Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit"

Transkriptio

1 Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Varsinais-Suomen maakunnan liikennestrategia Liikennejärjestelmäsuunnittelun tehtävät ja kytkennät muuhun suunnitteluun ja päätöksentekoon Ryhmä Lounais-Suomi Liikennevirasto: Teija Snicker-Järvinen, Siru Koski, Anton Goebel Trafi: Anders Granfelt Varsinais-Suomen Ely-keskus: Hanna Lindholm, Juha Mäki, Matti Kiljunen, Piritta Keto Sito Oy: Rauno Tuominen FCG Oy: Tuomas Miettinen Linea Konsultit Oy: Sakari Somerpalo Strafica Oy: Heikki Metsäranta

2 Sisällys 1. Liikennestrategian tehtävät ja kytkennät päätöksentekoon: Yleiskuva (3 4) 2. Liikennestrategian lähtökohdat ja tuotokset vaiheittain (5 11) 3. Lähtökohtien ja tuotosten eräitä tarkennuksia(12) Liikenne ja maankäyttö (13 15) Suunnitteluperusteiden laatiminen (16 17) Ely-keskuksen odotukset Liikennestrategian tuotoksilta (18 19) Liikenneviraston odotukset ja omat ohjelmat (19 20) Liikennejärjestelmä

3 Liikennestrategian tehtävät 1. Sovittaa yhteen ja priorisoida eri tahojen tarpeet ja tavoitteet alueen liikennejärjestelmälle ottaen huomioon Varsinais-Suomen ominais- ja erityispiirteet Varsinais-Suomen kehittämistavoitteet ja -linjaukset valtakunnalliset liikenteen ja maankäytön linjaukset 2. Muodostaa alueen toimijoiden ja valtionhallinnon edustajien kanssa yhteinen näkemys Varsinais-Suomen liikennejärjestelmän tavoitteista ja kehittämislinjauksista ottaen huomioon Varsinais-Suomen kilpailukyky ja kehittämistavoitteiden tukeminen Kansainväliset, kansalliset ja sisäiset keskeiset yhteydet 3. Muodostaa tavoitteita ja kehittämislinjauksia toteuttava toimenpideohjelma ottaen huomioon Alueen toimijoiden toimivallassa olevat toiminnot ja hankkeet Vaikuttaminen valtion toimivallassa oleviin toimintoihin ja hankkeisiin 4. Sopia toimenpideohjelman toteuttamisesta ja etenemisestä sekä seurannasta (ml. liikennejärjestelmätyö) 3 Liikennejärjestelmä

4 Liikennestrategian linkit päätöksentekoon 1. Jo tehdyt (hyväksymis)päätökset, jotka ovat edelleen relevantteja lähtökohtia Nykyinen maakuntakaava ja maakuntastrategia (maakuntavaltuusto) Edellinen Varsinais-Suomen liikennestrategia (2007, maakuntahallitus) sekä Lounais- Suomen liikennestrategia (2010, Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntahallitukset) Liikennepoliittinen selonteko, isojen hankkeiden rahoituspäätökset, alueidenkäyttötavoitteet, periaatepäätökset (valtioneuvosto, eduskunta) Tuoreet yleissuunnitelmat ja niistä tehdyt päätökset (Liikennevirasto/LVM) (Isojen) kuntien liikenteen ja maankäytön hankepäätökset ja -ohjelmat 2. Suunnitteluprosessin oma päätöksenteko Suunnitelman sisältö (ohjausryhmä = maakuntaliton, kuntien, Ely-keskuksen, Liikenneviraston ja LVM:n edustajat) Tavoitteet ja linjapäätökset (ohjausryhmä, lausunnot, maakuntahallitus) Lopullinen suunnitelma (ohjausryhmä, lausuntokierros, maakuntahallitus) 3. Tulevat (hyväksymis)päätökset, joiden sisältöön voidaan vaikuttaa Tekeillä oleva maakuntastrategia (maakuntavaltuusto) Tekeillä oleva vaihemaakuntakaava (maakuntavaltuusto) ja kuntien kaavoitus Hallituksen liikennepoliittinen selonteko (Hallitus, Eduskunta) Liikenneviraston PTS Tekeillä tai tulossa olevat hankesuunnitelmat (ELY, Liikennevirasto/LVM, kunnat) TOTSU Varsinais-Suomen ELY-keskuksen TLS, kuntien toteuttamisohjelmat TTS (Liikennevirasto/LVM) 4 Liikennejärjestelmä Strategiat, linjaukset Toteutus

5 Liikennestrategian lähtökohdat ja tuotokset (1/6) Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035 on nykyisen liikennestrategian 2030 päivitys Strategian laadinta Toteuttamisen ohjelmointi Toimenpideohjelma Liikennestrategian 2035 laadinta Lähtökohdat Ennusteet Tavoitteet Linjaukset Keinojen vertailu ja valinta Päivityksen kohde Liikennestrategia 2030 (LJ-aiesopimus) 5 Liikennejärjestelmä

6 Toimintaympäristö Maakuntakaava Maakuntastrategia (2030 / ) Alueen kehittämistavoitteita Strategiaosaan tuovat lähtökohtia aiemmat päätökset. Maankäytön lähtökohdat tulevat maakuntakaavasta ja alueen kehittämisen tavoitteet maakuntastrategiasta. (2/6) Liikennestrategian 2035 laadinta Lähtökohdat Ennusteet Tavoitteet Linjaukset Päivityksen kohde Lounais- Suomen liikennestrategia Liikennestrategia 2030 (LJ-aiesopimus) Valtakunnalliset tavoitteet ja linjaukset Palvelutasoajattelu ja -tekijät Neliporrasajattelu Verkko- ja alueluokittelu Valtakunnan (liikenne)politiikka 6 Liikennejärjestelmä Valtakunnallisen liikennepolitiikan linjaukset ja uudet ajattelutavat tuovat strategiapohdintaan liikennejärjestelmän ja sen suunnittelun ja kehittämisen tavoitteita ja linjauksia.

7 Liikennestrategian tavoitteet ja linjaukset sovitetaan yhteen maakuntastrategian liikennejärjestelmälinjausten kanssa. Maakuntaohjelman liikennehankkeet tulevat liikennestrategiasta. Maakuntastrategiatyö suunnitelma, ohjelma Painotusten koordinointi Liikenteellisiä näkökulmia maankäyttöön Kokonaismaakuntakaavan tarkistus Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava Verkkojen kehittämistarpeet, varaukset (3/6) Tavoitteet Linjaukset Keinojen vertailu ja valinta Toimenpideohjelma Maakuntakaavan väylävarausten muutostarpeet arvioidaan Liikennestrategiassa, joka tuottaa muutoinkin liikenteellisiä näkökulmia kaavoitukseen. 7 Liikennejärjestelmä

8 Valmiit ja ajantasaiset hankesuunnitelmat tulevat liikennestrategiaan sellaisenaan priorisoitaviksi. (4/6) Liikennestrategia tuottaa suunnitteluperusteet hanketason esisuunnitteluun. Tavoitteet Linjaukset Keinojen vertailu ja valinta Toimenpideohjelma Aktiiviset isot suunnitteluhankkeet tulevat kohteina liikennestrategian priorisointeihin. Tulevat paketteina priorisoitavaksi Valmiit hankesuunnitelmat Aktiiviset isot suunnitteluhankkeet Suunnitteluperusteet Hankkeiden esisuunnittelu 8 Liikennejärjestelmä

9 (5/6) TOTSU Kunnat Linjaukset, painotukset ja priorisoinnit näkyvät TLS Liikennestrategia kertoo maakunnan liikenteelliset tarpeet, linjaukset liikennejärjestelmän kehittämiselle sekä kärkihankkeet otettavaksi huomioon valtion liikennehallinnossa (alueella ja valtakunnallisesti). Alueen kehittämistarpeet Liikennestrategian painotukset (esim. Maakuntastrategiatyö kohdentaminen tiettyjen toimien suunnitelma, kaupunkiseuduille) näkyvät ohjelma toteuttamista ohjaavissa maakunnan, kuntien ja Ely-keskuksen suunnitelmissa. Toimenpideohjelma Liikenneviraston PTS ja TTS Liikennepoliittinen selonteko 9 Liikennejärjestelmä

10 Maakuntakaava Maakuntastrategia (2030 / ) Alueen kehittämistavoitteita Toimintaympäristö Maakuntastrategiatyö suunnitelma, ohjelma Painotusten koordinointi Liikenteellisiä näkökulmia maankäyttöön Kokonaismaakuntakaavan tarkistus Taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava Verkkojen kehittämistarpeet, varaukset (6/6) TOTSU Kunnat Liikennestrategian 2035 laadinta Lähtökohdat Ennusteet Tavoitteet Linjaukset Keinojen vertailu ja valinta Toimenpideohjelma Linjaukset, painotukset ja priorisoinnit näkyvät TLS Päivityksen kohde Lounais- Suomen liikennestrategia Liikennestrategia 2030 (LJ-aiesopimus) Valtakunnalliset tavoitteet ja linjaukset Palvelutasoajattelu ja -tekijät Neliporrasajattelu Verkko- ja alueluokittelu Valtakunnan (liikenne)politiikka Tulevat paketteina priorisoitavaksi Valmiit hankesuunnitelmat 10 Liikennejärjestelmä Aktiiviset isot suunnitteluhankkeet Suunnitteluperusteet Hankkeiden esisuunnittelu Alueen kehittämistarpeet Liikenneviraston PTS ja TTS Liikennepoliittinen selonteko

11 Liikennestrategian input-output lyhyesti Lähtökohta Liikennestrategia ottaa Liikennestrategia tuottaa Määränpää Maakuntakaava Väylävarauksia arvioitavaksi Liikenteellisiä näkökulmia maankäyttöön, mahdollisia väylä-, solmukohta ja liikennekäytävävarauksia Verkkojen kehittämistarpeet (myös pitkän aikavälin varaukset) Maakuntakaavan tarkistus Maakunnan tulevaisuudelle tärkeitä tekijöitä, laajempia kehittämisen painotuksia Näkökulmia liikenteellisiin painotuksiin Liikennejärjestelmän kehittämisen painopisteet ja linjaukset Liikennestrategian toteuttamisohjelma (ja mahdollinen aiesopimus) Maakuntastrategia Maakuntastrategiatyö Maakuntastrategiatyö Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) Ely-keskuksen ja kuntien toimintasuunnitelmat Jo päätetyt toimenpiteet (Isojen) kuntien tavoitteet ja linjaukset Liikennestrategian toteuttamisohjelma Ely-keskuksen TILSU ja kuntien toteuttamisohjelmat Valmiit hankesuunnitelmat Jo suunnitellut ja hyväksytyt suunnitelmat (priorisoitavaksi) Suunnitteluperusteet tunnistettujen kohteiden esisuunnitteluun Hankkeiden esisuunnittelu Valtakunnan liikennepolitiikka Valtakunnalliset tavoitteet ja linjaukset, periaatepäätökset Palvelutasoajattelu ja -tekijät Neliporrasajattelu Jo päätetyt hankkeet ja toimenpiteet 11 Liikennejärjestelmä Varsinais-Suomen liikennejärjestelmän priorisoidut kehittämistarpeet, -tavoitteet ja - toimenpiteet Alueen näkemyksiä liikennepolitiikan linjauksiksi Liikenneviraston PTS, Liikennepoliittinen selonteko

12 Tarkennuksia LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ ELY-KESKUKSEN ODOTUKSET LIIKENNEVIRASTON ODOTUKSET JA OMA OHJELMATASO SUUNNITTELU- PERUSTEIDEN MÄÄRITTELY 12 Liikennejärjestelmä

13 Liikenne ja maankäyttö (1/3) Maankäytön suunnittelu perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin Maankäytön ja liikenteen (LJS) yhteisen suunnittelun rajapinnat ovat maankäytön näkökulmasta seuraavat: Maakuntakaava Rakennemallityöt ja erilaiset kehittämissuunnitelmat Strategiset kaavat (kaupunkiseudut) Yleiskaavat (Kaupunkiseudut, stabiilit ja taantuvat alueet) Liikennejärjestelmää ei voida laatia kaavan vastaisesti Kaava on tärkein liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaava juridinen asiakirja Jokaisessa kaavassa tulisi määritellä liikenteen tavoitteet, usein tätä ei tehdä Liikenne muodostuu liikennetarpeesta, joka riippuu toimintojen sijoittumisesta Käytännössä yleiskaavatasolla suunnitellaan liikennetarpeen syntyminen Yhteisten tavoitteiden asettaminen on haasteellista: kuntien tai yhteysvälin strategiset maankäyttösuunnitelmat, maakuntakaavat, Livin PTS -> miten nämä sovitetaan yhteen? Näitä tulisi seurata ja päivittää tarpeen mukaan työn aikana Liikennejärjestelmä

14 Liikenne ja maankäyttö (2/3) Maankäytön toimet ovat vaikutuksiltaan pitkäkestoisia, ja liikenneympäristö suunnitellaan usein nykytilanteen tai kaavoitetun tulevaisuuden vaatimuksiin Maankäytön epäonnistumista (liikenteen kannalta) on lähes mahdotonta korjata liikennesuunnittelun keinoin Maakuntakaavan merkitys on kaupunkiseutujen ulkopuolella suurempi kuin kaupunkiseuduilla, koska oma suunnitteluorganisaatio on ohuempi ja kaavoituksen resurssit pienempiä Maankäytön ja liikenteen vaikutukset heijastuvat toisiinsa: maankäyttöä ja liikennettä ei voi eriyttää toisistaan, kun arvioidaan liikennejärjestelmän palvelutasoa ja maankäytön toimintojen sijoittumista Maankäytön sijoittumisella on monia poliittisia yhteyksiä: kaavoittajaa tukisi liikennesuunnittelijan osallistuminen prosessiin, eri kaavaratkaisujen vaikutusten arviointi ja perustelut olisivat helpompia, kun faktoja tulisi myös liikennenäkökulmasta Liikennejärjestelmä

15 Liikenne ja maankäyttö (3/3) Jatkuva osayleiskaavaprosessi (esim. Lahti ja Tampere), edellyttää myös aktiivista liikennejärjestelmätyötä näillä alueilla, missä tämäntyyppinen kaavaprosessi on käynnissä Jatkuva kaavaprosessi pystyy nopeasti reagoimaan ljs ja muista strategisen tason töistä nouseviin haasteisiin Osana tämäntyyppistä kaavaprosessia tulee olla kytkentä myös liikennejärjestelmän kehitystyöhön, tämän tyyppinen kaavaprosessi on ketterämpi kuin useimmiten käytetty nykymalli Pitäisi tarkastella liikennesuunnittelijan monopolia liikennesuunnittelun suhteen ja kaavoittajan monopolia maankäytön suunnittelun suhteen, vastuut tulee kuitenkin säilyttää. Liikennesuunnittelu vahvemmin mukaan maankäytön suunnittelunprosessiin, oppilaitoksissa ei vieläkään ole riittävää tarjontaa liikennesuunnittelusta maankäytön opiskelijoille ja toisinpäin Liikennejärjestelmä

16 Suunnitteluperusteiden laatiminen (1/2) Väylähankkeiden suunnitteluperusteiden menettelykuvauksessa on otettu esille, että LJS-vaiheessa täytyisi tuottaa hankekohtaista esiselvitystä varten ensimmäinen vaihe suunnitteluperusteista. Esittämistapa on pääosin karkea. Tätä ei liene vielä tehty yhdessäkään LJS:ssa? 1. Miksi kyseinen käytäntö on hyvä? Saadaan siirrettyä tunnistetun hankkeen keskeiset lähtökohdat, tavoitteet ja päämäärät seuraavan suunnitteluvaiheen käynnistämiseen sellaisina kuin ne ovat muodostuneet LJS-vaiheen aikana käydyn vuoropuhelun ja prosessin tuloksena. Tärkeää saada esille oleelliset asiat jatkosuunnittelun lähtökodiksi 2. Mitä käytännöllä saavutetaan? Voidaan entistä paremmin ohjata käynnistyvien esiselvitysvaiheen selvitysten lähtökohtia, jotta selvityksellä/hankkeella vastataan niihin tavoitteisiin, joita LJS:ssä on haettu Kun esiselvitysvaiheessa mukaan tulee uusia ihmisiä/tahoja saadaan siirrettyä ns. alkuperäiset tavoitteet ja lähtökodat heidän tietoonsa Helpottaa esiselvitysvaiheen käynnistämistä ja ohjaa työn sisältöä toivottuun suuntaan Liikennevirasto pystyy ohjaamaan ainakin omia hankkeitaan nykyistä paremmin, kun se hyväksyy suunnitteluperusteet Liikennejärjestelmä

17 Suunnitteluperusteiden laatiminen (2/2) 3. Mitä käytäntö vaatii eri osapuolilta? Yksityiskohtaisempaa ja priorisoivaa lähestymistapaa tavoitteiden ja lähtökohtien määrittelyyn Vuoropuhelua ko. aiheen osalta 4. Mitä käytäntö vaatii menetelmänä? Hankekohtaisten suunnitteluperusteiden määrittelyä LJ-työn sopivassa vaiheessa Kustannusraamien määrittelyä, jos halutaan 5. Mikä lj-suunnittelussa muuttuu käytännön myötä? Voidaan joutua perehtymään nykyistä tarkemmin hankekohtaisiin lähtökohtiin ja päätavoitteisiin LJ-työssä tuotetaan hankekohtaisia suunnitteluperusteita työmäärä lisääntyy Palvelee hankkeiden etenemistä myös jatkuvassa LJ-työssä, kun sieltä lähteneet suunnitteluperusteet palaavat myöhemmin takaisin tarkempina hankekohtaisina lähtökohtina pitäisi parantaa LJ-työn ohjausmahdollisuuksia Liikennejärjestelmä

18 Ely-keskuksen odotukset Liikennestrategialle Toimintaympäristön kuvaus ja erityisesti muutossuunnat (ennuste) Maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeet (voivat olla myös teemoja ; esim. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämistoimet). Maakunnan linjaukset liikennejärjestelmän kehittämiselle (priorisointi). Ei tarvita/haluta listaa alueellisista investoinneista. Esim. Lounais-Suomen liikennestrategian linjaukset juuri oikealla tasolla. Huom! Maakuntaohjelmaan tulisi nousta asiat aina lj-suunnitelmista eikä sen ohi. Kytkentä maakuntastrategiaan luonnollisesti myös oltava molempiin suuntiin. Suuremmille kaupunkiseuduille tulee tehdä oma erillinen lj-suunnitelmansa (kytkeytyen esim. rakennemalliin, lj-suunnitelman jälkeen suuri paino jatkuvalle lj-työlle), mutta muiden seutujen osalta tulee maakunnallisessa suunnitelmassa tehdä linjauksia (seudulle tärkeitä linjauksia, jotka eivät välttämättä tule esiin maakuntatason linjauksissa). Liikennejärjestelmä

19 Liikenneviraston odotukset ja omat ohjelmat(1/2) 1. Ongelma Valtionhallinnon näkökulmasta LJS:t ovat yleensä ylimitoitettuja (rahoitustarve ja palvelutaso) ja tavoitteet (perustelut) ympäripyöreitä. Valtionhallinnossa elää käsitys, että sen tulisi ohjata LJS:iä haluamaansa suuntaan, vaikka vastuu ja valta asiassa on maakunnalla. Aluehallinnon näkökulmasta LJS:ia ei oteta riittävästi huomioon pitkän aikavälin ohjelmia laadittaessa. Alueiden näkemykset investointihankkeiden priorisoinnista eivät välity eteenpäin. Pitkän aikavälin ohjelmissa ei myöskään löydy ratkaisua alueille tärkeiden pienten kehittämistoimien rahoitukseen. 2. Ratkaisu Liikenneviraston tulee kehittää omaa ohjelmatason suunnittelua ja kirkastaa mikä alueellisen LJS-tiedon rooli on Liikenneviraston omien suunnitelmien laatimisessa. Tämän jälkeen Liikenneviraston tulee esittää mitä tietoa se tarvitsee alueilta ja mitä laadullisia kriteerejä se asettaa tuotetulle tiedolle. Liikenneviraston/LVM:n tulee myös antaa valtakunnalliset linjaukset merkittävien väylien kehittämiselle (vrt. pääväylien palvelutaso ja luokittelu). Samalla Liikenneviraston tulee kehittää ohjelmatason arvioinnin menetelmiä ja prosessia siten, että se myös hyödyntää omassa suunnittelussaan alueiden tuottamaa tietoa tarpeista ja tavoitteista. Strategisiin suunnitelmiin ja linjauksiin kaivataan alueilta edunvalvonnan sijaan enemmän perusteluja. Yhteysvälien suunnitteluun tarvittaisiin LJS:lta ensimmäiset toiminnalliset suunnitteluperusteet. Liikennejärjestelmä

20 Liikenneviraston odotukset ja omat ohjelmat (2/2) 1. Miksi kyseinen käytäntö on hyvä? Liikennevirasto voi ohjeistaa, mitä tietoa se tarvitsee alueilta omassa suunnittelussaan ja asettaa laadulliset kriteerit tiedolle. Käytäntö selkeyttää eri toimijoiden rooleja samalla tunnustaen "alueiden itsemääräämisoikeuden" LJS:in laatimisessa. 2. Mitä käytännöllä saavutetaan? Käytännöllä kirkastetaan eri suunnitteluosapuolten rooleja suunnitteluprosessissa. Viimekädessä tämän tulisi näkyä alueellisten tarpeiden parempana huomioon ottamisena ohjelmatason suunnittelussa. 3. Mitä käytäntö vaatii eri osapuolilta? Liikenneviraston tulee ensin kirkastaa mitä tietoa se tarvitsee alueiden tarpeista ja tavoitteista omassa pitkän aikavälin ohjelmatason suunnittelussa. Samalla tulee asettaa laadulliset kriteerit tuotetulle tiedolle. Tämän jälkeen alueiden tulee luoda toimintatavat tarvittavan tiedon tuottamiselle. 4. Mitä käytäntö vaatii menetelmänä? Suunnitelman päätöksillä tulisi olla alueen poliittinen mandaatti (ettei esim. alueen kansanedustajilta tule ohjausta ohi ljs:n linjausten ja priorisointien). Onko maakuntahallituksen hyväksyntä riittävän vahva päätös? 5. Mikä LJS:ssa muuttuu käytännön myötä? Alueiden tarpeet ja tavoitteet tulevat otettua paremmin huomioon Liikenneviraston ohjelmatason suunnittelussa. Samalla myös alueelliset LJS:t yhdenmukaistuvat, mutta "alueiden itsemääräämisoikeus" LJS:in laatimisessa säilyy. Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit

Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Toimintamalli liikennejärjestelmän ja isojen hankkeiden suunnitteluprosessien kytkennöistä Ryhmä Lounais-Suomi 13.12.2013 Liikennevirasto: Teija Snicker-Järvinen,

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö työryhmä 6.11.2012 Liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistäminen 1. Aiempi LJ-suunnitteluhistoria 2. Perusteet/tarve suunnittelun käynnistämiselle MAL-aiesopimus

Lisätiedot

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen

Seminaari , Laitila. Janne Virtanen Seminaari 8.2.2006, Laitila Ohjelma 14.00 seminaarin avaus liikennestrategian ja aiesopimuksen esittely 15.10 Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikenne 15.30 kahvitauko 15.50 Lääninhallituksen kommentit

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KOKONAISMAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISTAMISTYÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN KYTKENTÄ

Olli Ristaniemi KOKONAISMAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISTAMISTYÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN KYTKENTÄ 23.10.2014 Olli Ristaniemi KOKONAISMAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISTAMISTYÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN KYTKENTÄ 1 MAAKUNTAKAAVAN TARKISTUKSEN AIKATAULU Syksy 2014 Kunta- ja sidosryhmäkierros puhtaalta pöydältä

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Liikennejärjestelmäsuunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelu 2013 5.12.2012 Varsinais-Suomen suunnittelu 2013 1. Maakuntasuunnitelman tarkistus 2. Maakuntaohjelman tarkistus 3. Varsinais-Suomen liikennestrategian päivitys 4. Turun

Lisätiedot

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö

Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö Näkemyksiä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen kehittämiseksi Oulun seudulla Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 14.11.2012 + ELY-keskus mukana mm. seuturakennetiimissä + ELY-keskuksen hyvä sisäinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen Työpaja 1, 5.9.2013. Ryhmätyön aineisto TAVOITTEIDEN ASETANTA Hyvät käytännöt, puutteet ja ongelmat

Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen Työpaja 1, 5.9.2013. Ryhmätyön aineisto TAVOITTEIDEN ASETANTA Hyvät käytännöt, puutteet ja ongelmat Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen Työpaja 1, 5.9.2013 Ryhmätyön aineisto TAVOITTEIDEN ASETANTA Hyvät käytännöt, puutteet ja ongelmat Liikennepolitiikan haasteita suunnittelulle Yhteiskuntanäkökulma:

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto

Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto Mikä on paras väline aiesopimusten toteuttamiseen? Matti Vatilo, ympäristöministeriö MAL-verkosto 24.10.2012 MAL-aiesopimusmenettelyn poliittinen viitekehys Hallitusohjelmassa mm.: Jatketaan valtion ja

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Ennakkotehtävän koonti ja jatkotyöskentely

Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Ennakkotehtävän koonti ja jatkotyöskentely Liikennepolitiikan toimintatapojen uudistaminen Työpaja 1, 5.9.2013 Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessit Ennakkotehtävän koonti ja jatkotyöskentely Ennakkotehtävä Liikennejärjestelmäanalyysi ja toimintalogiikan

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Ajankohtaisia liikennejärjestelmä- ja maankäyttökysymyksiä. 2.10.2014 Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Mervi Karhula Liikennevirasto

Ajankohtaisia liikennejärjestelmä- ja maankäyttökysymyksiä. 2.10.2014 Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Mervi Karhula Liikennevirasto Ajankohtaisia liikennejärjestelmä- ja maankäyttökysymyksiä 2.10.2014 Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Jyväskylä Mervi Karhula Liikennevirasto Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmästä Liikenteen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakuntakaavan laatiminen Heikki Pusa. Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakuntakaavan laatiminen Heikki Pusa. Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus. Oma Häme Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus Tehtävä: Maakuntakaavan laatiminen Heikki Pusa www.omahäme.fi Kanta-Hämeen maakunta, maakuntakaava-alue : Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta:

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lapin ELYkeskus Lausunto 04.09.2017 Asia: LVM/1770/03/2016 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maantielain muuttamisesta Lausunnonantajan lausunto Yleiset huomiot esityksestä Maakuntauudistuksessa

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Vireillä oleva maantielain uudistus. Siltatekniikan päivät, Marita Luntinen, Liikennevirasto

Vireillä oleva maantielain uudistus. Siltatekniikan päivät, Marita Luntinen, Liikennevirasto Vireillä oleva maantielain uudistus Siltatekniikan päivät, 31.1.2018 Marita Luntinen, Liikennevirasto Taustalla olevat uudistukset Maakuntauudistuksen toimeenpano tienpidon osalta Liikennettä ja tienpitoa

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto 5.11.2009 HLJ 2011 -suunnitelma Laadintaprosessi ja aikataulu Syyskuu 2009 HLJ 2011:n puiteohjelma, YTV:n hallitus 13.6.2008 Liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Lisätiedot

Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys

Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys Viitostie ry:n seminaari 17.5.2013 Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntastrategia ja ohjelma Aluekehittäjän näkökulma

Lisätiedot

MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi. Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto

MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi. Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto MAL-aiesopimusmenettely Väliarviointi Matti Vatilo Suurkaupunkijaosto 24.4.2014 Taustaa Paras-selonteon linjaukset lähtökohtana Valtio-osapuolen valmisteluryhmän (LVM, TEM, VM, YM, ARA, LiVi) tehtävänä

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 19.1.2017 Liikennejärjestelmätyön organisointi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Työ- ja ohjausryhmät 2016 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta Tekninen lautakunta 48 21.05.2014 Kaupunginhallitus 252 02.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liitolle Turun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksesta 236/10.05.01/2014 TEKLA 48 Tekninen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa

MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka. Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa MAL-verkosto ja kaupunkipolitiikka Erityisasiantuntija Olli T. Alho Työ- ja elinkeinoministeriö / Alueosasto 16.10.2012 Vaasa Jäsentelyä MAL osana kaupunkipolitiikkaa Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 Mervi Karhula Ajankohtaista viestintä- ja liikennepolitiikassa Digitalisaatio ja viestintäverkot

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009. Markku Kivari

Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009. Markku Kivari - Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu Rakennemalli / motiiviseminaari 28.4.2009 Markku Kivari Jyväskylän kaupunkiliikennepoliittinen ohjelma (luonnos 2008) Jyväskylän liikennepoliittisen ohjelman

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva 26.4.2016 Maakuntakaavan toimintaympäristö muutoksessa Kaavoituksen tulee vastata aluehallintouudistuksen tarpeisiin Kaavaprosessia

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous

Seutuhallituksen kokous 112 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI MAANTIELAIN MUUTTAMISESTA (LVM/1770/03/2016) Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso tilannekatsaus Sonja Heikkinen 12.4.2017 Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys laadittu Linkki sähköiseen julkaisuun: http://www.doria.fi/handle/10024/131011

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 Tikkurila Yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 14.9.2012 Christina Hovi 1 MAL-kokonaisuus

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ TURUN KAUPUNKISEUDUN JATKUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ ohjausryhmä 9.4.2015 1. Avaus 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Tilannekatsaus liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toimintatapaan 4. Turun seudun

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi Vesien ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten maakunnat valmistautuvat / case Satakunta Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.9.2017,

Lisätiedot

AURIGA-CENTER / Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku :30 14:30

AURIGA-CENTER / Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku :30 14:30 VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA MAAKUNTAKAAVAFOORUMI AURIGA-CENTER / Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku 14.11.2014 8:30 14:30 08.30 09.00 09.15 TERVETULOA

Lisätiedot

Suunnitteluperusteet. Hankesuunnittelupäivä

Suunnitteluperusteet. Hankesuunnittelupäivä Suunnitteluperusteet Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 1.2.2018 Esityksen sisältö Ohjeita Suunnitteluperusteet asiakirjana Milloin suunnitteluperusteet laaditaan? Suunnitteluperusteiden sisältö Suunnitteluperuste

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu http://www.ym.fi/mrluudistus Tietopohjan

Lisätiedot

KaKe-pohdintaa 6.3.2013

KaKe-pohdintaa 6.3.2013 KaKe-pohdintaa 6.3.2013 Helsingin yleiskaavan lukemista: - Kasvu (-> 2050) - Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030 - Kaavoitettu maa loppuu n. 2020 - Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014 KÄRKIHANKE: STRATEGIA Selvät asiat: 1. Kärkihankkeita (siis myös tätä) ohjaa PATINE 2. Käytännössä työtä ohjaa työvaliokunta (PATINE mandaatilla ja ohjauksessa) 3. Hankkeen tavoite: uudistetun KPTS:n toimeenpano

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella

Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella Käyttäjien ongelmista liikennejärjestelmän ylläpito- ja kehittämisohjelmaksi Jussi Kailasto, KAS ELY Liikenneryhmän päällikkö Liikenteen rakenneuudistukseen liittyvä kokeilu KAS-ELY:n alueella, Liikenne-

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen Maakuntahallitus 72 16.05.2016 Maakuntahallitus 4 06.02.2017 Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen 202/05.00/2016 MHS 16.05.2016

Lisätiedot

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä

MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit. Kaisa Mäkelä MAL - aiesopimusmenettely - valmisteluprosessit Kaisa Mäkelä 11.9.2012 MAL aiesopimusmenettelyn lähtökohdat PARAS lainsäädäntö ja Valtioneuvoston selonteon kaupunkiseutulinjaukset (2009) Pilottiaiesopimukset

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus 72 16.05.2016 Maakuntahallitus 4 06.02.2017 Maakuntahallitus 137 25.09.2017 Uusimaa-kaava 2050: laadintaprosessin aikataulun tarkistaminen 202/05.00/2016 MHS 16.05.2016 72 Tiivistelmä

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU

HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU 29.4.2013 HELSINGIN SEUDUN YHTEINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA -MASU Suunnittelualue 1,3 miljoonaa asukasta (2012) 0,7 miljoonaa työpaikkaa (2010) 0,7 miljoonaa asuntoa (2011) 29.4.2013 Yhteinen maankäyttösuunnitelma

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Sopimuksista kestävää kasvua. Matti Vatilo, ympäristöministeriö Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040-seminaari 16.10.2012

Sopimuksista kestävää kasvua. Matti Vatilo, ympäristöministeriö Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040-seminaari 16.10.2012 Sopimuksista kestävää kasvua Matti Vatilo, ympäristöministeriö Vaasan kaupunkiseudun rakennemalli 2040-seminaari 16.10.2012 PARAS kaupunkiseuduilla mitä opittiin? Ydinkysymys on, onko kaupunkiseutukuntien

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Satakunnan ilmasto-ja energiastrategian huomioiminen aluerakenteen suunnittelussa. Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto

Satakunnan ilmasto-ja energiastrategian huomioiminen aluerakenteen suunnittelussa. Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunnan ilmasto-ja energiastrategian huomioiminen aluerakenteen suunnittelussa Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 11.12.2012 Ilmastokysymyksiä maakunnan suunnittelussa EU:n ilmasto- ja

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen

Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen Mahdollisuudet Lappeenrannan ja Imatran seudulla Aloituskokous 3.12.2013 Lappeenranta Sonja Sahlsten & Anna Saarlo / YY-Optima

Lisätiedot

MAL ja maakuntakaavoitus. Merja Vikman-Kanerva

MAL ja maakuntakaavoitus. Merja Vikman-Kanerva MAL ja maakuntakaavoitus Merja Vikman-Kanerva 16.9.2015 Maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen vahvistamisesta luovutaan Vahvistusmenettelyä koskevat säännökset kumotaan YM:n rooli muuttuu valvontatehtävän

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

MAL- ja kasvusopimusmenettelyn kehittäminen

MAL- ja kasvusopimusmenettelyn kehittäminen MAL- ja kasvusopimusmenettelyn kehittäminen MAL-verkoston työpaja, Säätytalo 2.10.2014 Matti Vatilo MAL-aiesopimusmenettelyn tavoitteita Kaupunkiseudun kokonaisedun edistäminen pitkäjänteisesti ja käytettävissä

Lisätiedot

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015

UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit. Kristiina Laakso 10.9.2015 UUMA 2 Vuosiseminaari: UUMA - suunnittelu ja hankintaprosessit Kristiina Laakso 10.9.2015 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

Lisätiedot

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi 13.6.2012 1 Uusi Kouvola lyhyesti Asukkaita noin 90.000 (88 987/2008) Pinta-ala 2 885 km², josta maapinta-ala 1677 km² ja vesistöä 370

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014

Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014 Lahden radanvarsi mahdollisuutena Kari Ruohonen Ylijohtaja Hankkeet 15.1.2014 15.1.2014 Kari Ruohonen 2 Hankkeet Mitä uusi liikennepolitiikka on? Liikennepolitiikka osa muuta yhteiskuntapolitiikkaa Palvelutasoon

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot