Nils Gustaf Durchman ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nils Gustaf Durchman (1846 1925)"

Transkriptio

1 Duodecim-seura 125 vuotta Jaakko Ignatius Jäsen n:o 9 Nils Gustaf Durchman ( ) Perustajista vanhin, sanastotyön ideoija L ääketieteen kandidaatti Nils Durchmanilla oli Duodecimia perustettaessa ikää jo 35 vuotta ja hän oli ylivoimaisesti joukon vanhin. Hän oli päässyt ylioppilaaksi Vaasan lyseosta ja kirjoittautunut yliopistoon vuonna 1866, jolloin nuorimmat perustajajäsenet olivat vasta alle kymmenvuotiaita pikkupoikia. Yliopisto opinnot eivät aluksi näytä häntä liiemmin kiinnostaneen, ja Rudolf Idmanin (1925) kirjoittamassa muistokirjoituksessa kerrotaan, että Durchman suunnitteli ensin maanviljelijäksi ryhtymistä. Hän luopui kuitenkin tästä aikeesta muutaman vuoden kuluttua ja palasi yliopistoon. Maisterintutkinnon hän suoritti samoihin aikoihin kuin muutkin perustajajäsenet, ja sen jälkeen lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelu sujui heidän kanssaan samaan tahtiin. Nils Durchman ei kuulunut savolaisiin vaan edusti perustajien joukossa Pohjalaista osakuntaa kuten Pfalerkin. Samaan osakuntaan kuului myös jo ennen Duodecimin perustamista valmistunut ja seuraan 1882 kutsuttu Konrad Relander. Nils Durchman polveutui oululaisesta pappissuvusta, jonka vanhimmat polvet kirjoittivat nimen Turkman tai Durckman (Bergholm 1901). Suvun perinteiden mukaisesti nimi pitääkin ääntää»durkman» huolimatta saksalaiselta näyttävästä kirjoitusasusta. Nimien suomentamiskampanjan yhteydessä osa suvun jäsenistä on ottanut esivanhempien nimeä mukaillen nimekseen Turkka, Turkama tai Turkanheimo. Nils Durchmanin isä ja isoisä toimivat pappeina Pohjanmaalla ja Lapissa, ja hänen syntymäkuntansa oli Inari. Varhaislapsuutensa Nils Durchman vietti Ylistarossa, mutta hänen ollessaan kahdeksanvuotias hänen isänsä nimitettiin Suomen»lihaviin» pastoraatteihin kuuluneen Ruoveden kirkkoherraksi ja kodiksi tuli suuri Ruoveden pappila. Lääninrovasti Josef Durchman oli tunnettu suomen kielen harrastuksestaan, ja hän oli Duodecim 2006;122:

2 Kesäinen lounas Meripirtillä 1920-luvulla. Pöydän päässä Nils Durchman ja hänestä oikealle Ljuba Durchman ja tytär Lempi Kallio. Durchmanin vasemmalla puolella vävy (ja samalla sisarenpoika) arkkitehti Kauno Kallio, joka suunnitteli vuonna 1924 Takaharjun parantolan juhlasalin muutostyöt ja sinne teetetyn uuden tyylikaluston. Eero Durchmanin kokoelmat luvulta alkaen avustanut Lönnrotia suomalais ruotsalaisen sanakirjan kokoamistyössä. Eräänä todistuksena miesten ystävyydestä on tekijän omistuskirjoituksella varustettu Talonpojan kotilääkäri, joka on edelleen suvun hallussa. Rovasti Josef Durchman käänsi uskonnollista kirjallisuutta ruotsista suomeksi ja kuului luonnollisesti myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan. Siihen liittyi vuonna 1876 myös Nils Durchman, perustajatusinasta ensimmäisenä (Sulkunen 2004). Rovastin suomen kielen ja suomalaisuusaatteen harrastusta kuvastivat myös hänen lastensa nimet: Nils alias»nisse» Durchmanin nuoremmat veljet saivat nimikseen Lahja Hyvä ja Väinö Kauko, ja sisarten nimet olivat Liina Hilla, Aina Alina, Selma Lempi Leontine ja Anna Impi Gunilla. Kekseliäisyyttä vaadittiin, sillä pappilan lapsia oli kaikkiaan 14. Durchmanin suvusta puhuttaessa muistetaankin aina mainita perinteeksi muodostunut erikoisten suomalaisperäisten ja usein kansallisromanttisten etunimien antaminen. Ääriesimerkkinä on eräs Nils Durchmanin miespuolisista serkuista, joka sai etunimet Aino Rudolf. Lasten nimien suhteen Nils Durchman ei jäänyt sukulaisiaan huonommaksi, mikä käy ilmi jäljempänä henkilötiedoista. Durchman otti aktiivisesti osaa sanastotyön suunnitteluun, ja jo perustamiskokouksessa hän ehdotti erityisen sanastokomitean perustamista (Duodecim-seuran perustamiskokouksen pöytäkirja ). Lopulta koko perustajajäsenkunta ryhtyi sanojenkeruutyöhön, ja jokainen sai luettavakseen useita suomenkielisiä lääketiedettä sivuavia kirjoja. Työtä valvomaan valittiin kolmimiehinen»redaktioni toimikunta», jonka jäseniksi tulivat Matti Äyräpää, Axel Granfelt ja Durchman. Varsinaista lääketieteellistä kirjallisuutta oli vielä vähän, ja lähdeteoksiksi otettiin kaikki, mitä käteen sattui. Durchmanin luettaviksi lankesivat kirjankustantajana sittemmin tunnetuksi tulleen Jyväskylän seminaarin voimistelunopettajan Karl Gustaf Göösin ( ) kirjoittama Voimistelun harjoitusoppi kansakoulujen tarpeeksi (1868) ja vuonna 1881 painettu Harteliuksen kotivoimistelua käsittelevä kirja. Helmikuussa 1882 Durchman ehdotti, että Duodecim seura pyytäisi senaatilta 2198 J. Ignatius

3 Tulirokon hoitoa 1800 luvulla kauan ennen penisilliinin keksimistä.»jäätä kaulalle ja suuhun, jos angina on vaikea. Kylpy 22. Hyvin tuuletettu huone. Haaleita kylpyjä stadium desqvamationis-vaiheessa. Alkavassa Morbus Brightiissä: iilimatoja ristiselkään sekä lämpimiä kylpyjä.» Ohje on peräisin Nils Durchmanin taskussa Tampereen vuosilta asti kulkeneesta ja paljossa käytössä kuluneesta reseptikirjasta, jonka Eero Durchman on lahjoittanut Duodecim-seuralle. Duodecim-seuran kokoelmat. Piirilääkäri Nils Gustaf Durchman vuonna Kuva on julkaistu aikaisemmin Aikakauskirja Duodecimissa vuonna 1925 muistokirjoituksen yhteydessä. Eero Durchmanin kokoelmat. kustannusapua termiluetteloaan varten, ja tästä käynnistyikin hakuprosessi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle osoitettuine lausuntopyyntöineen. Se päättyi tuloksettomana, ja tunnetusti seura joutui lopulta kustantamaan ensimmäiset sanaluettelonsa itse. Nils Durchmanin aktiivinen osallistuminen sanastotyöhön jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hän hakeutui jo opiskeluaikana erilaisiin lääkärinsijaisuuksiin ja hän oli siksi paljon poissa Helsingistä. Jo muutamaa kuukautta ennen Duodecimin perustamista hän toimi Konrad Relanderin sijaisena Kymin tehtaanlääkärinä. Matti Äyräpään ja Wilhelm Snellmanin tavoin hän teki ensimmäiset pidemmät viransijaisuutensa Maarianhaminan vt. kaupunginlääkärinä. Hän matkusti ensimmäisen kerran Ahvenanmaalle vuonna 1882 ja valmistuttuaan seuraavana vuonna hän palasi sinne uudelleen. Durchman toimi muutaman vuoden ajan myös viran vakinaisena haltijana. Maarianhaminassa hän vieraili kaupungin merkkihenkilöihin kuuluneen konsuli Sittkoffin upeassa kodissa Villa Miramarissa ja ihastui perheen esikoistyttäreen, josta Jäsen nro 9: Nils Gustaf Durchman tuli hänen aviopuolisonsa. Pitkä häämatka vuosina vaati sijaisen, ja toimeen ryhtyi perustajajäsen Wilhelm Snellman. Hänkin löysi tiensä Villa Miramariin ja solmi vuorostaan avioliiton konsulin Alexandra tyttären kanssa, joten nämä perustajajäsenet olivat langokset. Vuonna 1886 kaupunkiin suunniteltiin uutta kylpylää, ja näihin aikoihin kaupunginlääkäri Durchmanin ja Maarianhaminan kunnallispoliitikkojen välille syntyi erimielisyyttä. Durchman koki joutuneensa toimimaan joissakin asioissa vastoin periaatteitaan ja päätti muuttaa lähelle lapsuuden kotiseutujaan Tampereelle, jonne perustajajäsen Gustaf Rudolf Idman oli muuttanut edellisenä vuonna heti valmistuttuaan. Hän asettautui asumaan suvun omistamaan suureen kiinteistöön, jonka tontille Koskipuiston laitaan sittemmin rakennettiin nykyinen hotelli Cumulus. Durchman toimi Tampereella samanaikaisesti Idmanin kanssa yksityis, tehtaan, rautatie ja köyhäintalonlääkärinä. Lisäksi hän toimi useaan otteeseen kaupunginlääkärin sijaisena Idmanin ollessa valtiopäivämiehenä. Hän oli monena vuonna myös vt. Tampereen piirilääkäri. Durch 2199

4 man ja Idman pitivätkin vuosia hallussaan Tampereen keskeisiä lääkärinvirkoja, ja molemmat istuivat myös kaupunginvaltuustossa sekä muissa kaupungin luottamuselimissä. He olivat myös opettajina ensimmäisillä Tampereella pidetyillä Punaisen Ristin samariitti eli ensiapukursseilla, joiden oppikirjaksi Duodecim seura käänsi ja kustansi pienen ensiapuoppaan vuonna Tampereelle hakeutuivat monet muutkin luvulla seuraan liittyneet, ja Tampereen lääkärikunta olikin 1800 luvun lopulla hyvin»duodecimilainen». Sekä Idman että Durchman olivat perustamassa Tampereen Lääkäriseuraa vuonna 1898, ja he olivat tämän seuran järjestyksessä toinen ja kolmas puheenjohtaja (Pitkäjärvi 1998). Duodecimin perustajajäsenet kuuluivat siihen fennomaanisukupolveen, joka kävi vielä koulunsa ruotsiksi. Seuraavan sukupolven suomenkielisyys varmistettiin perustamalla suomenkielisiä yksityisiä oppikouluja, ja muiden perustajatusinaan kuuluneiden tavoin myös Nils Durchman halusi taata suomenkielisen opetuksen omille lapsilleen. Snellmanilais hegeliläiset vapaamieliset ajatukset ja naisasialiikkeen nousu olivat taustana uudelle radikaalille idealle kouluista, joissa opiskeli sekä tyttöjä että poikia. Vaikka tyttökouluja oli Suomessa ollut jo 1830 luvulta alkaen, ajatus tyttöjen ja poikien yhteisestä koulunkäynnistä oli vielä 1880 luvulle tultaessa hämmentävä. Suomen ensimmäinen yhteiskoulu oli ns. Brobergin koulu Läroverket för gossar och flickor, joka aloitti toimintansa 1883 Helsingissä. Varsinaisesti ansio yhteiskouluajatuksen kehittymisestä annetaan kuitenkin usein Lucina Hagmanille ja hänen aktiiviselle panokselleen Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun perustamiseksi vuonna Ajatus vastaavanlaisen koulun perustamisesta Tampereelle heräsi Tampereen Naisyhdistyksen piirissä, jonka pöytäkirjoihin hanke kirjattiin ensimmäistä kertaa vuonna 1894 (Tiililä 2005). Asiaa valmistelemaan valittiin toimikunta, johon kuului mm. Duodecimin perustajajäsen Gustaf Rudolf Idman. Pian hankkeen kannattajiin liittyi myös Nils Durchman, ja hänestä tuli koulun perustamisanomuksen ensimmäinen allekirjoittaja. Vuonna 1895 saivat»rautatienlääkäri Nils Gustaf Durchman, pankinjohtaja Atle Genetz ym.» luvan uuden koulun perustamiseen (www.yksityiskoulut.fi/ matrikkeli/tampereenyh.htm). Tampereen suomalaisesta yhteiskoulusta tulikin heti sen perustamisvuodesta lähtien duodecimilaisten suosima koulu. Oppilasmatrikkeliin merkittiin numerolla 1 piirilääkäri Otto Bergströmin (Duodecim seuran jäsen numero 17) poika Otto, numerolla 2 Nils Durchmanin esikoistytär Lempi ja numerolla 3 Durchmanin veljentytär Valma, ja oppilas numero 5 oli Gustaf Rudolf Idmanin esikoispoika Gösta (Tampereen Yhteiskoulu ). Kaikista muistakin Durchmanin ja Idmanin lapsista tuli vuorollaan tämän koulun oppilaita. Nils Durchman näyttää seuranneen aktiivisesti»oman» koulunsa antamaa opetusta.»kävelyretkelläni tapasin Malinin, jonka kanssa juttelin ainekirjoituksesta. Hän tiesi kertoa, että tohtori Durchman eräässä seurassa oli maininnut minun antavan sopimattomia aineita, koska kaupunkilaisille olin antanut Heinäniityllä, kirjasi koulun pitkäaikainen rehtori Kaarlo Tiililä päiväkirjaansa hiukan alistuneen tuntuisesti vuonna 1900 (Tiililä 2005). Kun Idman siirtyi Helsinkiin vuonna 1906, Durchman ei kauan paikkakunnalla viihtynyt. Jo vuonna 1907 hän siirtyi piirilääkäriksi Uuteenkaarlepyyhyn. Piiri käsitti noihin aikoihin Uudenkaarlepyyn, Jepuan, Munsalan, Oravaisten, Vöyrin, Maksamaan, Ylihärmän, Alahärmän, Kauhavan, Lapuan ja Nurmon kunnat eli käytännössä saman alueen kuin Lapuan tuomiokunta. Sen terveysoloista ja väestöstä Durchmanin aikoina on hänen seuraajansa Woldemar Backman laatinut yksityiskohtaisen tutkimuksen. Siitä käy ilmi, että Durchman on joutunut taistelemaan mm. isorokkoepidemian taltuttamiseksi vielä 1910 luvulla ja tulirokkoon kuoltiin sadoittain (www.nykarlebyvyer.nu). Durchman toimi siis sekä uransa alussa että lopussa voittopuolisesti ruotsinkielisellä alueella, mikä tietenkään ei hänelle tuottanut minkäänlaista epämukavuutta. Durchman olikin Rudolf Idmanin muistosanojen mukaan tyypillinen perustajatusinan edustaja siinä, että kielikysymyksissä hän oli vailla intohimoja ja hänen kotinsa ilmapiiri oli puolisonkin vaikutuksesta monikulttuurinen. Vuonna 1901 Äyräpään, Hillbomin ja 2200 J. Ignatius

5 Nils Durchman veneineen Meripirtin rannassa. Eero Durchmanin kokoelmat. Kahvihetki laiturilla. Eero Durchmanin kokoelmat. Jäsen nro 9: Nils Gustaf Durchman 15 muun duodecimilaisen erotessa Läkaresällskapetista Durchman pysyttäytyi edelleen molempien seurojen jäsenenä, ja saman ratkaisun tekivät muutkin perustajatusinaan kuuluneet kahta edellä mainittua siis lukuun ottamatta. Nils Durchman erosi kuitenkin lopulta Läkaresällskapetista. Kun vuonna 1916 käytiin väittelyä siitä, pitäisikö Läkaresällskapetin saamaa ja yksinomaan ruotsinkielisen väestönosan terveyden edistämiseen tarkoitettua lääkintöneuvos Bergstedtin testamenttilahjoitusta ottaa vastaan, kielikiista puhkesi uudelleen. Sen seurauksena 71 Duodecim seuran jäsentä erosi Läkaresällskapetista, ja tuolloin eroilmoituksensa jättäneiden joukkoon liittyi myös Nils Durchman. Viidentoista työvuoden jälkeen Durchman jäi 1922 Uudestakaarlepyystä eläkkeelle ja muutti vanhuudenpäivikseen Helsinkiin. Kesiä hän kuitenkin edelleen vietti Uudenkaarlepyyn saaristossa. Viimeisiä vuosia varjosti huonontunut terveydentila, ja hän liikkui Helsingin kotinsa ulkopuolella vain vähän. Vuonna 1920 tapahtunut nuorimman pojan kuolema dramaattisessa lento onnettomuudessa epäilemättä koski häneen syvästi ja vähensi intoa osallistua pääkaupungin seuraelämään. Duodecim seuran kokouksiin hän ei juuri osallistunut, eikä hän ollut paikalla silloinkaan, kun hänet seuran 40 vuotisjuhlassa 1921 valittiin seuran kunniajäseneksi. Durchman olikin Rudolf Idmanin sanojen mukaan ensi kädessä lääkäri. Yhdistyselämä ei häntä kiinnostanut eivätkä valtiolliset tai kunnalliset toimet häntä miellyttäneet, mutta periaatteellisista syistä hän ei kieltäytynyt näistäkään tehtävistä, jos kansalaisten luottamus hänet niihin kutsui. Perhe ja ulkoilmaelämä olivat kuitenkin lähempänä sydäntä. Lääketieteelliseen julkaisutoimintaan hän ei ryhtynyt vaan omistautui kokonaan käytännön potilastyölle. Uudenkaarlepyyn kesähuvilan Meripirtin vanhoissa valokuvissa elää ikuinen kesä. Nils Durchman nähdään niissä perheensä ympäröimänä; lastenlapset uivat rannassa, purjehditaan, savustetaan kalaa, tehdään saunapuita, istutaan laiturilla seuraamassa koiran leikkejä, ja helteisenä päivänä istutaan huvilan lasikuistilla lounaalla, 2201

6 jota kyydittää pieni lasi hyvää viiniä. Joskus saattoi syttyä Äyräpään mieleen tuova paksu sikari. On aikaa katsella auringonlaskua ja aavaa horisonttia. Pitkän päivätyön tehnyt vanha piirilääkäri on löytänyt rauhaisan satamansa. JAAKKO IGNATIUS * * * Kiitän lämpimästi kauppaneuvos Eero Durchmania ja sairaanhoitaja Hilkka Jägersköldiä ennen julkaisemattomista valokuvista sekä avusta kirjoituksen laadinnassa. Duodecim seura on Turkan päivänä saanut juhlavuoden kunniaksi suvulta arvokkaan lahjoituksen, johon sisältyvät mm. Nils Durchmanin käyttämät kirurgiset instrumentit, reseptikirja, opiskeluaikaisia luentomuistiinpanoja ja ensimmäisiin Punaisen Ristin samariitti eli ensiapukursseihin liittyvää kirjeenvaihtoa. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim kiittää kunnioittavasti lahjoituksesta. Henkilötietoja Durchman, Nils Gustaf, s Inarissa, k Helsingissä. Vanhemmat: Inarin kappalainen, sittemmin Ruoveden kirkkoherra lääninrovasti Josef Vilhelm Durchman ja Emma Charlotta Reuter. Puoliso 1883 Ljubow (Ljuba) Sittkoff Vanhemmat: kauppias, Ruotsin ja Norjan varakonsuli Maarianhaminassa Nicolaj Sittkoff ja Helene Rubloff. Lapset: Lempi Helena Lemmitty (Kallio) , Lauri Ilmari Lemmitty 1887, paperi-insinööri, Ele Maire Lemmitty , Elo Säe Lemmitty , agronomi, Äly Rae Lemmitty , lentäjä (kuoli Savoia-lentoveneen syöksyttyä Alpeille ; onnettomuuden vuosipäivänä vietetään edelleen Suomen ilmavoimien vainajien päivää). Opinnot: ylioppilas Vasa Gymnasium 1866, kirjoittautui yliopistoon (Pohjalaiseen osakuntaan) , FK (fyysis matemaattinen osasto) 1877, LK 1880, LL Virkaura: Kymin tehtaitten vt. lääkäri (Konrad Relanderin sijaisena) kaksi viikkoa elokuussa 1881, Maarianhaminan vt. kaupunginlääkäri kaksi viikkoa elokuussa 1882, Lapinlahden apulaislääkäri kolme kuukautta 1883, Maarianhaminan vt. kaupunginlääkäri , vakinainen Yksityislääkäri Tampereella ja samanaikaisesti vt. köyhäintalonlääkäri , vt. rautatielääkäri ja vakinainen , vt. Tampereen kaupunginlääkäri , 1895 ja , vt. Tampereen piirilääkäri Valkeakosken paperitehtaan lääkäri Tampereen Pellava ja Rautateollisuus OY:n (Tampella) tehtaanlääkäri Uudenkaarlepyyn piirilääkäri Luottamustoimet: Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen, Tampereen Terveydenhoitolautakunnan jäsen, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Jäsenyydet: Duodecim perustajajäsen 1881, kunniajäsen Finska Läkaresällskapet (erosi ). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1876 (perustajatusinasta ensimmäisenä), Suomen Talousseura. Opintomatka: (ja samalla häämatka) Tukholmaan, Berliiniin ja Wieniin (yhdeksän kuukautta) Haudattu Helsingin Hietaniemen hautausmaalle. Kirjallisuutta Backman W. Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse Bergholm A. Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava, 1901, s Idman GR. Nils Gustaf Durchman. Duodecim 1925;41: Pitkäjärvi T. Tampereen Lääkäriseuran ensimmäinen vuosisata. Kirjassa: Ylitalo P, ym. toim. Vuosisata terveydeksi. Tampereen Lääkäriseura Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino OY, 1998, s Sulkunen I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Hämeenlinna: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004, s. 78. Tampereen Yhteiskoulu Tampere, Tiililä P. Rehtorin päiväkirjat. Tampereen yhteiskoulun rehtori Kaarlo Tiililän päiväkirjoista koottua. Vammala: Tampereen yhteiskoulun säätiö, 2005, s. 12 3,

Duodecim seura syntyi kaikkien käytettävissä

Duodecim seura syntyi kaikkien käytettävissä Duodecim-seura 125 vuotta Jaakko Ignatius Jäsen n:o 1 Matti Äyräpää (1852 1928) Duodecim seuran perustaja, ensimmäinen puheenjohtaja 1881 1906, seuran kunniapuheenjohtaja Duodecim seura syntyi kaikkien

Lisätiedot

Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö

Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö 1921 2004 Kauko Kouvalainen Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö Oulu 2006 Kansikuva: Alma ja K. A. Snellmanin muotokuvat, Hugo Backmansson (v. 1934). Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Jyrki Lohi. Väinö Hämäläinen Taidemaalarin elämä

Jyrki Lohi. Väinö Hämäläinen Taidemaalarin elämä 1 Jyrki Lohi Väinö Hämäläinen Taidemaalarin elämä Taideteosvalokuvat Harri Silander Kirjan taitto ja ulkoasu Markus Itkonen Kustantaja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005 Kirjaa saa SKS:n kirjakaupasta

Lisätiedot

SUKUTOIMIKUNTA 2007 Edessä vas. pj. Rauno Nieminen, Riitta Hartikainen, kunniapj. Ilkka Tuomola, Sinikka Poskiparta ja Kari Isotalo. Takana Hannele Hietanen, Pirjo Lindroos, Juha Luotonen, Mervi Nieminen

Lisätiedot

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009)

VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) VÄINÖ TANELI VOIPIO LAKIMIES, KIRJAILIJA, ATEISTI (10.2.2009) Sisällys Vanhemmat... 1 Sisarukset... 3 Opinnot ja työuran alku... 4 Avioliitto ja lapset... 5 Wiipuri-lehden päätoimittaja... 5 Suuri vapautuksen

Lisätiedot

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä

Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Lisan koulusta Tieteiden taloksi Hannu Heikkilä Säätytalon peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvun alussa alkoi yhä useammin kuulua kannanottoja, etteivät tieteelliset seurat sopisikaan enää entistä ehompaan

Lisätiedot

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890.

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. Niilo Liakka. \-luistelo SUOMALAISEN OPPIKOULUTAISTELUN KIIVAIMMALTA KAUDELTA. Oulun suomalaisen yksityislyseon historia on lyhyt. Koulu

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ 2. Suvun kantaisä Karl Herman Hagelberg syntyi 200 vuotta sitten 11. syyskuuta 1808 Teiskossa, jossa hänen äitinsä oli sotaa paossa. Suomen sota oli alkanut 1808. Sota päättyi 1809. Samana vuonna päättyi

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA

SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA 1929 1954 25-VUOTISKATSAUS KIRJOITTANUT TAPIO HORILA VAMMALA 1954 VAMMALAN KIRJAPAINO OY Alkusanat Saadessani tänään päätökseen tämän 25-vuotiskatsauksen kirjoitustyön haluan esittää

Lisätiedot

Woipalan (Johannisbergin) kartano Gripenbergien aikana 1783-1842

Woipalan (Johannisbergin) kartano Gripenbergien aikana 1783-1842 Woipalan (Johannisbergin) kartano Gripenbergien aikana 1783-1842 sekä Odert ja Sebastian Gripenbergin merkitys Sääksmäen koulujen alkuhistoriassa Yleisesitys, koonnut Kari Rydman 2008 Valkeakosken kulttuuritoimisto

Lisätiedot

Opetustieteen perustajan juhlakirja Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi 11.10.2014. Katri Karasma ja Sirkka-Liisa Rauramo (toim.

Opetustieteen perustajan juhlakirja Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi 11.10.2014. Katri Karasma ja Sirkka-Liisa Rauramo (toim. Opetustieteen perustajan juhlakirja Professori Inkeri Vikaisen satavuotismuistoksi 11.10.2014 Katri Karasma ja Sirkka-Liisa Rauramo (toim.) Kirjan tilaus Äidinkielen Opetustieteen Seura Piilopolku 3 A

Lisätiedot

KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl

KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl TOIMITUS: VASTAAVA TOIMITTAJA: ESKO KALIMO PAINOPAIKKA: T. A. SAHALAN KIRJAPAINO OY

Lisätiedot

Pyhäjärven kuulumisia

Pyhäjärven kuulumisia Maanantaina 25. huhtikuuta 2005 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 4 50. vuosikerta Virtain, Ähtärin, Alavuden ja Töysän Sanomat 19. 4. 1941 Pyhäjärven kuulumisia kirjeiden ja haastattelujen

Lisätiedot

Juho Lallukan elämäntarina

Juho Lallukan elämäntarina Lähde: Juho Lallukka -karjalainen elämäntarina ja Lallukan suku -kirjat 1(10) Sukujuuret Räisälässä Juho Lallukan elämäntarina Räisälän Humalaisten kylässä asui 1600-luvun jälkipuoliskolla Kymäläisiä,

Lisätiedot

J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA

J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA J. Kivi-Koskinen VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA 40 VUOTTA 1919 1959 VIIPURIN TALOUDELLINEN KORKEAKOULUSEURA r.y. 1919 1959 Kirjoitti varatuomari J. Kivi-Koskinen Alkusanat Jo Viipurin esihistoriallisena

Lisätiedot

Suomenlinnan sukukokoukseen tulossa ennätysjoukko

Suomenlinnan sukukokoukseen tulossa ennätysjoukko Keskiviikko, 24. marraskuuta 1999 Erik Stenrothinjälkeläisten sukulehti Hinta 40 mk Numero 5 SUURSUOSIO Suomenlinnan sukukokoukseen tulossa ennätysjoukko Vänrikki Erik Stenrothinjälkeläisten sukukokoukseen

Lisätiedot

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti

Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 15 2007 Väänästen Sukuseura ry:n jäsenlehti Julkaisija Väänästen Sukuseura ry Kotikatu 6 E 11 33710 Tampere Perustettu Helsingissä 14. 11. 1937 www.vaanastensukuseura.fi Toimitus Päätoimittaja: Pentti

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA.

SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA. SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA. Antti Inkinen. Pietarin kaupungissa, joka sijaitsee vanhalla suornalaisasutuksen paikalla, on sen perustamisesta saakka aina viime aikoihin asti asunut suomalaista

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit

Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit Perjantai 17. helmikuuta 2012 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 2 57. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlien valmistelut Huittisissa hiontaa vaille valmiit Juhlatoimikuntaa 18.1.2012 Huittisten

Lisätiedot

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 11 * 2005 * 11. vuosikerta

Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 11 * 2005 * 11. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 11 * 2005 * 11. vuosikerta Kuolemajärven Inkisten sukuseura Nro 11 * 2005 * 11. vuosikerta Kuvassa vas. Salomon Inkinen Yläkirjolasta.20.5.1870-19.8.1940 puoliso Anna

Lisätiedot

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ 1962 2012 KAMPINKADUN ISÄNTÄ 1 2 SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f.

1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f. 1887 1001987 Sokeain Ystävät r.y. De Blindas Vänner r.f. Vuonna 1887 Suomen suuriruhtinaskunnan väkiluku oli vajaat kaksi ja puoli miljoonaa. Viimeisten suurien nälkävuosien muisto oli parinkymmenen vuoden

Lisätiedot

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT ELOKUVAN LUMOAMAT PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982-2012 Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT Pirkanmaan Elokuvakeskus ry. Tampere 2012 Pirkanmaan elokuvakeskus

Lisätiedot

SUKUSEURAN TOIMINTA VALINKAUHASSA SUKUSEURA TILIKAUDELLLA 2007-8

SUKUSEURAN TOIMINTA VALINKAUHASSA SUKUSEURA TILIKAUDELLLA 2007-8 30.5.2008 N:o 33 Sukuseuran kotiseutumatka 26.7.1994. Vaivasniemelle lahti par inky mmenen hengen ryhma. Umpeen kasvanutta tietd kulki ensimmdisend Toini Ampuja, sitten Pauli Vainikka, Kaija Manner, Riitta

Lisätiedot

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA

YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA YRJÖ LINDEGRENIN SUUNNITTELEMAN KITISENRANNAN KOULUN RESTAUROINTI- JA UUDELLEENKÄYTTÖSUUNNITELMA Oulun Yliopiston arkkitehtuurin osasto Diplomityö Riikka Koivula Oulussa 19.9.2012 Valvoja: Anna-Maija Ylimaula

Lisätiedot

edetessä on sukutietojen laajuus hieman yllättänyt. Tällä hetkellä rekistereissämme on yli 12000 henkilön tiedot ja kirjan sivumäärän

edetessä on sukutietojen laajuus hieman yllättänyt. Tällä hetkellä rekistereissämme on yli 12000 henkilön tiedot ja kirjan sivumäärän TIEDOTE 1/2010 Vuosikymmenen pakkastalvi alkaa helpottaa otettaan ja selvät kevään merkit ovat jo näkyvissä. Pakkasten keskellä on ollut mukava muistella mennyttä kesää ja onnistuneita Silvastien kesäkokouspäiviä

Lisätiedot

KOTISEUTUJULKAISU 2007

KOTISEUTUJULKAISU 2007 6 KOTISEUTUJULKAISU 2007 Lehden julkaisija: WIRMO -SEURA ry Sisällysluettelo 2007 Arvoisa lukija, Marja Virpi...1 Mynämäen Kirja- ja Paperikauppa Oy:n 100 v. historiikki, Antti Laiho...3 Puhelin 100 vuotta

Lisätiedot

Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja

Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti N:o 27 Maanantaina 21. marraskuuta 2011 Joulua odotellessa (kts. jutut s. 8-11) Loppukesän hämyä Inarinjärvellä Ville Palolan mökin venerannassa Kuva: Jaakko Pihlaja

Lisätiedot