Uusiutuva energia Astrum-keskus Toimialapäällikkö Markku Alm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm"

Transkriptio

1 Uusiutuva energia Astrum-keskus Toimialapäällikkö Markku Alm

2

3 Yritykset ja toimipaikat 871 uusiutuvan energian toimialan yritystä vuonna laskua edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia 1309 toimipaikkaa Toimipaikkojen lukumäärä on kasvanut tasaisesti vuoteen 2011 saakka, jolloin kasvu taittui. Suurimman ryhmän muodostavat mikroyritykset. Mikroyrityksiä alan yrityksistä on 87,2 prosenttia, pk-yrityksiä on 12,8 prosenttia.

4 Liikevaihto ja henkilöstö Vuonna 2013 toimialan liikevaihto oli 950 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta noin 5 prosenttia. Kokonaisliikevaihdon kasvua rajoitti teollisuustuotannon lasku ja poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi. Alan liikevaihdosta 65,2 % syntyi yli 10 henkilöä työllistävissä pkyrityksissä ja 34,8 % alle 10 henkilöä työllistävissä mikroyrityksissä. Vuonna 2013 toimiala työllisti 3576 henkilöä. Lasku edellisestä vuodesta oli merkittävä, yhteensä 28 % työpaikoista 61,8 % on yli 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja 38,2 % alle 10 henkilöä työllistävissä mikroyrityksissä.

5 Henkilöstön määrän kehitys Vuoden 2013 tieto tilastokeskuksen ennakkotieto

6

7

8

9

10

11 Investoinnit ja poistot Lähde: Tilastokeskus/Tilipäätösaineisto, vuosi 2013 ennakkotieto

12 Yritysten pääasialliset markkina-alueet Lähde: Pk-yritysbarometri syksy 2014, Suomen Yrittäjät, Finnvera ja TEM

13 Liikevaihdon kehitys lähimmän vuoden aikana Lähde: Pk-yritysbarometri syksy 2014, Suomen Yrittäjät, Finnvera ja TEM

14 Kasvutavoitteet Lähde: Pk-yritysbarometri syksy 2014, Suomen Yrittäjät, Finnvera ja TEM

15 Merkittävin rahoituksen este Lähde: Pk-yritysbarometri syksy 2014, Suomen Yrittäjät, Finnvera ja TEM

16 Kokonaisenergiankulutus maailmassa 2013->2035 Lähde: Energy outlook 2035

17 Kokonaisenergiankulutus Suomessa vuonna 2013 Muut energialähteet 4 % (7%) Öljy 23 % (- 3 %) Vesi- ja tuulivoima 4 % (-21 %) Puupolttoaineet 24 % (-2 %) Turve 4 % (-25 %) Ydinenergia 18 % (3 %) Maakaasu 8 % (- 7 %) Hiili 11 % (17 %) Sähkön nettotuonti 4 % (-10 %) Kokonaisenergiankulutus 373 TWh

18 Uusiutuva energia vuonna 2013 Lämpöpumput 4 % Kierrätyspolttoaine (bio-osuus) 2 % Muu bioenergia 4 % Vesivoima 14 % Teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineet 30 % Puun pienkäyttö 15 % Metsäteollisuuden jäteliemet 31 % Puubiomassan osuus 78 % uusiutuvista Uusiutuvan energian osuus oli 31 % (116 TWh) energian kokonaiskulutuksesta (373 TWh) vuonna EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulutukseen. Tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 4 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus, vuonna 2013 siis noin 36 %

19 Energian kulutus Suomessa energialähteittäin 2013 Lähde: Metla

20 Metsähakkeen kokonaiskäyttö vuosina , 1000 m³ Lähde: Metla Metsähakkeen käyttö m³ vuonna 2013

21 Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2013 Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 36 % Suomessa tuotetusta sähköstä. Yli puolet tästä tuotettiin vesivoimalla ja lähes koko loppuosa puulla. Sähkön tuotannosta katettiin ydinvoimalla 33 %, fossiilisilla polttoaineilla 26 % ja turpeella 4 %. Sähköä tuotettiin Suomessa 68,3 TWh vuonna Sähkön kokonaiskulutus oli 84,0 TWh. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä kasvoi 24 prosenttia edellisestä vuodesta, kun kivihiilellä tuotettu sähkömäärä kasvoi 50 prosenttia Lauhdesähkön tuotannon lisäys nosti kivihiilen käyttöä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi, kun kivihiiltä käytettiin 38 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maakaasun ja öljyn käytöt sen sijaan vähenivät. Turpeen käyttö väheni 13 prosenttia. Sähkön kokonaiskulutuksesta 81 % katettiin kotimaisella tuotannolla ja 19 % sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista ja Venäjältä Kaukolämmön tuotanto vuonna 2013 oli 34,5 TWh. Tuotanto väheni edellisvuodesta 7 %. Kaukolämmöstä noin puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi 6 % Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2013 oli 52,2 TWh. Teollisuuslämmöstä yli 70 % tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossa omia polttoaineita. Lähde: Tilastokeskus, energiatilastot

22 Fossiiliset, uusiutuva energia ja turve, % Lähde: Tilastokeskus, energiatilastot

23 Lämpöyrittäjätoiminta vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli toiminnassa 533 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Aluelämpölaitoksia 198 kappaletta, kiinteistökohtaisia loput 335 kappaletta Yhtiömuoto Lämpölaitosten lukumäärä, kpl Yrittäjä 188 Yrittäjärengas 46 Osuuskunta 102 Osakeyhtiö 197 Yhteensä 533 Lämpöyrittäjät käyttivät vuonna 2013 metsähaketta noin 1,32 miljoonaa irtokuutiometriä. Lämpöyrittäjien käyttämän metsähakkeen määrä on 13- kertaistunut ajanjaksolla Nimellisteho noin 300 MW Samana ajanjaksona lämpölaitosten lukumäärä on viisinkertaistunut

24 Lämpöyrittäjätoiminta

25 Biokaasu Biokaasuteknologialla hyödynnettäviä jakeita muodostuu Suomessa merkittävästi maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa sekä jätevesien käsittelyn yhteydessä. Mahdollistaa myös hankalien raaka-aineiden käsittelyn. Biojätteiden tuleva erilliskeräily on uusi mahdollisuus biokaasulaitoksille, mutta tätä tulisi jo valmistella ja demonstroida. Kannattavan toiminnan edellytyksenä biokaasulaitoksissa on riittävä ja ennustettava kate sähkön ja lämmöntuotannosta ja lisäsyötteistä saadut porttimaksut. Biokaasulaitosten suunnitteluun on valmistunut biokaasulaskuri. Laskuri toteutettiinukipolis Oy:n, Wienin yliopiston ja MTT:n yhteistyönä.

26

27 Tuulivoimatuotannon kasvu on käynnistynyt Vuonna 2014 valmistuvat tuulipuistot lukumäärä teho, MW yht. MW valmistaja Haminan energia Oy Enercon Lumituuli Oy 1 0,8 0,8 Enercon Taaleritehdas 8 2,4 19,5 Nordex Yksityishenkilö 1 2,5 2,5 Lagerway Tuuliveikot Oy 1 2,5 2,5 Lagerway Kotkan energia Oy 2 2,5 5 Enercon Ilmatar Windpower Oy Vestas WPD Finland Oy Nordex Raahen energia Oy Nordex Puhuri Oy 8 3,3 26,4 Vestas Restuuli Oy Gamesa Tuuliwatti Oy Gamesa Impax asset management Nordex Tuuliwatti Oy 7 4,5 31,5 Gamesa Yhteensä 61 3,3 193,2 Vuoden 2014 lopussa nimellisteho 640 MW

28 Tekninen kehitys mahdollistaa tehokkaamman tuulivoimatuotannon Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys Lähde: Tuuliwatti Oy

29 Tuulivoimatuotannon kehitys Suomessa

30 Lähiajan näkymät

31 Näkymät, metsäenergia Jotta metsähakkeen käytön tavoitteisiin (12-13 miljoonaa m³) päästään vuonna 2020, on metsähakkeen tuotantokustannuksia alennettava sekä toimitusvarmuutta ja laatua parannettava. Tämä on mahdollista metsähakkeen tuotantoteknologiaa, liiketoimintamalleja sekä logistisia ratkaisuja kehittämällä (terminaalit). Tavoite merkitsee huomattavia investointeja ja sitä myötä kasvavia markkinoita laitetoimittajille, kuten myös välillisiä ja välittömiä työllisyysvaikutuksia korjuussa, kuljetuksessa ja laitevalmistuksessa.

32 Näkymät, metsäenergia Turun Seudun Energiahuolto Oy:n Naantalin mopo-voimalaitoksen investointi 260 miljoonaa euroa alkaa ensi keväänä (polttoaineteho 435 MWh), hakkeen määrä m³? Helsingin kaupunki, mopo-voimalaitos Vuosaareen, päätös keväällä 2015? Voimalainvestoinnin arvo 650 miljoonaa euroa, energiansiirtotunneleineen 1,2 miljardia euroa Vuosittain käytettävän biomassan määrä olisi yli m³. Metsä Fibre Oy:n biotuotetehdas Äänekoskelle, 1,1 miljardin euroa, päätös keväällä 2015? Puun käyttö 6,5 miljoonaa m³ vuodessa. Näiden mahdollisten päätösten näkökulmasta puupolttoainemarkkinoiden tulee kehittyä ja tehostua vuoteen 2020 mennessä!

33 Näkymät, aurinkoenergia Aurinkosähkötuotannon kasvun esteeksi on kuluvan vuoden aikana noussut tullin uusi verokäytäntö. Koko kuukauden sähkötuotanto on verollista, mikäli pienikin osa tuotetusta sähköstä myydään sähköverkkoon (ei koske mikrotuotantoa < 50 kwp nimellisteho) Aurinkosähköinvestointien TMA 15 -> 20 vuoteen Omakäyttösähkön tuotanto aurinkopaneeleilla on muuttunut tullin käytännön myötä kannattamattomaksi yli 50 kwp:n laitteistoilla. Omakäyttösähkön hinta ( /MWh) kannusteena vahvempi kuin markkinasähkön hinta 40 /MWh

34 Näkymät, tuulivoima Tuulivoima-alaan liittyvä sääntely on yhä varsin sekavaa, etenkin äänikysymysten osalta. Yhteiskunnan vaatimusten ja edellytysten pitäisi olla selkeitä ja välittyä lainsäädäntönä, jonka kautta toimialaan investoiville yrityksille voidaan taata selkeä näkymä tulevaisuuteen ja varmuus investointien toteuttamiselle. (tuulivoimatavoite 6 TWh, 2020) Tuulivoimaan liittyviin äänikysymyksiin tulee saada ratkaisu nopeasti lainsäädännöllisesti. (valmistelussa valtioneuvoston päätös tuulivoimamelusta) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Investointi-ilmapiiri ei ole kannustava, jos yleisessä keskustelussa kaiken aikaa vaaditaan uusia tiukempia normeja. Tuulivoima-alalla saavutetaan 900 MW nimellisteho vuonna 2015

35 Vanhat ja uudet velvoitteet sekä tavoitteet Vuonna 2007 ilmasto- ja energiapolitiikassa asetettiin sitoviksi EU-tavoitteiksi vuoteen 2020: 1) Uusiutuvan energian osuus 20 % energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä - Suomen osuus EU:n sälyttämästä taakanjaosta on 38 %. 2) Kasvihuonekaasuja tulisi vähentää 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 3) Liikenteen biopolttoaineiden osuuden tulisi olla 10 % vuonna ) Energiatehokkuustavoite, 20 % vuonna 2020 vuoden 1990 tasosta. Vuonna 2014 komission esitys uusiksi ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiksi vuoteen ) Kasvihuonekaasuja tulisi vuoteen 2030 mennessä vähentää 40 % vuoden 1990 tasosta. Tämä tavoite myös velvoittaa kutakin jäsenmaata. Muita jäsenmaita sitovia tavoitteita ei ehdotukseen ole sisällytetty. 2) Uusiutuvan energian osuus esitetään nostettavaksi 27 %:iin energian loppukulutuksesta. Tämä tavoite on sitova vain EU-tasolla, eikä se sisällä velvoitteita jäsenmaittain. 3) Energiatehokkuutta pitää parantaa 27 % vuonna 2030 vuoden 1990 tasosta.

36

37

38 Biomassan ja vesivoiman osuus ei tulevaisuuden arvioissa kasva merkittävästi Sitä vastoin aurinko- ja tuulivoiman sekä maalämmön osuus kasvavat merkittävästi ja fossiiliset polttoaineet häviävät kuvasta pitkällä aikajänteellä

39 Näkymät vuosille Uusiutuvan energian alan toimijoilta edellytetään merkittävää yhteistyötä oman toimialansa kehittämisessä ja uusien toimintamallien omaksumista sekä tunnistamista. Pienistä puroista muodostuvat edelleen myös suuret virrat (kulutus<->säästö) Tavoitteisiin päästään vain suurien ja pienien tekojen yhdistelmillä Tuontiraaka-aineiden ja polttoaineiden käytöllä päästään uusiutuvan energian tavoitteisiin (38%) matemaattisesti samalla tavalla, mutta positiiviset aluetaloudelliset vaikutukset jäävät tällöin marginaalisiksi. Työllisyyden ja kansantalouden kannalta kotimainen polttoaine on kuitenkin ainoa järkevä ratkaisu

40 KIITOS!

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Energian hankinta ja kulutus

Energian hankinta ja kulutus Energia 2014 Energian hankinta ja kulutus 2013, 4. neljännes Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 341 PJ

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus

Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metsäenergian hankinnan teknologia, liiketoiminta, markkinat ja mittaus Metlan työraportteja 289: 147 152 17 Metsähakkeen toimitusketjujen

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot