Toimintakertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/8 Toimintakertomus vuodelta Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry:n toiminta kehittyi edelleen voimakkaasti vuonna 2011 toteutetun seurakehityshankkeen ja kevätkokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman suuntaviivojen mukaan. Seuran jäsenmäärä ei enää kasvanut voimakkaasti edellisvuoden tapaan, mutta toiminnassa saatiin aikaan paljon uusia toimintamuotoja sekä laadullista kehitystä. Seuran toimintaan saatiin toimintavuoden aikana merkittävästi lisää resursseja uusien työntekijöiden palkkaamisen myötä. Nuorisopäällikkö Timo Pärnänen aloitti päätoimisessa työsuhteessa seuran saaman valtionavun (seuratuki) turvin. Toiminnanjohtaja Kari Alho palkattiin osa-aikaiseen työsuhteeseen alkaen toteuttamaan nettisivu- ja myclubjärjestelmien uudistusta. Syksyllä palkattiin vielä Elina Kuronen oppisopimuskoulutettavaksi liikuntaneuvojaksi. Seuraavassa luetellaan toimintavuodelle määritellyt erityiset kehityskohteet toimintasuunnitelmasta, sekä kerrotaan niiden toteutumisesta: Seurakäsikirjan valmisteleminen ja julkaiseminen vapaaehtoisten työn tukemiseksi Nettisivujen ja laskutusjärjestelmän uudistus Salibandyjoukkueiden tukeminen seuran toimenpitein ja kannustamalla joukkueita seuran sisäiseen yhteistyöhön Koulu- ja päiväkotiyhteistyön laajentaminen ja vakiinnuttaminen Seuratason yritysyhteistyön ja kumppanuuksien kehittäminen Seurakäsikirja julkaistiin. Lisätietoja tämän toimintakertomuksen luvussa Tiedotus. Nettisivut päivitettiin Sporttisaitti-järjestelmän uusimmalle versiolle. Edellinen laskutusjärjestelmä korvattiin myclubjärjestelmällä, joka otettiin käyttöön maaliskuussa. Lisätietoa Tiedotus-luvuissa. Salibandyjoukkueiden toimintaa tuettiin mm. tarjoamalla kaikille juniorijoukkueille tutorointia nuorisopäällikön toimesta. Uusien työntekijöiden toimesta toimintaa laajennettiin voimakkaasti. Uusia kerhoja käynnistettiin Kalajärven, Juvanpuiston ja Pakankylän kouluilla. Lisätietoa luvussa Kouluja päiväkotiyhteistyö. Uusia yhteistyösopimuksia solmittiin useiden yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yritysyhteistyöstä kerrotaan tarkemmin luvussa Talous. 2 Jäsenistö Jäsenmäärän kehitys käy ilmi alla olevasta taulukosta:

2 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 2/ Lisenssipelaajat, jalkapallo Miehet Alle 20-vuotiaat Lisenssipelaajat, salibandy Jäsenmäärä yhteensä Kerhotoiminta Toimintavuoden aikana kokonaisjäsenmäärä sekä jalkapallon lisenssipelaajien määrä nousi jonkin verran, noin 13 %. Erittäin merkittävää kasvua on kerhotoiminnan kohdalla, jossa käynnistettiin monia uusia toimintaryhmiä. Salibandyn harrastajien määrä laski merkittävästi edellisvuoteen seuran toimenpiteistä huolimatta. Tähän on yhtenä syynä ulkopuolisten tilojen kalliit vuokrat, jotka nostavat harrastamisen kustannusta. Johtokunnan ja jaostojen onkin syytä pohtia uusia keinoja salibandyn olosuhteiden parantamiseksi. 3 Hallinto 3.1 Seuran kokoukset ja johtokunta Seuran ylimääräinen kokous pidettiin Ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttiin ehdotus seuran eroamiseksi TUL ry:stä (1. käsittely, tästä vaadittiin sääntöjen mukaan päätös kahdessa seuran kokouksessa). Lisäksi käsiteltiin ja hyväksyttiin muutoksin ehdotus seuran sääntöjen uudistamiseksi. Sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös, vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. Tilintarkastajiksi valittiin HTM Tapio Silander ja Veli-Pekka Seppälä sekä varalle HTM Björn Berndtsson ja Elina Tengen. Johtokunta käyttää seuran toimivaltaa vuosikokousten välillä. Vuonna 2014 johtokunnan kokoonpano ja tehtävät olivat seuraavat: Kari Alho, puheenjohtaja Anne Ranta, varapuheenjohtaja Heli Uusnäkki, sihteeri Tommi Nupponen, taloudenhoitaja Sari Häggqvist Pekka Huhta Jarko Niemenmaa Kari Kujala

3 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 3/8 Pauline Niemi Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 14 kertaa alkaen Kari Alho nimitettiin osaaikaisen toiminnanjohtajan toimeen ja samalla hän irtisanoutui johtokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Varapuheenjohtaja hoiti johtokunnan puheenjohtajan tehtäviä loppuvuoden ajan. Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa kolme jaoston toimintaa edellisen vuoden tapaan. Jaostot johtavat toiminta-alueensa päivittäistä toimintaa johtokunnan asettamissa raameissa. Jaostojen puheenjohtajiksi valittiin seuraavat henkilöt: Jalkapallojaosto: Kari Kujala Salibandyjaosto: Jarko Niemenmaa Majajaosto: Pekka Huhta Vuosikokouksessa vahvistettiin myös toisessa käsittelyssä seuran eroaminen TUL ry:stä sekä hyväksyttiin sääntöjen uudistaminen. Tärkeimmät uusien sääntöjen mukaiset uudistukset ovat seuraavat: Uudistetut jäsenkategoriat Seuralla on kaksi kokousta vuosittain: kevätkokous ja syyskokous Johtokunnan jäsenten toimikausi kaksi vuotta. Toimihenkilöitä voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Seuralle valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja Uudet säännöt vahvistettiin PRH:ssa Uusien sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Johtokuntaan vuodelle 2015 valittiin: Pauline Niemi, puheenjohtaja Ville Vasama Tommi Nupponen Jarko Niemenmaa Kari Kujala Tommi Isopahkala Saara Kotala Sami Syrjäsuo Pekka Huhta Jaostojen puheenjohtajiksi valittiin Kari Kujala (jalkapallojaosto) ja Jarko Niemenmaa (salibandyjaosto). Tilintarkastajaksi valittiin HTM Tapio Silander ja toiminnantarkastajaksi Veli-Pekka Seppälä sekä varatilintarkastajaksi HTM Björn Berndtsson ja varatoiminnantarkastajaksi Elina Tengen. 3.2 Työntekijät Anu Niskanen jatkoi seurasihteerin tehtävässä EJY:ltä edelleensijoitettuna työntekijänä 32h viikossa koko toimintavuoden ajan. Työstä tehtiin kaksi päivää viikossa Ponnen majalla ja kolme päivää viikossa etätöissä.

4 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 4/8 Nuorisopäällikkö Timo Pärnänen aloitti päätoimisessa työsuhteessa seuran saaman valtionavun (seuratuki) turvin. Timon tehtäviin on kuulunut lasten kerhotoiminta (mm. koulujen kerhot ja nassikkafutis) sekä vapaaehtoisten valmennustyön tukeminen (mm. Coach club toiminta ja tutorointi). Toiminnanjohtaja Kari Alho palkattiin osa-aikaiseen työsuhteeseen alkaen vastuinaan mm. nettisivu- ja myclub-järjestelmien uudistukset, taloussuunnittelu- ja seuranta, seuratason yhteistyösopimukset ja esimiestehtävät. Liikuntaneuvoja Elina Kuronen palkattiin alkaen määräaikaiseen työsuhteeseen oppisopimuskoulutuksen ajaksi saakka. Seura saa TE-toimistolta palkkaukseen palkkatukea. Elinalle siirrettiin Timolta päävastuu lasten kerhotoiminnasta. Tarkemmat tiedot työntekijöiden vastuualueista löytyvät seuran nettisivuilta: 4 Tiedotus Pääasiallisina seuran ja joukkueiden tiedotuskanavina käytettiin sähköpostia, nettisivuja ja jäsenkirjeitä. Sporttisaitti.com-palveluun perustuva nettisivusto uudistettiin vuoden aikana, niin että järjestelmässä siirryttiin sen uusimpaan versioon. Samalla kuitenkin sivuilta poistui joukkuekohtainen hallinta ja jäsenrekisteri, koska ne siirtyivät myclub-järjestelmään. Uudistetut nettisivut saatiin käyttöön Jäsenrekisteriä, laskutusta ja ryhmäkohtaista tiedotusta varten otettiin maaliskuusta alkaen asteittain käyttöön myclub-järjestelmä. Jalkapallojoukkueet ottivat järjestelmän käyttöön keväällä ja salibandyjoukkueet syksyllä. Toimintavuoden aikana jatkettiin jäsenkirjeiden toimittamista suoraan jäsenistölle MailChimpjärjestelmän avulla (sähköpostitse). Kaikkiaan toimitettiin kahdeksan jäsenkirjettä, ja niissä tiedotettiin mm. seuran tapahtumista, Ponnen majan talkoista, jaostojen ja joukkueiden toiminnasta, yhteistyökumppaneista jne. Seuran Facebook-sivuja (https://www.facebook.com/pohjoisespoonponsi) käytettiin edelleen epämuodollisena tiedotuskanavana. Jäsenkirjeiden julkaisu välitetään myös Facebook-sivulle. Sivuilla oli 366 tykkääjää, jossa merkittävää kasvua edellisvuoteen (272). 5 Lajitoiminta 5.1 Jalkapallo Seuralla oli toimintavuoden alkaessa toiminnassa joukkueita seuraavasti: Miehet: Old Boys Pojat: P99-00, P01, P02, P03, P04-05, P06, P07-08 Tytöt: T99 (NJS/PEP YJ), T02-03, T04, T05-06

5 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 5/8 Toimintavuoden poikien 04- ja 05-ikäluokat erotettiin omiksi joukkueikseen. Samoin P07-08 joukkue jakaantui kahteen erilliseen ikäluokkaan keväällä Seuran eri ikäkausien joukkueet osallistuivat toimintavuoden aikana Palloliiton Uudenmaan piirin JKKI-, Kaverimaailma- ja Leikkimaailma-sarjoihin. Nuoremmat ikäluokat osallistuivat lisäksi Karuselliturnauksiin ja Espoon Liigaan. Sarjapelien lisäksi useimmat joukkueet osallistuivat kauden aikana lukuisiin turnauksiin, kuten Helsinki Cup, Stadi Cup ja VALO-turnaus. T99 joukkue teki lokakuussa leiriturnausmatkan Limone Cuppiin Gardajärvelle. Uutena toimintamuotona käynnistettiin Nassikkafutis. Tavoitteena oli tutustuttaa 4-5 -vuotiaat tytöt ja pojat jalkapalloon ennen varsinaista joukkuetoimintaa. Vanhempien osallistumista kannustettiin myös, koska mukana tuli olla jompikumpi vanhempi tai isoveli/isosisko. Kerho toteutettiin Niipperin kentällä kerran viikossa Talvikaudella ryhmää jatkettiin Kalajärven koululla. Kesällä ryhmässä oli mukana noin 80 lasta ja talvella reilu 20. Seuran omat taitokilpailut järjestettiin Metsämaan tekonurmella. Osallistujia oli yhteensä 44 ja mitalitasoille pääsi 19 tyttöä ja poikaa. Taidokkaimmat mittelivät edelleen hyvällä menestyksellä Uudenmaan piirin taitokisoissa marraskuussa. Seuran pelaajien saavutus oli 21 mitalisijaa: 4 kultaista, 10 hopeista ja 7 pronssista. SPL:n valtakunnallisissa kisoissa Pietarsaaressa Helmi lahtinen sai kultaisen mitalin ja Lyyti Puttonen hopeisen. Talvikaudella useat joukkueet osallistuivat Palloliiton Uudenmaan piirin ja Helsingin piirin futsal-sarjoihin. Taitokoulutoimintaa jatkettiin Laaksolahden jalkapallohallilla talvikaudella Syksyllä 2014 aloitettiin kokeilumuotoinen yhteistyö FC-Espoo seurayhteisön (FCE, LePa, FC Kasiysi ja KaPy) kanssa. Tarkoituksena on testata konkreettisia yhteistyömuotoja ennen mahdollista syvempää/virallista seurayhteistyötä (kasvattajaseurasopimus). Yhteistyön tavoitteena olisi varmistaa toimiva pelaajapolku jolla voimme turvata seuran pelaajien harrastuksen jatkumisen mahdollisimman pitkään. Syksyn aikana PEP osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin: Tehotreenit: P04-P05, T04-03 MV-valmennus eri ikäluokille Kehittymisenseurantatapahtumat Laaksolahden hallilla 5.2 Salibandy (Juvanaalit) Salibandya pelasi seurassa ennestään Juvanaalit miehet sekä seitsemän poikien joukkuetta: JNA, JN00-01, JN02, JN03, JN04, JN05 ja JN 06. Edellä mainitut joukkueet osallistuivat kaudella Salibandyliiton kilpa- ja haastajasarjoihin ja osa alueliigaan. Lisäksi joukkueet ovat osallistuneet lukuisiin turnauksiin, kuten Helsinki Floorball Cup, Särkänniemi Salibandy Cup ja Puffet Cup. Vuoden aikana perustettiin yksi uusi joukkue: JN07, joka ei vielä osallistunut kilpailutoimintaan.

6 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 6/8 6 Koulu- ja päiväkotiyhteistyö Nuorisopäällikön ja liikuntaneuvojan palkkausten myötä koulu- ja päiväkotiyhteistyötä laajennettiin merkittävästi toimintavuoden aikana. Toimintaa oli kevätkaudella seuraavasti: Juvanpuiston koululla käynnistettiin tammikuussa uudet välituntikerhot luokkalaisille ja 4-6 luokkalaisille. Yläkoululaisten iltapäiväkerhon toimintaa jatkettiin. Niipperin koululla jatkettiin kummikoulutoimintaa sekä luokkalaisten Kaikki Pelissä liikuntakerhon toimintaa. Eskarilaisten peli-iltapäivä järjestettiin 6.5. Alakoulujen välinen turnaus tytöille järjestettiin Metsämaalla 7.5. Syksyllä toimintaa laajennettiin edelleen huomattavasti. Säännöllisessä ohjelmassa olivat seuraavat kerhot ja tapahtumat: Juvanpuiston koululla kolme välituntikerhoa ja palloilukerho ala-asteelle. Niipperin koululla luokkalaisten Kaikki Pelissä liikuntakerho. Kalajärven koululla kaksi välituntikerhoa. Pakankylän koululla välituntikerho. Lajiesittelyjä useilla liikuntatunneilla. Alakoulujen välinen turnaus pojille järjestettiin Metsämaalla Syksyllä kerhotoiminnan piirissä oli yhteensä noin 120 lasta kouluviikoittain. Syksystä 2014 alkaen Espoon kaupunki toteutti koulujen kerhotoimintaa yhdessä WAU ry:n kanssa. Tästä syystä myös PEP solmi WAU:n kanssa yhteistyösopimuksen ja toimii järjestön alihankkijana (lukuun ottamatta Kalajärven koulun kerhoja). PEP osallistui keväällä 2014 SPL:n Osoitteena Futis hankkeeseen. Hankkeen kautta saatiin kerhoihin ja nassikkafutikseen merkittävää materiaalitukea (palloja) sekä voitiin jakaa kokemuksia muiden seurojen kanssa, jotka tekevät vastaavaa kouluyhteistyötä tai kerhotoimintaa. 7 Tapahtumat Perinteinen Jalkapalloleiri järjestettiin Metsämaan kentällä. Ohjaajina toimi nuorisopäällikkö, liikuntaneuvoja, pelinohjaajia ja nuorten joukkueiden pelaajia. Leirille osallistui yli 70 innokasta tyttöä ja poikaa, ja monet heistä jatkoivat harrastusta PEPin joukkueissa syksyllä. Pelikauden päättäjäiset järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa kummassakin lajissa. Salibandykauden päättäjäiset pidettiin Kalajärven koulun juhlasalissa. Juhlassa jaettiin seuraavat seuran tunnustukset: Kauden joukkue: JN96 (JNA) Kauden vapaaehtoistoimija: Anne Ranta Kunniamaininta: Kimmo Saarikko Jalkapallokauden päättäjäiset järjestettiin Kalajärven koululla Tapahtuman ohjelmassa oli juhlapuhe, taitokilpailumitalien jako, tunnustukset joukkueiden ja seuran palkituille sekä musiikkikoulu Rock Housen musiikkiesitys ja taekwondoryhmä izenzei:n esitys. Seuran myöntämät tunnustukset olivat seuraavat:

7 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 7/8 Vuoden joukkue: P06 Vuoden jalkapallotoimija poikafutiksessa: Dick Hammar-Staf Vuoden jalkapallotoimija tyttöfutiksessa: Janne Kylmäoja 8 Valmennus ja koulutus Kevään 2014 aikana 12 jalkapallovalmentajaa suoritti D-valmentajakurssin, jonka järjesti NJS. Nuorisopäällikkö Timo Pärnänen osallistui SPL:n Uudenmaan piiriin päätoimisten Coachingtyönohjauskoulutukseen. Salibandytoimitsijoille järjestettiin toimitsijakoulutus Ponnen Majalla. 9 Olosuhteet Talviharjoittelupaikkojen puute rajoittaa edelleen joukkueiden talviaikojen harjoittelumahdollisuuksia niin että kaikille jalkapallojoukkueille ei voida taata edes yhtä viikoittaista harjoitusta jalkapallohallissa. Joukkueet ovatkin joutuneet itse hankkimaan kalliimpia hallivuoroja usein hankalien etäisyyksien päässä. Koulusalivuoroja on kuitenkin saatu käyttöön riittävästi. Metsämaan tekonurmi tarjoaa hyvät kesäolosuhteet jalkapallolle ja on ollut tehokkaassa käytössä koko kesäkauden. Niipperin hiekkakenttää on myös käytetty monissa tapahtumissa, kuten Nassikkafutiksessa. Salibandytoiminnan kasvattamista rajoittaa hallitilojen puute alueella, myös koulusalivuoroja on vain rajallisesti. Täysikokoisella kentällä harjoittelevat salibandyjoukkueet joutuvat itse hankkimaan kalliimpia hallivuoroja, joka nostaa harrastuksen hintaa merkittävästi. Seura on pyrkinyt etsimään ratkaisuja halliolosuhteiden parantamiseksi lähialueelta, mutta toistaiseksi sopivia ratkaisuja ei ole löytynyt. 10 Talous Seuran taloustilanne on ollut tyydyttävä koko toimintavuoden ajan. Jäsenmaksu alle 15-vuotiailta oli 40, varsinaisilta jäseniltä 40, sekä tukijäseniltä 100. Jäsenmaksussa otettiin käyttöön perhealennus, eli samassa taloudessa asuvat jäsenet saavat 50% alennuksen maksusta. Kukin joukkue on lisäksi perinyt tarvittavaa pelaajakohtaista toimintamaksua toimintakulujen kattamiseksi. Seura sai Espoon kaupungilta toimintavuonna perusavustusta sekä erityisavustuksia yksityisten liikuntatilojen vuokriin (2851,32 ), kerhotoimintaan (1475 ) ja kesäseteleitä nuorten työllistämiseen (1500 ). Seura haki Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratukea nuorisopäällikön palkkausta varten. Tukea myönnettiin

8 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 8/8 Seuran toimintakulut ( ,13 ) olivat huomattavasti suuremmat kuin talousarviossa oli arvioitu. Syynä tähän olivat mm. liikuntaneuvojan palkkakulut ja joukkueiden turnausmatkojen isot kulut. Tarkemmat taloustiedot selviävät tilinpäätöksestä. Kirjanpitoa on hoitanut ImproveIt Oy Fortnox-järjestelmässä. Toimintavuoden aikana uudistettiin tilikarttaa ja kirjanpidon rutiineja, niin että suurin osa tositteista saadaan sähköisesti suoraan laskutusjärjestelmästä (myclub). Myös ostolaskuissa on siirrytty pääsääntöisesti sähköiseen laskutukseen. Yritysyhteistyö kehittyi toimintavuoden aikana merkittävästi uusien yhteistyösopimusten kautta. Lähitapiola oli seuran pääyhteistyökumppani ja sopimukseen sisältyi mm. logopainatus kaikkiin uusiin pelipaitoihin. Yhtiö tarjosi PEPin jäsenille erityisetuja vakuutustuotteista ja oman yhteyshenkilön. Myös seuran vakuutukset on keskitetty yhtiöön. Kesäkuussa solmittiin kolmivuotinen varustehankintasopimus Intersport Suomenojan kanssa. Tuotemerkkinä pysyi edelleen Adidas. Suomenojan kaupalla on vankka kokemus seurakaupasta ja sopimukseen liitettiin myös K-Plussa sponsorointi. K-Supermarket Aurora liittyi myös K-Plussa sponsorointiin heinäkuussa. Kalajärven Pizzataxin kanssa oli toimintavuonna voimassa bonussopimus, jonka avulla onlinetilaajat voivat lahjoittaa pizzabonuksensa PEPille. Heinäkuussa solmittiin Mehiläisen Myyrmäen toimipisteen kanssa yhteistyösopimus kahdeksi vuodeksi. PEP keskittää terveyspalvelut Mehiläiseen, jossa on tarjolla liikuntaklinikan asiantuntemus. Seuran jäsenten Urheilunettiin rekisteröinnit käynnit myös oman terveyden hoitoon liittyvät kartuttavat seuran markkinointibonusta. 11 Ponnen maja Kevään 2014 aikana majalla toteutettiin Omnia ammattiopiston rakentamisen pienryhmän kanssa sisätilojen remontti, joka kohdistui neuvotteluhuoneeseen ja eteiseen. Remontissa lattiamateriaali uusittiin ja seinät sekä katot maalattiin. Sähkö-Huhta Oy:n avustuksella uusittiin myös valaistusta, antenniasennuksia ja AV-laitteita. Siivousta ja pihan kunnostusta tehtiin talkoilla ja Paikalla oli runsaasti iloisia talkoolaisia. Kevään talkooviikonloppuna järjestettiin myös Kuusakosken kanssa metallinkeräyskampanja. Metalleja sekä sähkö- ja elektroniikkaromua kerättiin isolle kuormalavalle ja konttiin Metsämaan pysäköintipaikalla. Majan vuokrausaste on ollut tyydyttävä ja omaa käyttöä on myös runsaasti. Ulkopuolisen käytön vuokratuotot olivat noin 4300 euroa.

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/6 Toimintakertomus vuodelta 2013 1 Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry:n toiminta kehittyi edelleen voimakkaasti vuonna 2011 toteutetun seurakehityshankkeen suuntaviivojen mukaan.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry (PEP) on Pohjois-Espoon alueella toimiva junioritoimintaan keskittyvä jalkapallo- ja salibandyseura. Muut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/7 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry (PEP) on Pohjois-Espoon alueella toimiva junioritoimintaan keskittyvä jalkapallo- ja salibandyseura. Muut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1 Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry (PEP) on Pohjois-Espoon alueella toimiva urheiluseura, joka keskittyy pääsääntöisesti juniori- ja harrastusjalkapallo-

Lisätiedot

Futis 2015 PEPpiläinen futis

Futis 2015 PEPpiläinen futis www.pep.fi Futis 2015 PEPpiläinen futis Pohjois-Espoon Ponsi / Futis 2015 1 Pääkirjoitus MEILLÄ ON HYVÄ SEURA Pohjois-Espoon Ponsi. Monelle se on vielä tuntematon seura, mutta omalla alueellamme olemme

Lisätiedot

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013

HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 HALLITUS 11.4.2013 JA VALTUUSTO 28.4.2013 VUOSIKERTOMUS 2012 1 YLEISTÄ...3 SISÄLTÖ ALUEELLINEN TOIMINTA... 26 LIITON NIMEÄMÄT HENKILÖT... 50 HALLINTO...5 Valtuusto...6 Liittohallitus...6

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Salibandyjaosto

Lisätiedot

KEIMOLAN KAIKU RY:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

KEIMOLAN KAIKU RY:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 KEIMOLAN KAIKU RY:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yleistä Hallitus Keimolan Kaiku on Länsi-Vantaalla toimiva yleisseura jossa edustettuina lajeina ovat hiihto ja suunnistus, jalkapallo, lentopallo,

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja

Hyvinkään Palloseura. Seurakäsikirja Hyvinkään Palloseura Seurakäsikirja ja HyPSiläisyys 2014 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan Hyvinkään Palloseuran toimintaan! 3 2 HyPSin johtokunta ja jaostot 4 3 HyPSin toimisto, henkilökunta ja muut

Lisätiedot

FC KUUSYSI r.y. 22.1.2003 JUNIORIOPAS

FC KUUSYSI r.y. 22.1.2003 JUNIORIOPAS FC KUUSYSI r.y. 22.1.2003 JUNIORIOPAS 1 FC KUUSYSIN -JUNIORIOPPAAN LUKIJALLE FC Kuusysi r.y. on perinteinen lahtelainen jalkapalloseura, joka on perustettu vuonna 1934. Seura on pitkän historiansa aikana

Lisätiedot

FC WILD RY TOIMINTAKERTOMUS 2009

FC WILD RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 FC WILD RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 02880 VEIKKOLA Yhd.rek.tunnus 200075 1( 30) 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ FC WILD ry on Kirkkonummen kunnan alueella toimiva jalkapallon erikoisseura. Seuran

Lisätiedot

1(25) Joukkueenjohtajan ohjeita

1(25) Joukkueenjohtajan ohjeita 1(25) Joukkueenjohtajan ohjeita Koonnut Päivi Hirki, nappulajaosto 2005 2(25) Joukkueenjohtajan työkalupakki: Joukkueenjohtajan työkalupakki:...2 FC Honka tietoa...5 Hongan johtokunta 2005...6 Nappulajaosto...6

Lisätiedot

Toimintakertomus Kenttäurheilijat-58 ry

Toimintakertomus Kenttäurheilijat-58 ry Päiväkotilapsia lähdössä 400 metrin juoksuun 12.9.2012 Ville Lampinen Tuomas Kaukolahti Lusikkajuoksuissa 13.5.2012 Toimintakertomus Kenttäurheilijat-58 ry Sisällysluettelo KU-58 toimintakertomus 2013

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1.10.2012 30.9.2013

Haukiputaan Pallo r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1.10.2012 30.9.2013 Haukiputaan Pallo r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1.10.2012 30.9.2013 1. YLEISTÄ Seuran kahdeksastoista toimintavuosi päättyi 30.9.2013. Kauden päättäjäistilaisuutta vietettiin HauPa hallissa tilikauden päättymisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) 22.03.2013

VUOSIKERTOMUS 2012. Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) 22.03.2013 Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 1 (49) VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Suunnistusliitto ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 (49) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012 Suunnistuksen MM-kilpailut kilpailtiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO, 1946

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2014 Nummelan Palloseura ry 13.11.2013 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT... 3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

PEIMARI UNITED. Seurakäsikirja ed. 4

PEIMARI UNITED. Seurakäsikirja ed. 4 1 PEIMARI UNITED Seurakäsikirja ed. 4 2 Peimari United:n seurakäsikirja päivitetty 29.11.2011 Sisällysluettelo 1 Tervetuloa mukaan seuran toimintaan 2 Johtokunta ja jaosto, sekä toimihenkilöiden tehtävät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KYLÄOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT URHEILUSEURA AJO, 1963 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA ILVES, 1963 SOUKKION JYSKE, 1913 URHEILUSEURA SÄÄKSJÄRVEN KIISTO,

Lisätiedot

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013

FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FC WILD RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Teollisuustie 9, 02880 VEIKKOLA Yhd.rek.tunnus 200075 1( 9) 1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ FC WILD ry on Kirkkonummen kunnan alueella toimiva jalkapallon

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TOIMINTAKERTOMUS

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TOIMINTAKERTOMUS KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY 2014 TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo 1. JOHDON TERVEHDYS 3 2. YLEISTÄ KESKI-POHJANMAAN LIIKUNNASTA 4 3. JÄSENET 4 4. HALLINTO 5 4.1. Vuosikokoukset 5 4.2. Hallitus 5 4.2.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 1 WAU ry Toimintakertomus 2012 15.2.2013 2 Puheenjohtajan tervehdys 2012 oli WAU ry:n neljäs toimintavuosi. Iloista ja reipasta toimintaa jatkettiin Espoossa, Kauniaisissa, Mustasaaressa, Rovaniemellä

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7

Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2. Koulutus 3. Seuran organisaatio 4. Jaostot 5. Talousjaosto 5. Jalkapallojaosto 7 ITÄ-HAKKILAN KILPA RY Sisällys Seuran toimintaympäristö ja toiminnan periaatteet 2 Koulutus 3 Seuran organisaatio 4 Jaostot 5 Talousjaosto 5 Jalkapallojaosto 7 Vammaisliikuntajaosto 12 Kuntoliikuntajaosto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PALLOKERHO ry. Toimintakertomus vuodelta 2011

JYVÄSKYLÄN PALLOKERHO ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 JYVÄSKYLÄN PALLOKERHO ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 2 YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Jyväskylän Pallokerhon 59. toimintavuosi. Toiminta on laajentunut edellisvuodesta. Piirinsarjoja ja liiton sarjoja pelaavien

Lisätiedot

1. Seuran esittely 1.1 Seuran arvot

1. Seuran esittely 1.1 Seuran arvot Seurakäsikirja 2015 SBC Levi ry 4. versio, 25.07.2015 1. Seuran esittely SBC Levi ry on perustettu vuonna 2000, tuolloin nimellä KiNu 2000 ry (Kittilän Nuoret). Seura perustettiin alunperin monitoimiseuraksi

Lisätiedot