RD-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RD-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille"

Transkriptio

1 RD-paalutusohje Suunnittelu- ja asennusohjeet porattaville RD - ja RDs-paaluille Päivitetty 01/2010

2 Kuva: Reino Heikinheimo 2. Käyttökohteet 3. Pohjatutkimukset 1. Yleistä Tämä ohje käsittelee poraamalla asennettavia RD - ja RDs-paa luja. RD-paalutusohje perustuu Pienpaalutusohjeeseen (PPO-2007) sekä Tiehallinnon Porapaalutusohjeeseen. Ohjeessa merkintä RD kattaa sekä RD- että RDs-paalut, ellei toisin ole mainittu. RD-paalu on poraamalla asennettava, yleensä kärjellä kalliossa kantava teräsputkipaalu. RD-paaluissa paksuseinämäinen teräsputki toimii porauksen aikana porausputkena ja valmiissa paalussa kantavana rakenteena. voidaan tarvittaessa betonoida ja raudoittaa ja suunnitella teräksen ja betonin liittorakenteena. RD-paalut jatketaan joko kierreholkkijatkoksella tai hitsaamalla. Porapaalu on mahdollista asentaa kaikkien maakerrosten läpi haluttuun syvyyteen aina kallioon asti. Porapaalutuksen ympäristövaikutukset, kuten maan syrjäytyminen, painuminen, tärinä ja pohjavedenpinnan aleneminen, ovat vähäisiä. Porauslaitteet ja -menetelmät valitaan kohteen vaatimusten mukaisesti. Laitteen ja menetelmän oikealla valinnalla saavutetaan suunniteltu lopputulos ja minimoidaan ympäristövaikutukset. RD-paalun suoruus sekä kärjen kalliokontakti voi daan tarkastaa asennuksen jälkeen. RD-paalujen korkea laatutaso mahdollistaa paalun rakenteen kestävyyden korkean käyttöasteen. RD-paalujen käyttö on riskitöntä. tuksen kesto on lyhyt ja tarkasti ennakoitavissa. Tästä on hyötyä erityisesti teollisuus-, silta- ja väylärakenta misessa, joissa suunnitellun aikataulun toteutuminen on tärkeää. Porapaalut soveltuvat käytettäväksi erityisesti seuraavissa kohteissa: Maassa on vaikeasti läpäistäviä esteitä kuten kiviä, lohkareita tai vanhoja perustusrakenteita. tustyö tehdään lähellä olemassa olevia rakennuksia tai rakenteita: tiukat rajoitukset paalutuksen ympäristövaikutuksille, kuten tärinälle, maaperän painumille ja siirtymille matalat ja ahtaat tilat. t halutaan saada varmasti tukeutumaan kallioon: puristus- tai vetorasitetut kallioon tukeutuvaksi suunnitellut paalut tunkeutumistasovaatimus esimerkiksi alikulkusiltojen rakentamisessa. Perustukseen kohdistuu suuria keskittyneitä kuormituksia paaluperustusta edellyttävissä pohjasuhteissa, jolloin tavanomaisten paalujen käyttö johtaa suureen paalumäärään ja suuren anturaan. Perustukseen kohdistuu suuria keskittyneitä kuormituksia kitkamaa-alueilla, jolloin tavanomainen maanvarainen anturaperustus johtaa suureen anturaan ja suuriin maansiirtotöihin. Kalliopinta on vino, jolloin paalujen liukuminen kalliopinnalla estetään poraamalla paalut kallioon. Kalliopinta on lähellä maanpintaa, jolloin jäykkä kiinnitys perustuksen stabiliteetin saavuttamiseksi varmistetaan poraamalla paalut kallioon. tukselle on asetettu korkeat tarkkuus- ja laatuvaatimukset: RD-paalut saadaan asennettua tarkasti suunnitelman mukaisesti, jolloin paalutukselle voidaan asettaa esimerkiksi normaalia tiukemmat sijainti- ja kaltevuuspoikkeamavaatimukset. Asennusmenetelmä mahdollistaa paalun ja kalliokontaktin tarkastuksen asennuksen jälkeen. Pohjatutkimusten tekemistä säätelevät yleisellä tasol la Suomen rakentamismääräyskokoelman osa B3 sekä Eurokoodit SFS-EN ja SFS-EN Porapaalujen suunnittelua varten tehtäviä pohjatutkimuksia on käsitelty tarkemmin Tiehallinnon Porapaalutusohjeessa ja Pienpaalutusohjeessa (PPO-2007). Pohjatutkimuksissa selvitetään esimerkiksi seuraavia asioita kohteen vaativuus huomioon ottaen: Kalliopinnan sijainti ja kallion laatu pituuden määrittäminen n tukeutumis- ja toimintatavan määrittäminen Maakerrokset ja niiden ominaisuudet sekä pohja vedenpinnan taso Lähtötiedot paalun geotekniseen ja rakenteen suunnitteluun Porattavuus, kuten kivet ja lohkareet sekä muut asentamista vaikeuttavat esteet Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen Maaperän mahdollinen aggressiivisuus Porapaalun dokumentoitua asentamista voidaan tietyin edellytyksin pitää porakonekairausta vastaa vana pohjatutkimusmenetelmänä. 2 3

3 4. RD-paalujen materiaalit ja tarvikkeet Yleistä RD-paalujen rakenne on esitetty sivuilla 4 ja 5 olevissa kuvissa. RD-paalu koostuu paaluputkesta tai paaluelementistä (RD90 - RD220 ja RDs90-RDs220), paalun alapäässä olevasta maakengästä ja avarrinkruunusta (käytettässä keskistä porausmenetelmää), ulkopuolisesta kierreholkkijatkoksesta (RD90-RD220 ja RDs90- RDs220) sekä paalun yläpäähän mahdollisesti asennettavasta paaluhatusta. Teräslajit ja standardit RD-paalujen RD90 - RD320 vakioteräslaji on. RDs-paalujen RDs90-RDs220 teräslaji on. Teräslajia voidaan käyttää myös paaluissa RD270 - RD320. RD400 - RD800 paalujen vakioteräslaji on S355J2H. Teräslajit X60 ja X70, ja ovat myös mahdollisia. jen tekniset toimitusehdot ovat standardien SFS-EN (S355J2H, ja ) tai DIN (X60 ja X70; teräslajit standardin API 5L mukaan) mukaisia ja mitat ja toleranssit standardin SFS-EN mukaisia. materiaalista toimitetaan vähintään standardin SFS-EN tyypin 2.2 mukainen ainestodistus. putket ja -elementit RD-paalujen poikkileikkaussuureet on esitetty taulukossa 5. t toimitetaan joko paaluputkina (RD90- RD800) tai RD-paaluelementteinä, joissa on kierteytetyt päät (RD90-RD220 ja RDs90-RDs220). RD-paaluputkien ja -elementtien pituudet ovat taulukon 3 mukaisia. RD-paaluputkista ja RD-paaluelementeistä RD90-RD320 voidaan tilauksesta tarvittaessa poistaa projektikohtaisesti putken pituussauman sisäpurse. Käytettäessä yleisimpiä pilottikruunuja ei sisäpurseen poisto ole yleensä välttämätöntä, mutta purseen vaikutus pilottikruunun valintaan on syytä ottaa huoomioon. 4. Taulukko 1: RD - ja RDs-paalujen teräslajit. Teräslaji Teräslaji fy min [MPa] 3. Kemiallinen koostumus, max C [%] Mn [%] P [%] S [%] Mekaaniset ominaisuudet fu [MPa] A 5 min [%] 2. T [ C] Iskusitkeys 1. KV min [J] S355J2H * ) * ) 27 X ** ) 27 X ** ) 27 CEV [%] S355J2H 0,22 1,60 0,030 0,030 0,39 0,16 1,60 0,020 0,018 0,39 0,12 1,90 0,020 0,015 0,43 X60 0,19 1,75* ) 0,030 0,030 0,43 X70 0,19 2,00* ) 0,030 0,030 0,43 * ) Mangaanipitoisuutta voidaan nostaa, jos hiilipitoisuutta lasketaan. API 5L/ISO 3183 Taulukko 4, huomautus b. *) Yli 10 mm seinämäpaksuuksilla iskusitkeysarvot määritetään erikseen **) API 5L mukainen vaatimus; muu vaatimus sovitaan erikseen RD-paaluputket ja -elementit toimitetaan taakkalapuilla varustettuina, joista ilmenee valmistajan ja mittatietojen lisäksi RD-paalujen teräslaji. Ilman näitä merkintöjä paaluputkea ei saa käyttää RD-paaluissa. Jatkokset RD-paalut jatketaan joko ulkopuolisella kierreholkkijatkoksella (RD90 - RD220 ja RDs90-RDs220) tai hitsaamalla. Jatkaminen kierreholkkijatkoksella RD- ja RDs-paalujen kierreholkkijatkokset on esitetty kuvassa 1. RDs-paalun jatkosholkki on paalumitoiltaan vastaavan RD-paalun jatkosholkkia pidempi ja siinä on holkin päissä kierteyttämätön suora osuus. RDs-paaluelementissä on vastaava suora sorvattu osuus, mutta RD-paaluelementissä ei. RD- ja RDs-paalujen jatkosholkkeja ei eri paalutyypeissä saa käyttää ristiin. Ruukin valmistamat kierreholkkijatkokset täyttävät PPO-2007:ssa ja standardin , osan 5 kansallisessa liitteessä mekaanisille jatkoksille asetetut kestävyysja jäykkyysvaatimukset. Jatkoksen vetokestävyydeksi taataan 50 % paalun puristuskestävyydestä. Käyttämällä kierreholkkijatkosta RDs-paalun jatkamisessa, teräksen suuri lujuus 550 MPa voidaan huomioida täysimääräisesti paalun kantokyvyssä. Kierreholkkijatkoksen muita etuja ovat helppo ja nopea jatkaminen, hyvä väsytyskestävyys sekä korkealaatuinen lopputulos vaikeissakin asennusolosuhteissa. elementtien päissä tai tarvittaessa vain toisessa päässä, kun kyseessä on aloitus- tai lopetusputki, on kierteet. Uppovasarakalustoa käytettäessä paaluputken ja holkin kierteet ovat vasenkätiset ja päältälyövää vasaraa käytettäessä oikeakätiset. Taulukossa 2 on esitetty kierreholkkijatkosten ulkohalkaisijat ja pituudet sekä suositeltavat avarrinkruunujen tyypit ja mitat. Kierreholkkijatkoksen holkin ulkohalkaisija on 3,4 11 mm pienempi kuin suositeltavien avarrinkruunujen halkaisijat, jolloin hankalissakin maaperäolosuhteissa paalut saadaan asennettua luotettavasti. 2. RD Kuva 1: RD - ja RDs-paalujen jatkosholkit. 1. RDs Jatkaminen hitsaamalla Hitsaamalla jatkettaessa paalut toimitetaan tilauksen mukaisilla hitsausviisteillä, joiden kulma on yleensä 30. Mekanisoitua hitsausta varten voidaan hitsausviisteeseen koneistaa pontti, joka toimii juuritukena. Pienpaaluohjeessa PPO-2007 sekä Tiehallinnon Porapaalutusohjeessa on esitetty vaatimukset hitsaajille, hitsaukselle, hitsien tarkastuksille ja testaukselle. Tarkastusja testaustoimenpiteet riippuvat pohjarakennuskohteen vaativuudesta. Ruukin ohjeessa Teräsputkipaalujen jatkaminen hitsaamalla ( annetaan suosituksia hitsaustyön tekemiselle, hitsien laatuvaatimuksille ja tarkastukselle. 5. RD-pienpaalun rakenne, RD90-RD320 ja RDs90-RDs hattu, ks. taulukko 9 2. Lopetusputki (kierteytys vain toisessa päässä) 3. Kierreholkkijatkos (RD90-RD220 ja RDs90-RDs220) tai hitsattu jatkos (RD90-RD320) 4. Jatkoputki (kierteytykset molemmissa päissä) 5. Aloitusputki (kierteytys vain toisessa päässä) 6. Maakenkä / avarrinkruunu, ks. taulukko 2 3. RD-suurpaalun rakenne, RD400-RD Kierresaumahitsattu paaluputki 2. Hitsattu jatkos, ks. Ruukin ohje Teräsputkipaalujen jatkaminen hitsaamalla 3. Maakenkä / avarrinkruunu 4 5

4 Taulukko 2: RD - ja RDs-paalujen kierreholkkijatkosten ulkohalkaisijat ja pituudet sekä suositeltavat avarrinkruunujen tyypit ja mitat. RD-paalu Jatkosholkki D tuotteet L RDs-paalu Jatkosholkki D L Atlas Copco Avarrinkruunun ulkohalkaisija Porakruunut Robit Avarrinkruunun ulkohalkaisija RD90 101,6 110 RDs90 101,6 140 Symmetrix P89/8-RD * 107 ROX+ RD90/8 * 105 RD115/6,3 127,0 120 RDs115/6,3 127,0 150 Symmetrix P114/8-RD 132 DTH-ROX+ RD115/ RD115/8 127,0 120 RDs115/8 127,0 150 Symmetrix P114/8-RD 132 DTH-ROX+ RD115/ RD140/8 152,4 140 RDs140/8 152,4 180 Symmetrix P140/8-RD 158 DTH-ROX+ RD140/ RD140/10 152,4 140 RDs140/10 152,4 180 Symmetrix P140/10-RD 158 DTH-ROX+ RD140/ RD170/10 181,9 180 RDs170/10 181,9 210 Symmetrix P168/12.5-RD 188 DTH-ROX+ RD170/12,5 188 RD170/12,5 181,9 180 RDs170/12,5 181,9 210 Symmetrix P168/12.5-RD 188 DTH-ROX+ RD170/12,5 188 RD220/10 229,0 180 RDs220/10 234,9 210 Symmetrix P219/10-RD 239 DTH-ROX+ RD220/12,5 240 RD220/12,5 234,9 180 RDs220/12,5 234,9 210 Symmetrix P219/12.5-RD 239 DTH-ROX+ RD220/12,5 240 Huom. Kaikki porakruunut ovat uppovasarakalustolle, paitsi tähdellä (*) merkityt, jotka ovat tarkoitettu päältälyövälle kalustolle. Uppovasarakalustoa käytettäessä paalujatkosten kierteytyksen tulee olla vasenkätinen ja päältä lyövää kalustoa käytettäessä oikeakätinen. Porakruunut ja maakengät RD-paalut porataan joko keskisellä tai epäkeskisellä porausmenetelmällä, jolloin paalun alapää varustetaan porausmenetelmän edellyttämällä avarrinkruunulla ja/ tai maakengällä. Taulukko 3: RD - ja RDs-paalujen pituusvalikoima. pituus RD90 RDs90 RD115 RDs115 RD140 - RD220 RDs140-RDs220 1 m O O O O O 1,2 m O O O O O 1,5 m O O O O O 2 m O O O O O 3 m O O O O O 4 m O O O O O 6 m X X O O O 12 m X X X X m O O O O m O RD270 - RD320 RD-paaluputket: X = varastomitta O = projektikohtainen mitta = ei valmistuksessa = saatavana kierteytettynä RD- ja RDs-paaluelementtinä RD400-RD800 Avarrinkruunu ja/tai maakenkä jäävät osaksi paalun kantavaa rakennetta, jolloin niiden on kestettävä niihin kohdistuvat rasitukset. Kallion ja avarrinkruunun tai maakengän välisen kontaktin on oltava sellainen, että kuormat siirtyvät luotettavasti paalusta kallioon. Porakruunu tai maakenkä ei esimerkiksi saa tukeutua kalliohyllylle mikäli paalua ei ole täytetty juotoslaastilla tai betonilla. Suositeltavaa on, että osaksi paalun kantavaa rakennetta jäävät porakruunu tai maakenkä ulottuvat porareiän pohjan tasolle. Käytettäessä kierreholkkijatkoksia porakruunut suositellaan valittavaksi taulukon 2 mukaan. Erilaisia maaperässä olevia esteitä, kuten puupaaluja ja betonirakenteita, varten on olemassa erikoiskruunuja. Taulukko 4: RD - ja RDs-paalujen teräslajivalikoima ja jatkaminen. S355J2H Teräslaji Jatkaminen RD90 - RD220/12,5 X X X RDs90 - RDs220/12,5 X X X RD270/10 X X X X RD270/12,5 X X X X RD320/10 X X X X RD320/12,5 X X X X RD400 X X X X X X RD500 X X X X X X RD600 X X X X X X RD700 X X X X X X RD800 X X X X X X X60 X70 Kierreholkki Hitsaus 5. Suunnittelu Yleistä Porapaalujen suunnittelu voidaan tehdä joko Suomen rakentamismääräyskokoelman tai Eurokoodi-suunnittelujärjestelmän mukaisesti. Molempien suunnittelujärjestelmien mukainen mitoitus on esitetty PPO-2007:ssa. Eurokoodi-suunnittelujärjestelmän mukainen mitoitusmenettely kaikille (pora)paaluille tullaan esittämään vuonna 2010 julkaistavassa tusohje julkaisussa. jen on riittävällä varmuudella kestettävä niille tulevat rasitukset koko käyttöiän ajan ja täytet tävä muut niille asetetut vaatimukset. RD-paalujen mitoitus käsittää ainakin seuraavat tarkastelut: geotekninen kestävyys paalun rakenteen kestävyys poikkileikkauksen kestävyys stabiliteetin menetys paalun nurjahtaessa siirtymät pitkäaikaiskestävyys. Taulukko 5: RD - ja RDs-paalujen poikkileikkausuureita. D t D A=Teräspoikkileikkauksen pinta-ala Au=n vaipan pinta-ala Ab=n kärjen pinta-ala t M [kg/m] A [mm 2 ] Au [m 2 /m] W el = Taivutusvastus EI = Taivutusjäykkyys Ab [mm 2 ] Wel [cm 3 ] EI [knm 2 ] Korroosiovähennetyt poikkileikkaussuureet A1,2=Poikkileikkausala 1,2 mm korrosiovähennyksen jälkeen A1,2 [mm 2 ] EI1,2 [knm 2 ] A2,0 [mm 2 ] EI2,0 [knm 2 ] RD/RDs90 88,9 6,3 12, , , RD/RDs115/6,3 114,3 6,3 16, , , RD/RDs115/8 114,3 8,0 21, , , RD/RDs140/8 139,7 8,0 26, , , RD/RDs140/10 139,7 10,0 32, , , RD/RDs170/10 168,3 10,0 39, , , RD/RDs170/12,5 168,3 12,5 48, , , RD/RDs220/10 219,1 10,0 51, , , RD/RDs220/12,5 219,1 12,5 63, , , RD270/10 273,0 10,0 64, , RD270/12,5 273,0 12,5 80, , , RD320/10 323,9 10,0 77, , RD320/12,5 323,9 12,5 96, , , RD400/10 406,4 10,0 97, , , RD400/12,5 406,4 12,5 121, , , RD500/12,5 508,0 12,5 152, , , RD500/14,2 508,0 14, RD600/12,5 610,0 12,5 184, , , RD600/14,2 610,0 14, , RD600/16 610,0 16, , RD700/12,5 711,0 12,5 215, , , RD700/14,2 711,0 14, , RD700/16 711,0 16, , RD800/12,5 813,0 12,5 246, , , RD800/14,2 813,0 14, , RD800/16 813,0 16, ,

5 Taulukko 6: Kierreholkkijatkosten kestävyydet ja suositeltavat esikiristysmomentit. Taulukko 7: Korroosion aiheuttama seinämäpaksuuden menetys maassa oleville suojaamattomille teräspaaluille pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella (SFS-EN ). Vetokestävyys [kn] Vetokestävyys [kn] Puristuskestävyys Taivutuskestävyys Taivutusjäykkyys EI (0,3 0,8 M) Suositeltava kiristysmomentti [knm] Tavoitekäyttöikä 5 vuotta 25 vuotta 50 vuotta 75 vuotta 100 vuotta RD RDs Täyttää PPO-2007:n ja standardin SFS-EN Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu, osa 5, paalut, kansallisen liitteen vaatimukset Täyttää PPO-2007:n ja standardin SFS-EN Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu, osa 5, paalut, kansallisen liitteen vaatimukset Täyttää PPO-2007:n ja standardin SFS-EN Eurocode 3: Teräsrakenteiden suunnittelu, osa 5, paalut, kansallisen liitteen vaatimukset RD115/6,3 470 RDs115/6, ,0 RD115/8 590 RDs115/ ,0 RD140/8 730 RDs140/ ,0 RD140/ RDs140/ ,0 RD170/ RDs170/ ,0 RD170/12, RDs170/12, ,0 RD220/ RDs220/ ,0 RD220/12, RDs220/12, ,0 1,0 Häiriintymättömät luonnonmaat (hiekka, siltti, savi, liuskekivi) Tiivistämättömät, ei-aggressiiviset kivennäismaatäytöt (savi, liuskekivi, hiekka, siltti) Pilaantuneet luonnonmaat ja teollisuusalueiden maa-alueet Aggressiiviset luonnonmaat (suo, räme, turve) Tiivistämättömät ja aggressiiviset täytemaat (tuhka, kuona) Tavanomaiset olosuhteet 0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 0,18 0,70 1,20 1,70 2,20 Tavanomaisesta poikkeavat tai aggressiiviset olosuhteet 0,15 0,75 1,50 2,25 3,00 0,20 1,00 1,75 2,50 3,25 0,50 2,00 3,25 4,50 5,75 Geotekninen kestävyys Ehjään suomalaiseen kallioon tukeutuvan porapaalun kärkivastus ei yleensä ole mitoittava, vaan kestävyys määräytyy rakenteen kestävyyden perusteella. t porataan yleensä vähintään 0,5 m tai kolmen halkaisijamitan verran ehjään kallioon, kuitenkin enintään 1,5 m. Pysyvän vetorasituksen kuormittaessa paalua, se toimii ankkurina ja se suunnitellaan noudattaen ankkuroinnista annettuja ohjeita. Maakerroksiin tukeutuvien paalujen geotekninen puristus- ja sivukuormakestävyys suunnitellaan PPO-2007 tai Tiehallinnon Porapaalutusohjeen mukaan. Siirtymät Pystysuuntaiset siirtymät syntyvät sekä paalun varren että maaperän muodonmuutoksista. Kallioon tukeutuvan paalun pystysuuntainen siirtymä on yhtä suuri kuin paalun varren kimmoinen kokoonpuristuma. Vaakasuuntaiset siirtymät voidaan määrittää esim. alustaluku- tai moduulimenetelmällä PPO-2007 mukaisesti. Siirtymien on pysyttävä ylärakenteen sallimissa rajoissa. Rakenteen kestävyys n rakenteen kestävyyden laskenta tehdään PPO tai Tiehallinnon Porapaalutusohjeen mukaisesti. n rakenne voidaan mitoittaa joko teräsrakenteena tai teräsbetoniliittorakenteena. Mikäli paalua kuormittaa puristavan normaalivoiman lisäksi taivutusmomentti/vääntömomentti tai leikkausvoima, on paalu mitoitettava yhdistetyille rasituksille. Taulukossa 10 on esitetty rakenteen mitoituskestävyydet eri olosuhteissa paaluille RD90-RD320 ja paaluille RDs90-RDs220. Kestävyydet on laskettu kahdella eri geometrisella alkutaipumalla, joista PPO-2007 mukaan /600 voidaan käyttää jatkamattomalla ja Lcr/400 jatketulla paalulla. Mitoitusarvot on laskettu kuudelle eri maan leikkauslujuuden arvolle. Teräsrakennemitoituksessa korroosiovaroina on käytetty 1,2 mm ja 2,0 mm ja liittorakennemitoituksessa on käytetty 2,0 mm:n korroosiovaraa. Karkearakeisessa maakerroksessa taipuneen paalun taivutusmurtokestävyyden voidaan arvioida olevan vähintään sama kuin jos kestävyys lasketaan hienorakeisen maakerroksen leikkauslujuudella 50 kpa. Tarkemmin taipuneen paalun taivutusmurtokestävyys karkearakeisessa maakerroksessa voidaan määrittää esimerkiksi elementtimenetelmillä tai elementtijousimallilla. Ruukin www-sivuilta ( on ladattavissa RR-ja RD-pienpaalujen rakenteen mitoitusohjelma, jossa paalujen rakenne voidaan mitoittaa PPO-2007 mukaisesti teräsrakenteena tai liittorakenteena. Liittorakennemitoitus voidaan tehdä betonoidulle paalulle tai raudoitetulle ja betonoidulle paalulle. Huom. Korroosionopeudet tiivistetyissä täytöissä ovat pienempiä kuin tiivistämättömissä. Tiivistetyssä täytössä yllä olevat arvot voidaan jakaa kahdella. Annetut arvot ovat vain ohjeellisia. Paikalliset olosuhteet tulee ottaa huomioon. 5 ja 25 vuodelle esitetyt arvot perustuvat mittauksiin, muut arvot on ekstrapoloitu. Korroosio ilmassa sadalle vuodelle: 1 mm normaali-ilmastossa ja 2 mm lähellä merta. Korroosio Tavanomaisissa ja eräissä aggressiivisiksi luettavissa olosuhteissa teräspaalujen korroosio otetaan huomioon tavallisesti ns. korroosiovarana. Korroosiovaran käyttäminen tai ylimitoitus tarkoittaa paalun seinämäpaksuuden kasvattamista siten, että se on arvioidun käyttöiän tavoitekäyttöiän aikana tapahtuvan syöpymisen jälkeenkin vielä riittävä kantamaan rakenteelle suunnitellut kuormat. Tarvittava korroosiovara riippuu rakenteen tavoitekäyttöiästä sekä paalun ympäristön korroosioominaisuuksista. Taulukko 8: Betonoimattomien pienpaalujen mitoittava korroosio 100 vuodessa eri olosuhteissa. Arvoissa on huomioitu keskimääräinen sisäpuolinen korroosio (0,2 mm). Olosuhteet Homogeeniset luonnonmaaolosuhteet pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella Korroosio 100 vuodessa 1,2 Tiivistetyt kivennäismaatäytöt pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella Tiivistämättömät kivennäismaatäytöt pohjavedenpinnan ylä- ja alapuolella 1,5 2,0 Lähde: Jouko Törnqvist, Teräsputkipaalujen korroosio - Mitoitus empiiriseen aineistoon pohjautuen, VTT

6 Taulukko 9: hattujen mitat ja ohjeelliset paalukuormat. hatun mitat [mm x mm x mm] Sallittu ohjeellinen paalukuorma [kn] RD/RDs x 150 x RD/RDs 115/6 200 x 200 x RD/RDs 115/8 250 x 250 x RD/RDs 140/8 ja 140/ x 250 x RD/RDs 170/10 ja 170/12,5 300 x 300 x RD/RDs 220/ x 300 x RD220/ x 300 x RDs220/ x 350 x RD270/ x 350 x 30 * 2100 RD270/12,5 350 x 350 x 30 * 2100 RD320/ x 400 x 30 * 2700 RD320/12,5 400 x 400 x 30 * 2700 RD270/ x 400 x 30 * 2300 RD270/12,5 450 x 450 x 40 * 2900 RD320/ x 450 x 40 * 3200 RD320/12,5 500 x 500 x 40 * 3450 *) Ei varastoitava tuote 6. tustyö Yleistä Ennen paalutuksen aloittamista tehdään paalutuksen työ- ja laatusuunnitelma, jossa esitetään työmenetelmät ja -laitteet, joilla paalutustyö suoritetaan sekä mittaukset ja tarkastukset, joilla laatu osoitetaan. Työ- ja laatusuunnitelman sisältöä on kuvattu yksityiskohtaisemmin PPO-2007:ssa. Varsinainen paalutustyö koostuu pääsääntöisesti seuraavista työvaiheista: paaluelementtien tarkastus asentaminen maaputkiporaus jatkaminen kallioporaus tarkastuslyönnit katkaisu paalun puhdistus (raudoitus ja betonointi). RD-paalujen asentamisessa käytettävät porauslaitteet ovat joko päältälyövään vasaraan tai uppovasaraan perustuvia. Molemmilla laitteilla voidaan käyttää joko epäkeskistä tai keskistä porausmenetelmää. Päältälyövällä porauslaitteella voidaan porata halkaisijaltaan enintään noin 200 mm porausputkea. Suurin mahdollinen paalupituus päältälyövällä porauslaitteella asennettaessa on noin 30 m. Uppovasaraan perustuvilla porauslaitteilla on mahdollista porata halkaisijaltaan jopa 800 mm porausputkea. n pituudella ei ole suurta vaikutusta poraustehoon ja asennusnopeuteen. Suurin mahdollinen paalupituus uppovasaralla asennettaessa ei yleensä ole merkityksellinen ja laitteella on asennettu jopa 70 m pitkiä paaluja. Olosuhteiden tavanomaisuus todetaan tavanomaisilla pohjatutkimuksilla tilanteissa, joissa ei ole aihetta olettaa maapohjan pilaantumista tai epävarmoissa olosuhteissa erikoistutkimuksilla, joiden perusteella todetaan, että aggressiivisen olosuhteen raja-arvot eivät ylity. Tavanomaisesta poikkeavien olosuhteiden määrittämistä on käsitelty esimerkiksi PPO-2007:ssa. Taulukossa 7 on esitetty SFS-EN mukaiset suositeltavat korroosiovarat tavanomaisissa ja eräissä aggressiivisissa olosuhteissa. Vaihtoehtoisesti voidaan betonilla täyttämättömien pieniläpimittaisten porapaalujen korroosion suuruuden arvioinnissa käyttää eräissä tavanomaisissa olosuhteissa taulukon 8 mukaisia arvoja. Taulukko perustuu korroosiohavaintojen tilastolliseen käsittelyyn, jossa olosuhteisiin liittyvä riski on otettu huomioon ns. kuoppakorroosio tekijällä ja mahdollinen sisäpuolinen korroosio teoreet tisilla laskelmilla. Myös ulkopuolisen pinnoitteen käyttö korroosiosuojana on mahdollista, vaikka seinämäpaksuuden ylimitoitus on yleensä suositeltava menetelmä. Pinnoite on valittava siten, että se kestää asennuksenaikaiset rasitukset. Vaikka porakruunu tekeekin hieman poikkileikkausta suurempaa reikää maahan, niin maassa olevat kivet ja lohkareet voivat vaurioittaa pinnoitetta. Sähköisiä suojausmenetelmiä käytettäessä on otettava huomioon järjestelmän vaatima sähkövirta tai uhrautuvien anodien vaihdettavuus/kestoikä. n kiinnittäminen yläpuolisiin rakenteisiin n ja yläpuolisen rakenteen liitos voidaan mitoittaa nivelenä. Lyhyet, alle 3 metrin pituiset paalut pyritään kiinnittämään ylärakenteeseen jäykästi. Tarvittaessa voidaan myös pidemmät paalut kiinnittää jäykästi yläpuolisiin rakenteisiin. Jäykästi kiinnitettäessä tulee paalun yläpään momenttikestävyys tarkistaa. RD-paaluissa voidaan käyttää taulukossa 9 esitettyjä RRpaalujen vakiopaaluhattuja. hattujen kestävyys on tarkistettava paaluhatun teräsrakenteen ja paaluhatun päällä olevan betonin puristuskestävyyden ja lävistyskapasiteetin mukaan, kun paalukuorma on noin % taulukossa 9 esitetystä ohjeellisesta paalukuormasta. ja betonoitaessa varmistetaan, että paaluhattu pysyy paikoillaan. Liittorakennemitoituissa paaluissa varmistetaan, että paaluhatun alapuolelle ei synny betoni- tai juotosvalun jälkeen tyhjätilaa. Tarvittaessa paaluhattuihin voidaan tehdä keskelle reikä ja jälkivalun avulla varmistaa, että paaluhattu on kiinteästi kontaktissa paalun betoniin. Liitettäessä paalun yläpää suoraan yläpuoliseen teräsrakenteeseen, saadaan jäykkä kiinnitys hitsaamalla. jen kiinnitys ylärakenteisiin RD-suurpaaluilla tehdään yleensä tuomalla paalujen sisäpuoliset raudoitteet betonirakenteiden sisään elementtien tarkastus Vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, että paaluelementtien materiaali ja mitat vastaavat suunniteltuja ja että elementeissä ei ole vaurioita. Kierrejatkosten suojauksien poistoa ja paaluelementtinippujen tarpeetonta purkua ennen asennusta on vältettävä. Asentaminen RD-paalujen asentamisessa noudatetaan PPO-2007 tai Tiehallinnon Porapaalutusohjetta

7 Maaputkiporaus Maaputkiporauksen aikana tarkkaillaan asennuksen vaikutusta ympäristöön. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että huuhteluaineen mukana ylösnouse van veden määrä vastaa huuhteluun käytetyn veden määrää ja että ylösnousevan maa-aineksen tilavuus ei merkittävästi ylitä paalun tilavuutta. Jatkaminen Jatkaminen tehdään joko kierreholkkijatkoksella tai hitsaamalla. RD- ja RDs-paaluelementit toimitetaan kierteet kevyesti suojattuina. RD- ja RDs-paaluelementtejä käsiteltäessä työmaalla kierteet pidetään puhtaana esimerkiksi käyttämällä suojahattua. Ennen holkin kiertämistä paikoilleen tulee varmistua sekä paaluelementin pään että holkin kierteiden puhtaudesta ja ehjyydestä. Tarvittaessa kierteet puhdistetaan harjaamalla, vedellä tai paineilmalla. Holkki kierretään paaluelementtiin taulukossa 6 esitettyyn kireyteen. Ylempi paaluelementti kierretään vastaavalla tavalla ja kireydellä holkkiin kiinni. Kun paalu on jatkettu, liitos kykenee kontaktipinnoillaan siirtämään paalulle tulevan kuorman jatkoksen läpi paaluelementiltä toiselle. Tarvittaessa paalujen päiden kontakti on varmistettavissa mittaamalla. Erillisiä jatkostekniikan laadunvarmistustoimenpiteitä ei työmaalla tarvita. Lisätietoja paalun jatkamisesta kierreholkkijatkoksella on esitetty ohjeessa RD ja RDs-paalun kierreholkkijatkos, asennusohje ( Hitsatuille jatkoksille on esitetty suosituksia Ruukin ohjeessa Teräsputkipaalujen jatkaminen hitsaamalla ( Kallioporaus porataan kallioon suunnitelmien mukaiseen syvyyteen. Kallioporausvaiheessa kiinnitetään huomiota porauslietteen väriin, porauksen tunkeutumisnopeuteen ja huuhteluveden ylösvirtaukseen. Näiden perusteella on mahdollista arvioida kallion laatua. Tarkastuslyönnit Kallioon tukeutuvat porapaalut tarkastuslyödään aina poratankojen ja pilottikruunun ylösnoston jälkeen. Menettely on tärkeä, koska sillä varmistetaan hyvä kalliokontakti ja porapaalun geotekninen kestävyys. Tarkastuslyönnit voidaan tehdä esimerkiksi poravasaralla paaluputken yläpäähän käyttämällä vasaran ja paalun yläpään välissä teräslevyä. Lyöntejä jatketaan kunnes paalua ei saada enää painumaan. lutusohjetta. Betonointi tehdään kuivavaluna aina kun se vain on mahdollista. Mikäli paaluputkeen virtaa vettä, tehdään valu vedenalaisena. Tällöin valuputken alapää ulotetaan paalureiän pohjalle betonointia aloitettaessa ja putken alapää pidetään koko valun ajan betonimassan sisällä. tustyön dokumentointi tustyö dokumentoidaan työ- ja laatusuunnitelman mukaisesti esimerkiksi PPO-2007 tai Tiehallinnon Porapaalutusohjeen mukaisiin paalutuspöytä kirjoihin. n katkaisu t katkaistaan suunnitelmien mukaisista katkaisukorkeuksista kohtisuoraan paalun pituusakselia vas taan. Katkaisu voidaan tehdä katkaisulaikalla tai polttoleikkaamalla. Mahdolliset katkaisun epätasaisuudet poistetaan laikalla hiomalla. n puhdistus Betonoitavien paalujen puhtaus tarkastetaan porauksen jälkeen. un jäänyt porausliete huuhdellaan tarvittaessa vedellä. Tarkempia ohjeita paalun puhdistuksesta annetaan PPO- 2007:ssa ja Tiehallinnon Porapaalutusohjeessa. Raudoitus ja betonointi Puhdistuksen jälkeen asennetaan mahdollinen raudoitus ja paalu betonoidaan. Raudoituksessa ja betonoinnissa noudatetaan PPO-2007 tai Tiehallinnon Porapaa

8 7. RD-paalujen puristuskestävyyden mitoitusarvot Kestävyyden laskennassa käytetyt arvot: Teräksen lujuuden osavarmuusluku 1,0 teräsrakenteena mitoitettaessa Teräksen lujuuden osavarmuusluku 1,1 liittorakenteena mitoitettaessa Betonin lujuuden osavarmuusluku 1,5 liittorakenteena mitoitettaessa c uk d Maan alustaluku Maan murtoarvo Maan leikkauslujuuden osavarmuusluku 1,5 Mitoituskestävyyden muuttaminen sallituksi kantavuudeksi (RakMk) Mitoituskestävyydet voidaan muuttaa sallituiksi kantavuuksiksi jakamalla kestävyydet kuormien yhdistetyllä osavarmuusluvulla, joka voidaan laskea kaavalla: on pysyvien kuormien osavarmuusluku on pysyvän kuorman osuus kokonaiskuormasta on muuttuvan kuorman osavarmuusluku on muuttuvan kuorman osuus kokonaiskuormasta Eurokoodin mukainen mitoitus Eurokoodien mukaisessa mitoituksessa tarkistetaan, että osavarmuusluvuilla laskettu paalun puristuskestävyyden mitoitusarvo on suurempi kuin osavarmuusluvuilla laskettu voimasuuren mitoitusarvo. Voimasuureen mitoitusarvo riippuu hyötykuorman ja pysyvän kuorman suhteesta eurokoodin SFS-EN Rakenteiden suunnitteluperusteet kaavan 6.10 mukaisesti sekä kuormakertoimesta KFI. Esimerkki 1 (RakMk:n mukainen mitoitus) : RD170/10 Teräslaji: Korroosiovara: 1,20 mm Jatkamaton paalu: δ g = /600 Maan suljettu leikkauslujuus c uk = 15 kpa ==> Rakenteen mitoituskestävyys taulukosta 10 R d = 1601 kn Osavarmuusluvut Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti: = 1,2 (pysyvät kuormat) = 1,6 (muuttuvat kuormat) Kuormitus: G% = 60% (pysyvät kuormat) Q% = 40% (muuttuvat kuormat) ==> Yhdistetty osavarmuusluku = 1,2. 60% + 1,6. 40% = 1,36 ==> Sallittu kantavuus Esimerkki 2 (Eurokoodin mukainen mitoitus) Hyötykuorma: Q = 800 kn Pysyvä kuorma: G= 1300 kn Rakenteen seuraamusluokka CC2, luotettavuusluokka RC2, kuormakerroin K FI = 1.0 Kuormien mitoitusarvo E d = 1.5. K FI. Q K FI. G = 2695 kn Korroosiovara: 2,0 mm Jatkamaton paalu: δ g = /600 Maan suljettu leikkauslujuus: 15 kpa Mitoitusehdon mukaisia paaluja ovat esim: RDs220/12,5 () (2724 kn liittorakenteena) RD270/10 (2750 kn) ja RD270/12,5 (2870kN). Tämän esitteen sisällön oikeellisuus on tarkastettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Taulukko 10: RD - ja RDs-paalujen puristuskestävyyden mitoitusarvot TERÄSRAKENNEMITOITUS LIITTORAKENNEMITOITUS* Korroosiovara 1,2 mm Korroosiovara 2,0 mm Korroosiovara 2,0 mm Teräslaji δ g Leikkauslujuus c uk [kpa] Leikkauslujuus c uk [kpa] Leikkauslujuus c uk [kpa] RD90 RDs90 RD115/6,3 RDs115/6,3 RD115/8 RDs115/8 RD140/8 RDs140/8 RD140/10 RDs140/10 RD170/10 RDs170/10 RD170/12,5 RDs170/12,5 RD220/10 RDs220/10 RD220/12,5 RDs220/12,5 RD270/10 RD270/12,5 RD320/10 RD320/12,5 *) Betoni K35 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

9 Ruukki on metalliosaaja, johon voit tukeutua alusta loppuun, kun tarvitset metalleihin pohjautuvia materiaaleja, komponentteja, järjestelmiä ja ratkaisukokonaisuuksia. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotevalikoimaamme vastaamaan tarpeitasi. CFI FI/ /PR/Hämeen kirjapaino Rautaruukki Oyj U Harvialantie 420, Hämeenlinna S X w Copyright 2010 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals ja RD-paalu ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT

SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT SSAB RRs-paalut RR-PAALUTUSOHJE, MITOITUSTAULUKOT Tämä ohje täydentää vanhaa Ruukin RR-paalutusohjetta. Ohjeessa esitetään lujien teräslajista S550J2H valmistettujen RRs-paalujen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet

Lisätiedot

RR-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille

RR-paalutusohje. Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille RR-paalutusohje Suunnittelu- ja asennusohjeet lyötäville RR-paaluille Päivitetty 01/20 1. Yleistä Tämä ohje käsittelee lyömällä asennettavia RR75- RR220-paaluja. Ruukin valmistama RR-paalu TM on rekisteröity

Lisätiedot

Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet. Hannu Vesamäki

Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet.  Hannu Vesamäki Aidot ja alkuperäiset RR- ja RD-paalutuotteet 1 www.ruukki.com Hannu Vesamäki 17.1.2013 Esityksen sisältö RR-paalutuotteet Pieniläpimittaiset RR-paalut Suuriläpimittaiset RR-paalut Injektoidut RR-paalut

Lisätiedot

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun

Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Ruukin teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien mukaisesti sekä työkalut teräspaalujen suunnitteluun Veli-Matti Uotinen Ruukin Teräspaalupäivä Sisältö Ruukin paalujen

Lisätiedot

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen

Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen 1 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 23/01/2014 Ruukin teräspaaluilla kokonaistaloudellisesti edullisimmat perustusratkaisut

Lisätiedot

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari

Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI. DI Antti Laitakari Teräsbetonisten lyöntipaalujen TUOTELEHTI DI Antti Laitakari Yleistä Uusi TB-paalujen tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen Paalujen

Lisätiedot

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin.

SSAB RD-paaluseinä. Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin. SSAB RD-paaluseinä Tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ssab.fi/infra 2 TOIMINNASSAMME YHDISTYVÄT TERÄS- JA POHJARAKENTAMISEN OSAAMINEN SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin varaan Ruukki RR -PAALU

www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin varaan Ruukki RR -PAALU www.ruukki.fi/infra Rakenna kotisi Ruukin teräspaalujen varaan Ruukki RR -PAALU RUUKIN TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

RIL PO 2011 korjaukset ja lisäykset tekstiin

RIL PO 2011 korjaukset ja lisäykset tekstiin RIL 254-2011 PO 2011 korjaukset ja lisäykset tekstiin Selvennyksiä käyttötila termin käyttöön, jolla tarkoitetaan joko käyttörajatilaa tai käytön aikana. Yliviivattu teksti poistetaan. s. 71 Lyöntipaalujen

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

SSAB teräspaalut. www.ruukki.fi

SSAB teräspaalut. www.ruukki.fi SSAB teräspaalut www.ruukki.fi YLEISESITTELY SSAB on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten pohjarakenteiden toimittajia. Kotimarkkinamme on Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö, mutta tehokkaan logistiikkamme

Lisätiedot

RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET RR - ja RD -paalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012.

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13250 Porapaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. Tässä luvussa käsitellään poraamalla asennettavia teräspaaluja. Käsiteltävät

Lisätiedot

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Paalutusohje 2011 ja Eurokoodien vaikutukset paalutuotteisiin Sisältö Paalutusohje 2011 lyhyesti ja ohjeen tilannekatsaus Rakennusmääräyskokoelman, eurokoodien ja toteutusstandardien tilannekatsaus Suomessa

Lisätiedot

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio RIL 265-2011 PO 2011 Paalutusohje 2011 - koulutustilaisuus 20.3.2013 Ravintola Vaunun auditorio Paaluosien tekniset vaatimukset Yleiset vaatimukset Paalujen jatkaminen / jatkokset Paalujen kärjet Yleiset

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

HTM HT-TERÄSPAALUT. HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet. ver. 9/2014 HTM

HTM HT-TERÄSPAALUT. HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet. ver. 9/2014 HTM HTM HT-TERÄSPAALUT HT-paalujen suunnittelu- ja asennusohjeet ver. 9/2014 HTM Sisällys 1. HT-paalut... 3 1.1 Paalutuotteiden vaatimustenmukaisuus... 3 1.2 Pienpaalut (HT90 HT320)... 3 1.2.1 Rakenne ja teräslaji...

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Ruukki Suunnitteluohjeet

Ruukki Suunnitteluohjeet Ruukki Suunnitteluohjeet 5.10.2011 Aamiaisseminaari Oulu Materiaalit RR- ja RD-paalujen Eurokoodien mukaiseen suunnitteluun RR-paalut RD-paalut Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut RD-paaluseinä PO2011

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara

26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara 26.1.2011 www.ruukki.com Jari Mara Teräspaalujen käytön edut paalulaatoissa Teräspaalun edut paalutyypin valinnassa Paalutustyön ympäristövaikutukset maan syrjäytyminen tiivistyminen tärinä Asennuskaluston

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Perustukset Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS) Päivitetty 09/2012

Perustukset Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS) Päivitetty 09/2012 Perustukset Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille (FPS) Päivitetty 9/212 Valmiiksi mitoitetut teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille on tarkoitettu tehostamaan Ruukin RR- ja

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ann ettu Helsin gissä 30 päivän ä maaliskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu

R-nostoAnkkurit. RakMK:n mukainen suunnittelu R-nostoAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu R-NOSTOANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Nostoankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...5 3.1

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan.

RR -paalut. Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan. RR -paalut Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan www.ssab.fi/infra SSAB:N TERÄSPAALUILLA KOKONAISTALOUDELLISESTI EDULLISIMMAT PAALUPERUSTUKSET Pientalorakentaminen sijoittuu yhä enemmän sellaisille

Lisätiedot

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13212 Teräspaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012.

InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 13212 Teräspaalut. Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. InfraRYL osa 1 Väylät ja alueet päivitys 1.10.2012 1 Luku on muuttunut kauttaaltaan, hyväksytty julkaistavaksi TK 280 27.6.2012. 13212.1 Teräspaalujen materiaalit Esivalmistetut teräspaalut ovat CE-merkittyjä.

Lisätiedot

KYVO2, LAHTI ENERGIAN JÄTTEEN KAASUTUSLAITOS RUUKIN TERÄSPAALUPÄIVÄ 27.1.2011 H. LAUHAKARI

KYVO2, LAHTI ENERGIAN JÄTTEEN KAASUTUSLAITOS RUUKIN TERÄSPAALUPÄIVÄ 27.1.2011 H. LAUHAKARI KYVO2, LAHTI ENERGIAN JÄTTEEN KAASUTUSLAITOS RUUKIN TERÄSPAALUPÄIVÄ 27.1.2011 H. LAUHAKARI YLEISTIETOA HANKKEESTA: HANKKEEN RAKENNUTTAJA LAHTI ENERGIA 100 % JÄTTEESTÄ KAASUTTAMALLA ENERGIAA TUOTTAVA VOIMALAITOS

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita vaijerilenkki RakMK:n mukainen suunnittelu vaijerilenkki 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat...4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit...4 3 VALMISTUS 5 3.1 Valmistustapa...5

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Betonipaalujen korvaaminen RRspaaluilla, HAMK Sisältö Kohteen yleiskuvaus Pohjasuhteet Urakkalaskentavaiheen paalutussuunnitelma RRs-paaluihin perustuva paalutussuunnitelma Paalutustyön toteutus PDA-mittaukset

Lisätiedot

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ruukki.fi tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin RUUKKI RD -PAALUSEINÄ 2 Ruukki RD -paaluseinä Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015. ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy)

RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015. ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy) RIL 263-2014 KAIVANTO - OHJE KOULUTUSTILAISUUS 5.2.2015 ANKKUREIDEN MITOITUS JA KOEVETO (Aku Varsamäki Sito Oy) ESITELMÄN SISÄLTÖ 1. MÄÄRITELMIÄ 2. ANKKUREIDEN MITOITUS YLEISTÄ 3. KALLIOANKKUREIDEN MITOITUS

Lisätiedot

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan

Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan Teräsbetonipaalun mitoitus PO-2016 mukaan Aksiaalisesti kuormitettu tukipaalu PO-2016 koulutustilaisuus 14.3.2017 Jukka Haavisto, TTY Esityksen sisältö Yleistä tb-paalujen kestävyydestä Geoteknisen kestävyyden

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille

Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Pientalojen perustukset Anturoiden suunnitteluohje RR - ja RD -paaluille Mitoitusohjeet ja paaluvälin määrittämistä varten laaditut kuvaajat jatkuville paaluanturoille helpottavat ja nopeuttavat RR - ja

Lisätiedot

VTT-VA (9)

VTT-VA (9) VARMENNUSTODISTUS VTT-VA-00003-17 1 (9) VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012, muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 sekä eräiden rakennustuotteiden

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUS VTT-VA (9)

VARMENNUSTODISTUS VTT-VA (9) VARMENNUSTODISTUS VTT-VA-00003-17 1 (9) VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012, muutettu lailla 1262/2014) luvun 3 sekä eräiden rakennustuotteiden

Lisätiedot

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus

KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Ultraäänitarkastus www.ruukki.fi Ruukki toimittaa kuumavalssattuja levyjä ultraäänitarkastettuina tai muiden, erikseen sovittavien vaatimusten mukaisesti. Ultraäänitarkastuksesta

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari

Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari Teräsbetonipaalut, mitä uutta? DI Antti Laitakari Uudet ohjeet Teräsbetonipaalut suunnitellaan uuden paalutusohjeen PO-2011 ja SFS-EN 1992 (Eurocode 2) mukaan PO-2011 on Suomen kansallinen ohje jota tehdessä

Lisätiedot

06/03/2012 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL

06/03/2012 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 1 Ruukin uudet infraratkaisut - käsityöstä teolliseen tuotantoon Infra 12 - Kestävä ja taloudellinen Infra 2 Ympäristövastuu Ruukin infraratkaisuissa 3 Ympäristövastuu terästuotannosta infraratkaisuihin

Lisätiedot

Betonipaalun käyttäytyminen

Betonipaalun käyttäytyminen Betonipaalun käyttäytyminen Rakenteellista kantavuutta uudella mitoitusfilosofialla Betoniteollisuuden paaluseminaari, TTY Yleistä tb-paalujen kantokyvystä Geotekninen kantokyky Paalua ympäröivän maa-

Lisätiedot

www.ruukki.fi/infra Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut pohjarakentamisessa RUUKKI SUURPAALUT

www.ruukki.fi/infra Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut pohjarakentamisessa RUUKKI SUURPAALUT www.ruukki.fi/infra Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut pohjarakentamisessa RUUKKI SUURPAALUT Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä teräksisten

Lisätiedot

Ruukin suojakaiteet. Tiekaiteet Siltakaiteet

Ruukin suojakaiteet. Tiekaiteet Siltakaiteet Ruukin suojakaiteet Tiekaiteet Siltakaiteet Ruukin suojakaidejärjestelmät tarjoavat räätälöidyn ratkaisun liikenneturvallisuuden parantamiseen. Suojakaiteet estävät ajoneuvon suistumisen tieltä, ohjaavat

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille

EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille EC7 Kuormien osavarmuusluvut geoteknisessä suunnittelussa, vaihtoehtoja nykyarvoille Tim Länsivaara TTY EUROKOODI 2014 SEMINAARI Sisältö 1. Johdanto 2. Kuormien osavarmuusluvut stabiliteettitarkastelussa

Lisätiedot

Tuulivoimalan porapaaluperustus

Tuulivoimalan porapaaluperustus Tuulivoimalan porapaaluperustus Geotekniikan päivä 17.11.2005 Sakari Lotvonen, PSV-Maa ja Vesi Oy Jouko Viitala, LEMCON Oy Hannu Jokiniemi, Ruukki Sami Eronen, Ruukki 15 March 2006 www.ruukki.com Sami

Lisätiedot

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA

YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA YLEISTÄ EUROKOODI MITOITUKSESTA MITÄ KOSKEE 1. Rakenne- ja geosuunnittelua 2. Lähinnä varmuuskerroin menettely uudistuu. Itse laskenta menetelmät, kaavat ja teoriat pysyvät ennallaan (joitain esimerkkitapoja

Lisätiedot

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio

Paalutusohje koulutustilaisuus Ravintola Vaunun auditorio RIL 265-2011 PO 2011 Paalutusohje 2011 - koulutustilaisuus 20.3.2013 Ravintola Vaunun auditorio PDA-mittaukset urakoitsijan kannalta Vaatimukset dynaamiset koekuormitukset. PO 2011: Paalutusluokassa 3

Lisätiedot

RT- 2011 24.11.2011-1 -

RT- 2011 24.11.2011-1 - RT-2011 24.11.2011-1- Tämä tuotelehti korvaa Rakennusteollisuuden aiemmin julkaisemat teräsbetonipaalua koskevat tuotelehdet liitteineen. Tämän tuotelehden mukaisia paaluja ovat oikeutettuja valmistamaan

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

Eurokoodiaikaan siirtymisen tuskaa + keskustelua havaituista ongelmista ja mahdollisuuksista (Paalujen mitoitus eurokoodiaikana)

Eurokoodiaikaan siirtymisen tuskaa + keskustelua havaituista ongelmista ja mahdollisuuksista (Paalujen mitoitus eurokoodiaikana) Eurokoodiaikaan siirtymisen tuskaa + keskustelua havaituista ongelmista ja mahdollisuuksista (Paalujen mitoitus eurokoodiaikana) Betoniteollisuuden paaluseminaari 2013 28.11.2013 Jouko Törnqvist, VTT 2

Lisätiedot

Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen

Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen Teräspaalut pientalojen perustamisessa - suunnittelusta toteutukseen Veli-Matti Uotinen Ruukin Teräspaalupäivä Sisältö Rakentamisen tilastotietoa Teräspaaluperustusten suunnittelu pohjatutkimukset paalutyypin

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite

Lisätiedot

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen

Lisätiedot

3/20/2017. Teräsputkipaalut. Antti Perälä SSAB

3/20/2017. Teräsputkipaalut. Antti Perälä SSAB Teräsputkipaalut Antti Perälä SSAB 1 Teräspaalujen hyväksyntä (osa 1, kohta 2.5) Teräspaalun vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen käytetään ensisijaisesti EAD:hen (European Assessment Document) perustuvalla

Lisätiedot

CWQ-liittopalkkijärjestelmä

CWQ-liittopalkkijärjestelmä CWQ-liittopalkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 3 2. Valmistus 3 2.1. Materiaali 3 2.2. Pintakäsittely 3 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 4 4.1. Palkin rakenne 4

Lisätiedot

HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet

HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet HTM HT-TERÄSPAALUT HT-teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeet ver. 3/2015 HTM Sisällys 1. HT-paalut... 3 1.1 Paalutuotteiden vaatimustenmukaisuus... 3 1.2 Pienpaalut (HT90 HT320)... 3 1.2.1 Rakenne

Lisätiedot

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus

Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Ruukin Teräspaalupäivä 2013 Teräspaalujen jatkaminen hitsaamalla Laatuvaatimukset ja työn toteutus Unto Kalamies Inspecta Sertifiointi Oy 1 Sisältö Hitsaus prosessina Laatuvaatimukset Hitsaajan pätevyys

Lisätiedot

Julkisivuverhoukset. Sandwich panel SPA

Julkisivuverhoukset. Sandwich panel SPA Julkisivuverhoukset Sandwich panel SPA Ruukin tuulettuva julkisivuverhousjärjestelmä tarjoaa laajat mahdollisuudet Ruukin paneeleilla toteutetun seinän julkisivuarkkitehtuuriin. Verhousvaihtoehdoksi sopii

Lisätiedot

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET 1 2016-12-08 Toteutusluokan valinta Toteutusluokka valitaan seuraamusluokkien (CC1, CC2 ja CC3) sekä rakenteen käyttöön

Lisätiedot

1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE

1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE 1.1.2010 LUJAPIENPAALUOHJE 2 FMC 47683.138.138 2.5.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...4 2 KÄYTTÖKOHTEET...5 2.1 Suunnitellut käyttökohteet...5 2.2 Perustamisolosuhteet ja pohjatutkimukset...5 2.3 Suunniteltu

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

Paalutus kivisillä ja lohkareisilla täyttöalueilla. Pekka Ruuti 23.01.2014

Paalutus kivisillä ja lohkareisilla täyttöalueilla. Pekka Ruuti 23.01.2014 Paalutus kivisillä ja lohkareisilla täyttöalueilla Pekka Ruuti 23.01.2014 Esityksen sisältö Toteutettuja paalutuskohteita Arabianrannassa, Vuosaaressa sekä Kalasataman alueella. Menetelmät Kustannusvertailu

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 1074-A 1168-A 1988 995-G 1036-G 1140 1130 18.12.2009 Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU

RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT RAKMK:N MUKAINEN SUUNNITTELU RLS SISÄKIERREHYLSYANKKURIT 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot