Loppuraportti Lahopuutarha-hanke Risto Sulkava. Luonnonsuojelija-lehden Lahopuutarha-artikkelin aloitusaukeama

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti 12.1.2014. Lahopuutarha-hanke 15.1. 31.12.2013. Risto Sulkava. Luonnonsuojelija-lehden Lahopuutarha-artikkelin aloitusaukeama"

Transkriptio

1 1 Loppuraportti Lahopuutarha-hanke Risto Sulkava Luonnonsuojelija-lehden Lahopuutarha-artikkelin aloitusaukeama HANKKEEN TAUSTA Lahopuu on Suomen luonnossa keskeinen elinympäristö merkittävälle osalle lajistoa. Arvioiden mukaan joka neljäs metsäelinympäristössä elävä laji on tavalla tai toisella riippuvainen tietynlaisen lahoavan puuaineksen olemassaolosta. Lahopuulla elävien lajien elinmahdollisuuksia voidaan turvata monenlaisissa ympäristöissä, missä puiden sallitaan lahoavan: suojelualueilla, talousmetsissä sekä pihoilla ja puistoissa. Lahopuulla elävät lajit viihtyvät elinympäristössä, jossa sopivanlaatuista lahopuuta on jatkuvasti tarjolla lajin yksilöiden tavanomaisen leviämiskyvyn kattavalla alueella. Kaupunkiluonnon ja puutarhojen merkitys lahopuulla elävien lajien elinympäristönä voisi olla paljon nykyistä suurempi, jos lahopuu miellettäisiin nykyistä paremmin osaksi puistojen ja puutarhojen ilmettä. Erityisen tärkeää tämä olisi jalojen lehtipuiden lajiston ja muiden erikoispuulajeilla viihtyvien

2 2 lahopuulajien suojelemiseksi, sillä huomattava osa Suomen jaloista lehtipuista ja muista erikoisista puulajeista kasvaa kaupungeissa ja pihapiireissä. Lahopuilla elävä lajisto on ollut biodiversiteettitutkimuksen kohteena monissa laajoissa tutkimushankkeissa luvulla. Tutkimuksen kautta saavutetun tiedon ja ymmärryksen levittäminen laajemmin yhteiskuntaan on tärkeätä. Tältä taustalta nousi idea Lahopuutarha-hankkeesta. Kun hankkeen rahoittajaksi löytyi Maj & Tor Nesslingin säätiö, voitiin työ viedä Suomen luonnonsuojeluliitossa läpi. Lahopuutarha-hanke pyrki tavoitteisiinsa pääosin viestinnän keinoin, mutta myös kehittämällä uusia innovaatioita lahopuun lisäämismahdollisuuksiksi. Samalla lisättiin kansalaisten tietoisuutta kaupunkiluonnon tarjoamista ekosysteemipalvelusta, sekä taajamien viheralueiden tärkeydestä luonnonvaraisten eliölajien suojelussa. TAVOITTEET Viestinnällisessä hankkeessa pyrittiin nostamaan yleistä ymmärrystä lahopuun merkityksestä, kauneudesta ja etenkin mahdollisuuksista lisätä lahopuuta ja lahopuulajistoa omakoti- ja kaupunkiympäristöissä. Ympäristökasvatuksellinen näkökulma oli vahva. Hankkeen tavoitteena oli myös kytkeä suomalainen design ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen kehittämällä keinoja, joilla lahopuun säilyttäminen ja lisääminen toteutuu pihojen, puistojen ja puutarhojen hoidossa. TOTEUTUS JA OHJAUSRYHMÄ Lahopuutarha hankkeen ohjausryhmän muodostivat Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta ja Lauri Saaristo Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. Hankkeen käytännön toteutuksen teki Risto Sulkava, jolle oli Suomen luonnonsuojeluliitossa varattu hankkeeseen työaikaa noin päivä viikossa, vuoden 2013 ajan. Suunnittelukilpailun osalta tiiviissä yhteistyössä Lahopuutarha-hankkeen kanssa toimivat Jyrki Sinkkilä Aaltoyliopistosta, Jari Niemelä ja Kati Vierikko Helsingin yliopistosta. Lahopuuaitojen teko ei olisi onnistunut, eikä jatkosuunnittelu toimisi, ilman Helsingin kaupungin Tuuli Ylikotilaa ja Sami Kiemaa sekä Aallon Tuula Isohannia ja Meri Löyttyniemeä sekä Helsingin yliopiston Anna-Maija Lukkaria. Luonnonsuojeluliiton toimistolla hankkeen viestinnässä avustivat etenkin Maija Lielahti, Liisa Hulkko ja Matti Nieminen, sekä taloushallinnosta huolehti Pekka Kassila. Myös monet muut, niin Luonnonsuojeluliitosta kuin muualtakin, olivat mukana ja apuna jossakin hankkeen vaiheessa. Kiitos kaikille! KULURAKENNE Lahopuutarha-hanke toteutettiin varsin ohuella rakenteella. Kuluja syntyi lähinnä hankevetäjän palkoista ja joistakin ostopalveluista ja muusta ulkoa hankitusta materiaalista. Hankebudjetti: Lahopuutarha-projekti (kp 865) Maj ja Tor Nesslingin säätiön myöntämä apuraha vuodelle Apurahapäätöksen mukainen kustannuslaskelma Aputyö 14400,00 Palkat+sotukulut 8 900,00 Ostopalvelut (Tapio) 3 000,00 Palkkio (opisk./harj.) 2 000,00 Muut 500,00 Matkat 1000,00 Tarvikkeet 1000,00 Laitteet 300,00 Yleiskustannus 2000,00 YHTEENSÄ 18700,00

3 3 TULOKSET Lahopuutarha-hankkeelle luotiin kevyet nettisivut: Sivuilla on perustietoa aiheesta ja Lahopuutarha-hankkeen esittely (www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/omalla-pihalla/lahopuutarha-hanke-esittely) sekä linkit muutamiin aihetta käsitelleisiin esitelmiin ja hankkeen tuotoksiin. Julkisuus Lahopuutarha-hankkeesta kirjoitettiin julkisuudessa melko runsaasti, niin eri lehdissä kuin netissäkin. Kattavaa mediaseurantaa hankkeessa ei ollut mahdollista toteuttaa. Alla kuitenkin poiminta linkeistä, joista Lahopuutarha-juttuja tai vastaavia pikaisella nettihaulla löytyi: ?localLinksEnabled=false https://www.facebook.com/kuopionluonnontieteellinenmuseo https://twitter.com/marttailu/status/ https://www.facebook.com/helsinginyliopisto/posts/ dnegnvd2zsa1v3n2idvxclggnvdywsa1v3fqidvxcwsgnvdwvia1v25midvxbuygnvdreca1v2t https://fi-fi.facebook.com/suomenluonto/posts/ YLE:n Juha Laaksosen Luontohetki radio-ohjelmassa lahopuuaidan teko sai runsaasti julkisuutta syyskuussa Hanke näkyi ja kuului myös Aalto-yliopiston väistötilojen avajaisissa (paikalla noin 60 hlöä + laaja tiedotus), kahden eri yliopiston opiskelijoiden ja Luonnonsuojeluliiton sähköpostilistoilla (satoja lukijoita kullakin), Luonnonsuojelija-lehdessä 2+3+4/2013, ViherTek-messuilla (noin 50 henkilöä + työt näkyvillä 2

4 4 vrk), muutamissa em. listassa näkymättömissä kolumneissa (ainakin SuurKeuruun Sanomat + Ekoelo), Luontopihanettisivuilla sekä noin kymmenessä Risto Sulkavan esitelmässä/puheenvuorossa erilaisissa tilaisuuksissa, eri puolilla maata (mm. Hämeenkyrön maisemapäivien juhlaesitelmässä ja Saarijärven Luontotuvan avajaisissa). Vähintäänkin muutamia juttuja lahopuutarhoista on myös vielä tulossa. Lahopuutarhan hieman humoristinen nimi toimi muuten erinomaisesti, mutta oli osalle Suomen puutarha-alan lehdistöä ilmeisesti vielä hieman vaikea. Ehkä ajatus lahoavasta puusta, perinteisesti hyvin huolitelluksi ajatellussa puutarhassa, oli vielä liian uusi asia. Suuren yleisön muutamien palautteiden perusteella, lahoava puu on kuitenkin jo tulossa osaksi puutarhoja (kuva 1). Todennäköisesti jatkossa myös puutarhalehdet uskaltavat ajatukseen paremmin tarttua. Ainakin näiden kanssa on suunniteltu kahta artikkelia aiheesta ensi kesäksi. Kaksi opiskelijaa on julkisuudesta saamiensa tietojen pohjalta lähestynyt hankevetäjää ja kertonut olevansa kiinnostunut selvittämään opinnäytetöissään nyt syntyvien/myöhemmin tehtävien Lahopuutarhojen lajistollista merkitystä. Kuva 1. Lahopuu näyttävässä pihasommitelmassa Kauhajoella ja köynnöstukena Espoossa. Kuvat: Teemu Tuovinen ja Risto Sulkava. Lahopuuaidat Puistoista ja puutarhoista kertyy merkittävä määrä lahoavaa puuainesta. Erityisesti erikoispuulajeilla elävän- ja lehtipuulajiston säilyttämisen kannalta määrä on monimuotoisuudelle merkittävä, kunhan tämä puuaines sijoitetaan oikein ja todella jätetään lahoamaan. Puistojen tammipuujätteestä rakennetuilla lahopuuaidoilla on Lontoossa suojeltu tammihärän esiintymispaikkaa. Puistopuiden hoidon yhteydessä syntyvä tammijäte on sijoitettu Thamesjoen rannalla sijaitseviin lahopuuaitoihin ja ne ovat luoneet tammihärälle soveltuvan lahopuujatkumon. Ajatusta haluttiin hankkeessa soveltaa myös Suomeen. Lahopuutarha-hankeen kumppaniksi saatiin Helsingin kaupungin Rakennusvirasto ja puistojen hoidon työstä vastaava Stara. Yhteistyötä hahmoteltiin pienoisseminaarissa keväällä ja hyvä yhteistyö jatkui käytännön töillä ja jatkokeskusteluilla koko hankkeen ajan. Puistopuiden hoidossa syntyneen puujätteen poiskuljetus on usein kallista. Halvin tapa päästä siitä eroon on puuaineksen sijoittaminen lähimaisemaa rajaaviin lahopuuaitoihin, esimerkiksi kävelyteiden varsille. Tätä kokeiltiin Helsingissä käytännössä. Lahopuuaitoja toteutettiin hankkeen aikana yhteistyössä Rakennusviraston ja Staran kanssa kaksi kappaletta: Helsingin Lapinlahden puistoon (kuva 2) ja Pitkäkosken luontopolun varteen. Lahopuuaidat sopivat maisemaan erinomaisesti, eivätkä häiritse silmää edes keskeisellä paikalla ollessaan. Jatkossa lahopuuaitoja kannattaisi sijoittaa useimpiin puistoihin, vaikka jokaisessa Suomen kaupungissa. Ne kannattaisi sijoittaa vielä nyt tehtyjä aitoja keskeisemmille kohdille puistoa, jotta puuaineksen kuljettaminen puiston perällä olevaan aitaan

5 5 ei muodostuisi aidan käyttöä vähentäväksi tekijäksi. Lahopuuaita sopii jopa nk. historialliseen puistoon ja ne sopisivat erinomaisesti myös hautausmaille. Puujäte voi olla ongelma myös kaupunkien omakotitaloalueilla. Yhteisiä lahopuuaitoja olisikin jatkossa hyvä synnyttää myös omakotialueille. Tällaisen suunnittelu ja toteutus onnistuisi esimerkiksi kaupunginosayhdistyksen tai muun paikallisen toimijaryhmän työnä mainiosti. Kuva 2. Lahopuuaitaa rakennetaan Helsingin Lapinlahdella ja toisessa kuvassa aita puoliksi täynnä lahoamaan jätettävää puuainesta. Kuvat: Risto Sulkava. Suunnittelukilpailu Keskeisessä osassa hanketta oli Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetty suunnittelukilpailu. Opiskelijoille suunnatun kilpailun tavoitteena oli suunnitella puistoympäristöön sopiva Lahopuutarha. Kilpailuun avattiin juhlallisesti Aallon uusien tilojen avajaisjuhlan yhteydessä (liitteet 1-3). Kilpailuun osallistui lopulta 10 työtä, joista monet olivat erittäin hienosti toteutettuja ja käytännössäkin hyvin toimivia suunnitelmia monimuotoisuutta edistävän Lahopuutarhan rakentamiseen. Kaikki kilpailutyöt ja niiden arviointi löytyy Lahopuutarhan nettisivuilta (www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/omalla-pihalla/arvosteluraadin-kommentit-lahopuutarhakilpailutoista). Voittajatyötä, Lahokehää (kuva 3), kuvaavat parhaiten arviointiraadin sanat: Työ on kuin osa Suomi-brändiä, näyteikkuna suomalaisuuteen, metsiin ja hiljaiseen kansanluonteeseen. Lahopuukehä on samalla kertaa veistoksellinen ja kertova työ sekä helppo toteuttaa. Lahokehä kutsuu tutustumaan itseensä ja sopii monenlaisiin hoidettuihin puistoihin, se tuo puistoon uuden ulottuvuuden. Miksei tällaista jo ole jokaisessa Suomen puistossa? Suunnittelukilpailun voittajat julkistettiin puistoalan ammattilaisille suunnattuilla ViherTek-messuilla Messukseksuksessa, ja siellä Viherympäristöliiton järjestämän puunhoidon seminaarin yhteydessä. Näin tavoitettiin alan ammattilaisia ja levitettiin tietoisuutta aiheesta laajemmin. Tilaisuuden seurauksena myös toinen Lahopuutarha-hankeen innovaatio, QR-koodin käyttö lahopuissa, levisi muutamiin kaupunkeihin.

6 Kuva 3. Näyttäviä ja helposti toteutettavissa olevia yksityiskohtia voittajasuunnitelmasta: Lahokehä (Sofia Tigerstedt ja Kimmo Heikkinen). Lahokehässä keskeinen osa on alueen rajaava lahopuuaita, johon puistonhoidossa syntyviä oksia, risuja ja pölkkyjä sijoitetaan. Sen avulla voidaan vähentää puistonhoidon kustannuksia samalla kun luodaan monimuotoisuudelle hyödyllinen lahopuujatkumo. Kehän sisällä on istumapaikoiksi sopivia tai veistoksellisia lahoamaan jätettäviä pölkkyjä. ideaa on helppo soveltaa jokaisessa tilanteessa tarpeen mukaan. Miksei tällaista tehtäisi vaikka jokaiseen Suomen puistoon? 6

7 7 Lahopuun lisäämisopas Lahopuun lisäämisen menetelmistä ja lahopuiden turvallisesta sijoittelusta tehtiin yhteistyössä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa 12-sivuinen opas kaikkien käyttöön (www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/omallapihalla/slllahopuutarhaopas.pdf). Opas sisältää kuvien avulla esimerkkejä keinoista, joilla lahopuu voidaan ottaa puutarhaympäristöön sopivalla tavalla osaksi pihoja ja virkistysalueita. Oppaassa tuodaan esille myös esimerkkejä pihojen ja puistojen lahopuulla elävistä hyödyllisistä eliöistä sekä kerrotaan lahopuiden riskit (kuva 4). Oppaan taittoi Kirmo Kivelä ja se on vapaasti saatavissa Luonnonsuojeluliiton Lahopuutarha-nettisivuilta sekä linkitettynä mm. Tapion ja Luontopihan nettisivuilta. Oppaasta tehtiin lopulta myös painettava versio. Painettua opasta jaetaan Luonnonsuojeluliiton sopivissa tilaisuuksissa tulevina vuosina ja sitä on saatavissa Suomen luonnonsuojeluliitosta niin kauan kuin oppaita riittää. Kuva 4. Opas lahopuun lisäämiseen ja hallittuun käyttöön puutarhoissa, pihoissa ja puistoissa esittelee myös joitakin esimerkkejä lahopuusta riippuvaisista eliöistä. Kansikuvassa on luontokuvaaja Olli Korhosen (www.ollikorhonen.com/) ottama kuva lahopuulla elävästä leipäkorisienestä. Ohjeita lahopuun käyttöön jaettiin myös yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Virpi Sahin vetämän Koulumetsähankkeen kanssa. Esitelmä-käyttöön tuotettiin mm. havainnollistava piirroskuvasarja lahopuuta mahdollisimman vähän rikkovasta käytöstä (kuva 5).

8 8 Taimisuoja Kuva 5. Esimerkkejä Jyri Mikkolan piirtämistä malleista siitä, kuinka käyttää lahoavaa puuta mahdollisimman luonnonmukaisesti. QR-koodit Lahopuun jättäminen puistoon tai kävelyreitin varrelle on kaupunkien puistonhoidossa joskus osoittautunut vaikeaksi, koska tietämättömät ihmiset pitävät lahoja puita rumina tai haitallisina ja haluaisivat ne poistaa. Lahoamaan jätettyjä puita myös pätkitään luvatta polttopuiksi. Joskus puistotyöntekijöille soitellaan, että hakekaa se ruma puu pois tai vain ihmetellään, miksi jotakin paikkaa ei ole siistitty riittävän hyvin. Tätä ongelmaa ratkomaan hankkeessa kehiteltiin idea tarkoituksella puistoon jätettävien lahopuiden merkitsemisestä QR-koodilla (kuva 6). QR-koodi voidaan lukea älypuhelimella. Puhelin siirtää lahopuuhun sijoitetun QR-koodin avulla puusta kiinnostuneen ihmisen lukemaan nettisivua, jossa kerrotaan lahopuusta ja siitä miksi lahopuu on jätetty ja tarpeellinen juuri tässä paikassa; Oletettavaa on, että vaikka kaikki eivät vielä QR-koodia saa auki tai osaa älypuhelinta käyttää, jo pelkkä koodilapun näkeminen lahopuussa kertoo, että sillä on jokin merkitys. Tämä toivottavasti vähentää yleisön lahopuihin kohdistamia negatiivisia tuntemuksia. Kuva 6. Lahopuutarha-hankkeessa käytetty QR-koodi painettiin säänkestävälle alustalle. Sen tyypillinen sijoituspaikka oli näkyvä, mutta ei huomiota herättävä. Kännykkäsovelluksella kiinnostunut ohikulkija pääsee koodin kautta nettisivulle ja näkee miksi lahopuu on juuri tässä. Kuvat: Risto Sulkava.

9 9 QR-koodeja on sijoitettu puistojen ja muiden ympäristöjen lahopuihin erityisesti Helsingissä, jossa Lahopuutarhahankkeen ja kaupungin Rakennusviraston sekä Staran kanssa tehtiin tuloksekasta yhteistyötä. Muualla QR-koodeja ovat vieneet lähinnä Luonnonsuojeluliiton aktiivit. Koodeja löytyy ainakin Heinävedeltä, Imatralta, Jyväskylästä, Kajaanista, Keuruulta, Kuopiosta, Oulusta, Seinäjoelta, Sipoosta, Tampereelta ja Turusta. Esimerkiksi Imatrankosken turistipolun varresta QR-koodit löytyvät seuraavista varsin paljon ohikulkijoita keräävistä paikoista; koivupökkelöstä (http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=4000&text=koivup%c3%b6kkel%c3%b6&srs=epsg%3a3067&y= &x=595166&lang=fi) ja mäntymaapuuusta (http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=4000&text=m%c3%a4ntykelo+maapuu&srs=epsg%3a3067&y= &x=595195&lang=fi). Syntyneet lahopuutarhat Lahopuutarhoja, siis puutarhoja, puistoja tai muita paikkoja, jonne koottiin hankkeen innoittamana puuainesta lahoamaan syntyi hankkeen aikana muutamia. Uudet lahopuukertymät löytyvät nyt ainakin Haapamäeltä (4 kpl), Heinävedeltä (4), Joensuusta (1), Kauhajoelta (1), Keuruulta (2), Oulusta (1) ja Tampereelta (2) (kuvat 7 ja 8). On kuitenkin oletettavaa, että läheskään kaikki lahopuuta hankkeen seurauksena pihaansa jättäneet tai sijoittaneet eivät ole siitä hankevetäjälle erikseen kertoneet. Sellaista ei hankkeessa ja siitä kertoneissa artikkeleissa tai haastatteluissa edes pyydetty. On siis mahdotonta arvioida montako pienimuotoista Lahopuutarhaa hanke välillisesti sai aikaan. Kuva 7. Muutaman pölkyn Lahopuutarhoja, lahopuusijoitelmia, eri puolilta Suomea. Kuvat: Ari Aalto ja Risto Sulkava.

10 10 Useimmissa Lahopuutarhoissa on muutamia lahoamaan jätettyjä pölkkyjä sopivassa paikassa. Muutamissa lahopuuta on ollut jo aiemminkin ja sitä on nyt vain lisätty. Yksi suuri lahopuurytö syntyi vahingossa, kun tien levennys tuotti ison kasan kokonaisina kaadettuja puita, jotka vain työnnettiin työmaalta syrjään. Paikka sattui olemaan Luonnonsuojeluliiton omistaman metsiensuojelualueen laita ja näin sai alkunsa noin 30 kuutiometriä lahoamaan jäävää puuainesta sisältävä suuri lahopuurytö (kuva 8). Sen kehitystä seurataan tulevina vuosina. Myös muiden Lahopuutarhojen kehitystä varmasti seurataan pihojen omistajien toimesta ketäpä oman pihan Lahopuutarha ei kiinnostaisi. Kahteen Lahopuutarhaan tehtiin erityinen info-taulu, jossa hankkeesta ja lahopuusta kerrottiin tarkemmin (kuvat 9a ja b). Infotaulut ovat olleet paikoillaan kesäkuusta 2013 alkaen. Kuva 8. Heinäveden suuri lahopuurytö ja Tampereen lahopuusokkelo. Rytö estää kulkemista, sokkelo toimii mainiona leikkipaikkana ja molemmat tuottavat lahopuulajistolle sopivaa syötävää. Kuvat: Risto Sulkava ja Jere Nieminen. Kuva 9a. Lahopuu-infotaulu Keuruun museonmäellä ja Haapamäen Asemanniityllä. Kuvat: Risto Sulkava.

11 11 Kuva 9b. Lahopuun merkityksestä kertova infotaulu. Puistoihin suunnitelluista Lahopuutarhoista toteutuivat vuoden 2013 aikana vain Helsingin kaksi lahopuuaitaa (kuva 2). Suunnittelukilpailun voittajatyön kaltaisia Lahokehä-lahopuutarhoja (kuva 3) on suunnitteilla muutamia. Neuvottelut Lahokehien sijoituspaikoista ovat vieläkin (joulukuun 2013 lopussa) kesken, sillä alueiden omistus-, hallinta- ja hoitosuhteet sekä erilaiset historialliset yms. rajoitteet tekivät sijoituspaikan valinnasta yllättävän monimutkaista. Pisimmällä neuvottelut ovat Helsingin kaupungin sekä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. On todennäköistä, että ainakin em. kolme Lahokehää syntyvät vuoden 2014 kuluessa pääkaupunkiseudulle. Tarkat paikat ovat kuitenkin toistaiseksi valitsematta, koska lupien saanti on ollut hidasta. Molempien suunnittelukilpailuun

12 12 osallistuneiden yliopistojen kampuksille ja samaan kaupunkikokonaisuuteen melko lähekkäin sijoittuvat Lahokehät mahdollistavat yksittäistä paremmin kaupunkiekologista ja muuta laitosten opetuksellista käyttöä. Lahopuutarhan perustamisesta neuvotellaan myös Porin kaupungin ja Oulun yliopiston kanssa. Jos kiinnostuneita tahoja löytyy, voidaan neuvontaa Lahopuutarhan toteutuksesta aloittaa myös tulevina vuosina. Vaikka varsinainen hanke päättyikin nyt vuoden 2013 loppuun, jatkuu lahopuun merkityksen esilletuonti ja lahopuun lisäämisen edistäminen myös tulevaisuudessa (www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/omalla-pihalla). Olemme sen velkaa ahdinkoon ajamillemme lahopuulajeille. Tästä on hyvä jatkaa. Risto Sulkava Lahopuutarha-hankkeen rahoitti Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja toteutti Suomen luonnonsuojeluliitto.

13 Liite 1. Lahopuutarha suunnittelukilpailun avajaisten ilmoitus. 13

14 Liite 2. Lahopuutarha-suunnittelukilpailun säännöt. 14

15 Liite 3. Lahopuutarha-voittajien julkistustilaisuus, ohjelma. 15

16 Liite 3. Kaksi esimerkkiä Lahopuutarha-jutuista: Luonnonsuojelija-lehden 4-sivuinen juttu ja Lahopuutarha SuurKeuruun niittyartikkelin osana. 16

17 17

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti 31.8.2010 Pikes Oy Mirko Laakkonen Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT...

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Pispalalainen 2/2009

Pispalalainen 2/2009 Pispalalainen 2/2009 2 Pispalalainen 2/2009 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Janne Rahkila Toimituskunta Ilpo Mikkonen Veikko Niskavaara Asko Parkkonen Janne Rahkila Nelli Salmi Marita

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Pilke Stay Up Late 2015

Pilke Stay Up Late 2015 Pilke Stay Up Late 2015 Tapahtumajärjestäminen Sami Haverinen Anni Ketola Jenni Korhonen Leena Korteniemi Vilma Linna Pauliina Suojärvi Maarit Tähkänen Soluessee Kesäkuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Lehti puusta variseepi

Lehti puusta variseepi VAV OY:N ASUKASLEHTI 2.2008 Lehti puusta variseepi www.vav.fi VAV 2. 2008 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan VAV Asunnot Oy:n asuntoihin,

Lisätiedot