Viihdytään Lapualla! Simpsiö Joupiska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viihdytään Lapualla! Simpsiö Joupiska"

Transkriptio

1 LAPUA Perhekoon kaupunk En famljevänlg stad 2015 Vhdytään Lapualla! ALLA TRIVS I LAPPO! Smpsö Joupska

2 Perhekoon kaupunk En famljevänlg stad Tervetuloa Lapualle Välkommen tll lappo Lapua on non asukkaan elosa kaupunk Etelä-Pohjanmaalla. Täällä kulttuurelämä on rkasta ja vapaa-ajan tarjonta laajaa. Kulttuurkeskus Vanha Paukku, Smpsön laskettelukeskus sekä kaupungn museot, gallerat, ateljeet, teattert, tapahtumat, umalat sekä urheluksat, -hallt ja -kentät ptävät nn lapualaset kun veraljammekn vreänä. Peltolakeuksen, joken sekä Smpsön vuoren ansosta luonnonrauhastakn vo Lapualla nautta monenlasssa masemssa. Halustpa vettää pävän yksn, kaksn ta koko perheen vomn, remukkaast ta rauhallsest, Lapualla vhdyt varmast. Ssältö Innehåll LUONTO JA AKTIVITEETIT NATUR OCH AKTIVITETER Smpsö Joupska Kulttuur ja hstora KULTUR OCH HISTORIA s. 4 s 6 s. 8 s. 20 Lappo med sna crka nvånare är en lvfull stad med ypperlgt läge mtt Sydösterbotten. Staden är känd för stt blomstrande kulturlv och breda frtdsutbud. Kulturcentret Vanha Paukku, Smpsö skdcenter och alla ntressanta museer, galleror, ateljéer, teatrar, evenemang, badnrättnngar samt drottstävlngar, -hallar och -planer garanterar att både lappoborna själva och besökare trvs. Naturomgvnngarna präglas av åkerslätter, åar och älvar samt Smpsöberget. Här kan du fra en toppensemester ensam, tvåsam eller med hela famljen, aktvt och energskt eller lugnt och avslappnat. OSTOKSET, RUOKA & MAJOITUS SHOPPING, MAT & LOGI TAPAHTUMAT EVENEMANG KARTTA KARTA s. 26 s. 2 s. 4 PALVELUHAKEMISTO SERVICEFÖRTECKNING s. 6 2

3 LUONTO JA AKTIVITEETIT NATUR OCH AKTIVITETER Luonto ja aktvteett NATUR OCH AKTIVITETER Lapuan luonto- ja lkuntakohteet ptävät aktvsena ympär vuoden. Lakeusmasemen keskellä kohoava Smpsö on läntsen Suomen suurn monrntenen laskettelukeskus. Kokonasuuteen kuuluvat vs rnnettä, näkötorn, vtotettu luontopolku ja maastopyörärett, kntorastverkosto, ympärvuotsessa käytössä oleva K 55-hyppyrmäk sekä hupulla sjatseva ravntola. Joet houkuttelevat kalastamaan, venelemään ja rstelemään; tallt, radat, hallt sekä umalat ptävät huolta stä, että lajlle kun lajlle löytyy pakkansa. Det fnns ett stort antal ntressanta natur- och motonsplatser Lappo. Mtt slättlandskapet reser sg Smpsö, västra Fnlands största skdcenter. Centret har fem nedfarter, utsktstorn, markerad naturstg och MTB-led, orenterngsnät, K 55-backe för året runt-bruk samt topprestaurang. Älvar fnns för den som vll fska, åka båt och kryssa och stall, banor, hallar och badnrättnngar för motons- och drottsntresserade, något för envar med andra ord. 4 5

4 LUONTO JA AKTIVITEETIT NATUR OCH AKTIVITETER Läntsen Suomen ykkönen NUMMER ETT I VÄSTRA FINLAND SIMPSIÖ HIIHTOKESKUS 0 vuotta smpsö SKIDCENTER 0 år 22 Smpsön hhtokeskuksen rakentamnen alko 1985, Lapuan Vrkän tomesta tehdyn maakaupan jälkeen. Rntellä laskettelu alko 14. joulukuuta samana vuonna. Ala-asemalle rakennettu huoltarakennus sa jo seuraavana vuonna seurakseen kahvla Hornantuutn ja yläasemalle rnneravntola Tavaanpankon. Rnteden profla on vuosen mttaan muotoltu palvelemaan entstä paremmn erlasa käyttäjä varten. Kun turvallsuus ja ptken jonojen välttämnen ovat koko ajan olleet hhtokeskuksen tavaramerkkenä, on hssen kunnosta pdetty huolta sekä kehtetty lumetus- ja lppujärjestelmä. Rnteden aukolopäven määrä on vahdellut 100 pävän molemmn puoln ja lunta on yleensä rttänyt ptkälle kevääseen. Kävjämäärä on 2000-luvulla vakntunut kävjään ja vme vuosna on päästy taas yl asakkaan määrn. Koululasryhmät ovat arkpävsn suurn käyttäjäryhmä. Vkonloppusn rnteet, mökkkylän ja hljattan valmstuneen hotelln valtaavat perheet ja yrtykset. Smpsönvuor Oy vastaa hhtokeskuksen rakentamsesta ja ylläptämsestä ja rnteden pyörttämsestä Rnnemestart Oy Första spadtaget för Smpsö skdcenter togs år 1985 efter en markaffär som Lapuan Vrkä tagt ntatvet tll. Backarna togs bruk den 14 december samma år. Servcebyggnaden vd nedre statonen fck redan nästa år sällskap av ett café, Hornantuutt, och vd övre statonen en backrestaurang, Tavaanpankko. Under årens lopp har backarna utformats för att passa olka användare ännu bättre. Skdcentret har ända från början satsat på säkerhet och undvkande av lftköer, bl.a. genom att se tll att lftarna alltd fungerar perfekt och utveckla smdga snötllverknngs- och bljettsystem. Backarna är öppna ca 100 dagar om året och snöläget har normalt vart bra långt n på våren. Antalet besökare per år låg under 2000-talet på och har de senaste åren åter överskrdt Under veckosluten sjuder det av lv backarna, stugbyn och det nylgen färdgställda hotellet. Besökarna består huvudsaklgen av famljer och företag. För byggandet och underhållet av skdcentret svarar Smpsönvuor Oy och för underhållet av backarna Rnnemestart Oy INFO Lpunmyynt, vuokraamo Bljettförsäljnng, skduthyrnng INFO Laavu Vndskydd Ravntola / Restaurang Hornantuutt Ykkösrnne Pst ja 4-rnne Pst 2 och pst 4 Peuhapakka Lek- och stojhörna Vtosrnne Pst Harjotusrnne Tränngspst Pulkkamäk Pulkbacke Ravntola / Restaurang Tavaanpankko Huonestohotell / Lägenhetshotell Smpsönkullas Hyppyrmäk 55m kesä/talv Hoppbacke 55m sommar/vnter Hss 1 ja hss 2 Lft 1 och lft 2 Hss ja hss 4 Lft och lft Parkk Park Naruhss Replft Huoltokopp Servcebod Grllkatos Grlltak Luontopolku Naturstg Tykklamp Rytlamp Hhtoladut Skdspår P TERVETULOA LASKETTELEMAAN VÄLKOMMEN OCH ÅK SLALOM Perheystävällnen ykkösrnne, koulurnne ja kuus hssä sekä lmanen naruhss. Smpsöllä on korkeutta 90 meträ ja psn rnne on 600 meträ. Famljevänlg huvudbacke, skolbacke och sex lftar samt en avgftsfr replft. Smpsö är 90 meter högt och längsta nedfarten 600 meter. (06) Smpsönrnteente

5 LUONTO JA AKTIVITEETIT NATUR OCH AKTIVITETER INFO Pohjan maan monpuolsn talvlkuntakeskus 1 2 Pulkkamäk Pulkbacke Perhernne Famljebacke Koulurnne Skolbacke Österbottens mångsdgaste vntersportcenter 4 Parkk Park Street Klparnne Tävlngsbacke L 8 7 Esteetön kuntorett Hnderlös motonsstg 8 K 5km lenkk 5km:s joggnngsbana Kota Kåta 2 4 L Laavu Vndskydd 6 R H V 1 Ravntola Restaurang Hhtokoulu Skdskola Lpunmyynt ja vuokraamo Bljettförsäljnng och skduthyrnng Kouluhss Skollft 1 K 1 2 L Ankkurhsst Ankarlft Sompahss Trsslft H V R 9 Venelatur Båtbrygga Kalastuslatur Fskebrygga Korsu ja tasteluhaudat Korsu och skyttegravar P TERVETULOA LASKETTELEMAAN VÄLKOMMEN OCH ÅK SLALOM Ampumarata Skjutbana Sotlasesterata Mltärhnderbana Kota ja hljentymspakka Kåta och retreatplats Kuus laskettelurnnettä, lastenalue sekä hyvässä kunnossa pdetty street-rnne temppulaskjolle. Joupplanvuorella on korkeutta 60 meträ ja psn rnne on 400 meträ. Sex skdbackar, barnområde och en välskött street för dem som gllar häftg snowboardåknng. Joupplaberget är 60 meter högt och längsta nedfarten 400 meter. (06) Joupplanvuorente 1, Senäjok 8 9

6 LUONTO JA AKTIVITEETIT natur och aktvteter Hnnasto - Prslsta Smpsö Kauden alussa ja alkaen I början av säsongen och från Joupska Kauden alussa ja alkaen I början av säsongen och från ma t må t suljettu stängd ke pe ons fre la su lö sö ma pe må fre la su lö sö Joulunaka I jultd ( ) Joulunaka I jultd ( ) Maakunnan parhaat näköalat juhln ja llanvettoon! Landskapets bästa fest- och nöjesplats! ma pe må fre ma su må sö Sesonk Säsong ( ) ma pe må fre la su lö sö la su lö sö Hhtokoulu Skdskola ma su må sö Sesonk Säsong ( ) ma pe må fre Ryhmät Grupper la su lö sö Sopmuksen mukaan (sekä Smpsö että Joupska). Enlgt överenskommelse (både Smpsö och Joupska). Ravntola Tavaanpankko Smpsövuoren upessa masemssa asakkalle on tarjolla entstä enemmän palveluja sekä valnnanvaraa. Tavaanpankossa vo järjestää mm. häät, sukujuhlat, syntymäpäväjuhlat, yrtyksen koulutus- ja tykypävät, merkkpäväjuhlat, pkkujoulut, teemajuhlat ym. Laskettelukaudella käytössä ovat 50 hengen sauna- ja kokoustlat ravntolan alakerrassa. Muuna akana ravntolan kakk tlat palvelevat relun 150 hengen juhla. Laskettelukaudella ravntola tarjoaa asakkalleen purtavaa pahmpaan nälkään. Ryhmlle tehdään tlauksesta ykslöllnen menu. Ravntola palvelee laskettelurnteen aukoloakona, muuton sopmuksen mukaan. Tervetuloa! Restaurang Tavaanpankko mtt Smpsöbergets storslagna landskap erbjuder nu ännu fler tjänster och alternatv för gästerna. På restaurang Tavaanpankko kan du ordna t.ex. bröllop, släktträffar, födelsedagspartyn, utbldnngs- och tyky-dagar för företaget, bemärkelsedagsfester, lllajulfester och temaevenemang. Under utförsåknngssäsongen har gästerna tllgång tll bastu- och konferensutrymmen för 50 personer restaurangens nedre vånng. Övrga tder står restaurangens alla utrymmen tll förfogande för festevenemang; plats fnns för 150 personer. Under utförsåknngssäsongen serverar restaurangen läckra måltder för sna gäster. Grupper kan beställa ndvduella menyer. Restaurangen betjänar under slalombackens öppettder, övrga tder enlgt överenskommelse. Välkommen! Ykstystunnt Prvatlektoner 50 mn 100 mn 1 hlö / pers hlöä / pers hlöä / pers hlöä / pers Välnesett / Utrustnng Lsätunt / Extratmme 15 Vanhan lpun aktvonnn yhteydessä hntahyvtystä 2 Prsgottgörelse 2 vd aktverng av gammal bljett Kauden alussa I början av säsongen Ryhmäopetus Gruppundervsnng (hlö/pers.) 2 x 100 mn Lasketteluopetusta vuotalle sekä lumlautaluopetusta vuotalle. 85 Slalomundervsnng för 7-14-årngar samt snowboardundervsnng för 8-14-årngar. Välneet kurssn ajaks / Utrustnng under kursen 20 Wernerkurss Wernerkurs (hlö/pers.) 4 x 100 mn Alottelevlle 5 7 -vuotalle. För nybörjare åldern 5 7 år. 15 Välneet kurssn ajaks / Utrustnng under kursen 40 Hsslput Lftkort Sesonkakana Under säsong - 12 v./år 12+ v./år - 12 v./år 12+ v./år 1h h h h Pävä/Dag Pävälput sesonkakana Dagbljetter under säsong - 12 v./år 12+ v./år 2 pv / dag 6 56 pv / dag pv / dag pv / dag pv / dag pv / dag Kauskortt Säsongkort Koululasryhmät Elevgrupper Sauna- ja kokoustla Bastu- och konferensutrymmen 65 asakaspakkaa Uudstetut saunatlat, 12 hengen sauna, 4 suhkua Karaokelatteet, DVD- ja CD-sotn Käytössä ympär vuoden 65 kundplatser Förnyad bastuavdelnng, bastu för 12 personer, 4 duschar Karaokeanläggnng, DVD- och CD-spelare Öppet året runt Yläkerran ravntolatlat Restaurangutrymmen övre vånngen 100 asakaspakkaa, 40-pakkanen ulkoterass Tom rnneravntolana joulukuusta huhtkuuhun, muuna akana tlauksesta 100 kundplatser Uteterrass med plats för 40 kunder Fungerar som pstrestaurang från december tll aprl, övrga tder enlgt beställnng alle / under 12 v./år 90 yl / över 12 v./år 450 Ssaralennus / Syskonrabatt 20 Yrtyskortt / Företagskort 600 Kauden alussa I början av säsongen 1h 15 2h 18 h 20 Hsslppu / Lftkort h 12 Hsslppu koulurnteeseen / Lftbljett tll skolbacken 6 (Smpsö) Välnesett (suks/lauta) / Utrustnng (skda/bräda) 12 Suks- / lautasett Slalom- / skutrustnng 4h 22 Pävä / Dag 0 Sesonkakana Under säsong 1h 15 2h 16 h 20 4h 22 Pävä / Dag 0 S-Etukortlla saat alennusta ltalpusta! Med S-Förmånskort får du rabatt! Rabatt 4 på kvällsbljetten (4 h) onsdagar vd Smpsö och måndagar vd Joupska. Smpsöllä keskvkkona ja Joupskalla maanantana alennus 4 ltalpusta (4 h) 10 11

7 MAJOITUS LOGI A-huonesto / lägenhet Loma-Kesra KÄPYKUJA 11 hlö /pers. alk./fr. 115 /vrk/dygn Eetula slmukuja 5 Hhtoladulle van 450 meträ. Hyvät parkktlat. Endast 450 meter tll skdspår. Gott om parkerngsplats. Phlaja lehtpuunte 9 B-huonesto / lägenhet 7 hlö /pers. alk./fr. 95 /vrk/dygn Rauhallnen sjant ten päässä. 20 m pururadalle ja 0 m rnteeseen. Lugnt läge vd änden av väg. 20m tll spånbana och 0 m tll backen. Majan Maja Kaarnakuja 6 Lehtmaja lehtpuunte 8 Olohuone, kettokomero, parv, takka, puulämmttenen sauna. Vardagsrum, kokvrå, loft, öppen sps, veduppvärmd bastu. Anjuta lehtpuunte Hyvät parkktlat, ladulle non 50 m. Gott om parkerngsplats, ca 50 m tll skdspår Patula versokuja 6 Mökllä vuokrattavana puulämmttenen palju. Vedeldad badtunna kan hyras. Varaukset/Boknngar puh./tel hlö /pers. 7 hlö /pers. alk./fr. 10 /vrk/dygn alk./fr. 200 /vrk/dygn 10 hlö /pers. alk./fr. 150 /vrk/dygn 5 hlö /pers. alk./fr. 120 /vrk/dygn 100m hlö /pers. alk./fr. 120 /vrk/dygn 10 hlö /pers. Rauhallnen sjant lähellä pururataa ja hhtolatua. Lugnt läge nära spånbana och skdspår. alk./fr. 150 /vrk/dygn Lumlnna tuohkuja 4 Ylellsest varusteltu mökk avan rnnehhtokeskuksen ja lenkkelymaastojen tuntumassa. Lyxgt utrustad stuga alldeles ntll skdcentret och fna joggngmarker. Varaukset/Boknngar puh./tel alk./fr. 200 /vrk/dygn Alppmaja Havupuunte 26 Tasokas ja lämmn hrsmökk erttän kaunlla pakalla. Varm, högklassg stockstuga med ypperlgt läge. Varaukset/Boknngar puh./tel hlö /pers. alk./fr. 10 /vrk/dygn Smpsön Huppukokous Kokouspakka keskellä Pohjanmaata kokoaa helpost yhteen ptemmältäkn matkalta. Smpsön Huppukokous 1 vrk (mn. 8 hlöä), ssältää 1 x lounas, 1 x pävällnen, 2 x kokouskahvt, 1 x majotusvuorokaus aamasneen saunallsssa huonestossa, kodan käyttö sekä kokoustla velotuksetta. Varaa huppukokous peneen hntaan 100 /henk. Oma hupputlasuutes Pohjanmaan hupulla Kullas-ravntolassa vetät myös kmustoset häät, kokoukset, perhe- ja yrtystlasuudet luonnonkaunssa ympärstössä! Uudet valosat tlamme ja ravntolamme sjant luonnon keskellä kutsuvat veraat vhtymään. Tarjoamme ravntolassamme hyvää suomalasta ruokaa, jonka valmstamme ana mahdollsuuksen mukaan tuoresta sesongn raakaanesta. Suosmme lähseudun tomttaja. Kysy myös ohes- ja tyky-ohjelmaa. ARJEN YLÄPUOLELLA! Smpsönkullaksessa Pohjanmaan hupulla vhdyt varmast. MEILLÄ VIIHDYT PIKKUISEN PIDEMPÄÄNKIN! Meltä vot vuokrata moderneja saunallsa yksötä ja kaksota vuorokauspohjalta ta pdemmäks akaa. Huonestot valmstuvat loppuvuodesta 2012 ja ovat täysn kalustettuja ja varustettuja huoletonta loma-asumsta ajatellen. Lata ruokaa, sauno ja vhdy vapaast oman akataulus mukaan. 18 vhtysää huonestoa. Huonestohotellssamme on 12 kpl yksötä (25 m 2 ) ja 6 kpl kaksota (45 m 2 ). Huonestossa on olo-/makuuhuone, kylpyhuone, jossa hustenkuvaaja ja kuvauspatter sekä sauna. Kettössä on jääkaapp, lestaso, mkroaaltouun, kahvnketn, vedenketn ja levänpaahdn sekä perusastasto. Huonessa on RJ-45 nettkaapelont ja wlan (ravntolassa pelkkä wlan-yhteys) sekä tv. Kaksossa on erllnen makuuhuone sekä yhden hengen alkov. Kakso 45 m 2 Yksö 25 m 2 MAJOITUSESIMERKKI hengelle 15 alk. /vrk Saunallnen, kahden makuuhuoneen kakso esm. hengelle ta perheelle (hnta vahtelee sesongettan) EKSTRAETUNA LIPPUPAKETIT Nyt pääset mukavast mukaan Lapuan tapahtumakenttään. Majotus ssältää kaudesta rppuen tansslput, hsslput ta lppuja pakallsjoukkueden otteluhn (pess, kors) joten tekemsen puute e pääse yllättämään. Tuohtupa tuohkuja Tasokas. Erllset oleskelu- ja makuuhuoneet kummassakn kerroksessa. Högklassg. Separata vardags- och sovrum vardera vånngen. Vlla Otso Vlla Konto Karhuntaval 2 Tasokkaat mökt luonnon helmassa, jossa palvelut ovat kävelymatkan päässä. Stugorna lgger mtt naturens sköte, men med servce nom promenadavstånd. 6+4 hlö /pers. alk./fr. 10 /vrk/dygn 6-9 hlö /pers. alk./fr. 200 /vrk/dygn 24 hlö /pers. Rast-Smpsö Mastonte 87 Ler- ja valmennuskeskus. Edullsta majotustlaa sommllekn ryhmlle. Läger- och tränngscenter. Förmånlg nkvarterng även för större grupper. Varaukset/Boknngar puh./tel alk./fr. 240 /vrk/dygn Sesonk / säsong: ja/och Laatua Smpsönvuoren laella Graafnen ohjestus Puh

8 LUONTO JA AKTIVITEETIT Natur och aktvteter Koko perheen retkkohde Ett ypperlgt utflyktsmål för hela famljen Joklaakson matkalupuutarha on upea ja suosttu puutarhamatkalukohde Lapuan kaupungn keskustassa. Puutarhasta löytyy anutlaatusa kasvkokoelma ja deota myös oman phan stutuksn. Alueelle on stutettu tuhansa erlasa kasveja, josta osa on perntesä puutarhakasveja, mutta joukossa on myös uutuuksa ja harvnasuuksa. Havukasvkokoelmassa on kymmenttän erkosa ja harvnasa havukasveja. Mukana on myös harvemmn nähtyjä kotmasa jalosteta. Kymmenet erlaset vanhanajan pensasruusut huumaavat tuoksullaan omassa ruusupuutarhassaan. Matkalupuutarhan alueella vo tutustua myös erlasn kesäkukka- ja perennastutuksn, köynnöksn, kvkkokasvehn jne. Penten veraden lona puutarhasta löytyy myös kotelämä. Kahvt ja jäätelöt vo samalla nautta kahvla Nukkeruusussa. Joklaakso turstträdgård är en populär turstträdgård belägen mtt centrum av Lappo. Trädgården har unka växtsamlngar och en mljö som kan ge fräscha déer för den egna trädgården. På området har man planterat tusentals olka växter; tradtonella trädgårdsväxter, men också nyheter och rarteter. Det fnns också en barrträdssamlng med totals specella och ovanlga barrträd, därbland ett antal sällsynta nhemska förädlade barrträd. I anläggnngens rosenträdgård kan man nsupa dofterna av ett total olka gammaldags rosenbuskar. Intressant att se är också turstträdgårdens perenner och sommarblommor, slngerväxter, stenpartväxter osv. Tll barnens stora glädje fnns det också husdjur trädgården. Under besöket passar det bra att avnjuta kaffe och glass caféet Nukkeruusu. Toukokuun alusta elokuun loppuun. Från början av maj tll slutet av oktober. E pääsymaksua Ingen nträdesavgft kaupungnpuutarhur/ stadsträdgårdsmästare Raja Talvte, (06) / Kahvla/Café Nukkeruusu (06) / Srlänte

9 LUONTO JA AKTIVITEETIT Kalaa Lapuanjoen kosklta Fsk från forsarna Natur och aktvteter Lapuanjoen kosket soveltuvat kokonsa ja luontonsa puolesta erttän hyvn perhokalastukseen. Normaalkalaston lsäks veheeseen vo houkutella myös stutettuja puro- ja järvtamena. Tedot kalastuslupen myyntpakosta matkaluneuvonnasta. Forsarna Lappo å lämpar sg utmärkt för flugfske sett tll deras storlek och typ av natur. Förutom de vanlga fskarna kan man fånga utplanterad bäck- och nsjöörng. Informaton om försäljnng av fsketllstånd kan fås från turstnformaton. lsätetoa / tllägsnformaton Latomerlavojen jokrstelyt Flodkryssnngar på slätten Kesäumala EpopPark sommarbad epoppark Upea maaumala, jossa on 25 metrn allas sekä lastenallas, lämmnallas sekä veslukumäk. Kosksta saat pentä purtavaa sekä kylmä ja kuuma juoma! Tervetuloa vhtymään lämpmn (24-28 astetta) vesn. Fantastskt frluftsbad med 25 meters bassäng, barn- och varmvattenbassäng och vattenrutschbana. Kosken säljer snacks samt kalla och varma drycker. Välkommen och trvs varmt (24-28 grader) vatten Koulupojankatu Sateenkaar rekreatonsbad sateenkaar Vrkstysumalan lämpmssä altassa vhdytään! Sateenkaaressa on suomalaset saunat, höyry- ja tlaussauna, kokoustla, 25 m allas ja opetus- ja lastenallas, pore- sekä kylmäallas. I rekreatonsbadets varma bassäng trvs man! Här fnns också fnska bastur, en ång- och en beställnngsbastu, konferensutrymmen, en 25 m bassäng, en undervsnngs- och barnbassäng, bubbelpool och kallbassäng. Urhelukatu 6 (06) Joklava m/s Kovunleht on 52 (54) pakkanen joklava, joka tekee non tunnn mttasa rstelyjä Lapuan- ja Nurmonjoella. Matkan akana opas kertoo Lapuan värkkäästä ja tapahtumarkkaasta hstorasta. Slmänruokaa tarjoavat hyvnhodetut pustot, puutarhat ja pernteset pohjalastalot. Rstelylle lähdetään Kulttuurkeskus Vanhan Paukun satamalatursta. Flodbåten m/s Kovunleht gör ca en tmme långa kryssnngar på Lappo och Nurmo å. Båten har plats för 52 (54) passagerare. Under kryssnngen berättar en gude om Lappos färgstarka och händelserka hstora. Fägnad för ögonen bjuder alla välskötta parker, trädgårdar och tradtonella österbottenshus som glder förb. Kryssnngen avgår från kajen vd Kulturcentrum Vanha Paukku. Latosaaren lkennepusto trafkpark latosaar Lapslle hauskaa ohjattua lkenneoppa polkuautojen ja -traktoren avulla. Kul handledd trafkundervsnng för barn med trampblar och -traktorer. Kelahall Bowlnghall Downtown Bowlng Oy Yrtykslle kelalupakett ja asakastlasuudet räätälödyst. Kokous- ja saunatlat. Lasten synttärpakett (kelaus, tarjolut yms.) Downtown Bowlng Oy Bowlngpaket för företag och skräddarsydda kundevent. Möteslokaler och bastu. Kalaspaket för barn (bowlng, serverng osv.) Tedustelut matkalunfo / Förfrågnngar vd turstnfo (06) Huhtalante Metallte

10 LUONTO JA AKTIVITEETIT Natur och aktvteter Lakeuden Elämyspalvelu Luontoelämyksä lakeudella! Kanootten vuokraus ja myynt, melontaretket, tykypävät, nokpannukahvt... Naturupplevelser på slätten! Uthyrnng och försäljnng av kanoter, paddlngsutflykter, tyky-dagar, sotpannekaffe. Alanurmonte 24A Lkuntakeskus sportcenter Jäähall, urhelutalo ja -kenttä sekä pesäpallostadon tarjoavat monpuolset tlat lkkumseen ja vapaa-ajanvettoon avan Lapuan keskustassa. Centrets shall, drottshus och -plan samt bobollsstadon erbjuder fna förutsättnngar för moton och frtdsaktvteter mtt centrum av Lappo. (06) (urhelutalo / sporthall) (06) (jäähall/shall) Urhelukatu Latosaar tansskeskus DANSCENTER Yks Suomen suostummsta tansspakosta talvakana tarjoaa losen llan maan parhampen tanssttajen seurassa. Huppuesntyjät, kaks baara, A-okeudet, kahvo, karaoke. En av Fnlands populäraste dansplatser och den erbjuder en trevlg kväll sällskap av landets bästa dansband! Toppartster, två barer, A-rättgheter, ett café, karaoke Huhtalante 147 Luhurkka tansslava DANSCENTER Tstenjoella tansstaan kesälauantasn toukokuusta syyskuuhun adossa kesälavatunnelmssa. Lautelle nousevat ykköstanssttajat. A-okeudet, kahvo, karaoke, vhtysä alue asuntovaunulle ja -autolle. Dans med äkta logdansstämnng ordnas varje lördag från maj tll september vd Tstenjok älven. För musken och takterna svarar populära solster och dansband. A- rättgheter, café, karaoke, trvsamt område för husvagnar och -blar. / Tsjärvente Patruuna-areena Harjotushall jalkapalloa, pesäpalloa sekä ylesurhelua varten. Tränngshall för fotboll, boboll och frdrott. Topar Islannnhevostalllla nautt rentouttavasta maastoratsastuksesta varmolla ja rauhallslla, kaken tasoslle ratsastajlle sopvlla hevoslla. I slandshäststallet tar du en avkopplande rdtur terrängen med en trygg och lugn häst. Passar ryttare på alla nvåer. Krs Petlä, Karhunmäente Kustaa Ttun te Eetlan vankkurt Hevoskyytä vanhanajan vankkurella ta reellä. Hästskjuts med tradtonell kärra eller släde. Teatter Lapua teater lappo Teatter Lapua on Etelä-Pohjanmaan vlkkammn tomva harrastajateatter, jolla on tomtla Vanhan Paukun kulttuurkeskuksen alueella. Teatter tuottaa vuodessa -4 ens-ltaa. Katso tarkemmat estystedot verkkosvulta Teater Lappo är Sydösterbottens aktvaste amatörteater. Teatern har sna lokaler kulturcentret Vanha Paukku. Årlgen produceras -4 premärer. Närmare nfo om föreställnngarna på adressen / (06) /Ilpo Saunamäk / Luhurkka kesäteatter sommarteater Katettu nouseva katsomo luonnonkauns ympärstö. Luhurkan tansslavan palvelut käytettävssä. Teatter Tansst Karaoke Ravntola. Övertäckt stgande läktare naturskön omgvnng. Tllgång tll Luhurkkas dansbana. Teater Dans Karaoke Restaurang Tsjärvente

11 Kulttuur ja hstora KULTUR OCH HISTORIA Kulttuur ja hstora KULTUR OCH HISTORIA Rkkaasta kulttuurelämästään tunnetulla Lapualla on kulttuurlle avan oma alueensa: Kulttuurkeskus Vanha Paukku. Vanhan patruunatehtaan tunnelmallsssa tlossa järjestetään tapahtuma tuon tuosta, ja lsäks Vanhassa Paukussa on lukusa museota, tadenäyttelytä, myymälötä ja teattereta sekä mustokappel ja kahvla. Tarjonta e kutenkaan rajotu van Lapuanjoen rannolle, sllä näkemsen arvosa krkkoja, ateljeta, ja museota löytyy muualtakn kaupungsta. L appo är känd för stt rka kulturlv och kulturen har fått ett helt eget område staden: Kulturcentret Vanha Paukku. Centret lgger en gammal charmg patronfabrk och förutom att det ordnas evenemang av olka slag lokalerna kan gästerna även besöka museer, konstutställnngar, butker och teatrar samt mnneskapell och café centret. Utbudet nskränker sg dock nte enbart tll stränderna krng Lappo å, för sevärda kyrkor, ateljéer och museer fnns också andra delar av staden

12 Kulttuur ja hstora KULTUR OCH HISTORIA Elämyksä ja elämää Upplevelser och sevärdheter Tademuseo konstmuseum Lapuan Tademuseo on Vanhan Paukun helm, jonka persoonallnen ja valosa tla antaa putteet korkeatasoslle näyttelylle. Opastetut ryhmäkäynnt ma-pe klo 8-16, puh Lappo Konstmuseum är en rktg pärla området ljust och fräscht med en personlg touch som skapar utmärkta förutsättnngar för högklassga utställnngar. Gudade gruppbesök må-fre kl. 8-16, tfn (06) Muut museot ja näyttelyt ANDRA MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR Patruunatehtaan museo ja Lapuanlkkeen näyttely avaavat näköalat 1900-luvun alun Lapualle ja Suomeen. Pohjanmaan Valokuvakeskus ja Patruunagallera taas ovat vahtuva näyttämötä akalastateelle, Pyhälahden valokuvaamomuseon kertoessa omaa tarnaansa valokuvauksen kehttymsestä. Patronfabrksmuseet och utställnngen om Lapporörelsen ger en uppfattnng om förhållandena Lappo och Fnland början av 1900-talet. Österbottens fotografcenter och Patrongalleret bjuder på samtdskonst och Pyhälaht Fotoateljémuseum berättar om fotograferngens utvecklng. Kulttuur- ja yrtyskeskukseks peruskorjattu entnen patruunatehtaan alue sjatsee Lapuanjoen rannalla kaupungn keskustassa. Iso Tehdas on alueen suurn rakennus. Sen julksvut on sälytetty alkuperäsessä asussa. Vanhojen tehdassalen tunnelma välttyy nyt krjaston, näyttelytlojen sekä kansalas- ja muskkopstojen kautta. Kulttuurkeskus Vanha Paukku on ovallnen pakka myös kokoukslle, semnaarelle ta vakkapa perhejuhln. Vanhassa Paukussa tapahtuu ympär vuoden. Suurmmat tapahtumat ovat Vanhan Paukun Festvaal elokuussa ja Joulunavausmessut marraskuussa. Isossa Tehtaassa sjatsevat kaupungn matkalutomsto, näyttelytlat Patruunagallera, Lapuanlkkeen näyttely ja Pohjanmaan Valokuvakeskus, Lapuan patruunatehtaan museo, Pyhälahden Valokuvaamomuseo sekä lounaskahvla. Lsäks alueella on Lapuan Tademuseo, Pajakappel (räjähdysonnettomuuden mustokappel), tehtaanmyymälötä, teatter ja joklavan kotsatama. Lue lsää tehtaanmyymälöstä s. 26 Mera om fabrksbutker s. 26 Kustaa Ttun te 1 (06) Den före detta patronfabrken som grundrenoverats och nu fungerar som kultur- och företagscentrum är belägen vd stranden av Lappo å centrum av staden. Den stora fabrken är den största byggnaden på området. Dess fasad har bevarats ursprunglgt skck. Nu är det bbloteket, utställnngsutrymmen samt medborgar- och musknsttuten som huserar de gamla fabrksutrymmena. Kulturcentret Vanha Paukku passar perfekt också för konferenser, semnarer, famljefester och andra arrangemang. Vanha Paukku sjuder av lv året runt. Bland större evenemang kan nämnas Vanhan Paukun Festvaal (Vanha Paukku Festval) august och Julöppnngsmässan november. Fabrken Iso Tehdas nhyser stadens turstbyrå, utställnngslokalen Patrongalleret, Utställnng om Lapporörelsen, och Österbottens fotografcenter, Lappo Patronfabrks museum, Pyhälaht Fotoateljémuseum samt ett lunchkafé. På området fnns också Lappo Konstmuseum, Pajakappel (mnneskapell över explosonsolyckan), fabrksbutker, teater och hemmahamn för flodbåten. ma pe må fre 11 19, la su lö sö Isotehdas Info-pste Ison Prässn kahvla Patruunatehtaan museo Pyhälahden Valokuvaamomuseo Patruunagallera Pohjanmaan Valokuvakeskus Alajok-sal Krjasto Muskkopsto Kansalasopsto Kulttuurtomsto Lapuanlkkeen näyttely Lapuan Tademuseo ja museokauppa [Tato Paukku] Laskeutuva perhonen-esntymslava Pajakappel Makasn Annastna Lapuan Kankurt Paukun Hammas Kehonhelnä Sävelsvet Ampumarata Elokuvateatter Bo Marlyn Lapuan Kuntopste Teatter Lapua Lapuan Pyöräkorjaamo Hyvän Olon Santosha T:m Patalaukku Latomerlavat Oy:n matkustajalava m/s Kovunleht Tapahtumateltta Kesäteatter Suutar Vanhan Paukun aluekartta karta över vanha paukku 9 10 Vanhan Paukunte Kustaa Ttun te Lapuanjok 6 4 Isotehdas Infopunkt Café Iso Präss Patronfabrkens museum Pyhälaht Fotografmuseum Patrongaller Österbottens Fotografcenter Alajok-salen Bblotek Musknsttut Medborgarnsttut Kulturbyrå Utställnng om Lapporörelsen Lappo Konstmuseum och museaffär [Tato Paukku] Huvudscenen Laskeutuva perhonen Mnneskapellet Pajakappel Makasn Inrednngsaffär Annastna Jacquardväver Lapuan Kankurt Tandläkare Paukun Hammas Wellnesstjänster Kehonhelnä Terap och rekreaton Sävelsvet Skjutbana Bografteater Bo Marlyn Gymmet Lapuan Kuntopste Teater Lappo 5 Cykelverkstaden Lapuan Pyöräkorjaamo Behandlngar för välbefnnande Hyvän Olon Santosha Väskaffär F:ma Patalaukku Latomerlavat Oy:s flodbåt m/s Kovunleht Evenemangtält Kesäteatter Skomakare

13 kulttuur ja hstora Kultur och hstora Lutnvntt KONSTNÄRSATELJÉ lutnvntt Hemmnk KONSTNÄRSATELJÉ hemmnk Körttmuseo PIETISTMUSEUM Ränkmäk talomuseo hemortsmuseum Kuvanvestäjä Tmo Suvannon ateljeessa Lutnvntssä on esllä tateljan vestoksa, prroksa, mtaleja ja persoonallsa hautamustomerkkejä. Avonna sopmuksen mukaan. I skulptören Tmo Suvantos ateljé Lutnvntt fnns konstnärens egna skulpturer, tecknngar, medaljer och personlga gravstenar. Öppet enlgt överenskommelse. Panu Hemmngn surrealstsa ja pohjalasahesa maalauksa sekä grafkkaa esllä pysyväst kotgallerassa. Vapaa pääsy. Avonna sopmuksen mukaan. Tlaustönä tehdään muotokuvat ja lahjataulut. Panu Hemmngs grafk och surrealstska målnngar med österbottenmotv är permanent utställda hemgalleret. Frtt nträde. Öppet enlgt överenskommelse. Porträtt och presenttavlor målas på beställnng. Suomalasta herännäsyyden hstoraa ja nykypävää esttelevä museo Wanhan Karhunmäen päärakennuksen tosessa kerroksessa. I huvudbyggnadens andra vånng fnns museet för den fnska petsmens hstora och nutd, Wanha Karhunmäk. Ränkmäen talomuseossa matkalja pääsee tutustumaan 1800-luvun lopun lapualaseen talonpokaselämään. Kesäakaan museolla järjestetään hstoraa elävöttävä tapahtuma. Suostut pernnelekt henäkuussa. I Ränkmäk hemortsmuseum kan man se hur bönder bodde och levde Lappo slutet av 1800-talet. Sommartd ordnas evenemang som levandegör hstoren på ett ntressant sätt. Populära tradtonslekar jul. Kuortaneente Phkamännynte Karhunmäente 92 (06) Ränkmäente Opas kesä-henäkuussa / Gude jun-jul Alajok alajokslätten Alajoen anutlaatunen lakeus houkuttelee nauttmaan jokvarren näkymstä nn patkoden, pyörällen kun meloenkn. Alajok on kuulusa latomasemstaan ja harvnasesta lnnustostaan. Alajokslättens unka landskap lockar besökaren att njuta av utskten längs ån både vandrande, cyklande och paddlande. Alajoklandskapet är känt för sna lador och stt fågellv som nnefattar många sällsynta arter. Geo-Gallera Suur jalokv- ja mneraalnäyttely, Araban kahvkuppeja, leluja (Barbe, My Lttle Pony, Transformers), savkukkoja, nukketaloja, vahtuva tade- ja valokuvanäyttelytä. Myymälä ja kahvo. Stor sten- och mneralutställnng, Araba kaffekoppar, leksaker (Barbes, My Lttle Pony, Transformers), lergökar, dockhus, växlande konst- och fotoutställnngar. Butk och café. Vhtor Kosolan/s kottalo hemgård Talo tom jääkären värväyspakkana vuonna 1916 ja vuoteen 196 se ol keskenen Lapuan lkkeen ja IKL:n tomnnassa. Nykyään krjakauppa. Det var här jägarna sökte värvnng år 1916 och fram tll år 196 hade huset en vktg roll Lapporörelsens och IKL:s verksamhet. Är dag bokhandel. Alajärvente , Lapuan tuomokrkko lappo domkyrka Kosolankatu 1 Krkkokatu 2 C. L. Engeln suunnttelema Lapuan tuomokrkko on rakennettu vuonna Krkon verellä on kellotapul, joka on Lapuan vanhn tomnnassa oleva julknen rakennus. Lapuan tuomokrkossa ovat Suomen suurmmat urut. Lappo domkyrka som rtats av C.L. Engel är byggd år Bredvd kyrkan reser sg en klockstapel som är Lappos äldsta fortfarande fungerande offentlga byggnad. I Lappo domkyrka fnns Fnlands största orgel

14 OSTOKSET, RUOKA JA MAJOITUS SHOPPING, MAT OCH LOGI Ostokset, ruoka ja majotus shoppng, mat och log Lapua on monen manekkaan desgn-yrtyksen ja kästyöosaajan kot, joten akaa kannattaa varata myös putkken kertämseen ja aarreattojen tutkmseen. Unkt tehtaanmyymälät ja erkoslkkeet tarjolevat laatua parhaaseen hntaan. Tlamyymälöstä ja pkkupuodesta saat mukaas kotmasa herkkuja sekä tadokkata kästyötuotteta. Nälän yllättäessä pakallset ravntolat ja kahvlat kattavat pöydät koreks, ja majapakakses vot valta modernn hotelln, perntesen maalastalon ta vakkapa mökn lomakylästä. Många framstående desgnföretag och hantverkare har förlagt sn verksamhet tll Lappo. Det är alltså värt att reservera td också för en besöksrunda stadens många och ntressanta butker och skattkammare. Fabrksbutkerna och specalaffärerna erbjuder kvaltetsvaror tll bra prser och gårdsbutkerna och småbodarna frestar med nhemska delkatesser och högklassga hantverksprodukter. Och när hungern slår tll stter det fnt med en god måltd en lokal restaurang eller kaffe ett mysgt café. Under vsten kan du bo på modernt hotell, tradtonell lantgård eller semesterstuga

15 OSTOKSET, RUOKA JA MAJOITUS SHOPPING, MAT OCH LOGI Museokauppa MUSEIAFFÄR Lapuan Kankurt Oy tehtaanmyymälä fabrksbutk Woodnotes outlet Lntukoto phapusto GÅRDSPARK Lapuan Tademuseon museokauppa tarjoaa eteläpohjalasten käs- ja tadeteollsuustuotteden lsäks Vanhaan Paukkuun sekä tademuseoon ja sen näyttelyhn lttyvä tuotteta. Kaupassa lsäks vahtuva näyttelytä. Lappo Konstmuseums museaffär erbjuder förutom sydösterbottnska hantverks- och konstndustrprodukter även produkter med anknytnng tll Vanha Paukku samt konstmuseet och dess utställnngar. Det ordnas även växlande utställnngar affären. Kustaa Ttun te 1 (Lapuan Tademuseo/Lappo Konstmuseum) (06) , Lapuan Kankurt on pellava- ja vllakutomo, jonka menestystuotteden takana ovat huppusuunntteljat, ammatttatonen henklökunta, uusn kudontateknkka sekä vastuullnen asenne ympärstöön. Tervetuloa tutustumaan! Lapuan Kankurt är ett lnne- och ylleväver som haft stora framgångar tack vare sna toppdesgners, sn kompetenta personal, moderna vävteknk och stt mljöansvar. Välkommen tll vår butk! Kustaa Ttun te 1 (Vanha Paukku) Kansanvälsest tunnetun desgnyrtys Woodnotesn tehtaanmyymälästä löydät papernarun luonnollsen kauneuden nspromna valmstettuja ssustustuotteta. I nternatonellt kända desgnföretaget Woodnotes fabrksbutk kan du köpa nrednngsprodukter som nsprerats av papperssnörets naturlga skönhet. Teollsuuste 2 (06) / Keramkka- ja ssustusmyymälä ja phapusto. Vanha navetta on saneerattu kaunks ssustusmyymäläks. Oma keramkkamallsto,ssustustuotteta sekä kodn tekstlejä. Phapusto täynnä hana deota ja ovalluksa. Keramk- och nrednngsbutk och gårdspark. Den gamla ladugården har förvandlats tll en elegant nrednngsbutk med egen keramkkollekton samt nrednngsprodukter och hemtextler. Gårdsparken pggas upp med härlga déer och uppslag. Vasunmäente 51 (06) / Patalaukku Laukkujen erkoslke. Hyvät valkomat myös lompakota, vötä, käsnetä ja lemmkkvaljata. Specalaffär för väskor. Även bra urval av plånböcker, bälten, handskar och selar. AnnaStna Ssustuslke AnnaStnasta löytyvät ssustuskankaden lsäks ykslöllset lahjatavarat. Myös oma Laatua Lapualta -tekstltuotemallsto. Inrednngsaffär AnnaStnas sortment nnehåller förutom nrednngstyger presentartklar. Affären säljer också sn egen textlkollekton Laatua Lapualta. Annala tehtaanmyymälä fabrksbutk Ssustuskankaden tehtaanmyymälä. Kahvla, ssustuslke, kokoustla. Fabrksbutk för nrednngstyger. Café, nrednngsaffär, konferenslokal. Sompp Ky/Jussn Vn kellovalmo ja vntla klockgjuter och vngård Tadekästyöt ja kotmaset marjavnt. Tlauksesta ryhmlle tlakerrokset. Konsthantverk och nhemska bärvner. Gudnng för grupper på beställnng. Kustaa Ttun te 1 (Vanha Paukku) (06) Vanhan Paukunte 1 (Vanha Paukku) Lanklante 90 Karhunmäente 969 (06) (06) (06)

16 OSTOKSET, RUOKA JA MAJOITUS SHOPPING, MAT OCH LOGI Ison Prässn kahvla café so präss Kahvla/lounasravntola Vanhassa Paukussa, lounas arksn kello , muullon ruokalua tlauksesta. A-okeudet. Upea mljöö juhln ja tapahtumn. Asakaspakkoja 70. Café/lunchrestaurang Vanha Paukku, lunch vardagar klockan , övrga tder serveras måltder enlgt beställnng. Fullständga rättgheter. Elegant mljö, perfekt för fester och evenemang. 70 kundplatser. Lapuahov hotell-ravntola hotell-restaurang Hotell-ravntola Lapuan keskustassa. huonetta, 74 vuodepakkaa, saunaosasto, kokoustloja, ruokaravntola pub, aulabaar ja terass. Asakaspakkoja Myös majotuspaketteja. Hotell-restaurang centrum av Lappo. rum, 74 bäddplatser, bastuavdelnng, konferenslokaler, matrestaurang, pub, lobbybar och terrass platser för gäster. Även logpaket. Wanha Karhunmäk Vapaa-ajankeskus leren, kokousten ja juhlen vettoon. Majotustloja 10 hengelle, lsäks romanttnen amor-atta kesäakaan. Ptopalvelu, tlausruokalut, monpuolset ohjelmapalvelut sekä kokoustlat. Päärakennuksessa pohjalasn tuottesn erkostunut puot sekä Körttmuseo. Frtdscenter för läger, konferenser och festarrangemang. Inkvarterngsutrymme för 10 personer, dessutom ett romantskt vsthus, Amor. Caterng, beställnngsmåltder, mångsdga programtjänster samt konferenslokaler. Huvudbyggnaden nhyser en butk som är specalserad på österbottnska produkter samt ett petstmuseum. Lapuan kesähotell LAPPO sommarhotell Kesähotell 22 huonetta, 44 vuodepakkaa. Kakssa huonessa oma suhku ja wc. Vhtysä oleskelutla, jossa kettomahdollsuus. Vastaanottopalvelut ja aamanen Hotell-Ravntola Lapuahov, Pustote 2. Sommarhotell 22 rum, 44 bäddplatser. Alla rum har egen dusch och wc. Trvsamt sällskapsrum med kokmöjlgheter. Receptonstjänster och frukost Hotell-Restaurang Lapuahov, Pustote 2. (06) / Pustote 2 (06) Karhunmäente 92 (06) Srlänte Tlausravntolat BESTÄLLNINGSRESTAURANGER Maran Tall Seurustelu- ja ruokaravntola, 100 asakaspakkaa, joka pävä lounas sesovasta pöydästä, A-okeudet, à la carte ruoka. Myös ptopalvelu. Sällskaps- och matrestaurang, plats för 100 gäster. Lunch varje dag från stående bord. A-rättgheter, à la carte rätter. Även caterng. Pustote (06) Honkmetsän herkku Metsäkvente Tlausravntola Jussn Tupa Karhunmäente 969 (06) Ptopalvelu Hopearanta Caterngservce Hopearanta Luhtarnte 5 (06) Gasthaus Ttu Lvernte (06) Pzzerat PIZZERIOR Casa Grande Kauppakatu Elma Poutunte 4 (06) Kotpzza Poutunte /2 vrk KOKO PERHEEN LUMILOMA 160 /vrk Majotus 1-2 akusta lasta alle 15 v., aamaset, kylpylän ja kuntosaln käyttö sekä 2 x 4 h laskettelulput joko Smpsölle ta Joupskalle. Vomassa nn kauan kun lppuja ja lunta rttää. Vaasante 22, Ylhärmä Puh. (06)

17 TAPAHTUMAT EVENEMANG Tapahtumat EVENEMANG Tapahtumat 2015 Evenemang Vanhan Paukun Festvaal Nasten Superpess / Damboboll på superpess-nvå (jo 4 perättästä SM-kultaa!) kesäkaus /(redan 4:e raka FM-guldet!) sommarsäsong Hengellsen Muskn Festvaal / Festval för andlg musk Lapuan Ktarafestvaal / Lappo Gtarrfestval Smpsö Wld Kds 2015 Lokakuussa / Oktober 2015 Back n the Beatles Joulunavausmessut / Julöppnngsmässa Teatter Lapua / Teater Lappo Luhurkan kesäteatter / Luhurkka sommarteater Katso ajankohtaset tapahtumat Kolla aktuella evenemang M llon Lapuan Vrkä pelaa kotkentällään, mllon Vanhan Paukun Festvaal rakaa kaupungn yössä, Lapualla tapahtuu ympär vuoden. Kesällä kokoonnutaan urhelukentten ladolle, muskkfestarelle ja kesäteattereden katsomohn. Talvella vahtelevat näyttelyt, lukusat konsertt sekä markknat ja myyjäset prstävät arjen tarjontaa. N är spelar Lapuan Vrkä på hemmaplan, när sparkar Vanhan Paukun Festvaal gång det är alltd något på gång Lappo, året runt. På sommaren samlas folk krng drottsarenor, på muskfestvaler och på sommarteatrar och vntertd pggas tllvaron upp med växlande utställnngar, konserter, marknader och basarer. 2

18 Kartta KARTA LAPUA INFO 1 Kulttuurkeskus Vanha Paukku Kulturcentrum Vanha Paukku 2 Joklaakson matkalupuutarha Joklaakso turstträdgård Smpsö hhtokeskus Smpsö skdcenter Lapua Lappo 1 2 Snnen Te Blå Vägen Lapuan kaupunk 201 KARTTATIIMI OY 4 5

19 PALVELUHAKEMISTO SERVICEFÖRTECKNING Lapuan kaupungn matkalutomsto Lappo stads turstbyrå Kustaa Ttun te 1 (06) Lapuan matkaluoppaat Lappo stads Turstguder järjestävät opastusta Lapuan kaupungn alueella. Perusopastuksen kesto n. 1 h. Varaukset: (06) Ordnar gudnng nom stadens område. En standardgudnng tar ca 1 h. Reserverngar: (06) Majotus- ja ruokalupakat Inkvarterngs- och matställen Pkaruokalupakat ja kahvlat Snabbmatställen och Caféer Casa Grande Lapua Pzza, kebab, pasta, ym./osv. Kauppakatu Gasthaus Ttu Ruokalu tlauspohjalta / Mat på beställnng Lvernte (06) Honkmetsän herkku Tlausravntola / Beställnngsrestaurang Metsäkvente Ravntola Maran Tall Restaurang Maran Tall Pustote (06) Ravntola Tavaanpankko Restaurang tavaanpankko Alppte, Smpsö Knalanen ravntola Ruusu Knesska restaurangen Ruusu Asemakatu 1 (06) Smpsönkullas Huonestohotell-ravntola / Lägenhetshotell, restaurang ABC Lapua Latojante Lapuan Lounas - Kahvla Lllputt Poutunte 9, Kesport kauppakeskuksessa / Kesport köpcentret (06) Shell Lapua keskusta Shell lappo centrum Latojante Helm Smpukka Tamppar Vasunmäente 10 (06) Roke Burger Asemakatu (06) Urhelukahvo Umahall-urhelutalo / Smhallen-Sporthuset Urhelukatu Vlla Annala Cafe & Shop Lanklante 90 (06) Yökerhot ja pubt Nattklubbar och Pubar Ison Prässn kahvla café so präss Kustaa Ttun te , (06) Kotpzza Poutunte Lapuahov hotell-ravntola hotell-restaurang Pustote 2 (06) Lapuan kesähotell Lappo sommarhotell Van ryhmlle / Endast för grupper Srlänte Maatlamatkalu Peräkangas Gårdbrukstursm Peräkangas Ojutkankaante 21 (06) , Ptopalvelu Hopearanta Caterngservce Hopearanta Tlauspohjalta / Mat på beställnng Luhtarnte 5 (06) Pzzera-Kebab Elma Poutunte 4 (06) Yläkallontaval 12 (06) Smpsön mökkkylä smpsö stugby Smpsö Tawan Suomalanen ja thamaalanen ruokaravntola / Fnsk-tawanessk restaurang Asemakatu 4 A Tsjärven Lomamökt Tsjärv Semesterby Mökkkylänte , (06) Tlausravntola Jussn Tupa Tlausravntola / Beställnngsrestaurang Karhunmäente 969 (06) Wanha Karhunmäk Karhunmäente 92 (06) Aarlan kahvla/lepomo Aarlas café och bager Kauppakatu (06) Hetalan Kosk-Grll Hetala kosk-grll Härslänte 28 (06) Hyväskä kahvla/lepomo / café och bager Pustote 2 (06) Kahvla Pullahr Café Pullahr Kauhavante 571, Votlanjärven levähdysalue / Votlanjärv rastplats, Rksväg Keskusgrll Asemakatu 15 (06) Kesäkahvla Nukkeruusu Sommarcafé Nukkeruusu Srlänte (06) Lapuan Grll Kauppator (06) Lounaskahvla Fona Lunchcafé Fona Saraalante (06) Neste Lapua Kustaa Ttun te 6 (06) Bar & Nghtclub Oscar Oskarnkatu Pub Lapuahov Pustote 2 (06) Pub Väsk Oskarnkatu Tuomokrkko domkyrka Krkot Kyrkor Kauhajärven kyläkrkko Kauhajärv bykyrka Kauhajärv Tstenjoen kyläkrkko tstenjok bykyrka Tstenjok Teattert Teatrar Elokuvateatter Bo Marlyn Bografteater bo marlyn 6 7

20 Maku jonka mustat. Kotmassta raaka-anesta kotosaa lepää ja pullaa. Latojante 9 Puh Avonna 6-24 KOSMOS Rpus 45,- Rpus onykslla 99,- Korvakorut 9,- Korut on valmstettu Suomessa T:m Kultaseppä Juss Ikola Kaartote 5, Lapua puh. (06) Täydellnen tauko ABC Lapualla antaa energaa Hyvällä maulla tehtyä kotruokaa joka pävä. Rehtejä makuja À la carte -lstalta, lapslle Aps Apnan suoskt. LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE LAPUA Kustaa Ttun te 2 (06) Ruoka- ja tulasostokset helpost ja edullsest. Atoja herkullsa hampurlasaterota. ABC Lapua Avonna 6-24 Latojante 9 Puh: Panavaa vestntää 8 9

YRITTÄJÄT! FÖRETAGARE!

YRITTÄJÄT! FÖRETAGARE! VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 06-3218 000 Viimeisimmät tiedot ajalta 20. 27.8.2009 3. 10.1.2008 ajalta Asenna UpCode UpCode ohjelma ohjelma puhelimeesi puhelimeesi osoitosoit Asenna teesta www.upcode.fi

Lisätiedot

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI raseborgs företagares tidning raaseporin yrittäjien lehti 02/2014 16.-17.5.2014 KARIS KARJAA Raseborgsmässan Raaseporinmessut ETT LEVANDE RASEBORG ELÄVÄ RAASEPORI RAASEPORI-PÄIVÄ

Lisätiedot

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi

PELLINGE. Till din tjänst PELLINKI. Palveluksessasi PELLINGE Till din tjänst PELLINKI Palveluksessasi 2012 2013 Hätänumero Nödnumret Emergency number Meripelastus Sjöräddning Maritime Rescue T Myrkytystietokeskus Giftinformationscentralen Poison Information

Lisätiedot

Sarfsalö Serviceblad. Sarvisalon Palvelulehti

Sarfsalö Serviceblad. Sarvisalon Palvelulehti Sarfsalö Serviceblad 2013 2014 Sarvisalon Palvelulehti 1 Arbetsgruppen för servicebladet/palvelulehden työryhmä/the staff for this "Servicebladet" publication: Lay-out/Taitto/Layout: Benita Suomi ordförande/puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014

KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 KOKOUS- JA RYHMÄMATKAT Syksy 2013 kevät 2014 UUSI UPEA VIKING GRACE! Kokous merellä ja Tukholma kaupan päälle s. 2 Työpävä Suomenlahdella s. 3 Kokousmatka saarstomasemssa s. 4 Ryhmä kasaan ja merelle s.

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

Suomen laajin hotellitarjonta

Suomen laajin hotellitarjonta Hotels IN FINLAND SISÄLLYSLUETTEO 2 Suomen laajin hotellitarjonta FINLANDS MEST MÅNGSIDIGA LUTBUD THE MOST VERSATILE RANGE OF S IN FINLAND Cumulus Rantasipi Holiday Inn Crowne Plaza Hotelli Seurahuone

Lisätiedot

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kunnioitti Kaunialan sotaveteraaneja vierailulla

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kunnioitti Kaunialan sotaveteraaneja vierailulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15 /15.12.2009 18.1.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla NINA WINQUIST Kirjasto auki pidempään

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Tilinpäätös alijäämäinen Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar I F S i b b o - V a r g a r n a Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar infoblad tiedotuslehti hösten 2012 syksy 2012 3 IF SIB -V BO AR GA RNA 1928 Entistä monipuolisempi

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar

Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar I F S i b b o - V a r g a r n a Kohti uusia haasteita Mot nya utmaningar infoblad tiedotuslehti våren 2012 kevät 2012 www.aktia.fi 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Entistä monipuolisempi Aktia - palveluksessasi

Lisätiedot

Tule kokemaan Pirkanmaan pohjoisen järvialueen luonto & kulttuuri Välkomna att uppleva naturen och kulturen i norra Tammerforsregionen!

Tule kokemaan Pirkanmaan pohjoisen järvialueen luonto & kulttuuri Välkomna att uppleva naturen och kulturen i norra Tammerforsregionen! Tule kokemaan Pirkanmaan pohjoisen järvialueen luonto & kulttuuri Välkomna att uppleva naturen och kulturen i norra Tammerforsregionen! Lumoava luonto ja kulttuuri kohtaavat Ylä-Pirkanmaalla Suorat lennot

Lisätiedot

Tanssin iloa kaikille!

Tanssin iloa kaikille! Tanssn loa kaklle! Foks Valss Wanha Tango Humppa Fusku Cha Cha Jenkka Blues KESÄ 2015 o Kaarna Yläne Rauma Lomaa Turku Raso Kaarna Yläne Ra Tanssseura Sekahaku ry - Tanssn loa kaklle! Tanssseura Sekahaku

Lisätiedot

Kursgård Kurssikartano

Kursgård Kurssikartano Kursgård Kurssikartano 1 å den natursköna Rackarudden vid Bodom träsk i Esbo lät Folkhälsans grundare och första ordförande, professor Ossian Schauman och hans maka Betsy (f. Lerche) uppföra sitt sommarresidens

Lisätiedot

Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2. Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5

Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2. Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5 Innehållsförteckning 1 Sisällysluettelo Styrelse och funktionärer 2015 Jäsenet ja toimihenkilöt 2015 2 Kommodorens hälsning. 3 Kommodorin tervehdys.. 5 Verksamhetsberättelse 2014 7 Toimintakertomus 2014.

Lisätiedot

Tule kokemaan Pirkanmaan pohjoisen järvialueen luonto & kulttuuri Välkomna att uppleva naturen och kulturen i norra Tammerforsregionen!

Tule kokemaan Pirkanmaan pohjoisen järvialueen luonto & kulttuuri Välkomna att uppleva naturen och kulturen i norra Tammerforsregionen! the Upper Tampere region Visit Tule kokemaan Pirkanmaan pohjoisen järvialueen luonto & kulttuuri Välkomna att uppleva naturen och kulturen i norra Tammerforsregionen! Visit the Upper Tampere region Lumoava

Lisätiedot

I väntan på vintern. Talvea odotellessa

I väntan på vintern. Talvea odotellessa I F S i b b o - V a r g a r n a I väntan på vintern Talvea odotellessa infoblad tiedotuslehti hösten 2011 syksy 2011 3 IF SIBBO-VARGARNA 1928 Audit myy ja huoltaa Audi Center Helsinki Airport Espoo Audi

Lisätiedot

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling

Vuoden yrittäjät ylistävät kauniaislaisten terveellistä elämäntapaa. Oj, vad skönt utbrast Eeva Petersen efter Irma Eklunds nackbehandling Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita No Nr 2/9.2. 1.3.2010 Innehåller stadens officiella meddelanden Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KUVA-ARKISTO/BILDARKIV/MARCUS SANDELL Treeniohjelmassa

Lisätiedot

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN

KUTSU METSÄVEROILTAAN. Tervetuloa OP Pudasjärven ja Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi ry:n järjestämään METSÄVEROILTAAN KKÖIEE KAIKKII DAJÄRVELÄIII ALKII JA RIKII uden krkkovaltuuston ensmmänen kokous s. DAJÄRVI-let nro 05 DAJÄRVE AIIA KERVA, LEIA RIIMA, AIKKAKA MA KAKILEHI KE 4..04 Lue koko let netstä: www.pudasrv-let.f,

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin YKKÖSOSOITTEETON OADRESSERADE ETTAN Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

Aitoa yhteistoimintaa! 3

Aitoa yhteistoimintaa! 3 2015 VIIKKO VECKA 3 SEUDUN KEHITTÄJÄ REGIONENS UTVECKLARE Aitoa yhteistoimintaa! 3 Uhkailu on liian monen opettajan arkea 6-7 Tykkää meistä! Gilla oss! Mahtavia Tarjouksia! Kaikki pipot ja käsineet / Alla

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

Futisleikkejä päiväkotilapsille

Futisleikkejä päiväkotilapsille Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/3. 23.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Fotbollslek för dagisbarnen SIDAN ARKISTO

Lisätiedot

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7

Simmarna plöjer vattnet! LUE LISÄÄ SIVUILLA 6 7 LÄS MERA PÅ SIDORNA 6 7 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9 / 11. 31.8.2009 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla OLEV KARTAU Kaunialaisseura Simmis Granin

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 49 2/2010 21.8.2010 Kirpputoritapahtuma Lopptorgsevenemang Ledare Då hösten och mörkret sänker sig över vårt land sker en stor förändring.

Lisätiedot