HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai kello Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144"

Transkriptio

1 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden valinta A 15 Aloituspaikat vuoden 2010 opiskelijavalinnassa A 16 Oulun yliopiston opetuksen johtosääntö A 17 Oulun yliopiston harjoittelukoulun johtosääntö A 18 Tiedekuntien yksikköjako Talousjohtaja B 6 Oulun yliopiston taloussääntö B 7 Oulun yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2010

2 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 13/2009 Kokous n:o 3, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, lehtori Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oulun yliopiston johtosäännön mukaan hallintoelin on päätösvaltainen kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallitus ole toisin päättänyt. Hallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu lähetetään sähköisesti. Kutsu kokoukseen on lähetetty Päätösesitys: Päätös: Hallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksen puheenjohtaja Vice President Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

3 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 14/2009 Kokous n:o 3, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, lehtori Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja 2 Vararehtoreiden valinta Vireille ja viimeksi esillä Yliopistolain 17 :n 4 momentin mukaan yliopistolla voi olla vararehtoreita sen mukaan kuin johtosäännöllä määrätään. Vararehtoreita koskevat yleiset määräykset on sijoitettu yliopiston johtosäännön 12 :ään, jossa on määräyksiä myös rehtorista sekä rehtorin ja vararehtoreiden välisen toimivallan määräytymisestä. Oulun yliopiston johtosäännön 12 :ssä todetaan rehtorin sekä vararehtoreiden osalta: 12 Rehtori, tutkimusrehtori ja koulutusrehtori Yliopistossa on rehtori ja enintään kolme vararehtoria, joista yhtä vararehtoria kutsutaan tutkimusrehtoriksi ja yhtä koulutusrehtoriksi. Hallitus valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä sekä päättää heidän tehtävistään. Hallitus voi vapauttaa vararehtorit tehtävistään, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy. Rehtorin ja vararehtoreiden toimikausi on viisi vuotta, josta voidaan erityisestä syystä poiketa. Heidät voidaan valita tehtäviinsä enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

4 Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja päättää niistä yliopistoa koskevista asioista. joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Rehtori vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Rehtorin tehtävistä on säädetty yliopistolain 17 :ssä. Rehtori asettaa johtamisen tueksi yliopiston johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea rehtoria yliopiston johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Rehtori voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. Rehtori on vapautettu vakinaiseen toimeensa kuuluvista tehtävistä. Vararehtorit voidaan vapauttaa vakinaiseen toimeensa kuuluvista tehtävistä. Rehtorin ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitavat vararehtorit hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus linjasi vararehtoreiden valintaa kokouksessaan ja antoi rehtorin tehtäväksi esityksen tekemisen hallitukselle. Rehtori on kuullut asiassa tiedekuntien dekaaneita. Päätösesitys (rehtori Lauri Lajunen): Esitän vararehtoreiden valinnan ja tehtävien osalta seuraavaa: 1. Tutkimusrehtori, professori Taina Pihlajaniemi Tehtävät: - vastata rehtorille oman tehtäväkenttänsä (ydintoimintojen ja niitä tukevien palveluiden) taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta - vastata rehtorille oman tehtäväkenttänsä laadusta ja kehittämisestä - toimia tutkimusneuvoston puheenjohtajana - seurata ja arvioida säännöllisesti omaa tehtäväkenttäänsä ja sen kehittymistä sekä tehdä sen perusteella ehdotuksia rehtorille ja johtoryhmälle - toimia rehtorin ensimmäisenä varahenkilönä 2. Koulutusrehtori, professori Olli Silvén Tehtävät: - vastata rehtorille oman tehtäväkenttänsä (ydintoimintojen ja niitä tukevien palveluiden) taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta - vastata rehtorille oman tehtäväkenttänsä laadusta ja kehittämisestä - toimia koulutusneuvoston puheenjohtaja - seurata ja arvioida säännöllisesti omaa tehtäväkenttäänsä ja sen kehittymistä sekä tehdä sen perusteella ehdotuksia rehtorille ja johtoryhmälle - toimia rehtorin toisena varahenkilönä Vararehtoreiden toimikausi on

5 Vararehtorit vapautetaan heidän varsinaiseen professuuriin kuuluvista tehtävistä. Liitteenä professori Pihlajaniemen CV (liite 1, HA 14/2009) ja professori Silvénin CV (liite 2, HA 14/2009). Päätös: Päätettiin esittelyn mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Vice President Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

6 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 15/2009 Kokous n:o 3, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, lehtori Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja Asko Karjalainen, vs. johtaja Taina Pihlajaniemi, professori Olli Silvén, professori 3 Aloituspaikat vuoden 2010 opiskelijavalinnassa Tiedekunnat ovat tehneet esityksensä peruskoulutuksen aloituspaikkamääriksi vuoden 2010 opiskelijavalinnassa. Seuraavassa on esitetty tiedekunnittain vuosien 2008 ja 2009 aloituspaikkojen määrät, vuodelle 2010 esitetyt määrät sekä tutkintotavoite tulossopimuskaudelle Aloituspaikat on koottu sekä päävalintojen (kandidaatin- ja maisterintutkinto) että erillisvalintojen (maisteriohjelmat ja vast.) osalta. Tiedekuntien koulutusohjelma- ja oppiainekohtaiset esitykset vuoden 2010 aloituspaikoiksi esitetään kokonaismäärien jälkeen. Kokonaismäärä päävalinnassa: Tutkintotavoite HuTK KTK LuTK LTK TaTK TTK Yht

7 Tiedekunnat ovat esittäneet yhteensä 1913 uuden opiskelijan sisäänottoa päävalinnassa, mikä on 144 vähemmän kuin vuonna Kokonaismäärä erillisvalinnoissa: 2010 HuTK - KTK 20 LuTK 135 LTK 25 TaTK 95 TTK 45 Yht. 320 Koulutusohjelma-/oppiainekohtaiset esitykset aloituspaikoiksi käyvät ilmi seuraavasta. Humanistinen tiedekunta: 235 uutta opiskelijaa; vähennys 9. Päävalinta: aate- ja oppihistoria 14 englantilainen filologia 23 englannin aineenopettajan koulutus 15 germaaninen filologia 14 historia 28 informaatiotutkimuksen koulutusohjelma 15+1 saamen kielen taitoinen kirjallisuus 15 kulttuuriantropologia ja yleinen arkeologia 20 logopedian koulutusohjelma 30 pohjoismainen filologia 25 saamelainen kulttuuri 5 saamen kieli 5 suomen kielen aineenopettajan koulutus 12 suomen kieli 13 Yht. 235 Maisteriohjelmiin ei opiskelijavalintaa v Kasvatustieteiden tiedekunta 253 uutta opiskelijaa perusvalinnassa; lisäys 9. Kasvatustieteiden koulutus 35 1 Luokanopettajan koulutus, Oulu 20 Luokanopettajan koulutus, Kajaani 60 Taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus 20 Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 20 Master of Education, International Programme 20 Musiikkikasvatuksen koulutus 18 Varhaiskasvatuksen koulutus 40 Yht Joista 10 avoimen yliopiston suorittaneita

8 Valinta maisteriohjelmiin: Master s Degree Programme in Education and Globalisation 20 Luonnontieteellinen tiedekunta 532 uutta opiskelijaa päävalinnassa; vähennys 60 Biokemian koulutusohjelma 30 Biologian ko ) Fysiikan ko 95 2) Geotieteiden ko 20 Kemian ko 65 Maantieteen ko ) Matemaattisten tieteiden ko 100 Matemaattisten tieteiden ko, tilastotieteen linja 15 Tietojenkäsittelytieteiden ko, Oulu 120 3) Yht ) saamelaiskiintiö yksi (1) paikka 2) Sisältää sisäänoton myös lääketieteen tekniikan ohjelmaan 3) Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaan valitaan yhteensä 200 opiskelijaa, joista perusvalinnassa 120 valintakokeiden perusteella Ouluun. Lisäksi voidaan hyväksyä korkeintaan 50 opiskelijaa (Oulu 30, Kajaani 20) maisterivaiheeseen ns. muuntokoulutusvalinnassa sekä GSD ohjelmaan 30 opiskelijaa, ks. alla. Kansainväliset maisteriohjelmat: Master's degree programme in Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics 20 Master s Degree Programme in Astronomy and Space Physics Department of Physics 20 Master s degree programme in Software, Systems and Services Development in the Global Environment (GSD) 30 Master s Degree Programme in Protein Science and Biotechnology 15 Yht. 85 Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman kevään 2010 muuntokoulutusvalinta: Oulu 30 Kajaani 20 Yht. 50 Lääketieteellinen tiedekunta 233 uutta opiskelijaa, josta vähennystä 9. Päävalinta: Lääketieteen koulutusohjelma 123 Hammaslääketieteen koulutusohjelma 55 Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma 15 Hoitotieteen tieteenalaohjelma 13 Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma 12 Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma 15 Yht. 233

9 Erillisvalinnat: Avoimen yliopiston väylä: Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Hyvinvointitekniikan maisterikoulutus 5 Master s Degree Programme in Health and Wellbeing in the Circumpolar Area - maisteriohjelma 15 Siirto-opiskelijavalinta ei määritelty Yht. 25 Taloustieteiden tiedekunta 205 uutta opiskelijaa; ei muutosta edellisvuoteen nähden. Johtaminen ja organisaatio 30 Kansainvälinen liiketoiminta 20 Kansantaloustiede 35 Laskentatoimi 50 Markkinointi 50 Rahoitus 20 Yht. 205 Kansainväliset maisteriohjelmat: Master s Programme in Financial and Management Accounting (FMA 10 Master s Programme in International Business 10 Master s Programme in Finance and Economics 10 Yht. 30 Pelkästään maisterin tutkintoon (KTM) johtavan koulutuksen (yliopistojen tutkinnoista annettu asetus 794/2004) suunnitellut aloituspaikkamäärät pääaineittain: johtaminen ja organisaatio 10 kansainvälinen liiketoiminta 10 kansantaloustiede 10 laskentatoimi 10 markkinointi 15 rahoitus 10 Yht. 65 Teknillinen tiedekunta 500 uutta opiskelijaa perusvalinnassa; vähennystä 30. Arkkitehtuurin ko. 35 Konetekniikan ko. 105 Prosessitekniikan ko. 80 Ympäristötekniikan ko. 45 Sähkötekniikan ko. 100 Tietotekniikan ko. 100 Informaatioverkostojen ko. 0 Tuotantotalouden ko. 35 Yht

10 Maisteriohjelmat: Master s Degree Programme (BCBU) in Environmental Engineering 15 Master s Degree Programme in Wireless Communication Engineering 20 Master s Programme in Architectural Design 10 Yht. 45 Päätösesitys: Päätös: Hallitus hyväksyy tiedekuntien ja koulutusohjelmien aloituspaikat vuoden 2010 opiskelijavalinnassa esitetyn mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin seuraavin muutoksin: musiikkikasvatuksen koulutukseen ei ole sisäänottoa vuonna 2010 varhaiskasvatuksen koulutuksen aloituspaikkamääräksi vahvistettiin 60 (lisäys 20) tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman kevään 2010 muuntokoulutusvalinta 50 aloituspaikkaa vahvistetaan kokonaisuudessaan Ouluun. Opetus Kajaaniin tapahtuu monimuoto-opetuksena. Hallituksen puheenjohtaja Vice President Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

11 HALLITUS PÖYTÄKIRJA A 16/2009 Kokous n:o 3, kello 9.15 Hannu Pietilä, Jäsenet Läsnä lisäksi Pekka Erkkilä, Executive Vice President Lea Kauppi, pääjohtaja Leena Mörttinen, johtaja Erkki Ormala, Vice President Hans Söderlund, Vice President Sanna Järvelä, professori Markku Mäkivuoti, lehtori Markku Savolainen, professori Milja Seppälä, fil. yo. Raija Ukkola, ylivirastomestari Lauri Lajunen, rehtori Hannu Pietilä, hallintojohtaja Sami Klemola, talousjohtaja Asko Karjalainen, vs. johtaja Taina Pihlajaniemi, professori Olli Silvén, professori 4 Oulun yliopiston opetuksen johtosääntö Opetuksen johtosääntö on valmisteltu opetus- ja opiskelijapalveluiden johtajan koordinoimana tiedekuntien opintoasiain päälliköiden yhteistyönä. Johtosäännöstä pyydettiin kommentit tiedekunnilta, hallintopalveluilta ja ylioppilaskunnalta. Uusi yliopistolaki astuu voimaan Opetuksen johtosääntö on uudistettu ottaen huomioon yliopistolain lisäksi Oulun yliopiston johtosäännön edellyttämä toimintamalli. Lisäksi taustalla on yliopiston uudenlainen hallinnollinen ja taloudellinen asema toimintaympäristössään, mikä edellyttää koulutusprosessin tehokkuuden ja tuottavuuden merkittävää parantamista koko yliopiston tasolla. Jotta tässä onnistutaan, tulee koulutusprosessi kyetä suunnittelemaan ja toteuttamaan hallitusti ja vastuullisesti. Yhteistyö koulutusohjelmien ja oppiaineiden välillä edellyttää myös suhteellisen yhtenäistä toimintamallia. Johtosäännössä on pyritty yleiseen ilmaisuun siten, että yksityiskohtaiset ohjeet laaditaan tiedekunnissa. Tämä johtuu siitä, että yliopistomme on monialainen ja koulutusalojen erityispiirteiden huomioon ottaminen tekisi johtosäännöstä vaikeaselkoisen. Tiedekunnan tehtävä on tarkentaa ja soveltaa johtosäännön ohjeita ja määräyksiä hyvää hallintatapaa noudattaen ajatellen opiskelijan ja yliopiston etua. Johtosääntöä tulee soveltaa

12 siten, että koulutusprosessin esteetön kulku kokonaisuudessaan voidaan turvata. Esimerkiksi opiskelijan voidaan edellyttää osallistuvan opetukseen, jos opetussuunnitelmassa on määrätty opintojaksojen pakollisuudesta/ vapaaehtoisuudesta ja kun on varmistettu, että vähintäänkin pakollisten opintojen suhteen ei ole päällekkäistä aikataulutusta (lukujärjestykset). Opetussuunnitelmassa tulee myös olla ohjeet poikkeavia menettelyjä varten. Yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekunnan dekaani on vastuussa tiedekunnan käytänteiden sujuvuudesta ja oikeellisuudesta. Johtosäännössä käytetään käsitteitä tiedekunta ja tiedekuntaneuvosto päätöksenteon yhteydessä seuraavasti: Kun toimijana on tiedekunta, niin se tarkoittaa että toimijana on dekaani tai taho, jolle dekaani on delegoinut asian hoitamisen. Kun johtosäännössä puhutaan tiedekuntaneuvostosta, niin tarkoitetaan tiedekuntaneuvoston kokouksessa tapahtuvaa päätöksentekoa. Johtosääntö astuu voimaan Johtosääntöön on tullut joitakin sellaisia muutoksia, joiden huomioon ottaminen toiminnassa edellyttää seuraavaa siirtymäkausikäytäntöä: Opetussuunnitelmiin liittyvät muutokset tehdään osana opetussuunnitelmien uudistamista tiedekuntien rytmin mukaisesti. Yhtenäiseen periodikäytäntöön siirrytään alkaen. Periodijärjestelmä valmistellaan vuoden 2010 aikana tiedekuntien opintohallinnon yhteistyönä. Vuoden 2010 aikana jatko-opintoprosessi uudistetaan. Tämä voi aiheuttaa joitakin muutoksia ja täsmennyksiä tässä johtosäännössä esitettyihin jatkoopintoja koskeviin määräyksiin. Myös koulutusneuvoston tehtävien määrittely saattaa aiheuttaa uudistuksia. Sikäli kuin näistä asioista seuraa tarve johtosäännön muutoksiin, ne toteutetaan vuoden 2010 aikana. Päätösesitys: Päätös: Hallitus hyväksyy Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön liitteen HA 16/2009 mukaisessa muodossa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Johtosääntö otettiin pöytäkirjan liitteeksi hyväksytyssä muodossa (liite HA 16/2009). Hallituksen puheenjohtaja Vice President Hans Söderlund Hallintojohtaja Hannu Pietilä

13 Oulun yliopiston opetuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15 päivänä joulukuuta 2009 hyväksynyt Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön. Yleistä Tätä johtosääntöä sovelletaan tutkintoihin kuuluviin ja myös muihin opintoihin. 1 Opiskelijavalinta Hallitus päättää tiedekuntaneuvostojen esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2 :n mukaista maisteriohjelmaa sekä tieteellistä jatkotutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä. Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijoiden valintaperusteista. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. 2 Tiedekuntaneuvosto voi asettaa valintaperusteiden valmistelua sekä valinnan käytännön järjestelyjä varten valintatoimikuntia. Valintaperusteiden valmistelua varten toimikuntiin tulee nimetä myös opiskelijajäseniä. Tiedekunnan dekaani ja kielikeskuksen johtaja ottavat opiskelijat suorittamaan täydentäviä ja erillisiä opintoja. Yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut ottaa opiskelijat järjestämäänsä täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen. Valintaperusteiden hyväksymisestä päättää koulutus- ja tutkimuspalvelut. Opiskelijavalinnan oikaisumenettely 3 Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

14 2 Koulutus- ja tutkimuspalvelujen järjestämän täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua koulutus- ja tutkimuspalveluilta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Tulosta julkistettaessa on ilmoitettava, miten pyrkijä voi saada tiedon valintaperusteiden soveltamisesta häneen sekä miten valintaan voi pyytää oikaisua. Valintapäätöstä ei voi muuttaa kenenkään valituksi tulleen vahingoksi. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Oulun hallintooikeudelta. Lukuvuosi 4 Yliopiston lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Opetusta annetaan opetussuunnitelmissa määrättyinä ajanjaksoina. Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana on varattava vähintään kuukauden pituinen aika, jona opetusta ei anneta. Koulutus järjestetään neljässä opetusperiodissa. Opintojakso voi ulottua yhden tai useamman periodin ajalle. Ilmoittautuminen 5 Hallintopalvelut määrää vuosittain opiskelijoiden ilmoittautumisajan sekä antaa ohjeet ilmoittautumisesta läsnä- tai poissaolevaksi. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut hallintopalveluiden määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava oikeus päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskelija voi keskeyttää opintonsa määräajaksi hallintopalveluiden määräämällä tavalla. Opetus 6 Yliopistossa vallitsee opetuksen ja tutkimuksen vapaus. Opettajan on kuitenkin noudatettava hyväksyttyjä opetussuunnitelmia sekä hänen tehtävistään ja yliopistossa annettavasta opetuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Muun kuin suomen kielen käyttämisestä opetuskielenä ilmoitetaan opetussuunnitelmassa. Opettajan tehtävissä olevan tulee: 1) edistää alansa opetusta; 2) opettaa ja ohjata opiskelijoiden opintoja; Opettajan tehtävät 7

15 3 3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut; 4) antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista; 5) hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai työsuunnitelmassa määrätyt tehtävät; 6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavassa määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen. Opettajan tulee hoitaa tehtävänsä noudattaen Oulun yliopiston opetuksen ja opiskelun eettistä ohjeistusta sekä hyvän hallinnon perusteita. Opetussuunnitelma 8 Opetussuunnitelma on opetuksen ja opintojen suunnittelun väline. Sen avulla koulutuksesta pyritään muodostamaan hallittu ja ehjä kokonaisuus, poistamaan päällekkäisyyksiä sekä osoittamaan eri opintojen välisiä yhteyksiä. Opetussuunnitelmassa kuvataan tutkinto-, opintokokonaisuus sekä opintojaksokohtaiset osaamistavoitteet. Opetussuunnitelmassa määritellään tiedekunnan eettiset ohjeet opiskelijalle ja opettajalle sekä opiskelijan kurinpidollisten toimien periaatteet. Opetussuunnitelmaa kehitetään opetuksen jatkuvan arvioinnin avulla ottaen huomioon myös valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Opetussuunnitelma laaditaan tutkintoon johtavaan ja muuhun yliopistossa annettavaan koulutukseen. Opetussuunnitelmia laadittaessa on pidettävä huolta, että opiskelijat voivat tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä, keskeytyksettä ja tehokkaasti harjoittaa opintoja. Opetussuunnitelman mukaista opiskelua varten opiskelijoille laaditaan lukujärjestykset opetusperiodeille. Opiskelijan edellytetään osallistuvan opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ellei tiedekunta opetussuunnitelmassa toisin määrää. Opetussuunnitelman hyväksyminen 9 Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tutkintoon johtavan ja muun yliopistossa annettavan koulutuksen opetussuunnitelmien rakenteet ja yleiset osat mukaan lukien opintojaksojen nimet ja laajuudet, opintojaksokohtaiset osat ja opetussuunnitelman talousvaikutukset maaliskuun loppuun mennessä. Opetussuunnitelmat voidaan hyväksyä useammaksi vuodeksi tai toistaiseksi. Opetussuunnitelmat julkistetaan tarkoituksenmukaisessa muodossa opinto-oppaassa tai mahdollisesti muilla soveltuvilla tavoilla. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opinto-ohjaus 10 Opiskelijalla on oikeus opinto-ohjaukseen. Opiskelijan tulee edistää opintojaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

16 4 Henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma tutkintoon johtavien opintojen sisällöistä, laajuudesta ja kestosta. Se laaditaan opetussuunnitelman pohjalta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy tiedekunta. Opetussuunnitelmasta pakollisten opintojen osalta perustellusta syystä sisällöllisesti poikkeavan opintosuunnitelman hyväksyy tiedekuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvosto päättää poikkeavasta päätösmenettelystä. Koulutusohjelmat ja pääaineet 11 Hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, pelkkään ylempään korkeakoulututkintoon johtavista koulutusohjelmista, (yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2 :n mukaisista) maisteriohjelmista, tieteellisistä jatkotutkinnoista ja pääaineista ellei niistä ole säädetty asetustasolla tai päätetty opetusministeriössä. Hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä opetusministeriölle tehtävistä koulutusvastuuta, koulutusohjelmia ja pääaineita tai erikoistumiskoulutuksia koskevista muutosesityksistä. Aineenopettajien koulutus 12 Hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä, missä koulutusohjelmissa ja pääaineissa annetaan aineenopettajakoulutusta. Aineenopettajien koulutuksen valintaperusteet 13 Humanistisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostot hyväksyvät kumpikin tiedekuntansa osalta aineenopettajien koulutukseen otettavien valintaperusteet. Näiden valintaperusteiden opettajien työhön soveltuvuutta arvioivat ja muut mahdolliset kasvatusalaan liittyvät osat hyväksyy kuitenkin kasvatustieteiden tiedekunta. Aineenopettajien koulutuksen opetussuunnitelma 14 Aineenopettajien koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyy pedagogisten opintojen osalta kasvatustieteiden tiedekunta. Opintosuoritus 15 Opintosuorituksella tarkoitetaan tässä johtosäännössä väitöskirjoja ja lisensiaatintutkimuksia, pro gradu -tutkielmia, diplomitöitä, kandidaatin tutkielmia sekä niitä suullisia, kirjallisia tai muita suorituksia, jotka määritellään tarkemmin opetussuunnitelmissa.

17 5 Opintosuorituksen arviointimenettely 16 Opintosuorituksen arvioinnin tarkoituksena on opiskelijan opintojen etenemisen seuranta ja tiedon saaminen oppimisprosessista ja oppimistuloksista. Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja suorituksen arviointiperusteisiin. Opintosuorituksen numeerinen tai sanallinen arvostelu tehdään arviointiperusteiden pohjalta. Arvioinnin ja arvostelun suorittavan opettajan velvollisuutena on antaa opiskelijoille ennalta tietoa opintosuorituksen suoritustavoista, osaamistavoitteista ja arviointiperusteista. Opintosuoritusten arvostelu 17 Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen esitarkastajat ja vastaväittäjät sekä suorittaa väitöskirjojen arvostelun. Lisensiaatintutkimukset sekä pro gradu -tutkielmat, diplomityöt ja vastaavat tutkielmat arvostelee joko tiedekuntaneuvosto, yksikön neuvosto, dekaani tai tiedekuntaneuvoston tätä tarkoitusta varten nimeämä erillinen toimielin. Kypsyysnäytteiden arvostelusta päättää tiedekuntaneuvosto. Väitöskirjalle tulee määrätä vähintään kaksi dosentin tasoista esitarkastajaa ja vähintään yksi dosentin tasoinen vastaväittäjä, joiden on oltava oman tiedekunnan/yksikön ulkopuolelta. Esitarkastajaksi/ vastaväittäjäksi ei voida nimetä henkilöä, joka on ollut kanssakirjoittajana jossakin väitöskirjaan sisältyvistä osajulkaisuista tai joka on toiminut työn ohjaajana. Väitöskirjan esitarkastajien tulee enintään kolmen kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan väittelyluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Väitöskirjan, lisensiaattitutkimuksen ja näitä vastaavan opintosuorituksen tarkastajia ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa mitä hallintolain ( /434) 28 :ssä säädetään. Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjojen tarkastuksessa ja arvostelussa sovellettavat arviointiperusteet. Opintosuoritusten arvosteluperusteet 18 Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Ne periaatteet, joilla osasuoritusten arvosanat yhdistetään kokonaisarvosanaksi, määritellään tiedekunnan opetussuunnitelmissa tai muissa määräyksissä. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu-tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.

18 6 Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 :n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen. Muun kuin opetuskielen käyttäminen opinnoissa Opiskelijan oikeudesta käyttää opintosuorituksissa muuta kuin opetuskieltä päättää tiedekunta. 19 Opiskelijalta vaadittava kielitaito 20 Tiedekunnan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä säädetään muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla pohjakoulutuksen saaneelta vaadittavasta kielitaidosta. Opintosuoritusten tulosten julkistaminen 21 Tuloksia julkistettaessa ilmoitetaan hyväksytyn opiskelijan opiskelijanumero ja mahdollinen arvosana sekä hylättyjen lukumäärä. Tiedekunta on velvollinen säilyttämään tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista yliopiston arkistosäännön mukaisesti. Opintosuoritusten tulokset on julkistettava viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut suoritukset arvioitavakseen. Pro gradu -tutkielman, diplomityön ja muun vastaavan tutkielman tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa siitä kun lopullisessa muodossa tarkastettavaksi jätetylle työlle on määrätty tarkastajat. Mikäli suoritustavasta tai muusta erityisestä syystä johtuen opintosuorituksen arviointi edellyttää pitempää aikaa, tiedekunta voi myöntää lisäaikaa. Mikäli lisäaikaa myönnetään, opettajan tulee tiedottaa asiasta opiskelijoille. Opintosuorituksesta annettava palaute 22 Jokaisella tulee olla mahdollisuus saada selvitys oman suorituksensa arvostelusta ja yleisistä arviointiperusteista joko palautetilaisuudessa tai muutoin. Palautteen voi antaa joko ryhmässä tai yksilöllisesti. Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettavaan opintosuoritukseensa. Hänellä on oikeus saada omalla kustannuksellaan jäljennös suorituksestaan Opiskelija voi uusia opintosuorituksen. Opintosuorituksen uusiminen 23 Tiedekunnan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä voidaan rajoittaa hyväksytyn opintosuorituksen uusimiskertojen lukumäärää, ellei ole kysymys opintojen jatkamiselle välttämättömästä laatuarvosanan korottamisesta.

19 7 Opetukseen liittyvien kuulustelujen uusimiseen varataan kaksi mahdollisuutta kohtuullisen ajan kuluessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijan opintojen joustava eteneminen. Opintosuorituksiin, joilla voi korvata loppukuulustelun, ei tarvitse erikseen järjestää uusintamahdollisuutta. Opiskelijan, joka ilmoittautuu tenttiin eikä aio siihen osallistua, tulee perua ilmoittautuminen. Tiedekunta voi perustellusta syystä rajoittaa myös hylätyn opintosuorituksen uusimista. Opintosuoritusten säilyttäminen 24 Kirjalliset tai muuten tallennetut opintosuoritukset sekä opiskelijavalinnan koesuoritukset on säilytettävä kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen. Ilman asianomaisen opiskelijan suostumusta opintosuoritukset eivät tutkielmia lukuun ottamatta ole julkisia. Tutkielmien julkisuuden perusteet on todettu Julkisuus- ja tiedonhallinta Oulun yliopistossa -ohjeistuksessa. Opintosuorituksen oikaisumenettely 25 Opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Pro gradu -tutkielman, diplomityön tai vastaavan tutkielman ja kypsyysnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua tiedekunta- tai laitosneuvostolta tai tätä tarkoitusta varten nimetyltä erilliseltä toimielimeltä sen mukaan mille toimielimelle arvostelutehtävä on määrätty. Jos arvostelun on suorittanut dekaani, oikaisua pyydetään tiedekuntaneuvostolta. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa arvostelun tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan. Oikaisupäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Tiedekuntaneuvosto asettaa tutkintolautakunnan. Koulutustoimikunta voi toimia tutkintolautakuntana. Tiedekuntaneuvoston asettamat koulutus- ja tutkimustoimikunta voivat hoitaa tehtäviin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lääketieteellinen tiedekunta voi antaa erikoislääkärin tai -hammaslääkärin tutkintoihin kuuluvien opintojen osalta tästä poikkeavat ohjeet. Ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan arvostelusta 14 päivän

20 8 kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opiskelija voi keskeyttää tarkastusprosessin esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausuntoihin tutustuttuaan. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Opiskelijan kurinpito ja opintovilppi 26 Opiskelijan tulee opiskelussaan noudattaa Oulun yliopiston opetuksen ja opiskelun eettistä ohjeistusta sekä hyvää tieteellistä käytäntöä. Yliopistolain 45 mukaan opetus- ja tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen syyllistynyttä opiskelijaa voidaan rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus. Ennen asian ratkaisemista on opiskelijalle todisteellisesti toimitettava tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä syytetään, sekä varattava hänelle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Plagiointitapauksissa noudatetaan Oulun yliopiston opinnäytetöitä ja opintosuorituksia koskevaa plagiointitapausten käsittelyohjetta. Opintosuoritus voidaan keskeyttää, jos opiskelija sen aikana syyllistyy väärinkäytökseen. Jos väärinkäytös havaitaan myöhemmin, opintosuorituksen hyväksymispäätös voidaan purkaa hallintolain mukaisin perustein. Opintosuoritusten vanheneminen 27 Tiedekunnan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä säädetään opintosuoritusten mahdollisesta vanhenemisesta. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 28 Tiedekunnan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee asian laadun mukaan joko tiedekunta, laitos tai asianomaisten opintojen vastuuhenkilö. Hallitus antaa hyväksilukemisesta yleisohjeet ja tiedekuntaneuvosto niitä tarkentavat ohjeet. Tiedekunta arvioi muun kuin korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa hankitun osaamisen erikseen järjestetyllä näytöllä tai muulla opintosuorituksella. Muun osaamisen arviointiperusteista päättää tiedekunta, ellei niitä ole opetussuunnitelmassa tai muissa tiedekunnan määräyksissä erikseen määritelty.

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15. päivänä kesäkuuta 2011 hyväksynyt Oulun yliopiston

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2011 Perjantai 13.5.2011 kello 13.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Rehtori C 2 Alumnin

Lisätiedot

A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 6/2010 Aika Torstai 19.8.2010 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talousjohtaja

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011. Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2011 Aika Keskiviikko 31.8.2011 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat A 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 10 Esitys tutkimusyksikön

Lisätiedot

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2010 Aika Perjantai 18.6.2010 kello 8.15 Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 1/2009. Aika Maanantai 17.8.2009 kello 10.00. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 1/2009. Aika Maanantai 17.8.2009 kello 10.00. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 1/2009 Aika Maanantai 17.8.2009 kello 10.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 1 Yliopiston hallituksen järjestäytyminen A 2 Kokouksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

VTT, Digitalon neuvotteluhuone AP310, Vuorimiehentie 3, Otaniemi Kokouksesta videoyhteys Linnanmaalle V-Labin neuvottelutilaan YY 197

VTT, Digitalon neuvotteluhuone AP310, Vuorimiehentie 3, Otaniemi Kokouksesta videoyhteys Linnanmaalle V-Labin neuvottelutilaan YY 197 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2012 Aika Tiistai 17.4.2012 kello 9.15 Paikka Asialistat VTT, Digitalon neuvotteluhuone AP310, Vuorimiehentie 3, Otaniemi Kokouksesta videoyhteys Linnanmaalle V-Labin

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

1 Soveltamisala. 2 Koulutusneuvosto

1 Soveltamisala. 2 Koulutusneuvosto 1 Ver. 9.3.2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 9.3.2012). VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 115. Yliopistoasetus. Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 115. Yliopistoasetus. Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998 N:o 115 118 SISÄLLYS N:o Sivu 115 Yliopistoasetus... 261 116 Ylioppilaskunta-asetus... 267 117 Asetus eläintautiasetuksen 10

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

Vaasan yliopiston tutkintosääntö

Vaasan yliopiston tutkintosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 20.3.2015 Vaasan yliopiston tutkintosääntö 1 Soveltamisala Tätä tutkintosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2009. Aika Tiistai 6.10.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2009. Aika Tiistai 6.10.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 2/2009 Aika Tiistai 6.10.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 9 Rehtorin

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 10/2012 maanantaina 26.11.2012 klo 12.00 (KTK219) Käsiteltävät asiat:

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Koulutustoimikunta. Kokous 10/2012 maanantaina 26.11.2012 klo 12.00 (KTK219) Käsiteltävät asiat: Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 Erityisopettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen tarjoaminen ennen vuotta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö

Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yrrfoofaors OULUN YLIOPISTO UNIVERSITY of OULU Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) l4 $:n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 $:n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 15.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013, 14.5.2014, 14.1.2015 ja 16.3.2015 tehtyine muutoksineen. 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2 YLIOPISTOLAIN MUKAISET TOIMIELIMET...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset.

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset. HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ 1 (14) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laissa tai asetuksessa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Taideyliopisto Koulutussääntö

Taideyliopisto Koulutussääntö Taideyliopisto Koulutussääntö Käsittely: 1. Julkinen keskustelutilaisuus 11.4.2013 2. TeaK:n tutkimusneuvosto 16.4.2013 3. SibA:n akateeminen neuvosto 23.4.2014 4. TeaK:n opetusneuvosto 23.4.2013 5. Taideyliopiston

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tutkimus E 1 Tutkijakoulutuksen kehittäminen Oulun yliopistossa

Tutkimus E 1 Tutkijakoulutuksen kehittäminen Oulun yliopistossa HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 7/2010 Aika Tiistai 19.10.2010 kello 9.00 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 13 Esitys

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. muutokset. Talousjohtaja 2011

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. muutokset. Talousjohtaja 2011 HALLITUS Aihe Aika Paikka HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2011 Keskiviikko 15.6.2011 kello 9.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtajaa A 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ

TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ TEATTERIKORKEAKOULUN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINTOSÄÄNTÖ I luku Yleisiä säännöksiä 1 Yliopistossa voi harjoittaa opintoja 1. perusopiskelijana, jonka opiskelu johtaa teatteri- tai tanssitaiteen kandidaatin

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö TAIDEYLIOPISTO Johtosääntö Käsittely: 1. Taideyliopiston johtosääntötoimikunta 10.8.2012 Johtosäännön lähtökohdat ja periaatteet 2. Hallituksen iltakoulu 16.8.2012 Kollegion jäsenmäärä ja valinta 3. Taideyliopiston

Lisätiedot

Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011

Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011 Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opintoprosessin sisäinen auditointi 2011 Prosessi ja tulokset 30.5.2011 Yleistä Oulun yliopiston koulutusneuvosto päätti 16.2.2011 kokouksessaan toteuttaa sisäisen auditoinnin

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2003 2004 2004 2005 Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Rehtori C 3 Yliopiston talouden tasapainottaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet

Rehtori C 3 Yliopiston talouden tasapainottaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2010 Aika Keskiviikko 31.3.2010 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 5 Esitys

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kopo-koulutus. 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Kopo-koulutus 8.2.2011 Mikko Punkari & Joachim Kratochvil Hallituksen korkeakoulupoliittiset vastaavat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on kopo-vastaava? Kopo valvoo, että opiskelijan oikeudet

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

Kokouksen 7 / 2012 asialista

Kokouksen 7 / 2012 asialista Kokouksen 7 / 2012 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KM, FM Erika Sarivaaran väitöskirjan arvosteleminen 4. KL Elizabeth Alssenin väitöskirjan arvosteleminen 5.

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 643. Laki

SISÄLLYS. N:o 643. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 643 648 SISÄLLYS N:o Sivu 643 Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ

PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ PLAGIOINTITAPAUSTEN KÄSITTELYOHJE - KOSKEE OULUN YLIOPISTON OPINTOSUORITUKSIA JA OPINNÄYTETÖITÄ 30.9.2009 1/10 Sisällys Plagiointi eli luvaton lainaaminen...3 Toimet plagioinnin ehkäisemiseksi...4 Toiminta

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2 YLIOPISTOLAIN MUKAISET TOIMIELIMET... 3 2.1 HALLITUS... 3 2.2 REHTORI... 4 2.3 YLIOPISTOKOLLEGIO...

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä Professorin tehtävä, suomen kieli, 1.8.2016 alkaen toistaiseksi 1. Professorin toimintaympäristö

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot