Procket - testauksella varmuutta tuotantoprosessiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Procket - testauksella varmuutta tuotantoprosessiin"

Transkriptio

1 Procket - testauksella varmuutta tuotantoprosessiin

2 Testauksella tuotannon parempaan laatuun ja tuottavuuteen Elektroniikkatuotteet ovat koko ajan monimutkaisempia ja niiden elinkaari on lyhentynyt. Lisäksi tuotteiden alentuneet markkinahinnat tekevät NPIprosessista (New Product Introduction) entistä haastavamman niin ajan kuin rahankin kannalta. Tuotannon ylösajon kustannuksia ja siihen käytettyä aikaa voidaan kuitenkin vähentää, kun testaus nivotaan osaksi tuotelinjan road mapia ja standardoituun testausalustaan perustuvaa kehitysstrategiaa. Nykyään elektroniikkatuotannon testaamiseen panostetaan alan yrityksissä. Käänteentekevä murros liiketoiminnassa tapahtui, kun laitteiden tuotanto siirtyi yhä enenevässä määrin Aasiaan ja muihin edullisemman kustannustason maihin tuotekehityksen jäädessä emomaahan. Testaus toimii mittarina, jolla varmistetaan täyttääkö tuote sille asetetut vaatimukset ja toimiiko tuotantoprosessi odotetulla tavalla. Testausjärjestelmien laatu ja tuotantoprosessien seurattavuus korostuvat entisestään jos tuotanto on hajautettu eri tehtaille. Yhdenmukaisilla testausjärjestelmillä voidaan varmistaa, että eri tehtailla valmistettavat tuotteet ovat keskenään tasalaatuisia. Testaaminen tulee ottaa huomioon jo tuotekehitysvaiheessa: tuotteen kehittäminen hyvin valmistettavaksi ja testattavaksi on yhtä tärkeää kuin sen kehittäminen toimivaksi. Automatisoitu testaus jo tuotekehitysaikana tuo yritykselle etuja: hyvällä suunnittelulla ja testauksen automatisoinnilla tuotekehitys on tehokkaampaa, jolloin tuote saadaan nopeammin ja valmiimpana tuotantoon tuottamaan yritykselle rahaa. Lisäksi tuotannon käynnistysvaihe nopeutuu ja tuotannon saanto saadaan nopeasti korkeaksi.

3 Procket-järjestelmä taipuu moneen Sulautettujen järjestelmien tuotekehitystalo Espotel on kehittänyt testausta varten modulaarisen Procket-järjestelmän, joka koostuu testauslaitteen perusrungosta sekä siihen liitettävistä tuotekohtaisista testiadaptereista ja sovelluksista. Testausjärjestelmä räätälöidään jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti. Perusratkaisu valitaan asiakkaan tuotevolyymien ja tuotenimikkeiden määrän mukaan. Mittalaitteet valitaan siten, että niillä voidaan testata kaikki testausjärjestelmän piiriin tulevat tuotteet. Kullekin tuotteelle suunnitellaan ja valmistetaan testiadapterit ja testisovellus, joita yhteen järjestelmään voi sisältyä useita kymmeniä, jopa satoja. Testisovellus perustuu Procketplatformin valmiisiin elektroniikka-, mekaniikka- ja ohjelmistoratkaisuihin, jotka nopeuttavat kehitystyötä ja parantavat järjestelmän laatua. Tuotteiden elinkaaret teollisuudessa ovat erittäin pitkiä, vuotta, joten testausjärjestelmän luotettavuus ja ylläpidon helppous ovat keskeisessä roolissa tuotteen elinkaaren aikana, kertoo Espotelin yksikön johtaja Juha Ojaniemi.

4 Laatu muodostuu prosessista Testeriprojektissa on oleellista, että Espotelin suunnittelijat tekevät testauslaitteen yhteistyössä asiakkaan tuotekehityksen kanssa. Espotelin suunnittelijoiden tuotekehitystausta yhdistettynä testausosaamiseen takaa, että lopputulos on paras mahdollinen. Espotel tarjoaa asiakkaille myös testattavuuden suunnittelupalvelua, jolla varmistetaan tuotteen hyvä testattavuus tuotekehityksen ja tuotannon aikana. Ensimmäinen vaihe prosessissa on usein erillisenä projektina toteutettava testauksen määrittely ( testispeksaus ), joka toteutetaan yhteistyössä asiakkaan tuotekehityksen kanssa. Määrittelyvaiheen kesto on 2-4 viikkoa tuotteen kompleksisuudesta riippuen, jonka jälkeen edetään varsinaiseen testauslaitteen suunnitteluun ja toteutukseen. Testerin kehitysprojekti sisältää aikataulutuksen, vaatimusten läpikäynnin, testiaseman, elektroniikan, mekaniikan ja testiohjelmiston suunnittelun sekä testien verifioinnin ja testauslaitteen laadun varmistamisen Gage R&R -menetelmällä. Usein myös testauslaitteen käyttöönotto ja operaattoreiden koulutus tehtaalla kuuluu projektiin. Asiakas voi halutessaan osallistua projektin kaikkiin vaiheisiin, vaikka usein koko projekti tehdäänkin avaimet käteen -periaatteella. Yksi merkittävä etappi projektin etenemisessä on, kun valmiita tuotteita saadaan testattaviksi ja päästään simuloimaan massatuotantoa ajamalla testejä. Tässä vaiheessa asiakkaan tuotekehityksen kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä, jolla varmistetaan tuotteen ja testausjärjestelmän toimivuus sekä määritellään testeille tunnusluvut. Projektin lopussa, ennen testausjärjestelmän luovutusta tuotantoon, sille tehdään kattava lopputarkastus (FAT, Factory Acceptance Test). Lopputarkastuksella varmistetaan laitteiston toiminta ja turvallisuus sekä dokumentaation ja muun toimitussisällön oikeellisuus. Automatisoitu järjestelmä eliminoi virheet Yleisesti arvioidaan, että tuotteissa olevista virheistä 80 prosenttia tehdään tuotekehityksessä ja 20 prosenttia tuotannossa. Siksi onkin erittäin tärkeää paneutua testattavuuden suunnitteluun, testaukseen ja sen automatisointiin jo tuotekehityksen aikana.

5 Procket-järjestelmän tekee ainutlaatuiseksi se, että samaa järjestelmää voidaan käyttää tuotekehityksen aikana testauksen automatisointiin ja laadun varmistamiseen. Automatisoidut testit sekä tuotekehityksessä että tuotannossa vähentävät inhimillisten virheiden mahdollisuutta ja lisäävät tuottavuutta, summaa Ojaniemi hyötyjä.

6 Case Aidon Testausjärjestelmän luotettavuus takaa laadun Älykkääseen mittaukseen ja älykkään sähköverkon sovelluksiin erikoistunut teknologiayhtiö Aidon on omalla alallaan Suomen markkinajohtaja. Yritys tarjoaa avoimeen arkkitehtuuriin perustuvia uuden sukupolven energiapalvelulaitteita sekä tiedonsiirto- ja järjestelmäratkaisuja. Espotelin kanssa yritys on tehnyt pitkään yhteistyötä muun muassa tuotantotestereiden ja mittareiden etäluennan tuotekehitystyössä. Aidon toimittaa asiakkailleen noin sähkömittaria vuodessa, joten testausjärjestelmän luotettavuus, komponenttien ja lopputuotteen laatu sekä kestävyys ovat keskeisellä sijalla. Espotel on toimittanut Aidonille useita testereitä ja yhteisiä projekteja on menossa tälläkin hetkellä. Uuden tuotekehitysprojektin alkaessa yhdistämme Espotelin tietotaidon tuotannollistamisessa ja testaukseen liittyvissä asioissa sekä itse testauksen haluamme siis aika valmiin paketin avaimet käteen periaatteella, kertoo Petri Ounila, Aidonin Head of Production. Kun samat ihmiset ovat tehneet pitkään työtä yhdessä, on yhteistyö integroitunut saumattomaksi. Merkittävä osa Aidonin tuotekehityksestä tehdäänkin Espotelin kanssa. Näytöt puhuvat puolestaan: vaikka ongelmiakin on vaativissa projekteissa ollut, aina on päästy maaliin ja tulokset ovat Ounilan mielestä toimivia.

7 Suomessa ei ole kovin monta testauksen taloa, jossa sulautettu softa ja tuotannollinen osaaminen löytyy saman katon alta. Kotimaan mittakaavassa Espotel on ainoa uskottava toimija, joka on riittävän iso ja jolla on kokemusta ja taitoa tehdä hommia, sanoo Ounila. Aidonin markkinat ovat tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yrityksen lähitulevaisuuden tavoite on nousta Pohjoismaiden markkinajohtajaksi. Pidemmällä aikavälillä Aidonin tähtäimessä on muun Euroopan suuret markkinat.

8 Case Incap Sopimusvalmistaja tuo yhteistyöhön tuotannollista näkemystä Incapin palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Yritys toimii Espotelin valmistuspartnerina, jolla on useita Espotelin testauslaitteita tehtaallaan Viron Kuresaaressa. Laadukkaan testauksen merkitys tuotannon sujuvuudelle on huomattava. Testauksella mitataan sovittuja suureita tuotteesta, joten testereiden laatu, luotettavuus ja toiminnallisuus ovat lopputuotteen laadunvarmistuksen kannalta tärkeitä. Testauksesta saadaan mittausdataa, jonka avulla voidaan kehittää tuotetta, tuottavuutta ja laatua. Koska testaus on automaattista eli samankaltaista ja toistuvaa, vältetään inhimilliset erehdykset, kertoo Incapin toimitusjohtaja Sami Mykkänen testauksen merkityksestä.

9 Tuotantoonsiirrossa ja tuotannon käynnistämisessä on olemassa tietyt prosessistepit, joilla verifioidaan, että testaus toimii moitteetta ja että tuotanto voidaan aloittaa. Lopuasiakkaan, tuotteen suunnittelijan ja valmistajan kesken vallitsee ns. kolmikanta-ajattelu, jossa projektinhallinnassa onnistuminen on oleellista. Loppuasiakas tilaa tuotteen, jonka Espotel suunnittelee ja testaa valmiiksi ja Incap valmistaa. Incap on mukana projektissa sen alkuvaiheesta lähtien ja tuo mukaan näkemystä tuotantoprosessista, jolla voidaan nopeuttaa tuotteen NPI-vaihdetta ja massatuotannon käynnistämistä eli lyhentää kokonaisaikaa, jolla lopputuote saadaan markkinoille. Mykkänen tietää tapauksia, joissa tuote on kyllä toiminut insinöörin pöydällä, mutta tuotantoon siirto ei ole onnistunut. Hän onkin tyytyväinen Espotelin kanssa tehtävään yhteistyöhön, jossa vastaavia tapauksia ei ole sattunut. Tulevaisuudessa yritykset pyrkivät tekemään mahdollisesti laajempaakin yhteistyötä komponenttien elinkaaripalvelussa. Espotel on nopea, toimintavarmuus on hyvä ja aikatauluista pidetään kiinni. Myös tuki sujuu ihan missä vaiheessa projektia vain. Yhteisen asian eteen tehdään hommia ja asiat luistavat, kiittelee Mykkänen.

10 Procket-järjestelmä Procket testausjärjestelmä on suunniteltu vastaamaan automatisoidulle testaukselle asetettuihin vaatimuksiin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Procket-testausjärjestelmä on suunnattu teollisuuden vaihteleviin tarpeisiin. Tuotteiden valmistus- ja nimikemäärät sekä kompleksisuus vaihtelevat toimialoittain ja yritysten välillä, minkä vuoksi tarvitaan joustava ratkaisu, joka kykenee mukautumaan erilaisiin tarpeisiin kustannustehokkaasti. Procket-järjestelmällä voidaan testata tuotteet sen elinkaaren kaikissa vaiheissa, korttitasolla tai valmiina tuotteena, tuotekehityksessä ja tuotannossa. Procket-järjestelmän edut Räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan Nopeuttaa testausjärjestelmän suunnittelua ja valmistusta Kustannustehokas ratkaisu eri asiakastarpeisiin Testatut ja laadukkaat komponentit Modulaarinen ja joustava ratkaisu Helppo ylläpito ja hyvä käytettävyys Erittäin vähäinen lattiatilan tarve Toistettavat laadukkaat suunnittelu- ja valmistusprosessit Helppo siirrettävyys valmistajalta toiselle Skaalautuu muuttuviin testaustarpeisiin Laadukas dokumentointi Valmiit koulutusmateriaalit ja paketit Johtava sulautettujen järjestelmien tuotekehitystalo Espotel Oy on Suomen johtava sulautettujen järjestelmien tuotekehitystalo, joka kehittää omia teknologiaratkaisuja, joita voidaan soveltaa asiakaskohtaisissa ratkaisuissa. Näin tuotekehityksessä säästetään aikaa ja rahaa, mutta ennen kaikkea pienennetään projektiin liittyviä riskejä valmiiksi koeteltujen teknisten ratkaisujen avulla. Espotel on myös Suomen suurin tuotannon testausjärjestelmiä tekevä yritys. Procket-testausjärjestelmä on asiakkaan tarpeiden mukaan taipuva ratkaisu tuotekehityksen ja tuotannon parempaan laatuun ja tuottavuuteen. Vuonna 1986 perustetun yhtiön toimipisteet sijaitsivat Espoossa, Kuopiossa, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella, Vaasassa ja Wroclavissa, Puolassa. Henkilökuntaa on yhteensä noin 250.

11

12

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

kilpailukykyä strategisena kumppanina

kilpailukykyä strategisena kumppanina kilpailukykyä strategisena kumppanina Vuosikertomus 2012 incap Vuosikertomus 2012 sisällys konserni Liiketoiminta vastuullisuus hallinnointi Incap lyhyesti... 2 Vuosi 2012 lyhyesti... 3 toimitusjohtajan

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on

TeollisuusPartneri. Kilpailukykyä uusista ideoista. Partnerit vahvistavat toisiaan. Kovaa ja turvallisesti merillä. Materiaalitehokkuus on TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2012 s www.siemens.fi/teollisuus Kilpailukykyä uusista ideoista Partnerit vahvistavat toisiaan Kovaa ja turvallisesti merillä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj 2000 V U O S I K E R T O M U S Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2001 klo 16.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2000 klo 14.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013

884,0 63,3 0,70. Liikevaihto EBITDA. Osinko/osake* ) miljoonaa euroa. miljoonaa euroa. euroa VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomus 2013 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 LIIKETOIMINTA 3 PKC lyhyesti 4 PKC sijoituskohteena 6 Strategiset linjaukset 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 PKC 45 vuotta 13 Liiketoiminta-alueet 23 Yritysvastuu

Lisätiedot

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA SICK ASIAKASLEHTI 1_2014 EPÄVARMOINA AIKOINA MIKÄÄN EI VOITA LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA IDpro KATTAA SICKIN ASIANTUNTEMUKSEN KOLMEN TUNNISTUSTEKNIIKAN OSALTA: - RFID-, laser- ja kamerapohjaiset koodinlukijat

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS. Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUS Mikko Hammar ICT-PALVELUHANKINTOJEN ARVIOINTI Tapaus: Tiehallinto Tuotantotalouden oppiaineen pro gradu tutkielma VAASA 2010 2 ALKUSANAT Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija

Pauliina Ikävalko. Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija Pauliina Ikävalko Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä, sen suunnittelu ja suunnittelija 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 3 Ohjelmistotuotteen käyttöliittymä... 5 HYVÄ KÄYTTÖLIITTYMÄ...

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 011

V U O S I K E R T O M U S 2 011 VUOSIKERTOMUS 2011 KATSE TULEVAISUUTEEN Mitä asiakkaat haluavat vuonna 2015? Millaisia taajuusmuuttajia valmistetaan vuonna 2018? Mikä yhtiö on maailman johtava taajuusmuuttaja- ja invertterivalmistaja

Lisätiedot

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä.

Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Tieto on kaikki kaikessa ALMAn avulla et kadota sitä. Haluatko tietää että, vai tietää miten? Tiedon määrä kasvaa - osaatko hyödyntää sitä riittävän tehokkaasti? Yrityksen elinkaaren aikana syntyy valtava

Lisätiedot

Onni on toimiva palveluvarasto 2/2012. Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa

Onni on toimiva palveluvarasto 2/2012. Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 2/2012 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 6 Diabetes vaatii seurantaa myös varastossa 14

Lisätiedot