VUOSIKERTOMUS Helsingin Ekonomit ry - HEKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ... 8 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 8 JÄSENHANKINTA... 9 Kylterit ja vastavalmistuneet... 9 Muut ekonomikelpoiset... 9 VIESTINTÄ Jäsenlehti Sähköinen tiedotus Sosiaalinen media VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -YHTEISÖSSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIT HALLINTO TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA LIITTEET KERHOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET TAPAHTUMALUETTELO HEKON LUOTTAMUSHENKILÖT HEKOn hallitus HEKOn työryhmät Kerhojen johtokunnat Hekolaiset SEFEn luottamustoimissa HUOMIONOSOITUKSET TASEKIRJA JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Helsingin Ekonomit ry HEKO 2 Vuosikertomus 2013

3 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 Helsingin Ekonomit ry eli HEKO pitäytyi vuonna 2013 siinä mitä se osaa parhaiten: lukuisten ammatillisen kehittymisen sekä verkottumisen ja virkistymisen tapahtumien tarjoajana. Viime vuonna tapahtumia toteutettiin runsaat 200 ja palaute oli taas piirun verran aiempaa kiittävämpää: 4,2 asteikolla 1-5. Toimintaa tuki HEKOn vahva talous ja vakaa sijoitustoiminta. Vuosi 2013 oli ensimmäinen vuoteni HEKOn puheenjohtajana ja yksi tavoitteeni oli lisätä avointa ja mutkatonta viestintää hekolaisten toimijoiden kesken. Yhteyksiä HEKOn hallituksesta onkin parannettu moneen suuntaan: HEKOn kerhojen johtokuntiin, muihin Suomen ekonomi- ja kylteriyhdistyksiin sekä Ekonomiliiton eli SEFEn luottamustehtävissä toimiviin hekolaisiin. HEKOn hallituksen toiminnasta ja linjauksista tulevan tiedotuksen onkin koettu parantuneen ekonomiyhteisössä. HEKO on suurin Ekonomiliiton jäsenyhdistys ja siten keskeinen vaikuttaja. HEKOn hallituksella oli viime vuonna tärkeä valmisteleva rooli mm. SEFEn hallitushaussa kaudelle Yksi viime vuoden kohokohta oli jäsenen rajapyykin ylittäminen. Jäsenmäärän kasvuun liittyen HEKO tilasi viime vuonna myös gradun, jonka teemana oli HEKOn jäsenyyden houkuttelevuus opiskelijoille. Sitä hyödynnetäänkin nyt opiskelijoiden jäseneksiliittymisprosentin kasvattamiseksi. HEKOn viestintään tullaan tekemään muutoksia erityisesti verkossa, sillä uudet ekonomisukupolvet on sujuvampi tavoittaa uusin välinein. Viime syksynä käynnistyi pilottiprojekti, jossa aloitettiin verkottumisen fasilitoinnin kehittäminen jäsentapahtumissamme. Tätä kehitystyötä on edelleen jatkettu, koska HEKOn tapahtumat halutaan sen kautta hyödyntää yhä luontevammin myös uusien kontaktien luomiseen jäsenten kesken. Tapahtumajärjestäjien fasilitoinnin taitoja siis kehitetään, jotta voidaan madaltaa jäsenten kynnystä avata hyviä keskusteluja muiden osallistujien kanssa. HEKOn toiminta-ajatushan tällä strategiakaudella on toimia ekonomiosaamisen verkostona ja sille halutaan tarjota parhaat mahdolliset edellytykset tapahtumissamme! Mari Lahtinen Puheenjohtaja Helsingin Ekonomit ry HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 3 Vuosikertomus 2013

4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET Helsingin Ekonomit ry - HEKO on pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuvien kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys. Helsingin Ekonomit ry:n (HEKO) tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. Vuonna 2013 HEKOn toiminta noudatti strategian mukaista linjaa. Kerhojen järjestämät jäsentapahtumat ovat jäsenistölle konkreettisin toiminnan muoto. HEKOn 19 kerhoa ja kulttuuritoimikunta järjestivät 206 tapahtumaa, joissa oli yhteensä yli 5000 osallistumista. Tavoitteena on hakea erilaisia uusia tapahtumajärjestämisen muotoja, jotta yhä useampi jäsen osallistuisi vähintään yhteen tapahtumaan vuoden aikana. Tämä koskee erityisesti uusia, vasta lyhyen aikaa jäsenenä olevia, joiden keskuudessa eroherkkyys on muita ryhmiä suurempi. Kerhojen johtokuntalaiset ovat keskeisessä asemassa HEKOn toiminnassa. Näitä aktiiveja on n 150 henkilöä, mukaan lukien myös SEFEn eri luottamustehtävissä toimivat hekolaiset. Heille on järjestetty vuoden aikana neljä yhteistilaisuutta ajankohtaistiedon ja koulutuksen sekä tapahtumajärjestämisen ja verkottumisen merkeissä. HEKO toimii eri tavoin saadakseen näkyvyyttä erityisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien keskuudessa, sillä he ovat keskeinen osa HEKOn uusista jäsenistä. Uusia jäseniä liittyy HE- KOon myös muuttoliikkeen seurauksena. Uusia jäseniä liittyi kaikkiaan yli 800 kertomusvuoden aikana, mutta vastaavasti yhdistyksestä myös erosi lähes 700 jäsentä, joten nettolisäykseksi jäi 161. Kertomusvuonna jäsenmäärä ylitti kuitenkin pitkään tavoitellun jäsenen rajan. HEKO-SEFE yhteistyö oli tiivistä, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Yhteistyötä tehtiin toimihenkilö- ja luottamushenkilötasolla ja useita jäseniin kohdistuvia jäsenhankinnallisia ja -pidollisia toimenpiteitä toteutettiin yhdessä. HEKO otti aktiivisesti kantaa useisiin SEFEn käsittelyssä oleviin asioihin niin liittokokouksissa kuin hekolaisten edustajien kautta. Helsingin Ekonomit ry Ratavartijankatu Helsinki p Y-tunnus: Helsingin Ekonomit ry HEKO 4 Vuosikertomus 2013

5 3. JÄSENTOIMINTA HEKO on olemassa jäseniään varten. Yhdistyksen toimintana on järjestää tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää jäsenten ammatillisia tietoja ja taitoja etenkin taloudellisella alalla sekä edistää jäsenten verkottumista. Yhdistyksen toiminnassa jäsenet ovat tasavertaisia. Jäsentä kohdellaan yksilönä ja otetaan huomioon ekonomielämän eri vaiheet. Tapahtumat Tapahtumia järjestettiin suunnitelman mukaan kahdessa kategoriassa, jotka olivat jäsentapahtumat sekä luottamushenkilötapahtumat. Jäsentapahtumien käytännön toteuttamisesta vastasivat pääosin HEKOn 19 kerhoa sekä Kulttuuritoimikunta. Näitä tapahtumia järjestettiin 206 kpl. Tapahtumista 73 % (2012: 77%) oli ekonomiosaamiseen liittyviä. TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi TAPAHTUMAJAKAUMA TS2013 Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Yritysvierailu Vuosikokous Tasavuosijuhla Hyvinvointi Tapahtumista 71 kpl eli 35% oli täyteen varattuja. No show oli keskimäärin 12,2% (v.2012 n 14%). Maksullisia tapahtumia oli 70 kpl, ja maksut vaihtelivat 10 ja 80 euron välillä. Tapahtumat kerhoittain: TAPAHTUMAT Helsingin Ekonomit ry HEKO 5 Vuosikertomus 2013

6 Tapahtumiin ilmoittauduttiin verkkosivujen sekä puhelinpalvelun kautta. HEKOn puhelinpalvelu on ulkoistettu. Puhelinpalveluun tuli yhteensä 1885 soittoa (2012: 1312, 2011: 1546) TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet Tapahtumien laatua mitattiin palautekyselyillä. Jokaisesta tapahtumasta lähti sähköinen palautekysely osallistujille. Tapahtumapalautteen keskiarvo oli 4,3 (2012: 4,2, 2011: 4,1) Asteikko on 1-5. Kerhokohtaiset toimintakertomukset ovat liitteinä. Kulttuuritoimikunta järjesti 11 tilaisuutta. Luottamushenkilötapahtumien tavoitteena oli kouluttaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä aktiiveja sekä tarjota tilaisuus verkottua muiden aktiivien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi HEKO-Infoa kohderyhmänä kaikki HEKOn luottamushenkilöt. HEKO-Info 1 järjestettiin ja teemana oli Mistä on Heko-tapahtuma tehty. Lisäksi pienryhmissä keskusteltiin eri aiheista: Yhteistapahtumat; Opiskelijayhteistyö, Yritysyhteistyö ja tapahtumat; Verkkoviestintä & some-hyödynnys; Ekonomien edunvalvonta mitä se on ja miten sitä voi jalkauttaa? sekä Johtokuntatyöskentely HEKOssa ja hyvien käytänteiden jakaminen. Vuoden toinen Info oli ja keskeisinä aiheina olivat Verkottumisen edistäminen HEKOn jäsentapahtumissa sekä hallitushakijoiden paneeli, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa. Toukokuussa järjestetty budjettiriihi oli suunnattu kerhopuheenjohtajille ja illan aiheena oli toiminnan suuntaviivat vuodelle Helsingin Ekonomit ry HEKO 6 Vuosikertomus 2013

7 Apurahat Hallitus päätti kokouksessaan HEKOn apurahojen myöntämisestä. Apurahoja myönnettiin poikkeuksellisesti yht. 7 kpl, kuitenkin pitäytyen budjetoidussa kokonaissummassa. Apurahoja jaettiin osallistumisiin sijoittajasuhteiden, myynnin johtamisen ja palvelumuotoilun kursseihin sekä osallistumisiin Chartered Financial Analyst, HR johdon ja Business Coach ohjelmiin. Lisäksi tuettiin yhtä väitöskirjatyötä. Apurahojen myöntämisperusteet olivat käyttötarkoitus, tavoitteellisuus, oman erikoisosaamisen tai muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista sekä aikataulu. Apurahakategorioita oli kaksi: kategoria 1: kauppatieteellinen kurssi tai seminaari (enintään 3 kpl á 1000 euroa) sekä kategoria 2: loppututkintoon tähtäävä kauppatieteellinen koulutus (enintään 3 kpl á 2500 euroa). Apurahahausta viestitettiin jäsenistölle jäsenlehdissä ja HEKOn verkkosivuilla. Hakuaika umpeutui Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 33 kappaletta; kategoriassa 1 yht. 17 kpl ja kategoriassa 2 yht. 16 kpl. Määrä on edellisvuoden tasoa, mutta huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina (2012: 35, 2011: 10, 2010: 8). Apurahat myönnetään vuonna 2000 perustetusta HEKOn koulutusrahastosta, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. HEKOn apurahaa voi hakea jokainen hekolainen. Jäsenedut HEKO tarjosi jäsenilleen useita jäsenetuja, joista SEFE ja Akava tuottivat osan. Jäsenedut oli tarkoitettu tasapuolisesti jokaiselle jäsenelle. HEKOn jäsenedut Jäsentapahtumat Kontaktiverkosto Jäsenlehti Luotettava, kattava yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta jäsenistölle tarjotaan jäsenetuhintaisia koulutuksia (mm. Mainontapäivä) Alennukset mm. sijoituksissa SEFEn tuottamat jäsenedut hekolaisille Työmarkkinallinen neuvonta, palkkaneuvonta, työnhakupalvelut, urasuunnittelu Oikeudelliset palvelut, työttömyysturva Koulutuspoliittinen edunvalvonta Ammattilehdet Alennuksia: ammattilehtiä, vakuutus, koulutuksia Akavan tuottamat jäsenedut Jasenedut.fi A-lomien palvelut Yhteistyökumppaneiden tarjoamat alennukset ja edut Helsingin Ekonomit ry HEKO 7 Vuosikertomus 2013

8 4. MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärä oli vuoden lopussa ja nousu yli jäsenen rajan oli odotettu tapahtuma. Jäsenmäärän vuotuinen nettolisäys oli v jäsentä. Uusia jäseniä liittyy HEKOon vuosittain Vastaavasti yhdistyksestä eroaa jäsentä vuosittain JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS Jäsenkunnan ikäjakauma keskittyy vuotiaiden ikäluokkiin. Jäsenistä 53% on naisia Jäsenten ikäjakauma ikäluokittain Helsingin Ekonomit ry HEKO 8 Vuosikertomus 2013

9 Jäsenhankinta Kylterit ja vastavalmistuneet HEKOn, SEFEn ja KY ry:n yhteissopimuksella taattiin perusnäkyvyys opiskelijoiden keskuudessa. Kyltereihin ja vastavalmistuneisiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. opiskelijoiden osallistaminen HEKOn toimintaan ainejärjestöjen ja HEKOn kerhojohtokuntien välillä. Toimintavuonna opiskelijaedustaja oli 10 johtokunnassa. HEKO näkyi opiskelijoiden keskuudessa lisäksi tapahtuma- ja ainejärjestöyhteistyön kautta. Yhteistyötä tehtiin KY-Speksin, NESU KY:n, KYN:in ja KYL:n kanssa. Opiskelijoille suunnatuille työnhaku teemaisille Arena-messuille osallistuimme näytteilleasettajana yhdessä SEFEn kanssa ja markkinoimme ekonomiyhteisöä. HEKOn tapahtumat olivat avoimia KY ry:n jäsenille. Opiskelijastipendit olivat yksi jäsenhankinnan muoto. HEKO on jakanut opiskelijastipendejä vuodesta 1993 alkaen nykyisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2013 hakijoiden määrä oli 18. (2012: 27, 2011: 65, 2010: 19, 2009:20) Stipendihausta tiedotettiin Kywebissä, Kylterilehdessä ja Mikkelin kampuksen sähköisen tiedotuksen kautta. Myös HEKOn jäsenlehdessä sekä sivuilla oli tietoa stipendihausta. HEKO myönsi v neljä euron stipendiä, kuten jo useana aiempana vuonna. Myöntämiskriteereinä olivat hyvä opintomenestys ja/tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. Yksi stipendeistä jaettiin Mikkelin kampuksella opiskelevalle kylterille. Stipendien saajat kutsutaan kukitettavaksi HEKOn syyskokoukseen, yhdessä HEKOn apurahahojen saajien kanssa. Strateginen tavoite on, että vuoteen 2015 mennessä jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuva tietää mitä ekonomiyhteisöön kuuluminen tarkoittaa. Heti valmistumisen jälkeen heistä liittyy jäseneksi 80 %. Vastavalmistuneita on tavoiteltu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun juhlallisissa valmistujaisissa. HEKOlla oli puheenvuoro kaikissa vuoden nk juhlallisissa valmistujaisissa (4 kpl). Yhdessä SEFEn edustajan kanssa kaikki juhlallisissa valmistujaisissa valmistuneet saivat HEKO/SEFE tietopaketin sekä onnitteluruusun heti todistuksensa saatuaan. Muille vastavalmistuneille lähetettiin onnittelu- ja jäsenrekrytointikirje. Muut ekonomikelpoiset Muut ekonomikelpoiset ovat HEKOn toiminta-alueen ekonomeja, jotka eivät ole vielä SEFE-yhteisön jäseniä ja joiden valmistumisesta on kulunut yli kolme vuotta. Kyseistä kohderyhmää tavoiteltiin jäsenhankintatapahtumissa: kerhoja kannustettiin järjestämään tapahtumia, joihin hekolainen kutsuu mukaan yhteisöön kuulumattoman ekonomiystävän. Tapahtumien lisäksi jäseniä kannustettiin suosittelemaan jäsenyyttä SEFEn suosittelukampanjan mukaan. Helsingin Ekonomit ry HEKO 9 Vuosikertomus 2013

10 Viestintä Jäsenlehti HEKOn jäsenlehti oli viestinnän päämedia. Jäsenlehti, jonka levikki on yli 17000, ilmestyi seitsemän kertaa. Jäsenten lisäksi lehden saivat myös SEFEn jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja kylteriyhdyshenkilöt sekä NIORDin, Turun Seudun, Pirkanmaan ja Porin Seudun Ekonomien hallitusten jäsenet. Myös KY ry:n hallituksen jäsenet olivat lehden jakelun piirissä. Lehdessä oli HEKOn artikkelien ja tapahtumailmoitusten lisäksi salkunhoitajien markkinakatsauksia ja yhteistyökumppaneiden ilmoituksia. Akava-Uusimaan ja SEFEn tilaisuudet saivat myös näkyvyyttä lehdessä. Ilmoitusmyynnin tukena oli mediakortti. Ilmoitusmyyntiä ei harjoitettu aktiivisesti. Sivuilla oli kävijöitä keskimäärin 1824 (2012: 1807, 2011: 1500) kuukaudessa käyntien lukumäärän ollessa 3500 (2012: 3300, 2011: 2700, 2010: 2500). Noin puolet käynneistä liittyvät tapahtumailmoittautumiseen. Kerhoihin ja kerhojen sähköpostilistoille ilmoittauduttiin myös verkkosivujen kautta Käynnit HEKOn jäsenmäärä Helsingin Ekonomit ry HEKO 10 Vuosikertomus 2013

11 Kerhojen johtokuntien ja HEKOn hallituksen sisäisessä käytössä hyödynnettiin intranettiä. Intranetissä oli kerhotoiminnan käytännön ohjeistusta, tiedotteita ja tilastoja. Hallituksella oli käytössä oma suljettu keskustelufoorumi hallitustyöskentelyyn. Sähköinen tiedotus Sähköisen tiedotuksen avulla pyrittiin tavoittamaan jäsenet entistä tehokkaammin ja viestimään toiminnasta. HEKOlla on noin jäsenen suostumus sähköiseen tiedottamiseen toimivine sähköpostiosoitteineen. HEKOn jäsentiedotteiden lisäksi lähetettiin kerhotiedotteita kerhojen sähköpostilistoilla oleville jäsenille. Tiedotteita lähetettiin 40 kpl Jäseniä kerhojen sähköpostilistoilla Kerhojen sähköpostitiedotteet Sosiaalinen media Sosiaalinen media on lisäväylä tavoittaa jäsenet ja ohjata heidät virallisille sivuille. HEKOlla on Facebook- sekä LinkedIn-sivu. Kerhoja on kannustettu myös aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa someohjeistuksen raameissa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 11 Vuosikertomus 2013

12 5. VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -yhteisössä SEFE-yhteisö muodostuu 25 ekonomiyhdistyksestä sekä 13 opiskelijayhteisöstä. SEFE-yhteisön henkilöjäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa Ekonomiyhteisöjen jäsenmäärä oli HEKO edustaa jäsenmäärän osalta n. 50,5 % ekonomiyhdistyksistä. Strateginen tavoite on, että HEKOlla on avoin vuorovaikutussuhde SEFEen ja muihin jäsenyhdistyksiin. HEKOlla tulisi olla laaja edustus SEFEn toimielimissä ja HEKOn hallitus käy SEFEssä toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua, kuten myös KY ry:n toimijoiden kanssa. SEFEn hallituksessa ja toimikunnissa on toiminut useita hekolaisia vuonna 2013 (kts. liite). SEFEn hekolaiset hallitusedustajat kutsuttiin syksyn ensimmäiseen HEKOn hallituksen kokoukseen. SEFEn puheenjohtajana toimi Kasperi Launis, HEKOn edellinen puheenjohtaja. HEKOn ja SEFEn toimistojen välinen yhteydenpito on ollut tiivistä ja vuoden aikana on toteutettu yhdessä mm. jäsenhankinnallisia tapahtumia kuten Ekonomina työelämään. Muiden ekonomiyhdistysten kanssa on kehitetty yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Ekonomföreningen NIORD rf:n ja HEKOn hallitusten perinteinen tapaaminen oli maaliskuussa. Yhteyttä on pidetty myös Turun Seudun Ekonomit ry:n, Pirkanmaan Ekonomit ry:n ja Porin Seudun Ekonomit ry:n kanssa perinteisen nelikantatapaamisen merkeissä, v tapaaminen oli Tampereella. KY ry:n hallituksen edustaja Antti Korpelainen osallistui HEKOn hallituksen kokouksiin kuten myös SEFEn kylteriyhdyshenkilö Lauri Kaipainen. KY ry:n ja HEKOn hallituksien vuotuinen tapaaminen oli kesäkuussa. SEFEn kautta Akava-yhteisössä on ollut useita hekolaisia luottamushenkilöitä. Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 34 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. HEKOn Akava-yhteydet hoituvat SEFEn kautta. Yhteistyökumppanit Strateginen tavoite on, että HEKO on kysytty yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneiksi valitaan asiantuntevia ja luotettavia tahoja. Kumppanuudet tuottavat jäsenille lisäarvoa. Vuonna 2013 yhteistyökumppaneita olivat: Helsingin seudun kauppakamari (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Salkunhoitajat: FIM ja Seligson & Co. Pro Impact & Työhyvinvoinnin tulosfoorumi (tiedotusyhteistyö ja tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Helsingin Ekonomit ry HEKO 12 Vuosikertomus 2013

13 6. HALLINTO Yhdistyksen hallinto pohjaa HEKOn sääntöihin ja Yhdistyslakiin. HEKOn hallintomallissa on yhdistyksen kokous ylin päättävä elin sääntöjen määräämissä asioissa. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen, sääntöjen määräämänä uudet hallitusjäsenet aina erovuoroisten tilalle. Hallituksella on vastuu yhdistyksen hallinnon hoitamisesta, yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta sekä aktiivinen rooli yhdistyksen toiminnan kehittämisessä ja valvonnassa. Kevätkokous Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Insinöörit & Ekonomit toimitalon seminaariluokassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Veli-Matti Töyrylä ja sihteerinä Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta Hallituksen jäsenten määräksi vuodelle 2014 päätettiin yhdeksän jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Yhdistyksen sääntömuutosesitys oli toisessa käsittelyssään, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Keskeisin vaikutus sääntömuutoksella on kevätkokouksen jääminen pois. Kokous valitsi myös nimitystoimikunnan vuodeksi Kokouksessa oli läsnä 32 henkilöä. Syyskokous Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Ostrobotnialla Kokouksen puheenjohtajana toimi Mari Lahtinen ja sihteerinä SEFEn lakimies Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi vahvistettiin 37. Kokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle kolme uutta hallituksen jäsentä: Antti Lahtinen, Maria Pekkala ja Tiina Salminen. Kokous nimitti myös vuoden 2014 nimitystoimikunnan. Kokoukseen osallistui 69 henkilöä. Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen, sääntömääräisten kokousten päätösten toimeenpano, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kerhotoiminnan tukeminen ja valvonta sekä toimihenkilöiden palkkaus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa varsinaiseen kokoukseen, joista yhteen kokoukseen kutsuttiin myös hekolaiset SEFEn hallitusjäsenet keskustelemaan liiton ja yhdistyksen asioista. Toimisto Toimistohenkilöstönä jatkoivat tehtävissään järjestösihteeri Marju Lindberg, tiedotussihteeri Sari Saikkonen ja kerhosihteeri Minna Verkala. Toiminnanjohtaja Marjaana Töyli jäi vanhempainvapaalle , ja tehtävää hoitaa sijaisena Jukka Eklin. Helsingin Ekonomit ry HEKO 13 Vuosikertomus 2013

14 7. TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä vuodelta 2013 oli 749 t ( t, 2010: 788 t, 2011: 704 t, 2012: 711 t ). Kulujäämä alitti budjetoidun summan 13%:lla. Jäsenmaksutuotot 570 t ylittivät edellisvuosien (2011: 524 t, 2012: 529 t ) tasot, mutta jäivät budjetoidusta noin 1%. Jäsenmaksu vuonna 2013 oli 34 ( : 30, 2011: 33, 2012: 33 ). Jäsenmaksutuotoin katettiin 76 % toiminnan kuluista (2009: 69 %, 2010: 62 %, 2011: 74 %, 2012: 74%) VARSINAINEN TOIMINTA JA JÄSENMAKSUTUOTOT TILINPÄÄTÖKSEN TULOS , TA TA KULUJÄÄMÄ JÄSENMAKSUTUOTOT -800 Tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä oli 18 t. Taseen loppusumma on t (2009: 4700 t, 2010: 5062 t, 2011: 4429 t, 2012: t ). Toimintavuonna jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan käytettiin 185 t, eli n. 3% enemmän kuin edellisenä vuonna (2010: 128 t, 2011: 166 t, 2012: 179 t ). Toteuma oli 70 % budjetoidusta (2009: 62 %, 2010: 60 %, 2011: 65 %, 2012: 70%). Jäsenpalvelun ja hallinnon kulut olivat yht. 564 t, mikä oli 94% budjetoidusta. Suurimmat erät olivat henkilöstökulut 302 t ja tiedotus 107 t. Sijoitustoiminta oli tilinpäätöksessä 197 t ylijäämäinen. Salkusta nostettiin toimintakuluihin 200 t. Salkun tuotto oli 14,5% (2012: 14,5%, 2011: -16,2%). Tilinpäätöksen hetkellä salkun markkina-arvo oli t (2012: t, 2011: t ). Salkunhoitajina ovat toimineet FIM Varainhoito Oy ja Seligson & Co KULURAKENNE SIJOITUSSALKUN VUOTUINEN TUOTTO% TA ,6 20,3 14,5 14, ,2 Kerhotoiminta Muu jäsenpalvelutoiminta Hallinto -20 Helsingin Ekonomit ry HEKO 14 Vuosikertomus 2013

15 8. LIITTEET Kerhojen toimintakertomukset TOIMINTAKERTOMUS 2013 HEKO - JÄSENTAPAHTUMAT YHTEENVETO TS 2013 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA JÄSENTAPAHTUMAT VUONNA 2013 TEEMA 2013 Verkostot voimavarana TS2013 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 4,1 4,1 4,2 (0-5) TS2013 Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2013 JÄSENTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ Tapahtumakulut / osallistuja KULUT YHTEENSÄ / OSALLISTUJA TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 15 Vuosikertomus 2013

16 Helsingin Ekonomit ry HEKO 16 Vuosikertomus 2013

17 Helsingin Ekonomit ry HEKO 17 Vuosikertomus 2013

18 Helsingin Ekonomit ry HEKO 18 Vuosikertomus 2013

19 Helsingin Ekonomit ry HEKO 19 Vuosikertomus 2013

20 Helsingin Ekonomit ry HEKO 20 Vuosikertomus 2013

21 Helsingin Ekonomit ry HEKO 21 Vuosikertomus 2013

22 Helsingin Ekonomit ry HEKO 22 Vuosikertomus 2013

23 Helsingin Ekonomit ry HEKO 23 Vuosikertomus 2013

24 Helsingin Ekonomit ry HEKO 24 Vuosikertomus 2013

25 Helsingin Ekonomit ry HEKO 25 Vuosikertomus 2013

26 Helsingin Ekonomit ry HEKO 26 Vuosikertomus 2013

27 Helsingin Ekonomit ry HEKO 27 Vuosikertomus 2013

28 Helsingin Ekonomit ry HEKO 28 Vuosikertomus 2013

29 Helsingin Ekonomit ry HEKO 29 Vuosikertomus 2013

30 Helsingin Ekonomit ry HEKO 30 Vuosikertomus 2013

31 Helsingin Ekonomit ry HEKO 31 Vuosikertomus 2013

32 Helsingin Ekonomit ry HEKO 32 Vuosikertomus 2013

33 Helsingin Ekonomit ry HEKO 33 Vuosikertomus 2013

34 Helsingin Ekonomit ry HEKO 34 Vuosikertomus 2013

35 Tapahtumaluettelo 2013 TAPAHTUMA AJANKOHTA JÄRJESTÄJÄ HINTA / OSALLIS TUJA Olympiastadion - suuria elämyksiä Päiväklubi 31 Konsuli-Klubin keskustelutilaisuus Konsuli-Klubi 13 Naisten jumppa - liiku ja elä! Kehonkohentajat Osaamisen johtamisen haasteet ja eri-ikäiset osaajat Ekonominaiset OSALLIS TUJIA Tutustuminen Helsingin Liikuntamyllyyn ja lähiöliikuntaan Päiväklubi 20 Nuorten Ekonomien viskitasting Nuoret Ekonomit Yritysvierailu Reima Oy:lle Ekonominaiset 12 Asahi - perehdy terveysliikuntaan! Päiväklubi Sosiaalinen media liiketoiminnan tukena Markkinointiekonomit Valio Oy Päiväklubi 57 Toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva: Mitä on hyvä tietää vuokranantajana? Järjestöekonomit Asiantuntijayrittäjän markkinointi sosiaalisessa mediassa Ekonomiyrittäjät Mobiilimarkkinointi-ilta Markkinointiekonomit 20 Tutustu uuteen Windows 8 käyttökokemukseen! IT-Ekonomit 55 Kehity maastohiihdossa - perinteisen hiihtotyylinperusteet Ekonominaiset Kehity maastohiihdossa - luistelutyylin perusteet Ekonominaiset Taidehistoria - avain taiteen ymmärtämiseen, luentosarjan 1. osa Konsuli-Klubi HEKO-info HEKO 64 Ajankohtaista tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta, professori Jarmo Leppiniemi Laskentaekonomit HEKOlaisten maastohiihtoilta Kalle Sportissa Ekonominaiset 10 Häiriötekijä - synkähköt iltamat Kulttuuritoimikunta Helsingin observatorio Päiväklubi Digiostajan 7 kuolemansyntiä IT-Ekonomit 7 Riskienhallinta osana liikkeenjohtoa - Case Paulig Liikkeenjohdon kerho 23 Born Globals - nopeimman kasvumahdollisuuden omaavat start-up yritykset maailmassa Kansainväliset ekonomit 23 Ekonomi ystäväksi - Nuorten Ekonomien ystävänpäivätilaisuus Nuoret Ekonomit HEKOn sijoittajaklubi HEKO 24 Kehity maastohiihdossa - perinteisen hiihtotyylin jatko Ekonominaiset Kehity maastohiihdossa - luistelutyylin jatko Ekonominaiset Helsingin Ekonomit ry HEKO 35 Vuosikertomus 2013

36 Kuvankäsittelykurssi Pixlr-ohjelmalla Päiväklubi Silmälasit osana tyyliä - Keops-optiikka Ekonominaiset 34 Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto Kaisa-talossa Julkishallinnon ekonomit 20 Kovanen Yhtiöt Oy - kuljetusbusiness talouden kääntyessä Finanssiekonomit 24 KY-Speksi Vanki-La Kulttuuritoimikunta Yrityskummiksi? Mentoriksi? Olisiko siinä ideaa oman kokemuksen hyödyntämiseksi? Päiväklubi 10 LinkedIn-työpaja ekonomeille IT-Ekonomit, Viestintäekonomit Kansainvälistyminen Venäjälle - ensimmäiset askeleet uusille markkinoille Kansainväliset ekonomit 21 Neuvottelutaidon-esitelmä: FM, logonomi Paula Hjelt- Putilin Järjestöekonomit Yritysvierailu Doctagoniin Ekonominaiset 17 Yrittäjäilta Ekonomiyrittäjät 29 Kansainvälistymisen rahoitus Kansainväliset ekonomit Esimiehen ajankohtaisaamu - solmuista sovintoon HEKO 27 Toimiva koti Päiväklubi 26 Apinajohtajan käsikirja Ekonominaiset 93 Ekonomit vaikuttajina työelämässä Julkishallinnon ekonomit 23 Taidehistoria - avain taiteen ymmärtämiseen, luentosarjan 2. luento Konsuli-Klubi Neljäs tie & Kansallisteatterin lavastajan ja puvustajan työ Kulttuuritoimikunta Finnvera - Rahoitusta ja elinkeinopolitiikkaa muuttuneilla markkinoilla Finanssiekonomit 20 Kuinka päästä parempiin tuloksiin myyntineuvotteluissa? Nuoret Ekonomit Tee tasting à la Demmers Teehaus Kansainväliset ekonomit Yrittäjän vakuutusturva ja pankkipalvelut - Vierailu LähiTapiola Ekonomiyrittäjät 11 Nuorten Ekonomien viski-ilta Nuoret Ekonomit 10 Kutsuvierastapahtuma Suomen Pankin taidekokoelmaan Organisaatiota myllätään - tehostuuko edunvalvonta? Vierailu Patentti- ja rekisterihallitukseen Kulttuuritoimikunta Vaikuttajaekonomit 11 Tuottava IT Business Partners, IT-Ekonomit 21 Vierailu Aalto-yliopiston yrityshautomoon Kansainväliset ekonomit 8 Aarikka Oy - Suomalaisen designin pioneeri Päiväklubi 28 Markkinoinnin murros - 10 ilmiötä ja tapahtumaa vuodelle Markkinointiekonomit 77 Länsimetro Julkishallinnon ekonomit 17 Suomi velkaantuu - Mihin tämä johtaa? Konsuli-Klubi 28 Nordean taidenäyttely- ja museokierros, ryhmä Kulttuuritoimikunta Nordean taidenäyttely- ja museokierros, ryhmä Kulttuuritoimikunta KTM, jalkapalloilija Christina Forsell: Huipulle - Henkinen valmentautuminen urheilussa ja työelämässä HEKOn sijoittajaklubi 2 - Mistä tuottoja muuttuvassa maailmassa? Kehonkohentajat HEKO 17 Helsingin Ekonomit ry HEKO 36 Vuosikertomus 2013

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta Yliopisto Muuta 1.1.2. Yksityinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Årsberättelse

Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Vuosikertomus 2012 Årsberättelse SISÄLTÖ: 2 KATSAUS VUOTEEN 2012 4 EN BLICK PÅ 2012 6 Hallinto ja talous 8 PALVELUT 11 VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 15 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 17 LAKIYKSIKKÖ 18 Tapahtumat

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13 SLY 2009 korjattu 3 10.2.2010, 13:01 3 4 SLY 2009 korjattu 4 10.2.2010, 13:01 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys...6 Toimintakertomus vuodelta 2009...8 Helmikuu... 8 Maaliskuu...10 Huhtikuu...11

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 MONIPUOLISEN VAIKUTTAMISEN VUOSI 3 JÄSENET 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5 Yhdistyksen kokoukset ja suunnitteluseminaari 5 Tilintarkastajat 6 Hallitus ja valiokunnat 6 Toimikunnat ja työryhmät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008

Mila 5/ Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Mila 5/ 2008 Suo m e n Ma a n m i t ta u s i n s i n ö ö r i e n Liiton j ä s e n l e h t i 30.10.2008 Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf The Finnish Association

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vuosikertomus 2008 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka.

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School

HENRY Foorumi 2014 4.11.2014 Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Ihmisten kanssa huipulle! 2/2014. Professor Julian Birkinshaw, London Business School Henry Ihmisten kanssa huipulle! Jäsentiedote 2/2014 Professor Julian Birkinshaw, London Business School Hallituksen puheenjohtaja Anne Berner, Vallila Interior Kehitysjohtaja Sami Honkonen, Reaktor HENRY

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 13.03.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLEISTÄ Valtakunnallisesti vuosi 2013 oli palokuntatoiminnan 175v -juhlavuosi. Järjestäytynyt palokuntatoiminta alkoi maamme ensimmäisen palokunnan,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2012 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 5 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot