Source:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/flby0090"

Transkriptio

1 PalaWettsva useitteella : Amer-yMym'd Oy / Viestint9nsaste PL 130, Helsinkl Source:

2 Autojen turvallisuusominaisuuksissa on suuria eroja, vaikka nlita voi olla vaikea nlihda pgdlle pain Jo yksi alnut pieni turvaibsuusyksityiskohta voi vaaratilanteessa osoittautua ratkaisevan t8rkeaksi Mercedes-Benzille ihmishenki on ainutkertainen ja korvaamaton Sen vuoksi emmiin suojeleminen on ollut liihtifkohta Mercedes-Benzin kaikessa toiminnassa jo yli 50 vuoden ajan -Ja tulokset niikyvfit Tasta viimelsin osoitus _ on'mercedes-benz, C-luokka Se aloittaa upden den ajanjakson autoilun histo- riassa Ainutlaahilsta turvallisuutta Uudessa C-luokassa on vakiovarusteena kaikki Mercedes-Benzin tutut, tarkeat turvalaitteet, kuten esimerkiksi lukkius tumattoin'at ABS-jartut, w suurikokoinen ~ > a _~_ US-Alrbag-turvatyyny ja iritegroidut sivutormiiyssuojat Ne 6vat kuitenkin _ vain osa sita turvallisuutta, jota Gluokka kokonaisuutena tarjoaa Mercedes-Benz C-luokan turvallisuus perustuu erityiseen ICASIS-turval-- Iisuusohjelmaan (Integrated Car Safety Impact System), jossa klinnitetaan huomiota kaikkien turvallisuutta lisasvien _ yksityiskohtien muodostamaan kokonalsuuteen, ei pelkastaan yksittaislin turvalaitteisiin Auton suunnittelu alkaa ajosimulaattorissa, joka pystyy jaljittelemagn satoja erilaisia liikenteessa tapahtuvia tilanteita pienimpla;yksityiskohtia - jopa autenttisia aania - myoten Nain voidaan tutkia kuljettajan reaktioita riskiolosuhteissa, kuten mustalla jaalla, pimeassi{ Uuden Mercedes Benzin3urva1l[suus perusmu eriryiseen IC 4S7&h rvulluuusohjelmaan(lnteg at d( yksttyiskohdat " risteyksessa tai rengasrikossa Taioudelllsuutta ja tehoa Autot tutkltaan myos t8rmaystes- Mercedes-Benz C-luokan moottorrt _ `>teissa ; joissa kolaroidaan noin auto pai- perustuvat edistykseliiseen neliventttilivassd Lls6ksi ICASIS-ohjelmaan kuuluu teknlikkaaa, joka tekee ajo'sta ertttkp erilaisten onnettomuustapausten analy- taloudepisia " soinfi Neliventtiilimoottorit kuluttavat ICASIS-turvaohjelman ansiosta tavallista vahemmen polttoainetta Bensiinia kuluu esimerkiksi 90 km/h nopeu- Mercedes-Benz C-luokka tarjoaa sinulle keskimfikraist8 huomattavasti paremmat mahdollisuudet selviytya vaaratilan- kohti Ja dieselmoottoreilla varustetuilla della vain noin 6,41itraa sataa kilometria teissa loukkaantumatta malleilla kulutus on vielakin alhaisempaa = vain noin 5,5 litraa sadalla kilomet Tai vieldkin enemman: se voi pelastaa henkesi Ja se on etu, jota ei voi mitata rlll"a - rahassa Neliventtiilitekniikka tekee moot- Uusi Mercedes Source:

3 oma, yksllsll'inen vaihtoehto Yksilollisyytt& voi edelleen lisata erikoisvarusteilla, Jolden valikolma on runsas ja monipuoiinen KaBdd mallit ovat taysikokoisia vliden hengen autoja, jojssa on rejlusti tilaa joka suuntaan MySs tavaratila onv'aljaja avara Istuimet on muotobtu ergonomisesti ja niita on mahdollisuus saadella ajajan ja matkustajien mukaan Koje- lauta on selkes, mittaristot helppolukuisiaja 1-ammitys sekii tuuletus tehokkalta ttava Ben' opeunetria :tuilla isem- omet- moot- Uusi aika on alksnut- TWe tutustumaan! MitB enemmfin arvostattuivabisuutta, taloudelltsuutm ja puhdasta luontoa, sit3 suuremmalla syylla sinun kannattaa tutustua Mercedes-Benz C-luokkaan - 6luokka on teknisestl_ed!styks_ellinen, sen turvallisuu'soiulnelsuudet ovat~~ IwippuluokkaaJa~sitlt on mukav_a_ajaa -- Lisaksi se tarvitsee harvoin huoltoa, on Safety Impact System), fossa on otettu huomloon kaikkein plentmmdtkn turvaillsuumen vaikuttavat --- kestavii ja (tkslklttnen Kun = tat jos joskus hatuat vaihtaa C-luokan uuteen toreista my8s erittein sitkeita ja tubsia - - C-luokan valmistuksessa on luo- Mercedes-Benziin, voit olla varma, ettii Ja ajo on sen mukaista: tehokasta, herk- wttu kokenaan freoneja sisi;ltavien ka$, ketterm aineiden kayto "ste e!ka mysskaan asbestia, tai _- kadmiumia kaytet>i lainkaan Uutta vastuuta ymphrlst6st'd Ajaminen C-luokan autoilla on ympi ;ristolle tavallista ysthvallisempn Neiiventtiiliteknilkan ansiosta polttoalneen palaen tehostuu, kulutus pienenee ja pustbt v8henevkt ratkaisevasti Moottoreiden takaisinkierriitysjdrjestelmh tekee pdsstbisth mybs entista puhtaampia Autoissa on luonnolbsesti my'bs katalysaattorl Anton valmistuksessa syntyva hukkamaterlaali ohjataan tarkasti takaisin kierrhtykseen, ja kierrdrysmateriaalism - valmistettuja osla pyrltdgn kayttamillin niin paljon kuin mahdolllsta Ne1j8 yksilbidstg mallia Uudessa Mercedes-BenzC-luokassa on nelja malliversiota (Classic, Elegance, Sport ja Esprit), joista on helppo vaiita saat stifa kdytettynikin hyvan hinnan Eli lyhyesti : uusi Mercedes-Benz _ C-luokka on esikuva koko autoilevalle maailmalle Tale tntustumaan! Iiinnatalkaen mk ' Normi 80/1268/EEC tai DIN 70030, asa 1, bensiinlmalli C180, dieselmalli C220D 0 Mercedes-Benz Maailma tarvitsee esikuvia sibenz C-luokka Source:

4 ' Ydinvoimaki~to on 'I - mal~oliis~s = E d sktnnantekemaanyd"mvoimarat_kaisuunladat- tun paljon enemman tunnetta ja dramatiikkaa kuin msa asian kohtalokkuus olisi edellyttan i Nyt viimeistaan kiihkoilun on loputtava Kiuku t- telulle ja kostonhalulle ei saa olla sijaa, kun Su nn :i,_ haetaan uutta energiastrategiaa Sen enemp3a teollvsuuden kuin ydinvoima"vasbu taj i_ n _-- kaan-ensn eakhot eivat lupaa hyvaa Katkeiot~u%e~ t t- olh s s r, r -~suuspiintulikaavatrakentaasuunahvlivoimalqitap -ehtoenergian puoltajat vaativat massiivista tukea turg L cji "" Kivibnhepailemdttaohslthmllnbetkenlaskeutapergsteil-,~ ]a edullvan energian mottannc ~ raaka aia, mutta on_ky,joer ta1 k01it1s syttdva kuudca kauan 7os Ja'kun fosstilisia ]ttoazneita ~MahYc i,, Mi i Abtisaari saada' ~ rasntava la utislu'tiivia energtalghteit$ suosiva energtavero- " tus tulee SuotrPenkm - - q - kanntyvat - ' _presideni,lh laskelmat :i ;h n uneitajo atvan nuoreua_ t _ 9k~~ p oil ana rlu!t,j; n a i o p >SF elles- _ -~ 'saan 7okit ~~iiil, ~attsgvgssa Oulun"-s " lenerman fisaiwunen, olisi tvrksssa men ailekulotttaman kdasaitivahsenilmansuojelusopipi r x:,~ rr-sa ~ Y- ~'s -^- -=s~' - :: Mihtn' PY si i a nw koskenlasla at _ sen kanssa-"3tksy maa ~halhtuksen oa veiotitksen evu11, muut jokivarren mlt ehe' en pn ja =huolehdntava "suta, etta tulevaisuudea ene gu~atvciia, ja katetalisaamallahiilenpolttoa :' ~ mimnpyst7n'iithetdanlalkelau-l ;anyt _' r-_ - Samoista syisff myoskaan tmpeen kaytsn hsdaminen ei - kesyn veden- aikana?? Mihin suun_taan _ = voitullakysymykseen Hallitukseneriskt,n,,,,an,nenpaatSs,- oulujokijuokseevuonna14193y, Tfn/a1~lalon~dPlna jolla turve todettiin uusiutuvaksi luonnonvaraksi, on keino- Mjta yhteista on Kauniidea ja mh- Kauppaneuvos Ruben _ : _keiden $risten Forresterilla ja vienan- Saari toteutti unehttansa : - - tekoisena pun:ttava --- Valitsentatla ydinvoiman tilaiie vaohana ;ka;~u suurvoi- ~-~7~~avainolaisilla?Mitatekijoki vaateliikkeestakasvoitava- ; : - p~ ~vaantalle Taavetille - miestapon ratalo Pukeva, joka oli yksi _ :malan menettais++n+np sen mahdollisuuden, jonka eduskunnan tekema energiaratkaisu sissltaa Nyt jos koskaaa valttfi jwkeen? Misea ovat Teukan tekoham-- Helsmgin nykyaikaistumi- - mattt3myydesta on tehtsvahyve - --"` - ---=paat? Enta Oulujoki Oy? Tai Vaavi- sen maamerkeista Eraa-- - = seen muisfioonsa hgn ehti - : Suomen edellytyksef selviytya energiahaasteesta dutta kiwa7 Suomt on jo nyt " MMa ylipaansa on joen tarkoitus? myss khjata epatlyksensa, ; luovalla tavalla ovat harvmaisen hyvat - maaitman eturintamassa uusiutuvan energian tuotanto- ja Naihin ja muibin polttaviflt jokipo- etta»80-luvun lopulla tule- -~ kayttstekniikassa Tahanosaan,iseenkeskittymallaSuomen lutnsnnkysy ryksnavzstaukslasivuiaa vatbuonotajat»pukevan - ZZ 35 0 tarina onsevuilla38-43 O on mahdollista saada monin verroin enemman uusia, kesta- - via ty8paikkoja kuin mita yksi ydinvoimalatysmaa toisi 5 Suomen energiahuolto voidaan rakentaa maakaasun ja 2 kotimaisenbiopolttoaineen,puun,varaan Puuenergiansaa- 9 minen kilpailukykyiseksi edellyttaa sen tukemista valtion varoista, ja se tietysti merkitsee tulonsurtoa teollistuneesm Suomesta maaseudulle Mutta onko silla merkitysta, kun yhteiskunnan on joka tapauksessa tuettava maaseudun ihmisten toimeentuloa tavalla tai toiseda Tapa, joka antaa oikeaa tydta, ei ole hullumpi Eduskunnan tekeman ratkaisun myota meilta poistui kure Nyt on viisi vuotta aicaa hakea huolellisesti punniten uusi linjaus, joka on enemman kuin energiapoliittinen strategia Sen pit2a olla Suomen selviytymisstrategia O, SUOMEN KUVALEHTi Source:

5 SK Pa5ldqoHus - 4 Kammentli PU pystyss8, nuuu ourin Risto Lindsledt 6 Puheenvuoro Homous tuspon perinn611isfd PelterPodin 6 KirjeK3 6 Ajassa 8 x*~`zo K A N S 1 S I~ySkUIII'I VdIl 'c1nflui11olis Presidentti vailla sahkiia VmnelauantainaMoskovanValkoisessa talossa, Boris Jeltsinin kaataman parlamentin kokoonunnispaikassa, parlamentin preadentiksi julistama AleksandrRutskoinayttaavenal'9iaten kuvaajien pyynndsti;, millaista talossa oii edellison3 y8na, kun hallitus katkaisi sahk6t Rutskoin vieressa seisoo hanen avustajansa, Venajan Suomi-asiantuntijoihin kuuluva Andrei Fjodorov FIanenavullaan to'nnittaja Risto Repo ja valokuvaaja Hannu Lindroos pitasivat Valkoisen ta-- lonsuljetuimp6nosiin He elivat talossa kuumeisen viikonlo-- - pun, jolloin miteltiin siita, kuka Venajalla, saa vallan, presidentti Teitsin vai paazlamentti Raportti saarretusta tatosta sl vuilla ~ -- Valhatelslelu Venaj2n pes3njakajat Rista Repo 8 f1 Nued iatkaiseuzt XilkFaHyrdkd 13 Olympiakisat Kunnlallinea lappio jarky8l 1lndaJakobson 14 MusiiBki Saraste muutlaa Kamadaan RiiOa P}ryszlo 15 Talous Korpihotellin synergia Judira Ukkola 16 Luonnanvoimia Pakina Jukks Ukkola 17 Memu Vanha Inava tuistou PaamKe/salo 18 Ihmiset KoonnutKariKyharfiined 19 wx-kybetoinen Mait Laar Kari KyherBinen 20 `a aetii,loen fefiisi%d on maailmzmoenossa muutltinut Juk4a UkFola 22 ajaadntaraia4lo:~puliaonolluto IGis#re Car/son e -nylryaikaistuvea Hel'sirikia 38 Onko rahio Imnkmrssi&ypsii? Johdatus val8on Orroosseihin Jaalrko lrander 45 PalrelukarHi 49 ~ Kohhiutlomat (mrar Vaiftloeidcelola>raa n21(k rrykyisin _mxmlwdnrulotestivialelllanarlsalmi L~_ M HSn : Marlti Poraluopuja TucrWLappa/alnev " 54 ViBwn vallnnal ReiJo 1/ahlokad _ 58 Televisio 58 Klassiset 60 Teht3vat 62 Syntym5p51v8t 64 Kohtaamiset Koonnut LilsaTikNanen 68 Jyvi3 ja akanoha Helmi ja Heiidci 70 KolumnL Jaaklmlloniemi 71 t Pulfflikan huipulta syrjakylaan E SodankyPdn valtnntyo valitsi maatalous++++++<teri Martti puran viime viikolla kunnanjohtaj aksi jannittavien vaiheiden jalkeen aanin Pura sanoo halunneensa jattaa politiikan ennen kuin toiset paasisivat sanomaan, etta han vain roikkuu tehtavissaan ilman todellista kipin2a»aloin kokea, etta olen antanut politukassa kaiken, mika minulla on annettavana», taman viikon Han setittaa laht8pa attlstaan Sivulta S4 O SUOMENKUVALEHTI 5 Source:

6 SUOMEN KUVALIM'l'~` 11011tOH~ mielisaimuden, skitsofreni an, alkoholisnlin ja korkean alykkyyden oletetuista geeneisth Geenin Ioytynd- Ihtmiseen, jopa miehao, oike-a ntia muuttaa mielipidetta3n ttrlee p uolastaa kat'kissa olostiltteassa Ja kuitenkin Kun kauppa- ja teolllsuncmini<tati $eppo-km[i i- - nenmuuttaamielipidett0n,viiden- - nesthydinvoimalasta;hanontakin- '-kll}jtttdjg Suomeksi se tarkoittaa lleroa ja ep&htotcttavaa Eikb siis ministen7ln ote oikeutta muttttaakasiryksiitgn7on toki,asia vuotaajostaiti muusta kobtaa Kansalaisten ja ministerien suhteessa on paljon samoja piirteitri kuin on lasten subieessa vanhempiinsa Lapsikin mittaa turvanisuut- taan pidettyjen,upausten mgnxydld Vanhempien ylivertainen etu suhteessa Iapsunsa on siinii, ett'a aikuisella voi olla kuinka vaarid mie6piteitg tahansa, mutta h3nellit on oileeaa rahaa Mnisterien etu suhteessa kansalaislin on suni;, ettil heidan kgsityksensavoivat olla suoraan hevon persiistd, mutta heilllh on oikeaa valtaa Ihtniset tuntevat samanlaista voimatoata raivoa kvin tuntee 8-vnotias, joka jilatyitkn ahakynteen huutaa perdsntyessk#n»kun teilld on niin paljon isommat sanatkina Ei oikeammat, vaan isonanat Isommat tarkoittaa sita, ettei sanomisiaan tarvitse perustella, kunltan vain lataa pain nakria Vanhempienjalasten kanssakdymisessq johdonmukaisuus on keskeisia asioita Kansalaisten ja val- 6 SUOmEN KUVALEHTI Ian vktillif sit3 eii tarv5ta, koska valta on vahv/`stanut itsensh erchtym8ttbmyydell'd Kanainen ilmoitti, etta han kannattaa ydmvoitnaa, vaikka se on huono acia Tkitainen argu- mentoindei takaisi yhdest[kfidn I ap- : siperbeecsa edes huoneistokohtais- ta iuhaa KyIlii>7lsSsetymm6ttAvtll;omista - arkikokemuksistaan kasm,miten mielipiteitliqn joutuumuuttamaan He iv3t vain pnml :?n3, ettantielipi- de voi olla tarkoituksenmukaisuus kysymys,-ettd mielipiteend on vaihtoarvo, joka palvelee inotvveja, jotka laajemmia eivitt ole tiedossa paiautuisi Jotta ministeseillekhi luonnoniaea oikeus muuttaa mielipiteitun, ttilist hejddu muussakin reagoinniesaanosoittaayksinkertai- 5jainhimiltitig lpirteita Se voisi alkasotnan erehtymitttttmyytensapurkanvseliakoskaolet- _ te viimeksi kuuneet tai nahneet jonkun tulevan alas vanan hmpulta ja - tttnnustavan olleensa j ossain vnr3ssa, puhunutttakaan siit$, ettd joku osaisipyytitaanteeks - 1Mtita WeHati opetti nqoruuden ehdottomuudessahehktivaa toimittajaa sanotnalla, ettei ~-olee mitagn kattheampaakuinse,ett3ipappipn- see haudal/a sanomaanmiten vainaja pysyi uskolltisena nuoruutensa ihanteille Q Rrsto Lindstedt pwkvwm Amedidmlaisvhite geenlen vailadukmsfa hamaseksuaalisuateen IuuRavasti Immataan myohemmissii ttitlrimuksissa, aivelee Turnn yllopistan perinnattisyystieteen professorl PetterPortln Yiime kesana maailmane levisi : uutinen yhdysvaltataisesta tutkimuksesta, jonka mukaan homoseksusali-ola ehil- Ia on~xkromosomixsaan ae tty DN?:a poikkeavuus Kaiteiilmi on asditeituvaro ;-' etcf tiety~ eritt3in tiali- koituneessa homosekwaahsten miesten jonkossaeras DN 4n kemiallinen piirre X-kromosomissa sijaitsi Ikhell3 oletettuahomoseksa- aalisuuden geenifi Vastaavanlaisia kytkentaloyd8ksik, jotka sittammin on kaikki kumottu, on aiemmin esitettytikonisnu- - den, maanisdepressiivisen KIRJfBITA KrjelTa- patstan esoita on Suaman Kuvafehtl, Mafstraaunpo1, 000T5 HTYNY klehdet Kirjoltus saa olla korkelntaan 10 koneklrjaitusrlv7j Nlmett6ntla kfrjottuasla el/ulirz>rta Terveysanarkia kauhistuttaa nen on uutinen, tutkimus- ttiloksenknuloutuminenei Edellisen kerran geenit ofivat muotia 1426-ja luvuilla, kun koko perinntnlisyystiede oh yhttt nuori ktun molekyyligenetiikkanyl -Tiedgtnme millaisiin yhteiskunnanisiin vd2tin- kdyttlksnn yksinkectaistetttipetinnouisyystiede silloin johti SSUdettiin pakkoste-, rilomtilakeja, vieraita rotu-a ja syijittiin muka alempiarvoisina ja keskitysleirlen polttouuneista nousi musta aevu ' Kaikki johtuupohjimi mhtaaa sntk,-etta tlmisi& od:aina kiinnobtanut,mikit osuus gerinnallisyydellh ja ympliristollffi on ihmisenn nm;~~enkehityksessk~-kysymykseen ei~ ole ykistlt vastausta, vaaa va; taus Iiippuu tutkimukscn kohteena ojevastapopulaatiosm jatutkilia^asta ominaisundesta Ottakaanune eamermtsi lukutaidottomuus Suomessa jukutaidottomia ovat vain syvasti kehitysvammaiset Kehit}svammaisuudesta osa jobmu perjntste- kijriisth Suomessa siis lukutaidottomuns johtuu osaltaan perimgsta Etell- Afrikassa-taas luukvtaido- - tonta on lahinna musta va- -eses Vaikka ihortvad joh- - _ tuu geeneista, heid9n htku- r LasseLehtinenlaukoouskomattoma miegpiteita terveyteen vaikuttavista elamkntavoista (SK 37) Terveysvalistustyotd tekevia h9n nimittha tetveystetroristet7csi ja etintapatasisteik= si Kuntolukunnan halveksunta seka ylipainon, tupakoinnin ja juopottelun tltannoimi pal]a-tavat kirjoittajan puutteeltiset yleist4edot terreydeohoidonalalta ' Arvostettu mtkijaryhm5 usassa laski kuntotiikunnan arvon vertaamalla eti ihmisryhauen yhteiskunnalle atlieuttamiaterveys-jaso- 5 Source:

7 taidottomuutensa tietysti johtuu siita, ettci heiiia ole ollut t'ilaisautta oppia lukemaan Taottelu periman ja ympatistlwn on Iansimaiselle ajattelulle tyypillinen kartesiolainen dikotomin; joka olisi korvattava vuorovai- - kutuksia korostavallaajata telulla Monet kuitenkin edelleen kasittavat pedant911isyyden ja ymparistsn vuorovaikutuksea yhteenlaskettavaksi Sita se ei ole ; ro s+ 7~a~a geenien ja ymparist8n yhteisvaikutug on niin monimutkaista, ettei sit3 viola voida kuvata ntit- ISUn tnatemaattisella ma1- lilla Ei ole mitk4n pethuii5lli- - syytta ilman ymparistoa, eik3 ihmista voi maatitella m5arittelemdttd h3aen yinpihist7sa8n Petimaq ja ymparistym merkitysta ilmisen henkiseen kehitykseentutkitaan kaksos- ja adoptiotutkimuksin Ketitenkin n5mii siaalimenoja Kuntoliikkuja s3asti lenkkeffiessaan verovaroja2markkaa kilometria kohden Elinalkainen s93stsonnoin60ixi0mk,mika sattumalta on samaa suuntusiuokkaa kuin yhden sepelvattimoiden ohitusleikkauksen hinta Kicjoitus kuvastaa lisaaatynytta I'nkuanallista passivoitnmista Sohvalla 18hoten katsellaan kun toiset urheilevat Julkisuuden henkilsn tutkimukset anmvat tietoa vain suta, mika on kunkht omiaaisuuden heritabiliteetti, eli lcuitdca suuri osa yksil8iden valisesta muuntelusta tietyssa populaatiossa tietyssa ymparistdssa johtuu perintdtekijuista Hetitabititeettiatviotkin riippuvat slis suta populaatiosta, Jossa ominaisuutm mtkitaan Jos tutkitaan sit-n manv8rin heritabiliteettia banaanik&gsspopulaatiossajossaonvainpuuasilmzi- ' sis yks8oita, saadaan heritabiliteetiksi nolla, koska muuntelua ei ole Populaa- ~tiresa, jossa on seka puna- : ettlt valkosilmaisia ykslbitii, saadaan heritabiliteetiksi 100prosenttia Kuitenkin luonnollisesti silmanvki mppuu yhta suuresti perint5tekij8ism kummassakin populaatiossa YksikStasolla heritabiliteetin kasite on sisi Ilykset8n Kaksos- ja adoptiotutltimuksissa saadut heritabiliteettiarvot ovat olleet lahtttkohtana, kun on ryhdytty etsimaan tulisituntea vastuunsa nvehpiteen muokkaajana Olkoontasavallan ptesidenttina kuka hyvansa on kansakunnan edun mukaista, ettei hanen lahipiirissa2n kukaan suhtaudu anarkistisesti terveytt-a edistavaan valistustyoht5n 0 Markku RdhinuRki terveysnenvonaun mtu/mt6lmnen, erikoislriafihy Gappeemm= erityisia ihmisen geeneja, jotka aihemtaisivat vaikkapa homoseksuaalisuutta Tailtlin siis jo tutkimuksen lahtbkohtaonhutera Tutkimus, jossa vltitettiin, paljastetunerityinenhomo- ~ seksuaalisuuden geeni, on j alustava, ja todisteet petus-' tuvatpieneen,et9ttainvafi- koituun homoseksuellien miesten joukkoou Joukko ei edustanut kaikkia homoseksuelleja miehia, vaan oli tietoisesti valittu sellaiseksi, ettg olisi parhaat mahdollisuudetpaljastaa geneettinen vaikutus seksuaaliseensuuntautumiseen Tulostaeisiisvoidayleis-tba ;ja on odotettavissa, etth toiset tutkimusyhniffit p58- tyvdt erilaiseen tulokseen,, kuten on kayoyt mtdssakinvastaavissa tapauksisa Joa taiptmius homoseksuaalisuuteea olisi peria- nsllisti<, miten Ndmg ominaisuus blisi voinut sailyd -verraten yleisena vaestos sii? Koska hbmosekauellit eivht jisnffinny, otisisea acheuttava geeni katsiutunut luonnonvalinnan mekanis- TodPnnakdi^^mm ;n homoseksuaalisuus ei ole pe-rinnsllistit, vaan jonkm toistaiseks varmuudella tuntemattoman poikkeuksellisuudeaailteuttama ihni8 biologista syntymila scuiaavassa pitkaalkmisessa psy- Johtaja Martti Ahtisaaren vaalikampaujan tiedotuskonsultti Lasse Lehtinen julisti (SK 37):»Pacempi ylipainoinen kuin fuonnevikainen» Kin joittajan asiantuntemus, ajatuksen Iennokkuus ja tyyfitajupresidenttiehdokkaidea arvioinuissa tuo vaistematta mieteen Lauri ViidanJohtaja-nnwn : Sen joukon johtajaksi nikologisessa syntymassa Homous ei sus my8sklfan ole tahdonalainen valinta nyky-yhteisktmnassa Kun ihmisen kaikkiin kai4tltyytymispiirteisiintryritaan muodikkaasti i2syt2- maan geneettinen syq,ly8- dgiinlaintin ne monet kehityspsykologiset tutkimuk- set ; joita ibmisea ixiykodya namit7casta on tehty Syyn vierittaminen geeneiile on omiaanjohtamaan, biotogiseenfatalismunporn varistopyrkiinainvapaummaan yhteiskunnalllsesta vastuustaaa Jos dkoltismts, allcoholismi, skitsofrenia ja maanis-depressdvisyyaovat geneettisis,mitasilloinkan- nattaayhteiskuntarakentei- iien kehitt&minen nait& poikyeavuuksia ehk8iae- - valxi-n#ia j8rkeillaan -Totuus on kuitenkin toisonlamen Vaikka ihmisen puikkeavissa khyttaytymispi teiss olisildn geneettinenkomponentti, riippuu geenien ilmeneradnen kui- tenkia ratkaisevasti viist3 ~ : yhte+skmmnanie7cfn oloista, joissaelammeq, mittaisin,/ken pittao-s tan;,, on, pienipaisinw ja takapuoleltansa taytelaisin-/6:as, kun j1in painopiste matalalle,lvoi nousta kukonnuppi kmkeallefa loistaa tunkiolta mroumntlel 0 PenlSSatmi Vantaa Pa>sttoimittaja ManttBackman Pa~toim$taJan sihieeri Markeha Naakka Toimltuspii811ik3t AntU BlAfleld Liisa Tikkanen Taimitussittteerit Marja Haapa6Mti Reilo VaMOkarf Toimittalat KrisNna Carlson Leena H6vdnen -Hannete JB~merl Paavo Kelsalo Kari Kyherbinen Seila larnberg Tuomo Lappalalnen Risto Undstedt Pt#a Piispa -, Riata Pyysalo Reijo Rutanen Hani Sauldromaa JouniTerro Jukka Ukkola Vatukuvaajat Petri Kaipiainen : Hannu Ltndmos - Maddw Niakanen - ' Ulkoasu JukkaAaho Seppo Evlnsalo ' Mta Noronkoskt ' - Tolmituksen aihteeri Kirsi Kfuru _, Tolm posuosohesuomen Kuvalehtl MaistreaYr~poriU I Yl1T1'NEET KUVALEHDEf telekoplo(90)1a4076 telex 12-t364, ykuva si E n ntela (90)15661 : HalsitteBet Kuvaletklet Oy, Jukka Tarkka TiWusmyyntl madddnointipanlntlikk8 -Eiisa Varila Aeiakaspalvdn niaukset, osoitteenmuutokset,huomautukset puh (8U) telekoplo (90) Iheo m Vidnen matmdnointisihteeri - Birgit Huttunen Patnolaitos Otavan syv8t~aino, Espoo Sivunvaimistus Otavan Helslnki 77 vunslkerta Suomen Kuvalahti ~ iimesiyy petjantaisin, n 52 numeroa vuodessa, e~7 kaksi nunreroa ^ keksoisnumeroma n Suamen Kuvalahti ei ~~ vaaa tilaamattaliihatata r ~iert Nityt~mi~ e lkii palautiamisasta ~ Alkakauslehtien lifton j&senlehti ISSN JaikeiswlssUcbn johteja varato(nx'~ ohfeja SUOMENKUVALEHTC 7 Source:

8 Presidentti Boris Jeltsin onnistui siina, minka kahsi vuotta sitten jatn tekembtia:, hajottamaan Neevostoiiifon ajalta perinnoksi jaaneen Venajan pariamentin Matta samaba han sysasi I1ildceelle voimat, jotka saattavat pvyhkaista historiaan my6s hanet itsensii TEKSTI : RISTO REPO, Maskava- KUVAT : HANNU LINOROOS' Vanha nainen on huolestunut : barrikadeista ulos tysntyvat pitkat terastangot saattavat pimedssd raapaista ohikutkevaa Han pysahtyy varoittamaan lahell3 liikk via, kunnes saa ajatuksen Han kaivaa laukustaan paperia ja alkaa solmia valkoisia paperipalleroita tankojen paihin Polttopuiloja vartioiva Valkoisen talon puolustaja huomaa mita on tapahtumassa, ryntaa paikalle ja kaskee naista jatkamaan matkaansa Zimiset saattavat satuttaa itsensa naihin tankoihin~, nainen selittaa k3rsivaltisesti,»menkm nyt hetvettiin siitaa, puolustaja huutaa epatoivoisena 8 $UOMENKUVALEHT[ Source:

9 Source:

10 ` Keita rn a - AJASS A Talo Valkoinen talo tyontyy pitnedssk kotkeuksiin, Moskova on katkaissut rakennuksesta sahkkon Ympdrilld olevaa miliisiketjua vahvistetaan, alueelle ei poasteta enmihmisi~_ ~ Kansaaedustajat ovaf keskeyttdneetistiintonsajapainimeelpimean rakennvksen i> +mp i;in Ie-: : pkammn Osa on lahteayt tapaa- : maan kannattajiaau;"osa Pietatiin koolle kutsuttuun aluejohtajien kokoukseen: Siellll tliollapalaa kynthlh, rakennuksen kahvila saa vahfiista valoa aukionly h ^~ ~dyist~ - :- -- Toimittajat hapatoivat pmieil_, Ia kg ytavtllutupakans}~tythmten, valossa etsien jotakuta jntutetta_ : vaa tai oclottaen, ettd,~5kkftys Valkovseen-taloon totentuwst,juu nthna perjantain jajlauania - _ - mvdlisend yt)tij Rakennukseniitkopuolel3apalavaYnuotiot; va 2nkinnouslauh[t soivat; tv kameroiden vato a[ ker~adt ymp~nlleen falon pu Iustaj~aku nlyh~ytl~tpbvh Yht- ~h he alkavat tansssia`' - Rakennu t~_s`en kahyrlassa TM~" et [ae `` jota en5a teoth suuret samovaa, --s,, rit ovat sammuneet sfiblcsn kat kaisun mytita stedd tapakot daan, kahvflan emhntd --~, huomauttaa siitk vendjdksi tiseampasn kertaan, mutta kukaan ei ena --- a oleymmdravmhan Hdn marmattaa alkansa am e rikkalaistrn kayt8stavoista mut ta antautud sitten, kffiy pitlchkseen parin tuolin varaan ; pe ttt''ad" kasvonsa jiinalla ja aikaa hiijaa _hyrmd Netivostoliiton kansallisn hyamid - - He ovat olle et tiialla aina, t9ss t italossa, pyhass talossa, jossa ensin elettiin kuten aina eletiiin, sitten valvottiin elokuun 1991 kaappaus, sitten elettun taas ; ja nyt vaivotaantaas, ja on syotetty, OR mith on, parhaimman mukaan Nyt ei voi soittaa edes kotiin, sanoa, ettk on hengissa neijtin vuorokauden jalkeen, silla ulkonahan ei tiedeta, mita taalla tapahtuu, koska puhelinlinjat on katkaistu,ja sielm ujkona ne kaikki valehtelevat 10 $UOMENKUVALEHTI Presldeatt} ja pencc Afdsmidr Ruukoi ja pojar, '- $qrshaja DmirrF, Radiostaoul~~nliii, ii~jtaalla' _jaellaan hwa~ it ~ na jo ~kauelleohikul, 1! Tae113f - Poden dea taa s _kerran lryselen :itscliani, mikittma on aina samanlaista, Puo- 7 ti4 ~ ~ r 2,1 lassa Sohdaarisuuden noiisun ja; F-\ miehny]sen"pelon :aik~ az Kti-~ nassa oplskelijal otc mi :~ilisten ` aikana BalUa~ea~~ - R ru ~ste-_i lujen aik~,1 wi y i16 i sa 1991, i nyi :iini i~ n at, u nn aatteidentmi~ r i Ltnrl,~at' Petetyt Aamupriiv:illa, ailcaisemmin, L uc tuhn vatoku_aaja --Hannu lind= ioosmkanssa VaIItoisclle ~~ -~ talollc -,, jututm yht3-hausancdustajaa kttnnes h~n yhtak~]n'd kysy voi- ~ simmeko'otiaa vhc_,~ 4vvan;" muutoksi H~n jahdatu meidac alaker taan, ja tyhj~n poita~'kkuon jir~ jestyi joukko vaihtelevissa univormuissa olevia Valkoiseritaton He olivat saaneet komentajab taan mh3royksenluovnetaa aseensa, ja halusivat sita ennen ryhmakuvan itsestaan,ensmhet-' ken empien ; aseiden ksnssako - vai ilman, sitteaputtaen, asei- :, ' _den kanssa, jumalauta He aset[uivat portaikkoon, sahkoisinh, kuin jokainen paikallaan olemisen sekunti olisi litkaa, kuvaushetkeksitkysirijaykistyen»pane siihen otsikoksi "Petetyt'~, yksi nuorimmista hunsi Source:

11 Source:

12 »Ne myivat meid'at, tek3vat kompromissinn Valkopukuinen Irena, kahvi- Ian taijoilija, alkaakuvanoton jal- keen itkea: uei sita kuvaa kannata meille Iahettaa, ei mei_ta enm - silloin ole olemassa» -Ala nytpuhu», hanta hyssytetaan»petoksesta on kerrottava kansalle», han sanoo»ole nyt hiljaa, atd naille b»vaikka te olette miehia, luovutatte aseenne Mina en anna periksi, ken on kaikille, miti<taalla tapahtuiu, han itkee ja Is_h_tee ulos Kommunistit - -Kello lahene_ e puolta paivaa, na1- jatta tuntia oletnm'e odottaneet npresidentiwwoventakana,ihnan lupaustamistaan: ' Vanha tuttu, Venaj'an parla- - mentin ulkoasiainvaliokunnan - - paaneuvonautala Aleksau_ dr Nagimy tulee pailtalle -' Iianen,kdsttyksensa _tapahtu- mten kulusta on se etta Yenalrn : parlamentin puheenloliiaja Rus-T Ian Aavbulatov tiesi Boris JeHsi mnatlceistakeskeytt~par7 men= tin toiminta Han provosoi ta- man tolmlmaan nope~mmin koska se vauhdittaisi tapahtumien kulltua»jeltsin qn-loppu Kyse on Venajan pesanjaosta Tata peliapelataan niin, etta lahtiioletuksena on se, mita tulee - Jeltsinin jallceen» ~»Jeltsinin tukijoukoilla, halli- - tuksella; ei ole mitmn sosiaalista pohjaakannatukselleensiksipiti - tehda selva3 parlamentista ja Alekvandr Rulskoista ennen kuin jotain tapahtuu JeltsinHle b»pidemmalla aikavalilla taalla toteutuu sama mtka Liettuassa ja Puolassa: ex-kommunistit tulevat valtaann '»Puolan yhtynyt tytsvfienpuo- -lue oli Puolassa ainavihattu, koska se kytkettiin Venajaan Nyt he saivat 20 prosenttia aanista» Opponoin: seka PI'T ennen vallanvailtdosta etta Liettuan puolue olivat asiallisesti ottaen sosiaalidemokraattisia jo tuolloin»ei tassa olekaan olennaista, 12 $UOMEN KUVALEHTt Yb Valkoisen'tafox'edti"at~a Farls(it mink'a aattccn 1w11, : ; I :~i milla korotusnostaatyottwmyyden7apuolnemmellff I h L~q, ::t val- 30 prosenttrin _Ja thmiset puhu,_ taan» Nagom, t u~ - vaqolarpaulisel4ivanhdstan»kyse on sut, ~ monkl rtnu `»Seuraavat"vaaht ~, ~ tulevat ole?-rasta ]oka hi IIu -n} art ~L ~ j maan Idnnen lannalta enttaw_ Ven~jatla Pros t nj~t tr ~epamicllyttkvdt Aluetllann'Ndtul ~jnmmal» _= - ~ ~~,,~, laan kayttiiiiin'yimnukfella~,hn - :»Jegor Gaidarm talousohjel-, Moskova r~' ~'uui wc, iumby _ Valkoixen talo pabua: Raslan Hasbula,tov uskaltaatui parvekkeelte l ma, edassaolwa ollyaihmnan ryytykset la tzp~aj,tunr,t h :?slti- Aasiassa jats~aukasulszlla taas -~ IisaavathaluapalauttaaVena181' ~ le_ suurvalta-asema Ne"iulevat : r olemaan hyvin'kansa[lis-orien',- tointtaeetvaaliiv ''-»PatkaDusella tasolia johtajiksi nousevat nunenomaan `_ pagtuerakenfeenotmtsgt n~itahe, n nyf tekevatkm _silla hetdat`tunnetaan a,lalia, jolioia oli joku jar jestys» ' -, NagoruY Puhuu kliinises6, vsil Ia arvoasetelmia siita, milta on- _ hyv5 tai paha, oikeaatai vaaraa _»Talla hetkella lvloskovassa juonitellaan niin monimutkaisella tavalla, etta tuskia kukaan'on perilla kaikesta», Nagoiny jat- kaa»myss Jelisiuin taustatyhmat :tfihtaavat hanen jalkeiseena ai--- kaan Samoin toimivat kaikki - muut Seuraavat vaalit ovat pankkien vaalit, he rahoittavat seuraavan presidentin ja kansanedustajat Pankit taas ovat monimutkaisella tavalla kytkeytyneet teollisuuspiueihin,johla taas on - vanha kytkenta edesmenneen NKPa ja sen aikaisen hallinnon - rakenteisunx 'nen pitaisi _ mahdottomana, etta tamanhetkisten tapahtumien taustalla naruja nykii vabvasti myos M'ihan Gorbatshov, jolla on yha suuri vaikutusvalta ja kaua kynitt$van a seka parlamentin etta Jeltsinin kanssa Mutta Source:

13 :n kuten sanottu, koko peli ei tunnekukaanu -»Sen tiedkn, ettb koko ajan Valkoisen talon ja toisaalta hahituksen ja Jeltsinin vdliqd kaydon neuvotteluja, eri kanavia pitkin, osin toisistaan tietdmat- -t~» Ainaltin viime mainitussa han 'oh oikeassa VenSjan tapahtumia on-mahdoton kssittfia' ellei tieda, etta eri osapuolten takana ' ovat suminpiirtein samanik8i set, samantapaisen taustan omaavat vaikuttajat Se ei ole ensisijaisesti aattei- '- den taistelua, vaan stmtegista ja :' : taktista taistelua, taistelua vallas- - ta:taisteluasiitakukapkiiseeensi kadessa jakamaan todellista ja kuviteltua jkttipottia, yksityistettav3li VenBjaK Aleksandr Rutskoin pti$neuvonantajun kuluva Andrei F'Jodorov tai esimerkiksi Nagorny voisivat periaatteessa olla ybt3 hyvin-ainakin alyns9ja osaanrisensa puolesta - osa Jeltsinin joukkoja He olivatkin Molem mat olivat Vallcoisessa talossa myos kaksi vuotta sitten, Nagorny yhtena niista hacvoista,jotka kaappauksea ensi aamuna ennustivat sille toteutunutta kohnen pkivkn kestoa»tidin Valkoiselle talolle, nostin puhelinluurin ja se toimi Ei sellainen ole mikaan kaappaus», Nagorny muistelee elokuun 1991 tapahtumia President6 - Yht kkik ovet paukahmvat auki, joukko turvamiehi2 ja»presidentti» pehnahtavat kkytavkile Paikalla olevat muutamat valoaeet -rauisevat ^'{'o :~ ie:~` Ven$ia"n kestajshallionon an o[eflaha - I'alne'dw >smpatiat ovat envakko-odotusten huomiuon os-`ineidenmieli my P, ide~ ~,,e "nieai~'~"er temnpffi'a< ennn-`a~na,etpre-,~a,u-,,,,,,ae ~ ~ siiia kukapa sahaisi oksaa joiia isluu: ta, kohnekymmentffi, --""'w mysntyi siihenkin, ett& alueilla olisi edustus Boris Jeltsiain kaavaileb, Ptetari TEKSTI : HILKIC A HYAKK "-- = mankaksikamsxisenparlamentlnplkhuonees---' Aurinkoiseva syyssunnuntaina Pietarinn aa : :-~ - pnkadunnevskiprospektinliikennetak- Pietanu kokous antoi Moskovan nitapukakuaa Onko Jeltsinin vastavallankumous jo al- reille-yhden tyoviikon ailiaa peioa'eiotlamis=,- ~ : - kanut4tlokkivstkoasetehtaidenkellantissavi-- hajotpamis- jakumoamispaktaksensb:senja--' ~n~imeeiparissaz ivautiutpresidentiuohjastaman keenolisiv>7kkaasliryhdyukvgyalmistelemaan ---- politiikan tien2 Vielk nritiil Keskella VenrijAn sama 9apresidentn-japarlamentmvaale= - fedeiaation kohtalonhetkih juostaan Pietavn ja Valmrstetuailtana VenhjSH valvoisi ausi elin, _ matatonia ja juoks ry'at ovatwauoiitaneet Nevs-, alueiden muodastama~'"neltvosto toa tarvittaisun aluejobtajieu mieksta Uutta neuvos- "'kin keskikaistan ei-kenenkiihii-maan maassa Samaan aikaan Kivisaaren bienostoalueella, vastakin ja sille pitaisi nudessa perustuslaissa parimetristen sementtiaitojen suojauksessa mt- s-a5tdh viraiiinen asema _ kotaan Veni<jila-umgSsolmuuntunutta tilannet- Vaikka Boris Jehsmin easueaktiot Pietarin _ - taaluejohtajat-kattavaotossipetiastakarja- kokouksen ehdotuksrm olivatkin tytmhiviii, ei laan - pohtivat zesdensa numero kahdessa, Vengjhn federaation alueellisten edustajien mitt{ Venkjalle teht5isiin esiinmarssia voida sivuuttaa Moakovassa olan- Parlamentin hajoitusviikon jhlkeeu aluejoh- kohautuksellavaltavanmaankeskusvaltaanur tapen uskottiin saapuvan"kapinakokoukseen, kitaanalueiltajarahavirtojenkatkeaminenveimutta tapaaminen poiitildn sovitteluesityksifib si keskosvallan seqristuneet toimintamabdolli- Nrissakorostetaankaikk;naice +Iaillisuudensiu- suudetolemattomiin I ly[tamisen tkrkeyttj, kanealaieten turvaa ja oi- Alueilla on t,sraisekci myils poliittista paikeuksiavaikeawkinw ti/anteessasananvapautta noasanojensatakana NiinkauankirinVena,j 1- ja vapaata tiedonvi4lityst2 unohtamatta Ik ei ole toimivaa puoluelaitosta, ovat alueneu- Aluejobtajat tehtaittvat itse asiassa monin vostot kokoonpanoistaan riippumatta Moskopaikoin nerokkaan sovitteluesityksen Vaikka vanpolitilkanvahthmi<ttbmatkenttfiarmeijatc7 kuvaajat sy$ksyvat per&dn, Rutskoi menee tapaamaan Hasbula- - tovia, palaa puolen tunnin pansta Kuvaajat pyytavat Fjodorovllta mahdollisuutta kuvata Presidenttia tyohuoneessa Lopulta se onnistuu, ja Fjodorov vinkkaa vanhana Ven5j8n Suomi-mafian jasenena myfis minut mukaan Valvoneen matta muuten pirtean oloiaen Rutskoi asettautuu kuvaajien toivomiin asentoihin, paikalle ilmestyvat ullkshuoneesta myss hanen pm'kansa, Dmitri ja Alekaandn Flodorov kuiskaa, etek /dellosta huolimatta voisin esittahyhdenkysynryksen -- Kysyn Rutskoin arviota tr7an- I teesta»presidentin joukoissa on ta- ~i pahtunut jo hajaannus Ihmiset alkavat kdaittsi[, ettii he ovatl>t)t- ~ teneet perustuslain vastaiselle 'tielle» - - :, Rutskoi kereoo anteneensa jo asetuksen, eui#,niitd jotka Iauantaihin keilo 17 mennessa asettuvatperustuslainpnolustanilsea ja lain kavnslie, ei tulla mr7litdn ' tavalla rankaisemaann siit3- ettl he ensin asettuivat perustuslakia vastaan, koska heita yksinkertaisesti petettiin, ja heidat pantiin toteuttamaan entisen presiden- - - tinkaskyan - -- :»751anne nyt on se,-ettk etsi- t"ahn kotttpromissia, ettd (perus- mctak;moaaoistuimen :pnbeen-' johtaja Valeri) 7arkiaon jo soit-- - taniit (palministerl _ Viktor) TshemomyrdiniIle, joka tuki va1- - _ lankaappausta, ettl on fatve ar- - vidoida uudelleea presidentin _ mtkaisua,ettatulisityoskennella -- yhdessdm»ei saa IahteB shle tieile Tulee olla yksiselitteinen ratkaisu, Jeltsiain on erottava, on jdrjestetticvti yhtaaikaiset parlameatin ja presidentin vaalit hehnikuussa u N Haastattelu p&dttyy ja meid5t a johdatetaan tyohuoneesta ulos N i6eiras = o N V-ahan ajan kuluriua Rutskoi m- ~ lee ulos huoneestaan, ei pysbady N kuvaajien kohdalle, sanoo vain:»lghdemme kavelemuna Han menee ulos mkennukses- SUohtEN 1{UVALEHTI 13 Source:

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT. Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista

SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT. Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista Kansainvälistä vertailutietoa ja asiantuntijahaastatteluja Suomessa 2013 ISBN 978-952- 6632-30- 8 (nid.)

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Musta TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 VS. HC TPS Turku Oy:n virallinen uutislehti Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17. nro 2 / 2011 ILMOITUSLIITE

Musta TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 VS. HC TPS Turku Oy:n virallinen uutislehti Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17. nro 2 / 2011 ILMOITUSLIITE Musta nro 2 / 2011 Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17 LIITE Veli-Matti Vittasmäki tavoitteena NHL s. 20 VS. TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 Otteluisäntä: SATO OVET AVATAAN 1,5 h ENNEN OTTELUN ALKUA LIPUT:

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi MEKin ASIAKASLEHTI SLEH 1 2013 Bongaa majava! Luontomatkailu kaipaa elämyksellisiä tarinoita Komia on Pohjanmaa Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi Ennätysten vuosi Viime vuosi

Lisätiedot

URS Harmaa antologia

URS Harmaa antologia URS Harmaa antologia Tekstien ja kuvien copyright on tekijöillä. Kansikuva: Slobodan Mračina (Twister025) Dreamstime.com Toimitus & taitto: Tuomas Saloranta Kustannus Hauenleuka 2011 http://hauenleuka.nettisivu.org/

Lisätiedot

Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa

Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa Vapaaehtoisena Aasian ja Tyynenmeren alueella käsikirjoitus If you have come here to help me, you are wasting our time. But if you have come because your liberation

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE VAPAAEHTOISESTI VUOKRALLA. Vuokra- asuminen omaan valintaan perustuvana asumismuotona

SILENT REPORTAGE VAPAAEHTOISESTI VUOKRALLA. Vuokra- asuminen omaan valintaan perustuvana asumismuotona SILENT REPORTAGE VAPAAEHTOISESTI VUOKRALLA Vuokra- asuminen omaan valintaan perustuvana asumismuotona Asukas- ja asiantuntijahaastatteluja sekä kansainvälistä vertailutietoa 2013 ISBN 978-952- 6632-34-

Lisätiedot

Valta ja raha ovat toistaiseksi Venäjällä kietoutuneet niin tiiviisti

Valta ja raha ovat toistaiseksi Venäjällä kietoutuneet niin tiiviisti VALTA JA RAHA Venäjällä ei ole lakia, on tolppa ja tolpan päässä kruunu. Aleksander Pu kin runoelmassa Jevgeni Onegin Valta ja raha ovat toistaiseksi Venäjällä kietoutuneet niin tiiviisti toisiinsa, että

Lisätiedot

RVL. Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI

RVL. Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 1 2013 Puheenjohtajaksi kaksi ehdokasta sivu 6 Selätti potkut Käsky liittyä puhumalla sivu 18 toveriliittoon sivu 24 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

1 200 työntekijää saa lähteä

1 200 työntekijää saa lähteä u u t i s e t. p e r u s s u o m a l a i s e t. f i K ATS O M YÖ S V E R KO STA K I I N N O STAV I M M AT A I H E E T! PERUSSUOMALAINEN EU-vaaleissa päätetään Suomen itsenäisyydestä Kuntien pakkoliitokset

Lisätiedot

Pörssikurssi. In Memoriam Kapitalismi s.17-19 02/08. Loma pitkän kaavan mukaan Itävallan Grazissa s.20 Excu itärajan taakse s.30

Pörssikurssi. In Memoriam Kapitalismi s.17-19 02/08. Loma pitkän kaavan mukaan Itävallan Grazissa s.20 Excu itärajan taakse s.30 02/08 Pörssikurssi K A P I T A L I S T I S E N I L O S A N O M A N T U O J A In Memoriam Kapitalismi s.17-19 Loma pitkän kaavan mukaan Itävallan Grazissa s.20 Excu itärajan taakse s.30 Projektiopinnot

Lisätiedot

I n t e r v a l l i 1 2007

I n t e r v a l l i 1 2007 Intervalli 1 2007 Intervalli 2007 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 1796-7392 20. vuosikerta Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148, 01301 Vantaa www.kaapeli.fi/~musakir musakir@kaapeli.fi

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Kutsu kevätiltamiin ja kevätkokoukseen s. 20 Työmatkalla Intiassa s. 14 Pukki kaalimaan vartijana s. 6

Kutsu kevätiltamiin ja kevätkokoukseen s. 20 Työmatkalla Intiassa s. 14 Pukki kaalimaan vartijana s. 6 2/2006 Kutsu kevätiltamiin ja kevätkokoukseen s. 20 Työmatkalla Intiassa s. 14 Pukki kaalimaan vartijana s. 6 PÄÄKIRJOITUS K U S T A N T A J A Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä

Lisätiedot

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015

SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 SELVÄ N:ro 2 SUOMALAINEN AA - LEHTI HELMIKUU 2015 Jokaisen AA-ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. Tehokkuutemme yhteisönä ja kykymme olla hyödyllisiä muille järjestöille,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006. Teemoina hyvinvointi, yksilöllisyys ja innovaatiot makujen maailmassa.

Vuosikertomus 2006. Teemoina hyvinvointi, yksilöllisyys ja innovaatiot makujen maailmassa. Vuosikertomus 2006 Teemoina hyvinvointi, yksilöllisyys ja innovaatiot makujen maailmassa. Sisältö 3 Tomaatti-vuohenjuustosalaatti 4 Fazer lyhyesti 5 Konsernirakenne 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Fazer vuonna

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot