TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 LÄRARFÖRBUNDET FÖR TEKNISKA ÄMNEN ASSOCIATION OF TECHNOLOGY TEACHERS 1. YLEISKATSAUS TAO r.y:n 41. toimintavuosi oli TAO:n toiminnan 40-vuotisjuhlavuosi, joka huipentui Oulun syyspäivillä pidettyyn vuosijuhlaan lokakuussa. Yhdistys on noudattanut toimintasuunnitelmaansa ja järjestössä omaksuttujen periaatteiden mukaisesti on ponnisteltu opettajien henkisen ja fyysisen jaksamisen puolesta, jäsenistön etujen ja työolojen parantamiseksi sekä koko aineen merkityksen lisäämiseksi. Vuonna 2005 aloitettua Etiopia-projektia jatkettiin. Merkittävä muutos järjestön näkyvyyden lisäämiseksi oli tekninenopettaja.net -sivujen täydellinen uudistaminen TAO-portaaliksi. 2. JÄSENISTÖ Järjestön jäsenmäärä vuoden 2007 lopussa oli 646 henkeä ja se jakaantui seuraavasti: Jäsenmaksutilanne v lopussa Maksamatta; 6,7 % Ainaisjäsen 1 % Eläkeläinen 9 % Jäsenistö ROKL 21 % Normaali 69 % Maksu hoidettu; 93,3 % 3. HALLINTO 3.1 Vuosikokoukset Kevätkokous pidettiin Meriseminaarin päätteeksi Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajana oli Jouko Pekkarinen ja sihteerinä Tuomo Einiö. Syyskokous pidettiin Oulun kansainvälisellä koululla ja puheenjohtajana toimi Seppo Matilainen. Syyskokouksen sihteerinä oli Juhani Leppälä. 3.2 Hallitus Hallituksen puheenjohtajana oli Niku Tuomisto ja varapuheenjohtajana Jari Peltoniemi. Hallituksella oli 5 kokousta: 3.2. Tampereella, Meriseminaarissa, Lahdessa, kokous n:ro 4 pidettiin sähköpostikokouksena ja viimeinen kokous 5. ja Oulussa syyspäivien yhteydessä.

2 Hallituksen jäsenet: Peltoniemi Jari Sohlo Jaakko Vedenpää Sami Lyytinen Mauri Poikolainen Jari Majuri Jyrki Bläuer Harri Virta Asko Tonteri Esa Tiusanen Timo Varajäsenet: Tassi Teemu Hietapelto Eero Leppiniemi Mika Kokkonen Ilkka Pakarinen Jarno Kukkanen Anssi Isosaari Harri Knuuttila Anttivesa Hirvonen Timo Rinta-Rahko Antti 3.3. Tilintarkastajat Varsinaisina tilintarkastajina olivat Markku Riikonen ja Juha Juvonen sekä varatilintarkastajina Juhani Leppälä ja Ilkka Stenberg Toimihenkilöt Taloudenhoitajan ja kirjanpitäjän tehtäviä hoiti Harri Ahonen. Jäsenasiainhoitajan ja webmasterin tehtäviä hoiti Timo Hirvonen. Toisena webmasterina keskusteluforumin ylläpitäjänä toimi Timo Saarinen. Koulutusasioiden ja majoitusten järjestelyistä vastasi Jouko Pekkarinen. Järjestön sihteeri oli Tuomo Einiö Toimikunnat: a) Työvaliokunta kokoontui 10 kertaa ja siihen kuuluivat Niku Tuomisto, Esa Tonteri ja Timo Tiusanen. Kokouksiin ovat osallistuneet asiantuntijajäseninä Timo Hirvonen, Juha Juvonen, Juhani Leppälä, Ari Leväniemi, Harry Myllymäki, Juhani Niinikoski, Jouko Pekkarinen, Antti Rinta-Rahko ja Timo Saarinen. Työvaliokunnan sihteeri oli Tuomo Einiö. b) Menettelytapavaliokunta kokoontui syyskokouksen alla valitsemaan hallitukseen uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajana tällä kertaa oli Jouko Pekkarinen. c) Tilinuudistamistoimikuntaan kuuluivat Niku Tuomisto, Harri Ahonen ja Ari Leväniemi. d) 40-vuotisjuhlatoimikuntaan kuuluivat TAO:n hallituksen puolesta Niku Tuomisto ja Tuomo Einiö, Otto ry:n edustajat olivat Jaakko Sohlo, Eero Hietapelto ja Jarmo Mustikka. e) TAO:n juhlajulkaisutoimikuntaan kuuluivat Niku Tuomisto (puheenjohtaja), Juhani Leppälä, Juhani Niinikoski, Jouko Pekkarinen, Antti Rinta-Rahko ja Tuomo Einiö (sihteeri) Edustajat: OAJ:n hallitus Varajäsen: Niku Tuomisto, joka oli myös jäsenenä OAJ:n koulutuspoliittisessa toimikunnassa. OAJ:n valtuusto Jäsenet : Ari Leväniemi, Satu Telemäki, Niku Tuomisto ja Esa Tuupanen Pedagogisten opettajien edustajisto - POE POE:n varapuheenjohtajana 2-vuotiskaudella toimi Niku Tuomisto lisäksi hän oli POE:n pedagogisen toimikunnan varsinaisena jäsenenä, POE:n ohjesääntöjaoksen puheenjohtajana sekä puheenjohtajana POE:n asettamassa perusopetuksen laatukriteerien

3 laadintaryhmässä. POE: Kevät- ja syyskokousedustajat: Varsinaiset: Varalla: Jari Peltoniemi Mauri Tapala Ilkka Kokkonen Tuomo Einiö Aineopettajaliiton hallitus Varajäsenenä oli Ari Leväniemi. Lisäksi hän oli AOL:n rahastonhoitaja. Opinavain kilpailu Esiraadin puheenjohtajana oli Niku Tuomisto. Taitaja-kilpailun suunnitteluryhmä Jouko Pekkarinen on ollut ryhmässä. 4. VARSINAINEN TOIMINTA 4.1. Yleistä TAO r.y. on myös vuonna 2007 toiminut aktiivisesti. Jäsenille suunnattua tiedotustoimintaa on monipuolistettu avaamalla uudistettu www-sivusto, TAO r.y. on ollut perustamassa Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liittoa (STAILI ry). Kevät- ja syyspäivien tarjonta on ollut edelleen monipuolista. Järjestö on lisäksi tehnyt merkittävänä pidettävää yhteistyötä päättäjien kanssa. 4.2 Tiedotustoiminta Järjestö julkaisi jäsenlehteä Tekninen Opettaja. Lehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden numeroissa oli keskimäärin 52 sivua. Päätoimittaja oli Pasi Töytäri ja toimitussihteerinä Juhani Niinikoski. Lehti painettiin Forssassa Painotalo Auranen Oy:ssä. Jäsenistön lisäksi lehti postitetaan opetustoimen viranomaisille, päättäjille, opettajankoulutuslaitoksille ja useille muille yhteistyökumppaneille. Vuoden 2007 syksyllä käyttöön otettiin käyttöön kokonaan uusi www-sivusto, TAO-portaali. Kehittämistyön teki ja koordinoi Timo Saarinen, joka vastaa myös sivustojen ylläpidosta. Loppuvuodesta ryhdyttiin tarjoamaan PDF-tiedostoina jo ilmestyneitä Tekninen Opettaja -lehtiä TAO-portaalissa jäsenistölle tarkoitetuilla sivuilla Seminaarit ja koulutuspäivät A. TAO:n ja Tekstiiliopettajaliiton yhteinen Meriseminaari ja kevätpäivät pidettiin Viking Gabriellalla. Seminaarin teemana oli Käsityön arviointia. Seminaarin avasivat järjestöjen puheenjohtajat Niku Tuomisto ja Tarja Latikka-Tennilä. Esitelmiä ja alustuksia: Käsityön kehittämisnäkymiä. Kehitysjohtaja Markku Rimpelä, Opetushallitus Taidon oppimisen arvioinnin problematiikkaa. Erikoistutkija, KT Lauri Kemppinen, Turun yliopisto Käsityön media-arv(i)o? Vesa Toivanen, Media-Vesa Ky Teknisen työn opettajat: Ajankohtaista työsuojelusta, apulaisosastopäällikkö Markku Poutala OAJ Käsityön arviointia luokanopettajakoulutuksessa. Teknisen työn didaktiikan lehtori, KL Miia Hast, Lapin yliopisto

4 Kokemuksia käsityön arvioinnista.tekstiilityön lehtori Minna Palmu, käsityötieteen lehtori Marja- Leena Pelkonen, teknisen työn lehtori Juha Juvonen ja käsityön suunnittelijaopettaja Kirsti Soukka Verstas digitaalinen portfolio tekniseen työhön. Teknisen työn aineenopettajat Jouni Nurmi ja Tapio Suominen Etiopian suurlähettiläs Dina Mufti kunnioitti Meriseminaaria tervehdyskäynnillään laivan ollessa Tukholmassa satamassa. B. Syyspäivät pidettiin yhdessä Tekstiiliopettajaliiton kanssa Oulussa. Päivät avasi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuija Pohjola Päivien teemana oli Yksikin taito voi pelastaa elämän. Ohjelma oli osallistujia aktivoiva, sillä siihen kuului lukuisia vaihtoehtoisia vierailukäyntejä ja työpajoja. Vierailukäyntien kohteina olivat Oulun kaupunginteatterin puvusto ja lavastamo, asuntorakentamiskohde, sekä NUKU ja Tietomaa, joissa tutustuttiin käsityötaidon, tieteen ja teknologian saavutuksiin. Tutustumiskohteena oli myös Oulun kansainvälinen koulu, jossa pidettiin syyskokous sunnuntaina Työpajojen aiheita olivat mm. automaatio, mekaniikka, robotiikka, ledien ohjaustekniikka, laser/cnc/muovintyöstö, kuvankäsittely Näytteilleasettajiksi oli Ouluun ilmoittautunut 24 yritystä. Lauantain messuohjelman jälkeen seurasi Oulun kaupungin vastaanotto ja TAO:n 40 -vuotisiltajuhla. Luentoja: Käsityön historiaa ja elämää kaupunkikortteleissa, historiantutkija Markus H. Korhonen Käsityöopetuksen riskien hallinta, työsuojeluvaltuutettu Jaakko Sohlo Yksikin taito voi pelastaa elämän, professori Kari Uusikylä Vuoden 2007 tekninen opettaja kunnianimi myönnettiin Matti Lindhille Tärkeimmät päätökset, kannanotot ja yhteydenpidot A. Koulutuksen ja tutkimuksen kehityssuunnitelma (Kesu) vuosiksi TAO r.y. vaikutti Kesun suuntaviivoihin OAJ:n kautta jo vuonna 2006 ja kuluneena vuonna TAO r.y. otti kantaa muiden taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen kanssa Vanhasen hallitusohjelmassa olevaan koulutuksen ja tutkimuksen kehityssuunnitelmaan opetusministeriöön osoitetulla lausunnolla. B. Järjestö teki aktiivisesti yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, opetushallituksen, Opetusalan ammattijärjestön, Työturvallisuuskeskuksen ja kuntien opetusvirastojen kanssa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä annetun asetuksen (475/2006) käyttöönoton ohjeistamisessa ja alkoi yhdessä em. tahojen kanssa suunnitella vuoden 2008 alussa pidettävää 2. käsityön työturvallisuusseminaaria. C. Turun Yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan Rauman opettajankoulutuslaitokseen ja Oulun opettajankoulutuslaitokseen on pidetty yhteyttä ja osallistuttu yhteisiin neuvotteluihin laitosten henkilökunnan kanssa. D. Taito- ja taideaineiden yhteistyö sai uuden merkityksen, kun marraskuun 16. päivänä Porvoon Haikossa perustettiin pedagoginen opettajajärjestöjen liitto STAILI. Liiton perustamiskirjan allekirjoittivat taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen puheenjohtajat Johanna Nurmesniemi- Heino (Koulujen Musiikinopettajat ry), Niku Tuomisto (Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y.), Riitta Cederberg (Kotitalousopettajien liitto), Tarja Latikka-Tennilä (Tekstiiliopettajaliitto TOL ry) ja Hannele Parviala (Kuvataideopettajaliitto ry). Liiton puheenjohtajaksi valittiin Riitta Cederberg. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi TAO:n sihteeri Tuomo Einiö.

5 E. Yhteistyötahot Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetushallitus, OAJ, Aineopettajaliitto, Pedagogisten opettajien edustajisto, Aineopettajajärjestöt Step-Systems Työmarkkinajärjestöt Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT Kerhokeskus Tekniikan Alojen Foorumi TAF Teknologiateollisuus ry Työsuojelupiirit, Työturvallisuuskeskus TTK 4.5. Paikallisyhdistykset Järjestön paikallisyhdistyksiä on seuraavissa maakunnissa ja kaupungeissa: Etelä-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Porissa, Tampereella, Raumalla, Vantaalla ja Turussa. Raumalla on myös teknisen työn opiskelijoiden TK-kilta. TAO:n hallitus on kannustanut paikallisyhdistyksiä rekisteröitymään järjestön edellisenä vuonna tapahtuneen sääntömuutoksen helpottaessa rekisteröitymiseen liittyviä käytännön yksityiskohtia Kansainvälinen toiminta Etiopia-projekti Järjestön merkittävin kansainvälinen yhteistyöhanke tällä hetkellä on Etiopia-projekti. Addis Abeban lähelle Dukemiin rakennettavan ammattikoulun toimintahakemuksen ja siihen oleellisesti liittyvän opetussuunnitelman laatiminen olivat lokakuussa tehdyn ulkoasiainministeriön ja TAO:n tukeman hankevalmistelumatkan keskeisiä tavoitteita. Hankevalmistelumatkalla olivat Jouko Pekkarinen ja Tuomo Einiö. Juhani Leppälä työskenteli Dukemissa marraskuun 6. päivään saakka. Jäsenistölle on annettu projektista monipuolisesti informaatiota Tekninen Opettaja lehden ja Tekninenopettaja.net sivujen välityksellä. Viron veljes- ja sisarjärjestöjen edustajien kanssa on oltu yhteydessä ja heitä on käynyt TAO:n vuosipäivillä vieraina Juhlavuosi Kulunut vuosi oli TAO:n 40-vuotisjuhlavuosi Juhlavuoden aikana julkaistiin TAO:n juhlalehti ja otettiin käyttöön järjestön ansiomerkkiohjesääntö, jonka mukaisesti Oulun-juhlassa myönnettiin 31 ansiomerkkiä järjestön toiminnassa eri tavoin ansioituneille henkilöille Arvonimi Järjestö haki käsityöneuvoksen arvonimeä Jouko Pekkariselle. Tasavallan presidentti myönsi arvonimen presidentin esittelyssä 15. kesäkuuta. 5. TALOUS Vuoden 2006 syyskokouksen hyväksymä talousohjesääntö otettiin käyttöön ja kuluneena vuonna aloitettiin taloudenhoidon uudistamiseen liittyvä valmistelutyö Tuloslaskelma liitteenä 5.2. Tase liitteenä HALLITUS

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Yleiskatsaus... 3 2 Jäsenistö... 3 3 Hallinto... 4 3.1 Vuosikokoukset... 4 3.2 Hallitus... 4 3.3 Toiminnatarkastus... 4 3.4 Toimihenkilöt... 4 3.5 Toimikunnat...

Lisätiedot

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN OPETTAJIEN LIITTO HYOL ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kulunut vuosi oli HYOL ry:n 66. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana HYOL keskittyi peruskoulun opetussuunnitelmaan ja lukiouudistukseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y.

Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y. I YLEISTÄ Kertomus toimintavuodesta 2010, Nuorten Kuoroliitto r.y. Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 Nuorten Kuoroliitto on jatkanut uudistumista ja kehittymistä vuoden 2010 aikana. Sääntöuudistusta

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 (luonnos toimintakertomus käsitellään vuosikokouksessa 17.4.2008) 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ (SVK)

TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ (SVK) SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ (SVK) TOIMINTAKERTOMUS 2004 NEUVONTA JA VALISTUS SIVU 2 MATKAILUTOIMINTA 5 VAPAA-AJANKALASTUKSEN KEHITTÄMINEN JA EDUNVALVONTA 5 JÄSENLEHTI, JULKAISUT JA MUU

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2010 23.2.2011 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi on yhdistyksemme 54. toimintavuosi.

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011

KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010. Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 KALEVAN NUORTEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 21.5.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUJEN LIITTO RY Kannen kuva: Matka Toven Maailmaan hanke, syksyn 2014 verkkonäyttely Kuvat ylhäältä: Salla-Mari Pietilä, 9 v. / Synkkä metsä, Forssan

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013

20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 20. HELMIKUUTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUS 28.3.2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. JÄSENISTÖ... 2 3. EDUNVALVONTA... 2 3.1 Työehtosopimus... 2 3.2 Pääsopimuksen mukaiset erimielisyysneuvottelut...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot