Kaupungin strategian visioehdotuksessa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungin strategian visioehdotuksessa,"

Transkriptio

1

2 Esip ipuhe Kaupungin strategian visioehdotuksessa, Pietarsaari 2005:ssä, sanotaan, että Pietarsaari on v houkutteleva teollisuus- ja puutarhakaupunki meren rannalla, ja siellä on maan parhaiten toimivat put elämän kaikissa vaiheissa sekä ruotsiksi että suomeksi. Kaupunki lienee ainoa kaupunki Suomessa, jolla on näin kunnianhimoiset putavoitteet. Visio velvoittaa kaupungin työntekijöitä työskentelemään tuota tavoitetta kohden. Työskennelkäämme siis siten, että kaupungilla on todellakin maan parhaiten toimivat put elämän kaikissa vaiheissa! Sosiaalikeskuksen strategiaehdotuksessa tuodaan esiin asukkaiden ppaiden tarve. Tietoa putarjonnasta on tosin saatavissa kaupungin Internet-sivuilla, mutta monellakaan vanhuksella ei ole tätä tiedonsaantimahdollisuutta käytettävissään. Vanhushuollon, kuten muunkin kunnallisen pun kysyntä, on aina tarjontaa suurempi. Puntarjontaa ohjaa lainsäädäntö ja ohjeisto. Aina ei ole mahdollista saada sitä pua, johon tuntee olevansa oikeutettu. Vanhusten määrä on lisääntynyt Suomessa. Kuntien vanhushuoltoa varten varatut taloudelliset resurssit eivät valitettavasti ole lisääntyneet samassa tahdissa. Valtio on päinvastoin aiemmin vähentänyt vanhushuollon rahoitusosuuttaan 90-luvulla. Viime vuosina valtio on uudestaan lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusosuutta. Hallitusohjelman ja kansallisten kehittämisohjelmien mukaan valtio tulee osoittaa enemmän varoja vanhushuoltoon lähivuosina. Toivottavaa onkin, että valtion panostukset myös näkyvät kunnallistaloudessa. Kunnilla on velvollisuus lisätä vanhushuoltonsa määrärahoja siten, että puntarjonta ja hoidonlaatu paranevat. Pietarsaaren vanhusneuvosto on tehnyt hyvää työtä laatiessaan Veluoppaan yhteistyössä sosiaalikeskuksen kanssa. Opas päivitetään säännöllisesti siten, että tiedot ovat aina ajan tasalla. Esite sisältää tiedot vanhuksille kaupungissa tarjottavista puista. Pelkästään vanhuksia koskevien tukien lisäksi on mahdollisuus saada esim. toimeentulotukea, jos omat tulot ovat hyvin vähäiset. Esite antaa asiantuntevaa tietoa putarjonnasta, ja ennen kaikkea yhteystiedot puista vastaavista henkilöistä, joiden avulla voi selvittää henkilökohtaisen avuntarpeen. Peter Granholm sosiaalijohtaja Hannele Grankvist puosaston osastopäällikkö

3 Sisäl sälly lysluett luettelo elo 1 Pietar arsaar aaren en infopi opiste 5 2 Asuminen Pietar arsaar aaressa Vuokra-asunnot 2.2 Veluasuminen 2.3 Puasuminen omassa kodissa 3 Asunnon muutostyöt työt Koneet ja laitteet 3.2 Vanhusten asuntojen peruskorjaus 3.3 Veteraanien asuntojen peruskorjaus 4 Laitoshoit shoito Koivurinteen vanhainkoti, pukoti ja Aurinkorinne 4.2 Vuodeosastohoito 4.3 Folkhälsan Östanlidin hoitokoti 5 Kunn nnal allinen linen palv ua eluasuminen uminen 7 6 Yksity ityiset palv u elunt ntuott uottaj ajat at Viivi & Wilhelm 6.2 Pietarkoti 6.3 Ahlbäckhemmet 6.4 Pukoti Rauhala 6.5 De gamlas hem 6.6 Mariahemmet 6.7 HeinätoriKeskus Sivu 7 Edu dunvalv alvoj oja 8 8 Henkilök lökoht ohtainen avustaj aja 8 9 Kel ela 8 10 Kotip otipalv u elu Annan Kamari 10.2 Kotisairaanhoito 10.3 Apuvälinepu Sivu 11 Kuljet etuspalv u 9 12 V.I.P.I.P.. palv u elulinj linja 9 13 Omai aishoidont shoidontuk uki Palv uk elukesk skus Sosiaali aaliasiamie amies Sosiaalinen tuk uki Tulkk lkkip ipalv u Tur urvap apuhelin Pietar arsaar aaren suom uomal alainen ainen seurak akunt nta Vanhu anhusneu neuvosto Eläkeläi eläisjärj järjestöt töt ja -yhdi yhdistyk tykset set Tärk ärkeitä puhelinnumer uhelinnumeroit oita 14

4 1 Pietar arsaren aren infop opiste Keskitetty Pietarsaaren INFOPISTE tarjoaa yleisön käyttöön paikan ja puhelinnumeron, johon yhteyttä ottamalla saa hyvät neuvot siitä, mihin virastoon tietty asia kuuluu ja kuka asiaa hoitaa, jopa ajanvaraus asianomaiselle virkamiehelle järjestyy. Infopi opiste neuvoo kaupunkilaisia kaupungin hallinnon sokkeloissa ja auttaa heitä kääntymään oikean viraston, laitoksen ja viranomaisen puoleen helpottaa kaupungin virastojen työpaineita ja ruuhkia hoitaa informaation uusille asukkaille Infopi opistee eessä sä on kaupungin hallintoyksiköiden esitteitä kaupungin virastojen lomakkeita Internet-yhteyksin varustettu tietokone yleisökäyttöön kopiokone, telekopiokone Infopi opiste on avoinn oinna ma pe klo ma pe klo , la klo Osoite: Kauppiaankatu 12, Pietarsaari. Puh , faksi Toimistopäällikkö, puh Neuvontasihteerit, puh Asuminen Pietar arsaare aaressa Vanhu anhusten ja vamm ammai aisten asunnot 2.1 Vuok uokraa-asunnot Kaupunki omistaa n. 640 vuokra-asuntoa. Niistä n. 275 on tarkoitettu vanhuksille. Vanhusten asuntoja on lähinnä keskustassa ja muut vuokra-asunnot ovat kaupungin laitamilla. Vanhusten asunnot ovat lähinnä yksiöitä ja pieniä kaksioita. Castréninkadulla on toimintarajoitteisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja (hissi ja inva-wc). Kunnallista vuokra-asuntoa voi hakea asuntotoimiston (osoite Strengberginkatu 1) tai talon isännöitsijän kautta. Asuntotoimistosta saa luettelon kaikista valtion lainoittamista vuokrataloista ja niiden isännöitsijöistä. Hakemukseen liitetään verotustodistus ja selvitys tuloista ja omaisuudesta. Hakemuslomakkeita saa asuntotoimistosta, sosiaalikeskuksesta, infopisteestä ja Internetistä. Vt. asuntosihteeri, puh , kanslisti, puh Vanhu ua eluasunnot Koivurinteen vanhainkoti, Ida & Emil, Jauhotie 1. Johtaja, puh , apul.johtaja, puh HeinätoriKeskus, puasunnot, Raatihuoneenk. 12, toiminnanjohtaja, puh Palv ua eluasuminen uminen omassa a kodi odissa Vammaispulain mukaista puasumista voidaan järjestää omassa kodissa vaikeavammaisille tarjoamalla kotipua ja kotisairaanhoitoa tai henkilökohtaista avustajaa. Puasumisen avulla pyritään siihen, että ao. henkilö voi asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan. 3 Asunn unnon n muu uutostyöt Asunnon muutostöiden ja niihin liittyvien apuvälineiden ja laitteiden asentamisen avulla pyritään mahdollistamaan vanhuksen ja vammaisen asuminen omassa kodissa. Muutostyöt ja apuvälineiden ja laitteiden hankinta tehdään henkilökohtaisen, asiakkaan toimintakykyyn perustuvan pusuunnitelman mukaisesti.

5 Vaikeavammainen henkilö saa korvausta asunnon välttämättömistä muutostöistä ja niihin liittyvien apuvälineiden ja laitteiden hankkimisesta. Kohtuulliset kustannukset korvataan, jos hakija tarvitsee välttämättä noita muutostöitä vamman tai sairauden takia tavanomaisista toiminnoista selviytymiseen. Useimmin muutostöitä tehdään kylpyhuoneeseen ja keittiöön, levennetään oviaukkoja, poistetaan kynnyksiä ja rakennetaan luiskia. Peruskorjaus- ja -parannustöistä ei makseta korvausta. Hakemukseen on liitettävä lääkärin ja toimintaterapeutin lausunnot. Hakemukset lähetetään Sosiaalikeskukseen, vammaishuollon johtavalle sosiaalityöntekijälle, puh Koneet ja laitt aittei eistot Koneiden ja/tai laitteistojen hankinnasta aiheutuneet kustannukset voidaan korvata vammaiselle, joka sairautensa tai vammansa takia tarvitsee niitä liikkumiseen, viestintään tai itsenäiseen selviytymiseen kotona, tai vapaa-ajantoimintaan. Lisätietoja antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh Vanhu anhusten asunt ntoj ojen perusk skorj orjau aus Vanhus voi saada avustusta asuntonsa peruskorjaukseen eräin edellytyksin. Asuntotoimisto myöntää korjausavustusta hyvin pienituloisille vanhuksille. Hakuaika on yleensä maaliskuussa. Toimenpiteiden on oltava sellaisia, että vanhukset voivat niiden turvin asua kauemmin omassa asunnossaan. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin korjausneuvoja on tarkastanut kohteen ja todennut korjaustarpeen. Asuntotoimistosta voi hakea myös omakotitalon rakentamisen ja perusparannuksen korkotukea. Korkotuki on korvannut henkilökohtaiset aravalainat. 3.3 Vet eter eraanien asunt ntoj ojen en perusk skorj orjau aus Tarkempia tietoja antaa korjausneuvoja, Vanhustyön keskusliitto ry, Vaasa, puh , Laitoshoi oito 4.1 Koivurinteen vanhainkoti, pukoti ja Aurinkorinne, Jauhotie 1 Koivurinteellä asuu yhteensä n eläkeläistä. Käytössä on neljä hoito-osastoa, Aurinkorinteen dementiaosastot ja puasunnot (Ida & Emil). Huoneet ovat yksiöitä, mutta tarpeen mukaan niitä voidaan käyttää kahden hengen huoneina. Valittava osasto riippuu eläkeläisen tarpeista. Sas-ryhmä päättää paikan myöntämisestä, ja eniten hoitopaikkaa tarvitseva valitaan kunakin ajankohtana. Tavoitteena on ylläpitää eläkeläisten omaa toimintakykyä, kunnioittaa yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta eläkeläisen, omaisten, henkilöstön ja lääkärin kanssa yhteisymmärryksessä. Hoitopuolen ja Aurinkorinteen (pitkäakais-/ laitoshoito) hoitomaksu on enintään 80 % eläkeläisen tuloista, vähintään 80 euroa on jäätävä potilaan omaan käyttöön. Omaiset voivat ottaa hoidossa olevia omaisiaan luokseen vaihtelevanpituisiksi jaksoiksi, sovittuaan asiasta henkilöstön kanssa. Jokaisella osastolla on sairaanhoitaja, lähihoitajia ja laitosapulaisia. Terveyskeskuslääkäri käy kierroksella Koivurinteellä ja Aurinkorinteellä kerran viikossa. Hän määrää lääkkeet ja kirjoittaa tarvittaessa lähetteet mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Aurinkorinne toimii Koivurinteen yhteydessä. Sen kolme osastoa tarjoaa turvallisen ja

6 rauhallisen ympäristön vaikeasti dementoituneille. Jokaisella osastolla on oma sisäpihansa, jossa voi käydä ulkoilemassa. Osastoilla on 9 paikkaa/osasto, yhteensä 27 paikkaa. Huoneet ovat valoisia ja avaria ja jokaisessa huoneessa on oma wc ja suihku. Aurinkorinteen hoitoajatus on sama kuin Koivurinteen hoitopuolella. Aurinkorinteen henkilöstöön kuuluu Koivurinteen tavoin sairaanhoitajia, lähihoitajia ja laitosapulaisia. 4.2 Vuodeosastohoito, Kolpintie 7, Pietarsaarenseudun terveyskeskus.puh vaihde. Vuodeosaston toiminta: ensi- ja lyhytaikaishoito, jaksohoito, kuntoutus, dementiatutkimukset, saattohoito, katkaisuhoito ja pitkäaikaishoito. Lähete vaaditaan. Hoidonsuunnitteluryhmä Sosiaalikeskuksella ja terveyskeskuksella on yhteinen hoidonsuunnitteluryhmä. Hoidonsuunnitteluryhmä suunnittelee, päättää ja myöntää hoitopaikan asiakkaan hoitotarpeen mukaan. Yhteyshenkilö: vuodeosaston sosiaalityöntekijä, puh Potilasasiamies Potilasasiamies tiedottaa potilaan oikeuksista ja auttaa potilasta tarvittaessa hoitoa koskevan huomautuksen tai valituksen tekemisessä tai hoitovirheeseen liittyvän korvaushakemuksen täyttämisessä. Potilasasiamies, terveyskeskus, Kolpintie 7, puh Folkhälsanin ylläpitämä Östanlidin hoitokoti avattiin Yhden ja kahden hengen huoneita, kaikkiaan 40 paikkaa. Hoidosta veloitetaan pitkäaikaishoidon maksu. Lisätietoa antavat osastonhoitajat, puh tai Kunnallinen pal eluasuminen Ida ja Emil on kaupungin putalo. Se sijaitsee Koivurinteen vanhainkodin yhteydessä ja toimi aikaisemmin tavallisena hoito-osastona. Perusparannuksen jälkeen se muutettiin puosastoksi, jossa on 15 asiakaspaikkaa 2 kerroksessa. Huoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita ja kaikissa on oma wc. Eläkeläiset ovat pukodin vuokralaisia ja he maksavat vuokran omasta huoneestaan sekä 15 m 2 :stä yleisiä tiloja. Lisäksi he maksavat ruokailu-, pyykinpesu- ja pumaksun. Vuokra- ja hoitoavustusta voi hakea KELAlta. Eläkeläinen maksaa omat lääkkeensä. Henkilöstöä on vajaat puolet hoito-/vanhainkotipuolen määrästä, joten pupuolen eläkeläisiltä edellytetään oma-aloitteisuutta. Toivottavaa on esimerkiksi, että eläkeläinen selviytyy pukeutumisesta ja riisuuntumisesta ja osallistuu oman huoneensa siivoamiseen. Henkilöstöön kuuluu lähihoitajia ja laitosapulaisia. Koska heitä on vähän, on omaistuki tärkeää. Varsinkin eläkeläisten pankki-, apteekki- ja muiden hankinta-asioiden hoitaminen putalon ulkopuolella on henkilöstön kannalta pulmallista, koska hoitajilla on työtehtäväviä ja muita eläkeläisiä vastuullaan ja hoidettavanaan. 6 Yksi sityiset et pal elun untuo uott ttaja ajat Pietarsaaressa on seitsemän (7) yksityistä puntuottajaa Viivi & Wilhelm dementiakoti, Castrénink. 5 C. Omistaja Irma Otranen, puh Pietarkoti AY, Korkeavuorentie 28. Omistaja Sauli ja Pirjo Teppo, puh Ahlbäckhemmet, Tapaninniementie 20. Omistaja: Garantiföreningen för Ahlbäckhemmet, johtaja, puh Pukoti Rauhala, Loveret 8. Omistaja: Pukoti Rauhalan kannatusyhdistys r.y., johtaja, puh

7 6.5 De gamlas hem, Myllymäenkatu 2. Omistaja: Svenska Fruntimmersföreningen i Jakobstad r.f., johtaja, puh Mariahemmet, Ebba Brahen puistikko 11. Omistaja: Jakobstads svenska kyrkliga åldringshems syförening, johtaja, puh HeinätoriKeskus, Raatihuoneenkatu 12. Omistaja: Pietarsaaren Vanhustenystävät r.f., toiminnanjoht., puh Edun unval alvoja Jos henkilö ei pysty enää hoitamaan asioitaan (esim. sairauden tai dementian vuoksi), voidaan hänelle valita edunvalvoja. Edunvalvoja valitaan käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksellä, ja hakemukseen on aina liitettävä lääkärintodistus kyseisen henkilön terveydentilasta. Hakemus tai ilmoitus henkilön edunvalvontatarpeesta lähetetään maistraatille. Lisätietoja: Pietarsaaren kaupunki / edunvalvonta, Strengberginkatu 1, Pietarsaari. Edunvalvoja, puh , kanslisti, puh Henkilökohtainen avustaja aja Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää vammaisen henkilön omaehtoista selviytymistä ja lisätä hänen mahdollisuuksiaan osallistua ja toimia. Päivittäisissä toiminnoissa paljon toisen henkilön apua tarvitsevalla vammaisella on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Henkilökohtaista avustajaa tarvitaan auttamaan vammaista kodin arkirutiineissa sekä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa ja erityisharrastuksissa. Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa vammaiseen henkilöön. Lisäksi kunta voi opastaa vammaista työnantajaa. Kunta korvaa vammaiselle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta johtuvat kustannukset kokonaan tai osittain. Tietoja hakumenettelystä antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh Kansaneläk aneläkel elai aitos KELA, Pietarsaaren toimisto, Kauppiaankatu 4, PL 81, Pietarsaari, auki klo , ti klo , puh vaihde. 10 Kotip ipal elu Kotipu on avohuollon muoto, jonka tavoitteena on edistää vanhusten, vammaisten ja muiden apuatarvitsevien itsenäistä asumista, kun oma suoriutumiskyky heikkenee. Kotipu voi olla se vaihtoehto, joka voi tarjota vanhukselle mahdollisuuden asua omassa kodissaan mahdollisimman kauan. Kotipu toimii alueittain koko vuorokautisesti. Alue I (läntinen) ja alue II (itäinen). Myös vanhusten ja vammaisten ruokapua voidaan tilata kotiputoimistosta. Ruoka valmistetaan Koivurinteessä ja se kuljetetaan asiakkaan kotiin. Ruokapun voi tilata soittamalla kotipunohjaajalle numeroon , puhelinajat klo ja Lisätietoja saa kotiputoimistosta kotipunohjaajilta, Isokatu 4. Puh.ajat klo ja alue I: puh , alue II: puh ja Kanslisti, puh Annan Kam amari ari Avunvälity välitys Annan kamari on vapaaehtoisvoimin toimiva kaksikielinen avunvälityskeskus, jonka tarkoituksena on välittää vapaaehtoisapua ikäihmisille ja vammautuneille. Tavoitteena on kohentaa vanhusten ja vammaisten olosuhteita, jotta he voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan. Annan Kamarin tarjoamat put esimerkiksi: ystävänä toimiminen: kuuntelu ja keskustelu saattaja kauppamatkalle tai ulkoilemaan

8 Siivousput Avustustoiminta kattaa nyt myös siivousput ja lumityöt. kotisiivoukset 10 euroa/tunti lumityöt 6 euroa/kerta Annan Kamari, Isokatu 4, puh , Toimisto on auki arkisin klo Koti otisair airaanhoit aanhoito Terveyskeskuksen kotisairaanhoito on lääkärin johtamaa toimintaa. Hoitoa annetaan potilaan kotona ja se suunnataan kaikenikäisille hoitoa tarvitseville. Kotisairaanhoitoa annetaan potilaille, jotka eri syistä tarvitsevat hoitoa kotiympäristössä. Kotisairaanhoitohenkilöstö arvioi hoidontarpeen. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä terveys ja hoito turvallisessa kotiympäristössä potilaan, omaisten, kotisairaanhoidon ja kotipun välisen hyvän yhteistyön avulla. Potilaalla on oltava mahdollisuus hyvään elämänlaatuun ja kotona asumiseen mahdollisimman kauan. Kotisairaanhoito työskentelee päivittäin klo Kotikäynnit ovat maksullisia. Kotisairaanhoidon osastonhoitaja, puh Kotisairaanhoidon päivystävä puhelin on Apuvälinep välinepalv u Apuvälineitä lainaa terveyskeskus, ja lainaukseen vaaditaan lääketieteelliset perusteet. Terveyskeskus/ajanvaraus, puh klo Kuulokojetta tarvittaessa aika varataan Medicenterin lääkärille, puh Kuljet uljetusp spal elu Kuljetuspua myönnetään vammaispulain mukaan vaikeavammaisille. Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla on erityisiä liikuntavaikeuksia ja joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Vammainen voi tarvittaessa ottaa mukaansa saattajan. Vammaispulain mukainen kuljetuspu oikeuttaa 18 menomatkaan kuukaudessa Pietarsaaressa, Pedersöressä ja Luodossa. Kuljetuspua käytetään nk. vapaa-ajan matkoihin, asioimiseen, yhteiskunnalliseen - tai virkistystoimintaan osallistumiseen. Kuljetuspua ei myönnetä nk. sairaalamatkoihin, kuntoutukseen osallistumiseen, laboratoriokäynteihin ym. Noihin matkoihin voi hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta. Kuljetuspua myönnetään rajoitetusti myös Sosiaalihuoltolain perusteella. Kuljetuspuhakemukseen liitetään lääkärintodistus ja se osoitetaan sosiaalikeskukselle, PL 55, Pietarsaari. Käyntiosoite: Isokatu 10. Lisätietoja antaa vammaishuollon johtava sosiaalityöntekijä, puh , tai vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja, puh V.I.P.I.P.-P.-Pal elulinja Yhdensuuntainen matka Vipparilla: aikuiset 2,20 euroa Tilauskeskus on auki ma-perj klo Puh. NovaCall

9 13 Omai aishoid oidontuki Omaishoidontukea voidaan myöntää omaiselle, joka hoitaa kotona vanhusta, vammaista tai sairasta. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa ainoastaan hoidon sitovuus ja vaativuus, ts. mitään taloudellista harkintaa ei saa esiintyä. Omaishoidontuki luokitellaan kolmeen luokkaan hoidontarpeen perusteella. Yhdyshenkilö: vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja, puh Pal eluk ukesku kus Pietarsaaren Vanhustenystävät r.y. harjoittaa kaupungin vanhuksille suunnattua päiväkeskus-toimintaa HeinätoriKeskuksessa, Herman-talossa. Siellä voi tavata samanikäisiä ja/tai samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Siellä tarjoutuu mahdollisuus myös erilaisten käsitöiden tekemiseen, harrastuksiin, pelaamiseen, aivovoimisteluun, tanssiin istualtaan ja voimisteluun, yhteislauluun, hartauksiin osallistumiseen ja moneen muuhun toimintaan. Kävijät voivat myös saunoa ja saada osakseen erityishoivaa. Auki ma-pe klo , puh Eläkeläisten oma lounaspaikka Heinätori- Keskuksessa tarjoilee lounaan viihtyisässä ympäristössä ma-pe klo , puh Sosiaalia siaaliasia siamie ies Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja antaa neuvoja ja ohjata tätä edistämään ja toteuttamaan omia oikeuksiaan. Sosiaaliasiamies, Strengberginkatu 1, puh klo Sosiaalinen tuki Sairastuminen tai vammautuminen voi johtaa kriisitilanteeseen, josta on vaikea selviytyä yksin. Sosiaalisen tuen on todettu olevan tärkeää, jotta tilanteeseen joutunut pystyy hyväk- symään sairauden tai vamman ja sopeutumaan siihen. Monet vapaaehtoisjärjestöt tarjoavat tukeaan sitä tarvitsevalle. Vammaishuollon johtava sos.työntekijä antaa lisätietoa vapaaehtoisjärjestöistä, puh Tulkkip ulkkipal elu Vammaispulain mukaisia tulkkipuja järjestetään kuulo-, näkö- tai puhevammaisille. Tulkkipu järjestetään esim. viittomakielisenä. Tulkkipua saa työtä, opintoja, asioimista jne. varten. Lisätietoja antaa vammaispun johtava sosiaalityöntekijä, puh Tur urvapuhelin Kaupungin kaikki vanhukset voivat anoa turvapuhelinta. Asiakas maksaa asennusmaksun ja kuukausivuokran. Hakemus osoitetaan kotiputoimistoon/kotipunohjaaja, Isokatu 4, Pietarsaari. Puh , puh.aika klo ja Pietar arsaaren aaren suo uomal alainen ainen seurakun eurakunta, a, puh (v (vaihd aihde) Jumalanpus Pietarsaaren kirkossa sunnuntaisin klo Kirkkoherranvirasto auki ma-pe , tiistaisin myös , puh , Pappi tavattavissa kirkkoherranvirastossa, Ebba Brahenpuistikko 2, ma-pe Diakoniatyöntekijät, vastaanotto Seurakuntakeskuksessa: ma, ti, to, pe , puh Diakoniatyöntekijöiden matkapuhelimet: Markku Leinonen , Kirsi Rundgren Vanhemman väen kerho kokoontuu seurakuntakeskuksessa joka toinen tiistai klo ja diakoniapiiri Karhusaaren kirkossa joka toinen torstai klo Kirkollisissa ilmoituksissa tiedotetaan tarkemmat ajankohdat.

10 20 Vanhu anhusneu neuvosto Pietarsaaren kaupungissa toimii vanhusneuvosto, joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhden valituista puheenjohtajaksi saatuaan ehdotukset kaikilta kaupungissa toimivilta eläkeläis- ja veteraaniyhdistyksiltä. Vanhusneuvoston tehtävänä on: tehdä kaupunginhallitukselle vuosittain ennen talousarviokäsittelyä ehdotus toimenpiteiksi, joihin pitää ryhtyä seuraavana vuonna vanhusväestön olojen parantamiseksi toimia yhteiskunnan vanhuksia koskevissa asioissa lausunnonantajaelimenä edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis-/veteraanijärjestöjen yhteistyötä edistää vanhuksien mahdollisuuksia selviytyä päivittäisissä toiminnoissaan vaikuttaa suunnitteluasioihin järjestää vuosittain toistuva kansallinen Vanhusten päivä toimia muutoin edunvalvojana vanhuspoliittisissa asioissa hoitaa veteraaninen asioita. Vanhusneuvoston sihteeri toimii veteraaniasioiden yhdyshenkilönä. Vanhu anhusneu neuvoston on var arsin inai aiset jäsenet v : Bredbacka Ralf, puh.joht. puh Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Ahonen Tyyne puh Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Almqvist Sven puh Pensionärsklubben M r.f. Jaatinen Pirkko puh Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Leskinen David puh Pietarsaaren Veteraanit Nygård Bror puh Jaros Pensionärer r.f. Nygård Gun puh Willes pensionärsklubb r.f. Ojaniemi Mauno puh Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Sund Ingalill puh Pensionärsklubben Haldoy r.f. Östman Anita puh Pensionärsklubben Peko r.f. Kaupunginhallituksen edustaja: Inkamo Raija-Leena puh Sihteeri: Ström Ulla, Sosiaalikeskus puh

11 21 1 Eläkeläi eläisjärje sjärjestöjä ja -yhdi hdistyksiä siä Pensionärsgillet i Jakobstad r.f. Pensionärsklubben Haldoy r.f. Pensionärsklubben PEKO Eläkeläiskerho r.f. Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Pensionärsklubben M r.f. Eläkeliiton Pietarsaaren yhdistys r.y. Pensionärsklubben JA-RO Eläkeläiskerho r.f. Pietarsaaren Veteraanit Willen Eläkeläiskerho r.y. Eläkeläisyhdistykset tekevät hyvää työtä ja ilmoittelevat toiminnastaan paikallislehdistössä. Uusia jäseniä otetaan mielellään vastaan. 22 Tärk ärkei eitä ä puhelinnumer meroi oita Yleinen hätänumero 112 A-klinikka Annan Kamari , Apteekki Bothnia Ensimmäinen , Medi Folkhälsan Östanlid hoitokoti Oasato III Oasato IV KELA, Pietarsaari, vaihde Pietarsaaren suom. seurakunta vaihde Terveyskeskus, Kolpintie 7 vaihde Terveystalo, Herrholminkatu Pietarsaaren Infopiste Pietarsaaren oikeusaputoimisto vaihde Pietarsaaren sairaala, vaihde Ensiapu, avoinna koko vuorokauden Lääkärikeskus, Medicenter Kauppiaankatu NovaCall, vaihde Sosiaalikeskus Granholm Peter, sos.joht Grankvist Hannele, puos. os.päällikkö Blomqvist Mona, vammaishuollon johtava sos.työnt Södergård Linda, vanhus- ja vammaishuollon ohjaaja Pietarsaaren kaupunki, vaihde Ula-Taxi V.I.P. -pulinja (Vippari)

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISPAIKAN HAKEMINEN 4 Hoitosuunnittelu Sijoittajakoordinaattori 2. ASUMINEN 4 Vuokra-asunnot Kunnalliset asumispalvelut Koivurinteen

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille PALVELUITA vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille päivitetty 22.9.2008 PALVELUOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Vihdin vanhuspalvelujen henkilökunta on suunnitellut tämän palveluoppaan, jota selailemalla löytää suurimman

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 sisällysluettelo NEUVONTA JA PALVELUOHJAUS OIVA-keskus s. 7 Auttavat puhelimet s. 7 Henkilökohtaiset tärkeät numeroni s. 8 Jyväskylä neuvonta ja yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Tuki- ja palveluopas 2013 1

Tuki- ja palveluopas 2013 1 Tuki- ja palveluopas 2013 1 Johdanto Hoivalautakunnalla on poliittinen vastuu vanhustenhuollosta ja toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palveluista Solnassa. Solnan hoivalautakunnan tunnuslause

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas Hamina 15.1.2010 Ikäihmisten palveluopas Hyvä haminalainen Kädessäsi on Haminan kaupungin palveluopas. Haminassa pidetään tärkeänä palveluita koskevan tiedonsaannin helppoutta ja kotona asumisen ensisijaisuutta

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot