Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Svistysstrategia. Nuorisostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Svistysstrategia. Nuorisostrategia"

Transkriptio

1 1. HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT KUSTANNUSTEHOKKAASTI JÄRJESTETYT PERUSPALVELUT: Elämänkulun mukaisten palvelujen järjestäminen Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen: - Painopistealueena lapsiperheiden arjen turvaaminen perhetyön kehittäminen - Lapsiperheille annettavan kotipalvelun kehittäminen - STM suosituksen mukainen (3.3 % toimeentulotuesta) ennaltaehkäisevä toimeentulotuki suunnataan lapsiperheille - Elinkaarimalli (0-10) - laadukas perusopetus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Sivistysstrategia Nuorisostrategia Tervis-hanke Etsivä nuorisotyö hanke Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen: - seudullisen palvelusetelin käytön laajentaminen sosiaali- ja terveystoimessa ja varhaiskasvatuksessa yhteiset käyttöperiaatteet - Sähköisten palvelujen ja tekniikan laaja-alainen hyödyntäminen (itsepalvelu ja etäpalvelut käytön lisäys, kattavat verkkopalvelut) -Yksityisen palvelun tuotannon vaihtoehdot - ostopalvelut Iäkkäiden hoidon ja hoivan kehittäminen: -Pienryhmäkotien kehittäminen vaihtoehtoisena asumisen muotona -Omaishoidon lisääminen -Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen -Jyrin hoivakoti I-vaihe: omaksi toiminnaksi 2016 vai ostopalveluna? -Vanhuspalvelulain velvoitteet Svistysstrategia Vanhushuollon strategia Oman toiminnan arviointi suhteessa yksityiseen palveluun Palvelusetelin käyttöaste Esim. Sähköinen päivähoitohakemus, toimeentulotukihakemus - käyttöaste Ostopalvelun määrä Sähköinen asiointi projekti (PTTK) Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen: -Toimitaan perhekeskeisesti ja huomioidaan koko perheen hyvinvoinnin tukeminen kokonaisvaltaisesti -Aktivointi- ja työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuutta parannetaan - Syrjäytyneiden nuorten tavoittaminen -Asumisen vaihtoehdot Päihde- ja mielenterveysstrategia Lapsi- ja perhetyön strategia? Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hanke Kuntalaisten vastuu omasta hyvinvoinnista - Kotona asuvien toimintakyvyn säilyttäminen -3-sektori kuntalaisten tukena Kunnan ja 3-sektorin yhteistoiminta määrä eri toi- Voimaa vanhuuteen hanke (lop- 1

2 - Vanhemmuuden vastuun korostuminen - Normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen menpiteissä puu 2014) kotihoitajien koulutus Kuntalaisten turvallisuus: - Normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen - Moniammatillisen verkostoryhmän toiminnan kehittäminen - Kuntalaisten oma osallisuus Valmiussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma 2. TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tunnusluvut Investointitavoite yhteensä enintään xx milj.euroa/vuosi/valtuustokausi Konserniohjaus -valtuusto määrittelee omistajapolitiikan Valtuustokauden talouden tasapainottamisohjelman edellyttämät palvelurakenneuudistukset: - terveyspalvelujen keskittäminen uuteen terveyskeskukseen, - hammashuollon keskittäminen Ylämyllylle - yksi yläkoulu Liperin kirkonkylällä, syksy ryhmäkoko, tuntikehysjako, syksy monipuolinen asumisen kehittäminen (erityisryhmät) - Jyrin hoivakoti I-vaihe omaksi toiminnaksi Palvelutasojen määritykset - lähipalvelut Terveyskeskuspalvelun keskittäminen -taajamissa sairaanhoitajapalvelu, kotipalvelut, näytteenottopalvelut, suuhygienistin palvelut, -hammaslääkäripalvelujen keskittäminen Ylämyllylle - mahdollinen Joensuu-yhteistyö välinehuollossa Erityisryhmien asumispalvelut -monipuolisen asumispalvelun keskittymä Taloussuunnitelma Investointiohjelma Konserniohje, Talousarvio Talousarvio, Taloussuunnitelma Sivistysstrategia Talousarvio, Taloussuunnitelma Vuosikate kunta/konserni Veroprosentti Lainamäärä/asukas kunta/konserni Ali/ylijäämä Toteutuneet investoinnit Konsernitilinpäätös Vuokraasuntojen täyttöaste Oppilasmäärät Ryhmäkoko min. 20 oppilasta 30 paikkaa omaksi toiminnaksi 2

3 -vaihtoehtoina yksityinen/kunnan oma tuotanot Kouluverkko - lähikoulut taajamissa, yksi yläkoulu Päivähoito osana lapsen sosiaalista ympäristöä (kodin läheisyys) - Päiväkotipalvelut keskittyvät taajamiin (kunnallinen/yksityinen) - Perhepäivähoito haja-asutusalueella - Seudulliset varhaiskasvatuspalvelut - kuntien reuna-alueilla mm. vuorohoito 3. HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ Työyhteisön toimivuus -tavoitteellisuus ja vastuullisuus omassa työssä -kouluttamisen edellytysten varmistaminen -henkilöstön saatavuus - työyhteisön tavoitteellinen työskentely esimies- ja alaistaitojen kehittäminen - osaamisen johtaminen Työhyvinvoinnin turvaaminen ja kehittäminen -varhaisen tuen malli Henkilöstöturvallisuus Tietoturvallisuus Toimitilaturvallisuus Koulutussuunnitelmat Rekrytointiohje Pelisäännöt Koulutussuunnitelmat Rekrytointiohje Tasa-arvosuunnitelma Henkilökuntaedut + 55 ohjelma Varhaisen tuen malli Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa RiskiArvi Pelastussuunnitelmat Käyttäjän tietoturvaopas Kehityskeskustelu Rekrytoinnin onnistuminen Kehityskeskustelut TYöhyvinvointikysely Esimieskysely varhaisen tuen mallista Sairaspoissaolo ja työtapaturma% Sairaspoissaolo ja työtapaturma % Ikäjohtaminen Vetovoimainen työnantaja -työnantaja imagon kehittäminen Kehityskeskustelut 3

4 4. YHTEISTOIMINTA JA ELINKEINOPOLITIIKKA KESKEN Toimitaan tavoitteellisesti yhteisen väestön palveluiden kehittämiseksi -MAL ja PAL työskentelyn jäntevöittäminen erityisesti ydinkaupunkiseudulla: kuntajakoselvityksen pohjalta kehitetään tehokasta seudullista palvelurakennetta, erityisesti sosiaali- ja terveystoimi ja sivistys Henkilökuntaedut Kuntastrategia Seudullinen palvelustrategia -Evästykset edustajille seudulliseen ja maakunnalliseen vaikuttamiseen - luottamushenkilön/viranhaltijan kunnan edunmukainen toiminta toimielimessä (mm. Josek, Maakuntaliitto, Pkky, PKSSK, PTTK) Harjoitetaan aktiivista ja joustavaa elinkeinopolitiikkaa; Liperi on haluttu yrittäjyyskunta edellytykset yrittämiselle Elinkeinotoimikunnan tavoitteet -Yritystoimintaa varten tonttitarjontaa on ja tonttitarjonnan toimintamekanismi on sujuva ja selkeä yrittäjän näkökulmasta -Elinkeino- ja yritysneuvonnan paikallinen painopistetoimiala -Edunvalvontakohteet -Näkyvyys elinkeinopoliittisessa yrityskentässä (julkinen, yksityinen, kauppa) -yritysvaikutusten arviointi, MITÄ?? Maankäyttö- ja kaavoitusohjelma Lipertekin aktiivinen toimintapolitiikka yritystilojen osalta Josek yritysneuvonta, seudun markkinointi, hanketyö Uusien yritysten nettomäärä Uudet työpaikat Kaavoituksen toteutuminen Julkisten palveluiden yhteispalvelupiste yli kuntarajojen Toteutetaan kustannustehokkaat ja kattavat maaseutuelinkeinopalvelut Kehitetään monipuolisia kansalaisvaikuttamisen keinoja, vuorovaikutteiset tilaisuudet eri sidosryhmien kanssa: -asukasillat/messutapaamiset kuntalaiset kunnanhallitus uudet asukkaat - vapaa-ajan asukkaat, kylät ja yhdistykset, seurakunnat, yrittäjäyhdistys, ammattijärjestöt, MTK, -lapsiparlamenttiedustaja, -nuorisovaltuusto, -ikäihmisten neuvosto, Voimassa olevat sopimukset Kelan ja TEtoimiston kanssa yhteispalvelupisteessä tuotettavista palveluista Liperi vastuukunta maaseutuviranomais- ja lomituspalveluissa, sopimukset seudun kuntien kanssa Palveluiden käyttömäärät Asiakastyytyväisyyskyselyt Kävijämäärät Kyselyiden tulokset Asiakaspalvelu 2014 valtiovarainministeriön hanke Leader -hankkeet Ralvis messut Leipäpäivä P-K:n messut 4

5 5. VETOVOIMAINEN JA AKTIVOIVA ASUINKUNTA KESKEN Liperi vastaa osaltaan seudun kehityksestä ja yhteistoiminnasta: -?? Liperi on haluttu asuinkunta: - Kunta- ja tonttimarkkinoinnissa hyödynnetään alueen luonto-, virkistys- ja harrastusmahdollisuudet eri taajamissa -Asumisen vaihtoehdot - laadukkaat vapaa-ajan palvelut (nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut) Liperin kunnan asukasluku kasvaa n. 0,5-1 % vuodessa: -Maankäytön suunnittelu on pitkäjänteistä ja tavoitteellista alueiden luontaiset vahvuudet huomioiden, seurataan tonttimaantarjontaa ja tehdään hankinnoista tapauskohtaiset ratkaisut -Kunnallistekniikalla varustettua asuintonttimaata on tarjolla kolmessa taajamassa -poikkihallinnollinen yhteistyö (sivistys, varhaiskasvatus, tekninen, sote) maankäytön ja kunnallisten palvelujen suunnittelussa Näkyvyys nettisivuilla Kunnan facebook Uusi kunnan graafinen ilme Asumisen ohjelma Yhteistyön lisääminen 3. sektorin kanssa Maankäyttö- ja kaavoitusohjelma Liperin kunnan maankäyttö- ja kaavoitusohjelman toimenpiteiden toteutuminen Kävijämäärät messuosastoilla Asukaskyselyiden tulokset Luovutetut tontit Uudet asukkaat Uudet päivähoito- ja kouluikäiset Kunnan omat messuosastot Ralvismessuilla ja Leipäpäivässä Maanhankinta Kaavoitusohjelma 5

LIPERIN KUNTASTRATEGIA 2014-2017

LIPERIN KUNTASTRATEGIA 2014-2017 LIPERIN KUNTASTRATEGIA 2014-2017 luonnos 14.2.2014 Hyväksytty valtuustossa xx.xx.2014 x. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 1 Kuntastrategia Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020. Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2020 Nurmijärven visio: elinvoimaisena tulevaisuuteen Nurmijärven kunta kehittyy elinvoimaisena hoitaen talouttaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät, kunnan viranhaltijajohto

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016

VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016 VIRRAT, ERINOMAINEN PAIKKA ELÄÄ, ASUA JA YRITTÄÄ VIRTAIN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016 Yhteisen tulevaisuutemme tekijät Johdanto Virtain kaupungin strategiaa vuosille 2013 2016 tehdään tilanteessa, jossa

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Välitilinpäätös 30.6.2014

Välitilinpäätös 30.6.2014 Välitilinpäätös 30.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Kunnanvaltuusto 25.8.2014 S i v u 1 SISÄLTÖ TULOSLASKELMA 30.6.2014... 3 RAHOITUSLASKELMA 30.6.2014... 5 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 30.6.2014... 7 KESKUSHALLINTO...

Lisätiedot

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).

1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi). 1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot