TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT"

Transkriptio

1 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 1/sivu 1a Tilinpäätöksen liitetieto TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt ) v Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto, Kokonaisliikekulut, Kokonaisliikekulut % liikevaihdosta Hoitokustannustulolla katetut liikekulut % TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta Kokonaistulos, Vastuuvelka, Toimintapääoma, % vastuuvelasta 2) suhteessa vakavaraisuusrajaan Tasoitusvastuu, Eläkevarat, 3) Siirto asiakashyvityksiin (%) TyEL-palkkasummasta TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma, TyEL-vakuutuksia 4) TyEL-vakuutettuja YEL-vakuutuksia Eläkkeensaajia 1) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja 2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 3) Vastuuvelka + arvostuserot 4) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset VVV/Liitteet

2 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 1/sivu 1b Tilinpäätöksen liitetieto TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Tiivistelmä tunnusluvuista (Mek) vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 Vakuutusmaksutulo, Valtion osuus MEL-eläkemenosta, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) +Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto, Kokonaisliikekulut, Kokonaisliikekulut % liikevaihdosta Kokonaisliikekulut ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja sekä oikeushallintomaksua % MEL-palkkasummasta Kokonaistulos, Vastuuvelka, Toimintapääoma, % vastuuvelasta 2) suhteessa vakavaraisuusrajaan Eläkevarat, 3) MEL-palkkasumma, MEL-vakuutuksia Eläkkeensaajia 1) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja 2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 3) Vastuuvelka + arvostuserot VVV/Liitteet

3 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 1/sivu 1c Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: liitetieto Sähköpostiosoite: TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Tiivistelmä tunnusluvuista (Mela) 2007 Vakuutusmaksutulo, Valtion osuus, Kansaneläkelaitoksen osuus, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoimnnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto, Kokonaisliikekulut, Kokonaisliikekulut % liikevaihdosta MYEL-kokonaisliikekulut ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja % MYEL-työtulosummasta Vastuuvelka, Eläkevarat, 2) MYEL-työtulosumma, MYEL-vakuutettuja MATA-vakuutettuja Eläkkeen- ja korvauksensaajia 3) 1) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja 2) MYEL:n vastuuvelka + arvostuserot 3) Sisältää myös luopumistuen ja luopumiskorvauksen VVV/Liitteet

4 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 1/sivu 2a Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: liitetieto Sähköpostiosoite: Tulosanalyysi (työeläkevakuutusyhtiöt) Tuloksen synty Vakuutusliikkeen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin +Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin -Vastuuvelan tuottovaatimus Hoitokustannustulos Kokonaistulos vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 Tuloksen käyttö Vakavaraisuuden muutokseen Tasoitusvastuun muutokseen Toimintapääoman muutokseen Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen Arvostuserojen muutokseen Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen Tilikauden voittoon Siirtoon asiakashyvityksiin Ositetun lisävakuutusvastuun täydennykseen Yhteensä VVV/Liitteet

5 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 1/sivu 2b Tilinpäätöksen liitetieto Tulosanalyysi (Mek) Tuloksen synty Varsinaisen vakuutustoiminnan tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin +Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin -Vastuuvelan tuottovaatimus Kokonaistulos vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 Tuloksen käyttö Vakavaraisuuden muutokseen Tasoitusvastuuta vastaavan osan muutokseen Toimintapääoman muutokseen Vastuuvelkaan sisältyvän toimintapääoman muutokseen Arvostuserojen muutokseen Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen Tilikauden voittoon Yhteensä VVV/Liitteet

6 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 1/sivu 3 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: liitetieto Sähköpostiosoite: VAKAVARAISUUS (työeläkevakuutusyhtiöt ja Mek) Toimintapääoma ja sen rajat (% :na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 % % % % % Vakavaraisuusraja Toimintapääoman enimmäismäärä Toimintapääoma 1) 2) 1) Ajalta ennen vuotta 2007 tavotevyöhykeen yläraja 2) MEK:llä ei ole toimintapääoman enimmäismäärää VVV/Liitteet

7 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 1/sivu 4 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: liitetieto Sähköpostiosoite: Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) (työeläkevakuutusyhtiöt, Mek ja Mela) Lainasaamiset 1) 1), 2) Joukkovelkakirjalainat *sisältää korkorahastoja 1), 2), 3) Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset *sisältää korkorahastoja Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset 4) *sisältää sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 % % % % % Jvk-salkun modifioitu duraatio 1) Sisältää kertyneet korot 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin 3) Sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset 4) Sisältää niiden sijoitusrahastojen osuudet ja sijoitukset niihin rinnastettaviin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin VVV/Liitteet

8 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 1/sivu 5 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: liitetieto Sähköpostiosoite: Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely ja tulos (työeläkevakuutusyhtiöt, Mek ja Mela) Suorat nettotuotot Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Arvonmuutokset kirjanpidossa 1) Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainat Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa Arvostuserojen muutos 2) Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainat Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Vastuuvelan tuottovaatimus Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 1) Myyntivoitot ja tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset 2) Taseen ulkopuoliset arvonmuutukset (Mela:lla ei ole vastuuvelan tuottovaatimusta) VVV/Liitteet

9 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 1/sivu 6 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: liitetieto Sähköpostiosoite: Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle v (työeläkevakuutusyhtiöt, Mek ja Mela) Sijoitustoim. Sitoutunut Tuotto - % Tuotto - % Tuotto - % Tuotto - % Tuotto - % nettotuotot pääoma 2) sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle käyvin arvoin 1) pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle vuonna v vuonna v vuonna v vuonna v-1 vuonna v-2 vuonna v-3 vuonna v-4 Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat 3) *josta korkorahastoja Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) *josta korkorahastoja Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset 4) *josta sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen / kulujen ja myyntien / tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot VVV/Liitteet

10 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 1/sivu 7 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: liitetieto Hoitokustannustulos (työeläkevakuutusyhtiöt ) v Vakuutusmaksun hoitokustannusosat Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat Muut tuotot Hoitokustannustulo yhteensä Toimintokohtaiset liikekulut 1) Muut kulut Liikekulut yhteensä Hoitokustannustulos Liikekulut % hoitokustannustulosta 1) ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja VVV/Liitteet

11 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 2/sivu 1a Osavuosiraportin tiedot TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT (työeläkevakuutusyhtiöt, MEK ja MELA) Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt ) v v v-1 Vakuutusmaksutulo, Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Vastuuvelka, Toimintapääoma, % vastuuvelasta 1) suhteessa vakavaraisuusrajaan Eläkevarat, 2) TYEL-palkkasumma, 3) YEL-työtulosumma, 3) 30.6.v 30.6.v v-1 1) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 2) Vastuuvelka + arvostuserot 3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta VVV/Liitteet

12 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 2/sivu 1b Osavuosiraportin tiedot Tiivistelmä tunnusluvuista (Mek) v v v-1 Vakuutusmaksutulo, Valtion osuus MEL-eläkemenosta, Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 30.6.v 30.6.v v-1 Vastuuvelka, Toimintapääoma, % vastuuvelasta 1) suhteessa vakavaraisuusrajaan Eläkevarat, 2) MEL-palkkasumma, 3) 1) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 2) Vastuuvelka + arvostuserot 3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkkasummasta VVV/Liitteet

13 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 2/sivu 1c Osavuosiraportin tiedot Tiivistelmä tunnusluvuista (Mela) v v v-1 Vakuutusmaksutulo, Valtion osuus, Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Vastuuvelka, Eläkevarat, 1) MYEL-työtulosumma, 2) v 30.6.v v-1 1) MYEL:n vastuuvelka + arvostuserot 2) Arvio vakuutettujen koko vuoden työtulosummasta VVV/Liitteet

14 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 2/sivu 2 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Osavuosiraportin Puhelinnumero: tiedot Sähköpostiosoite: VAKAVARAISUUS (työeläkevakuutusyhtiöt ja Mek) Toimintapääoma (% :na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) Vakavaraisuusraja Toimintapääoman enimmäismäärä 1) Toimintapääoma 30.6.v 30.6.v v-1 % % % 1) MEK:llä ei ole toimintapääoman enimmäismäärää VVV/Liitteet

15 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 2/sivu 3 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Osavuosiraportin Puhelinnumero: tiedot Sähköpostiosoite: Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) (työeläkevakuutusyhtiöt, Mek ja Mela) Lainasaamiset 1) 1), 2) Joukkovelkakirjalainat *sisältää korkorahastoja 1), 2), 3) Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset *sisältää korkorahastoja Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset 4) *sisältää sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä 30.6.v 30.6.v v-1 % % % Jvk-salkun modifioitu duraatio D mod = D/(1+r) 1) Sisältää kertyneet korot 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin 3) Sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset 4) Sisältää niiden sijoitusrahastojen osuudet ja sijoitukset niihin rinnastettaviin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin VVV/Liitteet

16 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 2/sivu 4 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Osavuosirapor- Puhelinnumero: tin tiedot Sähköpostiosoite: Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle v (työeläkevakuutusyhtiöt, Mek ja Mela) Sijoitusten netto- Sitoutunut Tuotto - % Sijoitusten netto- Sitoutunut Tuotto - % tuotot käyvin arvoin 1) pääoma 2) sitoutuneelle tuotot käyvin arvoin 1) pääoma 2) sitoutuneelle pääomalle pääomalle v v v v -1 v v -1 v v -1 v Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat 3) * josta korkorahastoja Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) * josta korkorahastoja Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset 4) *josta sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen / kulujen ja myyntien / tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää korkorahastojen tuotot 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot VVV/Liitteet

17 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Liite 3/sivu 1a Tilinpäätöksen liitetieto Vakuutusvalvontavirastolle ilmoitettava tiivistelmä tunnusluvuista Vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Vahinkosuhde (prosentteina) Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-), Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) Liikekulusuhde (prosentteina) Yhdistetty kulusuhde (prosentteina) Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) Liikevoitto (+) tai tappio (-), Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos (+/-), Kokonaistulos, (+/-) Korkokulut ja muut rahoituskulut (+), Perustekorkokulu (+), Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin) Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle (+/-) Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakavaraisuuspääoma, Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta (jv-osuuden jälkeen), Vastuunkantokyky prosentteina Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana VVV/Liitteet

18 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Liite 3/sivu 1b Vakuutusvalvontavirastolle ilmoitettava tiivistelmä tunnusluvuista (Henkivakuutusyhtiöt) Tilinpäätöksen liitetieto vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta (+), Korvaustoiminnan hoitokulut (+), Kuormitustulo, Liikekustannussuhde prosentteina kuormitustulosta Liikekustannussuhde prosentteina taseen loppusummasta Liikevoitto (+) tai tappio (-), Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos (+/-), Kokonaistulos (+/-), Korkokulut ja muut rahoituskulut (+), Perustekorkokulu (+), Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin) (+/-) Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitouneelle pääomalle (+/-) Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakavaraisuuspääoma, Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana VVV/Liitteet

19 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 3/sivu 2a Tilinpäätöksen liitetieto Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 Vakuutusmaksutuotot (+/-) Korvauskulut (-/+) Liikekulut (-) Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut (+/-) Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (+/-) Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, arvonkorotukset ja niiden oikaisut sekä arvonmuutokset (+/-) Muut tuotot ja kulut (+ /-) Osuus osakkuusyritysten voitosta (+) tai tappiosta (-) Liikevoitto (+) tai tappio (-) Tasoitusmäärän muutos (-/+) Voitto (+) tai tappio (-) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot (+) Satunnaiset kulut (-) Voitto (+) tai tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot (-/+) Vähemmistöosuudet (-) Tilikauden voitto (+) tai tappio (-) VVV/Liitteet

20 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 3/sivu 2b Tilinpäätöksen liitetieto Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, arvonkorotukset ja niiden oikaisut sekä arvonmuutokset (+/-) Maksetut korvaukset (-) Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (as.et.) ja tasoitusmäärän muutosta (-/+)) Liikekulut (-) Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut (+/-) Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (as.et.) ja tasoitusmäärän muutosta (+/-) Muut tuotot ja kulut (+ /-) Osuus osakkuusyritysten voitosta (+) tai tappiosta (-) Liikevoitto (+) tai tappio (-) Tasoitusmäärän muutos (-/+) Lisäedut (asiakasedut) (-) Voitto (+) tai tappio (-) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut (-) Voitto (+) tai tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot (-/+) Vähemmistöosuudet (-) Tilikauden voitto (+) tai tappio (-) VVV/Liitteet

21 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 3/sivu 3 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen liitetieto Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) (Vahinkovakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset ja henkivakuutusyhtiöt) vuosi v vuosi v -1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 % % % % % Lainasaamiset 1) 1), 2) Joukkovelkakirjalainat *sisältää korkorahastoja 1), 2), 3) Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset *sisältää korkorahastoja Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset 4) *sisältää sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä Jvk-salkun modifioitu duraatio (D mod = D/ 1+r) 1) Sisältää kertyneet korot 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin 3) Sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset 4) Sisältää niiden sijoitusrahastojen osuudet ja sijoitukset niihin rinnastettaviin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin VVV/Liitteet

22 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 3/sivu 4 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: liitetieto Sähköpostiosoite: Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely (Vahinkovakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset ja henkivakuutusyhtiöt) Suorat nettotuotot Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Arvonmuutokset kirjanpidossa 1) Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainat Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa Arvostuserojen muutos 2) Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainat Kiinteistösijoitukset Muut sijoitukset Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 Johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista 1) Myyntivoitot ja tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset 2) Taseen ulkopuoliset arvonmuutokset VVV/Liitteet

23 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 3/sivu 5 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Tilinpäätöksen Puhelinnumero: liitetieto Sähköpostiosoite: Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle v (Vahinkovakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset ja henkivakuutusyhtiöt) Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat 3) *josta korkorahastoja Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) *josta korkorahastoja Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset 4) *josta sijoitusrahastoja ja yhteisijoitusyrityksiä Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sijoitustoim. Sitoutunut Tuotto - % Tuotto - % Tuotto - % Tuotto - % Tuotto - % nettotuotot pääoma 2) sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle käyvin arvoin 1) pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle pääomalle vuosi v vuosi v vuosi v vuosi v-1 vuosi v-2 vuosi v-3 vuosi v-4 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen / kulujen ja myyntien / tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot VVV/Liitteet

24 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 4/sivu 1a Osavuosiraportin tiedot TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Vakuutusvalvontavirastolle ilmoitettava tiivistelmä osavuositunnusluvuista (Vahinkovakuutusyhtiöt) Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Korvauskulut, Liikekulut, Vakuutusmaksutuotot, Perustekorkokulut, Yhdistetty kulusuhde (prosentteina) Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) Sijoitustoiminnan nettotuotto - % käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle v v v v 30.6.v v-1 Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta, Vakavaraisuuspääoma, Vastuunkantokyky prosentteina VVV/Liitteet

25 Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 4/sivu 1b Osavuosiraportin tiedot TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Vakuutusvalvontavirastolle ilmoitettava tiivistelmä osavuositunnusluvuista (Henkivakuutusyhtiöt) v v v-1 Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Kuormitustulo, Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta, Korvausten selvittelykulut, Taseen loppusumma, Liikekustannussuhde prosentteina kuormitustulosta Liikekustannussuhde prosentteina taseen loppusummasta Sijoitustoiminnan nettotuotto - % käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle v 30.6.v v-1 Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakavaraisuuspääoma, Vakuutustekninen vastuuvelka (jv-osuuden jälkeen), Sijoitusidonnaisten vakuutusten vastuuvelka (jv-osuuden jälkeen), Vakavaraisuusaste prosentteina vastuuvelasta, VVV/Liitteet

26 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 4/sivu 2 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Osavuosiraportin Puhelinnumero: tiedot Sähköpostiosoite: Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) (Vahinkovakuutusyhtiöt ja henkivakuutusyhtiöt) Lainasaamiset 1) 1), 2) Joukkovelkakirjalainat *sisältää korkorahastoja 1), 2), 3) Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset *sisältää korkorahastoja Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset 4) *sisältää sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä 30.6.v 30.6.v v-1 % % % Jvk-salkun modifioitu duraatio (D mod = D/(1+r) 1) Sisältää kertyneet korot 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin 3) Sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset 4) Sisältää niiden sijoitusrahastojen osuudet ja sijoitukset niihin rinnastettaviin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin VVV/Liitteet

27 Vakuutuslaitoksen nimi: Liite 4/sivu 3 Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Osavuosiraportin Puhelinnumero: tiedot Sähköpostiosoite: Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle v (Vahinkovakuutusyhtiöt ja henkivakuutusyhtiöt) Sijoitustoim. Sitoutunut Tuotto - % Tuotto - % Tuotto - % nettotuotot pääoma 2) sitoutuneelle sitoutuneelle sitoutuneelle käyvin arvoin 1) pääomalle pääomalle pääomalle v v v v v-1 Lainasaamiset Joukkovelkakirjalainat 3) *josta korkorahastot Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset *josta korkorahastot Osakkeet ja osuudet Kiinteistösijoitukset 4) * josta sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen / kulujen ja myyntien / tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää korkorahastojen tuotot 4) Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot VVV/Liitteet

28 VAKUUTUSYHTIÖN/VAKUUTUSOMISTUSYHTEISÖN JOHDON LUOTETTAVUUS- JA SOPIVUUSSELVITYS 1. Ilmoittajan nimi, asuin- ja kotipaikka sekä yhteystiedot 2. Vakuutusyhtiön/Vakuutusomistusyhteisön nimi 3. Ilmoittajan tehtävä yhtiössä ja tehtävän alkamisajankohta 4. Selvitys siitä, että ilmoittaja hallitsee itseään ja omaisuuttaan Liitteenä omavaraisuustodistus (liite 1) Liitteenä ote holhoustoimen rekisteristä (liite 2) Liitteenä ote velkajärjestelyrekisteristä (liite 3) Liitteenä ote liiketoimintakieltorekisteristä (liite 4) 5. Ansioluettelo (liite 5) 6. Vakuutus hyvämaineisuudesta (liite 6) 7. Onko ulkomainen vakuutusvalvonnasta vastaava viranomainen arvioinut ilmoittajan luotettavuutta ja sopivuutta (fit & proper)? ei ole arvioinut kyllä. Arvioinnin suorittanut viranomainen, arvioinnin ajankohta sekä tulos 8. Tämän määräys- ja ohjekokoelman luvun 4.1A.3 kohdan 5 tai luvun 4.1C.3 kohdan 5 mukainen selvitys hallituksen kokoonpanosta Edellä tässä selvityksessä mainitut tiedot vakuutan oikeiksi. Paikka ja aika Allekirjoitus (nimen selvennys)

29 KIRJALLINEN VAKUUTUS HYVÄMAINEISUUDESTA 1. Ilmoittava vakuutusyhtiö/vakuutusomistusyhteisö 2. Ilmoittajan henkilöllisyys Täydellinen nimi Syntymäaika ja paikka 3. Vakuutus 3.1 Vakuutan, että minua ei ole tuomittu sakkoon*, ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun ei ole tuomittu on tuomittu; selvitys kohdassa Vakuutan, että en ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä ei ole huomautettu on huomautettu; selvitys kohdassa Selvitys rikkomuksesta tai rikoksesta, josta on aiheutunut edellä kohdassa 3.1 ja/tai 3.2 mainittu seuraamus Suostun siihen, että edellä kohdissa 3.1 ja 3.3 mainittuja henkilötietolain mukaisia arkaluonteisia tietoja (rikollinen teko, rangaistus, muu rikoksen seuraamus) käsitellään Vakuutusvalvontavirastossa. Kyllä Päiväys ja allekirjoitus 4. Vakuutusyhtiön/Vakuutusomistusyhteisön ilmoitus Ilmoitamme, että tiedossamme ei ole edellä olevasta vakuutuksesta poikkeavaa tietoa. Päiväys ja allekirjoitus * sakkoon (ei koske rikesakkoja eikä pienehköistä liikennerikkomuksista seuranneita sakkoja), ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, ehdottomaan vankeusrangaistukseen viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana

30 RAPORTIT

31 Raportti 1 taulukko 1 Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero Y-tunnus muodossa xxxxxxx-x, 9 merkkiä pitkä TOIMINTAPÄÄOMALASKELMA Suluissa olevalla pykäläviittauksella tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (521/ 2008) 11 luvun ao. kohtaa. Omaisuuden käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen tarkempi erittely tehdään taulukon 2 mukaisesti. Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden tarkempi erittely EUR 1. Maksettu osakepääoma, takuupääoma ja pohjarahasto (2 1 kohta) sekä keskushallinnon tili + 2. Puolet maksamatta olevasta osakepääoman määrästä tai pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärästä, kun osakepääomasta tai pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärästä on maksettu vähintään 25 % (2 2 kohta) + 3. Sidotun ja vapaan oman pääoman rahastot (2 3 kohta) + 4. Tilikauden ja edellisten tilikausien voitto (2 4 kohta) + 5. Kirjanpitolain 5 luvun 12 :n 1 momentin nojalla taseeseen merkitty poistoero ja 5 luvun 15 :ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset (2 5 kohta) + 6. Taseen omaisuuden käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan poikkeuksellisena (= taulukon 2 sarake 3 yhteensä) (2 6 kohta) + 7. Pääomalainat (2 7 kohta) + 8. Keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön tai -yhdistyksen taksoitettavissa oleva lisämaksu (2 8 kohta) + 9. Henkivakuutusyhtiön vakuutusten hankintamenoja siltä osin kuin niitä ei ole vähennetty vakuutusmaksuvastuusta (zillmeeraus) tai aktivoitu taseen vastaaviin (2 9 kohta) Muut erät - Osittamaton lisävakuutusvastuu (TVYL 7 luku 16 ) + - Muut erät eriteltyinä liitteellä (2 10 kohta) Tilikauden ja edellisten tilikausien tappio (5 1 kohta) 12. Taseen omaisuuden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen positiivinen erotus (taulukon 2 sarake 4 yhteensä) (5 2 kohta) 13. Voitonjakona jaettavaksi esitetty osa yhtiön / yhdistyksen vapaasta omasta pääomasta (5 3 kohta ) 14. Vakuutusten hankintamenojen tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus siltä osin kun se ylittää yhtiön kustannuskuormitusperusteiden mahdollistaman määrän (5 4 kohta) 15. Aineettomien hyödykkeiden hankinnasta tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus (5 5 kohta) 16. Ilman diskonttausta lasketun ja diskontatun vastuuvelan erotus vahinkovakuutuksessa muiden kuin eläkevastuiden sekä vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 osalta (5 6 kohta) 17. Taseeseen merkitsemättömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennäköisenä (5 7 kohta) 18. Vieraasta sitoumuksesta annetut pantit ja kiinnitykset (5 8 kohta) 19. Johdannaissopimuksista yhtiölle / yhdistykselle koituva mahdollinen enimmäistappio (5 9 kohta) 20. Vakuutusyhtiölain 11 luvun 5 :n kohdan 10 mukaiset erät 21. Toimintapääomasta vähennettävät muut erät 22. = Toimintapääoma vakuutusyhtiölain 11 luvun 1 :n tai vakuutusyhdistyslain 10a luvun 1 :n tai työeläkevakuutusyhtiölain 7 luvun 16 :n tai ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 6 luvun 30 :n mukaisesti = 0 Edellä esitetty toimintapääomalaskelma liitteineen on laadittu voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja ne antavat oikeat ja riittävät tiedot vakuutuslaitoksen taloudellisesta asemasta. Aika ja paikka Toimitusjohtajan allekirjoitus VVV/Raportit

32 Raportti 1 taulukko 2 Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilö ja puhelinnumero OMAISUUDEN KÄYVÄT ARVOT JA KIRJANPITOARVOT Omaisuuserä Käypä Kirjan- Positiivinen Positiivinen arvo pitoarvo erotus erotus 1000 EUR = = 2-1 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Sijoitusomaisuuskiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Käyttöomaisuuskiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Osuudet yhteissijoituksista Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Talletukset Muut sijoitukset Jälleenvakuutustalletesaamiset Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset Siirtosaamiset (pl. vakuutusten aktivoidut hankintamenot) Ei-suojaavien johdannaisten arvostuserot Muu omaisuus YHTEENSÄ

33 TÄYTTÖOHJE 1 (2) Raportti 1 taulukko 3 Taulukon pääryhmien sisältö: 1. Yhtiöryhmän ulkopuolisille tahoille sekä henkilökunnalle vuokratut tilat; 2. Rakenteilla olevat ja kesken vuotta hankitut tai myydyt kiinteistöt, metsäomistus sekä kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeet; Kiinteistösijoitusyhtiöillä tarkoitetaan tässä yhtiöitä, joiden pääasiallinen tehtävä on kiinteistöjen omistus ja hallinta, ei kuitenkaan normaaleja kiinteistöyhtiöitä. 3. Omassa sekä yhtiöryhmän käytössä olevat kiinteistöt. Tämän pääryhmän osalta vuokratuotoiksi kirjataan ryhmän muilta yhtiöiltä peritytja tulöslaskelmaan kirjatut vuokrat. Kiinteistön käypä arvo, kirjanpitoarvo sekä hoitokulut voidaan tarvittaessa kirjata m2 osuutena kiinteistön kokonaisarvoista. Mikäli kiinteistö jakautuu käyttötarkoituksen osalta useampaan pääryhmään tai taulukossa määriteltyyn kiinteistötyyppiin, ovat kiinteistöä koskevat tiedot tarkoituksenmukaisella tavalla jaettava oikeisiin pääryhmiin sekä kiinteistötyyppeihin. Sarakkeiden sisältö: A) Raportointivuotta edeltäneen vuoden tilinpäätöksestä niiden kiinteistöjen brutto käypä arvo, jotka vakuutuslaitos omistaa samalla omistusosuudella raportointivuoden tilinpäätöshetkellä. Brutto käyvällä arvolla tarkoitetaan arvioitsijan arvioimaa velattoman kiinteistön markkina-arvoa. B) Edellä määritelty kiinteistöjen brutto käypä arvo raportointivuoden tilinpäätöksessä. C) Vakuutuslaitoksen velkaosuus kiinteistöyhtiöiden veloista raportointivuoden tilinpäätöshetkellä. D) Netto käypä arvo raportointivuoden tilinpäätöshetkellä. Netto käypien arvojen yhteissumman on oltava sama kuin toimintapääomalaskelmassa esiintyvien sijoitus- ja käyttöomaisuuden kiinteistöerien käypien arvojen yhteissumma. Mahdolliset eroavaisuudet (esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeiden kirjaamisesta johtuen) on selvitettävä erillisellä lomakkeella. E) Kirjanpitoarvo raportointivuoden tilinpäätöshetkellä. Kirjanpitoarvojen yhteissumman on oltava sama kuin toimintapääomalaskelmassa esiintyvien sijoitus- ja käyttöomaisuuden kiinteistöerien kirjanpitoarvojen yhteissumma. Mandolliset eroavaisuudet (esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeiden kirjaamiseesta johtuen) on selvitettävä erillisellä lomakkeella. F) Arvostuserot saadaan netto käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen erotuksena. G) Bruttovuokratuotot raportointivuodelta. Tähän kuuluvat tuloslaskelmaan kirjatut vuokratuotot luottotappioilla vähennettyinä. Tuotoiksi ei lasketa laskennallisia vuokria eikä korkotuottoja. H) Hoitokulut raportointivuodelta. Sisältää tuloslaskelmaan kirjatut hoitokulut kiinteistövero mukaan lukien. Hoitokuluihin ei sisällytetä pääomavastikkeita, korkokuluja, poistoja eikä arvonmuutoksia. Vuokratuotot ja hoitokulut lasketaan yhtiöryhmä omissa kiinteistöyhtiöissä ryhmätasoisina (osakkaan tuotot/hoitokulut + omistusosuus * yhtiön tuotot/hoitokulut). Hoito- ja pääomavastikkeita ei oteta huomioon tuottoina eikä kuluina. I) Nettovuokratuotot saadaan vähentämällä bruttovuokratuotoista hoitokulut.

34 2 (2) J) Saadulla korkotuella tarkoitetaan raportointivuodelta saatua valtion korkotukiasunnoille myöntämää korkotukea. K) Tuottoprosentti käyvälle arvolle saadaan suhteuttamalla raportointivuoden nettovuokratuotot raportointivuoden tilinpäätöshetken brutto käypiin arvoihin. L) Käypä arvo per neliömetri saadaan suhteuttamalla raportointivuoden tilinpäätöshetken brutto käypä arvo vuokrattavan pinta-alan kokonaismäärään. M) Vuokrattava huoneistoala yhteensä raportointivuonna. N) Tyhjällä huoneistoalalla tarkoitetaan tyhjänä ollutta edellä määriteltyä pinta-alaa raportointivuoden kuukausikeskiarvona laskettuna. O) Tyhjän huoneistoalan prosentuaalinen osuus saadaan suhteuttamalla tyhjä huoneistoala vuokrattavan huoneistoalan kokonaismäärään. Erillisillä liitteillä on ilmoitettava: Muut kiinteistöt -ryhmä kiinteistökohtaisesti eriteltynä. Kiinteistökohtaisesti eriteltynä ne kiinteistöt, joiden tuotto raportointivuonna on ollut merkittävästi keskimääräistä alhaisempi tai vastaavasti arvo merkittävästi markkinoiden keskimääräistä hintatasoa korkeampi. Jokaisen eriteltävän kiinteistön osalta on annettava selvitys siitä, miksi kiinteistö kuuluu edellä mainittuun ryhmään. Omistuksen yhteisarvo kunkin kiinteistösijoitusyhtiön osalta. Lisäksi on ilmoitettava kiinteistösijoitusyhtiön osakkeiden arvostusperiaatteet, mikäli kyseistä yhtiötä ei noteerata julkisesti. Vakuutuslaitoksen myöntämät vuokratakuut yksityiskohtaisesti selvitettynä. Myönnetyllä vuokratakuulla tarkoitetaan vakuutuslaitoksen antamaa sitoumusta tietyn vuokratuoton toteutumisesta, ei normaalia vuokrasopimusta. Vakuutuslaitoksen saamien vuokratakuiden osalta kunkin vuokratakuuseen sitoutuneen tahon euromääräinen kokonaisvastuu. Mikäli saatuun vuokratakuuseen liittyy turvaava vakuus, on se ilmoitettava erikseen. Saaduilla vuokratakuilla tarkoitetaan ulkopuolisen tahon vakuutuslaitokselle antamaa sitoumusta tietyn vuokratuoton toteutumisesta, ei normaalia vuokrasopimusta. Muut huomioon otettavat seikat: Aravakiinteistöjen osalta on ilmoitettava, onko netto käypä arvo määritelty asuntotuotantolain mukaista luovutuskorvausta vai ministeriön yleiskirjeessä määriteltyä kaavaa käyttäen. Mikäli arvostuksessa on käytetty yleiskirjeessä määriteltyä kaavaa, on ilmoitettava em. kaava käyttäen saatujen arvojen ja luovutuskorvausten erotus. Voimalaitosten osalta on otettava huomioon sekä varsinainen voimalaitokseen kuuluva kiinteä omaisuus että myös vesivoiman käyttöoikeus. Vakuutuslaitosten on kehitettävä valmiuksia raportoida jatkossa kiinteistöjä koskevat tiedot tässä kyselyssä vaaditun jaottelun lisäksi maantieteellisen sijainnin perusteella.

35 Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Raportti 1 taulukko 3 SIJOITUS- JA KÄYTTÖOMAISUUDEN KIINTEISTÖJEN JA KIINTEISTÖOSAKKEIDEN ERITTELY (kiinteistöillä tarkoitetaan tässä taulukossa sekä kiinteistöjä että kiinteistöosakkeita A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) BRUTTO BRUTTO VAK.LAITOKS. NETTO KIRJANPITO- ARVOSTUS- BRUTTO HOITO- NETTO SAATU TUOTTO-% KÄYPÄ VUOKRAT- TYHJÄ TYHJÄ KÄYPÄ KÄYPÄ OSUUS KÄYPÄ ARVO EROT VUOKRA- KULUT VUOKRA- KORKO- KÄYVÄLLE ARVO TAVA HUON. HUONEISTO- HUONEISTO- KIINTEISTÖTYYPPI ARVO V. N-1 ARVO V. N VELOISTA ARVO TUOTOT TUOTTO TUKI ARVOLLE ALA YHT. ALA ALA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR % EUR/m2 m2 m2 % (0) (1) (2) (1)-(2) (3) [(1)-(2)] - (3) (4) (5) (4) - (5) (6) [(4)-(5)]/(1) (1)/(7) (7) (8) (8)/(7) 1. YHTIÖRYHMÄN ULKOPUOLISILLE TAHOILLE SEKÄ HENKILÖKUNNALLE VUOKRATUT TILAT Asuinkiinteistöt - Aravakiinteistöt - Muut asuinkiinteistöt Liike- ja toimistokiinteistöt Teollisuuskiinteistöt Hotellit Tontit ilman rakennuksia Voimalaitokset Muut kiinteistöt 1. YHTEENSÄ 2. RAKENTEILLA OLEVAT JA KESKEN VUOTTA HANKITUT KIINTEISTÖT, METSÄOMISTUS SEKÄ KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖIDEN OSAKKEET Asuinkiinteistöt - Aravakiinteistöt - Muut asuinkiinteistöt Liike- ja toimistokiinteistöt Teollisuuskiinteistöt Hotellit Tontit ilman rakennuksia Metsät Muut kiinteistöt Kiint.sijoitusyhtiöiden osakkeet 2. YHTEENSÄ 1. JA 2. YHTEENSÄ 3. OMASSA SEKÄ YHTIÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT KIINTEISTÖT Asuinkiinteistöt - Aravakiinteistöt - Muut asuinkiinteistöt Liike- ja toimistokiinteistöt Edustus- ja vapaa-ajan kiint. Teollisuuskiinteistöt Hotellit Tontit ilman rakennuksia Muut kiinteistöt 3. YHTEENSÄ 1., 2. JA 3. YHTEENSÄ josta Sijoitusomaisuuden osuus ja Käyttöomaisuuden osuus

36 Raportti 1 taulukko 4 1(2) Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖN TOIMINTAPÄÄOMAN JA OMAN PÄÄOMAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ TAKUUMÄÄRÄN MUODOSTUMINEN Pykäläviittauksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun a.o. kohtia. EUR 1. Oman osuuden suhdeluku (10 1 mom.) Omalle vastuulle jäävä korvauskulu Korvauskulu ennen jälleenvak. osuuden vähentämistä #ARVO! #ARVO! #ARVO! Summa ,0 % Suhdeluku, kuitenkin vähintään 50 % 100,0 % 2. VVV:n vaatima suhdeluku (10 2 mom. ) 100,0 % 3. Maksuperusteinen laskelma (8 ) Vak.maksutulo Vak.maksutuotto #ARVO! #ARVO! Vak.luokka 11 Vak.luokka 12 Vak.luokka 13 Muut vak.luokat Yhteensä Maksutulo / tuotto 0 0 Korotettu tulo / tuotto % 150 % 150 % 100 % Mistä enintään EUR 0 18 % EUR yli menevä osa 0 16 % Tulosumma 0 Maksuperusteinen vähimmäismäärä 0 100,0 % 4. Korvausperusteinen laskelma (9 ) Korvauskulut: Vak.luokka 11 Vak.luokka 12 Vak.luokka 13 Muut vak.luokat Yhteensä #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 Vakuutukset pääasiassa #ARVO! 0 luotto, myrsky, rae, halla #ARVO! 0 ( 9 2 mom.) #ARVO! 0 Keskiarvo vuosien lkm = 0 Korotettu keskiarvo % 150 % 150 % 100 % Mistä enintään EUR 0 26 % EUR yli menevä osa 0 23 % Tulosumma 0 Korvausperusteinen vähimmäismäärä 0 100,0 % 5. Suurempi maksuperusteisesta ja korvausperusteisesta väh.määrästä (7 1 mom.) 0

37 Raportti 1 taulukko 4 2(2) Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖN TOIMINTAPÄÄOMAN JA OMAN PÄÄOMAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ TAKUUMÄÄRÄN MUODOSTUMINEN Pykäläviittauksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun a.o. kohtia. 6. Vertailu edellisen vuoden toimintapääoman vähimmäismäärään (11 ) 7 1 mom. ja 11 :n mukainen toimintapääoman vähimmäismäärä edellisenä vuonna Omalla vastuulla olevan korvausvastuun suhde edellisen vuoden vastaavaan lukuun (11 ) Korvausvastuu ilman tas.määrää Tasoitusmäärä Yhteistakuuerä Yhteensä #ARVO! 0 #ARVO! 0 Suhde edelliseen vuoteen 0 % Suhde edelliseen vuoteen, kuitenkin enintään 100 % 0 % Vähimmäismäärä, joka saadaan kertomalla suhdeluvulla edellisen vuoden 7 1 mom. ja 11 :n mukainen toimintapääoman vähimmäismäärä 0 7. Suurempi vähimmäismääristä 5 ja 6 (11 ) 0 8. Takuumäärän vähimmäismäärä (19 2 mom.) 9. Toimintapääoman vähimmäismäärä on suurempi vähimmäismääristä 7 ja 8 0 (7 2 mom.) 10. Toimintapääoma 11. Takuumäärä (19 ) yksi kolmasosa 7-11 :n mukaisesta toimintapääoman vähimmäismäärästä (19 1 mom.) 0 kuitenkin vähintään takuumäärän vähimmäismäärä (19 2 mom.) Takuumäärää vastaavan määrän muodostava toimintapääoma (22 ) + toimintapääoma 0 - toimintapääomaan luettu maksamatta oleva osakepääoma tai pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärä (2 2 kohta) - toimintapääomaan luettu taksoitettavissa oleva lisämaksu (2 8 k) - toimintapääomaan luetut muut erät (2 10 kohta) 0 Aika ja paikka Yhtiön aktuaarin allekirjoitus

38 Raportti 1 taulukko 5 1(3) Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero HENKIVAKUUTUSYHTIÖN TOIMINTAPÄÄOMAN JA OMAN PÄÄOMAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ TAKUUMÄÄRÄN MUODOSTUMINEN Pykäläviittauksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun a.o. kohtia. EUR Vakuutusmaksuvastuu ja alkaneiden eläkkeiden korvausvastuu kerroin Positiiviset riskisummat kerroin Vähimmäismäärä 1. Henkivakuutusluokat 1 ja 2 poislukien 1 c (13 ) omalla vastuulla bruttoliike 0 0 suhdeluku 100,0 % 100,0 % VVV:n vaatima suhdeluku (17 ) 100,0 % 100,0 % kuolemanvara (< 3 v.) 4 % 0,10 % 0 kuolemanvara (3-5 v.) 4 % 0,15 % 0 muut 4 % 0,30 % 0 2. Henkivakuutusluokka 3 (14 ) Vakuutusyhtiö ei vastaa sijoitusriskistä ( mom.) omalla vastuulla bruttoliike suhdeluku 100,0 % 100,0 % VVV:n vaatima suhdeluku (17 ) 100,0 % 100,0 % Sijoitussidonnainen vakuutus ( mom.) 0 1 % 0 0,30 % 0 Hallintokulut Sijoitussidonnainen vakuutus (14 5 mom.) 25 % 0 3. Henkivakuutusluokka 6 (15 ) Kapitalisaatiosopimus, ei sijoitussidonnainen omalla vastuulla bruttoliike suhdeluku 100,0 % VVV:n vaatima suhdeluku (17 ) 100,0 % Kapitalisaatiosopimus, ei sijoitussidonnainen 0 4 % 0 Kapitalisaatiosopimus, sijoitussidonnainen omalla vastuulla bruttoliike suhdeluku 100,0 % VVV:n vaatima suhdeluku (17 ) 100,0 % Kapitalisaatiosopimus, sijoitussidonnainen 0 1 % 0 Hallintokulut Kapitalisaatiosopimus, sijoitussidonnainen (14 5 mom.) 25 % 0

39 Raportti 1 taulukko 5 2(3) Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero HENKIVAKUUTUSYHTIÖN TOIMINTAPÄÄOMAN JA OMAN PÄÄOMAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ TAKUUMÄÄRÄN MUODOSTUMINEN Pykäläviittauksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun a.o. kohtia. 4. Henkivakuutusluokka 1 c, vahinkovakuutusluokat 1 ja 2 sekä jälleenvakuutus (16 ) a) Oman osuuden suhdeluku (10 1 mom.) Omalle vastuulle jäävä korvauskulu Henkivak. 1 c Vahinkov. 1, 2 Henki-jv Yhteensä #ARVO! 0 #ARVO! 0 #ARVO! 0 Summa Korvauskulu ennen jälleenvakuuttajan osuuden vähentämistä Henkivak. 1 c Vahinkov. 1, 2 Henki-jv Yhteensä #ARVO! 0 #ARVO! 0 #ARVO! 0 Summa Suhdeluku 100,0 % Suhdeluku, kuitenkin vähintään 50 % 100,0 % b) VVV:n vaatima suhdeluku (10 2 mom.) 100,0 % c) Maksuperusteinen laskelma ( 8 ) Henkivak. 1 c Vahinkov. 1, 2 Henki-jv Yhteensä Vakuutusmaksutulo #ARVO! 0 Vakuutusmaksutuotto #ARVO! 0 Suurempi näistä 0 Mistä enintään EUR 0 18 % EUR yli menevä osa 0 16 % Tulosumma 0 Maksuperusteinen vähimmäismäärä 0 100,0 % d) Korvausperusteinen laskelma (9 ) Korvauskulut Henkivak. 1 c Vahinkov. 1, 2 Henki-jv Yhteensä #ARVO! #ARVO! #ARVO! Summa Vuosien lkm 0 Keskiarvo 0 Mistä enintään EUR 0 26 % EUR yli menevä osa 0 23 % Tulosumma 0 Korvausperusteinen vähimmäismäärä % e) Suurempi maksuperusteisesta ja korvausperusteisesta vähimmäismäärästä (7 1 mom.) 0

40 Raportti 1 taulukko 5 3(3) Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero HENKIVAKUUTUSYHTIÖN TOIMINTAPÄÄOMAN JA OMAN PÄÄOMAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ TAKUUMÄÄRÄN MUODOSTUMINEN Pykäläviittauksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun a.o. kohtia. f) Vertailu edellisen vuoden toimintapääoman vähimmäismäärään (11 ) 7 1 mom. ja 11 :n mukainen toimintapääoman vähimmäismäärä edellisenä vuonna Yhteensä Omalla vastuulla olevan korvausvastuun suhde edellisen vuoden vastaavaan lukuun (11 ) Korvausvastuu sisältäen tasoitusmäärän Henkivak. 1 c Vahinkov. 1, 2 Henki-jv Yhteensä #ARVO! 0 #ARVO! 0 Suhde edelliseen vuoteen 0 % Suhde edelliseen vuoteen, kuitenkin enintään 100 % 0 % Vähimmäismäärä, joka saadaan kertomalla suhdeluvulla edellisen vuoden 7 1 mom. ja 11 :n mukainen toimintapääoman vähimmäismäärä 0 g) Suurempi vähimmäismääristä e ja f (11 ) Vähimmäismäärien 1-4 summa 0 6. Takuumäärän vähimmäismäärä (20 2 mom.) Toimintapääoman vähimmäismäärä on suurempi vähimmäismääristä 5 ja 6 (12 1 ja 2 mom.) Toimintapääoma 9. Takuumäärä (20 ) yksi kolmasosa :n mukaisesta toimintapääoman vähimmäismäärästä (20 1 mom.) kuitenkin vähintään takuumäärän vähimmäismäärä (20 2 mom.) Takuumäärää vastaavan määrän muodostava toimintapääoma (22 ) + toimintapääoma 0 - toimintapääomaan luettu maksamatta oleva osakepääoma tai pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärä (2 2 kohta) - toimintapääomaan luetut vakuutusten hankintamenot (2 9 kohta) - toimintapääomaan luetut muut erät (2 10 kohta) 0 Aika ja paikka Yhtiön aktuaarin allekirjoitus

41 Raportti 1 taulukko 6 1(2) Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero SUUREN VAKUUTUSYHDISTYKSEN TOIMINTAPÄÄOMAN JA OMAN PÄÄOMAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ TAKUUMÄÄRÄN MUODOSTUMINEN Pykäläviittauksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun a.o. kohtia ellei toisin mainita. EUR 1. Oman osuuden suhdeluku (10 1 mom.) Omalle vastuulle jäävä korvauskulu Korvauskulu ennen jälleenvak. osuuden vähentämistä #ARVO! #ARVO! #ARVO! Summa ,0 % Suhdeluku, kuitenkin vähintään 50 % 100,0 % 2. VVV:n vaatima suhdeluku (10 2 mom. ) 100,0 % 3. Maksuperusteinen laskelma (8 ) Vak.maksutulo Vak.maksutuotto #ARVO! #ARVO! Vak.luokka 11 Vak.luokka 12 Vak.luokka 13 Muut vak.luokat Yhteensä Maksutulo / tuotto 0 0 Korotettu tulo / tuotto % 150 % 150 % 100 % Mistä enintään EUR 0 18 % EUR yli menevä osa 0 16 % Tulosumma 0 Maksuperusteinen vähimmäismäärä 0 100,0 % 4. Korvausperusteinen laskelma (9 ) Korvauskulut: Vak.luokka 11 Vak.luokka 12 Vak.luokka 13 Muut vak.luokat Yhteensä #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 Vakuutukset pääasiassa #ARVO! 0 luotto, myrsky, rae, halla #ARVO! 0 (9 2 mom.) #ARVO! 0 Keskiarvo vuosien lkm = 0 Korotettu keskiarvo % 150 % 150 % 100 % Mistä enintään EUR 0 26 % EUR yli menevä osa 0 23 % Tulosumma 0 Korvausperusteinen vähimmäismäärä 0 100,0 % 5. Suurempi maksuperusteisesta ja korvausperusteisesta väh.määrästä (7 1 mom.) 0

42 Raportti 1 taulukko 6 2(2) Vakuutuslaitoksen nimi Päiväys Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero SUUREN VAKUUTUSYHDISTYKSEN TOIMINTAPÄÄOMAN JA OMAN PÄÄOMAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ SEKÄ TAKUUMÄÄRÄN MUODOSTUMINEN Pykäläviittauksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun a.o. kohtia ellei toisin mainita. 6. Vertailu edellisen vuoden toimintapääoman vähimmäismäärään (11 ) 7 1 mom. ja 11 :n mukainen toimintapääoman vähimmäismäärä edellisenä vuonna Omalla vastuulla olevan korvausvastuun suhde edellisen vuoden vastaavaan lukuun (11 ) Korvausvastuu Tasoitusmäärä Yhteensä ilman tas.määrää #ARVO! 0 #ARVO! 0 Suhde edelliseen vuoteen 0 % Suhde edelliseen vuoteen, kuitenkin enintään 100 % 0 % Vähimmäismäärä, joka saadaan kertomalla suhdeluvulla edellisen vuoden 7 1 mom. ja 11 :n mukainen toimintapääoman vähimmäismäärä 0 7. Suurempi vähimmäismääristä 5 ja 6 (11 ) 0 8. Takuumäärän vähimmäismäärä (VYhdL 10a luku 3 2 mom.) 9. Toimintapääoman vähimmäismäärä on suurempi vähimmäismääristä 7 ja 8 0 (VYhdL 10a luku 2 2 mom.) 10. Toimintapääoma 11. Takuumäärä (VYhdL 10a luku 3 ) yksi kolmasosa 7-11 :n mukaisesta toimintapääoman väh.määrästä (VYhdL 10a luku 3 1 m.) 0 kuitenkin vähintään takuumäärän vähimmäismäärä (VYhdL 10a luku 3 2 mom.) Takuumäärää vastaavan määrän muodostava toimintapääoma (VYhdL 10a luku 1 2 mom.) + toimintapääoma 0 - toimintapääomaan luettu maksamatta oleva osakepääoma tai pohjarahaston ja takuupääoman yhteismäärä (2 2 kohta) - toimintapääomaan luettu taksoitettavissa oleva lisämaksu (2 8 k) - toimintapääomaan luetut muut erät (2 10 kohta) Oman pääoman vähimmäismäärä (VYhdL 10a luku 4 ) puolet takuumäärästä Oma pääoma (VYhdL 10a luku 4 ) + oma pääoma + pääomalainat 0 Aika ja paikka Yhdistyksen toimitusjohtajan allekirjoitus

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 2009 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2009 2008 % Vakuutusmaksutulo, milj. 371,6 335,4 10,8 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 317,2 276,8 14,6

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2011 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2011 2010 % Vakuutusmaksutulo, milj. 423,6 380,4 11,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 370,5 336,0 10,3

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike avainluvut 1-9/2011 1-9/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 315,2 280,3 380,4 TyEL-palkkasumma, milj. 1 528,9

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus

TILINPÄÄTÖSKATSAUS Veritas Eläkevakuutus TILINPÄÄTÖSKATSAUS 2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO TILINPÄÄTÖSKATSAUKSESTA Sijoitustuotto 6,6 % Tuotto keskimäärin 20 vuotta 6,1 % Vakavaraisuus 29,5 % TyEL-palkkasumma 1 692,5 milj. Siirto asiakashyvityksiin

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosikatsaus 30.6.2014 Keskeiset tunnusluvut 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 510,1 807,7 1 602,7 Eläkkeensaajille maksetut

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014

Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Veritas Eläkevakuutus osavuosikatsaus 1-6/2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 1-6/2014 1-6/2013 2013 Vakuutusmaksutulo, milj. 232,1 227,4 452,8 TyEL-palkkasumma, milj. 1 592,2 1 626,4 1601,1

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Keskeiset tunnusluvut 31.12.2015 31.12.2014 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 157,1 3 022,9 Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset, milj. e 2 857,6

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011

Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Eläke-Fennian tilinpäätös 2011 Avainlukuja 2011 2010 2009 2008 2007 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 122,4 1 031,6 979,5

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.2007 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 474,1 444,2 889,3 Maksetut eläkkeet, milj. e 334,1 312,3 631,3 Sijoitusnettotuotot

Lisätiedot

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus

Eläke-Fennian Osavuosikatsaus Eläke-Fennian osavuosikatsaus 30.6.013 1 Osavuosikatsaus 30.6.01 Elokuu 01 Eläke-Fennian avainlukuja 1.1.-30.6.013 1.1.-30.6.01 1.1.-31.1.01 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset,

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 30.6.202 Eläke Fennian avainlukuja.. 30.6.202.. 30.6.20.. 3.2.20 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj.

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 9/2015 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 2,4 % Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset 15,6 % Vakavaraisuus 27,2 % TyEL-palkkasumma 1 612,3 milj. YEL-työtulo

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus

TULOSKATSAUS 1 6/2017. Veritas Eläkevakuutus TULOSKATSAUS 1 6/2017 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO Tuotto 4,2% Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 8,3% Vakavaraisuus 130,9 % TyEL-palkkasumma 1 692 milj. YELtyötulo 241 milj. Sijoitukset tuottivat

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 /

OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / OSAVUOSI- RAPORTTI Q2 / 214 29.8.214 1 ASIAKASMÄÄRÄ HIENOISESSA KASVUSSA Vakuutusten lukumäärä 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 TyEL-vakuutukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2016 Veritas Eläkevakuutus YHTEENVETO OSAVUOSIKATSAUKSESTA Tuotto 0,9% Parhaiten tuottivat korkosijoitukset 2,4 % Vakavaraisuus 26,8% TyEL-palkkasumma 1 677,0 milj. YELtyötulo 251,9

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 2011

Eteran osavuosiraportti 2011 Eteran osavuosiraportti 2011 Tiivistelmä tunnusluvuista 1.1. 30.6.2011 1.1. 30.6.2010 1.1. 31.12.2010 Vakuutusmaksutulot, milj. 276 249 570 Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin, milj. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1414 1415 SISÄLLYS N:o Sivu 1414 Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen

Lisätiedot

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 5,

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

KATSAUS ELON TOIMINTAAN Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo KATSAUS ELON TOIMINTAAN 1.1. 30.6.2017 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ERINOMAINEN ALKUVUOSI Sijoitusten markkina-arvo oli 22,6 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 967 miljoonaa euroa ja tuotto

Lisätiedot

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tilien ryhmittelyn ja nimien tulee vastata virallisen tuloslaskelman, taseen

Lisätiedot

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Dnro 13/002/2001 siihen tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE 19.02.2009 Dnro 3/101/2009 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 77 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisää: Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille

Lisätiedot

Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille Dnro 12/002/2001 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen

Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille Dnro 12/002/2001 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen MÄÄRÄYS/OHJE Eläkesäätiöille 19.02.2009 Dnro 2/101/2009 Valtuutussäännökset: Eläkesäätiölaki (1774/1995) 42 Voimassaoloaika: 22.12.2008 31.12.2010 Muuttaa/lisätä: Määräys- ja ohjekokoelman eläkesäätiöille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot

Eteran tilinpäätös

Eteran tilinpäätös Eteran tilinpäätös 2010 8.3.2011 Tuloksen synty 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusliikkeen tulos 19-11 -1 37 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 151 220-1 025 8 164 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen.

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. SHV-tutkinto Vakavaraisuus 25.9.28 klo 9-15 1(5) 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. (1p) 2. Henkivakuutusyhtiö Huolekas harjoittaa vapaaehtoista henkivakuutustoimintaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,9 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 27.2.2014 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 32,3 miljardia euroa Vakavaraisuuspääoma: 7,1 miljardia euroa Vakavaraisuusaste:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 22.5.2008 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 13.2.2014 Hyvä sijoitustulos nosti vakavaraisuuden ennätyskorkeaksi Sijoitusten kokonaistuotto 3,2 miljardia euroa eli 9,0 % Sijoitusten markkina-arvo 37,7 miljardia euroa Paras tuotto

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2017 VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot