Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto Superlautakunta paljon vartijana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana"

Transkriptio

1 2 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Superlautakunta paljon vartijana ILMOITUSLIITE Katso sivu 4 Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010 Lue lisää sivulta 7 Katso sivu 9 " Folken mietteitä: Jäätalvi LänsiLänsi Turunmaalla T urun Lue lisää sivulta 3 Hyvää Pääsiäistä!

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Fridhemin asemakaava-alueen katusuunnitelma, Houtskari Ympäristölautakunta päättää asettaa Fridhemin asemakaava-alueella sijaitsevien katujen Söderlidintie, Riggontie, Tåsbergintie, Klemetsintie ja Fridhemintie katusuunnitelman nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Lausunnon antaminen vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportista Länsi-Turunmaan ympäristölautakunta päättää antaa lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportista. Seudullisen vesihuoltoyhteistyön selvitystyöstä päättäminen Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristölautakunta päättää osallistua seudullisen vesihuoltoyhtiön selvitystyöhön ehdotetun kustannusjaon mukaisesti. Selvitys Pärnäisten niemen käytöstä Ympäristölautakunnan edellisen käsittelyn jälkeen Korppoon ja Nauvon lähipalvelulautakunnat ovat antaneet kumpikin lausuntonsa Pärnäisten niemen käytöstä. Sekä Korppoon että Nauvon lähipalvelulautakuntien lausunnot ovat samansisältöisiä ja lautakunnat tuovat kantanaan esille, että lisäpysäköintipaikkojen lisäksi myös alueen muuta toimintaa tulee kehittää. Aluetta tulee kehittää enemmän tukemaan Nauvon ja Korppoon asuttujen saarien elinvoimaisuutta ja elinmahdollisuuksia. Edellisen käsittelykerran jälkeen on lisäpysäköintipaikkojen rakentamiseen löytynyt rahoitus. Lisäpysäköintipaikat rakennetaan ja rahoitetaan yhteisesti TE-keskuksen, Tiehallinnon Turun tiepiirin ja Länsi- Turunmaan kaupungin yhteisellä rahoituksella. Hankkeen toteuttaa Tiehallinnon Turun tiepiiri. Kortteleiden ja katualueen asemakaava sekä katualueen asemakaavan muutos ja kaupunginosarajan siirtäminen Koivuhaan kaupunginosassa sekä Kirkkoesplanadin katualueen osan siirtäminen Keskuspuiston kaupunginosasta Koivuhaan kaupunginosaan Paraisilla Ympäristölautakunta päättää hyväksyä julkisesti nähtäville asetettavaksi kortteleiden ja katualueen asemakaavan sekä katualueen asemakaavan muutoksen ja Koivuhaan kaupunginosarajan siirtämisen sekä Kirkkoesplanadin katualueen osan siirtämisen Keskuspuiston kaupunginosasta Koivuhaan kaupunginosaan Paraisilla. Ympäristölautakunnan vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Lautakunta hyväksyy ehdotuksen ympäristölautakunnan vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelmaksi. Uusien tiennimien vahvistaminen Korppoossa Ympäristölautakunta päättää hyväksyä loput Korppoon tiennimistä, jotka olivat nähtävinä Esittelijä muutti Kalutnäsintietä koskevaa ehdotustaan siten, että tiennimi on Kalutnäsintie aina Itä-Houtsalantielle asti. Lautakunta päätti hyväksyä jäsen Brita Söderlundin ehdotuksen Väsbyntien kirjoitustapaa koskevan muistutuksen hyväksymisestä tiennimen kirjoittamisesta muotoon Hväsbyntie (Hväsbyvägen) ja ehdotuksen, jonka mukaan Kalutnäsintien nimi on Kalutnäsintie aina Itä-Houtsalantielle asti. Lielahden koulun myynti Ympäristölautakunta päättää myydä kiinteistön Österås Katriina Mäkelälle ja Jari Vaanolalle, jotka esittivät korkeimman tarjouksen. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään Osoitteenmuutos Kurkaksen kylässä Paraisilla Ympäristölautakunta päättää muuttaa Paraisilla sijaitsevien Verkantien (Verkanvägen) ja Verkanpolun (Verkanstigen) Kurkkaksenpoluksi (Kurckasstigen). Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf:n anomus Lillholmenin käytöstä kesäteatteria varten Ympäristölautakunta päättää myöntää Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf:lle oikeuden järjestää kesäteatteriesityksiä Lillholmenin saarella Paraisilla vuosina yhdistyksen anomuksen mukaisesti. Kaupungin Nauvossa omistamille metsille laaditun metsäsuunnitelman hyväksyminen Ympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupungin metsien hakkuut ja hoidon suunnitelman laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti. Anomus Nauvossa sijaitsevan Klockarbergenin kaupunginosan korttelin 226 asemakaavan muuttamisesta Ympäristölautakunta päättää, että Nauvossa sijaitsevan Klockarbergenin kaupunginosan korttelin 226 asemakaavaa voidaan muuttaa anomuksen mukaisesti valmistelussa esitetyt suuntaviivat huomioon ottaen. Hallintosäännön ympäristölautakunnan ratkaisu- ja toimivaltaa koskevan 54 :n kohdan 3 tarkistaminen ja täydentäminen Ympäristölautakunta päättää ehdottaa seuraavaa muutosta hallintosäännön 54 :n kohtaan 3: Selityksen antaminen kaupunginvaltuuston yleisja asemakaava-asioissa tekemää päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos ympäristölautakunta katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätökseen. Alueen antaminen vuokralle Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle Nauvosta Ympäristölautakunta päättää antaa noin m2:n suuruisen alueen tilasta Lagertomten 6:141 Nauvon Prästgårdenin kylästä ( ) vuokralle Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle ajaksi Vuokra on 400 euroa. Vuokrasopimus jatkuu vuoden kerrallaan, kuitenkin enintään viiden vuoden ajan, mikäli kumpikaan osapuolista ei irtisano sopimusta viimeistään edellisvuoden lokakuuhun mennessä. Vesialueen vuokraaminen Houtskarin vierassatamasta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää vuokrata edellä mainitun noin 1,2 ha suuruisen alueen Näsbyn kalastuskunnalta kalastuskunnan yhteisestä vesialueesta vuodeksi. Tämän jälkeen vuokra-aika jatkuu vuoden kerrallaan kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, lähtövuokra on 500 euroa vuodessa.» KAUPUNGINHALLITUS Toimenpideohjelma 2010 Kaupunginhallitus saa tiedoksi ehdotuksen toimenpideohjelmaksi Ehdotus palautetaan jatkovalmisteluun. Hallinto-, talous- ja kehittämisosaston sekä palvelutoimintojen organisaatiomuutokset Kaupunginhallitus yhtyy ehdotukseen organisaatiomuutokseksi ja palauttaa asian jatkovalmisteluun. Muutokset esitetään valtuustolle toimenpideohjelmaehdotuksen yhteydessä. Vuokratuki Katapultti, Paraisten työnhakijat ry:lle Kaupunginhallitus myöntää Katapultti, Paraisten työnhakijat ry:lle euron kuukausittaisen vuokratuen vuodelle Summa maksetaan kuukausittain laskua vastaan. Esitys sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää ilmoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille, että Länsi-Turunmaan kaupunki suhtautuu myönteisesti sairaanhoitopiirin ehdottamaan perussopimuksen muutokseen. Lausunto tulevan yhteispäivystyksen hallintomallista Länsi-Turunmaan kaupunginhallitus kannattaa sairaanhoitopiirin esitystä yhteispäivystyksen järjestämisestä sairaanhoitopiirin organisaatiossa. Yhteispäivystyksen talous tulee eriyttää selkeästi sairaanhoitopiirin muusta talousarviosta. Mitä tulee mahdollisen johtokunnan perustamiseen yhteispäivystystoiminnalle, kaupunginhallitus katsoo, että sekä kielellinen että alueellinen edustus tulee kirjata johtokunnan ohjesääntöön. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muutokset hyväksytään maakuntahallituksen (267 ) tekemän ehdotuksen mukaisesti. Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n vuoden 2010 sääntömääräiseen liittokokoukseen Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat edustajat kyseiseen vuoden 2010 liittokokoukseen: Varsinaiset edustajat Henkilökohtaiset varaedustajat Markku Salonen Hanna Järvinen Stig Engman Widar Nyberg Sandra Bergqvist Anna Franck Birgitta Bröckl Andreas von Bergmann Ylilääkärin viran haettavaksi julistaminen Kaupunginhallitus päättää, että ylilääkärin virka julistetaan haettavaksi alkaen ja että rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi. Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Länsi-Turunmaan rakennusjärjestyksestä tekemän valituksen johdosta Kaupunginhallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen. Länsi-Turunmaan kaupungin poistosuunnitelma Kaupunginhallitus päättää vahvistaa pienhankintarajaksi euroa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen poistosuunnitelman.» SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Sosiaalipalveluyksikön sosiaalityöntekijän viran haettavaksi julistaminen Lautakunta päättää julistaa liitteenä olevan tehtävänkuvauksen mukaisen sosiaalipalveluyksikön ja vanhustenhuoltoyksikön sosiaalityöntekijän viran haettavaksi. Virka täytetään alkaen. Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2010 käyttösuunnitelma Lautakunta hyväksyy oheiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastuualueiden käyttösuunnitelmiksi. Lautakunta valtuuttaa osastopäällikön hyväksymään mahdolliset käyttösuunnitelmiin tarvittavat muutokset. Työterveyshuollon hinnaston hyväksyminen vuodeksi 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työterveyshuollon hinnaston vuodeksi Hinnasto tulee voimaan Kiireellisen hoidon korvaukset vuonna 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa kiireellisestä hoidosta perittävät korvaukset sekä työtapaturma- ja liikenneonnettomuuspotilaiden hoidosta perittävät korvaukset vuodeksi 2010 ehdotuksen mukaisesti. Päätös pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksun muutoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa pitkäaikaishoidon maksun laskentatavan sosiaali- ja terveysministeriön muutetun ehdotuksen mukaisesti 85 prosenttiin hoidettavan nettotuloista (vähennysten jälkeen, sosiaali- ja terveyslautakunta , 26 ) ja 42,5 prosenttiin suurempituloisen puolison laitoshoidosta yhteenlaskettujen tulojen pohjalta määräytyen. Lisäksi asiakkaan käyttövarojen on oltava vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 97 euroa kuukaudessa. Päätös tulee voimaan alkaen. Sotainvalidien etuuksien vahvistaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa lounassetelin arvon 9,20 euroon seteliä kohden ja pesulapalvelujen kustannuskaton 600 euroon vuodessa. Lisäksi sotainvalideille myönnetään oikeus yksityisten yritysten käyttämiseen siivoustyötä ja pihatöitä varten edellä kuvatulla tavalla. Lounassetelin arvon tarkistus tulee voimaan alkaen, josta lähtien lounassetelin arvo on 8,80 euroa. Etuudet koskevat sotainvalideja, joiden haitta-aste on vähintään 20 prosenttia. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla myönnettävien kuljetuspalvelujen käyttöoikeus Päätös kuljetuspalveluista tehdään lakisääteisen kuukausittaisen matkamäärän mukaan ja myönnetyt matkat voidaan käyttää kuukausirajojen yli koko jäljellä olevan kalenterivuoden aikana. Osallistuminen alueellisen yhteispäivystykseen Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausuntonaan, että 1. Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa osallistua yhteispäivystyksen suunnitteluun myös jatkossa. 2. Länsi-Turunmaan kaupunki suunnittelee siirtävänsä yöpäivystyksen uuteen yhteispäivystykseen. 3. On liian aikaista tehdä päätöksiä arki-iltojen ja viikonloppujen yhteispäivystykseen siirrettävän toiminnan laajuudesta, mutta kysymystä viikonloppupäivystysten laajuudesta tulee selvittää edelleen. 4. Länsi-Turunmaan kaupunki ei suunnittele siirtävänsä henkilökuntaa uuteen yhteispäivystykseen. 5. Länsi-Turunmaan kaupunki edellyttää kielellisten näkökohtien huomioimista yhteispäivystyksen suunnittelussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee lopullisen päätöksen päivystystoiminnan siirtämisestä alueelliseen yhteispäivystykseen sen jälkeen kuin luotettavia kustannusvertailuja on pystytty tekemään.» SIVISTYSLAUTAKUNNAN RUOTSIN- KIELINEN JAOSTO Ruotsinkielisen koulutusyksikön käyttösuunnitelma 2010 Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto merkitsi ruotsinkielisen koulutusyksikön käyttösuunnitelman tiedoksi. Koulujen pelastussuunnitelmat Paraisten kuntaalueella Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä seuraavien koulujen pelastussuunnitelmat: Malms skola, Skräbböle skola, Våno skola, Kirjala skola ja Sunnanbergs skola sekä Sarlinska skolan ja Pargas svenska gymnasium. Pelastussuunnitelmat ovat voimassa toistaiseksi. Pargas svenska gymnasiumin opetussuunnitelma Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä Pargas svenska gymnasiumin opetussuunnitelmaan tehdyt liitteen mukaiset muutokset.» KAUPUNGINVALTUUSTO Vesihuoltolaitoksen vuoden 2010 palveluhinnaston hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen vesihuoltolaitoksen palveluhinnastoksi esitetyssä muodossa. Uutta hinnastoa sovelletaan lukien. Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön tarkistaminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön tarkistamiseksi seuraavasti: Lisäys (lisäys on lihavoitu) 18 :n kohta 20 Kunnan kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus voi päättää myös kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Lisäys (lisäys on lihavoitu) 54 :n luvun I kohta 2 Päättäminen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta sekä päättäminen kaavoitushakemuksen hylkäämisestä ottaen huomioon kunnan kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma sekä kaupunginhallituksen erilliset päätökset kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Muutos 111 :n 2 momentti Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa mainittujen perusteiden lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen, jos hän on hoitanut vastaavia tehtäviä kaupungissa työsopimussuhteisena tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuuden kuukauden ajan. Tarkistettua hallintosääntöä sovelletaan lukien. Esitys sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta Kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille seuraavaa: Länsi-Turunmaan kaupunki suhtautuu myönteisesti sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen niin, että ylipaikkaisuudelta vältytään, ja kaupunki kehittää toimintaansa jatkuvasti saman tavoitteen mukaisesti. Länsi-Turunmaan kaupunki ei tässä vaiheessa pidä perussopimuksen muuttamista esitetyllä tavalla tarkoituksenmukaisena eikä sen vuoksi voi yhtyä esitykseen perussopimuksen muuttamisesta. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muutokset maakuntahallituksen (267 ) tekemän ehdotuksen mukaisesti. Länsi-Turunmaan kaupungin poistosuunnitelma Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen poistosuunnitelman. Marianna Stolzmannin ym. aloite kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamisesta Länsi-Turunmaalla Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkittiin samalla loppuun käsitellyksi.

3 MAALISKUU Folken mietteitä Jäätalvi Kun olin lapsi, sekä äidin- että isänpuoleiset isovanhempani asuivat saarissa, joihin ei ollut minkäänlaista järjestettyä yhteysliikennettä. Kesäisin kyläilimme toistemme luona veneellä, joka oli perheen ainoa ja itsestään selvä kulkuväline. Isäni äiti asui saaressa myöhemmin yksin ja käytti pientä purjevenettään aina siihen asti kunnes täytti 80. Talvisin kulkuvälineinä olivat sukset, potkukelkka tai myöhemmin mopedi. Kelirikon aikana ei voinut muuta kuin pysyä kotona luvulla saaret tyhjenivät vakinaisista asukkaista ja 1980-luvulla katosi viimeinenkin turva, kun luotsiasema lakkautettiin. SITTEN TULI PARANNUS. Kiinteitä vuoroja liikennöivien uusien yhteysalusten myötä saaristo sai uudenlaisia mahdollisuuksia. Paradoksaalista kyllä, väestökato on vain kiihtynyt yhteysalusliikenteen tultua tosissaan mukaan kuvioihin. Väestökato ei kuitenkaan ole tapahtunut liikenteen takia, vaan siitä huolimatta. Yhteysalusliikenne on ehdoton välttämättömyys ulkosaariston pysymiselle asutettuna, ilman yhteysalusliikennettä ulkosaaristolla ei olisi tulevaisuutta nyt silläkin sellainen on. Saaristolaiset eivät ole koskaan vaatineet samanlaisia palveluita kuin mantereen asukkaat, mutta kuitenkin kohtuullista palvelutasoa, sellaista, joka mahdollistaa ympärivuotisen asumisen ulkosaaristossa. On syytä muistaa, että yhteiskunta on kokenut täydellisen muutoksen ajoista, jolloin isäni äiti reivasi purjeensa. Kalastus ja pari lehmää eivät enää tätä nykyä tuo toimeentuloa saaristoon, vaan usein matkailuelinkeino, joka on täysin riippuvainen toimivasta liikenteestä. Koulukuljetusten on toimittava, kuten myös käyntien sukulaisten ja ystävien luona, terveyskeskuksessa, kaupassa ja kaikissa muissa palveluissa. Tänä vuonna kokemamme talven kaltaisia on nähty harvoin, jos koskaan aikaisemmin. Ajoittain vallitsee täysi kelirikko, ja erityisesti leutojen talvien liikenneratkaisujen varaan elinkeinonsa kehittäneet ja arkensa rakentaneet ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin. Voimme tuskin moittia niitä, jotka ovat parhaan kykynsä mukaan yrittäneet ratkaista akuutit ongelmat, heille kuuluu sen sijaan suuri kiitos. Mutta asia ei ole tällä selvä. Kaikille pitäisi olla selvää, että koko vuoden liikennebudjetista ei voida selvitä ilman lisäresursseja. Kesän ja syksyn liikenteen supistukset eivät saa eivätkä voi paikata kaikkia talven kustannuksia. Länsi-Turunmaan kaupungin ylilääkäri Erja Hellberg siirtyi eläkkeelle helmikuussa. Länsi-Turunmaan kaupunki järjesti yrittäjätilaisuuden Hotelli Strandbossa Nauvossa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom. TÄMÄ TALVI Länsi-Turunmaan saaristossa on lähettänyt liikenteestä vastaavalle valtiovallalle yksiselitteisen ja selvän viestin: Uusikaa tonnisto, pitäkää huoli siitä, että uusia lauttoja ja yhteysaluksia tilataan, ne ovat vuosi vuodelta aina vuoden vanhempia eivätkä ne kestä ikuisesti! Tilaisuudessa keskusteltiin Länsi-Turunmaalla toimivien yritysten nykytilasta ja toimintaedellytyksistä. Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom esitteli maakuntaennusteen tuloksia. Keskustelua johti apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas, ja tilaisuudessa oli läsnä myös kaupunginjohtaja Folke Öhman. Apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas. = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 5 ilmestymispäivä 1.7. aineistopäivä kl. 16 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä 2.8. kl. 16 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 10 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 9 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Superlautakunta on paljon vartijana Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelyllä. Sosiaali- ja terveyslautakuntaa voisi hyvin kutsua superlautakunnaksi: sen alaisena toimivan sosiaali- ja terveysosaston budjetti on vajaa puolet koko kaupungin budjetista, noin 40 miljoonaa euroa. Lautakunnan puheenjohtaja Kurt Kronehag on ollut mukana ajamassa yhteisiä asioitamme jo yli 30 vuotta. Matkailuyrittäjänä toimiva merikapteeni ja luotsi aloitti uransa Paraisten kunnallispolitiikassa 1970-luvulla, ensin matkailulautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa ja vuodesta 1992 lähtien valtuustossa, jossa hän istuu viidettä kauttaan. Kronehag on ollut myös Paraisten kaupunginhallituksen jäsen kahdeksan vuoden ajan ( ). Sosiaali- ja terveyslautakunnassa hän on toiminut vuodesta 2004 lähtien. KURT, SINULLA ON PITKÄ KOKE- MUS PARAISTEN KUNNALLISPOLI- TIIKASTA JA LAUTAKUNTATYÖS- KENTELYSTÄ. MIKÄ MUUTTUI UUDEN KAUPUNGIN MYÖTÄ? Paraisilla on isompana kuntana ollut tietyt rutiinit hoitaa asioita; pienemmistä kunnista tulevilla on ehkä mennyt hieman aikaa totutella tällaisen isomman kaupun- gin vaatimaan byrokratiaan. Muuten sanoisin, että lautakunta on toiminut hyvin yhteen. Välillä keskustellaan kiivaastikin, mutta asiat ovat pysyneet asioina. Meillä on myös erittäin hyvä sosiaali- ja terveysjohtaja ja erinomaiset yksikköpäälliköt, jotka ovat aktiivisia ja ottavat asioista selvää, kehuu Kurt Kronehag. Sujuva yhteistyö luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä helpottaa huomattavasti asioiden eteenpäin vientiä. MINKÄLAISIA ASIOITA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNASSA KÄ- SITELLÄÄN? Meillä on kahdenlaisia asioita: niin sanottuja yksilöasioita, jotka liittyvät yksittäisten ihmisten asioihin ja jotka ovat siksi salaisia, ja sitten niin sanottuja tavallisia asioita. Näitä tavallisia asioita onkin sitten aika liuta: esim. maksut ja taksat, päättäminen työ- ja virkasuhteisiin palkkaamisesta, toiminta, talousarvio ja taloussuunnitelmat, erikoissairaanhoito, hoitosuunnitelmat, vanhustenhuolto, lastensuojelu ja perheasiat. Sosiaali- ja terveysosasto on jaettu neljään yksikköön: sosiaalipalvelut, perheyksikkö, terveydenhuolto mukaan lukien erikoissairaanhoito sekä vanhustenhuolto, ja siksi käsittelemiemme asioiden kirjo on laaja, perusterveydenhuollosta lastensuojeluasioihin ja toimeentulotukeen ja kaikkea siltä väliltä, selvittää Kurt Kronehag. Meillä on kahdenlaisia asioita: niin sanottuja yksilöasioita, jotka liittyvät yksittäisten ihmisten asioihin ja ovat salaisia ja sitten niin sanottuja tavallisia asioita. MILTÄ KUNTA-ALUEILTA LAUTA- KUNNAN JÄSENET TULEVAT? MI- TEN JÄSENET VALITAAN? Lautakunnassa on jäseniä neljästä puolueesta (Rkp, Vasemmistoliitto, Sdp, Kokoomus) ja kaikki kunnanosat ovat myös edustettuina. Puolueet valitsevat omat edustajansa lautakuntaan. Jäsenillämme on hyvinkin erilaisia taustoja ja siitä johtuen lautakunnan kokoonpano on monipuolinen: meiltä löytyy niin nuoria kuin eläkeläisiä, alan koulutuksen omaavia ja niitä, joilla on kokemusta sosiaali- ja terveyslautakuntatyöskentelystä. KUINKA USEIN KOKOONNUTTE JA MISSÄ? Meillä on yksi kokous kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta, joten kokouksia kertyy vuodessa Olemme pyrkineet järjestämään kokouksemme eri puolilla kaupunkia ja tavoitteenamme on ollut tutustua samalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon eri kunta-alueilla. Etäkokouksia emme ole vielä järjestäneet, mutta ehkä tulevaisuudessa kokeilemme niitäkin. Kokoukset ovat pysyneet sopivan pituisina, maksimissaan 3-tuntisina, toteaa Kurt Kronehag. MIHIN ASIOIHIN SINUN MIELESTÄ- SI TULISI PANOSTAA ENEMMÄN? Valitettavasti apua tarvitaan nykyään enemmän kuin meillä on resursseja käytössä; tällä hetkellä pystymme täyttämään lain vaatimukset, mutta emme juuri enempää, huokaisee Kronehag. Panostamme jatkossa enemmän kotihoitoon ja kotisairaanhoitoon. Meillä on käynnissä pitkäjänteinen kehittämistyö erikoissairaanhoidon potilaiden kotiuttamisen nopeuttamiseksi. Kotiuttamisprosessin helpottamiseksi haemme nyt mm. kotiuttamisohjaajaa, jonka tehtävänä on potilaiden kotiuttamisen valmistelu ja toteuttaminen yhteistyössä kotipalvelun, kotisairaanhoidon, omaisten ja muiden asianosaisten osapuolten kanssa. Nopeammalla kotiuttamisella pystymme säästämään kalliista erikoissairaanhoidosta ja helpottamaan potilaiden elämää: kotona annettu hoito on huomattavasti edullisempaa ja potilaallekin mukavampaa kuin vuodeosastolla odottaminen, huomauttaa Kurt Kronehag.» Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet kaudella : Kurt Kronehag, merikapteeni, yrittäjä (puheenjohtaja, Rkp) Merja Fredriksson, asiakkuuspäällikkö (varapj., Rkp) Siv Eriksson, proviisori, yliopiston opettaja (Rkp) Gunilla Sandelin, eläkeläinen (Rkp) Bengt Backman, kunnallisneuvos (Rkp) Kaija Hilke, diplomikielenkääntäjä (Rkp) Kyösti Kurvinen, liikunnan lehtori (Rkp) Hanna Järvinen, LTK, ylilääkäri (Kok) Tapani Niemi, opettaja (Vasemm) Eskil Engström, hoitaja, eläkeläinen (Sdp) Carita Henriksson, mielenterveyshoitaja, kodinhoitaja (Sdp) Varajäsenet: Jim Willberg (Rkp) Tiina Aho-Gustafsson (Rkp) Göran Henriksson (Rkp) Staffan Sundström (Rkp) Viola Eksten (Rkp) Rea Åkerfeldt (Rkp) Petra Höglund (Rkp) Tuulikki Wahe-Rohrbach (Kok) Martin Sainio (Vasemm) Harold Henriksson (Rkp) Märta Ekholm (Sdp) Stig Engman (Sdp) on kaupunginhallituksen edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Hänen varajäsenenään toimii Nina Söderlund (Vasemmistoliitto).

5 MAALISKUU !» NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Lausuntopyyntö koskien Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristölupahakemusta hyötykäyttökelpoisten jätteiden ja ongelmajätteiden välivarastointiin kiinteistöllä Lagertomten RN:o 6:141 Nauvon Prästgårdenin kylässä Lautakunta merkitsee hakemuksen tiedoksi ja toteaa, että hakemuksessa tarkoitettu hyötykäyttökelpoisten jätteiden ja ongelmajätteiden vastaanottopiste kunta-alueella on ehdottoman välttämätön palvelutason ylläpitämiseksi Nauvossa. Hakemuksessa tarkoitettu sijainti on palvelujen kannalta hyvä, mutta siitä aiheutuu jossain määrin häiriötä läheisille asuinrakennuksille. Hakemuksessa todetaan, ettei haisevia jätteitä saa viedä välivarastoitavaksi, ja lautakunta puoltaa hakemuksen hyväksymistä sillä edellytyksellä, että tämä otetaan ehdoksi luvan myöntämiselle. Lautakunnan mukaan olisi toivottavaa, että lähimpien asuinrakennusten vastaisesti rakennetaan näkö- ja meluesteet. Luonnonkasvillisuus muodostaa jossain määrin tällaisen esteen, mutta tilanteen parantamiseksi tulisi rakentaa lisäeste. Lautakunta päättää ehdotuksen mukaisesti ja korostaa lisäksi sitä, että kyseinen kiinteistö on ahdas ja sitä tarvitaan pitkällä aikavälillä kokonaisuudessaan kaupungin varastoa varten. Hakijan tulee siksi pyrkiä löytämään sopiva sijaintipaikka, joka palvelee kuntalaisia yhtä hyvin kuin nykyinen sijainti eikä aiheuta haittaa. Anomus avustuksesta valaistusta varten, Pro Nagu rf Lautakunta päättää antaa enintään euroa lautakunnan käyttöön annetusta yhdistymisavustuksesta koirapuiston valaistukseen ja puoltaa valaistuksen rakentamista Länsi-Turunmaan kaupungin toimesta osana kaupungin valaisinverkostoa. Pyörien suojakatos Päätettiin, että lautakunta antaa euroa lautakunnan käyttöön annetuista yhdistymisvaroista tarkoitusta varten sillä edellytyksellä, että seurakunta myöntää luvan pyöräkatoksen rakentamiseen alueelleen. Lautakunta päätti lisäksi esittää toiveen rakenteiden hankkimisesta paikallisilta toimijoilta sikäli kuin se on mahdollista, koska hankinta lienee mahdollista toteuttaa tällä tavoin edullisemmin. Saaristotien nopeusrajoitukset Lautakunta vastustaa ehdottomasti sallittujen nopeusrajoituksien alentamista Saaristotiellä. Tällainen toimenpide merkitsisi yhteyksien heikkenemistä koko kaupungin alueella ja eritoten saaristoalueilla. Nopeuksien alentaminen vaikuttaisi palveluihin kielteisesti ja työmatkaliikenne vaikeutuisi. Päinvastoin nykyisiä 60 kilometrin nopeusrajoituksia pitäisi monin paikoin korottaa normaaliin 80 km:iin tunnissa. Mielipiteiden esittäminen, jätteenkuljetusten järjestäminen Länsi-Turunmaan kaupungissa Lautakunta päättää esittää seuraavaa mielipiteenään jätteenkuljetusten järjestämisestä: Lautakunnan mielestä kunnallisesti järjestetty jätteenkuljetus on kokonaisuutena hyvä toimintamalli. Jätteenkuljetukset hoidetaan Nauvon kunta-alueella tällä hetkellä erinomaisesti, ja lautakunta toivoo nykyisen jätehuoltomallin säilyvän ilman huomattavia muutoksia. Lautakunta toteaa lisäksi, että maksujärjestelmä tulee pääpiirteissään säilyttää entisellään. Lautakunta korostaa erityisesti sitä, ettei taajama-alueiden ulkopuolisille ja saarilla sijaitseville kiinteistöille saa asettaa tarpeettoman suurta, etäisyyteen perustuvaa maksua. Pensionärsklubben Festingarna Kuukausitapaaminen keskiviikkona 31 maaliskuuta klo 13 Seurakuntakodissa. Ohjelmaa Tarjoilua Arpajaiset HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: HEI KAIKKI NAUVOLAISET! Yhdistys Pro Nauvo on lupautunut koordinoimaan Olavin markkinoita Työryhmä pohtii parasta aikaa ohjelmaa ja käytännön toteutusta. Tähän tarvitsemme myös sinun ideoita. Pyrimme tekemään markkinoista kansan juhlan mihin kaikki halukkaat voivat osallistua. Olavi, joka on antanut nimensä markkinoille, oli viikinkikuningas ja eli keskiajalla. Ajanjakso joka antaa meille monta vaihtoehtoa pukeutumisen, käsityötaitojen ja ruokakulttuurin suhteen. Olemme kutsuneet keskiaika-asiantuntijan Marja Hartolan Nauvoon Majatalo Marttaan klo 17 kertomaan meille sen aikaisesta pukeutumisesta ja ruokatottumuksista. Hän tuo myös tullessaan pukuja siivittämään meidän mielikuvitusta. Tervetuloa kaikki mukaan hakemaan inspiraatiota ja tietoa keskiajasta! Ilmoittautumiset viimeistään osoitteeseen tai puhelimitse , Ann-Helen Saarinen Kevätlinnustukseen Yhdistys Pro Nagu järjestää Kevätlinnustuksen ravintola Bystrandissa, Kirjaisten kylässä, 24. huhtikuuta. Varaa päivämäärä hyvissä ajoin, niin kokoonnutaan yhteen viettämään nykyaikaista linnustusta. SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA NAGU KAPELLFÖRSAMLING JÄRJESTÄÄ Palmusunnuntai klo Yhteisvastuulounas seurakuntakodissa. Hirvipalapaisti, salaatti, leipä; kahvi ja pääsiäisleivos. Hinta 8, lapset 5-15 vuotta 3. Myyjäiset ja arpajaiset lähetystyön hyväksi. Tervetuloa! Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Kiirastorstai 1.4. klo 15 Ehtoollisjumalanpalvelus Grannaksessa, kaksik.; myös Furubon as. K & E Granström. Pitkäperjantai 2.4. klo 18 Kaksikielinen hartaushetki kirkossa, Kjell Granström. Pääsiäispäivä 4.4. klo Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Samuli Takkula. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Muita tietoja: Keräämme vaatteita yhdessä Punaisen Ristin kanssa. Ehjät ja puhtaat vaatteet saa tuoda Seurakuntatuvan verannalle to saakka. Kysymyksiin vastaa diakonissa puh King s Kids -kerho, Anu Wilders & co. Pastorinkanslia on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12, puh Myrskyluodon Martat La klo SRKtuvalla munanmaalausta! Ilmoittautumiset Marianne Palenille p Maanantaisin biljardipeliä Pallohallissa klo 11. Matka Kaarinan uimahalliin tiistaina 6.4 ja 20.4.Linja-auto lähtee klo Seobaarin luota. Matka Puutarhamessuille Turkuun perjantaina 9 p:nä huhtikuuta.linja-auto lähtee klo 8.50 Seo-baarin luota. Matka + sisäänpääsymaksu =20. Ilmoittautuminen viimeistään 7.4 Elville puh Tervetuloa mukaan kaikki, joita asia kiinnostaa, myös Sinä joka et ole mukana eläkeläisyhdistyksessä. Ma klo 18 SRK-tuvalla. Marttaillan aiheena "sisustustrendit" Tervetuloa!

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen.

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. 42 2011 2 Saaristomeren kaupunki Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. Katso sivu 4 " Vesihuoltolaitos tiedottaa: Hinnasto 2011 Lue lisää sivulta 9 Huom! Terapia-altaan

Lisätiedot

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon 42 2010 1 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon Katso sivu 3 " Saaristomme valittiin kotimaan Helmeksi Matkamessuilla Lue lisää sivulta 5 Huom! Kaupunki pyytää

Lisätiedot

Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa.

Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa. 2011 1 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku vuonna 2011 Päivähoitoyksikkö tiedottaa ILMOITUSLIITE Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 9 Leikkipuistotoiminta alkaa Paraisilla

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän 2011 3 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? ILMOITUSLIITE Katso sivu 9 LänsiTurunmaalla siivotaan 6.5.2011 Lue lisää sivulta 11 " Norrbyn

Lisätiedot

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti 38 2010 7 Saa r istomer en kaupun k i Lähipalvelulautakuntien pj:t kokoontuivat Lue lisää sivulta 9 " Perinteinen yhteistyöparlamentti järjestettiin Houtskarissa Lue lisää sivulta 6 Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Huom! Uusia kasvoja kaupungissa: Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet

Huom! Uusia kasvoja kaupungissa: Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet 2012 7 Huom! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet ILMOITUSLIITE Katso sivu 8 Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Lue lisää sivulta 4 " Saaristokaupunki sai oman

Lisätiedot

Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä.

Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä. 2010 6 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla ILMOITUSLIITE Lue lisää sivulta 7 Koulunalku lähestyy Lue lisää sivulta 9 Aktiva muuttaa Grankullankadulle Lue lisää sivulta

Lisätiedot

Huom! Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden. varalta. Maksa laskusi sähköisesti! Terapia-allasaikojen. käynnissä

Huom! Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden. varalta. Maksa laskusi sähköisesti! Terapia-allasaikojen. käynnissä 24 2013 3 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden varalta atso sivu 8 " Maksa laskusi sähköisesti! Lue lisää sivulta 10 Huom! Terapia-allasaikojen haku

Lisätiedot

Huom! " Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.!

Huom!  Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! 01 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Huom! Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! Lue lisää s. Lue lisää s. 10 atso

Lisätiedot

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa!

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa! 20 2013 1 S A A R I S T O K A U P U N K I Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Tervetuloa perhetalo Ankkuriin 12.2. kuulemaan vastauksia. Katso sivu 3 " Asumisen markkinointikampanja käynnistyy Lue lisää

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014

TILIN- PÄ TILIN ÄTÖS PÄÄTÖS 2013 2014 TILIN- PÄ TILINPÄÄTÖS ÄTÖS 2013 2014 Paraisten Kaupunki TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö... 4 3. Yleiset taloudelliset edellytykset...

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 4/2008 135 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 04.06.2008 klo 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 139 42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2013 Kuva: Mirja Rakkolainen Kansikuva: Markku Kalliomäki 2 2X TOUKOkuu 2013 Markku Kalliomäki, Kakskertaseuran puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Toimitaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot