KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA"

Transkriptio

1 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 3 2. Palokuntakoulutus Miehistön peruskoulutus Miehistön täydennyskoulutus Päällystön täydennyskoulutus 3. Palokuntatoiminnan kehittäminen Palokuntanaistyön koulutus ja tapahtumat Palokuntanuorisotyön koulutus ja tapahtumat Muu palokuntatoiminta Varautumisen ja väestönsuojelun koulutus Pelastuspalvelukoulutus Yritysten ja laitosten koulutus Valistustoiminta, kampanjat 20 LIITOLTA LAINATTAVA KOULUTUSMATERIAALI 21 Lainausehdot ja ohjeet 21 Yhteystiedot 22 2

3 1. Johdanto Vuosi 2016 on Hämeen Pelastusliitto ry:n 78. toimintavuosi. Vuosikymmeniä jatkunut turvallisuustyö kolmen maakunnan - Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen - alueella jatkuu edelleen. Hämeen Pelastusliitto huolehtii toiminta-alueellaan yhteistyössä alueellisten pelastuslaitosten kanssa sovitulla tavalla paloturvallisuus-, pelastus- ja varautumiskoulutuksesta. Pelastustoimen henkilöstön koulutukseen, pelastusalan järjestökoulutukseen, turvallisuusviestintään ja kampanjoihin saadaan tukea Palosuojelurahastolta. Lisäksi saamme koulutustukea Opintotoiminnan Keskusliitolta ja varautumiskoulutukseen Raha-automaattiyhdistykseltä. Tuen saamisen ehtona on tulosohjaus ja palosuojelurahaston edellyttämä tulossopimus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. Merkittävä osa toiminnasta rahoitetaan liiton omarahoitteisen toiminnan kautta, lähinnä yrityksiin ja laitoksiin kohdistuvien koulutus- ja konsultointipalveluiden tarjonnalla. Erilaisten avustuksien osuus on noin kolmannes liiton tuloista. Liitto järjestää lisäksi omakustanteista ja maksullista koulutusta. Kurssimaksut on mitoitettu siten, että jäsenet voivat osallistua koulutukseen alhaisemmin kustannuksin kuin muut. Kaikista koulutustapahtumista tiedotetaan kohderyhmille erillisellä koulutuskutsulla. Pelastuslain ja -asetuksen mukaisesti pelastuslaitoksen tulee huolehtia vapaaehtoisten ja sivutoimisten palokuntien miehistön peruskoulutuksen järjestämisestä. Julkaisuun on sisällytetty miehistön peruskursseista vain kurssien tavoitteet ja opetussisällöt. Liitto on varautunut järjestämään peruskoulutusjärjestelmän mukaisia, sekä täydennyskursseja tarvitseville pelastuslaitosten kanssa solmittujen yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Varautumiskoulutus on suunniteltu siten, että pelastustoimialue voi avullamme toteuttaa koulutuksensa. Tässä julkaisussa mainittujen kurssien lisäksi voimme tarjota myös tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti räätälöityä pelastusalan koulutusta kunnille, laitoksille, yrityksille, sopimuspalokunnille ja eri kohderyhmille, esimerkkejä: varautumis- ja väestönsuojelukoulutus, paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus, poistumisharjoitukset, ensiapukoulutus, pelastussuunnitelmien laatiminen sekä turvallisuusasioiden konsultointi- ja neuvontapalvelut. Pääosa kurssien ja koulutustapahtumien ajankohdista tarkentuu myöhemmin toimintavuoden aikana. Lisätietoja saa liiton Internet sivuilta ja liiton toimistosta. Muutokset mahdollisia. Tampereella Eeva-Liisa Heikkinen koulutuspäällikkö 3

4 2. Palokuntakoulutus Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelma 2.1. Miehistön peruskoulutus Yleistä Pelastusopisto on vahvistanut käyttöön otettavaksi nykyisen pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman. (Ladattavissa > koulutus > pelastushenkilöstön koulutus > nykyinen opetussuunnitelma.) Opetussuunnitelmassa on kuvattu kurssit, jotka jakautuvat perehdytyskoulutukseen miehistön peruskoulutukseen miehistön täydennyskoulutukseen alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutukseen alipäällystön täydennyskoulutukseen ja sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutukseen Palokunnan hälytysosaston jäseneksi liittyneelle järjestetään perehdytyskoulutus oman palokunnan toimesta. Hänen toimiessaan hälytysosaston koulutuksessa hänestä käytetään nimitystä sammutusmiesharjoittelija. Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja ruumiilliselta kunnoltaan tehtävään sopiva henkilö. Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies. Sammutustyökurssin ja savusukelluskurssin suorittaneesta käytetään nimitystä sammutusmies. Miehistön peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Tällöin on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi ja pelastustyökurssi sekä lisäksi yksi seuraavista kursseista: ensivastekurssi, pintapelastuskurssi, vaarallisten aineiden kurssi, öljyvahingontorjuntakurssi tai palokuntien turvallisuusviestintäkurssi. Yksikönjohtaja -koulutus valmentaa pelastusyksikön johtajana toimimiseen. Koulutusta järjestetään alueellisesti pelastusliittojen toimesta. Sopimuspalokunnan päällikkö -koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla hyväksytysti 4

5 suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikönjohtajakurssille. Koulutuksen järjestää Pelastusopisto tai Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulu. Palokuntien peruskoulutuksen suunnitelma pelastusliitossa Vuoden 2016 kurssisisältö pelastustoimen sivutoimisen ja vapaaehtoisen miehistön peruskoulutuksesta tarkentuu koulutustarpeiden mukaisesti ja pelastuslaitosten kanssa sovittujen yhteistoimintasopimusten (palveluhankintasopimusten) puitteissa. Vuoden 2016 aikana tullaan järjestämään n. 30 peruskoulutuskurssia yhteensä n. 500 kurssilaiselle sisältäen kaikki peruskoulutusjärjestelmän kurssit. Vapaaehtois- ja sivutoimisen henkilöstön peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia pelastusyksikön jäsenenä miehistötehtävissä. Peruskoulutus koostuu taulukon mukaisista kursseista, jotka on suoritettava pääsääntöisesti järjestyksessä. Seuraavalle kurssille siirtyminen edellyttää edellisen kurssin hyväksyttyä suorittamista. Kaikille peruskoulutuskursseille on saatavana oppilastyökirja/oppilasaineisto sekä oppimateriaalia sähköisessä muodossa. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoisen miehistön koulutuksen järjestämisestä vastaa pelastuslaitos Pelastuslain mukaisesti. Yhteistoiminta ja järjestelyt on sovittu pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksilla. Kaikista liiton alueella järjestettävistä kursseista, myös pelastuslaitosten ja palokuntien itsensä järjestämistä, tulee kurssinjohtajan olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä liiton toimistoon ja kurssin jälkeen toimittaa kurssiseloste rekisteröintiä varten liiton toimistolle. Perus- ja täydennyskoulutuksen tarkemmat kurssisisällöt ovat opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua: > koulutus > pelastushenkilöstön koulutus > nykyinen opetussuunnitelma. Uusi palokuntakoulutuksen opetussuunnitelma Vuonna 2016 otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma rinnan aikaisemman kanssa. Uuden opetussuunnitelman sisällöstä on lisätietoa. Uudistus tuo mukanaan uusia kurssinimiä mm. sammutustyökurssin nimi tulee todennäköisesti muuttumaan uudessa opetussuunnitelmassa nimelle Palokuntalaisen peruskurssi. Uuden opetussuunnitelman mukaan toteutettavat kurssit sisältävät etäopiskelua sekä videomateriaalia. Sammutustyökurssin lisäksi tullaan vuoden 2015 aikana tuottamaan uudet materiaalit savusukelluskurssille, palokuntien ensiapukurssille, pintapelastuskurssille, pelastustyökurssille ja öljyvahingon torjuntakurssille. Uusitun ensivastekurssin aineisto on kurssinjohtajien käytössä jo vuonna Lisätietoa SPEK: Palokuntakoulutuksen ajankohtaistiedotteet

6 Kuva 1. Nykyisen opetussuunnitelman mukainen kurssijärjestelmä. 6

7 2. Palokuntakoulutus 2.2. Miehistön täydennyskoulutus Vuoden 2016 täydennyskoulutuksen toteutus neuvotellaan yhdessä pelastuslaitosten kanssa sovittujen yhteistoimintasopimusten (palveluhankintasopimusten) puitteissa. Tavoitteena on vuoden 2016 aikana järjestää alueella 5 täydennyskoulutuskurssia: Ajoneuvon käsittely, 17 h Laskeutuminen ja kattotyöskentely, 20 h Vauriopuiden raivaus, 13 h Viestiliikennekurssi, 12 h Vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi, 16 h Täydennyskoulutuskurssin aihe on mahdollista vaihtaa toiseksi, kun asiasta sovitaan pelastuslaitoksen kanssa. Täydennyskoulutuskursseina voidaan toteuttaa niitä kursseja, joihin on vahvistettu voimassa oleva koulutuskokonaisuus. 2. Palokuntakoulutus 2.3 Päällystön täydennyskoulutus Toimi oikein paloilmoittimella Palokuntien alipäällystö, palokuntien sivutoiminen, vapaaehtoinen päällystö, yksikönjohtaja Opetussisältö Kurssin tavoitteena on antaa tietoa toimia oikein erilaisilla paloilmoitinlaitteilla, tunnistaa laitteen tilat ja osata lukea ja tulkita ilmoitinkaavioita ja laitteen ilmoituksia. Aika ja paikka Kevät + syksy, Tampere + Hämeenlinna 7

8 3. Palokuntatoiminnan kehittäminen 3.1. Palokuntanaistyön koulutus ja tapahtumat Palokuntanaistyön teema: Toiminnan elävöittäminen ja vision jalkauttaminen OSASTOILLE TARKOITETUT KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT PALOKUNTALAISEN TIETOPAKETTI Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö , Tampere Maire Kärkäs Tavoitteena on antaa tietoa palokuntayhdistyksen toiminnasta, mm. asiakirjat, arkistointi, tiedotus, vaitiolovelvollisuus, varainhankinta ja verotus. PALOKUNTANUORTEN TALVILEIRI Aika ja paikka Avoin Leirillä tarvitaan naisia muonittamaan. PALOKUNTANAISTEN KEVÄTKOKOUS Aika ja paikka 2016, Päijät-Häme Vastuuhenkilö ja sisältö Koulutusta ja palokuntanaistyön kevätkokousasiat ALKUSAMMUTUS (AS1) Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö , Ylöjärvi Maarit Valkeejärvi Alkusammutuksen perusteet AS1(teoria ja sammutusharjoitteita) PALOKUNTANUORTEN KESÄLEIRI Aika ja paikka Heinäkuu, Palotarus Leirillä tarvitaan toimijoita keittiöön, kanttiiniin, huoltoon, lapsiparkkiin ja ensiapuun. 8

9 2 MONIPUOLINEN PALOKUNTANAINEN Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö , Ylöjärvi Jaana Sippola Monipuolista toimintaa palokunnassa. Mitä kaikkea palokuntanainen voi tehdä. Minkälainen palokuntanainen voi olla, turvallinen, liikunnallinen ja ulospäin suuntautunut. Ideariihi aiheeseen liittyen. PALOKUNTANAISTEN KIRKKOPYHÄ JA SYYSKOKOUS Aika ja paikka Vastuuhenkilö ja sisältö Kanta-Häme Osallistuminen jumalanpalvelukseen ja syyskokousasiat. TOIMIHENKILÖIDEN, KOULUTTAJIEN JA EMÄNTIEN OPINTOPÄIVÄT Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö Lempäälä Pirjo Peippo Käsityömessut Nimetyille toimihenkilöille, kouluttajille, kouluttajamestareille ja emännille suunnattu kutsutilaisuus. AJANKOHTAISKOULUTUKSET 6 TILAISUUTTA ja sisältö Aika ja paikka Antaa valmiuksia vaikuttaa osastoissa oleviin käytäntöihin ja uusien asioiden omaksumiseen. Autetaan osastoja uusien jäsenten perehdyttämiskoulutuksessa. Pyritään perustamaan naisosastoja niille paikkakunnille, joilla ei vielä osastoa ole ja lisäämään yhteistyötä osastojen kesken. Osastot voivat pyytää ajankohtaiskoulutusta kouluttajilta. Alueiden kanssa sovittavat ajat ja paikat. 9

10 3. Palokuntatoiminnan kehittäminen 3.2 Palokuntanuorisotyön koulutus ja tapahtumat Järjestötyön opintopäivät/kouluttajapäivät Kesto Pyritään järjestämään opintopäivät yhteistyössä liiton järjestötoimijoiden kanssa (nais- ja veteraanityö). Opintopäivät ovat avoimia kaikille palokuntanuoriso-osastojen johtajille, kouluttajille, ohjaajille ja asiasta kiinnostuneille. Opintopäivillä järjestetään kaikille yhteistä ohjelmaa sekä eriytyvää palokuntanuorisotyötä koskevaa ohjelmaa. Opintopäivillä käsitellään ajankohtaisaiheita. 1-2 pv Aika Kevät ja Syksy 2016 Nuorisotyön kevätretki/luokkaretki Kesto Avoin kaikille palokuntanuorille, osastojen johtajille, kouluttajille ja ohjaajille. Viettää mukava vapaa-ajan retki vuosittain erikseen päätettävään kohteeseen. 1 pv Aika Kevät 2016 Nuoriso-osaston kouluttajakurssi Kesto Opetusaiheet Koulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 16 vuotta. Hakijalla tulee olla perustiedot ja taidot palokuntatoiminnasta sekä kiinnostus kehittyä ja sitoutua nuoriso-osaston kouluttajatehtäviin. Kurssin tavoite on antaa kurssilaisille valmiuksia toimia lasten ja nuorten kouluttajana nuoriso-osaston viikkoharjoituksissa sekä leireillä. Yhteensä 32 tuntia luentoa sekä harjoituksia Kurssi järjestetään kahdessa osassa (2 vkl) tai kesäleirin yhteydessä. Koulutus sisältää kasvatukseen, lasten ja nuorten kehittymiseen sekä opettamiseen liittyviä aiheita, kuten mm. palokuntakoulutuksen perusteet lapsen ja nuoren kehitys ja kasvaminen erilaiset lapset ja ryhmät kouluttajan tehtävät ja vastuu hyvän kouluttajan ominaisuudet 10

11 opettaminen ja ohjaaminen opetusmenetelmät ja materiaalit oppi- ja harjoitustuntien suunnittelu palautteen antaminen ja arviointi esiintymisharjoitukset opetusharjoittelua Aika Kesällä leirin yhteydessä tai keväällä 2016 Nuoriso-osaston johtajakurssi Palokuntien nuoriso-osastojen johtajana tai varajohtajina toimivat. Ikäraja 18 vuotta. Antaa valmiuksia ja välineitä toimia palokuntanuoriso-osaston johtajan tai varajohtajan tehtävässä. Käsitellään mm. toiminnan suunnittelua, kirjaamista, elävöittämistä, riskien kartoittamista, leiri- ja kilpailutoimintaa sekä hallintoa ja viestintää. Tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia osaston johtotehtävissä sekä suunnitella ja johtaa osaston toimintaa. Kesto Kurssin kesto 2,5 päivää (16 h) Aika ja paikka Syksy 2016 Varhaisnuorisotyön kouluttajakurssi Kesto Opetusaiheet Varttuneet, vähintään 15 vuotta täyttäneet varhaisnuoriso-osaston kouluttajina ja ohjaajina toimivat. Antaa valmiuksia ja välineitä toimia ohjaajana ja kouluttajana varhaisnuorten parissa. 2,5 päivää Varhaisnuorisotoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen palokunnassa. Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen varhaisnuorisotyössä ja palokuntanuoriso-osastossa. Jos toteutetaan alueleirin yhteydessä, niin kurssiin kuuluu varhaisnuorten ohjaamista leirillä Aika ja paikka Tarvittaessa tai alueiden leireillä Palokuntanuorisotyön kilpailutoiminta Kilpailut Ilveskilpailu Liitinviesti Tietokilpailu PaloBandy Frisbeegolf Aluekilpailut (5 kpl) Alueet 11

12 Palokuntanuorisotyön kokoukset Kokoukset Kevätkokous Syyskokous Nuorisotyötoimikunnan kokoukset Nuorisotyön valiokuntien kokoukset Alueiden kokoukset Alueiden muut tapahtumat Opintopäivät, vapaa-ajan tapahtumat, yhteisharjoitukset, retkeilypäivät, 24- tunnin harjoitukset, diskot, pikkujoulut ja muut tapahtumat. Palokuntanuorten alueleirit Aika Palokuntanuorten toiminta-alueiden järjestämät teemalliset tai koulutukselliset viikonloppuleirit eri puolilla liiton toimialuetta. Eri aikoina vuotta, eri toiminta-alueilla. Kesto 1-2,5 vrk. Alueleirit (6-7 kpl) Palokuntanuorten talvileiri Tutustuttaa palokuntanuoriso-osastolaiset talvella tapahtuvaan leirielämään ja toimimaan yhdessä mm. ruoanvalmistuksessa. Vahvistaa ryhmätyö- ja talvisia ulkona selviytymistaitoja. Aika ja paikka Alkuvuodesta 2016, nuorisotyötoimikunta päättää kesäkuun 2015 loppuun mennessä Palokuntanuorten kesäleiri Aika ja paikka Järjestetään palokuntanuorille suunnattu kurssileiri, jonka koulutusohjelma perustuu valtakunnalliseen kurssijärjestelmään. Leirillä järjestetään lisäksi kilpailuja ja ohjattua vapaa-aikaa välisenä aikana, Padasjoki Kesäleirin kurssit kurssijärjestelmän mukaan (SPEK) Käytössä oleva kurssijärjestelmä perustuu kolmijakoiselle ryhmitykselle opettamisen, oppimisen ja toiminnan mukaan: - Perehtyvä n v. Perehtyvien toiminta on leikkipainotteista puuhailua, jossa tavoitteena oppia itse selviämään pienistä onnettomuustilanteista hauskan toiminnan ohessa. 12

13 - Oppiva n v. Oppivien toiminta on toiminnallista perusasioiden opettelua. Tavoitteena on oppia ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja tarvittaessa toimimaan sellaisissa sekä oppia ja innostua auttamaan toisia ihmisiä. Palokuntamaailmaan perehtyminen alkaa ja palokuntatoiminnan perusteita opetellaan. - Syventävä n v. Syventyvien toiminta on palokuntamaista palokuntatietojen ja taitojen opiskelua. Koulutus on alkeiskoulutusta hälytys- ja naisosastojen toimintaan. Koulutusjärjestelmän rakenne Syventävistä kursseja järjestetään vuorovuosin. Järjestettävät kurssit selviävät leirikutsusta. 3. Palokuntatoiminnan kehittäminen 3.3 Muu palokuntatoiminta Yhdistyksen hallitustyöskentelyn teemapäivä, 3-8 t Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja muut yhdistyksen luottamushenkilöt Hallituksen työskentelytapojen tarkastelu, yhdistyksen sääntöjen tulkinnat, toiminnan suunnittelu ja yhdistyksen toimintastrategian luonti. Tavoitteena on yhtenäistää, tehostaa ja selkeyttää hallituksen työskentelyä ja työnjakoa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 13

14 Opetusaiheet yhdistyslainsäädäntö ja yhdistyksen säännöt hallituksen jäsenten tehtävät yhdistyksen ja toimielinten kokoukset yhdistyksen hallinto toiminnan kartoitus, missä yhdistys nyt on ja mitä se tahtoo tulevaisuudeltaan toimintastrategian työstäminen Liiton veteraanipäivät, 2 pv Pelastusliiton toimintaan osallistuneiden palokuntalaisten, kouluttajien ja toimihenkilöiden yhteinen tapaaminen liiton veteraanitoiminnan ohjesäännön mukaisesti. Tavoitteena virkistystoiminta, yhdessäolo sekä muistelu. Keväällä ja syksyllä Palokuntaveteraanien tapaaminen, 1pv Palokuntatoiminnassa olleiden henkilöiden yhteinen tapaaminen sopivan teeman merkeissä. 4. Varautumisen ja väestönsuojelun koulutus Asuinkiinteistön turvallisuus kurssi, AKT, 8 t Tavoitteet Kesto Opetusaiheet Kiinteistöjen turvallisuuspäälliköiksi nimetyt henkilöt. Kurssilla käydään läpi asumien ja arjen turvallisuuden perusteet, opitaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään yleisimmät vaarapaikat sekä perehdytään pelastussuunnitelman laadintaan. Koulutus on suunnattu taloyhtiöiden turvallisuustiimien ja hallitusten jäsenille sekä isännöitsijöille. Se soveltuu myös kiinteistön hoidosta vastaaville sekä asumisen ja arjen turvallisuudesta yleisesti kiinnostuneille. Kurssi korvaa valtakunnallisesti vuoden 2013 lähtien Talon turvallisuuspäällikön kurssin. Kurssin kesto on 8 tuntia. Kurssin aikana voidaan laatia tai tarkistaa talon pelastussuunnitelma. Oppilaskirja: Talon turvaopas (SPEK ). pelastushallinnon paikalliset järjestelyt vaaratekijät talon turvallisuussuunnitelma paloturvallisuus ja hälyttäminen rakenteellinen suojelu 14

15 suojelujärjestelyt: suojeluhenkilöstö ja sen tehtävät suojelumateriaali. Väestönsuojan hoitajan kurssi, 3 t tai 6 t Kurssi on tarkoitettu S1 ja K -luokan väestönsuojan hoitajille tai tehtävään haluaville sekä heidän varahenkilöilleen. Kurssi soveltuu hyvin myös isännöitsijöille. Kurssi antaa perustiedot ja valmiudet talon tai kiinteistön väestönsuojan hoitajan tehtävään. Väestönsuojan hoitaja huolehtii omalta osaltaan talon asukkaiden turvallisuudesta pitämällä väestönsuojan toimintakunnossa sekä tarvittaessa johtaa väestönsuojan käyttöönottoa. Väestönsuojan hoitaja tekee suojalle vuositarkastuksen. Väestönsuojan hoitajakurssia järjestetään iltakursseina, jolloin asukkailla on mahdollisuus osallistua. Yrityksille, virastoille ja laitoksille järjestetään yhden työpäivän kestäviä samansisältöisiä kursseja yrityksen kiinteistössä oleville väestönsuojien hoitajille tilauksesta. Kurssille osallistuville suositellaan asuinkiinteistön turvallisuuskurssin suorittamista. Antaa perustiedot väestönsuojan laitteiden käytöstä, suojan hoidosta ja tarkastuksista. Opetusaiheet pelastushallinto ja paikalliset järjestelyt vaaratilanteet, esim. säteilyonnettomuudet väestönsuojan laitteet ja varusteet suojan hoito ja tarkastukset normaalioloissa suojan käyttökuntoon laitto ja käyttöönotto eri tilanteissa väestönsuojan laitteiden käyttöharjoittelu Varautumisen ja väestönsuojelun peruskurssi, 8-16 t Tavoitteet Opetusaiheet Väestönsuojelusta ja varautumisesta kiinnostuneet henkilöt ja esim. pelastuskoiraohjaajat. Kurssi korvaa pelastuskoiratoiminnassa aikaisemmin toteutetun Pelastustoiminnan peruskurssin sekä väestönsuojelun peruskurssin. Perustietoa väestönsuojelusta ja kodin turvallisuudesta. Tietoa varautumisesta, väestönsuojelun organisaatiosta, omatoimisesta varautumisesta, normaali- ja poikkeusolojen merkitys Kurssi sisältää harjoituksia ja ryhmätöitä. Alkusammutusharjoitus ja ympäristön vaaratekijöitä kansalaisen toiminta poikkeusoloissa, säteily ja suojautuminen turvallisuuden tärkeimmät säädökset kansalaisen näkökulmasta Kodin ja asumisen turvallisuus, kotivara ja sen merkitys kansalaisen toiminta poikkeusoloissa, säteily ja suojautuminen paikallinen pelastustoimi normaalista erityis- ja poikkeustilaan Kustannukset Ilmoitetaan kurssikutsussa 15

16 Asiakaskohtainen varautumiskurssi Osallistujat Opetusaiheet Yrityksen tai taloyhtiön tai muun toimijan varautumiskurssi, joka toteutetaan toiveiden mukaisesti. Kurssi voi sisältää varautumisaiheiden lisäksi ensiapuja alkusammutuskoulutusta. Kurssi voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa ja sopivan kokoiselle ryhmälle esimerkiksi isännöitsijätoimiston taloyhtiöille tai henkilökunnalle. Tilaajan toiveiden mukaisesti. Kotivara-koulutus, 1-3 t Osallistujat Kotivarasta ja omatoimisesta varautumisesta kiinnostuneet henkilöt Tutustutaan kotivaraan ja sen vaatimukset. Elintarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden säilytys ja kierto, jotta tuotteet olisivat luonnollinen osa omaa elämää. Kotivarassa huomioitavat asiat kerrostaloasukkaalle ja omakotiasujalle. Arjen häiriötilanteet. Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. 5. Pelastuspalvelukoulutus Pelastuskoirayhdistyksien opintopäivät, 1-2 pv Sisältö Pelastuskoiraharrastajat eri pelastuskoirayhdistyksistä Parantaa yhteistyötä pelastuskoiraharrastajien välillä sekä mahdollistaa tapaamiset eri yhdistyksissä toimivien koiraharrastajien välillä. Ajankohtaisasiat hälytysryhmäläisille sekä muille harrastajille. Vaihtuvat ajankohtaisteemat. Paikka Palotarus tai muu koulutuspaikka. Rauniokoulutusleiri, 1-2 pv Sisältö Paikka Pelastuskoiraharrastajat eri pelastuskoirayhdistyksistä Rauniopelastus harjoitusradalla n. 10 koirakkoa. Hämeenlinna 16

17 6. Yritysten ja laitosten koulutus Tulitöiden turvallisuuskurssi, 8 t Opetusaiheet Kurssimaksu Kunnossapidosta ja tulitöistä vastaavat, työnjohtajat ja tulityötä suorittavat sekä tullityövartiointia suorittavat henkilöt. Tulitöitä suorittavat ja tulityölupia myöntävät henkilöt. tuntea ja tietää tulitöiden vaaratekijät ja tarvittavat turvatoimenpiteet tuntea ja osata käyttää alkusammutuskalustoa asennoitua oikein tulitöiden vaaroihin ja niihin varautumiseen tulityötutkinnon suorittaminen tulitöiden paloturvallisuus ja vahinkoesimerkkejä suojeluohje ja tulityölupajärjestelmä ja tulitöiden turvatoimenpiteet toiminta palon sattuessa ja hätäilmoituksen tekeminen alkusammutusteoria ja harjoitus Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan. Maksu sisältää tulityökortin (voimassa 5 v.). Paloilmoittimen hoitajan kurssi (API-kurssi), 8 t Osanottaja Kiinteistön hoidosta vastaavat esimiehet, paloilmoittimen hoitajat ja sijaiset. Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat: oppivat tuntemaan paloilmoittimien rakenteen ja toiminnan osaavat laitteistojen kokeilut ja kuukausikokeilut tietävät, miten erheelliset ilmoitukset vältetään osaavat laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt Sisältö Paloilmoittimiin liittyvät määräykset ja ohjeet Paloilmoitinjärjestelmän rakenne Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävät Kuukausikokeilut ja määräaikaistarkastukset Erheelliset paloilmoitukset ja niiden ehkäiseminen Vaadittavat dokumentit Toiminta paloilmoittimella Harjoittelua paloilmoittimilla Kurssikoe Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa 17

18 Automaattisen sammutuslaitteiston hoitajan kurssi, 8 t Osanottaja Kiinteistön automaattisen sprinklerlaitteiston toiminnasta ja ylläpidosta vastaavat henkilöt. Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat: tuntevat automaattisen sammutuslaitteiston rakenteen ja toiminnan osaavat laitteistojen kokeilut tietävät, miten erheelliset ilmoitukset vältetään osaavat laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt Opetusaiheet Sammutusjärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävät Normit ja ohjeet, koestukset Erheelliset paloilmoitukset ja niiden ehkäiseminen Toiminta automaattisella sammutuslaitteistolla Harjoittelua sammutuslaitteistolla Kurssikoe Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. Pelastussuunnitelman laadinnan ohjaus ja opastus Kurssimaksu Yrityksien sekä virastojen ja laitosten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Antaa valmiudet laatia oman yrityksen pelastussuunnitelma pelastuslain ja asetuksen mukaisesti. Turvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ihmisten ja omaisuuden suojaaminen sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, joten yritys- ja laitossuojelu kattaa niin normaaliolojen kuin poikkeusolojenkin onnettomuus- ja uhkatilanteet. Ilmoitetaan kurssikutsussa. Työpaikan palontorjuntakurssi, alkusammutus 4 h Kohderyhmä Sisältö Hinta Liike- ja teollisuuslaitosten henkilöstö, palosuojeluvalvojat, sekä hoito- ja huoltolaitosten sammutus-/ pelastusryhmän johtajat ja jäsenet sekä taloyhtiöiden henkilöstö. Kurssi perehdyttää henkilöstön ensitoimenpiteisiin onnettomuustilanteissa, palonehkäisyyn sekä alkusammutuskaluston käyttötaitoihin. Tarjouksen mukainen jäsenyys huomioiden. Kursseja järjestetään yrityskohtaisesti ja kohderyhmittäin. 18

19 AS1-koulutus, 2 t (Alkusammutus AS1) Osananottajat Koko henkilöstö Opetusaiheet Kurssimaksu Tietää palamisen perusteet sekä sammuttimen valinnan. Osaa käyttää erilaisia alkusammuttimia Palamisen ja sammuttamisen perusteet Oikean sammuttimen valinta erilaisiin tulipaloihin Alkusammuttimet Erilaisten alkusammuttimien käytön harjoittelu Yrityskohtainen sopimus. Hinta määräytyy osallistujaperusteisesti tai ryhmäkohtaisesti. Kurssin suorittanut saa AS1-kortin. Tekstiilien paloturvallisuus, 4-8 t Kohderyhmä Sisältö Kustannukset Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstö, huolto- ja hoitolaitosten henkilökunta, tekstiiliopettajat jne. Kurssin tavoitteena on perehdyttää tekstiilien palo-ominaisuuksiin sisustusmateriaalina, käyttötekstiilinä jne. Kursseja järjestetään sopimuksen mukaisesti. Ohjelma sisältää tekstiilien palamisen teoriaa ja mm. kankaiden polttonäytteitä. Kustannukset sovitaan tilauskohtaisesti kurssin kesto ja monipuolisuus huomioiden. Yritysturvallisuuden ajankohtaispäivä, 1 pv Kohderyhmä Yritysten ja laitoksien turvallisuushenkilöstö Turvallisuusasiat yrityksissä, uusimmat määräykset ja ohjeet turvallisuudesta, turvallinen yrityskulttuuri, työturvallisuus, ajankohtaisasiat Aika ja paikka avoin Muut turvallisuuskoulutukset ja harjoitukset Pelastusliiton kautta on tilattavissa eri turvallisuuskorttikoulutuksia, harjoituksia sekä kursseja, mm.: Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti Alkusammutuskortti (AS1) Yrityskohtaisia palo-, pelastus- ja poistumisharjoituksia Yrityksen tai laitoksen suojelujohdon koulutuksia Suojeluhenkilöstön koulutukset 19

20 Työpaikan turvallisuuskävelyt (turvallisuus tutuksi työpaikalla) 7. Valistustoiminta, kampanjat 112-päivä - valtakunnallinen hätänumeropäivä Kohderyhmä Koko väestö Tavoitteena hätänumeron tunnetuksi tekeminen koko väestölle. Markkinoidaan vuosittaisena palovaroittimen paristonvaihtopäivänä sekä vuosittain vaihtuvaa teemaa hätänumeroon liittyen. paiva.fi. Kotitapaturmien ehkäisykampanja Ihmisellä on vain yksi henki Kohderyhmä Koko väestö Tavoitteena kiinnittää kansalaisten huomio lähiympäristöönsä ja sen kaikinpuoliseen turvallisuuden kohentamiseen. Painopiste vaihtelee vuosittain. Aineisto on saatavissa osoitteessa Tapaturmapäivä (perjantai 13.pvä) Kohderyhmä Koko väestö Tavoitteena on kiinnittää kaikenikäisten kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää ja ennaltaehkäistä. Tapaturmapäivä on myös kaikkien tapaturmantorjunta-asioihin liittyvien tahojen yhteistempaus. Pääteema vaihtelee vuosittain.www.tapaturmapaiva.fi Päivä paloasemalla Kohderyhmä Teema Koko väestö Päivä Paloasemalla avaa valtakunnallisen Paloturvallisuusviikon. Eri paloasemilla tapahtumia ko. viikon aikana, joista päivä paloasemalla tapahtumassa pääsee tutustumaan palokunnan toimintaan. 20

21 Palovaroitinpäivä/ Paloturvallisuusviikko Kohderyhmä Koko väestö Pohjoismaissa vietetään yhteistä Pohjolassa Piippaa -palovaroitinpäivää vuosittain Tavoitteena on herättää keskustelua paloturvallisuudesta ja innostaa ihmisiä ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta omasta paloturvallisuudestaan. Vain toimiva palovaroitin pelastaa ihmishenkiä. Nou Hätä! kampanja Kohderyhmä Peruskoulun 8. luokkalaiset Koululaisten yleisen turvallisuustietouden lisääminen, kuinka välttää vaaratilanteita ja kuinka toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa. Kampanja ja siihen liittyvä kilpailu järjestetään kouluissa yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Pelastusliitto ja pelastuslaitokset järjestävät aluekilpailun kuntakilpailun voittaneille. Ilmoittautuneet koulut saavat kampanjalta maksuttoman aineiston. Aluetason kilpailussa huhtikuussa jokaisen kunnan paras joukkue kisaa jatkopaikasta loppukilpailuun Pelastusopistolle toukokuussa. LAINATTAVAT JA VUOKRATTAVAT TUOTTEET MATERIAALIN LAINAUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA: harjoitusvälineitä ja aineistoa lainataan kertaluontoiseen lyhytaikaiseen käyttöön lainauksella on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa aineiston käytöstä kuljetus ym. kustannuksista vastaa lainaaja (haku ja palautus) katoamis- ja tahalliseksi tai huolimattomasta käytöstä johtuvissa vahingoittumista liitto periin korjauskustannukset täysmääräisinä uushankintahintaan lainaajalta lainaajan tulee noudattaa ohjeita ja tutustua laitteen oikeaan käyttöön ennen laitteen käyttämistä. laite tulee huoltaa ja palauttaa huollettuna (ohjeet tarvikkeiden mukana) Väline- ja materiaaliluettelo Skillmeter Anne-opetusnukke elvytyskoulutukseen (2 kpl). 30 /käyttökerta,(3 pv) ei jäsenet 60 + kuljetus Baby-Anne (perus) opetusnukke, 1 kpl, 20 / kerta Actar 911 Patrol-laukku elvytyskoulutukseen (2 x 5 kpl) + 2 kpl vauva- actar-nukke, 25 / käyttökerta, ei jäsenet 50 / kerta Savukone 30 / käyttökerta + savuneste + kuljetus 21

22 Teltat 4x4 ja 4x6 m ns. toriteltta 40 /teltta/kerta (7pv max. kuljetuksineen) kelta-vihreät Tyhjiöpatjoja ja tyhjiölastoja varusteineen monivammapotilaskoulutukseen 10 /patja/kerta Alkusammutuskoulutusperävaunu opetuskäyttöön 50 /vrk + käytetyt sammutus- ja polttoaineet, ei jäsenet 150 /vrk (lainaaja noutaa ja palauttaa perävaunun kustannuksellaan sen säilytyspaikkaan) Sisältää nestetäyttölaitteen ja sammuttimet (8 kpl) Interaktiivinen VALISTUSNUKKETEATTERI Pauli pupu pelastuu Vuokrataan ja lainataan vain teatterin käyttöopastuksen saanneille henkiöille tai opastuksen saaneiden esittäjien kanssa. Teatteriin kuuluu teatteriseinä, käsinuket, käsikirjoitus ja erilaisia turvallisuusvälineitä. Tavoitteena on teatterin keinoin opastaa leikki-ikäisistä ekaluokkalaisia paloturvallisuuteen sekä toimimaan oikein hätätilanteessa. Esityksessä käydään läpi turvallinen tulenkäsittely sekä palovaroittimet ja alkusammutusvälineet sekä hätäpuhelu. Teatterin ja siihen kuuluvan rekvisiitan kuljettaminen vaatii pakettiauton tai peräkärryn, jota ei ole teatterissa mukana. Käsikirjoituksen mukainen esitys kestää noin minuuttia riippuen lapsiryhmästä. Kysy hinnat liiton toimistosta. Esimerkki hinnoittelusta: Kun teatterin mukana tulee kaksi esittäjää, korvataan heille esittäminen/näytös (vuonna e/näytös) ja sopimuksen mukaiset matkakulut. Pelkkä teatteri ja reksiviitta ohjeineen 50 e/näytös (lainaus edellyttää, että on käynyt teatteriin perehdytyskoulutuksen). Vuokraaja huolehtii materiaalin kuljetuskustannuksista. Vuokraaja saa lisäksi listan tuotteista ja tarvikkeista, jotka pitää itse tuoda näytökseen. Lisätietoja saa liiton toimistosta. Osa tuotteista on varattavissa Hakassa olevan varauskalenterin kautta, josta on nähtävissä koska tuote on vapaana. Varauskalenterissa on ohjeet jos tuotteen säilytyspaikka on joku muu kuin liiton toimisto ja miten tuotteen saa lainaksi. HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY TOIMISTO Kokkolankatu 4, Tampere. Puh

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta 1938 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 4 2. Palokuntakoulutus 5 2.1. Miehistön peruskoulutus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen järjestötoiminta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), olet kirjautuneena sisään. 15. elokuuta 2011 12:42:30 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Palokuntatapahtuman järjestämisopas. Eija Holmberg Mia Kunnaskari

Palokuntatapahtuman järjestämisopas. Eija Holmberg Mia Kunnaskari OPPAITA PALOKUNTALAISILLE Palokuntatapahtuman järjestämisopas Eija Holmberg Mia Kunnaskari 1 2 OPPAITA PALOKUNTALAISILLE Palokuntatapahtuman järjestämisopas Eija Holmberg Mia Kunnaskari 1 2 PALOKUNTATAPAHTUMAN

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012 Kokouskutsu s. 4 Pelastuskoirasivut s. 34-43 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat HELSINGIN VÄESTÖNSUOJELUYHDISTYS RY

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan. 19 koulutussuunnitelma

Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan. 19 koulutussuunnitelma Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan 19 koulutussuunnitelma SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan koulutussuunnitelma Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

A PÄ PALO B RA N ÄK E R H E TSVE NEUVOJA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN VINKKEJÄ TEHTÄVÄRASTIEN TOTEUTTAMISEEN LISTA MUISTETTAVISTA ASIOISTA

A PÄ PALO B RA N ÄK E R H E TSVE NEUVOJA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN VINKKEJÄ TEHTÄVÄRASTIEN TOTEUTTAMISEEN LISTA MUISTETTAVISTA ASIOISTA L L M E S O L P Ä IV LLISSV URV N B R N DS NEUVOJ TPHTUMN JÄRJESTÄMISEEN EKSI KO IIK PLO T H OPS TP STÄMIS E J R Ä J N TUM CK PÄ ÄK E R H E TSVE VINKKEJÄ TEHTÄVÄRSTIEN TOTEUTTMISEEN LIST MUISTETTVIST SIOIST

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

Joukkomuonitus. opaskirja palokuntanaisille

Joukkomuonitus. opaskirja palokuntanaisille Joukkomuonitus opaskirja palokuntanaisille JOUKKOMUONITUS OPASKIRJA PALOKUNTANAISILLE KIRJOITTAJAT Kerttu Tyrväinen, Leena Mustonen ja Mia Kunnaskari TOIMITUS Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK GRAAFINEN

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot