Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna"

Transkriptio

1 Hallinnonuudistuksen jatkotyöryhmä Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenne vuonna 2010 sekä seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavat muuttujat neljännesvuosisadan aikajänteellä tarkasteltuna Kirkon jäsenten ikärakenne Suomen ortodoksisen kirkon ikärakenteen tarkastelu antaa mahdollisuuden arvioida seurakuntien jäsenmäärän muutoksia neljännesvuosisadan aikajänteellä. Yhdeltä osaltaan analyysi antaa hallinnonuudistuksen jatkosuunnittelulle tukea seurakuntarakenteen arvioinnissa. Alla olevassa kuvassa hiippakuntien tämän hetkistä eli vuoden 2010 ikäjakautumaa verrataan vastaaviin valtakunnallisiin ikäryhmiin. Kirkon jäsenistö on vanhusvoittoista. Koko kirkossa yli 65-vuotiaita on 60,1 % enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin. Karjalan ja Oulun hiippakunnissa luku on lähes kaksinkertainen. Myös vuotiaiden osuus on maan keskimäärää 14,5 % suurempi, kun taas lapsiperheikäisiä aikuisia eli vuotiaita kirkossa on 29,6 % valtakunnan keskiarvoa vähemmän eli heistä on selvä vajaus, suurin Karjalan hiippakunnassa. Myös nuorten ja lasten määrät poikkeavat koko maan tilanteesta, edellinen -15,0 % ja jälkimmäinen -12,0 %. Tilasto käsittää paitsi kirkon perusväestön, myös kirkkoon aikuisiällä liittyneet suomalaiset ja maahanmuuttajat, joiden määrä on merkittävä (ks. s ). Kirkkoon aikuisiällä liittyneet ovat pääsääntöisesti nuorehkoja tai keski-ikäisiä aikuisia, mutta tämäkään ryhmä ei ole oikaissut kirkon demografista poikkeamaa. Kirkon pieni koko (1,1 % valtakunnan väestöstä) ja erityisesti sen väestörakenne vaikuttavat kirkon talouden kantokykyyn. Kun kirkon jäsenmäärästä (58.400) vähennetään alle 20-vuotiaat, jäljelle jää noin kirkollisveroa maksavaa jäsentä. Kun väkimäärästä vielä vähennetään yli 60-vuotiaat eläkeläiset kirkon, työelämässä toimisiksi jäseniksi jää vain henkeä eli 47,3 % kirkon koko väestöstä (Eläketurvakeskus: eläköitymisikä 2010 oli 60,4 vuotta). 1

2 Karjalan hiippakunta Demografisesti Karjalan hiippakunta muodostuu identtisistä kaksosista viitosseurakunnista ja kuutosseurakunnista. Kummassakin väkimäärä on noin ja väestökäyrät lähes päällekkäiset. Viitosiin kuuluvat Ilomantsin, Joensuun, Lieksan, Nurmeksen ja Taipaleen seurakunnat. Kuutosiin puolestaan kuuluvat Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin, Rautalammin ja Varkauden seurakunnat. Hiippakunnan väestöjakautuma on selvästi kaksihuippuinen. Suurempi huippu on vuotiaiden kohdalla ja pienempi vuotiaiden kohdalla. Yhtä suuri kuin vanhusväestön yliedustus, on vuotiaiden aliedustus. Seurakuntien tulevaisuutta ajatellen tämän väestönosan varassa on uusien seurakuntalaisten synnyttäminen. Lapsiperheikäisen väestön aliedustus johtaa pienentyviin lapsilukuihin ja ajan mittaan seurakuntien jäsenmäärän supistumiseen. Nuorten osuus hiippakunnassa on vielä kohtalaisen korkea, mutta useimmat koulunsa päättäneistä nuorista hakeutuu opiskelemaan ja työhön kotiseurakuntansa ulkopuolelle eivätkä välttämättä palaa enää takaisin työpaikkojen puutteen vuoksi. Osa heistä tullee kartuttamaan Helsingin hiippakunnan jäsenmäärää. Yksittäisissä seurakunnissa (Liite 1 ja 2, s ) tilanne saattaa olla vielä kärjistyneempi. Muun muassa nk. rajaseurakunnissa eli Ilomantsin, Lieksan ja Nurmeksen seurakunnissa lapsiperheikäisten aikuisten osuus väestöstä on huolestuttavan pieni ja sen seurauksena myös pienten lasten määrä on viime vuosina kääntynyt laskuun, esimerkkinä Lieksa. Kuutosten kohdalla sama trendi näkyy selvimmin Varkauden ja Iisalmen seurakunnissa, vaikka kaikissa, myös kaupunkiseurakunnissa, suuntaus on samankaltainen, vaikkakin lievempi. 2

3 Helsingin hiippakunta Helsingin hiippakunta on suurempi kuin Karjalan ja Oulun hiippakunnat yhteensä, noin jäsentä. Hiippakuntaan kuuluvat Haminan, Helsingin, Hämeenlinnan, Kotkan, Lahden, Lappeenrannan, Tampereen ja Turun seurakunnat. Helsingin seurakuntaan kuuluu 60 % hiippakunnan väestöstä, seitsemään muuhun seurakuntaan loput 40 %. Helsingin hiippakunnan väestöjakautuma on kahdesta muusta hiippakunnasta selvästi poikkeava, sillä kaikkia ikäryhmiä (vanhuksia lukuun ottamatta) on jokseenkin saman verran. Erityisesti nuorten ja lasten osuus on myönteisen suuri. Hiippakunnan useimmissa muissa seurakunnissa kuin Helsingissä (ks. Liite 3, s ) nuoren aikuisväestön vajetta esiintyy jossain määrin, mutta tilanne ei vielä näytä heijastuvan nuorten ja lasten ikäryhmiin (esimerkkinä Haminan ort. srk). Helsingin seurakunnan väestörakenne on lähimpänä koko maan vastaavia arvoja. 3

4 Oulun hiippakunta Oulun hiippakunnan väkimäärä on noin kolmasosa Karjalan hiippakunnan vastaavasta. Hiippakuntaan kuuluvat Kajaanin, Kiuruveden, Lapin, Oulun ja Vaasan seurakunnat. Eri ikäryhmien suhde on samankaltainen kuin Karjalan hiippakunnassa, mutta vuotiaiden vaje ei ole yhtä suuri ja myös alle 15-vuotiaita seurakuntalaisia on runsaammin kuin arkkihiippakunnassa. Kajaanissa, Oulussa ja Vaasassa nuorimpien ikäryhmien osuus on suhteellisen korkea (ks. Liite 4, s. 20). Pitkällä tähtäimellä Kiuruveden seurakunta lienee demografisesti tarkasteltuna vailla tulevaisuutta. Lapin seurakunnassa puolestaan on poikkeuksellisen vähän vanhusväestöä ja lapsiluku on selvästi vähentymässä. 4

5 Seurakuntien jäsenmäärän muutokset 27 vuoden aikajänteellä ( ) Seurakuntien jäsenmäärissä on 27 viimeisen vuoden aikana tapahtunut merkittäviä painopisteen muutoksia (ks. Taulukko 1). Vertailun vuoksi seurakuntalaisten määrien muutoksia on tarkasteltu myös viiden viimeksi kuluneen vuoden ajalta eli Taulukko 1. Seurakuntien väkiluvun muutosprosentti vuosijaksona sekä Iisalmi -31,7-6,0 Ilomantsi -56,4-8,3 Joensuu 19,1 0,3 Jyväskylä -9,5-1,7 Kuopio 1,6-3,2 Lieksa -42,9-13,5 Mikkeli 4,2-0,1 Nurmes -33,1-5,4 Rautalampi -36,3-10,6 Taipale -27,0-4,0 Varkaus -21,9-8,4 Karjalan hiippakunta -18,1-3,6 Hamina 47,4 12,1 Helsinki 43,5 3,3 Hämeenlinna -0,5 1,1 Kotka -12,8-1,4 Lahti 0,3-1,7 Lappeenranta 38,0 4,2 Tampere 27,4 5,1 Turku 30,5 3,1 Helsingin hiippakunta 32,1 3,2 Kajaani -14,6-1,9 Kiuruvesi -46,2-16,4 Lappi -20,1-4,7 Oulu -14,1-2,1 Vaasa -9,4 5,3 Oulun hiippakunta -18,0-2,6 Koko kirkko 3,1 0,1 5

6 Karjalan hiippakunnassa vain Joensuun, Kuopion ja Mikkelin seurakuntien jäsenmäärä on kasvanut vuodesta 1984 vuoteen Joensuun seurakunnan kasvusta vajaa puolet aiheutuu Tuupovaaran kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin. Kuopion jäsenmäärän kasvu taas johtuu Pielaveden liittämisestä Kuopion seurakuntaan. Kaikkien muiden seurakuntien jäsenmäärä on laskenut 9,5 56,4 %. Suurin häviäjä on ollut Ilomantsi (-56,4 %) Tuupovaaran kunnan Joensuuhun liittämisen vuoksi. Ilman Tuupovaaran irtaantumista Ilomantsin vähentymä olisi ollut 36,4 %. Lieksassa väkiluku on vähentynyt 42,9 %, Rautalammilla 36,3 %, Nurmeksessa 33,1 %, Iisalmessa 31,7 %, Taipaleella 27,0 %, Varkaudessa 21,9 % ja Jyväskylässä 9,5 %. Koko hiippakunnan väkimäärän muutos on -18,1 %. Viiden viimeisen vuoden aikana ( ) väenkato hiippakunnassa on jatkunut suhteessa yhtä paljon, -3,6 %. Suurin vähentymä on ollut Lieksassa ja Rautalammilla. Rautalammin seurakunnan vähentymään vaikuttaa myös Karttulan kuntaliitos. Oulun hiippakunnassa kaikkien seurakuntien jäsenmäärä on laskenut tutkitun 27 vuoden aikana, yhteensä 18.0 %. Suurin vähentymä on Kiuruveden seurakunnassa, seuraavina Lappi, Kajaani, Oulu ja Vaasa. Koko hiippakunnan jäsenmäärän muutos on samaa suuruusluokkaa kuin Karjalan hiippakunnassa. Viiden viimeisen vuoden aikana väenkato Kiuruvedellä on jatkunut voimakkaana. Vaasan seurakunnan jäsenmäärä on sen sijaan kääntynyt nousuun. Helsingin hiippakunta muodostaa poikkeuksen edellisiin verrattuna. Koko hiippakunnan jäsenmäärän nousu on ollut 32,1 %. Eniten kasvaneet seurakunnat ovat Hamina, Helsinki, Lappeenranta, Turku ja Tampere. Hämeenlinnan ja Lahden väkimäärä on pysynyt jokseenkin entisellään. Hiippakunnan ainoa selvästi pienentynyt seurakunta on Kotka. Viiden eniten kasvaneen seurakunnan muutoskulminaatio ajoittuu 1991 alkaneen laman jälkeiseen aikaan, jolloin muuttoliike Etelä-Suomen kasvukeskuksiin kiihtyi. Viime vuosinakin seurakuntien kasvu on jatkunut lukuun ottamatta Kotkaa ja Lahtea. Syntyneet ja kuolleet, seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneet, liittyneet ja luopuneet Seurakunnan jäsenmäärän kehittymiseen vaikuttavat paitsi ikärakenne myös syntyneiden ja kuolleiden keskinäinen suhde, muuttoliikkeen kaksisuuntaisuus sekä kirkosta eronneiden ja kirkkoon liittyneiden määrät. Syntyneet/kuolleet Vertailujaksolla koko kirkon jäsenistä tuonilmaisiin on siirtynyt henkeä ja vastaavasti syntyneitä ja kastettuja on ollut henkeä. Kirkon jäsenmäärä on syntyneet/kuolleet-akselilla vähentynyt henkeä. Helsingin hiippakunnassa syntyneiden ja kuolleiden määrät ovat tasapainossa poikkeaman ollessa vain pari prosentin kymmenystä. Karjalan ja Oulun hiippakunnissa syntyneiden määrät eivät kompensoi kuolleiden määrää. Viiden viimeisen vuoden aikana Karjalan hiippakunnassa syntyneiden ja kuolleiden ero on jopa kasvanut. Syntyneet/kuolleet-akselin vaikutus Karjalan ja Oulun hiippakuntiin on väkimäärää pienentävä, Helsingin hiippakunnassa neutraali. 6

7 Taulukko 2. Syntyneiden ja kuolleiden keskinäiset suhteet sekä Karjalan hiippakunta Syntyneet 39,2 % 36,3 % Kuolleet 60,8 % 63,7 % Helsingin hiippakunta Syntyneet 49,5 % 49,8 % Kuolleet 50,5 % 50,2 % Oulun hiippakunta Syntyneet 36,8 % 38,6 % Kuolleet 63,2 % 61,4 % Seurakunnittain syntyneiden suhdetta kuolleisiin on verrattu myös suhdeluvulla, jotta seurakuntien erilainen koko ei vaikeuttaisi vertailua. Liitteen 5 pylväsdiagrammeissa (s ) lukuarvo 1,00 merkitsee, että syntyneitä ja kuolleita seurakunnassa on yhtä paljon. Jos luku on pienempi kuin 1, kuolleita on enemmän kuin syntyneitä. Jos luku taas on suurempi kuin 1, syntyvyys on kuolleisuutta suurempi. Lisäksi on verrattu kahta ajanjaksoa, toinen vuodesta 1984 lähtien ja toinen vuodesta 2006 lähtien. Viimeksi mainittu vastaa osapuilleen tämän hetkistä kehitystilannetta. Vuosina Helsingin hiippakunnan syntyvyys/kuolleisuus-suhde on ollut 0,99, Oulun hiippakunnassa 0,63 ja Karjalan hiippakunnassa 0,57. Koko kirkon suhdeluku on 0,76, eli niin ikään taantuva. Jos hiippakuntien jäsenmäärän muutoksia syntyvyys/kuolleisuus-akselilla verrataan hiippakunnan väkilukuun, Karjalan hiippakunnan jäsenmäärä on tarkastelujaksolla vähentynyt 15,2 %, Oulun hiippakunnan pienentynyt 18,8 % ja Helsingin hiippakunnan kasvanut 0,5 %. Karjalan hiippakunnassa vain Joensuussa syntyvyys kasvattaa väkilukua. Viime vuosina Lieksassa kuolleisuus on ollut 7,7 kertaa syntyvyyttä suurempi. Helsingin hiippakunnassa vain Helsingissä ja Tampereella syntyvyys ylittää kuolleisuuden. Oulun hiippakunnassa ei yksikään seurakunta ylitä raja-arvoa 1,00. Seurakunnasta muuttaneet/seurakuntaan muuttaneet Vertailu on tehty samaa laskentatapaa käyttäen kuin syntyneet/kuolleet-tarkastelussa. Arvon 1,00 kohdalla pois ja sisään muutto ovat tasapainossa. Muuttotappiollisissa seurakunnissa arvo on alle 1 ja muuttovoittoisissa seurakunnissa yli 1. Graafiset kuvaajat ovat liitteessä 6 (s ). Muuttoliike seurakuntien välillä ei juurikaan ole vaikuttanut koko kirkon jäsenmäärään. Vuosina väkimäärä on pienentynyt vain 583 hengellä eli vähentymä on 1,0 % kirkon koko jäsenmäärästä. Hiippakuntien väliset erot ovat suuremmat. Karjalan hiippakunta on muuttotappiollinen. Muuttoliikkeen vuoksi väkimäärä on vähentynyt 1719 hengellä, mikä on 8,5 % hiippakunnan koko väestöstä. Vain Jyväskylä ja Kuopio ovat viime vuosina olleet muuttovoittoisia seurakuntia. Hyvin lähellä tasapainotilaa ovat myös Joensuu, Mikkeli ja Taipale. Suurin muuttotappio on Rautalammilla ja Lieksassa. 7

8 Oulun hiippakunnassa väkimäärä on pienentynyt 930 hengellä vuosina , mikä hiippakunnan väkilukuun nähden merkitsee 14,6 %:n vähentymää. Vaasa on muuttovoittoinen ja Oulu tasapainossa Kiuruveden ollessa vahvimmin muuttotappiollinen seurakunta. Helsingin hiippakunnan seurakunnat ovat odotetusti muuttovoittoisia, Kotkaa ja Lappeenrantaa lukuun ottamatta. Hiippakunnan väkimäärä on kasvanut 2066 hengellä, mikä hiippakunnan jäsenmäärään suhteutettuna merkitsee 6,6 % kasvua. Karjalan ja Oulun hiippakunnissa pienet kaupungit ja maaseudun seurakunnat menettävät jäseniään paitsi Helsingin hiippakunnan alueelle myös hiippakuntiensa suurimpiin kaupunkikeskuksiin. Kirkkoon liittyneet ja kirkosta luopuneet Yllä olevassa kuvassa verrataan kirkkoon liittyneiden ja kirkosta luopuneiden määriä keskenään koko kirkon tasolla. Liittyneiden määrän kasvu on ollut merkittävä. Viimeisen viiden vuoden aikana kehitys on kuitenkin kääntynyt laskuun. Aina 2000-luvulle saakka kirkosta erottiin tasaisesti, mutta kymmenen viimeisen vuoden aikana eroaminen on yleistynyt, erityisesti kolmen viimeisen vuoden aikana. Koko vertailujaksolla kirkkoon on liittynyt henkeä ja kirkosta luopuneita on henkeä eli nettolisäys on henkeä. Tilanne ei näytä jatkuvan yhtä suotuisana. Liitteessä 7 (s ) liittyneiden ja luopuneiden vertailussa raja-arvo 1,00 merkitsee, että kirkkoon liittyneiden ja kirkosta luopuneiden määrät ovat yhtä suuret. Jos arvo on suurempi, liittyneitä on enemmän, jos taas pienempi kuin 1 luopuneita on enemmän. Kirkolle on myönteinen asia, että pääsääntöisesti liittyneitä on runsaammin kuin luopuneita kaikissa hiippakunnissa ja lähes kaikissa seurakunnissa. Koko 27 vuoden tarkastelujaksolla kaikissa Karjalan hiippakunnan seurakunnissa liittyneet ovat kasvattaneet jäsenmäärää. Viimeisten viiden vuoden aikana vain Kuopiossa ja Rautalammilla luopuneita on ollut hieman liittyneitä enemmän. Suhteellisesti eniten liittyjiä on ollut Nurmeksessa ja Mikkelissä. Koko tarkastelujak- 8

9 solla Karjalan hiippakunnassa liittyjiä on ollut noin puolitoistakertainen määrä (1,57) luopuneisiin verrattuna, mutta viime vuosina suhdeluku on pienentynyt (1,17). Helsingin hiippakunnan suhdeluku koko tarkastelujaksolta on 2,30 eli liittyneitä on ollut lähes 2,5-kertainen määrä luopuneisiin verrattuna, viiden viimeisen vuoden aikana kuitenkin vain puolitoistakertainen (1,63). Tämä johtuu kirkosta luopumisen yleistymisestä. Helsingin hiippakunnassa eroaminen on kiintynyt vuodesta 2002 lähtien, Karjalan hiippakunnassa paria vuotta myöhemmin ja Oulun hiippakunnassa vuodesta 2006 alkaen. Helsingin hiippakunnassa yhdenkään seurakunnan jäsenmäärä ei ole pienentynyt liittyneet/luopuneet-akselilla tarkasteltuna. Erityisesti Lappeenrannassa venäläiset maahanmuuttajat ovat kasvattaneet seurakunnan väkimäärää, viime vuosina myös Haminassa ja Kotkassa on ollut sama suuntaus. Sama myönteinen ilmiö on havaittavissa myös Oulun hiippakunnan seurakunnissa. Koko tarkastelujaksolla Kiuruvesi korostuu myönteisenä, mutta myös Kajaanissa ja Vaasassa suhdeluku on kaksin-kolmin-kertainen. Koko hiippakunnan arvot ovat 2,31 ( ) ja 2,11 ( ). Luopuneiden määrän kasvu ei pohjoisessa ole ollut niin voimakasta kuin kahdessa eteläisemmässä hiippakunnassa. Demografisten muuttujien yhteisvaikutus Edellä on tarkasteltu myös seurakuntien jäsenmäärään vaikuttavia vastavoimapareja. Syntyvyys, seurakuntaan muutto ja kirkkoon liittyminen kasvattavat seurakunnan jäsenmäärää, kun taas kuolleisuus, seurakunnasta pois muuttaminen ja kirkosta eroaminen pienentävät sitä. Taulukko 3. Syntyneet ja kuolleet, seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneet sekä kirkkoon liittyneet ja siitä luopuneet prosentteina per vuosi ajanjakson keskimääräiseen väkilukuun suhteutettuna. Karjalan hiippakunta Syntyneitä 0,84 % Kuolleita 1,47 % Erotus % Sisään muuttaneita 3,10 % Pois muuttaneita 3,44 % Erotus -0,34 % Liittyneitä 0,89 % Luopuneita 0,76 % Erotus +0,13 % Väkiluvun muutos/vuosi % Helsingin hiippakunta Syntyneitä 1,00 % Kuolleita 1,00 % Erotus 0.00 % Sisään muuttaneita 2,82 % Pois muuttaneita 2,59 % Erotus +0,23 % Liittyneitä 2,01 % Luopuneita 1,23 % Erotus +0,78 % Väkiluvun muutos/vuosi +1,01 % 9

10 Oulun hiippakunta Syntyneitä 0,97 % Kuolleita 1,54 % Erotus % Sisään muuttaneita 2,87 % Pois muuttaneita 3,47 % Erotus -0,60 % Liittyneitä 1,70 % Luopuneita 0,81 % Erotus +0,89 % Väkiluvun muutos/vuosi % Koko kirkko Syntyneitä 0,94 % Kuolleita 1,23 % Erotus % Sisään muuttaneita 2,92 % Pois muuttaneita 2,99 % Erotus -0,07 % Liittyneitä 1,58 % Luopuneita 1,02 % Erotus +0,56 % Väkiluvun muutos/vuosi % Kirkon ja hiippakuntien väkilukuun vaikuttavien vastavoimien analyysi osoittaa, että viime vuosien aikana Helsingin hiippakunnan väkimäärä on kasvanut keskimäärin 1,01 % vuodessa, kun taas Karjalan hiippakunnan väkimäärä on pienentynyt 0,84 % ja Oulun hiippakunnan jäsenmäärä samoin pienentynyt 0,28 % vuodessa. Oulun hiippakunnassa kirkkoon liittyneiden suuri määrä kompensoi korkeata kuolleisuutta ja suurta poismuuttoa. Koko kirkon kohdalla kasvua on ollut 0,2 % per vuosi. Alla olevassa kuvassa tarkastellaan syntyneiden/kuolleiden sekä liittyneiden/luopuneiden yhteisvaikutusta hiippakuntien väestökehitykseen ajanjaksona Muuttoliikkeen vaikutusta ei ole otettu tarkasteluun. Yhteisvaikutusta arvioitaessa lukuarvo 2,00 merkitsee, että väkimäärää kasvattavat ja pienentävät tekijät ovat tasapainossa. Jos lukuarvo on korkeampi kuin 2, hiippakunnan jäsenmäärä on kasvanut, jos alle 2, jäsenmäärä on taantunut. Vertailu on tehty vuosijaksolta viiden 10

11 vuoden jaksoiksi jaoteltuna. Kuvasta ilmenee, että ja 1990-luvuilla kaikkien hiippakuntien ja koko kirkon jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi, mutta 2000-luvulle tultaessa jäsenmäärän kasvu on hiipunut ja lähestyy neutraalia raja-arvoa 2. Karjalan hiippakunnassa kehitys on laskenut jo taantuman puolelle. Tilannetta kompensoi maahanmuuttajien ja kotoperäisten liittyminen kirkkoon. Kielijakautuma maahanmuuttajien indikaattorina Suomen ortodoksinen kirkko on kansainvälistynyt ja maahanmuuttajat ovat rikastuttaneet ja kasvattaneet kirkon jäsenistöä. Johtopäätöksiä maahanmuuttajien vaikutuksesta kirkon jäsenmäärään voidaan tehdä väestön kielijakautumaa tarkastelemalla. Vuonna 2010 kotimaisia kieliä (suomi, ruotsi, saame) puhuvia kirkon jäsenistä oli 86,7 % ja vastaavasti muita kieliä puhuvia 13,3 %, mikä lukumääränä merkitsee henkilöä. Vieraiden kielten kirjo on suuri. Kirkon jäsenet edustavat 55 eri kieltä. Ylivoimaisesti suurimman vieraiden kielten puhujaryhmän muodostavat venäjänkieliset, joita vieraskielisistä on 79,3 %. Väkimääränä se merkitsee henkilöä. Kirkon koko jäsenmäärästä venäjänkielisten osuus on 10,6 %. Eniten venäjänkielisiä maahanmuuttajia on kaakkoisissa seurakunnissa: Lappeenrannassa 33,1 %, Haminassa 25,7 % ja Kotkassa 21,3 %. Kaikissa seurakunnissa venäjänkieliset ovat toiseksi suurin väestöryhmä suomenkielisten jälkeen. Seuraavaksi suurimmat kieliryhmät ovat ruotsi (737 henkeä), romania (373) ja kreikka (200). Venäjänkielisten osuus kirkon väestössä on viime vuosina kasvanut nopeasti. Vuonna 2006 heidän osuus oli henkeä eli 8,0 %. Neljä vuotta myöhemmin eli vuonna 2010 venäjänkielisten määrä oli henkeä, joten lisäystä on henkilöä. Suurin osa heistä on naisia, 68,1 %. Taulukoissa 3 ja 4 asiaa tarkastellaan seurakuntatasolla. Tutkitun neljännesvuosisadan aikana kirkon määrällisen kehityksen taitekohta on vuosi 1990, jonka jälkeen väkiluku on kääntynyt vähittäiseen nousuun. Väkiluku kasvoi aina vuoteen 2009 saakka, yhteensä hengellä. Tällä hetkellä ulkomaalaistaustaisia kirkon jäseniä on

12 henkeä, mistä voidaan tehdä se johtopäätös, että kirkon jäsenmäärän kasvu ja luvuilla perustuu merkittävältä osin maahanmuuttajiin. Myös kotoperäisten kirkkoon liittyjien määrä on huomattava, joskaan heistä ei ole käytettävissä vertailukelpoista tietoa vuodelta 2010 samaan tapaan kuin edellä maahanmuuttajista. Jotain voidaan kuitenkin päätellä kirkkoon liittyneiden suomalaisten määrästä. Vuosittaisten väestötietojen perusteella kirkkoon on vuosina liittynyt noin henkeä (ks. s. 8 ja 11), joista maahanmuuttajataustaisia on lähes Jos määrään lisättäisiin ennen 1984 liittyneet, kokonaisluku olisi ehkä henkeä suurempi. Koska pääosa maahanmuuttajien kirkkoon liittymisistä on tapahtunut 2000-luvulla, hallintotyöryhmän arvio on, että kirkkoon liittyneiden kokonaismäärästä kotoperäisiä voisi olla 2/3 ja maahanmuuttajataustaisia 1/3. Taulukko 3. Seurakuntien viisi yleisintä kieliryhmää sekä muut vieraskieliset summalukuna vuonna Suomi Venäjä Ruotsi Romania Kreikka Muut vieraskieliset Hamina Helsinki Hämeenlinna Iisalmi Ilomantsi Joensuu Jyväskylä Kajaani Kiuruvesi Kotka Kuopio Lahti Lappeenranta Lappi Lieksa Mikkeli Nurmes Oulu Rautalampi Taipale Tampere Turku Vaasa Varkaus Yhteensä %-osuus 85,3 10,6 1,3 0,6 0,3 1,9 12

13 Taulukko 4. Venäjänkielisten jäsenten määrät ja osuus seurakuntalaisista vuosina 2006 ja Muutos % % Iisalmi 16 1,3 29 2,5 13 Ilomantsi 24 2,0 20 1,9-4 Joensuu 184 3, ,9 90 Jyväskylä 173 7, ,8 25 Kuopio 79 1, ,8 32 Lieksa 7 0,8 11 1,6 4 Mikkeli 73 7, ,5 61 Nurmes 20 1,7 27 2,4 7 Rautalampi 4 0,4 6 0,8 2 Taipale 12 0,6 36 2,0 24 Varkaus 28 2,2 58 5,2 30 Hamina , ,7 62 Helsinki , ,0 589 Hämeenlinna 42 4,0 43 4,1 1 Kotka , ,3 86 Lahti 160 6, ,0 53 Lappeenranta , ,4 170 Tampere , ,4 96 Turku , ,3 69 Kajaani 77 4,1 96 5,5 19 Kiuruvesi 25 4,4 41 9,3 16 Lappi 33 2,8 35 3,4 2 Oulu 131 5, ,5 33 Vaasa , ,3 28 Yhteensä , , Valtaosa eli 77,8 % venäjänkielisistä kirkkoon liittyneistä on sijoittunut Helsingin hiippakunnan seurakuntiin, Karjalan hiippakunnassa heitä on 14,6 % ja Oulun hiippakunnassa 7,7 %. Naisten kirkko Väestörakenteeltaan Suomen ortodoksista kirkkoa voidaan luonnehtia paitsi varttuneiden ikäryhmien kirkoksi, myös naisten kirkoksi. Naisia kirkon jäsenistöstä on 56 % ja miehiä 44 %. Henkilömääränä epäsuhde merkitsee hieman yli 6600 miehen vajausta. 13

14 Seurakuntien kesken on selvää vaihtelua (Liite 8, s ). Leimallisesti naisenemmistöisiä seurakuntia ovat kaupunkikeskeiset seurakunnat kuten Helsinki, Tampere, Turku, Lappeenranta, Hamina, Kotka, Lahti, Joensuu, Jyväskylä, Mikkeli, Vaasa ja Oulu. Sen sijaan useissa maaseutuvaltaisissa seurakunnissa miehillä on enemmistö vuotiaiden ikäryhmissä, joskus nuoremmissakin. Näitä seurakuntia ovat Iisalmi, Ilomantsi, Kiuruvesi, Lieksa, Nurmes, Rautalampi ja Taipale. Joissakin seurakunnissa, kuten Kuopiossa ja Lapissa, miesten ja naisten balanssi eri ikäryhmissä on verraten tasapainoinen iäkkäimpiä vanhuksia lukuun ottamatta. Erityisesti Lappeenrannan seurakunnan, mutta myös koko kirkon kuvaajasta ilmenee, että alle 20-vuotiaissa nuorissa ja lapsissa pojilla on lievä enemmistö siitä luonnollisesta syystä, että maamme väestössä poikia syntyy jonkin verran enemmän kuin tyttöjä. Kaikissa muissa ikäryhmissä naiset ovat selvänä enemmistönä. Miesten katoa tapahtuu erityisesti vuotiaiden kohdalla lähes kaikissa seurakunnissa, mutta korostuneemmin Helsingin hiippakunnan alueella. Toisaalta kirkkoon liittyneiden joukossa on enemmän naisia kuin miehiä, mikä osaltaan vahvistaa naisenemmistöisyyttä kirkossamme. 14

15 Selitykset liitteiden 1-8 graafisiin esityksiin Seurakuntien ikärakenne liitteissä 1-4 sivuilla Graafisen esityksen aineistona on seurakuntien väkimäärä Seurakunnan jäsenet on jaettu ikäluokkiin syntymävuoden perusteella. Syntymävuodet on yhdistetty viiden vuoden jaksoiksi (esim , , jne.) ja kustakin jaksosta on laskettu kyseisinä vuosina syntyneiden keskiarvo. Graafinen kuvaaja koostuu edellä mainituista viisivuotisjaksojen keskiarvoista, joita vastaava lukuskaala on diagrammin pystyakselilla. Vaaka-akselille on merkitty vuosijakso Iäkkäimmät vanhukset ovat diagrammin vasemmassa reunassa ja alle viisivuotiaat lapset äärimmäisinä oikealla. Vuosijakson puolivälistä löytyvät 50-vuotiaat, 75-vuotiaat vasemmasta neljänneksestä ja 25-vuotiaat oikeasta neljänneksestä. Seurakuntien väkimäärään vaikuttavat muuttujat (syntyneet/kuolleet, seurakunnasta muuttaneet/seurakuntaan muuttaneet, liittyneet/luopuneet) liitteissä 5-7 sivuilla Syntyneiden suhdetta kuolleisiin on verrattu suhdeluvulla, jotta seurakuntien erilainen koko ei vaikeuttaisi vertailua. Liitteen 5 pylväsdiagrammeissa (s ) lukuarvo 1,00 merkitsee, että syntyneitä ja kuolleita seurakunnassa on yhtä paljon. Jos luku on pienempi kuin 1, kuolleita on enemmän kuin syntyneitä. Jos luku taas on suurempi kuin 1, syntyvyys on kuolleisuutta suurempi. Lisäksi on verrattu kahta ajanjaksoa, toinen vuodesta 1984 lähtien ja toinen vuodesta 2006 lähtien. Viimeksi mainittu vastaa osapuilleen tämän hetkistä kehitystilannetta. Sama vertailuperuste on liitteissä 6 ja 7, joissa kuvataan seurakuntien muuttoliikettä sekä kirkkoon liittyneiden ja siitä luopuneiden keskinäistä suhdetta seurakunnittain. Miesten ja naisten osuus seurakuntien väestössä liitteessä 8 sivuilla Graafisen esityksen aineistona on seurakuntien väkimäärä Seurakunnan miehet ja naiset on jaettu ikäluokkiin syntymävuoden perusteella. Syntymävuodet on yhdistetty kymmenen vuoden jaksoiksi ja kutakin jaksoa edustavien miesten ja naisten keskiarvo on kuvattu pylväsdiagrammina. 15

16 Liite 1. Karjalan hiippakunnan nk. viitosseurakuntien ikärakenne 16

17 Liite 2. Karjalan hiippakunnan nk. kuutosseurakuntien ikärakenne 17

18 Liite 3. Helsingin hiippakunnan seurakuntien ikärakenne 18

19 Helsingin hiippakunta, jatkoa 19

20 Liite 4. Oulun hiippakunnan seurakuntien ikärakenne 20

21 Liite 5. Syntyneet/kuolleet vertailu Karjalan hiippakunta Helsingin hiippakunta 21

22 Oulun hiippakunta 22

23 Liite 6. Seurakuntien muuttoliike Karjalan hiippakunta Helsingin hiippakunta 23

24 Oulun hiippakunta 24

25 Liite 7. Kirkkoon liittyneet ja kirkosta luopuneet Karjalan hiippakunta Helsingin hiippakunta 25

26 Oulun hiippakunta 26

27 Liite 8. Miesten ja naisten osuus seurakuntien väestössä 27

28 28

29 29

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013

HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 31 2013 HELSINGIN ULKOMAALAISVÄESTÖ VUONNA 2013 Turkki 2% Muut 24 % Venäjä 21 % Vietnam 2% Persia 2% Viro 14 % Ranska 2% Saksa 2% Espanja 3% Kurdi 3% Kiina 4% Arabia 5% Englanti 6% Somali 10 % Sisällys

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT PIENI VAALI- SARJA Pekka Myrskylä Topias Pyykkönen TULEVAISUUDEN TEKIJÄT Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa YHTEENVETO Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat?

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat? Työpoliittinen Aikakauskirja 3/213 Katsauksia ja keskusteluja Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvanut keitä he ovat? Johanna Alatalo 1 Viimeisimmät työllisyys- ja työttömyysluvut heinäkuulta 213

Lisätiedot

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2012 Asuntovelallisilla asuntovelkaa keskimäärin 92 370 euroa vuonna 2012 Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla asuntokunnilla

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

Kotitalouksien varallisuus 2013

Kotitalouksien varallisuus 2013 Tulot ja kulutus 2015 Kotitalouksien varallisuus 2013 Puolella kotitalouksista nettovarallisuutta yli 110 000 euroa vuonna 2013 Kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 110 000 euroa vuonna 2013,

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA

VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA VÄESTÖN JA ASUMISEN KEHITYSTRENDIT SEKÄ ASUMISEEN VAIKUTTAVAT TUKIMEKANISMIT TURUN KAUPUNKISEUDULLA 2010

Lisätiedot

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät

Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011. Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät 2 Pirkanmaan aluetalouskatsaus 2011 Talouden, elinkeinojen ja väestön kehitys ja näkymät Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

M I K K O G R Ö N L U N D

M I K K O G R Ö N L U N D KIRJAILIJOIDEN TALOUDELLINEN ASEMA SUOMESSA 25 M I K K O G R Ö N L U N D T O U K O K U U 2 6 Sisällys Tiivistelmä 3 1 Tutkimuksen tarkoitus ja taustat... 6 2 Vastausaste sekä vastaajajoukon taustatiedot

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos

Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 2/2013 Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos Helvi Kinnunen Neuvonantaja Suomen Pankki Seppo Orjasniemi Ekonomisti suomen Pankki Väestörakenteen

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

Ulla Hämäläinen. Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Ulla Hämäläinen Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli Hakapaino Oy Helsinki 2004 ISBN 951-691-023-8 (ETK) ISSN 1236-3049 (ETK) ISSN 1236-7176 Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia-sarja no. 92 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot