Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Painos Laadunhallinta sertifioitu standardin DIN EN ISO 9001:2008 mukaantüv-certin toimesta

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Putoamisen estäminen Yleistä Layher Allround-telineen perusosat Julkisivuteline Telinetorni Tasoteline Silloitus ristikkokannattimilla Verkkokaide Telineen perustaminen Muutokset perusrakenteeseen Telineen käyttö Telineen purkaminen Perusosat Tukiteline Säiliötuki Riippuva teline Siirreltävät telineet Ankkurointi Nousutiet Työskentelytasojen aukot Kulmaratkaisut Ulokkeet ja telineen jatkaminen

3 Maakohtaiset säännökset Tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvatuille tuotteille tai vaihtoehdoille voi olla käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä. Tuotteiden käyttäjä on vastuussa näiden määräyksien noudattamisesta. Paikallisista määräyksistä riippuen pidätämme oikeuden jättää toimittamatta osan tässä kuvatuista tuotteista. Paikkakunnallasi toimiva Layher-kumppani neuvoo mielellään kaikissa tuotteiden hyväksyntää, käyttöä tai erityisiä kokoamismääräyksiä koskevissa kysymyksissä. 3

4 1. JOHDANTO Yleistä Tässä asennus- ja käyttöohjeessa annetaan ohjeita eräiden yhtiön Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Güglingen-Eibensbach, Saksa, valmistamien Allround-telinevaihtoehtojen kokoamista, muutostöitä ja purkamista varten. Asennus- ja käyttöohje sisältää yleisluonteisia tietoja, mutta siinä ei ole mahdollista käsitellä kaikkia mahdollisia käyttötilanteita. Jos rakenne poikkeaa tästä asennus- ja käyttöohjeesta tai muut kansalliset työsuojelumääräykset vaativat muutoksia, telinetoimittajan on laadittava oman riskinhallintajärjestelmänsä puitteissa asianmukaiset ohjeet telineen seisontavakavuudesta ja työsuojelusta. Telinetoimittajan on varmistettava, että kaikki normaalisti ennakoitavissa olevat, terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaarat telineen kokoamisen, käytön ja purkamisen yhteydessä tunnistetaan ja todetaan. Todettujen vaarojen suhteen on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin, joiden suorittamista telinetoimittajan on valvottava. Nämä ohjeet eivät vapauta telinetoimittajaa velvollisuudesta laatia oma riskianalyysi kulloisellekin sijaintipaikalle ja työmenetelmälle. Jos sinulla on erityisiin käyttösovelluksiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys Layher-kumppaniisi. Huomio: Telineen vakavuus on todistettava ja varmistettava aina, myös asennuksen, muutostöiden ja purkamisen aikana. Kuva 3: Layher Allround, alumiini, hyväksyntä Z Kuva 4 Layher Allround-telineen asennus-, muutos- tai purkutöitä saavat suorittaa vain koulutuksen saaneet henkilöt pätevän työnjohdon valvonnassa. Kaikkien telineosien moitteeton kunto on tarkastettava silmämääräisesti ennen niiden asennusta ja käyttöä. Vaurioituneita osia ei saa käyttää. Kuva 1: Layher Allround, teräs, hyväksyntä Z Kuva 2 Huomio: Layher Allround-telineen asennuksen, muutostöiden ja purkamisen aikana on putoamisvaara. Telineeseen liittyvät työt on suoritettava niin, että putoamisvaaralta mahdollisuuksien mukaan vältytään tai jäljelle jäävä vaara on mahdollisimman pieni. Asennustilanteet, joissa voi olla putoamisvaara, on tässä asennus- ja käyttöohjeessa merkitty seuraavalla asennusvaiheiden kohdalla näkyvällä symbolilla. 4

5 Kuva 5 Telineasentajan tulee riskianalyysin perusteella suorittaa kussakin tilanteessa tarvittavat toimenpiteet estääkseen tai minimoidakseen vaaratekijät. Suoritettavat toimenpiteet valitaan todellisen riskin, tarkoituksenmukaisuuden ja käytännön mahdollisuuksien mukaan sekä huomioiden seuraavat seikat: työntekijöiden pätevyys vaarallisella alueella suoritettavan työn luonne ja kesto mahdollinen putoamiskorkeus mahdollisen putoamisalustan ominaisuudet työkohteen ominaisuudet ja sinne pääsy paikalliset säädökset. Asennus-, muutos- ja purkutyössä voidaan hyödyntää teknisiä ja kokemusperäisiä keinoja. Mahdollisia keinoja vaaratilanteiden välttämiseksi ovat asennustilanteen mukaan esim pätevän ja vaaratilanteisiin perehdytetyn henkilöstön käyttö, asennuskaiteen tai soveltuvien turvavaljaiden käyttö. Kohteen asennus on aina suunniteltava siten, että sivusuojaus on asennettavissa heti ja telineasentajat pystyvät työskentelemään turvallisella alueella. Jos Layher Allround-telineen asennukseen vaaditaan putoamisen estävien turvavaljaiden tai asennuskaiteen käyttöä tai niiden käyttö on määrätty paikallisissa säädöksissä, on käytettävä luvussa 2 esitettyjä kiinnityskohtia / asennuskaidetta. Turvavaljaiden soveltuvuus putoamisen estämiseen on tarkastettava. Tämä on otettava huomioon varsinkin toisen ja kolmannen telinetason asennuksessa. Asennustöiden päätyttyä ja aina ennen telineen käyttöä on tarkastettava sen asianmukainen kunto. Allroundtelinejärjestelmän seuraavassa annettujen asennus- ja käyttöohjeiden suhteen viittaamme siihen, että telineiden asennus-, muutos- ja purkutöitä saavat suorittaa vain erityisesti näihin töihin riittävän koulutuksen saaneet henkilöt pätevän työnjohdon valvonnassa. Viittaamme myös käyttöpaikalla voimassa olevien työturvallisuusmääräyksien vaatimuksiin. Seuraavassa asennus- ja käyttöohjeessa annamme telineiden asentajalle ja käyttäjälle riskianalyysiimme perustuvat edellytykset noudattaa työturvallisuusmääyksien vaatimuksia kussakin asennustilanteessa. Asennus- ja käyttöohjeessa ilmoitetut tekniset yksityiskohdat, joiden on tarkoitus auttaa asentajaa ja käyttäjää noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä, eivät ole pakollisia määräyksiä. Telineen asentajan ja käyttäjän on suoritettava oman riskianalyysinsä ja harkintansa perusteella työturvallisuusmääräyksiä vastaavat toimenpiteet. Tällöin on huomioitava kunkin käyttötilanteen erityisseikat. Perusedellytyksenä on, että seuraavaa asennus- ja käyttöohjetta noudatetaan joka tapauksessa. Viittaamme siihen, että kaikki tiedot, erityisesti eri asennusvaihtoehtojen vakavuutta koskevat tiedot, ovat voimassa vain, kun käytetään alkuperäisiä Layher-osia, joilla on sivulla 4 ilmoitetut hyväksyntänumerot. Vierasvalmisteisia osia käytettäessä seurauksena voi olla puutteita turvallisuudessa ja telineen riittämätön vakavuus. Tämä asennus- ja käyttöohje on annettava töitä valvovalle henkilölle ja työhön osallistuville työntekijöille. Telineen asennuksen, muutostöiden ja purkamisen sekä käytön aikana on noudatettava käyttömaassa voimassa olevia telineiden asennusta ja käyttöä koskevia työturvallisuusmääräyksiä. Ennen telinetyön aloittamista urakoitsijan tulee varmistaa, ettei työalueella ole mitään työntekijöiden turvallisuutta vaarantavia laitteistoja. Asennus-, muutos- ja purkutyötä tehtäessä on aina oltava työhön sopivat suojavälineet. Telineosia ei saa heittää ja ne on ojennettava toiselle niin etteivät ne voi lipsahtaa tai pudota alas. 5

6 (ggf. mit Stempel) Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Tarkastus ja dokumentointi Telineasentajan on varmistettava, että teline tarkastetaan pätevän henkilön toimesta asennustöiden päätyttyä mutta ennen sen luovuttamista käyttäjälle. Tarkastus on dokumentoitava. Jos telineen tietyt alueet eivät ole käyttökunnossa, varsinkin asennus-, muutos- ja purkutöiden aikana, niihin on kiinnitettävä kieltomerkki "Pääsy kielletty". Lisäksi on eristämällä alue merkittävä selvästi, että teline ei ole vielä valmis eikä siihen saa astua. Kun telineen asennustyöt on saatu päätökseen, on järkevää todistaa tarkastus selvästi tunnistettavissa olevalla merkillä telineen käyttöajaksi. Merkinnän tulisi sisältää seuraavat tiedot: Esimerkki merkinnästä: Työteline standardin EN mukaan Leveysluokka W06 ja kuormitusluokka 3 Tasaisesti jakautuva kuormitus enint. 2,00 kn/m 2 Tarkastuspäivä Telinetoimittaja Porrasniemi Mallikaupunki, puh / Käyttö Jokainen työnantaja, joka antaa telineitä tai niiden osia työntekijöiden käyttöön, on määritettävä työturvallisuusmääräyksien (Saksassa 3. ) mukaisen riskianalyysin puitteissa, onko ennen käyttöä suoritettava tarkastus. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että teline on tarkoitettuun työhön soveltuva ja turvallinen. Epätavallisten tapahtumien jälkeen, jotka voivat heikentää telineen turvallisuutta, telinettä käyttävän tai työntekijöidensä käyttöön antavan työnantajan on välittömästi annettava pätevän henkilön tehtäväksi suorittaa ylimääräinen tarkastus. Hänen on huolehdittava siitä, että teline tarkastetaan silmämääräisesti vikojen varalta ennen käyttöä. Työnantaja, joka antaa telineitä työntekijöiden käyttöön, on vastuussa käyttöturvallisuuden säilymisestä. Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita, telineen viallisia alueita ei saa käyttää ennen kuin telineasentaja on korjannut viat. Telineeseen jälkikäteen tehtävät muutokset katsotaan asennus-, muutosja purkutöiksi, joita saavat suorittaa vain riittävän koulutuksen saaneet työntekijät. Jos telinettä käyttää samanaikaisesti tai peräkkäin useampi työnantaja, jokaisen työnantajan on erikseen varmistettava, että edellä mainittu tarkastus suoritetaan. Työturvallisuusmääräyksiä (Saksassa BetrSichV) on noudatettava. Lisätietoja työturvallisuudesta löydät (Saksassa) BG-tiedotteesta BGI 663, "Ohjeita työ- ja suojatelineiden käsittelyyn". Kennzeichnung und Freigabe Prüfprotokoll für Gerüste DIN EN 12811/ DIN 4420 nach 10/ 11 BetrSichV Gerüstersteller: befähigte Person beim Aufbau: Gerüst-Nr.: In Ordnung? Aufbauzeitraum: Ja Nein nicht zutreffend befähigte Person zur Prüfung: Telefonnummer: Prüfungszeitraum: Gerüstbauteile augenscheinlich unbeschädigt Maße Belagbohlen, Rohrwanddicke Erstellungsort: Auftraggeber: Kennzeichnung Rohre, Kupplungen, Bauteile Standsicherheit Tragfähigkeit des Untergrunds Fußspindeln Auszugslänge, Auflagerung Verstrebungen/Diagonalen (mindestens 1 pro 5 Gerüst-Nr.: Telefonnummer: Felder in jeder Achse), Längsriegel Gitterträger Druckgurtaussteifung, Auflagerung Gerüstart: Verankerungen Anzahl, Ankergrund, Ankerraster, Arbeitsgerüst nach EN Fassadengerüst Raumgerüst Schutzdach Abstand, Prüfung Schutzgerüst nach DIN 4420 Fanggerüst Dachfanggerüst Sondergerüst: Treppenturm Fahrgerüst Beläge Gerüstlagen voll ausgelegt oder Horizontalaussteifung Gerüstbohlen Querschnitt, Auflagerung Bekleidung: Keine Planen Netze Abhubsicherung bei auftretenden Abhubkräften Eckausbildung in voller Breite, Seitenschutz Lastklasse: 2 (150 kg/m²) 3 (200 kg/m²) 4 (300 kg/m²) ( kg/m²) Arbeits und dreiteiliger Seitenschutz Stirnseitenschutz Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf Betriebs- Öffnungen Spalte geschlossen, volle Breitenklasse den vorgenannten Wert nicht überschreiten. sicherheit Aufstiege, Zugänge Anzahl, Eignung, Höhe (Leitern < 5 m), Verkehrssicherung Beleuchtung, Absperrung Breitenklasse: W06 W09 W SW Konsolen, Auskragungen Abstrebung, Verankerung freistehende Türme Breite zu Höhe, Ballast Nutzungsbeschränkungen (Hinweise für den Nutzer siehe Rückseite) : Abstand Bauwerk und Belag innenliegender Seitenschutz Schutzwand im Dachfanggerüst Fahrgerüste Fahrrollen, Belastung, Untergrund, Ballast, Verbreiterung Kennzeichnung nicht fertiger Bereich abgegrenzt und gekennzeichnet Eigenmächtige Änderungen am Gerüst sind ohne vorige Rücksprache mit dem Kennzeichnungsschild an den Zugängen Gerüstersteller untersagt! Die Anweisungen der Aufbau- und Verwendungsanleitung sind sorgfältig zu befolgen! Konstruktion: Regelausführung Typenprüfung AuV Einzelnachweis/Montageplan Geprüft und freigegeben Bemerkungen, Hinweise: befähigte Person des Gerüsterstellers: befähigte Person des Nutzers: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Gerüste Tribünen Leitern Ochsenbacher Straße 56 D Güglingen-Eibensbach Geprüft und freigegeben befähigte Person des Gerüsterstellers: befähigte Person des Nutzers: Kuva 6 Kuva /2010 Allround-telineen saksalainen hyväksyntä perustuu saksalaisiin ja eurooppalaisiin standardeihin. Allround-teline on hyväksytty monissa muissakin maissa ja vastaa British-standardia. Huomio: Tässä asennus- ja käyttöohjeessa ei huomioida siitä mahdollisesti poikkeavia tai sitä täydentäviä paikallisia määräyksiä, mutta niitä on kuitenkin noudatettava. Yksityiskohtaiset tuotetiedot löytyvät tuoteluettelostamme, lujuusarvot teknisistä asiakirjoistamme. Layher Allround-telinettä saa käyttää ilmoitettujen kuormitusluokkien mukaisesti tätä asennus- ja käyttöohjetta sekä työturvallisuusmääräyksiä noudattaen työ- ja suojatelineenä. 6

7 2. PUTOAMISEN ESTÄMINEN Kuva 8 Kuva 9 Putoamisen estäminen telineen asennus-, muutos- tai purkutyön aikana. Yleistä Asennus-, muutos- ja purkutyössä voi olla käyttöpaikalla olevien työsuojelulakien ja -määräysten mukaan tai telineasentajan suorittaman riskianalyysin perusteella välttämätöntä käyttää esimerkiksi turvavaljaita putoamisen estämiseksi ja/tai asennuskaidetta tai muuta soveltuvaa ensisijaista turvatoimenpidettä (esim. asennus jaksoissa tai työtason asennus kaikkiin telinetasoihin). Riskianalyysi tulisi suorittaa siten, että voidaan olla varmoja siitä, että suoritettava turvatoimenpiteet ovat järkevästi toteutettavissa ja kohtuullisia ottaen huomioon suoritettavat työt. Turvavaljaiden kiinnityskohdat Kun Allround-telineen asennus-, muutos- ja purkutöissä käytetään turvavaljaita, on käytettävä kuvissa 8 ja 12 esitettyjä kiinnityskohtia. Esitetyt kiinnityskohdat on valittu alkuperäiselle Layher Allround-telineelle suoritettujen testien perusteella. Jos Allround-telineessä käytetään osia, joita ei ole merkitty hyväksynnän Z tietojen mukaisesti, kiinnityskohtien soveltuvuus turvavaljaiden käyttöön on todistettava erikseen telinetoimittajan/-asentajan toimesta. 1, 2, 3 Pystyputkeen, enint. 1 metrin korkeuteen työskentelytasosta. Työskentelytason kohdalla ei saa olla pystyputken jatkokohtaa 4, 5 Reikälevyyn juoksun korkeudella. Juoksujen on oltava valmiiksi asennettuina. 6, 7 Mihin tahansa reikälevyyn valmiiksi asennetussa telinekentässä 8, 9, 10 Juoksuun ylimmän asennetun työtason yläpuolelle enint. 2 metrin korkeuteen. Kuvassa näkyvät 2 metriä tason yläpuolelle ulottuvat pystyputket; juoksun asennus 1 metriä tason yläpuolelle ulottuviin pystyputkiin on myös sallittua. 11, 12 Juoksuun valmiiksi asennetussa telinekentässä VAROITUS Telineen asennus-, muutos- ja purkutyössä telineasentajan on käytettävä kiinnityskohtaa, joka ei ole asennettavan tai irrotetun telinekentän osa ( eli on siitä riippumaton). Turvavaljaiden kiinnityskohdat on valittava mahdollisimman ylhäältä. Ne eivät saa olla seisoma-alustan alapuolella. Kuva 10: Kiinnitys mahdollista sekä reikälevyn isoihin että pieniin reikiin (Sallittua vain teräksiseen Allroundtelineeseen, ei alumiiniseen) Kuva 11: Kiinnityskohdat Allround-juoksuihin; telinekentän maks. pituus 3,07 m Kuva 12: Kiinnitys juoksuun 7

8 Jos käytetään turvavaljaita, järjestelmän alla on oltava riittävästi tilaa, jotta järjestelmää käyttävä henkilö ei pudotessaan osu maahan tai järjestelmän alla olevaan esteeseen. Mikäli kaikkia esteitä ei voida poistaa, putoamisen estävät varusteet on valittava siten, että niitä käyttävän henkilön loukkaantumisvaara on mahdollisimman pieni. Putoamiskorkeus riippuu käytettävistä turvavaljaista ja muista varusteista. Kaikki putoamiskorkeuteen vaikuttavat tekijät on tarkastettava ja on suoritettava riittävät varotoimenpiteet, jotta vapaata tilaa on riittävästi. Käytettäessä erityisesti telinetyöhön hyväksyttyjä ja tyyppitarkastettuja turvavaljasjärjestelmiä, joissa on 2,0 metrin pituiset liitososat ja valjaat jatko-osineen, kiinnityspisteen on oltava vähintään 1,0 m seisoma-alustan yläpuolella. a1 b1 a2 b2 Jos käytetään turvavaljaita ilman jatko-osia ja 2,0 metrin pituisia liitososia, kiinnityskohtana voidaan käyttää myös välijuoksua (50 cm) tai seisoma-alustan korkeudella olevaa juoksua tai pystyputkea. Kiinnitystä ei saa tehdä alemmas. Kiinnityspisteen ja mahdollisen törmäyspinnan välissä vaadittava vapaa tila on turvavaljasjärjestelmissä, joissa on hihnan jatko-osat a1) kiinnitys pään yläpuolelle: vähintään 5,25 m (kuva 13) a2) kiinnitys kaiteen korkeudelle: vähintään 6,75 m (kuva 14) ja turvavaljasjärjestelmissä ilman hihnan jatko-osia b1) kiinnitys pään yläpuolelle: vähintään 4,75 m (kuva 13) b2) kiinnitys kaiteen korkeudelle: vähintään 6,25 m (kuva 14) Jos telineiltä putoaa joku, pudonnut henkilö voi saada turvavaljaiden käytöstä vamman. Telineasentajien ja ensiapuhenkilöstön on tunnettava pelastustoimet ja heidän on kyettävä tunnistamaan vamman riski ja ryhtymään välittömiin pelastustoimenpiteisiin. Putoamissuojien valinnan, käytön ja huollon suhteen viittaamme eurooppalaisiin ja kansallisiin säädöksiin. Kuva 13: Kiinnitys pään yläpuolelle VAROITUS Noudata turvavaljaiden valmistajan laatimia käyttö- ja huoltoohjeita. Hihnojen ja turvavaljaiden on vastattava käyttömaassa voimassa olevia säädöksiä ja vaatimuksia. Ne on myös tarkastettava ja niitä on käytettävä näiden säädöksien mukaisesti. Mikäli kiinnityspisteen ja mahdollisen törmäyspinnan välinen vapaa tila ei ole riittävä, on huomattava loukkaantumis- tai hengenvaara. Layher-asennuskaide Kuva 14: Kiinnitys kaiteen korkeudelle Layher-asennuskaiteen käytön, huollon ja hoidon yksityiskohtainen kuvaus löytyy asennuskaiteen asennus- ja käyttöohjeesta. Layherin päätyasennuskaide on helppo asentaa ylhäältä ja alhaalta. Asentaja seisoo varmistetulla tasolla ja vetää päätyasennuskaiteen yhtä poikkitukea alaspäin tai painaa sitä jalalla, jolla ylempi U-profiili irtoaa. Tämän jälkeen päätyasennuskaide käännetään ulospäin, nostetaan ylös tai alas ja alempi U-profiili asetetaan valmiiksi asennettuun juoksuun. Tämän jälkeen vedetään yhtä poikkitukea alaspäin tai painetaan sitä jalalla, kunnes ylempi U-profiili voidaan kääntää työtason välituen alle. Kun poikkituki päästetään irti, päätyasennuskaide lukkiutuu. Jos sitä käytetään ensimmäisellä tasolla, alakehikkoon on asennettava juoksu. Sitä käytetään enint. 1,40 metrin kenttäpituuksille. 8

9 Kuva 15: Päätyasennuskaiteen käyttö Ylempi poikkituki Ylempi U-profiili Alempi poikkituki Alempi U-profiili Kuva 16: Päätyasennuskaiteen yksityiskohdat Asennuskaiteen pystyputken voi asentaa ja purkaa kahdelta eri tasolta: 1. Asennus/purkaminen ylhäältä 2. Asennus/purkaminen alhaalta Varmista, että asennuskaiteen pystyputken molemmat kourat napsahtavat kiinni ja teleskooppikaide on turvallisesti kiinni pystyn kääntösokassa. Kuva 17: Asennuskaiteen kiinnitys telineen pystyputkeen Layher-asennuskaiteen toimintatapa Layher-asennuskaide koostuu kahdesta perusosasta: asennuskaiteen pystyputkesta ja teleskooppikaiteesta. Paikallisten säännöksien mukaisesti on käytettävä joko asennuskaidetta a) tai b). a. asennuskaiteen pystyputki, teleskooppikaiteen kiinnitys 1 metrin korkeudelle b. asennuskaiteen pystyputki, teleskooppikaiteen kiinnitys 0,5 ja 1 metrin korkeudelle c. alumiininen teleskooppikaide telinekenttiin 2,57 m... 3,07 m tai yhdistettyihin lyhyempiin kenttiin (esim. 1,57 m ja 1,09 m) ylittämällä pystyputkiakseli d. alumiininen teleskooppikaide telinekenttiin 1,57 m... 2,07 m. Kuva 18: Asennuskaiteen käyttö nousutien kohdalla Kuva 19: Asennuskaiteen asennus nousutien kohdalle c a b d 9

10 Putoamisen estäminen telineillä työskentelyn aikana Mikäli muita paikallisia määräyksiä ei ole, kolmiosainen sivusuoja, joka käsittää käsijohteen, välijohteen sekä jalkalistan, tulee aina asentaa kaikille käytettäville työtasoille telineen ulkosivulle. Kun käytetään päällekkäin asennettuja telinelankkuja, kaiteelle vaadittava 1 metrin vähimmäiskorkeus voidaan varmistaa käyttämällä kolmatta johdetta 1,5 metrin korkeudella. Kuva 20: Kolmiosainen sivusuojaus Allround-telineessä 3. YLEISTÄ Allround-teline teräksestä tai alumiinista Layher Allround -telineet valmistetaan teräksestä tai alumiinista, joilla on erilaiset kantavuusarvot. Allround teräs- ja alumiinitelineet voidaan erottaa mm. putken seinämän vahvuudesta tai tarran väristä (teräs kirkkaanpunainen; alumiini kirkkaankeltainen). Ks. myös sivu 4. Allround-teline teräksestä: Mallit II ja K2000+ Saatavissa ovat seuraavat kaksi mallivaihtoehtoa: a. Vaihtoehto II Valmistettu v saakka. b. K2000+ Valmistettu alkaen v Jos työtason ulkosivun tai telineen vaakasuorien osien etäisyys seinästä ylittää määrätyn maksimietäisyyden (esim. 30 cm), voi olla tarpeellista asentaa sivusuojaus myös seinän puolelle. Tietyissä tilanteissa sivusuojaus voi olla tarpeen myös pienemmillä etäisyyksillä. Jos suoritetaan julkisivuun liittyviä töitä, sivusuojaus on tarkastettava. Kuva 21: U-profiilin jalkalista Kuva 23 Kuva 24 Molemmilla vaihtoehdoilla on eri kuormitettavuus, mutta niitä voidaan käyttää yhdessä. Mikäli vaihtoehtoja käytetään yhdessä, on noudatettava mallin II alhaisempaa kantavuutta. Pystyputket eroavat pienien reikien osalta (kuva 23 ja 24). Juoksut eroavat kiilapäiden osalta (kuva 23 ja 24). Kuva 22: O-profiilin jalkalista 10

11 Allround-kiilaliitoksen toimintaperiaate 1. Työnnä kiilapää reikälevyyn. 2. Aseta kiila reikään. Osa on nyt kiinnitetty siten, että se ei pääse liikkumaan tai putoamaan. 3. Kiilan lyöminen varmistaa kiinnityksen (lyö 500 g:n metallivasaralla). Telineputkien, liittimien ja lankkujen käyttäminen Allround-telineen lisäosina Allround-telineessä voidaan käyttää seuraavia lisäosia: telineputket EN 39 tai muiden paikallisten säädöksien mukaan telineliittimet EN 74 tai muiden paikallisten säädöksien mukaan telinelankut Telineputket voidaan liittää telineliittimillä pystyputkiin, juoksuihin, ulokkeisiin, ristikkokannattimiin ja muihin Allround-osiin. Liittimillä kiinnitettyjä telineputkia käytetään rakennetta vahvistavina (kuten ulokkeiden jäykisteinä, ristikkokannattimien jäykisteinä tai erikoisankkurointeina) tai suojarakenteina. Kuva 25 Reikälevyyn on mahdollista kiinnittää enintään kahdeksan osaa. Käytettäessä pienempiä reikiä osat asettuvat automaattisesti suorakulmaisesti. Käytettäessä isompia reikiä kiinnityskulmaa voidaan vaihdella. VAROITUS Asennuksen jälkeen ennen osien kuormittamista kiinnitys on varmistettava lyömällä kiilat tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Tähän voidaan käyttää Layher-yhtiön vasaraa (tuotenro ). Suurempikokoiset vasarat eivät sovellu kiilojen lyömiseen. Kantavien osien (esim. vinojäykisteiden) kiilojen kiinnityksen tahaton irtoaminen kiiloja lyötäessä on estettävä. Kantavien osien kiinnityksen tahaton irtoaminen heikentää telineen vakavuutta ja voi aiheuttaa sen kaatumisen. VAROITUS Väärin kiinnitetyt telineliittimet heikentävät telineen vakavuutta ja voivat aiheuttaa sen kaatumisen. Kiilaliittimet tulee vasaroida tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kierreliittimien kiristysmomentin tulee olla vähintään 50 Nm. Telinelankkuja käytettäessä on huomioitava suurimmat sallitut jännevälit ja muut käyttökriteerit paikallisten säädöksien mukaisesti. Telinelankut tulee kiinnittää, jotta ne eivät pääse nousemaan tai siirtymään. Telinelankut voidaan asentaa Allround-telineen poikittaisjokkien ja erillisten välitukien päälle joko päällekkäin tai päittäin. Päällekkäin asennettaessa tulee huomioida osien vaadittu vähimmäispäällekkäisyys. Kuva 26: Lankut päittäin asennettuina Kuva 27: Lankut päällekkäin Layher-vasara, varsi teräsputkea tuotenro Poikittaisjokka Ylimääräinen välituki 11

12 Tärkeitä asennusohjeita Telineeseen liittyvät työt on, mikäli mahdollista, aina suoritettava valmiiksi asennetulta ja varmistetulta työtasolta. VAROITUS Kiilat on heti osien asennuksen jälkeen lyötävä tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kiilaliittimet tulee vasaroida tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kierreliittimien kiristysmomentin tulee olla vähintään 50 Nm. Telineitä saa pystyttää vain riittävän kantokykyiselle alustalle. Ennen Layher Allround-telineen asennusta on tarkistettava alustan riittävä kantavuus. Valitse sopivat kuorman jakavat aluslankut. Säätöjalkojen sallittua säätöpituutta ei saa ylittää. Säätöjalan yksipuoleinen kosketus alustaan voi aiheuttaa jalan ylikuormitusta ja telineen kaatumisen. Telineen vakavuus on todistettava ja varmistettava aina, myös kaikissa asennusvaiheissa. Ankkurit on asennettava heti työn etenemisen mukaan. Tarvittaessa vakavuus on varmistettava vastapainoilla tai kiinnikkeillä. Telineen työtasot on varmistettava tahattomalta irtoamiselta esim. tuulen vaikutuksesta. Telineissä, joiden työtasot ovat samalla myös jäykiste-elementtejä, työtasot on asennettava telineen koko leveydelle ja niiden kiinnitys on varmistettava tasositojilla. Siirreltävällä telineellä ei saa siirrettäessä olla ihmisiä tai irtonaisia osia. Siirreltävän telineen pyörien lukitus saa olla auki ainoastaan siirron aikana. Kantavien osien kiilojen tahaton irtoaminen voi aiheuttaa telineen kaatumisen ja huomattavan loukkaantumis- tai hengenvaaran. Korroosionkestävyys 1. Sinkitystä teräksestä valmistetut osat Teräksiset Layher-telineet on suojattu korroosiolta kuumasinkityksellä, jossa sinkkikerrokseen vahvuus on µm. Tämä paksu sinkkikerros varmistaa kohtalaisen likaantuneessa kaupunki- ja teollisuusympäristössä sekä vähäsuolaisten vesistöjen rannikkoalueilla erittäin pitkästä kestoiästä. Tällöin sinkkikerros kuluu hyvin hitaasti (n. 0,7 2,1 µm vuodessa, standardin DIN EN ISO mukaan), ja suoja kestää pitkään. Tällöin ei yleensä tarvita erityisiä suojatoimenpiteitä. Aggressiivisissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- tai offshore-alueilla sinkkikerros kuluu tavanomaista nopeammin (n. 4,2 8,4 µm vuodessa, standardin DIN EN ISO mukaan). Sinkkikerroksen antaman suojan kesto lyhenee vastaavasti. Myös suora kosketus syövyttäviin aineisiin (esim. happoihin) voi vaurioittaa sinkkikerrosta ja aiheuttaa ennenaikaista korroosiota. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 2. Alumiiniset telineosat Alumiinin pintaan muodostuu luonnollisia oksidikerroksia, jotka suojaavat telineen osia korroosiolta (materiaalin kulumiselta). Tämä oksidikerros kestää kemiallisesti neutraalilla alueella (ph 5 8). Aggressiivisissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- ja offshore-alueille sekä suorassa kosketuksessa happoihin tai emäksiin on varauduttava pinnan optisiin puutteisiin, materiaalin kulumiseen ja osien lyhempään kestoikään. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 3. Eri metalleista valmistettujen telineosien suora kosketus Jos eri metalleista valmistetut osat (esim. alumiini ja sinkitty teräs) ovat suoraan sähköä johtavassa yhteydessä toisiinsa ja paikalla on lisäksi nestemäistä ainetta (elektrolyytti, esim. suolavesi), on galvaanisen korroosion vaara. Tässä korroosiotyypissä vähemmän jalo metalli syöpyy. Sitä voi esiintyä esim. silloin, kun telineliittimiä kiinnitetään alumiinisiin ristikkokannattimiin rannikko-/offshore-alueella. Tällöin aiheutuu vaaraa, koska alumii voi syöpyä telineliittimen alla näkymättömissä. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 12

13 Jos telineosia käytetään yllä kuvatun kaltaisissa korroosioalttiissa ympäristöissä, telineasentaja kantaa vastuun kaikista mahdollisesti aiheutuvista seurauksista. 2 Layher-telineosat kestävät korroosiota normaaleissa ilmasto-olosuhteissa vuosien ajan. 2 Aggressiivissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- tai offshore-alueilla sekä suorassa kosketuksessa syövyttäviin aineisiin telineen osiin voi ilmaantua korroosiota nopeammin kuin vähemmän aggressiivissa olosuhteissa. 2 Jos eri metalleista valmistetut osat ovat suoraan sähköä johtavassa yhteydessä toisiinsa, on galvaanisen korroosion vaara (esim. sinkityn teräksen ja alumiinin yhdistelmä offshore-alueella). 4. LAYHER ALLROUND-TELINEEN PERUSOSAT Kuva 28 1 Säätöjalka 2 Aloituskappale 3 Pystyputki 4 Välituki (U-jokalle tai O-juoksulle) 5 O-juoksu 6 Kaide (O-juoksu) 7 Jokkakaide (O-juoksu) 8 Vinojäykiste 9 O-/U-työtaso 10 Jalkalista 11 Ankkuri Kuva

14 Säätöjalat ja niiden levyt Säätöjalkojen ja niiden aluslevyjen tulee tukeutua kokonaan alustaan. Tarvittaessa ne on varmistettava niin, että ne eivät pääse siirtymään tai luistamaan. Säätöjalkojen tyypit ja säätöpituus Sellaisia säätöjalkoja, joiden suurin sallittu säätöpituus on tavallista suurempi, saa käyttää, jos niiden kantavuus yksittäisessä tapauksessa voidaan varmistaa. Kaltevilla asennuspinnoilla on käytettävä kääntyviä säätöjalkoja tai kiilamaisia alustoja, jotka on varmistettava niin, etteivät ne pääse luistamaan. Aloituskappaleet VAROITUS Säätöjalan yksipuoleinen kosketus alustaan voi aiheuttaa jalan ylikuormitusta ja telineen kaatumisen. Säätöjalan kuormituskyky standardin DIN EN mukaan Säätöjalan tyyppi Npl,d [kn] Mpl,d (kncm] Vpl,d [kn] normaali 97,7 83,0 36,0 vahvistettu 119,9 94,5 44,1 umpinainen 288,0 157,0 106,0 Reikälevyllä varustetut aloituskappaleet asennetaan korkeussäädettävien säätöjalkojen päälle. Ne muodostavat telineen alakohdan. Yksittäistapauksissa aloituskappaleiden käytöstä voidaan luopua. Juoksut Juoksut ovat jäykiste-elementtejä, kaiteita ja työtasojen välitukia. Kiilaliitos takaa voima- ja muotosulkeisen liitännän, jossa kuorma jakautuu pystyputkiin ja juoksuihin keskisesti. Asennusvaihtoehto 1 Ks. Allround-kiilaliitoksen toimintaperiaate sivulta 16. Kuva 30 Kuva 31 Kuva 32 Asennusvaihtoehto 2 Tätä vaihtoehtoa käytettäessä pitkät juoksut voidaan asentaa turvallisesti. Kauempana oleva juoksun pää asetetaan reikälevyn päälle kiilan varaan. Tämä estää juoksun siirtymisen. Juoksun lähempänä olevan pään kiilapää työnnetään reikälevyyn ja kiila työnnetään paikalleen. Vedä juoksun takimmaisen pään kiila ulos, käännä kiilapää reikälevyn yli ja varmista kiinnitys kiilalla. Vasaroi molempien päiden kiilat kiinni. Kuva 33 Pystyputket Allround-pystyputkissa on reikälevyt 50 cm:n välein. Niistä on saatavissa pituudet 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m ja 4 m. Reikälevyn pienet reiät muodostavat suorakulmaisen liitoksen, ja suuret reiät sallivat minkä tahansa asennuskulman. 14

15 Työtasot Allround-telineen työtasot U-profiili ja O-profiili Tässä asennusohjeessa käytetyt työtasot toimivat esimerkkeinä ja esittävät vain pienen otoksen Layherin tuotevalikoimasta. Muita työtasoja löydät Allround-telinehinnastosta. Työtasot tulee valita suunnitellun kuormituksen mukaisesti. Layher-työtasoilla on kaksi kiinnitysvaihtoehtoa. Ne vaikuttavat ulokkeiden, juoksujen, kaksoisjuoksujen jne. valintaan. Työtasojen kiinnitys O-profiileihin O-terästasot, aikaisempi malli 1. Avaa lukitussalpa. 2. Aseta taso juoksuun. 3. Sulje lukitussalpa. Tuloksena on kaksi erilaista modulaarista telinejärjestelmää, joita kutsutaan seuraavassa U-profiiliksi ja O-profiiliksi. Kaikki tämän asennus- ja käyttöohjeen asennusvaiheet on esitetty O-profiilia käyttäen. U-profiilien asennus suoritetaan samalla tavalla. U-profiiliin asennettaessa käytetään lisävarusteena tasositojia. Tarvittaessa työtasojen liikkuminen on estettävä. On varmistettava, että työtasojen kaikki koukut ovat tukevasti profiilissa. Kuva 36 Kuva 37 Kuva 38 Lukitussalpa O-terästasot, nykyinen malli 1. Avaa lukitussalpa. 2. Aseta taso juoksuun. lukittu 3. Sulje lukitussalpa. Sellaisten osien nimikkeissä, jotka ovat erilaisia O-profiilia ja U-profiilia käytettäessä, osan nimeen liitetään U- tai O-kirjain (ks. liite). Työtasojen kiinnitys U-profiileihin Erillinen tasositoja Työtasojen kiinnitys O-profiileihin Integroitu lukitussalpa Kuva 39 Kuva 40 Kuva 41 Lukitussalpa lukittu U-jokka Juoksu Kuva 34 Kuva 35 15

16 Työtasojen kiinnitys U-profiileihin 1. Asenna taso U-profiiliin. 4. Siirrä tasositojaa, kunnes koukut kiinnittyvät. 2. Nosta tasositojan salpa ylös. 5. Käännä liikkuva salpa alas. 3. Asenna tasositoja U-profiiliin; ohjaa taso-sitojan koukut U-profiilin reikiin. Kuva 42 Kuva 43 Kuva 44 VAROITUS Vasen: Kuva 45 Oikea: Kuva 46 Telineen työtasot on varmistettava tahattomalta irtoamiselta esim. tuulen vaikutuksesta. Telineissä, joiden työtasot ovat samalla myös jäykiste-elementtejä, työtasot on asennettava telineen koko leveydelle ja niiden kiinnitys on varmistettava tasositojilla. Valitun välituen pituudesta riippuen on mahdollisesti käytettävä eri levyisten työtasojen yhdistelmiä (0,19 m, 0,32 m ja 0,61 m), jotta koko pinta peittyy. U-jokassa käytettävät työtasot 0,45 m 1 x 0,32 m 0,50 m 2 x 0,19 m 0,73 m 2 x 0,32 m tai 1 x 0,61 m 1,09 m 3 x 0,32 m tai 1 x 0,61 m + 1 x 0,32 m 1,40 m 4 x 0,32 m tai 2 x 0,61 m 1,57 m 4 x 0,32 m ja 1 x 0,19 m 2,07 m 6 x 0,32 m 2,57 m 7 x 0,32 m ja 1 x 0,19 m 3,07 m 9 x 0,32 m tai 8 x 0,32 m + 2 x 0,19 m Vinojäykisteet Kiilapäällä varustetut vinojäykisteet tukevoittavat perustelinettä, joka koostuu pystyputkista ja juoksuista. Niiden hyvät liitäntäarvot varmistavat sen, että teline on turvallinen, jäykkä ja heilumaton. Vinojäykisteet on asennettava lujuuden vaatimalla tavalla. Jalkalista OHJE Tukijäykisteet tulisi mahdollisuuksien mukaan asentaa telineen ulkosivulle. Näin ne tukevat vaakasuorien asennuskaiteiden käyttöä ja helpottavat työtason asennusta. Myös kiilan tahattoman irtoamisen riski pienenee. Jalkalista täydentää kolmiosaista sivusuojausta telineen ulkosivuilla. 16

17 5. JULKISIVUTELINE Huomio: Alustan riittävä kantavuus on tarkastettava. Tarvittaessa on käytettävä kuormaa jakavia aluslankkuja. Säätöjalkojen sallittua säätöpituutta ei saa ylittää. Asennuksen yhteydessä on huomioitava suurin sallittu etäisyys seinästä, jotta putoamisvaara ylemmiltä tasoilta estetään. Kuva Asenna lopuksi tasot nousutien kohdalle. 6. Pudota pystyputket paikoilleen, asenna poikittaisjokat. 7. Asenna työtasot paikalleen ja varmista niiden paikallaanpysyminen. Jäykistä teline pystyvinojäykisteillä. Asenna pystyvinojäykisteet vähintään joka viidenteen kenttään. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 8. Tarvittaessa käytä väliaikaisia tasoja. 9. Asenna luukullinen taso ja puuttuvat terästasot ja varmista ne tasositojilla. Vasaroi kiilat kiinni. Kuva Asennus aloitetaan asennusalustan korkeimmasta kohdasta (ks. luku 19). Sijoita ensiksi juoksut ja jokat maahan. 2. Sijoita aluslankut liitoskohtiin. 3. Aseta säätöjalat, joihin on kiinnitetty aloituskappaleet, aluslankuille. 4. Kiinnitä juoksut reikälevyjen pieniin reikiin. Suuntaa julkisivutelineen pohja julkisivun mukaisesti ja säädä osat vaakasuoraan vesivaa'an avulla. Huomio: Noudata suurinta sallittua etäisyyttä seinästä, muussa tapauksessa on putoamisvaara. Kuva Asenna seuraavalle tasolle pystyputket. 11. Asenna kolmiosainen sivusuojaus, johon kuuluu käsijohde, välijohde ja jalkalista. 12. Kiinnitä pystyvinojäykisteet. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 13. Asenna luukullinen taso ja terästasot ja varmista ne tasositojilla. Vasaroi kiilat kiinni. 14. Huomio: Asenna telineeseen vaadittavat ankkurit työn etenemisen mukaan. Ks. luku Ankkurointi. 15. huomio: Luukulliset tasojen luukut on aina pidettävä kiinni! Avaa ne vain, kun kuljet niiden läpi, ja sulje ne heti sen jälkeen! 17

18 Kuva 50 Seuraavien telinetasojen asentaminen Yli 8 metrin korkuisia telineitä (tasojen korkeus asennuspinnasta) asennettaessa, muutettaessa ja purettaessa on riskianalyysin mukaan käytettävä asianmukaisia nostovälineitä. Nostovälineiden käytöstä voidaan luopua, mikäli telineen korkeus ei ylitä 14 metriä eikä sen pituus ole yli 10 metriä. Jos osia kuljetetaan käsin, kuljetettavista osista riippuen tulisi jokaisella tasolla olla työntekijä. Huomio: Seuraavia telinetasoja asennettaessa voi olla putoamisvaara. On ryhdyttävä telineasentajan suorittaman riskianalyysin tuloksena saatuihin toimenpiteisiin. 16. Huomio: Asenna ylimmän työtason kolmiosaisen sivusuojauksen kaikki osat valmiiksi. Kuva 52 Kuva 51 Huomio: Jos seinän ja telinetason välinen etäisyys on enemmän kuin 25 cm, taso tulee varustaa jalkalistalla ja kaiteilla. 18

19 Vinojäykistys 6. TELINETORNI Telinetorneja käytetään yleisesti tarkastustöissä teollisuustyömailla ja telakoilla, siirreltävinä telineinä (täydennettyinä Layherin siirrettävien telineiden pyörillä, ks. luku Siirreltävät telineet), tasotelineiden perusrakenteena ja tukitelineenä (täydennettyinä Layherin säädettävillä yläpäillä). Layher Allroundtelineiden automaattinen suorakulmaisuus mahdollistaa tämän usein käytettävän telinetyypin nopean ja taloudellisen asennuksen ja purkamisen. Tornityyppinen vinojäykistys Jatkuva vinojäykistys Kuva 53 Huomio: Alustan riittävä kantavuus on tarkastettava. Tarvittaessa on käytettävä kuormaa jakavia aluslankkuja. Kuva 54 VAROITUS Puuttuvat vinojäykisteet ja/tai vaakajohteet heikentävät telineen vakavuutta ja voivat aiheuttaa sen kaatumisen. Kuva Aseta juoksut maahan ja sijoita kulmiin kuormaa jakavat aluslankut. 2. Aseta säätöjalat, joihin on kiinnitetty aloituskappaleet, aluslankuille. 3. Kiinnitä juoksut reikälevyjen pieniin reikiin ja säädä telinetornin pohja vaakasuoraan vesivaa'an avulla. 19

20 Kuva 56 Kuva Asenna työtasot nousukohtiin. 5. Asenna pystyputket. 6. Asenna juoksut/jokat. Kuva Seuraavat tasot asennetaan ottaen huomioon telineasentajan riskianalyysin tulokset. 10. Vasaroi kiilat kiinni. 11. Asenna välitason kaikille 4 puolelle pystyvinojäykisteet. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 12. Asenna välitason luukullisen tason sisäpuolelle välituki sivusuojaksi. Vasaroi kiila kiinni, jotta välituki ei pääse siirtymään! 13. Asenna työtason joka puolelle kolmiosainen sivusuojaus. Telinetornin vakavuus yksittäisessä tapauksessa on todistettava. Tarvittaessa vakavuus on varmistettava ankkureilla, vastapainoilla, kiinnikkeillä tai leventämällä telinettä. 7. Jäykistä telineen kaikki 4 sivua pystyvinojäykisteillä. Asenna työtasot. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 8. Vasaroi kiilat kiinni. 20

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Doka-pilarimuotti Alu

Doka-pilarimuotti Alu 03/2010 Käyttäjätietoa 999744011 fi sennus- ja käyttöohje oka-pilarimuotti lu 9744-200-01 Johdanto Käyttäjätietoa oka-pilarimuotti lu danto Joh- by oka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE Sinun turvallisuus ja menestys on meille tärkeää. Tulosta tämä ohje ja lue se huolella. Jos sinulla on jotain nähin liittyviä kysymyksiä voit kysyä meiltä neuvoa. Olemme täällä teitä varten. TELINEIDEN

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ja yllät muita ylemmäksi!

ja yllät muita ylemmäksi! ja yllät muita ylemmäksi! Yhdystie 40, 62800 Vimpeli Puh 0207 609 250 Fax 0207 609 251 email. etunimi.sukunimi@tikli.com www.tikli.com Turvallisesti 2 Tasotikkaat 3 Ammattitikkaat 4 Niveltikkaat 5 Jatkotikkaat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Valmis telinepaketti omakotityömaalle

Valmis telinepaketti omakotityömaalle Valmis telinepaketti omakotityömaalle Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Layher alumiinitelineistä, jotka ovat valmiiksi pakattu peräkärryyn.

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot