Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset"

Transkriptio

1 I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 1 Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet) Muutos 8 1. tammikuuta 2005 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso ilmailumääräys OPS M3-14, Kaupallisessa ilmakuljetuksessa noudatettavat lentotoimintamääräykset. Joint Aviation Authorities

2

3 JAR-OPS 1 MUUTOS 8, MUUTTUNEET KOHDAT L uku D JAR-OPS Jään ja muiden epäpuhtauksien huomioon ottaminen maassa (otsikon alle lisätty viittaus uuteen ACJ-kohtaan) Luku K JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS) (muutoksen 7 korjaus; kappalejakoa muutettu) Lentokoneen säätutka (muutoksen 7 korjaus; kappalejakoa muutettu) Pelastusliivit (muutoksen 7 korjaus; kappalejakoa muutettu) Pelastuslautat ja hätäpaikannuslähettimet pitkillä lennoilla veden yllä (muutoksen 7 korjaus; kappalejakoa muutettu) L uku R JAR-OPS Koulutussuunnitelmat (muutoksen 3 korjaus; kappalejakoa muutettu) Luku S JAR-OPS Ohjaamon turvaaminen Alakohdan (c)(2) käännöstä on korjattu. 1

4

5 JAR-OPS 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-OPS 1 KAUPALLINEN ILMAKULJETUS (LENTOKONEET) Kohta Sivu OSA 1 - VAATIMUKSET Yleistä ja julkaisuasu LUKU A - SOVELTAMISALA JAR-OPS Soveltamisala 1-A-1 JAR-OPS 1.001, liite 1 JAR-OPS 1:n vaatimusten myöhäisemmät voimaantulopäivät 1-A-2 LUKU B - YLEISTÄ JAR-OPS Yleistä 1-B-1 JAR-OPS Poikkeusluvat 1-B-1 JAR-OPS Erityiset toimintamääräykset 1-B-1 JAR-OPS Lait, määräykset ja menetelmät - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 1-B-1 JAR-OPS Yhteinen kieli 1-B-1 JAR-OPS Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 1-B-2 JAR-OPS Laatujärjestelmä 1-B-2 JAR-OPS Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma 1-B-2 JAR-OPS Miehistön lisäjäsenet 1-B-3 JAR-OPS Tyhjä 1-B-3 JAR-OPS Etsintä- ja pelastustiedot 1-B-3 JAR-OPS Tiedot mukana olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista 1-B-3 JAR-OPS Pakkolasku veteen 1-B-3 JAR-OPS Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen 1-B-3 JAR-OPS Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen 1-B-3 JAR-OPS Henkilöiden kuljettaminen 1-B-4 JAR-OPS Vaarallisten aineiden tarjoaminen ilmakuljetukseen 1-B-4 JAR-OPS Miehistön velvollisuudet 1-B-4 JAR-OPS Ilma-aluksen päällikön määräysvalta 1-B-6 [JAR-OPS Lentokoneen rullaus 1-B-6] JAR-OPS Pääsy ohjaamoon 1-B-6 JAR-OPS Salamatkustus ja luvaton kuljetus 1-B-6 JAR-OPS Kannettavat elektroniset laitteet 1-B-6 JAR-OPS Alkoholi ja huumeet 1-B-7 JAR-OPS Turvallisuuden vaarantaminen 1-B-7 JAR-OPS Mukana pidettävät asiakirjat 1-B-7 JAR-OPS Mukana pidettävät käsikirjat 1-B-7 JAR-OPS Mukana pidettävät lisätiedot ja lomakkeet 1-B-7 JAR-OPS Maassa säilytettävät tiedot 1-B-8 JAR-OPS Tarkastusvaltuudet 1-B-8 JAR-OPS Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen 1-B S-1

6 JAR-OPS 1 JAR-OPS Asiakirjojen säilyttäminen 1-B-8 JAR-OPS Lennonrekisteröintilaitteen tallenteiden säilyttäminen, toimittaminen ja käyttö 1-B-9 JAR-OPS Vuokraaminen 1-B-9 JAR-OPS Tyhjä 1-B-11 JAR-OPS 1.005(a), Toiminta suoritusarvoluokan B lentokoneilla 1-B-12 liite 1 JAR-OPS 1.125, liite 1 Mukana pidettävät asiakirjat 1-B-19 LUKU C - LENTOTOIMINNAN HARJOITTAJIEN HYVÄKSYMINEN JA VALVONTA JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajien hyväksymisen yleiset ehdot 1-C-1 JAR-OPS Ansiolentoluvan myöntäminen, muuttaminen ja voimassa pitäminen 1-C-2 JAR-OPS Hallinnolliset vaatimukset 1-C-2 JAR-OPS Tyhjä 1-C-3 JAR-OPS 1.175, liite 1 Ansiolentoluvan sisältö ja ehdot 1-C-4 JAR-OPS 1.175, liite 2 Ansiolentoluvan haltijan johto ja organisaatio 1-C-5 LUKU D - TOIMINTAMENETELMÄT JAR-OPS Lentotoiminnan valvonta 1-D-1 JAR-OPS Toimintakäsikirja 1-D-1 JAR-OPS Operatiivisen henkilöstön pätevyys 1-D-1 JAR-OPS Menetelmien laatiminen 1-D-1 JAR-OPS Ilmaliikennepalvelun käyttö 1-D-1 [JAR-OPS Lennon aikana annettavat toimintaohjeet 1-D-1] JAR-OPS Lentopaikkojen hyväksyminen 1-D-1 JAR-OPS Lentopaikan toimintaminimit 1-D-1 JAR-OPS Mittarilähtö- ja mittarilähestymismenetelmät 1-D-2 JAR-OPS Melunvaimennusmenetelmät 1-D-2 JAR-OPS Reitit ja toiminta-alueet 1-D-2 JAR-OPS Toiminta RVSM-ilmatilassa 1-D-2 JAR-OPS Toiminta alueilla, joita koskevat erityiset suunnistustarkkuusvaatimukset 1-D-3 JAR-OPS Suurin sallittu etäisyys riittävästä lentopaikasta toimittaessa kaksimoottorisilla lentokoneilla ilman ETOPS-hyväksyntää 1-D-3 JAR-OPS Pitkän matkan lennot kaksimoottorisilla lentokoneilla (ETOPS) 1-D-4 JAR-OPS Minimilentokorkeuksien määrittäminen 1-D-4 JAR-OPS Polttoainevaatimukset 1-D-5 JAR-OPS Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettaminen 1-D-5 JAR-OPS Karkotettujen tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien kuljettaminen, joiden pääsy maahan on kielletty 1-D-6 JAR-OPS Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen 1-D-6 JAR-OPS Tyhjä 1-D-6 JAR-OPS Matkustajien sijoittaminen 1-D-6 JAR-OPS Matkustajille annettavat turvallisuusohjeet 1-D-6 JAR-OPS Lennon valmistelu 1-D-7 JAR-OPS Lentopaikkojen valinta 1-D S-2

7 JAR-OPS 1 JAR-OPS IFR-lentojen suunnitteluminimit 1-D-8 JAR-OPS ATS-lentosuunnitelman esittäminen 1-D-10 JAR-OPS Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa lentokoneeseen, ollessa lentokoneessa tai poistuessa siitä 1-D-10 JAR-OPS Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto käytettäessä laajajakeista polttoainetta 1-D-10 [JAR-OPS Työntö ja hinaus 1-D-10] JAR-OPS Miehistön jäsenten paikat 1-D-10 JAR-OPS Hätäevakuoinnin apuvälineet 1-D-11 JAR-OPS Istuimet sekä istuin- ja olkavyöt 1-D-11 JAR-OPS Matkustamon ja tarjoomon turvallisuuden varmistaminen 1-D-11 JAR-OPS Hätävarusteiden saatavuus 1-D-11 JAR-OPS Tupakointi lentokoneessa 1-D-11 JAR-OPS Sääolosuhteet 1-D-11 JAR-OPS Jään ja muiden epäpuhtauksien huomioon ottaminen maassa 1-D-12 JAR-OPS Jään ja muiden epäpuhtauksien huomioon ottaminen lennolla 1-D-12 JAR-OPS Poltto- ja voiteluainemäärät 1-D-12 JAR-OPS Lentoonlähtöolosuhteet 1-D-12 JAR-OPS Lentoonlähtöminimien noudattaminen 1-D-12 JAR-OPS Minimilentokorkeudet 1-D-13 JAR-OPS Poikkeus- ja häiriötilanteiden jäljittely lennolla 1-D-13 JAR-OPS Polttoainemäärän seuranta lennon aikana 1-D-13 JAR-OPS Tyhjä 1-D-13 JAR-OPS Lisähapen käyttö 1-D-13 JAR-OPS Kosminen säteily 1-D-13 JAR-OPS Maan läheisyyden havaitseminen 1-D-14 JAR-OPS Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavan järjestelmän (ACAS) käyttö 1-D-14 JAR-OPS Lähestymis- ja laskuolosuhteet 1-D-14 JAR-OPS Lähestymisen aloittaminen ja jatkaminen 1-D-14 JAR-OPS Lentomenetelmät - Kynnyksen ylityskorkeus 1-D-15 JAR-OPS Matkapäiväkirja 1-D-15 JAR-OPS Poikkeamailmoitukset 1-D-15 JAR-OPS Varattu 1-D-17 JAR-OPS 1.270, liite 1 Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen 1-D-18 JAR-OPS 1.305, liite 1 Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa lentokoneeseen, ollessa lentokoneessa tai poistuessa siitä 1-D-19 JAR-OPS 1.375, liite 1 Polttoainemäärän seuranta lennon aikana 1-D-20 LUKU E - LENTOTOIMINTA ERI SÄÄOLOSUHTEISSA JAR-OPS Lentopaikan toimintaminimit - Yleistä 1-E-1 JAR-OPS Määritelmät 1-E-1 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Lentopaikat 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset 1-E-2 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Toimintamenetelmät 1-E-3 JAR-OPS Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Vähimmäisvarustus 1-E-3 JAR-OPS VFR-toimintaminimit 1-E S-3

8 JAR-OPS 1 JAR-OPS 1.430, liite 1 Lentopaikan toimintaminimit 1-E-4 JAR-OPS 1.430(c), Lentokoneiden nopeusluokat - Lentotoiminta eri sääolosuhteissa 1-E-12 liite 2 JAR-OPS 1.440, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt 1-E-13 JAR-OPS 1.450, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset 1-E-15 JAR-OPS 1.455, liite 1 Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Toimintamenetelmät 1-E-20 JAR-OPS 1.465, liite 1 Miniminäkyvyys VFR-lentotoiminnassa 1-E-21 LUKU F - SUORITUSARVOT, YLEISTÄ JAR-OPS Soveltamisala 1-F-1 JAR-OPS Yleistä 1-F-1 JAR-OPS Määritelmät 1-F-1 LUKU G - SUORITUSARVOLUOKKA A JAR-OPS Yleistä 1-G-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-G-1 JAR-OPS Estevara lentoonlähdössä 1-G-1 JAR-OPS Matkalento - Yksi moottori epäkunnossa 1-G-2 JAR-OPS Matkalento - Kolmi- tai useampimoottoriset lentokoneet, kaksi moottoria epäkunnossa 1-G-3 JAR-OPS Lasku - Määrä- ja varalentopaikat 1-G-4 JAR-OPS Lasku - Kuiva kiitotie 1-G-4 JAR-OPS Lasku - Märkä tai epäpuhdas kiitotie 1-G-5 JAR-OPS 1.495(c)(3), Suurempien kallistuskulmien hyväksyminen 1-G-6 liite 1 JAR-OPS 1.515(a)(3), Jyrkän lähestymisen menetelmät 1-G-7 liite 1 JAR-OPS 1.515(a)(4), Lyhyen laskumatkan toiminta 1-G-8 liite 1 JAR-OPS 1.515(a)(4), Lyhyen laskumatkan toimintaan käytettäviä lentopaikkoja liite 2 koskevat vaatimukset 1-G-9 LUKU H - SUORITUSARVOLUOKKA B JAR-OPS Yleistä 1-H-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-H-1 JAR-OPS Estevara lentoonlähdössä - Monimoottoriset lentokoneet 1-H-1 JAR-OPS Matkalento - Monimoottoriset lentokoneet 1-H-2 JAR-OPS Matkalento - Yksimoottoriset lentokoneet 1-H-2 JAR-OPS Lasku - Määrä- ja varalentopaikat 1-H S-4

9 JAR-OPS 1 JAR-OPS Lasku - Kuiva kiitotie 1-H-3 JAR-OPS Lasku - Märkä tai epäpuhdas kiitotie 1-H-3 JAR-OPS 1.525(b), Yleistä - Lentoonlähtönousu ja nousu laskuasussa 1-H-4 liite 1 JAR-OPS 1.535(b)(1) Lentoonlähdön lentorata - Suunnistus näköhavaintojen ja (c)(1), liite 1 perusteella 1-H-5 JAR-OPS 1.550(a), Jyrkän lähestymisen menetelmät 1-H-6 liite 1 JAR-OPS 1.550(a), Lyhyen laskumatkan toiminta 1-H-7 liite 2 LUKU I - SUORITUSARVOLUOKKA C JAR-OPS Yleistä 1-I-1 JAR-OPS Lentoonlähtö 1-I-1 JAR-OPS Estevara lentoonlähdössä 1-I-1 JAR-OPS Matkalento - Kaikki moottorit toiminnassa 1-I-2 JAR-OPS Matkalento - Yksi moottori epäkunnossa 1-I-2 JAR-OPS Matkalento - Kolmi- tai useampimoottoriset lentokoneet, kaksi moottoria epäkunnossa 1-I-3 JAR-OPS Lasku - Määrä- ja varalentopaikat 1-I-3 JAR-OPS Lasku - Kuiva kiitotie 1-I-4 JAR-OPS Lasku - Märkä tai epäpuhdas kiitotie 1-I-4 LUKU J - MASSA JA MASSAKESKIÖ JAR-OPS Yleistä 1-J-1 JAR-OPS Määritelmät 1-J-1 JAR-OPS Kuormaus, massa ja massakeskiö 1-J-2 JAR-OPS Miehistömassat 1-J-2 JAR-OPS Matkustajien ja matkatavaran massat 1-J-2 JAR-OPS Massa- ja massakeskiöasiakirjat 1-J-4 JAR-OPS 1.605, liite 1 Massa ja massakeskiö - Yleistä 1-J-5 JAR-OPS 1.620(f), Euroopan sisäisten lentojen alueen määritelmä 1-J-8 liite 1 JAR-OPS 1.620(g), Matkustajien ja matkatavaran tarkistettujen standardimassojen 1-J-9 liite 1 määritysmenetelmä JAR-OPS 1.625, liite 1 Massa- ja massakeskiöasiakirjat 1-J-11 LUKU K - MITTARIT JA VARUSTEET JAR-OPS Yleistä 1-K-1 JAR-OPS Ylivirtasuojat 1-K-1 JAR-OPS Lentokoneen valot 1-K-2 JAR-OPS Tuulilasinpyyhkimet 1-K-2 JAR-OPS VFR-lentotoiminta päivällä - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet 1-K S-5

10 JAR-OPS 1 JAR-OPS IFR- tai yölentotoiminta - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet 1-K-3 JAR-OPS Yhden ohjaajan miehistön IFR-lentotoimintaan vaadittavat lisävarusteet 1-K-5 JAR-OPS Korkeusvaroitusjärjestelmä (Altitude alerting system) 1-K-5 JAR-OPS Maan läheisyydestä varoittavat järjestelmät (GPWS ja TAWS) 1-K-5 JAR-OPS Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS) 1-K-6 JAR-OPS Lentokoneen säätutka 1-K-6 JAR-OPS Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittava varustus 1-K-6 JAR-OPS Kosmisen säteilyn mittauslaitteet 1-K-7 JAR-OPS Ohjaamomiehistön sisäpuhelinjärjestelmä 1-K-7 JAR-OPS Miehistön jäsenten sisäpuhelinjärjestelmä 1-K-7 JAR-OPS Matkustamokuulutusjärjestelmä 1-K-7 JAR-OPS Ohjaamoäänittimet K-8 JAR-OPS Ohjaamoäänittimet K-8 JAR-OPS Ohjaamoäänittimet K-9 JAR-OPS Lentoarvotallentimet K-9 JAR-OPS Lentoarvotallentimet K-10 JAR-OPS Lentoarvotallentimet K-11 JAR-OPS Yhdistetyt rekisteröintilaitteet 1-K-12 JAR-OPS Istuimet, istuin- ja olkavyöt sekä lasten turvavarusteet 1-K-12 JAR-OPS Turvavöiden kiinnittämisen ja tupakointikiellon merkkivalot 1-K-13 JAR-OPS Sisäovet ja jakoverhot 1-K-13 JAR-OPS Tyhjä 1-K-13 JAR-OPS Ensiapupakkaukset 1-K-14 JAR-OPS Tyhjä 1-K-14 JAR-OPS Hätälääkintäpakkaus 1-K-14 JAR-OPS Ensiapuhappi 1-K-14 JAR-OPS Tyhjä 1-K-14 JAR-OPS Lisähappi - Paineistetut lentokoneet 1-K-15 JAR-OPS Lisähappi - Paineistamattomat lentokoneet 1-K-16 JAR-OPS Miehistön suojaavat hengityslaitteet (PBE) 1-K-16 JAR-OPS Tyhjä 1-K-17 JAR-OPS Käsisammuttimet 1-K-17 JAR-OPS Palokirveet ja sorkkaraudat 1-K-17 JAR-OPS Sisäänmurtautumiskohtien merkitseminen 1-K-18 JAR-OPS Hätäevakuointivälineet 1-K-18 JAR-OPS Megafonit 1-K-18 JAR-OPS Hätävalaistus 1-K-18 JAR-OPS Hätäpaikannuslähetin (ELT) 1-K-19 JAR-OPS Pelastusliivit 1-K-19 JAR-OPS Pelastuslautat ja hätäpaikannuslähettimet pitkillä lennoilla veden yllä 1-K-20 JAR-OPS Pelastautumisvarusteet 1-K-20 JAR-OPS Vesi- ja amfibiolentokoneet - Muu varustus 1-K-21 JAR-OPS 1.715, liite 1 Lentoarvotallentimet - 1: Tallennettavien parametrien luettelo 1-K-22 JAR-OPS 1.720, liite 1 Lentoarvotallentimet - 2: Tallennettavien parametrien luettelo 1-K-26 JAR-OPS 1.725, liite 1 Lentoarvotallentimet - 3: Tallennettavien parametrien luettelo 1-K-28 JAR-OPS 1.770, liite 1 Happi - Lisähapen vähimmäisvaatimukset paineistetuissa lentokoneissa 1-K-30 JAR-OPS 1.775, liite 1 Lisähappi paineistamattomissa lentokoneissa 1-K S-6

11 JAR-OPS 1 LUKU L - YHTEYDENPITO- JA SUUNNISTUSLAITTEET JAR-OPS Yleistä 1-L-1 JAR-OPS Radiolaitteet 1-L-1 JAR-OPS Audiovalintapaneeli 1-L-1 JAR-OPS Radiolaitteet VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, joilla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla 1-L-1 JAR-OPS Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet IFR-lentotoimintaa varten sekä VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, joilla ei suunnisteta näkyvien kiintopisteiden avulla 1-L-2 JAR-OPS Toisiotutkavastaimet 1-L-2 JAR-OPS Lentotoimintaan MNPS-ilmatilassa vaadittavat lisäsuunnistuslaitteet 1-L-3 JAR-OPS Varustus toimintaan RVSM-ilmatilassa 1-L-3 LUKU M - LENTOKONEEN HUOLTO JAR-OPS Yleistä 1-M-1 JAR-OPS Määritelmät 1-M-1 JAR-OPS Hyväksynnän hakeminen ja myöntäminen lentotoiminnan harjoittajan huoltojärjestelyille 1-M-1 JAR-OPS Huoltovastuu 1-M-1 JAR-OPS Huollon järjestäminen 1-M-2 JAR-OPS Laatujärjestelmä 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huolto-ohjelma 1-M-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirja 1-M-3 JAR-OPS Huoltokirjanpito 1-M-4 JAR-OPS Tyhjä 1-M-4 JAR-OPS Ansiolentoluvan voimassa pitäminen huoltojärjestelyjen osalta 1-M-4 JAR-OPS Vastaava turvallisuustaso 1-M-4 LUKU N - OHJAAMOMIEHISTÖ JAR-OPS Ohjaamomiehistön kokoonpano 1-N-1 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan miehistöyhteistyön (CRM) peruskoulutus 1-N-1 JAR-OPS Siirtymäkoulutus, tarkastuslennot ja kokeet 1-N-2 JAR-OPS Eroavuuskoulutus ja perehdyttämiskoulutus 1-N-3 JAR-OPS Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi 1-N-3 JAR-OPS Ilma-aluksen päälliköt, joilla on ansiolentäjän lupakirja 1-N-3 JAR-OPS Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet 1-N-4 JAR-OPS Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella 1-N-6 JAR-OPS Viimeaikainen kokemus 1-N-6 JAR-OPS Reitti- ja lentopaikkakelpoisuus 1-N-6 JAR-OPS Tehostettu koulutussuunnitelma (Advanced Qualification Programme) 1-N-7 JAR-OPS Toiminta useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa 1-N-7 JAR-OPS Toiminta helikopterissa ja lentokoneessa 1-N-7 JAR-OPS Koulutuskirjanpito 1-N S-7

12 JAR-OPS 1 JAR-OPS 1.940, liite 1 Ohjaamomiehistön jäsenten vuorottelu lennon aikana 1-N-9 JAR-OPS 1.940, liite 2 IFR- tai yölentotoiminta yhden ohjaajan miehistöä käyttäen 1-N-10 JAR-OPS 1.945, liite 1 Lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssi 1-N-11 JAR-OPS 1.965, liite 1 Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet - Ohjaajat 1-N-12 JAR-OPS 1.965, liite 2 JAR-OPS 1.968, liite 1 JAR-OPS 1.980, liite 1 Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet - Järjestelmiä hoitavat ohjaamomiehistön jäsenet Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella Toiminta useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa 1-N-15 1-N-16 1-N-17 LUKU O - MATKUSTAMOMIEHISTÖ JAR-OPS Soveltamisala 1-O-1 [JAR-OPS Määritelmät 1-O-1] JAR-OPS Matkustamomiehistön lukumäärä ja kokoonpano 1-O-1 JAR-OPS Vähimmäisvaatimukset 1-O-2 [JAR-OPS Toiminta ainoana matkustamomiehistön jäsenenä 1-O-2] JAR-OPS Matkustamomiehistön vastaavat 1-O-2 JAR-OPS Peruskoulutus 1-O-3 JAR-OPS Siirtymä- ja eroavuuskoulutus 1-O-3 JAR-OPS Perehdyttäminen 1-O-4 JAR-OPS Määräaikaiskoulutus 1-O-4 JAR-OPS Kertauskoulutus 1-O-4 JAR-OPS Kokeet 1-O-5 JAR-OPS Työskentely useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai - versiossa 1-O-5 JAR-OPS Koulutuskirjanpito 1-O-5 JAR-OPS , liite 1 Peruskoulutus JAR-OPS , liite 1 Siirtymä- ja eroavuuskoulutus JAR-OPS , liite 1 Määräaikaiskoulutus 1-O-6 1-O-8 1-O-10 [JAR-OPS / Miehistöyhteistyökoulutus (CRM) 1-O-12] /1.1015, liite 1 JAR-OPS , liite 1 Kertauskoulutus 1-O-14 LUKU P - KÄSIKIRJAT, MATKAPÄIVÄKIRJAT JA TIETOJEN TALLENTAMINEN JAR-OPS Toimintakäsikirjoja koskevat yleiset säännöt 1-P-1 JAR-OPS Toimintakäsikirjan rakenne ja sisältö 1-P-2 JAR-OPS Lentokäsikirja 1-P-2 JAR-OPS Matkapäiväkirja 1-P-2 JAR-OPS Operatiivinen lentosuunnitelma 1-P S-8

13 JAR-OPS 1 JAR-OPS Asiakirjojen säilytysajat 1-P-3 JAR-OPS Lentotoiminnan harjoittajan huoltotoimintakäsikirja 1-P-3 JAR-OPS Lentokoneen tekninen matkapäiväkirja 1-P-3 JAR-OPS , liite 1 Toimintakäsikirjan sisältö JAR-OPS , liite 1 Asiakirjojen säilytysajat 1-P-4 1-P-16 LUKU Q - LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET JA LEPOVAATIMUKSET (JULKAISTAAN MYÖHEMMIN) LUKU R - VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS JAR-OPS Määritelmät 1-R-1 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetuslupa 1-R-2 JAR-OPS Soveltamisala 1-R-2 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset 1-R-3 JAR-OPS Luokitus 1-R-3 JAR-OPS Pakkaaminen 1-R-3 JAR-OPS Varoituslipukkeet ja merkinnät 1-R-3 JAR-OPS Vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja 1-R-3 JAR-OPS Tyhjä 1-R-3 JAR-OPS Vaarallisten aineiden hyväksyminen kuljetukseen 1-R-3 JAR-OPS Tarkastaminen vaurion, vuodon tai saastumisen varalta 1-R-4 JAR-OPS Saasteen poistaminen 1-R-4 JAR-OPS Kuormausrajoitukset 1-R-4 JAR-OPS Tietojen antaminen 1-R-4 JAR-OPS Koulutussuunnitelmat 1-R-5 JAR-OPS Ilmoittaminen vaarallisten aineiden kuljetuksessa sattuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista 1-R-7 JAR-OPS Tyhjä 1-R-7 LUKU S - TURVAVAATIMUKSET JAR-OPS Yleiset vaatimukset 1-S-1 JAR-OPS Koulutussuunnitelmat 1-S-1 JAR-OPS Ilmoittaminen laittomasta lentoon puuttumisesta 1-S-1 JAR-OPS Lentokoneessa käytettävät etsintämenetelmät 1-S-1 JAR-OPS Ohjaamon turvaaminen 1-S S-9

14

15 JAR-OPS 1 ALKUSANAT 1 Eräiden Euroopan maiden ilmailuviranomaiset ovat sopineet yhteisistä, kattavista ja yksityiskohtaisista ilmailuvaatimuksista, joita kutsutaan nimellä Joint Aviation Requirements (JAR). Niiden tarkoituksena on vähentää yhteishankkeisiin liittyviä tyyppihyväksyntäongelmia, helpottaa ilmailutuotteiden vientiä ja tuontia, tehdä Euroopan valtiossa suoritetun huollon hyväksyminen helpommaksi toisen Euroopan valtion ilmailuviranomaiselle ja säännellä kaupallista ilmakuljetustoimintaa. 2 Ansiolentotoimintaa koskeva JAR (JAR-OPS) perustuu rakenteeltaan pääosin ICAO Annex 6:een, mutta jaotteluita on tarpeen mukaan lisätty. Vaatimuksissa on käytetty Annex 6:n sisältöä, jota on tarvittaessa täydennetty olemassa olevista eurooppalaisista määräyksistä ja Yhdysvaltain ilmailuvaatimuksista (FAR) saadulla soveltuvalla materiaalilla. 3 JAR-OPS on julkaistu ilman kansallisia varaumia eikä sen vuoksi ehkä sisällä kaikkia eräiden ilmailuviranomaisten ja alan järjestöjen toivomia yksityiskohtaisia ohjeita vaatimusten täyttämisestä ja tulkinnasta. On kuitenkin sovittu, että JAR-OPSia sovelletaan ensin käytäntöön ja näin saatu kokemus otetaan huomioon sen myöhemmissä muutoksissa. JAA:han kuuluvat ilmailuviranomaiset ovat siis valmiita kokemusten perusteella muuttamaan näitä vaatimuksia. 4 Uudet JAR-OPS-vaatimukset valmistellaan ja kohdassa 3 tarkoitetut muutokset toteutetaan JAA:n lausuntokierrosmenettelyn (Notice of Proposed Amendment, NPA) mukaisesti. Tämän menettelyn mukaan muutoksia JAR-OPSiin voi ehdottaa minkä tahansa yhteistyöhön osallistuvan valtion ilmailuviranomainen ja mikä tahansa määräysvalmistelua ohjaavassa komiteassa (Joint Steering Assembly, JSA) edustettuna oleva järjestö. 5 Ilmailuviranomaiset ovat sopineet, etteivät ne ryhdy yksin muuttamaan kansallisia vaatimuksiaan ehdottamatta ensin JAR-OPS:n muuttamista sovitun menettelyn mukaisesti. 6 Sellaisten JAR-OPS:ssa käytettävien termien, joilla on yleisempää merkitystä, määritelmät ja lyhenteet ovat julkaisussa JAR-1, Definitions and Abbreviations. Tiettyyn JAR-OPS:n lukuun liittyvien termien määritelmät ja lyhenteet löytyvät kuitenkin yleensä kyseisestä luvusta, tai joissakin poikkeustapauksissa sen vaatimusten täyttämistä ja tulkintaa koskevasta tekstistä. 7 JAR-OPS:n tekstiin tehdyt muutokset julkaistaan uusina sivuina, joilla korvataan aiemmat vastaavat sivut. Sivuilla mainitaan voimaantulopäivä, jonka jälkeen nämä vaatimukset ovat samanarvoisia kuin JAR-OPS:n muut vaatimukset ja niitä myös sovelletaan samoin. 8 Uusi, muutettu ja korjattu teksti on lihavoiduissa hakasulkeissa, kunnes kyseisen luvun tai muun tekstiosan seuraava muutos julkaistaan. Jokaisen muutetun kohdan jälkeen on merkitty pienemmällä kirjasinkoolla hakasulkeisiin ne muutosjulkaisut, joilla kyseistä kohtaa on muutettu A-1 Muutos 3

16

17 JAR-OPS 1 YHTEISEUROOPPALAISET ILMAILUVAATIMUKSET SIVUJEN TARKISTUSLUETTELO JAR-OPS 1 KAUPALLINEN ILMAKULJETUS (LENTOKONEET) MUUTOS 8, JULKAISTU Seuraavat suomennetut JAR-OPS 1:n sivut ovat tällä hetkellä voimassa: Sivu Muutosnumero Päiväys Käännösversio Kansi Muutos S-1 - S A-1 Muutos TL-1 Muutos TL-2 Muutos TL-3 Muutos TL-4 Muutos Muutos A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C-1 Muutos C-2 Muutos C-3 Muutos C-4 Muutos C-5 Muutos D D D D D D TL-1 Muutos 8

18 JAR-OPS 1 1-D D D D D D-12 Muutos D D D D D D D D E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E F F G-1 Muutos G-2 Muutos G-3 Muutos G-4 Muutos G-5 Muutos G-6 Muutos G-7 Muutos G-8 Muutos G-9 Muutos H H H H H H H I I TL-2 Muutos 8

19 JAR-OPS 1 1-I I J J J J J J J J J J J K K K K K K-6 (korjattu) K K K K K K K K K K K K K K-20 (korjattu) K K K K K K K K K K K L L L M M M M N N N N TL-3 Muutos 8

20 JAR-OPS 1 1-N N N N N N N N N N N N N N O O O O O O O O O O O O O O P P P P P P P P P P P P P P P P P Q R-1 Muutos R-2 Muutos R-3 Muutos R-4 Muutos R-5 Muutos 3 (korjattu) R-6 Muutos R-7 Muutos S S TL-4 Muutos 8

21 JAR-OPS 1 OSA 1 - VAATIMUKSET 1 YLEISTÄ Tämä osa sisältää ansiolentoluvan haltijoita koskevat vaatimukset. 2 JULKAISUASU 2.1 JAR-OPS:n vaatimukset julkaistaan kaksipalstaisina irtolehtinä. Jokaisella sivulla on julkaisupäivä ja tarvittaessa muutosnumero, jolla kyseistä sivua on muutettu tai se on julkaistu uudelleen. 2.2 Alaotsikot on kursivoitu. 2.3 Varsinaisiin vaatimuksiin kuulumaton selittävä teksti on painettu pienemmällä kirjasinkoolla. 2.4 Uusi, muutettu ja korjattu teksti merkitään lihavoiduin hakasulkein, kunnes seuraava muutos julkaistaan Muutos 2

22

23 JAR-OPS 1 Luku A LUKU A - SOVELTAMISALA JAR-OPS Soveltamisala (Katso JAR-OPS 1.001, liite 1) (a) JAR-OPS 1 sisältää vaatimukset, jotka koskevat siviililentokoneiden käyttöä kaupalliseen ilmakuljetukseen, kun lentotoiminnan harjoittajan päätoimipaikka [ja mahdollinen rekisteröity kotipaikka sijaitsevat] JAA:n jäsenvaltiossa. JAR-OPS 1:tä ei sovelleta: (1) sotilas-, tulli- tai poliisikäytössä oleviin lentokoneisiin, eikä (2) laskuvarjohyppy- ja palonsammutuslentoihin tai niihin liittyviin siirto- ja paluulentoihin, joilla kuljetettavat henkilöt ovat samoja, joita normaalisti kuljetetaan laskuvarjohyppy- ja palonsammutuslennoilla, eikä (3) lentotyötä (aerial work) välittömästi edeltäviin sekä sen aikana tai välittömästi sen jälkeen suoritettaviin lentoihin, jotka liittyvät kyseiseen lentotyöhön ja joilla kuljetetaan miehistön jäsenten lisäksi enintään 6 henkilöä, jotka ovat välttämättömiä lentotyön kannalta. (b) JAR-OPS 1:n vaatimukset koskevat: (1) lentotoiminnan harjoittajia, joiden käyttämien lentokoneiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 10 tonnia tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku vähintään 20, ja sellaisia lentotoiminnan harjoittajia, joiden lentokalustoon kuuluu sekä kyseisen rajan ylittäviä että sen alle jääviä lentokoneita, viimeistään 1. huhtikuuta 1998 lukien, ellei toisin mainita; (2) muita lentokoneita käyttäviä lentotoiminnan harjoittajia viimeistään 1. lokakuuta 1999 lukien, ellei toisin mainita. [Muutos 1, ; muutos 3, ; muutos 7, ] A-1

24 JAR-OPS 1 Luku A JAR-OPS 1.001, liite 1 JAR-OPS 1:n vaatimusten myöhäisemmät voimaantulopäivät Joitakin JAR-OPS 1:n vaatimuksia on noudatettava myöhäisemmästä päivämäärästä kuin siitä, jona JAR-OPS 1 tulee voimaan. Nämä vaatimukset ja niihin liittyvät myöhäisemmät voimaantulopäivät ovat seuraavat: JAR-OPS (f) - 1. huhtikuuta 2000 JAR-OPS Huom huhtikuuta 1999 JAR-OPS (m) - 1. huhtikuuta 2000 JAR-OPS (a)(1) - 1. tammikuuta 2000 JAR-OPS (a)(2) - 1. tammikuuta 2005 JAR-OPS (a)(3) - 1. huhtikuuta 1999 JAR-OPS huhtikuuta 2002 JAR-OPS (a) - 1. huhtikuuta 2000 JAR-OPS (a) - 1. huhtikuuta 2000 JAR-OPS (a) - 1. huhtikuuta 2000 JAR-OPS (a)(2) - 1. huhtikuuta 2000 JAR-OPS (c)(2) - 1. huhtikuuta 2000 Sivu 1-F-1 Sivu 1-K-3 Sivu 1-K-4 Sivu 1-K-6 Sivu 1-K-6 Sivu 1-K-6 Sivu 1-K-7 Sivu 1-K-8 Sivu 1-K-11 Sivu 1-K-16 Sivu 1-K-18 Sivu 1-K A-2

25 JAR-OPS 1 Luku B LUKU B - YLEISTÄ JAR-OPS Yleistä (a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta kaupalliseen ilmakuljetukseen muutoin kuin JAR-OPS 1:n mukaisesti. Suoritusarvoluokan B lentokoneita koskevat vaatimusten lievennykset esitetään JAR-OPS 1.005(a):n liitteessä 1. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettäviä lentokoneita koskevia JAR-26:n vaatimuksia. JAR-26:n viralliseen voimaantuloon asti sovelletaan voimassa olevia kansallisia ilmailumääräyksiä. (c) Jokaista lentokonetta on käytettävä sen lentokelpoisuustodistuksen ehtojen ja lentokäsikirjan hyväksyttyjen rajoitusten mukaisesti. (d) Taksilentotoimintaa ja kiireellistä lääkintälentotoimintaa (EMS) on harjoitettava JAR-OPS 1:n vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta luvun Q liitteiden A ja B poikkeuksia. (e) Kaikkien synteettisten koulutuslaitteiden, kuten lentosimulaattorien ja lentokoulutuslaitteiden, joita käytetään koulutuksessa ja/tai tarkastuslennoilla lentokoneen sijasta, on oltava JAR-STD:n vaatimusten mukaisesti hyväksyttyjä. Lisäksi käyttäjällä on oltava viranomaisen hyväksyntä niiden käyttöön kyseiseen koulutukseen ja tarkastuslentoihin. [Muutos 3, ; muutos 5, ] JAR-OPS Poikkeusluvat Viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tilapäisesti myöntää luvan poiketa JAR-OPS 1:n vaatimuksista. Tämä edellyttää, että viranomainen on vakuuttunut poikkeuksen tarpeesta, ja että noudatetaan kaikkia lisäehtoja, jotka viranomainen katsoo tarvittavan riittävän turvallisuustason varmistamiseen kyseisessä erityistapauksessa. JAR-OPS Erityiset toimintamääräykset (a) Viranomainen voi erityisellä toimintamääräyksellä määrätä jonkin toiminnan kieltämisestä, rajoittamisesta tai asettamisesta tiettyjen ehtojen alaiseksi, jos se on tarpeen turvallisuuden vuoksi. (b) Erityisissä toimintamääräyksissä mainitaan: sekä (1) määräyksen antamisen syy; (2) soveltamisala ja voimassaoloaika; (3) lentotoiminnan harjoittajilta vaadittavat toimet. (c) Erityiset toimintamääräykset täydentävät JAR-OPS 1:n vaatimuksia. JAR-OPS Lait, määräykset ja menetelmät - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: (1) kaikki työntekijät ovat tietoisia siitä, että heidän on noudatettava niissä valtioissa voimassa olevia tehtäviään koskevia lakeja, määräyksiä ja menetelmiä, joissa toimintaa harjoitetaan, ja (2) kaikki miehistön jäsenet tuntevat tehtäviään koskevat lait, määräykset ja menetelmät. JAR-OPS Yhteinen kieli (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki miehistön jäsenet kykenevät viestimään yhteisellä kielellä. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki operatiiviseen henkilöstöön kuuluvat ymmärtävät sitä kieltä, jolla heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan koskevat toimintakäsikirjan osat on kirjoitettu B-1

26 JAR-OPS 1 Luku B JAR-OPS Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet (a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava jokaiselle lentokoneelle minimivarusteluettelo (Minimum Equipment List, MEL) ja hankittava sille viranomaisen hyväksyntä. Tämän luettelon on perustuttava vastaavaan viranomaisen hyväksymään perusminimivarusteluetteloon (Master Minimum Equipment List, MMEL), jos sellainen on olemassa. Lentotoiminnan harjoittajan laatima luettelo ei saa olla vähemmän rajoittava kuin MMEL. (b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta muutoin kuin MEL:n mukaisesti, ellei viranomainen anna siihen lupaa. Tällaisella luvalla ei missään olosuhteissa saa sallia MMEL:n vaatimusten vastaista käyttöä. JAR-OPS Laatujärjestelmä (Katso AMC OPS ja IEM OPS 1.035) (a) Lentotoiminnan harjoittajan on otettava käyttöön yksi laatujärjestelmä ja nimitettävä yksi laatujohtaja valvomaan niiden menetelmien noudattamista, joiden avulla varmistetaan toiminnan turvallisuus ja lentokoneiden lentokelpoisuus, sekä kyseisten menetelmien riittävyyttä. Valvontaan on kuuluttava järjestelmä palautteen antamiseksi vastuulliselle johtajalle [katso myös JAR-OPS 1.175(h)], jotta korjaavien toimien toteuttaminen voidaan tarvittaessa varmistaa. (b) Laatujärjestelmään on kuuluttava laadunvarmistusohjelma, joka sisältää menetelmät sen varmistamiseksi, että kaikki toiminta tapahtuu asiaa koskevien vaatimusten, normien ja menetelmien mukaisesti. (c) Laatujärjestelmän ja laatujohtajan on oltava viranomaista tyydyttäviä. (d) Laatujärjestelmä on kuvattava asiaankuuluvissa asiakirjoissa. (e) Edellä olevasta (a) kohdasta poiketen viranomainen voi sallia kahden laatujohtajan nimittämisen, toisen lentotoimintaan ja toisen huoltotoimintaan, jos lentotoiminnan harjoittaja on nimennyt yhden laadunhallintayksikön varmistamaan, että laatujärjestelmää sovelletaan yhdenmukaisesti kaikessa toiminnassa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma (Katso [ACJ] OPS 1.037) (a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelma [ja ylläpidettävä sitä]. Ohjelma voidaan yhdistää laatujärjestelmään ja siihen on kuuluttava muun muassa: (1) ohjelmat, joiden tarkoituksena on saada kaikki toimintaan osallistuvat henkilöt tietoisiksi vaaratekijöistä ja pitää yllä tätä tietoisuutta; ja (2) poikkeuksellisten tapahtumien ilmoitusjärjestelmä, jonka avulla voidaan vaaratilanne- ja onnettomuusilmoituksia vertailemalla ja arvioimalla tunnistaa epäsuotuisia kehityssuuntia tai tuoda esille lentoturvallisuuteen vaikuttavia puutteita. Järjestelmässä on suojattava ilmoituksen tekijän henkilöllisyystiedot, ja siihen on kuuluttava mahdollisuus jättää ilmoitus nimettömänä [katso ACJ OPS 1.037(a)(2)]; ja (3) onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevan olennaisen tiedon arviointi ja niihin liittyvän tiedon jakaminen, mutta ei syyllisyyden osoittaminen; ja [(4) lentotietojen seurantaohjelma suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli kg:n painoisille lentokoneille 1. tammikuuta 2005 alkaen. Lentotietojen seurantaohjelma tarkoittaa normaalista lentotoiminnasta kerättyjen digitaalisten lentotietojen ennaltaehkäisevää käyttöä lentoturvallisuuden parantamiseksi. Ohjelman tuottamia tietoja ei saa käyttää rangaistustarkoituksiin ja tietolähteet on suojattava riittävin keinoin. [Katso ACJ OPS 1.037(a)(4)]; ja] [(5)] ohjelmasta vastaavan henkilön nimeäminen. (b) Onnettomuuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelmasta vastaava henkilö vastaa myös korjaavien toimenpiteiden ehdottamisesta. (c) Laatujohtaja valvoo niiden toimenpiteiden tehokkuutta, joihin on ryhdytty onnetto B-2

27 JAR-OPS 1 Luku B muuksien ehkäisy- ja lentoturvallisuusohjelman tuottamien korjaustoimenpide-esitysten johdosta. [Muutos 1, ; muutos 3, ; muutos 7, ] JAR-OPS Miehistön lisäjäsenet Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että myös ne miehistön jäsenet, jotka eivät kuulu vaadittavaan ohjaamo- tai matkustamomiehistöön, ovat koulutettuja ja päteviä suorittamaan heille määrätyt tehtävät. JAR-OPS Tyhjä JAR-OPS Etsintä- ja pelastustiedot Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että aiottuun lentoon liittyvät etsintä- ja pelastuspalvelun kannalta olennaiset tiedot ovat helposti saatavilla ohjaamossa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Tiedot mukana olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen kaikissa lentokoneissa olevista hätä- ja pelastautumisvarusteista on saatavilla luettelot, jotka voidaan välittömästi toimittaa lentopelastuskeskuksille. Luetteloissa on soveltuvin osin mainittava pelastuslauttojen ja hätärakettien lukumäärä, väri ja tyyppi, tiedot hätätilannetta varten tarkoitetuista lääke- ja vesivarastoista sekä kannettavan hätäradiolaitteen tyyppi ja taajuudet. JAR-OPS Pakkolasku veteen Jos lentokoneen suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 30 eikä se täytä sitä koskevien lentokelpoisuusmääräysten vaatimuksia veteen tehtävän pakkolaskun osalta, lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta vesialueen yläpuolella suoritettavilla lennoilla kauempana pakkolaskuun soveltuvasta maa-alueesta kuin etäisyydellä, joka vastaa 120 minuutin lentoaikaa matkalentonopeudella. Etäisyys pakkolaskuun soveltuvasta maa-alueesta ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 400 meripeninkulmaa. JAR-OPS Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen (Katso IEM OPS 1.065) (a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa kuljettaa lentoteitse sota-aseita ja -tarvikkeita, elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole antaneet siihen hyväksyntäänsä. (b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sota-aseet ja sotatarvikkeet: (1) sijoitetaan lentokoneessa paikkaan, johon matkustajat eivät pääse lennon aikana, ja (2) tuliaseiden ollessa kyseessä, ovat lataamattomia, elleivät kaikki asianosaiset valtiot ole ennen lennon alkamista antaneet hyväksyntäänsä siihen, että tällaisia sota-aseita ja sotatarvikkeita voidaan kuljettaa tämän kohdan vaatimuksista osittain tai kokonaan poikkeavalla tavalla. (c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen päällikölle annetaan ennen lennon alkua yksityiskohtaiset tiedot kuljetettaviksi tarkoitetuista sota-aseista ja sotatarvikkeista sekä ilmoitetaan niiden sijainti lentokoneessa. [Muutos 1, ] JAR-OPS Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen (Katso IEM OPS 1.070) (a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että sille ilmoitetaan kaikista urheiluaseista, joita aiotaan kuljettaa lentoteitse. (b) Urheiluaseita kuljetettavaksi ottavan lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että aseet: (1) sijoitetaan lentokoneessa paikkaan, johon matkustajat eivät pääse lennon aikana, ellei viranomainen ole todennut tämän vaatimuksen noudattamisen olevan käytännössä mahdotonta ja hyväksynyt muita menettelytapoja, ja B-3

28 JAR-OPS 1 Luku B (2) tuliaseiden tai muiden mahdollisesti ampumatarvikkeita sisältävien aseiden ollessa kyseessä, ovat lataamattomia. (c) Urheiluaseiden ampumatarvikkeita on luvallista kuljettaa matkustajan kuljetettavaksi jättämänä matkatavarana tiettyjä rajoituksia noudattaen ja kohdassa JAR-OPS (a)(3) määritellyn vaarallisten aineiden kuljetussäännöstön (ICAO-TI) mukaisesti [katso JAR-OPS (b)(5)]. [Muutos 1, ] JAR-OPS Henkilöiden kuljettaminen (a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan ole lennon aikana missään lentokoneen osassa, jota ei ole tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen, ellei ilma-aluksen päällikkö ole myöntänyt tilapäistä pääsylupaa: (1) kyseiseen lentokoneen osaan lentokoneen tai siinä olevan henkilön, eläimen tai tavaran turvallisuuden kannalta välttämättömän toiminnan suorittamiseksi; tai (2) lentokoneen osaan, jossa kuljetetaan rahtia tai matkatavaraa ja johon pääsyn lennon aikana on tarkoitettu olevan mahdollista. [Muutos 1, ] JAR-OPS Vaarallisten aineiden tarjoaminen ilmakuljetukseen Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kukaan ei tarjoa eikä hyväksy vaarallisia aineita ilmakuljetukseen, ellei kyseinen henkilö ole koulutettu ja aineet ole asiaankuuluvalla tavalla luokiteltuja, dokumentoituja, hyväksyttyjä, kuvailtuja, pakattuja, merkittyjä ja varoituslipukkeilla varustettuja sekä asianmukaisessa kuljetuskunnossa, siten kuin ICAO-TI:ssä vaaditaan. [Muutos 1, ] JAR-OPS Miehistön velvollisuudet [Katso ACJ OPS 1.085(e)(3)] (a) Miehistön jäsen on vastuussa niiden tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta, jotka: (1) liittyvät lentokoneen ja siinä olevien henkilöiden turvallisuuteen; ja (2) määritellään toimintakäsikirjaan sisältyvissä ohjeissa ja menetelmissä. (b) Miehistön jäsenen on: (1) ilmoitettava ilma-aluksen päällikölle kaikista vioista, puutteista ja toimintahäiriöistä, joiden hän uskoo voivan vaikuttaa lentokoneen lentokelpoisuuteen tai turvalliseen toimintaan, mukaan lukien hätäjärjestelmät; (2) ilmoitettava ilma-aluksen päällikölle kaikista tapauksista, joissa toiminnan turvallisuus vaarantui tai olisi saattanut vaarantua; ja (3) käytettävä kohdan JAR-OPS 1.037(a)(2) mukaista lentotoiminnan harjoittajan poikkeuksellisten tapahtumien ilmoitusjärjestelmää. Ilmoituksen jäljennös on aina toimitettava asianomaiselle ilma-aluksen päällikölle. (c) Edellä oleva kohta (b) ei velvoita miehistön jäsentä tekemään ilmoitusta sellaisesta poikkeuksellisesta tapahtumasta, jonka toinen miehistön jäsen on jo ilmoittanut. (d) Miehistön jäsen ei saa suorittaa tehtäviä lentokoneessa: (1) ollessaan sellaisen huumaavan aineen tai lääkkeen vaikutuksen alaisena, joka saattaa vaikuttaa hänen toimintakykyynsä turvallisuutta heikentävästi; (2) laitesukelluksen jälkeen, ennen kuin siitä on kulunut kohtuullinen aika; (3) verenluovutuksen jälkeen, ennen kuin siitä on kulunut kohtuullinen aika; B-4

29 JAR-OPS 1 Luku B (4) jos hän mistä tahansa syystä epäilee kykyään suorittaa hänelle määrätyt tehtävät; tai (5) jos hän tietää tai epäilee kärsivänsä väsymyksestä tai tuntee itsensä huonokuntoiseksi siinä määrin, että lennon turvallisuus saattaisi vaarantua. (e) Miehistön jäsen ei saa: (1) käyttää alkoholia 8 tuntiin ennen lentotyöhön ilmoittautumiselle määrättyä ajankohtaa tai päivystyksen alkamista; (2) aloittaa lentotyöjaksoa veren alkoholipitoisuuden ollessa yli 0,2 promillea; (3) käyttää alkoholia lentotyöjakson eikä päivystyksen aikana. (f) Ilma-aluksen päällikön oikeudet ja velvollisuudet: (1) Ilma-aluksen päällikkö on vastuussa [kaikkien lentokoneessa olevien miehistön jäsenten, matkustajien ja rahdin turvallisuudesta siitä alkaen, kun hän saapuu lentokoneeseen, siihen asti, kunnes hän poistuu lentokoneesta lennon päätyttyä; (2) ilma-aluksen päällikkö on vastuussa lentokoneen käytöstä ja turvallisuudesta siitä hetkestä alkaen, jolloin lentokone on ensimmäisen kerran valmis lähtemään liikkeelle rullausta varten ennen lentoonlähtöä, siihen hetkeen asti, jolloin lentokone lennon päätyttyä lopullisesti pysähtyy ja sen pääasiallisena voimanlähteenä käytettävä moottori (tai moottorit) sammutetaan;] [(3)] ilma-aluksen päälliköllä on valtuudet antaa kaikki käskyt, joita hän pitää tarpeellisina lentokoneen ja siinä kuljetettavien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi; [(4)] ilma-aluksen päälliköllä on valtuudet poistaa lentokoneesta henkilö taikka rahdin tai matkatavaran osa, jonka hän katsoo voivan uhata lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuutta; [(5)] ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia sellaisen henkilön kuljettamista lentokoneessa, joka näyttää olevan alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena siinä määrin, että lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuus todennäköisesti vaarantuisi; [(6)] ilma-aluksen päälliköllä on oikeus kieltäytyä kuljettamasta sellaisia matkustajia, joiden pääsy maahan on kielletty, taikka karkotettuja tai pidätettyjä henkilöitä, joiden kuljettamisesta saattaisi aiheutua vaaraa lentokoneen tai siinä olevien henkilöiden turvallisuudelle; [(7)] ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että kaikille matkustajille tiedotetaan varauloskäyntien sijainnista sekä kysymykseen tulevien pelastautumis- ja hätävarusteiden säilytyspaikoista ja käytöstä; [(8)] ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että kaikkia toimintamenetelmiä ja tarkistuslistoja noudatetaan toimintakäsikirjan mukaisesti; [(9)] ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia kenenkään miehistön jäsenen suorittavan lentoonlähdön, alkunousun, loppulähestymisen ja laskun aikana mitään muita toimia kuin sellaisia, jotka ovat välttämättömiä lentokoneen turvallisen käytön kannalta; [(10)] ilma-aluksen päällikkö ei saa sallia: (i) lentoarvotallentimen (FDR) tekemistä toimintakyvyttömäksi, pysäyttämistä tai tyhjentämistä lennon aikana, eikä tallentuneiden tietojen poistamista lennon jälkeen silloin, kun on sattunut onnettomuus tai ilmoitusvelvollisuuden alainen vaaratilanne; (ii)ohjaamoäänittimen (CVR) tekemistä toimintakyvyttömäksi tai pysäyttämistä lennon aikana, ellei hän katso, että siihen tallentuneet tiedot, jotka muutoin pyyhkiytyisivät automaattisesti, olisi säilytettävä vaaratilanteen tai onnettomuuden tutkintaa varten, eikä tallentuneiden tietojen poistamista manuaalisesti lennon aikana tai sen jälkeen silloin, kun on sattunut onnettomuus tai ilmoitusvelvollisuuden alainen vaaratilanne; [(11)] ilma-aluksen päällikkö päättää, hyväksytäänkö käyttöön sellainen lentokone, jossa on puuttuvien osien luettelon (CDL) tai minimivarusteluettelon (MEL) mukaan sallittuja puutteita, ja B-5

30 JAR-OPS 1 Luku B [(12)] ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lentoa edeltävä tarkastus on suoritettu. (g) Ilma-aluksen päällikön tai ohjaajan, jonka tehtäväksi lennon suorittaminen on siirretty, on sellaisessa hätätilanteessa, joka edellyttää välitöntä päätöksentekoa ja toimintaa, ryhdyttävä kaikkiin kyseisessä tilanteessa tarpeellisina pitämiinsä toimiin. Tällaisissa tapauksissa hän saa poiketa säännöistä, menettelytavoista ja menetelmistä, jos se on tarpeen turvallisuuden vuoksi. [Muutos 1, ; muutos 3, ; muutos 7, ] JAR-OPS Ilma-aluksen päällikön määräysvalta Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki lentokoneessa olevat henkilöt noudattavat kaikkia ilmaaluksen päällikön antamia laillisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on lentokoneen ja siinä olevien henkilöiden tai omaisuuden turvallisuuden varmistaminen. [Muutos 1, ] [JAR-OPS Lentokoneen rullaus (a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei sen hallussa olevaa lentokonetta rullaa lentopaikan kenttäalueella muu kuin ohjaamomiehistön jäsen, ellei ohjaimissa oleva henkilö: (1) ole lentotoiminnan harjoittajan tai sen nimetyn edustajan asianmukaisesti valtuuttama ja pätevä: (i) rullaamaan lentokonetta; (ii) käyttämään radiopuhelinta; ja (2) ole saanut ohjeistusta lentopaikan asemataso-, rullaustie- ja kiitotiejärjestelyistä, kylteistä, merkinnöistä, valoista, lennonjohdon merkeistä ja ohjeista, vakiosanonnoista ja menetelmistä, ja ellei hän pysty noudattamaan niitä toimintatapoja, joita lentokoneen turvallinen liikkuminen lentopaikalla edellyttää.] [, ] JAR-OPS Pääsy ohjaamoon (a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei muita henkilöitä kuin lennolle määrättyjä ohjaamomiehistön jäseniä päästetä ohjaamoon eikä kuljeteta siellä, ellei kyseinen henkilö ole: (1) työtehtävissä oleva miehistön jäsen; (2) lupien tai lupakirjojen myöntämisestä tai tarkastustoiminnasta vastaavan viranomaisen edustaja, jonka virallisten tehtävien suorittaminen edellyttää ohjaamoon pääsyä, tai (3) ellei ohjaamoon pääsy ole sallittua toimintakäsikirjan mukaisesti ja kuljetus tapahdu siinä annettujen ohjeiden mukaan. (b) Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että: (1) ohjaamoon pääsy ei häiritse tai haittaa lennon suorittamista siten, että turvallisuus saattaisi heikentyä, ja (2) kaikki ohjaamossa kuljetettavat henkilöt perehdytetään kysymykseen tuleviin turvallisuusmenetelmiin. (c) Lopullisen päätöksen ohjaamoon pääsystä tekee ilma-aluksen päällikkö. JAR-OPS Salamatkustus ja luvaton kuljetus Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan piiloudu lentokoneeseen eikä kätke siihen mitään. [Muutos 1, ] JAR-OPS Kannettavat elektroniset laitteet Lentotoiminnan harjoittaja ei saa sallia kenenkään käyttävän, ja sen on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen varmistamiseksi, ettei kukaan käytä lentokoneessa sellaista kannettavaa elektronista laitetta, joka voi vaikuttaa haitallisesti lentokoneen järjestelmien ja laitteiden toimintaan. [Muutos 1, ] B-6

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 1 Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2003 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset:

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. heinäkuuta 2007 Huom. Tämä julkaisu sisältää myös muutoksen 4 (01.12.2006), jota ei julkaista erikseen. Poikkeukset

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. joulukuuta 2006 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso ilmailumääräys OPS M3-14, Kaupallisessa ilmakuljetuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B)

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 3. syyskuuta 2012 Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 18. tammikuuta 2001 2000/0069(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. tammikuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu toisessa käsittelyssä 5. heinäkuuta 2006 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) FI 16/03/2006 YHTEINEN KANTA Neuvoston 9 päivänä maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 6 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR)

Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR) Euroopan lentoturvallisuusvirasto Liite VI luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCC täytäntöönpanosäännöt (IR) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

"LIITE III. Yleiset kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt

LIITE III. Yleiset kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt LIITE rl i rl "LIITE III Yleiset kaupallisessa ilmakuljetuksessa sovellettavat tekniset vaatimukset ja hallinnolliset menettelyt OPS 1 : Kaupallinen ilmakuljetus (lentokoneet) Sisältö (julkaisuasu) LUKU

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) FI 16/03/2006 YHTEINEN KANTA Neuvoston 9 päivänä maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034508/02 Liitteet I ja II.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034508/02 Liitteet I ja II. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) FI 16/03/2006 YHTEINEN KANTA Neuvoston 9 päivänä maaliskuuta 2006 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. elokuuta 2002 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite VII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCO täytäntöönpanosäännöt (IR)

Liite VII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCO täytäntöönpanosäännöt (IR) Euroopan lentoturvallisuusvirasto Liite VII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa NCO täytäntöönpanosäännöt (IR) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla

Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla 1 (14) Antopäivä: 19.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Lentoturvallisuushallinnon antamat

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

SMS ja vaatimustenmukaisuuden

SMS ja vaatimustenmukaisuuden SMS ja vaatimustenmukaisuuden valvonta Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuuden hallintajärjestelmä, SMS ICAO Document

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset

Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset Ilmailumääräys 1 (5) Antopäivä: 29.3.2011 Säädösperusta: Ilmailulain 69 Voimaantulopäivä: 15.4.2011 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ilmailumääräyksen, 3.6.2005 Soveltamisala: Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. kesäkuuta 2002 Joint Aviation

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. kesäkuuta 2000 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Lentokelpoisuus-seminaari, Helsinki 21.3.2016 Erik Korpijärvi, Pertti Aaltio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ohjelma EASA OPS ja Part-NCO/Part NCC

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

Part-NCO ja erityislentotoiminta

Part-NCO ja erityislentotoiminta Part-NCO ja erityislentotoiminta Laskuvarjotoimikunta Simo Aro 22.4.2017 1 Agenda Yleistä NCO:sta Riskinarviointi ja tarkistuslista Istuinvyöt Minimivarusteluettelo Lisähapen käyttö Turvallisuusohjeistus

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-8 muutos 1 17.6.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOTOIMINTAKÄSIKIRJAVAATIMUKSET ANSIOLENTOTOIMIN-

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. joulukuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Valtuutettu huoltohenkilöstö 3. huhtikuuta 1998 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien

Lisätiedot

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä 1 (7) 14 Antopäivä: 16.3.2016 Voimaantulopäivä: 16.3.2016 Säädösperusta: ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät ARO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät Muutostiedot: Uusi ohje Voimassa:

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 5 1. maaliskuuta 2006 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1,

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX

LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013. KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [...](2013) XXX luonnos LIITE EASAN LAUSUNTOON 7/2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu XXX jolla muutetaan ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 3 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL

Lisätiedot

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT

MUUTOSTYÖT I L M A I L U L A I T O S TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT MUUTOSTYÖT TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMIIN ILMA-ALUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOSTYÖT AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja huolto AIR M5-10 Ultrakevyiden lentokoneiden lentokelpoisuus,

Lisätiedot

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien GA Vaihe II Jyrki Laitila. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Seminaari lentokelpoisuushenkilöstölle ja ilmaaluksien omistajille 21.3.2016 GA Vaihe II Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Lyhyt yksikön esittely Historiaa lyhyesti GA Phase

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJM -ALAN OPEROINTIHENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJM -ALAN OPEROINTIHENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 04.04.2016 SIM-He-Lv-018 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 SOTILASILMAILUN TVJM -ALAN OPEROINTIHENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. kesäkuuta 2003 Joint Aviation

Lisätiedot

Lentotoimintavaatimukset. Yleisilmailu

Lentotoimintavaatimukset. Yleisilmailu Lentotoimintavaatimukset Yleisilmailu SISÄLLYS Alkusanat... 10 Lukuohje... 12 LUKU A - YLEISET VAATIMUKSET... 14 NCO.GEN.100 Toimivaltainen viranomainen... 14 FI.NCO.GEN.100 Toimivaltainen viranomainen...

Lisätiedot

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas

Miten huolletaan 11/30/09. Aki Suokas Miten huolletaan 11/30/09 Aki Suokas Lentokelpoisuuden perusfilosofia uusi ilma-alus käyttöön OPEROINTIA Lentokelpoisuuden hallinta HUOLTO Lentokelpoisuuden tarkastukset "katsastus" myynti pois Lentokelpoisuuden

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot Ilmailuohje 1 (8) Antopäivä: 10.3.2011 Voimaantulopäivä: 18.3.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 69, Ilmailumääräys OPS M3-14 kohta 2.1, JAR-OPS 3 -vaatimusten kohdan 3.005

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. elokuuta 2005 Joint Aviation

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Euroopan unionin säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset

Euroopan unionin säädöksiä täydentävät lento- ja työaikarajoitukset 1 (7) Antopäivä: XX.9.2014 Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: XX.9.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan ilmailumääräys

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5

ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 ILMAILUMÄÄRÄYS TRG M1-5 muutos 2 10.2.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi TARKASTUSLENTOTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tämä määräys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

RISTITAULUKKO: OSA NCO JA SITÄ VASTAAVAT KANSALLISET ILMAILUMÄÄRÄYKSET

RISTITAULUKKO: OSA NCO JA SITÄ VASTAAVAT KANSALLISET ILMAILUMÄÄRÄYKSET RISTITAULUKKO: OSA NCO JA SITÄ VASTAAVAT KANSALLISET ILMAILUMÄÄRÄYKSET Tähän taulukkoon on koottu Lentotoiminta-asetuksen osan NCO luvut A, B ja D sekä niitä vastaavat vanhat kansalliset ilmailumääräykset.

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) 1. joulukuuta 2006 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT MENETELMÄT

Lisätiedot

Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO

Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO Ilmailun sääntelyn sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Yksikönpäällikkö Kirsi Lähteenmäki-Riistama Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lentotoiminta-asetus

Lisätiedot

Liite VIII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa SPO täytäntöönpanosäännöt (IR)

Liite VIII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa SPO täytäntöönpanosäännöt (IR) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 16.4.2012 Liite VIII luonnokseen komission asetukseksi lentotoiminnasta (OPS) Osa SPO täytäntöönpanosäännöt (IR) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009

Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri. Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Lentoliikenteen turvallisuus Ilmailun turvallisuuskulttuuri Kim Salonen Ylijohtaja 7.9.2009 Ilmailun turvallisuus Ilmailu on perusluonteeltaan riskialtista toimintaa Turvallisuuden parantaminen ja ylläpitäminen

Lisätiedot

FE(A) kertauskoulutus

FE(A) kertauskoulutus FE(A) kertauskoulutus 8.11.2013 POH/AFM POH:n rakenteen tuntemus Tiedon löytäminen Käyttörajoitukset Nopeusrajoitukset Paino- ja painopisterajoitukset Hätätoimenpiteet ulkoamuistettavat POH/AFM Normaalitoiminta

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikennemääräys

Kaupunkiraideliikennemääräys 1 (6) TRAFI/ Antopäivä: xx.xx.2015 Voimaantulopäivä: 01.03.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki kaupunkiraideliikenteestä (xx/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti, 7 :n 5 momentti, 8 :n 6

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot