MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2 MERCURIAn visio MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. MERCURIAn arvot toiminnan korkeatasoisuus itsensä kehittäminen ja henkilökohtainen kasvu toiminnan tuloksellisuus

3 MERCURIA toimintakertomus Kertomus 104. toimintavuodelta Sisällysluettelo Rehtorin tervehdys... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Uusi koulutusallianssi... 7 MERCURIA Nuorisokoulutus... 8 MERCURIA Aikuiskoulutus...10 International MERCURIA...12 MERCURIA Future, tutkimus- ja kehitystoiminta...14 Laatutyö ja palautteet...14 Markkinointi ja viestintä...15 Opiskelijapalvelut...16 Yhteistyö entisten opiskelijoiden kanssa...18 MERCURIAn työntekijät esittäytyvät...20 Talous ja tulos...22 Henkilöstö...23 Hallinto...24 Principal s greetings...25 Stipendit lukuvuonna

4 Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella 98 % suosittelee MERCURIAa opiskelupaikaksi. Erityiskiitosta saa myös hyvä ilmapiiri ja korkeatasoinen opetus, kertoo MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen rehtori Tiina Immonen. MERCURIAn johtotiimi. Kuvasta puuttuu Jarno Westerholm. 4

5 Rehtorin tervehdys Ensimmäinen lukuvuoteni rehtorina on ollut työntäyteinen, inspiroiva ja kaikin tavoin mieluisa. Painopisteinä olivat henkilöstön työelämäosaamisen kehittäminen ja toiminta yhteistyöoppilaitosten kanssa. Elokuussa henkilöstön orientaatiopäivillä saimme kuulla tulevaisuuden tutkija Ilkka Halavan ajatuksia siitä, minkälaisia kuluttaja-kansalaiset ovat ja miksi työn johtaminen muuttuu. Inno- Omnian henkilöstö puolestaan tutustutti mercurialaisia sosiaalisen median saloihin, mikä toimi johdantona alkavalle hankkeelle Asiakaspalvelu-tutkinnonosan toteutus sosiaalista mediaa hyödyntäen. Hanketta koordinoi Inno- Omnia, ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen lisäksi siihen osallistui Helmi Liiketalousopisto. Lisäksi MERCURIAn ja Helmen 20 opettajaa ovat osallistuneet Sosiaalisen median työkalupakki -koulutukseen Kansainvälisyyden lisääminen on ollut yksi Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen hallituksen tavoite. Tässä onkin onnistuttu erinomaisesti: vuonna 2011 yhteensä 41 opiskelijaa suoritti työssäoppimisjaksonsa ulkomailla. Tämän lisäksi eri opiskelijaryhmät ovat tehneet opintomatkoja ulkomaille. Uutena yhteistyökouluna on Kroatian Zagrebissa sijaitseva yksityinen bisneskoulu Economic School Katarina Zrinski. Marraskuussa osallistuimme yhdessä opiskelijoiden kanssa tämän koulun kansainvälisen viikon tapahtumiin. MERCURIAssa Yrittäjyys-tutkinnonosaan liittyvä hotellipeli kiinnosti kroatialaisia, ja jatkossa onkin tarkoitus toteuttaa yhden ryhmän hotellipeli englanniksi yhteistyössä uuden kumppanimme kanssa. Yrittäjyyttä on edistetty monella muullakin tavalla. Myyrmäen Rotaryklubi järjesti helmikuussa tilaisuuden, jossa pohdittiin yhdessä opiskelijoiden kanssa teemaa Minustako yrittäjä? Yrittäjyyden oppeja on tarjottu myös yhteistyössä Ammattiopisto Varian opiskelijoille. MERCURIAn yrittäjyyden opettaja on pitänyt auto-, logistiikka- ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille yrittäjyyden kursseja Varian eri toimipisteissä. Olemme myös jäsenenä Vantaan uusyrityskeskuksen hallituksessa ja Helsingin yrittäjien koulutusfoorumissa. Taitoa työelämästä -hankkeen avulla osa henkilöstöstä on käynyt eripituisilla työelämäjaksoilla. Työelämävalmiuksia on kehitetty myös erilaisten kansallisten ja kansainvälisten seminaarien ja koulutusten avulla. Kaksi asiakaspalvelun ja myynnin opettajaa osallistui tammikuussa New Yorkissa pidettyihin Retail s BIG Show messuihin. Joillekuille oman ammattitaidon kehittäminen on merkinnyt jatkoopintojen loppuunsaattamista. Esimerkiksi keskusteluenglannin opettaja Michael Keaney sai maaliskuussa valmiiksi valtiotieteen lisensiaatin tutkinnon. Uusi koulutusallianssi Ravintolakoulu Perhon, Haaga-Perhon, Helmen ja MERCURIAn välillä allekirjoitettiin Kaikkien talojen henkilöstöjen tapaaminen järjestettiin Hotelli Haagassa. Tilaisuudessa esiteltiin oppilaitosten koulutustarjonta ja kollegat tutustuivat toisiinsa. Toukokuussa henkilöstöt kokoontuivat MERCURIAssa, jossa psykologi Tony Dunderfelt alusti aiheesta Onnellisuus ja ilon kokeminen. Martinlaakson lukion ja MERCURIAn johtoryhmät ovat tavanneet säännöllisesti, ja olemme toteuttaneet yhteisen opiskelijahuoltoryhmien vanhempain-illan. Myös Tansanianleirikouluun osallistui molempien koulujen opiskelijoita. Lisäksi opiskelijat ovat voineet hyödyntää molempien oppilaitosten kurssitarjontaa. MERCURIAn johtotiimiin kuuluvat lisäkseni Ritva Hirvonen, Päivi Ohvo, Jussi Kurki, Henni Timonen, Heli Järvilehto, Jarno Westerholm, Hilla Helasaari sekä lähtien myös Marko Päivä. Johtotiimi on kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Laatutyötä on tehty ahkerasti koko lukuvuoden ajan, ja eri osastot ovat kuvanneet työprosessejaan. Lisäksi MER- CURIA Aikuiskoulutuksessa on tehty oppisopimuskoulutuksen sisäinen tarkastus. MERCURIAn vahvuutena on erittäin osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella 98 % suosittelee MERCURIAa opiskelupaikaksi, ja erityiskiitosta saa myös hyvä ilmapiiri ja korkeatasoinen opetus. Haluankin kiittää lämpimästi koko henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä. Erityiskiitokset haluan lausua englannin kielen lehtori Terttu Hautamäelle, joka siirtyy eläkkeelle palveltuaan MERCURIAa ansiokkaasti 25 vuotta. Hyvä fiilis ja tekemisen meininki eivät synny itsestään. Siihen tarvitaan mutkatonta yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Mielestäni olemme onnistuneet tehtävässämme. Tiina Immonen rehtori 5

6 Toimitusjohtajan katsaus vistää yhteistyötä ja verkostoitua toiminnallisesti vahvojen yhteistyöpartnereiden kanssa, jotka kykenevät yhdessä tarjoamaan innovatiivisia, toimialarajat ylittäviä koulutusratkaisuja. Näistä lähtökohdista on saanut alkunsa uusi koulutusallianssi, jonka muodostavat Ravintolakoulu Perho, Haaga-Perho, Helmi Liiketalousopisto ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. Päätavoitteena on vahvistaa osapuolten kilpailu- ja palvelukykyä muodostamalla vahva verkosto, jolla on kattava alakohtainen tarjonta ja mahdollisuus koulutustarjonnan joustavaan suuntaamiseen. Sinikka Sartonen toimitusjohtaja Ammatillinen koulutus yhteiskunnan kehittäjänä Ammatillisen koulutuksen rooli on laajenemassa: paitsi ammattiosaajien kehittämiseen ja kouluttamiseen ammatillinen koulutus kytkeytyy myös yhteiskuntatakuun ja siinä osana olevan koulutustakuun toteuttamiseen. Saatujen kokemusten mukaan koulutus ja työ ehkäisevät tehokkaasti nuorten syrjäytymistä ja kasvussa olevaa sosiaalivajeetta. Työelämän kanssa yhdessä räätälöity laadukas koulutus palvelee myös alueen ja yritysten kehittämistä ja kilpailukykyä. Osaavan työvoiman tarve kasvaa jatkossa poistuman ja nuorisoikäluokkien pienenemisen myötä. Elinkeinoelämä kohdistaa entistä suurempia odotuksia työelämään tulevien ja siellä olevien motivaatiolle, osaamiselle ja itsensä kehittämiselle elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Tulevaisuus ei synny sattumalta, vaan sitä rakennetaan jo tänään. Uudet tavat tehdä työtä ja saada aikaan tehokkaita ratkaisuja vaativat myös ammatilliselta koulutukselta uusia innovatiivisia ratkaisuja ja toimialarajat ylittävää koulutusta ja yhteistyötä. Koulutuksen tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota jo pelkästään julkisen talouden kestävyysvajeen vuoksi. Koulutuksen ylläpitäjien odotetaan toimivan entistä vaikuttavammin, taloudellisemmin ja tehokkaammin. Yksi tapa vastata odotuksiin on tii- Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutus ja tutkimus vuosina linjauksen mukaisesti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä lisätään mm. kehittämällä joustavia opintopolkuja sekä lisäämällä tilojen, tukipalveluiden ja opettajien yhteiskäyttöä. Olenkin iloinen voidessani todeta, että olemme aloittaneet tämän kehittämistyön jo vuonna 2007 samassa kiinteistössä olevan Martinlaakson lukion kanssa. Yhteinen opetustarjonta, kansainväliset projektit ja opiskelijapalvelut ovat kiinteä osa jokapäiväistä toimintaa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on kantanut yhteiskuntavastuunsa hyvin: jo kahdeksannen kerran peräkkäin Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy sai opetus- ja kulttuuriministeriön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mittaavassa vertailussa parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Tulosrahoitus raportissa keskeisellä sijalla on toiminnan vaikuttavuus eli opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opiskelu ja läpäisy. Lukuvuosi oli kehittämisen ja toiminnan uudelleen suuntaamisen aikaa. Opiskelijoille, henkilöstölle, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n omistajille ja hallitukselle sekä oivallisille yhteistyökumppaneille kaunis kiitos upeasta yhteistyöstä! 6

7 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy mukaan uuteen strategiseen allianssiin Allianssisopimuksen allekirjoitustilaisuus Allianssioppilaitosten henkilöstöt kokoontuivat yhteen Hotelli Haagassa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy, Haaga Instituutti-säätiö (Ravintolakoulu Perho ja Haaga- Perho) sekä Helmi Liiketalousopisto Oy allekirjoittivat strategisen allianssisopimuksen. Koulutusallianssin tavoitteena on vahvistaa osapuolten kilpailu- ja palvelukykyä, vastata toimintaympäristön muutospaineisiin sekä niihin tavoitteisiin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut ammatilliselle koulutukselle. Koulutusallianssi pohjautuu verkostomaiseen toimintamalliin, jossa kolme taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvaa koulutuksen järjestäjää kehittävät toimialarajat ylittäviä uusia innovatiivisia koulutusratkaisuja palvelualoille. Toimintaa ohjaa yhteinen johtoryhmä. Ensimmäisinä kehittämiskohteina ovat yhteisen laatujärjestelmän luominen, yhteinen aikuiskoulutus sekä tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Muita painopisteitä ovat mm. henkilöstön kehittäminen, koulutuksen kansainvälistäminen ja yrittäjyyden vahvistaminen sekä opetuksen tukipalvelujen yhdenmukaistaminen. Vuoden 2012 aikana selvitetään uusien osapuolten halukkuutta ja mahdollisuutta tulla mukaan koulutusallianssiin ja täydentää sitä uusilla koulutusaloilla. 7

8 MERCURIA Nuorisokoulutus enemmän käytäntöä, vähemmän teoriaa Ritva Hirvonen koulutusjohtaja Tänä keväänä valmistuvat ensimmäiset peruskoulupohjaiset merkonomit, jotka ova opiskelleet uusien liiketalouden perustutkinnon perusteiden mukaan. MERCURIAsta valmistunut merkonomi osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihteleviin työelämän tilanteisiin ja hallitsee yhdessä tiiminsä kanssa suuriakin tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinto muodostuu useista erilaisista tutkinnon osista, ja näin ollen tutkinnon suorittanut pystyy toimimaan monissa erilaisissa tehtävissä aina assistentin ja myyjän tehtävistä päällikkötasolle asti. Kaikkina kolmena opiskeluvuonna osa tutkinnon tavoitteista opitaan työssä ja työssäoppimisen aikana annetaan ammattiosaamisen näytöt. Koulutusreittivaihtoehtoina ovat asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa myymälätyön ja -markkinoinnin reitti ja kansainvälisen kaupan reitti. Lisäksi voidaan valita talous- ja toimistopalvelut -koulutusohjelman talous- ja finanssipainotteinen reitti. Kunkin reitin valinnaisopinnot mahdollistavat opiskelijan oman kiinnostuksen ja tavoitteen mukaisen suuntautumisen. Opiskelijatutorien opastuksen ja perehdytyksen ansiosta uusien opiskelijoiden on helppoa sopeutua opiskeluympäristöönsä. Koulun alkaessa elokuussa järjestettiin ensimmäisen vuoden opiskelijoille ryhmähenkeä vahvistava orientaatiotapahtuma Holman kurssikeskuksessa. Koko talon yhteinen joulujuhla radio NRJ:n Aamupoikien vauhdittamana vahvisti yhteishenkeä. Lukuisat jalkapallo- ja salibandyturnaukset lukuvuoden aikana sekä Himoksen lasketteluretki pitivät yllä fyysistä kuntoa ja toivat sopivaa piristystä arkeen. Terveisiin elämäntapoihin perehdyttiin hyvinvointiviikon aikana mm. uni- ja pelitietoluennoilla ja tapahtumatorilla. Yhteisillä tempauksilla olemme luoneet iloista MERCURIA-henkeä oppilaitokseemme. Vaikka ammatillisen oppilaitoksen opetus on hyvin käytännönläheistä, Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota myös opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen. Entistä suurempi osa opiskelijoistamme tähtää yhdistelmätutkintoon eli aikoo suorittaa kolmessa vuodessa sekä liiketalouden perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lisäksi yhä useampi valitsee lukiokursseja englannin, ruotsin ja suomen kielestä sekä matematiikasta parantaakseen jatko-opintokelpoisuuttaan. Valmistuvista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. Koulutustarjonta MERCURIA Nuorisokoulutus Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 120 ov Koulutustarjontamme tarkemmin: mercuria.fi Peruskoulupohjainen: Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma talous- ja toimistopalvelujen reitti Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma myymälätyön ja -markkinoinnin reitti kansainvälisen kaupan reitti Kaksoistutkinto (merkonomi + ylioppilas) Ylioppilaspohjainen: Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma kansainvälisen kaupan reitti 8

9 Janikan, Mikaelin ja Florentinan kuulumisia kesän kynnyksellä Janika Lehtonen aloitti syksyllä 2011 merkonomiopinnot Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa. Mikael opiskelee toista vuotta talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelmassa ja Florentina Zeqiri puolestaan valmistuu kesäkuussa 2012 merkonomiksi asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmasta. Florentinan opinnot ovat painottuneet kansainväliseen kauppaan. Kesäloman jo häämöttäessä pyysimme näitä kolmea nuorta kertomaan opiskelustaan ja kesäsuunnitelmistaan. teksti: Marja Saarinen Janika Lehtonen, MP11E Miksi päädyit opiskelemaan Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseen? Minua kiinnosti erityisesti kaupallinen ala, ja eräs ystäväni suositteli minulle MERCURIAa. Olin lisäksi kuullut, että koulu on hyvin kansainvälinen ja että sieltä on hyvät mahdollisuudet päästä ulkomaille työssäoppimaan. Koulurakennus on kaikin puolin siisti ja viihtyisä, minkä vuoksi kouluun tulee mielellään. Mikä on ollut mielenkiintoisinta opiskelussasi? Mielenkiintoisinta tähän mennessä ovat olleet erilaiset tietotekniikan opintojaksot. Toiselta vuodelta odotan kovasti espanjan opintojen alkamista. Minkä koulutusohjelman olet valinnut? Valitsin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman ja siitä kansainvälisen kaupan reitin. Millaisia kesäsuunnitelmia sinulla on? Kesäsuunnitelmiini kuuluu pari ulkomaanmatkaa, festareita, kavereita ja paljon auringonottoa! Mikael Konu, ML10TT Olet nyt jo jonkin aikaa opiskellut koulutusohjelmaopintoja. Miltä opiskelu vaikuttaa verrattuna ensimmäiseen kouluvuoteen? Opiskelu on mukavaa. Olen päässyt enemmän numeroiden kanssa työskentelemään, ja opiskeltavat aineet ovat vaikeampia kuin ensimmäisenä vuonna. Miten lukio-opintojen suorittaminen sujuu merkonomiopintojen rinnalla? Tunteja on enemmän iltapäivisin, joten opiskelu on hiukan raskaampaa kuin muilla, mutta kyllä ne lukio-opinnot siinä rinnalla menevät kivasti. Mikä on mukavinta koulussa? Hyvä kaveriporukka ja rento meininki. Oletko saanut kesätöitä? Olen kyllä hakenut taloushallinnon töitä, mutta en ole vielä saanut vastauksia hakemuksiini. Uskon, että oman alan kesätyötä vielä löytyy. Florentina Zeqiri, MP09TV Valmistut tänä keväänä. Mikä on ollut hyödyllisintä merkonomiopinnoissa? Olen oppinut tosi paljon uutta erityisesti rahoituspalveluista. Aihe on myös kiinnostanut minua eniten. Mitkä ovat kolmivuotisen opiskeluaikasi mukavimmat muistot? Ei tule mieleen mitään erityistä muistoa. Kaiken kaikkiaan MERCURIAssa on ollut kiva opiskella, ja olen viihtynyt täällä hyvin. Tämänvuotinen joulujuhla tietysti on mainitsemisen arvoinen samoin kuin ensimmäisen vuoden tutustumispäivä Holman leirikeskuksessa. Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on? Jatkan opiskelua. Pyrin sekä kauppakorkeakouluun että ammattikorkeakouluun. Eniten minua kiinnostavat jatkossa toimisto- ja pankkityö. 9

10 MERCURIA Aikuiskoulutus yhteistyötä yritysten kanssa Päivi Ohvo aikuiskoulutuspäällikkö MERCURIA Aikuiskoulutus kouluttaa kaupan alan osaajia vasta-alkajista esimiehiin. Tämän mahdollistaa yhteistyö kaupan alan yritysten ja sidosryhmien kanssa. Liiketalouden perustutkinto on säilyttänyt arvostetun asemansa työpaikoilla, ja se toimii myös aikuiskoulutuksemme päätuotteena. Näyttötutkintona suoritettu tutkinto motivoi opiskelijaa, todentaa suoraan olemassa olevan osaamisen sekä yhdistää teorian ja käytännön. Vuosittain yli sata MERCURIAn aikuisopiskelijaa suorittaa liiketalouden perustutkinnon näyttötutkintona. Näyttötutkinnon ideana on osoittaa merkonomilta vaadittava osaaminen työpaikoilla ja aidoissa työelämätilanteissa. Tämä onnistuu hyvin MERCURIAn pitkäjänteisesti rakennetun ja aktiivisen yhteistyöverkoston kanssa. Yritykset ja työnantajat ovat tämän kolmikantaisen koulutusmallin kivijalka, ja yhdessä heidän kanssaan teemme hyvää ja hyödyllistä työtä. Kaupan alan koulutusten jatkuva kehittäminen kuuluu MERCURIAn arkeen ja on osa päivittäistä rutiiniamme. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja asiakkaiden tarpeet ovat saaneet MERCURIA Aikuiskoulutuksen mukaan vauhtiinsa. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme, jotta voimme palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja nopeammin. MERCURIAn toiminnassa näkyy koko kaupan alan henkilöstön ammatillinen kasvu. Nuorimmat opiskelijamme tutustuvat kaupan perustoimintoihin työssäoppimisjaksoillaan, kun taas vanhemmilla opiskelijoillamme on jo vankkaa kokemusta jopa vaativista esimiestehtävistä. MERCURIA Aikuiskoulutuksen toimintaa tukee MERCURIA Future -yksikön tutkimus ja kehitystyö, joka antaa kestävän pohjan koulutusten sisällön ja toteutuksen suunnittelulle myös tulevaisuudessa. Kaupan lähiesimies -koulutuskokeilu on osoittautunut tarpeelliseksi ja lisännyt oppilaitoksen ja yritysten vuorovaikutusta. Opiskelijamme ovat tyytyväisiä MERCURIA Aikuiskoulutukseen, mikä tuli esiin heille tehdyn kyselyn vastauksista. MERCURIAn toiminnassa näkyvät heidän mukaansa työelämälähtöinen, ammattitaitoinen ja asiantunteva opetus sekä kannustava suhtautuminen aikuiseen opiskelijaan. Myös laajat opiskelun tukipalvelut ja henkilökohtainen ohjaus toimivat opiskelijoiden mielestä moitteettomasti. MERCURIA Aikuiskoulutus tarjoaa omaehtoista opiskelua työn ohessa, oppisopimuskoulutusta sekä lyhytkoulutuksia avoimissa ja yrityskohtaisissa ryhmissä. Tarjoamme koulutusta työyhteisöille myös työpaikkaohjaukseen, arviointiin sekä tiimityön ohjaukseen. Vuoden 2011 Aikuismerkonomi -kilpailussa mercurialaiset menestyivät tänäkin vuonna. Opiskelijamme Sami Strömberg sijoittui ensimmäiseksi ja Tuija Oravainen jakoi kolmannen sijan PSK-Aikuisopiston tutkinnonsuorittajan kanssa. Koulutustarjonta MERCURIA Aikuiskoulutus Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Koulutustarjontamme tarkemmin: mercuria.fi Tutkinnot: Liiketalouden perustutkinto, merkonomi oppisopimuksella omaehtoisena koulutuksena Myynnin ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Koulutukset: Kaupan lähiesimieskoulutus Tiimiohjaajakoulutukset Työpaikkaohjaajakoulutus erilaiset räätälöitävät täsmä- ja lyhytkoulutukset 10

11 Opiskelua työn ohella Aikuisopiskelijamme opiskelevat merkonomeiksi tai kaupan lähiesimiehiksi työn ohella. Koulutuksen aikana opiskelijan työpaikka ja oppilaitos toimivat tiiviissä yhteistyössä, koska opintoihin kuuluvat näytöt annetaan työpaikoilla. Aluemyyntipäällikkö Sami Strömberg on suorittanut liiketalouden perustutkinnon aikuisille tarkoitettuna näyttötutkintona. Lähiopetukseen hän on osallistunut maanantai- ja tiistai-iltaisin. Samin opiskelu sujui niin mallikkaasti, että hänet valittiin valtakunnallisesti vuoden 2011 aikuismerkonomiksi. Myyjä ja pukeutumisneuvoja Riina Ruhanen aloitti merkonomiopintonsa syksyllä 2011 HOK-Elannon oppisopimusryhmässä. Myymäläpäällikkö Anne Mård puolestaan opiskelee kaupan lähiesimieheksi MERCURIAssa. Sami Strömberg, MS09-ryhmä Miksi päätit opiskella aikuisiällä merkonomiksi? Päätin aloittaa merkonomiopinnot sen jälkeen kun aloitin myyntityöt teknisellä kaupan alalla yrityksessä nimeltään Böhler Welding Group Nordic Sales AB. Tekninen osaaminen oli hallussa, mutta kaupallista osaamista halusin kehittää ja avartaa. Oletko osallistunut illalla järjestettävään opetukseen? Millaista opiskelu on ollut? Osallistuin lähiopetukseen lähes joka maanantai- ja tiistai-ilta. Oli mielenkiintoista kuunnella ja keskustella eri aiheista muiden iltaopiskelijoiden kanssa. Se avasi uusia näkökulmia omaan tapaan tarkastella asioita ja ilmiöitä. Motivoivaa oli myös se, että hyvin usein pystyin soveltamaan oppimiani asioita jokapäiväiseen työhöni. Olet vuoden aikuismerkonomi. Mikä mielestäsi vaikutti siihen, että juuri sinä tulit valituksi? Luulen, että valintaan vaikutti paljon se, että koulussa opitut asiat näkyivät työssäni joillakin osaamisalueilla hyvinkin vahvasti. Mielestäni on tärkeää päästä kokeilemaan ja soveltamaan oppimista konkreettisesti päivittäiseen työhön. Näin opitut asiat sisäistää parhaiten, ja oman kehittymisen näkevät myös työkaverit ja esimies. Riina Ruhanen, HOKELA11-ryhmä Miltä tuntuu opiskella oppisopimuskoulutuksessa merkonomiksi? Monimuoto-opiskelu houkutteli joustavuudellaan ja käytännönläheisyydellään. Parasta siinä on, että tutkinnon pystyy suorittamaan työn ohessa. Toki tämä tuo omat haasteensa etenkin aikatauluihin, sillä sovitut opiskelu- ja työasiat tulee tehdä ajallaan. On myös hienoa päästä tutustumaan uusiin ihmisiin, jakaa heidän kanssaan ajatuksia ja oppia uutta. Mitä hyötyä uskot liiketalouden perustutkinnosta olevan sinulle jatkossa? Tutkinto auttaa minua ymmärtämään paremmin syy-seuraussuhteita työssäni vahvistaen ammatillista osaamistani. Se antaa myös valmiudet syventäviin jatko-opintoihin ja avaa mahdollisuuksia edetä työurallani. Milloin valmistut? Valmistun keväällä Anne Mård, KALE-ryhmä Mikä on pohjakoulutuksesi? Olen ylioppilas vuosimallia Sen jälkeen olen toiminut koko ajan kaupallisella alalla: ensin 6 vuotta Stockmannin palveluksessa ja sen jälkeen 25 vuotta kulta-alalla, nyt Kultajousi-nimisessä yrityksessä. Mikä sai sinut innostumaan kaupan lähiesimieskoulutuksesta? Kun Kultajousi tarjosi mahdollisuutta osallistua koulutukseen, innostuin heti, koska halusin tulla paremmaksi esimieheksi. Rakastan työtäni ja siksi haluan myös parantaa tapaani toimia. Minulle on tärkeää, että työntekijäni tulevat joka päivä mielellään töihin. Kaupan lähiesimieskoulutus antaa myös mahdollisuuden tavata muita ketjumme päälliköitä, ja tämä yhdessä opiskelu vahvistaa meidän kaikkien osaamista. Mikä on ollut kiinnostavinta opiskelussa? Olen pitänyt kaikesta, mitä olemme opiskelleet tähän mennessä. Opettajat ja luennoitsijat ovat olleet ihania, ja keskustelu heidän kanssaan on ollut avointa ja kiinnostavaa. On ollut upeaa kuulla, miten muilla aloilla toimitaan ja miten ongelmia ratkaistaan. Yllättävää oli havaita, että asiakaspalvelu on hyvin samanlaista alalla kuin alalla. Sosiaalisten tyylien tunnistaminen avasi minulle aivan uuden maailman. Nyt on helpompaa ymmärtää ja tulkita työntekijöiden erilaisia toimintamalleja. Olen nauttinut joka hetkestä MERCURIAssa! Olen tosi kiitollinen, että työnantajani antoi minulle mahdollisuuden opiskella. 11

12 Kansainvälisellä liikkuvuudella iloa opintoihin ja intoa työssäoppimiseen Jarno Westerholm kv-koordinaattori Kansainvälisyyttä on korostettu oppilaitoksessamme useita vuosia ja kansainvälistymistä on pidetty opiskelijan elinikäisen oppimisen kannalta merkittävänä. Kuluneena vuonna tavoitteista ei ole tingitty vaan toimintasuunnitelmaan on kirjattu jälleen uusia toimintamalleja. Työssäoppimisen lisäksi kansainvälisyyttä on lähdetty lisäämään osaksi opintokokonaisuuksia. Tämän ovat mahdollistaneet tiiviit suhteet partnerioppilaitoksiimme sekä myönteiset kokemukset aiemmista projekteista, joiden jatkaminen vuosi toisensa jälkeen nähdään tärkeänä osana niin meidän kuin yhteistyöoppilaitostemme kansainvälistymistä. Perinteinen Työssäoppiminen ulkomailla -teemapäivä käynnisti jälleen vaihto-opiskelijaruletin. Ulkomailla suoritettujen työssäoppimisjaksojen määrä oli edelleen korkea. Yhteensä 32 opiskelijaa suoritti työssäoppimisjaksonsa ulkomailla. Kohdemaina olivat Espanja, Alankomaat, Vietnam, Thaimaa ja Yhdysvallat. Espanja oli tänäkin vuonna ehdottomasti suosituin kohdemaa, jossa työssäoppimisensa suoritti 27 opiskelijaa. Suosion syinä olivat varmastikin hyvät yhteistyöyrityksemme kuin myös mahdollisuus espanjan kielen opintoihin. Vuoden tauon jälkeen yksi opiskelijoistamme sai Chinetin kautta vaihtopaikan Kiinan Suzhousta Marriot-hotellista. Kansainvälisiä projekteja Työssäoppimisjaksojen lisäksi opiskelijamme osallistuivat erilaisiin kansainvälisiin projekteihin sekä kehittivät niitä. Näin he pääsivät tutustumaan uusiin kulttuureihin ja kaupankäyntiin muiden eurooppalaisten kanssa. MERCURIA, Vantaan ammattiopisto Varia ja saksalainen Friedrich-List-Schule jatkoivat edelleen saksalaisiin joulumarkkinoihin liittyvää yhteisprojektia. Projekti oli kehittynyt viimevuotisesta, ja tuotevalikoima vastasi paremmin saksalaisten asiakkaiden ostohalua. Variassa opiskelijatyönä valmistetut tuotteet kävivät hyvin kaupaksi joulumarkkinoilla. Myyjinä toimivat MERCURIAn kolmannen vuoden tuonti- ja vientikaupan opiskelijat. Oppilaitoksessamme on kehitetty Cesimin hotellipelistä yrittäjyyden opetuskokonaisuus, jota markkinoimme ulkomaillekin. Zagrebilaisen Economic School Katarina Zrinskin järjestämällä kansainvälisellä viikolla hotellipeliä pääsi esittelemään kolme viimeisen vuoden opiskelijaamme tuonti- ja vientikaupan reitiltä. Innovatiivinen kansainvälinen verkkoprojektimme jatkui tänäkin vuonna yhteistyössä hollantilaisen Alfa Collegen kanssa kolmatta vuotta. WEB työkaluja hyödynnettiin kolmessa koulurakennuksessa samanaikaisopetuksessa. Yhteensä 34 opiskelijaa, joista 13 oli kolmannen vuoden tuonti- ja vientikaupan reitin suomalaisopiskelijoita, tapasi toisensa Budapestissä tutustuen virtuaaliyritysten henkilökuntaan kasvotusten. Kurssin tuotoksena olivat virtuaaliyritysten Internet-sivustot, blogit sekä englanninkielinen markkinointimateriaali. Projekti on laajenemassa ensi vuonna muihinkin Euroopan maihin, valmisteleva tapaaminen saksalaisten kanssa järjestettiin maaliskuun alussa. Zagrebin tuliaisina meillä oli Grundtvig-projekti, jonka tarkoitus on edistää aikuisopiskelijoidemme liikkuvuutta. Projektin osapuolet tapaavat toisensa toukokuussa, ja käytännön toteutuksen saamme liikkeelle ensi lukuvuonna. Martinlaakson lukio järjesti leirikoulumatkan Tansaniaan Kilingi Pirmary ja Secondary Schooliin lokakuussa Mukaan lähti myös kaksi opettajaa ja kolme opiskelijaa MERCURIAsta. Tansaniassa vietettiin yhteensä kaksi viikkoa auttaen oppilaitosta käytännön ongelmissa ja tutustuen maan kulttuuriin ja luontoon. Vierailu liittyi MERCURIAn, Martinlaakson lukion sekä Kasavuoren koulun kummikouluprojektiin. Opiskelijavaihtoa ja vierailijoita Syyslukukauden lopulla meille tuli neljäksi viikoksi espanjalainen työssäoppija Georgina Baron, joka opiskelee Helmi Liiketalousopiston yhteistyöoppilaitoksessa Collegi Badalonèsissa. Hän piti työstään MERCURIAssa ja suoriutui hänelle osoitetuista työtehtävistä hyvin. Helmikuun alussa saimme vieraaksemme kolme hollantilaista viennin opiskelijaa Alfa Collegen Groningenin-toimipisteestä, Fritz Klon, Marc Schepelin ja Marcel Van der Linden. He halusivat suorittaa Suomessa kolme kuukautta kestävän työssäoppimisjaksonsa. Opiskelijoista kaksi suoritti jaksonsa TNT:llä ja yksi B&F-AM Oy:ssä. Opiskelijat tutustuivat suomalaisiin ensimmäisen verkkoprojektin yhteydessä ja vierailivat Suomessa muutamaan otteeseen projektin päätyttyä. Nyt heillä on ollut oppitunneilla mahdollisuus toimia suomalaisopiskelijoiden tutoreina ja nähdä toteutuksen toimivuutta ja toimintaa Suomesta käsin. Toukokuun alussa MERCURIAssa vierailivat opettajat Mr. Zhou Yuan ja Mr. Zhang Jinbai Nanjing Institute of Industrial Technology:sta sekä opettaja Mr. Liu Yuanhao Suzhou Institute of Tourism and Finance:sta Kiinasta. 12

13 Marc Schepel left) and Marcel Van der Linden at on-the-job Learning period at TNT Finland. International MERCURIA Seidi Lemström at on-the-job Learning period at the Marriot Hotel in Suzhou, China. internationality a key emphasis area on-the-job Learning period programmes in foreign countries available to all students a total of 32 students worked abroad during the academic year participating countries include Spain, Holland, Vietnam, China, Thailand, and the USA MERCURIA also arranged on-the-job Learning period positions for students from Holland and Spain international projects a part of studies possibility to also study foreign languages from the Martinlaakso Upper Secondary School s curriculum MERCURIA has partner schools in Holland, Spain, Germany, England, Croatia, and Tanzania Students from MERCURIA s MP09UK group on a study trip in Barcelona. 13

14 Tutkimus- ja kehitysyksikkö MERCURIA Future tekee tulevaisuutta Kirsti Jokiranta tutkimus- ja kehitysjohtaja Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen tutkimusja kehitysyksikkö MERCURIA Future toteuttaa tulevaisuuden osaamista palvelevia tutkimusja kehityshankkeita ja toimii Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen johtajana. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on toiminut jo kuusi vuotta. Kaupan liiton aloitteesta viritettyyn verkostoon koottiin parhaat kaupan alan ja sen koulutuksen toimijat. Haasteena on kehittää kaupan alan osaamista sekä vetovoimaa. Kehittämiskeskuksen verkostossa on nyt yli 60 kaupan ja alan koulutuksen toimijaa. Verkosto on saanut myös ensimmäiset ammattikorkeakoulujäsenensä, ja se on alkanut kansainvälistyä. Kehittämiskeskuksella on tärkeä tehtävä vahvistaa kaupan alan osaamista yhteisten verkostopäivien ja kehittämisklusterien avulla. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on saanut tukea Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiöltä ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry:ltä sekä tutkimustyöhön että muiden hankkeiden käynnistämiseen. Esimerkiksi keväällä 2011 käynnistetty Tutkinto tekemällä -pilotti on nuorten koulutukseen kohdennettu hanke, joka tähtää merkonomin tutkinnon suorittamiseen niin, että puolet tutkinnon tavoitteista opitaan tekemällä työtä kaupassa. Kiitän lämpimästi molempia tukijoita. Osaamista näkyvissä MERCURIA Future on julkaissut kuluneen lukuvuoden aikana jo viidennen kaupan alan osaamistarpeiden ennakointitutkimuksen, joka on toteutettu yhteistyössä kaupan toimijoiden kanssa ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry:n tukemana. Tuoteperheen viides jäsen on Osaajat tutkimus sekä siitä laadittu julkaisu Osaamista näkyvissä. Ennakointihanke on kaupan alan osaamistarpeiden synteesiarviointi ja siitä johdettu Delfoi-tutkimus, jossa asiantuntija-oraakkelit visioivat alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Tutkimusten loppuraportit ja tiivistelmät ovat Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkkosivuilla Uusi urapolku Vuoden 2009 alkupuolella käynnistetty ja varsin onnistuneeksi osoittautunut työnjohtokoulutuskokeilu jatkuu vuoden 2014 loppuun. Kaupan lähiesimieskoulutus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön työnjohtokoulutuskokeilua, joka kaupan alalla on laajuudeltaan 40 opintoviikkoa. Osaamistavoitteet asemoituvat kaupan myyjätason ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkintotason välimaastoon. Toteutus on yhteistyötä kaupan alan kumppaneiden ja yhteistyöammattikorkeakoulun kanssa. Kokeilun jatkoajan yhteydessä arvioidaan, missä muodossa koulutus voitaisiin vakiinnuttaa osaksi tutkintorakennetta niin, että kaupalla ja sen lähialoilla olisi mahdollisuus tarjota uusi urapolku esimiestehtävissä kehittymiselle. Kuluvan vuoden loppuun mennessä on MER- CURIAsta valmistunut noin 120 uutta kaupan lähiesimiestä sekä päivittäistavarakaupan että erikoistavarakaupan aloille. Painopisteenä laatutyö Henni Timonen laatupäällikkö Laatutyö on ollut MERCURIAssa lukuvuoden yhtenä keskeisenä painopisteenä. MERCURIAn laatutyötä ohjataan ja mitataan EFQM-mallin mukaisesti neljällä tulosalueella: asiakas-, henkilöstö-, yhteiskunta- ja suorituskykytuloksissa. Oppilaitoksen hallitus määrittää vuosittain tavoitetasot, joista osaa kuvaa viisiportainen asteikko. Laatua arvioidaan jatkuvasti MERCURIAn vuosikellon mukaisesti ja laatuportfolioon kootaan yhteenveto laadunhallinnan kehittämiseksi hankitusta tiedosta ja sen hyväksikäytöstä. MERCURIA oli lukuvuonna jälleen suosittu hakukohde. Tavoitteen mukaisesti MER- CURIAn hyvä maine nousi toiseksi tärkeimmäksi 14

15 kriteeriksi opiskelupaikan valinnassa. Opiskelijat ovat varsin tyytyväisiä oppilaitokseensa. Vuonna 2011 valmistuneet antoivat MERCURIAn kokonaistoiminnasta arvosanan 4,1, ja valmistuneista 98 % haluaisi suositella oppilaitosta opiskelupaikkana hyvälle ystävälleen. Kansainväliset mahdollisuudet kiinnostivat, sillä ulkomailla opintoja suorittavien osuus ylittyi reilusti tavoitteesta. MERCURIA on hyvä työpaikka, sillä henkilöstö antoi oppilaitokselle työpaikkana arvosanan 4,3. Ylläpitäjä antoi toiminnan tuloksista eli kokonaisonnistumisesta arvosanaksi 4,5. Prosessien kuvaus on ollut laatutyön yhtenä merkittävänä kohteena. Lukuvuoden aikana keskeisimmät MERCURIAn prosessit on tunnistettu ja kuvattu, niistä on piirretty prosessikaaviot ja kirjoitettu kuvaavat tekstidokumentit. Prosessien kuvaustyön tavoitteina on ollut toimintojen selkeyttäminen. tikokemusten jakaminen. Hankkeen aikana on perehdytty hankekumppaneiden laatukäytänteisiin ja sitä kautta on löydetty uusia toimintatapoja MERCURIAan. Alueellisen verkoston yhteistyö jatkuu myös seuraavana lukuvuonna. Verkkomainonta ja blogi tuovat lisää näkyvyyttä Laatutyötä on tehty myös alueellisen verkostoitumisen kautta. MERCURIA on yhtenä partnerina vuoden 2012 alusta alkaneessa Opetushallituksen tukemassa LARK Laatua ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien kokonaisvaltaista ja järjestelmällistä laadunhallintaa sekä vahvistaa alueellista verkostoitumista laadunhallinnan kehittämisessä. MERCURIAn painopisteinä hankkeessa on koko henkilöstön osallistaminen laatutyöhön, aikuiskoulutuksen laatumittariston luominen benchmarkkaamalla hankekumppaneita, nuorten ja aikuiskoulutuksen laatumittariston systematisointi vertailukelpoisen tiedon saamiseksi ja vertaisarvioin- löstökin. Blogi löytyy osoitteesta: Blogissa on mahdollista viestiä oppilaitoksen tapahtumista ja toiminnasta monipuolisesti ja rennosti. Sekä blogi että Facebook ovat osa nuorten ja aikuisten arkea ja siksi tärkeitä viestintä- ja markkinointikanavia myös MERCURIAlle. Hilla Helasaari tiedottaja Lukuvuoden aikana MERCURIAn markkinointi on ollut monipuolista ja vilkasta. Printtimainonnan rinnalla olemme mainostaneet entistä enemmän myös verkossa, lähinnä Facebookissa ja Googlessa. Facebook-mainonta on lisännyt tykkääjien määrää Facebookprofiilissamme ja ohjannut vierailijoita myös kotisivuillemme. Keväällä aloimme pitää blogia, johon kirjoittavat niin opiskelijat kuin henki- Nuorisokoulutusta olemme esitelleet tuttuun tapaan myös kiertämällä pääkaupunkiseudun yläkouluja markkinointitiimin voimin. Vierailimme Vantaan, Nurmijärven, Helsingin sekä Espoon yläkouluissa ja lukioissa. Tammikuussa osallistuimme näyttävästi Next Step -messuille Helsingin messukeskuksessa. Opintoohjaajille järjestimme lokakuussa info-illan. Olimme lisäksi mukana opinto-ohjaajien päivillä Hämeenlinnassa. Avointen ovien -päivää vietimme tammikuussa. Aikuiskoulutuksemme osallistui mm. Aikuiskoulutustori-tapahtumaan Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä sekä TE-toimistojen aikuiskoulutustoreille Vantaan alueella. NextStep-osaston valmistelua. 15

16 Opiskelijapalvelut Opiskelijahallinto MERCURIAn opiskelijahallinnon väki palvelee niin aikuis- kuin nuoriso-opiskelijoita erityyppisissä tarpeissa. Opiskelija pääsee myös itse seuraamaan opintosuoritustensa kertymistä web-pohjaisella WinhaWille-ohjelmalla. MERCURIAn aikuisopiskelijoita palvelevat koulutussihteerit Maarit Hirvasvuopio ja Kaisa Markkanen. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen nuoriso-opiskelijoiden apuna ovat opintosihteeri Kirsi Rannisto sekä koulutussuunnittelija Johanna Sysimetsä. Opinto-ohjaus Opiskelijoiden tukena opintojen suunnittelussa ja aikatauluttamisessa ovat MERCURIAn opinto-ohjaaja Raija Saastamoinen. Jatkoopintojen ohjausta antaa opettaja Mika Orenius. Opinto-ohjaajien lisäksi jokaisella luokalla on oma ryhmänohjaajansa, joka huolehtii ryhmänsä opiskelijoiden käytännön asioiden sujumisesta. Kirjasto MERCURIA-talon kirjasto palvelee sekä Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen että Martinlaakson lukion opiskelijoita ja henkilöstöä. Kirjastossa on lainattavissa myös kurssikirjoja. Kirjastossa ja IT-lukusalissa on lisäksi useita tietokoneita käytettävissä esimerkiksi opinnäytetyön tekemiseen. Kirjastonhoitajana toimii Seija Huttunen. Työ- ja urapalvelut MERCURIA Työ- ja urapalvelut toimii yhteistyössä yritysten kanssa ja välittää niille osaavaa työvoimaa työssäoppijoiksi tai työntekijöiksi. Työ- ja uraohjaaja Marja Saarinen palvelee sekä Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa opiskelevia että sieltä valmistuneita. Häneltä saa neuvoja hakemuksen ja CV:n laadintaan sekä ohjeita työhaastattelutilanteisiin ja oman uran suunnitteluun. Lokakuussa 2011 MERCURIAssa järjestettiin rekrytointimessut sekä kauppaoppilaitoksen että lukion opiskelijoille. Messuille osallistui monipuolisesti eri alojen yrityksiä: HOK-Elanto, Kesko, Stockman, Aktia, Nordea, Securitas, Management Events, Opteam ja Barona. Tarjolla oli vakituista ja määräaikaista työtä sekä kesätyötä ja harjoittelupaikkoja. Osa yrityksistä piti lisäksi tietoiskuja, joiden tarkoituksena oli antaa kuvaa opiskelijoille yritysten toiminnasta. Työ- ja urapalvelun kautta haetaan osaajia erityisesti toimistotyöhön. Lukuvuonna tarjolla oli esimerkiksi toimistoassistentin, myyntiassistentin, media-assistentin, reskontranhoitajan, hankintakoordinaattorin, palkanlaskijan ja palveluneuvojan tehtäviä. Asiakasyrityksistämme mainittakoon Huoneistomarkkinointi, Leaseplan, POP Vakuutus, ISS Palvelut, Snellman Trading ja Keskuskauppakamari. Toimeksiantoja tulee yrityksiltä mukavasti, mikä osoittaa, että MERCURIA Työ- ja urapalvelut tunnetaan hyvin pääkaupunkiseudulla ja palvelu löytyy helposti Internetistä. Terveydenhoito ja kuraattoripalvelut Terveydenhoitaja on tavattavissa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa päivittäin joten opiskelijat voivat tulla vastaanotolle aina, kun he haluavat puhua terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa opiskelijan lääkärin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai muun asiantuntijan palvelun piiriin. Terveydenhoitaja on yhteyshenkilö kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveydenhoitajana toimii Minna Leutonen. Psykiatrisen sairaanhoitajan / kuraattorin vastaanotto on avoinna joka päivä. Palvelu on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille. Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa opiskelijoille vastaanotollaan tukea, terapeuttista hoitoa sekä ohjausta. Toimintaperiaatteina ovat luottamuksellisuus, kokonaisvaltaisuus, yksilöllisyys sekä vapaaehtoisuus. Opiskelija voidaan tarvittaessa ohjata Vantaan lääkärikeskukseen erikoislääkärin vastaanotolle. Käynti Vantaan lääkärikeskuksessa on kauppaoppilaitoksen opiskelijalle maksuton. MERCURIAn kuraattorina toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Tuija Merivirta. Raija Saastamoinen Seija Huttunen Marja Saarinen Minna Leutonen Tuija Merivirta 16

17 Erityis- ja pienryhmäopetus Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa erityisopetuksen tavoitteena on antaa jokaiselle opiskelijalle sellainen kaupan ja hallinnon alan ammattitaito, että hän työllistyy koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Erityisopiskelijan opinnot suunnitellaan opiskelijan ja moniammatillisen opiskelijahuoltoryhmän kanssa yhteistyössä ottaen huomioon opiskelijan erityistarpeet ja erityisosaamisen. Erityisopetuksen tarve ja muoto määritellään jokaiselle opiskelijalle erikseen. Tuen tarpeen määrittelyssä auttavat kaikille aloittaville opiskelijoille tehtävät lukiseulat ja alkukartoitukset. Erityisopetus on MERCURIAssa järjestetty joko koko- tai osa-aikaisena erityisopetuksena tai normaaliin luokkaan integroituna opetuksena. Erityisopetuksen järjestämisestä ja opetukseen liittyvistä tukitoimista vastaa opiskelijahuoltoryhmä. Pienryhmä toimii koulussamme joka päivä. Pienryhmäopetusta tukevat tekniset ja sähköiset apuvälineet (älytaulu, Fronter, erilaiset virtuaaliset oppimisohjelmat jne.) Pienryhmäopiskelijat suorittavat opintoja omassa tahdissaan, joten kokoaikainen pienryhmäopetus on sekin suurimmaksi osaksi yksilöopetusta. Osa pienryhmän opiskelijoista suorittaa suuren osan tutkinnosta työssäoppimalla. Osaaikaisesti pienryhmässä opiskellaan pääsääntöisesti äidinkieltä, vieraita kieliä ja matematiikkaa. Pienryhmässä voi suorittaa myös rästiin jääneitä tehtäviä tai kokeita sekä saada tukiopetusta. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen erityisopetuksesta vastaavat erityisopettajat Marisa Köngäs sekä Sirkku Ohvo. Heidän lisäkseen erityisohjausta tarjoavat myös MER- CURIAn aineenopettajat. IT-palvelut Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen IT-tiimi huolehtii niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin koneiden ja laitteiden sekä ohjelmistojen toimivuudesta. Tietokoneita on opiskelijoiden käytössä noin neljäsataa. Osa koneista on opiskelijoiden vapaassa käytössä, mutta suurin osa niistä sijaitsee atk-luokissa. Perusohjelmistoihin kuuluvat Microsoft Office -ohjelmien lisäksi erilaiset taloushallinnon sekä asiakaspalvelun ja myynnin opetusta tukevat ohjelmat. Kaikki koneet päivitetään vuosittain. Nopean tiedonhaun varmistaa 100 Mbit/s:n Internetyhteys. Jokainen opetusluokka on varustettu dataprojektorilla ja osassa luokista on käytössä oppimista tukevat älytaulut. IT-tiimin muodostavat atk-suunnittelija Kari Aaltonen, atk-asiantuntija Petri Viinikainen, media- ja av-asiantuntija Ville Lindfors sekä atk-tukihenkilö Pauli Hautakoski. MERCURIAn IT-palveluista vastaa talouspäällikkö Jussi Kurki. Liikuntapalvelut Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella on oma liikuntasali, joka on jaettavissa väliseinällä kahteen osaan. Opiskelijoiden käytössä on lisäksi tasokas kuntosali laitteineen. Liikuntatunneilla käydään myös mm. uimassa Martinlaakson uimahallissa, pelaamassa jääkiekkoa Myyrmäen jäähallissa ja salibandya Energia Areenalla. Liikunnan opetuksesta vastaa liikunnanopettaja Päivi Ryynänen. Ravintolapalvelut Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen sekä Martinlaakson lukion ravintola- ja kahvilapalveluista huolehtii Fazer Amican ylläpitämä ravintola Traderia. Päivittäin maukkaan, nuorisoopiskelijoille maksuttoman lounaan käy nauttimassa keskimäärin 700 opiskelijaa ja oppilaitosten henkilöstöön kuuluvaa. Traderian kahvila on mukava kohtaamis- ja virkistäytymispaikka opiskelun lomassa, tarjolla on virvokkeita sekä suolaista ja makeaa purtavaa moneen makuun. Ravintola palvelee myös iltaopiskelijoita. Traderiaa luotsaa ravintolaesimies Minna Klemetti. Marisa Köngäs Sirkku Ohvo Jussi Kurki Päivi Ryynänen Minna Klemetti 17

18 Yhteistyö entisten opiskelijoiden kanssa Marja Saarinen työ- ja uraohjaaja MERCURIA Alumni -yhdistys MERCURIA Alumni -yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta ja Mercuria Business Schoolista (amk) valmistuneiden suhteita toisiinsa ja entiseen oppilaitokseensa. Yhdistys edistää yhteistyötä oppilaitoksen ja elinkeinoelämän välillä ja tekee merkonomi- ja tradenomitutkintoa tunnetuiksi liike-elämässä. Yhdistyksen toiminta jatkui aktiivisena lukuvuonna Marraskuussa 2011 vierailimme Perheyritysten liitossa, jossa toimitusjohtaja Matti Vanhanen esitteli meille liiton toimintaa ja perheyritysten tulevaisuuden näkymiä ja haasteita. Tilaisuuden jälkeen vietimme mukavan illan Ravintola Manalassa. Huhtikuussa 2012 joukko yhdistyksen jäseniä vietti viikonlopun keväisessä Berliinissä. Vierailimme mm. Suomen Berliinin-lähetystössä ja osallistuimme mielenkiintoiselle kiertoajelulle, jonka aikana näimme Berliinin merkittävimpiä nähtävyyksiä ja paikkoja kuten Checkpoint Charlien, Potsdamer Platzin, Gedächtniskirchen ja Brandenburger Torin. MERCURIAn merkonomeja vierailulla entisessä oppilaitoksessaan Joulukuun projektiviikolla järjestettiin opiskelijoille kaksi paneelikeskustelua, joihin oli kutsuttu MERCURIAsta valmistuneita merkonomeja. Ensimmäiseen paneeliin osallistuivat 2000-luvulla valmistuneet merkonomit Linda Virtanen, Lauri Peltola ja Merita Lantto. Toisessa panelissa keskustelivat hieman vanhemmat opiskelijat, jotka olivat yhtä lukuun ottamatta valmistuneet jo 90-luvulla. Paikalle tulivat Pekka Karhu, Tuula Lind, Ly Huong Nguyen, Tuukka Saarelainen ja Kati Suvanto. Paneelin veti opettaja Mika Orenius, joka pyysi merkonomeja esittelemään urapolkuaan ja käymään läpi merkonomikoulutuksestaan saamaansa hyötyä. Panelistit antoivat opiskelijoillemme myös ohjeita ja vinkkejä menestymiseen työelämässä ja elämässä yleensä. Opiskelijoita kehotettiin olemaan rohkeita, ottamaan riskejä ja seuraamaan sydämensä ääntä eli tekemään juuri niitä asioita ja päätöksiä, jotka tuntuvat oikeilta. Kaikki valmistuneet ovat löytäneet paikkansa: suurin osa on työelämässä, mutta pari jatkaa vielä opintojaan. Linda Virtanen opiskelee talotekniikan insinööriksi ammattikorkeakoulussa ja Lauri Peltola valmistuu kohtapuolin kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Muut ovat edenneet työelämässä, muutama aina esimiestehtäviin asti. Esimerkiksi Pekka Karhu työskentelee Tikkurila Oy:ssä kehityspäällikkönä ja Tuukka Saarelainen Ten Pointsilla maajohtajana. Kati Suvanto toimii yrittäjänä ja Merita Lantto Nelonen Medialla kampanjasuunnitelijana. Tuula Lind työskentee Verohallituksessa taloushallinnon tehtävissä ja Ly Huong Nguyen Kühne & Nagelilla business controllerina. Iloisia alumneja yhdistyksen Berliinin-matkalta. Alumniyhdistyksen hallitus lukuvuonna : Tuomas Jääskeläinen, hallituksen puheenjohtaja Sami Sinisalo, jäsen ja rahastonhoitaja Harri Lehtomäki, jäsen Kirsi Oras, jäsen Jouni Parkkonen, jäsen Jani Pulkkinen, jäsen Aki-Pekka Suoranta, jäsen Marja Saarinen, varajäsen Suvi Sivuranta, varajäsen Toiminnantarkastajat: Tommi Rehn ja Tiina Torvinen Toiminnantarkastajien sijaiset: Anssi Järvilehto ja Arto Käyhkö Alumnikoordinaattorina toimii suomen kielen ja viestinnän lehtori, uraohjaaja Marja Saarinen. Kaikki oppilaitoksesta valmistuneet ja oppilaitoksessa työskentelevät ja työskennelleet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Yhdistykseen voi liittyä MERCURIAn www-sivuston kautta mercuria.fi > Opiskelijapalvelut > Alumni 18

19 Uratarinoita Tuukka Saarelainen eteni golftuotteiden parista kenkäbisneksen huipulle. Tuukka Saarelainen valmistui markkinointimerkonomiksi Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta joulukuussa vuonna Hän opiskeli ryhmässä, jossa merkanteista koulutettiin markkinointimerkonomeja. Opiskeluaikana Tuukka teki töitä Myyrmäen pizzataksissa kokkina ja kuskina sekä Oy MatMan AB:ssa likaakeräävien ovimattojen, tuulikaappimattojen ja tekstiilimattojen myyjänä. Vuonna 1998 hän aloitti tukkumyyjänä yrityksessä nimeltä Golf Ace Oy, joka toi maahan golfalan vaatteita suurimmilta brändeiltä. Hyvin nopeasti hänestä tuli logotuotevastaava samassa yrityksessä. Vastuualueet kasvoivat ja toimenkuva laajeni, vuonna 2001 Tuukka vastasi jo Itä-Suomen myynnistä ja markkinoinnista luvun puolessavälissä Tuukka aloitti työt sales presentative -tehtävässä Vagabond Finlandilla, joka on muotikenkien markkinajohtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vagabondilla Tuukka yleni sales manageriksi, jossa tehtävässä hän toimi vuoden 2011 loppuun asti. Tällä hetkellä Tuukka työskentelee toisessa ruotsalaisessa muotikenkäyrityksessä Ten Pointsissa. Siellä hän toimii Suomen ja Baltian maiden maajohtajana sekä kansainvälisen suunnittelutiimin jäsenenä. Ly Huong Nguyen jatkoi taloushallinnon opintojaan ja päätyi business controlleriksi kansainväliseen yritykseen. Ly Huong Nguyen valmistui yo-merkonomiksi Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta keväällä Hän opiskeli taloushallinnon koulutusohjelmassa ja jatkoi välivuoden jälkeen opintojaan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa valmistuen tradenomiksi vuonna Merkonomiopiskelujensa aikana Ly Huong teki osa-aikatöitä Kultajousi-nimisessä kultasepänliikkeessä ja jatkoi siellä myös valmistumisensa jälkeen. Keväällä 2006 hän pääsi oman alansa tehtäviin eli talousassitentiksi Inchcape Motors Finlandille. Ly Huong työskentelee tällä hetkellä neljättä vuotta business controllerina, muutospäällikkönä ja tiiminvetäjänä logistiikka-alan yrityksessä nimeltään Kuehne & Nagel. Työssään hän tekee myyntikatehallinta-analyyseja ja raportointia, ja lisäksi hän on pääkäyttäjänä yrityksen taloushallintojärjestelmässä sekä johtaa ostoreskontratiimiä. Merita Lantto viihtyy media-alalla. Merita Lantto valmistui vuonna 2002 yo-merkonomiksi Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta. Hänen koulutusohjelmanaan oli asiakaspalvelu ja markkinointi, ja opinnot painottuivat kansainväliseen kauppaan. Merita jatkoi opintojaan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa, mutta ne jäivät kesken, koska työelämä vei hänet mukanaan. Merita työskentelee tällä hetkellä Nelonen Medialla TV-kampanjasuunnittelijana. hän viihtyy media-alalla hyvin ja pystyy hyödyntämään työssään erinomaisia viestintätaitojaan ja sosiaalisuuttaan. 19

20 MERCURIAn työntekijät esittäytyvät Teksti: Marja Saarinen Satu Uronen Jari Vihanne Mika Orenius Heli Järvilehto Pyysimme muutamaa mercurialaista kertomaan, mitkä ovat olleet kuluneen lukuvuoden kohokohtia ja mitä he odottavat seuraavalta vuodelta. Haaviin tarttuivat Satu Uronen, Jari Vihanne, Mika Orenius, Heli Järvilehto, Kirsi Rannisto, Kaisa Markkanen, Raija Saastamoinen ja Päivi Ryynänen. Traderia-opiskelijaravintolan puolella tapasimme ravintolaesimies Minna Klemetin. Satu Uronen, asiakaspalvelun ja myynnin opettaja Satu pitää kuluneen lukuvuoden merkittävimpänä kokemuksena Tutkinto tekemällä -koulutuksen suunnittelua ja toteutusta. Siinä ideana on suorittaa puolet merkonomiopinnoista koulussa ja puolet aidossa työympäristössä. Lukuvuonna Satu jatkaa kehittämistyötä Tutkinto tekemällä hankkeessa ja Visuaalisen myyntityön opintokokonaisuudessa. Jari Vihanne, infopisteen hoitaja Jarin mielestä koko lukuvuosi on ollut yhtä kohokohtaa. Hän on viihtynyt MERCURIAssa erinomaisesti. Meidän muiden on ollut mukavaa tulla aamuisin töihin, kun infossa on vastassa mies, joka on yhtä hymyä. Seuraava lukuvuosi taitaa mennä samaan malliin. Jari on kuitenkin sitä mieltä, että palvelua voi aina parantaa. Mika Orenius, yhteiskunnallisten ja kulttuuriaineiden opettaja, jatko-opintojen ohjaaja Mikan lukuvuosi huipentui jo syksyllä Tansaniassa järjestettyyn leirikouluun. Afrikka ja sen ihmiset tekivät Mikaan lähtemättömän vaikutuksen, kaikilla tasoilla. Mikan maailmankuva avartui, ja matka oli kaiken kaikkiaan myös ammatillisesti opettavainen. Mika toivoo, että uusi lukuvuosi veisi oppilaitostamme yhä saumattomampaan tietotekniikan ja opetuksen yhteistyöhön. Mika odottaa lisäksi tutuksi tullutta vuodenkiertoa juhlineen ja merkkipäivineen. Heli Järvilehto, taloushallinnon opettaja Helin mielestä parasta hänen työssään on päivittäinen luokkatyöskentely yhdessä opiskelijoiden kanssa. Nuoret ovat iloisia, valoisia ja innokkaita, ja heistä saa energiaa. Heli toivoo nuorille hyviä työllistymismahdollisuuksia ja intoa jatkaa opintoja vielä merkonomiopintojen jälkeenkin. Kirsi Rannisto, nuorisokoulutuksen opintosihteeri Kirsistä on mukavaa tavata opiskelijoita päivittäin ja auttaa heitä opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Myös yhteiset juhlat ja tapahtumat ovat jääneet positiivisina mieleen, ja keväinen valmistumisjuhla on aina odottamisen arvoinen. Kirsi odottaa uudelta lukuvuodelta mm. aloittavia uusia opiskelijoita, onnistumisen riemua, mahtavia hetkiä opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa, uusia kokemuksia ja reipasta meininkiä. Kaisa Markkanen, aikuiskoulutuksen opintosihteeri Kaisa nimeää lukuvuotensa kohokohdaksi yllättäen MAANANTAIT. Ainakin hänestä on mukavaa tulla töihin viikonlopun jälkeen. Lisäksi Kaisan mieleen ovat jääneet uusien ryhmien aloitukset, valmistujaiset sekä oman liiketalouden perustutkinnon loppuun suorittaminen. Häntä ilahduttaa erityisesti, että MERCURIAn iltamerkonomi vuosimallia 2011 valittiin valtakunnallisesti vuoden aikuismerkonomiksi. 20

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö?

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Retail- päivä 4.11.2009 Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA paikkoja bisnesluokassa

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä

NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä NonStop malli aloittavat ja jatkavat opiskelijat opiskelevat ammattiin samassa ryhmässä Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt Hilton Helsinki Kalastajatorppa Ammattiopisto Nurmes Kaija Mattila NonStop

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus

Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi. Jyväskylän oppisopimuskeskus Työpaikalla tapahtuva koulutus Oppisopimuksella ammattilaiseksi 1 Jyväskylän oppisopimuskeskus HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA SUUNNITTELU OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN JA OHJAAMINEN

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot