Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/7 Toimintasuunnitelma vuodelle Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry (PEP) on Pohjois-Espoon alueella toimiva junioritoimintaan keskittyvä jalkapallo- ja salibandyseura. Muut urheilulajit ja toimintamuodot ovat mahdollisia, mikäli alueen asukkaiden ja seuran jäsenten keskuudessa ilmenee riittävää kiinnostusta. Pohjois-Espoon väestönkasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen johdosta. Tämän johdosta seuran jäsenmäärä ja toiminta on ollut voimakkaassa kasvussa edellisinä vuosina ja tavoitteena on kasvaa edelleen n %:n vuosivauhtia, kuitenkin niin että seura voi tarjota edellytykset laadukkaaseen jalkapallon ja salibandyn harrastamiseen kaikille halukkaille. Jotta seura pystyy vastaamaan kasvun haasteeseen vuonna 2015, tulemme mm. kehittämään yhteistyötä muiden espoolaisten seurojen kanssa, panostamaan edelleen vapaaehtoistoimijoiden koulutukseen, kehittämään seuran hallintoa, tiedotusta ja yhteistyötä Espoon kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa. Erityisinä kehittämiskohteina toimintavuoden aikana tulevat olemaan: Pelaajakehityspolkujen kehittäminen mm. tarjoamalla enemmän lisävalmennusta yhteistyöseurojen kanssa Juniorijoukkueiden suunnitelmallinen seuranta ja tukeminen aktiivisella tutoroinnilla Talousseurannan edelleen kehittäminen myclub-käyttöönoton jälkeen Seuran omien tapahtumien ennakoiva suunnittelu Seuran strategian päivitys Seuran kehityksessä on saavutettu vaihe, jossa laadukkaan toiminnan ylläpitäminen ei ole mahdollista pelkästään vapaaehtoisvoimin. Seura on palkannut työntekijöitä keskeisiin tehtäviin hyödyntäen samalla aktiivisesti valtion ja kunnan tukimuotoja, jotta henkilöstökustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi. Seurasihteeri on ollut palkattuna 6h/päivä palkkatuella vuonna 2014, ja vuokratyösuhdetta EJY ry:n kautta on tarkoitus jatkaa vuoden 2015 loppuun asti. Päätoiminen nuorisopäällikkö palkattiin vuoden 2014 alussa, ja tähän hankkeeseen saatiin OKM:n seuratukea. Tuki ja työsuhde jatkuu vuoden 2015 loppuun asti lokakuussa nuorisopäällikön avuksi palkattiin liikuntaneuvoja, joka suorittaa oppisopimuskoulutuksella liikunnanohjauksen tutkinnon Pajulahdessa. Oppisopimus ja siihen liittyvä palkkatuki jatkuvat vuoden 2016 loppuun. 2 Jäsenistö Vuoden 2014 lokakuussa seuralla oli lisenssipelaajia jalkapallossa 384 ja salibandyssa 104. Vuoden 2015 tavoitteena on pelaajamäärän maltillinen kasvu (10 %).

2 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 2/7 Tavoite toteutuu, kun toimintavuoden aikana saadaan perustettua uudet nuorimpien ikäkausijoukkueet jalkapalloon pojille ja tytöille, sekä salibandyyn pojille, eikä suurempia dropoutteja tapahdu. Mahdollisuuksien mukaan tytöille perustetaan myös salibandyjoukkue. Seuran toiminnassa on mukana suuri joukko pelaajien vanhempia erilaisissa vapaaehtoistoimijoiden rooleissa: valmentajina, joukkueenjohtajina, huoltajina, rahastonhoitajina, nettivastaavina. Vapaaehtoistoimijoita otetaan ilolla lisää. Koulujen kerhotoiminnassa ja Nassikkafutiksessa on säännöllisessä liikuntatoiminnassa mukana merkittävä joukko lapsia, joita voidaan vanhempineen houkutella mukaan varsinaiseen ikäkausitoimintaan. Vuoden 2015 aikana aloitetaan mahdollisuuksien mukaan myös nassikkasalibandykerho. 3 Hallinto Seuran sääntöjen uudistus hyväksyttiin PRH:ssa elokuussa Sääntömuutoksella tavoiteltiin läpinäkyvämpää ja aikaisempaa suunnittelua, samoin kuin parempaa synkronointia joukkuetoimintaan. Uusien sääntöjen johdosta yhdistyksen johtokunnan toimikausi on vuoden 2015 alusta tasan kalenterivuoden mittainen. Merkittävimmät muutokset uusissa säännöissä ovat seuraavat: Seuralla on jatkossa kaksi vuosikokousta: syyskokouksessa hyväksytään talousarvio, toimintasuunnitelma, ja valitaan uudet johtokunnan jäsenet. Kevätkokouksessa hyväksytään tilinpäätös. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja puolet on erovuorossa kerrallaan. Seura on eronnut TUL:sta, joten siitä ei ole enää mainintaa säännöissä. Jäsenkategorioita on yksinkertaistettu, mutta uutena on mukana perhejäsenyys. Seuran työntekijöiden työsuhteita jatketaan toimintavuoden aikana, tavoitteena on näin turvata jatkuvuus ja ammattimaisuus seuran perustoiminnoissa. Pääasialliset tehtäväalueet ja tavoitteet vuodelle 2015 ovat: Seurasihteeri o Palkanlaskenta, mukaan lukien erotuomari- ja pelinohjaajapalkkiot o Pelinohjaajien asettelut o Ponnen majan varaukset o Joukkueiden kirjanpitoaineiston kokoaminen Nuorisopäällikkö o Toiminta pelaajapolkujen edistämiseksi PEPissä ja yhteistyöseuroissa o Vapaaehtoistyöntekijöiden valmennustoiminnan tukeminen mm. joukkueiden tutorointi ja Coach club -toiminta o Taitokoulujen ja taitokisojen suunnittelu ja ohjaus o Päävastuu Nassikkafutis- ja Nassikkasalibandytoiminnasta o Jalkapallon valmennuslinjan uudistaminen vuoden 2015 aikana Liikuntaneuvoja

3 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 3/7 o Koulujen liikuntakerhotoiminnan jatkaminen nykyisessä laajuudessa o Päiväkotiyhteistyön (peli-iltapäivät) laajentaminen alueella o Jalkapalloleirin järjestelyihin osallistuminen (kesäkuussa ja mahdollisesti myös elokuussa) o Palloliiton uuden pelipassijärjestelmän käyttöönotto ja ohjeistus seurassa Toiminnanjohtaja 50% o Talouden budjetointi ja seuranta sekä joukkueiden ohjeistus talousasioissa o Seuratason laskutus ja kirjanpitoaineiston kokoaminen o Yhteistyökumppaneiden hankinta ja niihin liittyvät sopimukset, sponsoroinnissa huomio kohdistetaan vuonna 2015 erityisesti lähialueen yrityksiin o Päävastuu nettisivuista ja jäsenkirjeiden toimittamisesta o Toimii esimiehenä seuran muille työntekijöille o Vastaa seuran operatiivisesta johtamisesta o Strategiatyön ohjaaminen vuoden 2015 aikana Työtehtäviä jaetaan vaihtuvien tarpeiden mukaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken. Vastuualueita pidetään yllä seuran nettisivuilla (http://www.pep.fi/yhteystiedot/vastuualueet/) sekä seurakäsikirjassa. Seurassa otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana myclub-järjestelmä jäsenrekisteriksi, tapahtumien hallintaan, tiedotukseen ja laskutukseen. Vuonna 2015 on tarkoitus, että järjestelmä on kattavasti käytössä joukkueilla ja seuratasolla, jolloin voidaan edelleen tehostaa taloushallinnon rutiineja. Myös kirjanpidossa rutiinit ovat kehittyneet vuoden 2014 aikana niin, että vuonna 2015 on tavoitteena hallita kaikki tositemateriaali sähköisessä muodossa. Vuonna 2014 laadittua seurakäsikirjaa päivitetään toimintavuonna, niin että se pitää sisällään ajantasaisen kootun ohjeiston pelaajille ja vanhemmille sekä vapaaehtoistoimijoille. Joukkueiden vuosisuunnittelua tukemaan käsikirjaan lisätään toiminnan vuosikellot sekä jalkapallon että salibandyn osalta. Myös seuran sisäistä ohjeistusta työntekijöille kehitetään. 4 Seurakehitys ja alueellinen yhteistyö Seuran arvot, missio ja visio on määritelty vuonna Visio vuodelle 2016 määriteltiin näin: Olemme jalkapalloon ja salibandyyn keskittynyt urheiluseura, jossa toimivat henkilöt ovat sitoutuneet PEPin arvoihin ja missioon. Tällöin: Olemme tunnettu ja vahvasti yhteisöllinen paikallinen toimija Seuraan on helppo liittyä ja meillä on kannustava ja positiivinen ilmapiiri Seuran jäsenmäärä kaksinkertaistuu vuodesta 2011 Meillä on selkeä organisaatio, ohjeistus ja osaavat seuratoimijat Meillä on selkeä valmennuskulttuuri ja osaavat valmentajat Meillä on jalkapallon juniori-ikäluokissa joukkueita sekä harrastajille että kilpailijoille Pelaajilla on mahdollisuus kehittyä omassa seurassaan Seuran joukkueet toimivat aktiivisesti yhteistyössä sovitun toimintalinjan mukaisesti

4 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 4/7 Seura toimii aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa Meillä on toimivat harjoitus- ja peliolosuhteet sekä monikäyttöinen Ponnen maja Olemme merkittävä tapahtumajärjestäjä (turnaukset, leirit, jalkapallokoulut, salibandykerhot) Seura on auditoitu sinettiseura Monet kohdat tästä visiosta on jo saavutettu. Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut vuodesta 2011 (mm. seuralla on nyt työntekijöitä), joten strategian päivitys kannattaa tehdä lähiaikoina. Johtokunta ja työntekijät seuraavat edelleen visioon liittyviä tavoitteiden toteutumista ja käynnistävät strategian päivitykseen liittyvät toimenpiteet vuoden 2015 aikana. Vuoden 2014 aikana seura osallistui Osoitteena Futis -seurakehityshankkeeseen poikajalkapallossa. Yhteistyötä alueen alakoulujen kanssa jatketaan järjestämällä koulujenväliset jalkapalloturnaukset Metsämaan kentällä (keväällä tytöille ja syksyllä pojille). Eskarilaisten peliiltapäivä järjestetään toukokuussa Metsämaan kentällä. Koulujen kanssa yhteistyössä jatketaan säännöllistä kerhotoimintaa seuraavasti: Juvanpuiston koululla kolme välituntikerhoa alakoululaisille sekä palloilukerho Niipperin kummikoululla Kaikki pelissä liikuntakerho 2-3 luokkalaisille sekä opettajien vetämä jalkapallon taitokerho Kalajärven koululla kaksi välituntikerhoa Pakankylän koululla välituntikerho ja iltapäiväkerho Liikuntaneuvojalla on keskeinen rooli koulu- ja päiväkotiyhteistyön järjestämisessä. Toimivaa yhteistyötä Espoon kaupungin liikuntapalvelujen kanssa tullaan jatkamaan, jotta kouluja päiväkotiyhteistyön edellytykset, kaupungin tarjoamat liikuntapaikka-olosuhteet ja toimintaavustukset turvataan myös jatkossa. 5 Tiedotus nettisivut toimivat edelleen seuran ja joukkueiden keskeisenä tiedotuskanavana. Etusivun uutispalstalla tiedotetaan seuran yhteisistä tapahtumista ja joukkueiden saavutuksista. Vastaavasti lajikohtaisilla sivuilla tiedotetaan jalkapallon ja salibandyn uutisista. Nettisivut uudistettiin vuoden 2014 aikana käyttämään Sporttisaitti-palvelun uusinta versiota. Jäsenkirjeiden toimittamisesta vastaa toiminnanjohtaja, joka yhdessä johtokunnan kanssa toimittaa kirjeitä. Tavoitteena on julkaista kuusi jäsenkirjettä toimintavuoden aikana. Kirjeiden julkaisuun käytetään MailChimp-palvelua. Jotta jäsenistö saisi enemmän tietoa myös valmisteluvaiheessa olevista asioista, tullaan johtokunnan kokousten jälkeen päätöksistä julkaisemaan tiivistelmä nettisivuilla. Tiedotuksia julkaistaan myös seuran Facebook-sivulla, joka tarjoaa myös jäsenille mahdollisuuden helposti osallistua keskusteluihin ja jakaa kokemuksia. Suuri osa kohdennetusta tiedotuksesta tullaan keskittämään myclub-järjestelmään, jossa on seuran ajantasainen jäsenrekisteri.

5 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 5/7 Google Apps palvelussa ylläpidettäviä sähköpostilistoja (mm. johtokunta, valmentajat, rahat) ja pep.fi sähköpostialiaksia käytetään toissijaisesti, perinteisen sähköpostin tukena. 6 Kilpailutoiminta 6.1 Jalkapallo Seuran eri ikäkausien joukkueet osallistuvat toimintavuoden aikana Palloliiton Uudenmaan piirin JKKI-, M6-, Kaverimaailma- ja Leikkimaailma-sarjoihin. Nuoremmat ikäluokat osallistuvat lisäksi Karuselliturnauksiin ja Espoon Liigaan. Lisäksi tullaan osallistumaan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin turnauksiin. Taitokoulutoimintaa jatketaan talvikaudella ja edelleen NJS-hallissa. Uudet joukkueet perustetaan mahdollisuuksien mukaan P09-10 ja T08-09 ikäluokkiin. Kilpailutoiminnan tavoitteena on saada vuosittain PEP:n pelaajia Uudenmaan piirin taitokisoihin, piirikatsastuksiin ja sitä kautta sisään kilpajalkapalloon. Katsastuksiin ohjataan kiintiöiden perusteella, jotka määräytyvät ko. joukkueiden menestyksen perusteella. Seurojen välisen yhteistyön avulla voidaan ylläpitää ikäluokkatoimintaa pelaajapulan uhatessa (yhteisjoukkueet) sekä järjestää toimintoja joita ei omassa seurassa ole mahdollista tai järkevää ylläpitää (esim. kykykoulu, tehoryhmät, kehittymisenseurantatapahtumat jne.). 6.2 Salibandy Salibandyssa tavoitteena on pelata syksyllä 2015 vähintään seitsemän joukkueen voimin (Juvanaalit A Juvanaalit 07) salibandyliiton Etelä-Suomen sarjoissa. Miesten joukkue pelaa Playliigassa harrastesarjaa. Joukkueet osallistuvat lisäksi mm. lukuisiin erillisiin turnauksiin sekä EA-junnuliigaan. Tavoitteena on perustaa uusi, 08-ikäluokan joukkue, sekä mahdollisesti ensimmäinen tyttöjoukkue. Lisäksi tavoitteena on saada lisää jäseniä aiemmin perustettuihin joukkueisiin. Kevätkaudella (Tammi-Maaliskuu) on tarkoitus aloittaa taitokoulun alkeiskurssi. Jatkossa tämä olisi tarkoitus järjestää aitona taitokouluna, mikäli sopivia kouluttajia löytyy. Kirkkojärven Loiskeen kanssa 2014 aloitettua seurayhteistyötä viedään eteenpäin, tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa konkreettisia toimia pelaajapolkujen edistämiseksi. 7 Tapahtumat Jalkapalloleiri tullaan järjestämään koululaisten kesäloman ensimmäisellä viikolla Metsämaan kentällä. Viisipäiväisen tapahtuman kohderyhmänä ovat syntyneet tytöt ja pojat, ja sen ohjaajat saadaan PEP:n kasvateista. Leiri toimii merkittävänä jäsenhankinnan välineenä, eli sen kautta on tarkoitus hankkia runsaasti uusia pelaajia PEP:n nuorempiin joukkueisiin.

6 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 6/7 Nassikkafutistoimintaa jatketaan ympäri vuoden viikoittaisena toimintona, kohderyhmänä vuotiaat tytöt ja pojat. Uudet tulokkaat on tarkoitus ohjata joukkueisiin nassikkafutiksen ja jalkapalloleirin kautta. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään seuran oma jalkapalloturnaus toukokuussa. Koulujen väliset jalkapalloturnaukset järjestetään Metsämaan kentällä (keväällä tytöille ja syksyllä pojille). Eskarilaisten peli-iltapäivä järjestetään toukokuussa Metsämaan kentällä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös alueen koulujen välinen salibandyturnaus. Kauden päättäjäiset järjestetään erikseen salibandyssa (keväällä) ja jalkapallossa (syksyllä). Päättäjäisissä palkitaan kaudella ansioituneita pelaajia ja vapaaehtoistoimijoita sekä valitaan vuoden joukkue. 8 Valmennus ja koulutus Seura tulee tarjoamaan joukkueille tarvittavan määrän perusvalmentajakoulutusta sekä myös erityistaitoja kehittäviä koulutustapahtumia valmennuslinjauksen mukaisesti. Jalkapallo- ja salibandyjaostoissa kartoitetaan valmentajien nykyisen koulutustason ja suunnittelevan tarpeiden pohjalta tarvittavat koulutukset. Salibandyssä syksyllä 2015 koulutusten pääpaino on nuoremmilla joukkueilla (JN08-JN05). Koulutukset järjestetään joko itse tai yhdessä yhteistyöseurojen kanssa. Uusien vastuuvalmentajien kanssa solmitaan jalkapallossa valmentajasopimukset kaudelle Jalkapallo- ja salibandyvalmentajien tapaamisia (Coach club) järjestetään toimintavuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Tarpeen mukaan myös muille seuratoimijoille (jojot, huoltajat, rahastonhoitajat, tiedottajat, pelinohjaajat) järjestetään koulutusta. 9 Olosuhteet Jalkapallon talviolosuhteiden osalta seurataan tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan etsitään yhteistyökumppaneita sekä tehdään aloitteita olosuhteiden kehittämiseksi. Tämä edellyttää että kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kesken syntyy tyydyttävä ratkaisu eri liikuntalajien olosuhteiden turvaamisesta Pohjois-Espoon alueella. Salibandyn harrastajat kaipaavat myös olosuhteisiin parannusta, koska nykyiset harjoittelutilat Juvanpuiston koululla ovat ahtaat ja tilojen käytöstä kilpailevat myös muut alueen käyttäjät. Useat joukkueet joutuvat käyttämään kalliita hallitiloja muualla pääkaupunkiseudulla. Salibandyjaosto yhdessä johtokunnan kanssa selvittää ratkaisuja tilatarpeisiin yhteistyössä muiden seurojen, Espoon kaupungin ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

7 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 7/7 10 Talous Toimintavuonna seuran taloustilanteeseen tulee uusia rasitteita, kun toiminnanjohtajan ja liikuntaneuvojan palkkaamisen uudet kulut on katettava. Vaikka näihin saadaan jonkin verran tukea valtiolta, nostavat uudet henkilöstömenot seuran toimintakuluja vuositasolla noin kolmanneksella. (noin 190 tuhannesta eurosta noin 256 tuhanteen). Johtokunta esittää jäsenmaksun korottamista 46 euroon. Myös toimintamaksuja joudutaan korottamaan ikäluokasta riippuen. Korotuksista huolimatta maksujen taso PEPissä säilyy kuitenkin varsin kohtuullisena verrattaessa seudun muiden seurojen perimiin maksuihin. Tarkemmat taloudelliset raamit selviävät vuoden 2015 talousarviosta. Maksujen korotuspainetta voidaan osittain hillitä yhteistyökumppaneiden avulla. Seuralla on muutamia merkittäviä yhteistyökumppaneita joiden kanssa on tavoitteena jatkaa yhteistyötä. 11 Ponnen maja Ponnen maja on arvokas resurssi seuralle, koska se mahdollistaa omien kokousten, koulutusten ja harjoitusten järjestämisen helposti. Majaa vuokrataan myös ulkopuoliseen käyttöön yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Caverionin 100 Hyvää tekoa -kampanjan kautta vuonna 2013 tehdyn kuntokartoituksen pohjalta kunnostuksiin joudutaan budjetoimaan vuosittain noin 5000 euroa, jotta suuremmilta ongelmilta vältytään jatkossa ja maja säilyy hyvässä käyttökunnossa. Majajaosto tekee vuosittain ehdotukset tarvittavista kunnostuksista, joita toteutetaan lähtökohtaisesti talkoilla. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus toteuttaa mm. sisäremontti isossa salissa. Lisäksi Omnia rakentaa majalle uuden pihavaraston/puuvajan. Materiaaleja korjaushankkeisiin hankitaan mahdollisimman paljon yhteistyökumppaneiden lahjoitusten kautta. Metallinkeruukampanja yhteistyössä Kuusakosken kanssa toteutetaan keväällä, mahdollisuuksien mukaan yhdessä Siivouspäivä-tapahtuman yhteydessä.

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 02880 VEIKKOLA Yhd.rek.tunnus 200075 1( 7) 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ FC WILD ry on Kirkkonummen kunnan alueella toimiva jalkapallon erikoisseura. Seuran

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä

JOUKKUEENJOHTAJAOPAS. Voittoja joka päivä JOUKKUEENJOHTAJAOPAS Voittoja joka päivä JOHDANTO Joukkueenjohtajaopas on joukkueenjohtajakoulutuksessa käytettävä koulutusmateriaali. Opas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa jalkapalloperheestä, seuratoiminnasta

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Kuntoliikuntajaosto

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 -

Orimattilan Pedot jalkapallo. Toimintaperiaatteet 2012 - Orimattilan Pedot jalkapallo Toimintaperiaatteet 2012 - 1. Toiminnan tarkoitus 1.1. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua, tavoitteena ruumiillisen

Lisätiedot

Vantaan Jalkapalloseura ry

Vantaan Jalkapalloseura ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 2 (18) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Johdanto 3. VJS:n Strategia 2016 4. Strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry (HJS)

Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry (HJS) Hämeenlinnan Jalkapalloseura ry (HJS) Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä: Vuosi on seuramme viidestoista toimintavuosi. Ennusteen mukaan seura liikuttaa poikien ja tyttöjen sekä naisten joukkueissa

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015. Vantaa Diving ry, johtokunta

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015. Vantaa Diving ry, johtokunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015 Vantaa Diving ry, johtokunta 17/10/2014 Sisällysluettelo Toiminnan lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet...2 Kokonaisbudjetti...3 Vauva- ja perhetoiminta...3

Lisätiedot