VUOSIKERTOMUS Helsingin Ekonomit ry - HEKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ... 8 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 8 JÄSENHANKINTA... 9 Kylterit ja vastavalmistuneet... 9 Muut ekonomikelpoiset... 9 VIESTINTÄ Jäsenlehti Sähköinen tiedotus Sosiaalinen media VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -YHTEISÖSSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIT HALLINTO TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA LIITTEET KERHOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET TAPAHTUMALUETTELO HEKON LUOTTAMUSHENKILÖT HEKOn hallitus HEKOn työryhmät Kerhojen johtokunnat Hekolaiset SEFEn luottamustoimissa HUOMIONOSOITUKSET TASEKIRJA JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Helsingin Ekonomit ry HEKO 2 Vuosikertomus 2013

3 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 Helsingin Ekonomit ry eli HEKO pitäytyi vuonna 2013 siinä mitä se osaa parhaiten: lukuisten ammatillisen kehittymisen sekä verkottumisen ja virkistymisen tapahtumien tarjoajana. Viime vuonna tapahtumia toteutettiin runsaat 200 ja palaute oli taas piirun verran aiempaa kiittävämpää: 4,2 asteikolla 1-5. Toimintaa tuki HEKOn vahva talous ja vakaa sijoitustoiminta. Vuosi 2013 oli ensimmäinen vuoteni HEKOn puheenjohtajana ja yksi tavoitteeni oli lisätä avointa ja mutkatonta viestintää hekolaisten toimijoiden kesken. Yhteyksiä HEKOn hallituksesta onkin parannettu moneen suuntaan: HEKOn kerhojen johtokuntiin, muihin Suomen ekonomi- ja kylteriyhdistyksiin sekä Ekonomiliiton eli SEFEn luottamustehtävissä toimiviin hekolaisiin. HEKOn hallituksen toiminnasta ja linjauksista tulevan tiedotuksen onkin koettu parantuneen ekonomiyhteisössä. HEKO on suurin Ekonomiliiton jäsenyhdistys ja siten keskeinen vaikuttaja. HEKOn hallituksella oli viime vuonna tärkeä valmisteleva rooli mm. SEFEn hallitushaussa kaudelle Yksi viime vuoden kohokohta oli jäsenen rajapyykin ylittäminen. Jäsenmäärän kasvuun liittyen HEKO tilasi viime vuonna myös gradun, jonka teemana oli HEKOn jäsenyyden houkuttelevuus opiskelijoille. Sitä hyödynnetäänkin nyt opiskelijoiden jäseneksiliittymisprosentin kasvattamiseksi. HEKOn viestintään tullaan tekemään muutoksia erityisesti verkossa, sillä uudet ekonomisukupolvet on sujuvampi tavoittaa uusin välinein. Viime syksynä käynnistyi pilottiprojekti, jossa aloitettiin verkottumisen fasilitoinnin kehittäminen jäsentapahtumissamme. Tätä kehitystyötä on edelleen jatkettu, koska HEKOn tapahtumat halutaan sen kautta hyödyntää yhä luontevammin myös uusien kontaktien luomiseen jäsenten kesken. Tapahtumajärjestäjien fasilitoinnin taitoja siis kehitetään, jotta voidaan madaltaa jäsenten kynnystä avata hyviä keskusteluja muiden osallistujien kanssa. HEKOn toiminta-ajatushan tällä strategiakaudella on toimia ekonomiosaamisen verkostona ja sille halutaan tarjota parhaat mahdolliset edellytykset tapahtumissamme! Mari Lahtinen Puheenjohtaja Helsingin Ekonomit ry HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 3 Vuosikertomus 2013

4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET Helsingin Ekonomit ry - HEKO on pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuvien kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys. Helsingin Ekonomit ry:n (HEKO) tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. Vuonna 2013 HEKOn toiminta noudatti strategian mukaista linjaa. Kerhojen järjestämät jäsentapahtumat ovat jäsenistölle konkreettisin toiminnan muoto. HEKOn 19 kerhoa ja kulttuuritoimikunta järjestivät 206 tapahtumaa, joissa oli yhteensä yli 5000 osallistumista. Tavoitteena on hakea erilaisia uusia tapahtumajärjestämisen muotoja, jotta yhä useampi jäsen osallistuisi vähintään yhteen tapahtumaan vuoden aikana. Tämä koskee erityisesti uusia, vasta lyhyen aikaa jäsenenä olevia, joiden keskuudessa eroherkkyys on muita ryhmiä suurempi. Kerhojen johtokuntalaiset ovat keskeisessä asemassa HEKOn toiminnassa. Näitä aktiiveja on n 150 henkilöä, mukaan lukien myös SEFEn eri luottamustehtävissä toimivat hekolaiset. Heille on järjestetty vuoden aikana neljä yhteistilaisuutta ajankohtaistiedon ja koulutuksen sekä tapahtumajärjestämisen ja verkottumisen merkeissä. HEKO toimii eri tavoin saadakseen näkyvyyttä erityisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien keskuudessa, sillä he ovat keskeinen osa HEKOn uusista jäsenistä. Uusia jäseniä liittyy HE- KOon myös muuttoliikkeen seurauksena. Uusia jäseniä liittyi kaikkiaan yli 800 kertomusvuoden aikana, mutta vastaavasti yhdistyksestä myös erosi lähes 700 jäsentä, joten nettolisäykseksi jäi 161. Kertomusvuonna jäsenmäärä ylitti kuitenkin pitkään tavoitellun jäsenen rajan. HEKO-SEFE yhteistyö oli tiivistä, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Yhteistyötä tehtiin toimihenkilö- ja luottamushenkilötasolla ja useita jäseniin kohdistuvia jäsenhankinnallisia ja -pidollisia toimenpiteitä toteutettiin yhdessä. HEKO otti aktiivisesti kantaa useisiin SEFEn käsittelyssä oleviin asioihin niin liittokokouksissa kuin hekolaisten edustajien kautta. Helsingin Ekonomit ry Ratavartijankatu Helsinki p Y-tunnus: Helsingin Ekonomit ry HEKO 4 Vuosikertomus 2013

5 3. JÄSENTOIMINTA HEKO on olemassa jäseniään varten. Yhdistyksen toimintana on järjestää tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää jäsenten ammatillisia tietoja ja taitoja etenkin taloudellisella alalla sekä edistää jäsenten verkottumista. Yhdistyksen toiminnassa jäsenet ovat tasavertaisia. Jäsentä kohdellaan yksilönä ja otetaan huomioon ekonomielämän eri vaiheet. Tapahtumat Tapahtumia järjestettiin suunnitelman mukaan kahdessa kategoriassa, jotka olivat jäsentapahtumat sekä luottamushenkilötapahtumat. Jäsentapahtumien käytännön toteuttamisesta vastasivat pääosin HEKOn 19 kerhoa sekä Kulttuuritoimikunta. Näitä tapahtumia järjestettiin 206 kpl. Tapahtumista 73 % (2012: 77%) oli ekonomiosaamiseen liittyviä. TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi TAPAHTUMAJAKAUMA TS2013 Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Yritysvierailu Vuosikokous Tasavuosijuhla Hyvinvointi Tapahtumista 71 kpl eli 35% oli täyteen varattuja. No show oli keskimäärin 12,2% (v.2012 n 14%). Maksullisia tapahtumia oli 70 kpl, ja maksut vaihtelivat 10 ja 80 euron välillä. Tapahtumat kerhoittain: TAPAHTUMAT Helsingin Ekonomit ry HEKO 5 Vuosikertomus 2013

6 Tapahtumiin ilmoittauduttiin verkkosivujen sekä puhelinpalvelun kautta. HEKOn puhelinpalvelu on ulkoistettu. Puhelinpalveluun tuli yhteensä 1885 soittoa (2012: 1312, 2011: 1546) TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet Tapahtumien laatua mitattiin palautekyselyillä. Jokaisesta tapahtumasta lähti sähköinen palautekysely osallistujille. Tapahtumapalautteen keskiarvo oli 4,3 (2012: 4,2, 2011: 4,1) Asteikko on 1-5. Kerhokohtaiset toimintakertomukset ovat liitteinä. Kulttuuritoimikunta järjesti 11 tilaisuutta. Luottamushenkilötapahtumien tavoitteena oli kouluttaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä aktiiveja sekä tarjota tilaisuus verkottua muiden aktiivien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi HEKO-Infoa kohderyhmänä kaikki HEKOn luottamushenkilöt. HEKO-Info 1 järjestettiin ja teemana oli Mistä on Heko-tapahtuma tehty. Lisäksi pienryhmissä keskusteltiin eri aiheista: Yhteistapahtumat; Opiskelijayhteistyö, Yritysyhteistyö ja tapahtumat; Verkkoviestintä & some-hyödynnys; Ekonomien edunvalvonta mitä se on ja miten sitä voi jalkauttaa? sekä Johtokuntatyöskentely HEKOssa ja hyvien käytänteiden jakaminen. Vuoden toinen Info oli ja keskeisinä aiheina olivat Verkottumisen edistäminen HEKOn jäsentapahtumissa sekä hallitushakijoiden paneeli, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa. Toukokuussa järjestetty budjettiriihi oli suunnattu kerhopuheenjohtajille ja illan aiheena oli toiminnan suuntaviivat vuodelle Helsingin Ekonomit ry HEKO 6 Vuosikertomus 2013

7 Apurahat Hallitus päätti kokouksessaan HEKOn apurahojen myöntämisestä. Apurahoja myönnettiin poikkeuksellisesti yht. 7 kpl, kuitenkin pitäytyen budjetoidussa kokonaissummassa. Apurahoja jaettiin osallistumisiin sijoittajasuhteiden, myynnin johtamisen ja palvelumuotoilun kursseihin sekä osallistumisiin Chartered Financial Analyst, HR johdon ja Business Coach ohjelmiin. Lisäksi tuettiin yhtä väitöskirjatyötä. Apurahojen myöntämisperusteet olivat käyttötarkoitus, tavoitteellisuus, oman erikoisosaamisen tai muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista sekä aikataulu. Apurahakategorioita oli kaksi: kategoria 1: kauppatieteellinen kurssi tai seminaari (enintään 3 kpl á 1000 euroa) sekä kategoria 2: loppututkintoon tähtäävä kauppatieteellinen koulutus (enintään 3 kpl á 2500 euroa). Apurahahausta viestitettiin jäsenistölle jäsenlehdissä ja HEKOn verkkosivuilla. Hakuaika umpeutui Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 33 kappaletta; kategoriassa 1 yht. 17 kpl ja kategoriassa 2 yht. 16 kpl. Määrä on edellisvuoden tasoa, mutta huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina (2012: 35, 2011: 10, 2010: 8). Apurahat myönnetään vuonna 2000 perustetusta HEKOn koulutusrahastosta, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. HEKOn apurahaa voi hakea jokainen hekolainen. Jäsenedut HEKO tarjosi jäsenilleen useita jäsenetuja, joista SEFE ja Akava tuottivat osan. Jäsenedut oli tarkoitettu tasapuolisesti jokaiselle jäsenelle. HEKOn jäsenedut Jäsentapahtumat Kontaktiverkosto Jäsenlehti Luotettava, kattava yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta jäsenistölle tarjotaan jäsenetuhintaisia koulutuksia (mm. Mainontapäivä) Alennukset mm. sijoituksissa SEFEn tuottamat jäsenedut hekolaisille Työmarkkinallinen neuvonta, palkkaneuvonta, työnhakupalvelut, urasuunnittelu Oikeudelliset palvelut, työttömyysturva Koulutuspoliittinen edunvalvonta Ammattilehdet Alennuksia: ammattilehtiä, vakuutus, koulutuksia Akavan tuottamat jäsenedut Jasenedut.fi A-lomien palvelut Yhteistyökumppaneiden tarjoamat alennukset ja edut Helsingin Ekonomit ry HEKO 7 Vuosikertomus 2013

8 4. MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärä oli vuoden lopussa ja nousu yli jäsenen rajan oli odotettu tapahtuma. Jäsenmäärän vuotuinen nettolisäys oli v jäsentä. Uusia jäseniä liittyy HEKOon vuosittain Vastaavasti yhdistyksestä eroaa jäsentä vuosittain JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS Jäsenkunnan ikäjakauma keskittyy vuotiaiden ikäluokkiin. Jäsenistä 53% on naisia Jäsenten ikäjakauma ikäluokittain Helsingin Ekonomit ry HEKO 8 Vuosikertomus 2013

9 Jäsenhankinta Kylterit ja vastavalmistuneet HEKOn, SEFEn ja KY ry:n yhteissopimuksella taattiin perusnäkyvyys opiskelijoiden keskuudessa. Kyltereihin ja vastavalmistuneisiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. opiskelijoiden osallistaminen HEKOn toimintaan ainejärjestöjen ja HEKOn kerhojohtokuntien välillä. Toimintavuonna opiskelijaedustaja oli 10 johtokunnassa. HEKO näkyi opiskelijoiden keskuudessa lisäksi tapahtuma- ja ainejärjestöyhteistyön kautta. Yhteistyötä tehtiin KY-Speksin, NESU KY:n, KYN:in ja KYL:n kanssa. Opiskelijoille suunnatuille työnhaku teemaisille Arena-messuille osallistuimme näytteilleasettajana yhdessä SEFEn kanssa ja markkinoimme ekonomiyhteisöä. HEKOn tapahtumat olivat avoimia KY ry:n jäsenille. Opiskelijastipendit olivat yksi jäsenhankinnan muoto. HEKO on jakanut opiskelijastipendejä vuodesta 1993 alkaen nykyisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2013 hakijoiden määrä oli 18. (2012: 27, 2011: 65, 2010: 19, 2009:20) Stipendihausta tiedotettiin Kywebissä, Kylterilehdessä ja Mikkelin kampuksen sähköisen tiedotuksen kautta. Myös HEKOn jäsenlehdessä sekä sivuilla oli tietoa stipendihausta. HEKO myönsi v neljä euron stipendiä, kuten jo useana aiempana vuonna. Myöntämiskriteereinä olivat hyvä opintomenestys ja/tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. Yksi stipendeistä jaettiin Mikkelin kampuksella opiskelevalle kylterille. Stipendien saajat kutsutaan kukitettavaksi HEKOn syyskokoukseen, yhdessä HEKOn apurahahojen saajien kanssa. Strateginen tavoite on, että vuoteen 2015 mennessä jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuva tietää mitä ekonomiyhteisöön kuuluminen tarkoittaa. Heti valmistumisen jälkeen heistä liittyy jäseneksi 80 %. Vastavalmistuneita on tavoiteltu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun juhlallisissa valmistujaisissa. HEKOlla oli puheenvuoro kaikissa vuoden nk juhlallisissa valmistujaisissa (4 kpl). Yhdessä SEFEn edustajan kanssa kaikki juhlallisissa valmistujaisissa valmistuneet saivat HEKO/SEFE tietopaketin sekä onnitteluruusun heti todistuksensa saatuaan. Muille vastavalmistuneille lähetettiin onnittelu- ja jäsenrekrytointikirje. Muut ekonomikelpoiset Muut ekonomikelpoiset ovat HEKOn toiminta-alueen ekonomeja, jotka eivät ole vielä SEFE-yhteisön jäseniä ja joiden valmistumisesta on kulunut yli kolme vuotta. Kyseistä kohderyhmää tavoiteltiin jäsenhankintatapahtumissa: kerhoja kannustettiin järjestämään tapahtumia, joihin hekolainen kutsuu mukaan yhteisöön kuulumattoman ekonomiystävän. Tapahtumien lisäksi jäseniä kannustettiin suosittelemaan jäsenyyttä SEFEn suosittelukampanjan mukaan. Helsingin Ekonomit ry HEKO 9 Vuosikertomus 2013

10 Viestintä Jäsenlehti HEKOn jäsenlehti oli viestinnän päämedia. Jäsenlehti, jonka levikki on yli 17000, ilmestyi seitsemän kertaa. Jäsenten lisäksi lehden saivat myös SEFEn jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja kylteriyhdyshenkilöt sekä NIORDin, Turun Seudun, Pirkanmaan ja Porin Seudun Ekonomien hallitusten jäsenet. Myös KY ry:n hallituksen jäsenet olivat lehden jakelun piirissä. Lehdessä oli HEKOn artikkelien ja tapahtumailmoitusten lisäksi salkunhoitajien markkinakatsauksia ja yhteistyökumppaneiden ilmoituksia. Akava-Uusimaan ja SEFEn tilaisuudet saivat myös näkyvyyttä lehdessä. Ilmoitusmyynnin tukena oli mediakortti. Ilmoitusmyyntiä ei harjoitettu aktiivisesti. Sivuilla oli kävijöitä keskimäärin 1824 (2012: 1807, 2011: 1500) kuukaudessa käyntien lukumäärän ollessa 3500 (2012: 3300, 2011: 2700, 2010: 2500). Noin puolet käynneistä liittyvät tapahtumailmoittautumiseen. Kerhoihin ja kerhojen sähköpostilistoille ilmoittauduttiin myös verkkosivujen kautta Käynnit HEKOn jäsenmäärä Helsingin Ekonomit ry HEKO 10 Vuosikertomus 2013

11 Kerhojen johtokuntien ja HEKOn hallituksen sisäisessä käytössä hyödynnettiin intranettiä. Intranetissä oli kerhotoiminnan käytännön ohjeistusta, tiedotteita ja tilastoja. Hallituksella oli käytössä oma suljettu keskustelufoorumi hallitustyöskentelyyn. Sähköinen tiedotus Sähköisen tiedotuksen avulla pyrittiin tavoittamaan jäsenet entistä tehokkaammin ja viestimään toiminnasta. HEKOlla on noin jäsenen suostumus sähköiseen tiedottamiseen toimivine sähköpostiosoitteineen. HEKOn jäsentiedotteiden lisäksi lähetettiin kerhotiedotteita kerhojen sähköpostilistoilla oleville jäsenille. Tiedotteita lähetettiin 40 kpl Jäseniä kerhojen sähköpostilistoilla Kerhojen sähköpostitiedotteet Sosiaalinen media Sosiaalinen media on lisäväylä tavoittaa jäsenet ja ohjata heidät virallisille sivuille. HEKOlla on Facebook- sekä LinkedIn-sivu. Kerhoja on kannustettu myös aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa someohjeistuksen raameissa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 11 Vuosikertomus 2013

12 5. VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -yhteisössä SEFE-yhteisö muodostuu 25 ekonomiyhdistyksestä sekä 13 opiskelijayhteisöstä. SEFE-yhteisön henkilöjäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa Ekonomiyhteisöjen jäsenmäärä oli HEKO edustaa jäsenmäärän osalta n. 50,5 % ekonomiyhdistyksistä. Strateginen tavoite on, että HEKOlla on avoin vuorovaikutussuhde SEFEen ja muihin jäsenyhdistyksiin. HEKOlla tulisi olla laaja edustus SEFEn toimielimissä ja HEKOn hallitus käy SEFEssä toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua, kuten myös KY ry:n toimijoiden kanssa. SEFEn hallituksessa ja toimikunnissa on toiminut useita hekolaisia vuonna 2013 (kts. liite). SEFEn hekolaiset hallitusedustajat kutsuttiin syksyn ensimmäiseen HEKOn hallituksen kokoukseen. SEFEn puheenjohtajana toimi Kasperi Launis, HEKOn edellinen puheenjohtaja. HEKOn ja SEFEn toimistojen välinen yhteydenpito on ollut tiivistä ja vuoden aikana on toteutettu yhdessä mm. jäsenhankinnallisia tapahtumia kuten Ekonomina työelämään. Muiden ekonomiyhdistysten kanssa on kehitetty yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Ekonomföreningen NIORD rf:n ja HEKOn hallitusten perinteinen tapaaminen oli maaliskuussa. Yhteyttä on pidetty myös Turun Seudun Ekonomit ry:n, Pirkanmaan Ekonomit ry:n ja Porin Seudun Ekonomit ry:n kanssa perinteisen nelikantatapaamisen merkeissä, v tapaaminen oli Tampereella. KY ry:n hallituksen edustaja Antti Korpelainen osallistui HEKOn hallituksen kokouksiin kuten myös SEFEn kylteriyhdyshenkilö Lauri Kaipainen. KY ry:n ja HEKOn hallituksien vuotuinen tapaaminen oli kesäkuussa. SEFEn kautta Akava-yhteisössä on ollut useita hekolaisia luottamushenkilöitä. Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 34 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. HEKOn Akava-yhteydet hoituvat SEFEn kautta. Yhteistyökumppanit Strateginen tavoite on, että HEKO on kysytty yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneiksi valitaan asiantuntevia ja luotettavia tahoja. Kumppanuudet tuottavat jäsenille lisäarvoa. Vuonna 2013 yhteistyökumppaneita olivat: Helsingin seudun kauppakamari (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Salkunhoitajat: FIM ja Seligson & Co. Pro Impact & Työhyvinvoinnin tulosfoorumi (tiedotusyhteistyö ja tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Helsingin Ekonomit ry HEKO 12 Vuosikertomus 2013

13 6. HALLINTO Yhdistyksen hallinto pohjaa HEKOn sääntöihin ja Yhdistyslakiin. HEKOn hallintomallissa on yhdistyksen kokous ylin päättävä elin sääntöjen määräämissä asioissa. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen, sääntöjen määräämänä uudet hallitusjäsenet aina erovuoroisten tilalle. Hallituksella on vastuu yhdistyksen hallinnon hoitamisesta, yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta sekä aktiivinen rooli yhdistyksen toiminnan kehittämisessä ja valvonnassa. Kevätkokous Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Insinöörit & Ekonomit toimitalon seminaariluokassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Veli-Matti Töyrylä ja sihteerinä Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta Hallituksen jäsenten määräksi vuodelle 2014 päätettiin yhdeksän jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Yhdistyksen sääntömuutosesitys oli toisessa käsittelyssään, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Keskeisin vaikutus sääntömuutoksella on kevätkokouksen jääminen pois. Kokous valitsi myös nimitystoimikunnan vuodeksi Kokouksessa oli läsnä 32 henkilöä. Syyskokous Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Ostrobotnialla Kokouksen puheenjohtajana toimi Mari Lahtinen ja sihteerinä SEFEn lakimies Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi vahvistettiin 37. Kokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle kolme uutta hallituksen jäsentä: Antti Lahtinen, Maria Pekkala ja Tiina Salminen. Kokous nimitti myös vuoden 2014 nimitystoimikunnan. Kokoukseen osallistui 69 henkilöä. Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen, sääntömääräisten kokousten päätösten toimeenpano, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kerhotoiminnan tukeminen ja valvonta sekä toimihenkilöiden palkkaus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa varsinaiseen kokoukseen, joista yhteen kokoukseen kutsuttiin myös hekolaiset SEFEn hallitusjäsenet keskustelemaan liiton ja yhdistyksen asioista. Toimisto Toimistohenkilöstönä jatkoivat tehtävissään järjestösihteeri Marju Lindberg, tiedotussihteeri Sari Saikkonen ja kerhosihteeri Minna Verkala. Toiminnanjohtaja Marjaana Töyli jäi vanhempainvapaalle , ja tehtävää hoitaa sijaisena Jukka Eklin. Helsingin Ekonomit ry HEKO 13 Vuosikertomus 2013

14 7. TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä vuodelta 2013 oli 749 t ( t, 2010: 788 t, 2011: 704 t, 2012: 711 t ). Kulujäämä alitti budjetoidun summan 13%:lla. Jäsenmaksutuotot 570 t ylittivät edellisvuosien (2011: 524 t, 2012: 529 t ) tasot, mutta jäivät budjetoidusta noin 1%. Jäsenmaksu vuonna 2013 oli 34 ( : 30, 2011: 33, 2012: 33 ). Jäsenmaksutuotoin katettiin 76 % toiminnan kuluista (2009: 69 %, 2010: 62 %, 2011: 74 %, 2012: 74%) VARSINAINEN TOIMINTA JA JÄSENMAKSUTUOTOT TILINPÄÄTÖKSEN TULOS , TA TA KULUJÄÄMÄ JÄSENMAKSUTUOTOT -800 Tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä oli 18 t. Taseen loppusumma on t (2009: 4700 t, 2010: 5062 t, 2011: 4429 t, 2012: t ). Toimintavuonna jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan käytettiin 185 t, eli n. 3% enemmän kuin edellisenä vuonna (2010: 128 t, 2011: 166 t, 2012: 179 t ). Toteuma oli 70 % budjetoidusta (2009: 62 %, 2010: 60 %, 2011: 65 %, 2012: 70%). Jäsenpalvelun ja hallinnon kulut olivat yht. 564 t, mikä oli 94% budjetoidusta. Suurimmat erät olivat henkilöstökulut 302 t ja tiedotus 107 t. Sijoitustoiminta oli tilinpäätöksessä 197 t ylijäämäinen. Salkusta nostettiin toimintakuluihin 200 t. Salkun tuotto oli 14,5% (2012: 14,5%, 2011: -16,2%). Tilinpäätöksen hetkellä salkun markkina-arvo oli t (2012: t, 2011: t ). Salkunhoitajina ovat toimineet FIM Varainhoito Oy ja Seligson & Co KULURAKENNE SIJOITUSSALKUN VUOTUINEN TUOTTO% TA ,6 20,3 14,5 14, ,2 Kerhotoiminta Muu jäsenpalvelutoiminta Hallinto -20 Helsingin Ekonomit ry HEKO 14 Vuosikertomus 2013

15 8. LIITTEET Kerhojen toimintakertomukset TOIMINTAKERTOMUS 2013 HEKO - JÄSENTAPAHTUMAT YHTEENVETO TS 2013 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA JÄSENTAPAHTUMAT VUONNA 2013 TEEMA 2013 Verkostot voimavarana TS2013 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 4,1 4,1 4,2 (0-5) TS2013 Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2013 JÄSENTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ Tapahtumakulut / osallistuja KULUT YHTEENSÄ / OSALLISTUJA TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 15 Vuosikertomus 2013

16 Helsingin Ekonomit ry HEKO 16 Vuosikertomus 2013

17 Helsingin Ekonomit ry HEKO 17 Vuosikertomus 2013

18 Helsingin Ekonomit ry HEKO 18 Vuosikertomus 2013

19 Helsingin Ekonomit ry HEKO 19 Vuosikertomus 2013

20 Helsingin Ekonomit ry HEKO 20 Vuosikertomus 2013

21 Helsingin Ekonomit ry HEKO 21 Vuosikertomus 2013

22 Helsingin Ekonomit ry HEKO 22 Vuosikertomus 2013

23 Helsingin Ekonomit ry HEKO 23 Vuosikertomus 2013

24 Helsingin Ekonomit ry HEKO 24 Vuosikertomus 2013

25 Helsingin Ekonomit ry HEKO 25 Vuosikertomus 2013

26 Helsingin Ekonomit ry HEKO 26 Vuosikertomus 2013

27 Helsingin Ekonomit ry HEKO 27 Vuosikertomus 2013

28 Helsingin Ekonomit ry HEKO 28 Vuosikertomus 2013

29 Helsingin Ekonomit ry HEKO 29 Vuosikertomus 2013

30 Helsingin Ekonomit ry HEKO 30 Vuosikertomus 2013

31 Helsingin Ekonomit ry HEKO 31 Vuosikertomus 2013

32 Helsingin Ekonomit ry HEKO 32 Vuosikertomus 2013

33 Helsingin Ekonomit ry HEKO 33 Vuosikertomus 2013

34 Helsingin Ekonomit ry HEKO 34 Vuosikertomus 2013

35 Tapahtumaluettelo 2013 TAPAHTUMA AJANKOHTA JÄRJESTÄJÄ HINTA / OSALLIS TUJA Olympiastadion - suuria elämyksiä Päiväklubi 31 Konsuli-Klubin keskustelutilaisuus Konsuli-Klubi 13 Naisten jumppa - liiku ja elä! Kehonkohentajat Osaamisen johtamisen haasteet ja eri-ikäiset osaajat Ekonominaiset OSALLIS TUJIA Tutustuminen Helsingin Liikuntamyllyyn ja lähiöliikuntaan Päiväklubi 20 Nuorten Ekonomien viskitasting Nuoret Ekonomit Yritysvierailu Reima Oy:lle Ekonominaiset 12 Asahi - perehdy terveysliikuntaan! Päiväklubi Sosiaalinen media liiketoiminnan tukena Markkinointiekonomit Valio Oy Päiväklubi 57 Toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva: Mitä on hyvä tietää vuokranantajana? Järjestöekonomit Asiantuntijayrittäjän markkinointi sosiaalisessa mediassa Ekonomiyrittäjät Mobiilimarkkinointi-ilta Markkinointiekonomit 20 Tutustu uuteen Windows 8 käyttökokemukseen! IT-Ekonomit 55 Kehity maastohiihdossa - perinteisen hiihtotyylinperusteet Ekonominaiset Kehity maastohiihdossa - luistelutyylin perusteet Ekonominaiset Taidehistoria - avain taiteen ymmärtämiseen, luentosarjan 1. osa Konsuli-Klubi HEKO-info HEKO 64 Ajankohtaista tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta, professori Jarmo Leppiniemi Laskentaekonomit HEKOlaisten maastohiihtoilta Kalle Sportissa Ekonominaiset 10 Häiriötekijä - synkähköt iltamat Kulttuuritoimikunta Helsingin observatorio Päiväklubi Digiostajan 7 kuolemansyntiä IT-Ekonomit 7 Riskienhallinta osana liikkeenjohtoa - Case Paulig Liikkeenjohdon kerho 23 Born Globals - nopeimman kasvumahdollisuuden omaavat start-up yritykset maailmassa Kansainväliset ekonomit 23 Ekonomi ystäväksi - Nuorten Ekonomien ystävänpäivätilaisuus Nuoret Ekonomit HEKOn sijoittajaklubi HEKO 24 Kehity maastohiihdossa - perinteisen hiihtotyylin jatko Ekonominaiset Kehity maastohiihdossa - luistelutyylin jatko Ekonominaiset Helsingin Ekonomit ry HEKO 35 Vuosikertomus 2013

36 Kuvankäsittelykurssi Pixlr-ohjelmalla Päiväklubi Silmälasit osana tyyliä - Keops-optiikka Ekonominaiset 34 Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto Kaisa-talossa Julkishallinnon ekonomit 20 Kovanen Yhtiöt Oy - kuljetusbusiness talouden kääntyessä Finanssiekonomit 24 KY-Speksi Vanki-La Kulttuuritoimikunta Yrityskummiksi? Mentoriksi? Olisiko siinä ideaa oman kokemuksen hyödyntämiseksi? Päiväklubi 10 LinkedIn-työpaja ekonomeille IT-Ekonomit, Viestintäekonomit Kansainvälistyminen Venäjälle - ensimmäiset askeleet uusille markkinoille Kansainväliset ekonomit 21 Neuvottelutaidon-esitelmä: FM, logonomi Paula Hjelt- Putilin Järjestöekonomit Yritysvierailu Doctagoniin Ekonominaiset 17 Yrittäjäilta Ekonomiyrittäjät 29 Kansainvälistymisen rahoitus Kansainväliset ekonomit Esimiehen ajankohtaisaamu - solmuista sovintoon HEKO 27 Toimiva koti Päiväklubi 26 Apinajohtajan käsikirja Ekonominaiset 93 Ekonomit vaikuttajina työelämässä Julkishallinnon ekonomit 23 Taidehistoria - avain taiteen ymmärtämiseen, luentosarjan 2. luento Konsuli-Klubi Neljäs tie & Kansallisteatterin lavastajan ja puvustajan työ Kulttuuritoimikunta Finnvera - Rahoitusta ja elinkeinopolitiikkaa muuttuneilla markkinoilla Finanssiekonomit 20 Kuinka päästä parempiin tuloksiin myyntineuvotteluissa? Nuoret Ekonomit Tee tasting à la Demmers Teehaus Kansainväliset ekonomit Yrittäjän vakuutusturva ja pankkipalvelut - Vierailu LähiTapiola Ekonomiyrittäjät 11 Nuorten Ekonomien viski-ilta Nuoret Ekonomit 10 Kutsuvierastapahtuma Suomen Pankin taidekokoelmaan Organisaatiota myllätään - tehostuuko edunvalvonta? Vierailu Patentti- ja rekisterihallitukseen Kulttuuritoimikunta Vaikuttajaekonomit 11 Tuottava IT Business Partners, IT-Ekonomit 21 Vierailu Aalto-yliopiston yrityshautomoon Kansainväliset ekonomit 8 Aarikka Oy - Suomalaisen designin pioneeri Päiväklubi 28 Markkinoinnin murros - 10 ilmiötä ja tapahtumaa vuodelle Markkinointiekonomit 77 Länsimetro Julkishallinnon ekonomit 17 Suomi velkaantuu - Mihin tämä johtaa? Konsuli-Klubi 28 Nordean taidenäyttely- ja museokierros, ryhmä Kulttuuritoimikunta Nordean taidenäyttely- ja museokierros, ryhmä Kulttuuritoimikunta KTM, jalkapalloilija Christina Forsell: Huipulle - Henkinen valmentautuminen urheilussa ja työelämässä HEKOn sijoittajaklubi 2 - Mistä tuottoja muuttuvassa maailmassa? Kehonkohentajat HEKO 17 Helsingin Ekonomit ry HEKO 36 Vuosikertomus 2013

VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2012 Helsingin Ekonomit ry - HEKO SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Helsingin Ekonomit ry - HEKO

VUOSIKERTOMUS 2014 Helsingin Ekonomit ry - HEKO VUOSIKERTOMUS 2014 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2014... 3 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3. JÄSENTOIMINTA...

Lisätiedot

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika: Keskiviikko 25.11.2015 Radisson Blu Royal Hotel, Ballroom Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika: Keskiviikko 25.11.2015 Radisson Blu Royal Hotel, Ballroom Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 Paikka: Radisson Blu Royal Hotel, Ballroom Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki E S ITY S L I S T A 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN

Lisätiedot

KATTO-STRATEGIA 2011-2015

KATTO-STRATEGIA 2011-2015 KATTO-STRATEGIA 2011-2015 Ä ON SISÄLTÖ.... 3 -AJATUS JA ARVOT....... 4 TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA.... 7.1 JÄSENTOIMINNAN TAHTOTILA 2015. 7.2 JÄSENTOIMINNAN TOIMENPIDE-ESITYKSET....... 8 EKONOMIELÄMÄN KAIKKIIN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.02.2015 Sivu 1 / 1 787/00.04.02/2015 6 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Weckström, puh. 043

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kokousaika Tiistai kello 19.07 20.55 Kokouspaikka Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Helsinki kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Rakel

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 215 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 215... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 215... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 5 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 » TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 Hyväksytty syysliittokokouksessa 19.11.2011 Kirsi Hurme TAE 2012 HALLITUKSEN LINJAUKSET 2 Levin kokous huhtikuu: - Jäsenmäärän lisäys 3% = n. 1000 henkeä

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS NUORET LAKIMIEHET RY, UNGA JURISTER RF (NULA), PÖYTÄKIRJA 1/2010 Sivu 1 / 6 HALLITUKSEN KOKOUS Aika 5.1.2010 kello 17.00 Paikka Läsnä Poissa Lakimiesliiton Ylähuone (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki) Korhonen

Lisätiedot

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste 1) KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen jäsen Antti Ainasoja avasi kokouksen klo 18.04 2) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 1/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 2.1.2006 1(6) Aika 2.1.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

9:50:58 12 Kokouksen avaus. 10:41:17 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen :42:24. Nimenhuuto(valtuusto)

9:50:58 12 Kokouksen avaus. 10:41:17 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen :42:24. Nimenhuuto(valtuusto) 9:50:58 12 Kokouksen avaus 10:41:17 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7.12.2016 10:42:24 Nimenhuuto(valtuusto) Nimenhuuto;;Etukäteen ilmoitettu; paina 1;;Ilmoittautumaton; paina

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Halunen ja sihteeriksi Henri Kinnunen.

2 Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Janne Halunen ja sihteeriksi Henri Kinnunen. Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y. PÖYTÄKIRJA Asia Vuosikokous Aika 28.03.2014 klo 18.30. Paikka Läsnä Kempeleen Kunnanvaltuustosali 23 osallistujaa. Liite1 1 Janne Halunen avasi kokouksen klo18:38

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot