Source:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/flby0090"

Transkriptio

1 PalaWettsva useitteella : Amer-yMym'd Oy / Viestint9nsaste PL 130, Helsinkl Source:

2 Autojen turvallisuusominaisuuksissa on suuria eroja, vaikka nlita voi olla vaikea nlihda pgdlle pain Jo yksi alnut pieni turvaibsuusyksityiskohta voi vaaratilanteessa osoittautua ratkaisevan t8rkeaksi Mercedes-Benzille ihmishenki on ainutkertainen ja korvaamaton Sen vuoksi emmiin suojeleminen on ollut liihtifkohta Mercedes-Benzin kaikessa toiminnassa jo yli 50 vuoden ajan -Ja tulokset niikyvfit Tasta viimelsin osoitus _ on'mercedes-benz, C-luokka Se aloittaa upden den ajanjakson autoilun histo- riassa Ainutlaahilsta turvallisuutta Uudessa C-luokassa on vakiovarusteena kaikki Mercedes-Benzin tutut, tarkeat turvalaitteet, kuten esimerkiksi lukkius tumattoin'at ABS-jartut, w suurikokoinen ~ > a _~_ US-Alrbag-turvatyyny ja iritegroidut sivutormiiyssuojat Ne 6vat kuitenkin _ vain osa sita turvallisuutta, jota Gluokka kokonaisuutena tarjoaa Mercedes-Benz C-luokan turvallisuus perustuu erityiseen ICASIS-turval-- Iisuusohjelmaan (Integrated Car Safety Impact System), jossa klinnitetaan huomiota kaikkien turvallisuutta lisasvien _ yksityiskohtien muodostamaan kokonalsuuteen, ei pelkastaan yksittaislin turvalaitteisiin Auton suunnittelu alkaa ajosimulaattorissa, joka pystyy jaljittelemagn satoja erilaisia liikenteessa tapahtuvia tilanteita pienimpla;yksityiskohtia - jopa autenttisia aania - myoten Nain voidaan tutkia kuljettajan reaktioita riskiolosuhteissa, kuten mustalla jaalla, pimeassi{ Uuden Mercedes Benzin3urva1l[suus perusmu eriryiseen IC 4S7&h rvulluuusohjelmaan(lnteg at d( yksttyiskohdat " risteyksessa tai rengasrikossa Taioudelllsuutta ja tehoa Autot tutkltaan myos t8rmaystes- Mercedes-Benz C-luokan moottorrt _ `>teissa ; joissa kolaroidaan noin auto pai- perustuvat edistykseliiseen neliventttilivassd Lls6ksi ICASIS-ohjelmaan kuuluu teknlikkaaa, joka tekee ajo'sta ertttkp erilaisten onnettomuustapausten analy- taloudepisia " soinfi Neliventtiilimoottorit kuluttavat ICASIS-turvaohjelman ansiosta tavallista vahemmen polttoainetta Bensiinia kuluu esimerkiksi 90 km/h nopeu- Mercedes-Benz C-luokka tarjoaa sinulle keskimfikraist8 huomattavasti paremmat mahdollisuudet selviytya vaaratilan- kohti Ja dieselmoottoreilla varustetuilla della vain noin 6,41itraa sataa kilometria teissa loukkaantumatta malleilla kulutus on vielakin alhaisempaa = vain noin 5,5 litraa sadalla kilomet Tai vieldkin enemman: se voi pelastaa henkesi Ja se on etu, jota ei voi mitata rlll"a - rahassa Neliventtiilitekniikka tekee moot- Uusi Mercedes Source:

3 oma, yksllsll'inen vaihtoehto Yksilollisyytt& voi edelleen lisata erikoisvarusteilla, Jolden valikolma on runsas ja monipuoiinen KaBdd mallit ovat taysikokoisia vliden hengen autoja, jojssa on rejlusti tilaa joka suuntaan MySs tavaratila onv'aljaja avara Istuimet on muotobtu ergonomisesti ja niita on mahdollisuus saadella ajajan ja matkustajien mukaan Koje- lauta on selkes, mittaristot helppolukuisiaja 1-ammitys sekii tuuletus tehokkalta ttava Ben' opeunetria :tuilla isem- omet- moot- Uusi aika on alksnut- TWe tutustumaan! MitB enemmfin arvostattuivabisuutta, taloudelltsuutm ja puhdasta luontoa, sit3 suuremmalla syylla sinun kannattaa tutustua Mercedes-Benz C-luokkaan - 6luokka on teknisestl_ed!styks_ellinen, sen turvallisuu'soiulnelsuudet ovat~~ IwippuluokkaaJa~sitlt on mukav_a_ajaa -- Lisaksi se tarvitsee harvoin huoltoa, on Safety Impact System), fossa on otettu huomloon kaikkein plentmmdtkn turvaillsuumen vaikuttavat --- kestavii ja (tkslklttnen Kun = tat jos joskus hatuat vaihtaa C-luokan uuteen toreista my8s erittein sitkeita ja tubsia - - C-luokan valmistuksessa on luo- Mercedes-Benziin, voit olla varma, ettii Ja ajo on sen mukaista: tehokasta, herk- wttu kokenaan freoneja sisi;ltavien ka$, ketterm aineiden kayto "ste e!ka mysskaan asbestia, tai _- kadmiumia kaytet>i lainkaan Uutta vastuuta ymphrlst6st'd Ajaminen C-luokan autoilla on ympi ;ristolle tavallista ysthvallisempn Neiiventtiiliteknilkan ansiosta polttoalneen palaen tehostuu, kulutus pienenee ja pustbt v8henevkt ratkaisevasti Moottoreiden takaisinkierriitysjdrjestelmh tekee pdsstbisth mybs entista puhtaampia Autoissa on luonnolbsesti my'bs katalysaattorl Anton valmistuksessa syntyva hukkamaterlaali ohjataan tarkasti takaisin kierrhtykseen, ja kierrdrysmateriaalism - valmistettuja osla pyrltdgn kayttamillin niin paljon kuin mahdolllsta Ne1j8 yksilbidstg mallia Uudessa Mercedes-BenzC-luokassa on nelja malliversiota (Classic, Elegance, Sport ja Esprit), joista on helppo vaiita saat stifa kdytettynikin hyvan hinnan Eli lyhyesti : uusi Mercedes-Benz _ C-luokka on esikuva koko autoilevalle maailmalle Tale tntustumaan! Iiinnatalkaen mk ' Normi 80/1268/EEC tai DIN 70030, asa 1, bensiinlmalli C180, dieselmalli C220D 0 Mercedes-Benz Maailma tarvitsee esikuvia sibenz C-luokka Source:

4 ' Ydinvoimaki~to on 'I - mal~oliis~s = E d sktnnantekemaanyd"mvoimarat_kaisuunladat- tun paljon enemman tunnetta ja dramatiikkaa kuin msa asian kohtalokkuus olisi edellyttan i Nyt viimeistaan kiihkoilun on loputtava Kiuku t- telulle ja kostonhalulle ei saa olla sijaa, kun Su nn :i,_ haetaan uutta energiastrategiaa Sen enemp3a teollvsuuden kuin ydinvoima"vasbu taj i_ n _-- kaan-ensn eakhot eivat lupaa hyvaa Katkeiot~u%e~ t t- olh s s r, r -~suuspiintulikaavatrakentaasuunahvlivoimalqitap -ehtoenergian puoltajat vaativat massiivista tukea turg L cji "" Kivibnhepailemdttaohslthmllnbetkenlaskeutapergsteil-,~ ]a edullvan energian mottannc ~ raaka aia, mutta on_ky,joer ta1 k01it1s syttdva kuudca kauan 7os Ja'kun fosstilisia ]ttoazneita ~MahYc i,, Mi i Abtisaari saada' ~ rasntava la utislu'tiivia energtalghteit$ suosiva energtavero- " tus tulee SuotrPenkm - - q - kanntyvat - ' _presideni,lh laskelmat :i ;h n uneitajo atvan nuoreua_ t _ 9k~~ p oil ana rlu!t,j; n a i o p >SF elles- _ -~ 'saan 7okit ~~iiil, ~attsgvgssa Oulun"-s " lenerman fisaiwunen, olisi tvrksssa men ailekulotttaman kdasaitivahsenilmansuojelusopipi r x:,~ rr-sa ~ Y- ~'s -^- -=s~' - :: Mihtn' PY si i a nw koskenlasla at _ sen kanssa-"3tksy maa ~halhtuksen oa veiotitksen evu11, muut jokivarren mlt ehe' en pn ja =huolehdntava "suta, etta tulevaisuudea ene gu~atvciia, ja katetalisaamallahiilenpolttoa :' ~ mimnpyst7n'iithetdanlalkelau-l ;anyt _' r-_ - Samoista syisff myoskaan tmpeen kaytsn hsdaminen ei - kesyn veden- aikana?? Mihin suun_taan _ = voitullakysymykseen Hallitukseneriskt,n,,,,an,nenpaatSs,- oulujokijuokseevuonna14193y, Tfn/a1~lalon~dPlna jolla turve todettiin uusiutuvaksi luonnonvaraksi, on keino- Mjta yhteista on Kauniidea ja mh- Kauppaneuvos Ruben _ : _keiden $risten Forresterilla ja vienan- Saari toteutti unehttansa : - - tekoisena pun:ttava --- Valitsentatla ydinvoiman tilaiie vaohana ;ka;~u suurvoi- ~-~7~~avainolaisilla?Mitatekijoki vaateliikkeestakasvoitava- ; : - p~ ~vaantalle Taavetille - miestapon ratalo Pukeva, joka oli yksi _ :malan menettais++n+np sen mahdollisuuden, jonka eduskunnan tekema energiaratkaisu sissltaa Nyt jos koskaaa valttfi jwkeen? Misea ovat Teukan tekoham-- Helsmgin nykyaikaistumi- - mattt3myydesta on tehtsvahyve - --"` - ---=paat? Enta Oulujoki Oy? Tai Vaavi- sen maamerkeista Eraa-- - = seen muisfioonsa hgn ehti - : Suomen edellytyksef selviytya energiahaasteesta dutta kiwa7 Suomt on jo nyt " MMa ylipaansa on joen tarkoitus? myss khjata epatlyksensa, ; luovalla tavalla ovat harvmaisen hyvat - maaitman eturintamassa uusiutuvan energian tuotanto- ja Naihin ja muibin polttaviflt jokipo- etta»80-luvun lopulla tule- -~ kayttstekniikassa Tahanosaan,iseenkeskittymallaSuomen lutnsnnkysy ryksnavzstaukslasivuiaa vatbuonotajat»pukevan - ZZ 35 0 tarina onsevuilla38-43 O on mahdollista saada monin verroin enemman uusia, kesta- - via ty8paikkoja kuin mita yksi ydinvoimalatysmaa toisi 5 Suomen energiahuolto voidaan rakentaa maakaasun ja 2 kotimaisenbiopolttoaineen,puun,varaan Puuenergiansaa- 9 minen kilpailukykyiseksi edellyttaa sen tukemista valtion varoista, ja se tietysti merkitsee tulonsurtoa teollistuneesm Suomesta maaseudulle Mutta onko silla merkitysta, kun yhteiskunnan on joka tapauksessa tuettava maaseudun ihmisten toimeentuloa tavalla tai toiseda Tapa, joka antaa oikeaa tydta, ei ole hullumpi Eduskunnan tekeman ratkaisun myota meilta poistui kure Nyt on viisi vuotta aicaa hakea huolellisesti punniten uusi linjaus, joka on enemman kuin energiapoliittinen strategia Sen pit2a olla Suomen selviytymisstrategia O, SUOMEN KUVALEHTi Source:

5 SK Pa5ldqoHus - 4 Kammentli PU pystyss8, nuuu ourin Risto Lindsledt 6 Puheenvuoro Homous tuspon perinn611isfd PelterPodin 6 KirjeK3 6 Ajassa 8 x*~`zo K A N S 1 S I~ySkUIII'I VdIl 'c1nflui11olis Presidentti vailla sahkiia VmnelauantainaMoskovanValkoisessa talossa, Boris Jeltsinin kaataman parlamentin kokoonunnispaikassa, parlamentin preadentiksi julistama AleksandrRutskoinayttaavenal'9iaten kuvaajien pyynndsti;, millaista talossa oii edellison3 y8na, kun hallitus katkaisi sahk6t Rutskoin vieressa seisoo hanen avustajansa, Venajan Suomi-asiantuntijoihin kuuluva Andrei Fjodorov FIanenavullaan to'nnittaja Risto Repo ja valokuvaaja Hannu Lindroos pitasivat Valkoisen ta-- lonsuljetuimp6nosiin He elivat talossa kuumeisen viikonlo-- - pun, jolloin miteltiin siita, kuka Venajalla, saa vallan, presidentti Teitsin vai paazlamentti Raportti saarretusta tatosta sl vuilla ~ -- Valhatelslelu Venaj2n pes3njakajat Rista Repo 8 f1 Nued iatkaiseuzt XilkFaHyrdkd 13 Olympiakisat Kunnlallinea lappio jarky8l 1lndaJakobson 14 MusiiBki Saraste muutlaa Kamadaan RiiOa P}ryszlo 15 Talous Korpihotellin synergia Judira Ukkola 16 Luonnanvoimia Pakina Jukks Ukkola 17 Memu Vanha Inava tuistou PaamKe/salo 18 Ihmiset KoonnutKariKyharfiined 19 wx-kybetoinen Mait Laar Kari KyherBinen 20 `a aetii,loen fefiisi%d on maailmzmoenossa muutltinut Juk4a UkFola 22 ajaadntaraia4lo:~puliaonolluto IGis#re Car/son e -nylryaikaistuvea Hel'sirikia 38 Onko rahio Imnkmrssi&ypsii? Johdatus val8on Orroosseihin Jaalrko lrander 45 PalrelukarHi 49 ~ Kohhiutlomat (mrar Vaiftloeidcelola>raa n21(k rrykyisin _mxmlwdnrulotestivialelllanarlsalmi L~_ M HSn : Marlti Poraluopuja TucrWLappa/alnev " 54 ViBwn vallnnal ReiJo 1/ahlokad _ 58 Televisio 58 Klassiset 60 Teht3vat 62 Syntym5p51v8t 64 Kohtaamiset Koonnut LilsaTikNanen 68 Jyvi3 ja akanoha Helmi ja Heiidci 70 KolumnL Jaaklmlloniemi 71 t Pulfflikan huipulta syrjakylaan E SodankyPdn valtnntyo valitsi maatalous++++++<teri Martti puran viime viikolla kunnanjohtaj aksi jannittavien vaiheiden jalkeen aanin Pura sanoo halunneensa jattaa politiikan ennen kuin toiset paasisivat sanomaan, etta han vain roikkuu tehtavissaan ilman todellista kipin2a»aloin kokea, etta olen antanut politukassa kaiken, mika minulla on annettavana», taman viikon Han setittaa laht8pa attlstaan Sivulta S4 O SUOMENKUVALEHTI 5 Source:

6 SUOMEN KUVALIM'l'~` 11011tOH~ mielisaimuden, skitsofreni an, alkoholisnlin ja korkean alykkyyden oletetuista geeneisth Geenin Ioytynd- Ihtmiseen, jopa miehao, oike-a ntia muuttaa mielipidetta3n ttrlee p uolastaa kat'kissa olostiltteassa Ja kuitenkin Kun kauppa- ja teolllsuncmini<tati $eppo-km[i i- - nenmuuttaamielipidett0n,viiden- - nesthydinvoimalasta;hanontakin- '-kll}jtttdjg Suomeksi se tarkoittaa lleroa ja ep&htotcttavaa Eikb siis ministen7ln ote oikeutta muttttaakasiryksiitgn7on toki,asia vuotaajostaiti muusta kobtaa Kansalaisten ja ministerien suhteessa on paljon samoja piirteitri kuin on lasten subieessa vanhempiinsa Lapsikin mittaa turvanisuut- taan pidettyjen,upausten mgnxydld Vanhempien ylivertainen etu suhteessa Iapsunsa on siinii, ett'a aikuisella voi olla kuinka vaarid mie6piteitg tahansa, mutta h3nellit on oileeaa rahaa Mnisterien etu suhteessa kansalaislin on suni;, ettil heidan kgsityksensavoivat olla suoraan hevon persiistd, mutta heilllh on oikeaa valtaa Ihtniset tuntevat samanlaista voimatoata raivoa kvin tuntee 8-vnotias, joka jilatyitkn ahakynteen huutaa perdsntyessk#n»kun teilld on niin paljon isommat sanatkina Ei oikeammat, vaan isonanat Isommat tarkoittaa sita, ettei sanomisiaan tarvitse perustella, kunltan vain lataa pain nakria Vanhempienjalasten kanssakdymisessq johdonmukaisuus on keskeisia asioita Kansalaisten ja val- 6 SUOmEN KUVALEHTI Ian vktillif sit3 eii tarv5ta, koska valta on vahv/`stanut itsensh erchtym8ttbmyydell'd Kanainen ilmoitti, etta han kannattaa ydmvoitnaa, vaikka se on huono acia Tkitainen argu- mentoindei takaisi yhdest[kfidn I ap- : siperbeecsa edes huoneistokohtais- ta iuhaa KyIlii>7lsSsetymm6ttAvtll;omista - arkikokemuksistaan kasm,miten mielipiteitliqn joutuumuuttamaan He iv3t vain pnml :?n3, ettantielipi- de voi olla tarkoituksenmukaisuus kysymys,-ettd mielipiteend on vaihtoarvo, joka palvelee inotvveja, jotka laajemmia eivitt ole tiedossa paiautuisi Jotta ministeseillekhi luonnoniaea oikeus muuttaa mielipiteitun, ttilist hejddu muussakin reagoinniesaanosoittaayksinkertai- 5jainhimiltitig lpirteita Se voisi alkasotnan erehtymitttttmyytensapurkanvseliakoskaolet- _ te viimeksi kuuneet tai nahneet jonkun tulevan alas vanan hmpulta ja - tttnnustavan olleensa j ossain vnr3ssa, puhunutttakaan siit$, ettd joku osaisipyytitaanteeks - 1Mtita WeHati opetti nqoruuden ehdottomuudessahehktivaa toimittajaa sanotnalla, ettei ~-olee mitagn kattheampaakuinse,ett3ipappipn- see haudal/a sanomaanmiten vainaja pysyi uskolltisena nuoruutensa ihanteille Q Rrsto Lindstedt pwkvwm Amedidmlaisvhite geenlen vailadukmsfa hamaseksuaalisuateen IuuRavasti Immataan myohemmissii ttitlrimuksissa, aivelee Turnn yllopistan perinnattisyystieteen professorl PetterPortln Yiime kesana maailmane levisi : uutinen yhdysvaltataisesta tutkimuksesta, jonka mukaan homoseksusali-ola ehil- Ia on~xkromosomixsaan ae tty DN?:a poikkeavuus Kaiteiilmi on asditeituvaro ;-' etcf tiety~ eritt3in tiali- koituneessa homosekwaahsten miesten jonkossaeras DN 4n kemiallinen piirre X-kromosomissa sijaitsi Ikhell3 oletettuahomoseksa- aalisuuden geenifi Vastaavanlaisia kytkentaloyd8ksik, jotka sittammin on kaikki kumottu, on aiemmin esitettytikonisnu- - den, maanisdepressiivisen KIRJfBITA KrjelTa- patstan esoita on Suaman Kuvafehtl, Mafstraaunpo1, 000T5 HTYNY klehdet Kirjoltus saa olla korkelntaan 10 koneklrjaitusrlv7j Nlmett6ntla kfrjottuasla el/ulirz>rta Terveysanarkia kauhistuttaa nen on uutinen, tutkimus- ttiloksenknuloutuminenei Edellisen kerran geenit ofivat muotia 1426-ja luvuilla, kun koko perinntnlisyystiede oh yhttt nuori ktun molekyyligenetiikkanyl -Tiedgtnme millaisiin yhteiskunnanisiin vd2tin- kdyttlksnn yksinkectaistetttipetinnouisyystiede silloin johti SSUdettiin pakkoste-, rilomtilakeja, vieraita rotu-a ja syijittiin muka alempiarvoisina ja keskitysleirlen polttouuneista nousi musta aevu ' Kaikki johtuupohjimi mhtaaa sntk,-etta tlmisi& od:aina kiinnobtanut,mikit osuus gerinnallisyydellh ja ympliristollffi on ihmisenn nm;~~enkehityksessk~-kysymykseen ei~ ole ykistlt vastausta, vaaa va; taus Iiippuu tutkimukscn kohteena ojevastapopulaatiosm jatutkilia^asta ominaisundesta Ottakaanune eamermtsi lukutaidottomuus Suomessa jukutaidottomia ovat vain syvasti kehitysvammaiset Kehit}svammaisuudesta osa jobmu perjntste- kijriisth Suomessa siis lukutaidottomuns johtuu osaltaan perimgsta Etell- Afrikassa-taas luukvtaido- - tonta on lahinna musta va- -eses Vaikka ihortvad joh- - _ tuu geeneista, heid9n htku- r LasseLehtinenlaukoouskomattoma miegpiteita terveyteen vaikuttavista elamkntavoista (SK 37) Terveysvalistustyotd tekevia h9n nimittha tetveystetroristet7csi ja etintapatasisteik= si Kuntolukunnan halveksunta seka ylipainon, tupakoinnin ja juopottelun tltannoimi pal]a-tavat kirjoittajan puutteeltiset yleist4edot terreydeohoidonalalta ' Arvostettu mtkijaryhm5 usassa laski kuntotiikunnan arvon vertaamalla eti ihmisryhauen yhteiskunnalle atlieuttamiaterveys-jaso- 5 Source:

7 taidottomuutensa tietysti johtuu siita, ettci heiiia ole ollut t'ilaisautta oppia lukemaan Taottelu periman ja ympatistlwn on Iansimaiselle ajattelulle tyypillinen kartesiolainen dikotomin; joka olisi korvattava vuorovai- - kutuksia korostavallaajata telulla Monet kuitenkin edelleen kasittavat pedant911isyyden ja ymparistsn vuorovaikutuksea yhteenlaskettavaksi Sita se ei ole ; ro s+ 7~a~a geenien ja ymparist8n yhteisvaikutug on niin monimutkaista, ettei sit3 viola voida kuvata ntit- ISUn tnatemaattisella ma1- lilla Ei ole mitk4n pethuii5lli- - syytta ilman ymparistoa, eik3 ihmista voi maatitella m5arittelemdttd h3aen yinpihist7sa8n Petimaq ja ymparistym merkitysta ilmisen henkiseen kehitykseentutkitaan kaksos- ja adoptiotutkimuksin Ketitenkin n5mii siaalimenoja Kuntoliikkuja s3asti lenkkeffiessaan verovaroja2markkaa kilometria kohden Elinalkainen s93stsonnoin60ixi0mk,mika sattumalta on samaa suuntusiuokkaa kuin yhden sepelvattimoiden ohitusleikkauksen hinta Kicjoitus kuvastaa lisaaatynytta I'nkuanallista passivoitnmista Sohvalla 18hoten katsellaan kun toiset urheilevat Julkisuuden henkilsn tutkimukset anmvat tietoa vain suta, mika on kunkht omiaaisuuden heritabiliteetti, eli lcuitdca suuri osa yksil8iden valisesta muuntelusta tietyssa populaatiossa tietyssa ymparistdssa johtuu perintdtekijuista Hetitabititeettiatviotkin riippuvat slis suta populaatiosta, Jossa ominaisuutm mtkitaan Jos tutkitaan sit-n manv8rin heritabiliteettia banaanik&gsspopulaatiossajossaonvainpuuasilmzi- ' sis yks8oita, saadaan heritabiliteetiksi nolla, koska muuntelua ei ole Populaa- ~tiresa, jossa on seka puna- : ettlt valkosilmaisia ykslbitii, saadaan heritabiliteetiksi 100prosenttia Kuitenkin luonnollisesti silmanvki mppuu yhta suuresti perint5tekij8ism kummassakin populaatiossa YksikStasolla heritabiliteetin kasite on sisi Ilykset8n Kaksos- ja adoptiotutltimuksissa saadut heritabiliteettiarvot ovat olleet lahtttkohtana, kun on ryhdytty etsimaan tulisituntea vastuunsa nvehpiteen muokkaajana Olkoontasavallan ptesidenttina kuka hyvansa on kansakunnan edun mukaista, ettei hanen lahipiirissa2n kukaan suhtaudu anarkistisesti terveytt-a edistavaan valistustyoht5n 0 Markku RdhinuRki terveysnenvonaun mtu/mt6lmnen, erikoislriafihy Gappeemm= erityisia ihmisen geeneja, jotka aihemtaisivat vaikkapa homoseksuaalisuutta Tailtlin siis jo tutkimuksen lahtbkohtaonhutera Tutkimus, jossa vltitettiin, paljastetunerityinenhomo- ~ seksuaalisuuden geeni, on j alustava, ja todisteet petus-' tuvatpieneen,et9ttainvafi- koituun homoseksuellien miesten joukkoou Joukko ei edustanut kaikkia homoseksuelleja miehia, vaan oli tietoisesti valittu sellaiseksi, ettg olisi parhaat mahdollisuudetpaljastaa geneettinen vaikutus seksuaaliseensuuntautumiseen Tulostaeisiisvoidayleis-tba ;ja on odotettavissa, etth toiset tutkimusyhniffit p58- tyvdt erilaiseen tulokseen,, kuten on kayoyt mtdssakinvastaavissa tapauksisa Joa taiptmius homoseksuaalisuuteea olisi peria- nsllisti<, miten Ndmg ominaisuus blisi voinut sailyd -verraten yleisena vaestos sii? Koska hbmosekauellit eivht jisnffinny, otisisea acheuttava geeni katsiutunut luonnonvalinnan mekanis- TodPnnakdi^^mm ;n homoseksuaalisuus ei ole pe-rinnsllistit, vaan jonkm toistaiseks varmuudella tuntemattoman poikkeuksellisuudeaailteuttama ihni8 biologista syntymila scuiaavassa pitkaalkmisessa psy- Johtaja Martti Ahtisaaren vaalikampaujan tiedotuskonsultti Lasse Lehtinen julisti (SK 37):»Pacempi ylipainoinen kuin fuonnevikainen» Kin joittajan asiantuntemus, ajatuksen Iennokkuus ja tyyfitajupresidenttiehdokkaidea arvioinuissa tuo vaistematta mieteen Lauri ViidanJohtaja-nnwn : Sen joukon johtajaksi nikologisessa syntymassa Homous ei sus my8sklfan ole tahdonalainen valinta nyky-yhteisktmnassa Kun ihmisen kaikkiin kai4tltyytymispiirteisiintryritaan muodikkaasti i2syt2- maan geneettinen syq,ly8- dgiinlaintin ne monet kehityspsykologiset tutkimuk- set ; joita ibmisea ixiykodya namit7casta on tehty Syyn vierittaminen geeneiile on omiaanjohtamaan, biotogiseenfatalismunporn varistopyrkiinainvapaummaan yhteiskunnalllsesta vastuustaaa Jos dkoltismts, allcoholismi, skitsofrenia ja maanis-depressdvisyyaovat geneettisis,mitasilloinkan- nattaayhteiskuntarakentei- iien kehitt&minen nait& poikyeavuuksia ehk8iae- - valxi-n#ia j8rkeillaan -Totuus on kuitenkin toisonlamen Vaikka ihmisen puikkeavissa khyttaytymispi teiss olisildn geneettinenkomponentti, riippuu geenien ilmeneradnen kui- tenkia ratkaisevasti viist3 ~ : yhte+skmmnanie7cfn oloista, joissaelammeq, mittaisin,/ken pittao-s tan;,, on, pienipaisinw ja takapuoleltansa taytelaisin-/6:as, kun j1in painopiste matalalle,lvoi nousta kukonnuppi kmkeallefa loistaa tunkiolta mroumntlel 0 PenlSSatmi Vantaa Pa>sttoimittaja ManttBackman Pa~toim$taJan sihieeri Markeha Naakka Toimltuspii811ik3t AntU BlAfleld Liisa Tikkanen Taimitussittteerit Marja Haapa6Mti Reilo VaMOkarf Toimittalat KrisNna Carlson Leena H6vdnen -Hannete JB~merl Paavo Kelsalo Kari Kyherbinen Seila larnberg Tuomo Lappalalnen Risto Undstedt Pt#a Piispa -, Riata Pyysalo Reijo Rutanen Hani Sauldromaa JouniTerro Jukka Ukkola Vatukuvaajat Petri Kaipiainen : Hannu Ltndmos - Maddw Niakanen - ' Ulkoasu JukkaAaho Seppo Evlnsalo ' Mta Noronkoskt ' - Tolmituksen aihteeri Kirsi Kfuru _, Tolm posuosohesuomen Kuvalehtl MaistreaYr~poriU I Yl1T1'NEET KUVALEHDEf telekoplo(90)1a4076 telex 12-t364, ykuva si E n ntela (90)15661 : HalsitteBet Kuvaletklet Oy, Jukka Tarkka TiWusmyyntl madddnointipanlntlikk8 -Eiisa Varila Aeiakaspalvdn niaukset, osoitteenmuutokset,huomautukset puh (8U) telekoplo (90) Iheo m Vidnen matmdnointisihteeri - Birgit Huttunen Patnolaitos Otavan syv8t~aino, Espoo Sivunvaimistus Otavan Helslnki 77 vunslkerta Suomen Kuvalahti ~ iimesiyy petjantaisin, n 52 numeroa vuodessa, e~7 kaksi nunreroa ^ keksoisnumeroma n Suamen Kuvalahti ei ~~ vaaa tilaamattaliihatata r ~iert Nityt~mi~ e lkii palautiamisasta ~ Alkakauslehtien lifton j&senlehti ISSN JaikeiswlssUcbn johteja varato(nx'~ ohfeja SUOMENKUVALEHTC 7 Source:

8 Presidentti Boris Jeltsin onnistui siina, minka kahsi vuotta sitten jatn tekembtia:, hajottamaan Neevostoiiifon ajalta perinnoksi jaaneen Venajan pariamentin Matta samaba han sysasi I1ildceelle voimat, jotka saattavat pvyhkaista historiaan my6s hanet itsensii TEKSTI : RISTO REPO, Maskava- KUVAT : HANNU LINOROOS' Vanha nainen on huolestunut : barrikadeista ulos tysntyvat pitkat terastangot saattavat pimedssd raapaista ohikutkevaa Han pysahtyy varoittamaan lahell3 liikk via, kunnes saa ajatuksen Han kaivaa laukustaan paperia ja alkaa solmia valkoisia paperipalleroita tankojen paihin Polttopuiloja vartioiva Valkoisen talon puolustaja huomaa mita on tapahtumassa, ryntaa paikalle ja kaskee naista jatkamaan matkaansa Zimiset saattavat satuttaa itsensa naihin tankoihin~, nainen selittaa k3rsivaltisesti,»menkm nyt hetvettiin siitaa, puolustaja huutaa epatoivoisena 8 $UOMENKUVALEHT[ Source:

9 Source:

10 ` Keita rn a - AJASS A Talo Valkoinen talo tyontyy pitnedssk kotkeuksiin, Moskova on katkaissut rakennuksesta sahkkon Ympdrilld olevaa miliisiketjua vahvistetaan, alueelle ei poasteta enmihmisi~_ ~ Kansaaedustajat ovaf keskeyttdneetistiintonsajapainimeelpimean rakennvksen i> +mp i;in Ie-: : pkammn Osa on lahteayt tapaa- : maan kannattajiaau;"osa Pietatiin koolle kutsuttuun aluejohtajien kokoukseen: Siellll tliollapalaa kynthlh, rakennuksen kahvila saa vahfiista valoa aukionly h ^~ ~dyist~ - :- -- Toimittajat hapatoivat pmieil_, Ia kg ytavtllutupakans}~tythmten, valossa etsien jotakuta jntutetta_ : vaa tai oclottaen, ettd,~5kkftys Valkovseen-taloon totentuwst,juu nthna perjantain jajlauania - _ - mvdlisend yt)tij Rakennukseniitkopuolel3apalavaYnuotiot; va 2nkinnouslauh[t soivat; tv kameroiden vato a[ ker~adt ymp~nlleen falon pu Iustaj~aku nlyh~ytl~tpbvh Yht- ~h he alkavat tansssia`' - Rakennu t~_s`en kahyrlassa TM~" et [ae `` jota en5a teoth suuret samovaa, --s,, rit ovat sammuneet sfiblcsn kat kaisun mytita stedd tapakot daan, kahvflan emhntd --~, huomauttaa siitk vendjdksi tiseampasn kertaan, mutta kukaan ei ena --- a oleymmdravmhan Hdn marmattaa alkansa am e rikkalaistrn kayt8stavoista mut ta antautud sitten, kffiy pitlchkseen parin tuolin varaan ; pe ttt''ad" kasvonsa jiinalla ja aikaa hiijaa _hyrmd Netivostoliiton kansallisn hyamid - - He ovat olle et tiialla aina, t9ss t italossa, pyhass talossa, jossa ensin elettiin kuten aina eletiiin, sitten valvottiin elokuun 1991 kaappaus, sitten elettun taas ; ja nyt vaivotaantaas, ja on syotetty, OR mith on, parhaimman mukaan Nyt ei voi soittaa edes kotiin, sanoa, ettk on hengissa neijtin vuorokauden jalkeen, silla ulkonahan ei tiedeta, mita taalla tapahtuu, koska puhelinlinjat on katkaistu,ja sielm ujkona ne kaikki valehtelevat 10 $UOMENKUVALEHTI Presldeatt} ja pencc Afdsmidr Ruukoi ja pojar, '- $qrshaja DmirrF, Radiostaoul~~nliii, ii~jtaalla' _jaellaan hwa~ it ~ na jo ~kauelleohikul, 1! Tae113f - Poden dea taa s _kerran lryselen :itscliani, mikittma on aina samanlaista, Puo- 7 ti4 ~ ~ r 2,1 lassa Sohdaarisuuden noiisun ja; F-\ miehny]sen"pelon :aik~ az Kti-~ nassa oplskelijal otc mi :~ilisten ` aikana BalUa~ea~~ - R ru ~ste-_i lujen aik~,1 wi y i16 i sa 1991, i nyi :iini i~ n at, u nn aatteidentmi~ r i Ltnrl,~at' Petetyt Aamupriiv:illa, ailcaisemmin, L uc tuhn vatoku_aaja --Hannu lind= ioosmkanssa VaIItoisclle ~~ -~ talollc -,, jututm yht3-hausancdustajaa kttnnes h~n yhtak~]n'd kysy voi- ~ simmeko'otiaa vhc_,~ 4vvan;" muutoksi H~n jahdatu meidac alaker taan, ja tyhj~n poita~'kkuon jir~ jestyi joukko vaihtelevissa univormuissa olevia Valkoiseritaton He olivat saaneet komentajab taan mh3royksenluovnetaa aseensa, ja halusivat sita ennen ryhmakuvan itsestaan,ensmhet-' ken empien ; aseiden ksnssako - vai ilman, sitteaputtaen, asei- :, ' _den kanssa, jumalauta He aset[uivat portaikkoon, sahkoisinh, kuin jokainen paikallaan olemisen sekunti olisi litkaa, kuvaushetkeksitkysirijaykistyen»pane siihen otsikoksi "Petetyt'~, yksi nuorimmista hunsi Source:

11 Source:

12 »Ne myivat meid'at, tek3vat kompromissinn Valkopukuinen Irena, kahvi- Ian taijoilija, alkaakuvanoton jal- keen itkea: uei sita kuvaa kannata meille Iahettaa, ei mei_ta enm - silloin ole olemassa» -Ala nytpuhu», hanta hyssytetaan»petoksesta on kerrottava kansalle», han sanoo»ole nyt hiljaa, atd naille b»vaikka te olette miehia, luovutatte aseenne Mina en anna periksi, ken on kaikille, miti<taalla tapahtuiu, han itkee ja Is_h_tee ulos Kommunistit - -Kello lahene_ e puolta paivaa, na1- jatta tuntia oletnm'e odottaneet npresidentiwwoventakana,ihnan lupaustamistaan: ' Vanha tuttu, Venaj'an parla- - mentin ulkoasiainvaliokunnan - - paaneuvonautala Aleksau_ dr Nagimy tulee pailtalle -' Iianen,kdsttyksensa _tapahtu- mten kulusta on se etta Yenalrn : parlamentin puheenloliiaja Rus-T Ian Aavbulatov tiesi Boris JeHsi mnatlceistakeskeytt~par7 men= tin toiminta Han provosoi ta- man tolmlmaan nope~mmin koska se vauhdittaisi tapahtumien kulltua»jeltsin qn-loppu Kyse on Venajan pesanjaosta Tata peliapelataan niin, etta lahtiioletuksena on se, mita tulee - Jeltsinin jallceen» ~»Jeltsinin tukijoukoilla, halli- - tuksella; ei ole mitmn sosiaalista pohjaakannatukselleensiksipiti - tehda selva3 parlamentista ja Alekvandr Rulskoista ennen kuin jotain tapahtuu JeltsinHle b»pidemmalla aikavalilla taalla toteutuu sama mtka Liettuassa ja Puolassa: ex-kommunistit tulevat valtaann '»Puolan yhtynyt tytsvfienpuo- -lue oli Puolassa ainavihattu, koska se kytkettiin Venajaan Nyt he saivat 20 prosenttia aanista» Opponoin: seka PI'T ennen vallanvailtdosta etta Liettuan puolue olivat asiallisesti ottaen sosiaalidemokraattisia jo tuolloin»ei tassa olekaan olennaista, 12 $UOMEN KUVALEHTt Yb Valkoisen'tafox'edti"at~a Farls(it mink'a aattccn 1w11, : ; I :~i milla korotusnostaatyottwmyyden7apuolnemmellff I h L~q, ::t val- 30 prosenttrin _Ja thmiset puhu,_ taan» Nagom, t u~ - vaqolarpaulisel4ivanhdstan»kyse on sut, ~ monkl rtnu `»Seuraavat"vaaht ~, ~ tulevat ole?-rasta ]oka hi IIu -n} art ~L ~ j maan Idnnen lannalta enttaw_ Ven~jatla Pros t nj~t tr ~epamicllyttkvdt Aluetllann'Ndtul ~jnmmal» _= - ~ ~~,,~, laan kayttiiiiin'yimnukfella~,hn - :»Jegor Gaidarm talousohjel-, Moskova r~' ~'uui wc, iumby _ Valkoixen talo pabua: Raslan Hasbula,tov uskaltaatui parvekkeelte l ma, edassaolwa ollyaihmnan ryytykset la tzp~aj,tunr,t h :?slti- Aasiassa jats~aukasulszlla taas -~ IisaavathaluapalauttaaVena181' ~ le_ suurvalta-asema Ne"iulevat : r olemaan hyvin'kansa[lis-orien',- tointtaeetvaaliiv ''-»PatkaDusella tasolia johtajiksi nousevat nunenomaan `_ pagtuerakenfeenotmtsgt n~itahe, n nyf tekevatkm _silla hetdat`tunnetaan a,lalia, jolioia oli joku jar jestys» ' -, NagoruY Puhuu kliinises6, vsil Ia arvoasetelmia siita, milta on- _ hyv5 tai paha, oikeaatai vaaraa _»Talla hetkella lvloskovassa juonitellaan niin monimutkaisella tavalla, etta tuskia kukaan'on perilla kaikesta», Nagoiny jat- kaa»myss Jelisiuin taustatyhmat :tfihtaavat hanen jalkeiseena ai--- kaan Samoin toimivat kaikki - muut Seuraavat vaalit ovat pankkien vaalit, he rahoittavat seuraavan presidentin ja kansanedustajat Pankit taas ovat monimutkaisella tavalla kytkeytyneet teollisuuspiueihin,johla taas on - vanha kytkenta edesmenneen NKPa ja sen aikaisen hallinnon - rakenteisunx 'nen pitaisi _ mahdottomana, etta tamanhetkisten tapahtumien taustalla naruja nykii vabvasti myos M'ihan Gorbatshov, jolla on yha suuri vaikutusvalta ja kaua kynitt$van a seka parlamentin etta Jeltsinin kanssa Mutta Source:

13 :n kuten sanottu, koko peli ei tunnekukaanu -»Sen tiedkn, ettb koko ajan Valkoisen talon ja toisaalta hahituksen ja Jeltsinin vdliqd kaydon neuvotteluja, eri kanavia pitkin, osin toisistaan tietdmat- -t~» Ainaltin viime mainitussa han 'oh oikeassa VenSjan tapahtumia on-mahdoton kssittfia' ellei tieda, etta eri osapuolten takana ' ovat suminpiirtein samanik8i set, samantapaisen taustan omaavat vaikuttajat Se ei ole ensisijaisesti aattei- '- den taistelua, vaan stmtegista ja :' : taktista taistelua, taistelua vallas- - ta:taisteluasiitakukapkiiseeensi kadessa jakamaan todellista ja kuviteltua jkttipottia, yksityistettav3li VenBjaK Aleksandr Rutskoin pti$neuvonantajun kuluva Andrei F'Jodorov tai esimerkiksi Nagorny voisivat periaatteessa olla ybt3 hyvin-ainakin alyns9ja osaanrisensa puolesta - osa Jeltsinin joukkoja He olivatkin Molem mat olivat Vallcoisessa talossa myos kaksi vuotta sitten, Nagorny yhtena niista hacvoista,jotka kaappauksea ensi aamuna ennustivat sille toteutunutta kohnen pkivkn kestoa»tidin Valkoiselle talolle, nostin puhelinluurin ja se toimi Ei sellainen ole mikaan kaappaus», Nagorny muistelee elokuun 1991 tapahtumia President6 - Yht kkik ovet paukahmvat auki, joukko turvamiehi2 ja»presidentti» pehnahtavat kkytavkile Paikalla olevat muutamat valoaeet -rauisevat ^'{'o :~ ie:~` Ven$ia"n kestajshallionon an o[eflaha - I'alne'dw >smpatiat ovat envakko-odotusten huomiuon os-`ineidenmieli my P, ide~ ~,,e "nieai~'~"er temnpffi'a< ennn-`a~na,etpre-,~a,u-,,,,,,ae ~ ~ siiia kukapa sahaisi oksaa joiia isluu: ta, kohnekymmentffi, --""'w mysntyi siihenkin, ett& alueilla olisi edustus Boris Jeltsiain kaavaileb, Ptetari TEKSTI : HILKIC A HYAKK "-- = mankaksikamsxisenparlamentlnplkhuonees---' Aurinkoiseva syyssunnuntaina Pietarinn aa : :-~ - pnkadunnevskiprospektinliikennetak- Pietanu kokous antoi Moskovan nitapukakuaa Onko Jeltsinin vastavallankumous jo al- reille-yhden tyoviikon ailiaa peioa'eiotlamis=,- ~ : - kanut4tlokkivstkoasetehtaidenkellantissavi-- hajotpamis- jakumoamispaktaksensb:senja--' ~n~imeeiparissaz ivautiutpresidentiuohjastaman keenolisiv>7kkaasliryhdyukvgyalmistelemaan ---- politiikan tien2 Vielk nritiil Keskella VenrijAn sama 9apresidentn-japarlamentmvaale= - fedeiaation kohtalonhetkih juostaan Pietavn ja Valmrstetuailtana VenhjSH valvoisi ausi elin, _ matatonia ja juoks ry'at ovatwauoiitaneet Nevs-, alueiden muodastama~'"neltvosto toa tarvittaisun aluejobtajieu mieksta Uutta neuvos- "'kin keskikaistan ei-kenenkiihii-maan maassa Samaan aikaan Kivisaaren bienostoalueella, vastakin ja sille pitaisi nudessa perustuslaissa parimetristen sementtiaitojen suojauksessa mt- s-a5tdh viraiiinen asema _ kotaan Veni<jila-umgSsolmuuntunutta tilannet- Vaikka Boris Jehsmin easueaktiot Pietarin _ - taaluejohtajat-kattavaotossipetiastakarja- kokouksen ehdotuksrm olivatkin tytmhiviii, ei laan - pohtivat zesdensa numero kahdessa, Vengjhn federaation alueellisten edustajien mitt{ Venkjalle teht5isiin esiinmarssia voida sivuuttaa Moakovassa olan- Parlamentin hajoitusviikon jhlkeeu aluejoh- kohautuksellavaltavanmaankeskusvaltaanur tapen uskottiin saapuvan"kapinakokoukseen, kitaanalueiltajarahavirtojenkatkeaminenveimutta tapaaminen poiitildn sovitteluesityksifib si keskosvallan seqristuneet toimintamabdolli- Nrissakorostetaankaikk;naice +Iaillisuudensiu- suudetolemattomiin I ly[tamisen tkrkeyttj, kanealaieten turvaa ja oi- Alueilla on t,sraisekci myils poliittista paikeuksiavaikeawkinw ti/anteessasananvapautta noasanojensatakana NiinkauankirinVena,j 1- ja vapaata tiedonvi4lityst2 unohtamatta Ik ei ole toimivaa puoluelaitosta, ovat alueneu- Aluejobtajat tehtaittvat itse asiassa monin vostot kokoonpanoistaan riippumatta Moskopaikoin nerokkaan sovitteluesityksen Vaikka vanpolitilkanvahthmi<ttbmatkenttfiarmeijatc7 kuvaajat sy$ksyvat per&dn, Rutskoi menee tapaamaan Hasbula- - tovia, palaa puolen tunnin pansta Kuvaajat pyytavat Fjodorovllta mahdollisuutta kuvata Presidenttia tyohuoneessa Lopulta se onnistuu, ja Fjodorov vinkkaa vanhana Ven5j8n Suomi-mafian jasenena myfis minut mukaan Valvoneen matta muuten pirtean oloiaen Rutskoi asettautuu kuvaajien toivomiin asentoihin, paikalle ilmestyvat ullkshuoneesta myss hanen pm'kansa, Dmitri ja Alekaandn Flodorov kuiskaa, etek /dellosta huolimatta voisin esittahyhdenkysynryksen -- Kysyn Rutskoin arviota tr7an- I teesta»presidentin joukoissa on ta- ~i pahtunut jo hajaannus Ihmiset alkavat kdaittsi[, ettii he ovatl>t)t- ~ teneet perustuslain vastaiselle 'tielle» - - :, Rutskoi kereoo anteneensa jo asetuksen, eui#,niitd jotka Iauantaihin keilo 17 mennessa asettuvatperustuslainpnolustanilsea ja lain kavnslie, ei tulla mr7litdn ' tavalla rankaisemaann siit3- ettl he ensin asettuivat perustuslakia vastaan, koska heita yksinkertaisesti petettiin, ja heidat pantiin toteuttamaan entisen presiden- - - tinkaskyan - -- :»751anne nyt on se,-ettk etsi- t"ahn kotttpromissia, ettd (perus- mctak;moaaoistuimen :pnbeen-' johtaja Valeri) 7arkiaon jo soit-- - taniit (palministerl _ Viktor) TshemomyrdiniIle, joka tuki va1- - _ lankaappausta, ettl on fatve ar- - vidoida uudelleea presidentin _ mtkaisua,ettatulisityoskennella -- yhdessdm»ei saa IahteB shle tieile Tulee olla yksiselitteinen ratkaisu, Jeltsiain on erottava, on jdrjestetticvti yhtaaikaiset parlameatin ja presidentin vaalit hehnikuussa u N Haastattelu p&dttyy ja meid5t a johdatetaan tyohuoneesta ulos N i6eiras = o N V-ahan ajan kuluriua Rutskoi m- ~ lee ulos huoneestaan, ei pysbady N kuvaajien kohdalle, sanoo vain:»lghdemme kavelemuna Han menee ulos mkennukses- SUohtEN 1{UVALEHTI 13 Source:

14 ta, saa peraansa husaavat joukot, marssa turvamiesten saattelemana kohti Valkoisen talon ymparilla olevia mililsijoukkoja Pojat, Dmini ja Sasha, seuraavatjonkinmatkanpaastasanon : alamahan oli nokkela idea»»se on vaarallinen idea», Sasha vastaa -Mikfi tah ansa provokaatio voi tapahtuaa,sashajatkaa»menniaan kuitenkin sen perassah, Dmitri sanoo Sashalle, ja pojat kiirehtivat isansaperaan Rutskoi pysahtyy miliisien Iuo ja kehottaa naita asettumaan perustuslain kannalle V&ldjoukko hurraa',r r Tunnelma Rutskoiu ymp!irilla on kiihtynyt j a intensiivinen, mutta kuu etsantyy hieman, havaitsee, etta hanta seuraa lopulta vajaantuhannenihmisenjoukko Ddji-vu kaksi: Alakoskaan tee pitkalle meneviaa johtoplmksia diikkeen kannattaj ien maaran penufeella siita, onko kyseessa alkavavaipaattyvaliike - -Yhtaan Veniljdn fippua ei nay Sitil enemman pudaisia - - "'Rutskoi tekee : _'kierroksensa, pataa Valkoiseen taloon, ilmes- _ tyy-sen parvekkeelle ja aloittaa :»Hyvat toverit» Tauko»Hyvat neuvostokan gala;yct» Vaki hurraa; Rutskoi julistaa maahsn yleislakon : Samana iltana vasyneen ja raihna,cen naksinen7eltsin esiintyy televisiossa mlkallisesti hy-, myillen han sanoo, etta»on aika lopettaa tama fatssi», ja etta Va1- - koiselle talolle»taitavat-jdada ena8 Hasbulatov ja Rutskoi» ' Kaikki- odottavat-suununtaita ~ shla silloin kokoontavat aluejolitajat Pietariin ; ja'heidan ratkai-- sustaan rlippuvat'seuraavat ta- Grigori Javlinsld, presidentti-_ galluppien suosikki, esittaa omaii, Jeltsiniin kriittisesti subtatttuvan maanpelastusohjelman- n~ ' Sunntmtaina ilmapiiri Valkoi-a sella talolla on jftnittynyt, sielta, on vedetty piulta kainttimelle nu- ': Iiisiketjun ulkopnolelle : Valkoi= nen talo yrittaa saada sanomaan='_- sa kadun ihmisille: Venajan ssh- Tanssiva parlameatti: vallankumouslafdut imiaittivat Yalkoisen talon edustalla valvoneet ihmiset ripaskaan koiset tiedotusvaliueet k8sittelevat parlamentin tek is+ kuin mitd tahansa bairikkotoimintaa Kongresd riitelee edelleen taktiikasta, -istunto keskeyteta9n, mielenosoittajt7le - vakuutetaan, etta kompromissia ei etsita Kulissien fakaua kuitenkiri neuvo= tellaan `- - - ' - Maneesiaukiolle ker 3utyy joitakin kymmenia tuhansia puo- 11L4t maan Jelt3In12 ' Punaisella - torilla esiintyy Mstislav Roshopovifsldn johta-mana Washingtonin kansallinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa Prokofjevia ja Tshaikovskia - 7eltsm naytt&ytyy nyt- ; hyvfi- -kuntolsena;votttajana --~-Han' o'nkkrv-oittanuf, vaalit tu-- levat Mutta haneri'toimintamal- : linsa ' kertautuu yhteiskunnan muilla tasoilla,-ja se arvekittaa melkoista osaa sivistyneisto5 Yba banta on kuiteakaan ennen-~ aikaista ha vailcka seuraa- _:jan valmta ouan o t8ydessa vau-`n- Yhtakl 3 -"ea'yksymysta, ` kyj1aslyiuistkt katkkiin,polemuk; ; -keihia, sivullisiiuteeui, tdnteetto- : mmtteeni- : _ -: Haluan 'konserttiin;, sbttan6 Hrushtshsevin ajan dissidenttitaitet7ijalle, kuusikymppiselle Boris Zhatovsldlle, josko han tietaisi, m~ pa3sisi hetkeksi pakoon Han kavi juuri Suomessa ja puhui silloin Venajan kiireestd, siita miteii kehityksen hitaasta - traditiosta ei ole kokemusta Han otti ~-; esimerkiksi 26-vuotiaan pankkiiriystavknsa, joka oli jo ehtmyt ostaa itselleen kaksi lentokonetta, viisi mersua, talot Monte Carlosta ja Pariisista Boris vastasi puhelimeen mutta oli lyhytsanainen : PankLtiri oli edellisena yona ammuttu pankkinsa oven eteen Han olimenossa lohduttamaan omaisia lifa En mennyt konserttiin, katselin televisiota Sie113 kerrottnn, miten Valkoisen talon puolustajien joukossa on entisten puoluebyrokraattien lisaksi»vilpittomia, harhaanjohdettuja ihmisi&» Dej3-vu kolme q OLYMPIAKISAi ` -' ~ unn~allinen ~ tane,en a7bmun,_ toiset pmneensa, ruman sanan suustaan Enimm3kseen ihmiset Imitentdn kedo-nrat, etta he oituat jahmethmeet epituskois(na televlsia- ~ ruudun ete,_eo ja toistaneet itseltseen : Beijing hadisi TEKSTI : LINDA JAKOBSON, x -Beijing -' Beijingilaiset eivat aino- ~ astaan pettyneet, kun Kansainvalinen olympiakomitea julkisti Sydneyn vuoden 2000 kesaolympiakisojen pito--- - paikaksi Moni oii aidosti jarkyttynyt Tuskin yhdessakatn ehdokaskaupungissa elettiin yhta voimakkaassa olympiahuumassa knin Beijiagiasa OIympiaprojekti naytti yhdistavan ihmisiayhteiclmmualflcrcta asemasta ja poliittisista nakemyk- 14 SUOMENKUVALEI3TI Source:

15 ,kia Y sista ruppumatta:~ %vnan L'oLkem+~ohto t%tkr Beijmgm olympravsdnnyytta hyvm p nte~asay ja'~jtilkrnen kampanja>shanyyyd~ lesta saiwth sam8nlsisia mtttasiih ' teita kum mtk~ tahansa m~t~ t;iva~poluthnen -kampaajay jula ~:EL86181a1SeLDOInttlSet kkat paietvaiote,-- yaeensa ptranee~~ ; 'h t ~m"si$dku e ck$ 2' - sia --ratkaiseyana skun a ~ ' Beijingin r :mahdonisuuksille; ' kdausunilaeen j`a'~sanakafinlei neen Useat kvnalaiset johtohen, kiltlt esiintyiv t varsm itsevarv ;-, ~ moina araan Kansatnviiltsen olymp'-'iakomrteand nes~ykseea saakka Lukwsiss jun~ssa puheenvuorovssa annettnn ym mtiiw&, etta $eijing on-taatfu voittaja Ei>7ime, ettamoni jingilainen - jopa skeptiset ja monenlaisia kunteith koke- _ aeet - todella uskoi Beijingin valintaan Jklkeenpkin tuntuu oudolta, ettk Kiinan johtajat valitsvat_ voitonvamum tiensi{ -BhkR he tekivat kohtalokkaan laskiivir-- heen On myt5s mahdollista, ettd muufaman maan olympia-' komitean edustaja knnsi kelkkansa viime tipassa Muiden Aaslan maiden tiedotusv9lineissa on pohdittu mahdollisuutta, ettk Kiinan naisjnoksjoiden epsilyksi2 hekoska "olymptaldsa~ Jukka-Pekka Saraste on nimitetty vuoden 1994 syksysta sem~nptdenymaas~a j~ = ' Toronton sinioniaotkesterin iaiteeilisekst iohtaiaksi saauautoatasrinujohto Han inuuhaa Kanadaan > naenkanaa nvi hs~olynu - Sanlllj e ei kuitepkaan jata $adion sin(onraorkesteria ~unka pi2koairtean'iiauestysta =mo"itet kanssa nan Juuri nnsl sopimuksen kahdeksl vuadeksi lanthvat&ko~toim~en~pt~teid h~ ~ ~-,~ ~--w^~~t**;4 lj~_ TERSTI ~RIITTA PYYSAtO f~lkuvapetri KfPIAINENmehdolh611 mlk9h $el ~ ; ~ : ' 1~vi~~yktIvan~-Yhdys~tam,~-r 3ukka-Pekka Saraste johti 1Yeestakokoaaisvatreisen ~r ; ' Britanmm~ ja}pi -nst,~ahaqy,,bet piime maqaskuussa Toron- I71att&v8H kyllfi, Toronton or- )itigin151tetysttstke$othvatkan~ _, ton sinfoniaorkesteria Vierailu kesterissa on paljon venalais-juutalaisia muusikoita, joille suoma- salvsiaa'ap3s9m~$n~~ ~,j z jahti pikaneuvotteluihm,jukkanestysytsn&hn Lohkntte~~~n7nn-' Pekka, Afarja-Liisa, Severi, 5,, lainensavellystatde on mttua Sarsste, on ottanut-,ensmnnaisetikauden ohjelmutoon mm-mah=- -- luorteltu Beqtngjem~oko~ ltans 4 js Sylvta 3, muuttavat a'a 17 jao tnh~ ~~ se ' all ' ~~1 Kan adaaaenssylmyn3 : - j~ oaoh»joskus sattun nrin : AP cee, etta lo en- ~ 6 ~~j, ~ mmai~ug kerrana katkkr loksestd~kes ste ~ Ehil hx:, 7 sahtaa kolidalleen ja kapellimeaka~al, a tkaupoiasa, me, sa,;bussjono~i a`emenj ~~ _ nelma heukipeuqmyst, v7es' - tari ja,oikesferi ovat yalmiita kiin-- - te~n yhteistyohonu, Saraste ker : too mattasltuisesta vierailustaan : - ta tai aggressrivisuudesta et u-,, L Toinen visiitti jahannuksena var- _- lutmerkk~toisefltiahvatl ~,~-~~ mm- h- tua sqfh, ett~rkahd~~u+,~ `- Sopimuksen mahdoll'sti se, ett~ ' tappio oh kuumaljjaen tappio :- - Sara ~tp=n nehvnonaen kdusi Scot- My2f s Kman~fo~ollutr t'~sh Chamber Orchestran kanssa vatstnmaltdlmenkaunanotois - saan Julkt~ssapuheeavuorois- sa on`~c~rostettu olympiahen-- ked ja pamotettn'sydneyn ja B eijingiu valistd tiuhkaa ~7pai-_ luabeijmg~u h3vi n syyna pi- ; detaaa Yhdysyaltain ja Britaan- :; ~: nian,vastustosta, silti' johtsjal ' ovat varone9t - V13USf1 ~OSOitta-,~ :_ maqt a gyytfa" '~»i:imea mth, n- ka3insuunu~ ~: - - 'Kansamvdh`eul,,hmkan :- -wyl 4' 4 r - ffieenanabe1j111~nh4vl$w>'nt- tenkaan voi olla jdttf{mkttlt jll1-_- ; Kiinaa jo vaimiiksi kiredt- :_ - v51it nun Yhdysvaltain kuin~_ Britanniankinkanssaeiv$tndy- ` tkldhitulevaisuudessaainakaan paranevan A kanssap85ttyi ' Sarasteen tuonettttja edelt&jia' orkesterissa ovat Gimthe=Herbig ja Andrew Davies Toronton orkesterissa oli pari vaottasitten taloudellinen kriisl Nyt orkesteri on toipumassa saneerauksen ansiosta ja lffihhdsssa uuteen alkuun Koko toiminta on ajateltu uudelleen Saraste kokee haasteellisena sen, ettd orkesteri on triydellisesti riippuvainen yleissstban»siella tybn ja1ki nakyy befi On pakko tulla konkteettisesfl sen kysy,myksen eteen, mikb on klassisen musiikin asema tdssk maailmassa Se, etta minulla on koko vas[uu myiss orkesterin taloudellisesta kelrittymisesta, tekee haas- lena ja Sibehuksen nelja smfon ;- aa sekii iauhtkonserton, sohshna - Ma Handel! Hifn oa tehnyt sopi- "' muksetmy2fs pianistiyst8viensd Aleksei Ljubmtovio ja Grigori Sokolovin kanssa - Sokolov on kanadalaisffie taysin tuntematon - Sntmnitehnissa-on-myos uuden musukin tapahtumia kutea savel- -t&jagy'drgyligetinvieraiiu - 3Consertit pidetg&n 2500-paikkaisessa Roy Thompson -hallissa Mita Kanadaan mmnttava Sarasteella tekisi mieli sanoa 1ffiksriisiksi-vaikka ne ovat vielk kau- kana Saraste sanoo toistavansa'" jatleen samaa, mutta niin tarke8d asiaa :»Suomeen kaivattaisiin yhtd henkiltsg, 'konsulttia', jolla olisi taysi valta jgrkeistag kasvun rajat saavuttanatta, jasentymktsntd musiikkiel8mumme Olisi arvioitava orkesterien suorituskyky ja puntaroitava niiden_tuotos_ seka kartoitettava yleisbn liikkeet» Montako sinfoniaorkesteria 3,5 nilljoonan asukkaan Torontossa on? syks9», Saraste vastaa merkitsevdna aane115 O SUOMENKUVALEHTI 15 Source:

16 Karpihoteilin synergia Suomessa on jo ehditty ikaan kuin huokaista he1- potuksesta, etteivat keskieurooppalaiset rynnanneetkaan ostamaan saunarantoj amme, vaikka siihen on nyt lupa Eivat niin, mutta ei»vaara» varmasti ole viela ohi yhden kesan kokemusten perusteella Edes suomalaiset eivat syoksyneet suin pain ostamaan ranskalaisia viimtiloja tai Espanjan lomaosakkeita muutaman kuukauden haly[ysajalla siita kun aikoinaan havaitsivat markan olevan vahva valuutta Miksi siis keskieurooppalaiset olisivat heti kiirehtineet tanne? Suurin osa mahdollisista Suomen ihailijoistakaan ei tahan mennessa edes tied'a, ett-a taalta voisi jotain ostaa, ja ne jotka tietavat, saattavat harkitavuosikausia Toistaiseksi todetinakoisin kaupantekomuoto on se, etta Suomen luonnon ihanuutta myydaan aggressiivisesti ja halvalla Keski-Eurooppaan ja silloinldn enemman bisneksena kuin yksityisiksi kesam6keiksi Nain voi loytyajokunenpioneeri,joka on valmis lzhtemaan tanne Delorsin selan taa nuuhkimaan matkailuyrittamista kohteissa, joiden paaomakulut lahenevat nollaa markan kurssin ja suomalaisen laman takia Tata tavaraahan Lapissa rrittaa matkailurakentamisen hullujen vuasien jaljilta Kapasiteetista on kaytossa alle 40 prosenttia, ja hotelleita voi saada 16 SUOMENKUVALEIITI vaikka markalla Suomessa pystynee tata nykya jotakl inkin vaivattomasti viettamaan vuoden mittaisen sapattivapaan yopymalla viikon patkissa pelkastaan konkucssipesissa : 65 markkaa yo Monelle se voisi olla halvempaa asunilsta kuin kotona Esimerkiksi kelpaa viime viikolla julldstetm kauppa, jolla sveitsilaisyhti6 KontildTravel Agency osti miljoonalla markalla Muoniossa kituneen korpihotellin,ilkaskeron Mutta miksi ihmeessa alppimaan yrittaja ostaa miljoonalla tai edes markalla lattanasta Suomesta hiihtokeskuksen, joka sij aits ee taallakin vahan syrjassa, eika ole tahan asti onnistunut bisneksessaan edesihnanvuokraa? Vastauksia on useita Yksi niista on se, etta ulltomaalaiset voivat onnistua siina missa suomalaiset eivat ole onnistuneet Niin on kaynyt monilla muillakin aloilla, kun suomalaisesta rapafirmasta on kohonnut kukoistava kukkanen ulkomaalaisomistuksessa Matkailubisneksessase on viela keskimaaraista todenaak8isempaa Tuo ei merldtse pelksstaan sita, etta suomalaiset ovat huonoja kauppamiehia, vaan myos sita, etta ulkomaalaisilla on monia etuja puolellaan He paasevat starttaamaan aivan eri tilanteesta kuin mihin suomalaiset ovat ajautuneet, silla heilla ei ole niskoillaan sita valta- x vaa velka- ja korkotaak- ~ kaa, joka melkein jokai- y sella suomalaisella mat- z kailuyrittajalla on Keran matkailubaro- a metrin mukaan koko elin- i keinon velat ovat yli kaksi y kertaasuuremmatkuinlii- ~ kevaibto, ja noibin lukui- Viime viikon keskiviikkona Yhdyspankin omistava Unitas ilmoitti, etta" kaksi kolmasosaa, 772 miljoonaa markkaq sen nykyisiae osakkeenomistajiae tarjotasta merkintaoikeusannista oyi myyty Annin on mi joonaa markkaa Lisa'ksi pankin uusille osakkeenomisrajiiie suunnatusta 471 miljoonan markan annista oit merkitty noin 40 prosenttta hin mahtuu sentaan jotain kannattavaakin7osvelkaa on 50 miljoonaa, liikevaihtoa7amiljoonaajakaytttr kate prosenttia, niilla rahoilla ei paljon kehiteta eika markkinoida, ei ainakaan niin kuin pitaisi Markkinointi vaatii rahaa ja yhteyksia joita ei pysty velallaluomaan Ulkomainen ostaja sen sijaan voi saada ostoksen sa puhtaana kateen, varsinkin jos velat on siivotm suomalaisten veronmaksajien iloksi pankkituke en Kun lomakeskuksilla ei ole markkiuoita, niilla ei ole markkinah=ntaakaan, vaan myyja tyytyymelkein mibin tahansa mita konkurssipesan raunioista on saatavissa Toinen ulkomaalaisten em on markkinoinnin synergia, jota on ainakin silloin, kun ostajana on matkatoimisto Se lahtee kiinteistonomistajaksi tasmalleen eri paastii kuin suoma laiset: etsimaan olemassa oleville asiakkailleen uusia kohteita, eika etsimaan olemassa olevi7le kohteilleen uusia asiakkaita Matkatoimiston ammattitaito on ni- menomaan markkinointia, ja kiinteisto on sita tukeva sivubisnes, markkinoiden tyydyttanilsta Suomessa tuppasi ainakin takavuosina olemaan niin, etta uuden matkailuyrittajalla oli parempi laskettelu- kuin laskutaito seka kestavampi viinapaa kuin markkinointistrategia Kun panldsta sai raj attomasti rahaa, silla ostettun ja raivattun mukavalta nayttava rinne ja jaatiin odottelemaan, osuisiko joku asiakkaaksi ' Koska keski-, eurooppaiaiset vaitaavat rantamme? Source:

17 UKKOLA rlkaskeron tapauksess a j otakin kertoo my8s ostajayhtisn nimi: Kontild Travel Agency Vaikkeivat matkatoimiston asiakkaat varmaan aio i1k2skerolle balsalautalla,_he ovat jonkm sortin'setk-m kaili jatyyppeja,jaseikkai - - luksiben voi riittaa jo"na- papiirin ylitys Kontikilla on bntuudestaankin`ko-' kemusta' Skanditiavian matkailusta Sitapaitsi alp- : pilaaksoissa -muitomaa- ; _ hiihtaj-at ovat k3rsineet vahalumisista talvistv 1/iptn~matkailuelinkei ~- nolle uudet ulkomaiset omistajat ovnt vam hyv8k; si HeidSn evullaaa- voi^: daanehkapucktacdeaja'a - ~~ tia,jo]letuskmlsytyyldht V nosin3ilitt$vasttkotimu= sta k$ytta,pa SiltstMatkai Wn `edistamtskeskus~-toivottaa~uudet omvstalat 2ervetuIlei6si, Ia kauppa,: ja ~ teoffisuiismmtsterib suorastaan`etsiiheita TahantyBhSnonnytsel- ' va markk'inarako Pohjo- lan halvimmassa -matkailumaassa Iapissa pelkas- - taantyhjistavuodepaikois- ta lasketaan nykyisella va- jaak3yts11ajaavansaamat---- taylipuolimiljardiamark- ~ kaairiajoitustuloja,joiden osuus-on vain koknannes kaikistamatkailutuloista - TaBaisten ]ukujen rinaallamekmkayttamat?4,5 - mfljoonaa markkaa Suo- ' men myymiseksi keskieu- - rooppalaisille talvimatkai- -lumaaua on'-pikkmaha SSiunniteltu arvonlisavero-_' taas tuntuu v aasnt~an p kahvllulta oman oksan sa haanpiselta ' -Onnea oa toivotettava ' ' atytis niffie ytittajille, j o tka :- eivatvien olekypsiamyv- mfian kunteistsj'aan ; vaan - pyrk'iv5t tehostamaan den tointidtaaulkomaalaais ten yhtc~styo'kumppanet _ dea kanssa 0 ARVOPAPERI VKPtLO OSUUS VMKm KURSSI - 1ALANDSBANKEN E, `S6,00-2 fwvtstb,, 8fi1037 6, ,20' ~'3 5T0CKMANNB,_ ' , j62,t)0 `4~NOKI~1 E :~ '2, ,00 5 TAMPELLA ', , ~_` : :t~, - - :a _ V I t K 0 N N 0 U S! J A T NtKU- ARVOPAPERI KUfiSSI 1 : SKOP A -~~2 FINVESTA ~- ~3 METSA-SERLAA~ ~-~ 4 TAfAPELLA 0PT SB ~ ~5 YIT-KIINiEIFTOT m ARVOPAPERI a w 0 1 EFFJOHN K s 2 STARCKJOHAN TELKO B 0 3 WSOYA 0 4 KOP,~ 5UNITASOV 4,40 7,20 195,00 1,21 9,50 Sanovat ]ieti, ettei sellaista voi olla ok:massakaan, mutta mista sen loppujen lopuksi tietaa? Ei j ; kukasn viela 30 vuotta uskonut : sitakaan, etta Seppo Kaariaises-~ tavoisitullaministeri,muttaniin- ALKU- KURSSI 52,00 9,80 570,00 13,50 15,60 LOPPU- KURSSI 4,95 7,90 211,00 1, yc kun on paasty vii- toki valtahunnanvcrkl :oon,-niin denneco ydmvounalas- enerd aaruttaa loputtomnn ta, joka olisi ollut pa- ;Satevunmin se kay,~~kun pora, ~jon vaaralhg,mpi kuini taan jokaixn pankkih_olvin sei- ~ helja vanhaa ja Lymmenen venz-:, I n9an markan mentnva cetka, jo- _ 15isY2, pit22 ruveta mieftimaa"n, ~ bonasennetaanhyvin~iaakeroipn - mistasaadaanenergiaa Koskalo- siipirafas,samantapainenkuin_jo~ uiik,n mul:aanmybs entiet ydin-- nykyisin kaytetybkolikonlasken-~_ ` t'oimalat on purettava, vaillinki ta automaaut Siipiratas kvtke- ~ - on huomattava _- taan dyvamoon, josta menee pic- -Onneksi vathtochtoja riittaa ha Teollisuudeu yoimaan sus : -Ydinvoiman puolus[ajien ja vas aivan kuin polkupybrassa - tustajien valilk voidaan paasta Ainakuapankk'rh,kimarkkak-- lopa 'molempiatyydytt2vaas lahtaa hoh~iin, siipiratas,p} orah ~ _, nl rj ui uri Juomuvdinvoi-~ taa 90 a5tctta, PydrSYtiaa dyiia- II r t my, kun Vena-- moa jatuottaa yhdcn, ;miuwaqn _ ~ II,I tu~atll,vdinz~ergallapys, sahscoa77thannedamarkallasaa-- ntaiin\o n --"'f:einisojapu=; daanwatfi,miljoonallameoawat h~jitinii :t ul ipubkstaanvysrit-~ tijanuljardt7layhdenydinvoima 12 n,im deiczi ~s>tien IanverransalilcSd ' dauu ~nt _ -, _ -y Keska_pankkituke_en kuluu ~ T'id :, li i p :, a on rakentaa kymmenia miljardeja markl :qa; :-; - n r,j i i t<<c iuclimyllyja javoimaast'riitt2a energiaa myy- - c rac_ u ~ rus,u posahtaa oi-yav-dksi melkem k=o maapallon 'szin L zu n~i ~, jolloin pameaalto ~ tarpcisiin c~nivll t l} iim9an kjsitl2m2t,' " Oikeastaan,p~ia tassn ;-, mallissa ;on se, ettd kun tehtaat 7~~~- - ~idaadmydss3asta saavayteoll>suudeavoimaltahal -- _ -_ ]unnonnul sesti,iakentatualla~ paapankkin,kienetdmaa;konkurs-~ 4r-ihi ;li ; Jrnla Seh2nkihdyttfia- _ sit'loppuvaikesiin Yritykset -, al - MUliTOS LOPPU- I MUUTOS KURSSI % , , ,30-8 n }:asvihuoneilmiotasenverran,etgikavatkannattsajamaksaavelko- -, kohta ci tarvitse L5mmittaa taloja ~jaan, jollom paulit ivaurastuvat ; :ollenl:aau =Knn enere,jan tarve~eilca paukkttukea en$a tarvita : '-nain vahence; voidaan ktvihiili- Tam6 ongehna ongdltettavissa - voimala purkaa ; -jplloin taas ~i1-_ siten, ettj : nousukauden,nletn+? < mastoja~htyy jr'tarvitaan uusisupiratassiiaetaanpaukkttuktau _, voima]akerkvste]asentulokscna~ kospak2s5avntankiedit-torieen, ;~ ~ rakennqlanuu~t~t,i~lhulrvotma-_- jolloinsejatltaapybri ~;Maaaenla loka kv'~idytta~idkasvhtuoneil ; tisean tapaan R, -- nri$ta ;jamm :edelleen - Tuostaeiolekaankovinpirka matkalopubiseenratkaisituqiki-- ]iikkujaan Kouservatuvit tietysti r Ikiliikkujan - : - rakentamiseen,-meilla on jo malti valmiina ; tama panklotukt, j oka pysrii ikuisesti j a - aina samaan suuntaan Bi siis tar-e vitse muuta kuin kytkea pankkd- SUOMENKUVALHHTI 17 Source:

18 Vanha kaava toistuu i Venajan tapahtumia voisi pitaa huvittavana farssina, ellei olisi kysymys sataviisikymmentamiljoonaisesta kansasta, jolla on suuret ydinasevarastot Mutta tutustuminen Venajan vuoden 1917 hehnikuunvallankmnouksen historiaan auttaa ymmmrt3imart ett$ naitt 11- meisesti asioiden pitsaldn sujua Aika vuoden 1992 alusta muistuttaa monella tapaa neuvostovaltion alkuhistoriaa Tsaarinvaltapaattyihel- mikuun lopussa 1917, kun ~ ensinnt7colaiiiluopuivaltaistuimestaan veljensa hyvaksi, joka ilmoitti, ettei hau ota sita vastaan Vanha valta romahti parissa paivassa Uuden hallitoksen vahva mies, oikeusministeri Aleksandr Kereuski kuvasi tuntemuksiaan seuraavasti :atennivallankumous ei sopinut iainkaan kuvaamaan, mita Venajall' tapahtui Kokonainen kansallisten ja poliittisten suhteiden maailma upposi pohjaan ja yhtakltia kaikki olevat poluttiset ja taktiset ohjelmat, olivat ne miten rohkeita ja hyvin kehiteltyja tahansa, nayttivat roikkuvan ilmassa ilman paamaaraa, tarpeettomina» Amerikkalaiaen historioitsija Riebard Pipes sanoo saman nain:»helmikuun vallankumous eroaa kaikista muista muun muassa nopeudessa Maailman suurin valtakunta, kuudennes koko maapallon pinta-alasta, o& kuin keinotekoinen rakennus Aleksandr%renski pyn v7dmeisen pnheeasa Yena", ja'n parlamentlssa ennen bolshevikkivadlankamousra ilman orgaanista yhteytta, Jota pitlvat koossa langat, jotka yhtyivat hallitsijan persoonassa Samalla hetkell2, ku hallitsija luopui vallasta, langat katkesivat ja koko rakennus hajosix Helmikuun vallankumouksessa ofl sekin erikoisuus, etta se koski aluk si vainpaakaupunkia, Pietaria, ja kesti useitapaivia, monessa tapauksessa viikkoja ja kuukausia ennen kuin se levisi muvalle Venajalle Neuvostoliitto hajosisamalla tapaa, nopeasti, kaoottisesti ja paaasiassa vain pzakaupungissa Esimerkiksi Kaukoidassa Moskovan hallituksella e ; tanaankaan ole paljonkaan sananvaltaa, niin kuin ei sill ollut neuvostovallan alkuaikoinakaan Puna-armeija alisti Kaukoidan itsenaiseksi julistautuneen tasavallan vasta vuonna 1922 Vla&vostok on lahes kyntmenen tuhannen kilometrin ja yhdeksan aikavyohykkeen paass3 Moskovasta, joten sen valvominen vaath tehokasta hailintoa Bor7s Jellsiw'lla on paljon opittavaa Kerenskin ja muiden sea ajan johtajien kohtaloista Jeltsinffia on parlamentti, j oka kflpailee hanen kanssaan vallasta Vuoden 1917 hallituksella oli riesaaaan Pietarin neuvosto, joka puuttui hallituksen asioihin pieninta yksityiskohtaa myoten Neuvosto antoi omia kaskyjzan, jotka useimmiten ohvat ristuiidassa hallituksen kaskyjen kanssa Se perui hallituksen paatoksia Jeltsinin kannattaa hupmata sekin, etta Pietarin neuvosto, sen enempaa kuin nykyinen parlamenttikaan, ei ollut kiinnostu-nut kompromissista Se halusi tayden vallan ja saikin sen, kun hallitus kuvitteli voivansa hallita neuvottelemalla Erona tamfin paivfin ja 1917 valitla on, etta silloin oli sota ja maan asevoimat rintamalla Pietarissa o& phasiassa koulutettaviaja muita t$apaisia joukkoja, jotka asettuivat vallanktimouksen kayttoon Nyt asevoimat, vaikka ne muodollisesti ovatkin IVY :n, ei Venajfin, komennossa, edustavat ratkaisevaa voimaa Niista riippuu, jos ne itse baluavat, kumpi lopulta voittaa, Jeltsin vai parlamentti Erona on myos se, etta maailmansodan riehuessa ulkovalloilla ei ollut suurta kiinnostusta Venajan sisaisiin asioihin Nytt se, mika tapahtuu Venajalla, kiinnostaa kaikkia Ulkomaailma ei halua sisallissotaa, sita mika juuri nyt tapahtuu Jugoslaviassa hoystettyna ydinaseilla tai diktatuuria, joka alistaa omat kansalaisensa, uhkaa naapurimaiden turval&suutta ja palauttaa kylman sodan aikakauden Venajan naapurit muistavat, etta tsaari-venajan hajottua, Neuvostoliitto palautti entiset rajat Poik- 1$ SUOMENKUVALEHTI Source:

19 IHMISET' Ema Vegard II[vangin, norja]aisen hiihtomestaan, harjoi- ~ tusnienetetmat ovat ama olleet muista poikkeavat NHllom U n on kiipeillyt Mount Mcl{mleylle ; nulloin : vaeltwutsiperiassasmimovinkanssa Vvmbksih i n on ollut vapaae5totsena Piiuaisea Risdn auttajana - sodan runtelemacca ~ njeirossn' Kuvassa-han kes- ~, _ kustel e sikn`14i=sn } r r J aispojan r~n=sa marraskuun ( plitvmtd 1917 keuksiakin oli, kuten suomalaiset onnekseen tieta- Mista johtuu, etta vuoden 1917 kaava toistuu? Kenties slaavilaisuus on sitd, etta solidaarisuus yltag vain oman kylsn reunalie ja sutk eteenpain on sama, kuka muodollista valtaa pith Ehk3 kysymys on siit;i, ettz v91ava1-, taan perustuva liitto hajoaa, kun sen symboli, tsaari tai puolueen pusihteeri, eroaa 0 =, : 4 bfihnil Gorbai~hm,~ Veuvostoliiton vv- : ~ '~meinen-presi'~_nni kan sskettain~~- -(179-)Ykst[}is~rrulydlaT~reilcaissa,mis -:_ sa hsiet~ vihimr~n iulilallisin seremo- -nioin~ateenan iicpistonkunniatohto ~ riks'~s L eppeeen~,ic, I aattaressact ~kuvas- t tapaatellenollu_,, dittamisp ' Sellotaiteilij a Asko Fi2rtta-~` ~ ~ ~nen 'vafittiia viime viikolla ~-Helsingssakamaiioikestc,-' ri : Av,mlinl taiteellisel:si - johtaja-4siensivuodenalus _ ta lahuen Uusi johtaja on - jo tyon toubussa suuruutellen orkestena ens}vuoden ohjelinistoa H;inkorvaa tehtava_o3m troikan Kari ~- ICrukku, flwtiajuu6lamenja Riku Niemi Baharr Roos on saa- '- - -nnt Slsnstnstaitelhjoi-` -denwoden tunnustuspalkinvon Sisustuslii- - ke Skannontoimitus-johtaja palkitnin He1-' -,ivgan Habitare-nayh' ' : ->telynylite}~dessa Alemdr5elzheutsyu ~~cnorcimaan-_ paossa`eyeuyt venal In_~1~ia Iravi _ -- Natalia-vaimonsakaassapitkastaaikaa Euroopassa HSn vieraili Pariisissa suo- ~ ~ situn»kulttuvrikeitto -tclevisio-ohjcl- man_rieraana kertozq juontaja Ber-' nartl,-pivotile, eth han on vahvasti kg eg~ w o, muuttamasba takaisin Venajille ~ ensi kev$'~'»ivijnkpi$a puolueen ebdok- kaaksien :aio sielld asettua Kuj3ilijan Ctt N Q O Q- o - -_tebtava on yhdistaa eilc9 erottaa ihmi- Helvi Ha"ma"la'nnen julkistaa tan3 syksyna muistelmat x ~ si3»,haasanoi (WSOSt), jotka lupaavat tirkistelijdilte kolnie vuotta co -kestanytta intohimoista rakkausdtaamaa Olavi Paa- x volaisen aloistavassa» seurzssa Etukkteen kohuttujen o muistelmien toisenakajoittajana on Ritva f7aavikko SUOMENKUVALEHTI 19 Source:

20 ' Oi7Tiejoki Utajdryen pappilan - -k'ohdalla em :en!, -,sii7ifmdstezyli I930 ;1uvu1,(a : :, _ to,~'a hump~a, ~ Vaiuo KernaFtefy Muhos - - ' - Joen tehtava maailmanmenossa on muuttunut ~" Ennen se kutjetti elavia ja kuolleita ihmisia, uusia aatteita ja paljon tavaraa : Rantojen tatot katsoivat joelle pain Nyt on kuljettaminen siirtynyt VR:IIe, TVL:IIe ja GSMelte Talot ja ; ~ ihmisetkinn ovat kaantaneett selkansa joelle ja Source:

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot