Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen."

Transkriptio

1 Saaristomeren kaupunki Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. Katso sivu 4 " Vesihuoltolaitos tiedottaa: Hinnasto 2011 Lue lisää sivulta 9 Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3 Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva v syntyi Nauvoon Lue lisää sivulta 10 ILMOITUSLIITE Kuva: Kari Suni Länsi-Turunmaan nuorisohallitukset Lue lisää sivulta 11 42

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» KAUPUNGINHALLITUS Väståbolands Hyreshus Ab - Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n perustaminen ja hallinnointi Vuoden 2011 kokouskaavio Kaupunginhallituksen edustajien nimittäminen kaupungin lautakuntiin ja jaostoihin Työnantajan edustajien nimittäminen yhteistyötoimikuntaan vuosiksi Ruokapalvelutyöryhmä Länsi-Turunmaan kaupungin tarkastuslautakunnan tilintarkastusmuistio vuoden 2009 tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä olennaisista tarkastushavainnoista Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14. joulukuuta 2010 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen Käldingen kalasataman vuokrasopimus Asemakaavan muutos korttelille 11, korttelin 12 tonteille 1 ja 3 sekä niihin liittyville katu- ja puistoalueille Korppoossa Anomus yhdistymisavustuksesta - Jumon kylätoimikunta Anomus yhdistymisavustuksesta - Åselholmin kylätoimikunta Anomus yhdistymisavustuksesta - Keistiön kylätoimikunta 1 Anomus yhdistymisavustuksesta - Keistiön kylätoimikunta 2 Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön mukaiseen palvelukseenottomenettelyyn palaaminen Sopimus kuituverkon rakentamisesta Houtskariin Mikael Grannaksen virkavapaa-anomus Lausunto Turunmaan maistraatille koskien edellytyksiä hyväksyä ilmoitus pysyvästä muutosta Länsi-Turunmaan kaupungissa tai kaupunkiin Ulkosaariston neuvottelukunnan valitseminen Turunmaalle Edustajan ja varaedustajan nimeäminen saaristoliikenteen neuvottelukuntaan Nauvon Satama Oy:n rakennusten ja rakennelmien ostaminen Takaussitoumuksen uusiminen, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) ehdotus option käyttämisestä vuonna 2011 koskien Länsi- Turunmaan kaupungin suunnittelukonsulttipalveluja Lemminkäinen Infra Oy:n ehdotus option käyttämisestä Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2011 asfalttipäällystystöiden suorittamiseksi Anomus asemakaavan muutaamiseksi Kalkholmen (23) kaupungin osan korttelin 2 tonteille 3 ja 4 Lemlahden saaren osayleiskaavan osan muuttaminen Qvidjan kylässä sijaitsevien tilojen Koivulehto 2:439 ja Kalliorinne 2:608 osalta Lisäalueen myyminen Isoniityn kaupunginosasta Lisäalueen myyminen Etelä-Keskustan kaupunginosasta Lisämaan myyminen Bläsnäsin kaupunginosasta liiketonttia varten Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman tilasta Knuts Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman yhteisestä vesialueesta Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman yhteisestä maa-alueesta Metsänhakkuu, Österskog, Kyrkäng Ympäristöosaston vastuualueiden käyttösuunnitelma Nötön uusien tiennimien vahvistaminen» SIVISTYSLAUTAKUNTA Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Kirjelmä Kvivlaxin koululaiskuljetuksista Työryhmän asettaminen koulutuspoliittisen ohjelman laatimista varten Sivistysosaston käyttösuunnitelmat talousarviovuodelle 2011 Päätösvallan siirtäminen koskien päivähoidon seudullisia ostopalveluja Saatavien poistaminen» SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMEN- KIELINEN JAOSTO Simonkylän koulun tuntikehys» SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun myöntämisperiaatteiden vahvistaminen Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun järjestämistä koskevat periaatteet Korppoon Sateenkaaren alueen palveluasuntojen vuokrien vahvistaminen Ryhmäfysioterapian ja allasterapian maksujen vahvistaminen Sotainvalidien etuuksien vahvistaminen Kiireellisen hoidon korvaukset vuonna 2011 Työterveyshuollon vuoden 2011 hinnaston hyväksyminen Terveyskeskuspalvelujen vuoden 2011 myyntihinnaston vahvistaminen Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2011 käyttösuunnitelma Vuodeosaston toiminnan uudelleenjärjestelyt Sopimus Uudenkaupungin kaupungin kanssa Iniön sairaankuljetuksista ja ensihoidosta Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perheyksikköön/lastensuojeluun Lastensuojelun sosiaalityöntekijän viran julistaminen haettavaksi Lastensuojelun perhetyön työntekijöiden nimikkeet Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma» KAUPUNGINHALLITUS Käldingen kalasataman vuokrasopimus Ruokapalvelutyöryhmä Tarjous asuinhuoneistosta Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrausohjeet Maksettua kiinteistöveroa vastaavien avustusten myöntäminen aatteellisille yhdistyksille Edustajan valitseminen Pargas Vatten Ab - Paraisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Pargas Fjärrvärme Ab - Paraisten Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan nimittäminen Ab Par-Is Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Archipelagia Golf Ab Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Nagu Hamn Ab - Nauvon Satama Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n yhtiökokouksiin Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Turunmaan seutu ry:n kuntakokoukseen Jäsenten nimittäminen Paraisten Vanhan Malmin säätiön hallitukseen Edustajan valitseminen Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Bostads Ab Nagu Millenniumin yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Fastighets Ab Strandbrinkin yhtiökokouksiin Edustajan valitseminen Bostads Ab Verknäsin yhtiökokouksiin Hallintosäännön muuttaminen Lisämaan myyminen Bläsnäsin kaupunginosasta liiketonttia varten Vuokratuki Katapultti, Paraisten Työnhakijat ry:lle Ehdotus Iniön Keistiön osayleiskaavaksi ja Iniön yleiskaavan muutokseksi Vastuualueen keskushallinto käyttösuunnitelma Sosiaalityöntekijän viran perustaminen perheyksikköön/lastensuojeluun» KAUPUNGINVALTUUSTO Asemakaavan muutos korttelille 11, korttelin 12 tonteille 1 ja 3 sekä niihin liittyville katu- ja puistoalueille Korppoossa Takaussitoumuksen uusiminen, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy Hallintosäännön muuttaminen Lisämaan myyminen Bläsnäsin kaupunginosasta liiketonttia varten Ehdotus Iniön Keistiön osayleiskaavaksi ja Iniön yleiskaavan muutokseksi Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen Turunmaan seutu ry:n kuntakokoukseen» SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Henkilökohtaisia avustajia koskevan valtakunnallisen työehtosopimuksen soveltaminen Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Terveyskeskuspalvelujen vuoden 2011 myyntihinnaston vahvistaminen Länsi-Turunmaan kaupungin saaristoalueiden ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Katriina Lehtilä-Laineen kirjelmä Yksityistieavustuksiin myönnetyn määrärahan maksamisperiaatteista päättäminen Kirjelmä Nötön jätehuollosta, Bernt Lindblom Qviflax byalag - Qviflaksin kyläyhdistys ry:n sekä Pernilla ja Kim Petterssonin kirjelmä Valoniemen katusuunnitelman hyväksyminen Teknisen yksikön ja vesihuoltolaitoksen työohjelma vuodelle 2011 Fagerholmin ranta-asemakaava tilalle Fagerholm 9:0 Krokin kylässä Nauvossa Korppoon eteläisen saariston osayleiskaavan muuttaminen osalle tilasta Västergrannas I 2:24 Björkön kylässä Korppoossa Lausunto Turun hallinto-oikeudelle valituksesta koskien ympäristölautakunnan poikkeamispäätöstä tilalle Rövik 6:15 Mielisholmin kylässä Paraisilla Kuntoradan vuokra-ajan jatkaminen kiinteistöllä Mäntylä II Korpogårdin kylässä Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman yhteisestä vesialueesta Alueen ostaminen Iniön Norrbyn vierassataman tilasta Knuts Nötön uusien tiennimien vahvistaminen Kaupungin tonttien ja tontinosien myyntihinnat yleiskaavoitetuilla alueilla Lausunto Turun hallinto-oikeudelle lupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta Lausunto Turun seudun kuntien jätepolitiikkaa koskevasta ehdotuksesta vuosille Valtuutettu Birgitta Bröcklin ym. aloite kaupungin uimarantojen kartoittamisesta Saatavien poistaminen Poikkeamishakemus vierasmajan rakentamista varten tilalle Killvik 1:9 Haraldsholmin kylässä Paraisilla» KAUPUNGINHALLITUS Muutosehdotus Länsi-Turunmaan rakennusjärjestykseen Länsi-Turunmaan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Vaalilautakuntien asettaminen Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten Vaalitoimikuntien asettaminen Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten Vuoden 2011 eduskuntavaalien ulkomainonta Jarmo Vikmanin sovintoesitys proomun poiskuljettamista koskevassa asiassa Länsi-Turunmaan edustajat Sydkustens Lanskadskapsförbund rf:n liittokokoukseen Talousraportointi, joulukuu 2010 Avustus Svenska Finlands folkting -järjestölle Osastopäälliköt ja toimialapäälliköt sekä heidän varahenkilönsä Elinkeinopalveluiden sisäinen tehtävänjako Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun järjestämistä koskevat periaatteet Lausunto Nauvon eteläisen saariston yhteysalusliikenteen palvelutasosta Takaussitoumuksen uusiminen, Bostads Ab Millennium Hankepäätöksiä koskeva toimivalta PUNT, PARAINEN Tiistaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Leivontaa klo Keskiviikkoisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Torstaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Luova nurkkaus klo Perjantaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Lauantaina 2.4. ja 7.5. klo Ohjaajat: Peter Virtanen & Nina Robertsén ARTY (TAIDEKERHO) Keskiviikkona klo luokkalaisille Yhteyshenkilö: Nina Robertsén LÄNSI-TURUNMAAN NUORISOTILAT LYAN, NAUVO Tiistaisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Keskiviikkoisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Perjantaisin klo vuotiaille (Suljettu 16.3., 18.3., ja 22.4.) Uutuutena Luova nurkkaus tiistaisin, lisätietoa koulun kautta. Ohjaajat: Jessica Karlsson & Tove Dahlén HÄFTIGA TRÄFFEN / NAUVO Kerho 4 6-luokkalaisille. Torstaisin klo Lyanissa/Framnäsissä. Päivämäärät 31.3., (huom! keskiviikko) ja Kausimaksu 10 euroa Ohjaaja: Jessica Karlsson 1 3-luokkalaisten Lyan Perjantaisin klo ja Ohjaaja: Jessica Karlsson GLUGGEN, KORPPOO Keskiviikkoisin klo (3 9-luokkalaisille) Perjantaisin klo (6 9-luokkalaisille) Ohjaaja: Jani Walldén HÄFTIGA TRÄFFEN / KORPPOO Kerho 3 6-luokkalaisille. Keskiviikkoisin 6.4. ja klo Gluggenissa. Ohjaaja: Jessica Karlsson Klikkaa Facebookissa Ung i Väståboland Nuori Länsi-Turunmaalla ja tykkää! LÄNSI-TURUNMAAN PALLOILUKERHOT KORPPOO Tiistaisin klo (5 9-luokkalaisille) Torstaisin klo luokkalaisille viikot 11, 13, 15, 17 ja luokkalaisille viikot 12, 14, 16, 18 ja 20 LIIKKEELLÄ LÄNSI-TURUNMAALLA Ohjaaja: Jani Walldén HOUTSKARI Torstaisin ( ) Klo (1 3-luokkalaisille) Ei kerhoa Klo (4 6-luokkalaisille) Ohjaaja: Kalle Jansson Klo yläkouluikäisille Houtskarin Vesterlidissä klo Iniön Snäckanissa klo Lisätietoa koulujen kautta Ohjaajat: Jessica Karlsson ja muut vapaa-aikaohjaajat

3 MAALISKUU Folken mietteitä Kulttuuri on vahvuus Länsi-Turunmaa nostetaan toisinaan esille myönteisessä valossa, toisinaan kielteisessä. Edellisviikolla kunnan roolia kulttuurin saralla käsiteltiin TV-uutisissa, ja uutiset olivat tällä kertaa hyviä ja myönteisiä Länsi-Turunmaa panostaa kulttuuriin. Olemme Turun kulttuuripääkaupunkivuoden yhteydessä mukana hankkeessa, joka tuo esille taidetta kaupungissa, erityisesti saaristossa. Kuvataiteella ja käsitöillä on saaristokaupungissamme paljon tekijöitä ja harrastajia. Teatteri, niin harrastajateatteri kuin ammattiteatterikin, on näkyvässä osassa Paraisilla, mutta myös muissa kunnanosissa. Musiikkielämä klassisen musiikin, populaarimusiikin, jazzin ja rockin muodossa vastaa monipuolisesta tarjonnasta kaupungissamme meillä on nuoriso-orkestereita, kuoroja, konsertteja, musiikkipäiviä ja hieno musiikkiopisto, muutaman esimerkin mainitakseni. Tanssitaiteen asema on viime vuosina ollut aktiivisessa nousussa. Länsi-Turunmaan kulttuurielämästä voisi tehdä pitkän listan, ja hyvä niin. KULTTUURILLA ON ARVO sinänsä, se luo mielekkyyttä eloomme ja tuo elämää paikkakunnallemme, saa asukkaat ja vieraat viihtymään ja antaa heille positiivisuutta ympäröivää maailmaa kohtaan. Tätä taustaa vasten voi tuntua paradoksaaliselta, että kulttuuri yleensä on kärjessä, kun gallupeissa kysellään ehdotuksia julkisten menojen leikkauskohteista. Syynä on kai se, että kunnan perustavanlaatuisina tehtävinä etusijalle asetetaan sosiaali- ja terveydenhuolto, vanhustenhuolto, koulu ja lasten päivähoito, mihin siihenkin toki on helppo yhtyä. Asiaa voi kuitenkin tarkastella myös toiselta kantilta, ja niin myös yhä useammin tapahtuu. Kulttuuri tulisi nähdä menestystekijänä, joka ei luo pelkästään viihtyvyyttä, vaan myös taloudellista hyvinvointia. Kulttuurilla on potentiaalia tulla menestyksekkääksi elinkeinoksi kaupungissamme. Meillä on luontoa ja ennen kaikkea saaristoa, ja mikä onkaan parempi ympäristö luoda ja kokea kulttuuria kuin kaunis ja inspiroiva ympäristö. Oikein hyödynnettynä ja kaupungin, kulttuurityön ja elinkeinoelämän yhteistyönä kulttuurisektorista voi tulla saaristoon merkittävä työllistäjä, joka samalla luo viihtyvyyttä ja houkuttelee muuttajia koko kaupunkiimme. Meillä on jo monia hyviä esimerkkejä, jotka voivat varmasti inspiroida yhä uusiin ideoihin. Toivottavasti saamme jatkossa lisää myönteisiä kulttuuriuutisia saaristokaupungistamme. Länsi-Turunmaan kaupunki pyrkii vastaamaan odotuksiin, mutta kulttuurin merkitys paikallisyhteisölle seisoo ja kaatuu sen mukana, kuinka aktiivisia asukkaamme ovat luomaan kulttuuria, välittämään sitä ja ottamaan osaa kulttuuriin kaikissa sen muodoissa. Kaupunginjohtaja Folke Öhman Terapia-allasaikojen haku alkaa Folkhälsan-talossa sijaitseva kunnan terapiaallas on ollut alkuvuoden kovassa käytössä. Terapiaallasaikojen haku ajalle alkaa! Allasta vuokrataan yksityisille yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille, jotka haluavat järjestää tiloissa omaa toimintaansa. Allasta vuokrataan tuntiperusteisesti ja ensisijaisesti pidemmiksi ajanjaksoiksi yksittäisten tapahtumien sijaan. Toiminnan on aina oltava luonteeltaan ennalta ehkäisevää ja terveyttä edistävää, ja erikseen nimetyn ohjaajan vetämää. Sosiaali- ja terveysosasto perii altaan käyttäjiltä tuntivuokran, joka on tällä hetkellä 45 euroa tunnilta paikallisille yhdistyksille ja 60 euroa tunnilta yksityisille yrityksille ja muille kuin länsi-turunmaalaisille yhdistyksille. Terapia-altaan koko on 6 x 12 metriä ja syvyys 1,2 1,5 metriä. Veden lämpötila pidetään noin 30 asteessa. Allas on rakenteeltaan sellainen, että veden pinta voidaan laskea 0,55 0,8 metriin. Tämä mahdollistaa altaan käytön esim. pienten lasten uimaopetukseen. Altaaseen mahtuu samanaikaisesti 18 henkilöä. Altaan käytöstä kiinnostuneiden tulee täyttää ja postittaa hakulomake mennessä osoitteeseen; Paraisten terveysasema/fysioterapia Jaana Westerlund, Vapparintie 15, Parainen tai sähköisesti; Saaristomarssi 2011 tulokset 1. Kustavi 1,531 km / asukas 2. Naantalin saaristo-osat 0,726 km / asukas 3. Kemiönsaari 0,681km / asukas 4. Taivassalo 0,452 km / asukas 5. Länsi-Turunmaa 0,309 km / asukas 6. Lemu-Askainen 0,178 km /asukas Vinnare i utlottningen; Lahjakortti Naantalin Kylpylään Kunnan terapia-allas on ollut alkuvuoden kovassa käytössä. Dorita Skaag Lahjakortti Ravintola Buffaloon Monica Lindblom Käsipyyhe Rainer Vanne Käsipyyhe Heikkilä Juha Käsipyyhe Sonja Salminen lansi-turunmaa.fi Lomake on saatavilla paitsi kaupungin kotisivuilla (palvelut-> terveyspalvelut-> terapia-allas) myös sosiaalikeskuksesta Paraisilta tai aluekonttoreista. Lisätietoja haluavat voivat ottaa yhteyttä allaskoordinaattori Jaana Westerlundiin, puh MAATALOUS- SIHTEERIT TIEDOTTAVAT: Susanne Rehnström ottaa vastaan hakemuksia keskiviikkona Nauvossa ja torstaina Houtskarissa. Dina Häyryllä on vastaanotto Iniössä tiistaina (paikalla myös Anders Abrahamsson FHS:stä). = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , Ilmoitusaikataulu 2011: Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Mökkijakelu Nytt 5 ilmestymispäivä aineistopäivä 1.8. klo. 15 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä klo. 15 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Tännehän mahtuu alukseemme miinojen joukkoon isompikin kummikuntajoukko, toteaa laivueen komentaja Jussi Koskinen (oik). Keskellä Länsi-Turunmaan kaupungin tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen ja hänen vasemmalla puolellaan kamera kädessä Veijo Räsänen Paraisten reservinupseereista. Kuva: Kari Suni Merivettä ja merimiinoja Oho, mihinkäs tässä nyt jouduttiin, huudahti Länsi-Turunmaan kaupungin tiedotuspäällikkö AnneMaarit Itänen, kun jääkylmään meriveteen Airistolla molskahti. Onneksi kuitenkin pelastautumispuku päällä ja turvallisesti ammattisukeltaja komentajakapteeni Jukka-Pekka Nummelan silmälläpidon alaisena. 4. MIINALAIVUE järjesti kummikuntien edustajille miinaalus Pansiolla tiedotusristeilyn hyisellä Airistolla. Miinalaivueen komentaja, komentaja Jussi Koskinen kertoi, että tarkoituksena on perehdyttää yhteistyökumppanit kummipaikkakunnilta laivueen arkipäivään. Miinalaivueen kummeina ovat Helsinki, Raisio, Taivassalo, Turku ja Länsi-Turunmaa. Erityisen ilahtunut oli Länsi-Turunmaalta Paraisilta kotoisin oleva miinalaivueen toimistoupseeri, yliluutnantti Mirva SalokannelLehtimäki, kun niin moni kummikunta oli lähettänyt rohkeasti miinamiesten joukkoon naisedus- tajia. Erinomaisestihan tytöt selvisivätkin, kehui yliluutnantti Salokannel-Lehtimäki. Ehkä enemmänkin oli ihmettelemistä ohikulkevan kauppalaivan komentosillalla, kun jäärännissä kulkeva sotalaiva laski ensin merimiinoja veteen ja sitten heitti naisia perään ja sitä paitsi sotalaivan peräkannelta tuprusi hirvittävästi savua! MIINA-ALUS Pansion päällikkö, kapteeniluutnantti Kari Kiiskilä rauhoittelikin ohikulkevaa kauppalaivaa radioteitse, että kyseessä on tavanomainen rutiinitoimi meneillään, ei sen kummempaa. Poimimme miinat ja naiset myöhemmin ylös, eikä kysymyksessä ole oikea tulipalokaan, ainoastaan savusukeltajien harjoitus! Oli siinä ihmettelemistä ulkomaalaisella kauppa-aluksen henkilökunnalla: On ne rajua porukkaa nuo suomalaiset naismerisotilaat, hyppäävät merimiinoja purkamaan jäälohkareiden sekaan. Eivätpähän tienneet, että meressä olikin laivueen On ne rajua porukkaa nuo suomalaiset naismerisotilaat, hyppäävät merimiinoja purkamaan jäälohkareiden sekaan Kuva: Kari Suni kummikaupunkien kauniimman sukupuolen edustajat. PÄIVÄ JATKUI sitten lämpimimmissä olosuhteissa aluksen messissä niin maittavien kahvien kuin hernerokankin parissa. Meripojat ovat hyviä kokkeja, kehuivat kummikuntien edusta- jat. Varsinaiset laivueen tiedotteet tulivat sotaväen tyyliin elektronisesti näyttöruuduista. Hienoa hommaa kaiken kaikkiaan, myhäilivät osanottajat., Ainakin LänsiTurunmaan kaupungin vesillä näymme tulevan purjehduskauden 2011 aikana ja jopa tulemme virallisestikin laivastovierailulle Paraisten päiville, lupasi miinalaivueen komentaja Koskinen. 4. Miinalaivue luovutti tilaisuudesta muistoksi kummikaupunki LänsiTurunmaalle ja Paraisten Reservinupseerit ry:lle laivueen historiasta kertovat teokset. Teksti: Veijo Räsänen

5 5 MAALISKUU 2011 SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA, Nauvon kappeliseurakunta järjestää. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Marian ilmestyspäivä klo 17 King s Kids Kotisataman jumalanpalveluksessa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa klo 17 King s Kids kokous, Kotisatama. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. Ma 4.4. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke 6.4. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. To 7.4. klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Pekka Lindqvist, Harry Dahlström. - klo Kirkkokahvi seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. - klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Pääsiäispäivä klo Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. MYRSKYLUODON MARTAT Pienellä seurakuntatuvalla 4.4. klo Pääsiäismunan maalausta ja muuta mukavaa! Tervetuloa ja tuo myös ystäväsi mukaan iloiseen joukkoomme. Näkemisiin pääsiäisen merkeissä! LÄNSI TURUNMAAN YRITTÄJÄT Saaristovaliokunta järjestää OHJELMAILLAN, Viiniä ja juustoa, tiistaina 29.3 klo Nauvossa ravintola L'Escalessa. Meidän jäsenemme ja tulevat jäsenet osallistuvat ilmaiseksi. Verkkoitumista ja keskustelua, mitä me yrittäjät voimme tehdä yhdessä saaristossa. Yhteinen kuljetus Paraisilta. Ilmoittatuminen viimeistään 26.3, puh MUISTUTUS Yhdistys Pro Nauvo r.y. kokoontuu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 17.3 klo Majatalo Marttaan, Nauvon keskustassa. Saaristosäätiön puheen johtaja Bengt Backman kertoo säätiön toiminnasta. Tervetuloa!!» NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA kokoontuu 8. maaliskuuta 2011 ja käsittelee mm. seuraavia asioita: Mahdolliset juhannuksen aikaiset järjestelyt Framnäsissä Avustusanomus talonpoikaispurjeveneen ostamiseksi, Pro Nagu rf Avustusanomus vuoden 2011 Olavin markkinoiden järjestämiseksi Nauvossa, Pro Nagu rf Tammikuun 2011 yrittäjätapaaminen ja sen seuranta Hallintosäännön muuttaminen Yksittäisten kunnanosien kotisivut Pöytäkirja on nähtävillä Nauvon aluekonttorissa alkaen ja jäljennöksenä kaupungintalolla Paraisilla sekä Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. ELÄKELÄISKLUBIN OHJELMAA Kuukausitapaaminen keskiviikkona maaliskuun 30 p:nä klo 14 Seurakuntakodissa. Ohjelmaa Tarjoilua Arpajaiset Tiistaina huhtikuun 12 p:nä olemme saaneet kutsun Kemiön eläkeläisiltä Vrethallaan klo 13. Linja-auto lähtee Seo-baarin luota klo Matka ja ruoka = 20, ilmoittautuminen viimeistään 4.4 ELVILLE puh Keskiviikkona huhtikuun 6 p:nä klo 13 vietämme juhlaa Framnääsissä Tammisaaren eläkeläisten kanssa. Ohjelmasta seuraavaa: Ruokatarjoilua (15 per henkilö) Musiikista vastaa Bengt Johansson Erillaista ohjelmaa Arpajaiset Tanssia Tervetuloa viettämään hauskaa iltapäivää. Muuta toimintaa: Biljardi-peliä joka maanantai klo 11 Paloaseman tiloissa. Paikka on muutettu Pallohallin korjauksen tähden. Senior-tanssia joka maanantai klo Matkoja Kaarinan uimahalliin 22.3, 5.4 ja Linja-auto lähtee klo SEO-baarin luota. Lähempiä tietoja OLLI puh Voimistelua 60+ joka torstai klo Framnääsissä Länsi-Turunmaa matkailumessuilla 2011

6 6 LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: HOUTSKARIN TIENNIMET Kaupungin mittaustoimiston viranhaltijat esittelevät ehdotuksen Houtskarin tiennimiksi torstaina klo aluekonttorin istuntosalissa. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja tilaisuuteen voi tulla koska tahansa mainittuna ajankohtana. Samalla kiinteistönomistajat saavat tietää, miten osoitejärjestelmä toimii kokonaisuutena ja minkä numeron oma kiinteistö tullee saamaan. Houtskarissa ovat paikalla kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg ja mittausinsinööri Tage Mollgren. Pääsääntönä on, että tielle annetaan oma nimi, kun tien varrella on vähintään neljä rakennettua kiinteistöä. Tiennimissä pyritään säilyttämään vanhat historialliset nimet eikä nimiä pääsääntöisesti käännetä, jos ne aikaisemmin ovat olleet yksikielisiä. On myös hyvä, jos nimi itsessään kertoo, missä päin suurta kuntaamme tie suunnilleen sijaitsee. Nimi ei saa olla niin samanlainen, että sen voi sekoittaa Länsi- Turunmaalla jo olemassa olevaan tiennimeen. Nykyisten oikeinkirjoitusperiaatteiden noudattaminen on tärkeää, ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on antanut lausunnon ehdotuksesta. Mainitun keskustelutilaisuuden jälkeen ehdotus käsitellään ympäristölautakunnassa ja asetetaan julkisesti nähtäville. Informaatio kiinteistönomistajien omien kiinteistöjen osoitteista lähetetään asianosaisille tiennimien hyväksymisen jälkeen. HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA JUMALANPALVELUKSET PYHÄN MARIAN KIRKOSSA Huhtikuu Su 3.4. klo Sanajumalanpalvelus Su klo Messu Su klo Palmusunnuntai, perhemessu To klo Kiirastorstain hartaus Pe klo Pitkäperjantai. jumalanpalvelus mustassa kirkossa. Su klo Pääsiäispäivä, messu Ma klo Toinen pääsiäispäivä, suomenkielinen jumalanpalvelus. Huom! Seuraa mahdollisia aikataulumuutoksia ÅU:sta ja seurakunnan verkkosivuilta sekä kirkon portin luona olevasta tiedotustaulusta. TAPAHTUMAKALENTERI HOUTSKARI Jumalanpalvelus tai messu kirkossa joka sunnuntai klo (ellei toisin ilmoiteta). Pyhäkoulu seurakunnan kerhohuoneella klo Liikuntatunti (luokat 3 6) urheiluhallissa maanantaisin asti klo Järj.: HIF MAALISKUU To RKP:n paikallisosaston vuosikokous. Houtskarin aluekonttori klo Su Messu Houtskarin kirkossa klo Ma Eläkeläisasuntoyhdistyksen vuosikokous. Fridhem klo To Tiennimiehdotukset nähtävillä. Houtskarin aluekonttori klo Su Messu Houtskarin kirkossa klo Su Hartaus Fridhemissä klo Ma Björkö-Mossala Handel Ab:n vuosikokous. Pub Pelago klo Ti HUHTIKUU La 2.4. Nuorisoryhmä. Ruoanlaittoa. Vesterlid klo Saaristovaliokunta järjestää OHJELMAILLAN, Viiniä ja juustoa, tiistaina 29.3 klo Nauvossa ravintola L'Escalessa. Meidän jäsenemme ja tulevat jäsenet osallistuvat ilmaiseksi. Verkkoitumista ja keskustelua, mitä me yrittäjät voimme tehdä yhdessä saaristossa. Yhteinen kuljetus Paraisilta. Ilmoittatuminen viimeistään 26.3, puh Skärgårdens Vänner i Houtskär rf pitää vuosikokouksen Ljunghedassa klo Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan toimintaan. Tervetuloa! Eduskuntavaalien ennakkoäänestys. Houtskarin ennakkoäänestyspaikat ovat aluekonttori ja ja Mossalan koulu torstaina 7.4. La 9.4. Nuorisoryhmä. Su Eduskuntavaalit klo Äänestyshuoneisto on Fridhem. Su Palmusunnuntai, perhemessu. Houtskarin kirkko klo Ti Nuorisoryhmä. Pääsiäisteema. Vesterlid klo To Kiirastorstain hartaus. Houtskarin kirkko klo Pe Pitkäperjantai. Jumalanpalvelus mustassa kirkossa klo Su Pääsiäispäivä, messu Houtskarin kirkossa klo Ma Toinen pääsiäispäivä. Suomenkielinen jumalanpalvelus Houtskarin kirkossa klo ! Houtskarin kunnanosan tulevaisuutta käsittelevä palaveri/seminaari Kansanopistolla järjestettiin palaveri tulevaisuuden Houtskarista Mielenkiinto palaveria kohtaan ja osallistujamäärä ylittivät odotukset; osallistujia oli 72 puhujat mukaan lukien. Ohjelmassa oli kaksi pääaihetta: elinkeinoelämä ja viihtyisyys; välissä pidettiin tauko keskustelua ja pientä iltapalaa varten. Tilaisuuteen oli kutsuttu puhujiksi professori Jan-Åke Törnroos, elinkeinoasiamies Tomas Eklund, kaupunginjohtaja Folke Öhman, kyläasiamies Pia Prost, uushoutskarilainen Jami Helmiö ja pienten lasten äiti Ramona Johansson. Ramona Johanssonille tuli este, mutta Caroline Törnqvist piti lyhyen alustuksen hänen sijastaan. Kaupungin puolelta palaveriin osallistuivat myös tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen ja liikennepäällikkö Christjan Brander. ÅU ja Radio Vega Åboland olivat lähettäneet toimittajansa paikalle. Kahden pääaiheen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin, joissa he saivat tehdä ehdotuksia seuraavista kohdista: A. Elinkeinoelämä 1. Mikä Houtskarissa on erityisen hyvää Houtskarin brändi? 2. Minkä voidaan sanoa estävän Houtskarin kehitystä? 3. Ehdotuksia Houtskarin uusiksi elinkeinoiksi/työpaikoiksi» HOUTSKARIN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: B. Viihtyisyys 1. Mikä Houtskarissa on erityisen hyvää? 2. Ehdotuksia viihtyisyyttä lisääviksi toimenpiteiksi Henki palaverin aikana oli myönteinen ja inspiroiva. Palaveri osoitti, että Houtskarissa on suurta kiinnostusta kehittämistyön aloittamiseen, jotta Houtskari olisi jatkossakin houkutteleva paikka ja elävä yhteisö, joka muodostuisi paikkakunnalla ympäri vuoden asuvista, eri elämänvaiheissa olevista ihmisistä. Lähipalvelulautakunnan haasteena on nyt ajatuksien ja ideoiden kokoaminen ja niiden kanavoiminen käytännön toimiksi. Houtskarin tulevaisuudesta järjestetyn palaverin seuranta Helmikuun 16. päivänä järjestetyssä palaverissa kävi ilmi, että houtskarilaisten keskuudessa on suurta halua Houtskarin kehittämiseen. Ryhmätöiden aikana nousi esille myös useita ideoita. Lähipalvelulautakunta asettaa kaksi työryhmää, jotka saavat tehtäväksi työstää edelleen palaverissa esitettyjä ideoita ja ehdotuksia sekä laatia ehdotukset konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi. Täysin uudet ideat ovat luonnollisesti myös tervetulleita. Työryhmien tulee antaa ensimmäinen raporttinsa lähipalvelulautakunnalle syyskuun 2011 loppuun mennessä. Lähipalvelulautakunta päätti tässä vaiheessa ainoastaan ehdottaa seuraavia: Viihtyisyys Työpaikat/työtilaisuudet Mikaela Biström-Kajakoski Leila Biström Susanna Hottinen Liisa Friis Fabian Karlgren Jami Helmiö Roger Tengström Martin Sainio Caroline Törnqvist Johanna Tengström Lisäksi yhteistyövaltuuskunta saa nimetä vapaa-ajan asukkaiden edustajan kumpaankin ryhmään. Esitetyt ryhmien jäsenet kutsutaan ensimmäiseen kokoukseen yhdessä lähipalvelulautakunnan kanssa aluekonttorille tiistaina klo Ryhmät voivat tuolloin vaihtaa jäseniä keskenään ja kutsua tarvittaessa myös muita jäseniä. Uusi palaveri järjestetään tammi-helmikuussa Hallintosäännön muuttaminen Lähipalvelulautakunnalla ei ole huomauttamista muutosehdotuksiin. Mahdollisuus osallistua kokouksiin videoneuvottelun avulla on tervetullut. Lautakunta haluaa kuitenkin korostaa, että hallintosäännön 27 :ää lähipalvelulautakuntien tehtävistä tulee kunnioittaa niin, että lähipalvelulautakuntia kuullaan ja ne voivat toimia asiantuntijaelimenä tehtäessä kunta-alueen kannalta erityisen merkittäviä päätöksiä. Träskin koulun piha Lautakunta on saanut Träskin koulun kattopiirustukset kommentoitaviksi (palvelutoiminnot, rakennusmestari Joakim Enckell). Sisäpihaa ja sisäänkäynnin edustan suojakatosta koskevat osat ovat osa koulun pihan suunnittelua ja varat otetaan porkkanarahoista. Sisäpihalle rakennetaan (vanhojen kantavien rakenteiden varaan) katos, johon tulee kaksi ikkunaa. Ulkona olevasta suojakatoksesta tulee suunniteltua pienempi ja sitä korotetaan, jotta sisälle tulisi enemmän valoa ja jotta palveluliikenteelle olisi tilaa. Sisäpihan varustukset vanhan suunnittelun mukaisesti. Lisäksi pieni kiipeilyteline ehdotetaan siirrettäväksi koulun eteen. Koulun pihasta ei ole uusia piirustuksia. Lähipalvelulautakunnan mielestä on hyvä, ettei kiipeilytelinettä sijoiteta mäkeen, eikä lautakunnalla ole huomauttamista uudesta sijoituspaikasta. Sisäpihan osalta lautakunta kyseenalaistaa pienistä kattoikkunoista tulevan valon riittävyyden. Pihalle on suunniteltava tarkoituksenmukainen valaistus, jotta pihaa voidaan käyttää. Houtskarin kuituhanke Saaristoverkot Oy on lähettänyt tarjouksen (vakinaisesti asuttujen ja vapaa-ajan) kiinteistöjen omistajille, yrityksille ja asunto-osakeyhtiöille. Täytetyt sopimukset on jätettävä viimeistään Lähipalvelulautakunnan mielestä hanke on erityisen tärkeä Houtskarille mm. työmahdollisuuksia ja paikkakunnalle suuntautuvaa muuttoliikettä ajatellen, ja lautakunta on huolissaan tilanteesta, kun mm. verkon käytössä on esiintynyt katkoksia ja yhtiölle on jätetty haaste samaan aikaan kuin kuituliittymien tarjousaika on meneillään. Lähipalvelulautakunta pyytää elinkeinopalveluilta ja Saaristoverkot Oy:ltä selvitystä työn etenemisestä ja siitä, miten paljon porkkanarahoja on käytetty tässä vaiheessa. Entisten kuntien verkkosivut ja www-osoitteet Suoran eri kunnanosia koskevan informaation kysyntä on suurta ja monet toivovat, että vanhat verkkosivut olisivat edelleen käytössä. Kaupungin verkkosivut eivät ole kyenneet korvaamaan aikaisemmin esim. Houtskarin verkkosivuilla ollutta tietoa. Jotta mahdollisuudet eri kunnanosia koskevan informaation löytämiseen olisivat suuremmat, olisi hyvä, jos vanhoja www-osoitteita voitaisiin käyttää edelleen. Tällöin eri kunnanosia voitaisiin myös markkinoida paremmin. Etusivuilla voitaisiin kuitenkin mainita alueiden olevan osa Länsi-Turunmaan kaupunkia. Lautakunta tiedustelee hallitukselta, voisiko hallitus harkita antavansa kunnanosille mahdollisuuden käyttää entisten kuntien www-osoitteita. Ajankohtaiset asiat Kaupungin mittaustoimisto esittelee ehdotuksen Houtskarin teiden nimiksi torstaina klo aluekonttorilla. Tilaisuus on avoin kaikille. Ehdotus tullaan asettamaan myöhemmin julkisesti nähtäville. Houtskarin nuorisohallituksen edustaja Pi Fagerlund nosti esiin kysymyksen Vitteluddin höyrylaivalaiturista. Laituri on ollut tärkeä kokoontumispaikka Houtskarin nuorille kesäisin, mutta se on nykyisin huonossa kunnossa. Nuorisohallitus työskentelee saadakseen laiturin kuntoon. Lähipalvelulautakunta on käsitellyt asiaa aikaisemmin, ja ympäristöosasto on tietoinen ongelmasta. Höyrylaivalaiturilla on myös kulttuurihistoriallista arvoa Houtskarille ja sille tulisi löytää rahoitus.

7 MAALISKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh tai sähköposti: KORPPOON BETANIA-SEURAKUNTA toivottaa tervetulleeksi seuraaviin tilaisuuksiin: Rukouspiirit maanantaisin klo 18 Lyktanissa Lasten tapaamiset 4 6-vuotiaille keskiviikkoisin klo Alakouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Yläkouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Betania-seurakunta, puh Yhteyshenkilö Maj Ekqvist, puh KORPPOON KAPPELISEURAKUNTA Su klo 14 (Huom aika!) Maarianpäivän jumalanpalvelus Korppoon kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen vohvelikekkerit seurakuntakodilla. Arpajaiset, joissa voittoina mm. käsintehdyt Korppoo-aiheiset pannulaput sekä koristetyynyt. Voittoja voi käydä katsomassa Saaristosäästöpankin Korppoon toimipisteessä. Ti klo Tiistaitapaaminen seurakuntakodilla. Äiti Teresa -täkkien neulomista ja vapaamuotoista kanssakäymistä. Avoinna kaikenikäisille korppoolaisille, joilla on aikaa tavata muita alkuiltapäivästä. Ma 4.4. klo Perhekahvila seurakuntakodilla. Ma klo Perhekahvila seurakuntakodilla. Pe klo 15 Pitkänperjantain jumalanpalvelus Korppoon kirkossa (huom aika!) Su klo 11 Pääsiäispäivän jumalanpalvelus Korppoon kirkossa Ma klo 15 Pääsiäisjumalanpalvelus Norrskatan kirkossa Ti klo Tiistaitapaaminen seurakuntakodilla. Seurakunta netissä: KORPO PENSIONÄRER RF pitää sääntömääräisen VUOSIKOKOUKSEN tiistaina 12. huhtikuuta 2011 klo Kommunalgårdenissa. Sääntömääräiset neuvottelut, ohjelmaa ja kahvitarjoilu. Vanhat ja uudet jäsenet LÄM- PIMÄSTI TERVETULOA. Hallitus MUOTINÄYTÖS Muotinäytös Korppoon Kommunalgårdenissa klo Paraislaiset yritykset esittelevät ja myyvät kevään ja kesän vaatteita, lankoja ym. Kahvitarjoilu ja arpajaiset, kaikki sydämellisesti tervetuloa! Korpo Marthaförening MARTTOJEN TAPAAMINEN Lisbeth Anderssonin luona klo SFP I KORPO RF pitää vuosikokouksen torstaina klo 17 Hjalmar s restaurant & pubissa. Tervetuloa! KANSALAISOPISTO MUISTUTTAA: Mosaiikki-kurssi Katin kanssa klo koulukeskuksessa Kirsin kurssi, aiheena pääsiäinen, koulukeskus klo Mukaan mahtuu vielä, ilmoittaudu Tarjalle puh LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Saaristovaliokunta järjestää OHJELMAILLAN, Viiniä ja juustoa, tiistaina 29.3 klo Nauvossa ravintola L'Escalessa. Meidän jäsenemme ja tulevat jäsenet osallistuvat ilmaiseksi. Verkkoitumista ja keskustelua, mitä me yrittäjät voimme tehdä yhdessä saaristossa. Yhteinen kuljetus Paraisilta. Ilmoittatuminen viimeistään 26.3, puh KORPPOON KALASTUSALUEEN VUOSIKOKOUS pidetään ravintola Hjalmar s:issa, Korppoo, keskiviikkona klo Valtakirjojen tarkastus ja kahvi Kokouksessa käsitellään kalastuslain 75 ja kalastusalueen ohjesäännön mukaiset vuosikokousasiat sekä päätetään vedenomistajille suoritettavien kalavedenhoito- ja viehekalastusmaksutulojen maksatuksista. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä /Åbolands Fiskarförbund, puh. (02) Yllämainitun kokouksen päätöspöytäkirja on nähtävänä Länsiturunmaan kaupungissa /Korppoon aluekonttorissa Hallitus HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: HALUATKO MYYMÄÄN INIÖN KESÄTORILLE? Tervetuloa myymään tuotteitasi Iniön torille kesällä Jos haluat varata oman torikojun, ilmoitathan mennessä kiinnostuksestasi ja suunnitelmistasi (mitä myyt ja kuinka monena päivänä viikossa, juhannuksesta elokuun loppuun asti?). Kiinnostuneet voivat jättää kirjallisen ilmoituksen Iniön aluekonttoriin, tarkempia tietoja antaa Christjan Brander, puh Torikojuja on neljä, yksi niistä on tarkoitettu kalan myyntiin. Peräänkuulutamme paikallisesti tuotettuja tuotteita. INIÖN UIMAKOULUUN HAETAAN LEIKINOHJAAJAA Folkhälsan i Iniö hakee leikinohjaaja Keistiössä kesällä järjestettävään uimakouluun. Jos olet kiinnostunut, muttet ole suorittanut leikinohjaajan kurssia, ota mennessä yhteyttä Jessica Blomqvistiin, puh tai Lisätietoa uimakoulusta myöhemmässä numerossa. FOLKHÄLSAN I INIÖ - Helmikurssi Snäckanissa 3-luokkalaisille ja sitä vanhemmille jatkuu vielä tiistaina ja keskiviikkona Kurssi alkaa klo Vetäjä: Mona Björkman. - Folkhälsanin liikuntakampanja käynnistyy ja jatkuu Vihkot on sijoitettu kyliin tavanomaisiin paikkoihin. KEISTIÖN KYLÄTOIMIKUNTA Keistiön kylätoimikunta pitää kevätkokouksensa Keistiön koululla torstaina klo RKP:N INIÖN PAIKALLISOSASTO Sfp Iniö lokalavdelning -paikallisosasto pitää vuosikokouksen sunnuntaina klo Snäckanissa. Vuosikokouksen jälkeen Iniössä vierailevat Rkp:n eduskuntavaaliehdokkaat Stefan Wallin, Camilla Sonntag-Wilenuis ja Niklas Mannfolk. Ohjelmassa keittolounas + kahvit, keskustelua ja perhejuhla Apan Andersin seurassa. Tarkempaa tietoa paikallisista ilmoituksista. MITÄ NÄYTTÄÄ HUOMISEN INIÖ? Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Snäckanissa keskiviikkona 6.4. klo Katso erillinen ilmoitus.

8 8 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköpost: LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa. Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta seurakuntakodin alasalissa ke klo Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa. Sanajumalanpalvelus su 3.4. klo 10 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta seurakuntakodin alasalissa ke 6.4. klo Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Messun jälkeen juhla 70 ja 75 vuotta täyttäneille seurakuntalaisille ja heidän omaisilleen. Ehtookellot ja musiikkia la klo 18 siunauskappelissa. Paastonajan musiikkia, laulu- ja soitinyhtye. Palmusunnuntain messu su klo 12. Toim. Pentti Selin, Tomi Satomaa. KIRJALAN HEM OCH SKOLA järjestää kevättapahtuman Kirjalan koululla sunnuntaina klo Ohjelmassa mm. saappaanheittoa, ongintaa, kummitustalo, basaari ja arvonta. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! LASTENJUHLAT lauantaina 2. huhtikuuta 2011 klo Paraisten palokunnantalolla. Juhlissa esiintyvät Da Capo ja Sås & Kopp. Muu ohjelma: kasvomaalausta, onkimista, pika-arpajaiset ja tarjoilua. Liput ennakkoon Paraisten Sähköstä: 8 /henkilö, alle 3-vuotiaat lapset 4 (liput ovella 10 / 4 ). Järj.: Lielahden VPK:n ja Paraisten VPK:n naisosastot PARAISTEN KALASTUSALUEEN VUOSIKOKOUS pidetään Länsi-Turunmaan kaupungintalossa, Rantatie 28, PARAINEN, torstaina klo Valtakirjojen tarkastus ja kahvi Kokouksessa käsitellään kalastuslain 75 ja kalastusalueen ohjesäännön mukaiset vuosikokousasiat sekä päätetään vedenomistajille suoritettavien kalavedenhoito- ja viehekalastusmaksutulojen maksatuksista. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä / Åbolands Fiskarförbund puh. (02) Yllämainitun kokouksen päätöspöytäkirja on nähtävänä Länsi-Turunmaan kaupungintalossa Hallitus HYVÄ YHDISTYS! Kevät on tulossa! Paraisten Punainen Risti toivoo, että olette mukana tuottamassa tunnelmaa ja iloa perheille vappuna! KEVÄÄN TAITO-KURSSIT Koristetabletit Keskiviikkona klo Hinta: 20 + materiaali Pääsiäisnoita Tiistaina 5.4. klo Hinta: 25 Risumatto Keskiviikkona klo Hinta: 20. Lisätietoa itse mukana tuotavasta materiaalista kotisivuilta. Risukori tai -amppeli Keskiviikkona klo Hinta: 20. Lisätietoa itse mukana tuotavasta materiaalista kotisivuilta. Betoniruukut Tiistaina klo Hinta: 20 Kurssipaikkana on Paraisten käsityökeskus, Lukkarinkuja 5, Parainen. Lisätietoa ja ilmoittautumiset osoitteessa tai puhelimitse, Paraisten käsityökeskus, puh Näyttely ELÄMÄNTAPA Ohjaaja Erna Elo 60 vuotta Vanhalla Kunnantuvalla, Fredrikanaukio 1. Tarkempaa tietoa toiminnastamme osoitteesta Myös tänä vuonna järjestämme perhetapahtuman Hotelli Kalkstrandin ulkopuolella sunnuntaina 1. toukokuuta 2011 klo Tapahtuma on ollut erittäin suosittu siis hyvä tilaisuus esittää yhdistyksenne toimintaa ja samalla tehdä hyväntekeväisyystyötä. Hotelli hoitaa tarjoilun, mutta muut koko perheen aktiviteetit ovat tervetulleita. Toivomme että yhdistykset voivat olla mukana esim. musiikki-, tanssi- tai teatteriesityksineen tai järjestämässä erilaisia aktiviteetteja kuten poniratsastusta, kasvomaalausta, piirtopaikkoja, leikkinurkkia, onkimista, arpajaisia... Hotelli on luvannut järjestää hyppylinnan ja Punainen Risti hoitaa ilmapallojen myynnin. Toivomme että olette mukana! Ilmoita osallistumistanne viimeistään 8.4. Lena Långbackalle, puh: tai s-postitse: Kaikki kiinnostuneet ovat myös tervetulleita osallistumaan seuraavaan suunnittelutilaisuuteen, joka pidetään hotellissa tiistaina 12. huhtikuuta klo Tervetuloa! Lena Långbacka Suomen Punainen Risti, Paraisten osasto Lasten- ja nuortentoiminta

9 MAALISKUU Vesihuoltolaitos tiedottaa asiakkailleen Sen johdosta, että asiakkaiden vesihuoltolaitteistoissa havaitaan silloin tällöin erilaisia pienempiä tai suurempia vesivuotoja, vesihuoltolaitos kehottaa asiakkaittaan tarkastamaan säännöllisesti kiinteistönsä vesi- ja viemärilaitteistot (kvv). Jotta mahdolliset pienet tai piilevät vuodot havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, on hyvä lukea säännöllisesti vesimittarin lukema ja kirjata lukema muistiin. Tällä tavoin kiinteistönomistaja saa hyvän käsityksen vedenkulutuksestaan ja mahdollisista vaihteluista ja poikkeamista. Yleisten toimitusehtojen mukaisesti asiakas vastaa rakennuksen sisällä olevista kvv-laitteistoista ja rakennuksen ja yleensä tontinrajalla sijaitsevan liittämiskohdan välisistä tonttijohdoista. Halkaisijaltaan neulan suuruinen reikä aiheuttaa noin 1 m³:n vuodon vuorokaudessa, kun taas tulitikun mentävästä reiästä vuotaa vuorokaudessa noin 10 m³ vettä. Putkissa olevien vuotokohtien lisäksi vuotavat vessanpöntöt ja hanat ovat tavallisimpia syitä kiinteistöjen lisääntyneeseen vedenkulutukseen. Vuotava vessanpönttö voi pahimmassa tapauksessa lisätä vedenkulutusta tuntuvasti, mikä puolestaan johtaa odottamattoman suuriin vesi- ja jätevesilaskuihin. Jos kiinteistön kvv-laitteisto on aiheuttanut vuodon ja sitä kautta lisännyt vedenkulutusta, tulee lasku asiakkaan maksettavaksi. Jos epäilette kiinteistön vesimittarin näyttävän väärin tai olevan muuten viallinen, kehotamme teitä ottamaan yhteyttä vesihuoltolaitokseen, joka voi tarkistaa vesimittarin. Jos vesimittarin todetaan tarkistuksessa näyttävän oikein, eli jos virhelukema on alle +/- 5 %, asiakas maksaa vahvistetun taksan mukaisen tarkistusmaksun, mutta mikäli vesimittarin virhelukema ylittää edellä mainitun virhemarginaalin, asiakkaalla on oikeus hyvitykseen tai laitoksella on oikeus lisälaskutukseen. Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistusta suoritettaessa ja tarkastusraporttia laadittaessa. Vesihuoltolaitoksen arvokas neuvo: Tarkista kiinteistösi vedenkulutus säännöllisesti ja välty näin ylimääräisiltä kustannuksilta ja ongelmilta! Laskutus ja palvelumaksut vuonna 2011 Talousvesi maksaa 2,53 euroa m3:lta alkaen (sis. alv 23 %), mikä merkitsee 17 sentin korotusta veden kuutiohintaan vuodesta Muilta osin vesihuollon maksut ovat muuttumattomat ja samalla tasolla kuin vuonna Vesilaskutuksesta huolehtii alkaen Gunveig Österman, joka on tavoitettavissa Nauvon aluekonttorissa tai puhelimitse numerossa Vuoden 2011 vesi- ja jätevesilaskutuksessa noudatetaan seuraavia laskutuskausia ja aikavälejä: Tammi-helmikuun kulutus laskutetaan maaliskuussa. Maalis-huhtikuun kulutus laskutetaan toukokuussa. Touko-kesäkuun kulutus laskutetaan heinäkuussa. Heinä-elokuun kulutus laskutetaan syyskuussa. Syys-lokakuun kulutus laskutetaan marraskuussa. Marras-joulukuun kulutus laskutetaan vuoden 2012 tammikuussa. Vesimittarilukeman vuosi-ilmoituskortti lähetetään asiakkaille joulukuussa. Vesihuoltolaitoksen palveluhinnasto vuodeksi 2011 Veden käyttömaksut alkaen euroa/m³, alv 0 % euroa/m³, alv 23 % Talousvesi 2,06 e 2,53 e Jätevesi 2,19 e 2,69 e Perusmaksut e/kk alv 0 % e/kk, alv 23 % DN ,15 e 7,56 e DN 25 7,38 e 9,08 e DN 32 9,02 e 11,09 e DN 40 18,85 e 23,19 e DN 50 32,79 e 40,33 e DN 80 57,38 e 70,58 e DN ,26 e 115,94 e Asennusmaksut alv 0 % alv 23 % Yksikköhinnat: käytetään vesihuoltolaitoksen töissä Tekninen avustaja 31,15 e 38,31 e Teknikko 53,28 e 65,53 e Insinööri 63,93 e 78,63 e DI 63,93 e 78,63 e Putkiasentaja 42,62 e 52,42 e Kuorma-auto kuljettajineen t 47,54 e 58,47 e t 50,82 e 62,51 e t 55,74 e 68,56 e Mittarin tarkistus DN ,92 e 129,05 e DN ,34 e 171,39 e Mittarin asennus uudisrakennukseen DN ,21 e 267,17 e DN ,00 e 307,50 e DN ,08 e 362,95 e DN ,57 e 695,65 e DN 50 laskun mukaan laskun mukaan DN laskun mukaan laskun mukaan Lisämaksu impulssimittarista 225,41 e 277,25 e Mittarin poisto, haku, talviasennus, 67,21 e 82,67 e katkaisu tai kytkentä Mittarin avaus 67,21 e 82,67 e Mittarin erityisluenta (asiakas ei pyynnöstä 67,21 e 82,67 e huolimatta ilmoita lukemia) Lietteen vastaanottomaksu, euroa/m³ alv 0 % alv 23 % Umpikaivoliete 5,49 e 6,75 e Sakokaivoliete 22,95 e 28,23 e Rikkoutuneen mittarin tai palopostin vaihto laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan! (Vaurio asiakkaasta johtuva) Liittymismaksut ja palveluhinnasto ovat luettavissa myös kaupungin verkkosivulla, Asuminen Vesihuolto Omistajan vaihtuessa tai asiakastietojen muuten muuttuessa Muistakaa ilmoittaa vesihuoltolaitokselle vesihuoltolaitokseen liitetyn kiinteistön omistajan vaihdoksesta tai muista muutoksista. Jos kiinteistön omistaja vaihtuu, on tärkeää ilmoittaa vesimittarinlukema vesihuoltolaitokselle samalla kun sähkömittarinlukema ilmoitetaan sähkölaitokselle. Kaikkien uusien asiakkaiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus vesihuoltopalvelujen käytöstä.» TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Vaihde * Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta » YRITYSNEUVONTA Elinkeinoasiamies Tomas Eklund, puh Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Asiakaspalvelu Paraisilla: Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Ei ajanvarausta Paraisten, Nauvon, Korppoon, Houtskarin eikä Iniön lääkärivastaanotoille eikä laboratorioon ke tietokonekatkoksen vuoksi. Päivystysvastaanotto toimii normaalisti Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

10 10 LÄNSI-TURUNMAAN 2011 ENSIMMÄINEN VAUVA Ylpeät ja tyytyväiset paraislaiset nuoret palkintojen jakotilaisuudessa PUNT:ssa Paraisilla. Värikuulaturnaus Maanantaina Länsi-Turunmaalta lähti Piispanristille kymmenen nuorta ja kolme aikuista. Heidän retkikohteena oli värikuula-areena Huvilupa, jossa järjestettiin värikuulaturnaus. Turnaukseen osallistui kolme joukkuetta, yksi Nauvosta, yksi Paraisilta ja yksi Salon seudulta. Turnauksessa kolmen paikkakunnan nuorisotilat taistelivat keskenään värikuula-asein. Voittajaksi selviytyi paraislainen PUNT:n joukkue, jolle myönnet- tiin diplomi ja kiertopalkintona pokaali. Nauvon joukkue sijoittui kunniakkaasti kolmanneksi. Länsi-Turunmaan osalta ajatuksena oli tarkistaa, millainen paikka Huvilupa on ja voiko tilaa käyttää myöhemminkin värikuulataistelujen järjestämiseen. Paraisten joukkue on tämän jälkeen voitonnälkäinen ja niin innostunut värikuulapelistä, että tulevaisuudessa tullaan taatusti tekemään useampikin reissu Piispanristille. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2011 Gustav syntyi Gråhnin perheeseen Nauvossa Gustavin strategiset mitat olivat 51 cm ja g. Perheeseen kuuluvat uuden vauvan lisäksi äiti Anna, isä Tommy, isosisko Junia ja isoveli Alfred. Kaupunginjohtaja Folke Öhman ja päivähoidon johtaja Pia Hotanen kävivät tapaamassa Gustavia ja lahjoittivat hänelle samalla perinteisen vuoden ensimmäisen vauvan lahjan. Länsi-Turunmaa Rakentaminen ja Sisustaminen-messuilla Turussa Houtskarin lähipalvelulautakunta järjesti kunnanosan tulevaisuutta käsittelevän seminaarin Mielenkiinto palaveria kohtaan ja osallistujamäärä ylittivät odotukset: osallistujia oli 72. Yrittäjien aamukahvi järjestettiin n kaupungintalossa Vieraanaa oli ministeri Stefan Wallin. n.

11 MAALISKUU Paraisten nuorisohallitus on järjestänyt Keskuspuistossa pidetyt Central Sounds -konsertit sekä hankkinut Lionseilta saadun lahjoituksen turvin erittäin suositun frisbeegolfradan Keskuspuistoon. Uusi nuorisohallitus on suunnitellut uutta Central Sounds -konserttia sekä teemapäiviä. Osallistumme myös nuorisoviikon suunnitteluun. Olemme mukana järjestämässä eri nuorisotapahtumia ja aktiviteetteja kuntaan. Jos haluat ottaa yhteyttä Paraisten nuorisohallitukseen, soita puheenjohtaja Calle Wikmanille, puh Nuorisohallituksen vastaava ohjaaja on Nina Robertsén, puh Olemme 10 aktiivista, iloista, innokasta ja reipasta nuorta, iältämme vuotta, ja haluamme tehdä Nauvosta hieman paremman paikan nuorille. Suunnittelemme aktiviteetteja nuorille. Jos haluat ottaa yhteyttä Nauvon nuorisohallitukseen, soita puheenjohtaja Felicia Bredenbergille, puh Nuorisohallituksen vastaava ohjaaja on Tove Dahlén, puh Korppoon nuorisohallituksessa on viisi vuotiasta nuorta. Hallitus aikoo ostaa kunnon valot, kovaääniset ja äänentoistolaitteet Gluggenin nuorisotalolle. Toukokuussa järjestämme diskon. Gluggen on avoinna perjantaisin, ja kerran kuukaudessa nuorisohallitus järjestää te lan, esim. leffaillan tai pizzaillan. Jos haluat ottaa yhteyttä Korppoon nuorisohallitukseen, soita puheenjohtaja Moa Nystömille, puh Nuorisohallituksen vastaava ohjaaja on Jani Walldén, puh Nuorisohallitukset Parainen Wikman Calle,, pj. Dragon Alisa Jansson Kristian Karlsson Fredrik Karlsson Jonathan Kulmala Tony Lapela Laura Lehtovaara Viivi Lemberg Jenny Maass Michaela Pulkkinen Jasmin Rosenberg Oskar Seffer Marlene Turajlic Dusan Willstedt Jonas Nauvo Bredenberg Felicia, pj. Blomberg Felicia Båge Amanda Ek Sofia Eriksson Max Kari Fredrik Mäenpää Michelle Parchmann Pontus Törnroth Petter Vahtera Jenny Houtskarin nuorisohallituksessa on iloinen porukka nuoria, joilla on voimakas tahto ja paljon ideoita ongelmien ja ympäristömme parantamiseksi. Hallituksen jäsenet ovat puheenjohtaja Felicia Hansen, sihteeri Pi Fagerlund, Ida Sjölander, Emil Sjölander, Amanda Grannas ja Enja Biström. Toistaiseksi olemme suunnitelleet piristävämme esim. linja-autopysäkkejä kukin, värein ja viihtyvyyttä lisäämällä. Suunnittelemme myös pienempiä seikkailumatkoja ja pieniä tapahtumia nuoremmille lapsille. Seuraavaksi järjestämme diskon 8.4. Vesterlidissä alakoulu- ja yläkouluikäisille; lisää infoa diskosta myöhemmin. Otathan yhteyttä, jos sinulla on ideoita tai haluat tehdä kanssamme yhteistyötä. Puheenjohtaja Felicia Hansén, puh Nuorisohallituksen vastaava ohjaaja on Tove Dahlén, puh Iniön nuorisohallitus järjestää erilaisia aktiviteetteja lapsille ja nuorille. Järjestämme matkoja aktiviteetteihin, joita ei voi harrastaa Iniössä, helmikuussa kävimme mm. Turussa kiipeilemässä. Olemme myös suunnitelleet ratsastusviikonlopun järjestämistä. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää! Korppoo Nyström Moa,, pj. Andersson Helmi Nyström Gustav Nyström Pernilla Sukala Kevin Houtskari Hansén Felicia,, pj. Biström Enja Grannas Amanda Fagerlund pi Sjölander Emil Sjölander Ida Iniö Vilma Jaakkola Mikaela Vuorio Emil Karlsson Irene Björklund

12 12 JHL 510 informerar Vårmöte To 14.4 kl i Pargas hos Tom Hildén Matglad i Manegen. Anmälning senast 8.4. Hotellresa till Tallinn bara 60 / person för Jhl 510 medlemmar och 120 för inte medlemmar. (Transport från skärgården vid behov, egen buss med hela resan). Anmälning senast 31.3 ALLA anmälningar till Mikaela Luoma tel eller eller Seminarium i Pargas Kultur ger kraft Alla har rätt till en meningsfull vardag! När och var? Tisdag, på Hotell Kalkstrand i Pargas, Strandvägen 1 För vem? Personer som jobbar inom äldreomsorgen, anhöriga, kulturaktörer, politiker och övriga intresserade av kulturverksamhet för och med seniorer 9.00 Kaffe och välkommen 9.15 Kan bildkonst och arkitektur göra människor friskare? Bo Ossian Lindberg, professor emeritus i konstvetenskap Ready dans med seniorer och ungdomar Susanne Montag och projektets dansgrupp ger ett smakprov på föreställningen Paus Pengar för kultur i vården HUR? Åsa Rosenberg, Svenska Kulturfonden Konstnär/kulturaktör berättar om egna erfarenheter Konst för livet rapport om kultur i äldrevården i Helsingfors Nina Gran, Helsingfors kulturcentral LIVSGLÄDJE- musik i äldrevården Annika Lindroos, projektledare Lunch på egen bekostnad á 9, Det ska vara kul att vara senior! Eleonor Bodel, Umeå, talar om projektet Kultur för seniorer kultur och hälsa Kaffepaus Frivilliga behövs vad görs och vad kan man göra? Exempel. Skröbbel-gåbbarna * Sagalunds volontärer * FRK:s väntjänst * Seniorstugan i Pargas Avslutande diskussion Anmälningar senast 28.3: eller till Lena Långbacka, tfn: Arr: Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Väståboland, Kimitoön, Åbo, Produforum Åboland, Svenska Pensionärsförbundet, Folkhälsan, kommunernas äldreråd, Stiftelsen Hemmet, Svenska Kulturfonden, m.fl. Stallbacken i Nagu lördag 16.4 lauantaina I kärlekens tecken Ingeborg Spiik tulkitsee Eeva Kilven Piano Josefin Sundström Varför Eeva Kilpi, Ingeborg? Jag undrar om det finns någon som med samma humor, klarsynthet och värme lyckas skildra oss människor som Eeva Kilpi? Hon skriver mycket personligt bl a om kärlek och ensamhet och belyser det vardagliga och obemärkta. Många av dikterna i mitt program I kärlekens tecken handlar om den medelålders kvinnans syn på livet, kärleken, männen, naturen och miljön. Programmet framförs på svenska, men jag reciterar också många av Eeva Kilpis kärleksdikter på finska. Diktprogrammet inleds och varvas med pianospel av Josefin Sundström. Programmet är drygt en timme långt. biljetter 20 euro inkluderar en god grönsakssoppa Förhandsanmälan senast 13.4 Mona Hemmer Stallbacken Ingeborg Spiik har jobbat både som skådespelerska i Åbo och Vasa och som Åbolands Kulturråds kulturombudsman. Under det sista av de 24 arbetsåren i Sverige gjorde hon en monologturné med Riksteatern. Efter pensioneringen återvände Ingeborg till rötterna i Pargas och är nu bl a aktiv i Teaterföreningen Gille. Josefin Sundström går första året i Sarlinska gymnasiet i Pargas. Som åttaåring började hon ta pianolektioner för Ulla-Maija Söderlund. Sedan 2003 har hon studerat vid musikinstitutet Arkipelag och avlagt examina i klassiskt pianospel. Josefin har i flera år deltagit i sommarkurser vid Martin Wegelius-institutet där hon spelat kammarmusik, sjungit i kör och spelat för bl a Folke Gräsbeck. Houtskär: Hälsogården, Näsby, 3 r + k 58 m2, gemensam bastu + tvättstuga, andra våningen. Blir ledig april-maj. Tilläggsinformation Kirsi Mårtensson, tfn Houtskari: Hälsogården, Näsby, 3 h + keittiö, 58 m2, yhteinen sauna + pesutupa, toisessa kerroksessa. Vapautuu huhti /toukokuussa. Lisätietoja antaa Kirsi Mårtensson, puh » BIO SYDVÄST CORNELIS är en film om en av Sveriges största musiklegender Cornelis Vreeswijk. Filmen är en naken, ärlig och kärleksfull skildring av ett unikt konstnärskap, där vi får följa och uppleva stora delar av hans breda musikalster. Största delen av musiken i filmen är originalinspelningar. Filmen är 101 min., - F 7 -. Bilj. 6 e En man. En röst. En legend. en film av Amir Chamdin Ons 30.3 kl 18.30, Framnäs Tor 31.3 kl.19.00, Korpo Sön 3.4 kl.16.30, Vesterlid Svenska teatern Tuppens hjärta gästar Stadshuset i Pargas (Väståboland) torsdagen den 24.3 kl Tuppens hjärta av och med Bengt Ahlfors. Hans kritikerrosade berättelse om villalivet i Sibbo skärgård en sommar för länge sedan är en besk satir om det smärtsamma slutet på en barndom. Den andas godmodig humor och är enligt Ahlfors själv Det mest finlandssvenska jag har skrivit. Med Tuppens hjärta visar Bengt Ahlfors igen en gång vilken gudabenådad berättare han är. Ensam på scen och utan annan scenografi än en röd pall berättar han en saga för vuxna, en historia som börjar lättsamt och gemytligt men ändrar karaktär efterhand... I slutet av pjäsen sitter publiken knäpptyst och väntar andlöst på vad som verkar vara en annalkande katastrof - Bengt Ahlfors är helt enkelt en mästare på att hålla publiken i sin hand. VN Speltid: 1 h 15 min. (ingen paus) Arrangör: Svenska Teatern Förköp: 20 /17 + exp.avg. Stadshuset i Pargas, PIF-Tipstjänst och Skärgårdsbokningen i Nagu samt från alla andra NetTickets försäljningsställen. LEDIGA HYRESBOSTÄDER I VÄSTÅBOLAND / VAPAITA VUOKRA-ASUN Iniö: Norrby, Keramik bst 3, radhuslägenhet, 3 rum + kök + bastu, 81,2 m2. Byggt 2009, jordvärme. Värme och vatten ingår i hyran som är 592, 76 /månad. Elkostnad enligt förbrukning/avtal med elleverantör. Norrby, Keramik as 3, rivitaloasunto, 3 huonetta + keittiö + sauna, 81,2 m2. Valmistunut 2009, lämmitysmuoto: maalämpö. Lämpö ja vesi sisältyvät vuokraan, vuokra: 592,76 /kk. Muut kulut: sähkö kulutuksen mukaan/sopimus sähköntoimittajan kanssa. Pargas: Finns inga lediga av kommunen ägda hyresbostäder, men här sköter KAS Hyres-bostäder om uthyrning, Parainen: Paraisilla ei vapaita kunnan suoraan omistamia asuntoja, mutta Paraisilla toimii KAS Vuokra-asunnot,

13 12 JHL 510 TIEDOTTAA Kevätkokous torstaina 14.4 klo Paraisilla Maneesissa. Ilmoittautuminen 8.4 mennessä Hotellimatka Tallinnaan vain 60 /henkilö jäsenet ja 120 ei jäsenet. (Kuljetus saaristosta mikäli yli 10 lähtijä, matkalla oma bussi mukana). Ilm. viimeistään 31.3 KAIKKI ilmoittautumiset Mikaela Luomalle puh tai mikaela. tai Stallbacken Nauvossa Lauantaina klo Rakkauden merkeissä Ingeborg Spiik tulkitsee Eeva Kilven Piano Josefin Sundström Miksi Eeva Kilpi? Mielestäni harva runoilija pystyy kuvaamaan meitä ihmisiä samalla lämmöllä ja huumorilla kuin Eeva Kilpi. Hän kirjoittaa hyvin persoonallisesti mm rakkaudesta ja yksinäisyydestä. Eeva Kilven mukaan hänen tuotannossaan erottuu kolme pääteemaa: evakkokarjalaisuus, ihmissuhteet ja luonto. Myös feminismi on tärkeä teema. Kilven feminisminsä on empaattista ja käytännön sanelemaa. Ohjelmassani olen keskittynyt Eeva Kilven lämpimiin ja koskettaviin rakkausrunoihin. Valtaosa ohjelmasta on ruotsinkielellä, mutta sisältää myös runoja suomenkielellä. Ohjelma on noin tunnin pituinen. Nuori pianisti Josefin Sundström osallistuu soittamalla pianoa. LIPUT 20 sisältää hyvän kasviskeiton Fredag/perjantai 18.3 Nagu/Nauvo, Framnäs kl Lördag/lauantai 19.3 Korpo/Korppoo, Kommunalgården kl. 19 Söndag/sunnuntai 20.3 Houtskär/Houtskari, Vesterlid kl. 15 Fredag/perjantai 25.3 Pargas/Parainen, Brandkårshuset/VPK-talo kl.19 Söndag/sunnuntai 27.3 Iniö / Iniö, Snäckan kl. 15 NTOJA LÄNSI TURUNMAA Nagu: Brinkhaga III lägenhet 1, 3r + kök, 74 m2, hyra 552,62 / månad, vattenavgift 16 /person/månad. Stenbacken I 2 st lägenheter à 90 m2, 3 r+ kök, hyra 907,80 / månad, vattenavgift 16 /person/månad. Vi ger tilläggsinformation; Memera tel Nauvo: Brinkhaga III, rivitaloasunto 1, 3 h + keittiö, 74 m2, vuokra 552,62 /kk, vesimaksu 16 /henkilö/kk. Stenbacken I, 2 rivitaloasuntoa á 90 m2, 3 h + keittiö, vuokra 907,80 /kk, vesimaksu 16 /henkilö/kk. Jos haluat tietää enemmän, ota yhteyttä Memera tilitoimistoon, puh » BIO SYDVÄST Elokuva kertoo ruotsalaisesta muusikkolegendasta Cornelis Vreeswijkistä ja hänen mutkikkaasta elämäsen man. En röst. En legend. tään. Cornelis elokuvan musiikista suurin en film av Amir Chamdin osa on alkuperäisäänityksiä Pituus: 101 min., Elokuva on puhuttu ruotsiksi, - K 7 - Liput: 6 e ei suomenkielistä tekstitystä! Ke kl 18.30, Framnäs Tor kl.19.00, Korppoo Sun 3.4. kl.16.30, Vesterlid Varaukset viimestään Mona Hemmer Stallbacken Ingeborg Spiik on työskennellyt näyttelijänä sekä Turussa että Vaasassa ja sen jälkeen Åbolands Kulturrådin kulttuuriasiamiehenä. Ruotsinvuosien jälkeen, jonka aikana hän mm teki monologikiertueen Riksteaternissa, Ingeborg muutti takaisin juurilleen Paraisille. Josefin Sundström käy ensimmäistä vuotta Sarlinin lukiossa Paraisilla. 8 vuoden ikäisenä hän aloitti pianotuntejaan Ulla-Maija Söderlundin johdolla. Vuonna 2003 hän aloitti opiskelunsa Arkipelagin musiikki-instituutissa, jossa hän on suorittanut klassisen pianosoiton tutkintoja.., , +DOXDWNR HURRQ YDQKDVWD WDYDUDVWD WDL YDDWWHHVWD YDL KDOXDWNR NHQWLHV QLLWl OLVll" 7XOH., ,//( )UDPQlVLLQ 1DXYRQ /DXDQWDLQD NOR.HVNLYLLNNRQD NOR 0\\PllQ WDL MD RVWDPDDQ 0\\QWLSDLNDQ KLQWD RQ Φ YDUDWDDQ 7RYH 'DKOpQ SXK WDL WRYH GDKOHQ#ODQVL WXUXPDD IL

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän 2011 3 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? ILMOITUSLIITE Katso sivu 9 LänsiTurunmaalla siivotaan 6.5.2011 Lue lisää sivulta 11 " Norrbyn

Lisätiedot

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti 38 2010 7 Saa r istomer en kaupun k i Lähipalvelulautakuntien pj:t kokoontuivat Lue lisää sivulta 9 " Perinteinen yhteistyöparlamentti järjestettiin Houtskarissa Lue lisää sivulta 6 Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

Huom! " Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.!

Huom!  Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! 01 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Huom! Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! Lue lisää s. Lue lisää s. 10 atso

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN

JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN JÄRVENPÄÄHÄN RAKENNETAAN TULEVINA VUOSINA MM. RUNSAASTI UUSIA TOIMISTOTILOJA, LUE SIVULTA 15 ESITTELYSSÄ TUORE KEHITYSJOHTAJA MINNA KARHUNEN KIINNOSTAISIKO MATKA GHANAAN? LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Sen jälkeen, kun isyys iski. Rajojen ja rakkauden tasapainossa. Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11.

Sen jälkeen, kun isyys iski. Rajojen ja rakkauden tasapainossa. Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11. Viikki-Seuran tiedotuslehti 1/2013 Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11. Perinteinen viikkiläinen talvitapahtuma Latokartanon torilla kirkon kupeessa toteutuu sunnuntaina 10. helmikuuta

Lisätiedot

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus.

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus. IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen IA Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 5 2013 Raision kaupungin tiedotuslehti Yllättääkö talvi? Sivu 3 Lapsi puheeksi! Sivu 9 Joulupuu-keräyksellä

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011

PUDASJÄRVI. PUDASJÄRVI lehti PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 2.2.2011 YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN nro 5/2011 PUDASJÄRVI PUDASJÄRVI lehti 1 Entinen johtajisto kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa s. 3 Teletalossa eletty suurten

Lisätiedot

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti helmikuu 2011 39. vuosikerta Korjausavustukset Vasara ja nauloja Korjaus- ja energia-avustukset 2011 Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkistanut

Lisätiedot

Eskareille päivähoitokin koulussa

Eskareille päivähoitokin koulussa Muutimme! AVAJAISTARJOUS 14.2. asti DIGIKUVAT alk. 0,15 (min. 100 kpl) Av. ark. 10-18, la 10-16 Puh. 368 1280 www.kuvakuisma.fi Palmrothintie 2, PIRKKALA, (Citymarket Pirkkala) Pirkkalainen ILMOITTAJA:

Lisätiedot

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisio-päivät 26.-28.8. Sivu 3 KOULURUUAN TOP 3 UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 Kehitystä ja kehittynyttä Savitaipaleella Savitaipaleen kunta palkkaa elinkeinoasiamiehen kokopäiväiseen

Lisätiedot

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO 1 2015 Aurinkoinen kesä-gallup Marjiksen mainio henki hyvä me! Kesän muistilista, lue ja säilytä Elämää ulkoilmassa Nyt eletään jälleen vuoden parhaita

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60 PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Kielitaitoa: Maahanmuuttaja- naiset oppivat

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat 2015 LEIJONALEHTI 1 LEIJONALEHTI PÄHKINÄRINNE - VAPAALA - VARISTO - HÄMEENKYLÄ - RAJATORPPA - HÄMEVAARA - LINNAINEN Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat LIONS CLUB VANTAA/PÄHKINÄRINNE

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA!

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! 1 2009 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! HUVIKUMPU VAI VILLA VILLEKULLA Golfarin askel käy taukotuvalle.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 19.10.2011

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI 19.10.2011 PUDASJÄRVI YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN Viikon päästä uimaan Puikkarissa s. 3 Koulutuksella uusia välineitä työhön s. 9 -lehti nro 42 2011 PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA,

Lisätiedot