Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme asiasta seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme asiasta seuraavaa:"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan liitto Rauhankatu Porvoo Viitaten lausuntopyyntöönne Asia: Helsingin seutu - Porvoo aluerakenneselvitys Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme asiasta seuraavaa: Yleisesti ottaen selvitys on hyvä ja monipuolinen keskustelunavaus alueen kehityksen vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat pelkistettyjä ideaalityyppejä, ja toivotun kehityksen suunta löytyy jostakin niiden välistä. Katsomme, että yksikään malleista ei sellaisenaan kelpaa toteutettavaksi. Luonnon kannalta mallien suurimmat ongelmat ovat seuraavat: - "Sudenpesän" mitoitus on niin pieni, että se tultaisiin todennäköisesti kuitenkin ylittämään. Se ei myöskään sisällä kaikkia sellaisia hankkeita, joita Porvoon ja Sipoon alueilla jo toteutetaan. Hajarakentamisen jatkuminen on ongelmallista. Lisäksi Östersundomin alueelle suunniteltu rakentaminen kaipaisi mitoituksen ja sijoittelun suhteen uudelleenarviointia. - "Tiiviit sormet" on erittäin tuhoisa Etelä-Sipoon luonnolle. - "Taajamanauha" on erittäin tuhoisa sekä Porvoon lounaisosan että Etelä- Sipoon luonnolle. - "Porvoon mitta" -mallissa Sipoonkorven eteläosaan suunniteltu ratayhteys on ongelmallinen. Lisäksi Östersundomin alueelle suunniteltu rakentaminen kaipaisi mitoituksen ja sijoittelun suhteen uudelleenarviointia.

2 Aluerakenteen kannalta mallien ongelmia ovat muun muassa seuraavat: - "Sudenpesä"-mallissa hallitsemattoman haja- ja tienvarsirakentamisesta riskit ovat suuret. Se lisää myös yksityisautoilua ja autoriippuvuutta, millä on kielteisiä ympäristövaikutuksia. - "Tiiviit sormet" -malli lisäisi Helsinki-keskeisyyttä ja vaikuttaisi kielteisesti Itä- Uudenmaan aluerakenteeseen. Se vähentäisi myös Itä-Uudenmaan työpaikkaomavaraisuutta, mikä lisäisi liikenteen tarvetta Itä-Uudeltamaalta Helsinkiin. - "Taajamanauha" lisää Helsinki-keskeisyyttä ja heikentää Porvoon aluekeskusta, joskin "Tiiviit sormet" -mallia vähemmän. Mallin vaikutus Itä- Uudenmaan aluekehitykseen on kielteinen. Malli ei vähennä merkittävästi autoriippuvuutta. - "Porvoon mitta" on esitetyistä malleista aluepoliittisesti tasapainoisin. Se edustaa ajattelua, jossa kasvun hyötyjä ja haittoja jaetaan huolella valittuihin kohteisiin alueen eri kuntiin. Näin haitat eivät muodostu missään kohtuuttomiksi. Mielestämme HesPo-alueella tulee välttää niitä virheitä, joita on tehty asutuksen kasvaessa pääradan varrella. Siellä ongelmana on ollut muun muassa rakentaminen ilman taajamien väliin jääviä riittävän leveitä ekologisia käytäviä. Myöskään radanvarren aluekeskusten riittävästä työpaikkaomavaraisuudesta ei ole aikanaan huolehdittu. Esitettyjen mallien sijaan luontojärjestöt esittävät jatkokehittelyn pohjaksi "Porvoon mitta" -mallista edelleen kehitettyä "Itäinen helminauha" -mallia (liite). Malli korostaa moniytimisyyttä, tasapainoista aluekehitystä, työpaikkaomavaraisuutta ja ympäristövaikutusten huomioonottamista. Helsingissä, 28. huhtikuuta 2004 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO R.Y. Heikki Simola puheenjohtaja Eero Yrjö-Koskinen toiminnanjohtaja LIITE "Itäinen helminauha" -malli

3 Liite "Itäinen helminauha" -malli Esitettyjen mallien sijaan luontojärjestöt esittävät jatkokehittelyn pohjaksi "Porvoon mitta" -mallista edelleen kehitettyä "Itäinen helminauha" -mallia. Mallin nimi tulee rakenteesta, jossa E 18 -moottoritiehen tukeutuvia taajamia, kuten Porvoo, Kulloo, Söderkulla ja Östersundom, erottavat toisistaan metsäiset alueet ja kulttuurimaisemat. "Itäisen helminauhan" perustana on käytetty "Porvoon mittaa", joka aiemmin esitetyistä malleista vaikuttaa kokonaisvaikutusten kannalta kehittämiskelpoisimmalta. Se on yhdistetty mallin "Tiiviit sormet" jo olemassaolevaan Kerava-Nikkilä -rautatiehen sekä mahdolliseen henkilöjunayhteyteen vielä Nikkilästä Porvooseen (myös olemassa, mutta vaatii kehittämistä) asti niin, että E 18 -moottoritiekäytävää seurailevasta ratayhteydestä luovutaan. Suoraksi joukkoliikenneratkaisuksi Porvoon ja Helsingin välille "Itäisessä helminauhassa" esitetään seuraavaa vaihtoehtoa, joka samalla parantaa myös pääkaupunkiseudun sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä: - Metroa jatketaan Mellunmäestä Vantaan Hakunilaan, ei Sipoon Östersundomiin eikä Söderkullaan. Vantaan yleiskaavassa on varauduttu metron jatkamiseen Hakunilaan. Myös tulevan Marja-radan jatkamista Hiekkaharjusta Hakunilaan on suunniteltu. - Porvoon ja Helsingin välillä on jo nyt toimiva linja-autoyhteys. Sitä voi kehittää vielä luomalla moottoritietä tuleville matkustajille joustava vaihtomahdollisuus metroon synnyttämällä Fazerilan tienoolle uusi tehokas liikennesolmu. Liikennesolmusta on Metron lisäksi linja-autoyhteys kehä kolmosta pitkin Tikkurilan kautta Espoon keskukseen, sekä moottoritietä myöten edelleen kohti Viikkiä ja kantakaupunkia. Lisäksi tarvitaan pikavuoropysäkkejä välille Fazerila-Porvoo sopiviin paikkoihin. - Muun muassa aikataulujen laatimisen suhteen moottoritiehen tukeutuva linja-autovaihtoehto on huomattavasti raideliikennevaihtoehtoa joustavampi. - Uuden ratayhteyden vaatimaa mittavaa investointia ei tarvita.

4 Hyödyt, haitat ja haasteet Etuja, joita saavutetaan valitsemalla "Itäinen helminauha", ovat mm: - Sipoonkorven eteläosan arvokkaimmat luontokohteet ja ekologiset yhteydet säästyvät. - Koko HesPo-alueella arvokkaimmat ja suurimmat metsäalueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle, ja niiden väliset ekologiset yhteydet turvataan. - Asukkaiden virkistysmahdollisuudet HesPo-alueella turvataan. Mustavuori- Östersundomin ja Etelä-Sipoonkorven metsäisten virkistys- ja luontoalueiden säilyttäminen hyödyttää erityisesti itähelsinkiläisiä. - HesPo-alueen laajimmat ja arvokkaimmat kulttuurimaisemat, kuten Porvoonjoen ympäristö, Sipoonjokilaakso, Mustijoen rannat, Hindsbyn peltoaukeat ja Ali-Vekkosken peltoaukeat säilyvät. - Itä-Uudenmaan työpaikkaomavaraisuus nousee. Sen yhteydet Keski- Uuteenmaahan vahvistuvat ja riippuvuus pääkaupunkiseudusta vähenee. Tämä myös vähentää suoraan Helsinkiin ja sen naapurikuntiin kohdistuvaa liikennepainetta. - Uudellemaalle kohdistuvaa väestöpainetta saadaan jaettua pääkaupunkiseudun kehyskuntia laajemmalle alueelle, jolloin estetään yhtenäisen "kaupunkimaton" leviäminen. Pääkaupunkiseudun viihtyisyys säilyy. - Itä-Uudenmaan kuntien kasvuvauhdin säätely pysyy niiden omissa käsissä. - Moniytimisyys. Malli tukee Porvoon ja Itä-Uudenmaan tasapainoista kehitystä. - Porvoon ja Sipoon alueilla nykyisin käynnissä olevat erillishankkeet saadaan osaksi järjestelmällisempää suunnittelua. Hajarakentamista hillitään. - Tuetaan Vantaan yleiskaavan tavoitteita, Itä-Uudenmaan liiton tavoitteita sekä Sipoon linjauksia (kunnan kasvun keskittäminen Nikkilään ja Söderkullaan). - Spekulointi Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliittojen yhdistämisestä voidaan haudata. Päätösvalta Itä-Uudenmaan maakuntasuunnittelusta säilyy paikallisissa käsissä, eikä katoa pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseutu

5 hyötyy siitä, että myös Itä-Uusimaa kantaa vastuunsa väestöpaineen vastaanottamisesta. - Moniytimisyyttä suosivan aluerakennemallin valitseminen auttaa hillitsemään muuttoliikkeen lieveilmiöitä (muun muassa sosiaaliset ongelmat) keskitettyä mallia paremmin. Haitat - "Itäisessä helminauhassa" toistuvat samat perushaitat kuin muissakin vaihtoehdoissa ns. 0-vaihtoehtoa lukuun ottamatta: sekä metsä- että peltomaan määrä HesPo-alueella laskee rakentamisen seurauksena. - Porvoon luonne muuttuu. Haasteita - Kuten muissakin vaihtoehdoissa, ennen toteutusta joudutaan "Itäisessä helminauhassakin" tekemään nykyisiä mittavammat luonto-, historia- ja ympäristöselvitykset. - Rakennettavien alueiden arkkitehtuurin ja sijainnin tulee soveltua ympäröivään maisemaan. Erityisen haasteellista tämä on vanhojen kulttuuriympäristöjen läheisyydessä. - Paikallistason toiveiden huomiointi rakentamiseen kaavoitettavilla alueilla. - Osallistaminen, joskin sen vaikeutta lienee Hespo-raportissa ylikorostettu. Huolellisella suunnittelulla suurin osa mahdollisista osallistamisesssa esiin nousevista ristiriidoista voidaan jo ennakolta välttää.

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 02114 08 29..2.2008 Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren Tiivistelmä Raportissa esitellään Sipoon yleiskaavan 2025 yleiskaavaehdotuksen

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren

Sipoon yleiskaava 2025 Yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi Irmeli Wahlgren 12 1 8 6 4 2 7 6 5 4 3 2 1 Rakennukset Byggnader Verkostot Nätverk Liikenne Trafik Rakennukset Byggnader Verkostot Nätverk Liikenne Trafik TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 1782 7 13.2.27 YHDYSKUNTAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALMUN OSAYLEISKAAVAAN LIITTYVÄ SELVITYS Riihimäen kaupunki, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2.12.2010 LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Nopea ratayhteys Helsingistä itään

Nopea ratayhteys Helsingistä itään Ramboll Finland Oy Nopea ratayhteys Helsingistä itään Selvitys maakuntakaavaluonnosta varten Väliraportti, 23.5.2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI Puhelin 020 637 373

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

vaikutu Jyväskylän StrategineS

vaikutu Jyväskylän StrategineS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINN YLEISKAAVALUONNOS vaikutu usten arviointi Jyväskylän n kaupunki, Maankäyttö, StrategineS en suunnittelu 11.12.2013 0 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVALUONNOS Vaikutusten arviointi

Lisätiedot

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256;

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256; LOHJAN KAUPUNKI TALPELAN KYLÄ ISOTALON TILA 1:38 RANTA-ASEMAKAAVA ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX:

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä Nurmo Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, miten Myllykankaan tuulivoimapuistohanke soveltuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Lisätiedot