KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA"

Transkriptio

1 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta 1938

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 4 sivu 2. Palokuntakoulutus Kouluttajakoulutus Peruskoulutus 6 Päällystön koulutus 6 Miehistön koulutus Täydennyskoulutus 9 Yksikönjohtajien koulutus 9 Miehistön koulutus, pää- ja sivutoiminen henkilöstö Muu palokuntakoulutus 13 Palokuntanaistyön koulutus ja tapahtumat 13 Palokuntanuorisotyön koulutus ja tapahtumat 15 Järjestötoiminnan koulutus ja tapahtumat Varautumiskoulutus Kouluttajakoulutus Alueellinen varautumiskoulutus Pelastuspalvelukoulutus Yritysten ja laitosten koulutus Valistustoiminta, kampanjat 28 LIITOLTA LAINATTAVA KOULUTUSMATERIAALI 31 Lainausehdot ja ohjeet 31 Yhteystiedot 31 3

4 1. Johdanto Vuosi 2014 on Hämeen Pelastusliitto ry:n 76. toimintavuosi. Vuosikymmeniä jatkunut turvallisuustyö kolmen maakunnan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella jatkuu edelleen. Hämeen Pelastusliitto huolehtii toiminta-alueellaan yhteistyössä alueellisten pelastuslaitosten kanssa sovitulla tavalla paloturvallisuus-, pelastus- ja varautumiskoulutuksesta. Pelastustoimen henkilöstön koulutukseen, pelastusalan järjestökoulutukseen, turvallisuusviestintään ja kampanjoihin saadaan tukea Palosuojelurahastolta. Lisäksi saamme koulutustukea Opintotoiminnan Keskusliitolta ja varautumiskoulutukseen Raha-automaattiyhdistykseltä. Tuen saamisen ehtona on tulosohjaus ja palosuojelurahaston edellyttämä tulossopimus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. Merkittävä osa toiminnasta rahoitetaan liiton omarahoitteisen toiminnan, lähinnä yrityksiin ja laitoksiin kohdistuvien koulutus- ja konsultointipalveluiden, kautta. Erilaisten avustuksien osuus on noin kolmannes liiton tuloista. Liitto järjestää lisäksi omakustanteista ja maksullista koulutusta. Kurssimaksut on mitoitettu siten, että jäsenet voivat osallistua koulutukseen alhaisemmin kustannuksin kuin muut. Kaikista koulutustapahtumista tiedotetaan ao. kohderyhmille vielä erillisellä koulutuskutsulla. Pelastuslain ja -asetuksen mukaisesti pelastuslaitoksen tulee huolehtia vapaaehtoisten ja sivutoimisten palokuntien miehistön peruskoulutuksen järjestämisestä. Julkaisuun on sisällytetty miehistön peruskursseista vain kurssien tavoitteet ja opetussisällöt. Liitto on varautunut järjestämään peruskoulutusjärjestelmän mukaisia sekä täydennyskursseja tarvitseville pelastuslaitosten kanssa solmittujen yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Varautumiskoulutus on suunniteltu siten, että pelastustoimialue voi avullamme toteuttaa koulutuksensa. Tässä julkaisussa mainittujen kurssien lisäksi voimme tarjota myös tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti räätälöityä pelastusalan koulutusta kunnille, laitoksille, yrityksille, sopimuspalokunnille ja eri kohderyhmille, esimerkkejä: varautumis- ja väestönsuojelukoulutus, paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus, poistumisharjoitukset, ensiapukoulutus, pelastussuunnitelmien laatiminen sekä turvallisuusasioiden konsultointi- ja neuvontapalvelut. Pääosa kurssien ja koulutustapahtumien ajankohdista tarkentuu myöhemmin toimintavuoden aikana. Lisätietoja saa liiton internetsivuilta ja liiton toimistosta. Muutokset mahdollisia. Tampereella Mervi Koivuniemi toiminnanjohtaja 4

5 2. Palokuntakoulutus 2.1. Kouluttajakoulutus Kurssinjohtajakoulutus SPEK:n valtakunnallisen koulutussuunnitelman mukaisesti Hakuohjeet Opetussisältö Kustannukset SPEK ja koulutustilaisuuden johtaja antaa tarkat tiedot koulutukseen osallistumisesta. Koulutustilaisuuden johtaja valitsee koulutettavat kurssinjohtajat. Liiton ja pelastuslaitosten nimeämät kurssinjohtajat ja kouluttajat. Tavoitteena on syventää kouluttajien koulutustaidollisia valmiuksia ko. opetusaiheeseen ja aikaansaada yhteneväisiä alueellisia koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksissa käsitellään koulutusta tai kurssia varten laaditut opetus- ja toteuttamissuunnitelmat sekä sovitaan yhtenevistä valtakunnallisista menettelytavoista. Kurssinjohtajakoulutukseen on lisätty pedagogisten taitojen osuus. Koulutuksesta peritään omavastuuosuus. Osanottajien muista kuluista vastaa pelastusliitto niiltä osin kuin järjestäjä ei niistä vastaa ja miten kustannusten jaosta on kyseisen pelastuslaitoksen kanssa sovittu. Kurssinjohtajina toimivat ja sellaiseksi haluavat voivat hakeutua Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä suoritettavaan kurssinjohtajakoulutukseen. Koulutustilaisuuden johtaja antaa tarkemmat ohjeet koulutukseen hakeutumisesta. Kouluttajakoulutus (20 op) Kouluttajakoulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa. Kurssit sisältävät sekä lähi- että etäopiskelua. Etätehtäviin annetaan tarkemmat ohjeet. Koulutukseen osallistuja saa yksilöllistä ohjausta tarvittaessa sekä lähi- että etäjaksojen aikana. Lisätietoja kouluttajakoulutukseen hakeutumisesta antaa SPEKin koulutuspäällikkö. 5

6 2. Palokuntakoulutus 2.2. Peruskoulutus Päällystön koulutus Yksikönjohtajakurssit, 87 t t Yksikönjohtajakoulutus valmentaa pelastusyksikön johtajana toimimiseen. Koulutusta järjestetään alueellisesti sekä pelastusopiston toimesta. Yksikönjohtajakoulutus uusimuotoisen koulutusjärjestelmän mukaisesti 87 t t sisältäen koulutusharjoittelua sekä yksikönjohtajaharjoittelua oppimistehtävineen. Yksikönjohtajien täydennyskoulutus, 30 t Järjestetään aluepelastuslaitosten määrittämien tarpeiden mukaisesti. Palokunnan toiminta poikkeusoloissa, 15 t Palokuntien alipäällystö, palokuntien sivutoiminen ja vapaaehtoinen päällystö sekä palokuntien omatoimisen varautumisen kouluttajat. Opetussisältö Kurssin tavoitteena on luoda mielikuva kunnan poikkeusolojen järjestelyistä järjestelyistä. Lisäksi tavoitteena on antaa yksikönjohtajille valmiudet johtaa suojeluyksiköitä poikkeusoloissa. Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. Toimi oikein paloilmoittimella, 12 t Palokuntien alipäällystö, palokuntien sivutoiminen, vapaaehtoinen päälllystö, yksikönjohtaja Opetussisältö Kurssin tavoitteena on antaa tietoa toimia oikein erilaisilla paloilmoitinlaitteilla, tunnistaa laitteen tilat ja osata lukea ja tulkita ilmoitinkaavioita ja laitteen ilmoituksia. Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. Sopimuspalokunnan päällikkökurssi Koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna kaikki ne sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavat aikaisemmat kurssit, jotka edellyttävät pääsyä yksikön johtajakurssille. Koulutuksen järjestää pelastusopisto. Sopimuspalokunnan päällikkökurssi kestää yhteensä kaksi viikkoa, joista toinen voidaan järjestää liiton alueella ja toinen osuus pelastusopistolla. 6

7 2. Palokuntakoulutus 2.2 Peruskoulutus Miehistön koulutus Yleistä Pelastustoimen sivutoimisen ja vapaaehtoisen miehistön peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia pelastusyksikön jäsenenä miehistötehtävissä. Peruskoulutus koostuu taulukon mukaisista kursseista, jotka on suoritettava pääsääntöisesti järjestyksessä. Seuraavalle kurssille siirtyminen edellyttää edellisen kurssin hyväksyttyä suorittamista. Kaikille peruskoulutuskursseille on saatavana oppilastyökirja/oppilasaineisto sekä oppimateriaalia sähköisessä muodossa. Palokunnan hälytysosaston jäseneksi liittyneelle järjestetään perehdytyskoulutus oman palokunnan toimesta. Hänen toimiessaan hälytysosaston koulutuksessa hänestä käytetään nimitystä sammustyöharjoittelija. Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja ruumiilliselta kunnoltaan tehtävään sopiva henkilö. Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies. Sammutustyökurssin ja savusukelluskurssin suorittaneesta käytetään nimitystä sammutusmies. Miehistön peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Tällöin on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi ja pelastustyökurssi sekä lisäksi yksi seuraavista kursseista: ensivastekurssi, pintapelastuskurssi, vaarallisten aineiden kurssi, turvallisuusviestintäkurssi tai öljyvahingontorjuntakurssi. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoisen miehistön koulutuksen järjestämisestä vastaa pelastuslaitos Pelastuslain mukaisesti. Yhteistoiminta ja järjestelyt on sovittu pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksilla. Kaikista liiton alueella järjestettävistä kursseista, myös pelastuslaitosten ja palokuntien itsensä järjestämistä, tulee kurssinjohtajan olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä liiton toimistoon ja kurssin jälkeen toimittaa kurssiseloste rekisteröintiä varten liiton toimistolle. Miehistön peruskurssien sisällöt palokuntakoulutus 7

8 Sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön perus- ja täydennyskoulutusjärjestelmä Sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutus Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (4 op) tai Teollisuuspalopäällikön peruskurssi tai Pelastusalan päällystö- tai alipäällystötutkinto Alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutus Alipäällystön täydennyskoulutus Yksikönjohtaja Yksikönjohtajakurssi (87 h h) tai Palokunnan toiminta poikkeusoloissa (15 h) Toimi oikein paloilmoittimella (12 h) Pelastusalan ammatillinen tutkinto Yksikönjohtajan täydennyskurssi (30 h) Miehistön peruskoulutus Miehistön täydennyskoulutus Vanhempi sammutusmies Tulossa Palokuntien valistuskurssi (18 h) Viestiliikennekurssi (12 h) Eläinten pelastaminen (21 h) Palokuntien ensivastekurssi (32 h) Vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi (16 h) Jälkivahinkojen torjunta (8 h) Pintapelastus (23 h) Vaarallisten aineiden kurssi (20 h) Palokuntien liikuntakoulutus ja kuntotestaus (15 h) Sisäpalosimulaattorikurssi (18 h) Öljyvahingon torjuntakurssi (20 h) Palontutkintakurssi (14 h) Metsäpalontorjunta (16 h) Pelastustyökurssi (20 h) Psyykkinen ensiapu (13 h) Konemieskurssi (11 h) Palokuntien ensiapukurssi (30 h) Ajoneuvon käsittelykurssi (17 h) CBRN kurssi (16h) (ent. Suojelutoiminta Poikkeusoloissa) Sammutusmies Nuorempi sammutusmies Savusukelluskurssi (30 h) Asetuksen (VnA787/2003) edellyttämä pohjakoulutus Sammutustyökurssi (60h) Henkilön nostot ja laskut (19 h) Vauriotuhopuiden raivaus (13 h) Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi (20 h) Vaarallisten aineiden tukitoiminnot (12 h) Toteutus palokuntatasolla Perehdyttäminen I, II ja III

9 2. Palokuntakoulutus 2.3 Täydennyskoulutus Yksikönjohtajien koulutus Hakuohjeet Koulutukseen hakeudutaan kutakin tilaisuutta koskevan koulutuskutsun mukaisesti. Kurssinjohtaja valitsee koulutettavat ja vastaa tilaisuutta koskeviin tiedusteluihin. Yksikönjohtajien taktinen koulutus Yksikönjohtajien täydennyskoulutus Pelastustaktiikka ja johtaminen Sopimuspalokuntien hälytysosastojen yksikönjohtajat ja niiksi nimettävät. Tavoitteena on lisätä yksikönjohtajien pelastus- ja sammutustaktisia valmiuksia ensilähdön johtamisessa ja toiminnan käynnistämisessä. Opetussisältö Sisältö koostuu erilaisten tilanteiden taktisista ratkaisumalleista ja niiden perusteluista ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. 2. Palokuntakoulutus 2.3 Täydennyskoulutus Miehistön koulutus, pää- ja sivutoiminen henkilöstö Kurssien aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. Konemieskurssi, 11 t Konemieskoulutuksesta vastaava ja konemiestehtävissä toimivat. Opetusaiheet Kurssilla käsitellään: vedenkuljetukseen ja veden pumppaukseen liittyvät laitteet, kytkennät ja muut toimenpiteet konemiehenä toimiminen harjoituksissa ja todellisissa tulipalotilanteissa pumppukaluston käytönjälkeinen huolto Eläinten pelastamisen kurssi, 22 t Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti peruskurssin käyneille. Ikäraja 16 vuotta. Kurssi antaa perusvalmiudet palomiehille eläintenpelastustehtäviin. Opetusaiheet Kurssilla käsitellään: eläinten anatomiaa ja luonteenominaisuuksia eläinsuojien paloturvallisuutta eläinten pelastamisen kannalta harjoitellaan eläinten pelastamista eläinsuojasta 9

10 Suojelutoiminta poikkeusoloissa, 10 t Palokuntien miehistölle, naisille ja nuorille sekä asiasta kiinnostuneille suunnattu kurssi varautumisesta. Opetussisältö Kurssin tavoitteena on luoda mielikuva kunnan poikkeusolojen järjestelyistä järjestelyistä. Lisäksi tavoitteena on antaa yksikönjohtajille valmiudet johtaa suojeluyksiköitä poikkeusoloissa. Viestiliikennekurssi, 12 t Palokuntien miehistölle, yksikönjohtajille sekä päällystöön kuuluville. Opetussisältö Kurssin tavoitteena on viestiliikenteen sujuvakäyttö, Virve-verkon ymmärtäminen, kansioiden selaaminen sekä viestiohjeen hallitseminen sekä vikatilaiteissa toimiminen. Ajoneuvon käsittelykoulutus, 17 t Hälytysajoneuvojen kuljettajat. Opetussisältö Kurssin tavoitteena on: saada oppilaat tarkkailemaan omaa ajokäyttäytymistään oppia ennakoimaan liikenteen vaaratekijöitä osata toimia oikein vaaratilanteissa tietävät hälytysajoneuvon kuljettajan oikeudet ja velvollisuudet Talviajo ja pimeällä ajo teoriassa sekä harjoittelu liukkaalla kelillä ja pimeässä. Jälkivahinkojen torjuntakurssi, 10 t Henkilöstö, joka vastaa jälkivahinkojen torjuntatyöstä palokunnassa. Kurssi antaa valmiudet vakuutusyhtiöiden vaatimusten mukaiseen JVT-työn tekemiseen. Kurssilla perehdytään JVT:n perusteisiin, ensitoimenpiteisiin ja JVT- kalustoon. Kurssilla harjoitellaan lisäksi jälkivahinkojen torjuntaa eri kohteissa. Veneenkäyttökurssi, 16 t Palokuntien venemiestoimintaan osallistuvat henkilöt. Opetussisältö Tutustuttaa palokunnan venekalustoon ja vesillä käytettävään kalustoon. Kurssilla opitaan tuntemaan myös vesillä liikkumisen säännöt. Vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi, 16 t Vanhemman sammutusmiehen koulutustason saavuttaneille suunnattu taitojen ja tietojen vahvistamiseen ja kertaamiseen liittyvä koulutus. on päivittää uusimmat sammutustekniikkaan ja taktiikkaan liittyvät taidot. 10

11 Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi, 20 t Palokunnan hälytysosastoon kuuluvat henkilöt Opetussisältö Katto- ja korkeanpaikan turvallisen työskentelyn perusteet Nosto, lasku ja laskeutumistekniikat Metsäpalontorjuntakurssi, 16 t Palokunnan sammutusosaston jäsenet. Saada tietoa metsäpalon sammutukseen liittyvää erityistaitoa ja taitoja palon etenemisestä, sammutustaktiikasta, vedenkuljetuksesta ja turvallisuusseikoista. Myrskyvauriopuiden käsittely, 16 t Päätoiminen päällystö, alipäällystö ja miehistö. Osa-aikainen henkilöstö. Sopimuspalokuntien hälytysosaston henkilöstö. Kurssin tavoitteena on työturvallisuuden kehittäminen, työmenetelmien hallinta sekä laitteiden tunteminen ja käyttötaito. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia. Aika ja paikka Evon metsäoppilaitos. Ilmoitetaan erillisellä kutsulla. Kustannukset Ilmoitetaan kutsussa. Sisäpalosimulaattorikoulutus, 18 t Aluepelastuslaitosten nimeämät sisäpalosimulaattorikouluttajat Oppia tuntemaan rajatun tilan palon kehittymisen eri vaiheet sekä oikeiden sammutustekniikoiden käyttö eri vaiheissa. Rakenteellisen paloturvallisuuden opintopäivät, 8-16 t Asiasisältö Kuntien, rakenteellisen paloturvallisuuden tarkastus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt, rakennusvalvontaviranomaiset. Opintopäivillä käsitellään ajankohtaisia palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä rakenteellisen ja ehkäisevän palontorjunnan sekä palotarkastustoiminnan näkökulmasta. Opintopäivillä on luentoja, ryhmätöitä ja harjoituksia. Palokuntien profiilikoulutus, 8-16 t Päätoiminen palopäällystö sekä palokuntien sivutoiminen ja vapaaehtoinen päällystö. Palokuntayhdistysten vastuuhenkilöt. 11

12 Asiasisältö Palo- ja pelastusalan yrityskuvan, profiilin kehittäminen, etiketin mukainen toiminta eri tilanteissa. Muut täydennyskurssit Liitto on varautunut järjestämään myös muita koulutusjärjestelmän mukaisia lisä- ja täydennyskursseja toiveiden mukaisesti. Kustannukset kurssikohtaisia. 12

13 2. Palokuntakoulutus 2.4 Muu palokuntakoulutus Naistyökoulutus KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Palokuntanaistyön teema Monipuolisuus OSASTOILLE TARKOITETTU KOULUTUS EA 1 KURSSI Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö , Akaa Hillevi Rupponen Ensiavun peruskurssi PALOKUNTANUORTEN TALVILEIRI Aika ja paikka Avoin PALOKUNTANAISTEN KEVÄTKOKOUS JA OPINTOPÄIVÄ Aika ja paikka ja sisältö Maaliskuu, Kanta-Häme Kevätkokousasiat ja koulutusta ERITYISRUOKAVALIOT MUONITUSTILANTEISSA Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö Huhtikuu Avoin Tavoitteena oppia ottamaan erityisruokavaliot joustavasti huomioon erilaisissa muonitustilanteissa. Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan sellaisia ruokia, jotka sopivat kaikille. PALOKUNTANUORTEN VALTAKUNNALLINEN VIKSU LEIRI Aika ja paikka Porin Kirjurinluoto 13

14 Leirillä tarvitaan naisia muonitukseen, kanttiiniin, ensiapuun, kouluttajiksi, lapsiparkkiin ym. PALOKUNTANAISTEN TIETOPAKETTI 2 Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö 2 pv, syyskuu Avoin Tavoitteena antaa tietoa palokuntayhdistyksen toiminnasta, mm. asiakirjat, arkistointi, tiedotus, vaitiolovelvollisuus, varainhankinta ja verotus. Unohtamatta mukavaa yhdessäoloa. VALISTUSTYÖN KURSSI Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö 1 pv, lokakuu Avoin Tavoitteena antaa osallistujille tiedot ja taidot valistaa kansalaisia eri tilaisuuksissa ja tilanteissa. PALOKUNTANAISTEN SYYSKOKOUS JA KIRKKOPYHÄ Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö Loka-marraskuu, Päijät-Häme Avoin Palokuntanaisten kirkkopyhä ja syyskokousasiat AJANKOHTAISKOULUTUKSET Aika ja paikka ja sisältö Osastojen kanssa sovittavat ajat ja paikat Antaa valmiuksia vaikuttaa osastoissa oleviin käytäntöihin ja uusien asioiden omaksumiseen. Autetaan osastoja uusien jäsenten perehdyttämiskoulutuksessa. Autetaan uusien osastojen perustamisessa. Osastot voivat pyytää kouluttajilta ajankohtaiskoulutusta toteutettavaksi yhdessä alueen muiden osastojen kanssa. KOULUTTAJIEN, TOIMIHENKILÖIDEN JA EMÄNTIEN OPINTOPÄIVÄ 14

15 Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö Avoin Avoin Nimetyille toimihenkilöille. emännille ja kouluttajille suunnattu kutsutilaisuus. 2. Palokuntakoulutus 2.4 Muu palokuntakoulutus Nuorisotyökoulutus Nuorisotyön opintopäivät/kouluttajapäivät Kesto Opintopäivät ovat avoimia kaikille palokuntanuoriso-osastojen johtajille, kouluttajille ja ohjaajille. Opintopäivillä käsitellään palokuntanuorisotyön ajankohtaisaiheita sekä erikseen nimettyä vuosittain vaihtuvaa teemaa 1-2 pv Aika Kevät ja Syksy 2014 Ajankohtaiskoulutus Kesto Tilaisuuden mukaisesti kutsutut henkilöt. Ajankohtaistilaisuuden mukainen koulutussisältö, esimerkiksi leiritoimihenkilöiden tapaaminen leirin suunnittelua varten. Aihe tarkentuu myöhemmin. yksi koulutuspäivä Nuoriso-osaston kouluttajakurssi Kesto Koulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 16 vuotta. Hakijalla tulee olla perustiedot ja taidot palokuntatoiminnasta sekä kiinnostus kehittyä ja sitoutua nuoriso-osaston kouluttajatehtäviin. Kurssin tavoite on antaa kurssilaisille valmiuksia toimia nuoriso-osaston kouluttajatehtävissä viikkoharjoituksissa sekä leireillä. Yhteensä 28 tuntia luentoa sekä harjoituksia. Kurssi toteutetaan kahdessa osassa. 15

16 Opetusaiheet järjestötietous innostaminen esiintymisharjoitukset ohjaaminen ja ohjaajana toimiminen opetuksen suunnittelu opetusharjoitukset Aika Kevät 2014 Nuoriso-osaston johtajakurssi Kesto Palokuntien nuoriso-osastojen johtajana tai varajohtajina toimivat. Ikäraja 18 vuotta. Antaa valmiuksia ja välineitä toimia nuoriso-osaston johtajan tehtävässä. Käsitellään mm. toiminnan suunnittelua, kirjaamista, elävöittämistä, leiri- ja kilpailutoimintaa sekä hallintoa. Tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia osaston johtotehtävissä sekä suunnitella ja johtaa osaston toimintaa. Kurssin kesto 2,5 päivää Aika ja paikka Syksy 2014 Varhaisnuorisotyön kouluttajakurssi Kesto Opetusaiheet Varttuneet, vähintään 16 vuotta täyttäneet varhaisnuoriso-osaston kouluttajina ja ohjaajina toimivat Antaa valmiuksia ja välineitä toimia ohjaajana ja kouluttajana varhaisnuorten parissa. 2,5 päivää Varhaisnuorisotoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen palokunnassa. Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen varhaisnuorisotyössä. Aika ja paikka Tarvittaessa tai alueiden leireillä Palokuntanuorisotyön kilpailutoiminta Kilpailut Ilveskilpailu Liitinviesti Tietokilpailu PaloBandy Rescue Race Kilpailu HPL Aluekilpailut (5 kpl) Alueet Taitomerkkikokeet Alueet/osastot 16

17 Palokuntanuorisotyön kokoukset Kokoukset Kevätkokous Syyskokous Alueiden kokoukset Alueiden muut tapahtumat Opintopäivät, vapaa-ajan tapahtumat, yhteisharjoitukset, 24 tunnin harjoitukset, diskot, pikkujoulut retkeilypäivät Palokuntanuorten alueleirit Aika Palokuntanuorten toiminta-alueiden järjestämän teemalliset tai koulutukselliset viikonloppuleirit eri puolilla liiton toimialuetta. Eri aikoina vuotta, eri toiminta-alueilla. Alueleirit (6-7 kpl) Palokuntanuorten talvileiri Tutustuttaa palokuntanuoriso-osastolaiset talvella tapahtuvaan leirielämään ja toimiman yhdessä mm. ruoanvalmistuksessa. Vahvistaa ryhmätyö ja talvisia ulkona selviytymistaitoja. Aika ja paikka maaliskuun alku, HPL:n toiminta-alueella Palokuntanuorten kesäleiri Viksu2014, valtakunnallinen Aika ja paikka Osallistutaan palokuntanuorille suunnattuun valtakunnalliseen suurleiriin. Leiri on kurssileiri, jonka koulutusohjelma perustuu valtakunnalliseen kurssijärjestelmään. Leirillä järjestetään lisäksi kilpailuja ja ohjattua vapaa-aikaa Pori Kesäleirin kurssit kurssijärjestelmän mukaan Käytössä oleva kurssijärjestelmä perustuu kolmijakoiselle ryhmitykselle opettamisen, oppimisen ja toiminnan mukaan : - Perehtyvä n v. Perehtyvien toiminta on leikkipainotteista puuhailua, jossa tavoitteena oppia itse selviämään pienistä onnettomuustilanteista hauskan toiminnan ohessa. - Oppiva n v. Oppivien toiminta on toiminnallista perusasioiden opettelua. Tavoitteena on oppia ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja tarvittaessa toimimaan sellaisissa sekä oppia ja innostua auttamaan toisia ihmisiä. Palokuntamaailmaan perehtyminen alkaa ja palokuntatoiminnan perusteita opetellaan. 17

18 - Syventävä n v. Syventyvien toiminta on palokuntamaista palokuntatietojen ja taitojen opiskelua. Koulutus on alkeiskoulutusta hälytys- ja naisosastojen toimintaan. Koulutusjärjestelmän rakenne Syventävistä kursseja järjestetään vuorovuosin. Järjestettävät kurssit selviävät leirikutsusta. 2. Palokuntakoulutus 2.4 Muu palokuntakoulutus Järjestötoimintakoulutus Järjestöpäivä - ajankohtaisteema, 1 pv Jäsenyhdistysten hallitukset ja vastuuhenkilöt sekä ja muut kiinnostuneet, 2 osallistujaa/jäsenyhdistys. Tavoitteena on kehittää yhdistysten toimintaa, suunnittelua, jäsenhankintaa tai muuta ajankohtaisteeman mukaista toimintaa. Sisältönä yhdistyksen toimintaan liittyvä suunnittelu ja toteutus. Aika, paikka ja kustannukset kutsussa. Järjestötoiminnan peruskurssi, 1 pv 18

19 Jäsenyhdistysten johtohenkilöt, uudet jäsenet jne. Tavoitteena on järjestötyön ja järjestörakenteen tuntemus. Käsiteltäviä aiheita ovat yhdistyslainsäädäntö, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, yhdistyksen ja sen toimielinten kokoukset, yhdistyksen hallinto ja vastuut, yhdistyksen säännöt sekä kokoustekniikkaharjoituksia. Yhdistyksen hallitustyöskentelyn teemapäivä, 3-8 t Opetusaiheet Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja muut yhdistyksen luottamushenkilöt Hallituksen työskentelytapojen tarkastelu, yhdistyksen sääntöjen tulkinnat, toiminnan suunnittelu ja yhdistyksen toimintastrategian luonti. Tavoitteena on yhtenäistää, tehostaa ja selkeyttää hallituksen työskentelyä ja työnjakoa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. yhdistyslainsäädäntö ja yhdistyksen säännöt hallituksen jäsenten tehtävät yhdistyksen ja toimielinten kokoukset yhdistyksen hallinto toiminnan kartoitus, missä yhdistys nyt on ja mitä se tahtoo tulevaisuudeltaan toimintastrategian työstäminen Palokuntaperinne, 1-2 pv Kesto Aiheet Selkeyttää ja mahdollistaa palokuntaperinteen ja veteraanitoiminnan viriäminen palokunnissa ja mahdollistaa perinteen säilyminen. 1-2 päivää Vuosittain vaihtuva teema sekä veteraanipalokuntalaisten tapaaminen Veteraanitoiminta, 1pv Kesto Mahdollistaa palokuntatoiminnassa olleiden palokuntaveteraanien tapaaminen ja ylläpitää yhteistoimintaa palokuntaveteraanien parissa. 1 pv Kaikille avoin palokuntaveteraanien tapaaminen Liiton veteraanipäivät, 2 pv Keväällä ja syksyllä 19

20 3. Varautumiskoulutus 3.1 Kouluttajakoulutus Kurssinjohtajille: SPEK:n koulutussuunnitelman mukaisesti Haku Opetussisältö Kustannukset Koulutustilaisuuden johtaja antaa tarkemmat ohjeet koulutukseen hakeutumisesta ja kurssille kutsumisesta. Johtaja valitsee koulutettavat ja vastaa tilaisuutta koskeviin tiedusteluihin. Liiton ja pelastuslaitosten nimeämät kurssinjohtajat ja kouluttajat Tavoitteena on syventää kouluttajien koulutustaidollisia valmiuksia opetusaiheeseen ja aikaansaada yhteneväisiä alueellisia koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksissa käsitellään koulutusta tai kurssia varten laaditut opetus- ja toteuttamissuunnitelmat sekä sovitaan yhtenevistä valtakunnallisista menettelytavoista. Koulutus on maksutonta jäsenyhteisöille. Osanottajien muista kuluista vastaa pelastusliitto niiltä osin kun järjestäjä ei vastaa niistä ja miten on kustannusten maksusta ao. aluepelastuslaitoksen kanssa sovittu. 3. Varautumiskoulutus 3.2 Alueellinen varautumiskoulutus Kodin turvakurssi, 6-9 t Kurssi on tarkoitettu kaikille omatoimisten pelastustaitojen hankkimisesta kiinnostuneille. Soveltuu myös peruskurssiksi suojelutehtäviin varattaville. Kurssin jälkeen osanottaja: tuntee yleisen hälytysmerkin ja toiminnan sen jälkeen osaa tehdä hätäilmoituksen on perehtynyt palontorjunnan ja ensiavun perusteisiin tuntee toimintaperiaatteet säteily- ja kaasuvaaratilanteissa on kiinnostunut pelastusalasta ja on halukas jatkokoulutukseen Opetusaiheet vaaratekijät paikkakunnan pelastustoimi hätäilmoitus ja toiminta hälytyksen sattuessa auttamisvelvoitteet paloturvallisuus ensiavun perusteet suojautuminen vaarallisilta aineilta 20

21 Kustannukset Ilmoitetaan kurssikutsussa. Väestönsuojan hoitajan kurssi, 8 t (4 ot, 4 ht) Kurssi on tarkoitettu väestönsuojien valvojiksi ja -hoitajiksi nimetyille sekä kiinteistönhoitajille ja huoltomiehille. Antaa perustiedot väestönsuojan laitteiden käytöstä, suojan hoidosta ja ja tarkastuksista.oppilaskirja: Väestönsuojan huolto ja käyttö -opas väestönsuojan haltijall Opetusaiheet pelastushallinto ja paikalliset järjestelyt vaaratilanteet, esim. säteilyonnettomuudet väestönsuojan laitteet ja varusteet suojan hoito ja tarkastukset normaalioloissa suojan käyttökuntoon laitto ja käyttöönotto eri tilanteissa väestönsuojan laitteiden käyttöharjoittelu Kustannukset Ilmoitetaan kurssikutsussa. Talon turvallisuuspäällikön kurssi, 8-12 t (Asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön kurssi) Tavoitteet Kesto Opetusaiheet Kustannukset Kiinteistöjen turvallisuuspäälliköiksi nimetyt henkilöt. Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että koulutettavat kykenevät talon tai talotaloryhmän, pienen laitoksen tai yrityksen suojelun suunnitteluun, toimenpanoon ja johtamiseen niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Kurssin kesto on 8-12 tuntia. Kurssin aikana laaditaan tai tarkistetaan talon pelastussuunnitelma. Oppilaskirja: Talon turvaopas (SPEK ). pelastushallinnon paikalliset järjestelyt vaaratekijät talon turvallisuussuunnitelma paloturvallisuus ja hälyttäminen rakenteellinen suojelu suojelujärjestelyt: suojeluhenkilöstö ja sen tehtävät suojelumateriaali. Ilmoitetaan kurssikutsussa. Varautumisen ja pelastustoimen peruskurssi, 8-16 t Väestönsuojelusta ja varautumisesta kiinnostuneet henkilöt, pelastuskoiraohjaajat, suojelupäälliköiksi nimetyt henkilöt. Kurssi korvaa entisen Pelastustoiminnan peruskurssin pelastuskoiratoiminnassa. 21

22 Tavoitteet Opetusaiheet Kustannukset Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että koulutettavat tuntevat ja tietävät varautumisen ja väestönsuojelun perustoiminnot, omatoimisen varautumisen perusasiat sekä ymmärtävät sen merkityksen normaali- ja poikkeusoloissa. Kurssi sisältää harjoituksia ja ryhmätöitä. vaaratekijät Alkusammutusharjoitus kansalaisen toiminta poikkeusoloissa, säteily ja suojautuminen turvallisuuden tärkeimmät säädökset kansalaisen näkökulmasta Kodin ja asumisen turvallisuus kansalaisen toiminta poikkeusoloissa, säteily ja suojautuminen paikallinen pelastustoimi normaalista erityis- ja poikkeustilaan Ilmoitetaan kurssikutsussa Kotivara-koulutus, 1-3 t Osallistujat Kotivarasta ja omatoimisesta varautumisesta kiinnostuneet henkilöt Tutustutaan kotivaraan ja sen vaatimuksiin sekä mietitään miten sen saisi toimivaksi myös omassa kodissa. Kotivaran erityisvaatimukset ja tuotteiden kierrätys, arjen häiriötilanteet. Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. Henkinen tuki väestönsuojelutilanteessa, 2-4 t Osallistujat Varautumis- ja väestönsuojeluasioista kiinnostuneet henkilöt Annetaan mielikuva ja välineitä osallistujille väestönsuojelutilanteissa ja poikkeusoloissa tapahtuvan henkisen tuen tarpeesta ja toimintatavoista. Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. 4. Pelastuspalvelukoulutus Pelastuskoirayhdistyksien opintopäivät, 1-2 pv Sisältö Pelastuskoiraharrastajat eri pelastuskoirayhdistyksistä Parantaa yhteistyötä pelastuskoiraharrastajien välillä sekä mahdollistaa tapaamiset eri yhdistyksissä toimivien koiraharrastajien välillä. Vaihtuvat ajankohtaisteemat. 22

23 Varautumisen ja pelastustoimen peruskurssi, 8-16 t Väestönsuojelusta ja varautumisesta kiinnostuneet henkilöt, pelastuskoiraohjaajat, suojelupäälliköiksi nimetyt henkilöt sekä pelastuskoirien hälytysryhmiin aikovat henkilöt. Kurssi korvaa entisen Pelastustoiminnan peruskurssin pelastuskoiratoiminnassa. Katso lisätiedot kurssista varautumiskoulutuksen kohdalta. Henkisen tuen kurssi, 1pv Pelastuskoiraharrastajat, muut asiasta kiinnostuneet Antaa osallistujille välineitä kohdata henkisen ja fyysisen tuen tarpeessa olevia tai heidän läheisiään onnettomuus- ja kriisitilanteissa. 23

24 5. Yritysten ja laitosten koulutus Tulitöiden turvallisuuskurssi, 8 t Opetusaiheet Kurssimaksu Kunnossapidosta ja tulitöistä vastaavat, työnjohtajat ja tulityötä suorittavat henkilöt. tuntea ja tietää tulitöiden vaaratekijät ja tarvittavat turvatoimenpiteet tuntea ja osata käyttää alkusammutuskalustoa asennoitua oikein tulitöiden vaaroihin ja niihin varautumiseen muistaa, että yhteistyöllä päästään turvalliseen tuotantoon tulityötutkinnon suorittaminen Kurssikirjana käytetään julkaisua Tulityöt hanskassa (SPEK) Kurssilla käsitellään seuraavia asioita: tulitöiden paloturvallisuus ja vahinkoesimerkkejä suojeluohje ja tulityölupajärjestelmä ja tulitöiden turvatoimenpiteet toiminta palon sattuessa ja hätäilmoituksen tekeminen alkusammutusteoria ja "Tulityö"-video alkusammutuskaluston käytön ja turvatoimenpiteiden harjoittelu Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan. Maksu sisältää tulityökortin (voimassa 5 v.). Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuuskurssi, 8 t Opetusaiheet Kurssimaksu Kunnossapidosta ja tulitöistä vastaavat, työnjohtajat ja kattotulityötä suorittavat henkilöt. tuntea ja tietää katto- ja vedeneristysalan tulitöiden vaaratekijät ja tarvittavat turvatoimenpiteet tuntea ja osata käyttää alkusammutuskalustoa asennoitua oikein tulitöiden vaaroihin ja niihin varautumiseen muistaa, että yhteistyöllä päästään turvalliseen tuotantoon katto- ja vedeneristysalan tulityötutkinnon suorittaminen Katto- ja vedeneristysalan koulutusneuvottelukunnan määrittelemä kurssi- sisältö. Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan. Automaattisen paloilmoittimen hoitajan kurssi (API-kurssi), 8 t Osanottaja Kiinteistön hoidosta vastaavat esimiehet, paloilmoittimen hoitajat ja sijaiset. Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat: oppivat tuntemaan paloilmoittimien rakenteen ja toiminnan 24

25 osaavat laitteistojen kokeilut tietävät, miten erheelliset ilmoitukset vältetään osaavat laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt Opetusaiheet paloilmoitinmääräykset tekniikka, hoito ja käyttö Hätäkeskuksen, pelastusviranomaisen ja yrityksen yhteistyö erheelliset ilmoitukset harjoittelua paloilmoittimilla Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa Automaattisen sammutuslaitteiston hoitajan kurssi, 8 t Osanottaja Opetusaiheet Kiinteistön hoidosta vastaavat esimiehet, sammutinlaitteistojen hoitajat ja sijaiset. Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat: oppivat tuntemaan automaattisen sammutuslaitteiston rakenteen ja toiminnan osaavat laitteistojen kokeilut tietävät, miten erheelliset ilmoitukset vältetään osaavat laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt määräykset, tekniikka, hoito ja käyttö hätäkeskuksen, pelastusviranomaisen ja yrityksen yhteistyö erheelliset ilmoitukset harjoittelu Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. Työpaikan suojeluvalvojan peruskurssi. 12 t (6 ot, 6 ht) Opetusaiheet Laitosten ja yritysten työpaikkojen suojeluvalvojiksi sijoitettavat henkilöt Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että koulutettavat tuntevat laitoksen tai yrityksen suojelun järjestelyt, kykenevät tehtävänsä edellyttämään suojelun suunnitteluun, toimeenpanoon ja johtamiseen niin normaali- kuin poikkeusoloissakin sekä osaavat toimia laitoksen tai yrityksen kokonaissuojelun mukaisesti. pelastustoimen yleiset ja paikalliset järjestelyt vaaratekijät, rakenteellinen suojelu suojavälineet ja niiden käyttö, säteilyn mittaaminen ja mittarit palontorjunta, alkusammuttimet ja niiden käyttö suojelun yleisjärjestelyt kohteessa työpaikkasuojelu, turvallisuussuunnitelma pääpiirtein ryhmätyö (kotityönä) sekä sovellusharjoitus työpaikalla Tarjouksen mukainen, yritysjäsenyys huomioiden. 25

26 Paloturvakoulutus Liitto on varautunut järjestämään koulutusta yritysten ja laitosten paloturvallisuudesta vastaaville henkilöille sekä palovaarallisia töitä tekeville henkilöille. Koulutussisältö Ennakoiva palontorjunta, tulitöiden paloturvallisuus (tulityökurssit) ja automaattisten paloilmoittimien hoito. Sisältö voidaan myös muokata tilanteen mukaisesti. Kustannukset Kurssikohtaiset sopimuksen mukaisesti. Liiton jäsenyhteisöille myönnetään kurssimaksuista jäsenalennus. Pelastussuunnitelman laadintakurssit Kurssimaksu Yrityksien sekä virastojen ja laitosten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Antaa valmiudet laatia oman yrityksen pelastussuunnitelma pelastuslain ja asetuksen mukaisesti. Turvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ihmisten ja omaisuuden suojaaminen sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, joten yritys- ja laitossuojelu kattaa niin normaaliolojen kuin poikkeusolojenkin onnettomuus- ja uhkatilanteet. Ilmoitetaan kurssikutsussa. Työpaikan palontorjuntakurssi, 4 h Sisältö Hinta Liike- ja teollisuuslaitosten henkilöstö, palosuojeluvalvojat, sekä hoito- ja huoltolaitosten sammutus-/ pelastusryhmän johtajat ja jäsenet. Kurssi perehdyttää henkilöstön ensitoimenpiteisiin onnettomuustilanteissa, palonehkäisyyn sekä alkusammutuskaluston käyttötaitoihin. Tarjouksen mukainen jäsenyys huomioiden. Kursseja järjestetään yrityskohtaisesti ja kohderyhmittäin. Tekstiilien paloturvallisuus. 4-8 t Sisältö Kustannukset Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstö, huolto- ja hoitolaitosten henkilökunta, tekstiiliopettajat jne. Kurssin tavoitteena on perehdyttää tekstiilien palo-ominaisuuksiin sisustusmateriaalina, käyttötekstiilinä jne. Kursseja järjestetään sopimuksen mukaisesti. Ohjelma sisältää tekstiilien palamisen teoriaa ja mm. kankaiden polttonäytteitä. Kustannukset sovitaan tilauskohtaisesti kurssin kesto ja monipuolisuus huomioiden. 26

27 Työturvallisuuskorttikoulutus, 8 t Työntekijät yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen päämäärä on työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. Työturvallisuuskorttikoulutuksella luodaan perusta työpaikkakohtaiselle perehdyttämiselle työhön ja työpaikan olosuhteisiin. Koulutuksen lisäksi työnantajan on huolehdittava lakisääteisestä työpaikka- ja työtehtäväkohtaisesta perehdyttämisestä. Kustannukset Ilmoitetaan kurssikutsussa. Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus, 1 pv Sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskentelevät Sisältö Kustannukset työpaikan turvallisuuskulttuuri tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa alkusammutus hätäensiapuvalmius, poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä sisäinen turvallisuustarkastus väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito kurssikoe Ilmoitetaan kurssikutsussa tai sovitaan laitoksen kanssa. Turvallisuus- ja suojelujohdon peruskurssi, 2 pv Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon turvallisuus- ja suojelujohto Pk-yrityksien ja laitosten turvallisuus- ja suojelujohto Viraston, laitoksen ja yrityksen häiriötön toiminta ja selviytyminen mahdollisimman pienin vaurioin normaaliolojen onnettomuus- ja häiriötilanteista sekä poikkeusoloista. Kilpailukyvyn ja toiminnan laadun ylläpito sekä kehittäminen omatoimisen varautumisen / turvallisuuden avulla. Kurssin jälkeen koulutettava tuntee pelastusalan säädökset ja osaa: - tehdä toimipaikkansa riskikartoituksen - johtaa toimipaikkansa ennaltaehkäisytyötä ja väestönsuojelun valmisteluja - johtaa alkutoimenpiteitä onnettomuustilanteessa - ylläpitää ja kehittää toimipaikkansa pelastussuunnittelua ja turvallisuuskäytäntöjä Opetussisältö Kurssin pääaiheet - Lait ja säädökset, riskikartoitus - Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, turvallisuus- ja suojeluorganisaatio - Paloturvallisuus, rakenteellinen paloturvallisuus, tulityöt - Rikos-, omaisuus- ja henkilöturvallisuus - Vaaralliset aineet, säteily ja suojautuminen, väestönsuojelu - Yhteiskunnan valmiuden kohottaminen 27

28 - Työturvallisuus ja ensiapuvalmius - Turvallisuuskoulutus, tiedottaminen hätätilanteessa - Tietoturvallisuus Kurssimaksu Kurssimaksu määräytyy kurssin laajuuden ja sisällön perusteella Aika ja paikka Kurssipaikat ja ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Kursseja järjestetään myös yritys- tai laitoskohtaisesti. Yritysturvallisuuden ajankohtaispäivä, 1 pv Yritysten ja laitoksien turvallisuushenkilöstö Turvallisuusasiat yrityksissä, uusimmat määräykset ja ohjeet turvallisuudesta, turvallinen yrityskulttuuri, työturvallisuus, ajankohtaisasiat Aika ja paikka avoin 6. Valistustoiminta, kampanjat 112-päivä - valtakunnallinen hätänumeropäivä Koko väestö Tavoitteena hätänumeron tunnetuksi tekeminen koko väestölle. Markkinoidaan vuosittaisena palovaroittimen paristonvaihtopäivänä sekä vuosittain vaihtuvaa teemaa hätänumeroon liittyen. paiva.fi. Kotitapaturmien ehkäisykampanja Ihmisellä on vain yksi henki Koko väestö Tavoitteena kiinnittää kansalaisten huomio lähiympäristöönsä ja sen kaikinpuoliseen turvallisuuden kohentamiseen. Painopiste vaihtelee vuosittain. Aineisto on saatavissa osoitteessa 28

29 Tapaturmapäivä (perjantai 13.pvä) Koko väestö Tavoitteena on kiinnittää kaikenikäisten kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää ja ennaltaehkäistä. Tapaturmapäivä on myös kaikkien tapaturmantorjunta-asioihin liittyvien tahojen yhteistempaus. Pääteema vaihtelee vuosittain.www.tapaturmapaiva.fi Pellekaija Pum - aineisto Päiväkotien ja ala-asteiden oppilaat ( 5-9v.) Opettaja neuvoo lapsille kotitapaturmien ennaltaehkäisyä ja kiinnittää huomiota lapsen kotiympäristön turvallisuuteen. Aineistot Saatavilla olevat tukimateriaalit ja videot 1) Älä sählää, Pellekaija Pum - kotitapaturmat 2) Polttaa, polttaa, Pellekaija Pum paloturvallisuus 3) Kesällä ei munita, Pellekaija Pum loma-ajan tapaturmat Musiikkikasetteja ja oheistuotteita. Nou Hätä! kampanja Kiertävä sirkusorkesteri Pellekaija Pum on tilattavissa esiintymään esim. lastentapahtumiin. Tilaukset Peruskoulun 8. luokkalaiset Koululaisten yleisen turvallisuustietouden lisääminen, kuinka välttää vaaratilanteita ja kuinka toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa. Kampanja ja siihen liittyvä kilpailu järjestetään kouluissa yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Pelastusliitto ja pelastuslaitokset järjestävät aluekilpailun kuntakilpailun voittaneille. Ilmoittautuneet koulut saavat kampanjalta maksuttoman aineiston. Aluetason kilpailussa huhtikuussa jokaisen kunnan paras joukkue kisaa jatkopaikasta loppukilpailuun Pelastusopistolle toukokuussa. 29

30 HÄMEEN PELASTUSLIITTO OMISTAA JA LAINAA JÄSENISTÖLLEEN ERILAISTA KOULUTUKSESSA KÄYTETTÄVÄÄ OMAKUSTANNUSHINTAAN. MATERIAALIN LAINAUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA: harjoitusvälineitä ja aineistoa lainataan kertaluontoiseen lyhytaikaiseen käyttöön lainauksella on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa aineiston käytöstä kuljetus ym. kustannuksista vastaa lainaaja (vastaanottaja maksaa) katoamis- ja tahalliseksi tai huolimattomasta käytöstä johtuvissa vahingoittumista liitto periin korjauskustannukset täysmääräisinä uushankintahintaan lainaajalta lainaajan tulee noudattaa ohjeita ja tutustua laitteen oikeaan käyttöön ennen laitteen käyttämistä. laite tulee huoltaa ja palauttaa huollettuna Väline- ja materiaaliluettelo * Skillmeter Anne-opetusnukke elvytyskoulutukseen (2 kpl). 30 /käyttökerta,(3 pv) ei jäsenet 60 + kuljetus * Baby-Anne (perus) opetusnukke, 1 kpl, 20 / kerta * Actar 911 Patrol-laukku elvytyskoulutukseen (2 x 5 kpl) + 2 kpl vauvaactarnukke, 20 / käyttökerta, ei jäsenet 40 / kerta * Savukone 30 / käyttökerta + savuneste + kuljetus * Teltat 4x4 ja 4x6 m ns. toriteltta 40 /teltta/kerta (7pv max. kuljetuksineen) * Tyhjiöpatjoja varusteineen monivammapotilaskoulutukseen 10 / patja/kerta * Alkusammutuskoulutusperävaunu opetuskäyttöön 50 /vrk +käytetyt sammutus- ja polttoaineet, ei jäsenet 150 /vrk * Alkusammutuskoulutukseen nestetäyttölaite + sammuttimet (8 kpl) 15 /kerta * Polar Sport Tester sykemittarit (2 kpl) savusukelluskoulutukseen ja kuntotestikäyttöön 5 /kpl/krt * Hätäilmoituksen harjoittelusalkut 10 kpl (liiton omaisuutta), sijoitettuna pelastuslaitoksille. Tarkoitettu 2 lk. oppilaiden hätänumerosoittokoulutukseen * Koulutusmateriaalin lainauspalvelu, kurssinjohtajille * Ensihoitoyksikön hoitopakkeja elvytyskoulutukseen 10 / pakki/kerta Lisätietoja liiton toimistosta. HÄMEEN PELASTUSLIITTO, TOIMISTO Kokkolankatu 4, Tampere. puh. (03) , fax. (03)

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta 1938 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 4 2. Palokuntakoulutus 5 2.1. Miehistön peruskoulutus

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 sivu 2. Palokuntakoulutus 4 2.1. Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön uudet

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta 1938 2016 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 3 2. Palokuntakoulutus 4 2.1. Miehistön peruskoulutus

Lisätiedot

Palokuntalaisten opintopäivät 2017 Palokuntakoulutuksen uudistus vaikutukset palokunnille

Palokuntalaisten opintopäivät 2017 Palokuntakoulutuksen uudistus vaikutukset palokunnille Palokuntalaisten opintopäivät 2017 Palokuntakoulutuksen uudistus vaikutukset palokunnille 6.5.2017 Original Sokos Hotel Arina, Oulu Koulutuspäällikkö Markku Savolainen Pelikentällä monta pelaajaa Palokunta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 17.5.2013 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 7.5.2013 Petri Jaatinen Palokuntajohtaja Oppilasmäärät kursseittain Vanhemm. sammutusmiehen Toimi oikein paloilmoittimella Suojelutoiminta Sisäpalosimulaattorikurssi

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA Hämeen Pelastusliitto ry KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA 2018 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Palokuntakoulutus... 4 2.1. Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutus...

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous Kotka

Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous Kotka Palokuntien viikkoharjoituskysely XXVI Palokuntalaiskokous 17.9.2011 Kotka Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa? Kysymykseen vastanneet

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. 1 h hlöä 93 / alkava tunti

KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. 1 h hlöä 93 / alkava tunti KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Omatoiminen varautuminen Osallistuja ymmärtää omatoimisen varautumisen tärkeänä osana yhteiskunnan varautumista. 1 h 10-50 hlöä 93 / alkava tunti Osallistuja tiedostaa turvallisuuteen

Lisätiedot

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT 5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT Pääsääntöisesti hyväksytään kaikki vähintään 2 päivän kurssit ja seminaarit. Kurssiin liittyvät itseopiskelujaksot voivat olla pisteinä korkeintaan

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 enlinnassa 8.3.2015 5 Akaassa 18.10.2015 Akaassa 18.10.2015 6 7 8 9 10 Kuva: en Pelastusliiton nuorisotyön ensimmäiset religrafit myönnettiin Sari Forssille ja Reijo Kankaalle Kuva: en Pelastusliiton

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset SPEK Pohjois-Suomi koordinoi myös Lapin aluetta Muutos alkanut 1.10. ja jatkuu 31.12.2018 saakka SPEK Lapin Pertti Heikkilä on siirtynyt Lapin pelastusliiton

Lisätiedot

Toiminnan suunnittelu

Toiminnan suunnittelu Toiminnan suunnittelu Palokunta Pelastusliitto SPEK Jäsenistö Hallitus Yleinen kokous Jäsenistö Toimikunnat Hallitus Vuosikokous Jäsenistö Toimikunnat Ohjausryhmät Hallitus Valtuusto Järjestötoimikunta

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 06.-11.04.2017 Sammutustyökurssi Iisalmen paloasema Pohjois-Savon

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset SPEK Pohjois-Suomi koordinoi myös Lapin aluetta Muutos 1.10. alkaen ja jatkuu 31.12.2018 saakka SPEK Lapin Pertti Heikkilä on siirtynyt Lapin pelastusliiton

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 06.-11.04.2017 Sammutustyökurssi Iisalmen paloasema Pohjois-Savon

Lisätiedot

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011

Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa. SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3.2011 Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa SPEK:n palokuntakoulutuksen kehittämisseminaari 29.3. Pelastusalan koulutus Puolustusvoimissa Suojelu- ja pelastus toimiala PV:ssa Koulutuksen päämäärä Historia

Lisätiedot

Paloturvallisuuskoulutuksen portaat

Paloturvallisuuskoulutuksen portaat Paloturvallisuuskoulutuksen portaat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 27 9.-11.12.2009 Riitta Piironen Osaamisen kehittämisen näkymät Henkilöstön kehittämien yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (5) 27.-29.01.2017 Heijastus 2017 jälki-ilmoittautuminen Leiritie 77, 16900 Lammi Hämeen pelastusliitto 02.-11.02.2017 Ajoneuvon käsittelykurssi Paavolan pelastusasema

Lisätiedot

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat. Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. 2. painos

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat. Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille. 2. painos Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa Faktatietoa kansalaisille ja päätöksentekijöille 2. painos 1 Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat suomessa Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa Suomen Sopimuspalokuntien

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 10.-24.09.2017 Yksikönjohtajakurssi, Varsinais-Suomi Liiton tsto, Raisio LSPEL 02.-08.07.2017 HIEKKA

Lisätiedot

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6)

HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) HAKA - Tapahtumakalenteri sivu 1 (6) 03.-03.12.2017 Yksikönjohtajakurssi Etelä-Pohjanmaa SPEK Pohjanmaa 02.-08.07.2017 HIEKKA 2017 palokuntanuorten leiri Lohtaja Lapin Pelastusliitto ry 08.-10.09.2017

Lisätiedot

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit?

Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? 8.9.2014 Millaisen sopimuspalokuntien päällikkökurssin rakentaisit? SPPL Sivutoimisen ja vapaaehtoispäällystön opintopäivä 6.9.2014 Sokos Hotel Alexandra Markku Savolainen Koulutuspäällikkö Taustaa Pelastustoimintaan

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Johdanto Turvalliseen huomiseen: Suomessa toimivat turvallisuustietoiset ja taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä (SPEK-ryhmän TTS 2013-2017) Liitto pyrkii omalta

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Hälytystilasto vuodelta 2014 Toimintatilasto vuodelta 2014 Harri Setälä Pelastusjohtaja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Palokuolemat 3 Onnettomuuksissa loukkaantuneet 561

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT Tästä esitteestä löydät Suomen Palopäällystöliiton laadukkaat ja tehokkaat turvallisuusaineistot koulutuskäyttöön ja

Lisätiedot

Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016

Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016 Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016 koulutuksen ohjaukselle ja suunnittelulle koulutuksen järjestäjälle

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO SOSIAALISESSA MEDIASSA Moi! Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri Otathan yhteyttä,

Lisätiedot

Nuorisotyön tulevaisuuspaja

Nuorisotyön tulevaisuuspaja Turvalliseen huomiseen! Nuorisotyön tulevaisuuspaja Palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät 17.-19.2.2017 / Pikku-Syöte Yhteenveto Osallistujat jaettiin 12 eri ryhmään 2 ryhmää mietti

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen yleiskatsaus missä nyt mennään? Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Pelastustaitokampanja Nou Hätä! alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen.

Pelastustaitokampanja Nou Hätä! alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen. Pelastustaitokampanja Nou Hätä! 2011 alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen. Oppilaat leikkivät tulella usein siksi, ettei ole muutakaan tekemistä. Monikaan

Lisätiedot

PALOKUNTANUORTEN NUORISOMERKKIKURSSI OPPILAAN OPAS. Kuvitus Hannu Leskinen. Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

PALOKUNTANUORTEN NUORISOMERKKIKURSSI OPPILAAN OPAS. Kuvitus Hannu Leskinen. Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö PALOKUNTANUORTEN NUORISOMERKKIKURSSI OPPILAAN OPAS Teksti Suvi Almqvist Päivitys Mervi Jaakola Kuvitus Hannu Leskinen Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ISBN 978-951-797-608-4 ISBN 978-951-797-609-1

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset Sosiaalinen media www.facebook.com/pspel pohjoissuomenpelastusliitto Nettisivuilta ajankohtaista tietoa Toimintatilastot 2014: Nuorisotyö 21 nuoriso-osastoa

Lisätiedot

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Pelastustoimi 2007-2012. 28.11.2007 Pelastusylijohtaja Pentti Partanen Pelastustoimi 2007-2012 Vuosi 2007 Pelastustoimi vahvasti hallitusohjelmaan Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano Lääkäri- ja pelastushelikopteriselvitys Selonteko hätäkeskusuudistuksesta Väestön

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Palokuntien toimintaohjelma

Palokuntien toimintaohjelma 12.9.2016 Palokuntien toimintaohjelma Palokuntien kansalaistoiminnan kehittäminen 3.9.2016 Ylläs Valtteri Tervala Toiminta nyt Sopimuspalokunta VPK ja HSPK Palokunnan hallitus Palokunnan päällystö Turvallisuusviestintä

Lisätiedot

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1 (5) SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1. YLEISTÄ Pelastuslaitokset sekä sopimuspalokunnat ja vakuutusyhtiöt sopivat täten palokuntien JVT-ensitoimenpiteiden tekemisestä.

Lisätiedot

HAKA Palokuntarekisteri. Koulutussuunnittelija Markku Savolainen

HAKA Palokuntarekisteri. Koulutussuunnittelija Markku Savolainen HAKA Palokuntarekisteri Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Tilastotietoja 725 palokuntaa, joilla on käyttäjiä -> 4791 käyttäjätunnusta n. 33 000 henkilöä rekisterissä 398 palokuntaa, joilla ei ole

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Johdanto Hämeen Pelastusliitto on turvallisuusalan järjestö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Liiton jäsenten tulee kokea jäsenyyden olevan perusteltu.

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015 Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

Nro Pvm Aihe Ot/Ht Paikka Kouluttaja(t) Oma sarake

Nro Pvm Aihe Ot/Ht Paikka Kouluttaja(t) Oma sarake Kanta-Hämeen pelastuslaitos Hämeenlinnan seutukunta Hämeenlinnan Vpk HARJOITUSOHJELMA, NAISOSASTO 2018 Nro Pvm Aihe Ot/Ht Paikka Kouluttaja(t) Oma 1 5.1 Kuntosali VPK talon kuntosali Raija L-L 2 8.1 Juhlavuoden

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Olemme luotettava ja ammattitaitoinen alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö. Koulutamme ja konsultoimme turvallisuusasioissa yrityksiä sekä yhteisöjä. Järjestämme

Lisätiedot

Osallistua? Kampanja. Osallistutte MIKSI NOUHÄTÄ!- NÄIN VASTUU KOULUN HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN TOTEUTUMISESTA KUULUU KAIKILLE!

Osallistua? Kampanja. Osallistutte MIKSI NOUHÄTÄ!- NÄIN VASTUU KOULUN HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN TOTEUTUMISESTA KUULUU KAIKILLE! P E L A S T U S TA I T O K A M PA N J A MIKSI NOUHÄTÄ!- Osallistua? Kampanja Nuoret joutuvat tapaturmiin muita ikäryhmiä useammin. Kouluyhteisön tehtävä on ohjata ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Hämeen Pelastusliitto on turvallisuusalan järjestö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Hämeen Pelastusliiton jäsenet tekevät

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

KAAKKOIS SUOMEN PELASTUSTOIMEN

KAAKKOIS SUOMEN PELASTUSTOIMEN KAAKKOIS SUOMEN PELASTUSTOIMEN KOULUTUSOHJELMA 2010 KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSTOIMEN KOULUTUSOHJELMA 2010 Kaakkois - Suomen Pelastusalanliiton julkaisemassa koulutusohjelmassa on mukana myös liiton järjestämä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 1 23.9.2013 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Visio Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastusturvallisuus-

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 6. 8.4.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana

Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana 16.1.2012 Liiton toiminta SPEK:in alueyksikön tukemana Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n Kehittämisseminaari 13.1.2012 Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Pohjanmaan Pelastusalan

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Palokuntakoulutuksen järjestämisestä pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön osaamisen kehittämiseen

Palokuntakoulutuksen järjestämisestä pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön osaamisen kehittämiseen Palokuntakoulutuksen järjestämisestä pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön osaamisen kehittämiseen Koulutus rullaa työpaja 12.5.2016 M/S Baltic Queen Koulutuspäällikkö Markku Savolainen 12.5.2016

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PELASTUSTOIMEN VAPAAEHTOISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ PELASTUSTOIMEN VAPAAEHTOISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ 1.2.2012 Jakelussa mainitut Viite: Ohje vapaaehtoishenkilöstön koulutuksesta 18.8.2004 PELASTUSTOIMEN VAPAAEHTOISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS PELASTUSTOIMINTAAN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Suomen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014

SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014 SYYSKOKOUS Mänttä-Vilppulassa 29.11.2014 HPL-tiedote 2/2014 Hämeen Pelastusliitto HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY Kokkolankatu 4 33300 Tampere vs. toiminnanjohtaja/ toimisto Eeva-Liisa Heikkinen 041 548 9148

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Hämeen Pelastusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Hämeen Pelastusliitto on turvallisuusalan järjestö, jonka toiminnalla on yhteiskunnallinen vaikutus ja arvo. Hämeen Pelastusliiton jäsenet tekevät

Lisätiedot

Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen

Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen Veera Heinonen koulutuspäällikkö Suomen Palopäällystöliitto VEERA HEINONEN Miksi? Turun sairaalapalossa evakuoitiin 180 henkeä, kolme hoitajaa

Lisätiedot

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016

Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 2015-2016 19.11.2015 Ikääntyminen Urbanisoituminen Myrskyt,

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

SAVUSUKELLUS- KURSSI. Teksti Palomestari Juha Saario. Kuvat Palomestari Juha Saario. Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

SAVUSUKELLUS- KURSSI. Teksti Palomestari Juha Saario. Kuvat Palomestari Juha Saario. Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SAVUSUKELLUS- KURSSI Teksti Palomestari Juha Saario Kuvat Palomestari Juha Saario Toimitus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastusopisto on, Pelastuslain (13.6.2003/468) 17 mukaisesti, vahvistanut

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiö 2013 Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013 Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari Miksi pelastussuunnitelma? Pelastussuunnitelman tarkoituksena parantaa arjen turvallisuutta

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Johtosäännöt 1 TOIMINNAN TAVOITTEET Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään

Lisätiedot