Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa."

Transkriptio

1 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku vuonna 2011 Päivähoitoyksikkö tiedottaa ILMOITUSLIITE Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 9 Leikkipuistotoiminta alkaa Paraisilla Katso sivu 3 " Rakennuslautakunta esittäytyy Lue lisää sivulta 4

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» KULTTUURILAUTAKUNTA Urheilustipendien myöntäminen 2010 Vuoden urheilijalupaus stipendin myöntäminen Seuratyöntekijän valinta 2010 Harjoittelusopimuksen solmiminen Yrkeshögskolan Novian kanssa koskien opiskelija Ida Ridbergiä Projektiavustus, työryhmä Granit, Hurme ja Jansson Projektiavustus, Paraisten Tanssijat ry Projektiavustus, De Ungas Vänner på Ålön rf Projektiavustus, De Ungas Vänner på Ålön rf Projektiavustus, Vanhan Malmin asukasyhdistys Päättäminen Nauvon Kamarimusiikkipäivien lukeutumisesta etukäteisilmoituksen vuotuisesta toiminta-avustuksestaan saavien festivaalien joukkoon Alustava päätös tuen maksamisesta Nauvon Kamarimusiikkipäivlle Alustava päätös tuen maksamisesta Pargas Orgeldagar - Paraisten Urkupäivät ry:lle Alustava päätös tuen maksamisesta Rotaction Group rf:lle Alustava päätös tuen maksamisesta Korpo Jazz rf - Korppoon Jazz ry:lle Alustava päätös tuen maksamisesta Pargas Hembygdsförening rf:lle Vuoden 2010 kulttuuripalkinnon saajan valinta Vuoden 2010 kotiseutupalkinnon saajan valinta Johan ja Fredrika Runebergin muiston vaaliminen Projektiavustus, Paraisten Vapaaseurakunta Kotisatama Projektiavustus, Föreningen Teaterboulage rf» KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan valitseminen Kaupunginhallituksen valitseminen Iniön yleiskaavan erään osan muuttaminen osalle tilasta Alstrand 1:65 Norrbyn kylässä Iniössä Sverker Engströmin ym. aloite Länsi-Turunmaan omasta uimahallista Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille » YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Nauvon Prästgårdenin kylässä sijaitsevan Toripolun katusuunnitelman hyväksyminen Vuoritien pyörä- ja kävelytien katusuunnitelman hyväksyminen paaluvälille Kalkkitien ja Österbyntien risteyksen katusuunnitelman muutoksen ja täydennyksen hyväksyminen Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Mollgrenin ja Gunnarsin valituksen johdosta Anomus vesi- ja jätevesilaskun tarkistamisesta Suomenkieliset kadunnimet ja kahden kadun nimen muutos Houtskarin Asemakaavaan 2002 Poikkeamishakemus rakentamista varten tilalle Skjutskär 2:39-M604 Sorpon kylässä Paraisilla Rakentamisen erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella tilalla Sydvalla 2:99 Biskopsön kylässä Nauvossa Sopimus ilmanlaadun seurannasta Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Korppoon keskustan suunnittelu Stormälön uusi tiennimi Österkalaxin uusi tiennimi Tiennimen muuttaminen Korppoossa Tonttijakoehdotuksen hyväksyminen Etelä-Keskustan kaupunginosassa Kiinteistön ostaminen Koivuhaan kaupunginosasta» SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA Saatavien poistaminen Terveyskeskuslääkärin valinta Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun myöntämisperiaatteiden vahvistaminen Toimeentulotuen myöntämistä koskevien periaatteiden hyväksyminen Avustusanomus, Turun seudun reumayhdistys, Skärgårdssektionen, Parainen Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma, hanke Sopimus SPR:n kanssa henkisen tuen avusta Kansanterveyslain mukaista hammaslääkäripäivystystä koskevan sopimuksen uusiminen Länsi-Turunmaan olemassa olevien hammashoidon resurssien tehokas hyödyntäminen Vuoden 2011 kokouspäivämäärät Apulaisylilääkärin tehtävänkuvauksen vahvistaminen» SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMEN- KIELINEN JAOSTO Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Erityisoppilaiden kuntakohtainen oppilasmäärä Turun opetustoimessa Koulujen lukuvuoden kehittämiskertomukset Koulujen kehittämissuunnitelmat» KAUPUNGINHALLITUS Ruokapalvelun työnjohdon määräaikainen organisointi ostopalveluna keskuskeittiössä Kirkkosalmenranta 3-4:n rakentaminen Äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Länsi-Turunmaan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Länsi-Turunmaan kaupungissa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7. syyskuuta 2010 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5. lokakuuta 2010 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16. marraskuuta 2010 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen Ympäristöosaston rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran muuttaminen Työsopimussuhteisten palkanlaskijoiden kelpoisuusehtojen muuttaminen Markkinointituen myöntäminen Rowlitille 2011» KULTTUURILAUTAKUNTA Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Osallistuminen Archipelago Logic -hankkeeseen Saatavien poistamisesta päättäminen Vuoden 2010 toiminta-avustusten myöntäminen PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TIEDOTTAA Päivähoidon uusi toimintakausi alkaa , päivähoitohakemus tulee jättää mennessä. Lisätietoja päivähoidon ja koulujen yhteisessä ilmoituksessa Paraisten Kuulutuksissa ja kaupungin verkkosivuilla PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia omassa kodissaan. Perhepäivähoidossa ryhmässä voi olla enintään neljä lasta kokopäivähoidossa perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Perhepäivähoitoa tarjotaan Paraisilla ja Nauvossa. RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon muoto. Ryhmäperhepäivähoidossa (2 )3 perhepäivähoitajaa hoitaa (8 )12 lasta sisarusryhmässä kunnan tarkoitusta varten osoittamissa tiloissa. Ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan Paraisilla. PÄIVÄHOITOTOIMINTA PÄIVÄKODIT Päiväkoteja on kaikilla kunta-alueilla. Lapsiryhmien määrä päiväkodeissa vaihtelee yhdestä viiteen. Osa päiväkodeista on kaksikielisiä. Kaupunki ostaa päiväkotipalveluja Folkhälsanilta ja Kårkulla gillet rf:ltä. HOITOPAIKKATAKUU Kaupunki tulee syksyn 2011 aikana ottamaan käyttöön hoitopaikkatakuun. Mikäli lapsi on ollut päivähoidossa vähintään neljän kuukauden ajan, perhe voi tilapäisesti keskeyttää päivähoidon, jos keskeytys kestää yhtämittaisesti vähintään neljä kuukautta. Kaupunki sitoutuu osoittamaan lapselle päivähoitopaikan samasta päiväkodista tai samasta hoitomuodosta perhepäivähoidon (mukaan lukien ryhmäperhepäivähoito) osalta edellyttäen, että lapsi palaa päivähoitoon seuraavan toimintavuoden alkaessa. Keskeytyksestä tehdään erillinen sopimus. YKSITYISEN HOIDON KUNTALISÄ Vanhemmat, jotka eivät laita lapsiaan kunnalliseen päivähoitoon vaan päättävät järjestää lastensa hoidon yksityisesti, voivat anoa Kelalta lasten yksityisen hoidon tukea. Tämän lisäksi Länsi-Turunmaan kaupunki maksaa kuntalisää päivähoitosetelin muodossa seuraavasti: yli 3-vuotiaista lapsista maksetaan 180 euroa kuukaudessa, alle 3-vuotiaista 260 euroa kuukaudessa ja ilta- tai yöhoitoa tarvitsevista lapsista 300 euroa kuukaudessa. Puolipäivähoidossa olevasta lapsesta maksetaan 50 % lisästä. Tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle ja se on veronalaista tuloa.

3 3 TAMMIKUU 2011 Folken mietteitä ä Missä haluat asua? K uka ratkaisee, missä olet kirjoilla ja mikä on kotikuntasi, sinä itse vai viranomainen? Kysymys vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se saattaa pitää sisällään jos jonkinlaisia vastakkainasetteluja. Maan vakiintuneen käytännön mukaan ihminen päättää itse, missä haluaa olla kirjoilla, koska kotikuntalaissa ei säädetä, millaisessa asunnossa itse kunkin on asuttava. Kaikillahan ei edes ole asuntoa, mutta silti näilläkin ihmisillä on oltava kotikunta. Toinen näkökohta on se, että rakennuslakiin sisältyy määräyksiä siitä, millainen asunnon on oltava, jotta sitä saa käyttää pysyvänä asuntona. Keskustelua oikeudesta olla kirjoilla jossakin kunnassa voidaan luonnollisesti käydä lainopilliselta pohjalta, mutta mielenkiintoisempaa on ehkä keskustella periaatteellisemmalla tasolla siitä, kuka määrää, mitä ihminen saa tai ei saa ratkaista itse. Oletetaan, että ihminen myy omistamansa kaupunkihuoneiston ja asettuu asumaan loma-asuntoonsa, jota hän itse pitää riittävän hyvänä. Voiko joku häätää tämän ihmisen tästä asunnosta, sehän on kuitenkin hänen omaisuuttaan? Eikö itse kullakin ole oikeus itse määrätä omasta elostaan? TOISESTA NÄKÖKULMASTA voidaan puolestaan kysyä, onko tällä ihmisellä silti oltava sama oikeus täsmälleen samoihin palveluihin kuin kyseisen kunnan muillakin asukkailla. Onko kunnan huolehdittava vaikkapa kodinhoitajien käynneistä tai päivähoidon järjestämisestä, ja onko valtion turvattava toimivat yhteydet ja postinkulku? Onko kunnan äärimmäistapauksessa pakko järjestää asunto, ellei henkilö itse ymmärrä, ettei hän voi asua liian huonokuntoisessa asunnossa? Kaavoituksen tehtävänä on pyrkiä ohjaamaan yhdyskuntakehitystä siten, että asuminen, työpaikat ja virkistystoiminta järjestetään ympäristön kannalta kestävällä tavalla, että yhdyskunta toimii ilman suurempia vaikeuksia ja että yksittäinen ihminen pystyy elämään hyvää elämää. Politiikassa on aina kyse valinnoista. Tässä kohtaa meidän on valittava, onko meidän sallittava ihmisen vapaasti valita asuinpaikkansa riippumatta siitä, millaisia kustannuksia siitä aiheutuu yhteiskunnalle eli toisille ihmisille lisääntyvien verojen muodossa, vai onko meidän voimakkaammin ohjattava ihmisten elämää, tässä tapauksessa asumista. Yksiselitteistä vastausta tähän tuskin on. Yhteiskunta ei voi sallia yksilölle ihan mitä tahansa eikä holhousyhteiskunnassakaan voida mennä miten pitkälle tahansa. Mutta missä yksilön itsemääräämisoikeus ja yhteiskunnan kollektiivinen etu kohtaavat? Missä haluat asua, on yksinkertainen kysymys. Sen sijaan kysymys siitä, missä voit asua, ei aina ole yhtä yksinkertainen. Kaupunginjohtaja Folke Öhman = = Leikkipuistotoiminta käynnistyy Paraisilla PERHETALO ANKKURIN VIEREINEN PUISTO Maanantaisin Tiistaisin Keskiviikkoisin Torstaisin Perjantaisin Kaikkina päivinä Leikkipuistotoiminta käynnistyy Paraisilla viikolla 5. Leikkipuistotoimintaan sisältyy sekä ohjattua toimintaa että perhepuisto. Niinä päivinä, jolloin puistossa on ohjattua toimintaa, lapsen voi jättää puistoon henkilökunnan valvonnan alaisuuteen. Henkilökunta on paikalla myös perhepuis- Ohjattua toimintaa Ohjattua toimintaa Perhepuisto Perhepuisto Ohjattua toimintaa klo tossa. Lapsen tulee olla iältään vähintään 1,5-vuotias ja hänet voi jättää puistoon 1 3 tunniksi sopimuksen mukaan. Hinta: 3 /lapsi/kerta. Ensimmäisestä lapsesta 3 / kerta ja mukana seuraavista sisaruksista 2 /lapsi/kerta keväällä Keskiviikkoisin ja torstaisin on perhepuisto, mikä merkitsee sitä, että lapsi on puistossa yhdessä vanhempansa tai muun aikuisen seurassa. Toiminta on aina ilmaista, kun lapsi on puistossa yhdessä vanhempansa kanssa. Maanantaina klo puisto on avoinna tutustumista varten; samalla voi myös ilmoittautua kevään 2011ohjattuun toimintaan. Hakemuslomakkeita saa leikkipuiston ohjaajilta sekä päivähoidon asiakasneuvonnasta Uurnalehdontie 4, Parainen, puh Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 2 ilmestymispäivä Nytt 3 ilmestymispäivä Nytt 4 ilmestymispäivä Nytt 5 Nytt 6 Nytt 7 Nytt 8 Nytt 9 ilmestymispäivä ilmestymispäivä ilmestymispäivä ilmestymispäivä ilmestymispäivä aineistopäivä 7.3. klo. 15 aineistopäivä klo. 15 aineistopäivä klo. 15 Mökkijakelu aineistopäivä 1.8. klo. 15 aineistopäivä klo. 15 aineistopäivä klo. 15 aineistopäivä klo. 15 aineistopäivä klo. 15 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Rakennuslautakunta esittäytyy Lautakunnista kertova sarjamme kertoo tällä kertaa rakennuslautakunnasta, jonka puheenjohtaja Bert Johanssonin avulla perehdymme tarkemmin lautakuntaan ja sen työskentelyyn. Bert, olet ollut pitkään mukana politiikassa? Kyllä, pääsin Paraisten valtuustoon vuonna 1996 eli istun tällä hetkellä neljättä kauttani valtuustossa. Kaupunginhallituksessa olen ollut mukana kahdeksan vuotta ja teknisessä lautakunnassa neljä vuotta. Olin mukana myös kiinteistölaitoksen johtokunnassa. Ja nyt olen siis ollut uuden kaupunkimme rakennuslautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2009, toteaa Bert. Rakennuslautakunnassa on 11 jäsentä, millainen lautakunnan koostumus on? Kaikki kunta-alueet ja kumpikin kieliryhmä ovat tietenkin edustettuina, Bert kertoo. Puolueista on edustettuna Rkp, Kokoomus, Vihreät ja SDP. Hallituksen edustajana lautakunnassa on tähän asti istunut Vasemmistoliiton Nina Söderlund. Joillakin jäsenillä on kokemusta lautakuntatyöskentelystä ja rakennusalasta, jotkut taas ovat hieman vihreämpiä, hän jatkaa. Plussaa on erityisesti se, että eri kunta-alueiden edustajat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja olosuhteet ja tuovat näin työskentelyymme lisäarvoa. Kaiken kaikkiaan voin myös todeta, että yhteistyö on toiminut erittäin hyvin; keskustelemme paljon ja mielipiteitä voi olla monta, mutta lähes aina on päästy yhteisymmärrykseen, Bert iloitsee. Kuinka usein kokoustatte? Ovatko kokouksenne pitkiä? Meillä on 11 kokousta vuodessa, heinäkuun pyhitämme lomailulle. Kokoukset kestävät yleensä noin kolme tuntia ja tähän mennessä olemme kokoustaneet kaikissa kuntaosissa. Lisäksi pyrimme tutustumaan alueiden kohteisiin, jos aika vain antaa myöden, Bert kertoo. Viranhaltijoista ovat kokouksissa paikalla johtava rakennustarkastaja Sanna Simonen - joka toimii lautakunnan esittelijänä -, kaupunginlakimies Monica Avellan sekä Saaristokonttoria edustava rakennustarkastaja Joakim Nyström, Bert lisää. Onko sinulla ohjeita rakentajille? Asioiden käsittelyä voi nopeuttaa sillä, että hakemukset on jo heti alkuun täytetty niin, ettei tarkastajien tarvitse pyytää täydennyksiä tai lisäselvityksiä. Siksi onkin tärkeää, että suunnittelijat ovat yhteydessä joko rakennustarkastajiin tai lautakuntaan ja pyytävät ohjeita, jos ovat epävarmoja jostain. Meidän tehtävämme on auttaa, ja teemme sen mielellämme! Plussaa on erityisesti se, että eri kuntaalueiden edustajat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja olosuhteet ja tuovat näin työskentelyymme lisäarvoa. Lautakunnan toimialaan kuuluu tietenkin rakentamiseen liittyvät asiat, mutta voisitko kertoa hieman tarkemmin? Toimintaamme säätelee sekä maankäyttö- ja rakennuslaki että kaupungin rakennusjärjestys. Lisäksi meitä ohjaa kaupungin hallintosääntö ja kaavoitus. Päätämme kokouksissamme enimmäkseen rakennusluvista, mutta niiden lisäksi käsittelemme mm. lupapäätöksistä tehtyjä valituksia. Olemme myös työstäneet kaupungin uutta rakennusjärjestystä, joka on suurimmilta osin hyväksytty. Viime vuonna rakennustarkastajat ja lautakunta käsittelivät yhteensä 1200 erilaista lupaa. Ilahduttavaa on se, että käsittelyaika on lyhentynyt edellisvuodesta huomattavasti, Bert selvittää. Bert, miksi olet mukana luottamushenkilönä, vaikka se vie melkoisesti aikaasi? Vaikka lautakuntatyö viekin aikaa, niin mielestäni on silti arvokasta olla mukana vaikuttamassa. Työ antaa paljon: olen saanut perehtyä minua kiinnostaviin asioihin syvemmin kuin normaalisti pystyisin ja saanut vaikuttaa moniin asioihin. Sosiaalinen puoli on minulle myös tärkeää; olen tutustunut tätä kautta uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin, kertoo Bert, joka on koulutukseltaan rakennusmestari ja työskentelee siviilissä sekä maanviljelijänä että rakennusvalvojana. Perhe, johon kuuluu vaimon lisäksi kaksi tyttöä ja kissa, on myös onneksi suhtautunut harrastukseeni myönteisesti, lisää Bert hymyillen. Teksti ja kuva: Anne-Maarit Itänen Rakennuslautakunnan jäsenet kaudella : Bert Johansson, maanvilj., rak.mestari (puheenjohtaja) Mikael Mårtensson, aliupseeri Martina Sjöstrand, palvelupäällikkö Margaretha Fransén, luokanopettaja Aya Lundsten, ohjaaja, keraamikko Jan Eriksson, kansimies Torvald Söderlund, merikapteeni (varapj.) Anna Filatoff, lääke-edustaja Matti Koskela, insinööri Torolf Lindell, ylikonemestari Susanne Björkfors, kielenkääntäjä, koulunkäyntiavustaja Varajäsenet: Carola Selin, työsuojelupäällikkö, fysioterapeutti Sune Linde, postinjakaja Alice Björklöf, valtiot. maist. Leif Lindström, palomestari Tarja Rinne, kielenkääntäjä Jim Willberg, projektipäällikkö Lola Schwartz, yrittäjä Markku Järvinen, evp. komisario, yrittäjä Jari Tschernij, rakennusarkkitehti Nils-Erik Hermansson, korjaaja Marica Viitala, työvoimaneuvoja Puheenjohtaja Bert Johansson

5 TAMMIKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA, Nagu kapellförsamling järjestää. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. La klo Lighthouse Open nuorille seurakuntakodissa. Joka toinen la. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke 2.2. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. Ma 7.2. klo Kahvitupa kaikille seura- Ti 8.2. kuntatuvassa. klo Kings s Kids Nauvon seurakuntakodissa. Ke 9.2. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. - klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. - klo 12 Kirkkokahvi seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ti klo Kings s Kids, Parainen, Kotisatama. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ma 7.3. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke 9.3. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. - klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Birgitta Sarelin. - klo 12 Kirkkokahvi seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA NAUVOSSA Toimintaa keväällä 2011 Keskiviikkona tammikuun 26 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona helmikuun 23 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Vuosikokous, ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona maaliskuun 30 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona huhtikuun 6 p:nä klo Framnäsissä. Vietämme juhlaa Tammisaaren eläkeläisten kanssa. Juhlaan sisältyy lounas, ohjelmaa ja arpajaiset sekä tanssia. Muuta toimintaa: Biljardipeliä talvisin, joka maanantai klo pallohallissa. MYRSKYLUODON MARTAT pienellä seurakuntatuvalla klo Ma 7.2. illan aiheena isoäidin ruudut Ti Marttojen vuosikokous Tervetuloa AIKATAULU: KUTSUTAKSI NAUVO STORLANDET Keskiviikko Klo Thoras Packais Finby Kirkonkylä Kirkonkylä * Finby * Packais * Thoras Torstai Klo Mattnäs Bisa Kirkonkylä Klo Kirkonkylä * Bisa * Mattnäs KUTSUTAKSI NAUVO LILLANDET Keskiviikko klo Kirkonkylä - Kirjais * Kirjais Kirkonkylä * Torstai Klo Hangslax Käldinge Dalkarby Laggarnäs Vikom Kirkonkylä Kirkonkylä * * Hangslax Perjantai Klo Kirkonkylä Kirjais * Sunnuntai Klo Kirjais Kirkonkylä * Kaikki koulupäivät kutsutaksi klo 7.55 : Kirjais kirkonkylä* *= yhteys yhteysalukseen Vuorot tilataan maanantaisin ja torstaisin klo 9-11 aluekonttorista puh (Taxi Sipilä puh ) Linja-autotaksa Matkoja Kaarinan uimahalliin, joka toinen tiistai ja jatkuen toukokuuhun (aina tasaviikkoina). Linja-auto lähtee klo Seo- Baarin luota. Lähempiä tietoja Olli puh Snackbaren (Keskusteluklubi) kokoontuu kerran kuussa. Teatterimatka Fallåkeriin lauantaina 29 p:nä tammikuuta. Laskiaiskävely maalisk. 8 p:nä. Kokoonnumme klo kirkon parkkipaikalle ja teemme kävelylenkin, jonka jälkeen syömme hernekeittolounaan sekä juomme kahvia Palvelutalo Grannasissa noin klo välillä. Kansalaisopiston kautta seuraavaa toimintaa: 60+ voimistelua, joka torstai klo Framnääsissä. Senioritanssia maanantaisin klo !» NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: Tievalaistuksen tarve Nauvon Kyrkbackenissa Finnäsin kaava-alueen asukkaat ovat tiedustelleet mahdollisuutta saada tievalaistus Finnäsin ja Kyrkbackenin väliselle osuudelle. Lähipalvelulautakunta päätti, että Saaristotien ja paloaseman väliselle lyhyelle, runsaan 200 metrin pituiselle tieosuudelle tulee saada tievalot. Jäljellä olevalla tieosuudella paloasemalta Finnäsin asuntoalueelle on jo valot. Perusteluna voidaan mainita, että myös tätä tietä pitkin kulkee paljon koululaisia ja se palvelee tulevaisuudessa myös Hemsundetin asemakaava-aluetta. Lisäksi lautakunta toteaa, että ns. kylävalot puuttuvat edelleen useista Saaristotien kylätieliittymistä, joissa esim. koululaiset nousevat koululaislinja-auton ja/tai taksin kyytiin tai kyydistä pois. Lautakunta kehottaa ympäristölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta tämä asettaisi kylien valaistushankkeessa koululaislinja-autojen ja koululaistaksien pysäkit etusijalle. Hemsundetin asemakaava-alueen veneyhteydet Kaupungin Hemsundetin kaava-alueella sijaitsevien tonttien myynti on edistynyt hitaasti. Alueen ranta on kaunis, mutta alueelle kulkua vesiteitse rajoittaa suuresti Urksorin matala silta. Lautakunta esittää toiveenaan, että kaupunki ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin korottaakseen vapaata korkeutta Urksorin sillan alitse ja parantaakseen täten veneliikennemahdollisuuksia Hemsundetin kaava-alueelle. Yhteysalusten kesäaikataulut 2011 Sektoripäällikkö Christjan Brander on pyytänyt ehdotuksia ja näkökohtia yhteysalusten kesän 2011 aikatauluista, jotta hän voisi hyvissä ajoin valmistella lausunnon, joka otettaisiin huomioon jo virkamiesvalmistelussa. Lautakunnalla ei ole huomauttamista aikatauluista, mutta korostaa, että Nauvon eteläisen reittialueen aikaisempi palvelutaso on säilytettävä, samoin kuin rahtiliikenteen palvelutaso. Länsi-Turunmaan kaupungin varhaiskasvatusstrategia Sivistyslautakunta on lähettänyt Länsi-Turunmaan kaupungin varhaiskasvatusstrategian lähipalvelulautakunnille tiedoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian Lähipalvelulautakunta merkitsee varhaiskasvatusstrategian tiedoksi. Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Lähipalvelulautakunta haluaa painottaa sitä, että kaupungin tulee tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin korostaa yhteistyötä sekä lasten ja vanhusten asumisessa että hoidossa. Nauvon sijaitsevia vanhusten asuntoja tulee kehittää edelleen lähitulevaisuudessa ja luoda uusi vanhusten asumisyksikkö/tukiasuntoyksikkö. Länsi-Turunmaan strategia 2020 Lähipalvelulautakunta merkitsee Länsi-Turunmaan strategian tiedoksi. Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja yhdistymisavustustilanteen läpikäynti Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2011 talousarvioehdotusta :ssä 351. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota Lautakunta totesi, että talousarvioehdotus on esitetyssä muodossaan pääpiirteittäin hyvä. Talousarvioon ei kuitenkaan ole varattu varoja Framnäsin tapahtumia varten. Hyväksyttiin oheistettu yhteenveto Nauvon kunnanosan yhdistymisavustusosuudesta. Korostettiin sen merkitystä, että Nauvolle osoitetut varat tulee voida käyttää Nauvossa, mutta mikään ei estä varojen käytön siirtämistä myös vuoden 2012 puolelle. Tämä olisi suositeltavaa myös liian nopean aikataulun sijasta. Sen sijaan olisi tärkeää, että kyseisiä varoja koskevat mahdolliset avustushakemukset tulisivat vuoden 2011 puolella. Ajankohtaiset asiat Lähipalvelulautakunta keskusteli Jan-Erik Karlssonin aloitteesta talonpoikaisveneen hankinnasta Nauvon kunnanosaan. Nötön saarella on myynnissä hyvin hoidettu talonpoikaisvene eurolla. Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunta suhtautuu myönteisesti asiaan ja odottaa esimerkiksi Pro Nauvo -yhdistyksen tekevän hakemuksen avustuksesta talonpoikaisveneen ostoa varten; eritoten kun talonpoikaisveneilyyn liittyvä hanke on parhaillaan ajankohtainen kaupungissa ja lähikunnissa. LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Infotilaisuus uusille jäsenille Uusille jäsenillemme järjestetään infotilaisuus klo Hotelli Kalkstrandissa, Parainen. Ne, jotka ovat tulleet jäseniksi vuoden 2010 aikana, saavat vielä henkilökohtaisen kutsun. Tilaisuus on myös avoin kaikille muille jäsenille. Nordea tarjoaa aamiaisen sekä kertoo yrityspalveluistaan sekä e-laskutuksesta. Yhdistyksen puhennjohtaja kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta sekä katto-organisaatiosta Suomen Yrittäjät. Ilmoittautumiset viimeistään Kim Lindstedt, eller Viini- ja juustoilta Saaristovaliokunta järjestää kaikille kiinnostuneille yrittäjille viini-illan klo Nauvossa, ravintola L Escalessa. Lähempi ohjelma julkaistaan PK/NYT:ssä sekä kotisivuillamme kevään aikana.

6 6 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: FOLKHÄLSAN JA SPR PITÄVÄT YHTEISEN KEVÄTKOKOUKSEN sunnuntaina 13. maaliskuuta klo 16 Fridhemissä. Sääntömääräiset asiat. Arpajaiset ja kahvitarjoilu. Tervetuloa! TAPAHTUMAKALENTERI Jumalanpalvelus tai messu kirkossa joka sunnuntai klo (ellei toisin ilmoiteta). Tammikuu La Nordvästra Houtskärs Jaktförening rf pitää sääntömääräisen vuosikokouksen Houtskärs Gästgifverissä klo Hallitus. Su Hartaus Fridhemissä klo Su Pyhäkoulu. Seurakunnan kerhohuone klo Caroline Törnqvist. Su Messu klo Neljäs loppiaisen jälkeinen sunnuntai. Helmikuu Liikuntatunti (pallopelejä ym.) urheiluhallissa maanantaisin klo Ikäryhmäsuositus 3 6-luokkalaiset. Järj.: HIF La 5.2. Folkhälsanin hyvinvointipäivä. Retki kuntokeskus Tempoon Turkuun. Ks. erillinen ilmoitus. La 5.2. Houtskärs kulturgilles rf:n vuosikokous kansanopistolla klo Sääntömääräiset asiat. Ohjelmaa, Runeberginpäivän kahvit. Tervetuloa! Hallitus. Ma Tervetuloa ystävänpäivän viettoon Fridhemiin! Klo Kahvitarjoilu, kuvaesitys, vanhojen esineiden näyttely, arpajaiset, Helge ja Marika myyvät kukkia, Louise myy vaatteita. Tule mukaan tapaamaan vanhoja ja uusia ystäviä. Järj.: Fridhemin henkilökunta + SPR:n ystävät Ke Palaveri tulevaisuuden Houtskarista. Kansanopisto klo Järj.: Houtskarin lähipalvelulautakunta Ks. erillinen ilmoitus. La Houtskärs allmogeseglare pitää vuosikokouksen Vesterlidissä klo Lopuksi purjehdustanssiaiset. Ke Ve jeck te not. Teema: Talvinuottaus. Kansanopisto klo Järj.: Houtskärs kulturgille Maaliskuu Su Folkhälsan ja SPR:n Houtskarin osasto yhteinen vuosikokous. Fridhem klo Sääntömääräiset asiat. Arpajaiset ja kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus. HYVINVOINTIPÄIVÄ TURUSSA 5. HELMIKUUTA, Huom! Uusi päivämäärä!!! Folkhälsan järjestää retken kuntokeskus Tempoon Turkuun lauantaina Lähdemme Houtskarista klo 8.50 lautalla. Klo alkaen meille on varattu aika kuntokeskus Tempoon, Leaf Center, Kärsämäentie 35 (huom! avoinna vain naisille). Aloitamme Fitball-tunnilla, jossa harjoitetaan tehokkaasti kaikkia lihaksia jumppapallon avulla. Fitball-tunnin jälkeen on vuorossa Kinesis-tunti. Kinesis on kolmiulotteinen kuntoilumuoto, joka kehittää lihaksia, tasapainoa ja liikkuvuutta. Molemmat tunnit sopivat myös vasta-alkajille. Jumpan jälkeen varaamme pöydän jostakin ravintolasta; ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, tuletko mukaan syömään. Ruoan maksaa kukin itse. Jumppa maksaa 10 /henkilö. Ilmoittautumiset Johannalle, puh , viimeistään keskiviikkona Ajamme Turkuun kimppakyydillä, joten ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, jos tarvitset kyydin tai jos sinulla on autossasi vapaita paikkoja. TERVETULOA MUKAAN! TERVETULOA YSTÄVÄNPÄIVÄN VIETTOON FRIDHEMIIN KLO 14.00! Kahvitarjoilu Kuvaesitys Vanhojen esineiden näyttely Arpajaiset Helge ja Marika myyvät kukkia Louise myy vaatteita Tule mukaan tapaamaan vanhoja ja uusia ystäviä. Järj.: Fridhemin henkilökunta + SPR:n ystävät TULEVAISUUDEN HOUTSKARI! Palaveri kansanopistolla keskiviikkona 16. helmikuuta klo Mitä voimme tehdä ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta Houtskari säilyy elävänä ympäri vuoden? Tule mukaan keskustelemaan! Kaikkien ajatukset ja mielipiteet ovat tärkeitä! Illan kaksi pääaihetta ovat elinkeinoelämä ja viihtyisyys. Mukana ovat mm. kyläasiamies Pia Prost, professori Jan-Åke Törnroos, uushoutskarilainen Jami Helmiö, kaupunginjohtaja Folke Öhman, pienten lasten äiti Ramona Johansson ja elinkeinoasiamies Tomas Eklund. Tilaisuudessa tarjoillaan iltapala, minkä vuoksi ilmoittautumiset ovat toivottavia (Petra Öhman, puh , Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! Järj.: Houtskarin lähipalvelulautakunta KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENNE HOUTSKARISSA HIIHTOLOMAVIIKOLLA, V. 8 Joukkoliikenteen aikataulu Torstaina Hönsnäs > < Näsby Hyppeinen > < Näsby Saverkeit > < Näsby Mossala > < Näsby Saverkeitin reittiä ja Mossalan reittiä palvelee kutsutaksi, joka ajaa ainoastaan tilauksesta. Kutsutaksin voi tilata numerosta (Juslin) viimeistään torstaina aamupäivällä. Paluumatkat Näsbystä voidaan ajaa aikaisemminkin niin sovittaessa. Matkustajat maksavat linja-autotaksan mukaisesti.!» HOUTSKARIN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Lähipalvelulautakunta on tutustunut vanhuspoliittisen strategian luonnokseen ja voi yhtyä strategiaan esitetyssä muodossa. Houtskarin linja-autoliikenne Linja-autoliikenne R. & F. Rindell ja Länsi-Turunmaan kaupunki eivät ole voineet sopia Houtskarin ja Korppoon välisestä koululaislinja-autoliikenteestä. Liikennettä hoitamaan on sen sijaan valittu Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy. Liikennepäällikkö Christjan Branderin mukaan Turun ja Houtskarin välinen linjaautoliikenne jatkuu ELY-keskuksen kanssa tehtyjen voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Pertti Postinen vahvisti puhelimitse ( ), että voimassa olevat sopimukset jatkuvat kevääseen 2013 asti. Tämän jälkeen liikenne tullaan kilpailuttamaan. Pertti Postisen mukaan useimmat Turusta Korppooseen kulkevat vuorot rahoitetaan lipputuloilla. ELY-keskus ostaa joitakin vuoroja. Postinen uskoo Korppoon linja-autoaikataulujen pysyvän pääpiirteittäin muuttumattomina myös vuoden 2013 jälkeen. Länsi-Turunmaan kaupunki ottanee Korppoon ja Houtskarin välisen liikenteen hoitaakseen tuossa vaiheessa. Lähipalvelulautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja seuraa linja-autoliikenteen tulevaa kehitystä. Vapaa-aikaohjaajan tarve Houtskarissa Houtskarin lähipalvelulautakunta on jo aiemmin ottanut esille Houtskarin vapaaaikaohjaajan tarpeen ( 34, ). Esittelyn jälkeen vapaa-aikasihteeri Tove Dahlén on ilmoittanut, että hän, kulttuuripäällikkö ja Folkhälsanin ja Houtskärs Ungdomsföreningin edustajat pitävät kokouksen nuorison tilanteesta Houtskarissa. Kokous pidettiin aluekonttorilla Siihen osallistuivat Fia Isaksson, Tove Dahlén, Sofia Hedbäck ja Susanna Hottinen (HUF), Johanna Tengström (Folkhälsan) ja Petra Öhman. Kokoukseen osallistui myös Aktiva-nuorisopajan ohjaaja Hanna Koskela. Hannan tehtävänä on sellaisten nuorten etsiminen ja tukeminen, jotka eivät opiskele tai ole töissä. Nuorten tilanteesta käytiin keskustelua. Todettiin, että kerhotilaan tarvitaan joku/ joitakin ohjaamaan ja valvomaan toimintaa, jotta kerhotila voitaisiin pitää avoinna perjantai- tai lauantai-iltaisin. Kaupunki voi maksaa tästä korvausta. Houtskarin nuorisoseura HUF kutsuu koolle vanhempia, nuorisoa sekä yhdistysten ja kaupungin vapaa-aikatoimen edustajia Houtskarin aluekonttorille lauantaina klo Ajankohtaiset asiat Ruotsinkielisen kansalaisopiston rehtori Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on valinnut Cecilia Hinderssonin Länsi- Turunmaan ruotsinkielisen kansalaisopiston rehtoriksi. Konservaattori ottaa esiin ja kunnostaa Birger Karlstedtin seinämaalauksen Träsk skolan ruokasalissa. LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Infotilaisuus uusille jäsenille Uusille jäsenillemme järjestetään infotilaisuus klo Hotelli Kalkstrandissa, Parainen. Ne, jotka ovat tulleet jäseniksi vuoden 2010 aikana, saavat vielä henkilökohtaisen kutsun. Tilaisuus on myös avoin kaikille muille jäsenille. Nordea tarjoaa aamiaisen sekä kertoo yrityspalveluistaan sekä e-laskutuksesta. Yhdistyksen puhennjohtaja kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta sekä kattoorganisaatiosta Suomen Yrittäjät. Ilmoittautumiset viimeistään Kim Lindstedt, eller Viini- ja juustoilta Saaristovaliokunta järjestää kaikille kiinnostuneille yrittäjille viini-illan klo Nauvossa, ravintola L Escalessa. Lähempi ohjelma julkaistaan PK/NYT:ssä sekä kotisivuillamme www. yrittajat.parnet.fi kevään aikana.

7 TAMMIKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh tai sähköposti: KORPPOON KAPPELISEURAKUNTA Su klo 14 (Huom. aika!) Suomenkielinen messu Korppoon kirkossa, Killström, Björn- Olof Mårtenson Ma 7.2. klo Perhekahvila seurakuntakodilla. Ystävänpäivän askartelua. Su klo 12 Jumalanpalvelus Korppoon kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen y stä- vänlounas seurakuntakodilla. Järj.: Kappeliseurakunta ja Punaisen Ristin ystävät. Ti klo 15 Eläkeläisten piiri seurakuntakodilla. Ti klo Tiistaitapaaminen. Avointen ovien päivä seurakuntakodilla. Neulomme Äiti Teresa täkkejä sekä rupattelemme. Tarjoilua. Tarkoitettu kaikenikäisille jouten oleville korppoolaisille. Järj.: Seurakunta, SPR:n ystävät sekä ruotsinkielinen kansalaisopisto. Su klo 11 Suomenkielinen messu Korppoon kirkossa. Korppoon kappeliseurakunta verkossa: www. korpo.net Korpo kapellförsamling på internet: VUOSIKOKOUS Korpo Marthaförening kokoontuu vuosikokoukseen Hilkka Vassgrenin luo klo Sääntömääräiset asiat. Kaikki Martat ja Nuoret Martat ovat sydämellisesti tervetulleita! Hallitus KORPPOON BETANIA-SEURAKUNTA Toivottaa tervetulleeksi seuraaviin tilaisuuksiin: Rukouspiirit maanantaisin klo 19 Lyktanissa Lasten tapaamiset 4 6-vuotiaille keskiviikkoisin klo Alakouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Yläkouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Sunnuntaina 6. helmikuuta klo Korppoon Betania-seurakunta saa vieraaksi laulaja Lennart Larssonin Ruotsista ja kuusihenkisen romanialaisryhmän, johon kuuluu entisiä katu-/ viemärilapsia sekä heidän vanhempansa Caminul Felix perhekyläjärjestöstä (www.caminulfelix.org/ro). He laulavat ja kertovat meille elämästään. Myös Lennart laulaa ja soittaa. Kolehti kerätään Caminul Felix -järjestön hyväksi. Lopuksi tarjoilu. Maanantaina 21. helmikuuta klo meillä on ilo saada vieraaksemme nuorisotiimi missionuorten järjestöstä (= UMU, Ungdom med uppgift). Yksi tiimin jäsenistä on Daniela Pakalén Korppoosta. Nuoret laulavat, puhuvat ja tanssivat sekä kertovat vastikään Thaimaahan ja Kambodžaan tekemästään matkasta. Kaikenikäiset ovat tervetulleita! Tarjoilu. Betania-seurakunta, puh Yhteyshenkilö Maj Ekqvist, puh KORPPOON PERHEKAHVILA Kevään ohjelma: klo Kankaan painantaa. Paikalla Majsan kitaroineen klo Ystävänpäivän askartelua Hiihtolomaviikolla tauko klo Laskemme mäkeä kunnantoimiston luona ja juomme lämmintä mehua voileipien kera. Jos sää on huono, tapaamme tavalliseen tapaan seurakuntakodilla klo Jotain hyvää terveydelle klo Pääsiäisaskartelua klo Majsan laulaa ja soittaa Perhekahvilan päättäjäiset. Retki Folkhälsan-talolle Paraisille. Kokeilemme uutta terapia-allasta klo Lisätietoa retkestä myöhemmin. Kaikki päivisin vapaat, lapselliset tai lapsettomat, ovat tervetulleita kahvilaamme kahvikupposelle tai osallistumaan ohjelmaan. Yhteyshenkilöt: Inga-Britt Sjöström, Kaisa Söderholm ja Carita Lindbom-Johansson. Järjestäjät: Folkhälsan i Korpo rf, Korppoon kappeliseurakunta, Betania-seurakunta ja Länsi-Turunmaan kaupunki. PERHEPELI-ILTA Kohderyhmä: Alle kouluikäisten lasten perheet Aloitamme perhepeli-illat tiistaina klo koulun liikuntasalissa. Kaikki mukaan! Yhteyshenkilö: Kaisa Söderholm Järj.: Folkhälsan i Korpo rf KORPO PENSIONÄRER Helmikuun tapaamisessa tiistaina 8. päivä klo järjestämme samalla perinteiset Hernerokkapitomme. Kokoonnumme tavalliseen tapaan Kommunalgårdeniin. Pidämme vanhanajan arpajaiset ja otamme siksi kiitollisina vastaan arpajaisvoittoja. Vanhat ja uudet jäsenet ovat LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA! Hallitus RUOANLAITTOKURSSI! Mitäs me syödään päivälliseksi? Ruoanlaittokurssi Korppoon Kommunalgårdenissa klo Kurssi on tarkoitettu kaikille ruoasta ja ruoanlaitosta kiinnostuneille. Hinta 5 /henkilö. Ilmoittautumiset Christina Janssonille, puh Tervetuloa! HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: INIÖ MARTHAFÖRENING Marttojen kokous maanantaina 31.1., hallituksen kokous klo ja vuosikokous klo seurakuntakodilla. Sääntömääräiset asiat. Kuljetuksia koskevat soitot Lolalle, puh Tervetuloa! VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT: EN UNDERBAR KNÖL Peruna lisäkkeenä, snacksinä, ruokalajina. Miten eri lajikkeet eroavat toisistaan ja mikä lajike sopii parhaiten mihinkin ruokaan? Kurssin vetäjä Paul Reuter. Seurakuntakodilla keskiviikkona 9.2. klo Kurssimaksu 13. Ilmoittautumiset puhelimitse, puh , tai osoitteessa ANTIGYMNASTIQUE Antigymnastique Pontus Anckarin johdolla Snäckanissa klo jatkuu maanantaisin 7.2., 7.3. ja INIÖ UNGDOMSFÖRENING Iniö uf järjestää jäsenilleen lasketturetken Himokselle perjantaina Lähdemme Auroran vuorolla klo 6.30 ja palaamme klo vuorolla. Ilmoittautumiset Ramonalle, puh , viimeistään perjantaina Mukaan mahtuu enintään 50 henkilöä. Linjaautoon voi nousta myös Raision Myllyn luota. HEM O SKOLA RF Koti- ja kouluyhdistys järjestää kevättempauksen lauantaina 5.3. Norrbyn koululla. Ohjelmassa säästä riippuen erilaisia kilpailuja. Yksityiskohtaisempaa tietoa ohjelmasta saat seuraamalla paikallista ilmoittelua. SALIBANDY Snäckanissa pelataan salibandyä joka tiistai klo Pelaajat yli 9-vuotiaita vanhempineen. Myös muut kiinnostuneet aikuiset ovat tervetulleita. FOLKHÄLSANIN PERHEKAHVILA Folkhälsanin perhekahvila kokoontuu torstaisin klo Snäckanissa. ALOITEKYKYISEN HUIPPUKESÄTYÖ! Rumarin kallioilla sijaitseva kesäkahvila ja näköalatasanne vuokrataan kesäksi Kohde on hyvin markkinoitu ja tunnettu 13 vuoden ajan. Kohteeseen kuuluvat kioski, terassi, näköalatasanteen käyttö (50 mpy.), luontopolku ym. Kioskissa sähkö. Pidettävä avoinna joka päivä ja 15.8 välisenä aikana. Muulloin harkinnan mukaan. Sonja Tobiasson gsm LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Infotilaisuus uusille jäsenille Uusille jäsenillemme järjestetään infotilaisuus klo Hotelli Kalkstrandissa, Parainen. Ne, jotka ovat tulleet jäseniksi vuoden 2010 aikana, saavat vielä henkilökohtaisen kutsun. Tilaisuus on myös avoin kaikille muille jäsenille. Nordea tarjoaa aamiaisen sekä kertoo yrityspalveluistaan sekä e-laskutuksesta. Yhdistyksen puhennjohtaja kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta sekä kattoorganisaatiosta Suomen Yrittäjät. Ilmoittautumiset viimeistään Kim Lindstedt, eller Viini- ja juustoilta Saaristovaliokunta järjestää kaikille kiinnostuneille yrittäjille viini-illan klo Nauvossa, ravintola L Escalessa. Lähempi ohjelma julkaistaan PK/NYT:ssä sekä kotisivuillamme www. yrittajat.parnet.fi kevään aikana.

8 8 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköposti: GUDRUN OCH KÄRLEKENS KISTA Leif Granitin kirjoittama uusi teatteriteksti Näytelmän kirjoittaja esittää päähenkilöä Gudrun Stenmania, synt. v Hän pitää esitelmän otsikolla Nykypäivän ihmisen identiteetti ja kommunikaatio globaalisessa interaktiivisessa maailmassamme. Hän lipsahtaa yksityisiin ilmapiireihin. Hyvin avoimesti hän kertoo mm viettelykeinoistaan, jotka hän on kehittänyt kenttätutkimustensa aikana 1970-luvulta alkaen. 60-lukua hän muistelee kauhunsekaisella mielihyvällä. Vaikka monelle kävi huonosti (Gudrunin sitaatti). Uusi huoleton hippimoraali sai aikaan hämmennystä ja vastuuttomuutta. Gudrun pitää nähdä. Häntä pitää rakastaa. Gudrunia ei ole ennen nähty näyttämöllä. Nyt hänet nähdään Hotel Kalkstrandissa, Paraisilla! Tuotanto: Leif Granit Gudrun Stenman Leif Jansson Alf Nilsson. Ääni ja kuva Elina Hurme Ohjaus. Ääni ja kuva Kimmo Takala visuaalinen neuvonanto Lasse Harkkala Juliste, ohjelma Näytännöt: 27.1 ja 29.1 klo Näytännön pituus n 1 t. Paikka: Hotel Kalkstrand, Rantatie 1, Parainen Liput: 13 PIF-Tipstjänst Ovella 1 t ennen. kakao + HERNEKEITTOA UTELEKAR! koira-ajelua! poniajelua! pulkkamäki! Paraisten reserviupseerien yhdistys Pargas Reservofficerare on viime vuosina ylläpitänyt epävirallisia yhteyksiä Tallinnan reserviupseereihin. Olemme vierailleet siellä ja he täällä, kertoo kapteeni evp. Jorma Ake. Yhteydenpito ruotsalaisiin veljesyhdistyksiin jäi unohduksiin kymmeniä vuosia sitten, ja nyt yhdistys haluaa alkaa elvyttää suhteita, eritoten ystävyyskaupungissa Haningessa vaikuttavan yhdistyksen kanssa. Pargas Reservofficerare täytti marraskuussa 55 vuotta. Tom Bröckl, Kurt Lundström, Esko Lundén ja Tapio Marjamäki nimitettiin yhdistyksen kunniajäseniksi LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Anna Satomaa Perhekirkko su 6.2. klo 10 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Anna Satomaa. Kahvit ja mehut kirkon jälkeen Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta seurakuntakodin alasalissa ke 9.2. klo Sanajumalanpalvelus su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa. Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta seurakuntakodin alasalissa ke klo Sanajumalanpalvelus su klo 12. Toim. Kristiina Saloniemi. RUNEBERGINPÄIVÄN VASTAANOTTO FREDRIKANTUVALLA lauantaina klo alkaen. Pikkusuolaista, kahvia ja runebergintorttua Fredrikantuvalla. Tanssia Vanhalla Kunnantuvalla. Asutoivomus: Vanhantyylinen. Pääsymaksu: 15 /henkilö Lippuja myydään vain ennakkoon kaupungin infossa, osoitteessa Rantatie kl / klo12-15 Reserviupseerit panostavat kansainvälisiin yhteyksiin LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Infotilaisuus uusille jäsenille Uusille jäsenillemme järjestetään infotilaisuus klo Hotelli Kalkstrandissa, Parainen. Ne, jotka ovat tulleet jäseniksi vuoden 2010 aikana, saavat vielä henkilökohtaisen kutsun. Tilaisuus on myös avoin kaikille muille jäsenille. Nordea tarjoaa aamiaisen sekä kertoo yrityspalveluistaan sekä e-laskutuksesta. Yhdistyksen puhennjohtaja kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta sekä katto-organisaatiosta Suomen Yrittäjät. Ilmoittautumiset viimeistään Kim Lindstedt, eller Viini- ja juustoilta Saaristovaliokunta järjestää kaikille kiinnostuneille yrittäjille viini-illan klo Nauvossa, ravintola L Escalessa. Lähempi ohjelma julkaistaan PK/NYT:ssä sekä kotisivuillamme kevään aikana. Maanantai - Tiistaina Klo Golfkentän vieressä Finbyyssä (Parainen) Vetäjinä toimivat PIF:enin hiihtotiimi Ilmoitukset paikan päällä! Förfrågningar / Tiedustelut tel. / puh /Jack Henriksson uskollisesta ja ansiokkaasta sitoutumisesta yhdistyksen toimintaan. Yhdistys vietti juhlapäiväänsä yhdessä uusien kunniajäsenten ja muiden palkittujen kanssa veljespäivällisen merkeissä, kertoo yhdistyksen varapuheenjohtaja Antti Valo. Päivällinen nautittiin puolisoiden seurassa, huomauttaa Anders Kjellman. Turunmaalaiset reserviupseerit järjestävät toimintaa aikaisempaan tapaan: palettiin kuuluu esitelmiä, perhematkoja, kilpailuja, viihdettä ja fyysistä rääkkiä. Edellä mainitun lisäksi olemme kaupungin käytettävissä aina kansallisten pyhäpäivien valmisteluissa, vakuuttaa puheenjohtaja Ake. Yhdistyksen hallituksessa jatkavat Antti Valo, Ole Bergen, Jukka Hänninen, Tony Lönnbäck, Anders Kjellman ja Marcus Duncker, ja uutena jäsenenä mukaan liittyi Bjarne Blomqvist. Joulukuussa yhdistyksen toimintaan kuuluvat perinteiset itsenäisyyspäivän juhlallisuudet seppeleen laskuineen ja kunniavartioineen ja -komppanioineen sankarihaudoilla ja Karjalassa kaatuneiden muistomerkillä Paraisilla. Paraisten hautausmaan sankarihaudoilla järjestetään kunniavartio myös jouluaattona, kerrotaan yhdistyksestä. Veijo Räsänen/Tony Lönnbäck PALVELULINJA: PARAINEN KOULUPÄIVINÄ SKRÄBBÖLE klo Våno 7.20 Pjukalantie th 7.30 Rengastie Skräbbölentie Sarlininkatu Koulukatu Parsbyntie 7.40 Rantatie Linja-autoasema 7.42 Vapparintie Tervk 7.45 Tervk Vapparintie Linja-autoasema Rantatie Parsbyntie Koulukatu Sarlininkatu Skräbbölentie Pjukalantie Rengastie Skräbbölentie Sarlininkatu Koulukatu Parsbyntie Rantatie Linja-autoasema Tervk TENNBY klo klo klo Tervk Linja-autoasema Saaristotie Kirkkoesplanaadi Pohjoispellonkuja Kellonsoittajankatu Kirkkoesplanaadi Puustellintie Österbyntie Metsästystie Marjastajantie Puustellintie Kalkkitie Tennbyntie Tummelitie Tennbyntie Kalkkitie senioritalo Rantatie Linja-autoasema Tervk FINBY klo klo Tervk Vapparintie Finbyntie Golfkenttä Sydmontie Jonsängintie Uudisasukkaantie Ålöntie Raiviontie Hopbakankatu Finbyntie Ammattik. suora Vapparintie Tervk Linja-autoasema Rindellin liikenne liikennöi palvelulinjaa. Tel. / Puh:

9 TAMMIKUU LÄNSI-TURUNMAAN NUORISOTILAT PUNT, Parainen Tiistaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Leivontaa klo Keskiviikkoisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Torstaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Luova nurkkaus klo Perjantaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Lauantaina 5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5. klo Ohjaajat: Peter Virtanen & Nina Robertsén Arty (taidekerho) Keskiviikkoisin klo Yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille Yhteyshenkilö: Nina Robertsén LYAN, Nauvo Tiistaisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Keskiviikkoisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Perjantaisin klo vuotiaille (Suljettu 28.1., ja 22.4.) (Suljettu hiihtolomaviikolla eli viikolla 8) Uutuutena Luova nurkkaus tiistaisin, lisätietoa koulun kautta. Ohjaajat: Jessica Karlsson & Tove Dahlén Häftiga Träffen / Nauvo Kerho 4 6-luokkalaisille. Torstaisin klo Lyanissa/Framnäsissä. Päivämäärät 27.1., 17.2., 10.3., ja (Huom! Keskiviikko) ja Kausimaksu 10 euroa Ohjaaja: Jessica Karlsson 1 3-luokkalaisten Lyan: Perjantaisin klo , ja Ohjaaja: Jessica Karlsson GLUGGEN, Korppoo Keskiviikkoisin klo (3 9-luokkalaisille) Perjantaisin klo (6 9-luokkalaisille) Ohjaaja: Jani Walldén Häftiga Träffen / Korppoo Kerho 3 6-luokkalaisille. Keskiviikkoisin 2.2., 16.3., 6.4. ja klo Gluggenissa. Ohjaaja: Jessica Karlsson LÄNSI-TURUNMAAN PALLOILUKERHOT Korppoo Tiistaisin klo (5 9-luokkalaisille) Torstaisin klo luokkalaisille viikot 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ja luokkalaisille viikot 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 Ohjaaja: Jani Walldén Houtskari Torstaisin ( ) Klo (1 3-luokkalaisille) Klo (4 6-luokkalaisille) Klo yläkouluikäisille Ei kerhoa eikä Ohjaaja: Kalle Jansson Klikkaa Facebookissa Ung i Väståboland Nuori Länsi- Turunmaalla ja tykkää! Facebookista näet aina tuoreimmat uutiset LIIKKEELLÄ LÄNSI-TURUNMAALLA 3.2. Iniön Snäckanissa klo Houtskarin Vesterlidissä klo Lisätietoa koulujen kautta Ohjaajat: Jessica Karlsson ja muut vapaa-aikaohjaajat KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUONNA 2011 Hakuaika päättyy Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevien lain ja asetuksen muutokset on vahvistettu ja avustuksia myönnetään tietyin ehdoin. Korjausavustuksia myönnetään: 1. sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella tulo- ja varallisuusrajojen puitteissa vanhusväestön (65 vuotta täyttäneet) ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä jos talouteen kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski joissain poikkeustapauksissa enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. Energia-avustuksia myönnetään: 1. tarveharkintaisena enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittäville asuinrakennuksille. Avustuksen voi saada vain jos pienituloisuus estää kotitalousvähennyksen käyttöä. Avustuksen enimmäis-suuruus on enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Työkustannuksiin avustusta ei myönnetä. 2. uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon kohteina kaikenlaiset ennestään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset kuten pien-, rivi- ja kerrostalot. Avustuksen suuruus on enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista ja myöntämisen edellytyksenä on, ettei toimenpiteitä ole aloitettu ennen myöntöpäätöksen antamista tai kunnan antamaa ennakkolupaa. Lisätietoja ARAn kotisivuilla: - Avustukset - Korjaus ja energia-avustukset. Aran sivuilla on myös sähköisesti täytettävät hakulomakkeet. Hakemukset vaadittavine liitteineen on toimitettava määräaikaan mennessä osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki, Rantatie 28, Parainen, Oili Sandell, puh » TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Vaihde * Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta , » YRITYSNEUVONTA Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh Elinkeinoasiamies Tomas Eklund, puh » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Asiakaspalvelu Paraisilla: Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

10 10 piano: Petri» BIO SYDVÄST Somer Arja Saijonmaa Bio sydväst visar: Mina älskade M l k d sånger Rakkaimmat lauluni Biljetter 28 (+exp.avg). Köp biljetterna i tid! Liput 28 (+toim.maksu). Osta lippusi nyt! Välkomna! Tervetuloa! EAT PRAY LOVE svensk text - T -, 142 min. sö 30.1 kl.18.00, Vesterlid on 2.2 kl.18.30, Framnäs to 3.2 kl.19.00, Korpo sö/su kl(o) PIUG-PUNT, Pargas-Parainen och PIF-tipstjänst-veikkauspalvelu Med evenemangsnumret biljetter direkt från R-kiosken utan förhandsbokning. Tapahtumanumerolla liput suoraan R-kioskilta ilman ennakkovarausta. i samarbete med/ yhteistyössä Revyn spelas på Framnäs Huset i alla Nagubors hjärta sedan 1910 Biljettpriset stiger inte, 10 euro per person även detta år < hi ahw Z_d iodb_]^[j _ L ij XebWdZ Z[bjW] _ \ h[jw]whdwi i[hl_y[awjwbe] LWhc_ijW d aolooj[i_ B di_#jkhkdcwwbbw eiwbb_ijk oh_jj `_[d fwbl[bkbk[jj[beed (HLc8n" Bara två föreställningar kvar!! L ij XebWdZi i[hl_y[awjwbe] (&'' B di_#jkhkdcwwd fwbl[bkbk[jj[be mmm$i[hl_y[awjwbe]$fwhd[j$\_ mmm$fwbl[bkbk[jj[be$fwhd[j$\_ 28.1 kl kl /233725* Skynda dig att få årets skratt! Bara 2 gånger kvar! Här får du veta det viktigaste om din lokala omgivning. Vad som hänt, vad som skulle kunna hända och vad som kommer att hända. 9LOOGXEOLDYPHGVDNHUGXLQWHOlQJUHEHK YHU HOOHUYLOOGXN SDPHUD".RPGnWLOO)UDPQlVL1DJXSn/233725* / UGDJHQGHQ NO / UGDJHQGHQ NO 2QVGDJHQGHQ NO.RPVRPI UVlOMDUHRFK HOOHUN SDUH ) UVlOMQLQJVSODWVHQNRVWDU Φ ERNDVYLD7RYH'DKOpQ WHO HOWRYH GDKOHQ#YDVWDERODQG IL Skärgårdsmarsch De lokala bankerna understöder föreningarna genom att sköta förhandsbiljettförsäljning. Seniorer läser tidningen noggrannt och vet vad som händer i bygden - men har de förstått allt? NARNIA 3: KUNG CASPIAN OCH SKEPPET GRYNINGEN svensk text - F 11 -, 115 min. sö 13.2 kl.16.30, Vesterlid on 16.2 kl.18.30, Framnäs to 17.2 kl.19.00, Korpo Mera information om filmerna och de kommande filmerna från: www. vastaboland.fi/web/kultur/sv_se/bio/ NAGU ANDELSBANK 0nQGDJHQGHQ IHEUXDUL.RPPHGSnHQGDJVXWIlUGWLOO6DSSHHL3lONlQH NPIUnQcER %XVVHQVWDUWDUIUnQ+RXWVNlUERGHQ +MDOPDUV 5HWDLV IlUMDQJnU 2FKIUnQ6 GUDKDPQHQ 1DJXJnUEXVVHQ RFKIUnQEXVVVWDWLRQHQL3DUJDV )UDPPHlUYLFD RFKKHPnWVW\UYLFD 5HVDQNRVWDU 9X[HQPHGHJHQXWUXVWQLQJ ½ 9X[HQVRPYLOOK\UDXWUXVWQLQJ VODORPHO EODGHV ½ 9X[HQPHGVQRZERUG ½ %DUQ nuphghjhqxwuxvwqlqj ½ %DUQ nuvrpylook\udxwuxvwqlqj ½ %DUQ nuvrpylook\udvqrzerug ½ +MlOP ½ nu ½ %DUQXQGHU nuphghjhqxwuxvwqlqj ½ %DUQXQGHU nuvrpylook\udxwuxvwqlqj ½ +MlOPK UWLOOXWUXVWQLQJHQI UXQGHU nu 3ULVHWLQNOXGHUDUEXVV OLIWNRUW I UVlNULQJ 2EVHUYHUDDWWYDURFKHQVN WHUPDWHQVMlOY 5HVDQIDNWXUHUDV 'HOWDJDUHXQGHU nue UKDHQYX[HQPHG ZZZ VDSSHH IL 7RUVGDJHQGHQ IHEUXDUL.RPPHGSnHQGDJVXWIlUGWLOO&DOSLVVNLFHQWHU.DOSDOLQQDFD NPIUnQ 3DUJDV %XVVHQJnUIUnQ+RXWVNlUVERGHQ +MDOPDUV 5HWDLVIlU MDQWLOO1DJX IUnQ6 GUDKDPQHQ 1DJXJnUEXVVHQ RFKIUnQEXVVVWDWLRQHQL3DUJDV )UDPPHlUYLFD RFKKHPnWVW\UYLFD 5HVDQNRVWDU 9X[HQ %DUQPHGHJHQXWUXVWQLQJ ½ 9X[HQ EDUQ VRPYLOOK\UDXWUXVWQLQJ ½ VODORP EODGHVHOVQRZERUG +MlOP ½ *ODV JRQ ½ 3ULVHWLQNOXGHUDUEXVV OLIWNRUW I UVlNULQJ 2EVHUYHUDDWWYDURFKHQVN WHUPDWHQVMlOY 5HVDQIDNWXUHUDV 'HOWDJDUHXQGHU nue UKDHQYX[HQPHG SODWVHUILQQV ZZZ NDOSDOLQQD FRP $QPlOQLQJDUWDVHPRWIU R P 0nQGDJHQGHQ $QPlODQWLOO7RYH'DKOpQSHUH SRVWWRYH GDKOHQ#YDVWDERODQG IL ) UIUnJQLQJDUWHO 6HQDVW)UHGDJHQGHQ IHEUXDUL 8SSJLIWHUVRPEHK YVYLGDQPlOQLQJ QDPQ noghu DGUHVVRFK WHOHIRQQUSnGHQSHUVRQVRPUHVHUVDPWSHUVRQQXPPHUSnGHQ YX[QDVRP EHWDODUUHVDQ VRPIDNWXUDQVNLFNDVWLOO 9LGK\UQLQJDYXWUXVWQLQJXSSJH OlQJG YLNWVNRQXPPHU Skärgårdsmarschen är en lekfull utmaningstävling mellan skärgårdskommunerna i Åbo skärgård. Från tisdag till söndag (8 13.2) ordnas marschen i Väståboland och hoppas då på, att så många som möjligt ställer upp och går, springer eller skidar, under max två timmar per dag. Under dagarna finns det utplacerat postlådor (tas bort 13.2 kl 14.00) där man kan fylla i namn, telefon nr och km. Alla som deltar i marschen är med i utlottningen av priser. Postlådorna finns: Pargas, Busshållplatsen vid Skäbböle bollplank, Korsningen Kalkvägen Munkviksvägen, Korsningen Skolgatan Parsbyvägen, Finby motionsbana (golfparkeringen), Korsningen Vapparvägen Norrgårdsvägen (lätta trafikleden), parkeringsplatsen bredvid busstationen (lätta trafikleden), Boställsvägen vid hundrastplatsen (lätta trafikleden), Tennby motionsbana (parkeringen) Nagu, Kirjais, (parkeringen) Dalkarby, Vikom parkering, (plantskolevägen), sportplanens parkering, centrum (bollhallen), Krok Kvivlax korsning, Mattnäs vägskäl (roskisarna) Korpo, Retais (vägskäl), Galtby (vägskäl, Folkhälsans postlåda), motionsbanan, Kyrkbyn (anslagstavlan), Rumar (bussgarage), Korpoström (postlådorna) Houtskär, Medelby (gula postlådan), Träsk (bollhallen), Näsby (områdeskontoret), Björkö (butiken) Iniö, Jumo (byns anslagstavla), Norrby (banken), Söderby (postlådorna), Keistiö (skolan) bueuddwwwdphghqpdwvlfnwlooexvvuhvdq Du kan även e-posta ditt namn och km till eller sänd textmeddelande via telefonen till nr Obs sänd alla km på en gång, senast måndag 14.2 kl VSHFLHOOWI UGHVRPVWDUWDUWLGLJWPHGEXVVHQ Arr: Skärgårdsidrott och Väståbolands stad RFKYLONHQVRUWVXWUXVWQLQJGX QVNDU VODORP EODGHVHOOHUVQRZERDUG 0HGGHODlYHQYDUGXVWLJHUSnEXVVHQ

11 10 Saaristokävely on leikkimielinen Turun seudun saaristokuntien välinen haastekilpailu. Kävely järjestetään Länsi-Turunmaalla tiistaista sunnuntaihin Toivottavasti mahdollisimman moni ottaa haasteen vastaan ja osallistuu tapahtumaan kävellen, juosten tai hiihtäen. Liikuntasuorituksesta lasketaan hyväksi enintään kaksi tuntia. Saaristokävelyn ajaksi eri puolille kuntaa on sijoitettu postilaatikoita, joihin voi kirjoittaa nimensä, puhelinnumeronsa ja kilometrimäärän. Saaristokävely Postilaatikkojen sijaintipaikat: Paraisilla Skräbbölen linja-autopysäkin palloseinä, Kalkkitien ja Munkvikintien risteys, Koulukadun ja Parsbyntien risteys, Finbyn kuntorata (golfkentän pysäköintialue), Vapparintien ja Norrgårdstien risteys (kevyen liikenteen väylä), Puustellintien koirien ulkoilualue (kevyen liikenteen väylä), Tennbyn kuntorata (pysäköintialue) Nauvossa Kirjainen (pysäköintialue), Dalkarby, Vikomin pysäköintialue (Taimitarhantie), liikuntakentän pysäköintialue, keskusta (palloiluhalli), risteys Krok-Kvivlax, Mattnäsin tienhaara (jäteastiat) Korppoossa Retais (tienhaara), Galtby (tienhaara, Folkhälsanin postilaatikko), kuntorata, kirkonkylä (ilmoitustaulu), Rumar (linja-autovarikko), Korpoström (postilaatikot) Houtskarissa Medelby (keltainen postilaatikko), Träsk (palloiluhallin), Näsby (aluekonttori), Björkö (kauppa) Iniössä Jumo (kylän ilmoitustaulu), Norrby (pankki), Söderby (postilaatikot), Keistiö (koulu) Postilaatikot poistetaan klo Kaikki kävelyyn osallistujat osallistuvat arvontaan. Voit myös lähettää nimesi ja kmmäärän sähköpostitse Tovelle, tai tekstarina numeroon Huom! Lähetä kerralla kaikki päivien aikana suorittamasi kilometrit, viimeistään maanantaina klo Järj.: Skärgårdsidrott ja Länsi-Turunmaan kaupunki»bio SYDVÄST Bio sydväst esittää: EAT PRAY LOVE suom.tekstitys. -S -, 142 min. su 30.1 kl.18.00, Vesterlid ke 2.2 kl.18.30, Framnäs to 3.2 kl.19.00, Korppoo NARNIA 3: KUNG CASPIAN OCH SKEPPET GRYNINGEN suom.tekstitys. - K 11 -, 115 min. su 13.2 kl.16.30, Vesterlid ke 16.2 kl.18.30, Framnäs to 17.2 kl.19.00, Korpo Lisää tietoa tulevista elokuvista: Luova nurkkaus Tämän vuoden uutuus on nuorisotaloilla (PUNT ja Lyan) järjestettävä Luova nurkkaus. Kevään aikana luomme erilaisista esineistä omannäköisiä. Voit esimerkiksi tuunata oman peiton, koristella seinäkellon tai valmistaa persoonallisen juomalasin. Toiminta on vapaaehtoista; osallistua voit silloin kun se sopii sinulle. Osallistuminen ei maksa mitään, ainoastaan materiaaleista peritään pieni maksu. Haluamme tarjota Luovalla nurkkauksella vaihtoehtoisen tavan osallistua nuorisotalon toimintaan. Olimme syksyn aikana huomaavinamme nuorten olevan kiinnostuneita luovasta toiminnasta. Kehotamme nyt kaikkia kiinnostuneita nuoria tulemaan mukaan ja antamaan mielikuvituksensa lentää. PUNT: Torstaisin klo LYAN: Tiistaisin (parillisina viikkoina) klo Nina & Jessica Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff 2011 ordnas i Kasnäs hotell fredagen den 11.3 kl (inleds med kaffe kl. 9.30) Närproducerat och ekologiskt trumf för skärgårdens företag? Öppet för alla! För mera info se eller ring Katja Bonnevier

Pargas / Parainen. Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne

Pargas / Parainen. Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne Pargas / Parainen Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne Endast under skoldagar Vain koulupäivinä Våno -Granvik Pargas/Parainen 07.35 Pargas/Parainen 13.10 15.15 Sattmark 07.45 Tervsund 13.20

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40 l KOKOUSAIKA 21.9.2015 klo 17.30 18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Malmi Opri Metsämäki Ilari Saastamoinen Linda

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016

Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Tapahtumakalenteri Houtskari 2016 Kesäkuu 1.6.-22.6. Näyttely kirjastossa: PIPPI. Träsk skola 1-3 ja förskolan/dagis/jakobs dagis/eftis. 20.-30.6. Näyttely kirjastossa: Kalakamujen näyttely 27.6-17.8.

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Omaistukitoiminta keväällä 2016

Omaistukitoiminta keväällä 2016 Omaistukitoiminta keväällä 2016 Kevään aikana on mahdollisuus osallistua keskusteluryhmiin, teematapaamisiin jne. Toivotamme yhdessä eri toimijoiden kanssa teidät sydämellisesti tervetulleiksi ja toivomme,

Lisätiedot

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016

ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 ISONKYRÖN LAPSIPERHEIDEN TOIMINTAKALENTERI, KESÄKUU 2016 6.6. maanantai 7.6. tiistai 8.6. keskiviikko 9.6. torstai 10.6. perjantai Seurakunnan Kesäkerhot arkisin ma-pe 6.6.-17.6. Pappilassa Pienten Isojen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN talvi 2016

KOULUIKÄISTEN talvi 2016 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN talvi 2016 ILLAT KERHOT PARTIO LEIRI TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 Sivu 73 KOKOUSAIKA 13.10.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Metsämäki Herkko Säilä Rita Rantala

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Nuorisovaltuusto AIKA klo 15:00-16:30 PAIKKA Huutjärven nuorisotila LÄSNÄ Bertling Nonna Puheenjohtaja Bertling Hannu 1.Varapuheenjohtaja Mäkinen Anni Jäsen Lindholm Matias

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kappelineuvosto

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika tiistai klo 18.30 20.35 Paikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa Osallistujat Karvonen Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (-) Hanski Liisa kappelineuvoston

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 HAKUAIKA 17.11 31.12.2014 2 JOHDANTO Kaupunki tarjoaa ostettavaksi kuusi (6) pienteollisuustonttia yrityksen toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN syksy 2015

KOULUIKÄISTEN syksy 2015 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN syksy 2015 KERHOT LEIRI PARTIO ILLAT TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 7/2015. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302

KOKOUSKUTSU 7/2015. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika: Maanantai 26.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 Saapuvilla olevat jäsenet: Varajäsenet: Käsiteltävät asiat: Metsämäki Ilari Saastamoinen

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016 Mielenvireys ry:n Jäsentiedote 4/2016 Taas eletään vuoden pimeintä aikaa. Loppuvuosi tuo mukanaan erilaisia tapahtumia ja juhlia. Mielenvireydessä vietämme mm. mielenterveysviikkoa, kynttilätapahtumaa,

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9 KOKOUSAIKA 4.3.2013 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Järä Eveliina Tatti Saara Matintalo

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry:ssä alkaa toiminnassa viideskymmenesensimmäinen vuosi. Toimintamme on hyvin monipuolista niin, että kaikilla

Lisätiedot

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com

Omaistuki Jällivaaran kunnassa. Valokuva: andreaslundgren.com Omaistuki Jällivaaran kunnassa Valokuva: andreaslundgren.com Julkaisija: Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto omaistuen kehittämistä koskevan projektin (2007 2008) puitteissa. Teksti: Ann-Louise Lundgren.

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 131. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 16.3. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 131 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.3.2015 pöytäkirja Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus)

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus) Auttajat esityksissä: Ennen esityksiä: Pe 20.5 klo 12-14 Esitys tilan rakennus (matot, taustaverhot mm.): Pekka tai Mervi Kurki, Markku Orell, Jukka Hänninen. Lavastus: Olivia, Ottilia, Tiia ja Alexandra.

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET

Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET Espoon seurakuntien NÄKÖVAMMAISET syksy 2012 1 Haluatko jutella? 3 Uudet ryhmät 4 Viikoittaiset 5 Tapahtumia 6 Vapaaehtoistyö 6 Opaspalaverit ja koulutukset 7 2 Espoon seurakuntien näkövammaistyö tarjoaa

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot