Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Painos Laadunhallinta sertifioitu standardin DIN EN ISO 9001:2008 mukaantüv-certin toimesta

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Putoamisen estäminen Yleistä Layher Allround-telineen perusosat Julkisivuteline Telinetorni Tasoteline Silloitus ristikkokannattimilla Verkkokaide Telineen perustaminen Muutokset perusrakenteeseen Telineen käyttö Telineen purkaminen Perusosat Tukiteline Säiliötuki Riippuva teline Siirreltävät telineet Ankkurointi Nousutiet Työskentelytasojen aukot Kulmaratkaisut Ulokkeet ja telineen jatkaminen

3 Maakohtaiset säännökset Tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvatuille tuotteille tai vaihtoehdoille voi olla käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä. Tuotteiden käyttäjä on vastuussa näiden määräyksien noudattamisesta. Paikallisista määräyksistä riippuen pidätämme oikeuden jättää toimittamatta osan tässä kuvatuista tuotteista. Paikkakunnallasi toimiva Layher-kumppani neuvoo mielellään kaikissa tuotteiden hyväksyntää, käyttöä tai erityisiä kokoamismääräyksiä koskevissa kysymyksissä. 3

4 1. JOHDANTO Yleistä Tässä asennus- ja käyttöohjeessa annetaan ohjeita eräiden yhtiön Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Güglingen-Eibensbach, Saksa, valmistamien Allround-telinevaihtoehtojen kokoamista, muutostöitä ja purkamista varten. Asennus- ja käyttöohje sisältää yleisluonteisia tietoja, mutta siinä ei ole mahdollista käsitellä kaikkia mahdollisia käyttötilanteita. Jos rakenne poikkeaa tästä asennus- ja käyttöohjeesta tai muut kansalliset työsuojelumääräykset vaativat muutoksia, telinetoimittajan on laadittava oman riskinhallintajärjestelmänsä puitteissa asianmukaiset ohjeet telineen seisontavakavuudesta ja työsuojelusta. Telinetoimittajan on varmistettava, että kaikki normaalisti ennakoitavissa olevat, terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat vaarat telineen kokoamisen, käytön ja purkamisen yhteydessä tunnistetaan ja todetaan. Todettujen vaarojen suhteen on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin, joiden suorittamista telinetoimittajan on valvottava. Nämä ohjeet eivät vapauta telinetoimittajaa velvollisuudesta laatia oma riskianalyysi kulloisellekin sijaintipaikalle ja työmenetelmälle. Jos sinulla on erityisiin käyttösovelluksiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys Layher-kumppaniisi. Huomio: Telineen vakavuus on todistettava ja varmistettava aina, myös asennuksen, muutostöiden ja purkamisen aikana. Kuva 3: Layher Allround, alumiini, hyväksyntä Z Kuva 4 Layher Allround-telineen asennus-, muutos- tai purkutöitä saavat suorittaa vain koulutuksen saaneet henkilöt pätevän työnjohdon valvonnassa. Kaikkien telineosien moitteeton kunto on tarkastettava silmämääräisesti ennen niiden asennusta ja käyttöä. Vaurioituneita osia ei saa käyttää. Kuva 1: Layher Allround, teräs, hyväksyntä Z Kuva 2 Huomio: Layher Allround-telineen asennuksen, muutostöiden ja purkamisen aikana on putoamisvaara. Telineeseen liittyvät työt on suoritettava niin, että putoamisvaaralta mahdollisuuksien mukaan vältytään tai jäljelle jäävä vaara on mahdollisimman pieni. Asennustilanteet, joissa voi olla putoamisvaara, on tässä asennus- ja käyttöohjeessa merkitty seuraavalla asennusvaiheiden kohdalla näkyvällä symbolilla. 4

5 Kuva 5 Telineasentajan tulee riskianalyysin perusteella suorittaa kussakin tilanteessa tarvittavat toimenpiteet estääkseen tai minimoidakseen vaaratekijät. Suoritettavat toimenpiteet valitaan todellisen riskin, tarkoituksenmukaisuuden ja käytännön mahdollisuuksien mukaan sekä huomioiden seuraavat seikat: työntekijöiden pätevyys vaarallisella alueella suoritettavan työn luonne ja kesto mahdollinen putoamiskorkeus mahdollisen putoamisalustan ominaisuudet työkohteen ominaisuudet ja sinne pääsy paikalliset säädökset. Asennus-, muutos- ja purkutyössä voidaan hyödyntää teknisiä ja kokemusperäisiä keinoja. Mahdollisia keinoja vaaratilanteiden välttämiseksi ovat asennustilanteen mukaan esim pätevän ja vaaratilanteisiin perehdytetyn henkilöstön käyttö, asennuskaiteen tai soveltuvien turvavaljaiden käyttö. Kohteen asennus on aina suunniteltava siten, että sivusuojaus on asennettavissa heti ja telineasentajat pystyvät työskentelemään turvallisella alueella. Jos Layher Allround-telineen asennukseen vaaditaan putoamisen estävien turvavaljaiden tai asennuskaiteen käyttöä tai niiden käyttö on määrätty paikallisissa säädöksissä, on käytettävä luvussa 2 esitettyjä kiinnityskohtia / asennuskaidetta. Turvavaljaiden soveltuvuus putoamisen estämiseen on tarkastettava. Tämä on otettava huomioon varsinkin toisen ja kolmannen telinetason asennuksessa. Asennustöiden päätyttyä ja aina ennen telineen käyttöä on tarkastettava sen asianmukainen kunto. Allroundtelinejärjestelmän seuraavassa annettujen asennus- ja käyttöohjeiden suhteen viittaamme siihen, että telineiden asennus-, muutos- ja purkutöitä saavat suorittaa vain erityisesti näihin töihin riittävän koulutuksen saaneet henkilöt pätevän työnjohdon valvonnassa. Viittaamme myös käyttöpaikalla voimassa olevien työturvallisuusmääräyksien vaatimuksiin. Seuraavassa asennus- ja käyttöohjeessa annamme telineiden asentajalle ja käyttäjälle riskianalyysiimme perustuvat edellytykset noudattaa työturvallisuusmääyksien vaatimuksia kussakin asennustilanteessa. Asennus- ja käyttöohjeessa ilmoitetut tekniset yksityiskohdat, joiden on tarkoitus auttaa asentajaa ja käyttäjää noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä, eivät ole pakollisia määräyksiä. Telineen asentajan ja käyttäjän on suoritettava oman riskianalyysinsä ja harkintansa perusteella työturvallisuusmääräyksiä vastaavat toimenpiteet. Tällöin on huomioitava kunkin käyttötilanteen erityisseikat. Perusedellytyksenä on, että seuraavaa asennus- ja käyttöohjetta noudatetaan joka tapauksessa. Viittaamme siihen, että kaikki tiedot, erityisesti eri asennusvaihtoehtojen vakavuutta koskevat tiedot, ovat voimassa vain, kun käytetään alkuperäisiä Layher-osia, joilla on sivulla 4 ilmoitetut hyväksyntänumerot. Vierasvalmisteisia osia käytettäessä seurauksena voi olla puutteita turvallisuudessa ja telineen riittämätön vakavuus. Tämä asennus- ja käyttöohje on annettava töitä valvovalle henkilölle ja työhön osallistuville työntekijöille. Telineen asennuksen, muutostöiden ja purkamisen sekä käytön aikana on noudatettava käyttömaassa voimassa olevia telineiden asennusta ja käyttöä koskevia työturvallisuusmääräyksiä. Ennen telinetyön aloittamista urakoitsijan tulee varmistaa, ettei työalueella ole mitään työntekijöiden turvallisuutta vaarantavia laitteistoja. Asennus-, muutos- ja purkutyötä tehtäessä on aina oltava työhön sopivat suojavälineet. Telineosia ei saa heittää ja ne on ojennettava toiselle niin etteivät ne voi lipsahtaa tai pudota alas. 5

6 (ggf. mit Stempel) Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Tarkastus ja dokumentointi Telineasentajan on varmistettava, että teline tarkastetaan pätevän henkilön toimesta asennustöiden päätyttyä mutta ennen sen luovuttamista käyttäjälle. Tarkastus on dokumentoitava. Jos telineen tietyt alueet eivät ole käyttökunnossa, varsinkin asennus-, muutos- ja purkutöiden aikana, niihin on kiinnitettävä kieltomerkki "Pääsy kielletty". Lisäksi on eristämällä alue merkittävä selvästi, että teline ei ole vielä valmis eikä siihen saa astua. Kun telineen asennustyöt on saatu päätökseen, on järkevää todistaa tarkastus selvästi tunnistettavissa olevalla merkillä telineen käyttöajaksi. Merkinnän tulisi sisältää seuraavat tiedot: Esimerkki merkinnästä: Työteline standardin EN mukaan Leveysluokka W06 ja kuormitusluokka 3 Tasaisesti jakautuva kuormitus enint. 2,00 kn/m 2 Tarkastuspäivä Telinetoimittaja Porrasniemi Mallikaupunki, puh / Käyttö Jokainen työnantaja, joka antaa telineitä tai niiden osia työntekijöiden käyttöön, on määritettävä työturvallisuusmääräyksien (Saksassa 3. ) mukaisen riskianalyysin puitteissa, onko ennen käyttöä suoritettava tarkastus. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että teline on tarkoitettuun työhön soveltuva ja turvallinen. Epätavallisten tapahtumien jälkeen, jotka voivat heikentää telineen turvallisuutta, telinettä käyttävän tai työntekijöidensä käyttöön antavan työnantajan on välittömästi annettava pätevän henkilön tehtäväksi suorittaa ylimääräinen tarkastus. Hänen on huolehdittava siitä, että teline tarkastetaan silmämääräisesti vikojen varalta ennen käyttöä. Työnantaja, joka antaa telineitä työntekijöiden käyttöön, on vastuussa käyttöturvallisuuden säilymisestä. Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita, telineen viallisia alueita ei saa käyttää ennen kuin telineasentaja on korjannut viat. Telineeseen jälkikäteen tehtävät muutokset katsotaan asennus-, muutosja purkutöiksi, joita saavat suorittaa vain riittävän koulutuksen saaneet työntekijät. Jos telinettä käyttää samanaikaisesti tai peräkkäin useampi työnantaja, jokaisen työnantajan on erikseen varmistettava, että edellä mainittu tarkastus suoritetaan. Työturvallisuusmääräyksiä (Saksassa BetrSichV) on noudatettava. Lisätietoja työturvallisuudesta löydät (Saksassa) BG-tiedotteesta BGI 663, "Ohjeita työ- ja suojatelineiden käsittelyyn". Kennzeichnung und Freigabe Prüfprotokoll für Gerüste DIN EN 12811/ DIN 4420 nach 10/ 11 BetrSichV Gerüstersteller: befähigte Person beim Aufbau: Gerüst-Nr.: In Ordnung? Aufbauzeitraum: Ja Nein nicht zutreffend befähigte Person zur Prüfung: Telefonnummer: Prüfungszeitraum: Gerüstbauteile augenscheinlich unbeschädigt Maße Belagbohlen, Rohrwanddicke Erstellungsort: Auftraggeber: Kennzeichnung Rohre, Kupplungen, Bauteile Standsicherheit Tragfähigkeit des Untergrunds Fußspindeln Auszugslänge, Auflagerung Verstrebungen/Diagonalen (mindestens 1 pro 5 Gerüst-Nr.: Telefonnummer: Felder in jeder Achse), Längsriegel Gitterträger Druckgurtaussteifung, Auflagerung Gerüstart: Verankerungen Anzahl, Ankergrund, Ankerraster, Arbeitsgerüst nach EN Fassadengerüst Raumgerüst Schutzdach Abstand, Prüfung Schutzgerüst nach DIN 4420 Fanggerüst Dachfanggerüst Sondergerüst: Treppenturm Fahrgerüst Beläge Gerüstlagen voll ausgelegt oder Horizontalaussteifung Gerüstbohlen Querschnitt, Auflagerung Bekleidung: Keine Planen Netze Abhubsicherung bei auftretenden Abhubkräften Eckausbildung in voller Breite, Seitenschutz Lastklasse: 2 (150 kg/m²) 3 (200 kg/m²) 4 (300 kg/m²) ( kg/m²) Arbeits und dreiteiliger Seitenschutz Stirnseitenschutz Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf Betriebs- Öffnungen Spalte geschlossen, volle Breitenklasse den vorgenannten Wert nicht überschreiten. sicherheit Aufstiege, Zugänge Anzahl, Eignung, Höhe (Leitern < 5 m), Verkehrssicherung Beleuchtung, Absperrung Breitenklasse: W06 W09 W SW Konsolen, Auskragungen Abstrebung, Verankerung freistehende Türme Breite zu Höhe, Ballast Nutzungsbeschränkungen (Hinweise für den Nutzer siehe Rückseite) : Abstand Bauwerk und Belag innenliegender Seitenschutz Schutzwand im Dachfanggerüst Fahrgerüste Fahrrollen, Belastung, Untergrund, Ballast, Verbreiterung Kennzeichnung nicht fertiger Bereich abgegrenzt und gekennzeichnet Eigenmächtige Änderungen am Gerüst sind ohne vorige Rücksprache mit dem Kennzeichnungsschild an den Zugängen Gerüstersteller untersagt! Die Anweisungen der Aufbau- und Verwendungsanleitung sind sorgfältig zu befolgen! Konstruktion: Regelausführung Typenprüfung AuV Einzelnachweis/Montageplan Geprüft und freigegeben Bemerkungen, Hinweise: befähigte Person des Gerüsterstellers: befähigte Person des Nutzers: Wilhelm Layher GmbH & Co. KG Gerüste Tribünen Leitern Ochsenbacher Straße 56 D Güglingen-Eibensbach Geprüft und freigegeben befähigte Person des Gerüsterstellers: befähigte Person des Nutzers: Kuva 6 Kuva /2010 Allround-telineen saksalainen hyväksyntä perustuu saksalaisiin ja eurooppalaisiin standardeihin. Allround-teline on hyväksytty monissa muissakin maissa ja vastaa British-standardia. Huomio: Tässä asennus- ja käyttöohjeessa ei huomioida siitä mahdollisesti poikkeavia tai sitä täydentäviä paikallisia määräyksiä, mutta niitä on kuitenkin noudatettava. Yksityiskohtaiset tuotetiedot löytyvät tuoteluettelostamme, lujuusarvot teknisistä asiakirjoistamme. Layher Allround-telinettä saa käyttää ilmoitettujen kuormitusluokkien mukaisesti tätä asennus- ja käyttöohjetta sekä työturvallisuusmääräyksiä noudattaen työ- ja suojatelineenä. 6

7 2. PUTOAMISEN ESTÄMINEN Kuva 8 Kuva 9 Putoamisen estäminen telineen asennus-, muutos- tai purkutyön aikana. Yleistä Asennus-, muutos- ja purkutyössä voi olla käyttöpaikalla olevien työsuojelulakien ja -määräysten mukaan tai telineasentajan suorittaman riskianalyysin perusteella välttämätöntä käyttää esimerkiksi turvavaljaita putoamisen estämiseksi ja/tai asennuskaidetta tai muuta soveltuvaa ensisijaista turvatoimenpidettä (esim. asennus jaksoissa tai työtason asennus kaikkiin telinetasoihin). Riskianalyysi tulisi suorittaa siten, että voidaan olla varmoja siitä, että suoritettava turvatoimenpiteet ovat järkevästi toteutettavissa ja kohtuullisia ottaen huomioon suoritettavat työt. Turvavaljaiden kiinnityskohdat Kun Allround-telineen asennus-, muutos- ja purkutöissä käytetään turvavaljaita, on käytettävä kuvissa 8 ja 12 esitettyjä kiinnityskohtia. Esitetyt kiinnityskohdat on valittu alkuperäiselle Layher Allround-telineelle suoritettujen testien perusteella. Jos Allround-telineessä käytetään osia, joita ei ole merkitty hyväksynnän Z tietojen mukaisesti, kiinnityskohtien soveltuvuus turvavaljaiden käyttöön on todistettava erikseen telinetoimittajan/-asentajan toimesta. 1, 2, 3 Pystyputkeen, enint. 1 metrin korkeuteen työskentelytasosta. Työskentelytason kohdalla ei saa olla pystyputken jatkokohtaa 4, 5 Reikälevyyn juoksun korkeudella. Juoksujen on oltava valmiiksi asennettuina. 6, 7 Mihin tahansa reikälevyyn valmiiksi asennetussa telinekentässä 8, 9, 10 Juoksuun ylimmän asennetun työtason yläpuolelle enint. 2 metrin korkeuteen. Kuvassa näkyvät 2 metriä tason yläpuolelle ulottuvat pystyputket; juoksun asennus 1 metriä tason yläpuolelle ulottuviin pystyputkiin on myös sallittua. 11, 12 Juoksuun valmiiksi asennetussa telinekentässä VAROITUS Telineen asennus-, muutos- ja purkutyössä telineasentajan on käytettävä kiinnityskohtaa, joka ei ole asennettavan tai irrotetun telinekentän osa ( eli on siitä riippumaton). Turvavaljaiden kiinnityskohdat on valittava mahdollisimman ylhäältä. Ne eivät saa olla seisoma-alustan alapuolella. Kuva 10: Kiinnitys mahdollista sekä reikälevyn isoihin että pieniin reikiin (Sallittua vain teräksiseen Allroundtelineeseen, ei alumiiniseen) Kuva 11: Kiinnityskohdat Allround-juoksuihin; telinekentän maks. pituus 3,07 m Kuva 12: Kiinnitys juoksuun 7

8 Jos käytetään turvavaljaita, järjestelmän alla on oltava riittävästi tilaa, jotta järjestelmää käyttävä henkilö ei pudotessaan osu maahan tai järjestelmän alla olevaan esteeseen. Mikäli kaikkia esteitä ei voida poistaa, putoamisen estävät varusteet on valittava siten, että niitä käyttävän henkilön loukkaantumisvaara on mahdollisimman pieni. Putoamiskorkeus riippuu käytettävistä turvavaljaista ja muista varusteista. Kaikki putoamiskorkeuteen vaikuttavat tekijät on tarkastettava ja on suoritettava riittävät varotoimenpiteet, jotta vapaata tilaa on riittävästi. Käytettäessä erityisesti telinetyöhön hyväksyttyjä ja tyyppitarkastettuja turvavaljasjärjestelmiä, joissa on 2,0 metrin pituiset liitososat ja valjaat jatko-osineen, kiinnityspisteen on oltava vähintään 1,0 m seisoma-alustan yläpuolella. a1 b1 a2 b2 Jos käytetään turvavaljaita ilman jatko-osia ja 2,0 metrin pituisia liitososia, kiinnityskohtana voidaan käyttää myös välijuoksua (50 cm) tai seisoma-alustan korkeudella olevaa juoksua tai pystyputkea. Kiinnitystä ei saa tehdä alemmas. Kiinnityspisteen ja mahdollisen törmäyspinnan välissä vaadittava vapaa tila on turvavaljasjärjestelmissä, joissa on hihnan jatko-osat a1) kiinnitys pään yläpuolelle: vähintään 5,25 m (kuva 13) a2) kiinnitys kaiteen korkeudelle: vähintään 6,75 m (kuva 14) ja turvavaljasjärjestelmissä ilman hihnan jatko-osia b1) kiinnitys pään yläpuolelle: vähintään 4,75 m (kuva 13) b2) kiinnitys kaiteen korkeudelle: vähintään 6,25 m (kuva 14) Jos telineiltä putoaa joku, pudonnut henkilö voi saada turvavaljaiden käytöstä vamman. Telineasentajien ja ensiapuhenkilöstön on tunnettava pelastustoimet ja heidän on kyettävä tunnistamaan vamman riski ja ryhtymään välittömiin pelastustoimenpiteisiin. Putoamissuojien valinnan, käytön ja huollon suhteen viittaamme eurooppalaisiin ja kansallisiin säädöksiin. Kuva 13: Kiinnitys pään yläpuolelle VAROITUS Noudata turvavaljaiden valmistajan laatimia käyttö- ja huoltoohjeita. Hihnojen ja turvavaljaiden on vastattava käyttömaassa voimassa olevia säädöksiä ja vaatimuksia. Ne on myös tarkastettava ja niitä on käytettävä näiden säädöksien mukaisesti. Mikäli kiinnityspisteen ja mahdollisen törmäyspinnan välinen vapaa tila ei ole riittävä, on huomattava loukkaantumis- tai hengenvaara. Layher-asennuskaide Kuva 14: Kiinnitys kaiteen korkeudelle Layher-asennuskaiteen käytön, huollon ja hoidon yksityiskohtainen kuvaus löytyy asennuskaiteen asennus- ja käyttöohjeesta. Layherin päätyasennuskaide on helppo asentaa ylhäältä ja alhaalta. Asentaja seisoo varmistetulla tasolla ja vetää päätyasennuskaiteen yhtä poikkitukea alaspäin tai painaa sitä jalalla, jolla ylempi U-profiili irtoaa. Tämän jälkeen päätyasennuskaide käännetään ulospäin, nostetaan ylös tai alas ja alempi U-profiili asetetaan valmiiksi asennettuun juoksuun. Tämän jälkeen vedetään yhtä poikkitukea alaspäin tai painetaan sitä jalalla, kunnes ylempi U-profiili voidaan kääntää työtason välituen alle. Kun poikkituki päästetään irti, päätyasennuskaide lukkiutuu. Jos sitä käytetään ensimmäisellä tasolla, alakehikkoon on asennettava juoksu. Sitä käytetään enint. 1,40 metrin kenttäpituuksille. 8

9 Kuva 15: Päätyasennuskaiteen käyttö Ylempi poikkituki Ylempi U-profiili Alempi poikkituki Alempi U-profiili Kuva 16: Päätyasennuskaiteen yksityiskohdat Asennuskaiteen pystyputken voi asentaa ja purkaa kahdelta eri tasolta: 1. Asennus/purkaminen ylhäältä 2. Asennus/purkaminen alhaalta Varmista, että asennuskaiteen pystyputken molemmat kourat napsahtavat kiinni ja teleskooppikaide on turvallisesti kiinni pystyn kääntösokassa. Kuva 17: Asennuskaiteen kiinnitys telineen pystyputkeen Layher-asennuskaiteen toimintatapa Layher-asennuskaide koostuu kahdesta perusosasta: asennuskaiteen pystyputkesta ja teleskooppikaiteesta. Paikallisten säännöksien mukaisesti on käytettävä joko asennuskaidetta a) tai b). a. asennuskaiteen pystyputki, teleskooppikaiteen kiinnitys 1 metrin korkeudelle b. asennuskaiteen pystyputki, teleskooppikaiteen kiinnitys 0,5 ja 1 metrin korkeudelle c. alumiininen teleskooppikaide telinekenttiin 2,57 m... 3,07 m tai yhdistettyihin lyhyempiin kenttiin (esim. 1,57 m ja 1,09 m) ylittämällä pystyputkiakseli d. alumiininen teleskooppikaide telinekenttiin 1,57 m... 2,07 m. Kuva 18: Asennuskaiteen käyttö nousutien kohdalla Kuva 19: Asennuskaiteen asennus nousutien kohdalle c a b d 9

10 Putoamisen estäminen telineillä työskentelyn aikana Mikäli muita paikallisia määräyksiä ei ole, kolmiosainen sivusuoja, joka käsittää käsijohteen, välijohteen sekä jalkalistan, tulee aina asentaa kaikille käytettäville työtasoille telineen ulkosivulle. Kun käytetään päällekkäin asennettuja telinelankkuja, kaiteelle vaadittava 1 metrin vähimmäiskorkeus voidaan varmistaa käyttämällä kolmatta johdetta 1,5 metrin korkeudella. Kuva 20: Kolmiosainen sivusuojaus Allround-telineessä 3. YLEISTÄ Allround-teline teräksestä tai alumiinista Layher Allround -telineet valmistetaan teräksestä tai alumiinista, joilla on erilaiset kantavuusarvot. Allround teräs- ja alumiinitelineet voidaan erottaa mm. putken seinämän vahvuudesta tai tarran väristä (teräs kirkkaanpunainen; alumiini kirkkaankeltainen). Ks. myös sivu 4. Allround-teline teräksestä: Mallit II ja K2000+ Saatavissa ovat seuraavat kaksi mallivaihtoehtoa: a. Vaihtoehto II Valmistettu v saakka. b. K2000+ Valmistettu alkaen v Jos työtason ulkosivun tai telineen vaakasuorien osien etäisyys seinästä ylittää määrätyn maksimietäisyyden (esim. 30 cm), voi olla tarpeellista asentaa sivusuojaus myös seinän puolelle. Tietyissä tilanteissa sivusuojaus voi olla tarpeen myös pienemmillä etäisyyksillä. Jos suoritetaan julkisivuun liittyviä töitä, sivusuojaus on tarkastettava. Kuva 21: U-profiilin jalkalista Kuva 23 Kuva 24 Molemmilla vaihtoehdoilla on eri kuormitettavuus, mutta niitä voidaan käyttää yhdessä. Mikäli vaihtoehtoja käytetään yhdessä, on noudatettava mallin II alhaisempaa kantavuutta. Pystyputket eroavat pienien reikien osalta (kuva 23 ja 24). Juoksut eroavat kiilapäiden osalta (kuva 23 ja 24). Kuva 22: O-profiilin jalkalista 10

11 Allround-kiilaliitoksen toimintaperiaate 1. Työnnä kiilapää reikälevyyn. 2. Aseta kiila reikään. Osa on nyt kiinnitetty siten, että se ei pääse liikkumaan tai putoamaan. 3. Kiilan lyöminen varmistaa kiinnityksen (lyö 500 g:n metallivasaralla). Telineputkien, liittimien ja lankkujen käyttäminen Allround-telineen lisäosina Allround-telineessä voidaan käyttää seuraavia lisäosia: telineputket EN 39 tai muiden paikallisten säädöksien mukaan telineliittimet EN 74 tai muiden paikallisten säädöksien mukaan telinelankut Telineputket voidaan liittää telineliittimillä pystyputkiin, juoksuihin, ulokkeisiin, ristikkokannattimiin ja muihin Allround-osiin. Liittimillä kiinnitettyjä telineputkia käytetään rakennetta vahvistavina (kuten ulokkeiden jäykisteinä, ristikkokannattimien jäykisteinä tai erikoisankkurointeina) tai suojarakenteina. Kuva 25 Reikälevyyn on mahdollista kiinnittää enintään kahdeksan osaa. Käytettäessä pienempiä reikiä osat asettuvat automaattisesti suorakulmaisesti. Käytettäessä isompia reikiä kiinnityskulmaa voidaan vaihdella. VAROITUS Asennuksen jälkeen ennen osien kuormittamista kiinnitys on varmistettava lyömällä kiilat tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Tähän voidaan käyttää Layher-yhtiön vasaraa (tuotenro ). Suurempikokoiset vasarat eivät sovellu kiilojen lyömiseen. Kantavien osien (esim. vinojäykisteiden) kiilojen kiinnityksen tahaton irtoaminen kiiloja lyötäessä on estettävä. Kantavien osien kiinnityksen tahaton irtoaminen heikentää telineen vakavuutta ja voi aiheuttaa sen kaatumisen. VAROITUS Väärin kiinnitetyt telineliittimet heikentävät telineen vakavuutta ja voivat aiheuttaa sen kaatumisen. Kiilaliittimet tulee vasaroida tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kierreliittimien kiristysmomentin tulee olla vähintään 50 Nm. Telinelankkuja käytettäessä on huomioitava suurimmat sallitut jännevälit ja muut käyttökriteerit paikallisten säädöksien mukaisesti. Telinelankut tulee kiinnittää, jotta ne eivät pääse nousemaan tai siirtymään. Telinelankut voidaan asentaa Allround-telineen poikittaisjokkien ja erillisten välitukien päälle joko päällekkäin tai päittäin. Päällekkäin asennettaessa tulee huomioida osien vaadittu vähimmäispäällekkäisyys. Kuva 26: Lankut päittäin asennettuina Kuva 27: Lankut päällekkäin Layher-vasara, varsi teräsputkea tuotenro Poikittaisjokka Ylimääräinen välituki 11

12 Tärkeitä asennusohjeita Telineeseen liittyvät työt on, mikäli mahdollista, aina suoritettava valmiiksi asennetulta ja varmistetulta työtasolta. VAROITUS Kiilat on heti osien asennuksen jälkeen lyötävä tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kiilaliittimet tulee vasaroida tiukasti kiinni 500 g:n metallivasaralla. Kierreliittimien kiristysmomentin tulee olla vähintään 50 Nm. Telineitä saa pystyttää vain riittävän kantokykyiselle alustalle. Ennen Layher Allround-telineen asennusta on tarkistettava alustan riittävä kantavuus. Valitse sopivat kuorman jakavat aluslankut. Säätöjalkojen sallittua säätöpituutta ei saa ylittää. Säätöjalan yksipuoleinen kosketus alustaan voi aiheuttaa jalan ylikuormitusta ja telineen kaatumisen. Telineen vakavuus on todistettava ja varmistettava aina, myös kaikissa asennusvaiheissa. Ankkurit on asennettava heti työn etenemisen mukaan. Tarvittaessa vakavuus on varmistettava vastapainoilla tai kiinnikkeillä. Telineen työtasot on varmistettava tahattomalta irtoamiselta esim. tuulen vaikutuksesta. Telineissä, joiden työtasot ovat samalla myös jäykiste-elementtejä, työtasot on asennettava telineen koko leveydelle ja niiden kiinnitys on varmistettava tasositojilla. Siirreltävällä telineellä ei saa siirrettäessä olla ihmisiä tai irtonaisia osia. Siirreltävän telineen pyörien lukitus saa olla auki ainoastaan siirron aikana. Kantavien osien kiilojen tahaton irtoaminen voi aiheuttaa telineen kaatumisen ja huomattavan loukkaantumis- tai hengenvaaran. Korroosionkestävyys 1. Sinkitystä teräksestä valmistetut osat Teräksiset Layher-telineet on suojattu korroosiolta kuumasinkityksellä, jossa sinkkikerrokseen vahvuus on µm. Tämä paksu sinkkikerros varmistaa kohtalaisen likaantuneessa kaupunki- ja teollisuusympäristössä sekä vähäsuolaisten vesistöjen rannikkoalueilla erittäin pitkästä kestoiästä. Tällöin sinkkikerros kuluu hyvin hitaasti (n. 0,7 2,1 µm vuodessa, standardin DIN EN ISO mukaan), ja suoja kestää pitkään. Tällöin ei yleensä tarvita erityisiä suojatoimenpiteitä. Aggressiivisissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- tai offshore-alueilla sinkkikerros kuluu tavanomaista nopeammin (n. 4,2 8,4 µm vuodessa, standardin DIN EN ISO mukaan). Sinkkikerroksen antaman suojan kesto lyhenee vastaavasti. Myös suora kosketus syövyttäviin aineisiin (esim. happoihin) voi vaurioittaa sinkkikerrosta ja aiheuttaa ennenaikaista korroosiota. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 2. Alumiiniset telineosat Alumiinin pintaan muodostuu luonnollisia oksidikerroksia, jotka suojaavat telineen osia korroosiolta (materiaalin kulumiselta). Tämä oksidikerros kestää kemiallisesti neutraalilla alueella (ph 5 8). Aggressiivisissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- ja offshore-alueille sekä suorassa kosketuksessa happoihin tai emäksiin on varauduttava pinnan optisiin puutteisiin, materiaalin kulumiseen ja osien lyhempään kestoikään. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 3. Eri metalleista valmistettujen telineosien suora kosketus Jos eri metalleista valmistetut osat (esim. alumiini ja sinkitty teräs) ovat suoraan sähköä johtavassa yhteydessä toisiinsa ja paikalla on lisäksi nestemäistä ainetta (elektrolyytti, esim. suolavesi), on galvaanisen korroosion vaara. Tässä korroosiotyypissä vähemmän jalo metalli syöpyy. Sitä voi esiintyä esim. silloin, kun telineliittimiä kiinnitetään alumiinisiin ristikkokannattimiin rannikko-/offshore-alueella. Tällöin aiheutuu vaaraa, koska alumii voi syöpyä telineliittimen alla näkymättömissä. Jos osia käytetään y.m. aggressiivisissa ympäristöissä, telineasentajan on huolehdittava osien ja korroosion edistymisen riittävistä tarkastustoimista. 12

13 Jos telineosia käytetään yllä kuvatun kaltaisissa korroosioalttiissa ympäristöissä, telineasentaja kantaa vastuun kaikista mahdollisesti aiheutuvista seurauksista. 2 Layher-telineosat kestävät korroosiota normaaleissa ilmasto-olosuhteissa vuosien ajan. 2 Aggressiivissa teollisuusympäristöissä sekä runsassuolaisten vesistöjen rannikko- tai offshore-alueilla sekä suorassa kosketuksessa syövyttäviin aineisiin telineen osiin voi ilmaantua korroosiota nopeammin kuin vähemmän aggressiivissa olosuhteissa. 2 Jos eri metalleista valmistetut osat ovat suoraan sähköä johtavassa yhteydessä toisiinsa, on galvaanisen korroosion vaara (esim. sinkityn teräksen ja alumiinin yhdistelmä offshore-alueella). 4. LAYHER ALLROUND-TELINEEN PERUSOSAT Kuva 28 1 Säätöjalka 2 Aloituskappale 3 Pystyputki 4 Välituki (U-jokalle tai O-juoksulle) 5 O-juoksu 6 Kaide (O-juoksu) 7 Jokkakaide (O-juoksu) 8 Vinojäykiste 9 O-/U-työtaso 10 Jalkalista 11 Ankkuri Kuva

14 Säätöjalat ja niiden levyt Säätöjalkojen ja niiden aluslevyjen tulee tukeutua kokonaan alustaan. Tarvittaessa ne on varmistettava niin, että ne eivät pääse siirtymään tai luistamaan. Säätöjalkojen tyypit ja säätöpituus Sellaisia säätöjalkoja, joiden suurin sallittu säätöpituus on tavallista suurempi, saa käyttää, jos niiden kantavuus yksittäisessä tapauksessa voidaan varmistaa. Kaltevilla asennuspinnoilla on käytettävä kääntyviä säätöjalkoja tai kiilamaisia alustoja, jotka on varmistettava niin, etteivät ne pääse luistamaan. Aloituskappaleet VAROITUS Säätöjalan yksipuoleinen kosketus alustaan voi aiheuttaa jalan ylikuormitusta ja telineen kaatumisen. Säätöjalan kuormituskyky standardin DIN EN mukaan Säätöjalan tyyppi Npl,d [kn] Mpl,d (kncm] Vpl,d [kn] normaali 97,7 83,0 36,0 vahvistettu 119,9 94,5 44,1 umpinainen 288,0 157,0 106,0 Reikälevyllä varustetut aloituskappaleet asennetaan korkeussäädettävien säätöjalkojen päälle. Ne muodostavat telineen alakohdan. Yksittäistapauksissa aloituskappaleiden käytöstä voidaan luopua. Juoksut Juoksut ovat jäykiste-elementtejä, kaiteita ja työtasojen välitukia. Kiilaliitos takaa voima- ja muotosulkeisen liitännän, jossa kuorma jakautuu pystyputkiin ja juoksuihin keskisesti. Asennusvaihtoehto 1 Ks. Allround-kiilaliitoksen toimintaperiaate sivulta 16. Kuva 30 Kuva 31 Kuva 32 Asennusvaihtoehto 2 Tätä vaihtoehtoa käytettäessä pitkät juoksut voidaan asentaa turvallisesti. Kauempana oleva juoksun pää asetetaan reikälevyn päälle kiilan varaan. Tämä estää juoksun siirtymisen. Juoksun lähempänä olevan pään kiilapää työnnetään reikälevyyn ja kiila työnnetään paikalleen. Vedä juoksun takimmaisen pään kiila ulos, käännä kiilapää reikälevyn yli ja varmista kiinnitys kiilalla. Vasaroi molempien päiden kiilat kiinni. Kuva 33 Pystyputket Allround-pystyputkissa on reikälevyt 50 cm:n välein. Niistä on saatavissa pituudet 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m ja 4 m. Reikälevyn pienet reiät muodostavat suorakulmaisen liitoksen, ja suuret reiät sallivat minkä tahansa asennuskulman. 14

15 Työtasot Allround-telineen työtasot U-profiili ja O-profiili Tässä asennusohjeessa käytetyt työtasot toimivat esimerkkeinä ja esittävät vain pienen otoksen Layherin tuotevalikoimasta. Muita työtasoja löydät Allround-telinehinnastosta. Työtasot tulee valita suunnitellun kuormituksen mukaisesti. Layher-työtasoilla on kaksi kiinnitysvaihtoehtoa. Ne vaikuttavat ulokkeiden, juoksujen, kaksoisjuoksujen jne. valintaan. Työtasojen kiinnitys O-profiileihin O-terästasot, aikaisempi malli 1. Avaa lukitussalpa. 2. Aseta taso juoksuun. 3. Sulje lukitussalpa. Tuloksena on kaksi erilaista modulaarista telinejärjestelmää, joita kutsutaan seuraavassa U-profiiliksi ja O-profiiliksi. Kaikki tämän asennus- ja käyttöohjeen asennusvaiheet on esitetty O-profiilia käyttäen. U-profiilien asennus suoritetaan samalla tavalla. U-profiiliin asennettaessa käytetään lisävarusteena tasositojia. Tarvittaessa työtasojen liikkuminen on estettävä. On varmistettava, että työtasojen kaikki koukut ovat tukevasti profiilissa. Kuva 36 Kuva 37 Kuva 38 Lukitussalpa O-terästasot, nykyinen malli 1. Avaa lukitussalpa. 2. Aseta taso juoksuun. lukittu 3. Sulje lukitussalpa. Sellaisten osien nimikkeissä, jotka ovat erilaisia O-profiilia ja U-profiilia käytettäessä, osan nimeen liitetään U- tai O-kirjain (ks. liite). Työtasojen kiinnitys U-profiileihin Erillinen tasositoja Työtasojen kiinnitys O-profiileihin Integroitu lukitussalpa Kuva 39 Kuva 40 Kuva 41 Lukitussalpa lukittu U-jokka Juoksu Kuva 34 Kuva 35 15

16 Työtasojen kiinnitys U-profiileihin 1. Asenna taso U-profiiliin. 4. Siirrä tasositojaa, kunnes koukut kiinnittyvät. 2. Nosta tasositojan salpa ylös. 5. Käännä liikkuva salpa alas. 3. Asenna tasositoja U-profiiliin; ohjaa taso-sitojan koukut U-profiilin reikiin. Kuva 42 Kuva 43 Kuva 44 VAROITUS Vasen: Kuva 45 Oikea: Kuva 46 Telineen työtasot on varmistettava tahattomalta irtoamiselta esim. tuulen vaikutuksesta. Telineissä, joiden työtasot ovat samalla myös jäykiste-elementtejä, työtasot on asennettava telineen koko leveydelle ja niiden kiinnitys on varmistettava tasositojilla. Valitun välituen pituudesta riippuen on mahdollisesti käytettävä eri levyisten työtasojen yhdistelmiä (0,19 m, 0,32 m ja 0,61 m), jotta koko pinta peittyy. U-jokassa käytettävät työtasot 0,45 m 1 x 0,32 m 0,50 m 2 x 0,19 m 0,73 m 2 x 0,32 m tai 1 x 0,61 m 1,09 m 3 x 0,32 m tai 1 x 0,61 m + 1 x 0,32 m 1,40 m 4 x 0,32 m tai 2 x 0,61 m 1,57 m 4 x 0,32 m ja 1 x 0,19 m 2,07 m 6 x 0,32 m 2,57 m 7 x 0,32 m ja 1 x 0,19 m 3,07 m 9 x 0,32 m tai 8 x 0,32 m + 2 x 0,19 m Vinojäykisteet Kiilapäällä varustetut vinojäykisteet tukevoittavat perustelinettä, joka koostuu pystyputkista ja juoksuista. Niiden hyvät liitäntäarvot varmistavat sen, että teline on turvallinen, jäykkä ja heilumaton. Vinojäykisteet on asennettava lujuuden vaatimalla tavalla. Jalkalista OHJE Tukijäykisteet tulisi mahdollisuuksien mukaan asentaa telineen ulkosivulle. Näin ne tukevat vaakasuorien asennuskaiteiden käyttöä ja helpottavat työtason asennusta. Myös kiilan tahattoman irtoamisen riski pienenee. Jalkalista täydentää kolmiosaista sivusuojausta telineen ulkosivuilla. 16

17 5. JULKISIVUTELINE Huomio: Alustan riittävä kantavuus on tarkastettava. Tarvittaessa on käytettävä kuormaa jakavia aluslankkuja. Säätöjalkojen sallittua säätöpituutta ei saa ylittää. Asennuksen yhteydessä on huomioitava suurin sallittu etäisyys seinästä, jotta putoamisvaara ylemmiltä tasoilta estetään. Kuva Asenna lopuksi tasot nousutien kohdalle. 6. Pudota pystyputket paikoilleen, asenna poikittaisjokat. 7. Asenna työtasot paikalleen ja varmista niiden paikallaanpysyminen. Jäykistä teline pystyvinojäykisteillä. Asenna pystyvinojäykisteet vähintään joka viidenteen kenttään. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 8. Tarvittaessa käytä väliaikaisia tasoja. 9. Asenna luukullinen taso ja puuttuvat terästasot ja varmista ne tasositojilla. Vasaroi kiilat kiinni. Kuva Asennus aloitetaan asennusalustan korkeimmasta kohdasta (ks. luku 19). Sijoita ensiksi juoksut ja jokat maahan. 2. Sijoita aluslankut liitoskohtiin. 3. Aseta säätöjalat, joihin on kiinnitetty aloituskappaleet, aluslankuille. 4. Kiinnitä juoksut reikälevyjen pieniin reikiin. Suuntaa julkisivutelineen pohja julkisivun mukaisesti ja säädä osat vaakasuoraan vesivaa'an avulla. Huomio: Noudata suurinta sallittua etäisyyttä seinästä, muussa tapauksessa on putoamisvaara. Kuva Asenna seuraavalle tasolle pystyputket. 11. Asenna kolmiosainen sivusuojaus, johon kuuluu käsijohde, välijohde ja jalkalista. 12. Kiinnitä pystyvinojäykisteet. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 13. Asenna luukullinen taso ja terästasot ja varmista ne tasositojilla. Vasaroi kiilat kiinni. 14. Huomio: Asenna telineeseen vaadittavat ankkurit työn etenemisen mukaan. Ks. luku Ankkurointi. 15. huomio: Luukulliset tasojen luukut on aina pidettävä kiinni! Avaa ne vain, kun kuljet niiden läpi, ja sulje ne heti sen jälkeen! 17

18 Kuva 50 Seuraavien telinetasojen asentaminen Yli 8 metrin korkuisia telineitä (tasojen korkeus asennuspinnasta) asennettaessa, muutettaessa ja purettaessa on riskianalyysin mukaan käytettävä asianmukaisia nostovälineitä. Nostovälineiden käytöstä voidaan luopua, mikäli telineen korkeus ei ylitä 14 metriä eikä sen pituus ole yli 10 metriä. Jos osia kuljetetaan käsin, kuljetettavista osista riippuen tulisi jokaisella tasolla olla työntekijä. Huomio: Seuraavia telinetasoja asennettaessa voi olla putoamisvaara. On ryhdyttävä telineasentajan suorittaman riskianalyysin tuloksena saatuihin toimenpiteisiin. 16. Huomio: Asenna ylimmän työtason kolmiosaisen sivusuojauksen kaikki osat valmiiksi. Kuva 52 Kuva 51 Huomio: Jos seinän ja telinetason välinen etäisyys on enemmän kuin 25 cm, taso tulee varustaa jalkalistalla ja kaiteilla. 18

19 Vinojäykistys 6. TELINETORNI Telinetorneja käytetään yleisesti tarkastustöissä teollisuustyömailla ja telakoilla, siirreltävinä telineinä (täydennettyinä Layherin siirrettävien telineiden pyörillä, ks. luku Siirreltävät telineet), tasotelineiden perusrakenteena ja tukitelineenä (täydennettyinä Layherin säädettävillä yläpäillä). Layher Allroundtelineiden automaattinen suorakulmaisuus mahdollistaa tämän usein käytettävän telinetyypin nopean ja taloudellisen asennuksen ja purkamisen. Tornityyppinen vinojäykistys Jatkuva vinojäykistys Kuva 53 Huomio: Alustan riittävä kantavuus on tarkastettava. Tarvittaessa on käytettävä kuormaa jakavia aluslankkuja. Kuva 54 VAROITUS Puuttuvat vinojäykisteet ja/tai vaakajohteet heikentävät telineen vakavuutta ja voivat aiheuttaa sen kaatumisen. Kuva Aseta juoksut maahan ja sijoita kulmiin kuormaa jakavat aluslankut. 2. Aseta säätöjalat, joihin on kiinnitetty aloituskappaleet, aluslankuille. 3. Kiinnitä juoksut reikälevyjen pieniin reikiin ja säädä telinetornin pohja vaakasuoraan vesivaa'an avulla. 19

20 Kuva 56 Kuva Asenna työtasot nousukohtiin. 5. Asenna pystyputket. 6. Asenna juoksut/jokat. Kuva Seuraavat tasot asennetaan ottaen huomioon telineasentajan riskianalyysin tulokset. 10. Vasaroi kiilat kiinni. 11. Asenna välitason kaikille 4 puolelle pystyvinojäykisteet. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 12. Asenna välitason luukullisen tason sisäpuolelle välituki sivusuojaksi. Vasaroi kiila kiinni, jotta välituki ei pääse siirtymään! 13. Asenna työtason joka puolelle kolmiosainen sivusuojaus. Telinetornin vakavuus yksittäisessä tapauksessa on todistettava. Tarvittaessa vakavuus on varmistettava ankkureilla, vastapainoilla, kiinnikkeillä tai leventämällä telinettä. 7. Jäykistä telineen kaikki 4 sivua pystyvinojäykisteillä. Asenna työtasot. Vinojäykisteet tulisi asentaa mieluiten telineen ulkosivulle. 8. Vasaroi kiilat kiinni. 20

Merkitsemien. Tiedoksi

Merkitsemien. Tiedoksi ASENNUSOHJE -2- Unihak järjestelmäteline muodostuu pystysaloista mallia FSB ( bajonetskarv) ja LB ( längdbalk) juokusupalkeista joita yhdistävät tavallisesti ERB (enrörbalk) jokat. Telineen leveys voi

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

Talhu Uniround QSR järjestelmäteline. kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje

Talhu Uniround QSR järjestelmäteline. kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje Talhu Uniround QSR järjestelmäteline kuormitusluokka 2-6 Käyttö ja asennusohje Yleistä Rakennustelineen on tutkinut SP Ruotsalainen kokeilu ja tutkimus instituutti kuormitusluokille 2-6 perustuen ASF

Lisätiedot

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin.

Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Nousutiet Layher-kalustosta kokoat myös turvalliset nousutiet tikkaista porrastorneihin. Kun telinekalustosi merkki on Layher, on Sinulla jo valmiiksi suurin osa nousuteiden rakentamiseen tarvittavista

Lisätiedot

Telinejärjestelmä. AMO ROTAX Plus ASENNUSOHJE

Telinejärjestelmä. AMO ROTAX Plus ASENNUSOHJE Telinejärjestelmä AMO ROTAX Plus ASENNUSOHJE 03/2015 SISÄLLYS 1. Tekninen katsaus, telineasennuksen ja telineen käytön yleiset ohjeet page 4 1.1. Telinejärjestelmän yleiskatsaus 4 1.2. Telineitä koskevat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Lehden nro 83 mukana sait

Lehden nro 83 mukana sait RAKENNUSOHJE Bensiinisäiliö, silikoniputki, kaksi O-rengasta ja kaksi ruuvia 357 Lehden nro 83 mukana sait kuusi uutta osaa radio-ohjattavaan pienoismalliisi. Osat kuuluvat pienoismallisi polttoainejärjestelmään.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus

Vetopöydän asennus. Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kiinteän vetopöydän asennus Kun vetoauto toimitetaan tehtaalta, vetopöytä on kiinnitetty asennuslevyyn 10.9 - pulteilla. Nämä pultit on kiristetty erikoistiukkuuteen. Jos vetopöytä

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Asennus katolle lappeen suuntaisesti.

Asennus katolle lappeen suuntaisesti. 18.9.2014 Aurinkopaneelien asennusohje Asennus katolle lappeen suuntaisesti.! VAROITUS! Käytä turvavaljaita tai muuta tarkoituksenmukaista putoamisen estävää turvajärjestelyä asennustöissä katolla. Aurinkopaneelitelineet

Lisätiedot

Kiinnitettävä pyöräsarja B

Kiinnitettävä pyöräsarja B 01/2011 lkuperäinen käyttöohje 999285511 fi Säilyttäkää käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B Tuotenro.: 586168000 vuosimallista 2008 lähtien Tuotekuvaus Tuotteen kuvaus Kiinnitettävällä pyöräsarjalla

Lisätiedot

TITAN Megashore -tuentajärjestelmä

TITAN Megashore -tuentajärjestelmä TITAN Megashore -tuentajärjestelmä Ischebeck TITAN -alumiinituki Koko 6 Alumiinitukia on kolmea eri kokoa, joissa pystysuunnassa kulkeva ura mahdollistaa kehien kiinnittämisen nopeasti ja turvallisesti

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna

Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Veistosmainen muotoilu telineellä tuettuna Edificio Ágora, Valencia, Espanja Kotikaupungissaan Valenciassa, tunnettu espanjalainen arkkitehti Santiago Calatrava on toteuttanut taiteen ja tieteen kaupunkia

Lisätiedot

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro 581120000. Muottimestarit

Asennusohje 08/2011. Kallioankkuri 15,0. Tuote-nro 581120000. Muottimestarit 08/2011 sennusohje 999415011 fi Kallioankkuri 15,0 Tuote-nro 581120000 sennusohje Kallioankkuri 15,0 Tuotteen kuvaus Kallioankkuri 15,0 on tarkoitettu käytettäväksi muotin yksipuoliseen ankkurointiin betonissa.

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

Porrastikkaita voidaan käyttää, kun telineen korkeus alle 20 m (kuva 2, vrt. porrasnousu)

Porrastikkaita voidaan käyttää, kun telineen korkeus alle 20 m (kuva 2, vrt. porrasnousu) TYÖTELINEIDEN NOUSUTIEDEN VALVONTA Yleistä: Työtelineiden nousuteiden rakenteen, rakennemittojen, sijainnin, kaltevuuden sekä askelmien vakavuuden on oltava sellaiset, että nousutien ja työtason välillä

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla www.ramirent.fi Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan vaivaton ja turvallinen pystytys 3T-menetelmää

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot

Kevyt telakka asennusohjeet

Kevyt telakka asennusohjeet Kevyt telakka asennusohjeet Telakkapaketin sisältö Telakan pituus!!!!!!! 10 m 12,5 m 15 m 17,5 m 2,5 m!kiskoja!!!!! 8 10 12 14 Kiinnitysputkia!!!!! 4 5 6 7 Liitoslevyjä!!!!!! 12 16 20 24 Liitoskappaleita!!!!!

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150

SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 SEINÄTIKKAIDEN NOUSUKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE TIKLI 150 Tikli-seinätikkaat voidaan varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella, tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m. Näiden tarkoituksena

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Telineiden turvallisuusohjeet

Telineiden turvallisuusohjeet Telineiden turvallisuusohjeet Sinun turvallisuus ja menestys on meille tärkeää. Tulosta tämä ohje ja lue se huolella. Jos sinulla on jotain ohjeisiin liittyviä kysymyksiä voit kysyä meiltä neuvoa. Olemme

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

AMO H - ja AMO O alumiinitelineet

AMO H - ja AMO O alumiinitelineet 1/8 AMO H - ja AMO O alumiinitelineet 2/8 Yleiset ohjeet: Telinetyyppi Vapaasti seisova, purkamatta siirrettävä teline. Telinettä ei ole tarkoitettu käytettäväksi porrastelineenä järjestämään kulkua muihin

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P)

Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) RANCH 9X6X3.6M KALUSTOHALLI Mitat: 6,1 x 3,66 x 9,15 m (L x K x P) TIEDOT Leveys: 6,1 m Pituus: 9,15 m Korkeus: 3,66 m Oven mitat: 4,3 x 3,2 m (L x K) TÄRKEÄÄ LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA Puutteellinen alueen

Lisätiedot

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.

FINN-suorat portaat 7.0. 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7. FINN-suorat portaat 7.0 7.1-7.2 Rakenne Sivupalkit Askelmat Poistumistasot/lepotasot Kaiteet Teräslaadut Pintakäsittely 7.3 Tilausohjeet FINN-SUORAT PORTAAT RAKENNE SIVUPALKIT B 7.1 Sivupalkit valmistetaan

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Asennusohje. Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8

Asennusohje. Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8 Asennusohje Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet

JUSSI-taloportaiden asennusohjeet MSJ-WOOD OY JUSSI-taloportaiden asennusohjeet Kokoamisohjeet suorille taloportaille MSJ-Wood 11.3.2013 Suunnittelu ja toteutus: Cadwill Oy Teit erinomaisen valinnan ostaessasi Jussi puuportaan. Ohjeen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset Kuvaus Kuvaus Runko, apurunko ja vahvistus käsittelevät yhdessä erilaisia kuormituksia, joita ajoneuvoon kohdistuu käytön aikana. Apurungon mitoitus ja rakenne, kiinnitys ja vahvistus määräytyvät useiden

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

TAKI kiinnitysjärjestelmä

TAKI kiinnitysjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet 1 KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 KUORMANKESTÄVYYS... 4 3 KIINNIKKEEN KIINNITTÄMINEN KISKOON... 4 4 TAKI KIINNITYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ... 5 5 KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET... 7 2 1 Kuvaus

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA.

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet KUIVAA. LÄMMITTÄÄ. SISUSTAA. www.sentakia.com 6/2016 LC-kuivaimet Materiaali: kromattu messinkiputki Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä Soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet. LÄMPÖÄ JA VETTÄ

Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet.  LÄMPÖÄ JA VETTÄ Vesikiertoiset ja sähkötoimiset pyyhekuivaimet www.sentakia.com LÄMPÖÄ JA VETTÄ 3/2017 LC-kuivaimet Materiaali: kromattu messinkiputki Saatavana tilauksesta myös RAL-väreissä Soveltuu käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10 Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja pihdit. Kasvihuoneen rungon

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot