Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen."

Transkriptio

1 Saaristomeren kaupunki Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. Katso sivu 4 " Vesihuoltolaitos tiedottaa: Hinnasto 2011 Lue lisää sivulta 9 Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3 Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva v syntyi Nauvoon Lue lisää sivulta 10 ILMOITUSLIITE Kuva: Kari Suni Länsi-Turunmaan nuorisohallitukset Lue lisää sivulta 11 42

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» KAUPUNGINHALLITUS Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n perustaminen ja hallinnointi Vuoden 2011 kokouskaavio Kaupunginhallituksen edustajien nimittäminen kaupungin lautakuntiin ja jaostoihin Työnantajan edustajien nimittäminen yhteistyötoimikuntaan vuosiksi Ruokapalvelutyöryhmä Länsi-Turunmaan kaupungin tarkastuslautakunnan tilintarkastusmuistio vuoden 2009 tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä olennaisista tarkastushavainnoista Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14. joulukuuta 2010 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen Käldingen kalasataman vuokrasopimus Asemakaavan muutos korttelille 11, korttelin 12 tonteille 1 ja 3 sekä niihin liittyville katu- ja puistoalueille Korppoossa Anomus yhdistymisavustuksesta - Jumon kylätoimikunta Anomus yhdistymisavustuksesta - Åselholmin kylätoimikunta Anomus yhdistymisavustuksesta - Keistiön kylätoimikunta 1 Anomus yhdistymisavustuksesta - Keistiön kylätoimikunta 2 Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön mukaiseen palvelukseenottomenettelyyn palaaminen Sopimus kuituverkon rakentamisesta Houtskariin Mikael Grannaksen virkavapaa-anomus Lausunto Turunmaan maistraatille koskien edellytyksiä hyväksyä ilmoitus pysyvästä muutosta Länsi-Turunmaan kaupungissa tai kaupunkiin Ulkosaariston neuvottelukunnan valitseminen Turunmaalle Edustajan ja varaedustajan nimeäminen saaristoliikenteen neuvottelukuntaan Nauvon Satama Oy:n rakennusten ja rakennelmien ostaminen Takaussitoumuksen uusiminen, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) ehdotus option käyttämisestä vuonna 2011 koskien Länsi- Turunmaan kaupungin suunnittelukonsulttipalveluja Lemminkäinen Infra Oy:n ehdotus option käyttämisestä Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2011 asfalttipäällystystöiden suorittamiseksi Anomus asemakaavan muutaamiseksi Kalkholmen (23) kaupungin osan korttelin 2 tonteille 3 ja 4 Lemlahden saaren osayleiskaavan osan muuttaminen Qvidjan kylässä sijaitsevien tilojen Koivulehto 2:439 ja Kalliorinne 2:608 osalta Lisäalueen myyminen Isoniityn kaupunginosasta Lisäalueen myyminen Etelä-Keskustan kaupunginosasta Lisämaan myyminen Bläsnäsin kaupunginosasta liiketonttia varten Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman tilasta Knuts Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman yhteisestä vesialueesta Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman yhteisestä maa-alueesta Metsänhakkuu, Österskog, Kyrkäng Ympäristöosaston vastuualueiden käyttösuunnitelma Nötön uusien tiennimien vahvistaminen» SIVISTYSLAUTAKUNTA Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Kirjelmä Kvivlaxin koululaiskuljetuksista Työryhmän asettaminen koulutuspoliittisen ohjelman laatimista varten Sivistysosaston käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle 2011 Päätösvallan siirtäminen koskien päivähoidon seudullisia ostopalveluja Saatavien poistaminen» SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMEN- KIELINEN JAOSTO Simonkylän koulun tuntikehys» SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun myöntämisperiaatteiden vahvistaminen Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun järjestämistä koskevat periaatteet Korppoon Sateenkaaren alueen palveluasuntojen vuokrien vahvistaminen Ryhmäfysioterapian ja allasterapian maksujen vahvistaminen Sotainvalidien etuuksien vahvistaminen Kiireellisen hoidon korvaukset vuonna 2011 Työterveyshuollon vuoden 2011 hinnaston hyväksyminen Terveyskeskuspalvelujen vuoden 2011 myyntihinnaston vahvistaminen Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2011 käyttösuunnitelma Vuodeosaston toiminnan uudelleenjärjestelyt Sopimus Uudenkaupungin kaupungin kanssa Iniön sairaankuljetuksista ja ensihoidosta Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perheyksikköön/lastensuojeluun Lastensuojelun sosiaalityöntekijän viran julistaminen haettavaksi Lastensuojelun perhetyön työntekijöiden nimikkeet Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma» KAUPUNGINHALLITUS Käldingen kalasataman vuokrasopimus Ruokapalvelutyöryhmä Tarjous asuinhuoneistosta Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrausohjeet Maksettua kiinteistöveroa vastaavien avustusten myöntäminen aatteellisille yhdistyksille Edustajan valitseminen Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan nimittäminen Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Nagu Hamn Ab - Nauvon Satama Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Turunmaan seutu ry:n kuntakokoukseen Jäsenten nimittäminen Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallitukseen Edustajan valitseminen Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Bostads Ab Nagu Millenniumin yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Fastighets Ab Strandbrinkin yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Bostads Ab Verknäsin yhtiökokouksiin Hallintosäännön muuttaminen Lisämaan myyminen Bläsnäsin kaupunginosasta liiketonttia varten Vuokratuki Katapultti, Paraisten Työnhakijat ry:lle Ehdotus Iniön Keistiön osayleiskaavaksi ja Iniön yleiskaavan muutokseksi Vastuualueen keskushallinto käyttösuunnitelma Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perheyksikköön/lastensuojeluun» KAUPUNGINVALTUUSTO Asemakaavan muutos korttelille 11, korttelin 12 tonteille 1 ja 3 sekä niihin liittyville katu- ja puistoalueille Korppoossa Takaussitoumuksen uusiminen, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy Hallintosäännön muuttaminen Lisämaan myyminen Bläsnäsin kaupunginosasta liiketonttia varten Ehdotus Iniön Keistiön osayleiskaavaksi ja Iniön yleiskaavan muutokseksi Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Turunmaan seutu ry:n kuntakokoukseen» SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen soveltaminen Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Terveyskeskuspalvelujen vuoden 2011 myyntihinnaston vahvistaminen Länsi-Turunmaan kaupungin saaristoalueiden ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Katriina Lehtilä-Laineen kirjelmä Yksityistieavustuksiin myönnetyn määrärahan maksamisperiaatteista päättäminen Kirjelmä Nötön jätehuollosta, Bernt Lindblom Qviflax byalag - Qviflaksin kyläyhdistys ry:n sekä Pernilla ja Kim Petterssonin kirjelmä Valoniemen katusuunnitelman hyväksyminen Teknisen yksikön ja vesihuoltolaitoksen työohjelma vuodelle 2011 Fagerholmin ranta-asemakaava tilalle Fagerholm 9:0 Krokin kylässä Nauvossa Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muuttaminen osalle tilasta Västergrannas I 2:24 Björkön kylässä Korppoossa Lausunto Turun hallinto-oikeudelle valituksesta koskien ympäristölautakunnan poikkeamispäätöstä tilalle Rövik 6:15 Mielisholmin kylässä Paraisilla Kuntoradan vuokra-ajan jatkaminen kiinteistöllä Mäntylä II Korpogårdin kylässä Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman yhteisestä vesialueesta Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman tilasta Knuts Nötön uusien tiennimien vahvistaminen Kaupungin tonttien ja tontinosien myyntihinnat yleiskaavoitetuilla alueilla Lausunto Turun hallinto-oikeudelle lupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta Lausunto Turun seudun kuntien jätepolitiikkaa koskevasta ehdotuksesta vuosille Valtuutettu Birgitta Bröcklin ym. aloite kaupungin uimarantojen kartoittamisesta Saatavien poistaminen Poikkeamishakemus vierasmajan rakentamista varten tilalle Killvik 1:9 Haraldsholmin kylässä Paraisilla» KAUPUNGINHALLITUS Muutosehdotus Länsi-Turunmaan rakennusjärjestykseen Länsi-Turunmaan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Vaalilautakuntien asettaminen Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten Vaalitoimikuntien asettaminen Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten Vuoden 2011 eduskuntavaalien ulkomainonta Jarmo Vikmanin sovintoesitys proomun poiskuljettamista koskevassa asiassa Länsi-Turunmaan edustajat Sydkustens Lanskadskapsförbund rf:n liittokokoukseen Talousraportointi, joulukuu 2010 Avustus Svenska Finlands folkting -järjestölle Osastopäälliköt ja toimialapäälliköt sekä heidän varahenkilönsä Elinkeinopalveluiden sisäinen tehtävänjako Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun järjestämistä koskevat periaatteet Lausunto Nauvon eteläisen saariston yhteysalusliikenteen palvelutasosta Takaussitoumuksen uusiminen, Bostads Ab Millennium Hankepäätöksiä koskeva toimivalta PUNT, PARAINEN Tiistaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Leivontaa klo Keskiviikkoisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Torstaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Luova nurkkaus klo Perjantaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Lauantaina 2.4. ja 7.5. klo Ohjaajat: Peter Virtanen & Nina Robertsén ARTY (TAIDEKERHO) Keskiviikkona klo luokkalaisille Yhteyshenkilö: Nina Robertsén LÄNSI-TURUNMAAN NUORISOTILAT LYAN, NAUVO Tiistaisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Keskiviikkoisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Perjantaisin klo vuotiaille (Suljettu 16.3., 18.3., ja 22.4.) Uutuutena Luova nurkkaus tiistaisin, lisätietoa koulun kautta. Ohjaajat: Jessica Karlsson & Tove Dahlén HÄFTIGA TRÄFFEN / NAUVO Kerho 4 6-luokkalaisille. Torstaisin klo Lyanissa/Framnäsissä. Päivämäärät 31.3., (huom! keskiviikko) ja Kausimaksu 10 euroa Ohjaaja: Jessica Karlsson 1 3-luokkalaisten Lyan Perjantaisin klo ja Ohjaaja: Jessica Karlsson GLUGGEN, KORPPOO Keskiviikkoisin klo (3 9-luokkalaisille) Perjantaisin klo (6 9-luokkalaisille) Ohjaaja: Jani Walldén HÄFTIGA TRÄFFEN / KORPPOO Kerho 3 6-luokkalaisille. Keskiviikkoisin 6.4. ja klo Gluggenissa. Ohjaaja: Jessica Karlsson Klikkaa Facebookissa Ung i Väståboland Nuori Länsi-Turunmaalla ja tykkää! LÄNSI-TURUNMAAN PALLOILUKERHOT KORPPOO Tiistaisin klo (5 9-luokkalaisille) Torstaisin klo luokkalaisille viikot 11, 13, 15, 17 ja luokkalaisille viikot 12, 14, 16, 18 ja 20 LIIKKEELLÄ LÄNSI-TURUNMAALLA Ohjaaja: Jani Walldén HOUTSKARI Torstaisin ( ) Klo (1 3-luokkalaisille) Ei kerhoa Klo (4 6-luokkalaisille) Ohjaaja: Kalle Jansson Klo yläkouluikäisille Houtskarin Vesterlidissä klo Iniön Snäckanissa klo Lisätietoa koulujen kautta Ohjaajat: Jessica Karlsson ja muut vapaa-aikaohjaajat

3 MAALISKUU Folken mietteitä Kulttuuri on vahvuus Länsi-Turunmaa nostetaan toisinaan esille myönteisessä valossa, toisinaan kielteisessä. Edellisviikolla kunnan roolia kulttuurin saralla käsiteltiin TV-uutisissa, ja uutiset olivat tällä kertaa hyviä ja myönteisiä Länsi-Turunmaa panostaa kulttuuriin. Olemme Turun kulttuuripääkaupunkivuoden yhteydessä mukana hankkeessa, joka tuo esille taidetta kaupungissa, erityisesti saaristossa. Kuvataiteella ja käsitöillä on saaristokaupungissamme paljon tekijöitä ja harrastajia. Teatteri, niin harrastajateatteri kuin ammattiteatterikin, on näkyvässä osassa Paraisilla, mutta myös muissa kunnanosissa. Musiikkielämä klassisen musiikin, populaarimusiikin, jazzin ja rockin muodossa vastaa monipuolisesta tarjonnasta kaupungissamme meillä on nuoriso-orkestereita, kuoroja, konsertteja, musiikkipäiviä ja hieno musiikkiopisto, muutaman esimerkin mainitakseni. Tanssitaiteen asema on viime vuosina ollut aktiivisessa nousussa. Länsi-Turunmaan kulttuurielämästä voisi tehdä pitkän listan, ja hyvä niin. KULTTUURILLA ON ARVO sinänsä, se luo mielekkyyttä eloomme ja tuo elämää paikkakunnallemme, saa asukkaat ja vieraat viihtymään ja antaa heille positiivisuutta ympäröivää maailmaa kohtaan. Tätä taustaa vasten voi tuntua paradoksaaliselta, että kulttuuri yleensä on kärjessä, kun gallupeissa kysellään ehdotuksia julkisten menojen leikkauskohteista. Syynä on kai se, että kunnan perustavanlaatuisina tehtävinä etusijalle asetetaan sosiaali- ja terveydenhuolto, vanhustenhuolto, koulu ja lasten päivähoito, mihin siihenkin toki on helppo yhtyä. Asiaa voi kuitenkin tarkastella myös toiselta kantilta, ja niin myös yhä useammin tapahtuu. Kulttuuri tulisi nähdä menestystekijänä, joka ei luo pelkästään viihtyvyyttä, vaan myös taloudellista hyvinvointia. Kulttuurilla on potentiaalia tulla menestyksekkääksi elinkeinoksi kaupungissamme. Meillä on luontoa ja ennen kaikkea saaristoa, ja mikä onkaan parempi ympäristö luoda ja kokea kulttuuria kuin kaunis ja inspiroiva ympäristö. Oikein hyödynnettynä ja kaupungin, kulttuurityön ja elinkeinoelämän yhteistyönä kulttuurisektorista voi tulla saaristoon merkittävä työllistäjä, joka samalla luo viihtyvyyttä ja houkuttelee muuttajia koko kaupunkiimme. Meillä on jo monia hyviä esimerkkejä, jotka voivat varmasti inspiroida yhä uusiin ideoihin. Toivottavasti saamme jatkossa lisää myönteisiä kulttuuriuutisia saaristokaupungistamme. Länsi-Turunmaan kaupunki pyrkii vastaamaan odotuksiin, mutta kulttuurin merkitys paikallisyhteisölle seisoo ja kaatuu sen mukana, kuinka aktiivisia asukkaamme ovat luomaan kulttuuria, välittämään sitä ja ottamaan osaa kulttuuriin kaikissa sen muodoissa. Kaupunginjohtaja Folke Öhman Terapia-allasaikojen haku alkaa Folkhälsan-talossa sijaitseva kunnan terapiaallas on ollut alkuvuoden kovassa käytössä. Terapiaallasaikojen haku ajalle alkaa! Allasta vuokrataan yksityisille yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille, jotka haluavat järjestää tiloissa omaa toimintaansa. Allasta vuokrataan tuntiperusteisesti ja ensisijaisesti pidemmiksi ajanjaksoiksi yksittäisten tapahtumien sijaan. Toiminnan on aina oltava luonteeltaan ennalta ehkäisevää ja terveyttä edistävää, ja erikseen nimetyn ohjaajan vetämää. Sosiaali- ja terveysosasto perii altaan käyttäjiltä tuntivuokran, joka on tällä hetkellä 45 euroa tunnilta paikallisille yhdistyksille ja 60 euroa tunnilta yksityisille yrityksille ja muille kuin länsi-turunmaalaisille yhdistyksille. Terapia-altaan koko on 6 x 12 metriä ja syvyys 1,2 1,5 metriä. Veden lämpötila pidetään noin 30 asteessa. Allas on rakenteeltaan sellainen, että veden pinta voidaan laskea 0,55 0,8 metriin. Tämä mahdollistaa altaan käytön esim. pienten lasten uimaopetukseen. Altaaseen mahtuu samanaikaisesti 18 henkilöä. Altaan käytöstä kiinnostuneiden tulee täyttää ja postittaa hakulomake mennessä osoitteeseen; Paraisten terveysasema/fysioterapia Jaana Westerlund, Vapparintie 15, Parainen tai sähköisesti; Saaristomarssi 2011 tulokset 1. Kustavi 1,531 km / asukas 2. Naantalin saaristo-osat 0,726 km / asukas 3. Kemiönsaari 0,681km / asukas 4. Taivassalo 0,452 km / asukas 5. Länsi-Turunmaa 0,309 km / asukas 6. Lemu-Askainen 0,178 km /asukas Vinnare i utlottningen; Lahjakortti Naantalin Kylpylään Kunnan terapia-allas on ollut alkuvuoden kovassa käytössä. Dorita Skaag Lahjakortti Ravintola Buffaloon Monica Lindblom Käsipyyhe Rainer Vanne Käsipyyhe Heikkilä Juha Käsipyyhe Sonja Salminen lansi-turunmaa.fi Lomake on saatavilla paitsi kaupungin kotisivuilla (palvelut-> terveyspalvelut-> terapia-allas) myös sosiaalikeskuksesta Paraisilta tai aluekonttoreista. Lisätietoja haluavat voivat ottaa yhteyttä allaskoordinaattori Jaana Westerlundiin, puh MAATALOUS- SIHTEERIT TIEDOTTAVAT: Susanne Rehnström ottaa vastaan hakemuksia keskiviikkona Nauvossa ja torstaina Houtskarissa. Dina Häyryllä on vastaanotto Iniössä tiistaina (paikalla myös Anders Abrahamsson FHS:stä). = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , Ilmoitusaikataulu 2011: Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Mökkijakelu Nytt 5 ilmestymispäivä aineistopäivä 1.8. klo. 15 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Tännehän mahtuu alukseemme miinojen joukkoon isompikin kummikuntajoukko, toteaa laivueen komentaja Jussi Koskinen (oik). Keskellä Länsi-Turunmaan kaupungin tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen ja hänen vasemmalla puolellaan kamera kädessä Veijo Räsänen Paraisten reservinupseereista. Kuva: Kari Suni Merivettä ja merimiinoja Oho, mihinkäs tässä nyt jouduttiin, huudahti Länsi-Turunmaan kaupungin tiedotuspäällikkö AnneMaarit Itänen, kun jääkylmään meriveteen Airistolla molskahti. Onneksi kuitenkin pelastautumispuku päällä ja turvallisesti ammattisukeltaja komentajakapteeni Jukka-Pekka Nummelan silmälläpidon alaisena. 4. MIINALAIVUE järjesti kummikuntien edustajille miinaalus Pansiolla tiedotusristeilyn hyisellä Airistolla. Miinalaivueen komentaja, komentaja Jussi Koskinen kertoi, että tarkoituksena on perehdyttää yhteistyökumppanit kummipaikkakunnilta laivueen arkipäivään. Miinalaivueen kummeina ovat Helsinki, Raisio, Taivassalo, Turku ja Länsi-Turunmaa. Erityisen ilahtunut oli Länsi-Turunmaalta Paraisilta kotoisin oleva miinalaivueen toimistoupseeri, yliluutnantti Mirva SalokannelLehtimäki, kun niin moni kummikunta oli lähettänyt rohkeasti miinamiesten joukkoon naisedus- tajia. Erinomaisestihan tytöt selvisivätkin, kehui yliluutnantti Salokannel-Lehtimäki. Ehkä enemmänkin oli ihmettelemistä ohikulkevan kauppalaivan komentosillalla, kun jäärännissä kulkeva sotalaiva laski ensin merimiinoja veteen ja sitten heitti naisia perään ja sitä paitsi sotalaivan peräkannelta tuprusi hirvittävästi savua! MIINA-ALUS Pansion päällikkö, kapteeniluutnantti Kari Kiiskilä rauhoittelikin ohikulkevaa kauppalaivaa radioteitse, että kyseessä on tavanomainen rutiinitoimi meneillään, ei sen kummempaa. Poimimme miinat ja naiset myöhemmin ylös, eikä kysymyksessä ole oikea tulipalokaan, ainoastaan savusukeltajien harjoitus! Oli siinä ihmettelemistä ulkomaalaisella kauppa-aluksen henkilökunnalla: On ne rajua porukkaa nuo suomalaiset naismerisotilaat, hyppäävät merimiinoja purkamaan jäälohkareiden sekaan. Eivätpähän tienneet, että meressä olikin laivueen On ne rajua porukkaa nuo suomalaiset naismerisotilaat, hyppäävät merimiinoja purkamaan jäälohkareiden sekaan Kuva: Kari Suni kummikaupunkien kauniimman sukupuolen edustajat. PÄIVÄ JATKUI sitten lämpimimmissä olosuhteissa aluksen messissä niin maittavien kahvien kuin hernerokankin parissa. Meripojat ovat hyviä kokkeja, kehuivat kummikuntien edusta- jat. Varsinaiset laivueen tiedotteet tulivat sotaväen tyyliin elektronisesti näyttöruuduista. Hienoa hommaa kaiken kaikkiaan, myhäilivät osanottajat., Ainakin LänsiTurunmaan kaupungin vesillä näymme tulevan purjehduskauden 2011 aikana ja jopa tulemme virallisestikin laivastovierailulle Paraisten päiville, lupasi miinalaivueen komentaja Koskinen. 4. Miinalaivue luovutti tilaisuudesta muistoksi kummikaupunki LänsiTurunmaalle ja Paraisten Reservinupseerit ry:lle laivueen historiasta kertovat teokset. Teksti: Veijo Räsänen

5 5 MAALISKUU 2011 SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA, Nauvon kappeliseurakunta järjestää. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Marian ilmestyspäivä klo 17 King s Kids Kotisataman jumalanpalveluksessa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa klo 17 King s Kids kokous, Kotisatama. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. Ma 4.4. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke 6.4. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. To 7.4. klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Pekka Lindqvist, Harry Dahlström. - klo Kirkkokahvi seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. - klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Pääsiäispäivä klo Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. MYRSKYLUODON MARTAT Pienellä seurakuntatuvalla 4.4. klo Pääsiäismunan maalausta ja muuta mukavaa! Tervetuloa ja tuo myös ystäväsi mukaan iloiseen joukkoomme. Näkemisiin pääsiäisen merkeissä! LÄNSI TURUNMAAN YRITTÄJÄT Saaristovaliokunta järjestää OHJELMAILLAN, Viiniä ja juustoa, tiistaina 29.3 klo Nauvossa ravintola L'Escalessa. Meidän jäsenemme ja tulevat jäsenet osallistuvat ilmaiseksi. Verkkoitumista ja keskustelua, mitä me yrittäjät voimme tehdä yhdessä saaristossa. Yhteinen kuljetus Paraisilta. Ilmoittatuminen viimeistään 26.3, puh MUISTUTUS Yhdistys Pro Nauvo r.y. kokoontuu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 17.3 klo Majatalo Marttaan, Nauvon keskustassa. Saaristosäätiön puheen johtaja Bengt Backman kertoo säätiön toiminnasta. Tervetuloa!!» NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA kokoontuu 8. maaliskuuta 2011 ja käsittelee mm. seuraavia asioita: Mahdolliset juhannuksen aikaiset järjestelyt Framnäsissä Avustusanomus talonpoikaispurjeveneen ostamiseksi, Pro Nagu rf Avustusanomus vuoden 2011 Olavin markkinoiden järjestämiseksi Nauvossa, Pro Nagu rf Tammikuun 2011 yrittäjätapaaminen ja sen seuranta Hallintosäännön muuttaminen Yksittäisten kunnanosien kotisivut Pöytäkirja on nähtävillä Nauvon aluekonttorissa alkaen ja jäljennöksenä kaupungintalolla Paraisilla sekä Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. ELÄKELÄISKLUBIN OHJELMAA Kuukausitapaaminen keskiviikkona maaliskuun 30 p:nä klo 14 Seurakuntakodissa. Ohjelmaa Tarjoilua Arpajaiset Tiistaina huhtikuun 12 p:nä olemme saaneet kutsun Kemiön eläkeläisiltä Vrethallaan klo 13. Linja-auto lähtee Seo-baarin luota klo Matka ja ruoka = 20, ilmoittautuminen viimeistään 4.4 ELVILLE puh Keskiviikkona huhtikuun 6 p:nä klo 13 vietämme juhlaa Framnääsissä Tammisaaren eläkeläisten kanssa. Ohjelmasta seuraavaa: Ruokatarjoilua (15 per henkilö) Musiikista vastaa Bengt Johansson Erillaista ohjelmaa Arpajaiset Tanssia Tervetuloa viettämään hauskaa iltapäivää. Muuta toimintaa: Biljardi-peliä joka maanantai klo 11 Paloaseman tiloissa. Paikka on muutettu Pallohallin korjauksen tähden. Senior-tanssia joka maanantai klo Matkoja Kaarinan uimahalliin 22.3, 5.4 ja Linja-auto lähtee klo SEO-baarin luota. Lähempiä tietoja OLLI puh Voimistelua 60+ joka torstai klo Framnääsissä Länsi-Turunmaa matkailumessuilla 2011

6 6 LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: HOUTSKARIN TIENNIMET Kaupungin mittaustoimiston viranhaltijat esittelevät ehdotuksen Houtskarin tiennimiksi torstaina klo aluekonttorin istuntosalissa. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja tilaisuuteen voi tulla koska tahansa mainittuna ajankohtana. Samalla kiinteistönomistajat saavat tietää, miten osoitejärjestelmä toimii kokonaisuutena ja minkä numeron oma kiinteistö tullee saamaan. Houtskarissa ovat paikalla kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg ja mittausinsinööri Tage Mollgren. Pääsääntönä on, että tielle annetaan oma nimi, kun tien varrella on vähintään neljä rakennettua kiinteistöä. Tiennimissä pyritään säilyttämään vanhat historialliset nimet eikä nimiä pääsääntöisesti käännetä, jos ne aikaisemmin ovat olleet yksikielisiä. On myös hyvä, jos nimi itsessään kertoo, missä päin suurta kuntaamme tie suunnilleen sijaitsee. Nimi ei saa olla niin samanlainen, että sen voi sekoittaa Länsi- Turunmaalla jo olemassa olevaan tiennimeen. Nykyisten oikeinkirjoitusperiaatteiden noudattaminen on tärkeää, ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on antanut lausunnon ehdotuksesta. Mainitun keskustelutilaisuuden jälkeen ehdotus käsitellään ympäristölautakunnassa ja asetetaan julkisesti nähtäville. Informaatio kiinteistönomistajien omien kiinteistöjen osoitteista lähetetään asianosaisille tiennimien hyväksymisen jälkeen. HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA JUMALANPALVELUKSET PYHÄN MARIAN KIRKOSSA Huhtikuu Su 3.4. klo Sanajumalanpalvelus Su klo Messu Su klo Palmusunnuntai, perhemessu To klo Kiirastorstain hartaus Pe klo Pitkäperjantai. jumalanpalvelus mustassa kirkossa. Su klo Pääsiäispäivä, messu Ma klo Toinen pääsiäispäivä, suomenkielinen jumalanpalvelus. Huom! Seuraa mahdollisia aikataulumuutoksia ÅU:sta ja seurakunnan verkkosivuilta sekä kirkon portin luona olevasta tiedotustaulusta. TAPAHTUMAKALENTERI HOUTSKARI Jumalanpalvelus tai messu kirkossa joka sunnuntai klo (ellei toisin ilmoiteta). Pyhäkoulu seurakunnan kerhohuoneella klo Liikuntatunti (luokat 3 6) urheiluhallissa maanantaisin asti klo Järj.: HIF MAALISKUU To RKP:n paikallisosaston vuosikokous. Houtskarin aluekonttori klo Su Messu Houtskarin kirkossa klo Ma Eläkeläisasuntoyhdistyksen vuosikokous. Fridhem klo To Tiennimiehdotukset nähtävillä. Houtskarin aluekonttori klo Su Messu Houtskarin kirkossa klo Su Hartaus Fridhemissä klo Ma Björkö-Mossala Handel Ab:n vuosikokous. Pub Pelago klo Ti HUHTIKUU La 2.4. Nuorisoryhmä. Ruoanlaittoa. Vesterlid klo Saaristovaliokunta järjestää OHJELMAILLAN, Viiniä ja juustoa, tiistaina 29.3 klo Nauvossa ravintola L'Escalessa. Meidän jäsenemme ja tulevat jäsenet osallistuvat ilmaiseksi. Verkkoitumista ja keskustelua, mitä me yrittäjät voimme tehdä yhdessä saaristossa. Yhteinen kuljetus Paraisilta. Ilmoittatuminen viimeistään 26.3, puh Skärgårdens Vänner i Houtskär rf pitää vuosikokouksen Ljunghedassa klo Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan toimintaan. Tervetuloa! Eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Houtskarin ennakkoäänestyspaikat ovat aluekonttori ja ja Mossalan koulu torstaina 7.4. La 9.4. Nuorisoryhmä. Su Eduskuntavaalit klo Äänestyshuoneisto on Fridhem. Su Palmusunnuntai, perhemessu. Houtskarin kirkko klo Ti Nuorisoryhmä. Pääsiäisteema. Vesterlid klo To Kiirastorstain hartaus. Houtskarin kirkko klo Pe Pitkäperjantai. Jumalanpalvelus mustassa kirkossa klo Su Pääsiäispäivä, messu Houtskarin kirkossa klo Ma Toinen pääsiäispäivä. Suomenkielinen jumalanpalvelus Houtskarin kirkossa klo ! Houtskarin kunnanosan tulevaisuutta käsittelevä palaveri/seminaari Kansanopistolla järjestettiin palaveri tulevaisuuden Houtskarista Mielenkiinto palaveria kohtaan ja osallistujamäärä ylittivät odotukset; osallistujia oli 72 puhujat mukaan lukien. Ohjelmassa oli kaksi pääaihetta: elinkeinoelämä ja viihtyisyys; välissä pidettiin tauko keskustelua ja pientä iltapalaa varten. Tilaisuuteen oli kutsuttu puhujiksi professori Jan-Åke Törnroos, elinkeinoasiamies Tomas Eklund, kaupunginjohtaja Folke Öhman, kyläasiamies Pia Prost, uushoutskarilainen Jami Helmiö ja pienten lasten äiti Ramona Johansson. Ramona Johanssonille tuli este, mutta Caroline Törnqvist piti lyhyen alustuksen hänen sijastaan. Kaupungin puolelta palaveriin osallistuivat myös tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen ja liikennepäällikkö Christjan Brander. ÅU ja Radio Vega Åboland olivat lähettäneet toimittajansa paikalle. Kahden pääaiheen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa he saivat tehdä ehdotuksia seuraavista kohdista: A. Elinkeinoelämä 1. Mikä Houtskarissa on erityisen hyvää Houtskarin brändi? 2. Minkä voidaan sanoa estävän Houtskarin kehitystä? 3. Ehdotuksia Houtskarin uusiksi elinkeinoiksi/työpaikoiksi» HOUTSKARIN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: B. Viihtyisyys 1. Mikä Houtskarissa on erityisen hyvää? 2. Ehdotuksia viihtyisyyttä lisääviksi toimenpiteiksi Henki palaverin aikana oli myönteinen ja inspiroiva. Palaveri osoitti, että Houtskarissa on suurta kiinnostusta kehittämistyön aloittamiseen, jotta Houtskari olisi jatkossakin houkutteleva paikka ja elävä yhteisö, joka muodostuisi paikkakunnalla ympäri vuoden asuvista, eri elämänvaiheissa olevista ihmisistä. Lähipalvelulautakunnan haasteena on nyt ajatuksien ja ideoiden kokoaminen ja niiden kanavoiminen käytännön toimiksi. Houtskarin tulevaisuudesta järjestetyn palaverin seuranta Helmikuun 16. päivänä järjestetyssä palaverissa kävi ilmi, että houtskarilaisten keskuudessa on suurta halua Houtskarin kehittämiseen. Ryhmätöiden aikana nousi esille myös useita ideoita. Lähipalvelulautakunta asettaa kaksi työryhmää, jotka saavat tehtäväksi työstää edelleen palaverissa esitettyjä ideoita ja ehdotuksia sekä laatia ehdotukset konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Täysin uudet ideat ovat luonnollisesti myös tervetulleita. Työryhmien tulee antaa ensimmäinen raporttinsa lähipalvelulautakunnalle syyskuun 2011 loppuun mennessä. Lähipalvelulautakunta päätti tässä vaiheessa ainoastaan ehdottaa seuraavia: Viihtyisyys Työpaikat/työtilaisuudet Mikaela Biström-Kajakoski Leila Biström Susanna Hottinen Liisa Friis Fabian Karlgren Jami Helmiö Roger Tengström Martin Sainio Caroline Törnqvist Johanna Tengström Lisäksi yhteistyövaltuuskunta saa nimetä vapaa-ajan asukkaiden edustajan kumpaankin ryhmään. Esitetyt ryhmien jäsenet kutsutaan ensimmäiseen kokoukseen yhdessä lähipalvelulautakunnan kanssa aluekonttorille tiistaina klo Ryhmät voivat tuolloin vaihtaa jäseniä keskenään ja kutsua tarvittaessa myös muita jäseniä. Uusi palaveri järjestetään tammi-helmikuussa Hallintosäännön muuttaminen Lähipalvelulautakunnalla ei ole huomauttamista muutosehdotuksiin. Mahdollisuus osallistua kokouksiin videoneuvottelun avulla on tervetullut. Lautakunta haluaa kuitenkin korostaa, että hallintosäännön 27 :ää lähipalvelulautakuntien tehtävistä tulee kunnioittaa niin, että lähipalvelulautakuntia kuullaan ja ne voivat toimia asiantuntijaelimenä tehtäessä kunta-alueen kannalta erityisen merkittäviä päätöksiä. Träskin koulun piha Lautakunta on saanut Träskin koulun kattopiirustukset kommentoitaviksi (palvelutoiminnot, rakennusmestari Joakim Enckell). Sisäpihaa ja sisäänkäynnin edustan suojakatosta koskevat osat ovat osa koulun pihan suunnittelua ja varat otetaan porkkanarahoista. Sisäpihalle rakennetaan (vanhojen kantavien rakenteiden varaan) katos, johon tulee kaksi ikkunaa. Ulkona olevasta suojakatoksesta tulee suunniteltua pienempi ja sitä korotetaan, jotta sisälle tulisi enemmän valoa ja jotta palveluliikenteelle olisi tilaa. Sisäpihan varustukset vanhan suunnittelun mukaisesti. Lisäksi pieni kiipeilyteline ehdotetaan siirrettäväksi koulun eteen. Koulun pihasta ei ole uusia piirustuksia. Lähipalvelulautakunnan mielestä on hyvä, ettei kiipeilytelinettä sijoiteta mäkeen, eikä lautakunnalla ole huomauttamista uudesta sijoituspaikasta. Sisäpihan osalta lautakunta kyseenalaistaa pienistä kattoikkunoista tulevan valon riittävyyden. Pihalle on suunniteltava tarkoituksenmukainen valaistus, jotta pihaa voidaan käyttää. Houtskarin kuituhanke Saaristoverkot Oy on lähettänyt tarjouksen (vakinaisesti asuttujen ja vapaa-ajan) kiinteistöjen omistajille, yrityksille ja asunto-osakeyhtiöille. Täytetyt sopimukset on jätettävä viimeistään Lähipalvelulautakunnan mielestä hanke on erityisen tärkeä Houtskarille mm. työmahdollisuuksia ja paikkakunnalle suuntautuvaa muuttoliikettä ajatellen, ja lautakunta on huolissaan tilanteesta, kun mm. verkon käytössä on esiintynyt katkoksia ja yhtiölle on jätetty haaste samaan aikaan kuin kuituliittymien tarjousaika on meneillään. Lähipalvelulautakunta pyytää elinkeinopalveluilta ja Saaristoverkot Oy:ltä selvitystä työn etenemisestä ja siitä, miten paljon porkkanarahoja on käytetty tässä vaiheessa. Entisten kuntien verkkosivut ja www-osoitteet Suoran eri kunnanosia koskevan informaation kysyntä on suurta ja monet toivovat, että vanhat verkkosivut olisivat edelleen käytössä. Kaupungin verkkosivut eivät ole kyenneet korvaamaan aikaisemmin esim. Houtskarin verkkosivuilla ollutta tietoa. Jotta mahdollisuudet eri kunnanosia koskevan informaation löytämiseen olisivat suuremmat, olisi hyvä, jos vanhoja www-osoitteita voitaisiin käyttää edelleen. Tällöin eri kunnanosia voitaisiin myös markkinoida paremmin. Etusivuilla voitaisiin kuitenkin mainita alueiden olevan osa Länsi-Turunmaan kaupunkia. Lautakunta tiedustelee hallitukselta, voisiko hallitus harkita antavansa kunnanosille mahdollisuuden käyttää entisten kuntien www-osoitteita. Ajankohtaiset asiat Kaupungin mittaustoimisto esittelee ehdotuksen Houtskarin teiden nimiksi torstaina klo aluekonttorilla. Tilaisuus on avoin kaikille. Ehdotus tullaan asettamaan myöhemmin julkisesti nähtäville. Houtskarin nuorisohallituksen edustaja Pi Fagerlund nosti esiin kysymyksen Vitteluddin höyrylaivalaiturista. Laituri on ollut tärkeä kokoontumispaikka Houtskarin nuorille kesäisin, mutta se on nykyisin huonossa kunnossa. Nuorisohallitus työskentelee saadakseen laiturin kuntoon. Lähipalvelulautakunta on käsitellyt asiaa aikaisemmin, ja ympäristöosasto on tietoinen ongelmasta. Höyrylaivalaiturilla on myös kulttuurihistoriallista arvoa Houtskarille ja sille tulisi löytää rahoitus.

7 MAALISKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh tai sähköposti: KORPPOON BETANIA-SEURAKUNTA toivottaa tervetulleeksi seuraaviin tilaisuuksiin: Rukouspiirit maanantaisin klo 18 Lyktanissa Lasten tapaamiset 4 6-vuotiaille keskiviikkoisin klo Alakouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Yläkouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Betania-seurakunta, puh Yhteyshenkilö Maj Ekqvist, puh KORPPOON KAPPELISEURAKUNTA Su klo 14 (Huom aika!) Maarianpäivän jumalanpalvelus Korppoon kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen vohvelikekkerit seurakuntakodilla. Arpajaiset, joissa voittoina mm. käsintehdyt Korppoo-aiheiset pannulaput sekä koristetyynyt. Voittoja voi käydä katsomassa Saaristosäästöpankin Korppoon toimipisteessä. Ti klo Tiistaitapaaminen seurakuntakodilla. Äiti Teresa -täkkien neulomista ja vapaamuotoista kanssakäymistä. Avoinna kaikenikäisille korppoolaisille, joilla on aikaa tavata muita alkuiltapäivästä. Ma 4.4. klo Perhekahvila seurakuntakodilla. Ma klo Perhekahvila seurakuntakodilla. Pe klo 15 Pitkänperjantain jumalanpalvelus Korppoon kirkossa (huom aika!) Su klo 11 Pääsiäispäivän jumalanpalvelus Korppoon kirkossa Ma klo 15 Pääsiäisjumalanpalvelus Norrskatan kirkossa Ti klo Tiistaitapaaminen seurakuntakodilla. Seurakunta netissä: KORPO PENSIONÄRER RF pitää sääntömääräisen VUOSIKOKOUKSEN tiistaina 12. huhtikuuta 2011 klo Kommunalgårdenissa. Sääntömääräiset neuvottelut, ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Vanhat ja uudet jäsenet LÄM- PIMÄSTI TERVETULOA. Hallitus MUOTINÄYTÖS Muotinäytös Korppoon Kommunalgårdenissa klo Paraislaiset yritykset esittelevät ja myyvät kevään ja kesän vaatteita, lankoja ym. Kahvitarjoilu ja arpajaiset, kaikki sydämellisesti tervetuloa! Korpo Marthaförening MARTTOJEN TAPAAMINEN Lisbeth Anderssonin luona klo SFP I KORPO RF pitää vuosikokouksen torstaina klo 17 Hjalmar s restaurant & pubissa. Tervetuloa! KANSALAISOPISTO MUISTUTTAA: Mosaiikki-kurssi Katin kanssa klo koulukeskuksessa Kirsin kurssi, aiheena pääsiäinen, koulukeskus klo Mukaan mahtuu vielä, ilmoittaudu Tarjalle puh LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Saaristovaliokunta järjestää OHJELMAILLAN, Viiniä ja juustoa, tiistaina 29.3 klo Nauvossa ravintola L'Escalessa. Meidän jäsenemme ja tulevat jäsenet osallistuvat ilmaiseksi. Verkkoitumista ja keskustelua, mitä me yrittäjät voimme tehdä yhdessä saaristossa. Yhteinen kuljetus Paraisilta. Ilmoittatuminen viimeistään 26.3, puh KORPPOON KALASTUSALUEEN VUOSIKOKOUS pidetään ravintola Hjalmar s:issa, Korppoo, keskiviikkona klo Valtakirjojen tarkastus ja kahvi Kokouksessa käsitellään kalastuslain 75 ja kalastusalueen ohjesäännön mukaiset vuosikokousasiat sekä päätetään vedenomistajille suoritettavien kalavedenhoito- ja viehekalastusmaksutulojen maksatuksista. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä /Åbolands Fiskarförbund, puh. (02) Yllämainitun kokouksen päätöspöytäkirja on nähtävänä Länsiturunmaan kaupungissa /Korppoon aluekonttorissa Hallitus HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: HALUATKO MYYMÄÄN INIÖN KESÄTORILLE? Tervetuloa myymään tuotteitasi Iniön torille kesällä Jos haluat varata oman torikojun, ilmoitathan mennessä kiinnostuksestasi ja suunnitelmistasi (mitä myyt ja kuinka monena päivänä viikossa, juhannuksesta elokuun loppuun asti?). Kiinnostuneet voivat jättää kirjallisen ilmoituksen Iniön aluekonttoriin, tarkempia tietoja antaa Christjan Brander, puh Torikojuja on neljä, yksi niistä on tarkoitettu kalan myyntiin. Peräänkuulutamme paikallisesti tuotettuja tuotteita. INIÖN UIMAKOULUUN HAETAAN LEIKINOHJAAJAA Folkhälsan i Iniö hakee leikinohjaaja Keistiössä kesällä järjestettävään uimakouluun. Jos olet kiinnostunut, muttet ole suorittanut leikinohjaajan kurssia, ota mennessä yhteyttä Jessica Blomqvistiin, puh tai Lisätietoa uimakoulusta myöhemmässä numerossa. FOLKHÄLSAN I INIÖ - Helmikurssi Snäckanissa 3-luokkalaisille ja sitä vanhemmille jatkuu vielä tiistaina ja keskiviikkona Kurssi alkaa klo Vetäjä: Mona Björkman. - Folkhälsanin liikuntakampanja käynnistyy ja jatkuu Vihkot on sijoitettu kyliin tavanomaisiin paikkoihin. KEISTIÖN KYLÄTOIMIKUNTA Keistiön kylätoimikunta pitää kevätkokouksensa Keistiön koululla torstaina klo RKP:N INIÖN PAIKALLISOSASTO Sfp Iniö lokalavdelning -paikallisosasto pitää vuosikokouksen sunnuntaina klo Snäckanissa. Vuosikokouksen jälkeen Iniössä vierailevat Rkp:n eduskuntavaaliehdokkaat Stefan Wallin, Camilla Sonntag-Wilenuis ja Niklas Mannfolk. Ohjelmassa keittolounas + kahvit, keskustelua ja perhejuhla Apan Andersin seurassa. Tarkempaa tietoa paikallisista ilmoituksista. MITÄ NÄYTTÄÄ HUOMISEN INIÖ? Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Snäckanissa keskiviikkona 6.4. klo Katso erillinen ilmoitus.

8 8 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköpost: LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa. Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta seurakuntakodin alasalissa ke klo Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa. Sanajumalanpalvelus su 3.4. klo 10 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta seurakuntakodin alasalissa ke 6.4. klo Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Messun jälkeen juhla 70 ja 75 vuotta täyttäneille seurakuntalaisille ja heidän omaisilleen. Ehtookellot ja musiikkia la klo 18 siunauskappelissa. Paastonajan musiikkia, laulu- ja soitinyhtye. Palmusunnuntain messu su klo 12. Toim. Pentti Selin, Tomi Satomaa. KIRJALAN HEM OCH SKOLA järjestää kevättapahtuman Kirjalan koululla sunnuntaina klo Ohjelmassa mm. saappaanheittoa, ongintaa, kummitustalo, basaari ja arvonta. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! LASTENJUHLAT lauantaina 2. huhtikuuta 2011 klo Paraisten palokunnantalolla. Juhlissa esiintyvät Da Capo ja Sås & Kopp. Muu ohjelma: kasvomaalausta, onkimista, pika-arpajaiset ja tarjoilua. Liput ennakkoon Paraisten Sähköstä: 8 /henkilö, alle 3-vuotiaat lapset 4 (liput ovella 10 / 4 ). Järj.: Lielahden VPK:n ja Paraisten VPK:n naisosastot PARAISTEN KALASTUSALUEEN VUOSIKOKOUS pidetään Länsi-Turunmaan kaupungintalossa, Rantatie 28, PARAINEN, torstaina klo Valtakirjojen tarkastus ja kahvi Kokouksessa käsitellään kalastuslain 75 ja kalastusalueen ohjesäännön mukaiset vuosikokousasiat sekä päätetään vedenomistajille suoritettavien kalavedenhoito- ja viehekalastusmaksutulojen maksatuksista. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä / Åbolands Fiskarförbund puh. (02) Yllämainitun kokouksen päätöspöytäkirja on nähtävänä Länsi-Turunmaan kaupungintalossa Hallitus HYVÄ YHDISTYS! Kevät on tulossa! Paraisten Punainen Risti toivoo, että olette mukana tuottamassa tunnelmaa ja iloa perheille vappuna! KEVÄÄN TAITO-KURSSIT Koristetabletit Keskiviikkona klo Hinta: 20 + materiaali Pääsiäisnoita Tiistaina 5.4. klo Hinta: 25 Risumatto Keskiviikkona klo Hinta: 20. Lisätietoa itse mukana tuotavasta materiaalista kotisivuilta. Risukori tai -amppeli Keskiviikkona klo Hinta: 20. Lisätietoa itse mukana tuotavasta materiaalista kotisivuilta. Betoniruukut Tiistaina klo Hinta: 20 Kurssipaikkana on Paraisten käsityökeskus, Lukkarinkuja 5, Parainen. Lisätietoa ja ilmoittautumiset osoitteessa tai puhelimitse, Paraisten käsityökeskus, puh Näyttely ELÄMÄNTAPA Ohjaaja Erna Elo 60 vuotta Vanhalla Kunnantuvalla, Fredrikanaukio 1. Tarkempaa tietoa toiminnastamme osoitteesta Myös tänä vuonna järjestämme perhetapahtuman Hotelli Kalkstrandin ulkopuolella sunnuntaina 1. toukokuuta 2011 klo Tapahtuma on ollut erittäin suosittu siis hyvä tilaisuus esittää yhdistyksenne toimintaa ja samalla tehdä hyväntekeväisyystyötä. Hotelli hoitaa tarjoilun, mutta muut koko perheen aktiviteetit ovat tervetulleita. Toivomme että yhdistykset voivat olla mukana esim. musiikki-, tanssi- tai teatteriesityksineen tai järjestämässä erilaisia aktiviteetteja kuten poniratsastusta, kasvomaalausta, piirtopaikkoja, leikkinurkkia, onkimista, arpajaisia... Hotelli on luvannut järjestää hyppylinnan ja Punainen Risti hoitaa ilmapallojen myynnin. Toivomme että olette mukana! Ilmoita osallistumistanne viimeistään 8.4. Lena Långbackalle, puh: tai s-postitse: Kaikki kiinnostuneet ovat myös tervetulleita osallistumaan seuraavaan suunnittelutilaisuuteen, joka pidetään hotellissa tiistaina 12. huhtikuuta klo Tervetuloa! Lena Långbacka Suomen Punainen Risti, Paraisten osasto Lasten- ja nuortentoiminta

9 MAALISKUU Vesihuoltolaitos tiedottaa asiakkailleen Sen johdosta, että asiakkaiden vesihuoltolaitteistoissa havaitaan silloin tällöin erilaisia pienempiä tai suurempia vesivuotoja, vesihuoltolaitos kehottaa asiakkaittaan tarkastamaan säännöllisesti kiinteistönsä vesi- ja viemärilaitteistot (kvv). Jotta mahdolliset pienet tai piilevät vuodot havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on hyvä lukea säännöllisesti vesimittarin lukema ja kirjata lukema muistiin. Tällä tavoin kiinteistönomistaja saa hyvän käsityksen vedenkulutuksestaan ja mahdollisista vaihteluista ja poikkeamista. Yleisten toimitusehtojen mukaisesti asiakas vastaa rakennuksen sisällä olevista kvv-laitteistoista ja rakennuksen ja yleensä tontinrajalla sijaitsevan liittämiskohdan välisistä tonttijohdoista. Halkaisijaltaan neulan suuruinen reikä aiheuttaa noin 1 m³:n vuodon vuorokaudessa, kun taas tulitikun mentävästä reiästä vuotaa vuorokaudessa noin 10 m³ vettä. Putkissa olevien vuotokohtien lisäksi vuotavat vessanpöntöt ja hanat ovat tavallisimpia syitä kiinteistöjen lisääntyneeseen vedenkulutukseen. Vuotava vessanpönttö voi pahimmassa tapauksessa lisätä vedenkulutusta tuntuvasti, mikä puolestaan johtaa odottamattoman suuriin vesi- ja jätevesilaskuihin. Jos kiinteistön kvv-laitteisto on aiheuttanut vuodon ja sitä kautta lisännyt vedenkulutusta, tulee lasku asiakkaan maksettavaksi. Jos epäilette kiinteistön vesimittarin näyttävän väärin tai olevan muuten viallinen, kehotamme teitä ottamaan yhteyttä vesihuoltolaitokseen, joka voi tarkistaa vesimittarin. Jos vesimittarin todetaan tarkistuksessa näyttävän oikein, eli jos virhelukema on alle +/- 5 %, asiakas maksaa vahvistetun taksan mukaisen tarkistusmaksun, mutta mikäli vesimittarin virhelukema ylittää edellä mainitun virhemarginaalin, asiakkaalla on oikeus hyvitykseen tai laitoksella on oikeus lisälaskutukseen. Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistusta suoritettaessa ja tarkastusraporttia laadittaessa. Vesihuoltolaitoksen arvokas neuvo: Tarkista kiinteistösi vedenkulutus säännöllisesti ja välty näin ylimääräisiltä kustannuksilta ja ongelmilta! Laskutus ja palvelumaksut vuonna 2011 Talousvesi maksaa 2,53 euroa m3:lta alkaen (sis. alv 23 %), mikä merkitsee 17 sentin korotusta veden kuutiohintaan vuodesta Muilta osin vesihuollon maksut ovat muuttumattomat ja samalla tasolla kuin vuonna Vesilaskutuksesta huolehtii alkaen Gunveig Österman, joka on tavoitettavissa Nauvon aluekonttorissa tai puhelimitse numerossa Vuoden 2011 vesi- ja jätevesilaskutuksessa noudatetaan seuraavia laskutuskausia ja aikavälejä: Tammi-helmikuun kulutus laskutetaan maaliskuussa. Maalis-huhtikuun kulutus laskutetaan toukokuussa. Touko-kesäkuun kulutus laskutetaan heinäkuussa. Heinä-elokuun kulutus laskutetaan syyskuussa. Syys-lokakuun kulutus laskutetaan marraskuussa. Marras-joulukuun kulutus laskutetaan vuoden 2012 tammikuussa. Vesimittarilukeman vuosi-ilmoituskortti lähetetään asiakkaille joulukuussa. Vesihuoltolaitoksen palveluhinnasto vuodeksi 2011 Veden käyttömaksut alkaen euroa/m³, alv 0 % euroa/m³, alv 23 % Talousvesi 2,06 e 2,53 e Jätevesi 2,19 e 2,69 e Perusmaksut e/kk alv 0 % e/kk, alv 23 % DN ,15 e 7,56 e DN 25 7,38 e 9,08 e DN 32 9,02 e 11,09 e DN 40 18,85 e 23,19 e DN 50 32,79 e 40,33 e DN 80 57,38 e 70,58 e DN ,26 e 115,94 e Asennusmaksut alv 0 % alv 23 % Yksikköhinnat: käytetään vesihuoltolaitoksen töissä Tekninen avustaja 31,15 e 38,31 e Teknikko 53,28 e 65,53 e Insinööri 63,93 e 78,63 e DI 63,93 e 78,63 e Putkiasentaja 42,62 e 52,42 e Kuorma-auto kuljettajineen t 47,54 e 58,47 e t 50,82 e 62,51 e t 55,74 e 68,56 e Mittarin tarkistus DN ,92 e 129,05 e DN ,34 e 171,39 e Mittarin asennus uudisrakennukseen DN ,21 e 267,17 e DN ,00 e 307,50 e DN ,08 e 362,95 e DN ,57 e 695,65 e DN 50 laskun mukaan laskun mukaan DN laskun mukaan laskun mukaan Lisämaksu impulssimittarista 225,41 e 277,25 e Mittarin poisto, haku, talviasennus, 67,21 e 82,67 e katkaisu tai kytkentä Mittarin avaus 67,21 e 82,67 e Mittarin erityisluenta (asiakas ei pyynnöstä 67,21 e 82,67 e huolimatta ilmoita lukemia) Lietteen vastaanottomaksu, euroa/m³ alv 0 % alv 23 % Umpikaivoliete 5,49 e 6,75 e Sakokaivoliete 22,95 e 28,23 e Rikkoutuneen mittarin tai palopostin vaihto laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan! (Vaurio asiakkaasta johtuva) Liittymismaksut ja palveluhinnasto ovat luettavissa myös kaupungin verkkosivulla, Asuminen Vesihuolto Omistajan vaihtuessa tai asiakastietojen muuten muuttuessa Muistakaa ilmoittaa vesihuoltolaitokselle vesihuoltolaitokseen liitetyn kiinteistön omistajan vaihdoksesta tai muista muutoksista. Jos kiinteistön omistaja vaihtuu, on tärkeää ilmoittaa vesimittarinlukema vesihuoltolaitokselle samalla kun sähkömittarinlukema ilmoitetaan sähkölaitokselle. Kaikkien uusien asiakkaiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus vesihuoltopalvelujen käytöstä.» TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Vaihde * Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta » YRITYSNEUVONTA Elinkeinoasiamies Tomas Eklund, puh Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Asiakaspalvelu Paraisilla: Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Ei ajanvarausta Paraisten, Nauvon, Korppoon, Houtskarin eikä Iniön lääkärivastaanotoille eikä laboratorioon ke tietokonekatkoksen vuoksi. Päivystysvastaanotto toimii normaalisti Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

10 10 LÄNSI-TURUNMAAN 2011 ENSIMMÄINEN VAUVA Ylpeät ja tyytyväiset paraislaiset nuoret palkintojen jakotilaisuudessa PUNT:ssa Paraisilla. Värikuulaturnaus Maanantaina Länsi-Turunmaalta lähti Piispanristille kymmenen nuorta ja kolme aikuista. Heidän retkikohteena oli värikuula-areena Huvilupa, jossa järjestettiin värikuulaturnaus. Turnaukseen osallistui kolme joukkuetta, yksi Nauvosta, yksi Paraisilta ja yksi Salon seudulta. Turnauksessa kolmen paikkakunnan nuorisotilat taistelivat keskenään värikuula-asein. Voittajaksi selviytyi paraislainen PUNT:n joukkue, jolle myönnet- tiin diplomi ja kiertopalkintona pokaali. Nauvon joukkue sijoittui kunniakkaasti kolmanneksi. Länsi-Turunmaan osalta ajatuksena oli tarkistaa, millainen paikka Huvilupa on ja voiko tilaa käyttää myöhemminkin värikuulataistelujen järjestämiseen. Paraisten joukkue on tämän jälkeen voitonnälkäinen ja niin innostunut värikuulapelistä, että tulevaisuudessa tullaan taatusti tekemään useampikin reissu Piispanristille. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2011 Gustav syntyi Gråhnin perheeseen Nauvossa Gustavin strategiset mitat olivat 51 cm ja g. Perheeseen kuuluvat uuden vauvan lisäksi äiti Anna, isä Tommy, isosisko Junia ja isoveli Alfred. Kaupunginjohtaja Folke Öhman ja päivähoidon johtaja Pia Hotanen kävivät tapaamassa Gustavia ja lahjoittivat hänelle samalla perinteisen vuoden ensimmäisen vauvan lahjan. Länsi-Turunmaa Rakentaminen ja Sisustaminen-messuilla Turussa Houtskarin lähipalvelulautakunta järjesti kunnanosan tulevaisuutta käsittelevän seminaarin Mielenkiinto palaveria kohtaan ja osallistujamäärä ylittivät odotukset: osallistujia oli 72. Yrittäjien aamukahvi järjestettiin n kaupungintalossa Vieraanaa oli ministeri Stefan Wallin. n.

11 MAALISKUU Paraisten nuorisohallitus on järjestänyt Keskuspuistossa pidetyt Central Sounds -konsertit sekä hankkinut Lionseilta saadun lahjoituksen turvin erittäin suositun frisbeegolfradan Keskuspuistoon. Uusi nuorisohallitus on suunnitellut uutta Central Sounds -konserttia sekä teemapäiviä. Osallistumme myös nuorisoviikon suunnitteluun. Olemme mukana järjestämässä eri nuorisotapahtumia ja aktiviteetteja kuntaan. Jos haluat ottaa yhteyttä Paraisten nuorisohallitukseen, soita puheenjohtaja Calle Wikmanille, puh Nuorisohallituksen vastaava ohjaaja on Nina Robertsén, puh Olemme 10 aktiivista, iloista, innokasta ja reipasta nuorta, iältämme vuotta, ja haluamme tehdä Nauvosta hieman paremman paikan nuorille. Suunnittelemme aktiviteetteja nuorille. Jos haluat ottaa yhteyttä Nauvon nuorisohallitukseen, soita puheenjohtaja Felicia Bredenbergille, puh Nuorisohallituksen vastaava ohjaaja on Tove Dahlén, puh Korppoon nuorisohallituksessa on viisi vuotiasta nuorta. Hallitus aikoo ostaa kunnon valot, kovaääniset ja äänentoistolaitteet Gluggenin nuorisotalolle. Toukokuussa järjestämme diskon. Gluggen on avoinna perjantaisin, ja kerran kuukaudessa nuorisohallitus järjestää te lan, esim. leffaillan tai pizzaillan. Jos haluat ottaa yhteyttä Korppoon nuorisohallitukseen, soita puheenjohtaja Moa Nystömille, puh Nuorisohallituksen vastaava ohjaaja on Jani Walldén, puh Nuorisohallitukset Parainen Wikman Calle,, pj. Dragon Alisa Jansson Kristian Karlsson Fredrik Karlsson Jonathan Kulmala Tony Lapela Laura Lehtovaara Viivi Lemberg Jenny Maass Michaela Pulkkinen Jasmin Rosenberg Oskar Seffer Marlene Turajlic Dusan Willstedt Jonas Nauvo Bredenberg Felicia, pj. Blomberg Felicia Båge Amanda Ek Sofia Eriksson Max Kari Fredrik Mäenpää Michelle Parchmann Pontus Törnroth Petter Vahtera Jenny Houtskarin nuorisohallituksessa on iloinen porukka nuoria, joilla on voimakas tahto ja paljon ideoita ongelmien ja ympäristömme parantamiseksi. Hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Felicia Hansen, sihteeri Pi Fagerlund, Ida Sjölander, Emil Sjölander, Amanda Grannas ja Enja Biström. Toistaiseksi olemme suunnitelleet piristävämme esim. linja-autopysäkkejä kukin, värein ja viihtyvyyttä lisäämällä. Suunnittelemme myös pienempiä seikkailumatkoja ja pieniä tapahtumia nuoremmille lapsille. Seuraavaksi järjestämme diskon 8.4. Vesterlidissä alakoulu- ja yläkouluikäisille; lisää infoa diskosta myöhemmin. Otathan yhteyttä, jos sinulla on ideoita tai haluat tehdä kanssamme yhteistyötä. Puheenjohtaja Felicia Hansén, puh Nuorisohallituksen vastaava ohjaaja on Tove Dahlén, puh Iniön nuorisohallitus järjestää erilaisia aktiviteetteja lapsille ja nuorille. Järjestämme matkoja aktiviteetteihin, joita ei voi harrastaa Iniössä, helmikuussa kävimme mm. Turussa kiipeilemässä. Olemme myös suunnitelleet ratsastusviikonlopun järjestämistä. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää! Korppoo Nyström Moa,, pj. Andersson Helmi Nyström Gustav Nyström Pernilla Sukala Kevin Houtskari Hansén Felicia,, pj. Biström Enja Grannas Amanda Fagerlund pi Sjölander Emil Sjölander Ida Iniö Vilma Jaakkola Mikaela Vuorio Emil Karlsson Irene Björklund

12 12 JHL 510 informerar Vårmöte To 14.4 kl i Pargas hos Tom Hildén Matglad i Manegen. Anmälning senast 8.4. Hotellresa till Tallinn bara 60 / person för Jhl 510 medlemmar och 120 för inte medlemmar. (Transport från skärgården vid behov, egen buss med hela resan). Anmälning senast 31.3 ALLA anmälningar till Mikaela Luoma tel eller eller Seminarium i Pargas Kultur ger kraft Alla har rätt till en meningsfull vardag! När och var? Tisdag, på Hotell Kalkstrand i Pargas, Strandvägen 1 För vem? Personer som jobbar inom äldreomsorgen, anhöriga, kulturaktörer, politiker och övriga intresserade av kulturverksamhet för och med seniorer 9.00 Kaffe och välkommen 9.15 Kan bildkonst och arkitektur göra människor friskare? Bo Ossian Lindberg, professor emeritus i konstvetenskap Ready dans med seniorer och ungdomar Susanne Montag och projektets dansgrupp ger ett smakprov på föreställningen Paus Pengar för kultur i vården HUR? Åsa Rosenberg, Svenska Kulturfonden Konstnär/kulturaktör berättar om egna erfarenheter Konst för livet rapport om kultur i äldrevården i Helsingfors Nina Gran, Helsingfors kulturcentral LIVSGLÄDJE- musik i äldrevården Annika Lindroos, projektledare Lunch på egen bekostnad á 9, Det ska vara kul att vara senior! Eleonor Bodel, Umeå, talar om projektet Kultur för seniorer kultur och hälsa Kaffepaus Frivilliga behövs vad görs och vad kan man göra? Exempel. Skröbbel-gåbbarna * Sagalunds volontärer * FRK:s väntjänst * Seniorstugan i Pargas Avslutande diskussion Anmälningar senast 28.3: eller till Lena Långbacka, tfn: Arr: Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Väståboland, Kimitoön, Åbo, Produforum Åboland, Svenska Pensionärsförbundet, Folkhälsan, kommunernas äldreråd, Stiftelsen Hemmet, Svenska Kulturfonden, m.fl. Stallbacken i Nagu lördag 16.4 lauantaina I kärlekens tecken Ingeborg Spiik tulkitsee Eeva Kilven Piano Josefin Sundström Varför Eeva Kilpi, Ingeborg? Jag undrar om det finns någon som med samma humor, klarsynthet och värme lyckas skildra oss människor som Eeva Kilpi? Hon skriver mycket personligt bl a om kärlek och ensamhet och belyser det vardagliga och obemärkta. Många av dikterna i mitt program I kärlekens tecken handlar om den medelålders kvinnans syn på livet, kärleken, männen, naturen och miljön. Programmet framförs på svenska, men jag reciterar också många av Eeva Kilpis kärleksdikter på finska. Diktprogrammet inleds och varvas med pianospel av Josefin Sundström. Programmet är drygt en timme långt. biljetter 20 euro inkluderar en god grönsakssoppa Förhandsanmälan senast 13.4 Mona Hemmer Stallbacken Ingeborg Spiik har jobbat både som skådespelerska i Åbo och Vasa och som Åbolands Kulturråds kulturombudsman. Under det sista av de 24 arbetsåren i Sverige gjorde hon en monologturné med Riksteatern. Efter pensioneringen återvände Ingeborg till rötterna i Pargas och är nu bl a aktiv i Teaterföreningen Gille. Josefin Sundström går första året i Sarlinska gymnasiet i Pargas. Som åttaåring började hon ta pianolektioner för Ulla-Maija Söderlund. Sedan 2003 har hon studerat vid musikinstitutet Arkipelag och avlagt examina i klassiskt pianospel. Josefin har i flera år deltagit i sommarkurser vid Martin Wegelius-institutet där hon spelat kammarmusik, sjungit i kör och spelat för bl a Folke Gräsbeck. Houtskär: Hälsogården, Näsby, 3 r + k 58 m2, gemensam bastu + tvättstuga, andra våningen. Blir ledig april-maj. Tilläggsinformation Kirsi Mårtensson, tfn Houtskari: Hälsogården, Näsby, 3 h + keittiö, 58 m2, yhteinen sauna + pesutupa, toisessa kerroksessa. Vapautuu huhti /toukokuussa. Lisätietoja antaa Kirsi Mårtensson, puh » BIO SYDVÄST CORNELIS är en film om en av Sveriges största musiklegender Cornelis Vreeswijk. Filmen är en naken, ärlig och kärleksfull skildring av ett unikt konstnärskap, där vi får följa och uppleva stora delar av hans breda musikalster. Största delen av musiken i filmen är originalinspelningar. Filmen är 101 min., - F 7 -. Bilj. 6 e En man. En röst. En legend. en film av Amir Chamdin Ons 30.3 kl 18.30, Framnäs Tor 31.3 kl.19.00, Korpo Sön 3.4 kl.16.30, Vesterlid Svenska teatern Tuppens hjärta gästar Stadshuset i Pargas (Väståboland) torsdagen den 24.3 kl Tuppens hjärta av och med Bengt Ahlfors. Hans kritikerrosade berättelse om villalivet i Sibbo skärgård en sommar för länge sedan är en besk satir om det smärtsamma slutet på en barndom. Den andas godmodig humor och är enligt Ahlfors själv Det mest finlandssvenska jag har skrivit. Med Tuppens hjärta visar Bengt Ahlfors igen en gång vilken gudabenådad berättare han är. Ensam på scen och utan annan scenografi än en röd pall berättar han en saga för vuxna, en historia som börjar lättsamt och gemytligt men ändrar karaktär efterhand... I slutet av pjäsen sitter publiken knäpptyst och väntar andlöst på vad som verkar vara en annalkande katastrof - Bengt Ahlfors är helt enkelt en mästare på att hålla publiken i sin hand. VN Speltid: 1 h 15 min. (ingen paus) Arrangör: Svenska Teatern Förköp: 20 /17 + exp.avg. Stadshuset i Pargas, PIF-Tipstjänst och Skärgårdsbokningen i Nagu samt från alla andra NetTickets försäljningsställen. LEDIGA HYRESBOSTÄDER I VÄSTÅBOLAND / VAPAITA VUOKRA-ASUN Iniö: Norrby, Keramik bst 3, radhuslägenhet, 3 rum + kök + bastu, 81,2 m2. Byggt 2009, jordvärme. Värme och vatten ingår i hyran som är 592, 76 /månad. Elkostnad enligt förbrukning/avtal med elleverantör. Norrby, Keramik as 3, rivitaloasunto, 3 huonetta + keittiö + sauna, 81,2 m2. Valmistunut 2009, lämmitysmuoto: maalämpö. Lämpö ja vesi sisältyvät vuokraan, vuokra: 592,76 /kk. Muut kulut: sähkö kulutuksen mukaan/sopimus sähköntoimittajan kanssa. Pargas: Finns inga lediga av kommunen ägda hyresbostäder, men här sköter KAS Hyres-bostäder om uthyrning, Parainen: Paraisilla ei vapaita kunnan suoraan omistamia asuntoja, mutta Paraisilla toimii KAS Vuokra-asunnot,

13 12 JHL 510 TIEDOTTAA Kevätkokous torstaina 14.4 klo Paraisilla Maneesissa. Ilmoittautuminen 8.4 mennessä Hotellimatka Tallinnaan vain 60 /henkilö jäsenet ja 120 ei jäsenet. (Kuljetus saaristosta mikäli yli 10 lähtijä, matkalla oma bussi mukana). Ilm. viimeistään 31.3 KAIKKI ilmoittautumiset Mikaela Luomalle puh tai mikaela. tai Stallbacken Nauvossa Lauantaina klo Rakkauden merkeissä Ingeborg Spiik tulkitsee Eeva Kilven Piano Josefin Sundström Miksi Eeva Kilpi? Mielestäni harva runoilija pystyy kuvaamaan meitä ihmisiä samalla lämmöllä ja huumorilla kuin Eeva Kilpi. Hän kirjoittaa hyvin persoonallisesti mm rakkaudesta ja yksinäisyydestä. Eeva Kilven mukaan hänen tuotannossaan erottuu kolme pääteemaa: evakkokarjalaisuus, ihmissuhteet ja luonto. Myös feminismi on tärkeä teema. Kilven feminisminsä on empaattista ja käytännön sanelemaa. Ohjelmassani olen keskittynyt Eeva Kilven lämpimiin ja koskettaviin rakkausrunoihin. Valtaosa ohjelmasta on ruotsinkielellä, mutta sisältää myös runoja suomenkielellä. Ohjelma on noin tunnin pituinen. Nuori pianisti Josefin Sundström osallistuu soittamalla pianoa. LIPUT 20 sisältää hyvän kasviskeiton Fredag/perjantai 18.3 Nagu/Nauvo, Framnäs kl Lördag/lauantai 19.3 Korpo/Korppoo, Kommunalgården kl. 19 Söndag/sunnuntai 20.3 Houtskär/Houtskari, Vesterlid kl. 15 Fredag/perjantai 25.3 Pargas/Parainen, Brandkårshuset/VPK-talo kl.19 Söndag/sunnuntai 27.3 Iniö / Iniö, Snäckan kl. 15 NTOJA LÄNSI TURUNMAA Nagu: Brinkhaga III lägenhet 1, 3r + kök, 74 m2, hyra 552,62 / månad, vattenavgift 16 /person/månad. Stenbacken I 2 st lägenheter à 90 m2, 3 r+ kök, hyra 907,80 / månad, vattenavgift 16 /person/månad. Vi ger tilläggsinformation; Memera tel Nauvo: Brinkhaga III, rivitaloasunto 1, 3 h + keittiö, 74 m2, vuokra 552,62 /kk, vesimaksu 16 /henkilö/kk. Stenbacken I, 2 rivitaloasuntoa á 90 m2, 3 h + keittiö, vuokra 907,80 /kk, vesimaksu 16 /henkilö/kk. Jos haluat tietää enemmän, ota yhteyttä Memera tilitoimistoon, puh » BIO SYDVÄST Elokuva kertoo ruotsalaisesta muusikkolegendasta Cornelis Vreeswijkistä ja hänen mutkikkaasta elämäsen man. En röst. En legend. tään. Cornelis elokuvan musiikista suurin en film av Amir Chamdin osa on alkuperäisäänityksiä Pituus: 101 min., Elokuva on puhuttu ruotsiksi, - K 7 - Liput: 6 e ei suomenkielistä tekstitystä! Ke kl 18.30, Framnäs Tor kl.19.00, Korppoo Sun 3.4. kl.16.30, Vesterlid Varaukset viimestään Mona Hemmer Stallbacken Ingeborg Spiik on työskennellyt näyttelijänä sekä Turussa että Vaasassa ja sen jälkeen Åbolands Kulturrådin kulttuuriasiamiehenä. Ruotsinvuosien jälkeen, jonka aikana hän mm teki monologikiertueen Riksteaternissa, Ingeborg muutti takaisin juurilleen Paraisille. Josefin Sundström käy ensimmäistä vuotta Sarlinin lukiossa Paraisilla. 8 vuoden ikäisenä hän aloitti pianotuntejaan Ulla-Maija Söderlundin johdolla. Vuonna 2003 hän aloitti opiskelunsa Arkipelagin musiikki-instituutissa, jossa hän on suorittanut klassisen pianosoiton tutkintoja.., , +DOXDWNR HURRQ YDQKDVWD WDYDUDVWD WDL YDDWWHHVWD YDL KDOXDWNR NHQWLHV QLLWl OLVll" 7XOH., ,//( )UDPQlVLLQ 1DXYRQ /DXDQWDLQD NOR.HVNLYLLNNRQD NOR 0\\PllQ WDL MD RVWDPDDQ 0\\QWLSDLNDQ KLQWD RQ Φ YDUDWDDQ 7RYH 'DKOpQ SXK WDL WRYH GDKOHQ#ODQVL WXUXPDD IL

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Huom! Onko Paraisilla tehostettua palveluasumista? Koti oman maun mukaan. jouluglögille! Folken mietteitä: Kansainvaelluksia

Huom! Onko Paraisilla tehostettua palveluasumista? Koti oman maun mukaan. jouluglögille! Folken mietteitä: Kansainvaelluksia 40 2011 8 Saa r istomer en kaupun k i Onko Paraisilla tehostettua palveluasumista? Katso sivu 4 " Koti oman maun mukaan Lue lisää sivulta 5 Huom! Tervetuloa jouluglögille! Lue lisää sivulta 3 Folken mietteitä:

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Länsi-Turunmaalla Aika Paikka Järjestäjät

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Kesäkuu 1.6.-22.6. Näyttely kirjastossa: PIPPI. Träsk skola 1-3 ja förskolan/dagis/jakobs dagis/eftis. 20.-30.6. Näyttely kirjastossa: Kalakamujen näyttely 27.6-17.8.

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015

TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TAATALAKESKUKSEN KUUKAUSIOHJELMA LOKAKUU 1.-31.10.2015 TERVETULOA MUKAAN! Taatalakeskus Sulkavuorenkatu 6 Tiedustelut p.050 438 4319 tai katharina.hau@tvpy.fi ESITTELYSSÄ LOKAKUUN RYHMIÄ: YMPÄRISTÖTAIDE-

Lisätiedot

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään Ohjeet ja säännöt 11.8.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään Sisällysluettelo Vapaa-ajantoimiston ohjeet... 1 Hakuajat säännöllisiin salivuoroihin ovat seuraavat:...2 Käyttöä koskevat ohjeet ja säännöt...

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Kemiönsaaren vesiliikelaitos Kemiönsaaren vesiliikelaitos KEMIÖSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TAKSA Hyväksytty Kemiönsaaren Veden Johtokunnan kokouksessa 01.10.2012 Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013 Uudet liittymät ovat siirtokelpoisia

Lisätiedot

Huom! Peruskurssi tiekunnille 17.11. ja 1.12. Länsi-Turunmaa sai oman toimintaterapeutin Katso sivu 4

Huom! Peruskurssi tiekunnille 17.11. ja 1.12. Länsi-Turunmaa sai oman toimintaterapeutin Katso sivu 4 40 2011 7 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaa sai oman toimintaterapeutin Katso sivu 4 " Synkeiden aikojen jälkeen tulee valoisampaa. Kaikki harkinta kaupungin päätöksenteossa tehdään asukkaiden,

Lisätiedot

Toimintaa lapsiperheille. Kaarelassa

Toimintaa lapsiperheille. Kaarelassa Toimintaa lapsiperheille Kaarelassa Kevät 2015 KANNELMÄEN SEURAKUNTA ESIKOISVAUVAKERHO Torstaisin klo 13.30-15 Kirkon nuorisotila Nurkassa (alk. 15.1.) Kerho on avoin kohtaamispaikka, ilmoittautumista

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa.

Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa. 2011 1 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku vuonna 2011 Päivähoitoyksikkö tiedottaa ILMOITUSLIITE Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 9 Leikkipuistotoiminta alkaa Paraisilla

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas. Hallituksen kokous Aika: 27.11.2009 klo 18.00 Paikka: Yläneen kirjasto Läsnä: [x] Päivi Erävesi, [x] Arimo Helmisaari [ ] Timo Hämäläinen [x] Elisa Niittymaa [x] Pertti Peltola [x] Tiina Pihajoki [x] Heimo

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013

PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.7.2010 Arvonlisäveromuutos/Voimaan 1.1.2013 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesihuoltolaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan

Lisätiedot

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja.

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja. KAUHAVAN VESI OY 1 Vesihuollon maksut Kauhavan Vesi Oy:n hallitus 26.11.2012 7 Voimaantulo 01.01.2013 Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Huom! Uusi biolämpölaitos vihittiin. Paraisilla Katso sivu 2. Opettajat opettelivat etäkokoustyökalujen. käyttöä. Terapia-allasaikojen haku ensi

Huom! Uusi biolämpölaitos vihittiin. Paraisilla Katso sivu 2. Opettajat opettelivat etäkokoustyökalujen. käyttöä. Terapia-allasaikojen haku ensi 34 2010 9 Saa r istomer en kaupun k i Uusi biolämpölaitos vihittiin Paraisilla Katso sivu 2 " Opettajat opettelivat etäkokoustyökalujen käyttöä Lue lisää sivulta 4 Huom! Terapia-allasaikojen haku ensi

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana

Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana 2 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Superlautakunta paljon vartijana ILMOITUSLIITE Katso sivu 4 Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010 Lue lisää sivulta

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI JA MUU TOIMINTA Päivitetty 06.07.2015 HEINÄKUU 2015 Avoinna tiistaisin ja perjantaisin klo 10-13 Salla Harteelan taulunäyttely Ti 21.7. Päättyy ilmoittautuminen Pöytyän teatterin esitykseen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2016

PALVELUHINNASTO 1.1.2016 PALVELUHINNASTO 1.1.2016 Postiosoite puhelin sähköpostisoite Onnelantie 10 (08) 6155 2949 kajaaninvesi@kajaani.fi 87100 KAJAANI Kajaanin Vesi Online: www.kajaaninvesi.fi KAJAANIN VESI -liikelaitos PALVELUHINNASTO

Lisätiedot

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijat ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous Aika: perjantaina 9.2.15 klo 16:00 Paikka: Pinni B huone 3134, 3. kerros Läsnä: Serafia Kari

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 KÄYTTÖMAKSUT Veden myyntihinta /m³ 1,01 1,25 Veden tukkumyyntihinta /m³ 0,56 0,63 PERUSMAKSUT Omakotitalot /vuosi 45,32 56,20 Rivitalot 3-10 huoneistoa /vuosi

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Huom! Terapia-allasaikojen haku käynnisssä! Terveyskeskukselle uusi puhelinjärjestelmä. Maataloussihteeri

Huom! Terapia-allasaikojen haku käynnisssä! Terveyskeskukselle uusi puhelinjärjestelmä. Maataloussihteeri 24 2012 3 Terveyskeskukselle uusi puhelinjärjestelmä Katso sivu 11 " Maataloussihteeri tiedottaa: Päätukihaun viimeinen jättöpäivä lähestyy Lue lisää sivulta 9 Huom! Terapia-allasaikojen haku käynnisssä!

Lisätiedot

Huom! Aktiiviset kylät Nauvossa tule mukaan kehittämään asuinyhteisöäsi. Omaishoidontuki näin se toimii!

Huom! Aktiiviset kylät Nauvossa tule mukaan kehittämään asuinyhteisöäsi. Omaishoidontuki näin se toimii! 38 2012 2 Omaishoidontuki näin se toimii! Katso sivu 9 " Korppoossa ja Houtskarissa järjestetttiin saaristokokoukset Lue lisää sivulta 6 Huom! Aktiiviset kylät Nauvossa tule mukaan kehittämään asuinyhteisöäsi.

Lisätiedot

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun):

HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Vesimaksu Jätevesimaksu Veden ja jäteveden perusmaksu Mittarin vuokra (yksi mittari sisältyy perusmaksuun): HINNASTO 1.1.2015 Yleistä Kaikki tässä hinnastossa esiintyvät maksut ovat arvonlisäverottomia. Hintoihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero, joka hinnaston käyttöönottohetkellä on 24

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Omaistukitoiminta keväällä 2016

Omaistukitoiminta keväällä 2016 Omaistukitoiminta keväällä 2016 Kevään aikana on mahdollisuus osallistua keskusteluryhmiin, teematapaamisiin jne. Toivotamme yhdessä eri toimijoiden kanssa teidät sydämellisesti tervetulleiksi ja toivomme,

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston pöytäkirja. Aika 22.04.2014 klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra

Nuorisovaltuuston pöytäkirja. Aika 22.04.2014 klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra Pöytäkirja 4/14 1 (6) Nuorisovaltuuston pöytäkirja Aika klo 15.00 Paikka Nuorisotila Zentra 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan

Lisätiedot

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminta Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi Osallistumista Olet asumisesi paras asiantuntija - voit vaikuttaa

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Huom! Satama-alue Paraisten jätevedenpuhdistamolla. Maaseutukäräjät Korpoströmissä. Kirjaston tarjoamat palvelut vanhuksille. siivotaan.

Huom! Satama-alue Paraisten jätevedenpuhdistamolla. Maaseutukäräjät Korpoströmissä. Kirjaston tarjoamat palvelut vanhuksille. siivotaan. 16 2012 8 Professori Alf Rehn seminaarin pääpuhuja. Maaseutukäräjät Korpoströmissä Katso sivu 3 " Kirjaston tarjoamat palvelut vanhuksille Lue lisää sivulta 4 Huom! Satama-alue Paraisten jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon 42 2010 1 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon Katso sivu 3 " Saaristomme valittiin kotimaan Helmeksi Matkamessuilla Lue lisää sivulta 5 Huom! Kaupunki pyytää

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Nuorisovaltuusto AIKA klo 15:00-16:30 PAIKKA Huutjärven nuorisotila LÄSNÄ Bertling Nonna Puheenjohtaja Bertling Hannu 1.Varapuheenjohtaja Mäkinen Anni Jäsen Lindholm Matias

Lisätiedot

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä

Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA. Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04. Vapaa-aikasihteeri/ Pöytäkirjanpitäjä 1 Vehmaan kunnan vapaa-aikalautakunta 01/2015 PÖYTÄKIRJA ASIALISTA Kokousaika: 19.3.2015 kello 17 18.04 Kokouspaikka: Liikuntahallin kokoustila 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 ntarkastajien

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

MESTARIT. Toukokuun kuukausikokous. Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00. Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA. Tervetuloa!

MESTARIT. Toukokuun kuukausikokous. Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00. Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA. Tervetuloa! MESTARIT Hämeenlinnan Rakennusmestarit ja insinöörit AMK Jäsenlehti n:o 4-2015 Toukokuun kuukausikokous Keskiviikkona 6.5.2015 klo 19.00 Kokouspaikka ja -isäntä: Kantolankatu 3 HÄMEENLINNA Tervetuloa!

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa!

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa! 20 2013 1 S A A R I S T O K A U P U N K I Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Tervetuloa perhetalo Ankkuriin 12.2. kuulemaan vastauksia. Katso sivu 3 " Asumisen markkinointikampanja käynnistyy Lue lisää

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

PARAINEN... 3 AMMUNTA... 3 BIKETRIAL... 3 GOLF... 3 HIIHTO... 3 JALKAPALLO... 4 KUNTOHÖLKKÄ... 4 KUNTOILU... 4 KÄSIPALLO... 4 MELONTA...

PARAINEN... 3 AMMUNTA... 3 BIKETRIAL... 3 GOLF... 3 HIIHTO... 3 JALKAPALLO... 4 KUNTOHÖLKKÄ... 4 KUNTOILU... 4 KÄSIPALLO... 4 MELONTA... LIIKUNTA - JA URHEILURYHMÄT PARAISTEN KAUPUNGISSA SYKSY 2012 - KEVÄT 2013 PARAINEN... 3 AMMUNTA... 3 BIKETRIAL... 3 GOLF... 3 HIIHTO... 3 JALKAPALLO... 4 KUNTOHÖLKKÄ... 4 KUNTOILU... 4 KÄSIPALLO... 4 MELONTA...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

LÄNSI-TURUNMAAN TIEDOTUSLEHTI 7/2009

LÄNSI-TURUNMAAN TIEDOTUSLEHTI 7/2009 ILMOITUSLIITE LÄNSI-TURUNMAAN TIEDOTUSLEHTI 7/2009 EHDOTUS KORPPOON UUSIKSI TIENNIMIKSI LISÄÄ S. 8 HUOM! TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUDET KAUPUNKILAISILLE LOKAKUUSSA, KATSO PÄIVÄT SIVULTA 2 VALOKUVAKILPAILUN

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Huom! Kummialus Halli otettiin juhlallisesti vastaan. Parainen on Suomen 10. paras kunta! Kaupunginvaltuuston jäsenet. toimikaudeksi 2013 2016

Huom! Kummialus Halli otettiin juhlallisesti vastaan. Parainen on Suomen 10. paras kunta! Kaupunginvaltuuston jäsenet. toimikaudeksi 2013 2016 20 2012 9 Kummialus Halli otettiin juhlallisesti vastaan Katso sivu 3 " Parainen on Suomen 10. paras kunta! Lue lisää sivulta 9 Huom! Kaupunginvaltuuston jäsenet toimikaudeksi 2013 2016 Lue lisää sivulta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta Pääsiäisaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1 Su 24.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Tiellä ken vaeltaa? Suomen Lähetysseuran

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti 38 2010 7 Saa r istomer en kaupun k i Lähipalvelulautakuntien pj:t kokoontuivat Lue lisää sivulta 9 " Perinteinen yhteistyöparlamentti järjestettiin Houtskarissa Lue lisää sivulta 6 Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 34 Tekninen lautakunta. torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari

LEMIN KUNTA 3/2011 34 Tekninen lautakunta. torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40. Kunnantalo, neuvotteluhuone. Rummukainen Kari 3/2011 34 Tekninen lautakunta torstaina 14.04.2011 klo 18.00-19.40 Kunnantalo, neuvotteluhuone Punkka Olavi Lohtander Mika Laitinen Sonja Rummukainen Kari Rämä Maija Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Hakala

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

Esityslista 9/14 1 (8)

Esityslista 9/14 1 (8) Esityslista 9/14 1 (8) Nuorisovaltuuston kokouskutsu Aika klo 18.00 Paikka Nuorisotila Zentra 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot