BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on päättänyt korottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä osakepääomaansa vähintään 0,02 eurolla ja enintään ,76 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yhden (1) ja enintään uutta osaketta ( Uusi Osake ) ( Osakeanti ). Kunkin Uuden Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa. Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon tai se, jolle edellä mainitun osakkeenomistajan merkintäoikeus on siirtynyt, voi merkitä jokaista omistamaansa kahta (2) vanhaa Yhtiön osaketta kohden kolme (3) Uutta Osaketta ( Ensisijainen Merkintäetuoikeus ). Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön omistajaluetteloon ja joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäetuoikeutensa kokonaisuudessaan, voi toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä niitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ( Toissijainen Merkintäetuoikeus ). Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan tarjota Yhtiön hallituksen päättämille tahoille. Uusien Osakkeiden merkintähinta on 0,40 euroa osakkeelta. Merkintäaika Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella on Hallituksen päättämille tahoille tarjottavat osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet tulee merkitä mennessä. Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, Selvitysyhtiö Oy:n ( Helsingin Pörssi ) Pre-listalla tunnuksella BTH1V. Yhtiö suunnittelee listaavansa Yhtiön osakkeet Helsingin Pörssin NM-listalle Osakeannin toteutumisen jälkeen vuoden 2003 aikana. Merkintäoikeuksilla voi käydä kauppaa Helsingin Pörssissä Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella Osakeannissa merkittyjen Uusien Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Pre-listalla arviolta omana lajinaan. Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin Pre-listalla samanlajisina yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun osakkeet on jaettu merkitsijöille Toissijaisen Merkintäetuoikeuden nojalla ja kun Uusia Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin eli muussa kuin ylimerkintätilanteessa arviolta ja ylimerkintätilanteessa arviolta Uudet Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ja jotka Yhtiön hallitus tarjoaa hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi, otetaan kaupankäynnin kohteeksi näitä Uusia Osakkeita vastaavan osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Tämä tapahtuu arviolta ja viimeistään Osakkeenomistajan ja merkintäoikeuksien ostajan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hän antaa ajoissa tilinhoitajayhteisölleen Osakeantia koskevat toimiohjeensa. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioitavia seikkoja. Järjestäjä Mandatum & Co Oy

2 SISÄLLYS Sivu Osakeantiin liittyviä tietoja...iii Yhtiö ja neuvonantajat...1 Tulevaisuutta koskevat lausumat...3 Yhteenveto...4 Yhteenveto Yhtiön taloudellisista tiedoista...5 Osakeannin tausta ja ehdot lyhyesti...7 Osakeannin ehdot...8 Ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille...11 Osakeannilla hankittavien varojen käyttö...13 Pääomarakenne...14 Osinkopolitiikka...15 Sijoituspäätöksessä huomioitavia seikkoja...16 Liiketoiminnan kuvaus...22 Yhtiön johdon selonteko taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta sekä jaksoa koskevan osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä tapahtumista...39 Yhtiön johto...45 Omistusrakenne...47 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma...48 Suomen arvopaperimarkkinat...53 Verotus...56 Biotie Therapies Oyj:n yhtiöjärjestys...60 Sanasto...63 Tilinpäätöstietojen sisällysluettelo...67 (ii)

3 OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ TIETOJA Yhtiö vastaa tähän listalleottoesitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan ymmärryksen mukaan tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Turussa, Biotie Therapies Oyj:n hallitus Ketään ei ole valtuutettu Uusia Osakkeita tarjottaessa antamaan mitään muita kuin tähän listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä eikä Yhtiö vastaa niistä. Tämän listalleottoesitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat osakemerkinnät eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että siinä esitetyt tiedot pitävät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle ja Uusien Osakkeiden tarjoamiselle. Sijoittajien tulee hankkia asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista ja noudattaa niitä. Tämä listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä Uusia Osakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiö ja Osakeannin järjestäjä eivät ole muualla kuin Suomessa ryhtyneet toimenpiteisiin, jotka ovat edellytyksenä Uusien Osakkeiden yleisölle tarjoamiselle tai listalleottoesitteen julkistamiselle. Merkintäoikeuksia tai Osakeannissa tarjottavia Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti. Merkintäoikeuksia saa käyttää ja merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita saa tarjota tai myydä vain Yhdysvaltain tai osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa rekisteröintivelvollisuuden poikkeustapauksissa. Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksen mukaisissa offshore transaktioissa. Merkintäoikeuksia ja Uusia Osakkeita voidaan tarjota Yhdysvalloissa hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille ( Qualified Institutional Buyers ) Yhdysvaltain arvopaperilain Rule 144 A -säännöksen mukaisen poikkeuksen perusteella Yhtiön harkinnan mukaan. Tätä Listalleottoesitettä ei saa luovuttaa kenellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämän Listalleottoesitteen saa luovuttaa vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneessä Kuningaskunnassa henkilöille, jotka liiketoimintaansa liittyvänä tavanomaisena toimintanaan (päämiehenä tai agenttina) hankkivat, pitävät hallussaan, hoitavat tai luopuvat sijoituksista, siten, että tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen heille ei johda Yhdistyneessä Kuningaskunnassa Public Offers of Securities Regulation 1995 säännöksen mukaiseen yleisölle tarjoamiseen. Tämä listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495), valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/2002), Rahoitustarkastuksen määräysten ja kannanottojen sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti. Siltä osin kuin tietosisältö ei ole valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen mukainen, on Rahoitustarkastukselta saatu poikkeuslupa. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 62/271/2003 ja poikkeusluvan 63/271/2003. Tämä listalleottoesite on saatavilla alkaen Yhtiön pääkonttorista, Tykistökatu 6, Turku ja Helsingin Pörssistä, osoitteesta HEX Gate, Fabianinkatu 14, Helsinki sekä merkintäpaikoista alkaen sekä lisäksi internetosoitteessa (iii)

4 YHTIÖ JA NEUVONANTAJAT Yhtiö Biotie Therapies Oyj Tykistökatu Turku Yhtiön taloudellinen neuvonantaja ja osakeannin järjestäjä: Mandatum & Co Oy Eteläesplanadi 8 A Helsinki Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja: Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy Lemminkäisenkatu Turku Yhtiön tilintarkastajat: Tilikaudet : PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Itämerentori Helsinki päävastuullisena tilintarkastajanaan tilikausilla 2002 ja 2001 KHT Jyri Heikkinen ja tilikaudella 2000 KHT Jouko Pölönen. ja alkaen : Johan Kronberg, KHT c/o PricewaterhouseCoopers Oy Läntinen Rantakatu Turku ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Läntinen Rantakatu Turku päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Moisio. Vanhan Biotien tilintarkastajat: Tilikaudet : Johan Kronberg, KHT c/o PricewaterhouseCoopers Oy Läntinen Rantakatu Turku ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Läntinen Rantakatu Turku päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tomi Moisio. (1)

5 Carbionin tilintarkastaja: Tilikaudet : PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Itämerentori Helsinki päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jyri Heikkinen. Tilikausi 2000: Timo Viinikainen c/o Etelä-Suomen Laskenta Oy Läkkisepäntie 20 A Helsinki (2)

6 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämä listalleottoesite sisältää Yhtiön tulevaa kehitystä koskevia arvioita, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Arviot perustuvat Yhtiön johdon oletuksiin ja johdon tällä hetkellä käytössä oleviin tietoihin. Tulevaa kehitystä koskevat lausumat sisältävät arvioita Yhtiön todennäköisestä tai oletetusta toiminnan tuloksesta tulevaisuudessa. Tulevaa kehitystä koskeviin arvioihin sisältyy riskejä, epävarmuutta ja oletuksia, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu tulevista olosuhteista. Yhtiön kannattavuus ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Yhtiössä tulevaisuudessa voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetyistä. Monet kannattavuuteen ja omistuksen arvoon vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, ettei Yhtiö voi niihin vaikuttaa tai ennustaa niitä. Osakkeenomistajien ei tule liiallisesti luottaa tulevaa kehitystä koskeviin arvioihin. Lisäksi, ellei lainsäädäntö toisin edellytä, Yhtiön tarkoituksena ei ole, eikä se katso velvollisuudekseen päivittää tulevaan kehitykseen liittyviä arvioita tämän listalleottoesitteen julkistamisen jälkeen, vaikka uudet tiedot tai tulevaisuuden tapahtumat vaikuttaisivat tässä listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen paikkansa pitävyyteen. Muun muassa seuraavat tärkeät tekijät voivat vaikuttaa Yhtiön toimintaan ja tulokseen, jolloin Yhtiön kannattavuus voi tämän listalleottoesitteen julkistamisen jälkeen poiketa merkittävästi tässä listalleottoesitteessä esitetyistä tiedoista: yleisissä taloudellisissa suhdanteissa tapahtuvat muutokset; Yhtiön lääkekehityshankkeiden onnistuminen; Yhtiön yhteistyösopimukset; kilpailutilanne markkinoilla; muutokset lääkemarkkinoita koskevissa säädöksissä; Osakeannin toteutumisen onnistuminen; lisäpääoman ja muun rahoituksen saatavuus hyväksyttävin ehdoin ja muut tässä listalleottoesitteessä esitetyt seikat. (3)

7 YHTEENVETO Seuraavaa yhteenvetoa tulee lukea yhdessä listalleottoesitteen kohtien Sijoituspäätöksessä huomioitavia seikkoja, Liiketoiminnan kuvaus, Yhtiön johdon selonteko taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta sekä jaksoa koskevan osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä tapahtumista sekä Yhteenveto Yhtiön taloudellisista tiedoista kanssa. Yleistä Biotie Therapies Oyj Biotie on suomalainen biotekniikkayhtiö, jonka lääkekehityksen ja -tutkimuksen alueita ovat tulehdustautien ja riippuvuussairauksien hoito sekä glykomiikan sovellukset. Lisäksi Yhtiöllä on käytössään glykomiikan teknologia-alusta. Yhtiön johdon käsityksen mukaan tulehdustautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden lääketutkimuksessa ja kehityksessä sekä glykomiikan sovelluksissa Yhtiön oma ja sen yhteistyökumppaneiden tutkimustoiminta edustaa kansainvälisesti korkeaa tasoa. Yhtiön lääkekehitysorganisaatiolla on kokemusta lääkekehityksen eri vaiheista: johtoyhdisteiden optimoinnista keksintö- ja prekliinisessä tutkimusvaiheessa sekä lääkekandidaatin viemisestä aina laajoihin kliinisen vaiheen III potilastutkimuksiin. Kliinisen vaiheen tutkimuksen lisäksi Yhtiöllä on keksintötutkimuksessa useita lääkekehityskohteita ja lääkemolekyylejä, joiden potentiaalia kaupallistettaviksi tuotteiksi arvioidaan. Yhtiön tuotteet kohdistuvat sairauksiin, joista kärsii kymmeniä miljoonia potilaita maailmanlaajuisesti ja joihin ei ole vielä tehokasta hoitoa saatavilla. Yhtiö kehittää tuotteita merkittäviin indikaatioalueisiin kuten reumaan, suolistotulehduksiin, psoriaasiin, tromboosiin ja syöpään. Yhtiön kehittämillä tuotteilla on myös muita mahdollisia indikaatioalueita. Yhtiöllä on toimintaa Turussa ja Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja pääkonttori sijaitsevat Turussa. Yhtiöllä oli yhteensä 68 työntekijää. Yhtiön liikevaihto vuonna 2002 oli noin 91,0 tuhatta euroa. Yhtiön tulos vuonna 2002 oli noin 14,9 miljoonaa euroa tappiollinen ja konsernin tulos noin 26,1 miljoonaa euroa tappiollinen. Tilikauden 2002 konsernitilinpäätös kattaa sulautuneiden yhtiöiden; Vanhan Biotien, Carbionin ja Yhtiön (entinen Contral Pharma Oyj), toiminnan koko kalenterivuoden ajalta. Vanhan Biotien tuloslaskelma on yhdistetty konsernitilinpäätökseen yhdistelmämenetelmällä. Konsernin emoyhtiö on Biotie Therapies Oyj. Konsernilla on tytäryhtiö Biotie Therapies International Oy, joka ei ole harjoittanut liiketoimintaa. Konsernilla on osakkuusyhtiö Contral America Inc., Delaware, USA, joka ei myöskään harjoittanut liiketoimintaa päättyneen tilikauden aikana. (4)

8 YHTEENVETO YHTIÖN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA Seuraavassa on esitetty yhteenveto Biotie Therpies Oyj-konsernin taloudellisista tiedoista päättyneeltä tilikaudelta ja päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on esitetty pro forma -tilinpäätöstiedot. Pro formatilinpäätöstiedot on laadittu tarkoituksena kuvata vuonna 2002 toteutetun Contral Pharma Oyj:n, Vanhan Biotien ja Carbionin sulautumisen taloudellisia vaikutuksia ja Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa olettaen, että sulautuminen olisi tapahtunut Nämä tiedot annetaan ainoastaan sulautumisen vaikutusten havainnollistamiseksi eikä niiden voida katsoa sellaisenaan antavan kuvaa Yhtiön tuloksesta tai taloudellisesta asemasta tulevaisuudessa. Pro forma -tilinpäätöstiedot päättyneeltä tilikaudelta sekä päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja niiden laadintaperiaatteet on esitetty kokonaisuudessaan tämän listalleottoesitteen liitteenä A olevien tilinpäätöstietojen kohdassa Yhtiön pro forma tiedot. Yhtiön tunnusluvut esitetään tämän listalleottoesitteen sivuilla A-49 A EUR Konserni Pro forma Konserni Pro forma Tuloslaskelmatietoja Liikevaihto Bruttokate Tutkimus- ja kehityskulut Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Konserniaktiivan poisto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (tappio) Rahoitustuotot ja kulut Voitto(tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät+/ Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vähemmistön osuus Tilikauden voitto (tappio) (5)

9 1000 EUR Konserni Pro forma Konserni Pro forma Tasetietoja Pysyvät vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Oma pääoma Sidottu oma pääoma Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos Pääomalainat Oma pääoma yhteensä Vähemmistön osuus Pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä Kassavirtatietoja Liiketoiminnan kassavirta EUR Konserni Pro forma Konserni Pro forma Liikevoitto Poistot Satunnaiset erät +/ Pakollisten varausten muutos Käyttöpääoman muutos Rahoitustuotot ja kulut Liiketoiminnan kassavirta Investointien kassavirta Investoinnit Investointien kassavirta Kassavirta ennen rahoitusta Ulkopuolinen rahoitus Pitkäaikaisten lainojen muutos Osakeanti Ulkopuolinen rahoitus Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rakennemuutosten vaikutus Rahavarat kauden lopussa (6)

10 OSAKEANNIN TAUSTA JA EHDOT LYHYESTI Osakeannin tausta Yhtiön rahoitusaseman parantamiseksi Yhtiön hallitus päätti ehdottaa Yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakepääoman korottamista Osakeannilla. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous teki päätöksen Osakeannin toteuttamisesta Osakeanti on osa Yhtiön rahoitusjärjestelyjä, joilla Yhtiö pyrkii kattamaan Yhtiön nykyisen liiketoimintasuunnitelman edellyttämän rahoitustarpeen. Yhtiön arvion mukaan Yhtiön kassavirta ennen rahoitusta tulee olemaan vuonna 2003 noin -11 miljoonaa euroa ja vuonna 2004 noin -13 miljoonaa euroa. Arviossa on oletettu, että vuoden 2003 aikana Yhtiön ja Seikagaku Corporationin välillä solmitun lisensiointisopimuksen astuttua voimaan Seikagaku Corporation maksaa Yhtiölle 2,3 miljoonan euron suuruisen ennakkomaksun. Vuotta 2004 koskeva arvio ei sisällä mahdollisista uusista lisensiointisopimuksista saatavia tuloja. Mikäli kaikki osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään, Osakeannista Yhtiölle tulevat varat yhdessä Yhtiön nykyisten kassavarojen, Tekesin Yhtiölle huhtikuussa 2003 myöntämän rahoituksen ja Seikagaku Corporationilta saatavan lisensiointisopimuksen mukaisen ennakkomaksun kanssa riittävät Yhtiön toiminnan rahoittamiseen arviolta noin 18 kuukauden ajaksi. Tässä arviossa Yhtiön varoihin ei ole laskettu mukaan mahdollisista uusista lisensiointisopimuksista saatavia tuloja. Osakeannin ehdot lyhyesti Osakeanti toteutetaan Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen siten, että osakkeenomistajalla, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön omistajaluetteloon tai sillä, jolle osakkeenomistajan oikeus on siirtynyt, on oikeus merkitä jokaista kahta (2) Yhtiön vanhaa osaketta kohden kolme (3) Uutta Osaketta ( Ensisijainen Merkintäetuoikeus ). Osakkeenomistajalla, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön omistajaluetteloon ja joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden kokonaisuudessaan, on oikeus toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä niitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty osakkeenomistajien Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ( Toissijainen Merkintäetuoikeus ). Osakkeenomistaja voi merkitä Uusia Osakkeita Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ilmoittamalla Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden nojalla tapahtuvan osakemerkinnän yhteydessä sen enimmäismäärän Uusia Osakkeita, jonka osakkeenomistaja haluaa merkitä Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella. Mikäli osakkeenomistajat merkitsevät Uusia Osakkeita Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella enemmän kuin Uusia Osakkeita on tarjolla, merkittävissä olevat Uudet Osakkeet jaetaan Toissijaista Merkintäetuoikeutta käyttäneiden osakkeenomistajien kesken heidän Osakeannin täsmäytyspäivän mukaisen osakeomistuksensa suhteessa. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, että Yhtiö tarjoaa Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet Yhtiön hallituksen päättämille tahoille. Hallitus voi päättää merkintäetuoikeuden nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävien Uusien Osakkeiden tarjoamisesta myös Yhtiön lähipiirille. Osakeannissa merkittävien Uusien Osakkeiden merkintähinta on 0,40 euroa osakkeelta. Merkintähinta on maksettava merkinnän yhteydessä. Osakeannissa merkintäoikeus on niillä osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon Osakeannin täsmäytyspäivänä , merkintäoikeuden hankkineilla tahoilla sekä tahoilla, joille Yhtiön hallitus mahdollisesti päättää tarjota Uusia Osakkeita. Viimeistään Helsingin Pörssissä hankitut Yhtiön osakkeet oikeuttavat Uusien Osakkeiden merkintään Osakeannissa. Osakeannin täsmäytyspäivänä Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat jokaista yhtä (1) vanhaa osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden, jotka kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustilille arvoosuutena. Siten Osakeannissa osakkeenomistaja voi kullakin kahdella (2) merkintäoikeudella merkitä kolme (3) Uutta Osaketta. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssissä ja välisenä aikana. Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika Helsingin Pörssissä ja Osakeannin merkintäaika ovat melko lyhyet. Tästä syystä osakkeenomistajien ja merkintäoikeuksien ostajien tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että he antavat ajoissa tilinhoitajayhteisöilleen Osakeantia koskevat toimiohjeensa. Erityisesti ostettaessa merkintäoikeuksia Osakeannin loppuvaiheessa Helsingin Pörssin kautta, merkintätoimeksianto kannattaa antaa ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään , raukeavat arvottomina. (7)

11 OSAKEANNIN EHDOT Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä vähintään 0,02 eurolla ja enintään ,76 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yhden (1) ja enintään Uutta Osaketta ( Osakeanti ). Kunkin Uuden Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa. Mikäli Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti, Osakeannin seurauksena liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo on ,76 euroa ja Osakemerkinnän seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta ,18 eurosta vähintään ,20 euroon ja enintään ,94 euroon ja osakkeiden määrä vastaavasti osakkeesta vähintään osakkeeseen ja enintään osakkeeseen. Mikäli Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti, niiden määrä vastaa noin puolitoista kertaa Yhtiön nykyistä osakemäärää ja osakkeiden tuottamia ääniä laskettuna ennen Osakeantia ja noin 60 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden määrästä ja osakkeiden tuottamista äänistä laskettuna Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Oikeus merkintään ja merkintähinta Ensisijainen Merkintäetuoikeus Osakkeenomistajalla, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon, on oikeus merkitä jokaista Yhtiön kahta (2) vanhaa osaketta kohden kolme (3) Uutta Osaketta ( Ensisijainen Merkintäetuoikeus ). Jokaista yhtä (1) Yhtiön vanhaa osaketta kohden osakkeenomistaja saa yhden (1) merkintäoikeuden arvo-osuutena. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään , raukeavat arvottomina. Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden tuottamat merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Toissijainen Merkintäetuoikeus Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon ja joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäetuoikeutensa kokonaisuudessaan, voi Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella merkitä niitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella samalla merkintähinnalla kuin Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden nojalla ( Toissijainen Merkintäoikeus ). Osakkeenomistaja voi merkitä Uusia Osakkeita Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ilmoittamalla Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden nojalla tapahtuvan osakemerkinnän yhteydessä sen enimmäismäärän Uusia Osakkeita, jonka osakkeenomistaja merkitsee Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella. Toissijainen Merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä. Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. (Katso jäljempänä kohta Menettely ylimerkintätilanteessa (Toissijainen Merkintäetuoikeus) ). Hallituksen päättämien tahojen oikeus merkintään Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, että Yhtiö tarjoaa Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet hallituksen päättämille tahoille samaan osakekohtaiseen merkintähintaan kuin Ensisijaisen ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden nojalla tarjotut osakkeet. Näiden tahojen on merkittävä tarjotut Uudet Osakkeet mennessä. Hallitus voi päättää merkintäetuoikeuden nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävien Uusien Osakkeiden tarjoamisesta myös Yhtiön lähipiirille. Yhtiön liikkeeseen laskemat optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjat Yhtiön liikkeeseen laskemat optio-oikeudet eivät sisällä oikeutta merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa. Yhtiön hallitus tulee muuttamaan optio-oikeuksien nojalla merkittävissä olevien osakkeiden määriä ja/tai merkintähintoja optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti. (8)

12 Yhtiön liikkeeseen laskemien vaihtovelkakirjalainojen ehtojen nojalla vaihtovelkakirjojen haltijoilla on osakkeenomistajien kanssa yhtäläinen oikeus merkitä Uusia Osakkeita. Vaihtovelkakirjojen haltijan oikeus määräytyy sen osakemäärän mukaisesti, johon vaihtovelkakirjat oikeuttavat niitä vaihdettaessa. 1 Merkintähinta Sekä Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden että Toissijaisen Merkintäetuoikeuden nojalla tarjottujen Uusien Osakkeiden merkintähinta on 0,40 euroa osakkeelta. Osakeannin täsmäytyspäivä Osakemerkintään oikeuttava Osakeannin täsmäytyspäivä on Merkintäaika ja -paikka Merkintäaika osakkeenomistajien Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella alkaa klo 9.00 ja päättyy klo Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään , raukeavat arvottomina. Merkintäpaikkoina toimivat Sampo Pankki Oyj:n pankkipalveluita tarjoavat konttorit, Mandatum Yksityispankin konttorit sekä Sampo Pankin ja Mandatum Yksityispankin puhelinpalvelu p Merkintätoimeksiannon tekeminen puhelimitse edellyttää voimassaolevaa palvelusopimusta puhelinpalveluista. Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet Sampo Pankki Oyj:n kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä. Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet, jotka tarjotaan Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäviksi, on merkittävä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään Merkintöjen maksu Kaikkien Osakeannissa merkittävien Uusien Osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan osakkeita merkittäessä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Menettely ylimerkintätilanteessa ja merkintämaksujen palautus (Toissijainen Merkintäetuoikeus) Mikäli osakkeenomistajien Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ylittävät yhtiökokouksen vahvistaman Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden määrän (enintään kappaletta), eli toteutuu ns. ylimerkintä, Uudet Osakkeet jaetaan Toissijaista Merkintäetuoikeutta käyttäneiden osakkeenomistajien kesken heidän täsmäytyspäivän mukaisen osakeomistuksensa suhteessa kuitenkin siten, että osakkeenomistajalle jaetaan Uusia Osakkeita enintään osakkeenomistajan merkintälomakkeessa ilmoittama enimmäismäärä. Saman osakkeenomistajan mahdollisesti antamat useat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi ennen osakkeiden jakoa. Siltä osin, kuin osakkeenomistaja ei Uusien Osakkeiden ylimerkinnän johdosta saa kaikkia Toissijaisen Merkintäoikeuden nojalla merkitsemiään Uusia Osakkeita, merkintäpaikka palauttaa osakkeenomistajalle tämän Toissijaisen Merkintäetuoikeuden käyttämisen perusteella maksaman, saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vastaavan merkintämaksun sille pankkitilille, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu tapahtuu mahdollisimman pian sen jälkeen kun uudet osakkeet on jaettu Osakeantiin osallistuneille osakkeenomistajille, arviolta Mikäli osakkeenomistaja on antanut useamman merkintätoimeksiannon, palautettava osa merkintämaksusta maksetaan yhtenä eränä osakkeenomistajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. 1 Tähän liittyen Yhtiö on saanut vaihtovelkakirjojen haltijoilta sitoumukset ja suostumukset, joilla vaihtovelkakirjojen haltijat luopuvat osakkeenomistajien kanssa yhtäläisestä oikeudestaan merkitä Uusia Osakkeita. Vaihtovelkakirjojen haltijat ovat suostuneet siihen, ettei erillistä vaihtovelkakirjojen haltijoille suunnattua uusmerkintää tarvitse järjestää. (9)

13 Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakeannissa merkityt Uudet Osakkeet kirjataan Osakeantiin osallistuneiden osakkeenomistajien arvo-osuustileille seuraavasti: Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan Uusien Osakkeiden merkinnän jälkeen osakkeenomistajan arvo-osuustilille Biotie Therapies Uudet -lajisina osakkeina. Uudet Osakkeet yhdistetään nykyiseen lajiin sen jälkeen kun Uusia Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille niin pian kuin mahdollista Uusien Osakkeiden jakamisen jälkeen ja kun Uusia Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Muussa kuin ylimerkintätilanteessa tämä tapahtuu arviolta ja ylimerkintätilanteessa arviolta Uudet Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ja jotka Yhtiön hallitus tarjoaa hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi, kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille niin pian kuin mahdollista osakemerkinnän ja Uusia Osakkeita vastaavan osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Tämä tapahtuu arviolta ja viimeistään Julkinen kaupankäynti Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden tuottamat merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta ja välisenä aikana. Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana lajinaan Helsingin Pörssin Pre-listalla arviolta alkaen. Mikäli Uusien Osakkeiden merkintä on tehty Osakeannin viimeisenä merkintäpäivänä , ei järjestäjä voi taata, että Uudet Osakkeet on kirjattu kaupankäynnin alkamispäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Tässä tapauksessa Uudet Osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille viimeistään mennessä. Uusien Osakkeiden pörssierä on 100 kappaletta ja kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä tapahtuvassa kaupankäynnissä noteerauksen alettua on BTH1VN Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin Pre-listalla samanlajisina yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun osakkeet on jaettu merkitsijöille Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ja kun Uusia Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin eli muussa kuin ylimerkintätilanteessa arviolta ja ylimerkintätilanteessa arviolta Uudet Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ja jotka Yhtiön hallitus tarjoaa hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi, otetaan kaupankäynnin kohteeksi näitä Uusia Osakkeita vastaavan osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Tämä tapahtuu arviolta ja viimeistään Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti maksamaan osinkoon alkaneelta tilikaudelta lukien. Uudet Osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Uusia Osakkeita koskeva osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin Informaatio Osakeyhtiölain 4 luvun 7 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävinä alkaen Yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Tykistökatu 6, Turku. Muut seikat Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. (10)

14 OHJEET OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE Oikeus Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden merkintään Osakkeenomistajalla, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon tai sillä, jolle edellä mainitun osakkeenomistajan merkintäoikeus on siirtynyt, on oikeus merkitä jokaista kahta (2) vanhaa osaketta kohden kolme (3) Uutta Osaketta. Viimeistään Helsingin Pörssissä hankitut Yhtiön osakkeet oikeuttavat Uusien Osakkeiden merkintään Osakeannissa. Osakeannin täsmäytyspäivänä Yhtiön osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat saavat jokaista yhtä (1) vanhaa osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden, jotka kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustilille arvoosuutena. Siten Osakeannissa osakkeenomistaja voi kullakin kahdella (2) merkintäoikeudella merkitä kolme (3) Uutta Osaketta. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden tuottamat merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä arviolta välisenä aikana. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään , raukeavat arvottomina. Merkintäoikeuksien pörssierä on 100. Toissijainen Merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä eikä siitä anneta osakkeenomistajalle siirrettäviä tai kaupankäyntikelpoisia merkintäoikeuksia. Merkintäetuoikeuden käyttäminen Osakkeenomistajille postitetaan toimeksiantolomakkeet tilinhoitajayhteisöjen toimesta. Suomen Arvopaperikeskus Oy lähettää kirjeen niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat säilytyksessä Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä. Nämä osakkeenomistajat voivat merkitä osakkeita merkintäpaikoilla merkintäpaikkojen antamien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa tilinhoitajayhteisölleen toimittamallaan toimeksiantolomakkeella sekä Ensisijaisen Merkintäetuoikeutensa että Toissijaisen Merkintäetuoikeutensa käyttämisestä. Molemmat merkinnät ovat merkitsijää sitovia eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa. Ensisijainen Merkintäetuoikeus Ensisijaista Merkintäetuoikeutta käytetään merkitsemällä Uusia Osakkeita osakkeenomistajan arvo-osuustilillä olevien merkintäoikeuksien perusteella. Käyttääkseen Ensisijaista Merkintäetuoikeuttaan osakkeenomistajan on palautettava oman tilinhoitajayhteisönsä Osakeantia varten lähettämä toimeksiantolomake täytettynä tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Helsingin Pörssissä ostettujen merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksianto omalle tilinhoitajayhteisölleen. Toissijainen Merkintäetuoikeus Toissijaista Merkintäetuoikeutta voi käyttää vain osakkeenomistaja ja vain edellyttäen, että osakkeenomistaja käyttää myös Ensisijaisen Merkintäetuoikeutensa kokonaisuudessaan. Tällöin osakkeenomistajan on ilmoitettava se määrä Uusia Osakkeita, jonka hän sitoutuu merkitsemään Toissijaisen Merkintäetuoikeutensa perusteella. Toissijaisen Merkintäetuoikeuden käyttäminen edellyttää kaikkien merkintäoikeuksien käyttämistä Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden mukaisesti tehdyssä osakemerkinnässä. Helsingin Pörssistä ostetut merkintäoikeudet eivät oikeuta osallistumaan toissijaiseen osakemerkintään. Maksut Uusien Osakkeiden merkintähinta on Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella tehtävässä merkinnässä maksettava osakkeita merkittäessä kokonaisuudessaan tilinhoitajayhteisön tai merkin- (11)

15 täpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Siltä osin, kuin osakkeenomistaja ei Uusien Osakkeiden ylimerkinnän johdosta saa kaikkia Toissijaisen Merkintäoikeuden nojalla merkitsemiään Uusia Osakkeita, merkintäpaikka palauttaa osakkeenomistajalle Toissijaisen Merkintäetuoikeuden käyttämisen perusteella osakkeenomistajan maksaman, saamatta jääneitä Uusia Osakkeita vastaavan merkintämaksun sille pankkitilille, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Mikäli osakkeenomistaja on antanut useamman merkintätoimeksiannon, palautettava osa merkintämaksusta maksetaan yhtenä eränä yhdelle osakkeenomistajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. Osakkeenomistajan toimimisaika Osakkeenomistajan ja merkintäoikeuksien ostajan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hän antaa ajoissa tilinhoitajayhteisölleen Uusien Osakkeiden merkintää ja/tai merkintäoikeuksien myyntiä tai ostoa koskevat toimiohjeensa. Erityisesti ostettaessa merkintäoikeuksia Osakeannin loppuvaiheessa Helsingin Pörssin kautta, Uusia Osakkeita koskeva merkintätoimeksianto kannattaa antaa merkintäoikeuksien ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään , raukeavat arvottomina. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana lajinaan Helsingin Pörssin Pre-listalla arviolta alkaen. Mikäli Uusien Osakkeiden merkintä on tehty Osakeannin viimeisenä merkintäpäivänä , ei järjestäjä voi kuitenkaan taata, että Uudet Osakkeet on kirjattu kaupankäynnin alkamispäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Tässä tapauksessa Uudet Osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille viimeistään mennessä. Uusien Osakkeiden pörssierä on 100 kappaletta ja kaupankäyntitunnus Helsingin Pörssissä tapahtuvassa kaupankäynnissä noteerauksen alettua on BTH1VN Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Uudet Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin Pre-listalla samanlajisina yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun osakkeet on jaettu merkitsijöille ja kun Uusia Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta ja ylimerkintätilanteessa arviolta Uudet Osakkeet, jotka ovat jääneet merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäetuoikeuden ja Toissijaisen Merkintäetuoikeuden perusteella ja jotka Yhtiön hallitus tarjoaa hallituksen päättämien tahojen merkittäväksi, otetaan kaupankäynnin kohteeksi näitä Uusia Osakkeita vastaavan osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen. Tämä tapahtuu arviolta Toimenpidekulut Merkitsijöiltä ei veloiteta osakemerkinnästä erillisiä kuluja tai palkkioita. Kaupankäynnistä merkintäoikeuksilla merkintäpaikka tai tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaiset palkkiot. Kukin tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. (12)

16 OSAKEANNILLA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ Mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään, Yhtiön Osakeannilla hankkimat varat, vähennettynä Osakeannista aiheutuvilla palkkioilla ja kuluilla, jotka ovat arviolta noin 0,8 miljoonaa euroa (sisältäen neuvonantajien palkkiot ja muut Osakeantiin liittyvät kulut), arvioidaan noin 9,7 miljoonaksi euroksi. Yhtiö aikoo käyttää Osakeannilla hankittavat varat Yhtiön tutkimus- ja kehitystyön rahoittamiseen sekä Yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseen. Katso myös Liiketoiminnan kuvaus - Tulevaisuudennäkymät. Osakeanti on osa Yhtiön rahoitusjärjestelyjä, joilla Yhtiö pyrkii kattamaan Yhtiön nykyisen liiketoimintasuunnitelman edellyttämän rahoitustarpeen. Yhtiön arvion mukaan Yhtiön kassavirta ennen rahoitusta tulee olemaan vuonna 2003 noin -11 miljoonaa euroa ja vuonna 2004 noin 13 miljoonaa euroa. Arviossa on oletettu, että vuoden 2003 aikana Yhtiön ja Seikagaku Corporationin välillä solmitun lisensiointisopimuksen astuttua voimaan Seikagaku Corporation maksaa Yhtiölle 2,3 miljoonan euron suuruisen ennakkomaksun. Vuotta 2004 koskeva arvio ei sisällä mahdollisista uusista lisensiointisopimuksista saatavia tuloja. Mikäli kaikki osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään, Osakeannista Yhtiölle tulevat varat yhdessä Yhtiön nykyisten kassavarojen, Tekesin Yhtiölle huhtikuussa 2003 myöntämän rahoituksen ja Seikagaku Corporationilta saatavan lisensiointisopimuksen mukaisen ennakkomaksun kanssa riittävät Yhtiön toiminnan rahoittamiseen arviolta noin 18 kuukauden ajaksi. Tässä arviossa Yhtiön varoihin ei ole laskettu mukaan mahdollisista uusista lisensiointisopimuksista saatavia tuloja. (13)

17 PÄÄOMARAKENNE Seuraavissa taulukoissa esitetään emoyhtiön rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit, lyhytaikaiset lainat sekä pääomarakenne per päättynyt vuosineljännes sekä tilanne Yhtiön Osakeannissa saamilla arviolta 9,7 miljoonan euron nettotuloilla oikaistuna siten, että Osakeannin kulut on huomioitu kauden tuloksen vähennyksenä. Arvio perustuu oletukseen, että Uuden Osakkeen merkintähinta on 0,40 euroa kappaleelta ja Osakeannissa merkitään Uutta Osaketta. Taulukkoa tulee lukea yhdessä muualla tässä listalleottoesitteessä esitettävien tilinpäätösten ja niiden liitetietojen kanssa. (miljoonaa euroa) Osakeannin jälkeen Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit 5,4 15,1 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 0,0 0,0 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 6,1 6,1 Osakepääoma Ylikurssirahasto 0,3 11,9 0,9 21,9 Aikaisempien tilikausien tappio -14,9-14,9 Kauden tulos -4,1-4,9 Pääomalainat 8,3 8,3 Oma pääoma yhteensä 1,6 11,2 Oma pääoma ja korollinen vieras pääoma yhteensä 7,7 17,3 (14)

18 OSINKOPOLITIIKKA Yhtiön liiketoiminnasta tulevat tuotot tullaan lähivuosina käyttämään Yhtiön tutkimus- ja kehitystyön rahoittamiseen, eikä Yhtiö johdon arvion mukaan maksa osinkoja lähitulevaisuudessa. Mahdollisesti tulevaisuudessa maksettavien osinkojen määrä ja ajankohta riippuu muun muassa Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääomavaatimuksista, osakeyhtiölain asettamista rajoituksista osingonjaolle ja muista tekijöistä. Katso myös Sijoituspäätöksessä huomioitavia seikkoja. (15)

19 SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVIA SEIKKOJA Uusiin Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulisi ennen sijoituspäätöksen tekemistä tarkastella huolellisesti kaikkia tässä listalleottoesitteessä esitettäviä tietoja ja erityisesti seuraavassa esitettäviä seikkoja. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä erityisiä tekijöitä on selvitetty myös kohdissa Liiketoiminnan kuvaus ja Yhtiön johdon selonteko taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta sekä jaksoa koskevan osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä tapahtumista. Lisäksi tässä listalleottoesitteessä esitetään Yhtiön liiketoiminnan tai markkinoiden tulevaisuuteen kohdistuvia arvioita, joiden toteutumisesta Yhtiö tai Yhtiön johto eivät anna minkäänlaisia takeita. Minkä tahansa alla kuvatun seikan toteutumisella tai toteutumatta jäämisellä voi Yhtiön johdon käsityksen mukaan olla huomattavan haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Katso Liiketoiminnan kuvaus - Tulevaisuudennäkymät. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä Yhtiön liiketoiminnan varhainen kehitysvaihe ja tappiollisuus Biotien liiketoiminta on varhaisessa kehitysvaiheessa ja Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän saakka tappiollista. Vanha Biotie perustettiin vuonna 1992, joskin se aloitti varsinaisen toimintansa vasta vuonna Vanha Biotie listautui Helsingin Pörssin NM-listalle kesäkuussa Vanha Biotie sulautui yhdessä Carbionin kanssa Contral Pharmaan vuonna 2002 muodostaen nykyisen Yhtiön. Sulautumisessa muodostunut Yhtiö listautui Helsingin Pörssin Prelistalle lokakuussa Yhtiön liiketoiminta on edelleen varsin varhaisessa kehitysvaiheessa, Yhtiön lääkekehityshankkeista osa ei ole vielä edennyt kliiniseen (ihmisellä tehtävään) tutkimusvaiheeseen eikä Yhtiön lääkekehityshankkeiden pohjalta valmistettavia lääkkeitä ole vielä markkinoilla. Yhtiölle ei siten ole syntynyt lääkkeiden myynnistä saatavia merkittäviä tuottoja. Yhtiön toiminnan tulos vuonna 2002 oli noin 14,9 miljoonaa euroa tappiollinen ja konsernin tulos noin 26,1 miljoonaa euroa tappiollinen. On mahdollista, että Yhtiön liiketoiminta on huomattavan tappiollista myös tulevina vuosina. Tämä johtuu siitä, ettei Yhtiölle tällä hetkellä kerry liikevaihtoa ja että Yhtiön tutkimus- ja kehitysohjelmat aiheuttavat Yhtiölle huomattavia kuluja. Yhtiön liiketoiminnan tuloksen muuttuminen voitolliseksi riippuu muun muassa siitä, kykeneekö Yhtiö saattamaan tuotteidensa kehitystyön menestyksellisesti päätökseen, solmimaan kolmansien osapuolten kanssa yhteistyösopimuksia, saamaan vaadittavat viranomaisluvat sekä vakiinnuttamaan tuotteidensa valmistuksen, myynnin ja markkinoinnin kolmansien osapuolien kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Yhtiön tulos voi vaihdella voimakkaasti johtuen kaupallistamiseen liittyvistä kertaluonteisista maksuista. Kannattavan liiketoiminnan saavuttaminen edellyttää lisäksi sitä, että Yhtiö pystyy hankkimaan lääkekehityshankkeilleen riittävän rahoituksen (katso Rahoituksen tarve tulevaisuudessa ). Mitään takeita ei ole sille, että Yhtiö tuottaa tulevaisuudessa voittoa. Rahoituksen tarve tulevaisuudessa Yhtiön liiketoiminnan tuleva rahoitustarve riippuu Osakeannilla kerättävän pääoman määrästä, tutkimus- ja kehitystoiminnan edistymisestä ja tästä syntyvistä kustannuksista, saatujen tuotekehitystukien määrästä, mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa solmittavista kehitys- ja lisenssisopimuksista, tutkimustoiminnan ja tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista sekä muista seikoista, joista monet ovat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma edellyttää Osakeannilla toteutettavan noin 10 miljoonan euron lisärahoituksen saamista jo myönnetyn Tekes-rahoituksen ja Seikagakun kanssa solmitun lisenssisopimuksen allekirjoitusmaksun lisäksi, jotta Yhtiön rahoitusasema olisi turvattu vuoden 2004 loppuun. Vaikka Yhtiön johto uskoo, että esimerkiksi Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) tuotekehitysrahoitusta on saatavilla Osakeannin toteuttamisen jälkeenkin, ei ole varmuutta siitä, että markkinoilla on tämän jälkeen tarjolla lisärahoitusta kohtuullisin ehdoin tai ollenkaan taikka että Yhtiön hankkima lisärahoitus riittää suunniteltujen toimintojen toteuttamiseksi. Mikäli lisärahoitusta hankitaan laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita, Yhtiön vanhojen osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiön osakekannasta saattaa pienentyä. Mikäli kumpaakaan Yhtiön pisimmälle kehittämää teknologiaohjelmaa Nalmefeenia tai VAP-1-teknologiaa ei saada kaupallistettua Yhtiön suunnitelmien mukaisesti, voi Yhtiön rahoituksen järjestäminen tulevaisuudessa vaikeutua olennaisesti, millä saattaa olla huomattavan haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai toiminnan tulokseen. Mikäli tarvittavaa lisärahoitusta ei ole saatavissa, Yhtiö saattaa joutua solmimaan yhteistyösopimuksia, joiden ehtojen nojalla se joutuu kaupallistamaan kehitystyön tuloksia suunniteltua aikaisemmin tai Yhtiölle epäedullisin ehdoin. (16)

20 Kaupallistaminen Yhtiön toiminnan tulos ja taloudellinen asema tulee pitkälti riippumaan sopivien lisensiontikumppaneiden löytymisestä. Yhteistyökumppanilta edellytetään riittäviä resursseja myöhäisen vaiheen kliinisiin tutkimuksiin ja markkinointiin. Tällaisten yhteistyökumppaneiden löytymisestä ja kaupallistamissopimusten solmimisesta ei voida kuitenkaan antaa takeita. Mikäli Yhtiö ei löydä sopivia yhteistyökumppaneita tai ei saa solmittua kaupallistamissopimuksia suunnitellun aikataulun tai ehtojen mukaisesti tai mikäli yhteistyökumppani ei saata tarvittavia kliinisiä tutkimuksia loppuun, tämä voi vaikuttaa huomattavan negatiivisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Lisäksi kliinisten kokeiden tulokset sekä vakiintuneet hoitotavat ja käsitykset voivat vaikeuttaa tuotteiden kaupallistamista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa lääkärit saattavat vastustaa oletettua enemmän uutta tapaa hoitaa alkoholismia ja alkoholin liikakäyttöä. Täysraittiutta on erityisesti Yhdysvalloissa pidetty alkoholismin ja alkoholin liikakäytön hoidon ainoana tavoitteena. Tämä saattaa johtaa SOBERALin kaltaisen lääkkeen odotettua hitaampaan penetroitumiseen markkinoille. Lisäksi SOBERALin tuotepatentin puuttuminen saattaa vaikeuttaa kaupallistamista. Näillä seikoilla voi olla huomattavan negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Yhtiö on toimialalla normaalisti noudatettavan tavan mukaisesti sitoutunut maksamaan osan kaupallistamissopimusten nojalla saamistaan tuloista rojalteina ja/tai muina maksuina Yhtiön tuotteiden kehitykseen osallistuneille kolmansille tahoille kuten tutkijoille ja muille lääketeollisuusyrityksille. Yhteistyösopimukset Yhtiö on kehittämiensä tuotteiden tutkimuksessa ja tuotekehityksessä toimialalleen tyypillisellä tavalla riippuvainen yhteistyöstä kolmansien osapuolten, kuten tutkijoiden, korkeakoulujen ja muiden lääketeollisuuden yritysten kanssa. Mitään varmuutta ei ole siitä, että Yhtiö pystyy jatkossa solmimaan yhteistyösopimuksia Yhtiölle suotuisin ehdoin tai että tämänhetkisen taikka mahdollisen tulevan yhteistyön tuloksena syntyy kilpailukykyisiä tuotteita. Mikäli Yhtiö ei halua tai kykene jatkamaan voimassa olevia yhteistyösopimuksiaan taikka solmimaan uusia sopimuksia joko samanlaisin tai edullisemmin ehdoin, Yhtiö saattaa tarvita tällä hetkellä arvioitua suurempaa lisärahoitusta, jotta se voisi omalla kustannuksellaan jatkaa tutkimus- ja kehitystyötä. Katso edellä Rahoituksen tarve tulevaisuudessa. Yhtiö ei voi taata, ettei mikään Yhtiön yhteistyökumppani itsenäisesti tai ulkopuolisten tahojen kanssa kehitä tuotteita tai teknologiaa, joka voisi kilpailla yhteistyön kohteena olevien tuotteiden kanssa, tai ettei Yhtiön ja sen lisensiointipartnerien välille synny mitään erimielisyyksiä immateriaalioikeuksien ja yksinoikeuksien suhteen. Erimielisyydet Yhtiön ja sen tämänhetkisten sekä tulevien yhteistyökumppaneiden välillä voivat aiheuttaa tutkimustyön tai tiettyjen lääkeaineiden kehittämisen ja kaupallistamisen viivästymisen ja sen, ettei Yhtiö voi jatkossa hyödyntää kyseisiä oikeuksia haluamallaan tavalla. Erimielisyydet saattavat johtaa myös pitkiin ja kalliisiin oikeusprosesseihin. Riskit ja epävarmuudet teolliseen tuotantoon siirtymiseen liittyen Edellytyksenä Yhtiön kehittämien tuotteiden kaupallistamiselle on se, että Yhtiö kykenee menestyksekkäästi siirtämään tuotannon koetuotantotasolta teolliseen tuotantotasoon. Koska Yhtiö on valinnut strategiakseen ulkoistaa tuotannon yhteistyökumppaneille, se on myös riippuvainen tällaisen sopimusvalmistajan onnistumisesta teollisen mittakaavan tuotannon järjestämisessä riittävän kustannustehokkaasti. Teollisen tuotannon aloittaminen vaatii merkittäviä investointeja valmistajalta. Mitään varmuutta ei ole siitä, että Yhtiön valitsemat yhteistyökumppanit onnistuvat teolliseen tuotantotasoon siirtymisessä suunnitellussa aikataulussa ja suunnitellussa laajuudessa kilpailukykyiseen hintaan. Epäonnistuminen teolliseen tuotantoon siirtymisessä saattaa vaikuttaa huomattavan negatiivisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen. Riippuvuus johdosta ja avainhenkilöistä Yhtiön liiketoiminta perustuu suurelta osin Yhtiön johdon pitkään kokemukseen ja henkilöstön osaamiseen. Henkilöstön kokemus ja osaaminen ovat keskeinen kilpailuetu Yhtiölle. Yhtiön tuleva menestyminen riippuu sen kyvystä pitää palveluksessaan Yhtiön nykyinen johto ja Yhtiön palveluksessa olevat tutkijat ja asiantuntijat sekä Yhtiön kyvystä houkutella palvelukseensa osaavaa henkilökuntaa. Kenen tahansa avainhenkilön menetys voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön kehitykseen. Yhtiön toimialan asiantuntijoista on tällä hetkellä pulaa. Toimialan nopea kasvu saattaa jatkossa vaikeuttaa osaavan henkilöstön palkkaamista sekä lisätä henkilöstön kilpailijoiden palvelukseen siirtymisen riskiä. Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata tuotekehityksen, tutkimuksen ja kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä ei voida antaa takeita. Jos Yhtiö menettää nykyistä henkilöstöään, sillä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan kehittymiseen, tulokseen ja taloudelliseen kasvuun. (17)

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2001 Klo 10.00 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2001 KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI Toisen polven VAP-1 -vasta-aineen (Huvap) tutkimusaikataulua on nopeutettu alkuperäisestä

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2002 klo 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 2001. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8 Pörssitiedote 23.11.2009, klo 12.40 (CET+1) 1/8 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on 28.10.2003 päättänyt käynnistää osakeannin, johon liittyvä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5)

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5) Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot