Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp. Artesaani

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp. Artesaani"

Transkriptio

1 Matti Meikäläinen Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp Artesaani Hyväksytty johtokunnassa

2 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 2015 Sisällysluettelo Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Johdanto KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Oppimisympäristö ja opetusvälineet Opetusmenetelmät Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Erityisopetuksen tutkintokohtainen toteuttaminen Koulutuksen toteutus KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöinen valmistaminen Kulttuurilähtöinen valmistaminen Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Tuotteen suunnittelu Tuotteen valmistaminen Valinnaiset tutkinnon osat Asiakaspalvelu ja myyntityö Kulttuurin soveltaminen käsityöhön Taidekäsityön tekeminen Tilaustyön valmistaminen Tuotteen valmistaminen käsityönä Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat YHTEISET TUTKINNON OSAT VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Sivu 1

3 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITE 1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Johdanto Bovallius - ammattiopistossa voidaan suorittaa käsi- ja taideteollisuuden perustutkinnon, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan opinnot lasi- ja keramiikka- sekä tekstiilialalla. Opetussuunnitelma on rakennettu niin, että tätä koulukohtaista opetussuunnitelmaa käytetään valtakunnallisen opetussuunnitelman rinnalla. Opetussuunnitelma sisältää ammatillisten tutkinnon osien valtakunnalliset sekä koulukohtaiset mukautetut arviointikriteerit. Opetussuunnitelma on kokonaisuus, jossa on yhteinen - sekä tutkintokohtainen osa. Koulukohtainen opetussuunnitelma on tehty jokapäiväiseksi työkaluksi, jonka tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua, tasaisuutta ja helpottaa opetuksen vuosittaista suunnittelua. Opetussuunnitelma on opiskelijan työkalu, jonka kautta hän voi tehdä omia valintoja ja sen avulla hän saa tietoa opintojen etenemisestä. Opiskelija pystyy myös asettamaan omia tavoitteita ja arvioimaan tavoitteiden saavuttamista. Opetussuunnitelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman selkeäksi ja helppolukuiseksi. Tämän opetussuunnitelman avulla pyritään huomioimaan mahdollisimman kattavasti opiskelijoiden yksilöllisen tuen tarpeet. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella artesaanilla on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin. Lisäksi hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisessa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osa-alueella. Näin tutkinnon suorittanut opiskelija voi sijoittua työelämään, suoriutua ammattialansa tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto sisältää työ-, elinkeino- ja kulttuurielämästä lähtöisin olevia ammattialoja, jotka eroavat toisistaan materiaalin ja/tai erityisosaamisen perusteella. Bovallius-ammattiopistossa tuetaan opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä annetaan opiskelijoille harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tuetaan elinikäistä oppimista. Tavoitteena on, että osaamisalan suorittanut opiskelija osaa toimia palvelun tai tuotteen valmistuksen toimialalla tai alan avustavissa työtehtävissä tai opiskelija osaa alan suppean työtehtävän hyvin. Sivu 2

4 1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO JA SEN MUO- DOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, osp. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalalla on kaksi ammattialaa; tekstiili sekä lasi- ja keramiikka. Tekstiilialalla ammattiaineita ovat kudonta, ompelu, kankaanpainanta, huovutus, neuletyöt, virkkaus, kirjonnat, solmeilut ja helmityöt. Lasi- ja keramiikka-alalla ammattiaineita ovat keramiikka, lasi-, luu-, mosaiikki-, emali- ja paperityöt sekä kivenhionta. Lisäksi valinnaisissa tutkinnon osissa voi opiskella ajankohtaisia erikois- ja sekatekniikoita. Opiskelijan valinnaisiin tutkinnon osiin voi kuulua toisen ammattialan tutkinnon osia. Monipuolinen tarjonta mahdollistaa opiskelijan edellytyksistä ja mahdollisuuksista räätälöidyt opinpolut ja työllistymismahdollisuuksien huomioimisen opintoja suunniteltaessa. Työllistymisen mahdollistamiseksi opiskelijan on suoritettava tuotteen suunnittelun ja valmistuksen kaikille pakolliset tutkinnon osat samalta työelämän ammattialalta. Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, ja 4 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. Sivu 3

5 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN perustutkinto 180 osp Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Tutkinnon osa 2 Ammatilliset tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 Tekniikat: - lasi- ja keramiikka: keramiikka, mosaiikki- ja lasityöt - tekstiili: kankaanpainanta, kudonta ja ompelu osp Kulttuurilähtöinen valmistaminen Tekniikat: - lasi- ja keramiikka: keramiikka, mosaiikki-, lasi-, luu-, emali-, paperityöt, kivenhionta, erikoisja sekatekniikat - tekstiili: kankaanpainanta, kudonta, ompelu, huovutus, neuletyöt, virkkaus, kirjonta, solmeilut, helmityöt, erikois- ja sekatekniikat Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan, artesaani, pakolliset tutkinnon osat 60 Tekniikat: - lasi- ja keramiikka: keramiikka, mosaiikki- ja lasityöt - tekstiili: kankaanpainanta, kudonta ja ompelu Tuotteen suunnittelu Tuotteen valmistaminen Valinnaiset tutkinnon osat 45 Opiskelijan on valittava valinnaisista tutkinnon osista yhteensä 45 osaamispistettä kohdista Tekniikat: - lasi- ja keramiikka: keramiikka, mosaiikki-, lasi-, luu-, emali-, paperityöt, kivenhionta, erikoisja sekatekniikat - tekstiili: kankaanpainanta, kudonta, ompelu, huovutus, neuletyöt, virkkaus, kirjonta, solmeilut, helmityöt, erikois- ja sekatekniikat Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen, työssäoppien Kulttuurin soveltaminen käsityöhön Taidekäsityön tekeminen Tilaustyön valmistaminen Tuotteen valmistaminen käsityönä Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, työssäoppien Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 35 osp Pakolliset Valinnaiset 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp 3 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp 3 osp Sivu 4

6 Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 5 osp 3 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Taide ja kulttuuri Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 16 osp Kohtien valinnaisista osa-alueista voidaan laatia pienempiä kuin 3 osp:n laajuisia osa-alueita, esim. 1 2 osp:n laajuisia osa-alueita. Nämä valinnaiset osa-alueet laaditaan tutkinnon perusteissa olevien 3 osp:n osa-alueiden osaamistavoitteiden, arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien pohjalta. Lisäksi kohtien osa-alueista voidaan laatia uusia tutkinnon perusteissa olevia 3 osp:ttä laajempia 4 osp:n laajuisia valinnaisia osa-alueita. Näihin osa-alueisiin laaditaan osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Opetushallituksen määräyksen liitteen mukaisesti. 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, nimetään vuosittain 10 osp 4.1 Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva yksilöllinen tutkinnon osa 1.1 Oppimisympäristö ja opetusvälineet Oppimisympäristönä toimivat pääasiassa Bovallius-ammattiopiston tuotteen suunnittelun ja valmistuksen opetustilat Jyväskylässä. Opetusvälineinä käytetään alan ammattilaisten käyttämiä koneita ja laitteita, suunnittelun ja piirtämisen välineitä sekä tietokoneita ja muita tieto- ja viestintätekniikan välineitä. Tekstiilin opetusvälineitä ovat esimerkiksi kankaankuvioinnin työvälineet, kankaanpainopöytä, kangas- ja luomapuut, silitysvälineet, leikkuupyötä, ompelukoneet ja saumurit, huovutusvälineet, mittausvälineet ja tekstiilialan pientyövälineet. Lasi- ja keramiikka alan työvälineitä ovat esimerkiksi keramiikan -, mosaiikin - ja lasityötekniikoiden työvälineet, lasinsulatusuuni, keramiikkauuni, tinauskolvit, lasihiomakoneet, kivenhiontakone sekä saven muokkauskone. Työssäoppiminen tapahtuu aidoissa työympäristöissä, usein opiskelijan kotipaikkakunnalla. Työssäoppimispaikan valintaa vaikuttavat opiskelijan kiinnostuksen kohteet ja hänen yksilölliset vahvuutensa ja tuen tarve. Ensimmäinen työssäoppiminen voi olla oppilaitoksen sisäisenä työssäoppimisena työelämän pelisääntöjä, sopimusmenettelyä, oppimispäiväkirjan täyttämistä, arviointia ja oman ammattialan työskentelyä opiskellen. Sivu 5

7 Opiskelun aikana tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja liikkeisiin. Tutustumiskäyntien tarkoitus on nähdä mahdollisimman laajasti käsi- ja taideteollisuusalan erilaisia työympäristöjä ja tutustua erilaisiin alan työtehtäviin. Myös museo - ja näyttely käynnit ovat oleellinen osa oppimista. Jyväskylässä on Suomen Käsityön museo ja Suomen kansallispukukeskus joissa on vaihtuvia ja pysyviä näyttelyjä. Museoiden palvelujen käyttö monipuolistaa oleellisesti oppimisympäristöä. Pakolliset tutkinnon osat tekstiilin ja lasi- ja keramiikan opiskelijat suorittavat omissa ryhmissään. Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia voidaan suorittaa ristiin sekä myös yhteistyössä kuvallisen ilmaisun ryhmän kanssa. 1.2 Opetusmenetelmät Bovallius-ammattiopiston käsi- ja taideteollisuusalan opinnoissa käytetään ammatillisissa opinnoissa työn kautta oppimista. Tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin tekeminen kokonaisuutena ja oman kädenjäljen seuraaminen vahvistavat itsetuntoa, opettavat valintojen tekemistä, loogista ajattelua ja kokonaisuuksia hallintaa. Toiminannan ohjauksen menetelmät ovat apuna valmistusprosessia opiskeltaessa ja työvaiheesta toiseen siirtymisessä. Bovallius-ammattiopiston opiskelijoiden oppiminen tapahtuu ryhmässä, jossa samanaikaisesti työskentelevät eri aikoina opintonsa aloittaneet opiskelijat. Tämä mahdollistaa malli- ja vertaisoppimisen hyödyntämisen. Tällä tavalla pystytään painottaa erityisesti oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Opiskelijat oppivat vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Opiskelussa käytetään myös yhteistoiminnallista oppimista. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan opiskelumahdollisuudet ovat laajat. Opetussuunnitelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden valita tuotteen valmistustavan. Opiskelijan valinnan suuntaamiseen voidaan käyttää montesorilaista lähestymistapaa; korostetaan itsenäisyyttä, autetaan oppijaa tekemään itse ja suuntaamaan motivaatiota, valitsemaan valituista kohteista opiskelijaa kiinnostava sisältö eli vapautta rajoissa. 1.3 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuu Bovallius-ammattiopiston yhteisten ohjeistusten mukaisesti. Ryhmänvastuuopettaja tekee osaamisen tunnistamisen ja/tai tunnustamisen yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Selvitys tehdään aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista. Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen toteutetaan usein ns. opiskelijan lähtötason kartoituksena. Tässä kartoituksessa selvitetään matemaattista, kielellistä osaamista sekä visuaalista hahmotuskykyä. Lähtötason kartoittamisen pääasiallinen tarkoitus on selvittää opiskelijan valmiudet selviytyä suoritettavasta tutkinnosta. Jos opiskelija on ollut tutustumis- tai koulutuskokeilujaksolla, on hänen osaamistaan jo mitattu. Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista opettaja selvittää opiskelijoille tutkinnon osan tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset tarkasti, jotta opiskelija saisi käsityksen siitä, onko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota hänellä jo on. Tämän perusteella opiskelija voi hakea osaamisen tunnustamista, jolloin hänellä on oltava riittävästi todisteita (dokumentteja) osaamisestaan. Opiskelijan aikaisemmin muualla suoritettuja opintoja tai työssä hankittua osaamista, jotka vastaavat käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita, tunnustetaan perustutkintoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi kattaa koko tutkinnon osan tai vain osia tutkinnon osasta. Näitä muualla suoritettuja opintoja tai muutoin Sivu 6

8 hankittua osaamista voivat olla esimerkiksi ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, muut erilliset peruskoulun jälkeiset koulutukset ja kurssit, ulkomailla suoritetut opinnot, opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalais- ja työväenopistossa sekä työssä ja ohjatussa harrastustoiminnassa hankittu osaaminen. Jos muualla suoritetuista opinnoista tai muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, järjestää ryhmän vastuuopettaja tai yhteisten aineiden opettaja arvioinnin ja arvioi osaaminen suoritettavan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien pohjalta. Tarvittaessa ryhmän vastuuopettaja järjestää tutkinnon osasta ammattiosaamisen näytön, jonka avulla opiskelija voi todentaa osaamisensa. 1.4 Oppimisen ja osaamisen arviointi Oppimisen arvioinnin tehtävänä on motivoida, ohjata ja kannustaa opiskelijaa opintojen aikana. Oppimisen arviointi on oleellinen osa opiskelijan oppimisprosessia ja se jatkuu koko opiskelun ajan. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään niihin opiskelutavoitteisiin, jotka opiskelijalla on. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esiin opiskelijan vahvuudet. Osaamistavoitteet on määritelty perustutkinnon perusteissa ja henkilökohtaisten tavoitteiden osalta opiskelijan HOJKSissa. Oppimisen arviointi on pääosin suullista, keskustelujen kautta tapahtuvaa tai kirjallista, siinä ei välttämättä käytetä numeroarviointia eikä se vaikuta varsinaiseen arvosanaan. Mikäli opiskelija ei kykene saavuttamaan tutkinnon perusteissa asetettuja (T1) tavoitteita, voidaan hänen opintojaan helpottaa mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia siinä määrin kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä. Mukauttamiseen liittyy aina tukitoimenpiteitä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista saavuttaa tutkinnon tavoitteet. Käsi- ja taideteollisuusalalla näitä oppimisen tukitoimenpiteitä ovat esimerkiksi: opiskelijan oman oppimistyylin hyödyntäminen (visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen) oppimisympäristöjen muokkaaminen opiskelijan oppimista tukeviksi opintojen valitseminen opiskelijan vahvuuksien mukaan rutiinien harjoittelu, työn kautta oppiminen ajan antaminen opetusjärjestelyt (pienryhmä, samanaikaisopetus, tukiopetus, erityisopetus) ohjaajien ja muiden tukihenkilöiden hyödyntäminen työssä ja työpaikoilla oppiminen monipuolisten arviointimenetelmien käyttö arviointikeskustelut, oppimiskansioiden käyttö ja itsearviointi Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyyn osaamiseen. Jos tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita on mukautettu, opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Opiskelijan osaamista arvioidaan sen jälkeen, kun hänellä on ensin ollut mahdollisuus opetella tutkinnon perusteiden mukaiset asiat ja saavuttaa vaadittava ammattitaito. Erityisopetuksessa otetaan huomioon opiskelijan erityisyys osaamisen ilmaisemisessa ja tuetaan osaamisen näyttämistä tarvittaessa samalla tavalla kuin opiskelun aikana. Sivu 7

9 Osaamisen arvioinnin perusteella annetaan tutkinnon osien, ammattiosaamisen näyttöjen, ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opintosuoritusten arvosanat. K3 Kiitettävä. H2 Hyvä. T1 Tyydyttävä. K3 M) Kiitettävä, mukautettu. H2 M) Hyvä, mukautettu. T1 M) Tyydyttävä, mukautettu. 1.5 Erityisopetuksen tutkintokohtainen toteuttaminen Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala noudattaa Bovallius-ammattiopiston yhteisesti sovittuja ohjeistuksia. Opiskelijat huomioidaan yksilöinä. Heidän yksilölliset vahvuutensa tuen tarpeensa ovat perustana opetusta suunniteltaessa. Opetus perustuu monikanavaisten opetusmateriaalien ja menetelmien hyödyntämiseen. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus edetä opinnoissaan hänen yksilöllisen ammatillisen kehittymisen edellyttämässä tahdissa. Käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelmaan on sisäänkirjoitettu opiskelijalähtöinen valinnaisuus. Opiskelijan opiskelu koostuu ja suuntautuu hänen motivaationsa pohjalta, opiskelijan vahvuuksia hyödyntäen. Opiskelijoille järjestetään säännöllisesti mahdollisuus keskustella ryhmänvastuuopettajan kanssa opintojen etenemisestä. Opiskelija saa ryhmänvastuuopettajalta kannustavaa ja kehittävää, opintoja edistävää palautetta. Yksilöllisesti opinnoille asetettuja tavoitteita tarkistetaan tarvittaessa. Opiskelijat kokoavat opiskelun etenemisen saavutusten salkkuihin. Opettajan työparina työskentelee ohjaaja. Ohjaajan tehtävänä on toimia opettajan rinnalla ja tukea sekä ohjata opiskelijoita ammatillisessa kehittymisessä. Opiskelijoita tuetaan ja ohjataan myös arkielämän hallintaan liittyvissä asioissa. Erityisopetus perustuu siihen, että opiskelijoiden kaikki oppimisen esteet pyritään poistamaan. Siksi opiskelijoita tuetaan myös muilla elämän osa-alueilla. 1.6 Koulutuksen toteutus Opiskelija suorittaa opintoja tutkinnon osa kerrallaan ja etenee tutkinnon osan kurssista toiseen saavutettuaan riittävän osaamisen. Toteutus ilmenee tutkintokohtaisesta toteuttamissuunnitelmasta. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja toteutetaan ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan kaikki ammatilliset tutkinnon osat. Tarvittaessa näyttöä voidaan täydentää oppilaitoksessa tai muussa paikassa. Ammattiosaamisen näyttö voi olla yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan tai osasta tutkinnon osaa. Mukautetuin tavoittein opiskelevan opiskelijan ammattiosaamisen näytöt arvioidaan mukautetuin kriteerein ja arvosanan lisäksi annetaan sanallinen arviointi näyttötodistukseen opiskelijan osaamisesta. Saadakseen tutkintotodistuksen, opiskelijan on suoritettava kaikki näytöt vähintään T1 - tasolla. Ammattiosaamisennäyttöjen toimielin hyväksyy tutkintokohtaiset suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. Sivu 8

10 Työssäoppimisjaksot sijoitetaan Bovallius-ammattiopisto Jyväskylän vuosittaisen ohjeistuksen ja työssäoppimispaikkojen saatavuuden mukaan. Ensimmäisenä vuonna työssäoppiminen voidaan toteuttaa oppilaitoksen sisäisenä työssäoppimisena. Tämän jakson aikana opitaan ammattitaidon lisäksi työelämän pelisääntöjä, sopimusten sisältö, työssäoppimispäiväkirjojen laatiminen ja arvioiminen. Käsi- ja taideteollisuusalan työpaikkoja on vähän, työ kausiluonteista ja työpaikoilla on usein vain muutama työntekijä. Joustavien työssäoppimisjärjestelyjen avulla opiskelijoille on mahdollista turvata opintoja edistävä työssäoppiminen. Erityisopiskelijan työssäoppimisjaksolle siirtyminen vaatii paljon valmistelua, suunnittelua ja järjestelyä. Koska samassa ryhmässä on eri aikaan opintonsa aloittaneita opiskelijoita, samalla tunnilla on meneillään useampi eri tutkinnon osa. Samaan aikaan voidaan opiskella tuotteen kulttuurilähtöistä valmistusta ja kulttuurin soveltamista käsityöhön. Myös tuotteen valmistuksen, tilaustyön valmistuksen ja asiakaslähtöisen valmistuksen opiskelu sujuu samaan aikaan. Tuotteen suunnittelua ja tuotteen valmistusta käsityönä opiskellaan koko tutkinnon ajan ja nämä vaativat oman paikan lukujärjestyksessä. Toteutussuunnitelma on tämän opetussuunnitelman liitteenä. Sivu 9

11 2 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AM- MATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan tuotteen voi valmistaa monella eri tekniikalla. Tekstiilialalla ammattiaineita ovat kudonta, ompelu, kankaanpainanta, huovutus, neuletyöt, virkkaus, kirjonnat, solmeilut ja helmityöt. Lisäksi valinnaisissa tutkinnon osissa voi opiskella ajankohtaisia erikois- ja sekatekniikoita Lasi- ja keramiikka-alalla ammattiaineita ovat keramiikka, lasi-, luu-, mosaiikki-, emali- ja paperityöt sekä kivenhionta. Lisäksi valinnaisissa tutkinnon osissa voi opiskella ajankohtaisia erikois- ja sekatekniikoita Pakollisissa tutkinnon osissa opiskelijan tulee perehtyä tarkemmin tuotteen valmistamiseen yhdellä työelämän ammattialalla.. Valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija voi opiskella useampaa eri tekniikkaa valiten opintoja koko Bovallius ammattiopiston käsi- ja taideteollisuusalan tarjonnasta. Tai hän voi syventää pakollisten tutkinnon osien osaamistaan. Opiskelijoiden valinnat kirjataan opintojen edetessä henkilökohtaisiin suunnitelmiin. 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Asiakaslähtöinen valmistaminen Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet Sivu 10

12 valita materiaalit laskea materiaalien kulutuksen tehdä hinta-arvion ja tarjouksen neuvotella asiakkaan kanssa esitellä toteutusvaihtoehtoja esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen havainnollistaa tuotetta tai palvelua sopia asiakastapaamisista noudattaa työaikoja ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä ohjattuna. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin. Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Sivu 11

13 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu suunnittelee jatkuvasti ohjattuna omaa työtään suunnittelee ohjattuna omaa työtään suunnittelee ohjauksen saatuaan omaa työtään suunnittelee ohjattuna omaa työtään asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjattuna toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa Tuotteen tai palvelun valmistus valmistaa jatkuvasti ohjattuna tavoitteen mukaisen tutun tuotteen valmistaa ohjattuna tavoitteen mukaisen tutun tuotteen valmistaa ohjauksen saatuaan tavoitteen mukaisen tutun tuotteen valmistaa ohjattuna tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti työskentelee jatkuvasti ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi tuttujen tuotteiden valmistuksessa, noudattaa avustettuna työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi tuttujen tuotteiden valmistuksessa, noudattaa ohjattuna työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee ohjauksen saatuaan asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi tuttujen tuotteiden valmistuksessa, noudattaa ohjauksen saatuaan työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti, noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista Hinnoittelu osallistuu avustettuna työhön liittyvien laskutoimitusten tekemiseen laskee jatkuvasti ohjattuna työhön liittyviä laskutoimituksia laskee ohjattuna työhön liittyviä laskutoimituksia ratkaisee ohjattuna työhön liittyviä laskutoimituksia ratkaisee ohjattuna ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset ratkaisee ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset Sivu 12

14 osallistuu ohjaajan kanssa materiaalien kulutuksen ja hinta-arvion tekemiseen osallistuu jatkuvasti ohjattuna materiaalien kulutuksen ja hinta-arvion tekemiseen osallistuu ohjattuna materiaalien kulutuksen ja hinta-arvion tekemiseen laskee materiaalien kulutuksen ja tekee ohjattuna hinta-arvion materiaalikustannuksista laskee materiaalien kulutuksen, tekee hinta-arvion materiaalikustannuksista ja arvioi ohjattuna työhön käytettävän ajan laskee materiaalien kulutuksen, tekee hintaarvion kokonaiskustannuksista ja tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalikustannukset ja työhön käytettävän ajan Itsearviointi arvioi jatkuvasti ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa arvioi ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa arvioi ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa arvioi ja kehittää ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin ja muuttaa toimintaansa havaintojensa mukaan. Sivu 13

15 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Leena Luokomaa ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Työmenetelmien ja -välineiden valinta osallistuu ohjattuna asiakastyön suunnitteluun asiakaspalvelu tilanteessa ja valitsee avustettuna työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee ohjattuna asiakkaan kanssa tutulle tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee ohjauksen saatuaan työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee ohjauksen saatuaan asiakkaan kanssa tutulle tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee ohjauksen saatuaan työmenetelmät ja - välineet toteutukseen neuvottelee ohjattuna asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja - välineet toteutukseen neuvottelee asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista, esittelee eri toteutusvaihtoehtoja ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen Materiaalien valinta ja käyttö valitsee jatkuvasti ohjattuna ja käyttää avustettuna tuttuun työhön soveltuvia ammatialalla käytettäviä materiaaleja. valitsee jatkuvasti ohjattuna ja käyttää ohjattuna tuttuun työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja. valitsee ohjattuna ja käyttää ohjauksen saatuaan tuttuun työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja. valitsee ohjattuna ja käyttää työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja keskustellen ohjattuna asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja keskustellen asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan. Sivu 14

16 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Havainnollistaminen havainnollistaa jatkuvasti ohjattuna ja avustettuna tutun tuotteen asiakkaalle havainnollistaa jatkuvasti ohjattuna tutun tuotteen asiakkaalle havainnollistaa ohjattuna tutun tuotteen asiakkaalle havainnollistaa ohjattuna tuotetta tai palvelua asiakkaalle havainnollistaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä havainnollistaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä, jotka herättävät asiakkaan kiinnostuksen tuotetta tai palvelua kohtaan Estetiikan huomioon ottaminen val-mistuksessa valmistaa jatkuvasti ohjattuna ja avustettuna asiakkaalle tuttuja tuotteita, jotka ovat mudoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa jatkuvasti ohjattuna asiakkaalle tuttuja tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa ohjattuna asiakkaalle tuttuja tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa ohjattuna asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat viimeisteltyjä ja muodoltaan, mittasuhteiltaan sekä väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. Sivu 15

17 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Leena Luokomaa ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu huomaa tutuissa työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä korjaa ne avustettuna huomaa tutuissa työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä korjaa ne ohjauksen mukaan ratkaisee tutuissa työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä Vuorovaikutus ja yhteistyö on avustettuna mukana asiakastapaamisissa luontevasti on jatkuvasti ohjattuna mukana asiakastapaamisissa luontevasti on mukana asiakastapaamisista luontevasti huolehtii ohjattuna asiakastapaamisista luontevasti huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti ja joustavasti huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti, joustavasti ja rakentavasti Ammattietiikka työskentelee jatkuvasti ohjattuna ja avustettuna tehtyjen sopimusten mukaan tutuissa tilanteissa työskentelee jatkuvasti ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan tutuissa tilanteissa työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan tutuissa tilanteissa työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja etsii tietoa tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalaista Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa avustettuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita tutuissa työtilanteissa aiheuttamatta vaaraa noudattaa jatkuvasti ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita tutuissa työtilanteissa aiheuttamatta vaaraa noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita tutuissa työtilanteissa aiheuttamatta vaaraa noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden Sivu 16

18 Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla asiakaslähtöisen valmistuksen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Kulttuurilähtöinen valmistaminen Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä hankkia asiantuntijan apua ratkaista ongelmatilanteita toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja noudattaa tehtyjä sopimuksia noudattaa työaikoja ja aikatauluja Sivu 17

19 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä ohjattuna. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin. Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuurilähtöinen suunnitteli ja valmistus valmistaa jatkuvasti ohjattuna kulttuurilähtöisen tutun tuotteen valmistaa ohjattuna kulttuurilähtöisen tutun tuotteen valmistaa ohjattuna kulttuurilähtöisen tutun tuotteen tai palvelun valmistaa ohjattuna kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti Sivu 18

20 työskentelee jatkuvasti ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa sekä noudattaa avustettuna työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa sekä noudattaa ohjattuna työaikoja a sovittuja aikatauluja työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista Itsearviointi arvioi jatkuvasti ohjattuna ja avustettuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa arvioi jatkuvasti ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa arvioi ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi tutuissa työtilanteissa arvioi ja kehittää ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin muuttaa toimintaansa havaintojensa mukaan. Sivu 19

21 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Leena Luokomaa ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja - välineiden käyttö hankkii jatkuvasti ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa tutuissa tehtävissä tunnistaa avustettuna eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja hankkii ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa tutuissa tehtävissä tunnistaa jatkuvasti ohjattuna eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja hankkii ohjauksen saatuaan ammattialan kulttuuritietoa tutuissa tehtävissä tunnistaa ohjattuna eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja hankkii ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa tunnistaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa ohjattuna huomioon kohderyhmän tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita tai tyylipiirteitä hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita ja tyylipiirteitä Materiaalien käyttö valitsee jatkuvasti ohjattuna ja käyttää avustettuna tuttuun työhön soveltuvia ammatialalla käytettäviä materiaaleja valitsee jatkuvasti ohjattuna ja käyttää ohjattuna tuttuun työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja valitsee ohjattuna ja käyttää ohjauksen saatuaan tuttuun työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja käyttää ohjattuna hankkimaansa tietoa toteuttamisessa käyttää hankkimaansa tietoa toteuttamisessa ja ohjattuna suunnittelussa käyttää hankkimaansa tietoa suunnittelussa ja toteuttamisessa Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineikäyttää avustettuna elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja käyttää jatkuvasti ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia käyttää ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenekäyttää ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja. käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ja kehittää toimintaansa. Sivu 20

22 den ja materiaalien valinnassa materiaaleja tutuissa tehtävissä työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja tutuissa tehtävissä telmiä, -välineitä ja materiaaleja tutuissa tehtävissä Sivu 21

23 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa hankkii avustettuna ammattialan kulttuuritietoa tutuissa työtilanteissa tunnistaa jatkuvasti ohjattuna eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja tutuissa tilanteissa hankkii jatkuvasti ohjattuna am-mattialan kulttuuritietoa tutuissa työtilanteissa tunnistaa ohjattuna eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja tutuissa tilanteissa hankkii ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa tutuissa työtilanteissa tunnistaa ohjauksen saatuaan eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja tutuissa tilanteissa hankkii ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa tunnistaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa ohjattuna huomioon kohderyhmän tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita tai tyylipiirteitä hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita ja tyylipiirteitä käyttää avustettuna hankkimaansa tietoa tuttujen tuotteiden toteuttamisessa. käyttää jatkuvasti ohjattuna hankkimaansa tietoa tuttujen tuotteiden toteuttamisessa. käyttää ohjattuna hankkimaansa tietoa tuttujen tuotteiden toteuttamisessa. käyttää ohjattuna hankkimaansa tietoa toteuttamisessa. käyttää hankkimaansa tietoa toteuttamisessa ja ohjattuna suunnittelussa. käyttää hankkimaansa tietoa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sivu 22

24 ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 M) Hyvä H2 M) Kiitettävä K3 M) Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu huomaa tutuissa työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä korjaa ne avustettuna huomaa tutuissa työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä korjaa ne ohjauksen mukaan ratkaisee tutuissa työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä erilaisissa tilanteissa Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa jatkuvasti ohjattuna vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan tutuissa noudattaa ohjattuna vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan tutuissa tilanteissa yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa noudattaa ohajuksen saatuaan vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan tutuissa tilanteissa yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa Ammattietiikka toimii avustettuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa tutuissa tilanteissa toimii jatkuvasti ohjattuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa tutuissa tilanteissa toimii ohjattuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa tutuissa tilanteissa toimii ohjattuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa toimii eri kulttuurialueilta tulevien kanssa toimii ja tekee ammattityötä eri kulttuurialueilta tulevien kanssa Sivu 23

25 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa avustettuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita tutuissa työtilanteissa aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille noudattaa jatkuvasti ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita tutuissa työtilanteissa aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita tutuissa työtilanteissa aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla kulttuurilähtöisen valmistuksen työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 2.2 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Tuotteen suunnittelu Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toteuttaa ammattialan tavanmukaisia suunnitelmia Sivu 24

26 dokumentoida suunnitteluprosessin käyttää suunnittelun ja dokumentoinnin työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja valita valmistusmenetelmän, materiaalit ja tarvikkeet suunniteltuun tuotteeseen käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita noudattaa aikatauluja ja tehtyjä sopimuksia. Osaamisen arviointi ARVIOINNIN KOHDE MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 M) - Työskentelee jatkuvasti ohjattuna, avustettuna ja työparin kanssa. - Tarvitsee yksilöllisesti suunnitellut työtehtävät. - Työllistyminen avustettuna esim. työ- ja toimintakeskuksiin. Hyvä H2 M) - Työskentelee yksilöllisesti suunnitelluissa työtehtävissä ohjattuna. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. - Työllistyy tuettuna esim. avotyöhön tai työ- ja toimintakeskuksiin. Kiitettävä K3 M) - Työskentelee tutuissa, toistuvissa työtehtävissä ohjauksen saatuaan. - Työskentelee työryhmässä ohjattuna. - Tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa työtehtävissä ja muuttuvissa tilanteissa. - Työllistyy esim. tavallisille työpaikoille yksilöllisesti muokattuihin työtehtäviin tai avustaviin tehtäviin. Tyydyttävä T1 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Hyvä H2 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Kiitettävä K3 Valtakunnallisen ammatillisen perustutkinnon perusteiden arviointikriteerit. Sivu 25

27 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Suunnitteluprosessin toteuttaminen toteuttaa jatkuvasti ohjattuna suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla tutuilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla opiskelijalle tutuissa suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ohjattuna suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla tutuilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla opiskelijalle tutuissa suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ohjattuna ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla opiskelijalle tutuissa suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ohjattuna ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ohjattuna esteettisiä ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ammattialan tavan mukaan asiakkaan tavoitteet huomioon ottavia esteettisiä suunnitelmia ammattialalle soveltuvin visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoin useisiin suunnitteluprosessin vaiheisiin Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö dokumentoi jatkuvasti ohjattuna suunnitteluprosessinsa ja on mukana vuorovaikutustilanteissa dokumentoi jatkuvasti ohjattuna suunnitteluprosessinsa ja käyttää jatkuvasti ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi ohjattuna suunnitteluprosessinsa ja käyttää jatkuvasti ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi ohjattuna suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa Kestävän khityksen arviointi suunitelmissa on ohjattuna ja tuettuna mukana arvioimassa suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään tai -ympäristöön. on ohjattuna mukana arvioimassa suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään tai -ympäristöön. arvioi jatkuvasti ohjattuna suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään tai -ympäristöön. arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään tai - ympäristöön. arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia tai visuaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään tai -ympäristöön. arvioi suunnitelmien visuaalisia, materiaalisia ja valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen, -ikään ja -ympäristöön. Sivu 26

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Artesaani Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 11. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI

OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI SISÄLLYSLUETTELO 1 VISUALISTIN AMMATTIALAN KUVAUS 2 TUTKINNON RAKENNE 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP Sivu 2 (122) SISÄLLYSLUETTELO 1. HUONEKALUPUUSEPÄN AMMATIN JA KOULUTUKSEN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 5 3. HUONEKALUPUUSEPÄN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Forssan ammatti-instituutti

Forssan ammatti-instituutti Forssan ammatti-instituutti Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, tekstiili- ja vaatetusartesaani Koulutuksenjärjestäjän tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Opetussuunnitelma 2.0/2.12.2015 1(194) Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Hyväksytty Ammattiopisto Luovin johtoryhmässä 18.8.2015

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ARTESAANI Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, vaatetusala 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, Ympäristön suunnitelun ja rakentamisen koulutusohjelma/osaamisala, artesaani Hyväksytty

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt muutokset 22.9.2010 Rehtori hyväksynyt muutokset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön.

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA:

Lisätiedot