Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus"

Transkriptio

1 Miten lapset jaksavat meidän kanssamme? Masentuneen vanhemman vanhemmuus

2 HYVÄ VANHEMPI Kun vanhemmat ovat väsyneitä, uupuneita tai heillä on psyykkisiä vaikeuksia, he ovat usein huolissaan myös lapsistaan. Vanhemmuus ei ehkä suju kuten toivoisi. Väsymys tai masennus voi viedä voimat tai kärsivällisyyttä ei tunnu riittävän. Vanhempia saattaa askarruttaa myös se, miten lapset kokevat ja näkevät vanhemman uupumuksen ja psyykkiset vaikeudet. MITÄ MASENNUS ON? Masennus on yleinen sairaus, johon on hyvin monia syitä. Lähes joka toinen suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa hoitoa vaativaan masennukseen. Masennuksen vaikutukset kohdistuvat yleensä myös potilaan lähipiiriin, ennen kaikkea omaisiin. Masennus voi kätkeytyä hyvin monenlaisten oireiden ja vaivojen taakse ja saattaa siksi jäädä huomaamatta. Elämää kuormittavat asiat esim. elämän kriisit, työttömyys tai pitkäaikaissairaudet saattavat johtaa masennukseen sekä ylläpitää sitä. Masennuksen hoidossa on ensiarvoisen tärkeää varhainen hoitoon hakeutuminen ja avun saaminen. Masennuksen hoito on keskusteluhoitoa sekä tarvittaessa lääkityshoitoa. Diagnoosin tekee aina lääkäri. Masennukseen saattaa liittyä myös päihteiden käyttöä. Alkoholia saatetaan pitää hyväksyttävämpänä apuna kuin lääkehoitoa. Alkoholi pahentaa masennusta ja saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja elinvaurioita. Alkoholin käytöllä ja muilla päihteillä on vahva vaikutus tunnekokemuksiin ja käyttäytymiseen, mutta lopputulosta on vaikea hallita. Alkoholi ja muut päihteet aiheuttavat aivoärsytystä, jolloin ihminen saattaa suuttua ja kiukustua pienestäkin. Huolehtiva ja rakastava vanhempi saattaa muuttua täysin erilaiseksi käytettyään alkoholia tai muita päihteitä. Usealla masennukseen sairastuvalla on perusluonteessaan korostuneena tunnollisuus, tavoitteellisuus ja syyllisyysherkkyys. Tätä taustaa vasten masennustilassa koettu ahdistus, heikkous ja huono pärjääminen tuntuu entistäkin vaikeammalta, paluu entiseen tavoitetasoon tuntuu kovin suurelta. 1

3 Yleisimpiä masennuksen oireita ovat: jatkuva alakuloinen tai masentunut mieliala yleinen haluttomuus, kiinnostuksen puute ja mielihyvän kokemisen vaikeus jatkuva väsymys unen häiriöt: nukahtamisvaikeudet, aamuyön heräily, unettomuus, liika nukkuminen ärtyneisyys, lyhyt pinna avuttomuus ja toivottomuus ruokahalun muutokset levottomuus ja lamaantuneisuus arvottomuuden tunne ja itsesyytökset keskittymisvaikeudet ja muistamattomuus erilaiset fyysiset vaivat (epämääräiset kivut ja säryt) seksuaalisten toimintojen häiriöt kuoleman toiveet, itsetuhoiset ajatukset runsas päihteiden käyttö VANHEMMUUS Moni asia voi muuttua kotona, kun toinen tai molemmat vanhemmat sairastavat masennusta. Masennuksesta kärsivän vanhemman tunnereaktiot, tapa ajatella ja toimia ovat poikkeavia ja ne riippuvat masennuksen asteesta. Vaikeudet voivat näkyä suhteessa lapseen ja läheisiin, ilmeissä ja eleissä, ajattelussa ja puheessa, hymyn määrässä sekä toimeliaisuuden luonteessa ja määrässä. Kotona voi tapahtua asioita, jotka ovat lapsen kannalta hämmentäviä tai jopa pelottavia. Ei ihme, jos vanhemmat kokevat neuvottomuutta ja voimattomuutta. Lasten ongelmat ovat vanhemmille usein kaikkein suurin huolen ja pelon aihe. 2

4 Jokaiselle lapselle ei suinkaan tule ongelmia, eivätkä kaikki lasten ongelmat johda psyykkisiin sairauksiin. Normaali kasvu ja kehitys on mahdollista vanhemman masennuksesta huolimatta. Lasten ja perheiden elämässä on vaikeita vaiheita ja ne kuuluvat elämään. Kysymys on enemmänkin siitä, miten vaikeuksien kanssa eletään ja miten niitä ratkaistaan. Vanhempien vaikeuksista ei puhuta yleensä lapsille, koska yleisesti uskotaan niistä puhumisen lisäävän lasten kuormaa. Lapset saattavat tehdä tarkkoja huomioita ja rakentaa omat selityksensä tapahtumille ja ilman oikeita tietoja syntyy helposti väärinkäsityksiä. Lapsi voi esimerkiksi kokea vanhemman masennuksen ja väsymyksen välittämisen puutteeksi. Jotkut vanhemmat voivat vetäytyä kuoreensa, murehtien omaa elämäntilannettaan, jolloin lapset voivat jäädä yksin sekä liian vähälle hoivalle. Koska lapset syyttävät itseään, he kokevat itsensä huonoiksi ja kantavat raskasta syyllisyyttä. Lapsia helpottaa, jos he tietävät mistä vanhemman ongelmissa on kysymys. Aina kun lapsille puhutaan heitä ja perhettä koskevista ongelmista, on mukana oltava näkymä siitä, miten tästä eteenpäin. Lasten on tärkeä kuulla, että vanhempi haluaa parantua tästä ongelmasta ja lapsille on aina helpotus kuulla, että vanhempi hakee apua ja pitää huolta itsestään sekä lapsestaan. Pikkulapsiperheen arki koettelee parisuhdetta ja masennus on kriisi parisuhteelle. Molempien vanhempien vointi on hyvä huomioida. Puhumattomuus kaikkia koskettavista ongelmista eristää perheenjäseniä toisistaan. Puhuminen parisuhteessa on tärkeää, keskinäinen ymmärrys luo läheisyyttä ja luottamusta, vaikka asiat olisivat vaikeitakin. Lapselle on tärkeää normaali arki sekä aikuiselta saatu tuki, esim. vanhempi, isovanhempi, tuttu, naapuri tai tukiperhe. 3

5 SAIRASTUUKO LAPSENI TULEVAISUUDESSA? Masennuksen syyt ovat moninaiset ja on mahdotonta tietää, kuka meistä sairastuu. Jos lapsesi tapa reagoida vaikeuksiin on vetäytyminen ja alakulo, voit tukea häntä puhumaan asioistaan sekä rohkaista lasta hakeutumaan toisten ihmisten seuraan. Jotkut lapset saattavat reagoida ongelmiin aggressiivisuudella tai käytöshäiriöillä. Kipeimpiä asioita vanhempana olemisessa on se, että joutuu toteamaan vaikeuttaneensa lastensa elämää. Syyllisyyden tunne ja paha olo voivat olla niin vahvoja, että niiden kanssa on vaikea tulla toimeen. Joillakin psyykkiset ongelmat ja väsymys johtavat väkivaltaiseen käytökseen. Kaikenlainen väkivalta on haitaksi lapsen kehitykselle. Vaikka lapsillasi ja perheelläsi saattaa olla vaikeaa, et ole aiheuttanut vaikeuksia tahallasi. Et ole syypää sairauteesi, kuten ei ole sydän- tai kuumepotilaskaan omaansa. Ei kukaan syytä sydänpotilastakaan, vaikka hän joutuu olemaan pitkään sairaalassa tai vuoteenomana eikä pysty hoitamaan kotia tai käymään vanhempainilloissa. Tavalliseenkin elämään kuuluu vaikeuksia. Lapsen kehitystä eivät niinkään vaaranna perheen elämän vaikeudet vaan se, että niitä ei yritetä ratkaista. Hae herkästi ammattiapua lapselle ja koko perheelle! MITÄ SITTEN VOIN TEHDÄ? Ensimmäinen asia on tunnistaa omat oireensa kanssakäymisessä toisten kanssa. Jos ärtyvyys on erityinen ongelmasi, selitä lapselle, että se kuuluu sairauden kuvaan. Kerro lapselle hänen ikätasonsa mukaan mistä on kyse. Älä odota, että lapsi kysyy vaan kerro masennuksestasi. Se ei ole hänen syytään ja olet hakenut siihen apua. Muista pyytää lapselta anteeksi, jos olet toiminut väärin. Joskus lapset luulevat, että jos he ovat tarpeeksi avuliaita, vanhempi alkaa voida paremmin ja tulee ehkä jopa ennalleen. Lapsi ei kuitenkaan pysty omilla toimillaan parantamaan vanhempaansa, vaan siihen tarvitaan hoitoa. 4

6 Kun voimat loppuvat, jää kodinhoito vähemmälle. Erityisesti äiti tuntee itsensä silloin huonoksi ja syyttää itseään. Itsensä syyttelyn sijasta kannattaa miettiä muiden kanssa yhdessä, miten koti saadaan hoidetuksi. Kun perheessä on vaikeaa, lapset tarvitsevat vanhempiensa huomiota ja tukea. Lasten ja aikuisten tarpeet menevät kuitenkin usein ristiin: lapsi tarvitsee läheisyyttä, aikuinen omaa rauhaa. Sen lisäksi lasten tarpeet tulevat esille jopa vanhempia ärsyttävissä muodoissa esimerkiksi takertumisena tai levottomuutena. Muiden aikuisten, omaisten, kummien ja ystävien tuki on lapselle tärkeää. Lapsi saa iloita ja pitää hauskaa tuntematta huolta vanhemmistaan. Sääntöjen sopiminen on erityisen rankkaa voimien loppuessa, jolloin rajojen asettaminen voi heilahdella näennäisestä välinpitämättömyydestä jopa kovakouraiseen kurinpitoon. Jos kodin ilmapiiri on jatkuvasti äreä ja säännöistä tulee toistuvasti kiistaa, hae ammattiapua. Sovi puolisosi kanssa yhdessä perheenne pelisäännöistä. Keskustele myös ystäviesi kanssa, heiltä voit saada hyviä vinkkejä arkisiin tilanteisiin. Lapset ilahtuvat pienestäkin. Halauksella, ystävällisellä sanalla ja kiitoksella on suuri merkitys. Yritä olla herkkä lapsen reaktioille ja kunnioittaa niitä. Isommat koululaiset ja murrosikäiset voivat kokea hyväilyt ja koskettamiset tunkeileviksi. Silloin ovat paikallaan muut hellyydenosoitukset, kuten pöydälle pantu tervetuliaislappu koululaiselle, jos et itse jaksa olla ottamassa häntä vastaan. MASENNUSTA KANNATTAA HOITAA Mitä aiemmin pääsee avun piiriin, sitä parempi on ennuste parantumisesta. Asianmukainen hoito voi ehkäistä uusien masennusjaksojen syntymistä. Varhainen avun saaminen on tärkeää koko perheelle. Hoitamaton masennus vaikuttaa myös lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Usein masennusta on vaikea itse huomata. Muissa, esimerkiksi puolisossa, herännyt huoli kannattaakin ottaa todesta ja hakea apua. Verkoston tuki lapsen ollessa pieni on 5

7 ensiarvoisen tärkeää ja saattaa ehkäistä masennusta. Vanhemmat tuntevat masennuksesta syyllisyyttä tai häpeää, eivätkä ehkä halua tämän vuoksi puhua tuntemuksistaan muille ihmisille. Hyvällä hoidolla masennuksesta toipuu yleensä hyvin. Se vie kuitenkin aikaa, eikä tapahdu yhtä nopeasti kuin monissa ruumiillisissa sairauksissa. Paraneminen voi myös tapahtua aaltoillen: välillä mennään hyvää vauhtia parempaa kohti ja sitten taas tulee takapakkia. Takapakkivaihe on usein pelottava, koska helposti luullaan, että nyt kaikki alkaa alusta. Usein tällainen vaihe on kuitenkin vain osa paranemista. Lieväkin masennus voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa suurta kärsimystä ja vaikeuksia sekä työelämässä että ihmissuhteissa. Kun masennus jatkuu, ihminen tuntee joutuvansa noidankehään, jossa jatkuvasti ilmenee lisää syitä olla masentunut. Masennukselle onkin tyypillistä, että se ruokkii itse itseään. Hoitoon tulisikin hakeutua riittävän ajoissa. HUOLEHDI ITSESTÄSI HYVIN kun huolehdit itsestäsi, siitä hyötyvät lapset ja koko perhe päivärytmin ylläpitäminen on myös lapsen kannalta tärkeää pyydä puolisolta apua arkiaskareiden ja lasten hoitoon pyri tekemään lapsen kanssa asioita, joista nautitte yhdessä syö säännöllisesti, vaikka ruoka ei aina maistuisikaan pyri ulkoilemaan päivittäin, kaikenlainen toiminta nostaa mielialaa opettele rentoutumaan hakeudu ihmisten ilmoille, sillä puhuminen ja asioiden jakaminen helpottaa pyydä rohkeasti apua käytännön asioihin vältä alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä aseta pieniä tavoitteita ja tee asioita pienissä erissä 6

8 LISÄTIETOJA MASENNUKSESTA JA SEN HOIDOSTA (kasvatuskumppanuus) 7

9 Muistiinpanoja 8

10 Vastuullista vanhemmuutta on hakea apua itselleen ja perheelleen.

11 Julkaisija: Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Teksti: Kaisa Humaljoki, Sirpa Kumpuniemi, Taina Partanen, Lenita Tenhola, Kirsi Riihimäki Kuva ja ulkoasu: Kirsi Unhola Paino: Vantaan kaupungin paino, 11/2011

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

LYHYESTI JA SELKEÄSTI SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS. Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta

LYHYESTI JA SELKEÄSTI SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS. Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta LYHYESTI JA SELKEÄSTI 1 SININAUHA-JULKAISUT MASENNUS Tietoa masennuksesta ja sen hoidosta 2 Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Teksti ja selkomukautus: Irene Komu ja Sirpa Pöllönen, Sininauhaliitto / Esteetön

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen

DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen DEPRESSIO Potilasopas Jukka Turtonen Sisältö sivu Lukijalle 4 Mitä lääkäri tarkoittaa hoitoa vaativalla masennuksella? 5 Ahdistuneisuushäiriöt ja masennus 10 Masennus ja päihteet 16 Masennus ja fyysiset

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Teksti: Maalaukset: Julkaisija:

Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg 1 Teksti: Maalaukset: Julkaisija: Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi Eeva Halme Suomen Syöpäpotilaat ry Paino: Redfina Oy, 2015 3. uusittu painos 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE...

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo

opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo opas vanhemmille kansi Toimittanut Anja Saloheimo Suvi Laru, Riikka Riihonen, Juulia Ukkonen opas vanhemmille Toimittanut Anja Saloheimo [2] Itkuinen vauva ja koliikki opas vanhemmille sisällysluettelo

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Selviytymisopas nuorten vanhemmille VAUHDILLA AIKUISUUTEEN? Selviytymisopas nuorten vanhemmille 1 Tarvitsen vanhempiani sääntöihin, ettei mene 2 Missä lapsesi surffailee?... 16 3 Kuuluvatko päihteet nuoruuteen?... 20 ihan hulluksi. Saaks

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle

Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Vanhemmalle Sisältö Vanhemmalle... 3 Vanhemmuus ja alkoholi... 4 Ystävät tukevat... 5 Vauva tarvitsee

Lisätiedot

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle Oppaan kirjoittajat: Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ Tämä vihkonen on tarkoitettu lasta odottaville vanhemmille ja heidän läheisilleen antamaan tietoa synnytyksen jälkeisistä mielialan vaihteluista (herkistymisestä, masennuksesta

Lisätiedot

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ

VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ VAUVAN TUHINAA TUNTEIDEN HELINÄÄ Tietoa mielialamuutoksista synnytyksen jälkeen Ihmisen elämä on kuin puun oksa, jokaisessa oksassa on osa iloa, osa surua. Kaikki ne kuitenkin johtavat kasvuun ja elämän

Lisätiedot

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 1 Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 2 Väkivallan kohteena olevien naisten läheisille suunnattua opasta työstäessämme olemme hyödyntäneet

Lisätiedot

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään?

Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? Miten lapset reagoivat, kun äiti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään? RINTASYÖPÄYHDISTYS / DOCRATES Eva Nilson 13.10.2011 Kun äiti sairastaa, mikä on toisin? Syöpä on ruumiin sairaus, mutta se

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot