuspuhakemukseen liitetään lääkärintodistus ja se osoitetaan sosiaalikeskukselle, PL 55, Pietarsaari. Käyntiosoite: Isokatu 10. Lisätietoja antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh , tai vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja, puh V.I.P.I.P.-P.-Pal elulinja Yhdensuuntainen matka Vipparilla: aikuiset 2,20 euroa Tilauskeskus on auki ma-perj klo Puh. NovaCall

9 13 Omai aishoid oidontuki Omaishoidontukea voidaan myöntää omaiselle, joka hoitaa kotona vanhusta, vammaista tai sairasta. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa ainoastaan hoidon sitovuus ja vaativuus, ts. mitään taloudellista harkintaa ei saa esiintyä. Omaishoidontuki luokitellaan kolmeen luokkaan hoidontarpeen perusteella. Yhdyshenkilö: vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja, puh Pal eluk ukesku kus Pietarsaaren Vanhustenystävät r.y. harjoittaa kaupungin vanhuksille suunnattua päiväkeskus-toimintaa HeinätoriKeskuksessa, Herman-talossa. Siellä voi tavata samanikäisiä ja/tai samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Siellä tarjoutuu mahdollisuus myös erilaisten käsitöiden tekemiseen, harrastuksiin, pelaamiseen, aivovoimisteluun, tanssiin istualtaan ja voimisteluun, yhteislauluun, hartauksiin osallistumiseen ja moneen muuhun toimintaan. Kävijät voivat myös saunoa ja saada osakseen erityishoivaa. Auki ma-pe klo , puh Eläkeläisten oma lounaspaikka Heinätori- Keskuksessa tarjoilee lounaan viihtyisässä ympäristössä ma-pe klo , puh Sosiaalia siaaliasia siamie ies Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja antaa neuvoja ja ohjata tätä edistämään ja toteuttamaan omia oikeuksiaan. Sosiaaliasiamies, Strengberginkatu 1, puh klo Sosiaalinen tuki Sairastuminen tai vammautuminen voi johtaa kriisitilanteeseen, josta on vaikea selviytyä yksin. Sosiaalisen tuen on todettu olevan tärkeää, jotta tilanteeseen joutunut pystyy hyväk- symään sairauden tai vamman ja sopeutumaan siihen. Monet vapaaehtoisjärjestöt tarjoavat tukeaan sitä tarvitsevalle. Vammaishuollon johtava sos.työntekijä antaa lisätietoa vapaaehtoisjärjestöistä, puh Tulkkip ulkkipal elu Vammaispulain mukaisia tulkkipuja järjestetään kuulo-, näkö- tai puhevammaisille. Tulkkipu järjestetään esim. viittomakielisenä. Tulkkipua saa työtä, opintoja, asioimista jne. varten. Lisätietoja antaa vammaispun johtava sosiaalityöntekijä, puh Tur urvapuhelin Kaupungin kaikki vanhukset voivat anoa turvapuhelinta. Asiakas maksaa asennusmaksun ja kuukausivuokran. Hakemus osoitetaan kotiputoimistoon/kotipunohjaaja, Isokatu 4, Pietarsaari. Puh , puh.aika klo ja Pietar arsaaren aaren suo uomal alainen ainen seurakun eurakunta, a, puh (v (vaihd aihde) Jumalanpus Pietarsaaren kirkossa sunnuntaisin klo Kirkkoherranvirasto auki ma-pe , tiistaisin myös , puh , Pappi tavattavissa kirkkoherranvirastossa, Ebba Brahenpuistikko 2, ma-pe Diakoniatyöntekijät, vastaanotto Seurakuntakeskuksessa: ma, ti, to, pe , puh Diakoniatyöntekijöiden matkapuhelimet: Markku Leinonen , Kirsi Rundgren Vanhemman väen kerho kokoontuu seurakuntakeskuksessa joka toinen tiistai klo ja diakoniapiiri Karhusaaren kirkossa joka toinen torstai klo Kirkollisissa ilmoituksissa tiedotetaan tarkemmat ajankohdat.

10 20 Vanhu anhusneu neuvosto Pietarsaaren kaupungissa toimii vanhusneuvosto, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden valituista puheenjohtajaksi saatuaan ehdotukset kaikilta kaupungissa toimivilta eläkeläis- ja veteraaniyhdistyksiltä. Vanhusneuvoston tehtävänä on: tehdä kaupunginhallitukselle vuosittain ennen talousarviokäsittelyä ehdotus toimenpiteiksi, joihin pitää ryhtyä seuraavana vuonna vanhusväestön olojen parantamiseksi toimia yhteiskunnan vanhuksia koskevissa asioissa lausunnonantajaelimenä edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis-/veteraanijärjestöjen yhteistyötä edistää vanhuksien mahdollisuuksia selviytyä päivittäisissä toiminnoissaan vaikuttaa suunnitteluasioihin järjestää vuosittain toistuva kansallinen Vanhusten päivä toimia muutoin edunvalvojana vanhuspoliittisissa asioissa hoitaa veteraaninen asioita. Vanhusneuvoston sihteeri toimii veteraaniasioiden yhdyshenkilönä. Vanhu anhusneu neuvoston on var arsin inai aiset jäsenet v : Bredbacka Ralf, puh.joht. puh Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Ahonen Tyyne puh Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Almqvist Sven puh Pensionärsklubben M r.f. Jaatinen Pirkko puh Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Leskinen David puh Pietarsaaren Veteraanit Nygård Bror puh Jaros Pensionärer r.f. Nygård Gun puh Willes pensionärsklubb r.f. Ojaniemi Mauno puh Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Sund Ingalill puh Pensionärsklubben Haldoy r.f. Östman Anita puh Pensionärsklubben Peko r.f. Kaupunginhallituksen edustaja: Inkamo Raija-Leena puh Sihteeri: Ström Ulla, Sosiaalikeskus puh

11 21 1 Eläkeläi eläisjärje sjärjestöjä ja -yhdi hdistyksiä siä Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Pensionärsklubben Haldoy r.f. Pensionärsklubben PEKO Eläkeläiskerho r.f. Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Pensionärsklubben M r.f. Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Pensionärsklubben JA-RO Eläkeläiskerho r.f. Pietarsaaren Veteraanit Willen Eläkeläiskerho r.y. Eläkeläisyhdistykset tekevät hyvää työtä ja ilmoittelevat toiminnastaan paikallislehdistössä. Uusia jäseniä otetaan mielellään vastaan. 22 Tärk ärkei eitä ä puhelinnumer meroi oita Yleinen hätänumero 112 A-klinikka Annan Kamari , Apteekki Bothnia Ensimmäinen , Medi Folkhälsan Östanlid hoitokoti Oasato III Oasato IV KELA, Pietarsaari, vaihde Pietarsaaren suom. seurakunta vaihde Terveyskeskus, Kolpintie 7 vaihde Terveystalo, Herrholminkatu Pietarsaaren Infopiste Pietarsaaren oikeusaputoimisto vaihde Pietarsaaren sairaala, vaihde Ensiapu, avoinna koko vuorokauden Lääkärikeskus, Medicenter Kauppiaankatu NovaCall, vaihde Sosiaalikeskus Granholm Peter, sos.joht Grankvist Hannele, puos. os.päällikkö Blomqvist Mona, vammaishuollon johtava sos.työnt Södergård Linda, vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja Pietarsaaren kaupunki, vaihde Ula-Taxi V.I.P. -pulinja (Vippari)

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y.

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kokousaika ja kokouspaikka Päättäjät xx klo 10:00 -, After Eight Varsinaiset jäsenet Jakobstads Veteraner Bertel Widjeskog, puheenjohtaja Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut 1. Hoidettavan henkilötiedot Haen omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota palveluseteliä muuta, mitä? 1.1 Omaishoidettavan lapsen/nuoren

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ HAEN omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota VASTAANOTTAJA palveluseteleitä Muuta, mitä? HENKILÖTIEDOT Omaishoidettavan Henkilötunnus lapsen tiedot

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt

Sotilasvammalain mukaiset. Asunnon muutostyöt Sotilasvammalain mukaiset Asunnon muutostyöt sisällysluet telo 1 ESIPUHE 2 ASUNNON MUUTOSTYÖT 3 MITÄ MUUTOSTOITÄ KORVATAAN 4 KORVATTAVAT PERUSKORJAUSTYÖT 5 KUINKA KORVAUSTA HAETAAN? 6 KORVAUSMÄÄRÄT 7 KORVAUSTEN

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS

KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS 1 (5) Hakemuksen saapumispäivä / / Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään erityisillä perusteilla, mikäli asiakas terveydellisistä syistä johtuen ei

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut:

Vammaispalvelut Kelhänkatu JÄMSÄ Hakemus saapunut: 1 Jämsän kaupunki HAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi OMAISHOIDON TUKI Vammaispalvelut Kelhänkatu 3 42100 JÄMSÄ Hakemus saapunut: Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005)

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa. Katriina Kunttu Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa Katriina Kunttu 2.11.2016 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat Eksotessa käytössä kaikki 4 vaihtoehtoa: Työnantajamalli Ostopalvelu Palveluseteli Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 15 alueellista korjausneuvojaa Sotainvalidien ja veteraanien asunnonmuutostöiden

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN SISÄLTÖ JA PALVELUASUMISEN PIIRIIN PÄÄSYN KRITEERIT Sijoitushoitaja Elina Niskakangas 27.4.2009 1.INTERVALLI/JAKSOHOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Omaistuki Solnassa. Kuka on omaishoitaja?

Omaistuki Solnassa. Kuka on omaishoitaja? Omainen Solnassa Omaistuki Solnassa Omaistuki on suunnattu niille, jotka auttavat ja tukevat läheistään, joka ei pitkäaikaisen sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi selviä arjestaan omin avuin.

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot