Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Painos Laadunhallinta sertifioitu standardin DIN EN ISO 9001:2008 mukaantüv-certin toimesta

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Putoamisen estäminen Yleistä Layher Allround-telineen perusosat Julkisivuteline Telinetorni Tasoteline Silloitus ristikkokannattimilla Verkkokaide Telineen perustaminen Muutokset perusrakenteeseen Telineen käyttö Telineen purkaminen Perusosat Tukiteline Säiliötuki Riippuva teline Siirreltävät telineet Ankkurointi Nousutiet Työskentelytasojen aukot Kulmaratkaisut Ulokkeet ja telineen jatkaminen

3 Maakohtaiset säännökset Tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvatuille tuotteille tai vaihtoehdoille voi olla käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä. Tuotteiden käyttäjä on vastuussa näiden määräyksien noudattamisesta. Paikallisista määräyksistä riippuen pidätämme oikeuden jättää toimittamatta osan tässä kuvatuista tuotteista. Paikkakunnallasi toimiva Layher-kumppani neuvoo mielellään kaikissa tuotteiden hyväksyntää, käyttöä tai erityisiä kokoamismääräyksiä koskevissa kysymyksissä. 3

4 1. JOHDANTO Yleistä Tässä asennus- ja käyttöohjeessa annetaan ohjeita eräiden yhtiön Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Güglingen-Eibensbach, Saksa, valmistamien Allround-telinevaihtoehtojen kokoamista, muutostöitä ja purkamista varten. Asennus- ja käyttöohje sisältää yleisluonteisia tietoja, mutta siinä ei ole mahdollista käsitellä kaikkia mahdollisia käyttötilanteita. Jos rakenne poikkeaa tästä asennus- ja käyttöohjeesta tai muut kansalliset työsuojelumääräykset vaativat muutoksia, telinetoimittajan on laadittava oman riskinhallintajärjestelmänsä puitteissa asianmukaiset ohjeet telineen seisontavakavuudesta ja työsuojelusta. Telinetoimittajan on varmistettava, että kaikki normaalisti ennakoitavissa olevat, terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaarat telineen kokoamisen, käytön ja purkamisen yhteydessä tunnistetaan ja todetaan. Todettujen vaarojen suhteen on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin, joiden suorittamista telinetoimittajan on valvottava. Nämä ohjeet eivät vapauta telinetoimittajaa velvollisuudesta laatia oma riskianalyysi kulloisellekin sijaintipaikalle ja työmenetelmälle. Jos sinulla on erityisiin käyttösovelluksiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys Layher-kumppaniisi. Huomio: Telineen vakavuus on todistettava ja varmistettava aina, myös asennuksen, muutostöiden ja purkamisen aikana. Kuva 3: Layher Allround, alumiini, hyväksyntä Z Kuva 4 Layher Allround-telineen asennus-, muutos- tai purkutöitä saavat suorittaa vain koulutuksen saaneet henkilöt pätevän työnjohdon valvonnassa. Kaikkien telineosien moitteeton kunto on tarkastettava silmämääräisesti ennen niiden asennusta ja käyttöä. Vaurioituneita osia ei saa käyttää. Kuva 1: Layher Allround, teräs, hyväksyntä Z Kuva 2 Huomio: Layher Allround-telineen asennuksen, muutostöiden ja purkamisen aikana on putoamisvaara. Telineeseen liittyvät työt on suoritettava niin, että putoamisvaaralta mahdollisuuksien mukaan vältytään tai jäljelle jäävä vaara on mahdollisimman pieni. Asennustilanteet, joissa voi olla putoamisvaara, on tässä asennus- ja käyttöohjeessa merkitty seuraavalla asennusvaiheiden kohdalla näkyvällä symbolilla. 4

5 Kuva 5 Telineasentajan tulee riskianalyysin perusteella suorittaa kussakin tilanteessa tarvittavat toimenpiteet estääkseen tai minimoidakseen vaaratekijät. Suoritettavat toimenpiteet valitaan todellisen riskin, tarkoituksenmukaisuuden ja käytännön mahdollisuuksien mukaan sekä huomioiden seuraavat seikat: työntekijöiden pätevyys vaarallisella alueella suoritettavan työn luonne ja kesto mahdollinen putoamiskorkeus mahdollisen putoamisalustan ominaisuudet työkohteen ominaisuudet ja sinne pääsy paikalliset säädökset. Asennus-, muutos- ja purkutyössä voidaan hyödyntää teknisiä ja kokemusperäisiä keinoja. Mahdollisia keinoja vaaratilanteiden välttämiseksi ovat asennustilanteen mukaan esim pätevän ja vaaratilanteisiin perehdytetyn henkilöstön käyttö, asennuskaiteen tai soveltuvien turvavaljaiden käyttö. Kohteen asennus on aina suunniteltava siten, että sivusuojaus on asennettavissa heti ja telineasentajat pystyvät työskentelemään turvallisella alueella. Jos Layher Allround-telineen asennukseen vaaditaan putoamisen estävien turvavaljaiden tai asennuskaiteen käyttöä tai niiden käyttö on määrätty paikallisissa säädöksissä, on käytettävä luvussa 2 esitettyjä kiinnityskohtia / asennuskaidetta. Turvavaljaiden soveltuvuus putoamisen estämiseen on tarkastettava. Tämä on otettava huomioon varsinkin toisen ja kolmannen telinetason asennuksessa. Asennustöiden päätyttyä ja aina ennen telineen käyttöä on tarkastettava sen asianmukainen kunto. Allroundtelinejärjestelmän seuraavassa annettujen asennus- ja käyttöohjeiden suhteen viittaamme siihen, että telineiden asennus-, muutos- ja purkutöitä saavat suorittaa vain erityisesti näihin töihin riittävän koulutuksen saaneet henkilöt pätevän työnjohdon valvonnassa. Viittaamme myös käyttöpaikalla voimassa olevien työturvallisuusmääräyksien vaatimuksiin. Seuraavassa asennus- ja käyttöohjeessa annamme telineiden asentajalle ja käyttäjälle riskianalyysiimme perustuvat edellytykset noudattaa työturvallisuusmääyksien vaatimuksia kussakin asennustilanteessa. Asennus- ja käyttöohjeessa ilmoitetut tekniset yksityiskohdat, joiden on tarkoitus auttaa asentajaa ja käyttäjää noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä, eivät ole pakollisia määräyksiä. Telineen asentajan ja käyttäjän on suoritettava oman riskianalyysinsä ja harkintansa perusteella työturvallisuusmääräyksiä vastaavat toimenpiteet. Tällöin on huomioitava kunkin käyttötilanteen erityisseikat. Perusedellytyksenä on, että seuraavaa asennus- ja käyttöohjetta noudatetaan joka tapauksessa. Viittaamme siihen, että kaikki tiedot, erityisesti eri asennusvaihtoehtojen vakavuutta koskevat tiedot, ovat voimassa vain, kun käytetään alkuperäisiä Layher-osia, joilla on sivulla 4 ilmoitetut hyväksyntänumerot. Vierasvalmisteisia osia käytettäessä seurauksena voi olla puutteita turvallisuudessa ja telineen riittämätön vakavuus. Tämä asennus- ja käyttöohje on annettava töitä valvovalle henkilölle ja työhön osallistuville työntekijöille. Telineen asennuksen, muutostöiden ja purkamisen sekä käytön aikana on noudatettava käyttömaassa voimassa olevia telineiden asennusta ja käyttöä koskevia työturvallisuusmääräyksiä. Ennen telinetyön aloittamista urakoitsijan tulee varmistaa, ettei työalueella ole mitään työntekijöiden turvallisuutta vaarantavia laitteistoja. Asennus-, muutos- ja purkutyötä tehtäessä on aina oltava työhön sopivat suojavälineet. Telineosia ei saa heittää ja ne on ojennettava toiselle niin etteivät ne voi lipsahtaa tai pudota alas. 5

6 (ggf. mit Stempel) Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Tarkastus ja dokumentointi Telineasentajan on varmistettava, että teline tarkastetaan pätevän henkilön toimesta asennustöiden päätyttyä mutta ennen sen luovuttamista käyttäjälle. Tarkastus on dokumentoitava. Jos telineen tietyt alueet eivät ole käyttökunnossa, varsinkin asennus-, muutos- ja purkutöiden aikana, niihin on kiinnitettävä kieltomerkki "Pääsy kielletty". Lisäksi on eristämällä alue merkittävä selvästi, että teline ei ole vielä valmis eikä siihen saa astua. Kun telineen asennustyöt on saatu päätökseen, on järkevää todistaa tarkastus selvästi tunnistettavissa olevalla merkillä telineen käyttöajaksi. Merkinnän tulisi sisältää seuraavat tiedot: Esimerkki merkinnästä: Työteline standardin EN mukaan Leveysluokka W06 ja kuormitusluokka 3 Tasaisesti jakautuva kuormitus enint. 2,00 kn/m 2 Tarkastuspäivä Telinetoimittaja Porrasniemi Mallikaupunki, puh / Käyttö Jokainen työnantaja, joka antaa telineitä tai niiden osia työntekijöiden käyttöön, on määritettävä työturvallisuusmääräyksien (Saksassa 3. ) mukaisen riskianalyysin puitteissa, onko ennen käyttöä suoritettava tarkastus. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että teline on tarkoitettuun työhön soveltuva ja turvallinen. Epätavallisten tapahtumien jälkeen, jotka voivat heikentää telineen turvallisuutta, telinettä käyttävän tai työntekijöidensä käyttöön antavan työnantajan on välittömästi annettava pätevän henkilön tehtäväksi suorittaa ylimääräinen tarkastus. Hänen on huolehdittava siitä, että teline tarkastetaan silmämääräisesti vikojen varalta ennen käyttöä. Työnantaja, joka antaa telineitä työntekijöiden käyttöön, on vastuussa käyttöturvallisuuden säilymisestä. Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita, telineen viallisia alueita ei saa käyttää ennen kuin telineasentaja on korjannut viat. Telineeseen jälkikäteen tehtävät muutokset katsotaan asennus-, muutosja purkutöiksi, joita saavat suorittaa vain riittävän koulutuksen saaneet työntekijät. Jos telinettä käyttää samanaikaisesti tai peräkkäin useampi työnantaja, jokaisen työnantajan on erikseen varmistettava, että edellä mainittu tarkastus suoritetaan. Työturvallisuusmääräyksiä (Saksassa BetrSichV) on noudatettava. Lisätietoja työturvallisuudesta löydät (Saksassa) BG-tiedotteesta BGI 663, "Ohjeita työ- ja suojatelineiden käsittelyyn". Kennzeichnung und Freigabe Prüfprotokoll für Gerüste DIN EN 12811/ DIN 4420 nach 10/ 11 BetrSichV Gerüstersteller: befähigte Person beim Aufbau: Gerüst-Nr.: In Ordnung? Aufbauzeitraum: Ja Nein nicht zutreffend befähigte Person zur Prüfung: Telefonnummer: Prüfungszeitraum: Gerüstbauteile augenscheinlich unbeschädigt Maße Belagbohlen, Rohrwanddicke Erstellungsort: Auftraggeber: Kennzeichnung Rohre, Kupplungen, Bauteile Standsicherheit Tragfähigkeit des Untergrunds Fußspindeln Auszugslänge, Auflagerung Verstrebungen/Diagonalen (mindestens 1 pro 5 Gerüst-Nr.: Telefonnummer: Felder in jeder Achse), Längsriegel Gitterträger Druckgurtaussteifung, Auflagerung Gerüstart: Verankerungen Anzahl, Ankergrund, Ankerraster, Arbeitsgerüst nach EN Fassadengerüst Raumgerüst Schutzdach Abstand, Prüfung Schutzgerüst nach DIN 4420 Fanggerüst Dachfanggerüst Sondergerüst: Treppenturm Fahrgerüst Beläge Gerüstlagen voll ausgelegt oder Horizontalaussteifung Gerüstbohlen Querschnitt, Auflagerung Bekleidung: Keine Planen Netze Abhubsicherung bei auftretenden Abhubkräften Eckausbildung in voller Breite, Seitenschutz Lastklasse: 2 (150 kg/m²) 3 (200 kg/m²) 4 (300 kg/m²) ( kg/m²) Arbeits und dreiteiliger Seitenschutz Stirnseitenschutz Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf Betriebs- Öffnungen Spalte geschlossen, volle Breitenklasse den vorgenannten Wert nicht überschreiten. sicherheit Aufstiege, Zugänge Anzahl, Eignung, Höhe (Leitern < 5 m), Verkehrssicherung Beleuchtung, Absperrung Breitenklasse: W06 W09 W SW Konsolen, Auskragungen Abstrebung, Verankerung freistehende Türme Breite zu Höhe, Ballast Nutzungsbeschränkungen (Hinweise für den Nutzer siehe Rückseite) : Abstand Bauwerk und Belag innenliegender Seitenschutz Schutzwand im Dachfanggerüst Fahrgerüste Fahrrollen, Belastung, Untergrund, Ballast, Verbreiterung Kennzeichnung nicht fertiger Bereich abgegrenzt und gekennzeichnet Eigenmächtige Änderungen am Gerüst sind ohne vorige Rücksprache mit dem Kennzeichnungsschild an den Zugängen Gerüstersteller untersagt! Die Anweisungen der Aufbau- und Verwendungsanleitung sind sorgfältig zu befolgen! Konstruktion: Regelausführung Typenprüfung AuV Einzelnachweis/Montageplan Geprüft und freigegeben Bemerkungen, Hinweise: befähigte Person des Gerüsterstellers: befähigte Person des Nutzers: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Gerüste Tribünen Leitern Ochsenbacher Straße 56 D Güglingen-Eibensbach Geprüft und freigegeben befähigte Person des Gerüsterstellers: befähigte Person des Nutzers: Kuva 6 Kuva /2010 Allround-telineen saksalainen hyväksyntä perustuu saksalaisiin ja eurooppalaisiin standardeihin. Allround-teline on hyväksytty monissa muissakin maissa ja vastaa British-standardia. Huomio: Tässä asennus- ja käyttöohjeessa ei huomioida siitä mahdollisesti poikkeavia tai sitä täydentäviä paikallisia määräyksiä, mutta niitä on kuitenkin noudatettava. Yksityiskohtaiset tuotetiedot löytyvät tuoteluettelostamme, lujuusarvot teknisistä asiakirjoistamme. Layher Allround-telinettä saa käyttää ilmoitettujen kuormitusluokkien mukaisesti tätä asennus- ja käyttöohjetta sekä työturvallisuusmääräyksiä noudattaen työ- ja suojatelineenä. 6

7 2. PUTOAMISEN ESTÄMINEN Kuva 8 Kuva 9 Putoamisen estäminen telineen asennus-, muutos- tai purkutyön aikana. Yleistä Asennus-, muutos- ja purkutyössä voi olla käyttöpaikalla olevien työsuojelulakien ja -määräysten mukaan tai telineasentajan suorittaman riskianalyysin perusteella välttämätöntä käyttää esimerkiksi turvavaljaita putoamisen estämiseksi ja/tai asennuskaidetta tai muuta soveltuvaa ensisijaista turvatoimenpidettä (esim. asennus jaksoissa tai työtason asennus kaikkiin telinetasoihin). Riskianalyysi tulisi suorittaa siten, että voidaan olla varmoja siitä, että suoritettava turvatoimenpiteet ovat järkevästi toteutettavissa ja kohtuullisia ottaen huomioon suoritettavat työt. Turvavaljaiden kiinnityskohdat Kun Allround-telineen asennus-, muutos- ja purkutöissä käytetään turvavaljaita, on käytettävä kuvissa 8 ja 12 esitettyjä kiinnityskohtia. Esitetyt kiinnityskohdat on valittu alkuperäiselle Layher Allround-telineelle suoritettujen testien perusteella. Jos Allround-telineessä käytetään osia, joita ei ole merkitty hyväksynnän Z tietojen mukaisesti, kiinnityskohtien soveltuvuus turvavaljaiden käyttöön on todistettava erikseen telinetoimittajan/-asentajan toimesta. 1, 2, 3 Pystyputkeen, enint. 1 metrin korkeuteen työskentelytasosta. Työskentelytason kohdalla ei saa olla pystyputken jatkokohtaa 4, 5 Reikälevyyn juoksun korkeudella. Juoksujen on oltava valmiiksi asennettuina. 6, 7 Mihin tahansa reikälevyyn valmiiksi asennetussa telinekentässä 8, 9, 10 Juoksuun ylimmän asennetun työtason yläpuolelle enint. 2 metrin korkeuteen. Kuvassa näkyvät 2 metriä tason yläpuolelle ulottuvat pystyputket; juoksun asennus 1 metriä tason yläpuolelle ulottuviin pystyputkiin on myös sallittua. 11, 12 Juoksuun valmiiksi asennetussa telinekentässä VAROITUS Telineen asennus-, muutos- ja purkutyössä telineasentajan on käytettävä kiinnityskohtaa, joka ei ole asennettavan tai irrotetun telinekentän osa ( eli on siitä riippumaton). Turvavaljaiden kiinnityskohdat on valittava mahdollisimman ylhäältä. Ne eivät saa olla seisoma-alustan alapuolella. Kuva 10: Kiinnitys mahdollista sekä reikälevyn isoihin että pieniin reikiin (Sallittua vain teräksiseen Allroundtelineeseen, ei alumiiniseen) Kuva 11: Kiinnityskohdat Allround-juoksuihin; telinekentän maks. pituus 3,07 m Kuva 12: Kiinnitys juoksuun 7

8 Jos käytetään turvavaljaita, järjestelmän alla on oltava riittävästi tilaa, jotta järjestelmää käyttävä henkilö ei pudotessaan osu maahan tai järjestelmän alla olevaan esteeseen. Mikäli kaikkia esteitä ei voida poistaa, putoamisen estävät varusteet on valittava siten, että niitä käyttävän henkilön loukkaantumisvaara on mahdollisimman pieni. Putoamiskorkeus riippuu käytettävistä turvavaljaista ja muista varusteista. Kaikki putoamiskorkeuteen vaikuttavat tekijät on tarkastettava ja on suoritettava riittävät varotoimenpiteet, jotta vapaata tilaa on riittävästi. Käytettäessä erityisesti telinetyöhön hyväksyttyjä ja tyyppitarkastettuja turvavaljasjärjestelmiä, joissa on 2,0 metrin pituiset liitososat ja valjaat jatko-osineen, kiinnityspisteen on oltava vähintään 1,0 m seisoma-alustan yläpuolella. a1 b1 a2 b2 Jos käytetään turvavaljaita ilman jatko-osia ja 2,0 metrin pituisia liitososia, kiinnityskohtana voidaan käyttää myös välijuoksua (50 cm) tai seisoma-alustan korkeudella olevaa juoksua tai pystyputkea. Kiinnitystä ei saa tehdä alemmas. Kiinnityspisteen ja mahdollisen törmäyspinnan välissä vaadittava vapaa tila on turvavaljasjärjestelmissä, joissa on hihnan jatko-osat a1) kiinnitys pään yläpuolelle: vähintään 5,25 m (kuva 13) a2) kiinnitys kaiteen korkeudelle: vähintään 6,75 m (kuva 14) ja turvavaljasjärjestelmissä ilman hihnan jatko-osia b1) kiinnitys pään yläpuolelle: vähintään 4,75 m (kuva 13) b2) kiinnitys kaiteen korkeudelle: vähintään 6,25 m (kuva 14) Jos telineiltä putoaa joku, pudonnut henkilö voi saada turvavaljaiden käytöstä vamman. Telineasentajien ja ensiapuhenkilöstön on tunnettava pelastustoimet ja heidän on kyettävä tunnistamaan vamman riski ja ryhtymään välittömiin pelastustoimenpiteisiin. Putoamissuojien valinnan, käytön ja huollon suhteen viittaamme eurooppalaisiin ja kansallisiin säädöksiin. Kuva 13: Kiinnitys pään yläpuolelle VAROITUS Noudata turvavaljaiden valmistajan laatimia käyttö- ja huoltoohjeita. Hihnojen ja turvavaljaiden on vastattava käyttömaassa voimassa olevia säädöksiä ja vaatimuksia. Ne on myös tarkastettava ja niitä on käytettävä näiden säädöksien mukaisesti. Mikäli kiinnityspisteen ja mahdollisen törmäyspinnan välinen vapaa tila ei ole riittävä, on huomattava loukkaantumis- tai hengenvaara. Layher-asennuskaide Kuva 14: Kiinnitys kaiteen korkeudelle Layher-asennuskaiteen käytön, huollon ja hoidon yksityiskohtainen kuvaus löytyy asennuskaiteen asennus- ja käyttöohjeesta. Layherin päätyasennuskaide on helppo asentaa ylhäältä ja alhaalta. Asentaja seisoo varmistetulla tasolla ja vetää päätyasennuskaiteen yhtä poikkitukea alaspäin tai painaa sitä jalalla, jolla ylempi U-profiili irtoaa. Tämän jälkeen päätyasennuskaide käännetään ulospäin, nostetaan ylös tai alas ja alempi U-profiili asetetaan valmiiksi asennettuun juoksuun. Tämän jälkeen vedetään yhtä poikkitukea alaspäin tai painetaan sitä jalalla, kunnes ylempi U-profiili voidaan kääntää työtason välituen alle. Kun poikkituki päästetään irti, päätyasennuskaide lukkiutuu. Jos sitä käytetään ensimmäisellä tasolla, alakehikkoon on asennettava juoksu. Sitä käytetään enint. 1,40 metrin kenttäpituuksille. 8

9 Kuva 15: Päätyasennuskaiteen käyttö Ylempi poikkituki Ylempi U-profiili Alempi poikkituki Alempi U-profiili Kuva 16: Päätyasennuskaiteen yksityiskohdat Asennuskaiteen pystyputken voi asentaa ja purkaa kahdelta eri tasolta: 1. Asennus/purkaminen ylhäältä 2. Asennus/purkaminen alhaalta Varmista, että asennuskaiteen pystyputken molemmat kourat napsahtavat kiinni ja teleskooppikaide on turvallisesti kiinni pystyn kääntösokassa. Kuva 17: Asennuskaiteen kiinnitys telineen pystyputkeen Layher-asennuskaiteen toimintatapa Layher-asennuskaide koostuu kahdesta perusosasta: asennuskaiteen pystyputkesta ja teleskooppikaiteesta. Paikallisten säännöksien mukaisesti on käytettävä joko asennuskaidetta a) tai b). a. asennuskaiteen pystyputki, teleskooppikaiteen kiinnitys 1 metrin korkeudelle b. asennuskaiteen pystyputki, teleskooppikaiteen kiinnitys 0,5 ja 1 metrin korkeudelle c. alumiininen teleskooppikaide telinekenttiin 2,57 m... 3,07 m tai yhdistettyihin lyhyempiin kenttiin (esim. 1,57 m ja 1,09 m) ylittämällä pystyputkiakseli d. alumiininen teleskooppikaide telinekenttiin 1,57 m... 2,07 m. Kuva 18: Asennuskaiteen käyttö nousutien kohdalla Kuva 19: Asennuskaiteen asennus nousutien kohdalle c a b d 9

10 Putoamisen estäminen telineillä työskentelyn aikana Mikäli muita paikallisia määräyksiä ei ole, kolmiosainen sivusuoja, joka käsittää käsijohteen, välijohteen sekä jalkalistan, tulee aina asentaa kaikille käytettäville työtasoille telineen ulkosivulle. Kun käytetään päällekkäin asennettuja telinelankkuja, kaiteelle vaadittava 1 metrin vähimmäiskorkeus voidaan varmistaa käyttämällä kolmatta johdetta 1,5 metrin korkeudella. Kuva 20: Kolmiosainen sivusuojaus Allround-telineessä 3. YLEISTÄ Allround-teline teräksestä tai alumiinista Layher Allround -telineet valmistetaan teräksestä tai alumiinista, joilla on erilaiset kantavuusarvot. Allround teräs- ja alumiinitelineet voidaan erottaa mm. putken seinämän vahvuudesta tai tarran väristä (teräs kirkkaanpunainen; alumiini kirkkaankeltainen). Ks. myös sivu 4. Allround-teline teräksestä: Mallit II ja K2000+ Saatavissa ovat seuraavat kaksi mallivaihtoehtoa: a. Vaihtoehto II Valmistettu v saakka. b. K2000+ Valmistettu alkaen v Jos työtason ulkosivun tai telineen vaakasuorien osien etäisyys seinästä ylittää määrätyn maksimietäisyyden (esim. 30 cm), voi olla tarpeellista asentaa sivusuojaus myös seinän puolelle. Tietyissä tilanteissa sivusuojaus voi olla tarpeen myös pienemmillä etäisyyksillä. Jos suoritetaan julkisivuun liittyviä töitä, sivusuojaus on tarkastettava. Kuva 21: U-profiilin jalkalista Kuva 23 Kuva 24 Molemmilla vaihtoehdoilla on eri kuormitettavuus, mutta niitä voidaan käyttää yhdessä. Mikäli vaihtoehtoja käytetään yhdessä, on noudatettava mallin II alhaisempaa kantavuutta. Pystyputket eroavat pienien reikien osalta (kuva 23 ja 24). Juoksut eroavat kiilapäiden osalta (kuva 23 ja 24). Kuva 22: O-profiilin jalkalista 10

11 Allround-kiilaliitoksen toimintaperiaate 1. Työnnä kiilapää reikälevyyn. 2. Aseta kiila reikään. Osa on nyt kiinnitetty siten, että se ei pääse liikkumaan tai putoamaan. 3. Kiilan lyöminen varmistaa kiinnityksen (lyö 500 g:n metallivasaralla). Telineputkien, liittimien ja lankkujen käyttäminen Allround-telineen lisäosina Allround-telineessä voidaan käyttää seuraavia lisäosia: telineputket EN 39 tai muiden paikallisten säädöksien mukaan telineliittimet EN 74 tai muiden paikallisten säädöksien mukaan telinelankut Telineputket voidaan liittää telineliittimillä pystyputkiin, juoksuihin, ulokkeisiin, ristikkokannattimiin ja muihin Allround-osiin. Liittimillä kiinnitettyjä telineputkia käytetään rakennetta vahvistavina (kuten ulokkeiden jäykisteinä, ristikkokannattimien jäykisteinä tai erikoisankkurointeina) tai suojarakenteina. Kuva 25 Reikälevyyn on mahdollista kiinnittää enintään kahdeksan osaa. Käytettäessä pienempiä reikiä osat asettuvat automaattisesti suorakulmaisesti. Käytettäessä isompia reikiä kiinnityskulmaa voidaan vaihdella. VAROITUS Asennuksen jälkeen ennen osien kuormittamista kiinnitys on varmistettava lyömällä kiilat tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Tähän voidaan käyttää Layher-yhtiön vasaraa (tuotenro ). Suurempikokoiset vasarat eivät sovellu kiilojen lyömiseen. Kantavien osien (esim. vinojäykisteiden) kiilojen kiinnityksen tahaton irtoaminen kiiloja lyötäessä on estettävä. Kantavien osien kiinnityksen tahaton irtoaminen heikentää telineen vakavuutta ja voi aiheuttaa sen kaatumisen. VAROITUS Väärin kiinnitetyt telineliittimet heikentävät telineen vakavuutta ja voivat aiheuttaa sen kaatumisen. Kiilaliittimet tulee vasaroida tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kierreliittimien kiristysmomentin tulee olla vähintään 50 Nm. Telinelankkuja käytettäessä on huomioitava suurimmat sallitut jännevälit ja muut käyttökriteerit paikallisten säädöksien mukaisesti. Telinelankut tulee kiinnittää, jotta ne eivät pääse nousemaan tai siirtymään. Telinelankut voidaan asentaa Allround-telineen poikittaisjokkien ja erillisten välitukien päälle joko päällekkäin tai päittäin. Päällekkäin asennettaessa tulee huomioida osien vaadittu vähimmäispäällekkäisyys. Kuva 26: Lankut päittäin asennettuina Kuva 27: Lankut päällekkäin Layher-vasara, varsi teräsputkea tuotenro Poikittaisjokka Ylimääräinen välituki 11

12 Tärkeitä asennusohjeita Telineeseen liittyvät työt on, mikäli mahdollista, aina suoritettava valmiiksi asennetulta ja varmistetulta työtasolta. VAROITUS Kiilat on heti osien asennuksen jälkeen lyötävä tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kiilaliittimet tulee vasaroida tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kierreliittimien kiristysmomentin tulee olla vähintään 50 Nm. Telineitä saa pystyttää vain riittävän kantokykyiselle alustalle. Ennen Layher Allround-telineen asennusta on tarkistettava alustan riittävä kantavuus. Valitse sopivat kuorman jakavat aluslankut. Säätöjalkojen sallittua säätöpituutta ei saa ylittää. Säätöjalan yksipuoleinen kosketus alustaan voi aiheuttaa jalan ylikuormitusta ja telineen kaatumisen. Telineen vakavuus on todistettava ja varmistettava aina, myös kaikissa asennusvaiheissa. Ankkurit on asennettava heti työn etenemisen mukaan. Tarvittaessa vakavuus on varmistettava vastapainoilla tai kiinnikkeillä. Telineen työtasot on varmistettava tahattomalta irtoamiselta esim. tuulen vaikutuksesta. Telineissä, joiden työtasot ovat samalla myös jäykiste-elementtejä, työtasot on asennettava telineen koko leveydelle ja niiden kiinnitys on varmistettava tasositojilla. Siirreltävällä telineellä ei saa siirrettäessä olla ihmisiä tai irtonaisia osia. Siirreltävän telineen pyörien lukitus saa olla auki ainoastaan siirron aikana. Kantavien osien kiilojen tahaton irtoaminen voi aiheuttaa telineen kaatumisen ja huomattavan loukkaantumis- tai hengenvaaran. Korroosionkestävyys 1. Sinkitystä teräksestä valmistetut osat Teräksiset Layher-telineet on suojattu korroosiolta kuumasinkityksellä, jossa sinkkikerrokseen vahvuus on µm. Tämä paksu sinkkikerros varmistaa kohtalaisen likaantuneessa kaupunki- ja teollisuusympäristössä sekä vähäsuolaisten vesistöjen rannikkoalueilla erittäin pitkästä kestoiästä. Tällöin sinkkikerros kuluu hyvin hitaasti (n. 0,7 2,1 µm vuodessa, standardin DIN EN ISO mukaan), ja suoja kestää pitkään. Tällöin ei yleensä tarvita erityisiä suojatoimenpiteitä. Aggressiivisissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- tai offshore-alueilla sinkkikerros kuluu tavanomaista nopeammin (n. 4,2 8,4 µm vuodessa, standardin DIN EN ISO mukaan). Sinkkikerroksen antaman suojan kesto lyhenee vastaavasti. Myös suora kosketus syövyttäviin aineisiin (esim. happoihin) voi vaurioittaa sinkkikerrosta ja aiheuttaa ennenaikaista korroosiota. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 2. Alumiiniset telineosat Alumiinin pintaan muodostuu luonnollisia oksidikerroksia, jotka suojaavat telineen osia korroosiolta (materiaalin kulumiselta). Tämä oksidikerros kestää kemiallisesti neutraalilla alueella (ph 5 8). Aggressiivisissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- ja offshore-alueille sekä suorassa kosketuksessa happoihin tai emäksiin on varauduttava pinnan optisiin puutteisiin, materiaalin kulumiseen ja osien lyhempään kestoikään. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 3. Eri metalleista valmistettujen telineosien suora kosketus Jos eri metalleista valmistetut osat (esim. alumiini ja sinkitty teräs) ovat suoraan sähköä johtavassa yhteydessä toisiinsa ja paikalla on lisäksi nestemäistä ainetta (elektrolyytti, esim. suolavesi), on galvaanisen korroosion vaara. Tässä korroosiotyypissä vähemmän jalo metalli syöpyy. Sitä voi esiintyä esim. silloin, kun telineliittimiä kiinnitetään alumiinisiin ristikkokannattimiin rannikko-/offshore-alueella. Tällöin aiheutuu vaaraa, koska alumii voi syöpyä telineliittimen alla näkymättömissä. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 12

13 Jos telineosia käytetään yllä kuvatun kaltaisissa korroosioalttiissa ympäristöissä, telineasentaja kantaa vastuun kaikista mahdollisesti aiheutuvista seurauksista. 2 Layher-telineosat kestävät korroosiota normaaleissa ilmasto-olosuhteissa vuosien ajan. 2 Aggressiivissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- tai offshore-alueilla sekä suorassa kosketuksessa syövyttäviin aineisiin telineen osiin voi ilmaantua korroosiota nopeammin kuin vähemmän aggressiivissa olosuhteissa. 2 Jos eri metalleista valmistetut osat ovat suoraan sähköä johtavassa yhteydessä toisiinsa, on galvaanisen korroosion vaara (esim. sinkityn teräksen ja alumiinin yhdistelmä offshore-alueella). 4. LAYHER ALLROUND-TELINEEN PERUSOSAT Kuva 28 1 Säätöjalka 2 Aloituskappale 3 Pystyputki 4 Välituki (U-jokalle tai O-juoksulle) 5 O-juoksu 6 Kaide (O-juoksu) 7 Jokkakaide (O-juoksu) 8 Vinojäykiste 9 O-/U-työtaso 10 Jalkalista 11 Ankkuri Kuva

14 Säätöjalat ja niiden levyt Säätöjalkojen ja niiden aluslevyjen tulee tukeutua kokonaan alustaan. Tarvittaessa ne on varmistettava niin, että ne eivät pääse siirtymään tai luistamaan. Säätöjalkojen tyypit ja säätöpituus Sellaisia säätöjalkoja, joiden suurin sallittu säätöpituus on tavallista suurempi, saa käyttää, jos niiden kantavuus yksittäisessä tapauksessa voidaan varmistaa. Kaltevilla asennuspinnoilla on käytettävä kääntyviä säätöjalkoja tai kiilamaisia alustoja, jotka on varmistettava niin, etteivät ne pääse luistamaan. Aloituskappaleet VAROITUS Säätöjalan yksipuoleinen kosketus alustaan voi aiheuttaa jalan ylikuormitusta ja telineen kaatumisen. Säätöjalan kuormituskyky standardin DIN EN mukaan Säätöjalan tyyppi Npl,d [kn] Mpl,d (kncm] Vpl,d [kn] normaali 97,7 83,0 36,0 vahvistettu 119,9 94,5 44,1 umpinainen 288,0 157,0 106,0 Reikälevyllä varustetut aloituskappaleet asennetaan korkeussäädettävien säätöjalkojen päälle. Ne muodostavat telineen alakohdan. Yksittäistapauksissa aloituskappaleiden käytöstä voidaan luopua. Juoksut Juoksut ovat jäykiste-elementtejä, kaiteita ja työtasojen välitukia. Kiilaliitos takaa voima- ja muotosulkeisen liitännän, jossa kuorma jakautuu pystyputkiin ja juoksuihin keskisesti. Asennusvaihtoehto 1 Ks. Allround-kiilaliitoksen toimintaperiaate sivulta 16. Kuva 30 Kuva 31 Kuva 32 Asennusvaihtoehto 2 Tätä vaihtoehtoa käytettäessä pitkät juoksut voidaan asentaa turvallisesti. Kauempana oleva juoksun pää asetetaan reikälevyn päälle kiilan varaan. Tämä estää juoksun siirtymisen. Juoksun lähempänä olevan pään kiilapää työnnetään reikälevyyn ja kiila työnnetään paikalleen. Vedä juoksun takimmaisen pään kiila ulos, käännä kiilapää reikälevyn yli ja varmista kiinnitys kiilalla. Vasaroi molempien päiden kiilat kiinni. Kuva 33 Pystyputket Allround-pystyputkissa on reikälevyt 50 cm:n välein. Niistä on saatavissa pituudet 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m ja 4 m. Reikälevyn pienet reiät muodostavat suorakulmaisen liitoksen, ja suuret reiät sallivat minkä tahansa asennuskulman. 14

15 Työtasot Allround-telineen työtasot U-profiili ja O-profiili Tässä asennusohjeessa käytetyt työtasot toimivat esimerkkeinä ja esittävät vain pienen otoksen Layherin tuotevalikoimasta. Muita työtasoja löydät Allround-telinehinnastosta. Työtasot tulee valita suunnitellun kuormituksen mukaisesti. Layher-työtasoilla on kaksi kiinnitysvaihtoehtoa. Ne vaikuttavat ulokkeiden, juoksujen, kaksoisjuoksujen jne. valintaan. Työtasojen kiinnitys O-profiileihin O-terästasot, aikaisempi malli 1. Avaa lukitussalpa. 2. Aseta taso juoksuun. 3. Sulje lukitussalpa. Tuloksena on kaksi erilaista modulaarista telinejärjestelmää, joita kutsutaan seuraavassa U-profiiliksi ja O-profiiliksi. Kaikki tämän asennus- ja käyttöohjeen asennusvaiheet on esitetty O-profiilia käyttäen. U-profiilien asennus suoritetaan samalla tavalla. U-profiiliin asennettaessa käytetään lisävarusteena tasositojia. Tarvittaessa työtasojen liikkuminen on estettävä. On varmistettava, että työtasojen kaikki koukut ovat tukevasti profiilissa. Kuva 36 Kuva 37 Kuva 38 Lukitussalpa O-terästasot, nykyinen malli 1. Avaa lukitussalpa. 2. Aseta taso juoksuun. lukittu 3. Sulje lukitussalpa. Sellaisten osien nimikkeissä, jotka ovat erilaisia O-profiilia ja U-profiilia käytettäessä, osan nimeen liitetään U- tai O-kirjain (ks. liite). Työtasojen kiinnitys U-profiileihin Erillinen tasositoja Työtasojen kiinnitys O-profiileihin Integroitu lukitussalpa Kuva 39 Kuva 40 Kuva 41 Lukitussalpa lukittu U-jokka Juoksu Kuva 34 Kuva 35 15

16 Työtasojen kiinnitys U-profiileihin 1. Asenna taso U-profiiliin. 4. Siirrä tasositojaa, kunnes koukut kiinnittyvät. 2. Nosta tasositojan salpa ylös. 5. Käännä liikkuva salpa alas. 3. Asenna tasositoja U-profiiliin; ohjaa taso-sitojan koukut U-profiilin reikiin. Kuva 42 Kuva 43 Kuva 44 VAROITUS Vasen: Kuva 45 Oikea: Kuva 46 Telineen työtasot on varmistettava tahattomalta irtoamiselta esim. tuulen vaikutuksesta. Telineissä, joiden työtasot ovat samalla myös jäykiste-elementtejä, työtasot on asennettava telineen koko leveydelle ja niiden kiinnitys on varmistettava tasositojilla. Valitun välituen pituudesta riippuen on mahdollisesti käytettävä eri levyisten työtasojen yhdistelmiä (0,19 m, 0,32 m ja 0,61 m), jotta koko pinta peittyy. U-jokassa käytettävät työtasot 0,45 m 1 x 0,32 m 0,50 m 2 x 0,19 m 0,73 m 2 x 0,32 m tai 1 x 0,61 m 1,09 m 3 x 0,32 m tai 1 x 0,61 m + 1 x 0,32 m 1,40 m 4 x 0,32 m tai 2 x 0,61 m 1,57 m 4 x 0,32 m ja 1 x 0,19 m 2,07 m 6 x 0,32 m 2,57 m 7 x 0,32 m ja 1 x 0,19 m 3,07 m 9 x 0,32 m tai 8 x 0,32 m + 2 x 0,19 m Vinojäykisteet Kiilapäällä varustetut vinojäykisteet tukevoittavat perustelinettä, joka koostuu pystyputkista ja juoksuista. Niiden hyvät liitäntäarvot varmistavat sen, että teline on turvallinen, jäykkä ja heilumaton. Vinojäykisteet on asennettava lujuuden vaatimalla tavalla. Jalkalista OHJE Tukijäykisteet tulisi mahdollisuuksien mukaan asentaa telineen ulkosivulle. Näin ne tukevat vaakasuorien asennuskaiteiden käyttöä ja helpottavat työtason asennusta. Myös kiilan tahattoman irtoamisen riski pienenee. Jalkalista täydentää kolmiosaista sivusuojausta telineen ulkosivuilla. 16

17 5. JULKISIVUTELINE Huomio: Alustan riittävä kantavuus on tarkastettava. Tarvittaessa on käytettävä kuormaa jakavia aluslankkuja. Säätöjalkojen sallittua säätöpituutta ei saa ylittää. Asennuksen yhteydessä on huomioitava suurin sallittu etäisyys seinästä, jotta putoamisvaara ylemmiltä tasoilta estetään. Kuva Asenna lopuksi tasot nousutien kohdalle. 6. Pudota pystyputket paikoilleen, asenna poikittaisjokat. 7. Asenna työtasot paikalleen ja varmista niiden paikallaanpysyminen. Jäykistä teline pystyvinojäykisteillä. Asenna pystyvinojäykisteet vähintään joka viidenteen kenttään. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 8. Tarvittaessa käytä väliaikaisia tasoja. 9. Asenna luukullinen taso ja puuttuvat terästasot ja varmista ne tasositojilla. Vasaroi kiilat kiinni. Kuva Asennus aloitetaan asennusalustan korkeimmasta kohdasta (ks. luku 19). Sijoita ensiksi juoksut ja jokat maahan. 2. Sijoita aluslankut liitoskohtiin. 3. Aseta säätöjalat, joihin on kiinnitetty aloituskappaleet, aluslankuille. 4. Kiinnitä juoksut reikälevyjen pieniin reikiin. Suuntaa julkisivutelineen pohja julkisivun mukaisesti ja säädä osat vaakasuoraan vesivaa'an avulla. Huomio: Noudata suurinta sallittua etäisyyttä seinästä, muussa tapauksessa on putoamisvaara. Kuva Asenna seuraavalle tasolle pystyputket. 11. Asenna kolmiosainen sivusuojaus, johon kuuluu käsijohde, välijohde ja jalkalista. 12. Kiinnitä pystyvinojäykisteet. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 13. Asenna luukullinen taso ja terästasot ja varmista ne tasositojilla. Vasaroi kiilat kiinni. 14. Huomio: Asenna telineeseen vaadittavat ankkurit työn etenemisen mukaan. Ks. luku Ankkurointi. 15. huomio: Luukulliset tasojen luukut on aina pidettävä kiinni! Avaa ne vain, kun kuljet niiden läpi, ja sulje ne heti sen jälkeen! 17

18 Kuva 50 Seuraavien telinetasojen asentaminen Yli 8 metrin korkuisia telineitä (tasojen korkeus asennuspinnasta) asennettaessa, muutettaessa ja purettaessa on riskianalyysin mukaan käytettävä asianmukaisia nostovälineitä. Nostovälineiden käytöstä voidaan luopua, mikäli telineen korkeus ei ylitä 14 metriä eikä sen pituus ole yli 10 metriä. Jos osia kuljetetaan käsin, kuljetettavista osista riippuen tulisi jokaisella tasolla olla työntekijä. Huomio: Seuraavia telinetasoja asennettaessa voi olla putoamisvaara. On ryhdyttävä telineasentajan suorittaman riskianalyysin tuloksena saatuihin toimenpiteisiin. 16. Huomio: Asenna ylimmän työtason kolmiosaisen sivusuojauksen kaikki osat valmiiksi. Kuva 52 Kuva 51 Huomio: Jos seinän ja telinetason välinen etäisyys on enemmän kuin 25 cm, taso tulee varustaa jalkalistalla ja kaiteilla. 18

19 Vinojäykistys 6. TELINETORNI Telinetorneja käytetään yleisesti tarkastustöissä teollisuustyömailla ja telakoilla, siirreltävinä telineinä (täydennettyinä Layherin siirrettävien telineiden pyörillä, ks. luku Siirreltävät telineet), tasotelineiden perusrakenteena ja tukitelineenä (täydennettyinä Layherin säädettävillä yläpäillä). Layher Allroundtelineiden automaattinen suorakulmaisuus mahdollistaa tämän usein käytettävän telinetyypin nopean ja taloudellisen asennuksen ja purkamisen. Tornityyppinen vinojäykistys Jatkuva vinojäykistys Kuva 53 Huomio: Alustan riittävä kantavuus on tarkastettava. Tarvittaessa on käytettävä kuormaa jakavia aluslankkuja. Kuva 54 VAROITUS Puuttuvat vinojäykisteet ja/tai vaakajohteet heikentävät telineen vakavuutta ja voivat aiheuttaa sen kaatumisen. Kuva Aseta juoksut maahan ja sijoita kulmiin kuormaa jakavat aluslankut. 2. Aseta säätöjalat, joihin on kiinnitetty aloituskappaleet, aluslankuille. 3. Kiinnitä juoksut reikälevyjen pieniin reikiin ja säädä telinetornin pohja vaakasuoraan vesivaa'an avulla. 19

20 Kuva 56 Kuva Asenna työtasot nousukohtiin. 5. Asenna pystyputket. 6. Asenna juoksut/jokat. Kuva Seuraavat tasot asennetaan ottaen huomioon telineasentajan riskianalyysin tulokset. 10. Vasaroi kiilat kiinni. 11. Asenna välitason kaikille 4 puolelle pystyvinojäykisteet. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 12. Asenna välitason luukullisen tason sisäpuolelle välituki sivusuojaksi. Vasaroi kiila kiinni, jotta välituki ei pääse siirtymään! 13. Asenna työtason joka puolelle kolmiosainen sivusuojaus. Telinetornin vakavuus yksittäisessä tapauksessa on todistettava. Tarvittaessa vakavuus on varmistettava ankkureilla, vastapainoilla, kiinnikkeillä tai leventämällä telinettä. 7. Jäykistä telineen kaikki 4 sivua pystyvinojäykisteillä. Asenna työtasot. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 8. Vasaroi kiilat kiinni. 20

Allround. Asennus- ja käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround. Asennus- ja käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ Asennus- ja käyttöohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3 2. Yleistä...4 3. Putoamisen estäminen...6 4. Perusosat...7 5. Julkisivuteline...8

Lisätiedot

Valmis telinepaketti omakotityömaalle

Valmis telinepaketti omakotityömaalle Valmis telinepaketti omakotityömaalle Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Layher alumiinitelineistä, jotka ovat valmiiksi pakattu peräkärryyn.

Lisätiedot

Siirreltävä teline. Zifa/Uniroll käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Siirreltävä teline. Zifa/Uniroll käyttöohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Siirreltävä teline LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ Zifa/Uniroll käyttöohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET . JOHDANTO Siirreltävät Layher-telineet asennetaan ja puretaan turvallisesti, nopeasti ja yksinkertaisesti.

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Tuoteluettelo Kehäteline"Frame" 2009

Tuoteluettelo KehätelineFrame 2009 Tuoteluettelo Kehäteline"Frame" 2009 Scaffolds Ställningar Gerüste Echafaudages Impalcature Andamios Σκαλωσιές 4 Korkea laatu joustavat ratkaisut kilpailukykyisin hinnoin Kehäteline Frame eli Kehäteline

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

amo prorakennustelineen

amo prorakennustelineen Amo Pro rakennustelinejärjestelmä on modulaarinen telinejärjestelmä joka koostuu eri komponenteista. Asennus on nopeaa ja joustavaa. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut on tyyppihyväksynyt rakennustelinejärjestelmän

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

Talhu Uniround QSR järjestelmäteline. kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje

Talhu Uniround QSR järjestelmäteline. kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje Talhu Uniround QSR järjestelmäteline kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje Yleistä Rakennustelineen on tutkinut SP Ruotsalainen kokeilu ja tutkimus instituutti kuormitusluokille 2-6 perustuen ASF

Lisätiedot

Telinejärjestelmä. AMO ROTAX Plus ASENNUSOHJE

Telinejärjestelmä. AMO ROTAX Plus ASENNUSOHJE Telinejärjestelmä AMO ROTAX Plus ASENNUSOHJE 03/2015 SISÄLLYS 1. Tekninen katsaus, telineasennuksen ja telineen käytön yleiset ohjeet page 4 1.1. Telinejärjestelmän yleiskatsaus 4 1.2. Telineitä koskevat

Lisätiedot

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi

Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje. Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Suojatuote PROxA Sääsuojan asennusohje Suojatuote Pro Oy Rastaansiipi 15 D 10 90650 Oulu Suomi Yleisesti Sääsuoja on tilapäiseen suojaukseen tehty rakenne, jota ei ole mitoitettu täysille tuuli ja lumikuormille.

Lisätiedot

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin.

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Nousutiet Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Kun telinekalustosi merkki on Layher, on Sinulla jo valmiiksi suurin osa nousuteiden rakentamiseen tarvittavista

Lisätiedot

Alumiinitelinejärjestelmä Instant Span 300

Alumiinitelinejärjestelmä Instant Span 300 Kokoonpano- ja käyttöohjeet Alumiinitelinejärjestelmä Instant Span 300 www.ramirent.fi Instant Span 300 asennusohje Tämä vaihe vaiheelta kuvattu asennusohje on suunniteltu telineen helppoa ja turvallista

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

TT250 Trade Tower Asennusohje

TT250 Trade Tower Asennusohje TT250 Trade Tower Asennusohje DESIGNATION: TT250 TRADE TOWER EN 1004 3 8/8 XXXD Tämän käyttöohjeen CEN-merkintä EN 1298 IM en Rev-00 Tämä Asennusohje sisältää vaiheittaiset ohjeet tuotteen helppoon ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE FLEXY PORRASTELINE NOPEA JA HELPPO PYSTYTTÄÄ

ASENNUSOHJE FLEXY PORRASTELINE NOPEA JA HELPPO PYSTYTTÄÄ ASENNUSOHJE FLEXY PORRASTELINE NOPEA JA HELPPO PYSTYTTÄÄ FLEXY Steens Mekaniska-yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus ja laaja osaaminen rakennusalalta ja alan tarpeista. Tämä ilmenee FLEXY-alumiinitelineiden

Lisätiedot

PIIRUSTUSLUETTELO: Piir. no. Valmistaja Tuote Kaide

PIIRUSTUSLUETTELO: Piir. no. Valmistaja Tuote Kaide PIIRUSTUSLUETTELO: Piir. no. Valmistaja Tuote Kaide 1-01 Vepe Palkit verkkoelementtikaide 1-02 Vepe Palkit puukaide 1-03 Vepe Sandwich-elementit verkkoelementtikaide 1-04 Vepe Sandwich-elementit puukaide

Lisätiedot

HI-WAY ALUMIINISEN PORRASTELINEEN ASENNUSOHJE & TURVAOHJEITA

HI-WAY ALUMIINISEN PORRASTELINEEN ASENNUSOHJE & TURVAOHJEITA HI-WAY ALUMIINISEN PORRASTELINEEN ASENNUSOHJE & TURVAOHJEITA 1 Talhu Oy 09-8545 350 RAKENNEOSIEN TUNNISTUS Hi-Way rakennelohkot ovat täysin vaihtokelpoisia ja niitä 168 cm voidaan käyttää ilman muutoksia

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Allround-telinejärjestelmä

Allround-telinejärjestelmä Allround-telinejärjestelmä Aito Layher Allround -kiilaliitos. Tästä kas telinejärjestelmä, joka ei tunne rajoja. Layher Allround -telinejärjestelmän sydän sykkii nerokkaassa kiilaliitoksessa. Sen avulla

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

Kokoonpano- ja käyttöohjeet Alumiinitelinejärjestelmä INSTANT SPAN 300

Kokoonpano- ja käyttöohjeet Alumiinitelinejärjestelmä INSTANT SPAN 300 Kokoonpano- ja käyttöohjeet Alumiinitelinejärjestelmä INSTANT SPAN 300 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST INSTANT Span 300 Asennusohje Tämä vaihe vaiheelta kuvattu asennusohje on suunniteltu telineen helppoa

Lisätiedot

Muurauspukin käyttöohje

Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje Muurauspukin käyttöohje SISÄLTÖ 1. Alkusanat ja ehdot. 2. Turvallisuus vaatimukset. 3. Muurauspukin pystytys. 4. Korotuskehän asennus. 5. Alumiinitason asennus. 6. Seinäkiinnikkeen

Lisätiedot

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O

YL-RAPPU! A - O T S A I N A U T A I M D A J E O U S R J U O A I H H K N K O ! YL-RAPPU NOUDATA KASAUS- OHJEITA HUOMIO KIRJAN YL-RAPPU KASAUSKIRJA R Fox1-Teline On Suomalainen tuote joka on rakennettu ja suunniteltu EU-Normin EN1004:2004 mukaiseksi. R Johdanto 1.Yleistä YL-RAPPU

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Freestanding Asennusohjeet

Freestanding Asennusohjeet sennusohjeet sennusvinkkejä 224 mm korkean ratkaisun kokoamiseen tarvitaan avustaja. Huomaa, että kaikissa seinästä irrallaan käytetyissä ratkaisuissa on oltava jalat kummallakin puolella. Jos sinulla

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin

Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin Miten sääsuojaukset rakennetaan turvallisesti? RAMIRENT FINLAND OY Jani Bolotin 2014 Ramirent Sääsuoja = usein telineiden varaan rakennettu väliaikainen katto. Runko alumiinia PVC -peite Ei pressuista

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

www.ramirent.fi Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

www.ramirent.fi Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla www.ramirent.fi Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan vaivaton ja turvallinen pystytys 3T-menetelmää

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

Tradie, Asennusohje DESIGNATION: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD. Tämän käyttöohjeen CEN-merkintä EN 1298 IM en Rev 00 (QD 119FIN)

Tradie, Asennusohje DESIGNATION: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD. Tämän käyttöohjeen CEN-merkintä EN 1298 IM en Rev 00 (QD 119FIN) Tradie, Asennusohje DESIGNATION: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD (QD 119FIN) Tämän käyttöohjeen CEN-merkintä EN 1298 IM en Rev 00 Tradie on siirrettävä asennusteline, joka täyttää EN 1004- ja WAHR-standardit

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

Polkupyöränpidin, kattoasennus

Polkupyöränpidin, kattoasennus Ohje nro Versio Osa nro 30664232 1.0 Polkupyöränpidin, kattoasennus Sivu 1 / 6 Varuste A0000162 J8903383 Sivu 2 / 6 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Alumiinitelinejärjestelmä Instant Span 300

Alumiinitelinejärjestelmä Instant Span 300 Kokoonpano- ja käyttöohjeet Alumiinitelinejärjestelmä Instant Span 300 www.ramirent.fi Instant Span 300 asennusohje Tämä vaihe vaiheelta kuvattu asennusohje on suunniteltu telineen helppoa ja turvallista

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet Decibel-pohjakulma Asennusohjeet 3/2017 Decibel-pohjakulma 110 Asennusohjeet Yleistä Rakennuksen pystykokoojaviemärin pohjakulma on kohta, jossa jätevedessä virtaavan aineen massasta ja nopeudesta johtuen

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS

NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS NOSTO-OVEN ASENNUSOPAS Lue tämä asennusopas kokonaisuudessaan ennen oven asentamisen aloittamista. Noudata turvallisuusohjeita, jotta vältyt aineellisilta- ja henkilövahingoilta. Varmistaaksesi onnistunut

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU LAINSÄÄDÄNTÖ - Putoamissuojausta koskeva lainsäädäntö edellyttää työnantajalta toimenpiteitä putoamistapaturmien estämiseksi, jos työntekijä työskentelee yli 2 metrin korkeudella

Lisätiedot

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

HAKI MODUULITELINEET

HAKI MODUULITELINEET ASENNUSOHJEET HAKI MODUULITELINEET MUURAUS- JA RAPPAUSTELINE RAKENNEOSAT JA KUORMITUSEDELLYTYKSET 1 TYYPPIKATSASTUSTODISTUS nr 14 55 01 Moduuliteline Omistaja/Valmistaja/Toimittaja HAKI AB 280 63 Sibbhult

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

Porrastikkaita voidaan käyttää, kun telineen korkeus alle 20 m (kuva 2, vrt. porrasnousu)

Porrastikkaita voidaan käyttää, kun telineen korkeus alle 20 m (kuva 2, vrt. porrasnousu) TYÖTELINEIDEN NOUSUTIEDEN VALVONTA Yleistä: Työtelineiden nousuteiden rakenteen, rakennemittojen, sijainnin, kaltevuuden sekä askelmien vakavuuden on oltava sellaiset, että nousutien ja työtason välillä

Lisätiedot

Asennusohje. Turner 200

Asennusohje. Turner 200 Asennusohje Turner 200 Ovi on pakattu kahteen pahvipakkaukseen. Toisessa pakkauksessa on oven asennustarvikkeet ja toisessa ovielementit (4kpl). Käsittele ovielementtipakettia hyvin varovasti, sillä lamelleihin

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

TITAN Megashore -tuentajärjestelmä

TITAN Megashore -tuentajärjestelmä TITAN Megashore -tuentajärjestelmä Ischebeck TITAN -alumiinituki Koko 6 Alumiinitukia on kolmea eri kokoa, joissa pystysuunnassa kulkeva ura mahdollistaa kehien kiinnittämisen nopeasti ja turvallisesti

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE rev. 23.11.2010 Teräselementti Oy, Marjamäentie 16, 37570 Lempäälä p.03-2536 200 YLEISTÄ: Rondolevyjä on kaikkiaan 6 tyyppiä. Levyt kiinnitetään seinään alumiinisten Rondonastojen

Lisätiedot

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry

Kuljetuskalusto ja sidonta Arto Suikka Betoniteollisuus ry Kuljetuskalusto ja sidonta Yli 2m korkea kuorma Betonielementtien vastaanottotarkastus Välivarastointi Kävelytaso, yli 2metrin korkeus, kaiteiden esiasennus Suojakaiteet Suojakaiteen on kestettävä putoamista

Lisätiedot

ELEGRO terassilautojen asennusohje

ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen mitat ovat: paksuus 32 mm / leveys 142 mm / pituus3000 mm. ELEGRO terassilautoja voidaan katkaista ja porata kuten puutavaraa. Suositus on, että

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS Merkinnät: B Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. C

Lisätiedot

Kiinnitettävä pyöräsarja B

Kiinnitettävä pyöräsarja B 01/2011 lkuperäinen käyttöohje 999285511 fi Säilyttäkää käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B Tuotenro.: 586168000 vuosimallista 2008 lähtien Tuotekuvaus Tuotteen kuvaus Kiinnitettävällä pyöräsarjalla

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m)

PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m) PIENTEN SIILOJEN NOSTO OHJE (Ø4, 60m Ø 5,35m & Ø6,10m) SIILOJEN NOSTO OHJEET (4, 60 5,35 & 6,10). PIENET KARTIOPOHJASIILOT Suositeltu pystytystapa on kuvattu alla. 1- Kokoa ylin runkolevyjen kehä valmisteltuun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 2,8-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 2,8-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 2,8-1 2 Asennus- ja käyttöohje: Vetoaisa ja vetopää Vetoaisan kiinnitys alapuolelta: Kiinnitys suoritetaan käyttäen M12 (M14) pultteja, aluslevyjä sekä itselukitsevia

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla www.ramirent.fi Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan vaivaton ja turvallinen pystytys 3T-menetelmää

Lisätiedot

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE Sinun turvallisuus ja menestys on meille tärkeää. Tulosta tämä ohje ja lue se huolella. Jos sinulla on jotain nähin liittyviä kysymyksiä voit kysyä meiltä neuvoa. Olemme täällä teitä varten. TELINEIDEN

Lisätiedot

VAROITUS. Maksimi kantavuus: 135Kg (käyttäjä varusteineen).

VAROITUS. Maksimi kantavuus: 135Kg (käyttäjä varusteineen). Onnittelut ostoksestasi 25-875 kyttäyskoppi! Seuraavat tiedot on sisällytetty ohjeisiin: Turvallisuus ohjeet Varoitukset Pakkausten sisältö Asennusohje Huolto- ja hoito-ohjeet VAROITUS Maksimi kantavuus:

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl.

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359444 Versio 1.2 Osa nro 31359438 Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. IMG-247665 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia,

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Telineiden turvallisuusohjeet

Telineiden turvallisuusohjeet Telineiden turvallisuusohjeet Sinun turvallisuus ja menestys on meille tärkeää. Tulosta tämä ohje ja lue se huolella. Jos sinulla on jotain ohjeisiin liittyviä kysymyksiä voit kysyä meiltä neuvoa. Olemme

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro 581120000. Muottimestarit

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro 581120000. Muottimestarit 08/2011 sennusohje 999415011 fi Kallioankkuri 15,0 Tuote-nro 581120000 sennusohje Kallioankkuri 15,0 Tuotteen kuvaus Kallioankkuri 15,0 on tarkoitettu käytettäväksi muotin yksipuoliseen ankkurointiin betonissa.

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012

Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.2012 Tuotetieto Mover -siirtolaitteen yleiset asennusohjeet 06.01 Yleisiä ohjeita ja vihjeitä seuraavien siirtolaitteiden asennukseen eri valmistajien alustoihin: Truma Mover, SE (R), H SE (R), TE (R)(4) ja

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

Asennusohje. Rockfon Contour

Asennusohje. Rockfon Contour Asennusohje Rockfon Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: Rockfon Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti miellyttävää

Lisätiedot

Plettac Contur moduulijärjestelmä

Plettac Contur moduulijärjestelmä Plettac Contur moduulijärjestelmä Pystytys- ja käyttöopas 2 Ramirent hinnasto Plettac Contur moduulijärjestelmä Sisällysluettelo 1. Yleistä 1.1 Johdanto 2 1.2 Telinejärjestelmä 3 1.3 Tarkastusvelvoite

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Welandin A-ritilä näyttää samanlaiselta kuin ritilä, jota aloimme valmistaa 50 vuotta sitten.

Welandin A-ritilä näyttää samanlaiselta kuin ritilä, jota aloimme valmistaa 50 vuotta sitten. A-ritilä A-ritilä Welandin A-ritilä näyttää samanlaiselta kuin ritilä, jota aloimme valmistaa 50 vuotta sitten. Valmistusmenetelmät ovat kuitenkin muuttuneet ja Welandin A-ritilää valmistetaan nykyään

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN

PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset:

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot