Viihdytään Lapualla! Simpsiö Joupiska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viihdytään Lapualla! Simpsiö Joupiska"

Transkriptio

1 LAPUA Perhekoon kaupunk En famljevänlg stad 2015 Vhdytään Lapualla! ALLA TRIVS I LAPPO! Smpsö Joupska

2 Perhekoon kaupunk En famljevänlg stad Tervetuloa Lapualle Välkommen tll lappo Lapua on non asukkaan elosa kaupunk Etelä-Pohjanmaalla. Täällä kulttuurelämä on rkasta ja vapaa-ajan tarjonta laajaa. Kulttuurkeskus Vanha Paukku, Smpsön laskettelukeskus sekä kaupungn museot, gallerat, ateljeet, teattert, tapahtumat, umalat sekä urheluksat, -hallt ja -kentät ptävät nn lapualaset kun veraljammekn vreänä. Peltolakeuksen, joken sekä Smpsön vuoren ansosta luonnonrauhastakn vo Lapualla nautta monenlasssa masemssa. Halustpa vettää pävän yksn, kaksn ta koko perheen vomn, remukkaast ta rauhallsest, Lapualla vhdyt varmast. Ssältö Innehåll LUONTO JA AKTIVITEETIT NATUR OCH AKTIVITETER Smpsö Joupska Kulttuur ja hstora KULTUR OCH HISTORIA s. 4 s 6 s. 8 s. 20 Lappo med sna crka nvånare är en lvfull stad med ypperlgt läge mtt Sydösterbotten. Staden är känd för stt blomstrande kulturlv och breda frtdsutbud. Kulturcentret Vanha Paukku, Smpsö skdcenter och alla ntressanta museer, galleror, ateljéer, teatrar, evenemang, badnrättnngar samt drottstävlngar, -hallar och -planer garanterar att både lappoborna själva och besökare trvs. Naturomgvnngarna präglas av åkerslätter, åar och älvar samt Smpsöberget. Här kan du fra en toppensemester ensam, tvåsam eller med hela famljen, aktvt och energskt eller lugnt och avslappnat. OSTOKSET, RUOKA & MAJOITUS SHOPPING, MAT & LOGI TAPAHTUMAT EVENEMANG KARTTA KARTA s. 26 s. 2 s. 4 PALVELUHAKEMISTO SERVICEFÖRTECKNING s. 6 2

3 LUONTO JA AKTIVITEETIT NATUR OCH AKTIVITETER Luonto ja aktvteett NATUR OCH AKTIVITETER Lapuan luonto- ja lkuntakohteet ptävät aktvsena ympär vuoden. Lakeusmasemen keskellä kohoava Smpsö on läntsen Suomen suurn monrntenen laskettelukeskus. Kokonasuuteen kuuluvat vs rnnettä, näkötorn, vtotettu luontopolku ja maastopyörärett, kntorastverkosto, ympärvuotsessa käytössä oleva K 55-hyppyrmäk sekä hupulla sjatseva ravntola. Joet houkuttelevat kalastamaan, venelemään ja rstelemään; tallt, radat, hallt sekä umalat ptävät huolta stä, että lajlle kun lajlle löytyy pakkansa. Det fnns ett stort antal ntressanta natur- och motonsplatser Lappo. Mtt slättlandskapet reser sg Smpsö, västra Fnlands största skdcenter. Centret har fem nedfarter, utsktstorn, markerad naturstg och MTB-led, orenterngsnät, K 55-backe för året runt-bruk samt topprestaurang. Älvar fnns för den som vll fska, åka båt och kryssa och stall, banor, hallar och badnrättnngar för motons- och drottsntresserade, något för envar med andra ord. 4 5

4 LUONTO JA AKTIVITEETIT NATUR OCH AKTIVITETER Läntsen Suomen ykkönen NUMMER ETT I VÄSTRA FINLAND SIMPSIÖ HIIHTOKESKUS 0 vuotta smpsö SKIDCENTER 0 år 22 Smpsön hhtokeskuksen rakentamnen alko 1985, Lapuan Vrkän tomesta tehdyn maakaupan jälkeen. Rntellä laskettelu alko 14. joulukuuta samana vuonna. Ala-asemalle rakennettu huoltarakennus sa jo seuraavana vuonna seurakseen kahvla Hornantuutn ja yläasemalle rnneravntola Tavaanpankon. Rnteden profla on vuosen mttaan muotoltu palvelemaan entstä paremmn erlasa käyttäjä varten. Kun turvallsuus ja ptken jonojen välttämnen ovat koko ajan olleet hhtokeskuksen tavaramerkkenä, on hssen kunnosta pdetty huolta sekä kehtetty lumetus- ja lppujärjestelmä. Rnteden aukolopäven määrä on vahdellut 100 pävän molemmn puoln ja lunta on yleensä rttänyt ptkälle kevääseen. Kävjämäärä on 2000-luvulla vakntunut kävjään ja vme vuosna on päästy taas yl asakkaan määrn. Koululasryhmät ovat arkpävsn suurn käyttäjäryhmä. Vkonloppusn rnteet, mökkkylän ja hljattan valmstuneen hotelln valtaavat perheet ja yrtykset. Smpsönvuor Oy vastaa hhtokeskuksen rakentamsesta ja ylläptämsestä ja rnteden pyörttämsestä Rnnemestart Oy Första spadtaget för Smpsö skdcenter togs år 1985 efter en markaffär som Lapuan Vrkä tagt ntatvet tll. Backarna togs bruk den 14 december samma år. Servcebyggnaden vd nedre statonen fck redan nästa år sällskap av ett café, Hornantuutt, och vd övre statonen en backrestaurang, Tavaanpankko. Under årens lopp har backarna utformats för att passa olka användare ännu bättre. Skdcentret har ända från början satsat på säkerhet och undvkande av lftköer, bl.a. genom att se tll att lftarna alltd fungerar perfekt och utveckla smdga snötllverknngs- och bljettsystem. Backarna är öppna ca 100 dagar om året och snöläget har normalt vart bra långt n på våren. Antalet besökare per år låg under 2000-talet på och har de senaste åren åter överskrdt Under veckosluten sjuder det av lv backarna, stugbyn och det nylgen färdgställda hotellet. Besökarna består huvudsaklgen av famljer och företag. För byggandet och underhållet av skdcentret svarar Smpsönvuor Oy och för underhållet av backarna Rnnemestart Oy INFO Lpunmyynt, vuokraamo Bljettförsäljnng, skduthyrnng INFO Laavu Vndskydd Ravntola / Restaurang Hornantuutt Ykkösrnne Pst ja 4-rnne Pst 2 och pst 4 Peuhapakka Lek- och stojhörna Vtosrnne Pst Harjotusrnne Tränngspst Pulkkamäk Pulkbacke Ravntola / Restaurang Tavaanpankko Huonestohotell / Lägenhetshotell Smpsönkullas Hyppyrmäk 55m kesä/talv Hoppbacke 55m sommar/vnter Hss 1 ja hss 2 Lft 1 och lft 2 Hss ja hss 4 Lft och lft Parkk Park Naruhss Replft Huoltokopp Servcebod Grllkatos Grlltak Luontopolku Naturstg Tykklamp Rytlamp Hhtoladut Skdspår P TERVETULOA LASKETTELEMAAN VÄLKOMMEN OCH ÅK SLALOM Perheystävällnen ykkösrnne, koulurnne ja kuus hssä sekä lmanen naruhss. Smpsöllä on korkeutta 90 meträ ja psn rnne on 600 meträ. Famljevänlg huvudbacke, skolbacke och sex lftar samt en avgftsfr replft. Smpsö är 90 meter högt och längsta nedfarten 600 meter. (06) Smpsönrnteente

5 LUONTO JA AKTIVITEETIT NATUR OCH AKTIVITETER INFO Pohjan maan monpuolsn talvlkuntakeskus 1 2 Pulkkamäk Pulkbacke Perhernne Famljebacke Koulurnne Skolbacke Österbottens mångsdgaste vntersportcenter 4 Parkk Park Street Klparnne Tävlngsbacke L 8 7 Esteetön kuntorett Hnderlös motonsstg 8 K 5km lenkk 5km:s joggnngsbana Kota Kåta 2 4 L Laavu Vndskydd 6 R H V 1 Ravntola Restaurang Hhtokoulu Skdskola Lpunmyynt ja vuokraamo Bljettförsäljnng och skduthyrnng Kouluhss Skollft 1 K 1 2 L Ankkurhsst Ankarlft Sompahss Trsslft H V R 9 Venelatur Båtbrygga Kalastuslatur Fskebrygga Korsu ja tasteluhaudat Korsu och skyttegravar P TERVETULOA LASKETTELEMAAN VÄLKOMMEN OCH ÅK SLALOM Ampumarata Skjutbana Sotlasesterata Mltärhnderbana Kota ja hljentymspakka Kåta och retreatplats Kuus laskettelurnnettä, lastenalue sekä hyvässä kunnossa pdetty street-rnne temppulaskjolle. Joupplanvuorella on korkeutta 60 meträ ja psn rnne on 400 meträ. Sex skdbackar, barnområde och en välskött street för dem som gllar häftg snowboardåknng. Joupplaberget är 60 meter högt och längsta nedfarten 400 meter. (06) Joupplanvuorente 1, Senäjok 8 9

6 LUONTO JA AKTIVITEETIT natur och aktvteter Hnnasto - Prslsta Smpsö Kauden alussa ja alkaen I början av säsongen och från Joupska Kauden alussa ja alkaen I början av säsongen och från ma t må t suljettu stängd ke pe ons fre la su lö sö ma pe må fre la su lö sö Joulunaka I jultd ( ) Joulunaka I jultd ( ) Maakunnan parhaat näköalat juhln ja llanvettoon! Landskapets bästa fest- och nöjesplats! ma pe må fre ma su må sö Sesonk Säsong ( ) ma pe må fre la su lö sö la su lö sö Hhtokoulu Skdskola ma su må sö Sesonk Säsong ( ) ma pe må fre Ryhmät Grupper la su lö sö Sopmuksen mukaan (sekä Smpsö että Joupska). Enlgt överenskommelse (både Smpsö och Joupska). Ravntola Tavaanpankko Smpsövuoren upessa masemssa asakkalle on tarjolla entstä enemmän palveluja sekä valnnanvaraa. Tavaanpankossa vo järjestää mm. häät, sukujuhlat, syntymäpäväjuhlat, yrtyksen koulutus- ja tykypävät, merkkpäväjuhlat, pkkujoulut, teemajuhlat ym. Laskettelukaudella käytössä ovat 50 hengen sauna- ja kokoustlat ravntolan alakerrassa. Muuna akana ravntolan kakk tlat palvelevat relun 150 hengen juhla. Laskettelukaudella ravntola tarjoaa asakkalleen purtavaa pahmpaan nälkään. Ryhmlle tehdään tlauksesta ykslöllnen menu. Ravntola palvelee laskettelurnteen aukoloakona, muuton sopmuksen mukaan. Tervetuloa! Restaurang Tavaanpankko mtt Smpsöbergets storslagna landskap erbjuder nu ännu fler tjänster och alternatv för gästerna. På restaurang Tavaanpankko kan du ordna t.ex. bröllop, släktträffar, födelsedagspartyn, utbldnngs- och tyky-dagar för företaget, bemärkelsedagsfester, lllajulfester och temaevenemang. Under utförsåknngssäsongen har gästerna tllgång tll bastu- och konferensutrymmen för 50 personer restaurangens nedre vånng. Övrga tder står restaurangens alla utrymmen tll förfogande för festevenemang; plats fnns för 150 personer. Under utförsåknngssäsongen serverar restaurangen läckra måltder för sna gäster. Grupper kan beställa ndvduella menyer. Restaurangen betjänar under slalombackens öppettder, övrga tder enlgt överenskommelse. Välkommen! Ykstystunnt Prvatlektoner 50 mn 100 mn 1 hlö / pers hlöä / pers hlöä / pers hlöä / pers Välnesett / Utrustnng Lsätunt / Extratmme 15 Vanhan lpun aktvonnn yhteydessä hntahyvtystä 2 Prsgottgörelse 2 vd aktverng av gammal bljett Kauden alussa I början av säsongen Ryhmäopetus Gruppundervsnng (hlö/pers.) 2 x 100 mn Lasketteluopetusta vuotalle sekä lumlautaluopetusta vuotalle. 85 Slalomundervsnng för 7-14-årngar samt snowboardundervsnng för 8-14-årngar. Välneet kurssn ajaks / Utrustnng under kursen 20 Wernerkurss Wernerkurs (hlö/pers.) 4 x 100 mn Alottelevlle 5 7 -vuotalle. För nybörjare åldern 5 7 år. 15 Välneet kurssn ajaks / Utrustnng under kursen 40 Hsslput Lftkort Sesonkakana Under säsong - 12 v./år 12+ v./år - 12 v./år 12+ v./år 1h h h h Pävä/Dag Pävälput sesonkakana Dagbljetter under säsong - 12 v./år 12+ v./år 2 pv / dag 6 56 pv / dag pv / dag pv / dag pv / dag pv / dag Kauskortt Säsongkort Koululasryhmät Elevgrupper Sauna- ja kokoustla Bastu- och konferensutrymmen 65 asakaspakkaa Uudstetut saunatlat, 12 hengen sauna, 4 suhkua Karaokelatteet, DVD- ja CD-sotn Käytössä ympär vuoden 65 kundplatser Förnyad bastuavdelnng, bastu för 12 personer, 4 duschar Karaokeanläggnng, DVD- och CD-spelare Öppet året runt Yläkerran ravntolatlat Restaurangutrymmen övre vånngen 100 asakaspakkaa, 40-pakkanen ulkoterass Tom rnneravntolana joulukuusta huhtkuuhun, muuna akana tlauksesta 100 kundplatser Uteterrass med plats för 40 kunder Fungerar som pstrestaurang från december tll aprl, övrga tder enlgt beställnng alle / under 12 v./år 90 yl / över 12 v./år 450 Ssaralennus / Syskonrabatt 20 Yrtyskortt / Företagskort 600 Kauden alussa I början av säsongen 1h 15 2h 18 h 20 Hsslppu / Lftkort h 12 Hsslppu koulurnteeseen / Lftbljett tll skolbacken 6 (Smpsö) Välnesett (suks/lauta) / Utrustnng (skda/bräda) 12 Suks- / lautasett Slalom- / skutrustnng 4h 22 Pävä / Dag 0 Sesonkakana Under säsong 1h 15 2h 16 h 20 4h 22 Pävä / Dag 0 S-Etukortlla saat alennusta ltalpusta! Med S-Förmånskort får du rabatt! Rabatt 4 på kvällsbljetten (4 h) onsdagar vd Smpsö och måndagar vd Joupska. Smpsöllä keskvkkona ja Joupskalla maanantana alennus 4 ltalpusta (4 h) 10 11

7 MAJOITUS LOGI A-huonesto / lägenhet Loma-Kesra KÄPYKUJA 11 hlö /pers. alk./fr. 115 /vrk/dygn Eetula slmukuja 5 Hhtoladulle van 450 meträ. Hyvät parkktlat. Endast 450 meter tll skdspår. Gott om parkerngsplats. Phlaja lehtpuunte 9 B-huonesto / lägenhet 7 hlö /pers. alk./fr. 95 /vrk/dygn Rauhallnen sjant ten päässä. 20 m pururadalle ja 0 m rnteeseen. Lugnt läge vd änden av väg. 20m tll spånbana och 0 m tll backen. Majan Maja Kaarnakuja 6 Lehtmaja lehtpuunte 8 Olohuone, kettokomero, parv, takka, puulämmttenen sauna. Vardagsrum, kokvrå, loft, öppen sps, veduppvärmd bastu. Anjuta lehtpuunte Hyvät parkktlat, ladulle non 50 m. Gott om parkerngsplats, ca 50 m tll skdspår Patula versokuja 6 Mökllä vuokrattavana puulämmttenen palju. Vedeldad badtunna kan hyras. Varaukset/Boknngar puh./tel hlö /pers. 7 hlö /pers. alk./fr. 10 /vrk/dygn alk./fr. 200 /vrk/dygn 10 hlö /pers. alk./fr. 150 /vrk/dygn 5 hlö /pers. alk./fr. 120 /vrk/dygn 100m hlö /pers. alk./fr. 120 /vrk/dygn 10 hlö /pers. Rauhallnen sjant lähellä pururataa ja hhtolatua. Lugnt läge nära spånbana och skdspår. alk./fr. 150 /vrk/dygn Lumlnna tuohkuja 4 Ylellsest varusteltu mökk avan rnnehhtokeskuksen ja lenkkelymaastojen tuntumassa. Lyxgt utrustad stuga alldeles ntll skdcentret och fna joggngmarker. Varaukset/Boknngar puh./tel alk./fr. 200 /vrk/dygn Alppmaja Havupuunte 26 Tasokas ja lämmn hrsmökk erttän kaunlla pakalla. Varm, högklassg stockstuga med ypperlgt läge. Varaukset/Boknngar puh./tel hlö /pers. alk./fr. 10 /vrk/dygn Smpsön Huppukokous Kokouspakka keskellä Pohjanmaata kokoaa helpost yhteen ptemmältäkn matkalta. Smpsön Huppukokous 1 vrk (mn. 8 hlöä), ssältää 1 x lounas, 1 x pävällnen, 2 x kokouskahvt, 1 x majotusvuorokaus aamasneen saunallsssa huonestossa, kodan käyttö sekä kokoustla velotuksetta. Varaa huppukokous peneen hntaan 100 /henk. Oma hupputlasuutes Pohjanmaan hupulla Kullas-ravntolassa vetät myös kmustoset häät, kokoukset, perhe- ja yrtystlasuudet luonnonkaunssa ympärstössä! Uudet valosat tlamme ja ravntolamme sjant luonnon keskellä kutsuvat veraat vhtymään. Tarjoamme ravntolassamme hyvää suomalasta ruokaa, jonka valmstamme ana mahdollsuuksen mukaan tuoresta sesongn raakaanesta. Suosmme lähseudun tomttaja. Kysy myös ohes- ja tyky-ohjelmaa. ARJEN YLÄPUOLELLA! Smpsönkullaksessa Pohjanmaan hupulla vhdyt varmast. MEILLÄ VIIHDYT PIKKUISEN PIDEMPÄÄNKIN! Meltä vot vuokrata moderneja saunallsa yksötä ja kaksota vuorokauspohjalta ta pdemmäks akaa. Huonestot valmstuvat loppuvuodesta 2012 ja ovat täysn kalustettuja ja varustettuja huoletonta loma-asumsta ajatellen. Lata ruokaa, sauno ja vhdy vapaast oman akataulus mukaan. 18 vhtysää huonestoa. Huonestohotellssamme on 12 kpl yksötä (25 m 2 ) ja 6 kpl kaksota (45 m 2 ). Huonestossa on olo-/makuuhuone, kylpyhuone, jossa hustenkuvaaja ja kuvauspatter sekä sauna. Kettössä on jääkaapp, lestaso, mkroaaltouun, kahvnketn, vedenketn ja levänpaahdn sekä perusastasto. Huonessa on RJ-45 nettkaapelont ja wlan (ravntolassa pelkkä wlan-yhteys) sekä tv. Kaksossa on erllnen makuuhuone sekä yhden hengen alkov. Kakso 45 m 2 Yksö 25 m 2 MAJOITUSESIMERKKI hengelle 15 alk. /vrk Saunallnen, kahden makuuhuoneen kakso esm. hengelle ta perheelle (hnta vahtelee sesongettan) EKSTRAETUNA LIPPUPAKETIT Nyt pääset mukavast mukaan Lapuan tapahtumakenttään. Majotus ssältää kaudesta rppuen tansslput, hsslput ta lppuja pakallsjoukkueden otteluhn (pess, kors) joten tekemsen puute e pääse yllättämään. Tuohtupa tuohkuja Tasokas. Erllset oleskelu- ja makuuhuoneet kummassakn kerroksessa. Högklassg. Separata vardags- och sovrum vardera vånngen. Vlla Otso Vlla Konto Karhuntaval 2 Tasokkaat mökt luonnon helmassa, jossa palvelut ovat kävelymatkan päässä. Stugorna lgger mtt naturens sköte, men med servce nom promenadavstånd. 6+4 hlö /pers. alk./fr. 10 /vrk/dygn 6-9 hlö /pers. alk./fr. 200 /vrk/dygn 24 hlö /pers. Rast-Smpsö Mastonte 87 Ler- ja valmennuskeskus. Edullsta majotustlaa sommllekn ryhmlle. Läger- och tränngscenter. Förmånlg nkvarterng även för större grupper. Varaukset/Boknngar puh./tel alk./fr. 240 /vrk/dygn Sesonk / säsong: ja/och Laatua Smpsönvuoren laella Graafnen ohjestus Puh

8 LUONTO JA AKTIVITEETIT Natur och aktvteter Koko perheen retkkohde Ett ypperlgt utflyktsmål för hela famljen Joklaakson matkalupuutarha on upea ja suosttu puutarhamatkalukohde Lapuan kaupungn keskustassa. Puutarhasta löytyy anutlaatusa kasvkokoelma ja deota myös oman phan stutuksn. Alueelle on stutettu tuhansa erlasa kasveja, josta osa on perntesä puutarhakasveja, mutta joukossa on myös uutuuksa ja harvnasuuksa. Havukasvkokoelmassa on kymmenttän erkosa ja harvnasa havukasveja. Mukana on myös harvemmn nähtyjä kotmasa jalosteta. Kymmenet erlaset vanhanajan pensasruusut huumaavat tuoksullaan omassa ruusupuutarhassaan. Matkalupuutarhan alueella vo tutustua myös erlasn kesäkukka- ja perennastutuksn, köynnöksn, kvkkokasvehn jne. Penten veraden lona puutarhasta löytyy myös kotelämä. Kahvt ja jäätelöt vo samalla nautta kahvla Nukkeruusussa. Joklaakso turstträdgård är en populär turstträdgård belägen mtt centrum av Lappo. Trädgården har unka växtsamlngar och en mljö som kan ge fräscha déer för den egna trädgården. På området har man planterat tusentals olka växter; tradtonella trädgårdsväxter, men också nyheter och rarteter. Det fnns också en barrträdssamlng med totals specella och ovanlga barrträd, därbland ett antal sällsynta nhemska förädlade barrträd. I anläggnngens rosenträdgård kan man nsupa dofterna av ett total olka gammaldags rosenbuskar. Intressant att se är också turstträdgårdens perenner och sommarblommor, slngerväxter, stenpartväxter osv. Tll barnens stora glädje fnns det också husdjur trädgården. Under besöket passar det bra att avnjuta kaffe och glass caféet Nukkeruusu. Toukokuun alusta elokuun loppuun. Från början av maj tll slutet av oktober. E pääsymaksua Ingen nträdesavgft kaupungnpuutarhur/ stadsträdgårdsmästare Raja Talvte, (06) / Kahvla/Café Nukkeruusu (06) / Srlänte

9 LUONTO JA AKTIVITEETIT Kalaa Lapuanjoen kosklta Fsk från forsarna Natur och aktvteter Lapuanjoen kosket soveltuvat kokonsa ja luontonsa puolesta erttän hyvn perhokalastukseen. Normaalkalaston lsäks veheeseen vo houkutella myös stutettuja puro- ja järvtamena. Tedot kalastuslupen myyntpakosta matkaluneuvonnasta. Forsarna Lappo å lämpar sg utmärkt för flugfske sett tll deras storlek och typ av natur. Förutom de vanlga fskarna kan man fånga utplanterad bäck- och nsjöörng. Informaton om försäljnng av fsketllstånd kan fås från turstnformaton. lsätetoa / tllägsnformaton Latomerlavojen jokrstelyt Flodkryssnngar på slätten Kesäumala EpopPark sommarbad epoppark Upea maaumala, jossa on 25 metrn allas sekä lastenallas, lämmnallas sekä veslukumäk. Kosksta saat pentä purtavaa sekä kylmä ja kuuma juoma! Tervetuloa vhtymään lämpmn (24-28 astetta) vesn. Fantastskt frluftsbad med 25 meters bassäng, barn- och varmvattenbassäng och vattenrutschbana. Kosken säljer snacks samt kalla och varma drycker. Välkommen och trvs varmt (24-28 grader) vatten Koulupojankatu Sateenkaar rekreatonsbad sateenkaar Vrkstysumalan lämpmssä altassa vhdytään! Sateenkaaressa on suomalaset saunat, höyry- ja tlaussauna, kokoustla, 25 m allas ja opetus- ja lastenallas, pore- sekä kylmäallas. I rekreatonsbadets varma bassäng trvs man! Här fnns också fnska bastur, en ång- och en beställnngsbastu, konferensutrymmen, en 25 m bassäng, en undervsnngs- och barnbassäng, bubbelpool och kallbassäng. Urhelukatu 6 (06) Joklava m/s Kovunleht on 52 (54) pakkanen joklava, joka tekee non tunnn mttasa rstelyjä Lapuan- ja Nurmonjoella. Matkan akana opas kertoo Lapuan värkkäästä ja tapahtumarkkaasta hstorasta. Slmänruokaa tarjoavat hyvnhodetut pustot, puutarhat ja pernteset pohjalastalot. Rstelylle lähdetään Kulttuurkeskus Vanhan Paukun satamalatursta. Flodbåten m/s Kovunleht gör ca en tmme långa kryssnngar på Lappo och Nurmo å. Båten har plats för 52 (54) passagerare. Under kryssnngen berättar en gude om Lappos färgstarka och händelserka hstora. Fägnad för ögonen bjuder alla välskötta parker, trädgårdar och tradtonella österbottenshus som glder förb. Kryssnngen avgår från kajen vd Kulturcentrum Vanha Paukku. Latosaaren lkennepusto trafkpark latosaar Lapslle hauskaa ohjattua lkenneoppa polkuautojen ja -traktoren avulla. Kul handledd trafkundervsnng för barn med trampblar och -traktorer. Kelahall Bowlnghall Downtown Bowlng Oy Yrtykslle kelalupakett ja asakastlasuudet räätälödyst. Kokous- ja saunatlat. Lasten synttärpakett (kelaus, tarjolut yms.) Downtown Bowlng Oy Bowlngpaket för företag och skräddarsydda kundevent. Möteslokaler och bastu. Kalaspaket för barn (bowlng, serverng osv.) Tedustelut matkalunfo / Förfrågnngar vd turstnfo (06) Huhtalante Metallte

10 LUONTO JA AKTIVITEETIT Natur och aktvteter Lakeuden Elämyspalvelu Luontoelämyksä lakeudella! Kanootten vuokraus ja myynt, melontaretket, tykypävät, nokpannukahvt... Naturupplevelser på slätten! Uthyrnng och försäljnng av kanoter, paddlngsutflykter, tyky-dagar, sotpannekaffe. Alanurmonte 24A Lkuntakeskus sportcenter Jäähall, urhelutalo ja -kenttä sekä pesäpallostadon tarjoavat monpuolset tlat lkkumseen ja vapaa-ajanvettoon avan Lapuan keskustassa. Centrets shall, drottshus och -plan samt bobollsstadon erbjuder fna förutsättnngar för moton och frtdsaktvteter mtt centrum av Lappo. (06) (urhelutalo / sporthall) (06) (jäähall/shall) Urhelukatu Latosaar tansskeskus DANSCENTER Yks Suomen suostummsta tansspakosta talvakana tarjoaa losen llan maan parhampen tanssttajen seurassa. Huppuesntyjät, kaks baara, A-okeudet, kahvo, karaoke. En av Fnlands populäraste dansplatser och den erbjuder en trevlg kväll sällskap av landets bästa dansband! Toppartster, två barer, A-rättgheter, ett café, karaoke Huhtalante 147 Luhurkka tansslava DANSCENTER Tstenjoella tansstaan kesälauantasn toukokuusta syyskuuhun adossa kesälavatunnelmssa. Lautelle nousevat ykköstanssttajat. A-okeudet, kahvo, karaoke, vhtysä alue asuntovaunulle ja -autolle. Dans med äkta logdansstämnng ordnas varje lördag från maj tll september vd Tstenjok älven. För musken och takterna svarar populära solster och dansband. A- rättgheter, café, karaoke, trvsamt område för husvagnar och -blar. / Tsjärvente Patruuna-areena Harjotushall jalkapalloa, pesäpalloa sekä ylesurhelua varten. Tränngshall för fotboll, boboll och frdrott. Topar Islannnhevostalllla nautt rentouttavasta maastoratsastuksesta varmolla ja rauhallslla, kaken tasoslle ratsastajlle sopvlla hevoslla. I slandshäststallet tar du en avkopplande rdtur terrängen med en trygg och lugn häst. Passar ryttare på alla nvåer. Krs Petlä, Karhunmäente Kustaa Ttun te Eetlan vankkurt Hevoskyytä vanhanajan vankkurella ta reellä. Hästskjuts med tradtonell kärra eller släde. Teatter Lapua teater lappo Teatter Lapua on Etelä-Pohjanmaan vlkkammn tomva harrastajateatter, jolla on tomtla Vanhan Paukun kulttuurkeskuksen alueella. Teatter tuottaa vuodessa -4 ens-ltaa. Katso tarkemmat estystedot verkkosvulta Teater Lappo är Sydösterbottens aktvaste amatörteater. Teatern har sna lokaler kulturcentret Vanha Paukku. Årlgen produceras -4 premärer. Närmare nfo om föreställnngarna på adressen / (06) /Ilpo Saunamäk / Luhurkka kesäteatter sommarteater Katettu nouseva katsomo luonnonkauns ympärstö. Luhurkan tansslavan palvelut käytettävssä. Teatter Tansst Karaoke Ravntola. Övertäckt stgande läktare naturskön omgvnng. Tllgång tll Luhurkkas dansbana. Teater Dans Karaoke Restaurang Tsjärvente

11 Kulttuur ja hstora KULTUR OCH HISTORIA Kulttuur ja hstora KULTUR OCH HISTORIA Rkkaasta kulttuurelämästään tunnetulla Lapualla on kulttuurlle avan oma alueensa: Kulttuurkeskus Vanha Paukku. Vanhan patruunatehtaan tunnelmallsssa tlossa järjestetään tapahtuma tuon tuosta, ja lsäks Vanhassa Paukussa on lukusa museota, tadenäyttelytä, myymälötä ja teattereta sekä mustokappel ja kahvla. Tarjonta e kutenkaan rajotu van Lapuanjoen rannolle, sllä näkemsen arvosa krkkoja, ateljeta, ja museota löytyy muualtakn kaupungsta. L appo är känd för stt rka kulturlv och kulturen har fått ett helt eget område staden: Kulturcentret Vanha Paukku. Centret lgger en gammal charmg patronfabrk och förutom att det ordnas evenemang av olka slag lokalerna kan gästerna även besöka museer, konstutställnngar, butker och teatrar samt mnneskapell och café centret. Utbudet nskränker sg dock nte enbart tll stränderna krng Lappo å, för sevärda kyrkor, ateljéer och museer fnns också andra delar av staden

12 Kulttuur ja hstora KULTUR OCH HISTORIA Elämyksä ja elämää Upplevelser och sevärdheter Tademuseo konstmuseum Lapuan Tademuseo on Vanhan Paukun helm, jonka persoonallnen ja valosa tla antaa putteet korkeatasoslle näyttelylle. Opastetut ryhmäkäynnt ma-pe klo 8-16, puh Lappo Konstmuseum är en rktg pärla området ljust och fräscht med en personlg touch som skapar utmärkta förutsättnngar för högklassga utställnngar. Gudade gruppbesök må-fre kl. 8-16, tfn (06) Muut museot ja näyttelyt ANDRA MUSEER OCH UTSTÄLLNINGAR Patruunatehtaan museo ja Lapuanlkkeen näyttely avaavat näköalat 1900-luvun alun Lapualle ja Suomeen. Pohjanmaan Valokuvakeskus ja Patruunagallera taas ovat vahtuva näyttämötä akalastateelle, Pyhälahden valokuvaamomuseon kertoessa omaa tarnaansa valokuvauksen kehttymsestä. Patronfabrksmuseet och utställnngen om Lapporörelsen ger en uppfattnng om förhållandena Lappo och Fnland början av 1900-talet. Österbottens fotografcenter och Patrongalleret bjuder på samtdskonst och Pyhälaht Fotoateljémuseum berättar om fotograferngens utvecklng. Kulttuur- ja yrtyskeskukseks peruskorjattu entnen patruunatehtaan alue sjatsee Lapuanjoen rannalla kaupungn keskustassa. Iso Tehdas on alueen suurn rakennus. Sen julksvut on sälytetty alkuperäsessä asussa. Vanhojen tehdassalen tunnelma välttyy nyt krjaston, näyttelytlojen sekä kansalas- ja muskkopstojen kautta. Kulttuurkeskus Vanha Paukku on ovallnen pakka myös kokoukslle, semnaarelle ta vakkapa perhejuhln. Vanhassa Paukussa tapahtuu ympär vuoden. Suurmmat tapahtumat ovat Vanhan Paukun Festvaal elokuussa ja Joulunavausmessut marraskuussa. Isossa Tehtaassa sjatsevat kaupungn matkalutomsto, näyttelytlat Patruunagallera, Lapuanlkkeen näyttely ja Pohjanmaan Valokuvakeskus, Lapuan patruunatehtaan museo, Pyhälahden Valokuvaamomuseo sekä lounaskahvla. Lsäks alueella on Lapuan Tademuseo, Pajakappel (räjähdysonnettomuuden mustokappel), tehtaanmyymälötä, teatter ja joklavan kotsatama. Lue lsää tehtaanmyymälöstä s. 26 Mera om fabrksbutker s. 26 Kustaa Ttun te 1 (06) Den före detta patronfabrken som grundrenoverats och nu fungerar som kultur- och företagscentrum är belägen vd stranden av Lappo å centrum av staden. Den stora fabrken är den största byggnaden på området. Dess fasad har bevarats ursprunglgt skck. Nu är det bbloteket, utställnngsutrymmen samt medborgar- och musknsttuten som huserar de gamla fabrksutrymmena. Kulturcentret Vanha Paukku passar perfekt också för konferenser, semnarer, famljefester och andra arrangemang. Vanha Paukku sjuder av lv året runt. Bland större evenemang kan nämnas Vanhan Paukun Festvaal (Vanha Paukku Festval) august och Julöppnngsmässan november. Fabrken Iso Tehdas nhyser stadens turstbyrå, utställnngslokalen Patrongalleret, Utställnng om Lapporörelsen, och Österbottens fotografcenter, Lappo Patronfabrks museum, Pyhälaht Fotoateljémuseum samt ett lunchkafé. På området fnns också Lappo Konstmuseum, Pajakappel (mnneskapell över explosonsolyckan), fabrksbutker, teater och hemmahamn för flodbåten. ma pe må fre 11 19, la su lö sö Isotehdas Info-pste Ison Prässn kahvla Patruunatehtaan museo Pyhälahden Valokuvaamomuseo Patruunagallera Pohjanmaan Valokuvakeskus Alajok-sal Krjasto Muskkopsto Kansalasopsto Kulttuurtomsto Lapuanlkkeen näyttely Lapuan Tademuseo ja museokauppa [Tato Paukku] Laskeutuva perhonen-esntymslava Pajakappel Makasn Annastna Lapuan Kankurt Paukun Hammas Kehonhelnä Sävelsvet Ampumarata Elokuvateatter Bo Marlyn Lapuan Kuntopste Teatter Lapua Lapuan Pyöräkorjaamo Hyvän Olon Santosha T:m Patalaukku Latomerlavat Oy:n matkustajalava m/s Kovunleht Tapahtumateltta Kesäteatter Suutar Vanhan Paukun aluekartta karta över vanha paukku 9 10 Vanhan Paukunte Kustaa Ttun te Lapuanjok 6 4 Isotehdas Infopunkt Café Iso Präss Patronfabrkens museum Pyhälaht Fotografmuseum Patrongaller Österbottens Fotografcenter Alajok-salen Bblotek Musknsttut Medborgarnsttut Kulturbyrå Utställnng om Lapporörelsen Lappo Konstmuseum och museaffär [Tato Paukku] Huvudscenen Laskeutuva perhonen Mnneskapellet Pajakappel Makasn Inrednngsaffär Annastna Jacquardväver Lapuan Kankurt Tandläkare Paukun Hammas Wellnesstjänster Kehonhelnä Terap och rekreaton Sävelsvet Skjutbana Bografteater Bo Marlyn Gymmet Lapuan Kuntopste Teater Lappo 5 Cykelverkstaden Lapuan Pyöräkorjaamo Behandlngar för välbefnnande Hyvän Olon Santosha Väskaffär F:ma Patalaukku Latomerlavat Oy:s flodbåt m/s Kovunleht Evenemangtält Kesäteatter Skomakare

13 kulttuur ja hstora Kultur och hstora Lutnvntt KONSTNÄRSATELJÉ lutnvntt Hemmnk KONSTNÄRSATELJÉ hemmnk Körttmuseo PIETISTMUSEUM Ränkmäk talomuseo hemortsmuseum Kuvanvestäjä Tmo Suvannon ateljeessa Lutnvntssä on esllä tateljan vestoksa, prroksa, mtaleja ja persoonallsa hautamustomerkkejä. Avonna sopmuksen mukaan. I skulptören Tmo Suvantos ateljé Lutnvntt fnns konstnärens egna skulpturer, tecknngar, medaljer och personlga gravstenar. Öppet enlgt överenskommelse. Panu Hemmngn surrealstsa ja pohjalasahesa maalauksa sekä grafkkaa esllä pysyväst kotgallerassa. Vapaa pääsy. Avonna sopmuksen mukaan. Tlaustönä tehdään muotokuvat ja lahjataulut. Panu Hemmngs grafk och surrealstska målnngar med österbottenmotv är permanent utställda hemgalleret. Frtt nträde. Öppet enlgt överenskommelse. Porträtt och presenttavlor målas på beställnng. Suomalasta herännäsyyden hstoraa ja nykypävää esttelevä museo Wanhan Karhunmäen päärakennuksen tosessa kerroksessa. I huvudbyggnadens andra vånng fnns museet för den fnska petsmens hstora och nutd, Wanha Karhunmäk. Ränkmäen talomuseossa matkalja pääsee tutustumaan 1800-luvun lopun lapualaseen talonpokaselämään. Kesäakaan museolla järjestetään hstoraa elävöttävä tapahtuma. Suostut pernnelekt henäkuussa. I Ränkmäk hemortsmuseum kan man se hur bönder bodde och levde Lappo slutet av 1800-talet. Sommartd ordnas evenemang som levandegör hstoren på ett ntressant sätt. Populära tradtonslekar jul. Kuortaneente Phkamännynte Karhunmäente 92 (06) Ränkmäente Opas kesä-henäkuussa / Gude jun-jul Alajok alajokslätten Alajoen anutlaatunen lakeus houkuttelee nauttmaan jokvarren näkymstä nn patkoden, pyörällen kun meloenkn. Alajok on kuulusa latomasemstaan ja harvnasesta lnnustostaan. Alajokslättens unka landskap lockar besökaren att njuta av utskten längs ån både vandrande, cyklande och paddlande. Alajoklandskapet är känt för sna lador och stt fågellv som nnefattar många sällsynta arter. Geo-Gallera Suur jalokv- ja mneraalnäyttely, Araban kahvkuppeja, leluja (Barbe, My Lttle Pony, Transformers), savkukkoja, nukketaloja, vahtuva tade- ja valokuvanäyttelytä. Myymälä ja kahvo. Stor sten- och mneralutställnng, Araba kaffekoppar, leksaker (Barbes, My Lttle Pony, Transformers), lergökar, dockhus, växlande konst- och fotoutställnngar. Butk och café. Vhtor Kosolan/s kottalo hemgård Talo tom jääkären värväyspakkana vuonna 1916 ja vuoteen 196 se ol keskenen Lapuan lkkeen ja IKL:n tomnnassa. Nykyään krjakauppa. Det var här jägarna sökte värvnng år 1916 och fram tll år 196 hade huset en vktg roll Lapporörelsens och IKL:s verksamhet. Är dag bokhandel. Alajärvente , Lapuan tuomokrkko lappo domkyrka Kosolankatu 1 Krkkokatu 2 C. L. Engeln suunnttelema Lapuan tuomokrkko on rakennettu vuonna Krkon verellä on kellotapul, joka on Lapuan vanhn tomnnassa oleva julknen rakennus. Lapuan tuomokrkossa ovat Suomen suurmmat urut. Lappo domkyrka som rtats av C.L. Engel är byggd år Bredvd kyrkan reser sg en klockstapel som är Lappos äldsta fortfarande fungerande offentlga byggnad. I Lappo domkyrka fnns Fnlands största orgel

14 OSTOKSET, RUOKA JA MAJOITUS SHOPPING, MAT OCH LOGI Ostokset, ruoka ja majotus shoppng, mat och log Lapua on monen manekkaan desgn-yrtyksen ja kästyöosaajan kot, joten akaa kannattaa varata myös putkken kertämseen ja aarreattojen tutkmseen. Unkt tehtaanmyymälät ja erkoslkkeet tarjolevat laatua parhaaseen hntaan. Tlamyymälöstä ja pkkupuodesta saat mukaas kotmasa herkkuja sekä tadokkata kästyötuotteta. Nälän yllättäessä pakallset ravntolat ja kahvlat kattavat pöydät koreks, ja majapakakses vot valta modernn hotelln, perntesen maalastalon ta vakkapa mökn lomakylästä. Många framstående desgnföretag och hantverkare har förlagt sn verksamhet tll Lappo. Det är alltså värt att reservera td också för en besöksrunda stadens många och ntressanta butker och skattkammare. Fabrksbutkerna och specalaffärerna erbjuder kvaltetsvaror tll bra prser och gårdsbutkerna och småbodarna frestar med nhemska delkatesser och högklassga hantverksprodukter. Och när hungern slår tll stter det fnt med en god måltd en lokal restaurang eller kaffe ett mysgt café. Under vsten kan du bo på modernt hotell, tradtonell lantgård eller semesterstuga

15 OSTOKSET, RUOKA JA MAJOITUS SHOPPING, MAT OCH LOGI Museokauppa MUSEIAFFÄR Lapuan Kankurt Oy tehtaanmyymälä fabrksbutk Woodnotes outlet Lntukoto phapusto GÅRDSPARK Lapuan Tademuseon museokauppa tarjoaa eteläpohjalasten käs- ja tadeteollsuustuotteden lsäks Vanhaan Paukkuun sekä tademuseoon ja sen näyttelyhn lttyvä tuotteta. Kaupassa lsäks vahtuva näyttelytä. Lappo Konstmuseums museaffär erbjuder förutom sydösterbottnska hantverks- och konstndustrprodukter även produkter med anknytnng tll Vanha Paukku samt konstmuseet och dess utställnngar. Det ordnas även växlande utställnngar affären. Kustaa Ttun te 1 (Lapuan Tademuseo/Lappo Konstmuseum) (06) , Lapuan Kankurt on pellava- ja vllakutomo, jonka menestystuotteden takana ovat huppusuunntteljat, ammatttatonen henklökunta, uusn kudontateknkka sekä vastuullnen asenne ympärstöön. Tervetuloa tutustumaan! Lapuan Kankurt är ett lnne- och ylleväver som haft stora framgångar tack vare sna toppdesgners, sn kompetenta personal, moderna vävteknk och stt mljöansvar. Välkommen tll vår butk! Kustaa Ttun te 1 (Vanha Paukku) Kansanvälsest tunnetun desgnyrtys Woodnotesn tehtaanmyymälästä löydät papernarun luonnollsen kauneuden nspromna valmstettuja ssustustuotteta. I nternatonellt kända desgnföretaget Woodnotes fabrksbutk kan du köpa nrednngsprodukter som nsprerats av papperssnörets naturlga skönhet. Teollsuuste 2 (06) / Keramkka- ja ssustusmyymälä ja phapusto. Vanha navetta on saneerattu kaunks ssustusmyymäläks. Oma keramkkamallsto,ssustustuotteta sekä kodn tekstlejä. Phapusto täynnä hana deota ja ovalluksa. Keramk- och nrednngsbutk och gårdspark. Den gamla ladugården har förvandlats tll en elegant nrednngsbutk med egen keramkkollekton samt nrednngsprodukter och hemtextler. Gårdsparken pggas upp med härlga déer och uppslag. Vasunmäente 51 (06) / Patalaukku Laukkujen erkoslke. Hyvät valkomat myös lompakota, vötä, käsnetä ja lemmkkvaljata. Specalaffär för väskor. Även bra urval av plånböcker, bälten, handskar och selar. AnnaStna Ssustuslke AnnaStnasta löytyvät ssustuskankaden lsäks ykslöllset lahjatavarat. Myös oma Laatua Lapualta -tekstltuotemallsto. Inrednngsaffär AnnaStnas sortment nnehåller förutom nrednngstyger presentartklar. Affären säljer också sn egen textlkollekton Laatua Lapualta. Annala tehtaanmyymälä fabrksbutk Ssustuskankaden tehtaanmyymälä. Kahvla, ssustuslke, kokoustla. Fabrksbutk för nrednngstyger. Café, nrednngsaffär, konferenslokal. Sompp Ky/Jussn Vn kellovalmo ja vntla klockgjuter och vngård Tadekästyöt ja kotmaset marjavnt. Tlauksesta ryhmlle tlakerrokset. Konsthantverk och nhemska bärvner. Gudnng för grupper på beställnng. Kustaa Ttun te 1 (Vanha Paukku) (06) Vanhan Paukunte 1 (Vanha Paukku) Lanklante 90 Karhunmäente 969 (06) (06) (06)

16 OSTOKSET, RUOKA JA MAJOITUS SHOPPING, MAT OCH LOGI Ison Prässn kahvla café so präss Kahvla/lounasravntola Vanhassa Paukussa, lounas arksn kello , muullon ruokalua tlauksesta. A-okeudet. Upea mljöö juhln ja tapahtumn. Asakaspakkoja 70. Café/lunchrestaurang Vanha Paukku, lunch vardagar klockan , övrga tder serveras måltder enlgt beställnng. Fullständga rättgheter. Elegant mljö, perfekt för fester och evenemang. 70 kundplatser. Lapuahov hotell-ravntola hotell-restaurang Hotell-ravntola Lapuan keskustassa. huonetta, 74 vuodepakkaa, saunaosasto, kokoustloja, ruokaravntola pub, aulabaar ja terass. Asakaspakkoja Myös majotuspaketteja. Hotell-restaurang centrum av Lappo. rum, 74 bäddplatser, bastuavdelnng, konferenslokaler, matrestaurang, pub, lobbybar och terrass platser för gäster. Även logpaket. Wanha Karhunmäk Vapaa-ajankeskus leren, kokousten ja juhlen vettoon. Majotustloja 10 hengelle, lsäks romanttnen amor-atta kesäakaan. Ptopalvelu, tlausruokalut, monpuolset ohjelmapalvelut sekä kokoustlat. Päärakennuksessa pohjalasn tuottesn erkostunut puot sekä Körttmuseo. Frtdscenter för läger, konferenser och festarrangemang. Inkvarterngsutrymme för 10 personer, dessutom ett romantskt vsthus, Amor. Caterng, beställnngsmåltder, mångsdga programtjänster samt konferenslokaler. Huvudbyggnaden nhyser en butk som är specalserad på österbottnska produkter samt ett petstmuseum. Lapuan kesähotell LAPPO sommarhotell Kesähotell 22 huonetta, 44 vuodepakkaa. Kakssa huonessa oma suhku ja wc. Vhtysä oleskelutla, jossa kettomahdollsuus. Vastaanottopalvelut ja aamanen Hotell-Ravntola Lapuahov, Pustote 2. Sommarhotell 22 rum, 44 bäddplatser. Alla rum har egen dusch och wc. Trvsamt sällskapsrum med kokmöjlgheter. Receptonstjänster och frukost Hotell-Restaurang Lapuahov, Pustote 2. (06) / Pustote 2 (06) Karhunmäente 92 (06) Srlänte Tlausravntolat BESTÄLLNINGSRESTAURANGER Maran Tall Seurustelu- ja ruokaravntola, 100 asakaspakkaa, joka pävä lounas sesovasta pöydästä, A-okeudet, à la carte ruoka. Myös ptopalvelu. Sällskaps- och matrestaurang, plats för 100 gäster. Lunch varje dag från stående bord. A-rättgheter, à la carte rätter. Även caterng. Pustote (06) Honkmetsän herkku Metsäkvente Tlausravntola Jussn Tupa Karhunmäente 969 (06) Ptopalvelu Hopearanta Caterngservce Hopearanta Luhtarnte 5 (06) Gasthaus Ttu Lvernte (06) Pzzerat PIZZERIOR Casa Grande Kauppakatu Elma Poutunte 4 (06) Kotpzza Poutunte /2 vrk KOKO PERHEEN LUMILOMA 160 /vrk Majotus 1-2 akusta lasta alle 15 v., aamaset, kylpylän ja kuntosaln käyttö sekä 2 x 4 h laskettelulput joko Smpsölle ta Joupskalle. Vomassa nn kauan kun lppuja ja lunta rttää. Vaasante 22, Ylhärmä Puh. (06)

17 TAPAHTUMAT EVENEMANG Tapahtumat EVENEMANG Tapahtumat 2015 Evenemang Vanhan Paukun Festvaal Nasten Superpess / Damboboll på superpess-nvå (jo 4 perättästä SM-kultaa!) kesäkaus /(redan 4:e raka FM-guldet!) sommarsäsong Hengellsen Muskn Festvaal / Festval för andlg musk Lapuan Ktarafestvaal / Lappo Gtarrfestval Smpsö Wld Kds 2015 Lokakuussa / Oktober 2015 Back n the Beatles Joulunavausmessut / Julöppnngsmässa Teatter Lapua / Teater Lappo Luhurkan kesäteatter / Luhurkka sommarteater Katso ajankohtaset tapahtumat Kolla aktuella evenemang M llon Lapuan Vrkä pelaa kotkentällään, mllon Vanhan Paukun Festvaal rakaa kaupungn yössä, Lapualla tapahtuu ympär vuoden. Kesällä kokoonnutaan urhelukentten ladolle, muskkfestarelle ja kesäteattereden katsomohn. Talvella vahtelevat näyttelyt, lukusat konsertt sekä markknat ja myyjäset prstävät arjen tarjontaa. N är spelar Lapuan Vrkä på hemmaplan, när sparkar Vanhan Paukun Festvaal gång det är alltd något på gång Lappo, året runt. På sommaren samlas folk krng drottsarenor, på muskfestvaler och på sommarteatrar och vntertd pggas tllvaron upp med växlande utställnngar, konserter, marknader och basarer. 2

18 Kartta KARTA LAPUA INFO 1 Kulttuurkeskus Vanha Paukku Kulturcentrum Vanha Paukku 2 Joklaakson matkalupuutarha Joklaakso turstträdgård Smpsö hhtokeskus Smpsö skdcenter Lapua Lappo 1 2 Snnen Te Blå Vägen Lapuan kaupunk 201 KARTTATIIMI OY 4 5

19 PALVELUHAKEMISTO SERVICEFÖRTECKNING Lapuan kaupungn matkalutomsto Lappo stads turstbyrå Kustaa Ttun te 1 (06) Lapuan matkaluoppaat Lappo stads Turstguder järjestävät opastusta Lapuan kaupungn alueella. Perusopastuksen kesto n. 1 h. Varaukset: (06) Ordnar gudnng nom stadens område. En standardgudnng tar ca 1 h. Reserverngar: (06) Majotus- ja ruokalupakat Inkvarterngs- och matställen Pkaruokalupakat ja kahvlat Snabbmatställen och Caféer Casa Grande Lapua Pzza, kebab, pasta, ym./osv. Kauppakatu Gasthaus Ttu Ruokalu tlauspohjalta / Mat på beställnng Lvernte (06) Honkmetsän herkku Tlausravntola / Beställnngsrestaurang Metsäkvente Ravntola Maran Tall Restaurang Maran Tall Pustote (06) Ravntola Tavaanpankko Restaurang tavaanpankko Alppte, Smpsö Knalanen ravntola Ruusu Knesska restaurangen Ruusu Asemakatu 1 (06) Smpsönkullas Huonestohotell-ravntola / Lägenhetshotell, restaurang ABC Lapua Latojante Lapuan Lounas - Kahvla Lllputt Poutunte 9, Kesport kauppakeskuksessa / Kesport köpcentret (06) Shell Lapua keskusta Shell lappo centrum Latojante Helm Smpukka Tamppar Vasunmäente 10 (06) Roke Burger Asemakatu (06) Urhelukahvo Umahall-urhelutalo / Smhallen-Sporthuset Urhelukatu Vlla Annala Cafe & Shop Lanklante 90 (06) Yökerhot ja pubt Nattklubbar och Pubar Ison Prässn kahvla café so präss Kustaa Ttun te , (06) Kotpzza Poutunte Lapuahov hotell-ravntola hotell-restaurang Pustote 2 (06) Lapuan kesähotell Lappo sommarhotell Van ryhmlle / Endast för grupper Srlänte Maatlamatkalu Peräkangas Gårdbrukstursm Peräkangas Ojutkankaante 21 (06) , Ptopalvelu Hopearanta Caterngservce Hopearanta Tlauspohjalta / Mat på beställnng Luhtarnte 5 (06) Pzzera-Kebab Elma Poutunte 4 (06) Yläkallontaval 12 (06) Smpsön mökkkylä smpsö stugby Smpsö Tawan Suomalanen ja thamaalanen ruokaravntola / Fnsk-tawanessk restaurang Asemakatu 4 A Tsjärven Lomamökt Tsjärv Semesterby Mökkkylänte , (06) Tlausravntola Jussn Tupa Tlausravntola / Beställnngsrestaurang Karhunmäente 969 (06) Wanha Karhunmäk Karhunmäente 92 (06) Aarlan kahvla/lepomo Aarlas café och bager Kauppakatu (06) Hetalan Kosk-Grll Hetala kosk-grll Härslänte 28 (06) Hyväskä kahvla/lepomo / café och bager Pustote 2 (06) Kahvla Pullahr Café Pullahr Kauhavante 571, Votlanjärven levähdysalue / Votlanjärv rastplats, Rksväg Keskusgrll Asemakatu 15 (06) Kesäkahvla Nukkeruusu Sommarcafé Nukkeruusu Srlänte (06) Lapuan Grll Kauppator (06) Lounaskahvla Fona Lunchcafé Fona Saraalante (06) Neste Lapua Kustaa Ttun te 6 (06) Bar & Nghtclub Oscar Oskarnkatu Pub Lapuahov Pustote 2 (06) Pub Väsk Oskarnkatu Tuomokrkko domkyrka Krkot Kyrkor Kauhajärven kyläkrkko Kauhajärv bykyrka Kauhajärv Tstenjoen kyläkrkko tstenjok bykyrka Tstenjok Teattert Teatrar Elokuvateatter Bo Marlyn Bografteater bo marlyn 6 7

20 Maku jonka mustat. Kotmassta raaka-anesta kotosaa lepää ja pullaa. Latojante 9 Puh Avonna 6-24 KOSMOS Rpus 45,- Rpus onykslla 99,- Korvakorut 9,- Korut on valmstettu Suomessa T:m Kultaseppä Juss Ikola Kaartote 5, Lapua puh. (06) Täydellnen tauko ABC Lapualla antaa energaa Hyvällä maulla tehtyä kotruokaa joka pävä. Rehtejä makuja À la carte -lstalta, lapslle Aps Apnan suoskt. LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE LAPUA Kustaa Ttun te 2 (06) Ruoka- ja tulasostokset helpost ja edullsest. Atoja herkullsa hampurlasaterota. ABC Lapua Avonna 6-24 Latojante 9 Puh: Panavaa vestntää 8 9

Tervetuloa arjen yläpuolelle

Tervetuloa arjen yläpuolelle Tervetuloa arjen yläpuolelle Mastontie, Lapua (Yläkalliontaival 12) info@simpsionkullas.fi www.simpsionkullas.fi +358 (0)6-4338 560 Huoneistohotelli Simpsiönkullas - arjen yläpuolella Uusi huoneistohotelli

Lisätiedot

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA

SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS MATKAILUMAJAT TALVELLA 1938 HIIHTOKURSSIT JA -NEUVONTA. HIIHDON OPETUSTA järjestetään Suomen Matkaljayhdstyksen tomesta Koln, Inarn ja Pallastunturn matkalumajolla sekä Pohjanhovssa

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen

Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen Henkilökohtainen / Personlig *Pakollinen Osallistuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk

Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Henkilökohtainen / Personlig *Obligatorisk Osallisuja / Deltagare 1. Yhdistys / Förening * 2. Ryhmä / Grupp 3. Etunimi / Förnamn * 4. Sukunimi / Efternamn * 5. Puhelinnumero /Telefonnummer * 6. Sähköposti

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä!

Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! TALOMUSEO GLIMS Kesä 2015 elävää historiaa joka päivä! Kuva: Olli Hakamies Glimsintie 1, Espoo (Jorvin sairaalan vieressä) www.espoonkaupunginmuseo.fi TALOMUSEO GLIMS Glimsintie 1, 02740 Espoo (Jorvin

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Perhekoon kaupunki Kotien valtakunta

Perhekoon kaupunki Kotien valtakunta Perhekoon kaupunki Kotien valtakunta Lapualta laakeaa vanhan asuntokannan kehittämistä Hallintojohtaja, ma. Toimistusjohtaja Toni Leppänen Puoli vuosituhatta historiaa Merkkipaalut Kirkkopitäjä v. 1581

Lisätiedot

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 5,8 7,9 Svenska Ruotsi Finska Suomi Övriga Muut 26,5 13,6 59,9 0 14 år 15 64 år 65 år 86,3 Språkfördelning % Kielijakauma Åldersstruktur % Väestörakenne arbetsplatser

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme

RIKALANMÄKI. Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme RIKALANMÄKI Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme TERVETULOA RIKALANMÄELLE. Rikalanmäki Salon Halikon kulttuurimaisemassa yhdistää historialliset puitteet ja modernin palvelun. Meillä onnistutte luomaan

Lisätiedot

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI JUHLAT, KOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT LAPPEENRANTA TARJOAA AINUTLAATUISET PUITTEET IKIMUISTOISIIN TAPAHTUMIIN! MYLLYSAARI KAUPUNGIN

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

Kysymyssanoja ja pronomineja

Kysymyssanoja ja pronomineja Kysymyssanoja ja pronomineja KOKOAVA MONISTE kurs 3 grammatik 1. Valitse oikea kysymyssana. Haastattele sitten pariasi. 1. Vem / Vad är din lärare i engelska? 2. Med vem / vems pratade du i morse? 3. Vad

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU

KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU KESKIAIKAINEN ULVILA KUTSUU Vanhan Musiikin Viikolle 27.7.-2.8.09 Tiedusteluihin vastaavat diplomiurkuri Anne-Marie Grundstén, puh. 050 520 4798. Kulttuurisihteeri Hilpi Toikka-Haldin, puh. (02) 677 4698;

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala

26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala Tervetuloa konferenshiin Välkommen till konferensen 26-27/10 2009 Folkets Hus, Pajala. Meänkielen konferensi 2009, Folkets Hus, Pajala Maanantai 26/10 Måndag 26/10 13.00 Aukaseminen Laulu Kirkon Minioorit

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

KoneAgria Tampereella Majoitustarjonta

KoneAgria Tampereella Majoitustarjonta KoneAgria Tampereella 12.-14.10.2017 Majoitustarjonta Scandic Tampere City Tampereen keskustassa heti rautatieasemaa vastapäätä sijaitseva Scandic Tampere City tarjoaa rennon hotellivierailun. Rautatieasemalta

Lisätiedot

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VANTONTIE 166, RAISIO MYYNTIESITE RAISIO, MAATILA 2 4h+tupak+kph/khh+s+ph+talli+pihatto+ratsastuskenttä, 136 m, 498 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä

Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Medborgardialog Ett gott liv var dag 2015-02-25 Keskustelukahvilamme Mitä on hyvä elämä joka päivä Allmänna frågor/yleiset kysymykset Kvinna/nainen 59 71,1 Man/mies 24 28,9 Total 83 100 100% (83/83) Ålder/Ikä

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011

Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011 Jaro E11 Föräldramöte Vanhempainkokous 20.01.2011 Agenda 1. Tränare mm. 2011 Valmentajat jne. 2011 2. Säsongen 2010 Kausi 2010 Sammanfattning 3. Säsongen 2011 Kausi 2011 Yhteenveto 3.1. Spelare Pelaajat

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Kokous- ja juhlatilat

Kokous- ja juhlatilat Murula 50 hengen kokous- ja juhlatila Kartanorakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Dataprojektori, valkokangas ja fläppitaulu Tilavuokra 250 / kokous Tilavuokra 500 / juhlat Kokous- ja juhlatilat Selinin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR 1 (6) PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Saaristorastit Tilaisuuden nimi Tillställningens namn 11.125s Painatuspalvelut 2 (6) Pelastuslaissa (3792011) on vaatimus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Imatra. Kylpylä Spa. ilon pisaroita

Imatra. Kylpylä Spa. ilon pisaroita Hinnasto 1.5.08 31.1.09 Imatra Kylpylä Spa ilon pisaroita 1 Huonehinnat Huonehinnat arkisin 1hh 2hh Studiohuone 92,00 124,00 Standardihuone 98,00 136,00 Promenadihuone 103,00 146,00 viikonloppuisin 1 hh

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Postimäki. historiasta nykypäivään!

Postimäki. historiasta nykypäivään! Postimäki historiasta nykypäivään! Postimäki on museo- ja kulttuurialue Ilolan kylässä, 9 km Porvoosta koilliseen. Mäellä sijaitsee yksi Suomen parhaiten säilyneistä aidoista mäkitupalaisalueista. Vanhimmat

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous Keski-Pohjanmaan Epilepsiayhdistys ry Mellersta Österbottens Epilepsiförening rf. Jäsenkirje 1/2016 Medlemsbrev 1/2016 Hyvä yhdistyksen jäsen! Olet joskus ehkä ajatellut, että olisipa kivaa osallistua

Lisätiedot

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT

AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT AVOIMET VARHAISKASVATUSPALVELUT Syksy 2015-Kevät 2016 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Toiminta on osa kaupungin varhaiskasvatuspalveluja ja tavoitteena on tukea perheitä arjessa. Toiminta on tarkoitettu

Lisätiedot

Essalo Oy Lomaosakeosuus

Essalo Oy Lomaosakeosuus Essalo Oy Lomaosakeosuus Fuengirola Sallatunturi 20.2.2016 Pekka.Komulainen@clarinet.fi Osakkeen lomaviikot Essalo Oy:n osake oikeuttaa joka vuosi yhteensä kahdeksan viikkoa Essalon kahdessa lomakohteessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Keski- Karjalan joulunaika. Kuva: Juhanan tupa, Hepovaaran tila ja Nikon kuvauspalvelu

Keski- Karjalan joulunaika. Kuva: Juhanan tupa, Hepovaaran tila ja Nikon kuvauspalvelu Keski- Karjalan joulunaika Kuva: Juhanan tupa, Hepovaaran tila ja Nikon kuvauspalvelu Tervetuloa Keski- Karjalaan! Keski-Karjalan joulunaika on aitoja makuja ja upeita tapahtumia täynnä. Alueen neljän

Lisätiedot

Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun!

Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun! Tervetuloa loma-asuntomessumatkalle Mäntyharjuun! Loma-asuntomessut Mäntyharjussa 27.6. - 10.7.2011 Valtakunnalliset loma-asuntomessut pidetään lomaasumisen sydämessä Mäntyharjussa 27.6. 10.7.2011. Messut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 792/2006 vp Viisipäiväinen vuosilomaviikko Eduskunnan puhemiehelle Vuosilomalaki on vanhentunut joiltakin osin. Laissa vanhaa perinnettä on se, että ansaittu vuosiloma-aika kuluu myös

Lisätiedot