KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA"

Transkriptio

1 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY KOULUTUSSUUNNITELMA KOULUTUSTARJONTA TURVALLISUUS Yhteinen asiamme jo vuodesta

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 4 2. Palokuntakoulutus Miehistön peruskoulutus Miehistön täydennyskoulutus Päällystön täydennyskoulutus 3. Palokuntatoiminnan kehittäminen Palokuntanaistyön koulutus ja tapahtumat Palokuntanuorisotyön koulutus ja tapahtumat Muu palokuntatoiminta Varautumisen ja väestönsuojelun koulutus Pelastuspalvelukoulutus Yritysten ja laitosten koulutus Valistustoiminta, kampanjat 17 LIITOLTA LAINATTAVA KOULUTUSMATERIAALI 19 Lainausehdot ja ohjeet 19 Yhteystiedot 19 3

4 1. Johdanto Vuosi 2015 on Hämeen Pelastusliitto ry:n 77. toimintavuosi. Vuosikymmeniä jatkunut turvallisuustyö kolmen maakunnan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella jatkuu edelleen. Hämeen Pelastusliitto huolehtii toiminta-alueellaan yhteistyössä alueellisten pelastuslaitosten kanssa sovitulla tavalla paloturvallisuus-, pelastus- ja varautumiskoulutuksesta. Pelastustoimen henkilöstön koulutukseen, pelastusalan järjestökoulutukseen, turvallisuusviestintään ja kampanjoihin saadaan tukea Palosuojelurahastolta. Lisäksi saamme koulutustukea Opintotoiminnan Keskusliitolta ja varautumiskoulutukseen Raha-automaattiyhdistykseltä. Tuen saamisen ehtona on tulosohjaus ja palosuojelurahaston edellyttämä tulossopimus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. Merkittävä osa toiminnasta rahoitetaan liiton omarahoitteisen toiminnan, lähinnä yrityksiin ja laitoksiin kohdistuvien koulutus- ja konsultointipalveluiden, kautta. Erilaisten avustuksien osuus on noin kolmannes liiton tuloista. Liitto järjestää lisäksi omakustanteista ja maksullista koulutusta. Kurssimaksut on mitoitettu siten, että jäsenet voivat osallistua koulutukseen alhaisemmin kustannuksin kuin muut. Kaikista koulutustapahtumista tiedotetaan ao. kohderyhmille vielä erillisellä koulutuskutsulla. Pelastuslain ja -asetuksen mukaisesti pelastuslaitoksen tulee huolehtia vapaaehtoisten ja sivutoimisten palokuntien miehistön peruskoulutuksen järjestämisestä. Julkaisuun on sisällytetty miehistön peruskursseista vain kurssien tavoitteet ja opetussisällöt. Liitto on varautunut järjestämään peruskoulutusjärjestelmän mukaisia sekä täydennyskursseja tarvitseville pelastuslaitosten kanssa solmittujen yhteistoimintasopimusten mukaisesti. Varautumiskoulutus on suunniteltu siten, että pelastustoimialue voi avullamme toteuttaa koulutuksensa. Tässä julkaisussa mainittujen kurssien lisäksi voimme tarjota myös tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti räätälöityä pelastusalan koulutusta kunnille, laitoksille, yrityksille, sopimuspalokunnille ja eri kohderyhmille, esimerkkejä: varautumis- ja väestönsuojelukoulutus, paloturvallisuus- ja alkusammutuskoulutus, poistumisharjoitukset, ensiapukoulutus, pelastussuunnitelmien laatiminen sekä turvallisuusasioiden konsultointi- ja neuvontapalvelut. Pääosa kurssien ja koulutustapahtumien ajankohdista tarkentuu myöhemmin toimintavuoden aikana. Lisätietoja saa liiton Internet sivuilta ja liiton toimistosta. Muutokset mahdollisia. Tampereella Eeva-Liisa Heikkinen koulutuspäällikkö 4

5 2. Palokuntakoulutus 2.1. Miehistön peruskoulutus Yleistä Pelastustoimen sivutoimisen ja vapaaehtoisen miehistön peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia pelastusyksikön jäsenenä miehistötehtävissä. Peruskoulutus koostuu taulukon mukaisista kursseista, jotka on suoritettava pääsääntöisesti järjestyksessä. Seuraavalle kurssille siirtyminen edellyttää edellisen kurssin hyväksyttyä suorittamista. Kaikille peruskoulutuskursseille on saatavana oppilastyökirja/oppilasaineisto sekä oppimateriaalia sähköisessä muodossa. Palokunnan hälytysosaston jäseneksi liittyneelle järjestetään perehdytyskoulutus oman palokunnan toimesta. Hänen toimiessaan hälytysosaston koulutuksessa hänestä käytetään nimitystä sammutustyöharjoittelija. Koulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, henkiseltä ja ruumiilliselta kunnoltaan tehtävään sopiva henkilö. Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies. Sammutustyökurssin ja savusukelluskurssin suorittaneesta käytetään nimitystä sammutusmies. Miehistön peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Tällöin on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: sammutustyökurssi, savusukelluskurssi, palokuntien ensiapukurssi ja pelastustyökurssi sekä lisäksi yksi seuraavista kursseista: ensivastekurssi, pintapelastuskurssi, vaarallisten aineiden kurssi, turvallisuusviestintäkurssi tai öljyvahingontorjuntakurssi. Palokuntien sivutoimisen ja vapaaehtoisen miehistön koulutuksen järjestämisestä vastaa pelastuslaitos Pelastuslain mukaisesti. Yhteistoiminta ja järjestelyt on sovittu pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksilla. Kaikista liiton alueella järjestettävistä kursseista, myös pelastuslaitosten ja palokuntien itsensä järjestämistä, tulee kurssinjohtajan olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä liiton toimistoon ja kurssin jälkeen toimittaa kurssiseloste rekisteröintiä varten liiton toimistolle. Peruskoulutuksen suunnitelma Vuoden 2015 kurssisisältö pelastustoimen sivutoimisen ja vapaaehtoisen miehistön peruskoulutuksesta tarkentuu koulutustarpeiden mukaisesti ja pelastuslaitosten kanssa sovittujen yhteistoimintasopimusten (palveluhankintasopimusten) puitteissa. Vuoden 2015 aikana tullaan järjestämään n. 30 peruskoulutuskurssia yhteensä n. 500 kurssilaiselle sisältäen kaikki peruskoulutusjärjestelmän kurssit. 5

6 Perus- ja täydennyskoulutuksen tarkemmat kurssisisällöt ovat opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua: 6

7 2. Palokuntakoulutus 2.2. Miehistön täydennyskoulutus Vuoden 2015 täydennyskoulutuksen toteutus neuvotellaan yhdessä pelastuslaitosten kanssa sovittujen yhteistoimintasopimusten (palveluhankintasopimusten) puitteissa. Tavoitteena on vuoden 2015 aikana järjestää alueella 5 täydennyskoulutuskurssia: Ajoneuvon käsittely, 17 h Laskeutuminen ja kattotyöskentely, 20 h Vauriopuiden raivaus, 13 h Viestiliikennekurssi, 12 h Vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi, 16 h 2. Palokuntakoulutus 2.3 Päällystön täydennyskoulutus Toimi oikein paloilmoittimella Palokuntien alipäällystö, palokuntien sivutoiminen, vapaaehtoinen päällystö, yksikönjohtaja Opetussisältö Kurssin tavoitteena on antaa tietoa toimia oikein erilaisilla paloilmoitinlaitteilla, tunnistaa laitteen tilat ja osata lukea ja tulkita ilmoitinkaavioita ja laitteen ilmoituksia. Aika ja paikka Kevät + syksy, Tampere + Hämeenlinna 3. Palokuntatoiminnan kehittäminen 3.1. Palokuntanaistyön koulutus ja tapahtumat Palokuntanaisten peruskurssi, 2pv Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö Helmikuu, Kanta-Häme Kurssi on tarkoitettu kaikille palokuntanaisosaston jäsenille. Kurssin aiheita ovat palokuntanaistoiminnan historia, tavoitteet, kodin turvallisuus ja palokuntayhdistyksen toiminta sekä alkusammutus. 7

8 Palokuntanuorten talvileiri Aika ja paikka Avoin Leirillä tarvitaan naisia muonittamaan. Palokuntanaisten kevätkokous Aika ja paikka Maaliskuu, Kanta-Häme ja sisältö Koulutusta ja palokuntanaistyön kevätkokousasiat Selviydy sähköittä, 1pv Aika ja paikka Huhtikuu Kurssinjohtaja Avoin ja sisältö Miten toimia ja miten voit auttaa muita pitkän sähkökatkon aikana. Palokuntanuorten kesäleiri Aika ja paikka Heinäkuu, Palotarus Leirillä tarvitaan toimijoita keittiöön, kanttiiniin, huoltoon, lapsiparkkiin, ensiapuun. Henkinen ensiapu kriisitilanteessa, 1 pv Aika ja paikka Syyskuu, Kanta-Häme Kurssinjohtaja Avoin ja sisältö Saada valmiuksia kohdata ja auttaa onnettomuuden kohdannutta ihmistä. Ensiapu 2 Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö Lokakuu, Akaa Hillevi Rupponen EA1-kurssin suorittaneille. Palokuntanaisten kirkkopyhä ja syyskokous Aika ja paikka Vastuuhenkilö ja sisältö Pirkanmaa Avoin Osallistuminen jumalanpalvelukseen ja syyskokousasiat. Toimihenkilöiden, kouluttajien ja emäntien opintopäivät Aika ja paikka Kurssinjohtaja ja sisältö Avoin Avoin Nimetyille toimihenkilöille, kouluttajille, kouluttajamestareille ja emännille suunnattu kutsutilaisuus. 8

9 Ajankohtaiskoulutukset 6 tilaisuutta ja sisältö Aika ja paikka Antaa valmiuksia vaikuttaa osastoissa oleviin käytäntöihin ja uusien asioiden omaksumiseen. Autetaan osastoja uusien jäsenten perehdyttämiskoulutuksessa. Pyritään perustamaan naisosastoja niille paikkakunnille, joilla ei vielä osastoa ole ja lisäämään yhteistyötä osastojen kesken. Osastot voivat pyytää ajankohtaiskoulutusta kouluttajilta. Alueiden kanssa sovittavat ajat ja paikat. 3. Palokuntatoiminnan kehittäminen 3.2 Palokuntanuorisotyön koulutus ja tapahtumat Nuorisotyön opintopäivät/kouluttajapäivät Kesto Opintopäivät ovat avoimia kaikille palokuntanuoriso-osastojen johtajille, kouluttajille ja ohjaajille. Opintopäivillä käsitellään palokuntanuorisotyön ajankohtaisaiheita sekä erikseen nimettyä vuosittain vaihtuvaa teemaa 1-2 pv Aika Kevät ja Syksy 2015 Nuoriso-osaston kouluttajakurssi Kesto Koulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 16 vuotta. Hakijalla tulee olla perustiedot ja taidot palokuntatoiminnasta sekä kiinnostus kehittyä ja sitoutua nuoriso-osaston kouluttajatehtäviin. Kurssin tavoite on antaa kurssilaisille valmiuksia toimia nuoriso-osaston kouluttajatehtävissä viikkoharjoituksissa sekä leireillä. Yhteensä 28 tuntia luentoa sekä harjoituksia. Kurssi toteutetaan kahdessa osassa. Opetusaiheet järjestötietous innostaminen esiintymisharjoitukset ohjaaminen ja ohjaajana toimiminen opetuksen suunnittelu opetusharjoitukset Aika Kesällä leirin yhteydessä tai syksyllä

10 Nuoriso-osaston johtajakurssi Kesto Palokuntien nuoriso-osastojen johtajana tai varajohtajina toimivat. Ikäraja 18 vuotta. Antaa valmiuksia ja välineitä toimia nuoriso-osaston johtajan tehtävässä. Käsitellään mm. toiminnan suunnittelua, kirjaamista, elävöittämistä, leiri- ja kilpailutoimintaa sekä hallintoa. Tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia osaston johtotehtävissä sekä suunnitella ja johtaa osaston toimintaa. Kurssin kesto 2,5 päivää Aika ja paikka Tarvittaessa Varhaisnuorisotyön kouluttajakurssi Kesto Opetusaiheet Varttuneet, vähintään 16 vuotta täyttäneet varhaisnuoriso-osaston kouluttajina ja ohjaajina toimivat Antaa valmiuksia ja välineitä toimia ohjaajana ja kouluttajana varhaisnuorten parissa. 2,5 päivää Varhaisnuorisotoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen palokunnassa. Ohjaajana ja kouluttajana toimiminen varhaisnuorisotyössä. Aika ja paikka Tarvittaessa tai alueiden leireillä Palokuntanuorisotyön kilpailutoiminta Kilpailut Ilveskilpailu Liitinviesti Tietokilpailu PaloBandy Aluekilpailut (5 kpl) Taitomerkkikokeet Alueet Alueet/osastot Palokuntanuorisotyön kokoukset Kokoukset Kevätkokous Syyskokous Nuorisotyötoimikunnan kokoukset Nuorisotyötoimikuntien kokoukset Alueiden kokoukset 10

11 Alueiden muut tapahtumat Opintopäivät, vapaa-ajan tapahtumat, yhteisharjoitukset, retkeilypäivät 24 tunnin harjoitukset, diskot, pikkujoulut Palokuntanuorten alueleirit Aika Palokuntanuorten toiminta-alueiden järjestämän teemalliset tai koulutukselliset viikonloppuleirit eri puolilla liiton toimialuetta. Eri aikoina vuotta, eri toiminta-alueilla. Alueleirit (6-7 kpl) Palokuntanuorten talvileiri Tutustuttaa palokuntanuoriso-osastolaiset talvella tapahtuvaan leirielämään ja toimiman yhdessä mm. ruoanvalmistuksessa. Vahvistaa ryhmätyö ja talvisia ulkona selviytymistaitoja. Aika ja paikka Alkuvuodesta 2015 Palokuntanuorten kesäleiri Palokuntanuorille kesäleiri, jolla toteutetaan palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja 7-18 vuotiaille leiriläisille. Leirillä järjestetään lisäksi kilpailuja ja ohjattua vapaa-aikaa. Leirin suunnittelusta vastaa myöhemmin nimettävä leiritoimikunta leiripäällikön kanssa. Aika ja paikka Kesällä, HPL:n toiminta-alueella Kesäleirin kurssit kurssijärjestelmän mukaan Käytössä oleva kurssijärjestelmä perustuu kolmijakoiselle ryhmitykselle opettamisen, oppimisen ja toiminnan mukaan: - Perehtyvä n v. Perehtyvien toiminta on leikkipainotteista puuhailua, jossa tavoitteena oppia itse selviämään pienistä onnettomuustilanteista hauskan toiminnan ohessa. - Oppiva n v. Oppivien toiminta on toiminnallista perusasioiden opettelua. Tavoitteena on oppia ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja tarvittaessa toimimaan sellaisissa sekä oppia ja innostua auttamaan toisia ihmisiä. Palokuntamaailmaan perehtyminen alkaa ja palokuntatoiminnan perusteita opetellaan. - Syventävä n v. Syventyvien toiminta on palokuntamaista palokuntatietojen ja taitojen opiskelua. Koulutus on alkeiskoulutusta hälytys- ja naisosastojen toimintaan. 11

12 Koulutusjärjestelmän rakenne Syventävistä kursseja järjestetään vuorovuosin. Järjestettävät kurssit selviävät leirikutsusta. 3. Palokuntatoiminnan kehittäminen 3.3 Muu palokuntatoiminta Yhdistyksen hallitustyöskentelyn teemapäivä, 3-8 t Opetusaiheet Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja muut yhdistyksen luottamushenkilöt Hallituksen työskentelytapojen tarkastelu, yhdistyksen sääntöjen tulkinnat, toiminnan suunnittelu ja yhdistyksen toimintastrategian luonti. Tavoitteena on yhtenäistää, tehostaa ja selkeyttää hallituksen työskentelyä ja työnjakoa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. yhdistyslainsäädäntö ja yhdistyksen säännöt hallituksen jäsenten tehtävät yhdistyksen ja toimielinten kokoukset yhdistyksen hallinto toiminnan kartoitus, missä yhdistys nyt on ja mitä se tahtoo tulevaisuudeltaan toimintastrategian työstäminen 12

13 Liiton veteraanipäivät, 2 pv Keväällä ja syksyllä 4. Varautumisen ja väestönsuojelun koulutus Asuinkiinteistön turvallisuus kurssi, 8 t (ent. Talon turvallisuuspäällikön kurssi) Tavoitteet Kesto Opetusaiheet Kiinteistöjen turvallisuuspäälliköiksi nimetyt henkilöt. Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että koulutettavat kykenevät talon tai talotaloryhmän, pienen laitoksen tai yrityksen suojelun suunnitteluun, toimenpanoon ja johtamiseen niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Kurssin kesto on 8 tuntia. Kurssin aikana laaditaan tai tarkistetaan talon pelastussuunnitelma. Oppilaskirja: Talon turvaopas (SPEK ). pelastushallinnon paikalliset järjestelyt vaaratekijät talon turvallisuussuunnitelma paloturvallisuus ja hälyttäminen rakenteellinen suojelu suojelujärjestelyt: suojeluhenkilöstö ja sen tehtävät suojelumateriaali. Väestönsuojan hoitajan kurssi, 8 t (4 ot, 4 ht) Kurssi on tarkoitettu väestönsuojien valvojiksi ja -hoitajiksi nimetyille sekä kiinteistönhoitajille ja huoltomiehille. Antaa perustiedot väestönsuojan laitteiden käytöstä, suojan hoidosta ja ja tarkastuksista. Oppilaskirja: Väestönsuojan huolto ja käyttöopas väestönsuojan haltijalle. Opetusaiheet pelastushallinto ja paikalliset järjestelyt vaaratilanteet, esim. säteilyonnettomuudet väestönsuojan laitteet ja varusteet suojan hoito ja tarkastukset normaalioloissa suojan käyttökuntoon laitto ja käyttöönotto eri tilanteissa väestönsuojan laitteiden käyttöharjoittelu 13

14 Varautumisen ja pelastustoimen peruskurssi, 8-16 t Tavoitteet Opetusaiheet Väestönsuojelusta ja varautumisesta kiinnostuneet henkilöt, pelastuskoiraohjaajat, suojelupäälliköiksi nimetyt henkilöt. Kurssi korvaa entisen Pelastustoiminnan peruskurssin pelastuskoiratoiminnassa. Antaa sellaiset tiedot ja taidot, että koulutettavat tuntevat ja tietävät varautumisen ja väestönsuojelun perustoiminnot, omatoimisen varautumisen perusasiat sekä ymmärtävät sen merkityksen normaali- ja poikkeusoloissa. Kurssi sisältää harjoituksia ja ryhmätöitä. vaaratekijät Alkusammutusharjoitus kansalaisen toiminta poikkeusoloissa, säteily ja suojautuminen turvallisuuden tärkeimmät säädökset kansalaisen näkökulmasta Kodin ja asumisen turvallisuus kansalaisen toiminta poikkeusoloissa, säteily ja suojautuminen paikallinen pelastustoimi normaalista erityis- ja poikkeustilaan Kustannukset Ilmoitetaan kurssikutsussa Kotivara-koulutus, 1-3 t Osallistujat Kotivarasta ja omatoimisesta varautumisesta kiinnostuneet henkilöt Tutustutaan kotivaraan ja sen vaatimuksiin sekä mietitään miten sen saisi toimivaksi myös omassa kodissa. Kotivaran erityisvaatimukset ja tuotteiden kierrätys, arjen häiriötilanteet. Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. 5. Pelastuspalvelukoulutus Pelastuskoirayhdistyksien opintopäivät, 1-2 pv Sisältö Pelastuskoiraharrastajat eri pelastuskoirayhdistyksistä Parantaa yhteistyötä pelastuskoiraharrastajien välillä sekä mahdollistaa tapaamiset eri yhdistyksissä toimivien koiraharrastajien välillä. Vaihtuvat ajankohtaisteemat. Paikka Palotarus. 14

15 Rauniokoulutusleiri, 1-2pv Sisältö Paikka Pelastuskoiraharrastajat eri pelastuskoirayhdistyksistä Rauniopelastus harjoitusradalla n. 10 koirakkoa Hämeenlinna 6. Yritysten ja laitosten koulutus Tulitöiden turvallisuuskurssi, 8 t Opetusaiheet Kurssimaksu Kunnossapidosta ja tulitöistä vastaavat, työnjohtajat ja tulityötä suorittavat henkilöt. tuntea ja tietää tulitöiden vaaratekijät ja tarvittavat turvatoimenpiteet tuntea ja osata käyttää alkusammutuskalustoa asennoitua oikein tulitöiden vaaroihin ja niihin varautumiseen muistaa, että yhteistyöllä päästään turvalliseen tuotantoon tulityötutkinnon suorittaminen Kurssikirjana käytetään julkaisua Tulityöt hanskassa (SPEK) Kurssilla käsitellään seuraavia asioita: tulitöiden paloturvallisuus ja vahinkoesimerkkejä suojeluohje ja tulityölupajärjestelmä ja tulitöiden turvatoimenpiteet toiminta palon sattuessa ja hätäilmoituksen tekeminen alkusammutusteoria ja "Tulityö"-video alkusammutuskaluston käytön ja turvatoimenpiteiden harjoittelu Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan. Maksu sisältää tulityökortin (voimassa 5 v.). Automaattisen paloilmoittimen hoitajan kurssi (API-kurssi), 8 t Osanottaja Opetusaiheet Kiinteistön hoidosta vastaavat esimiehet, paloilmoittimen hoitajat ja sijaiset. Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat: oppivat tuntemaan paloilmoittimien rakenteen ja toiminnan osaavat laitteistojen kokeilut tietävät, miten erheelliset ilmoitukset vältetään osaavat laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt paloilmoitinmääräykset tekniikka, hoito ja käyttö Hätäkeskuksen, pelastusviranomaisen ja yrityksen yhteistyö erheelliset ilmoitukset harjoittelua paloilmoittimilla 15

16 Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa Automaattisen sammutuslaitteiston hoitajan kurssi, 8 t Osanottaja Opetusaiheet Kiinteistön hoidosta vastaavat esimiehet, sammutinlaitteistojen hoitajat ja sijaiset. Kurssin tavoitteena on, että koulutettavat: oppivat tuntemaan automaattisen sammutuslaitteiston rakenteen ja toiminnan osaavat laitteistojen kokeilut tietävät, miten erheelliset ilmoitukset vältetään osaavat laitteiston huollon ja kunnossapidon järjestelyt määräykset, tekniikka, hoito ja käyttö hätäkeskuksen, pelastusviranomaisen ja yrityksen yhteistyö erheelliset ilmoitukset harjoittelu Aika, paikka ja kustannukset ilmoitetaan kurssikutsussa. Pelastussuunnitelman laadintakurssit Kurssimaksu Yrityksien sekä virastojen ja laitosten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Antaa valmiudet laatia oman yrityksen pelastussuunnitelma pelastuslain ja asetuksen mukaisesti. Turvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ihmisten ja omaisuuden suojaaminen sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, joten yritys- ja laitossuojelu kattaa niin normaaliolojen kuin poikkeusolojenkin onnettomuus- ja uhkatilanteet. Ilmoitetaan kurssikutsussa. Työpaikan palontorjuntakurssi, alkusammutus 4 h Kohderyhmä Sisältö Hinta Liike- ja teollisuuslaitosten henkilöstö, palosuojeluvalvojat, sekä hoito- ja huoltolaitosten sammutus-/ pelastusryhmän johtajat ja jäsenet. Kurssi perehdyttää henkilöstön ensitoimenpiteisiin onnettomuustilanteissa, palonehkäisyyn sekä alkusammutuskaluston käyttötaitoihin. Tarjouksen mukainen jäsenyys huomioiden. Kursseja järjestetään yrityskohtaisesti ja kohderyhmittäin. 16

17 Tekstiilien paloturvallisuus. 4-8 t Kohderyhmä Sisältö Hotelli- ja ravintola-alan henkilöstö, huolto- ja hoitolaitosten henkilökunta, tekstiiliopettajat jne. Kurssin tavoitteena on perehdyttää tekstiilien palo-ominaisuuksiin sisustusmateriaalina, käyttötekstiilinä jne. Kursseja järjestetään sopimuksen mukaisesti. Ohjelma sisältää tekstiilien palamisen teoriaa ja mm. kankaiden polttonäytteitä. Kustannukset Kustannukset sovitaan tilauskohtaisesti kurssin kesto ja monipuolisuus huomioiden. Yritysturvallisuuden ajankohtaispäivä, 1 pv Kohderyhmä Yritysten ja laitoksien turvallisuushenkilöstö Turvallisuusasiat yrityksissä, uusimmat määräykset ja ohjeet turvallisuudesta, turvallinen yrityskulttuuri, työturvallisuus, ajankohtaisasiat Aika ja paikka avoin 7. Valistustoiminta, kampanjat 112-päivä - valtakunnallinen hätänumeropäivä Kohderyhmä Koko väestö Tavoitteena hätänumeron tunnetuksi tekeminen koko väestölle. Markkinoidaan vuosittaisena palovaroittimen paristonvaihtopäivänä sekä vuosittain vaihtuvaa teemaa hätänumeroon liittyen. paiva.fi. Kotitapaturmien ehkäisykampanja Ihmisellä on vain yksi henki Kohderyhmä Koko väestö Tavoitteena kiinnittää kansalaisten huomio lähiympäristöönsä ja sen kaikinpuoliseen turvallisuuden kohentamiseen. Painopiste vaihtelee vuosittain. Aineisto on saatavissa osoitteessa 17

18 Tapaturmapäivä (perjantai 13.pvä) Kohderyhmä Koko väestö Tavoitteena on kiinnittää kaikenikäisten kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää ja ennaltaehkäistä. Tapaturmapäivä on myös kaikkien tapaturmantorjunta-asioihin liittyvien tahojen yhteistempaus. Pääteema vaihtelee vuosittain.www.tapaturmapaiva.fi Päivä paloasemalla Kohderyhmä Koko väestö Päivä Paloasemalla avaa valtakunnallisen Paloturvallisuusviikon. Palovaroitinpäivä Kohderyhmä Koko väestö Pohjoismaissa vietetään yhteistä Pohjolassa Piippaa -palovaroitinpäivää vuosittain Tavoitteena on herättää keskustelua paloturvallisuudesta ja innostaa ihmisiä ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta omasta paloturvalli suudestaan. Vain toimiva palovaroitin pelastaa ihmishenkiä. Nou Hätä! kampanja Kohderyhmä Peruskoulun 8. luokkalaiset Koululaisten yleisen turvallisuustietouden lisääminen, kuinka välttää vaaratilanteita ja kuinka toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa. Kampanja ja siihen liittyvä kilpailu järjestetään kouluissa yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Pelastusliitto ja pelastuslaitokset järjestävät alue- kilpailun kuntakilpailun voittaneille. Ilmoittautuneet koulut saavat kampanjalta maksuttoman aineis- ton. Aluetason kilpailussa huhtikuussa jokaisen kunnan paras joukkue kisaa jatkopaikasta loppukil- pailuun Pelastusopistolle toukokuussa. 18

19 HÄMEEN PELASTUSLIITTO OMISTAA JA LAINAA JÄSENISTÖLLEEN ERILAISTA KOULUTUKSESSA KÄYTETTÄVÄÄ OMAKUSTANNUSHINTAAN. MATERIAALIN LAINAUKSESSA HUOMIOITAVIA SEIKKOJA: harjoitusvälineitä ja aineistoa lainataan kertaluontoiseen lyhytaikaiseen käyttöön lainauksella on oltava nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa aineiston käytöstä kuljetus ym. kustannuksista vastaa lainaaja (vastaanottaja maksaa) katoamis- ja tahalliseksi tai huolimattomasta käytöstä johtuvissa vahingoittumista liitto periin korjauskustannukset täysmääräisinä uushankintahintaan lainaajalta lainaajan tulee noudattaa ohjeita ja tutustua laitteen oikeaan käyttöön ennen laitteen käyttämistä. laite tulee huoltaa ja palauttaa huollettuna Väline- ja materiaaliluettelo * Skillmeter Anne-opetusnukke elvytyskoulutukseen (2 kpl). 30 /käyttökerta,(3 pv) ei jäsenet 60 + kuljetus * Baby-Anne (perus) opetusnukke, 1 kpl, 20 / kerta * Actar 911 Patrol-laukku elvytyskoulutukseen (2 x 5 kpl) + 2 kpl vauva- actarnukke, 20 / käyttökerta, ei jäsenet 40 / kerta * Savukone 30 / käyttökerta + savuneste + kuljetus Teltat 4x4 ja 4x6 m ns. toriteltta 40 /teltta/kerta (7pv max. kuljetuksineen) * Tyhjiöpatjoja varusteineen monivammapotilaskoulutukseen 10 / patja/kerta * Ensihoitoyksikön hoitopakkeja elvytyskoulutukseen 10 / pakki/kerta * Alkusammutuskoulutusperävaunu opetuskäyttöön 50 /vrk +käytetyt sammutus- ja polttoaineet, ei jäsenet 150 /vrk * Alkusammutuskoulutukseen nestetäyttölaite + sammuttimet (8 kpl) 15 /kerta Lisätietoja liiton toimistosta. HÄMEEN PELASTUSLIITTO, TOIMISTO Kokkolankatu 4, Tampere. Puh , (03)

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen

Raportointi >> Perusraportti Hälytysosaston viikkoharjoitustoiminta ja koulutuksen kehittäminen järjestötoiminta (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö), olet kirjautuneena sisään. 15. elokuuta 2011 12:42:30 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2012 Kokouskutsu s. 4 Pelastuskoirasivut s. 34-43 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat HELSINGIN VÄESTÖNSUOJELUYHDISTYS RY

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA

KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖ OY MESTARITALO PELASTUSSUUNNITELMA HELSINKI 5.3.2009 Copyright: TopFire Oy / Kiinteistö Oy Mestaritalo 06.06.12 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT 1 TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUDEN PERUSTEET

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

Palokuntatapahtuman järjestämisopas. Eija Holmberg Mia Kunnaskari

Palokuntatapahtuman järjestämisopas. Eija Holmberg Mia Kunnaskari OPPAITA PALOKUNTALAISILLE Palokuntatapahtuman järjestämisopas Eija Holmberg Mia Kunnaskari 1 2 OPPAITA PALOKUNTALAISILLE Palokuntatapahtuman järjestämisopas Eija Holmberg Mia Kunnaskari 1 2 PALOKUNTATAPAHTUMAN

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan. 19 koulutussuunnitelma

Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan. 19 koulutussuunnitelma Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan 19 koulutussuunnitelma SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan koulutussuunnitelma Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Suomen pelastustoimi

Suomen pelastustoimi Suomen pelastustoimi 2 Suomen pelastustoimi Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu muodostavat Suomessa kokonaisuuden, jonka valmius kattaa kaikki onnettomuustapaukset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN KOULUTUSMATERIAALI JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUS- JA KERTAUSKOULUTUKSEN PÄIVITETTY KOULUTUSMATERIAALI Kädessäsi on päivitetty ja osittain niin rakenteeltaan kuin sisällöltään uusittu

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille 2011 Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille 1 Kuva: Timo Mäki, Vesilahti Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Ilona Hussi 14.9.2011 2 Sisällys Johdanto 4 Markkinointi 5 Hinnoittelu

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille

Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Kuva: Timo Mäki, Vesilahti 1 Kylätalot käyttöön Vinkkejä ja ohjeita kylätaloille Ilona Hussi 14.9.2011 Pieniä lisäyksiä ja muotoiluja 28.9.2011, Anna

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot