VUOSIKERTOMUS Helsingin Ekonomit ry - HEKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2013. Helsingin Ekonomit ry - HEKO"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013 Helsingin Ekonomit ry - HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 1 Vuosikertomus 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN TOIMINNAN PAINOPISTEET JÄSENTOIMINTA... 5 TAPAHTUMAT... 5 APURAHAT... 7 JÄSENEDUT MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ... 8 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS... 8 JÄSENHANKINTA... 9 Kylterit ja vastavalmistuneet... 9 Muut ekonomikelpoiset... 9 VIESTINTÄ Jäsenlehti Sähköinen tiedotus Sosiaalinen media VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -YHTEISÖSSÄ YHTEISTYÖKUMPPANIT HALLINTO TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA LIITTEET KERHOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET TAPAHTUMALUETTELO HEKON LUOTTAMUSHENKILÖT HEKOn hallitus HEKOn työryhmät Kerhojen johtokunnat Hekolaiset SEFEn luottamustoimissa HUOMIONOSOITUKSET TASEKIRJA JA TILINTARKASTUSKERTOMUS Helsingin Ekonomit ry HEKO 2 Vuosikertomus 2013

3 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 Helsingin Ekonomit ry eli HEKO pitäytyi vuonna 2013 siinä mitä se osaa parhaiten: lukuisten ammatillisen kehittymisen sekä verkottumisen ja virkistymisen tapahtumien tarjoajana. Viime vuonna tapahtumia toteutettiin runsaat 200 ja palaute oli taas piirun verran aiempaa kiittävämpää: 4,2 asteikolla 1-5. Toimintaa tuki HEKOn vahva talous ja vakaa sijoitustoiminta. Vuosi 2013 oli ensimmäinen vuoteni HEKOn puheenjohtajana ja yksi tavoitteeni oli lisätä avointa ja mutkatonta viestintää hekolaisten toimijoiden kesken. Yhteyksiä HEKOn hallituksesta onkin parannettu moneen suuntaan: HEKOn kerhojen johtokuntiin, muihin Suomen ekonomi- ja kylteriyhdistyksiin sekä Ekonomiliiton eli SEFEn luottamustehtävissä toimiviin hekolaisiin. HEKOn hallituksen toiminnasta ja linjauksista tulevan tiedotuksen onkin koettu parantuneen ekonomiyhteisössä. HEKO on suurin Ekonomiliiton jäsenyhdistys ja siten keskeinen vaikuttaja. HEKOn hallituksella oli viime vuonna tärkeä valmisteleva rooli mm. SEFEn hallitushaussa kaudelle Yksi viime vuoden kohokohta oli jäsenen rajapyykin ylittäminen. Jäsenmäärän kasvuun liittyen HEKO tilasi viime vuonna myös gradun, jonka teemana oli HEKOn jäsenyyden houkuttelevuus opiskelijoille. Sitä hyödynnetäänkin nyt opiskelijoiden jäseneksiliittymisprosentin kasvattamiseksi. HEKOn viestintään tullaan tekemään muutoksia erityisesti verkossa, sillä uudet ekonomisukupolvet on sujuvampi tavoittaa uusin välinein. Viime syksynä käynnistyi pilottiprojekti, jossa aloitettiin verkottumisen fasilitoinnin kehittäminen jäsentapahtumissamme. Tätä kehitystyötä on edelleen jatkettu, koska HEKOn tapahtumat halutaan sen kautta hyödyntää yhä luontevammin myös uusien kontaktien luomiseen jäsenten kesken. Tapahtumajärjestäjien fasilitoinnin taitoja siis kehitetään, jotta voidaan madaltaa jäsenten kynnystä avata hyviä keskusteluja muiden osallistujien kanssa. HEKOn toiminta-ajatushan tällä strategiakaudella on toimia ekonomiosaamisen verkostona ja sille halutaan tarjota parhaat mahdolliset edellytykset tapahtumissamme! Mari Lahtinen Puheenjohtaja Helsingin Ekonomit ry HEKO Helsingin Ekonomit ry HEKO 3 Vuosikertomus 2013

4 2. TOIMINNAN PAINOPISTEET Helsingin Ekonomit ry - HEKO on pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuvien kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys. Helsingin Ekonomit ry:n (HEKO) tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla. Vuonna 2013 HEKOn toiminta noudatti strategian mukaista linjaa. Kerhojen järjestämät jäsentapahtumat ovat jäsenistölle konkreettisin toiminnan muoto. HEKOn 19 kerhoa ja kulttuuritoimikunta järjestivät 206 tapahtumaa, joissa oli yhteensä yli 5000 osallistumista. Tavoitteena on hakea erilaisia uusia tapahtumajärjestämisen muotoja, jotta yhä useampi jäsen osallistuisi vähintään yhteen tapahtumaan vuoden aikana. Tämä koskee erityisesti uusia, vasta lyhyen aikaa jäsenenä olevia, joiden keskuudessa eroherkkyys on muita ryhmiä suurempi. Kerhojen johtokuntalaiset ovat keskeisessä asemassa HEKOn toiminnassa. Näitä aktiiveja on n 150 henkilöä, mukaan lukien myös SEFEn eri luottamustehtävissä toimivat hekolaiset. Heille on järjestetty vuoden aikana neljä yhteistilaisuutta ajankohtaistiedon ja koulutuksen sekä tapahtumajärjestämisen ja verkottumisen merkeissä. HEKO toimii eri tavoin saadakseen näkyvyyttä erityisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien keskuudessa, sillä he ovat keskeinen osa HEKOn uusista jäsenistä. Uusia jäseniä liittyy HE- KOon myös muuttoliikkeen seurauksena. Uusia jäseniä liittyi kaikkiaan yli 800 kertomusvuoden aikana, mutta vastaavasti yhdistyksestä myös erosi lähes 700 jäsentä, joten nettolisäykseksi jäi 161. Kertomusvuonna jäsenmäärä ylitti kuitenkin pitkään tavoitellun jäsenen rajan. HEKO-SEFE yhteistyö oli tiivistä, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Yhteistyötä tehtiin toimihenkilö- ja luottamushenkilötasolla ja useita jäseniin kohdistuvia jäsenhankinnallisia ja -pidollisia toimenpiteitä toteutettiin yhdessä. HEKO otti aktiivisesti kantaa useisiin SEFEn käsittelyssä oleviin asioihin niin liittokokouksissa kuin hekolaisten edustajien kautta. Helsingin Ekonomit ry Ratavartijankatu Helsinki p Y-tunnus: Helsingin Ekonomit ry HEKO 4 Vuosikertomus 2013

5 3. JÄSENTOIMINTA HEKO on olemassa jäseniään varten. Yhdistyksen toimintana on järjestää tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää jäsenten ammatillisia tietoja ja taitoja etenkin taloudellisella alalla sekä edistää jäsenten verkottumista. Yhdistyksen toiminnassa jäsenet ovat tasavertaisia. Jäsentä kohdellaan yksilönä ja otetaan huomioon ekonomielämän eri vaiheet. Tapahtumat Tapahtumia järjestettiin suunnitelman mukaan kahdessa kategoriassa, jotka olivat jäsentapahtumat sekä luottamushenkilötapahtumat. Jäsentapahtumien käytännön toteuttamisesta vastasivat pääosin HEKOn 19 kerhoa sekä Kulttuuritoimikunta. Näitä tapahtumia järjestettiin 206 kpl. Tapahtumista 73 % (2012: 77%) oli ekonomiosaamiseen liittyviä. TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi TAPAHTUMAJAKAUMA TS2013 Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Yritysvierailu Vuosikokous Tasavuosijuhla Hyvinvointi Tapahtumista 71 kpl eli 35% oli täyteen varattuja. No show oli keskimäärin 12,2% (v.2012 n 14%). Maksullisia tapahtumia oli 70 kpl, ja maksut vaihtelivat 10 ja 80 euron välillä. Tapahtumat kerhoittain: TAPAHTUMAT Helsingin Ekonomit ry HEKO 5 Vuosikertomus 2013

6 Tapahtumiin ilmoittauduttiin verkkosivujen sekä puhelinpalvelun kautta. HEKOn puhelinpalvelu on ulkoistettu. Puhelinpalveluun tuli yhteensä 1885 soittoa (2012: 1312, 2011: 1546) TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet Tapahtumien laatua mitattiin palautekyselyillä. Jokaisesta tapahtumasta lähti sähköinen palautekysely osallistujille. Tapahtumapalautteen keskiarvo oli 4,3 (2012: 4,2, 2011: 4,1) Asteikko on 1-5. Kerhokohtaiset toimintakertomukset ovat liitteinä. Kulttuuritoimikunta järjesti 11 tilaisuutta. Luottamushenkilötapahtumien tavoitteena oli kouluttaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä tekeviä aktiiveja sekä tarjota tilaisuus verkottua muiden aktiivien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin kaksi HEKO-Infoa kohderyhmänä kaikki HEKOn luottamushenkilöt. HEKO-Info 1 järjestettiin ja teemana oli Mistä on Heko-tapahtuma tehty. Lisäksi pienryhmissä keskusteltiin eri aiheista: Yhteistapahtumat; Opiskelijayhteistyö, Yritysyhteistyö ja tapahtumat; Verkkoviestintä & some-hyödynnys; Ekonomien edunvalvonta mitä se on ja miten sitä voi jalkauttaa? sekä Johtokuntatyöskentely HEKOssa ja hyvien käytänteiden jakaminen. Vuoden toinen Info oli ja keskeisinä aiheina olivat Verkottumisen edistäminen HEKOn jäsentapahtumissa sekä hallitushakijoiden paneeli, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa. Toukokuussa järjestetty budjettiriihi oli suunnattu kerhopuheenjohtajille ja illan aiheena oli toiminnan suuntaviivat vuodelle Helsingin Ekonomit ry HEKO 6 Vuosikertomus 2013

7 Apurahat Hallitus päätti kokouksessaan HEKOn apurahojen myöntämisestä. Apurahoja myönnettiin poikkeuksellisesti yht. 7 kpl, kuitenkin pitäytyen budjetoidussa kokonaissummassa. Apurahoja jaettiin osallistumisiin sijoittajasuhteiden, myynnin johtamisen ja palvelumuotoilun kursseihin sekä osallistumisiin Chartered Financial Analyst, HR johdon ja Business Coach ohjelmiin. Lisäksi tuettiin yhtä väitöskirjatyötä. Apurahojen myöntämisperusteet olivat käyttötarkoitus, tavoitteellisuus, oman erikoisosaamisen tai muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista sekä aikataulu. Apurahakategorioita oli kaksi: kategoria 1: kauppatieteellinen kurssi tai seminaari (enintään 3 kpl á 1000 euroa) sekä kategoria 2: loppututkintoon tähtäävä kauppatieteellinen koulutus (enintään 3 kpl á 2500 euroa). Apurahahausta viestitettiin jäsenistölle jäsenlehdissä ja HEKOn verkkosivuilla. Hakuaika umpeutui Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 33 kappaletta; kategoriassa 1 yht. 17 kpl ja kategoriassa 2 yht. 16 kpl. Määrä on edellisvuoden tasoa, mutta huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina (2012: 35, 2011: 10, 2010: 8). Apurahat myönnetään vuonna 2000 perustetusta HEKOn koulutusrahastosta, jonka tarkoituksena on tukea jäsenten täydennyskoulutusta. HEKOn apurahaa voi hakea jokainen hekolainen. Jäsenedut HEKO tarjosi jäsenilleen useita jäsenetuja, joista SEFE ja Akava tuottivat osan. Jäsenedut oli tarkoitettu tasapuolisesti jokaiselle jäsenelle. HEKOn jäsenedut Jäsentapahtumat Kontaktiverkosto Jäsenlehti Luotettava, kattava yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta jäsenistölle tarjotaan jäsenetuhintaisia koulutuksia (mm. Mainontapäivä) Alennukset mm. sijoituksissa SEFEn tuottamat jäsenedut hekolaisille Työmarkkinallinen neuvonta, palkkaneuvonta, työnhakupalvelut, urasuunnittelu Oikeudelliset palvelut, työttömyysturva Koulutuspoliittinen edunvalvonta Ammattilehdet Alennuksia: ammattilehtiä, vakuutus, koulutuksia Akavan tuottamat jäsenedut Jasenedut.fi A-lomien palvelut Yhteistyökumppaneiden tarjoamat alennukset ja edut Helsingin Ekonomit ry HEKO 7 Vuosikertomus 2013

8 4. MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄ Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärä oli vuoden lopussa ja nousu yli jäsenen rajan oli odotettu tapahtuma. Jäsenmäärän vuotuinen nettolisäys oli v jäsentä. Uusia jäseniä liittyy HEKOon vuosittain Vastaavasti yhdistyksestä eroaa jäsentä vuosittain JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS Jäsenkunnan ikäjakauma keskittyy vuotiaiden ikäluokkiin. Jäsenistä 53% on naisia Jäsenten ikäjakauma ikäluokittain Helsingin Ekonomit ry HEKO 8 Vuosikertomus 2013

9 Jäsenhankinta Kylterit ja vastavalmistuneet HEKOn, SEFEn ja KY ry:n yhteissopimuksella taattiin perusnäkyvyys opiskelijoiden keskuudessa. Kyltereihin ja vastavalmistuneisiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. opiskelijoiden osallistaminen HEKOn toimintaan ainejärjestöjen ja HEKOn kerhojohtokuntien välillä. Toimintavuonna opiskelijaedustaja oli 10 johtokunnassa. HEKO näkyi opiskelijoiden keskuudessa lisäksi tapahtuma- ja ainejärjestöyhteistyön kautta. Yhteistyötä tehtiin KY-Speksin, NESU KY:n, KYN:in ja KYL:n kanssa. Opiskelijoille suunnatuille työnhaku teemaisille Arena-messuille osallistuimme näytteilleasettajana yhdessä SEFEn kanssa ja markkinoimme ekonomiyhteisöä. HEKOn tapahtumat olivat avoimia KY ry:n jäsenille. Opiskelijastipendit olivat yksi jäsenhankinnan muoto. HEKO on jakanut opiskelijastipendejä vuodesta 1993 alkaen nykyisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Vuonna 2013 hakijoiden määrä oli 18. (2012: 27, 2011: 65, 2010: 19, 2009:20) Stipendihausta tiedotettiin Kywebissä, Kylterilehdessä ja Mikkelin kampuksen sähköisen tiedotuksen kautta. Myös HEKOn jäsenlehdessä sekä sivuilla oli tietoa stipendihausta. HEKO myönsi v neljä euron stipendiä, kuten jo useana aiempana vuonna. Myöntämiskriteereinä olivat hyvä opintomenestys ja/tai aktiivisuus erilaisissa verkostoissa. Yksi stipendeistä jaettiin Mikkelin kampuksella opiskelevalle kylterille. Stipendien saajat kutsutaan kukitettavaksi HEKOn syyskokoukseen, yhdessä HEKOn apurahahojen saajien kanssa. Strateginen tavoite on, että vuoteen 2015 mennessä jokainen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuva tietää mitä ekonomiyhteisöön kuuluminen tarkoittaa. Heti valmistumisen jälkeen heistä liittyy jäseneksi 80 %. Vastavalmistuneita on tavoiteltu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun juhlallisissa valmistujaisissa. HEKOlla oli puheenvuoro kaikissa vuoden nk juhlallisissa valmistujaisissa (4 kpl). Yhdessä SEFEn edustajan kanssa kaikki juhlallisissa valmistujaisissa valmistuneet saivat HEKO/SEFE tietopaketin sekä onnitteluruusun heti todistuksensa saatuaan. Muille vastavalmistuneille lähetettiin onnittelu- ja jäsenrekrytointikirje. Muut ekonomikelpoiset Muut ekonomikelpoiset ovat HEKOn toiminta-alueen ekonomeja, jotka eivät ole vielä SEFE-yhteisön jäseniä ja joiden valmistumisesta on kulunut yli kolme vuotta. Kyseistä kohderyhmää tavoiteltiin jäsenhankintatapahtumissa: kerhoja kannustettiin järjestämään tapahtumia, joihin hekolainen kutsuu mukaan yhteisöön kuulumattoman ekonomiystävän. Tapahtumien lisäksi jäseniä kannustettiin suosittelemaan jäsenyyttä SEFEn suosittelukampanjan mukaan. Helsingin Ekonomit ry HEKO 9 Vuosikertomus 2013

10 Viestintä Jäsenlehti HEKOn jäsenlehti oli viestinnän päämedia. Jäsenlehti, jonka levikki on yli 17000, ilmestyi seitsemän kertaa. Jäsenten lisäksi lehden saivat myös SEFEn jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja kylteriyhdyshenkilöt sekä NIORDin, Turun Seudun, Pirkanmaan ja Porin Seudun Ekonomien hallitusten jäsenet. Myös KY ry:n hallituksen jäsenet olivat lehden jakelun piirissä. Lehdessä oli HEKOn artikkelien ja tapahtumailmoitusten lisäksi salkunhoitajien markkinakatsauksia ja yhteistyökumppaneiden ilmoituksia. Akava-Uusimaan ja SEFEn tilaisuudet saivat myös näkyvyyttä lehdessä. Ilmoitusmyynnin tukena oli mediakortti. Ilmoitusmyyntiä ei harjoitettu aktiivisesti. Sivuilla oli kävijöitä keskimäärin 1824 (2012: 1807, 2011: 1500) kuukaudessa käyntien lukumäärän ollessa 3500 (2012: 3300, 2011: 2700, 2010: 2500). Noin puolet käynneistä liittyvät tapahtumailmoittautumiseen. Kerhoihin ja kerhojen sähköpostilistoille ilmoittauduttiin myös verkkosivujen kautta Käynnit HEKOn jäsenmäärä Helsingin Ekonomit ry HEKO 10 Vuosikertomus 2013

11 Kerhojen johtokuntien ja HEKOn hallituksen sisäisessä käytössä hyödynnettiin intranettiä. Intranetissä oli kerhotoiminnan käytännön ohjeistusta, tiedotteita ja tilastoja. Hallituksella oli käytössä oma suljettu keskustelufoorumi hallitustyöskentelyyn. Sähköinen tiedotus Sähköisen tiedotuksen avulla pyrittiin tavoittamaan jäsenet entistä tehokkaammin ja viestimään toiminnasta. HEKOlla on noin jäsenen suostumus sähköiseen tiedottamiseen toimivine sähköpostiosoitteineen. HEKOn jäsentiedotteiden lisäksi lähetettiin kerhotiedotteita kerhojen sähköpostilistoilla oleville jäsenille. Tiedotteita lähetettiin 40 kpl Jäseniä kerhojen sähköpostilistoilla Kerhojen sähköpostitiedotteet Sosiaalinen media Sosiaalinen media on lisäväylä tavoittaa jäsenet ja ohjata heidät virallisille sivuille. HEKOlla on Facebook- sekä LinkedIn-sivu. Kerhoja on kannustettu myös aktivoitumaan sosiaalisessa mediassa someohjeistuksen raameissa. Helsingin Ekonomit ry HEKO 11 Vuosikertomus 2013

12 5. VAIKUTTAVUUS HEKO-SEFE -yhteisössä SEFE-yhteisö muodostuu 25 ekonomiyhdistyksestä sekä 13 opiskelijayhteisöstä. SEFE-yhteisön henkilöjäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa Ekonomiyhteisöjen jäsenmäärä oli HEKO edustaa jäsenmäärän osalta n. 50,5 % ekonomiyhdistyksistä. Strateginen tavoite on, että HEKOlla on avoin vuorovaikutussuhde SEFEen ja muihin jäsenyhdistyksiin. HEKOlla tulisi olla laaja edustus SEFEn toimielimissä ja HEKOn hallitus käy SEFEssä toimivien hekolaisten kanssa aktiivista vuoropuhelua, kuten myös KY ry:n toimijoiden kanssa. SEFEn hallituksessa ja toimikunnissa on toiminut useita hekolaisia vuonna 2013 (kts. liite). SEFEn hekolaiset hallitusedustajat kutsuttiin syksyn ensimmäiseen HEKOn hallituksen kokoukseen. SEFEn puheenjohtajana toimi Kasperi Launis, HEKOn edellinen puheenjohtaja. HEKOn ja SEFEn toimistojen välinen yhteydenpito on ollut tiivistä ja vuoden aikana on toteutettu yhdessä mm. jäsenhankinnallisia tapahtumia kuten Ekonomina työelämään. Muiden ekonomiyhdistysten kanssa on kehitetty yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Ekonomföreningen NIORD rf:n ja HEKOn hallitusten perinteinen tapaaminen oli maaliskuussa. Yhteyttä on pidetty myös Turun Seudun Ekonomit ry:n, Pirkanmaan Ekonomit ry:n ja Porin Seudun Ekonomit ry:n kanssa perinteisen nelikantatapaamisen merkeissä, v tapaaminen oli Tampereella. KY ry:n hallituksen edustaja Antti Korpelainen osallistui HEKOn hallituksen kokouksiin kuten myös SEFEn kylteriyhdyshenkilö Lauri Kaipainen. KY ry:n ja HEKOn hallituksien vuotuinen tapaaminen oli kesäkuussa. SEFEn kautta Akava-yhteisössä on ollut useita hekolaisia luottamushenkilöitä. Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon kuuluu 34 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. SEFE on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. HEKOn Akava-yhteydet hoituvat SEFEn kautta. Yhteistyökumppanit Strateginen tavoite on, että HEKO on kysytty yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneiksi valitaan asiantuntevia ja luotettavia tahoja. Kumppanuudet tuottavat jäsenille lisäarvoa. Vuonna 2013 yhteistyökumppaneita olivat: Helsingin seudun kauppakamari (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Salkunhoitajat: FIM ja Seligson & Co. Pro Impact & Työhyvinvoinnin tulosfoorumi (tiedotusyhteistyö ja tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) Helsingin Ekonomit ry HEKO 12 Vuosikertomus 2013

13 6. HALLINTO Yhdistyksen hallinto pohjaa HEKOn sääntöihin ja Yhdistyslakiin. HEKOn hallintomallissa on yhdistyksen kokous ylin päättävä elin sääntöjen määräämissä asioissa. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen, sääntöjen määräämänä uudet hallitusjäsenet aina erovuoroisten tilalle. Hallituksella on vastuu yhdistyksen hallinnon hoitamisesta, yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta sekä aktiivinen rooli yhdistyksen toiminnan kehittämisessä ja valvonnassa. Kevätkokous Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Insinöörit & Ekonomit toimitalon seminaariluokassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Veli-Matti Töyrylä ja sihteerinä Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta Hallituksen jäsenten määräksi vuodelle 2014 päätettiin yhdeksän jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Yhdistyksen sääntömuutosesitys oli toisessa käsittelyssään, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Keskeisin vaikutus sääntömuutoksella on kevätkokouksen jääminen pois. Kokous valitsi myös nimitystoimikunnan vuodeksi Kokouksessa oli läsnä 32 henkilöä. Syyskokous Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Ostrobotnialla Kokouksen puheenjohtajana toimi Mari Lahtinen ja sihteerinä SEFEn lakimies Timo Voutilainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi vahvistettiin 37. Kokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle kolme uutta hallituksen jäsentä: Antti Lahtinen, Maria Pekkala ja Tiina Salminen. Kokous nimitti myös vuoden 2014 nimitystoimikunnan. Kokoukseen osallistui 69 henkilöä. Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen, omaisuuden hoitaminen, sääntömääräisten kokousten päätösten toimeenpano, vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kerhotoiminnan tukeminen ja valvonta sekä toimihenkilöiden palkkaus. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa varsinaiseen kokoukseen, joista yhteen kokoukseen kutsuttiin myös hekolaiset SEFEn hallitusjäsenet keskustelemaan liiton ja yhdistyksen asioista. Toimisto Toimistohenkilöstönä jatkoivat tehtävissään järjestösihteeri Marju Lindberg, tiedotussihteeri Sari Saikkonen ja kerhosihteeri Minna Verkala. Toiminnanjohtaja Marjaana Töyli jäi vanhempainvapaalle , ja tehtävää hoitaa sijaisena Jukka Eklin. Helsingin Ekonomit ry HEKO 13 Vuosikertomus 2013

14 7. TALOUS- JA SIJOITUSTOIMINTA Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä vuodelta 2013 oli 749 t ( t, 2010: 788 t, 2011: 704 t, 2012: 711 t ). Kulujäämä alitti budjetoidun summan 13%:lla. Jäsenmaksutuotot 570 t ylittivät edellisvuosien (2011: 524 t, 2012: 529 t ) tasot, mutta jäivät budjetoidusta noin 1%. Jäsenmaksu vuonna 2013 oli 34 ( : 30, 2011: 33, 2012: 33 ). Jäsenmaksutuotoin katettiin 76 % toiminnan kuluista (2009: 69 %, 2010: 62 %, 2011: 74 %, 2012: 74%) VARSINAINEN TOIMINTA JA JÄSENMAKSUTUOTOT TILINPÄÄTÖKSEN TULOS , TA TA KULUJÄÄMÄ JÄSENMAKSUTUOTOT -800 Tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä oli 18 t. Taseen loppusumma on t (2009: 4700 t, 2010: 5062 t, 2011: 4429 t, 2012: t ). Toimintavuonna jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan käytettiin 185 t, eli n. 3% enemmän kuin edellisenä vuonna (2010: 128 t, 2011: 166 t, 2012: 179 t ). Toteuma oli 70 % budjetoidusta (2009: 62 %, 2010: 60 %, 2011: 65 %, 2012: 70%). Jäsenpalvelun ja hallinnon kulut olivat yht. 564 t, mikä oli 94% budjetoidusta. Suurimmat erät olivat henkilöstökulut 302 t ja tiedotus 107 t. Sijoitustoiminta oli tilinpäätöksessä 197 t ylijäämäinen. Salkusta nostettiin toimintakuluihin 200 t. Salkun tuotto oli 14,5% (2012: 14,5%, 2011: -16,2%). Tilinpäätöksen hetkellä salkun markkina-arvo oli t (2012: t, 2011: t ). Salkunhoitajina ovat toimineet FIM Varainhoito Oy ja Seligson & Co KULURAKENNE SIJOITUSSALKUN VUOTUINEN TUOTTO% TA ,6 20,3 14,5 14, ,2 Kerhotoiminta Muu jäsenpalvelutoiminta Hallinto -20 Helsingin Ekonomit ry HEKO 14 Vuosikertomus 2013

15 8. LIITTEET Kerhojen toimintakertomukset TOIMINTAKERTOMUS 2013 HEKO - JÄSENTAPAHTUMAT YHTEENVETO TS 2013 JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA JÄSENTAPAHTUMAT VUONNA 2013 TEEMA 2013 Verkostot voimavarana TS2013 Tapahtumien lukumäärä Paikat tapahtumiin lkm Tapahtumiin osallistumiset lkm Tapahtumiin osallistuneet lkm Jäseniä kerhon sähköpostilistalla lkm Sähköiset jäsentiedotteet lkm Tapahtumapalaute 0 4,1 4,1 4,2 (0-5) TS2013 Ammatillinen kehittäminen Henkilökohtainen kehittyminen Hyvinvointi Tasavuosijuhla Vuosikokous Yritysvierailu KERHON TALOUS TS 2013 JÄSENTAPAHTUMAT KERHON HALLINTO YHTEENSÄ Tapahtumakulut / osallistuja KULUT YHTEENSÄ / OSALLISTUJA TAPAHTUMAKÄVIJÄT Paikat tapahtumiin Tapahtumiin osallistumiset Tapahtumiin osallistuneet TAPAHTUMAJAKAUMA 100 % 90 % % 70 % 60 % 50 % 40 % % 20 % 10 % 0 % Ekonomiosaaminen Hyvinvointi Helsingin Ekonomit ry HEKO 15 Vuosikertomus 2013

16 Helsingin Ekonomit ry HEKO 16 Vuosikertomus 2013

17 Helsingin Ekonomit ry HEKO 17 Vuosikertomus 2013

18 Helsingin Ekonomit ry HEKO 18 Vuosikertomus 2013

19 Helsingin Ekonomit ry HEKO 19 Vuosikertomus 2013

20 Helsingin Ekonomit ry HEKO 20 Vuosikertomus 2013

21 Helsingin Ekonomit ry HEKO 21 Vuosikertomus 2013

22 Helsingin Ekonomit ry HEKO 22 Vuosikertomus 2013

23 Helsingin Ekonomit ry HEKO 23 Vuosikertomus 2013

24 Helsingin Ekonomit ry HEKO 24 Vuosikertomus 2013

25 Helsingin Ekonomit ry HEKO 25 Vuosikertomus 2013

26 Helsingin Ekonomit ry HEKO 26 Vuosikertomus 2013

27 Helsingin Ekonomit ry HEKO 27 Vuosikertomus 2013

28 Helsingin Ekonomit ry HEKO 28 Vuosikertomus 2013

29 Helsingin Ekonomit ry HEKO 29 Vuosikertomus 2013

30 Helsingin Ekonomit ry HEKO 30 Vuosikertomus 2013

31 Helsingin Ekonomit ry HEKO 31 Vuosikertomus 2013

32 Helsingin Ekonomit ry HEKO 32 Vuosikertomus 2013

33 Helsingin Ekonomit ry HEKO 33 Vuosikertomus 2013

34 Helsingin Ekonomit ry HEKO 34 Vuosikertomus 2013

35 Tapahtumaluettelo 2013 TAPAHTUMA AJANKOHTA JÄRJESTÄJÄ HINTA / OSALLIS TUJA Olympiastadion - suuria elämyksiä Päiväklubi 31 Konsuli-Klubin keskustelutilaisuus Konsuli-Klubi 13 Naisten jumppa - liiku ja elä! Kehonkohentajat Osaamisen johtamisen haasteet ja eri-ikäiset osaajat Ekonominaiset OSALLIS TUJIA Tutustuminen Helsingin Liikuntamyllyyn ja lähiöliikuntaan Päiväklubi 20 Nuorten Ekonomien viskitasting Nuoret Ekonomit Yritysvierailu Reima Oy:lle Ekonominaiset 12 Asahi - perehdy terveysliikuntaan! Päiväklubi Sosiaalinen media liiketoiminnan tukena Markkinointiekonomit Valio Oy Päiväklubi 57 Toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva: Mitä on hyvä tietää vuokranantajana? Järjestöekonomit Asiantuntijayrittäjän markkinointi sosiaalisessa mediassa Ekonomiyrittäjät Mobiilimarkkinointi-ilta Markkinointiekonomit 20 Tutustu uuteen Windows 8 käyttökokemukseen! IT-Ekonomit 55 Kehity maastohiihdossa - perinteisen hiihtotyylinperusteet Ekonominaiset Kehity maastohiihdossa - luistelutyylin perusteet Ekonominaiset Taidehistoria - avain taiteen ymmärtämiseen, luentosarjan 1. osa Konsuli-Klubi HEKO-info HEKO 64 Ajankohtaista tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta, professori Jarmo Leppiniemi Laskentaekonomit HEKOlaisten maastohiihtoilta Kalle Sportissa Ekonominaiset 10 Häiriötekijä - synkähköt iltamat Kulttuuritoimikunta Helsingin observatorio Päiväklubi Digiostajan 7 kuolemansyntiä IT-Ekonomit 7 Riskienhallinta osana liikkeenjohtoa - Case Paulig Liikkeenjohdon kerho 23 Born Globals - nopeimman kasvumahdollisuuden omaavat start-up yritykset maailmassa Kansainväliset ekonomit 23 Ekonomi ystäväksi - Nuorten Ekonomien ystävänpäivätilaisuus Nuoret Ekonomit HEKOn sijoittajaklubi HEKO 24 Kehity maastohiihdossa - perinteisen hiihtotyylin jatko Ekonominaiset Kehity maastohiihdossa - luistelutyylin jatko Ekonominaiset Helsingin Ekonomit ry HEKO 35 Vuosikertomus 2013

36 Kuvankäsittelykurssi Pixlr-ohjelmalla Päiväklubi Silmälasit osana tyyliä - Keops-optiikka Ekonominaiset 34 Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto Kaisa-talossa Julkishallinnon ekonomit 20 Kovanen Yhtiöt Oy - kuljetusbusiness talouden kääntyessä Finanssiekonomit 24 KY-Speksi Vanki-La Kulttuuritoimikunta Yrityskummiksi? Mentoriksi? Olisiko siinä ideaa oman kokemuksen hyödyntämiseksi? Päiväklubi 10 LinkedIn-työpaja ekonomeille IT-Ekonomit, Viestintäekonomit Kansainvälistyminen Venäjälle - ensimmäiset askeleet uusille markkinoille Kansainväliset ekonomit 21 Neuvottelutaidon-esitelmä: FM, logonomi Paula Hjelt- Putilin Järjestöekonomit Yritysvierailu Doctagoniin Ekonominaiset 17 Yrittäjäilta Ekonomiyrittäjät 29 Kansainvälistymisen rahoitus Kansainväliset ekonomit Esimiehen ajankohtaisaamu - solmuista sovintoon HEKO 27 Toimiva koti Päiväklubi 26 Apinajohtajan käsikirja Ekonominaiset 93 Ekonomit vaikuttajina työelämässä Julkishallinnon ekonomit 23 Taidehistoria - avain taiteen ymmärtämiseen, luentosarjan 2. luento Konsuli-Klubi Neljäs tie & Kansallisteatterin lavastajan ja puvustajan työ Kulttuuritoimikunta Finnvera - Rahoitusta ja elinkeinopolitiikkaa muuttuneilla markkinoilla Finanssiekonomit 20 Kuinka päästä parempiin tuloksiin myyntineuvotteluissa? Nuoret Ekonomit Tee tasting à la Demmers Teehaus Kansainväliset ekonomit Yrittäjän vakuutusturva ja pankkipalvelut - Vierailu LähiTapiola Ekonomiyrittäjät 11 Nuorten Ekonomien viski-ilta Nuoret Ekonomit 10 Kutsuvierastapahtuma Suomen Pankin taidekokoelmaan Organisaatiota myllätään - tehostuuko edunvalvonta? Vierailu Patentti- ja rekisterihallitukseen Kulttuuritoimikunta Vaikuttajaekonomit 11 Tuottava IT Business Partners, IT-Ekonomit 21 Vierailu Aalto-yliopiston yrityshautomoon Kansainväliset ekonomit 8 Aarikka Oy - Suomalaisen designin pioneeri Päiväklubi 28 Markkinoinnin murros - 10 ilmiötä ja tapahtumaa vuodelle Markkinointiekonomit 77 Länsimetro Julkishallinnon ekonomit 17 Suomi velkaantuu - Mihin tämä johtaa? Konsuli-Klubi 28 Nordean taidenäyttely- ja museokierros, ryhmä Kulttuuritoimikunta Nordean taidenäyttely- ja museokierros, ryhmä Kulttuuritoimikunta KTM, jalkapalloilija Christina Forsell: Huipulle - Henkinen valmentautuminen urheilussa ja työelämässä HEKOn sijoittajaklubi 2 - Mistä tuottoja muuttuvassa maailmassa? Kehonkohentajat HEKO 17 Helsingin Ekonomit ry HEKO 36 Vuosikertomus 2013

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.02.2014 Sivu 1 / 1 856/00.04.02/2014 12 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh. 09

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste 1) KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen jäsen Antti Ainasoja avasi kokouksen klo 18.04 2) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016 pöytäkirja 1/2016 VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2016 Aika: sunnuntai 15.5.2016 klo 10.00 11.05 Paikka: Original Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä: Ruoho, Olli valtuuskunnan puheenjohtaja Soini, Jani valtuuskunnan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2016 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi vuoden 2016 vuosikokoukseen ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA 89 Edustajisto. Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Y-tunnus 0116300-4 4.5.2011 1 (7) EDUSTAJISTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00 Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo Läsnä Aalto Tero Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Björkenheim

Lisätiedot

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club kilpailu MK-V - Pääkilpailu 1 Ville Lång M 213300 ÖIF 2 Eetu Heino M 179700 ESB 3 Kalle Koljonen M 140900 ESB 4 Anton Kaisti M 91600 HBC 5 Iikka Heino M 85800 ESB 6 Henri Aarnio M 78700 ÖIF 7 Petri Hautala

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06

PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 3.3.2016. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 1 (5) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Kyrö avasi kokouksen klo 19.06 Kokouksen aluksi lahjoitettiin kolmelle eniten pienpetoja pyytäneelle jäsenelle loukku. Loukun saivat Vesa-Matti

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014

Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Suomen Laikajärjestö VUOSIKOKOUS 2014 Finska Laikaklubben ry PÖYTÄKIRJA AIKA 1.3.2014 klo 15.00-16.57 PAIKKA Sievi, Urjanlinna 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja Harri Mäkinen avasi vuosikokouksen Tervehdykset

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot