Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto Superlautakunta paljon vartijana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille. Turunmaalla. Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010. Superlautakunta paljon vartijana"

Transkriptio

1 2 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Superlautakunta paljon vartijana ILMOITUSLIITE Katso sivu 4 Koulutuksia yrittäjille ja viljelijöille Vesihuoltolaitos tiedottaa: Palveluhinnasto 2010 Lue lisää sivulta 7 Katso sivu 9 " Folken mietteitä: Jäätalvi LänsiLänsi Turunmaalla T urun Lue lisää sivulta 3 Hyvää Pääsiäistä!

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Fridhemin asemakaava-alueen katusuunnitelma, Houtskari Ympäristölautakunta päättää asettaa Fridhemin asemakaava-alueella sijaitsevien katujen Söderlidintie, Riggontie, Tåsbergintie, Klemetsintie ja Fridhemintie katusuunnitelman nähtäville 14 vuorokauden ajaksi. Lausunnon antaminen vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportista Länsi-Turunmaan ympäristölautakunta päättää antaa lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportista. Seudullisen vesihuoltoyhteistyön selvitystyöstä päättäminen Länsi-Turunmaan kaupungin ympäristölautakunta päättää osallistua seudullisen vesihuoltoyhtiön selvitystyöhön ehdotetun kustannusjaon mukaisesti. Selvitys Pärnäisten niemen käytöstä Ympäristölautakunnan edellisen käsittelyn jälkeen Korppoon ja Nauvon lähipalvelulautakunnat ovat antaneet kumpikin lausuntonsa Pärnäisten niemen käytöstä. Sekä Korppoon että Nauvon lähipalvelulautakuntien lausunnot ovat samansisältöisiä ja lautakunnat tuovat kantanaan esille, että lisäpysäköintipaikkojen lisäksi myös alueen muuta toimintaa tulee kehittää. Aluetta tulee kehittää enemmän tukemaan Nauvon ja Korppoon asuttujen saarien elinvoimaisuutta ja elinmahdollisuuksia. Edellisen käsittelykerran jälkeen on lisäpysäköintipaikkojen rakentamiseen löytynyt rahoitus. Lisäpysäköintipaikat rakennetaan ja rahoitetaan yhteisesti TE-keskuksen, Tiehallinnon Turun tiepiirin ja Länsi- Turunmaan kaupungin yhteisellä rahoituksella. Hankkeen toteuttaa Tiehallinnon Turun tiepiiri. Kortteleiden ja katualueen asemakaava sekä katualueen asemakaavan muutos ja kaupunginosarajan siirtäminen Koivuhaan kaupunginosassa sekä Kirkkoesplanadin katualueen osan siirtäminen Keskuspuiston kaupunginosasta Koivuhaan kaupunginosaan Paraisilla Ympäristölautakunta päättää hyväksyä julkisesti nähtäville asetettavaksi kortteleiden ja katualueen asemakaavan sekä katualueen asemakaavan muutoksen ja Koivuhaan kaupunginosarajan siirtämisen sekä Kirkkoesplanadin katualueen osan siirtämisen Keskuspuiston kaupunginosasta Koivuhaan kaupunginosaan Paraisilla. Ympäristölautakunnan vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Lautakunta hyväksyy ehdotuksen ympäristölautakunnan vuoden 2010 talousarvion käyttösuunnitelmaksi. Uusien tiennimien vahvistaminen Korppoossa Ympäristölautakunta päättää hyväksyä loput Korppoon tiennimistä, jotka olivat nähtävinä Esittelijä muutti Kalutnäsintietä koskevaa ehdotustaan siten, että tiennimi on Kalutnäsintie aina Itä-Houtsalantielle asti. Lautakunta päätti hyväksyä jäsen Brita Söderlundin ehdotuksen Väsbyntien kirjoitustapaa koskevan muistutuksen hyväksymisestä tiennimen kirjoittamisesta muotoon Hväsbyntie (Hväsbyvägen) ja ehdotuksen, jonka mukaan Kalutnäsintien nimi on Kalutnäsintie aina Itä-Houtsalantielle asti. Lielahden koulun myynti Ympäristölautakunta päättää myydä kiinteistön Österås Katriina Mäkelälle ja Jari Vaanolalle, jotka esittivät korkeimman tarjouksen. Kauppahinta on euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään Osoitteenmuutos Kurkaksen kylässä Paraisilla Ympäristölautakunta päättää muuttaa Paraisilla sijaitsevien Verkantien (Verkanvägen) ja Verkanpolun (Verkanstigen) Kurkkaksenpoluksi (Kurckasstigen). Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf:n anomus Lillholmenin käytöstä kesäteatteria varten Ympäristölautakunta päättää myöntää Föreningen Teaterboulage Yhdistys rf:lle oikeuden järjestää kesäteatteriesityksiä Lillholmenin saarella Paraisilla vuosina yhdistyksen anomuksen mukaisesti. Kaupungin Nauvossa omistamille metsille laaditun metsäsuunnitelman hyväksyminen Ympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupungin metsien hakkuut ja hoidon suunnitelman laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti. Anomus Nauvossa sijaitsevan Klockarbergenin kaupunginosan korttelin 226 asemakaavan muuttamisesta Ympäristölautakunta päättää, että Nauvossa sijaitsevan Klockarbergenin kaupunginosan korttelin 226 asemakaavaa voidaan muuttaa anomuksen mukaisesti valmistelussa esitetyt suuntaviivat huomioon ottaen. Hallintosäännön ympäristölautakunnan ratkaisu- ja toimivaltaa koskevan 54 :n kohdan 3 tarkistaminen ja täydentäminen Ympäristölautakunta päättää ehdottaa seuraavaa muutosta hallintosäännön 54 :n kohtaan 3: Selityksen antaminen kaupunginvaltuuston yleisja asemakaava-asioissa tekemää päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos ympäristölautakunta katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätökseen. Alueen antaminen vuokralle Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle Nauvosta Ympäristölautakunta päättää antaa noin m2:n suuruisen alueen tilasta Lagertomten 6:141 Nauvon Prästgårdenin kylästä ( ) vuokralle Turun Seudun Jätehuolto Oy:lle ajaksi Vuokra on 400 euroa. Vuokrasopimus jatkuu vuoden kerrallaan, kuitenkin enintään viiden vuoden ajan, mikäli kumpikaan osapuolista ei irtisano sopimusta viimeistään edellisvuoden lokakuuhun mennessä. Vesialueen vuokraaminen Houtskarin vierassatamasta Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää vuokrata edellä mainitun noin 1,2 ha suuruisen alueen Näsbyn kalastuskunnalta kalastuskunnan yhteisestä vesialueesta vuodeksi. Tämän jälkeen vuokra-aika jatkuu vuoden kerrallaan kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, lähtövuokra on 500 euroa vuodessa.» KAUPUNGINHALLITUS Toimenpideohjelma 2010 Kaupunginhallitus saa tiedoksi ehdotuksen toimenpideohjelmaksi Ehdotus palautetaan jatkovalmisteluun. Hallinto-, talous- ja kehittämisosaston sekä palvelutoimintojen organisaatiomuutokset Kaupunginhallitus yhtyy ehdotukseen organisaatiomuutokseksi ja palauttaa asian jatkovalmisteluun. Muutokset esitetään valtuustolle toimenpideohjelmaehdotuksen yhteydessä. Vuokratuki Katapultti, Paraisten työnhakijat ry:lle Kaupunginhallitus myöntää Katapultti, Paraisten työnhakijat ry:lle euron kuukausittaisen vuokratuen vuodelle Summa maksetaan kuukausittain laskua vastaan. Esitys sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää ilmoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille, että Länsi-Turunmaan kaupunki suhtautuu myönteisesti sairaanhoitopiirin ehdottamaan perussopimuksen muutokseen. Lausunto tulevan yhteispäivystyksen hallintomallista Länsi-Turunmaan kaupunginhallitus kannattaa sairaanhoitopiirin esitystä yhteispäivystyksen järjestämisestä sairaanhoitopiirin organisaatiossa. Yhteispäivystyksen talous tulee eriyttää selkeästi sairaanhoitopiirin muusta talousarviosta. Mitä tulee mahdollisen johtokunnan perustamiseen yhteispäivystystoiminnalle, kaupunginhallitus katsoo, että sekä kielellinen että alueellinen edustus tulee kirjata johtokunnan ohjesääntöön. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muutokset hyväksytään maakuntahallituksen (267 ) tekemän ehdotuksen mukaisesti. Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n vuoden 2010 sääntömääräiseen liittokokoukseen Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat edustajat kyseiseen vuoden 2010 liittokokoukseen: Varsinaiset edustajat Henkilökohtaiset varaedustajat Markku Salonen Hanna Järvinen Stig Engman Widar Nyberg Sandra Bergqvist Anna Franck Birgitta Bröckl Andreas von Bergmann Ylilääkärin viran haettavaksi julistaminen Kaupunginhallitus päättää, että ylilääkärin virka julistetaan haettavaksi alkaen ja että rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi. Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Länsi-Turunmaan rakennusjärjestyksestä tekemän valituksen johdosta Kaupunginhallitus hyväksyy lausuntoehdotuksen. Länsi-Turunmaan kaupungin poistosuunnitelma Kaupunginhallitus päättää vahvistaa pienhankintarajaksi euroa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen poistosuunnitelman.» SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Sosiaalipalveluyksikön sosiaalityöntekijän viran haettavaksi julistaminen Lautakunta päättää julistaa liitteenä olevan tehtävänkuvauksen mukaisen sosiaalipalveluyksikön ja vanhustenhuoltoyksikön sosiaalityöntekijän viran haettavaksi. Virka täytetään alkaen. Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2010 käyttösuunnitelma Lautakunta hyväksyy oheiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon, sosiaalipalvelujen, perhepalvelujen, vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastuualueiden käyttösuunnitelmiksi. Lautakunta valtuuttaa osastopäällikön hyväksymään mahdolliset käyttösuunnitelmiin tarvittavat muutokset. Työterveyshuollon hinnaston hyväksyminen vuodeksi 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työterveyshuollon hinnaston vuodeksi Hinnasto tulee voimaan Kiireellisen hoidon korvaukset vuonna 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa kiireellisestä hoidosta perittävät korvaukset sekä työtapaturma- ja liikenneonnettomuuspotilaiden hoidosta perittävät korvaukset vuodeksi 2010 ehdotuksen mukaisesti. Päätös pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksun muutoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa pitkäaikaishoidon maksun laskentatavan sosiaali- ja terveysministeriön muutetun ehdotuksen mukaisesti 85 prosenttiin hoidettavan nettotuloista (vähennysten jälkeen, sosiaali- ja terveyslautakunta , 26 ) ja 42,5 prosenttiin suurempituloisen puolison laitoshoidosta yhteenlaskettujen tulojen pohjalta määräytyen. Lisäksi asiakkaan käyttövarojen on oltava vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 97 euroa kuukaudessa. Päätös tulee voimaan alkaen. Sotainvalidien etuuksien vahvistaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa lounassetelin arvon 9,20 euroon seteliä kohden ja pesulapalvelujen kustannuskaton 600 euroon vuodessa. Lisäksi sotainvalideille myönnetään oikeus yksityisten yritysten käyttämiseen siivoustyötä ja pihatöitä varten edellä kuvatulla tavalla. Lounassetelin arvon tarkistus tulee voimaan alkaen, josta lähtien lounassetelin arvo on 8,80 euroa. Etuudet koskevat sotainvalideja, joiden haitta-aste on vähintään 20 prosenttia. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain nojalla myönnettävien kuljetuspalvelujen käyttöoikeus Päätös kuljetuspalveluista tehdään lakisääteisen kuukausittaisen matkamäärän mukaan ja myönnetyt matkat voidaan käyttää kuukausirajojen yli koko jäljellä olevan kalenterivuoden aikana. Osallistuminen alueellisen yhteispäivystykseen Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausuntonaan, että 1. Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa osallistua yhteispäivystyksen suunnitteluun myös jatkossa. 2. Länsi-Turunmaan kaupunki suunnittelee siirtävänsä yöpäivystyksen uuteen yhteispäivystykseen. 3. On liian aikaista tehdä päätöksiä arki-iltojen ja viikonloppujen yhteispäivystykseen siirrettävän toiminnan laajuudesta, mutta kysymystä viikonloppupäivystysten laajuudesta tulee selvittää edelleen. 4. Länsi-Turunmaan kaupunki ei suunnittele siirtävänsä henkilökuntaa uuteen yhteispäivystykseen. 5. Länsi-Turunmaan kaupunki edellyttää kielellisten näkökohtien huomioimista yhteispäivystyksen suunnittelussa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee lopullisen päätöksen päivystystoiminnan siirtämisestä alueelliseen yhteispäivystykseen sen jälkeen kuin luotettavia kustannusvertailuja on pystytty tekemään.» SIVISTYSLAUTAKUNNAN RUOTSIN- KIELINEN JAOSTO Ruotsinkielisen koulutusyksikön käyttösuunnitelma 2010 Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto merkitsi ruotsinkielisen koulutusyksikön käyttösuunnitelman tiedoksi. Koulujen pelastussuunnitelmat Paraisten kuntaalueella Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä seuraavien koulujen pelastussuunnitelmat: Malms skola, Skräbböle skola, Våno skola, Kirjala skola ja Sunnanbergs skola sekä Sarlinska skolan ja Pargas svenska gymnasium. Pelastussuunnitelmat ovat voimassa toistaiseksi. Pargas svenska gymnasiumin opetussuunnitelma Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä Pargas svenska gymnasiumin opetussuunnitelmaan tehdyt liitteen mukaiset muutokset.» KAUPUNGINVALTUUSTO Vesihuoltolaitoksen vuoden 2010 palveluhinnaston hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen vesihuoltolaitoksen palveluhinnastoksi esitetyssä muodossa. Uutta hinnastoa sovelletaan lukien. Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön tarkistaminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön tarkistamiseksi seuraavasti: Lisäys (lisäys on lihavoitu) 18 :n kohta 20 Kunnan kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus voi päättää myös kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Lisäys (lisäys on lihavoitu) 54 :n luvun I kohta 2 Päättäminen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta sekä päättäminen kaavoitushakemuksen hylkäämisestä ottaen huomioon kunnan kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma sekä kaupunginhallituksen erilliset päätökset kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Muutos 111 :n 2 momentti Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa mainittujen perusteiden lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen, jos hän on hoitanut vastaavia tehtäviä kaupungissa työsopimussuhteisena tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuuden kuukauden ajan. Tarkistettua hallintosääntöä sovelletaan lukien. Esitys sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamisesta Kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille seuraavaa: Länsi-Turunmaan kaupunki suhtautuu myönteisesti sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen niin, että ylipaikkaisuudelta vältytään, ja kaupunki kehittää toimintaansa jatkuvasti saman tavoitteen mukaisesti. Länsi-Turunmaan kaupunki ei tässä vaiheessa pidä perussopimuksen muuttamista esitetyllä tavalla tarkoituksenmukaisena eikä sen vuoksi voi yhtyä esitykseen perussopimuksen muuttamisesta. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muutokset maakuntahallituksen (267 ) tekemän ehdotuksen mukaisesti. Länsi-Turunmaan kaupungin poistosuunnitelma Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen poistosuunnitelman. Marianna Stolzmannin ym. aloite kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamisesta Länsi-Turunmaalla Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkittiin samalla loppuun käsitellyksi.

3 MAALISKUU Folken mietteitä Jäätalvi Kun olin lapsi, sekä äidin- että isänpuoleiset isovanhempani asuivat saarissa, joihin ei ollut minkäänlaista järjestettyä yhteysliikennettä. Kesäisin kyläilimme toistemme luona veneellä, joka oli perheen ainoa ja itsestään selvä kulkuväline. Isäni äiti asui saaressa myöhemmin yksin ja käytti pientä purjevenettään aina siihen asti kunnes täytti 80. Talvisin kulkuvälineinä olivat sukset, potkukelkka tai myöhemmin mopedi. Kelirikon aikana ei voinut muuta kuin pysyä kotona luvulla saaret tyhjenivät vakinaisista asukkaista ja 1980-luvulla katosi viimeinenkin turva, kun luotsiasema lakkautettiin. SITTEN TULI PARANNUS. Kiinteitä vuoroja liikennöivien uusien yhteysalusten myötä saaristo sai uudenlaisia mahdollisuuksia. Paradoksaalista kyllä, väestökato on vain kiihtynyt yhteysalusliikenteen tultua tosissaan mukaan kuvioihin. Väestökato ei kuitenkaan ole tapahtunut liikenteen takia, vaan siitä huolimatta. Yhteysalusliikenne on ehdoton välttämättömyys ulkosaariston pysymiselle asutettuna, ilman yhteysalusliikennettä ulkosaaristolla ei olisi tulevaisuutta nyt silläkin sellainen on. Saaristolaiset eivät ole koskaan vaatineet samanlaisia palveluita kuin mantereen asukkaat, mutta kuitenkin kohtuullista palvelutasoa, sellaista, joka mahdollistaa ympärivuotisen asumisen ulkosaaristossa. On syytä muistaa, että yhteiskunta on kokenut täydellisen muutoksen ajoista, jolloin isäni äiti reivasi purjeensa. Kalastus ja pari lehmää eivät enää tätä nykyä tuo toimeentuloa saaristoon, vaan usein matkailuelinkeino, joka on täysin riippuvainen toimivasta liikenteestä. Koulukuljetusten on toimittava, kuten myös käyntien sukulaisten ja ystävien luona, terveyskeskuksessa, kaupassa ja kaikissa muissa palveluissa. Tänä vuonna kokemamme talven kaltaisia on nähty harvoin, jos koskaan aikaisemmin. Ajoittain vallitsee täysi kelirikko, ja erityisesti leutojen talvien liikenneratkaisujen varaan elinkeinonsa kehittäneet ja arkensa rakentaneet ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin. Voimme tuskin moittia niitä, jotka ovat parhaan kykynsä mukaan yrittäneet ratkaista akuutit ongelmat, heille kuuluu sen sijaan suuri kiitos. Mutta asia ei ole tällä selvä. Kaikille pitäisi olla selvää, että koko vuoden liikennebudjetista ei voida selvitä ilman lisäresursseja. Kesän ja syksyn liikenteen supistukset eivät saa eivätkä voi paikata kaikkia talven kustannuksia. Länsi-Turunmaan kaupungin ylilääkäri Erja Hellberg siirtyi eläkkeelle helmikuussa. Länsi-Turunmaan kaupunki järjesti yrittäjätilaisuuden Hotelli Strandbossa Nauvossa Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom. TÄMÄ TALVI Länsi-Turunmaan saaristossa on lähettänyt liikenteestä vastaavalle valtiovallalle yksiselitteisen ja selvän viestin: Uusikaa tonnisto, pitäkää huoli siitä, että uusia lauttoja ja yhteysaluksia tilataan, ne ovat vuosi vuodelta aina vuoden vanhempia eivätkä ne kestä ikuisesti! Tilaisuudessa keskusteltiin Länsi-Turunmaalla toimivien yritysten nykytilasta ja toimintaedellytyksistä. Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom esitteli maakuntaennusteen tuloksia. Keskustelua johti apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas, ja tilaisuudessa oli läsnä myös kaupunginjohtaja Folke Öhman. Apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas. = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 5 ilmestymispäivä 1.7. aineistopäivä kl. 16 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä 2.8. kl. 16 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 10 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 9 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Superlautakunta on paljon vartijana Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelyllä. Sosiaali- ja terveyslautakuntaa voisi hyvin kutsua superlautakunnaksi: sen alaisena toimivan sosiaali- ja terveysosaston budjetti on vajaa puolet koko kaupungin budjetista, noin 40 miljoonaa euroa. Lautakunnan puheenjohtaja Kurt Kronehag on ollut mukana ajamassa yhteisiä asioitamme jo yli 30 vuotta. Matkailuyrittäjänä toimiva merikapteeni ja luotsi aloitti uransa Paraisten kunnallispolitiikassa 1970-luvulla, ensin matkailulautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa ja vuodesta 1992 lähtien valtuustossa, jossa hän istuu viidettä kauttaan. Kronehag on ollut myös Paraisten kaupunginhallituksen jäsen kahdeksan vuoden ajan ( ). Sosiaali- ja terveyslautakunnassa hän on toiminut vuodesta 2004 lähtien. KURT, SINULLA ON PITKÄ KOKE- MUS PARAISTEN KUNNALLISPOLI- TIIKASTA JA LAUTAKUNTATYÖS- KENTELYSTÄ. MIKÄ MUUTTUI UUDEN KAUPUNGIN MYÖTÄ? Paraisilla on isompana kuntana ollut tietyt rutiinit hoitaa asioita; pienemmistä kunnista tulevilla on ehkä mennyt hieman aikaa totutella tällaisen isomman kaupun- gin vaatimaan byrokratiaan. Muuten sanoisin, että lautakunta on toiminut hyvin yhteen. Välillä keskustellaan kiivaastikin, mutta asiat ovat pysyneet asioina. Meillä on myös erittäin hyvä sosiaali- ja terveysjohtaja ja erinomaiset yksikköpäälliköt, jotka ovat aktiivisia ja ottavat asioista selvää, kehuu Kurt Kronehag. Sujuva yhteistyö luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä helpottaa huomattavasti asioiden eteenpäin vientiä. MINKÄLAISIA ASIOITA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNASSA KÄ- SITELLÄÄN? Meillä on kahdenlaisia asioita: niin sanottuja yksilöasioita, jotka liittyvät yksittäisten ihmisten asioihin ja jotka ovat siksi salaisia, ja sitten niin sanottuja tavallisia asioita. Näitä tavallisia asioita onkin sitten aika liuta: esim. maksut ja taksat, päättäminen työ- ja virkasuhteisiin palkkaamisesta, toiminta, talousarvio ja taloussuunnitelmat, erikoissairaanhoito, hoitosuunnitelmat, vanhustenhuolto, lastensuojelu ja perheasiat. Sosiaali- ja terveysosasto on jaettu neljään yksikköön: sosiaalipalvelut, perheyksikkö, terveydenhuolto mukaan lukien erikoissairaanhoito sekä vanhustenhuolto, ja siksi käsittelemiemme asioiden kirjo on laaja, perusterveydenhuollosta lastensuojeluasioihin ja toimeentulotukeen ja kaikkea siltä väliltä, selvittää Kurt Kronehag. Meillä on kahdenlaisia asioita: niin sanottuja yksilöasioita, jotka liittyvät yksittäisten ihmisten asioihin ja ovat salaisia ja sitten niin sanottuja tavallisia asioita. MILTÄ KUNTA-ALUEILTA LAUTA- KUNNAN JÄSENET TULEVAT? MI- TEN JÄSENET VALITAAN? Lautakunnassa on jäseniä neljästä puolueesta (Rkp, Vasemmistoliitto, Sdp, Kokoomus) ja kaikki kunnanosat ovat myös edustettuina. Puolueet valitsevat omat edustajansa lautakuntaan. Jäsenillämme on hyvinkin erilaisia taustoja ja siitä johtuen lautakunnan kokoonpano on monipuolinen: meiltä löytyy niin nuoria kuin eläkeläisiä, alan koulutuksen omaavia ja niitä, joilla on kokemusta sosiaali- ja terveyslautakuntatyöskentelystä. KUINKA USEIN KOKOONNUTTE JA MISSÄ? Meillä on yksi kokous kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta, joten kokouksia kertyy vuodessa Olemme pyrkineet järjestämään kokouksemme eri puolilla kaupunkia ja tavoitteenamme on ollut tutustua samalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon eri kunta-alueilla. Etäkokouksia emme ole vielä järjestäneet, mutta ehkä tulevaisuudessa kokeilemme niitäkin. Kokoukset ovat pysyneet sopivan pituisina, maksimissaan 3-tuntisina, toteaa Kurt Kronehag. MIHIN ASIOIHIN SINUN MIELESTÄ- SI TULISI PANOSTAA ENEMMÄN? Valitettavasti apua tarvitaan nykyään enemmän kuin meillä on resursseja käytössä; tällä hetkellä pystymme täyttämään lain vaatimukset, mutta emme juuri enempää, huokaisee Kronehag. Panostamme jatkossa enemmän kotihoitoon ja kotisairaanhoitoon. Meillä on käynnissä pitkäjänteinen kehittämistyö erikoissairaanhoidon potilaiden kotiuttamisen nopeuttamiseksi. Kotiuttamisprosessin helpottamiseksi haemme nyt mm. kotiuttamisohjaajaa, jonka tehtävänä on potilaiden kotiuttamisen valmistelu ja toteuttaminen yhteistyössä kotipalvelun, kotisairaanhoidon, omaisten ja muiden asianosaisten osapuolten kanssa. Nopeammalla kotiuttamisella pystymme säästämään kalliista erikoissairaanhoidosta ja helpottamaan potilaiden elämää: kotona annettu hoito on huomattavasti edullisempaa ja potilaallekin mukavampaa kuin vuodeosastolla odottaminen, huomauttaa Kurt Kronehag.» Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet kaudella : Kurt Kronehag, merikapteeni, yrittäjä (puheenjohtaja, Rkp) Merja Fredriksson, asiakkuuspäällikkö (varapj., Rkp) Siv Eriksson, proviisori, yliopiston opettaja (Rkp) Gunilla Sandelin, eläkeläinen (Rkp) Bengt Backman, kunnallisneuvos (Rkp) Kaija Hilke, diplomikielenkääntäjä (Rkp) Kyösti Kurvinen, liikunnan lehtori (Rkp) Hanna Järvinen, LTK, ylilääkäri (Kok) Tapani Niemi, opettaja (Vasemm) Eskil Engström, hoitaja, eläkeläinen (Sdp) Carita Henriksson, mielenterveyshoitaja, kodinhoitaja (Sdp) Varajäsenet: Jim Willberg (Rkp) Tiina Aho-Gustafsson (Rkp) Göran Henriksson (Rkp) Staffan Sundström (Rkp) Viola Eksten (Rkp) Rea Åkerfeldt (Rkp) Petra Höglund (Rkp) Tuulikki Wahe-Rohrbach (Kok) Martin Sainio (Vasemm) Harold Henriksson (Rkp) Märta Ekholm (Sdp) Stig Engman (Sdp) on kaupunginhallituksen edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Hänen varajäsenenään toimii Nina Söderlund (Vasemmistoliitto).

5 MAALISKUU !» NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Lausuntopyyntö koskien Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ympäristölupahakemusta hyötykäyttökelpoisten jätteiden ja ongelmajätteiden välivarastointiin kiinteistöllä Lagertomten RN:o 6:141 Nauvon Prästgårdenin kylässä Lautakunta merkitsee hakemuksen tiedoksi ja toteaa, että hakemuksessa tarkoitettu hyötykäyttökelpoisten jätteiden ja ongelmajätteiden vastaanottopiste kunta-alueella on ehdottoman välttämätön palvelutason ylläpitämiseksi Nauvossa. Hakemuksessa tarkoitettu sijainti on palvelujen kannalta hyvä, mutta siitä aiheutuu jossain määrin häiriötä läheisille asuinrakennuksille. Hakemuksessa todetaan, ettei haisevia jätteitä saa viedä välivarastoitavaksi, ja lautakunta puoltaa hakemuksen hyväksymistä sillä edellytyksellä, että tämä otetaan ehdoksi luvan myöntämiselle. Lautakunnan mukaan olisi toivottavaa, että lähimpien asuinrakennusten vastaisesti rakennetaan näkö- ja meluesteet. Luonnonkasvillisuus muodostaa jossain määrin tällaisen esteen, mutta tilanteen parantamiseksi tulisi rakentaa lisäeste. Lautakunta päättää ehdotuksen mukaisesti ja korostaa lisäksi sitä, että kyseinen kiinteistö on ahdas ja sitä tarvitaan pitkällä aikavälillä kokonaisuudessaan kaupungin varastoa varten. Hakijan tulee siksi pyrkiä löytämään sopiva sijaintipaikka, joka palvelee kuntalaisia yhtä hyvin kuin nykyinen sijainti eikä aiheuta haittaa. Anomus avustuksesta valaistusta varten, Pro Nagu rf Lautakunta päättää antaa enintään euroa lautakunnan käyttöön annetusta yhdistymisavustuksesta koirapuiston valaistukseen ja puoltaa valaistuksen rakentamista Länsi-Turunmaan kaupungin toimesta osana kaupungin valaisinverkostoa. Pyörien suojakatos Päätettiin, että lautakunta antaa euroa lautakunnan käyttöön annetuista yhdistymisvaroista tarkoitusta varten sillä edellytyksellä, että seurakunta myöntää luvan pyöräkatoksen rakentamiseen alueelleen. Lautakunta päätti lisäksi esittää toiveen rakenteiden hankkimisesta paikallisilta toimijoilta sikäli kuin se on mahdollista, koska hankinta lienee mahdollista toteuttaa tällä tavoin edullisemmin. Saaristotien nopeusrajoitukset Lautakunta vastustaa ehdottomasti sallittujen nopeusrajoituksien alentamista Saaristotiellä. Tällainen toimenpide merkitsisi yhteyksien heikkenemistä koko kaupungin alueella ja eritoten saaristoalueilla. Nopeuksien alentaminen vaikuttaisi palveluihin kielteisesti ja työmatkaliikenne vaikeutuisi. Päinvastoin nykyisiä 60 kilometrin nopeusrajoituksia pitäisi monin paikoin korottaa normaaliin 80 km:iin tunnissa. Mielipiteiden esittäminen, jätteenkuljetusten järjestäminen Länsi-Turunmaan kaupungissa Lautakunta päättää esittää seuraavaa mielipiteenään jätteenkuljetusten järjestämisestä: Lautakunnan mielestä kunnallisesti järjestetty jätteenkuljetus on kokonaisuutena hyvä toimintamalli. Jätteenkuljetukset hoidetaan Nauvon kunta-alueella tällä hetkellä erinomaisesti, ja lautakunta toivoo nykyisen jätehuoltomallin säilyvän ilman huomattavia muutoksia. Lautakunta toteaa lisäksi, että maksujärjestelmä tulee pääpiirteissään säilyttää entisellään. Lautakunta korostaa erityisesti sitä, ettei taajama-alueiden ulkopuolisille ja saarilla sijaitseville kiinteistöille saa asettaa tarpeettoman suurta, etäisyyteen perustuvaa maksua. Pensionärsklubben Festingarna Kuukausitapaaminen keskiviikkona 31 maaliskuuta klo 13 Seurakuntakodissa. Ohjelmaa Tarjoilua Arpajaiset HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: HEI KAIKKI NAUVOLAISET! Yhdistys Pro Nauvo on lupautunut koordinoimaan Olavin markkinoita Työryhmä pohtii parasta aikaa ohjelmaa ja käytännön toteutusta. Tähän tarvitsemme myös sinun ideoita. Pyrimme tekemään markkinoista kansan juhlan mihin kaikki halukkaat voivat osallistua. Olavi, joka on antanut nimensä markkinoille, oli viikinkikuningas ja eli keskiajalla. Ajanjakso joka antaa meille monta vaihtoehtoa pukeutumisen, käsityötaitojen ja ruokakulttuurin suhteen. Olemme kutsuneet keskiaika-asiantuntijan Marja Hartolan Nauvoon Majatalo Marttaan klo 17 kertomaan meille sen aikaisesta pukeutumisesta ja ruokatottumuksista. Hän tuo myös tullessaan pukuja siivittämään meidän mielikuvitusta. Tervetuloa kaikki mukaan hakemaan inspiraatiota ja tietoa keskiajasta! Ilmoittautumiset viimeistään osoitteeseen tai puhelimitse , Ann-Helen Saarinen Kevätlinnustukseen Yhdistys Pro Nagu järjestää Kevätlinnustuksen ravintola Bystrandissa, Kirjaisten kylässä, 24. huhtikuuta. Varaa päivämäärä hyvissä ajoin, niin kokoonnutaan yhteen viettämään nykyaikaista linnustusta. SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA NAGU KAPELLFÖRSAMLING JÄRJESTÄÄ Palmusunnuntai klo Yhteisvastuulounas seurakuntakodissa. Hirvipalapaisti, salaatti, leipä; kahvi ja pääsiäisleivos. Hinta 8, lapset 5-15 vuotta 3. Myyjäiset ja arpajaiset lähetystyön hyväksi. Tervetuloa! Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Kiirastorstai 1.4. klo 15 Ehtoollisjumalanpalvelus Grannaksessa, kaksik.; myös Furubon as. K & E Granström. Pitkäperjantai 2.4. klo 18 Kaksikielinen hartaushetki kirkossa, Kjell Granström. Pääsiäispäivä 4.4. klo Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Samuli Takkula. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Muita tietoja: Keräämme vaatteita yhdessä Punaisen Ristin kanssa. Ehjät ja puhtaat vaatteet saa tuoda Seurakuntatuvan verannalle to saakka. Kysymyksiin vastaa diakonissa puh King s Kids -kerho, Anu Wilders & co. Pastorinkanslia on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12, puh Myrskyluodon Martat La klo SRKtuvalla munanmaalausta! Ilmoittautumiset Marianne Palenille p Maanantaisin biljardipeliä Pallohallissa klo 11. Matka Kaarinan uimahalliin tiistaina 6.4 ja 20.4.Linja-auto lähtee klo Seobaarin luota. Matka Puutarhamessuille Turkuun perjantaina 9 p:nä huhtikuuta.linja-auto lähtee klo 8.50 Seo-baarin luota. Matka + sisäänpääsymaksu =20. Ilmoittautuminen viimeistään 7.4 Elville puh Tervetuloa mukaan kaikki, joita asia kiinnostaa, myös Sinä joka et ole mukana eläkeläisyhdistyksessä. Ma klo 18 SRK-tuvalla. Marttaillan aiheena "sisustustrendit" Tervetuloa!

6 6!» HOUTSKARIN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Lausunto koskien Houtskarin sosiaalityöntekijän viran uuttaa sijaintipaikkaa Houtskarin lähipalvelulautakunta toteaa, että kyseisen viran sijaintipaikka on ollut Houtskari ja yhdistymissopimuksen mukaisesti viran tulisi pysyä Houtskarissa. Lautakunta voi hyväksyä viran tilapäisen siirtämisen Paraisille, mutta edellyttää Houtskarin ottamista huomioon täytettäessä vapautuneita virkoja tulevaisuudessa. Saariston sosiaalityöntekijät Lähipalvelulautakunta korostaa olevan erityisen tärkeää, että sosiaalityöntekijä säilytetään Korppoossa ainakin niin kauan kuin Houtskarissa ei ole sosiaalityöntekijää. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jatkaa Korppoon sosiaalityöntekijän työsuhdetta asti. Jätteenkuljetusten järjestäminen Länsi-Turunmaan kaupungissa, mielipiteiden esittäminen Houtskarin lähipalvelulautakunta haluaa esittää seuraavat mielipiteet: Lautakunnan mielestä kunnan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä toimii periaatteessa hyvin Houtskarin kunnanosassa. Lautakunta kyseenalaistaa kuitenkin vyöhykejakoon pohjautuvan hinnoittelun. Kaupunki on muutoin periaatteessa noudattanut periaatetta, jonka mukaan palveluista perittävät maksut ovat samat kaikille kuntalaisille eri kunnanosissa. Vyöhykepohjainen järjestelmä ei saa merkitä sitä, että syrjäisillä seuduilla asuvat kuntalaiset maksavat enemmän huonommasta palvelusta. Lautakunta kyseenalaistaa myös sen, että maksujen suuruuden vahvistaa jäteyhtiö eikä kaupunki, jonka tulisi ne vahvistaa. Paperinkeräyspisteiden poistaminen Houtskarista Lähipalvelulautakunta vastustaa paperinkeräysastioiden poistamista Houtskarista. Muutokset merkitsevät palvelujen tuntuvaa heikkenemistä Houtskarissa. Paperinkeräyspaikkojen määrä laskee 14:stä yhteen! Jos käytössä on vain yksi (1) paperinkeräysastia, joka sekin on lisäksi käytettävissä ainoastaan yhtenä päivänä viikossa, halu ja mahdollisuudet jätteiden lajitteluun vähenevät ja sekajätteen määrä lisääntyy. Lajittelun puolesta tehty monivuotinen tiedotus- ja valistustyö valuu hukkaan. Jotta paperinkeräys täyttää tehtävänsä Houtskarissa, tarvitaan lajitteluaseman keräysastian lisäksi vähintään kaksi muuta keräyspistettä, toinen Näsbyhyn ja toinen Houtskarin pohjoiseen keskustaan, esimerkiksi Björköhön. Lautakunta lähettää kirjelmän yhtiölle. Lauttojen aikataulut Lautakunta toistaa vielä ehdotuksensa talviaikataulun poistamisesta ja lauttojen liikennöinnistä kevät- ja syysaikataulun mukaisesti koko talvikauden ajan. Lautakunta huomauttaa lisäksi, että myös tilapäisten aikataulujen tulee olla saatavilla painettuina. Nykyisin aikataulut julkaistaan verkossa, mutta tiedot eivät ole likipitäenkään kaikkien käytettävissä sitä kautta. Tiehallinnon Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Houtskarin lähipalvelulautakunta vastustaa nopeusrajoituksen laskemista Saaristotiellä. Yleinen nopeuden laskeminen 70 kilometriin tunnissa lisäisi huomattavasti vaarallisten ohitusten riskiä. Linja-autojen ja lauttojen aikatauluja olisi pakko muuttaa. Matka-ajat eritoten saaristoon ja saaristosta pois pitenisivät entisestään ja jo nyt hankalat yhteydet vaikeutuisivat edelleen. Vastuualueen lähipalvelut käyttösuunnitelma, Houtskari Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksyneen :ssä 22 lähipalveluiden vastuualueen käyttösuunnitelman. Kaupunginlakimies hyväksyy mahdolliset käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset. Lausuntopyyntö hankkeesta Kulturstigar till Houtskär Lautakunnan mielestä ehdotus on tukemisen arvoinen aloite. Jos hanke toteutuu, se täyttää Houtskarissa pitkään olleen virkistys- ja informaatiotarpeen. Houtskarin kuituverkon toteuttaminen Houtskarin lähipalvelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa: Houtskarin lähipalvelulautakunta on tyrmistynyt saariston sijoittamisesta samaan maksuluokkaan Suomen taajamakuntien kanssa ja erittäin huolestunut niistä seurauksista, joita tällä luokituksella voi olla valtion tuleviin päätöksiin. Tästä huolimatta Houtskarin lähipalvelulautakunnan mielestä laajakaistahankkeen toteutuminen on erittäin tärkeää Houtskarille. Houtskarin lähipalvelulautakunta vaatii siksi, että kaupunginhallitus varmistaa Houtskarin laajakaistahankkeen toteutuksen rahoituksen myös siinä tapauksessa, että kunnan maksuosuus on 33 %. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: HOUTSKARIN OSASTO Ensiapukurssi pienten lasten vanhemmille SPR järjestää ensiavun peruskurssin vanhemmille lauantaina 17. huhtikuuta Träskin koululla klo (aika voi vielä vähän muuttua). Ensiavun perustaidot voivat olla elintärkeät onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa! Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 7. huhtikuuta Henrika Söderqvistille, puh , tai Petra Öhmanille, puh Kurssin hinta on 30 (osaston jäsenille 20 ). Enintään 15 osallistujaa. Haiti-keräys Haiti-keräys tuotti 1 068,19 euroa! Suurkiitos kaikille rahaa lahjoittaneille ja kaikille itse keräyksessä auttaneille, erityisesti SPR:n ystäville! SPR on lähettänyt Haitiin mm. avustustyöntekijöitä, kenttäsairaalan, liikkuvan klinikan, vedenpuhdistusyksiköitä, lääkintätarvikkeita, telttoja ja muita välttämättömyystarvikkeita. SPR auttaa myös Chilen maanjäristyksen uhreja. Houtskarin osastolla ei ole nyt kierrossa keräyslippaita, mutta halukkaat voivat antaa avustuksen yhdistyksen tilille nro , viestiksi Chile. Katso myös SPR:n verkkosivut www. redcross.fi; sivuilta saat lisää tietoa siitä, miten voit antaa apua ja miten rahat käytetään. VUOSIKOKOUS Houtskärs Ungdomsförening rf pitää vuosikokouksen perjantaina 9. huhtikuuta 2010 klo 19 Vesterlidissä. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus PÄÄSIÄISTANSSIT Tervetuloa pääsiäistansseihin Houtskarin Vesterlidiin perjantaina 2. huhtikuuta klo Orkesterina toimii Rainfall. Järjestäjä: HUF NÄSBYN KALASTUSKUNTA/OSAKASKUNTA (Näsby fiskelag/delägarlag) kutsutaan vuosikokoukseen keskiviikkona 31. maaliskuuta klo Houtskärs Gästgifveriin. Sääntömääräiset asiat. Pöytäkirja on nähtävillä esimies Ulf Östermanin luona huhtikuuta. Houtskari Hallitus HOUTSKARIN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ Saaristosäästöpankki Oy:n omistavat Houtskarin, Korppoon ja Nauvon säästöpankkisäätiöt. Säätiö jakaa vuosittain avustuksia hakemusten mukaisesti. Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on edistää säästämistä ja tukea kotiseutua sekä vaalia säästöpankkitoiminnan perinteitä Houtskarin alueella. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan mm. jakamalla avustuksia ja antamalla lahjoituksia sekä tukemalla taloudellisesti säästämistä edistävää työtä ja tutkimusta. Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille, joilla on toimintaa Houtskarissa. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään tai jätetään 31. maaliskuuta 2010 mennessä säätiön asiamiehelle Carola Åkerbergille osoitteeseen Houtskarin säästöpankkisäätiö, Näsby, Houtskari. Carola Åkerberg vastaa myös mahdollisiin tiedusteluihin, puh Houtskarin säästöpankkisäätiön hallitus Stipendit Houtskarin alueella asuville nuorille Matilda Lindbergin säätiön varoista jaetaan stipendejä nuorille houtskarilaisille opiskelijoille. Kirjallinen hakemus jätetään Saaristosäästöpankin konttoriin Houtskariin 31. maaliskuuta 2010 mennessä. Älä unohda mainita hakemuksessasi opiskelupaikkaasi ja pankkiyhteyttäsi. Matilda Lindbergin säätiön hallitus HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA Seurakunnan virasto on avoinna tiistaisin klo 10 14, muina aikoina sopimuksen mukaan. Kanslian puh S-posti: Osoitteemme on Houtskarin kappeliseurakunta, Näsby, Houtskari. vt. kappalainen Harry S. Backström, puh , s-posti: vt. diakonissa Hillevi Stenvall, vastaanotto tiistaisin klo 11 13, puh tai vt. kanttori Dolores Frisk-Eriksson, puh taloudenhoitaja Regina Sjövall, puh , s-posti: vahtimestari Jan-Olof Lindfors, puh kirkko, puh MESSU TAI SANAJUMALANPALVELUS JOKA SUNNUNTAI KLO 11 Pääsiäisen ohjelma Palmusunnuntaina Perhejumalanpalvelus ja ehtoollinen klo 11, mukana pyhäkoululaiset Kiirastorstaina 1.4. Ehtoollinen Fridhemissä klo Kiirastorstaina 1.4. Ehtoollismessu kirkossa klo Pitkäperjantaina 2.4. Sanajumalanpalvelus klo 11.00, mukana Mariakuoro Pääsiäispäivänä 4.4. Sanajumalanpalvelus klo 11.00, mukana Mariakuoro Toisena pääsiäispäivänä 5.4. Suomenkielinen sanajumalanpalvelus klo HUOM! UUDET PUHELINNUMEROMME 1. HUHTIKUUTA 2010 ALKAEN: Seurakunnan virasto Kappalainen Kanttori Diakonissa Vahtimestari Taloudenhoitaja Verkkosivustomme osoitteet ovat: HOUTSKARIN METSÄNOMISTAJAT Länsi-Turunmaan kaupunki haluaa ostaa esimerkiksi kuusen, lepän, raidan tai koivun runkopuuta tai muuta haketukseen soveltuvaa puuta Träskin ja Näsbyn hakelämpölaitoksiin. Mittaus tehdään yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa, ja puutavaran ostaja on Länsi- Turunmaan kaupunki. Lisätietoja antavat Joakim Enckell, puh , Roger Tengström, puh , ja Greger Brinkén, puh

7 MAALISKUU ! NORRSKATAN KYLÄTOIMIKUNTA RY pitää vuosikokouksen lauantaina 17. huhtikuuta 2010 klo Norrskatan koululla. Sääntömääräiset asiat. Vanhat ja uudet jäsenet tervetuloa! Hallitus KORPO PENSIONÄRER RF HUHTIKUUN kuukausitapaaminen pidetään KOMMUNALGÅRDENISSA tiistaina 13. huhtikuuta 2010 klo Norrskatan-tapaaminen toteutuu syyskuussa ja palaamme siihen asiaan myöhemmin. Huhtikuussa saamme vieraaksi eläkeläisliiton kuntoiluvastaavan Kitty Seppälän, joka näyttää ja kertoo meille monista hyödyllisistä asioista. Tavalliseen tapaan yhdessäoloa ja kahvitarjoilu. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! Hallitus KORPPOON BETANIA-SEURAKUNTA TOIVOTTAA TERVETULLEEKSI seuraaviin tilaisuuksiin: Rukouspiiri maanantaisin klo 19 Lyktanissa Betanian kokoontumiset: - Lasten kokoontuminen: keskiviikkoisin klo (4 6-vuotiaat) - Ala-asteikäisten kokoontuminen: perjantaisin klo Yläasteikäisten kokoontuminen: perjantaisin klo Lauantaina 27. maaliskuuta klo kokoontuminen Betaniassa ( nyyttikestit sanan, sävelen ja tarjoilun kera). Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan tai kuuntelemaan! Lauantaina 17. huhtikuuta klo ja sunnuntaina 18. huhtikuuta klo kokoontuminen Betaniassa. Vieraana Seth Jacobson Maarianhaminasta. Betania-seurakunta, puh Yhteyshenkilö Maj Ekqvist, puh MUOTINÄYTÖS Kevään muotinäytös Korppoon Kommunalgårdenissa klo Paraislaiset yritykset esittelevät ja myyvät kevään ja kesän vaatemuotia. Arpajaiset ja kahvitarjoilu, kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita! Korpo Marthaförening rf MARTTOJEN KOKOUS Marttojen kokous Majel Johanssonin luona Wattkastissa klo KORPPOON KALASTUSALUEEN VUOSIKOKOUS pidetään ravintola Hjalmars issa, Korppoo, torstaina klo Valtakirjojen tarkastus ja kahvi Kokouksessa käsitellään varsinaiset vuosikokousasiat, päätetään ohjesääntöjen muutoksista ja kuhaverkkoja koskevasta 43 mm solmuvälisäännöksestä sekä vedenomistajille maksettavista kalavedenhoitoja viehekalastusmaksutuloista. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä / Åbolands Fiskarförbund puh. (02) Yllämainitun kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Länsiturunmaan kaupungissa / Korppoon aluekonttorissa viikoilla Hallitus!»» KORPPOON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA INIÖN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Korppoon keskustan suunnittelu Lähipalvelulautakunta päätti, että rakennetaan jalkakäytävä (tai korotettu pyörätie ja jalkakäytävä) pysäköintialueen reunan myötäisesti torille. Torin ruudut sijoitetaan siten, että torin reunat jätetään vapaiksi osoittamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylää. Tori ympäristöineen on monien koululaisten käyttämä läpikulkureitti, ja selkeästi erottuvat jalkakäytävät ovat siksi tarpeen. Torin huoltorakennus suunnitellaan rakennettavaksi esikuntatalon tyyliin. VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller epost: Iniön keskitettyjen vesi- ja viemäriratkaisujen suunnitteleminen Lautakunta merkitsi informaation tiedoksi ja päätti kutsua koolle yleisölle suunnatun tiedotustilaisuuden sekä samalla selvittää kiinnostusta keskitettyjä vesi- ja/tai jätevesiratkaisuja kohtaan Iniössä. Lautakunta merkitsi myös tiedoksi Janne Gröningin Green Islands -hankkeesta antaman informaation. Iniön terveysaseman palvelut Terveydenhoitopalvelujen tulee olla saatavilla kaikkina arkipäivinä ympärivuotisesti. Paikkakunnan vanhustenhuollossa työskentelevän henkilöstön, jolla on sairaanhoitokoulutus, tulee tarvittaessa toimia sijaisena terveydenhoitajan vapaiden ja muiden poissaolojen aikana. Ellei sijaisjärjestelyjä voida kesäajan pidempien vapaiden aikana hoitaa yhteistyössä paikkakunnan vanhustenhuollon kanssa, kysymys tulee ratkaista muulla tavoin. Lautakunta ehdottaa, että informaatiota saatavilla olevista palveluista parannetaan, eritoten terveystalon puhelinvastaajan ja Internetissä olevan tiedon osalta. Kelirikkoajan liikenne Iniössä Lautakunta esittää, että kerran viikossa järjestettävä liikenne on aivan liian vähän. Liikenne tulee järjestää tavalla tai toisella siten, että kaikilla asukkailla on mahdollisuus päästä saarilta ja saarille useamman kerran viikossa myös talvisissa olosuhteissa. Lähipalvelulautakunta ehdottaa, että Länsi- Turunmaan kaupunki korostaa edunvalvonnassaan voimakkaasti tätä epäkohtaa. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: KARIUS OCH BAKTUS Snäckanissa esitetään tiistaina klo hammaspeikkonäytelmä KARIUS och BAKTUS. Kesto: 40 min. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Vapaa pääsy. Järjestäjät: Iniön koulu, Iniön päiväkoti ja Folkhälsan INIÖ UF Snäckanissa järjestetään keskiviikkoisin ja perjantaisin hip hop -kurssi, kurssi alkaa keskiviikkona Kurssi on tarkoitettu 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille, joten myös lasten vanhemmat ovat tervetulleita mukaan. Vaatetus: sisätossut ja treenivaatteet Ajat: keskiviikkoisin klo ja perjantaisin klo Lisätietoja antaa Ramona Nygård, puh INIÖN KIRKKO Kiirastorstai: ehtoollisjumalanpalvelus klo Pitkäperjantai: sanajumalanpalvelus klo Pääsiäispäivä: messu klo Toinen pääsiäispäivä: sanajumalanpalvelus klo PUNT, PARAINEN 7 9-luokkalaiset Maanantai-torstai klo Lauantaisin (27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 29.5.) LYAN, NAUVO Tiistaisin klo , 6-luokkalaiset -> 18-vuotiaat Keskiviikkoisin klo , 6-luokkalaiset -> 18-vuotiaat Perjantaisin klo 18 23, vuotiaat (suljettu 2.4., 30.4.) Päättäjäiset NAUVO Keskiviikkoisin klo , 1 3-luokkalaiset klo , 4 6-luokkalaiset Ohjaaja: Jessica Karlsson LÄNSI-TURUNMAAN NUORISOTALOT HÄFTIGA TRÄFFEN Kerho 4 6-luokkalaisille. Joka toinen torstai Lyanissa Framnäsissä klo , 8.4., 22.4., 6.5. Lukukausimaksu 10 Ohjaaja: Jessica Karlsson GLUGGEN, KORPPOO Tiistaisin klo 13 18, 3-luokkalaiset -> Perjantaisin klo 18 23, 6-luokkalaiset -> Ohjaaja: Jani Walldén LÄNSI-TURUNMAAN PALLOILUKERHOT KORPPOO Keskiviikkoisin klo , 5 6-luokkalaiset Torstaisin klo luokkalaiset viikoilla 4, 6, 10, 12, 14, luokkalaiset viikoilla 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Ohjaaja: Jani Walldén HOUTSKARI Torstaisin klo , 1 3-luokkalaiset klo , 4 6-luokkalaiset klo , yläkoululaiset Ei kerhoa Ohjaaja: Kalle Jansson TIEDOTE VILJELIJÖILLE Lähipalvelulautakunta ehdottaa myös, että kaupunki luo valmiuden jääteistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen olosuhteiden salliessa jääteiden aurauksen. Kyseeseen voisi tulla tiekunnille tai kyläyhdistyksille maksettava korvaus. Lautakunta merkitsi tiedoksi Christjan Branderin informaation nykytilasta. Vuoden päätukihakemus tulee jättää maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään perjantaina Tukihakukoulutus järjestetään kaupungintalolla Paraisilla klo (ilmoittautumiset Dina Häyrylle). Tukihaun aikana maaseutusihteerit tavoittaa aluekonttoreista seuraavasti: Sussi Rehnström, puh Nauvossa ti ja 27.4., pe Houtskarissa to ja Muina aikoina normaalisti toimistossaan Korppoossa. Dina Häyry, puh Iniössä klo 9.30 alkaen jolloin myös Anders B. Abrahamsson (puh ) Suomen Talousseurasta on paikalla. Muina aikoina normaalisti toimistossaan Paraisilla. YRITYSVEROTUS: Miten verotili toimii? Keskiviikkona klo , kaupungintalo, 3:s kerros, Parainen Länsi-Suomen verovirasto (yritysverotoimisto) järjestää yhteistyössä Länsi-Turunmaan kehittämisosaston kanssa yrittäjille ja tilitoimistoille suunnatun te lan yritysverotuksesta. Laki verotilistä astui voimaan ja muutti verojen maksatus- ja palautuskäytäntöä. Tilaisuudessa verottaja kertoo käytännön kokemuksistaan laista sekä asiakkaiden yleisimmistä kysymyksistä. Tilaisuus on kaksikielinen. Illan ohjelma: Te lan avaus, Karl-Henrik Stuns Ensimmäiset kokemukset verotilistä Camilla Johansson ja Susanna Siltanen Sähköinen veroilmoitus Kahvitauko Mitä uutta arvonlisäverotuksessa Kysymyksiä ja vastauksia Jos ilmoittaudut verovirastolle voit myös esittää yritysverotuksesta kysymyksiä, joihin illan aikana vastataan. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen mennessä sähköpostitse tai tai puhelimitse

8 8 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköpost: LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURA- KUNTA, PARAISTEN KIRKKO la klo Candomino-kuoron konsertti O Crux, johtaa Esko Kallio su klo 12 Palmusunnuntain messu J.Kopperoinen, T. Satomaa, A-L Kopperoinen ti klo 20 Iltakirkko K.Saloniemi, T. Satomaa to 1.4. klo 20 Kiirastorstain messu Agricola-kappelissa J.Kopperoinen, T. Satomaa, Kirkkokuoro pe 2.4. klo 15 Jeesuksen kuolinhetken rukoushetki K.Saloniemi, J.Kopperoinen, T. Satomaa, Kirkkokuoro la 3.4. klo 22 Pääsiäisyön messu J.Kopperoinen, T.Satomaa, lauluyhtye Hunajakuu su 4.4. klo 10 Pääsiäisen perhekirkko J.Kopperoinen, saarna: K.Saloniemi, T.Satomaa trumpetti: S.Hakkarainen ma 5.4. klo 12 II. Pääsiäispäivän messu J. Kopperoinen, R. Rautakoski ke 7.4. klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa su klo 12 Sanajumalanpalvelus K.Saloniemi, T. Satomaa su klo 12 Messu J.Kopperoinen su klo 16 Kahvikonsertti lähetystyön hyväksi seurakuntakodilla Mukana Timangi-kuoro ke klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa Perinteinen Palmusunnuntain konsertti Paraisten kirkossa jo lauantai-iltana 27.3 Lauantaina 27.3 klo 18 esiintyy Espoon nuorisokuoro Candomino Paraisten kirkossa. Candomino on vuonna 1967 perustettu n. 25 laulajasta koostuva nuorisokuoro. Nimensä kuoro on saanut latinan kielen sanoista Cantate Domino Laulakaa Herralle. Kuoron toiminta-ajatuksena on alusta asti ollut nuorison musiikkiharrastuksen edistäminen ja kuorolaulun tason kohottaminen. Kuoron menestys perustuu määrätietoiseen harjoitukseen ja kuoron jäsenten jatkuvaan koulutukseen. Saamme siis kuulla korkeatasoista kuorolaulua! Candomino konsertoi säännöllisesti Suomessa ja ulkomailla. Heinäkuussa 2010 kuoro osallistuu kilpailuun kuorofestivaaleilla Sveitsin Neuchatelissa. Kuoroa johtaa vuodesta 2005 lähtien musiikin maisteri Esko Kallio. Urkurina toimii Miikka Lehtoaho. Konsertissa kuullaan m.m. B. Johanssonin Missa a quattro voci, J. Sibeliuksen Soi kunniaksi Luojan, Madetojan Psalmi 104 ja 121 sekä Palestrinaa ja Frescobaldia. Konsertti kuuluu Paraisten seurakuntayhtymän musiikkitoimikunnan järjestämään konserttisarjaan ja on ilmainen. PIFFENIN SUUNNISTUSKOULU UUSILLE JA VANHOILLE JUNIOREILLE Piffenin suunnistuskoulu 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille junioreille alkaa maanantaina klo 18 Maneesissa järjestettävällä ilmoittautumistilaisuudella ja lyhyellä metsäkävelyllä. ÅBOLANDS HANTVERK RF:N KEVÄÄN TAITOKURSSIT PARAISTEN KÄSITYÖKESKUKSESSA Makramé-pääsiäismunia Kurssi 1: keskiviikkona klo Kurssi 2: keskiviikkona klo Hinta: 15 + materiaali Rosékukkia metallinauhasta Kurssi 1: tiistaina klo Kurssi 2: keskiviikkona klo Hinta: 15 + materiaali Puutarhakoristeita koivunoksista Kurssi 1: torstaina klo Kurssi 2: maanantaina klo Hinta: 15 + materiaali Sammalnalle puutarhaan Kurssi 1: torstaina klo Kurssi 2: torstaina klo Hinta: 20, hintaan sisältyy runkomateriaali, sammalen osallistuja tuo mukanaan Betonia puutarhaan Torstaina klo Hinta: 20 + materiaali Kurssipaikka on Paraisten käsityökeskus, osoite Lukkarinkuja 5, Parainen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa tai puhelimitse Paraisten käsityökeskukseen, Käsityökoulun kevätnäyttely Käsityökoulun kevätnäyttely järjestetään yhteistyössä kuvataidekoulu Picturan kanssa Vanhalla Kunnantuvalla Taito-päivä ja Tarinamatot-kulttuuripääkaupunkihanke vietetään Taito-päivää ja Paraisten käsityökeskuksessa Taito-päivää vietetään virkatuista matoista kootun näyttelyn merkeissä Näyttely kytkeytyy myös Tarinamatot-kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Tarinamatot-hanke nostaa esille suomalaisen maton, ja sinäkin voit osallistua kirjoittamalla tarinasi verkkosivuillemme. Lisätietoja toiminnastamme saat osoitteesta Kevään ohjelma on seuraava: Maneesi Finbyn hiihtotupa Tennby 3.5. Suunnistusta Turun seudulla Paikka vielä auki Sarjasuunnistusta Kårkullassa Suunnistusta Salon seudulla Sarjasuunnistusta Munkvikissä 7.6. Malmnäs Kysymyksiin vastaa Anders Karlsson (anders. tai ). Otamme mieluusti vastaan alustavia ilmoittautumisia. PIFFENIN KÄSISJUNNUT IRSTA BLIXTENIIN JA RÖDSPÄTTE CUPIIN Piffenin käsipallojuniorit ovat pääsiäisenä perinteisesti matkustaneet Tanskaan Fredrikshavniin Rodspätte Cupiin, joka on pohjoismaiden suurin käsipalloturnaus nuorille. Tänä vuonna ainoastaan Piffenin C-tytöt lähtevät Rödspätte Cupiin. Joukkue toivoo saavansa arvokasta ottelukokemusta pohjoismaisia ja saksalaisia joukkueita vastaan. Tämän vuoden turnaukseen osallistuu 308 käsipallojoukkuetta Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Saksasta ja Suomesta. Turnaukseen osallistuu ainoastaan 8 joukkuetta Suomesta. Joukkue, jonka valmentajina ovat Limba (Michael Lindblom) ja Drejsu (Andreas von Bergmann), kirjoitti viime vuonna Rödspätte Cup-historiaa Piffenin D96- tyttöinä kun he voittivat pronssia omassa sarjassaan. Lisätietoa tämän vuoden turnauksesta löydät Piffenin B-pojat (93-94), P97 sekä P98 kahdella joukkueella osallistuvat ensimäistä kertaa Irsta Blixten-turnaukseen, joka järjestetään Ruotsin Västeråsissa Matkaan lähtee yhteensä pari bussilastillista junioreita ja heidän vanhempiaan. Reissu alkaa torstai-iltana, ja kotiin palataan maanantai-aamuna. Turnauksessa kohdataan lähinnä ruotsalaisia joukkueita. Suomesta on myös ilmoittautunut useampi joukkue. Tämä on siis ensimmäistä kertaa kun Piffen osallistuu Irsta Blixteniin, joten on mielenkiintoista nähdä miten joukkueemme pärjäävät. Lisätietoa turnauksesta löydät www. irstablixten.se PIF kimppalenkillä kevätkuntoon Torstaisin ja sunnuntaisin aina klo. 18 lähtee kimppalenkkiryhmä Pajbakan kentältä lenkille. Torstaisin lenkkiä juostaan noin puolisen tuntia ja sunnuntaisin lenkin pituus on noin tunti. kimppalenkki on avoin kaikille tossun kuluttajlle mutta jos kunto pitkän talven jälkeen tuntuu vähän risuiselta niin huhtikuussa aloittaa uusi ryhmä lenkkiläisiä jossa varovasti haetaan sekä vauhtia että kilometrejä lenkillä ja kohotetaan kuntoa mukavassa tahdissa ja porukassa. PIF Kunto Kesä PIF auttaa sinut kuntoon kesällä erilaisilla lajeilla. Keskuspuistossa järjestetään toukokuusta lähtien eri lajeja johon voi vapaasti osallistua. Palaamme asiaa ensi numerossa.

9 MAALISKUU LÄNSI-TURUNMAAN VESIHUOLTOLAITOS TIEDOTTAA Talousveden ja jäteveden hinnat alkaen (valtuuston päätöksellä , 3): Talousvesi 2,34 /m3 (sis. alv.) Jätevesi 2,67 /m3 (sis. alv.) Vesihuoltolaitoksen muiden palvelujen hinnat käyvät ilmi alta. Vesilaskut (koko Länsi-Turunmaan kaupungin alueella) lähetetään vuonna 2010 seuraavasti: 1. jakso: asti on jo laskutettu 2. jakso: laskutetaan huhtikuussa 3. jakso: laskutetaan kesäkuussa 4. jakso: laskutetaan syyskuussa 5. jakso: laskutetaan lokakuussa 6. jakso: mittarinlukupäivä Kaikille vesihuoltolaitoksen asiakkaille lähetetään marraskuussa kortit, joihin pyydämme asiakasta merkitsemään vesimittarin lukeman ja ilmoittamaan lukeman vesihuoltolaitokselle. Lukeman perusteella lähetämme asiakkaille lukemalaskun. Laskutusta koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä Camilla Engströmiin, tai puh Teknisissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä kaupungininsinööri Kimmo Liianmaahan, tai puh tai putkimestari Marco Lindbergiin, tai puh Nauvossa Trygve Dahlströmiin, puh Korppoossa Magnus Lundströmiin, puh Houtskarissa Roger Tengströmiin, puh Puhdistamoja ja vedenlaatua koskeviin kysymyksiin vastaa käyttöpäällikkö Mika Laaksonen, tai puh taikka päivystysnumero (ainoastaan Paraisten alueella). Sopimuksia koskevissa kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä Matias Jenséniin, tai puh PALVELUHINNASTO 2010 ( ALKAEN) Veden käyttömaksut alkaen euro/m3 alv 0 % /kk. alv 22 % Talousvesi 1,92 2,34 Jätevesi 2,19 2,67 Perusmaksut alkaen /kk. alv 0 % /kk. alv 22 % DN ,15 7,50 DN 25 7,38 9,00 DN 32 9,02 11,00 DN 40 18,85 23,00 DN 50 32,79 40,00 DN 80 57,38 70,00 DN ,26 115,00 Asennusmaksut alv 0 % alv 22 % Yksikköhinnat käytetään vesihuoltolaitoksenlaitoksen töissä Tekninen avustaja 31,15 38,00 Teknikko 53,28 65,00 Insinööri 63,93 78,00 DI 63,93 78,00 Putkiasentaja 42,62 52,00 50 % tuntivel. 50,82 62, % tuntiv. 67,21 82, % tuntiv. 80,33 98,00 Kuorma-auto kuljettajineen 47,54 58,00 50,82 62,00 55,74 68,00 Mittarin tarkastus 104,92 128,00 139,34 170,00 Mittarin asennus uudisrakennuksissa DN ,21 265,00 DN ,00 305,00 DN ,08 360,00 DN ,57 690,00 DN 50 laskun mukaan laskun mukaan DN laskun mukaan laskun mukaan lisämaksu impulssimittarista 225,41 275,00 Mittarin poisto, haku, talviasennus, katkaisu 67,21 82,00 tai kytkentä Mittarin avaus 67,21 82,00 Mittarin erityisluenta (asiakas ei pyynnöstä 67,21 82,00 huolimatta ilmoita lukemia) Lietteen vastaanottomaksu euroa/m3 alv 0 % alv 22 % umpikaivoliete 5,49 6,70 Sakokaivoliete 22,95 28,00 Rikkoutuneen mittarin tai palopostin vaihto (vaurio asiakkaasta johtuva) laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan!» TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Puhelin: Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta , » YRITYSNEUVONTA Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Asiakaspalvelu Paraisilla: Tekninen asiakaspalvelusihteeri Ann-Kristin Rajamäki, puh Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

10 10 Vipu-palvelun käy ttöoikeuksia voi hakea maaliskuun ajan Vuonna 2009 käyttöoikeuksia haki ennen tukihakua noin tilaa, mutta sähköisen tukihaun mahdollisuutta käytti hyväkseen vain tilaa. Maaseutuvirasto toivoo, että huhtikuun loppuun mennessä joka neljäs tila eli käytännössä kaikki tähän mennessä Vipu-oikeuksia hakeneet tilat jättäisivät tukihakemuksensa sähköisesti. Viime vuonna Länsi-Turunmaalla Vipu-käyttöoikeuksia haki 91 kpl ja sähköisen tukihakemuksen jätti 16 % tiloista. Tällä hetkellä Länsi-Turunmaan tiloille on oikeuksia haettu kaikkiaan 34,2 %, joka on roimasti yli maan keskiarvon (26 %). Palvelu on avoinna Tukihaun aikana valtakunnallinen käytöntuki päivystää numerossa arkisin klo sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo Vipu-palvelun käyttöoikeuksia saa maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta mennessä hakulomakkeella (Lnro 405). Lomakkeen voi tulostaa myös internetistä (http://lomake.mmm.fi). Tukihaun jälkeen arvotaan kannettava tietokone kaikkien niiden tukihakemuksensa sähköisesti jättäneiden kesken, jotka vastaavat saamaansa webropol-palautekyselyyn. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset opastavat Vipu-palvelun käyttöä ja käyttöoikeuksia koskevissa kysymyksissä. Lisätietoja: Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset KULTTUURIN TULEVAISUUSTYÖPAJAT Tule keskustelemaan siitä, mitä toivomme Länsi-Turunmaan kulttuurilta nykyään ja tulevaisuudessa. Kahvi- ja voileipätarjoilu Keskustelussa pohdimme tulevaisuustyöpajan muodossa yhteisesti kulttuurin nykytilaa ja erityisesti tulevaisuutta 26.3 Perhetalo Ankkuri (ent. Pikku Malmin koulu), Parainen klo Houtskarin aluekonttori klo Kunnantupa, Nauvo klo Hotel Nestor, Korppoo klo Snäckan, Iniö klo Ilmoittautumiset sähköpostitse osotteeseen viimeistään kolme päivää ennen valitsemaasi tilaisuutta SYDÄMELLISESTI TERVETULOA! Muuta saaristoon kesäksi! Ihania uusia huoneistoja vuokrattavana asunto-osakeyhtiö Nagu Stenbacken I & II:ssa Nauvon keskustassa, lähellä palveluita ja vierasvenesatamaa. Yhteensä 4 kpl 2h+k, noin 65 m2 ja 4 kpl 3h+k, noin 90 m2. Muutama huoneisto on vielä vapaana. Jos olet kiinnostunut asunnonvuokraamisesta ota yhteyttä Memeran toimistoon puh. (02) LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGINKIR JASTO Valikoima uusia suomenkielisiä romaaneja, helmikuu 2010 HB=Parainen, HO=Houtskär, IN=Iniö, KO=Korppoo, NB=Nauvo ADIGA, Aravind HB Valkoinen tiikeri p. BROWN, Dan NB HO Kadonnut symboli FRANCK, Julia HB Keskipäivän haltija GAPPAH, Petina: HB KO Tanssimestari ja muita tarinoita Zimbabwesta GAVALDA, Anna NB Lohduttaja GRISHAM, John NB Avustaja JOHNSON, Jane NB Neidonryöstö KASKINEN, Teemu HB Sinulle, yö KEKKONEN, Helmi HB Kotiin KIPLING, Rudyard HB Kim KRALL, Hanna HB Aavesärkyä ja muita tosia tarinoita KULMALA, Teppo HB Tupakoiva kala LE CARRÉ, John NB Lainsuojaton LENNOX, Judith NB Taivaanranta tummuu LÄHTEENMÄKI, Laura HB Kaaso MCKINLEY, Tamara NB Merten taa RAVERA, Lidia HO Peilikuvaleikki ROBERTS, Nora NB Keskipäivän polte ROTH, Philip HO Haamu poistuu SHAFFER, Mary Ann HB NB Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville SHAMSIE, Kamila KO Poltetut varjot SMITH, Wilbur NB Keihästen sankarit

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad

Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad Valtuusto 95 16.05.2016 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 250 07.06.2016 sen Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin / Ansökan om att ansluta en del av Sibbo kommun till Vanda stad 1293/10.00.02/2015

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 Nuorisovaltuusto Aika 09.03.2015 klo 17:15-18:50 Paikka Aurinkovuoren koulun neuvottelutila Käsitellyt asiat Asia Sivu 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten

Espoon kaupunki Pöytäkirja Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten 10.03.2014 Sivu 1 / 1 984/02.07.00/2014 27 Alueen vuokraaminen Karakalliosta FC Kasiysi Espoo Ry:lle jalkapallotekonurmen rakentamista varten Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 21.11.2016 klo 18.00 20.00 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 15.12.2015 klo 16.00 16.40 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot