Yhtymähallitus Liite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuoden 2011 toiminnasta. Karviaisen johtoa on ollut tarkastuslautakunnan kokouksissa kuultavana seuraavasti: Yhtymän hallituksen uuden puheenjohtajan haastattelu (Yhtymähallituksen puheenjohtaja) Yhtymän tilinpäätös 2010 (Kuntayhtymän johtaja) Osavuosikatsaus (Kuntayhtymän johtaja) Työikäisten terveyspalvelupäällikkö (Terveyspalvelupäällikkö) Johtavan ylilääkärin esittäytyminen (Johtava ylilääkäri) Hallinto- ja talouspäällikkö esittäytyy (Hallinto- ja talouspäällikkö) Vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä esittäytyy (Johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut) Karviaisen sosiaalipalvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä esittäytyvät (Sosiaalipalvelupäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä) Yhtymän nykytilanne ja Nummi-Pusulan mahdollisen eron vaikutukset Karviaisen toimintaan (Yhtymähallituksen puheenjohtaja) Nummi-Pusulan mahdollisen eron vaikutukset Karviaisen toimintaan (Nummi-Pusulan kunnanjohtaja) Kuntayhtymän tilinpäätös 2011 (Kuntayhtymän johtaja) Kuntayhtymän tilinpäätös 2011 (Kuntayhtymän johtaja) Tarkastuslautakunnan pyytämät vastineet (Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja) Karviaisen johto on laatinut muistion tarkastuslautakunnan kertomuksessaan esittämien eräiden asioiden osalta. 3. Vuoden 2010 arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta laadittu muistio käsiteltiin Karviaisen yhtymähallituksessa / Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet v Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan todennut, että koska Karviainen on talousarvioasiakirjassaan esitellyt valtakunnallisen KASTE-

2 ohjelman tavoitteet, olisi perusteltua seurata tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että mikäli Karviainen ei voi tai halua seurata näiden tavoitteiden toteutumista, tulee sen jättää ne pois toimintasuunnitelmasta. Sekä PARAS-hanke että KASTE-ohjelman tavoitteet ovat valtakunnallisia politiikkaohjelmia, jotka suuntaavat kehittämisen hankerahoitusta STM:n osalta. Päättyneen valtakunnallisen KASTE-ohjelman hankevuodet olivat KASTE-ohjelman tavoitteet on esitelty talousarviossa, jotta päättäjille muodostuisi käsitys sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tavoitteista (Sosiaali- ja terveysministeriön taso) ja siitä mihin Karviaisen tavoitteet ja kehittämistyö asettuu tässä kokonaisuudessa. Karviaisen tavoitteet noudattelevat valtakunnallisia linjauksia, mutta Karviaisen tavoitteet on kuvattu talousarviokirjassa erikseen. Karviainen toki seuraa myös valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista, mutta pääosin (vanhustenhuollon tavoitteita lukuun ottamatta) tieto ei ole vielä saatavilla kun edellisen vuoden tilinpäätöstä tehdään ja sen vuoksi niitä ei ole otettu Karviaisen talousarviotavoitteiksi eikä niitä raportoida toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunnan ohjeistuksen mukaisesti valtakunnalliset tavoitteet tullaan jatkossa jättämään pois talousarvioasiakirjasta. Niitä voidaan esitellä Karviaisen hallitukselle kokousten yhteydessä. (Liite 1. KASTE-indikaattorit Karviainen, Tässä vastineessa kommentoidaan ainoastaan niitä kohtia arviointikertomuksessa, joista tarkastuslautakunnalla on ollut huomautettavaa ja Yhteiset toiminnot ja hallinto toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään joka toinen vuosi. Ensimmäisten asiakaskyselyjen tulokset on raportoitu yhtymähallituksessa ikäihmisten linjan osalta ja työikäisten linjan osalta. Seuraavat asiakaskyselyt tehdään vuonna Eräät indeksit Indeksien aikasarjatarkastelua vaikeuttaa tällä hetkellä indeksien jatkuva kehitystyö, jossa indeksin muodostavia elementtejä vaihdellaan vuosittain. Näin ollen vaikuttaisi siltä, ettei riitä uusimman indeksiluvun liittäminen edellisen vuoden taulukkoon, vaan aikasarjatarkastelu tulisi tehdä aina uudestaan. Lisäksi indeksin vuosittainen vaihtelu on sitä suurempi mitä pienempi väestöpohja on tarkastelun kohteena. Sairastavuusindeksin ja terveydenhuollon ja vanhustyön kustannusindeksin tulkintaa ei tulisi suorittaa absoluuttisena vaan suhteellisena. Indeksit mittaavat kunnan asemaa suhteessa maan keskiarvoon. Kunnan väestön terveystila on saattanut absoluuttisesti nousta, mutta heikentyä suhteessa maan keskiarvoon tai väestön terveydentila on saattanut absoluuttisesti huonontua, mutta parantua suhteessa maan keskiarvoon. 2

3 Taloudelliset tilannearviot ja raportointi Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessaan mm. seuraavaa: Taloudellisten tilannearvioiden luotettavuus on parantunut, mutta siinä on edelleen kehitettävää. Talousarvion laadinnan tulisi perustua edellisen vuoden lukuihin ja perusteltuihin kustannusmuutosarvioihin. Talousarvion muutokset tulee viipymättä saattaa yhtymähallituksen ja jäsenkuntien tietoon. Tarkastuslautakunta suosittaa edelleen controller-toiminnan kehittämistä talouden seurannan parantamiseksi. Vuoden alkupuolella Karviaiseen palkattiin talous- ja hallintopäällikkö. Tarkastuslautakunta pitää toimenpidettä hyvänä, mutta suosittaa edelleen, että vahvistuneita talousresursseja kohdennetaan siten, että edellä mainitut ongelmat poistuvat, jolloin toimenpidettä voidaan pitää riittävänä. Ptky Karviainen toteaa, että vuonna 2011 henkilöstöpäällikön viran tullessa avoimeksi helmikuussa 2011 yhtymähallitus päätti muuttaa ( ) ko. viran hallinto- ja talouspäällikön viraksi. Näin ollen hallinnon resursseja ei lisätty, mutta työn sisältöä suunnattiin uudestaan. Viranhaltija otti tehtävän vastaan elokuussa Vuonna 2011 toiminnan ja talouden seurantaa käsiteltiin Karviaisen yhtymähallituksen kokouksissa seuraavasti: Ptky Karviaisen palvelutasosuunnitelma Vuoden 2010 palveluiden toteutuneiden hintojen vahvistaminen ja vuoden 2010 jäsenkuntalaskutuksen vahvistaminen Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon toteutumat Ptky Karviaisen tilinpäätös vuodelta Raportointisuunnitelma Toteutumaraportit helmikuu Katsaus Ptky Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Lisätalousarvio Nummi-Pusula Lisätalousarvio Karkkila Ptky Karviaisen henkilöstöraportti Toteutumaraportti huhtikuu Katsaus Ptky Karviaisen toimintaan ajalta Ptky Karviaisen arviointikertomus toimintakaudelta Vuoden 2011 talousarvion toteuttaminen Toteutumaraportit elokuu Talousarvio ja vuosisopimus vuodelle Osavuosikatsaus Talousarvion toteutumaraportit lokakuu Toteutumisraportit marraskuulta 2011 ja ennakkotietoa vuoden 2011 tilinpäätöksestä Katsaukset toimintaan ja talouteen on lähetetty jäsenkunnille käsittelyä varten. Kuukausittaiset toteutumaraportit toimitettiin vuonna 2011 jäsenkunnan johdolle. Vuodelle 2012 laadittiin uusi kuukausittainen raportointisuunnitelma, joka perustuu grafiikkaan. Nämä uusitut raportit on yhtymähallitus päätökses- 3

4 sään pyytänyt jäsenkuntien hallintoyksikköä kuukausittain toimittamaan jäsenkuntien kunnanvaltuustoille ja hallituksille. Uusittu raportointijärjestelmä on kohtalaisen työläs, mutta toivottavasti havainnollinen ja mielenkiintoinen. Lisäksi yhtymähallitukselle on raportoitu erilaisista kehittämishankkeista yms. toiminnallisista muutoksista ja niiden toteutumisesta seuraavasti: Vammaispalvelun toimintamallin kehittäminen Karviaisen alueella Sosiaalisen isännöinnin/asumisneuvonnan käynnistäminen Ptky Karviaisen alueella Toimeentulotuen ja vammaispalvelun päätökset vuonna Lasten ja nuorten linjan ajankohtaiset asiat, Kertomukset sosiaaliasiamiehen toiminnasta vuonna Vammaispalveluhanke Terveydenhuoltolain mahdollistama valinnanvapaus Ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Työikäisten palvelulinjan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Strategiakooste toiminta-ajatuksesta tuloskorttiin Yhteiset toiminnot ja hallinto Talousjohdon vahvistaminen, organisaatiorakenteen selkeyttäminen ja tiedotustoiminnan parantaminen Vuonna 2011 henkilöstöpäällikön viran tullessa avoimeksi helmikuussa 2011 yhtymähallitus päätti muuttaa ( ) ko. viran hallinto- ja talouspäällikön viraksi. Näin ollen hallinnon resursseja ei lisätty, mutta työn sisältöä suunnattiin uudestaan. Viranhaltija otti tehtävän vastaan elokuussa Karviaisen organisaatiota muutettiin kesäkuussa 2011 ( ), jolloin siirryttiin 7 keskuspäällikön mallista 6 keskuspäällikön malliin. Uusi organisaatiomalli raportoitiin lokakuussa 2011 julkaistussa talousarviokirjassa. Organisaatiota kuvataan seuraavasti: Karviaisen toiminta pohjautuu elämänkaarimalliin, jonka perusteella Karviainen on jaettu toiminnallisiin palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: lasten ja nuorten palvelulinja, työikäisten palvelulinja ja ikäihmisten palvelulinja. Palvelulinjat jakautuvat kuuteen toiminnalliseen keskukseen. Karviaisen kansanterveystyöstä vastaa johtava ylilääkäri. (Talousarvio ) 4

5 Sittemmin on organisaatiota muutettu siten, että on siirrytty 5 keskuspäällikön malliin Siirtyminen 7 päällikön mallista 5 päällikköön on varautumista Nummi-Pusulan ja Lohjan kuntaliitokseen. Karviaisen tiedotuksen peruslinjaukset ja käytänteet laadittiin elokuun 2010 kehittämisseminaarissa, joiden periaatteiden mukaan alettiin toimia. Peruslinjaukset ja käytänteet hyväksyttiin yhtymähallituksessa Asiakirjaan on kirjattu sisäisen ja ulkoisen viestinnän kohderyhmät, yhteyshenkilöt, sisältö, toteuttamismuodot ja toteuttaja. Toiminnallisten parannusten aikaansaaminen Karviaisen tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja järjestäminen jäsenkuntien asukkaille. Karviainen on ollut toiminnassa 3 vuotta, joka on suhteellisen lyhyt aika toiminnan kehittämisen osalta. Päätehtävän mukaisesti johtamisen keskiössä on ollut palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, joka on vaatinut osakseen koko johdon ja lähiesimiesten johtamisenergian. Kehittämisen keskiössä ovat olleet yhtenäiset toimintakäytännöt Karviaisen alueella ja toimintaohjeiden muuttaminen siten, että ne ohjaavat vaikuttavampaan sosiaali- ja terveystyöhön. Lisäksi kolmen toimintavuoden aikana on toteutettu mittava palvelurakennemuutos kaikilla palvelulinjoilla. Palvelurakennemuutoksen tavoitteena on ollut panostaminen koko väestöä tai koko ikäryhmää koskeviin avopalveluihin ja laitoshoidon vähentäminen kaikilla palvelulinjoilla. Palvelurakennemuutoksen avulla on pyritty taloudellisesti kestävämpään toimintarakenteeseen. Se on merkinnyt panos- 5

6 tusta mm. neuvolatyöhön, lastensuojelun avohuollon tukitoimiin, aikuissosiaalityöhön siten, että viimesijaisen toimeentulon ts. toimeentulotuen osuus on pienentynyt, panostusta ikäihmisten kotihoitoon ja omaishoidon tukeen samalla kun ikäihmisten laitoshoidon osuus ikäryhmässä on pienentynyt. Edellä mainitut palvelurakennemuutokset ovat taloudellisesti merkinneet sitä, että Karviaisen osalta vuonna 2011 sosiaali- ja terveysmenojen kokonaiskasvu oli 2,7 % kun se 61 suurimman tuottajan osalta Suomessa oli keskimäärin 5,9 % (Punnonen, 2012). Lisäksi se on merkinnyt 3 toimintavuoden aikana lastensuojelun menojen pienenemistä 0,7 milj. euroa, aikuissosiaalityön menojen pienenemistä 0,8 milj. euroa ja vuodeosastomenojen pysymisen vuoden 2009 tasolla huolimatta tiukkenevista mitoituksista. Hallintotieteellisessä kirjallisuudessa tätä toimintatapaa nimitetään allokoivaksi tehokkuudeksi (esim. Harisalo, Miettinen, 2004, 70,71). Lisäksi tutkimustiedon mukaan systemaattisen toiminnan kehittämisen aikajänne lasketaan vuosissa (esim. Virtanen, Stenvall, 2011, 164). Kohtuullinen aikajänne kehittämistyölle ja tavoitteiden toteuttamiselle voidaan katsoa olevan valtuustokausi. Kilpailuttamatta jättäminen Kilpailutuksen osalta Ptky Karviainen toteaa, että kolmen toimintavuoden aikana suoritettujen kilpailutusten määrä on kokonaissummaltaan mittava. Tämä on omiaan osoittamaan, että hankinnat on lähtökohtaisesti aina kilpailutettu ja tullaan jatkossakin kilpailuttamaan. Lisäksi Karviainen on kilpailuttanut palveluja, joita ennen Karviaisen aikaa ei ollut koskaan kilpailutettu kuten esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon kilpailutus ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailutus. Myöskään vuokratyövoiman hankintaa ei ennen Karviaisen aikaa ole kilpailutettu. Karviaisessa vuokratyövoiman kilpailutusta on valmisteltu syksystä 2010 lähtien (Liite 2: Vuokratyövoiman kilpailutuksen valmistelu). Kilpailun valmistelun on keskeyttänyt joko kilpailuasetelman äkillinen muutos tai avainhenkilöiden vaihtuminen. Terveydenhuollon palvelut on ollut siitä huolimatta järjestettävä terveydenhuoltolain ollessa ensisijainen laki muihin lakeihin nähden. Lisäksi terveydenhuoltoon liittyvän toiminnan osalta myös aluehallintoviranomaisten valvontatoiminta on ollut hyvin aktiivista, jolloin hoitotakuulain noudattaminen on palvelun tuottamisessa ollut ehdoton minimi. Seuraavassa taulukossa on Ptky Karviaisen kilpailuttamat tavarat ja palvelut vuosina

7 KARVIAISEN SUORITTAMAT KILPAILUTUKSET VUOSINA Hankinta Päätös Vuosiarvo Vakuutukset vuosiarvo Suun terveydenhuollon erikoishammaslääkäri, vuosiarvo viikonloppupäivystys ja suun röntgenkuvaus Hammashoidon instrumentit ja pienlaitteet kertahankinta Hoito- ja sairaalatarvikkeet / vuosiarvo Vanhusten säännölliset päivätoimintakuljetukset vuosiarvo Turvapuhelinpalvelut / vuosiarvo Ateriakuljetusten kilpailutus Karkkilassa vuosiarvo Ensihoito- ja siirtokuljetukset Nummi-Pusulan alue / vuosiarvo Hammashoitokoneyksiköiden hankinta kertahankinta Hoitajakutsujärjestelmä Nummelan vuodeosastolle kertahankinta Hammashuollon tarveaineiden hankinta / vuosiarvo Tekstiilihuoltopalvelut / vuosiarvo Valinehuoltopalvelut / vuosiarvo Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut / vuosiarvo Ikäihmisten asumispalvelut ja intervallihoito / vuosiarvo Käsipyyheautomaattipalvelut ja vuosiarvo vaihtomattopalvelut -hankinta Siivous- ja puhdistusaineet, keittiön puhdistusaineet, vuosiarvo siivoustarvikkeet sekä roskapussit ja jätesäkit -hankinta Lasten sijaishuollon palvelujen hankinta / vuosiarvo Pehmopaperit ja kertakäyttöastiat -hankinta vuosiarvo Hammashoitokoneyksiköiden hankinta kertahankinta Vuokratyövoiman hankinta lääkärit ja hoitajat / vuosiarvo Husin kilpailuttamia asioita Diabetes- ja uniapneatarvikkeet Lääkkeet Puhelinpalvelut Tilintarkastus vuosiarvo vuosiarvo vuosiarvo Puhti kilp vuosiarvo Puhti kilp. Olemme mukana KL-Kuntahankintojen kilpailuttamissa sopimuksissa: Toimistotarvikkeet Kopiokonepaperit Monitoimilaitteet vuosiarvo Yhteensä Lisäksi Puhdin kilpailuttamia Pöytätyöasemat ja kannettavat tietokoneet Työasema- ja verkkotulostimet MS-lisenssit Puhelinlaitteet AV-laitteet Karviaisen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa kansanterveystyön palveluja Karviaiseen virka- ja työsuhteessa olevalla henkilöstöllä, jolloin myös johtamisen keskiössä ovat rekrytoinnit henkilöstösuunnitelman mukaisiin vakansseihin. Toiminnan aloitustilanteeseen nähden Karviaisen virkalääkärimäärä on kaksinkertaistunut kolmen ja puolen vuoden aikana. Karvaiseen onkin rekrytoitu näiden reilun kolmen toimintavuoden aikana lääkäreitä seuraavasti: 7

8 Karviaiseen valitut virkalääkärit vuosina Vakanssi Henkilö Päivämäärä Työterveyshuollon ylilääkäri Tommi Komulainen Johtava ylilääkäri Mikko Purhonen Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Vesa Savander Terveyskeskuslääkäri Ardeshir Kia Terveyskeskuslääkäri Harri Stark Työterveyslääkäri Anne Mäntyniemi Terveyskeskuslääkäri Mari Kinnunen Terveyskeskuslääkäri Niko Partanen Terveyskeskuslääkäri Anne Raukko Terveyskeskuslääkäri Jenni-Annika Cramm Terveyskeskuslääkäri Jenni Vesterinen Terveyskeskuslääkäri Lotta Palmén Terveyskeskuslääkäri Jenni Juutilainen Terveyskeskuslääkäri Tomas Storsjö Valelääkärit ja rekrytointiohjeet Valelääkäritapausten osalta Ptky Karviainen toteaa, että ns. valekandin Karviainen peri jäsenkunnaltaan. Karviaisen silloisella vs. johtavalla ylilääkärillä heräsi epäilys ko. henkilön koulutustaustasta. Karviaisen vs. johtava ylilääkäri teki Valviralle tutkintapyynnön kandin lääkäriopinnoista. Tuolloin Valviran Terhikki-rekisteri ei vielä sisältänyt tietoja lääketieteen kandidaateista. Valelääkäri Laiho sen sijaan oli Valviran rekisterissä ja hänen työkokemuksensa viimeisen 10 vuoden ajalta Helsingin ja Lahden kaupungilla on todellinen. Karvaisen esimiesoppaan rekrytointiohje on lähtökohtaisesti ollut hyvin kattava ensimmäisestä laatimisestaan lähtien. Valekandin tapauksen jälkeen lisättiin ohjeisiin, että on varmistuttava hakijan henkilöllisyydestä, henkilön työ- ja opintohistoriaan liittyvien todistusten alkuperäisyydestä riittävällä tavalla ja henkilön oikeudesta harjoittaa ammattiaan. Tarkistus tehdään (asianmukaisesta) viranomaisrekisteristä (Valvira). Sosiaalihuollon henkilöstön pätevyys tarkistetaan siitä yliopistosta, josta päättötodistus on saatu kunnes myös sosiaalialan pätevyydet löytyvät viranomaisrekisteristä. Lisäksi suositellaan myös soitettavaksi henkilön aiemmalle työnantajalle henkilön suostumuksen saamisen jälkeen. Myös ostopalvelusopimusten perusteella työhön otettavan osalta varmistutaan niin ikään oikeudesta harjoittaa ammattia sekä sopimuksia solmittaessa tulee edellyttää, että palvelun tuottaja hoitaa asianmukaisesti luvat/ilmoitukset valvontavelvollisille viranomaisille. Koska ilmeni, että myös Valviran rekisterissä voi olla virheitä, valelääkäritapauksen jälkeen lisättiin rekrytointiohjeisiin, että oikeudesta harjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattia kirjataan tarkistamispäivämäärä webtallennusohjelmassa tehtävään virkamääräyksen tai työsopimuksen lisätietoja kohtaan. Lisäksi selvitetään työntekijän mahdolliset sidonnaisuudet eli omistaako hän, onko hän hallituksen jäsen tai työskenteleekö hän organisaatiossa, jolta Perusturvakuntayhtymä Karviainen ostaa tai voisi ostaa tuotteita tai palveluja. 8

9 Sisäisen valvonnan ohjeet Karviaisen yhtymähallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ohjeet Tilintarkastajien raportin (s. 18) mukaan sisäisen valvonnan vastuut on yleisohjeessa asianmukaisesti määritelty muiden kuin kuntayhtymän henkilöstön osalta. Suosittelemme, että yleisohjeessa todetaan myös koko henkilöstön vastuu sisäisestä valvonnasta. Henkilöstö toteuttaa vastuutaan noudattamalla kuntayhtymän ohjeita ja esimiesten määräyksiä. Tarkastusraportin johdosta sovittujen toimenpiteiden mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeisiin tehtiin seuraavat lisäykset ( ): Sisäisen valvonnan toteuttajiin lisättiin johdon, päälliköiden ja muiden esimiesten lisäksi kuntayhtymän henkilöstö. Tilivelvollisiin lisättiin yhtymähallituksen, johtajan ja linjajohtajien lisäksi keskuspäälliköt. Arkistonmuodostussuunnitelma asianhallintajärjestelmässä todettiin valmiiksi. Ensimmäistä ohjetta 2010 laadittaessa arkistonmuodostussuunnitelma oli vielä kesken. Lisättiin, että sopimukset skannataan sähköiseen sopimuksenhallintajärjestelmään. Ensimmäistä ohjetta laadittaessa sähköinen sopimushallinta ei ollut vielä käytössä. Mitä tulee tarkastuslautakunnalle toimitettaviin tietoihin Ptky Karviainen pyytää, että jatkossa tietopyynnöt toimitetaan Karviaiselle kirjallisesti selkeine ohjeineen pyydetyn tiedon sisällöstä Lasten ja nuorten palvelulinja Neuvoloiden asiakastyytyväisyyskyselyn osalta tarkastuslautakunta huomauttaa, että sillä ei ole ollut käytettävissään materiaalia, joka mahdollistaisi kyselyn paremman arvioinnin. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olisivat olleet saatavilla kyselystä vastanneelta esimieheltä. Karviaisessa ei ole ollut tietoa siitä, että ne olisi tullut toimittaa tarkastuslautakunnalle. Jatkossa on hyvä saada tieto siitä mitä materiaalia tarkastuslautakunta odottaa Karviaisen toimittavan tarkastuslautakunnan käyttöön. Tarkastuslautakunta toteaa, että ennalta ehkäisevään työhön on lisättävä resursseja, koska lastensuojelussa ei ole päästy lakisääteisiin käsittelyaikoihin. Asiaa on käsitelty kuntayhtymähallituksessa keväällä 2012 ja lastensuojeluun on lisätty tuolloin yksi sosiaalityöntekijän vakanssi vakinaistamalla avohuollon koordinaattorin määräaikainen tehtävä. Samassa yhteydessä on sovittu, että vuoden 2013 talousarvioprosessin yhteydessä lastensuojeluun toteutetaan tehtävärakenneuudistus, jolla työtä saadaan kohdennettua enemmän asiakastyöhön ja tuolloin myös resurssia vahvistetaan siten, että vuoden 2013 alusta päästään lain mukaisiin käsittelyaikoihin. Vuoden 2012 alusta Karviaisessa on myös ollut lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, joka on parantanut merkittävästi työn koordinointia ja työntekijöiden ohjausta. Tämä ennakkotietona tarkastuslautakunnalle vuoden 2012 toiminnasta. 9

10 Vuonna 2011 keskityttiin varhaisen tuen vahvistamiseen siten, että neuvolaja kouluterveydenhuollon palvelut ovat asetuksen mukaisia. Koska kaikkia osa-alueita ei ole mahdollista vahvistaa samanaikaisesti, priorisoitiin resurssilisäyksiä siten, että liikkeelle lähdettiin kaikkein varhaisimmasta tuesta. Näkemyksemme mukaan muulla tavoin ei ole mahdollista pitkällä tähtäyksellä vaikuttaa korjaavan työn kustannuksiin. Tarkastuslautakunta esittää mietittäväksi mittaria, jonka avulla voidaan todentaa avohuollon toimivuus. Lasten ja nuorten palvelulinjalla on koko linjan läpäisevänä tavoitteena lasten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen. Tavoitteen toteutumista on mitattu sillä, että sijoitukset kodin ulkopuolelle vähenevät. Tämä osaltaan kertoo myös siitä, että avohuollon tukitoimin on voitu auttaa lastensuojelun asiakkaana olevia lapsia ja perheitä. Mittari on toki karkea ja olemme valmiita miettimään asian toteamiseksi myös muita mittareita. KASTE-ohjelman mukaisista tavoitteista koulutuksen ulkopuolelle jääneistä vuotiaista, toimeentulotukea saaneiden vuotiaiden osuuksista ja tupakoivien vuotiaiden osuuksista ei ole ollut käytettävissä tietoa vuodelta 2011 tilinpäätöksen tekovaiheessa ja sen vuoksi ne eivät ole olleet Karviaisen talousarviotavoitteina. Lasten ja nuorten palvelulinja päivittää vuosittain yhdessä kuntien sivistystoimien kanssa lakisääteistä Lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelmaa, johon on kerätty kattavasti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyvää tilastotietoa. Tämä asiakirja hyväksytään kuntien valtuustoissa ja on tietolähteenä myös tarkastuslautakunnan käytettävissä Työikäisten palvelulinja Työikäisten palvelulinja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Arviointikertomuksessa viitataan edelleen KASTE ohjelman tavoitteisiin, joita työikäisten palvelulinjalla ei ole asetettu talousarviovuoden 2011 sitoviksi tavoitteiksi. Näin ollen niiden tuloksia ei ole raportoitu tilinpäätöksen yhteydessä. Työikäisten palvelulinjan talousarviotavoitteet on kuvattu Karviaisen talousarviokirjassa otsikon Työikäisten palvelulinja tasapainotetut tavoitteet alla. Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelmassa tavoitellaan mm. lääkärivajeen ja hammaslääkärivajeen pienentämistä perusterveydenhuollossa. Vaikkakaan näitä tavoitteita ei ole asetettu sitoviksi tavoitteiksi työikäisten palvelulinjalla vuodelle 2011, on valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti edetty systemaattisesti koko valtuustokauden ajan. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuus on Karviaisen kolmena ensimmäisenä toimintavuotena parantunut merkittävästi. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite pienentää sosiaalityöntekijävajetta ei ole ollut Karviaisen työikäisten palvelulinjan sitova tavoite vuodelle 2011, mutta myös tätä tavoitetta on pyritty edistämään antamalla tukea Karviaisen sosiaalityöntekijöiden pätevöitymisohjelman avulla työntekijöillemme. 10

11 Opiskelevien lukumäärää ei ole sen vuoksi seurattu tilinpäätöksen yhteydessä, koska tavoite ei ole ollut sitova tämän palvelulinjan tavoite vuonna Työikäisten palvelulinja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Työikäisten palvelulinjan taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet budjetoituun nähden, kuten tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan. Tarkastuslautakunnan mukaa ongelmallisimpia kohteita menojen hallinnan kannalta olivat vammaispalvelut ja ostopalvelut. Vammaispalveluista ptky Karvainen toteaa, että palvelut tuotetaan kuntalaisille siten kuin vammaispalvelulaki ne määrittelee. Vammaispalvelulakiin tehtiin muutoksia vuonna 2009 ja näiden muutosten taloudellisten vaikutusten ennakoiminen on ollut haastavaa. Vammaispalveluista merkittävän osan tuottaa Eteva kuntayhtymä, jossa Karviaisen jäsenkunnat ovat kuntayhtymän jäseninä. Talousarvio kehitysvammahuollossa ja muussa vammaishuollossa laaditaan aina edellisen vuoden tosiasiallisten asiakkaiden arvioidun palvelutarpeen perusteella. Palvelutarpeissa tapahtuu kuitenkin talousarviovuoden aikana ennakoimattomia muutoksia ja lisäksi palvelujen piiriin tulee uusia vammaisia. Talousarvio vammaispalveluissa voi vuodessa muuttua merkittävästi. Ostopalveluissa asiakkaiden tarvitsemissa lakisääteisissä palveluissa tapahtui myös talousarviovuoden aikana muutoksia, joita ei ollut mahdollista ennakoida. Työikäisten palvelulinjan toimintaa ohjataan monelta osin tiukasti erillislaeilla, joten palveluja on ollut välttämätöntä hankkia asiakkaille. Lisäksi joiltakin osin määrärahatarpeen arviointi on osoittautunut liian optimistiseksi Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että kotona asuvien kuntouttavasta toiminnasta ei ole tietoja. Ikäihmisten palvelulinjan toiminnan keskeisin tavoite on kotona ja kodinomaisessa yksikössä asumisen tukeminen tarkoituksenmukaisin sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin mahdollisimman pitkään. Kotihoidossa ja vuodeosastohoidossa tehdään kuntouttavaa hoiva- ja hoitotyötä, jossa keskeistä on ikäihmisen omien voimavarojen tukeminen. Kotona asumista tukevaa toimintaa on päivätoiminta, joka on tavoitteellista virikkeellistä ryhmätoimintaa kotona asuville ikäihmisille. Päivätoimintaa oli vuonna 2011 Vihdissä ja Nummi-Pusulassa. Rintamaveteraanien toiminnassa toteutettiin Valtiokonttorin suosittelemaa tuetun kotona kuntoutumisen mallia kaikissa jäsenkunnissa. Säännöllisten, kokonaisvaltaista toimintakykyä tukevien kotikäyntien on todettu edistävän muun muassa mielialaa, turvallisuuden tunnetta ja fyysistä kuntoa. 11

12 6. Henkilöstö 6.1. Henkilöstö Henkilöstö toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstömenot ovat kunta-alalla keskimäärin 60 % toimintamenoista. Karviaisessa henkilöstömenojen osuus toimintamenoista on 32 % eli kustannusrakenne poikkeaa kuntien tavanomaisesta kustannusrakenteesta. Tämä tarkoittaa että Karviaisen alueen asiakkaille monet palvelut järjestetään ostopalveluina esimerkiksi ikäihmisten asumispalvelut, lasten sijaishuolto, kehitysvammapalvelut. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 2,6 milj. eurolla vuonna Henkilöstönäkökulmasta menestystekijänä ovat Karviaisen kehittämiseen sitoutuneet johtajat, esimiehet ja henkilöstö. Karviaisessa pyritään jatkuvasti löytämään keinoja henkilöstön hyvinvoinnin ja riittävyyden edistämiseksi. Henkilöstöraportoinnin tehtävänä on seurata henkilöstön tilan kehitystä kokoavalla tavalla. Tavoitteena on, että henkilöstön rekrytoinnissa onnistutaan. Lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta on kuitenkin ollut edelleen pulaa, vaikka tilanne on parantunut verrattuna edellisiin vuosiin. Tarkastuslautakunta on todennut tarkastuskertomuksessaan, että hakijoiden määrää avointa tehtävää kohti ei ole saatu. Karviaisessa on vuonna 2011 siirrytty asteittain Kuntarekryrekrytointityökalun käyttöön, mutta kaikkia avoimia tehtäviä ei ole vielä viety järjestelmään. Näin ollen vuodelta 2011 ei ole ollut koottuna hakijoiden määrää avointa tehtävää kohti, joten sitä ei ole raportoitu. Henkilöstön työssä pysyvyyden edistäminen on Karviaisen keskeinen tavoite. Tavoitetta seurataan ikärakennetta, eläköitymistä, vaihtuvuutta ja sairauspoissaoloja kuvaavilla mittareilla. Arviointikertomuksessa on todettu, että sairauspoissaolojen suhteellisen osuuden seurantaa ei ole saatu. Sairauspoissaoloja seurataan vuosittain sairauspoissaolojen kestolla, sairauspoissaolojen keskimääräisellä lukumäärällä työntekijää kohti ja diagnoosien mukaan (neljä eniten sairauspäiviä aiheuttanutta diagnoosia). Sairauspoissaolot työntekijää kohti ovat vähentyneet. Sairauspoissaolojen kehitystä sekä tarkempaa ja eriteltyä tietoa Karviaisen henkilöstöstä on esitetty Karviaisen henkilöstökertomuksessa 2011 (yhtymähallitus ). Tarkastuslautakunta toteaa, että se ei ole saanut uusimman henkilöstön hyvinvointikyselyn tuloksia. Karviaisessa on tehty ensimmäinen henkilöstökysely vuonna 2009 ja seuraava vuoden 2012 alussa. Henkilöstökyselyn rakennetta on muutettu, mutta sitä verrataan soveltuvin osin vuoden 2009 kyselyyn. Henkilöstökysely toteutettiin alkuvuonna 2012 ja henkilöstökyselyn tietojen kokoaminen ja analysointi olivat kesken tilinpäätöstä ja henkilöstökertomusta 2011 tehtäessä. Kyselyn tulokset valmistuvat syksyllä Tilinpäätöksen henkilöstöä koskevaa osuutta ja henkilöstökertomusta kehitetään edelleen kuvaamaan mahdollisimman hyvin henkilöstön tilaa. Tarkastuslautakunta tuo esille kohdassa Muita huomioita, että Länsi- Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Luksian kautta on tullut esille on- 12

13 gelma, joka koskee Lostia ja Karviaista. Sen mukaan terveydenhuoltooppilaitoksen on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta saada välttämättömiä työharjoittelupaikkoja oppilailleen Lostin ja Karviaisen alueella. Ptky Karviainen toteaa, että Karviaisessa oli opiskelijoiden työharjoittelupäiviä yhteensä 3056 ja opiskelijoita 130 vuoden 2011 aikana. Luksian opiskelijat olivat työharjoittelussa 1417 päivää, joka on 46,4 % kaikista Karviaisen työharjoittelupäivistä. Lähihoitajaopiskelijoita oli 59 % kaikista opiskelijoista, toiseksi eniten oli sairaanhoitajia 27,6 %. Opiskelijoista 69,2 % oli Karviaisen jäsenkunnista, muista kunnista 3 % ja ei tietoa 27,6 % (Liite 3: Opiskelijat 2011). Kaikilta opiskelijoita pyydetään palautetta työharjoittelujaksolta ja palautteet kootaan yhteen vuosittain (Liite 4:Opiskelijoiden ja sijaisten antama palaute yksiköille 2011). Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista ja opiskelijat ovat kokeneet Karviaisen yksiköt opiskelijamyönteisenä. 7. Yhteenveto Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että Karviainen on onnistunut vakiinnuttamaan elämänkaari-ajattelun organisaationsa toimintatavaksi. Elämänkaarimallin tavoite on asiakaskeskeinen palvelurakenne. Tarkastuslautakunta toteaa lisäksi, että operatiivisen ja taloudellisen toiminnan mittareita on määritelty käyttöön riittävästi, mutta mittareiden käyttöä lautakunta pitää riittämättömänä. Perusturvakuntayhtymä Karviainen toteaa, että Karviaisen toiminnassa käytetään merkittävä määrä mittareita toiminnan seuraamiseen ja arvioimiseen, mutta todennäköisesti mittareita ja niiden käyttöä tulee avata entistä enemmän myös talousarviokirjassa. Kunkin palvelulinjan jokaisessa keskuksessa laaditaan vuosittain tuloskortit, joiden avulla asetetaan tavoitteet yksiköille ja mitataan niiden tuloksia. Talousarviokirjassa on kuitenkin asetettu tähän saakka vähemmän suoraan mitattavia tavoitteita ja enemmänkin laaja-alaisia tavoitteita, joiden saavuttamisen mittaaminen tapahtuu palvelulinjojen keskuksissa. Tämä saattaa antaa väärän kuvan siitä, miten Karviaisessa seurataan toimintaa ja mitataan tuloksia. Jatkossa yhteistyötä tarkastuslautakunnan kanssa tulee tiivistää tältä osin, jotta tarkastuslautakunnalle muodostuu oikeampi kuva mittaamisen asteesta Karviaisen toiminnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE ohjelman mukaiset tavoitteet jätetään jatkossa pois Karviaisen talousarviokirjasta, jotta niitä ei sekoiteta Karviaisen asettamiin sitoviin tavoitteisiin. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tavoitteena on toiminnan läpinäkyvyys ja luotettavuus, joten Karviainen toivoo tarkastuslautakunnalta selkeitä tietopyyntöjä, jotta Karviaisesta voidaan toimittaa kaikki tarvittava tieto tarkastuslautakunnan käyttöön. Tarkastuslautakunnan arvioon johtamisen ongelmien kärjistymisestä Karviaisessa yhtymähallitus toteaa, että kuntayhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaavat yhtymähallitus ja kuntayhtymän johto. Yhtymähallitus ottaa huomioon tarkastuslautakunnan kertomuksessaan mainitsemat asiat, mutta 13

14 päätöksissään tekee ratkaisuja, joiden arvioi hyödyttävän kokonaisuutta parhaiten kussakin päätöksentekotilanteessa. Nämä päätökset voivat olla ristiriidassa tarkastuslautakunnan näkemyksen kanssa, mutta Karviaisen yhtymähallitus ottaa niistä vastuun. (rlr/sk/ph/rt/lf) Liitteet: 1. Kaste-indikaattorit , Karviainen 2. Vuokratyövoiman kilpailutuksen valmistelu 3. Opiskelijat Opiskelijoiden antama palaute yksiköille 2011 Lähteet: Harisalo Risto & Miettinen Ensio, Hyvinvointivaltio. Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys. Tampereen yliopistopaino. Punnonen Heikki, Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2011 tammijoulukuun nettotoimintamenoja ja vertailua edellisvuoteen ja talousarvioihin. Kooste 59 suurimman kunnan ja Eksoten ja Kainuun maakunnan ensitiedoista ja tilanteista. Kuntaliitto Ptky Karviainen Talousarvio 2012, Virtanen Petri, Stenvall Jari, Julkinen johtaminen. Tietosanoma. Tallinna. 14

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallitus 191 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 76 17.06.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 275/02.02.01/2013 Yhtymähallitus 26.3.2013 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012 Yhtymähallitus 26 26.03.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 3/02.02.02/2012 Kyh 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.2.2012 29 Liite 8, (salainen) 1 27.2.2012

Yhtymähallitus 28.2.2012 29 Liite 8, (salainen) 1 27.2.2012 Yhtymähallitus 28.2.2012 29 Liite 8, (salainen) 1 TOIMENPITEET TILINTARKASTAJIEN RAPORTIN JOHDOSTA Tilintarkastajat ovat antaneet 26.1.2012 päivätyn raporttinsa vuokratyövoiman ostopalvelujen tarkastuksesta.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Yhtymähallitus 22.5.2012 64 Liite 5 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. 31.3.2012 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta

Lisätiedot

Kyh 152 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011

Kyh 152 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011 Yhtymähallitus 152 20.11.2012 Yhtymäkokouskutsu 1/02.02.02/2011 Kyh 152 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011 232/02.06.01/2012 Kyh 27.3.2012 38 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. 30.6.2012 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1. 30.6.2012. Osavuosikatsaus on toiminnan

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA

Kyh Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA 1 Kyh 25.1.2011 13 Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA 2 Tiivistelmä Karviaisen palvelutasosuunnitelman vaikutuksista Nummi-Pusulan osalta Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallitus 170 20.08.2012 Kaupunginvaltuusto 36 03.09.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2011 152/02.05.01/2012 Kyh 38 27.03.2012 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87

Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87 Yhtymähallitus 27.8.2013, liite 87 1 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2012 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 24.4.2013 arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95 Yhtymähallitus 95 14.10.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 95 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös / /2014. Yhtymähallitus 33

Yhtymähallitus Tilinpäätös / /2014. Yhtymähallitus 33 Yhtymähallitus 33 22.03.2016 Tilinpäätös 2015 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 33 Kuntalain 113 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 266 13.09.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 92 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 252 23.11.2015 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 195/02.02/2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 81 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OMAKOTI - LÄNSI- JA KESKI-UUSIMAA ASIAKASKOKEMUSKESKUSTELU Merja Salmi Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kunnanhallitus 228 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 47 24.09.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2014-2017 143/00.01.02/2013

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma Kaupunginhallitus 329 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 121 11.11.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma 2013-2016 344/00.04.01/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 93 Kuntayhtymän johtajan

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 1/2017 Kokousaika: 2.2.2017 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot