Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku. Rakennuslautakunta. Leikkipuistotoiminta alkaa. Päivähoitoyksikkö. esittäytyy. tiedottaa."

Transkriptio

1 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Korjaus- ja energiaavustusten haku vuonna 2011 Päivähoitoyksikkö tiedottaa ILMOITUSLIITE Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 9 Leikkipuistotoiminta alkaa Paraisilla Katso sivu 3 " Rakennuslautakunta esittäytyy Lue lisää sivulta 4

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» KULTTUURILAUTAKUNTA Urheilustipendien myöntäminen 2010 Vuoden urheilijalupaus stipendin myöntäminen Seuratyöntekijän valinta 2010 Harjoittelusopimuksen solmiminen Yrkeshögskolan Novian kanssa koskien opiskelija Ida Ridbergiä Projektiavustus, työryhmä Granit, Hurme ja Jansson Projektiavustus, Paraisten Tanssijat ry Projektiavustus, De Ungas Vänner på Ålön rf Projektiavustus, De Ungas Vänner på Ålön rf Projektiavustus, Vanhan Malmin asukasyhdistys Päättäminen Nauvon Kamarimusiikkipäivien lukeutumisesta etukäteisilmoituksen vuotuisesta toiminta-avustuksestaan saavien festivaalien joukkoon Alustava päätös tuen maksamisesta Nauvon Kamarimusiikkipäivlle Alustava päätös tuen maksamisesta Pargas Orgeldagar - Paraisten Urkupäivät ry:lle Alustava päätös tuen maksamisesta Rotaction Group rf:lle Alustava päätös tuen maksamisesta Korpo Jazz rf - Korppoon Jazz ry:lle Alustava päätös tuen maksamisesta Pargas Hembygdsförening rf:lle Vuoden 2010 kulttuuripalkinnon saajan valinta Vuoden 2010 kotiseutupalkinnon saajan valinta Johan ja Fredrika Runebergin muiston vaaliminen Projektiavustus, Paraisten Vapaaseurakunta Kotisatama Projektiavustus, Föreningen Teaterboulage rf» KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan valitseminen Kaupunginhallituksen valitseminen Iniön yleiskaavan erään osan muuttaminen osalle tilasta Alstrand 1:65 Norrbyn kylässä Iniössä Sverker Engströmin ym. aloite Länsi-Turunmaan omasta uimahallista Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille » YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Nauvon Prästgårdenin kylässä sijaitsevan Toripolun katusuunnitelman hyväksyminen Vuoritien pyörä- ja kävelytien katusuunnitelman hyväksyminen paaluvälille Kalkkitien ja Österbyntien risteyksen katusuunnitelman muutoksen ja täydennyksen hyväksyminen Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle Mollgrenin ja Gunnarsin valituksen johdosta Anomus vesi- ja jätevesilaskun tarkistamisesta Suomenkieliset kadunnimet ja kahden kadun nimen muutos Houtskarin Asemakaavaan 2002 Poikkeamishakemus rakentamista varten tilalle Skjutskär 2:39-M604 Sorpon kylässä Paraisilla Rakentamisen erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella tilalla Sydvalla 2:99 Biskopsön kylässä Nauvossa Sopimus ilmanlaadun seurannasta Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Korppoon keskustan suunnittelu Stormälön uusi tiennimi Österkalaxin uusi tiennimi Tiennimen muuttaminen Korppoossa Tonttijakoehdotuksen hyväksyminen Etelä-Keskustan kaupunginosassa Kiinteistön ostaminen Koivuhaan kaupunginosasta» SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA Saatavien poistaminen Terveyskeskuslääkärin valinta Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettävän kuljetuspalvelun myöntämisperiaatteiden vahvistaminen Toimeentulotuen myöntämistä koskevien periaatteiden hyväksyminen Avustusanomus, Turun seudun reumayhdistys, Skärgårdssektionen, Parainen Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma, hanke Sopimus SPR:n kanssa henkisen tuen avusta Kansanterveyslain mukaista hammaslääkäripäivystystä koskevan sopimuksen uusiminen Länsi-Turunmaan olemassa olevien hammashoidon resurssien tehokas hyödyntäminen Vuoden 2011 kokouspäivämäärät Apulaisylilääkärin tehtävänkuvauksen vahvistaminen» SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMEN- KIELINEN JAOSTO Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Erityisoppilaiden kuntakohtainen oppilasmäärä Turun opetustoimessa Koulujen lukuvuoden kehittämiskertomukset Koulujen kehittämissuunnitelmat» KAUPUNGINHALLITUS Ruokapalvelun työnjohdon määräaikainen organisointi ostopalveluna keskuskeittiössä Kirkkosalmenranta 3-4:n rakentaminen Äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Länsi-Turunmaan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Länsi-Turunmaan kaupungissa vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Kaupunginvaltuuston kokouksessa 7. syyskuuta 2010 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen Kaupunginvaltuuston kokouksessa 5. lokakuuta 2010 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16. marraskuuta 2010 tehtyjen päätösten täytäntöönpaneminen Ympäristöosaston rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran muuttaminen Työsopimussuhteisten palkanlaskijoiden kelpoisuusehtojen muuttaminen Markkinointituen myöntäminen Rowlitille 2011» KULTTUURILAUTAKUNTA Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Osallistuminen Archipelago Logic -hankkeeseen Saatavien poistamisesta päättäminen Vuoden 2010 toiminta-avustusten myöntäminen PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TIEDOTTAA Päivähoidon uusi toimintakausi alkaa , päivähoitohakemus tulee jättää mennessä. Lisätietoja päivähoidon ja koulujen yhteisessä ilmoituksessa Paraisten Kuulutuksissa ja kaupungin verkkosivuilla PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia omassa kodissaan. Perhepäivähoidossa ryhmässä voi olla enintään neljä lasta kokopäivähoidossa perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Perhepäivähoitoa tarjotaan Paraisilla ja Nauvossa. RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITO Ryhmäperhepäivähoito on yksi perhepäivähoidon muoto. Ryhmäperhepäivähoidossa (2 )3 perhepäivähoitajaa hoitaa (8 )12 lasta sisarusryhmässä kunnan tarkoitusta varten osoittamissa tiloissa. Ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan Paraisilla. PÄIVÄHOITOTOIMINTA PÄIVÄKODIT Päiväkoteja on kaikilla kunta-alueilla. Lapsiryhmien määrä päiväkodeissa vaihtelee yhdestä viiteen. Osa päiväkodeista on kaksikielisiä. Kaupunki ostaa päiväkotipalveluja Folkhälsanilta ja Kårkulla gillet rf:ltä. HOITOPAIKKATAKUU Kaupunki tulee syksyn 2011 aikana ottamaan käyttöön hoitopaikkatakuun. Mikäli lapsi on ollut päivähoidossa vähintään neljän kuukauden ajan, perhe voi tilapäisesti keskeyttää päivähoidon, jos keskeytys kestää yhtämittaisesti vähintään neljä kuukautta. Kaupunki sitoutuu osoittamaan lapselle päivähoitopaikan samasta päiväkodista tai samasta hoitomuodosta perhepäivähoidon (mukaan lukien ryhmäperhepäivähoito) osalta edellyttäen, että lapsi palaa päivähoitoon seuraavan toimintavuoden alkaessa. Keskeytyksestä tehdään erillinen sopimus. YKSITYISEN HOIDON KUNTALISÄ Vanhemmat, jotka eivät laita lapsiaan kunnalliseen päivähoitoon vaan päättävät järjestää lastensa hoidon yksityisesti, voivat anoa Kelalta lasten yksityisen hoidon tukea. Tämän lisäksi Länsi-Turunmaan kaupunki maksaa kuntalisää päivähoitosetelin muodossa seuraavasti: yli 3-vuotiaista lapsista maksetaan 180 euroa kuukaudessa, alle 3-vuotiaista 260 euroa kuukaudessa ja ilta- tai yöhoitoa tarvitsevista lapsista 300 euroa kuukaudessa. Puolipäivähoidossa olevasta lapsesta maksetaan 50 % lisästä. Tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle ja se on veronalaista tuloa.

3 3 TAMMIKUU 2011 Folken mietteitä ä Missä haluat asua? K uka ratkaisee, missä olet kirjoilla ja mikä on kotikuntasi, sinä itse vai viranomainen? Kysymys vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se saattaa pitää sisällään jos jonkinlaisia vastakkainasetteluja. Maan vakiintuneen käytännön mukaan ihminen päättää itse, missä haluaa olla kirjoilla, koska kotikuntalaissa ei säädetä, millaisessa asunnossa itse kunkin on asuttava. Kaikillahan ei edes ole asuntoa, mutta silti näilläkin ihmisillä on oltava kotikunta. Toinen näkökohta on se, että rakennuslakiin sisältyy määräyksiä siitä, millainen asunnon on oltava, jotta sitä saa käyttää pysyvänä asuntona. Keskustelua oikeudesta olla kirjoilla jossakin kunnassa voidaan luonnollisesti käydä lainopilliselta pohjalta, mutta mielenkiintoisempaa on ehkä keskustella periaatteellisemmalla tasolla siitä, kuka määrää, mitä ihminen saa tai ei saa ratkaista itse. Oletetaan, että ihminen myy omistamansa kaupunkihuoneiston ja asettuu asumaan loma-asuntoonsa, jota hän itse pitää riittävän hyvänä. Voiko joku häätää tämän ihmisen tästä asunnosta, sehän on kuitenkin hänen omaisuuttaan? Eikö itse kullakin ole oikeus itse määrätä omasta elostaan? TOISESTA NÄKÖKULMASTA voidaan puolestaan kysyä, onko tällä ihmisellä silti oltava sama oikeus täsmälleen samoihin palveluihin kuin kyseisen kunnan muillakin asukkailla. Onko kunnan huolehdittava vaikkapa kodinhoitajien käynneistä tai päivähoidon järjestämisestä, ja onko valtion turvattava toimivat yhteydet ja postinkulku? Onko kunnan äärimmäistapauksessa pakko järjestää asunto, ellei henkilö itse ymmärrä, ettei hän voi asua liian huonokuntoisessa asunnossa? Kaavoituksen tehtävänä on pyrkiä ohjaamaan yhdyskuntakehitystä siten, että asuminen, työpaikat ja virkistystoiminta järjestetään ympäristön kannalta kestävällä tavalla, että yhdyskunta toimii ilman suurempia vaikeuksia ja että yksittäinen ihminen pystyy elämään hyvää elämää. Politiikassa on aina kyse valinnoista. Tässä kohtaa meidän on valittava, onko meidän sallittava ihmisen vapaasti valita asuinpaikkansa riippumatta siitä, millaisia kustannuksia siitä aiheutuu yhteiskunnalle eli toisille ihmisille lisääntyvien verojen muodossa, vai onko meidän voimakkaammin ohjattava ihmisten elämää, tässä tapauksessa asumista. Yksiselitteistä vastausta tähän tuskin on. Yhteiskunta ei voi sallia yksilölle ihan mitä tahansa eikä holhousyhteiskunnassakaan voida mennä miten pitkälle tahansa. Mutta missä yksilön itsemääräämisoikeus ja yhteiskunnan kollektiivinen etu kohtaavat? Missä haluat asua, on yksinkertainen kysymys. Sen sijaan kysymys siitä, missä voit asua, ei aina ole yhtä yksinkertainen. Kaupunginjohtaja Folke Öhman = = Leikkipuistotoiminta käynnistyy Paraisilla PERHETALO ANKKURIN VIEREINEN PUISTO Maanantaisin Tiistaisin Keskiviikkoisin Torstaisin Perjantaisin Kaikkina päivinä Leikkipuistotoiminta käynnistyy Paraisilla viikolla 5. Leikkipuistotoimintaan sisältyy sekä ohjattua toimintaa että perhepuisto. Niinä päivinä, jolloin puistossa on ohjattua toimintaa, lapsen voi jättää puistoon henkilökunnan valvonnan alaisuuteen. Henkilökunta on paikalla myös perhepuis- Ohjattua toimintaa Ohjattua toimintaa Perhepuisto Perhepuisto Ohjattua toimintaa klo tossa. Lapsen tulee olla iältään vähintään 1,5-vuotias ja hänet voi jättää puistoon 1 3 tunniksi sopimuksen mukaan. Hinta: 3 /lapsi/kerta. Ensimmäisestä lapsesta 3 / kerta ja mukana seuraavista sisaruksista 2 /lapsi/kerta keväällä Keskiviikkoisin ja torstaisin on perhepuisto, mikä merkitsee sitä, että lapsi on puistossa yhdessä vanhempansa tai muun aikuisen seurassa. Toiminta on aina ilmaista, kun lapsi on puistossa yhdessä vanhempansa kanssa. Maanantaina klo puisto on avoinna tutustumista varten; samalla voi myös ilmoittautua kevään 2011ohjattuun toimintaan. Hakemuslomakkeita saa leikkipuiston ohjaajilta sekä päivähoidon asiakasneuvonnasta Uurnalehdontie 4, Parainen, puh Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 2 ilmestymispäivä Nytt 3 ilmestymispäivä Nytt 4 ilmestymispäivä Nytt 5 Nytt 6 Nytt 7 Nytt 8 Nytt 9 ilmestymispäivä ilmestymispäivä ilmestymispäivä ilmestymispäivä ilmestymispäivä aineistopäivä 7.3. klo. 15 aineistopäivä klo. 15 aineistopäivä klo. 15 Mökkijakelu aineistopäivä 1.8. klo. 15 aineistopäivä klo. 15 aineistopäivä klo. 15 aineistopäivä klo. 15 aineistopäivä klo. 15 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Rakennuslautakunta esittäytyy Lautakunnista kertova sarjamme kertoo tällä kertaa rakennuslautakunnasta, jonka puheenjohtaja Bert Johanssonin avulla perehdymme tarkemmin lautakuntaan ja sen työskentelyyn. Bert, olet ollut pitkään mukana politiikassa? Kyllä, pääsin Paraisten valtuustoon vuonna 1996 eli istun tällä hetkellä neljättä kauttani valtuustossa. Kaupunginhallituksessa olen ollut mukana kahdeksan vuotta ja teknisessä lautakunnassa neljä vuotta. Olin mukana myös kiinteistölaitoksen johtokunnassa. Ja nyt olen siis ollut uuden kaupunkimme rakennuslautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2009, toteaa Bert. Rakennuslautakunnassa on 11 jäsentä, millainen lautakunnan koostumus on? Kaikki kunta-alueet ja kumpikin kieliryhmä ovat tietenkin edustettuina, Bert kertoo. Puolueista on edustettuna Rkp, Kokoomus, Vihreät ja SDP. Hallituksen edustajana lautakunnassa on tähän asti istunut Vasemmistoliiton Nina Söderlund. Joillakin jäsenillä on kokemusta lautakuntatyöskentelystä ja rakennusalasta, jotkut taas ovat hieman vihreämpiä, hän jatkaa. Plussaa on erityisesti se, että eri kunta-alueiden edustajat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja olosuhteet ja tuovat näin työskentelyymme lisäarvoa. Kaiken kaikkiaan voin myös todeta, että yhteistyö on toiminut erittäin hyvin; keskustelemme paljon ja mielipiteitä voi olla monta, mutta lähes aina on päästy yhteisymmärrykseen, Bert iloitsee. Kuinka usein kokoustatte? Ovatko kokouksenne pitkiä? Meillä on 11 kokousta vuodessa, heinäkuun pyhitämme lomailulle. Kokoukset kestävät yleensä noin kolme tuntia ja tähän mennessä olemme kokoustaneet kaikissa kuntaosissa. Lisäksi pyrimme tutustumaan alueiden kohteisiin, jos aika vain antaa myöden, Bert kertoo. Viranhaltijoista ovat kokouksissa paikalla johtava rakennustarkastaja Sanna Simonen - joka toimii lautakunnan esittelijänä -, kaupunginlakimies Monica Avellan sekä Saaristokonttoria edustava rakennustarkastaja Joakim Nyström, Bert lisää. Onko sinulla ohjeita rakentajille? Asioiden käsittelyä voi nopeuttaa sillä, että hakemukset on jo heti alkuun täytetty niin, ettei tarkastajien tarvitse pyytää täydennyksiä tai lisäselvityksiä. Siksi onkin tärkeää, että suunnittelijat ovat yhteydessä joko rakennustarkastajiin tai lautakuntaan ja pyytävät ohjeita, jos ovat epävarmoja jostain. Meidän tehtävämme on auttaa, ja teemme sen mielellämme! Plussaa on erityisesti se, että eri kuntaalueiden edustajat tuntevat oman alueensa erityispiirteet ja olosuhteet ja tuovat näin työskentelyymme lisäarvoa. Lautakunnan toimialaan kuuluu tietenkin rakentamiseen liittyvät asiat, mutta voisitko kertoa hieman tarkemmin? Toimintaamme säätelee sekä maankäyttö- ja rakennuslaki että kaupungin rakennusjärjestys. Lisäksi meitä ohjaa kaupungin hallintosääntö ja kaavoitus. Päätämme kokouksissamme enimmäkseen rakennusluvista, mutta niiden lisäksi käsittelemme mm. lupapäätöksistä tehtyjä valituksia. Olemme myös työstäneet kaupungin uutta rakennusjärjestystä, joka on suurimmilta osin hyväksytty. Viime vuonna rakennustarkastajat ja lautakunta käsittelivät yhteensä 1200 erilaista lupaa. Ilahduttavaa on se, että käsittelyaika on lyhentynyt edellisvuodesta huomattavasti, Bert selvittää. Bert, miksi olet mukana luottamushenkilönä, vaikka se vie melkoisesti aikaasi? Vaikka lautakuntatyö viekin aikaa, niin mielestäni on silti arvokasta olla mukana vaikuttamassa. Työ antaa paljon: olen saanut perehtyä minua kiinnostaviin asioihin syvemmin kuin normaalisti pystyisin ja saanut vaikuttaa moniin asioihin. Sosiaalinen puoli on minulle myös tärkeää; olen tutustunut tätä kautta uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin, kertoo Bert, joka on koulutukseltaan rakennusmestari ja työskentelee siviilissä sekä maanviljelijänä että rakennusvalvojana. Perhe, johon kuuluu vaimon lisäksi kaksi tyttöä ja kissa, on myös onneksi suhtautunut harrastukseeni myönteisesti, lisää Bert hymyillen. Teksti ja kuva: Anne-Maarit Itänen Rakennuslautakunnan jäsenet kaudella : Bert Johansson, maanvilj., rak.mestari (puheenjohtaja) Mikael Mårtensson, aliupseeri Martina Sjöstrand, palvelupäällikkö Margaretha Fransén, luokanopettaja Aya Lundsten, ohjaaja, keraamikko Jan Eriksson, kansimies Torvald Söderlund, merikapteeni (varapj.) Anna Filatoff, lääke-edustaja Matti Koskela, insinööri Torolf Lindell, ylikonemestari Susanne Björkfors, kielenkääntäjä, koulunkäyntiavustaja Varajäsenet: Carola Selin, työsuojelupäällikkö, fysioterapeutti Sune Linde, postinjakaja Alice Björklöf, valtiot. maist. Leif Lindström, palomestari Tarja Rinne, kielenkääntäjä Jim Willberg, projektipäällikkö Lola Schwartz, yrittäjä Markku Järvinen, evp. komisario, yrittäjä Jari Tschernij, rakennusarkkitehti Nils-Erik Hermansson, korjaaja Marica Viitala, työvoimaneuvoja Puheenjohtaja Bert Johansson

5 TAMMIKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA, Nagu kapellförsamling järjestää. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. La klo Lighthouse Open nuorille seurakuntakodissa. Joka toinen la. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke 2.2. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. Ma 7.2. klo Kahvitupa kaikille seura- Ti 8.2. kuntatuvassa. klo Kings s Kids Nauvon seurakuntakodissa. Ke 9.2. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. - klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. - klo 12 Kirkkokahvi seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ti klo Kings s Kids, Parainen, Kotisatama. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ma 7.3. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke 9.3. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. - klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. To klo Rukouspiiri seurakuntatuvassa. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Birgitta Sarelin. - klo 12 Kirkkokahvi seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA NAUVOSSA Toimintaa keväällä 2011 Keskiviikkona tammikuun 26 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona helmikuun 23 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Vuosikokous, ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona maaliskuun 30 p:nä klo kuukausitapaaminen Seurakuntakodissa. Ohjelmaa, tarjoilua ja arpajaiset. Keskiviikkona huhtikuun 6 p:nä klo Framnäsissä. Vietämme juhlaa Tammisaaren eläkeläisten kanssa. Juhlaan sisältyy lounas, ohjelmaa ja arpajaiset sekä tanssia. Muuta toimintaa: Biljardipeliä talvisin, joka maanantai klo pallohallissa. MYRSKYLUODON MARTAT pienellä seurakuntatuvalla klo Ma 7.2. illan aiheena isoäidin ruudut Ti Marttojen vuosikokous Tervetuloa AIKATAULU: KUTSUTAKSI NAUVO STORLANDET Keskiviikko Klo Thoras Packais Finby Kirkonkylä Kirkonkylä * Finby * Packais * Thoras Torstai Klo Mattnäs Bisa Kirkonkylä Klo Kirkonkylä * Bisa * Mattnäs KUTSUTAKSI NAUVO LILLANDET Keskiviikko klo Kirkonkylä - Kirjais * Kirjais Kirkonkylä * Torstai Klo Hangslax Käldinge Dalkarby Laggarnäs Vikom Kirkonkylä Kirkonkylä * * Hangslax Perjantai Klo Kirkonkylä Kirjais * Sunnuntai Klo Kirjais Kirkonkylä * Kaikki koulupäivät kutsutaksi klo 7.55 : Kirjais kirkonkylä* *= yhteys yhteysalukseen Vuorot tilataan maanantaisin ja torstaisin klo 9-11 aluekonttorista puh (Taxi Sipilä puh ) Linja-autotaksa Matkoja Kaarinan uimahalliin, joka toinen tiistai ja jatkuen toukokuuhun (aina tasaviikkoina). Linja-auto lähtee klo Seo- Baarin luota. Lähempiä tietoja Olli puh Snackbaren (Keskusteluklubi) kokoontuu kerran kuussa. Teatterimatka Fallåkeriin lauantaina 29 p:nä tammikuuta. Laskiaiskävely maalisk. 8 p:nä. Kokoonnumme klo kirkon parkkipaikalle ja teemme kävelylenkin, jonka jälkeen syömme hernekeittolounaan sekä juomme kahvia Palvelutalo Grannasissa noin klo välillä. Kansalaisopiston kautta seuraavaa toimintaa: 60+ voimistelua, joka torstai klo Framnääsissä. Senioritanssia maanantaisin klo !» NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: Tievalaistuksen tarve Nauvon Kyrkbackenissa Finnäsin kaava-alueen asukkaat ovat tiedustelleet mahdollisuutta saada tievalaistus Finnäsin ja Kyrkbackenin väliselle osuudelle. Lähipalvelulautakunta päätti, että Saaristotien ja paloaseman väliselle lyhyelle, runsaan 200 metrin pituiselle tieosuudelle tulee saada tievalot. Jäljellä olevalla tieosuudella paloasemalta Finnäsin asuntoalueelle on jo valot. Perusteluna voidaan mainita, että myös tätä tietä pitkin kulkee paljon koululaisia ja se palvelee tulevaisuudessa myös Hemsundetin asemakaava-aluetta. Lisäksi lautakunta toteaa, että ns. kylävalot puuttuvat edelleen useista Saaristotien kylätieliittymistä, joissa esim. koululaiset nousevat koululaislinja-auton ja/tai taksin kyytiin tai kyydistä pois. Lautakunta kehottaa ympäristölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta tämä asettaisi kylien valaistushankkeessa koululaislinja-autojen ja koululaistaksien pysäkit etusijalle. Hemsundetin asemakaava-alueen veneyhteydet Kaupungin Hemsundetin kaava-alueella sijaitsevien tonttien myynti on edistynyt hitaasti. Alueen ranta on kaunis, mutta alueelle kulkua vesiteitse rajoittaa suuresti Urksorin matala silta. Lautakunta esittää toiveenaan, että kaupunki ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin korottaakseen vapaata korkeutta Urksorin sillan alitse ja parantaakseen täten veneliikennemahdollisuuksia Hemsundetin kaava-alueelle. Yhteysalusten kesäaikataulut 2011 Sektoripäällikkö Christjan Brander on pyytänyt ehdotuksia ja näkökohtia yhteysalusten kesän 2011 aikatauluista, jotta hän voisi hyvissä ajoin valmistella lausunnon, joka otettaisiin huomioon jo virkamiesvalmistelussa. Lautakunnalla ei ole huomauttamista aikatauluista, mutta korostaa, että Nauvon eteläisen reittialueen aikaisempi palvelutaso on säilytettävä, samoin kuin rahtiliikenteen palvelutaso. Länsi-Turunmaan kaupungin varhaiskasvatusstrategia Sivistyslautakunta on lähettänyt Länsi-Turunmaan kaupungin varhaiskasvatusstrategian lähipalvelulautakunnille tiedoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian Lähipalvelulautakunta merkitsee varhaiskasvatusstrategian tiedoksi. Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Lähipalvelulautakunta haluaa painottaa sitä, että kaupungin tulee tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin korostaa yhteistyötä sekä lasten ja vanhusten asumisessa että hoidossa. Nauvon sijaitsevia vanhusten asuntoja tulee kehittää edelleen lähitulevaisuudessa ja luoda uusi vanhusten asumisyksikkö/tukiasuntoyksikkö. Länsi-Turunmaan strategia 2020 Lähipalvelulautakunta merkitsee Länsi-Turunmaan strategian tiedoksi. Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja yhdistymisavustustilanteen läpikäynti Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2011 talousarvioehdotusta :ssä 351. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota Lautakunta totesi, että talousarvioehdotus on esitetyssä muodossaan pääpiirteittäin hyvä. Talousarvioon ei kuitenkaan ole varattu varoja Framnäsin tapahtumia varten. Hyväksyttiin oheistettu yhteenveto Nauvon kunnanosan yhdistymisavustusosuudesta. Korostettiin sen merkitystä, että Nauvolle osoitetut varat tulee voida käyttää Nauvossa, mutta mikään ei estä varojen käytön siirtämistä myös vuoden 2012 puolelle. Tämä olisi suositeltavaa myös liian nopean aikataulun sijasta. Sen sijaan olisi tärkeää, että kyseisiä varoja koskevat mahdolliset avustushakemukset tulisivat vuoden 2011 puolella. Ajankohtaiset asiat Lähipalvelulautakunta keskusteli Jan-Erik Karlssonin aloitteesta talonpoikaisveneen hankinnasta Nauvon kunnanosaan. Nötön saarella on myynnissä hyvin hoidettu talonpoikaisvene eurolla. Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunta suhtautuu myönteisesti asiaan ja odottaa esimerkiksi Pro Nauvo -yhdistyksen tekevän hakemuksen avustuksesta talonpoikaisveneen ostoa varten; eritoten kun talonpoikaisveneilyyn liittyvä hanke on parhaillaan ajankohtainen kaupungissa ja lähikunnissa. LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Infotilaisuus uusille jäsenille Uusille jäsenillemme järjestetään infotilaisuus klo Hotelli Kalkstrandissa, Parainen. Ne, jotka ovat tulleet jäseniksi vuoden 2010 aikana, saavat vielä henkilökohtaisen kutsun. Tilaisuus on myös avoin kaikille muille jäsenille. Nordea tarjoaa aamiaisen sekä kertoo yrityspalveluistaan sekä e-laskutuksesta. Yhdistyksen puhennjohtaja kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta sekä katto-organisaatiosta Suomen Yrittäjät. Ilmoittautumiset viimeistään Kim Lindstedt, eller Viini- ja juustoilta Saaristovaliokunta järjestää kaikille kiinnostuneille yrittäjille viini-illan klo Nauvossa, ravintola L Escalessa. Lähempi ohjelma julkaistaan PK/NYT:ssä sekä kotisivuillamme kevään aikana.

6 6 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: FOLKHÄLSAN JA SPR PITÄVÄT YHTEISEN KEVÄTKOKOUKSEN sunnuntaina 13. maaliskuuta klo 16 Fridhemissä. Sääntömääräiset asiat. Arpajaiset ja kahvitarjoilu. Tervetuloa! TAPAHTUMAKALENTERI Jumalanpalvelus tai messu kirkossa joka sunnuntai klo (ellei toisin ilmoiteta). Tammikuu La Nordvästra Houtskärs Jaktförening rf pitää sääntömääräisen vuosikokouksen Houtskärs Gästgifverissä klo Hallitus. Su Hartaus Fridhemissä klo Su Pyhäkoulu. Seurakunnan kerhohuone klo Caroline Törnqvist. Su Messu klo Neljäs loppiaisen jälkeinen sunnuntai. Helmikuu Liikuntatunti (pallopelejä ym.) urheiluhallissa maanantaisin klo Ikäryhmäsuositus 3 6-luokkalaiset. Järj.: HIF La 5.2. Folkhälsanin hyvinvointipäivä. Retki kuntokeskus Tempoon Turkuun. Ks. erillinen ilmoitus. La 5.2. Houtskärs kulturgilles rf:n vuosikokous kansanopistolla klo Sääntömääräiset asiat. Ohjelmaa, Runeberginpäivän kahvit. Tervetuloa! Hallitus. Ma Tervetuloa ystävänpäivän viettoon Fridhemiin! Klo Kahvitarjoilu, kuvaesitys, vanhojen esineiden näyttely, arpajaiset, Helge ja Marika myyvät kukkia, Louise myy vaatteita. Tule mukaan tapaamaan vanhoja ja uusia ystäviä. Järj.: Fridhemin henkilökunta + SPR:n ystävät Ke Palaveri tulevaisuuden Houtskarista. Kansanopisto klo Järj.: Houtskarin lähipalvelulautakunta Ks. erillinen ilmoitus. La Houtskärs allmogeseglare pitää vuosikokouksen Vesterlidissä klo Lopuksi purjehdustanssiaiset. Ke Ve jeck te not. Teema: Talvinuottaus. Kansanopisto klo Järj.: Houtskärs kulturgille Maaliskuu Su Folkhälsan ja SPR:n Houtskarin osasto yhteinen vuosikokous. Fridhem klo Sääntömääräiset asiat. Arpajaiset ja kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus. HYVINVOINTIPÄIVÄ TURUSSA 5. HELMIKUUTA, Huom! Uusi päivämäärä!!! Folkhälsan järjestää retken kuntokeskus Tempoon Turkuun lauantaina Lähdemme Houtskarista klo 8.50 lautalla. Klo alkaen meille on varattu aika kuntokeskus Tempoon, Leaf Center, Kärsämäentie 35 (huom! avoinna vain naisille). Aloitamme Fitball-tunnilla, jossa harjoitetaan tehokkaasti kaikkia lihaksia jumppapallon avulla. Fitball-tunnin jälkeen on vuorossa Kinesis-tunti. Kinesis on kolmiulotteinen kuntoilumuoto, joka kehittää lihaksia, tasapainoa ja liikkuvuutta. Molemmat tunnit sopivat myös vasta-alkajille. Jumpan jälkeen varaamme pöydän jostakin ravintolasta; ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä, tuletko mukaan syömään. Ruoan maksaa kukin itse. Jumppa maksaa 10 /henkilö. Ilmoittautumiset Johannalle, puh , viimeistään keskiviikkona Ajamme Turkuun kimppakyydillä, joten ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, jos tarvitset kyydin tai jos sinulla on autossasi vapaita paikkoja. TERVETULOA MUKAAN! TERVETULOA YSTÄVÄNPÄIVÄN VIETTOON FRIDHEMIIN KLO 14.00! Kahvitarjoilu Kuvaesitys Vanhojen esineiden näyttely Arpajaiset Helge ja Marika myyvät kukkia Louise myy vaatteita Tule mukaan tapaamaan vanhoja ja uusia ystäviä. Järj.: Fridhemin henkilökunta + SPR:n ystävät TULEVAISUUDEN HOUTSKARI! Palaveri kansanopistolla keskiviikkona 16. helmikuuta klo Mitä voimme tehdä ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta Houtskari säilyy elävänä ympäri vuoden? Tule mukaan keskustelemaan! Kaikkien ajatukset ja mielipiteet ovat tärkeitä! Illan kaksi pääaihetta ovat elinkeinoelämä ja viihtyisyys. Mukana ovat mm. kyläasiamies Pia Prost, professori Jan-Åke Törnroos, uushoutskarilainen Jami Helmiö, kaupunginjohtaja Folke Öhman, pienten lasten äiti Ramona Johansson ja elinkeinoasiamies Tomas Eklund. Tilaisuudessa tarjoillaan iltapala, minkä vuoksi ilmoittautumiset ovat toivottavia (Petra Öhman, puh , Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! Järj.: Houtskarin lähipalvelulautakunta KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENNE HOUTSKARISSA HIIHTOLOMAVIIKOLLA, V. 8 Joukkoliikenteen aikataulu Torstaina Hönsnäs > < Näsby Hyppeinen > < Näsby Saverkeit > < Näsby Mossala > < Näsby Saverkeitin reittiä ja Mossalan reittiä palvelee kutsutaksi, joka ajaa ainoastaan tilauksesta. Kutsutaksin voi tilata numerosta (Juslin) viimeistään torstaina aamupäivällä. Paluumatkat Näsbystä voidaan ajaa aikaisemminkin niin sovittaessa. Matkustajat maksavat linja-autotaksan mukaisesti.!» HOUTSKARIN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA PITI KOKOUKSENSA KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN MM. SEURAAVIA ASIOITA: Länsi-Turunmaan kaupungin vanhuspoliittinen ohjelma Lähipalvelulautakunta on tutustunut vanhuspoliittisen strategian luonnokseen ja voi yhtyä strategiaan esitetyssä muodossa. Houtskarin linja-autoliikenne Linja-autoliikenne R. & F. Rindell ja Länsi-Turunmaan kaupunki eivät ole voineet sopia Houtskarin ja Korppoon välisestä koululaislinja-autoliikenteestä. Liikennettä hoitamaan on sen sijaan valittu Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy. Liikennepäällikkö Christjan Branderin mukaan Turun ja Houtskarin välinen linjaautoliikenne jatkuu ELY-keskuksen kanssa tehtyjen voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylitarkastaja Pertti Postinen vahvisti puhelimitse ( ), että voimassa olevat sopimukset jatkuvat kevääseen 2013 asti. Tämän jälkeen liikenne tullaan kilpailuttamaan. Pertti Postisen mukaan useimmat Turusta Korppooseen kulkevat vuorot rahoitetaan lipputuloilla. ELY-keskus ostaa joitakin vuoroja. Postinen uskoo Korppoon linja-autoaikataulujen pysyvän pääpiirteittäin muuttumattomina myös vuoden 2013 jälkeen. Länsi-Turunmaan kaupunki ottanee Korppoon ja Houtskarin välisen liikenteen hoitaakseen tuossa vaiheessa. Lähipalvelulautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja seuraa linja-autoliikenteen tulevaa kehitystä. Vapaa-aikaohjaajan tarve Houtskarissa Houtskarin lähipalvelulautakunta on jo aiemmin ottanut esille Houtskarin vapaaaikaohjaajan tarpeen ( 34, ). Esittelyn jälkeen vapaa-aikasihteeri Tove Dahlén on ilmoittanut, että hän, kulttuuripäällikkö ja Folkhälsanin ja Houtskärs Ungdomsföreningin edustajat pitävät kokouksen nuorison tilanteesta Houtskarissa. Kokous pidettiin aluekonttorilla Siihen osallistuivat Fia Isaksson, Tove Dahlén, Sofia Hedbäck ja Susanna Hottinen (HUF), Johanna Tengström (Folkhälsan) ja Petra Öhman. Kokoukseen osallistui myös Aktiva-nuorisopajan ohjaaja Hanna Koskela. Hannan tehtävänä on sellaisten nuorten etsiminen ja tukeminen, jotka eivät opiskele tai ole töissä. Nuorten tilanteesta käytiin keskustelua. Todettiin, että kerhotilaan tarvitaan joku/ joitakin ohjaamaan ja valvomaan toimintaa, jotta kerhotila voitaisiin pitää avoinna perjantai- tai lauantai-iltaisin. Kaupunki voi maksaa tästä korvausta. Houtskarin nuorisoseura HUF kutsuu koolle vanhempia, nuorisoa sekä yhdistysten ja kaupungin vapaa-aikatoimen edustajia Houtskarin aluekonttorille lauantaina klo Ajankohtaiset asiat Ruotsinkielisen kansalaisopiston rehtori Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on valinnut Cecilia Hinderssonin Länsi- Turunmaan ruotsinkielisen kansalaisopiston rehtoriksi. Konservaattori ottaa esiin ja kunnostaa Birger Karlstedtin seinämaalauksen Träsk skolan ruokasalissa. LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Infotilaisuus uusille jäsenille Uusille jäsenillemme järjestetään infotilaisuus klo Hotelli Kalkstrandissa, Parainen. Ne, jotka ovat tulleet jäseniksi vuoden 2010 aikana, saavat vielä henkilökohtaisen kutsun. Tilaisuus on myös avoin kaikille muille jäsenille. Nordea tarjoaa aamiaisen sekä kertoo yrityspalveluistaan sekä e-laskutuksesta. Yhdistyksen puhennjohtaja kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta sekä kattoorganisaatiosta Suomen Yrittäjät. Ilmoittautumiset viimeistään Kim Lindstedt, eller Viini- ja juustoilta Saaristovaliokunta järjestää kaikille kiinnostuneille yrittäjille viini-illan klo Nauvossa, ravintola L Escalessa. Lähempi ohjelma julkaistaan PK/NYT:ssä sekä kotisivuillamme www. yrittajat.parnet.fi kevään aikana.

7 TAMMIKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh tai sähköposti: KORPPOON KAPPELISEURAKUNTA Su klo 14 (Huom. aika!) Suomenkielinen messu Korppoon kirkossa, Killström, Björn- Olof Mårtenson Ma 7.2. klo Perhekahvila seurakuntakodilla. Ystävänpäivän askartelua. Su klo 12 Jumalanpalvelus Korppoon kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen y stä- vänlounas seurakuntakodilla. Järj.: Kappeliseurakunta ja Punaisen Ristin ystävät. Ti klo 15 Eläkeläisten piiri seurakuntakodilla. Ti klo Tiistaitapaaminen. Avointen ovien päivä seurakuntakodilla. Neulomme Äiti Teresa täkkejä sekä rupattelemme. Tarjoilua. Tarkoitettu kaikenikäisille jouten oleville korppoolaisille. Järj.: Seurakunta, SPR:n ystävät sekä ruotsinkielinen kansalaisopisto. Su klo 11 Suomenkielinen messu Korppoon kirkossa. Korppoon kappeliseurakunta verkossa: www. korpo.net Korpo kapellförsamling på internet: VUOSIKOKOUS Korpo Marthaförening kokoontuu vuosikokoukseen Hilkka Vassgrenin luo klo Sääntömääräiset asiat. Kaikki Martat ja Nuoret Martat ovat sydämellisesti tervetulleita! Hallitus KORPPOON BETANIA-SEURAKUNTA Toivottaa tervetulleeksi seuraaviin tilaisuuksiin: Rukouspiirit maanantaisin klo 19 Lyktanissa Lasten tapaamiset 4 6-vuotiaille keskiviikkoisin klo Alakouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Yläkouluikäisten kokoontumiset perjantaisin klo Sunnuntaina 6. helmikuuta klo Korppoon Betania-seurakunta saa vieraaksi laulaja Lennart Larssonin Ruotsista ja kuusihenkisen romanialaisryhmän, johon kuuluu entisiä katu-/ viemärilapsia sekä heidän vanhempansa Caminul Felix perhekyläjärjestöstä (www.caminulfelix.org/ro). He laulavat ja kertovat meille elämästään. Myös Lennart laulaa ja soittaa. Kolehti kerätään Caminul Felix -järjestön hyväksi. Lopuksi tarjoilu. Maanantaina 21. helmikuuta klo meillä on ilo saada vieraaksemme nuorisotiimi missionuorten järjestöstä (= UMU, Ungdom med uppgift). Yksi tiimin jäsenistä on Daniela Pakalén Korppoosta. Nuoret laulavat, puhuvat ja tanssivat sekä kertovat vastikään Thaimaahan ja Kambodžaan tekemästään matkasta. Kaikenikäiset ovat tervetulleita! Tarjoilu. Betania-seurakunta, puh Yhteyshenkilö Maj Ekqvist, puh KORPPOON PERHEKAHVILA Kevään ohjelma: klo Kankaan painantaa. Paikalla Majsan kitaroineen klo Ystävänpäivän askartelua Hiihtolomaviikolla tauko klo Laskemme mäkeä kunnantoimiston luona ja juomme lämmintä mehua voileipien kera. Jos sää on huono, tapaamme tavalliseen tapaan seurakuntakodilla klo Jotain hyvää terveydelle klo Pääsiäisaskartelua klo Majsan laulaa ja soittaa Perhekahvilan päättäjäiset. Retki Folkhälsan-talolle Paraisille. Kokeilemme uutta terapia-allasta klo Lisätietoa retkestä myöhemmin. Kaikki päivisin vapaat, lapselliset tai lapsettomat, ovat tervetulleita kahvilaamme kahvikupposelle tai osallistumaan ohjelmaan. Yhteyshenkilöt: Inga-Britt Sjöström, Kaisa Söderholm ja Carita Lindbom-Johansson. Järjestäjät: Folkhälsan i Korpo rf, Korppoon kappeliseurakunta, Betania-seurakunta ja Länsi-Turunmaan kaupunki. PERHEPELI-ILTA Kohderyhmä: Alle kouluikäisten lasten perheet Aloitamme perhepeli-illat tiistaina klo koulun liikuntasalissa. Kaikki mukaan! Yhteyshenkilö: Kaisa Söderholm Järj.: Folkhälsan i Korpo rf KORPO PENSIONÄRER Helmikuun tapaamisessa tiistaina 8. päivä klo järjestämme samalla perinteiset Hernerokkapitomme. Kokoonnumme tavalliseen tapaan Kommunalgårdeniin. Pidämme vanhanajan arpajaiset ja otamme siksi kiitollisina vastaan arpajaisvoittoja. Vanhat ja uudet jäsenet ovat LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA! Hallitus RUOANLAITTOKURSSI! Mitäs me syödään päivälliseksi? Ruoanlaittokurssi Korppoon Kommunalgårdenissa klo Kurssi on tarkoitettu kaikille ruoasta ja ruoanlaitosta kiinnostuneille. Hinta 5 /henkilö. Ilmoittautumiset Christina Janssonille, puh Tervetuloa! HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: INIÖ MARTHAFÖRENING Marttojen kokous maanantaina 31.1., hallituksen kokous klo ja vuosikokous klo seurakuntakodilla. Sääntömääräiset asiat. Kuljetuksia koskevat soitot Lolalle, puh Tervetuloa! VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT: EN UNDERBAR KNÖL Peruna lisäkkeenä, snacksinä, ruokalajina. Miten eri lajikkeet eroavat toisistaan ja mikä lajike sopii parhaiten mihinkin ruokaan? Kurssin vetäjä Paul Reuter. Seurakuntakodilla keskiviikkona 9.2. klo Kurssimaksu 13. Ilmoittautumiset puhelimitse, puh , tai osoitteessa ANTIGYMNASTIQUE Antigymnastique Pontus Anckarin johdolla Snäckanissa klo jatkuu maanantaisin 7.2., 7.3. ja INIÖ UNGDOMSFÖRENING Iniö uf järjestää jäsenilleen lasketturetken Himokselle perjantaina Lähdemme Auroran vuorolla klo 6.30 ja palaamme klo vuorolla. Ilmoittautumiset Ramonalle, puh , viimeistään perjantaina Mukaan mahtuu enintään 50 henkilöä. Linjaautoon voi nousta myös Raision Myllyn luota. HEM O SKOLA RF Koti- ja kouluyhdistys järjestää kevättempauksen lauantaina 5.3. Norrbyn koululla. Ohjelmassa säästä riippuen erilaisia kilpailuja. Yksityiskohtaisempaa tietoa ohjelmasta saat seuraamalla paikallista ilmoittelua. SALIBANDY Snäckanissa pelataan salibandyä joka tiistai klo Pelaajat yli 9-vuotiaita vanhempineen. Myös muut kiinnostuneet aikuiset ovat tervetulleita. FOLKHÄLSANIN PERHEKAHVILA Folkhälsanin perhekahvila kokoontuu torstaisin klo Snäckanissa. ALOITEKYKYISEN HUIPPUKESÄTYÖ! Rumarin kallioilla sijaitseva kesäkahvila ja näköalatasanne vuokrataan kesäksi Kohde on hyvin markkinoitu ja tunnettu 13 vuoden ajan. Kohteeseen kuuluvat kioski, terassi, näköalatasanteen käyttö (50 mpy.), luontopolku ym. Kioskissa sähkö. Pidettävä avoinna joka päivä ja 15.8 välisenä aikana. Muulloin harkinnan mukaan. Sonja Tobiasson gsm LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Infotilaisuus uusille jäsenille Uusille jäsenillemme järjestetään infotilaisuus klo Hotelli Kalkstrandissa, Parainen. Ne, jotka ovat tulleet jäseniksi vuoden 2010 aikana, saavat vielä henkilökohtaisen kutsun. Tilaisuus on myös avoin kaikille muille jäsenille. Nordea tarjoaa aamiaisen sekä kertoo yrityspalveluistaan sekä e-laskutuksesta. Yhdistyksen puhennjohtaja kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta sekä kattoorganisaatiosta Suomen Yrittäjät. Ilmoittautumiset viimeistään Kim Lindstedt, eller Viini- ja juustoilta Saaristovaliokunta järjestää kaikille kiinnostuneille yrittäjille viini-illan klo Nauvossa, ravintola L Escalessa. Lähempi ohjelma julkaistaan PK/NYT:ssä sekä kotisivuillamme www. yrittajat.parnet.fi kevään aikana.

8 8 HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköposti: GUDRUN OCH KÄRLEKENS KISTA Leif Granitin kirjoittama uusi teatteriteksti Näytelmän kirjoittaja esittää päähenkilöä Gudrun Stenmania, synt. v Hän pitää esitelmän otsikolla Nykypäivän ihmisen identiteetti ja kommunikaatio globaalisessa interaktiivisessa maailmassamme. Hän lipsahtaa yksityisiin ilmapiireihin. Hyvin avoimesti hän kertoo mm viettelykeinoistaan, jotka hän on kehittänyt kenttätutkimustensa aikana 1970-luvulta alkaen. 60-lukua hän muistelee kauhunsekaisella mielihyvällä. Vaikka monelle kävi huonosti (Gudrunin sitaatti). Uusi huoleton hippimoraali sai aikaan hämmennystä ja vastuuttomuutta. Gudrun pitää nähdä. Häntä pitää rakastaa. Gudrunia ei ole ennen nähty näyttämöllä. Nyt hänet nähdään Hotel Kalkstrandissa, Paraisilla! Tuotanto: Leif Granit Gudrun Stenman Leif Jansson Alf Nilsson. Ääni ja kuva Elina Hurme Ohjaus. Ääni ja kuva Kimmo Takala visuaalinen neuvonanto Lasse Harkkala Juliste, ohjelma Näytännöt: 27.1 ja 29.1 klo Näytännön pituus n 1 t. Paikka: Hotel Kalkstrand, Rantatie 1, Parainen Liput: 13 PIF-Tipstjänst Ovella 1 t ennen. kakao + HERNEKEITTOA UTELEKAR! koira-ajelua! poniajelua! pulkkamäki! Paraisten reserviupseerien yhdistys Pargas Reservofficerare on viime vuosina ylläpitänyt epävirallisia yhteyksiä Tallinnan reserviupseereihin. Olemme vierailleet siellä ja he täällä, kertoo kapteeni evp. Jorma Ake. Yhteydenpito ruotsalaisiin veljesyhdistyksiin jäi unohduksiin kymmeniä vuosia sitten, ja nyt yhdistys haluaa alkaa elvyttää suhteita, eritoten ystävyyskaupungissa Haningessa vaikuttavan yhdistyksen kanssa. Pargas Reservofficerare täytti marraskuussa 55 vuotta. Tom Bröckl, Kurt Lundström, Esko Lundén ja Tapio Marjamäki nimitettiin yhdistyksen kunniajäseniksi LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Anna Satomaa Perhekirkko su 6.2. klo 10 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Anna Satomaa. Kahvit ja mehut kirkon jälkeen Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta seurakuntakodin alasalissa ke 9.2. klo Sanajumalanpalvelus su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa. Messu su klo 12 seurakuntakodilla. Toim. Juho Kopperoinen, Tomi Satomaa. Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta seurakuntakodin alasalissa ke klo Sanajumalanpalvelus su klo 12. Toim. Kristiina Saloniemi. RUNEBERGINPÄIVÄN VASTAANOTTO FREDRIKANTUVALLA lauantaina klo alkaen. Pikkusuolaista, kahvia ja runebergintorttua Fredrikantuvalla. Tanssia Vanhalla Kunnantuvalla. Asutoivomus: Vanhantyylinen. Pääsymaksu: 15 /henkilö Lippuja myydään vain ennakkoon kaupungin infossa, osoitteessa Rantatie kl / klo12-15 Reserviupseerit panostavat kansainvälisiin yhteyksiin LÄNSI-TURUNMAAN YRITTÄJÄT Infotilaisuus uusille jäsenille Uusille jäsenillemme järjestetään infotilaisuus klo Hotelli Kalkstrandissa, Parainen. Ne, jotka ovat tulleet jäseniksi vuoden 2010 aikana, saavat vielä henkilökohtaisen kutsun. Tilaisuus on myös avoin kaikille muille jäsenille. Nordea tarjoaa aamiaisen sekä kertoo yrityspalveluistaan sekä e-laskutuksesta. Yhdistyksen puhennjohtaja kertoo paikallisyhdistyksen toiminnasta sekä katto-organisaatiosta Suomen Yrittäjät. Ilmoittautumiset viimeistään Kim Lindstedt, eller Viini- ja juustoilta Saaristovaliokunta järjestää kaikille kiinnostuneille yrittäjille viini-illan klo Nauvossa, ravintola L Escalessa. Lähempi ohjelma julkaistaan PK/NYT:ssä sekä kotisivuillamme kevään aikana. Maanantai - Tiistaina Klo Golfkentän vieressä Finbyyssä (Parainen) Vetäjinä toimivat PIF:enin hiihtotiimi Ilmoitukset paikan päällä! Förfrågningar / Tiedustelut tel. / puh /Jack Henriksson uskollisesta ja ansiokkaasta sitoutumisesta yhdistyksen toimintaan. Yhdistys vietti juhlapäiväänsä yhdessä uusien kunniajäsenten ja muiden palkittujen kanssa veljespäivällisen merkeissä, kertoo yhdistyksen varapuheenjohtaja Antti Valo. Päivällinen nautittiin puolisoiden seurassa, huomauttaa Anders Kjellman. Turunmaalaiset reserviupseerit järjestävät toimintaa aikaisempaan tapaan: palettiin kuuluu esitelmiä, perhematkoja, kilpailuja, viihdettä ja fyysistä rääkkiä. Edellä mainitun lisäksi olemme kaupungin käytettävissä aina kansallisten pyhäpäivien valmisteluissa, vakuuttaa puheenjohtaja Ake. Yhdistyksen hallituksessa jatkavat Antti Valo, Ole Bergen, Jukka Hänninen, Tony Lönnbäck, Anders Kjellman ja Marcus Duncker, ja uutena jäsenenä mukaan liittyi Bjarne Blomqvist. Joulukuussa yhdistyksen toimintaan kuuluvat perinteiset itsenäisyyspäivän juhlallisuudet seppeleen laskuineen ja kunniavartioineen ja -komppanioineen sankarihaudoilla ja Karjalassa kaatuneiden muistomerkillä Paraisilla. Paraisten hautausmaan sankarihaudoilla järjestetään kunniavartio myös jouluaattona, kerrotaan yhdistyksestä. Veijo Räsänen/Tony Lönnbäck PALVELULINJA: PARAINEN KOULUPÄIVINÄ SKRÄBBÖLE klo Våno 7.20 Pjukalantie th 7.30 Rengastie Skräbbölentie Sarlininkatu Koulukatu Parsbyntie 7.40 Rantatie Linja-autoasema 7.42 Vapparintie Tervk 7.45 Tervk Vapparintie Linja-autoasema Rantatie Parsbyntie Koulukatu Sarlininkatu Skräbbölentie Pjukalantie Rengastie Skräbbölentie Sarlininkatu Koulukatu Parsbyntie Rantatie Linja-autoasema Tervk TENNBY klo klo klo Tervk Linja-autoasema Saaristotie Kirkkoesplanaadi Pohjoispellonkuja Kellonsoittajankatu Kirkkoesplanaadi Puustellintie Österbyntie Metsästystie Marjastajantie Puustellintie Kalkkitie Tennbyntie Tummelitie Tennbyntie Kalkkitie senioritalo Rantatie Linja-autoasema Tervk FINBY klo klo Tervk Vapparintie Finbyntie Golfkenttä Sydmontie Jonsängintie Uudisasukkaantie Ålöntie Raiviontie Hopbakankatu Finbyntie Ammattik. suora Vapparintie Tervk Linja-autoasema Rindellin liikenne liikennöi palvelulinjaa. Tel. / Puh:

9 TAMMIKUU LÄNSI-TURUNMAAN NUORISOTILAT PUNT, Parainen Tiistaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Leivontaa klo Keskiviikkoisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Torstaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Luova nurkkaus klo Perjantaisin klo (7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Lauantaina 5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5. klo Ohjaajat: Peter Virtanen & Nina Robertsén Arty (taidekerho) Keskiviikkoisin klo Yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijoille Yhteyshenkilö: Nina Robertsén LYAN, Nauvo Tiistaisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Keskiviikkoisin klo (6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille) Perjantaisin klo vuotiaille (Suljettu 28.1., ja 22.4.) (Suljettu hiihtolomaviikolla eli viikolla 8) Uutuutena Luova nurkkaus tiistaisin, lisätietoa koulun kautta. Ohjaajat: Jessica Karlsson & Tove Dahlén Häftiga Träffen / Nauvo Kerho 4 6-luokkalaisille. Torstaisin klo Lyanissa/Framnäsissä. Päivämäärät 27.1., 17.2., 10.3., ja (Huom! Keskiviikko) ja Kausimaksu 10 euroa Ohjaaja: Jessica Karlsson 1 3-luokkalaisten Lyan: Perjantaisin klo , ja Ohjaaja: Jessica Karlsson GLUGGEN, Korppoo Keskiviikkoisin klo (3 9-luokkalaisille) Perjantaisin klo (6 9-luokkalaisille) Ohjaaja: Jani Walldén Häftiga Träffen / Korppoo Kerho 3 6-luokkalaisille. Keskiviikkoisin 2.2., 16.3., 6.4. ja klo Gluggenissa. Ohjaaja: Jessica Karlsson LÄNSI-TURUNMAAN PALLOILUKERHOT Korppoo Tiistaisin klo (5 9-luokkalaisille) Torstaisin klo luokkalaisille viikot 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ja luokkalaisille viikot 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 Ohjaaja: Jani Walldén Houtskari Torstaisin ( ) Klo (1 3-luokkalaisille) Klo (4 6-luokkalaisille) Klo yläkouluikäisille Ei kerhoa eikä Ohjaaja: Kalle Jansson Klikkaa Facebookissa Ung i Väståboland Nuori Länsi- Turunmaalla ja tykkää! Facebookista näet aina tuoreimmat uutiset LIIKKEELLÄ LÄNSI-TURUNMAALLA 3.2. Iniön Snäckanissa klo Houtskarin Vesterlidissä klo Lisätietoa koulujen kautta Ohjaajat: Jessica Karlsson ja muut vapaa-aikaohjaajat KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUONNA 2011 Hakuaika päättyy Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevien lain ja asetuksen muutokset on vahvistettu ja avustuksia myönnetään tietyin ehdoin. Korjausavustuksia myönnetään: 1. sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella tulo- ja varallisuusrajojen puitteissa vanhusväestön (65 vuotta täyttäneet) ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä jos talouteen kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski joissain poikkeustapauksissa enintään 70 % hyväksyttävistä kustannuksista. Energia-avustuksia myönnetään: 1. tarveharkintaisena enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittäville asuinrakennuksille. Avustuksen voi saada vain jos pienituloisuus estää kotitalousvähennyksen käyttöä. Avustuksen enimmäis-suuruus on enintään 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Työkustannuksiin avustusta ei myönnetä. 2. uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoon kohteina kaikenlaiset ennestään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset kuten pien-, rivi- ja kerrostalot. Avustuksen suuruus on enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista ja myöntämisen edellytyksenä on, ettei toimenpiteitä ole aloitettu ennen myöntöpäätöksen antamista tai kunnan antamaa ennakkolupaa. Lisätietoja ARAn kotisivuilla: - Avustukset - Korjaus ja energia-avustukset. Aran sivuilla on myös sähköisesti täytettävät hakulomakkeet. Hakemukset vaadittavine liitteineen on toimitettava määräaikaan mennessä osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki, Rantatie 28, Parainen, Oili Sandell, puh » TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Vaihde * Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta , » YRITYSNEUVONTA Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh Elinkeinoasiamies Tomas Eklund, puh » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Asiakaspalvelu Paraisilla: Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

10 10 piano: Petri» BIO SYDVÄST Somer Arja Saijonmaa Bio sydväst visar: Mina älskade M l k d sånger Rakkaimmat lauluni Biljetter 28 (+exp.avg). Köp biljetterna i tid! Liput 28 (+toim.maksu). Osta lippusi nyt! Välkomna! Tervetuloa! EAT PRAY LOVE svensk text - T -, 142 min. sö 30.1 kl.18.00, Vesterlid on 2.2 kl.18.30, Framnäs to 3.2 kl.19.00, Korpo sö/su kl(o) PIUG-PUNT, Pargas-Parainen och PIF-tipstjänst-veikkauspalvelu Med evenemangsnumret biljetter direkt från R-kiosken utan förhandsbokning. Tapahtumanumerolla liput suoraan R-kioskilta ilman ennakkovarausta. i samarbete med/ yhteistyössä Revyn spelas på Framnäs Huset i alla Nagubors hjärta sedan 1910 Biljettpriset stiger inte, 10 euro per person även detta år < hi ahw Z_d iodb_]^[j _ L ij XebWdZ Z[bjW] _ \ h[jw]whdwi i[hl_y[awjwbe] LWhc_ijW d aolooj[i_ B di_#jkhkdcwwbbw eiwbb_ijk oh_jj `_[d fwbl[bkbk[jj[beed (HLc8n" Bara två föreställningar kvar!! L ij XebWdZi i[hl_y[awjwbe] (&'' B di_#jkhkdcwwd fwbl[bkbk[jj[be mmm$i[hl_y[awjwbe]$fwhd[j$\_ mmm$fwbl[bkbk[jj[be$fwhd[j$\_ 28.1 kl kl /233725* Skynda dig att få årets skratt! Bara 2 gånger kvar! Här får du veta det viktigaste om din lokala omgivning. Vad som hänt, vad som skulle kunna hända och vad som kommer att hända. 9LOOGXEOLDYPHGVDNHUGXLQWHOlQJUHEHK YHU HOOHUYLOOGXN SDPHUD".RPGnWLOO)UDPQlVL1DJXSn/233725* / UGDJHQGHQ NO / UGDJHQGHQ NO 2QVGDJHQGHQ NO.RPVRPI UVlOMDUHRFK HOOHUN SDUH ) UVlOMQLQJVSODWVHQNRVWDU Φ ERNDVYLD7RYH'DKOpQ WHO HOWRYH GDKOHQ#YDVWDERODQG IL Skärgårdsmarsch De lokala bankerna understöder föreningarna genom att sköta förhandsbiljettförsäljning. Seniorer läser tidningen noggrannt och vet vad som händer i bygden - men har de förstått allt? NARNIA 3: KUNG CASPIAN OCH SKEPPET GRYNINGEN svensk text - F 11 -, 115 min. sö 13.2 kl.16.30, Vesterlid on 16.2 kl.18.30, Framnäs to 17.2 kl.19.00, Korpo Mera information om filmerna och de kommande filmerna från: www. vastaboland.fi/web/kultur/sv_se/bio/ NAGU ANDELSBANK 0nQGDJHQGHQ IHEUXDUL.RPPHGSnHQGDJVXWIlUGWLOO6DSSHHL3lONlQH NPIUnQcER %XVVHQVWDUWDUIUnQ+RXWVNlUERGHQ +MDOPDUV 5HWDLV IlUMDQJnU 2FKIUnQ6 GUDKDPQHQ 1DJXJnUEXVVHQ RFKIUnQEXVVVWDWLRQHQL3DUJDV )UDPPHlUYLFD RFKKHPnWVW\UYLFD 5HVDQNRVWDU 9X[HQPHGHJHQXWUXVWQLQJ ½ 9X[HQVRPYLOOK\UDXWUXVWQLQJ VODORPHO EODGHV ½ 9X[HQPHGVQRZERUG ½ %DUQ nuphghjhqxwuxvwqlqj ½ %DUQ nuvrpylook\udxwuxvwqlqj ½ %DUQ nuvrpylook\udvqrzerug ½ +MlOP ½ nu ½ %DUQXQGHU nuphghjhqxwuxvwqlqj ½ %DUQXQGHU nuvrpylook\udxwuxvwqlqj ½ +MlOPK UWLOOXWUXVWQLQJHQI UXQGHU nu 3ULVHWLQNOXGHUDUEXVV OLIWNRUW I UVlNULQJ 2EVHUYHUDDWWYDURFKHQVN WHUPDWHQVMlOY 5HVDQIDNWXUHUDV 'HOWDJDUHXQGHU nue UKDHQYX[HQPHG ZZZ VDSSHH IL 7RUVGDJHQGHQ IHEUXDUL.RPPHGSnHQGDJVXWIlUGWLOO&DOSLVVNLFHQWHU.DOSDOLQQDFD NPIUnQ 3DUJDV %XVVHQJnUIUnQ+RXWVNlUVERGHQ +MDOPDUV 5HWDLVIlU MDQWLOO1DJX IUnQ6 GUDKDPQHQ 1DJXJnUEXVVHQ RFKIUnQEXVVVWDWLRQHQL3DUJDV )UDPPHlUYLFD RFKKHPnWVW\UYLFD 5HVDQNRVWDU 9X[HQ %DUQPHGHJHQXWUXVWQLQJ ½ 9X[HQ EDUQ VRPYLOOK\UDXWUXVWQLQJ ½ VODORP EODGHVHOVQRZERUG +MlOP ½ *ODV JRQ ½ 3ULVHWLQNOXGHUDUEXVV OLIWNRUW I UVlNULQJ 2EVHUYHUDDWWYDURFKHQVN WHUPDWHQVMlOY 5HVDQIDNWXUHUDV 'HOWDJDUHXQGHU nue UKDHQYX[HQPHG SODWVHUILQQV ZZZ NDOSDOLQQD FRP $QPlOQLQJDUWDVHPRWIU R P 0nQGDJHQGHQ $QPlODQWLOO7RYH'DKOpQSHUH SRVWWRYH GDKOHQ#YDVWDERODQG IL ) UIUnJQLQJDUWHO 6HQDVW)UHGDJHQGHQ IHEUXDUL 8SSJLIWHUVRPEHK YVYLGDQPlOQLQJ QDPQ noghu DGUHVVRFK WHOHIRQQUSnGHQSHUVRQVRPUHVHUVDPWSHUVRQQXPPHUSnGHQ YX[QDVRP EHWDODUUHVDQ VRPIDNWXUDQVNLFNDVWLOO 9LGK\UQLQJDYXWUXVWQLQJXSSJH OlQJG YLNWVNRQXPPHU Skärgårdsmarschen är en lekfull utmaningstävling mellan skärgårdskommunerna i Åbo skärgård. Från tisdag till söndag (8 13.2) ordnas marschen i Väståboland och hoppas då på, att så många som möjligt ställer upp och går, springer eller skidar, under max två timmar per dag. Under dagarna finns det utplacerat postlådor (tas bort 13.2 kl 14.00) där man kan fylla i namn, telefon nr och km. Alla som deltar i marschen är med i utlottningen av priser. Postlådorna finns: Pargas, Busshållplatsen vid Skäbböle bollplank, Korsningen Kalkvägen Munkviksvägen, Korsningen Skolgatan Parsbyvägen, Finby motionsbana (golfparkeringen), Korsningen Vapparvägen Norrgårdsvägen (lätta trafikleden), parkeringsplatsen bredvid busstationen (lätta trafikleden), Boställsvägen vid hundrastplatsen (lätta trafikleden), Tennby motionsbana (parkeringen) Nagu, Kirjais, (parkeringen) Dalkarby, Vikom parkering, (plantskolevägen), sportplanens parkering, centrum (bollhallen), Krok Kvivlax korsning, Mattnäs vägskäl (roskisarna) Korpo, Retais (vägskäl), Galtby (vägskäl, Folkhälsans postlåda), motionsbanan, Kyrkbyn (anslagstavlan), Rumar (bussgarage), Korpoström (postlådorna) Houtskär, Medelby (gula postlådan), Träsk (bollhallen), Näsby (områdeskontoret), Björkö (butiken) Iniö, Jumo (byns anslagstavla), Norrby (banken), Söderby (postlådorna), Keistiö (skolan) bueuddwwwdphghqpdwvlfnwlooexvvuhvdq Du kan även e-posta ditt namn och km till eller sänd textmeddelande via telefonen till nr Obs sänd alla km på en gång, senast måndag 14.2 kl VSHFLHOOWI UGHVRPVWDUWDUWLGLJWPHGEXVVHQ Arr: Skärgårdsidrott och Väståbolands stad RFKYLONHQVRUWVXWUXVWQLQJGX QVNDU VODORP EODGHVHOOHUVQRZERDUG 0HGGHODlYHQYDUGXVWLJHUSnEXVVHQ

11 10 Saaristokävely on leikkimielinen Turun seudun saaristokuntien välinen haastekilpailu. Kävely järjestetään Länsi-Turunmaalla tiistaista sunnuntaihin Toivottavasti mahdollisimman moni ottaa haasteen vastaan ja osallistuu tapahtumaan kävellen, juosten tai hiihtäen. Liikuntasuorituksesta lasketaan hyväksi enintään kaksi tuntia. Saaristokävelyn ajaksi eri puolille kuntaa on sijoitettu postilaatikoita, joihin voi kirjoittaa nimensä, puhelinnumeronsa ja kilometrimäärän. Saaristokävely Postilaatikkojen sijaintipaikat: Paraisilla Skräbbölen linja-autopysäkin palloseinä, Kalkkitien ja Munkvikintien risteys, Koulukadun ja Parsbyntien risteys, Finbyn kuntorata (golfkentän pysäköintialue), Vapparintien ja Norrgårdstien risteys (kevyen liikenteen väylä), Puustellintien koirien ulkoilualue (kevyen liikenteen väylä), Tennbyn kuntorata (pysäköintialue) Nauvossa Kirjainen (pysäköintialue), Dalkarby, Vikomin pysäköintialue (Taimitarhantie), liikuntakentän pysäköintialue, keskusta (palloiluhalli), risteys Krok-Kvivlax, Mattnäsin tienhaara (jäteastiat) Korppoossa Retais (tienhaara), Galtby (tienhaara, Folkhälsanin postilaatikko), kuntorata, kirkonkylä (ilmoitustaulu), Rumar (linja-autovarikko), Korpoström (postilaatikot) Houtskarissa Medelby (keltainen postilaatikko), Träsk (palloiluhallin), Näsby (aluekonttori), Björkö (kauppa) Iniössä Jumo (kylän ilmoitustaulu), Norrby (pankki), Söderby (postilaatikot), Keistiö (koulu) Postilaatikot poistetaan klo Kaikki kävelyyn osallistujat osallistuvat arvontaan. Voit myös lähettää nimesi ja kmmäärän sähköpostitse Tovelle, tai tekstarina numeroon Huom! Lähetä kerralla kaikki päivien aikana suorittamasi kilometrit, viimeistään maanantaina klo Järj.: Skärgårdsidrott ja Länsi-Turunmaan kaupunki»bio SYDVÄST Bio sydväst esittää: EAT PRAY LOVE suom.tekstitys. -S -, 142 min. su 30.1 kl.18.00, Vesterlid ke 2.2 kl.18.30, Framnäs to 3.2 kl.19.00, Korppoo NARNIA 3: KUNG CASPIAN OCH SKEPPET GRYNINGEN suom.tekstitys. - K 11 -, 115 min. su 13.2 kl.16.30, Vesterlid ke 16.2 kl.18.30, Framnäs to 17.2 kl.19.00, Korpo Lisää tietoa tulevista elokuvista: Luova nurkkaus Tämän vuoden uutuus on nuorisotaloilla (PUNT ja Lyan) järjestettävä Luova nurkkaus. Kevään aikana luomme erilaisista esineistä omannäköisiä. Voit esimerkiksi tuunata oman peiton, koristella seinäkellon tai valmistaa persoonallisen juomalasin. Toiminta on vapaaehtoista; osallistua voit silloin kun se sopii sinulle. Osallistuminen ei maksa mitään, ainoastaan materiaaleista peritään pieni maksu. Haluamme tarjota Luovalla nurkkauksella vaihtoehtoisen tavan osallistua nuorisotalon toimintaan. Olimme syksyn aikana huomaavinamme nuorten olevan kiinnostuneita luovasta toiminnasta. Kehotamme nyt kaikkia kiinnostuneita nuoria tulemaan mukaan ja antamaan mielikuvituksensa lentää. PUNT: Torstaisin klo LYAN: Tiistaisin (parillisina viikkoina) klo Nina & Jessica Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff 2011 ordnas i Kasnäs hotell fredagen den 11.3 kl (inleds med kaffe kl. 9.30) Närproducerat och ekologiskt trumf för skärgårdens företag? Öppet för alla! För mera info se eller ring Katja Bonnevier

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen.

Huom! Terapia-altaan käytön hakuaika on alkanut! Lue lisää sivulta 3. Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. 42 2011 2 Saaristomeren kaupunki Merivettä ja merimiinoja 4. miinalaivue esitteli toimintaansa kummikunnilleen. Katso sivu 4 " Vesihuoltolaitos tiedottaa: Hinnasto 2011 Lue lisää sivulta 9 Huom! Terapia-altaan

Lisätiedot

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti 38 2010 7 Saa r istomer en kaupun k i Lähipalvelulautakuntien pj:t kokoontuivat Lue lisää sivulta 9 " Perinteinen yhteistyöparlamentti järjestettiin Houtskarissa Lue lisää sivulta 6 Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon

Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon 42 2010 1 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon Katso sivu 3 " Saaristomme valittiin kotimaan Helmeksi Matkamessuilla Lue lisää sivulta 5 Huom! Kaupunki pyytää

Lisätiedot

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin

Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin 2010 8 Huom! Paraisten kotipalvelu ja kotisairaanhoito muuttivat hotelli Kalkstrandiin Perhetalo Ankkurin leikkipuisto avataan Katso sivu 2 Lue lisää sivulta 2 Saa r istomer en kaupun k i " Uusia kasvoja

Lisätiedot

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän

Huom! Kulttuuritiimi ryhtyy. LänsiTurunmaalla. bloggaamaan kaupungin verkkosivuilla! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän 2011 3 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Tarvitsetko apua kiinteistösi jätevesijärjestelmän suunnitteluun? ILMOITUSLIITE Katso sivu 9 LänsiTurunmaalla siivotaan 6.5.2011 Lue lisää sivulta 11 " Norrbyn

Lisätiedot

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

Huom! Uusia kasvoja kaupungissa: Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet

Huom! Uusia kasvoja kaupungissa: Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet 2012 7 Huom! Pjukalan ja Peikkorinteen päiväkodeissa avoimet ovet ILMOITUSLIITE Katso sivu 8 Senioritupa täyttää 10 vuotta tervetuloa kakkukahveille 24.9.! Lue lisää sivulta 4 " Saaristokaupunki sai oman

Lisätiedot

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa!

Huom! Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Asumisen markkinointikampanja. käynnistyy. Kaupungin kesätyöpaikat nyt haussa! 20 2013 1 S A A R I S T O K A U P U N K I Onko sinulla kysyttävää päivähoidosta? Tervetuloa perhetalo Ankkuriin 12.2. kuulemaan vastauksia. Katso sivu 3 " Asumisen markkinointikampanja käynnistyy Lue lisää

Lisätiedot

Huom! Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden. varalta. Maksa laskusi sähköisesti! Terapia-allasaikojen. käynnissä

Huom! Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden. varalta. Maksa laskusi sähköisesti! Terapia-allasaikojen. käynnissä 24 2013 3 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Pärnäisissä harjoiteltiin merellisen suuronnettomuuden varalta atso sivu 8 " Maksa laskusi sähköisesti! Lue lisää sivulta 10 Huom! Terapia-allasaikojen haku

Lisätiedot

Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä.

Huom! Folkhälsantalo näyttää. Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla. Aktiva muuttaa Grankullankadulle. Koulunalku lähestyy. tietä. 2010 6 Saa r istomer en kaupun k i Huom! Blankan jalanjäjillä LänsiTurunmaalla ILMOITUSLIITE Lue lisää sivulta 7 Koulunalku lähestyy Lue lisää sivulta 9 Aktiva muuttaa Grankullankadulle Lue lisää sivulta

Lisätiedot

Huom! " Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.!

Huom!  Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! 01 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Huom! Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! Lue lisää s. Lue lisää s. 10 atso

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015.

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015. 1 KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Onko maalla mukavaa? Olemme menossa kohti kevättä ja valoa. Toivottavasti

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

osuus n. 6.340 e. Mh 130.000 e/tarjoukset huomioidaan 982186

osuus n. 6.340 e. Mh 130.000 e/tarjoukset huomioidaan 982186 Y K K Ö S PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN KÄSILLÄ TEHDEN KOTIA SISUSTAEN YSTÄVIÄ MUISTAEN PUOLUEETON KAUPUNKILEHTI LOHJAN SEUDULLA N:o 39 KESKIVIIKKONA 23.9.2009 Asema Center, Venteläntie 4, Lohja as Puh.

Lisätiedot

Salesta joka päivä edullinen ruokakori!

Salesta joka päivä edullinen ruokakori! TORSTAINA 26.2.2015 Numero 4/2015 Wanhaintansseissa kauniita pukuja ja vakavia miehiä Tervolan wanhaintansseilla on taattu suosio; tanssisalin katsomoon vaeltavat pitäjän koululaiset ja oppilaiden vanhemmat

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella. KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Vuokrattavat rivitaloasunnot

IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella. KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Vuokrattavat rivitaloasunnot KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2012 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot

Talvi: Hervannan laskettelu- rinteillä toimiva Tampereen rinteet Oy tekee sievoista voittoa. voim. 17.2.2014 alk. OLVI KARPALOJA GREIPPI.

Talvi: Hervannan laskettelu- rinteillä toimiva Tampereen rinteet Oy tekee sievoista voittoa. voim. 17.2.2014 alk. OLVI KARPALOJA GREIPPI. JAKELU: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Varaosat Tarvikkeet Huollot Korjaukset Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi

Lisätiedot

Kuka seuraa Hannu Salmen ja. Sohvaperunat. liikkeelle! Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Kitarasankari 2012 valitaan Raisiossa 6.10.

Kuka seuraa Hannu Salmen ja. Sohvaperunat. liikkeelle! Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Kitarasankari 2012 valitaan Raisiossa 6.10. IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2012 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisiopäivät 24.-26.8. Sivut 3-4 Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Sivu 5 Vuoden

Lisätiedot

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti helmikuu 2011 39. vuosikerta Korjausavustukset Vasara ja nauloja Korjaus- ja energia-avustukset 2011 Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkistanut

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19

Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2012 Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19 Pääkirjoitus Näin on pää avattu kunnan tiedotuslehden uuden vuosikerran merkeissä. Vuosi tuonee paljon uutta tiedotettavaa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN Kuvaaja Timo Tuhkio 2 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI, PYLKÖN ASIOINTIPISTE...3 ENSIMMÄINEN KUNTALIITOSVUOSI...4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...4 SEURAAVAN PYLKÖNPOSTIN ILMESTYMINEN...4 ARVAA JA VOITA...4 PYLKÖN

Lisätiedot

Riitta Lonka. Satu Leppänen. kotipalveluyrittäjä satuleppanen.net Renko (Hämeenlinna) Juha Rehula. Mika Penttilä. Kaarina Suhonen.

Riitta Lonka. Satu Leppänen. kotipalveluyrittäjä satuleppanen.net Renko (Hämeenlinna) Juha Rehula. Mika Penttilä. Kaarina Suhonen. joh pai Lam mikavartiainen.com Asikkala osastohoitaja kaarinasuhonen.fi Lahti ministeri, sosionomi juharehula.fi Hollola miinapylkkanen.fi Sysmä mikapenttila.fi Forssa jaanapaavilainen.fi Hämeenlinna www.keskusta.fi

Lisätiedot

Järkeä säästämiseenkin

Järkeä säästämiseenkin 2 Oulunkylä sai vuoden alussa oman asukastalon. Seurahuoneen historialliset tilat ovat nyt alueen asukkaiden ja järjestöjen käytössä. Ennustan, että uudet toimintatilat saavat kaupunginosassamme ja koko

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Eskareille päivähoitokin koulussa

Eskareille päivähoitokin koulussa Muutimme! AVAJAISTARJOUS 14.2. asti DIGIKUVAT alk. 0,15 (min. 100 kpl) Av. ark. 10-18, la 10-16 Puh. 368 1280 www.kuvakuisma.fi Palmrothintie 2, PIRKKALA, (Citymarket Pirkkala) Pirkkalainen ILMOITTAJA:

Lisätiedot

koska kuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet

koska kuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet RISTIJÄRVI TIEDOTTAA 1/2012 Ristijärven kunta Kainuussa vuonna 2012 Ristijärven kunta on tekemässä niukasti ylijäämäisen tilinpäätöksen. Kunnan järjestämät palvelut ovat pysyneet asetetuissa määrärahatavoitteissa,

Lisätiedot