LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA"

Transkriptio

1 LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN OHJE toimittaessa TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA Opas hyppääjille, lentäjille ja lennonjohtajille TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO RY

2 YLEISTÄ...4 Yhteystiedot...4 Käyntiosoite...4 Kotisivut TURVALLISUUSOHJEET MAALIALUE Maalialue Kerhotilat LIIKKUMINEN LENTOKENTTÄALUEELLA HYPPYTOIMINNAN ALOITUS Ilmoitus hyppytoiminnan aloituksesta Lentosuunnitelma Maahenkilöstö Maahenkilön tehtävät...6 Huom! YHTEYDENPITO ERI OSAPUOLTEN KESKEN TOIMINTA ILMASSA (LASKUVARJOHYPPY) Lupa lennonjohdolta Koneen kuormaus Uloshyppypaikan määritys ennen toiminnan aloitusta Lentokoneen ohjaaminen uloshyppypaikalle Uloshyppypaikka Uloshyppy Vapaa pudotus Varjon varassa LASKEUTUMINEN MAALIALUEELLE Sallitut laskeutumispaikat LASKEUTUMINEN MAALIALUEEN ULKOPUOLELLE Yleistä Suositeltavat varalaskeutumispaikat Vaaralliset varalaskeutumispaikat Laskeutuminen lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle Laskeutuminen lentokenttäalueelle Satakunnan Lennoston alueelle Laskeutuminen kiitotielle VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE Yleistä Hyppääjän toiminta varavarjon käyttötilanteessa Varavarjon käytön yhteydessä irtoavat varusteet Maahenkilöstön toiminta varavarjon käyttötilanteen sattuessa Varavarjon käyttötilanne kiitotiealueen yläpuolella TOIMINTA VAKAVASSA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Ensiapu Hyppytoiminnan keskeytys Pelastusajoneuvot Ilmoittaminen Tiedottaminen Viranomaiset s. 2

3 10.7 Alueen eristäminen Alueelta poistuminen VAARATILANTEET JA NIISTÄ RAPORTOINTI Vaaratilanneraportti Ilmoitus turvallisuuspäällikölle KELPOISUUKSIEN TARKASTAMINEN Kaikilta C/D kelpoisuustodistuksen omaavat hyppääjät Hyppytoiminnan ohje Vaatimukset oppilaalle Vaatimukset oppilaan uloshyppypaikasta VAATIMUKSET HYPPYVARUSTEISTA ERIKOISHYPYT ILMAKUVAUS YHTEYSTIETOJA...14 JAKELU s. 3

4 YLEISTÄ Tampereen Laskuvarjokerho ry perustetiin vuonna 1968, jolloin Tampereen Ilmailuyhdistyksen laskuvarjojaoksesta muodostettiin oma yhdistys. Kerhon pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Jämin lentokentällä. Kerhotilat sijaitsevat Härmälässä rakennuksessa, joka on entinen lentokentän lentoasemarakennus. Jäseniä kerhossa on parisen sataa, joista on noin 100 on aktiivihyppääjiä. Koulutamme vuosittain noin 70 uutta oppilasta. Vuosittainen hyppymäärä kerhossa on n hyppyä joista neljännes on oppilashyppyjä. Tavoite on hypätä Pirkkalassa noin neljäsosa vuosittaisesta hyppymäärästä. Tampere-Pirkkalan lentoasemalla pyritään hyppäämään pääasiassa arki-iltaisin, aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä myös viikonloppuisin. Kesän 2004 aikana maalialue on tasoitettu oppilastoiminnan vaatimaan kuntoon. Tavoitteena on myös kunnostaa paikalle tuodusta parakista pakkaus- ja koulutustilat. Maalialue on lentokentän välittömässä läheisyydessä oleva n. 5 ha peltoalue. Alueelle oma liittymä Lentoasemantieltä. Alueen omistaa Ilmailulaitos, ja TAMLK on tehnyt alueen käytöstä hyppytoimintaan ILL:n kanssa käyttöoikeussopimuksen. Yhteystiedot Tampereen Laskuvarjokerho ry PL 142, Tampere puh (kerhorakennus, Härmälä): gsm: Käyntiosoite Lepolantie Tampere Kotisivut s. 4

5 1 TURVALLISUUSOHJEET Hyppytoiminnassa tulee noudattaa laskuvarjohyppäämistä koskevia ohjeita ja määräyksiä -Lentoturvallisuushallinnon antamia ilmailumääräyksiä ja lentokelpoisuusmääräyksiä -Suomen Ilmailuliitto ry:n hyväksymiä ohjeita ja suosituksia -Tätä TAMLK:n johtokunnan hyväksymää hyppytoiminnan ohjetta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle -TAML:n hyppymestareiden, turvallisuuspäällikön ja koulutuspäällikön antamia määräyksiä -TAMLK:n yleistä hyppytoiminnan ohjetta -Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintakäsikirjan määräyksiä 2 MAALIALUE 2.1 Maalialue Maalialue on lentokentän välittömässä läheisyydessä oleva n. 5 hehtaarin peltoalue. Alueelle oma liittymä Lentoasemantieltä. Alueen omistaa ilmailulaitos, ja TAMLK on tehnyt alueen käytöstä käyttöoikeussopimuksen Ilmailulaitoksen kanssa. Maalialueen osoite: Lentoasemantie 542, PIRKKALA. Maalialue on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Autot tulee pysäköidä kerhon pysäköintipaikalle maalialueelle. Vaihtoehtoine pysäköintipaikka lentoaseman maksullinen pysäköintialue. 2.2 Kerhotilat Pirkkalassa toimittaessa pakkaus- ja koulutustiloina käytetään parakkia, joka on maalialueen laidalla Oksitun mäellä. Parakin kunnostustyöt on kesken. Käymälätiloina hyppääjät voivat käyttää lentoaseman wc tiloja. 3 LIIKKUMINEN LENTOKENTTÄALUEELLA Tamlk:n:n jäsenet saavat hyppytoiminnan aikana liikkua koneen lastaus- ja tankkauspaikalla karttaliitteessä osoitettujen rajojen sisäpuolella. Kerhon ulkopuoliset vierailijat saavat liikkua edellä mainitulla alueella vain TAMLK:n jäsenen seurassa. TAMLK:n käytössä on portti, joka on terminaali 2:n ja kunnossapitorakennuksen välissä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää porttia, joka on idempänä, Lentopisteen hallin vieressä. Porteissa on koodilukot, ja koodit pyritään pitämään TAMLK:n sisäisenä tietona. Ajoneuvoilla kulkemiseen lentokenttäalueella vaaditaan tapauskohtainen, erillinen lupa kunnossapidosta tai lennonjohdosta. Tarpeeton oleskelu lentokenttäalueella on kielletty. 4 HYPPYTOIMINNAN ALOITUS 4.1 Ilmoitus hyppytoiminnan aloituksesta Hyppytoiminnan aloittamisesta pitää aina ilmoittaa puhelimitse lennonjohtoon. s. 5

6 ennen päivän ensimmäistä pokaa. Ilmoitus sisältää tiedot hyppytoiminnan aloitusajankohdasta, käytettävästä hyppykoneesta, koneen päälliköstä sekä ilmatilavarauksesta eli ylimmästä hyppykorkeudesta. 4.2 Lentosuunnitelma Suunnitelma jokaisesta hyppylennosta tehdään puhelimella ennen lentoa lennonjohtoon. Ilmoituksen tekee koneen lentäjä tai pokassa mukana oleva C- tai D- kelpoisuustodistuksen omaava hyppääjä. Lentosuunnitelmassa lennonjohdolle tulee ilmoittaa: -Seuraavan pokan hyppääjien lukumäärä, hyppykorkeudet, lennettävien hyppylinjojen lukumäärä. -Oppilashyppääjät -Tandem-hyppääjät -Uloshyppypaikka, mikäli se on kiitotien päällä tai eteläpuolella. -Jos jonkin hyppääjän uloshyppypaikka tai avauskorkeus on poikkeava. (uloshyppypaikka etäämpänä kuin 1,5 km maalialueesta, avauskorkeus enemmän kuin 1000 m.) -Kupumuodostelmahypystä. Kupumuodostelmahypyllä uloshyppypaikka voi olla useiden kilometrien etäisyydellä maalialueesta ja avauskorkeus on korkealla, yleensä 2200 metriä. -Liitohypystä. Liitopuvulla hypättäessä uloshyppypaikka on yleensä parin kilometrin etäisyydellä maalialueesta, avauskorkeus enimmillään 1500 m. 4.3 Maahenkilöstö Aina kun hyppytoiminta on käynnissä, maalialueelle on nimetty maahenkilö maahenkilöllä on Tamlk:n kännykkä, johon lennonjohto tarvittaessa soittaa, puhelinnumero Maahenkilön käytössä on myös ilmailuradio. Oppilaspokan maahenkilönä voi toimia ainoastaan C/D-kelpoisuustodistuksen omaava hyppääjä. Pelkästään lupakirjahyppääjistä koostuvan pokan maahenkilönä voi toimia myös tehtävään koulutettu oppilas. Maahenkilöllä pitää olla ajokortti tai ajokortillinen avustaja kuljettamaan hyppyautoa. Maahenkilö on suorittanut kokeen, missä hän on osoittanut osaavansa tehtävänsä ja tietävänsä vastuunsa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla toimittaessa. 4.4 Maahenkilön tehtävät Seurata avaukset -Maahenkilö seuraa kaikkien hyppääjien varjojen avaukset. Seurata laskeutumiset -Kun kaikki hyppääjät ovat laskeutuneet, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Seurata laskeutumiset muualle kuin kenttäalueelle -Maahenkilön tulee ilmoittaa välittömästi lennonjohdolle jokaisesta varsinaisen maalialueen ulkopuolelle tapahtuneesta laskeutumisesta. -Jos hyppääjä laskeutuu maalialueen ulkopuolelle esim. metsään, on paikalle lähetettävä etsijöitä.. s. 6

7 -Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. -Maahenkilö hoitaa em. tapauksissa tarvittavan yhteydenpidon lennonjohtoon, Satakunnan Lennoston päävartioon ja Ilmailulaitoksen Kunnossapitoon Johtaa pelastustoimia mahdollisessa onnettomuustilanteessa -Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on loukannut itsensä, on pelastustoimet aloitettava välittömästi. -Maahenkilö hoitaa em. tapauksissa tarvittavan yhteydenpidon lennonjohtoon, Satakunnan Lennoston päävartioon ja Ilmailulaitoksen Kunnossapitoon -Maahenkilö määrää ja ohjeistaa mahdollisen hälytysajoneuvojen soittamisen paikalle. Huom! Lennonjohdon tehtävänä on ilmaliikenteen johtaminen. Tehtäviin ei kuulu laskuvarjohyppääjien varjojen avausten seuranta, eikä pelastustoimien järjestely mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 5 YHTEYDENPITO ERI OSAPUOLTEN KESKEN Lentokoneen ja lennonjohdon väliset yhteydet hoidetaan radiolla. Kuitenkin ennen hyppylentoa lentäjä tekee ilmoituksen lennosta lennonjohdolle mieluiten puhelimella. Lentokoneen ja maahenkilöstö yhteydenpito hoidetaan tarvittaessa radiolla, käytössä on ns. oppilastaajuus. Lennonjohdon ja maahenkilöstön väliset yhteydet hoidetaan matkapuhelimella. Lennonjohdon puhelinnumero: Tamlk:n maahenkilöstön puhelinnumero: TOIMINTA ILMASSA (LASKUVARJOHYPPY) 6.1 Lupa lennonjohdolta Lentäjä varmistaa luvan lennolle lennonjohdosta hyppylennolle ennen starttia. 6.2 Koneen kuormaus Hyppykone lastataan pienkoneiden käytössä olevalla alueella. Kuormauksen aikana koneella saa olla ainoastaan lentäjä ja pokaan kuuluvat hyppääjät sekä radio-oppilaiden lastausta valvova radiokouluttaja. Alkeis- ja A-oppilaat saavat siirtyä koneelle ainoastaan hyppymestarin johdolla ja valvonnassa. 6.3 Uloshyppypaikan määritys ennen toiminnan aloitusta Uloshyppypaikaksi määritellään piste kartalla ja apuna käytetään Lennonvarmistuksesta saatuja tuulitietoja. Hyppylinja uloshyppypaikalle lennetään pääsääntöisesti vastatuuleen. Hypättäessä oikeassa uloshyppypaikassa, ohjaamaton pallovaravarjo, joka on aukaistu 600 metrissä, ajautuu maalialueen keskelle. Samalla linjalla voi hypätä useampia hyppääjä tai hyppääjäryhmä.. s. 7

8 Uloshyppypaikan määritys tehdään briefingistä saatavien tuulitietojen perusteella. Uloshyppypaikka on tuulen yläpuolella, yleensä metrin etäisyydellä maalialueen keskipisteestä. 6.4 Lentokoneen ohjaaminen uloshyppypaikalle Hyppylinja lennetään vastatuuleen siten, että linja ylittää maalialueen keskipisteen, minkä jälkeen hyppääjät lähtevät koneesta itse valitsemallaan hetkellä. Hyppääjä määrittelee uloshyppypaikan siten, että hän katsoo koneen sijainnin ja lentosuunnan alapuolella olevaa maastosta. 6.5 Uloshyppypaikka Oppilashypyillä oppilaan uloshyppypaikan määrittelee hyppymestari. Puolipilvisellä säällä uloshyppypaikan määrityksessä voidaan käyttää apuna GPS laitetta. Paikanmääritys on tehtävä huolellisesti niin, että kaikki hyppääjät pääsevät maalialueelle. Kun hyppääjä hyppää ulos koneesta, on joko uloshyppypaikan tai maalialueen oltava nähtävissä koneesta. Jokainen hyppääjä, jolla on laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus, on itse vastuussa omasta uloshyppypaikastaan. Oppilashyppääjän uloshyppypaikasta vastaa hyppymestari. 6.5 Uloshyppy Joka kerta ennen oven avaamista hyppyä varten lentäjän tulee saada hyppylupa lennonjohdosta. Hyppääjät, joilla on kelpoisuustodistus lähtevät koneesta itse valitsemallaan hetkellä. Mikäli samalla linjalla lähtee useampi hyppääjä tai hyppääjäryhmä, uloshypyt tapahtuvat 8-15 sekunnin välein. Jos kyseessä on esim. liitopukuhyppy, uloshyppyjen väli voi olla huomattavasti pidempi. Hyppääjän pitää huolehtia siitä, että edellä hypänneisiin on turvallinen etäisyys. 6.6 Vapaa pudotus Vapaassa pudotuksessa hyppääjän nopeus on km/h (53-97 m/s) Nopeus riippuu hyppääjän asennosta, painosta ja vaatetuksesta. Hypättäessä yleisimmästä hyppykorkeudesta, kolmesta kilometristä, vapaa pudotusta kestää sekuntia. Liitopuvulla hypättäessä hyppääjän vaakanopeus voi olla 140 km/h ja vajoamisnopeus pienimmillään 80 km/h. 6.7 Varjon varassa Varjon varassa pyritään aina ohjaamaan siten, että voidaan laskeutua ensisijaiselle maalialueelle. Varjon varassa tulee välttää turhaa lentämistä kiitotien yläpuolella. Jos joudut ylittämään kiitotien, huomioi erityisesti riittävä etäisyys ILS-antenneihin ja säteeseen. Korkeutta kiitotien itäpäässä tulee olla vähintään 300m ja vaakaetäisyyttä 150m. (ks. kartta) Hyppääjien tulee huomioida turvalliset etäisyydet ja porrastukset toisiin hyppääjiin. Päätös varalaskualueelle eli muualle kuin varsinaiselle maalialueelle laskeutumisesta tulee tehdä riittävän ajoissa.. s. 8

9 7 LASKEUTUMINEN MAALIALUEELLE 7.1 Sallitut laskeutumispaikat Laskeutuminen on sallittu vain kerhon käyttöön osoitetulle maalialueelle. Kun kaikki hyppääjät ovat laskeutuneet, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Varsinaisen laskeutumisalueen pohjoispuolella olevaa peltoa voi tarvittaessa käyttää laskeutumisalueena. Asiasta on sovittu Tamlk:n ja maanomistajan kesken. 8 LASKEUTUMINEN MAALIALUEEN ULKOPUOLELLE 8.1 Yleistä Maahenkilön tulee ilmoittaa välittömästi lennonjohdolle jokaisesta varsinaisen maalialueen ulkopuolelle tapahtuneesta laskeutumisesta. Jos hyppääjä laskeutuu maalialueen ulkopuolelle esim. metsään, on paikalle lähetettävä etsijöitä. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on loukannut itsensä, on pelastustoimet aloitettava välittömästi. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. 8.2 Suositeltavat varalaskeutumispaikat Hätätilanteessa hyppääjä saa laskeutua mihin tahansa laskeutumiseen soveltuvalle alueelle. Maalialueen läheisyydessä on runsaasti peltoja, jotka soveltuvat varalaskeutumispaikaksi. 8.3 Vaaralliset varalaskeutumispaikat 20 KV sähkölinja on lähimmillään 300 metrin etäisyydellä laskeutumisalueesta. Juoksijanoja sekä muut ojat kiertävät peltoalueita. Osa ojista on syviä ja siksi vaarallisia. Maalialueen läheisyydessä olevat hakkuuaukeat ovat vaikeakulkuista maastoa ja vaikeita laskeutumispaikkoja. Metsien puusto on alueella korkeaa, mikä tekee niistä hyvin vaikean ja vaarallisen varalaskeutumispaikan. 8.4 Laskeutuminen lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle Ilmailulaitoksen aluetta on aidattu alue kiitotien pohjoispuolella (ks. kartta). Lentokenttäalue on aidattu noin 3 metriä korkealla aidalla. Mikäli hyppääjä joutuu laskeutumaan kenttäalueelle, hänen ei pidä yrittää ylittää tai alittaa aitaa, vaan odotta noutajia. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä laskeutuu lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Maahenkilö sopii lennonjohdon kanssa siitä, voiko TAMLK:n auto lähteä kenttäalueelle noutamaan hyppääjää ja etsimään tämän varusteita. Kenttäalueella TAMLK:n autolla voi ajaa ainoastaan kentän pohjoispuolella olevaa hiekkatietä. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. Kenttäalueella olevien henkilöiden tulee noudattaa liikkumisessaan lennonjohdon ohjeita.. s. 9

10 8.5 Laskeutuminen lentokenttäalueelle Satakunnan Lennoston alueelle Satakunnan Lennoston aluetta on aidattu alue kiitotien eteläpuolella (ks. kartta). Jos hyppääjä laskeutuu Satakunnan lennoston alueelle, hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan lähimmän tien varteen odottamaan. Päävartio noutaa hyppääjän ja vie hänet lennoston portille. TAMLK vastaa hyppääjän noutamisesta Lennoston portilta. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä laskeutuu Satakunnan lennoston alueelle, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä puhelimella päävartioon (puh. O ). Päävartio noutaa hyppääjän ja toimittaa hänet Satakunnan lennoston portille. Maahenkilön tulee aina ilmoittaa tapauksesta välittömästi myös lennonjohdolle. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa ne TAMLK:n henkilöt, jotka lähtevät noutamaan hyppääjää Satakunnan Lennoston portilta. Maahenkilö sopii Päävartion kanssa siitä, miten Satakunnan Lennoston alueella etsitään hyppääjän mahdollisesti sinne kadottamia varusteita. Tällainen tilanne voi sattua, jos hyppääjä joutuu käyttämään varavarjoa alueen yläpuolella. 8.6 Laskeutuminen kiitotielle Jos hyppääjä laskeutuu kiitotielle keskiviivan eteläpuolelle, hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan kiitotien eteläpuolelle, vähintään 60 metrin päähän kiitotiestä. Siirtyminen on tapahduttava kohtisuoraan kiitotiestä poispäin. Tämä on Satakunnan lennoston alueella, ja hyppääjän on jäätävä odottamaan nurmikkoalueelle. Satakunnan lennoston päävartion henkilöstö noutaa hyppääjän. Jos hyppääjä laskeutuu kiitotielle keskiviivan pohjoispuolelle hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan kiitotien pohjoisepuolelle, vähintään 60m päähän kiitotiestä. Siirtyminen on tapahduttava kohtisuoraan kiitotiestä poispäin. Tämä on Ilmailulaitoksen alueetta, ja hyppääjän on jäätävä odottamaan nurmikkoalueelle, sillä ILL:n kunnossapidon henkilökunta noutaa sinut tuota pikaa. Älä ylitä rullaustietä. 9 VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE 9.1 Yleistä Hyppääjä joutuu turvautumaan varavarjoon noin 900 hypyn välein. Varavarjoa käytetään siten, että päävarjo päästetään irti ensin, sitten avataan varavarjo. Varavarjotoimenpiteet tulee aloittaa viimeistään 600 m korkeudessa. Korkeuden menetys varavarjon käyttötilanteessa on vähintään 150 m. 9.2 Hyppääjän toiminta varavarjon käyttötilanteessa -Tehdään päätös, ettei päävarjo lennä ja on käytettävä varavarjoa. -Vedetään päävarjon irtipäästökahvasta ja pudotetaan sen kädestä. -Päävarjo irtoaa ja putoaa omia aikojaan maahan. -Välittömästi irtipäästön jäkeen vedetään varavarjon kahvasta. Kahva saattaa pudota kädestä. -Varavarjo aukeaa. -Varavarjon aukeamisen yhteydessä varavarjon sisäpussi- ja apuvarjoyhdistelmä irtoaa ja putoaa omia aikojaan maahan.. s. 10

11 9.3 Varavarjon käytön yhteydessä irtoavat varusteet Päävarjon irtipäästökahva -kangastyyny, jossa kaksi muovipinnoitettua vaijeria -paino n. 100 g -päästetään ilmavirtaan, putoaa etäämmälle kuin vv:n kahva -helpohko löytää, yleensä kirkkaan värinen -yleensä etsitään jonkin aikaa, hinta n. 40 euroa Varavarjon kahva -metallinen D-lenkki ja metallivaijeri, paino n. 100g -putoaa 0-50 m etäisyydelle irtipäästöpaikasta, -monesti pysyy hyppääjällä kädessä -vaikea löytää, mutta kannattaa etsiä, hintakin n. 100 euroa -varmistettava, onko pudonnut kiitotielle! Varavarjon sisäpussi- ja apuvarjoyhdistelmä (ns. freebag) -irtoaa varavarjosta aukeamisen yhteydessä -kangaspussi, noin 2 m leveä hihna, apuvarjo, jonka sisällä teräsjousi -paino n. 0,5 kg -putoamispaikkaa pyritään seuraamaan -putoamista helppo seurata, mutta monesti vaikea löytää -kannattaa etsiä, hinta n. 100 Päävarjo -putoaa vapaasti irtipäästön jälkeen -yleensä menee myttyyn putoamisen aikana -kangasta ja punoksia, paino n. 2 kg -etsitään kunnes löytyy, hinta putoamista helppo seurata, mutta monesti vaikea löytää 9.4 Maahenkilöstön toiminta varavarjon käyttötilanteen sattuessa Maahenkilön ilmoitettava varavarjon käyttötilantesta välittömästi lennonjohtoon puhelimella. Maahenkilö ja muut maassa olevat seuraavat hyppääjän laskeutumisen. Lisäksi on seurattava, mihin suuntaan irronneet varusteet putoavat. 9.5 Varavarjon käyttötilanne kiitotiealueen yläpuolella Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on käyttänyt varavarjoa kiitotien läheisyydessä, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Maahenkilön on keskusteltava lennonjohdon kanssa, onko kiitotielle mahdollisesti pudonnut esineitä. Jos todetaan, että tällainen mahdollisuus on, lennonjohto järjestää kiitotielle puhdistuksen tai tarkastuksen. Maahenkilö sopii lennonjohdon kanssa siitä, voiko TAMLK:n auto lähteä kenttäalueelle noutamaan hyppääjää ja etsimään tämän varusteita. Kenttäalueella TAMLK:n autolla voi ajaa ainoastaan kentän pohjoispuolella olevaa hiekkatietä. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. Kenttäalueella olevien henkilöiden tulee noudattaa liikkumisessaan lennonjohdon ohjeita. Kiitotietä tai rullaustietä ei saa missään tapauksessa ylittää! 60 metriä lähemmäs kiitotietä ei saa mennä ilman erillistä lupaa.. s. 11

12 10 TOIMINTA VAKAVASSA ONNETTOMUUSTILANTEESSA 10.1 Ensiapu Maahenkilö määrää loukkaantuneen hyppääjän ensihoidosta ja jakaa muut tehtävät, kuten ambulanssin opastuksen tapahtumapaikalle, muille paikalla oleville henkilöille. Jokainen läsnäoleva on velvollinen osallistumaan pelastustöihin Hälytys Maahenkilö hälytää paikalle ambulanssin ja tarvittaessa myös palokunnan Ilmoittaminen lennonjohdolle Maahenkilö ilmoittaa tapahtuneesta lennonjohdolle. Lennonjohto pyytää kenttäpäivystystä paikalle toteamaan tilanteen ja mahdollisia avustustoimenpiteitä varten Hyppytoiminnan keskeytys Vakavassa onnettomuustilanteessa hyppytoiminta keskeytetään välittömästi ja kone kutsutaan alas Tiedottaminen Tarvittaessa, kuten esimerkiksi kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa, lennonjohtoa pyydetään tiedottamaan onnettomuudesta lentoturvallisuushallinnolle. Tapahtuneesta on tällöin niin ikään ilmoitettava Suomen Ilmailuliittoon ja laskuvarjotoimikunnalle. Ilmoituksen tekee TAMLK Viranomaiset Onnettomuudesta tiedottaminen on poliisin tai muun tutkintaa johtavan viranomaisen tehtävä, tietoja onnettomuudesta ja hyppääjästä ei saa antaa ulkopuolisten tietoon Alueen eristäminen Onnettomuuspaikka ja kerhon alue suljetaan ulkopuolisilta. Paikalla olevia hyppääjiä suositellaan ilmoittautumaan puhelimitse omaisilleen Alueelta poistuminen Kerhoalueelta saa poistua vain pelastustöitä johtavan henkilön luvalla.. s. 12

13 11 VAARATILANTEET JA NIISTÄ RAPORTOINTI 11.1 Vaaratilanneraportti Hyppytoiminnassa sattuneesta vaaratilanteesta raportoidaan OPS M6-1 muutos 4 mukaisella vaaratilanneraportilla, josta on jätettävä kopio kerhon vaaratilanneraportit kansioon. Vakavasta loukkaantumistapauksesta tai vaaratilanteesta, jonka osapuolena on ollut ilmaalus, on raportin kopio toimitettava myös lennonjohtoon Ilmoitus turvallisuuspäällikölle Vakavista tai tavanomaisesta poikkeavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi turvallisuuspäällikölle. 12 KELPOISUUKSIEN TARKASTAMINEN 12.1 Kaikilta C/D kelpoisuustodistuksen omaavat hyppääjät hyppääjiltä tarkastetaan ennen vuoden ensimmäistä hyppyä seuraavat asiat: kelpoisuustodistuksen voimassaolo, kokonaishyppymäärä Hyppääjän käyttämä varjokalusto ja niiden varjokirjat. Varjokirjoista tarkastetaan tiedot varavarjon pakkaus- ja tarkastusjakson voimassaolosta, päävarjon tyyppi ja tarkastusjakson voimassaolo Hyppytoiminnan ohje Jokaisen hyppääjän tulee vuosittain allekirjoittaa lomake, josta ilmenee että hyppääjä on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tässä ohjeessa ilmenevät säännöt Vaatimukset oppilaalle Oppilalla tulee olla hypättynä hyppyjä, joilla hän on osoittanut kykynsä ohjata laskuvarjoa riittävän hyvin. Oppilaalle luvan hypätä Pirkkalaan antaa koulutuspäällikkö. Vaatimukset kaikille hyppääjille, myös kelpparihyppääjille Kaikkien hyppääjien tulee lukea ja omaksua tämä hyppytoiminnan opas ennen kuin hyppää Pirkkalaan. Tamlk:n turvallisuuspäällikkö vastaa hyppääjien tietojen testaamisesta Vaatimukset oppilaan uloshyppypaikasta Oppilas, jolla on varjossaan jousiapuvarjo ja erillinen kahva, tai harjoituskahva, voi pudottaa kahvan vahingossa. Tällaisella varusteilla hyppäävän oppilaan uloshyppypaikan tulee olla sellaisessa paikassa, jottei mahdollisesti putoava kahva joudu kiitotielle. 13 VAATIMUKSET HYPPYVARUSTEISTA Hyppääjän käyttämä varjokalusto, pakkausjaksot ja tarkastukset ovat voimassa. Erityisesti tulee erityisesti huomioida korkeusmittarin, äänikorkeusmittarin, suojalasien, kypärän, mahdollisen kameran, kenkien yms. huolellinen asennus ja kiinnitys. Hyppääjiltä ei saa pudota mitään varusteita hypyn aikana, poikkeuksena kuitenkin varavarjon käyttötilanne.. s. 13

14 14 ERIKOISHYPYT Tandem, kupumuodostelma- ja liitohypyille on aina saatava erikseen lennonjohdon lupa. Pirkkalassa ei saa hypätä lauta-, tuubi- tai muita hyppyjä, jossa hyppääjällä on mukanaan jokin irrallinen tai irrotettava esine. 15 ILMAKUVAUS Puolustusvoimien operatiivinen osasto myöntää Pirkkalan lenokenttäalueelle ilmakuvausluvan vuodeksi kerrallaan. Hyppääjä, jolla lupa on, saa kuvata luvan sallimissa puitteissa. 16 YHTEYSTIETOJA Lennonjohto Satakunnan lennosto, päävartio O Tampereen Laskuvarjokerho, maahenkilöstö Lennonvalmistelu briefing ILL / Kunnossapitopäivystys ILL / ATIS automaattinen lentosäätiedotus Aluepelastuslaitos, Pirkkalan paloasema JAKELU Tampereen Laskuvarjokerho ry PL 142, Tampere Ilmailulaitos lennonjohto Tampere-Pirkkalan lentoasema Pirkkala Ilmailulaitos Kunnossapito Tampere-Pirkkalan lentoasema Pirkkala Satakunnan Lennosto Päävartio PL 761, TAMPERE. s. 14

15 Liitteet: 1 Kartta lentokenttäalueesta 1: Asemapiirustus lentoasema-alueesta 3 Kaaviokuva hyppytapahtumasta 4 Kaavio varavarjon käyttötilanteesta 5 Esittelykuva eri hyppylajeista. s. 15

16 r=1500 m Uloshyppypaikka on tämän 1500 m säteen sisäpuolella 95% hypyistä 30 r=1000 m 300 sähkölinja 20 KV 60 r=500 m sähkölinja 20 KV Varalaskeutumisalue. PORTTI, koneen kuormauspaikka 270 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN LASKEUTUMISALUE PORTTI, koneen kuormauspaikka AITA 90 Tältä alueelta voit kävellä portille. TORNI Terminaali 2 Voit kävellä tornia kohti tietä pitkin. Älä ylitä rullausteitä. A TIE 240 AITA B rullaustie TIE 210 ILL:n kenttähenkilökunta noutaa sinut täältä. Älä ylitä rullausteitä. KIITOTIE Jos laskeudut kiitotien keskiviivan pohjoispuolelle, kävele pohjoiseen nurmikkoalueelle. Jos laskeudut kiitotielle keskiviivan eteläpuolelle, kävele etelään nurmikkoalueelle HUOM! Mene vähintään 60 m etäisyydelle kiitotiestä. C AITA TIE rullaustie POISTU VÄHINTÄÄN 60 m ETÄISYYDELLE KIITOTIESTÄ! POISTU VÄHINTÄÄN 60 m ETÄISYYDELLE KIITOTIESTÄ! 180 Terminaali 1 rullaustie J H G KIITOTIEN ETELÄPUOLI Satakunnan lennoston alue. Älä ylitä rullausteitä. Sotilaspoliisit noutavat sinut turvaan. OPAS LASKUVARJOHYPPYTOIMINNASTA TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA Kartta 1: TAMPEEEN LASKUVARJOKERHO RY / PL AITA D E Ylitä kiitotie vähintään 300 m korkeudella, ettet häiritse ILS -järjestelmää. 150 Satakunnan lennoston alue. Jos laskeudut tälle alueelle, hankkiudu lähimmän tien viereen odottamaan. Sotapoliisit noutavat sinut turvaan. F 120 AITA

17 varamaalialue MAALIALUE varamaalialue koneen kuormauspaikka 1 koneen kuormauspaikka 2 portti ILL:n portti parakki MAALIALUEEN LIITTYMÄ (Lentoasemantie 542) TORNI TERMINAALI 1 TERMINAALI 2 KUNNOSSAPITORAK. hyppääjien pitää pysyä tällä alueella. Varo rullaavia koneita! m KARTTA LENTOASEMA-ALUEESTA

18 LASKUVARJOHYPPY, KAAVIOKUVA hyppääjän/hyppääjien uloshyppy 8-10 sekunnin välein tuuli 12 m/s Etäisyydet muuttuvat tuuliolojen mukaan hyppääjän/hyppääjien vapaan pudotuksen lentorata, nopeus km/h liitopuvulla hyppäävän lentorata, vaakanopeus 140 km/h, putoamisnopeus km/h tuuli 10 m/s 1500 m optimaalinen uloshyppypaikka Hyppääjien purkukorkeus, suuri putoamisnopeus (free- hypyt) maalialueen keskipiste 1500 m m Hyppääjien purkukorkeus, pieni putoamisnopeus (kuviohypyt) Aukaisukorkeus liitopukuhypyllä 1200 m 900 m varjon aukaisukorkeus varjo aukeaa m matkalla 900 m 800 m varjo auki ja ohjattavissa 700 m 800 m 700 m 600 m Jos pääkupu ei lennä, varavarjo käyttöön! 600 m tuuli 5 m/s

19 VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE, KAAVIOKUVA 500 m 900 m MIHIN PUTOAA -oppilaan harjoituskahva tai oikea kahva, jos ne pudotetaan? 800 m 700 m uloshyppypaikka päävarjon avaus päävarjon irtipäästö 600 m tuulen suunta varavarjon aukaisu maalialueen keskipiste varavarjon "freebagin" putoamispaikka. Varavarjon kahva putoaa 0-50 m Irtipäästökahvan putoamispaikka. etäisyydelle irtipäästöpaikasta. päävarjon putoamispaikka Etäisyydet muuttuvat tuuliolojen mukaan

20

Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1

Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1 1/5 Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1 Tällä ohjeella määritellään normaaliin hyppytoimintaan liittyviä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

Toiminnasta Pirkkalassa ja hypättäessä Rosendahlin rantaan on erillinen ohje.

Toiminnasta Pirkkalassa ja hypättäessä Rosendahlin rantaan on erillinen ohje. Tampereen Laskuvarjokerho ry Hyppytoiminnanohje YLEISTÄ Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014, päivitetty 7.4.2015 (koneen kuormaus ja konekohtaiset

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen]

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] Toiminnalliset ohjeet 2017 Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] 1 Viilauksia ja tarkennuksia Ulkoasua pyritty selkeyttämään Korjattu itsestään selvyyksiä KTK:ta

Lisätiedot

Opas uudistus. Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna

Opas uudistus. Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna Opas uudistus Turpaboogiet 14.1.2017 Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna 1 2.3 (s.5) Lisätty viittaus RSL vapautuksesta (5.5.1 s.27) - Laskeutuminen veteen 3.7 Muutettu / Poistettu ja sen lopullinen

Lisätiedot

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE HYPPYTOIMINNAN OHJE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 20.4.2014 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.4.2012 päivätyn

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997

Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997 Tutkintaselostus C 11/1997 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus

Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus Tutkintaselostus C 18/1997 L Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla 27.6.1997 sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Asiakirjat ja laskuvarjokokonaisuuden voivat tarkastaa SdF:n organisaation tähän tehtävään hyväksymät henkilöt.

Asiakirjat ja laskuvarjokokonaisuuden voivat tarkastaa SdF:n organisaation tähän tehtävään hyväksymät henkilöt. 31. maaliskuuta 2016 HYPPYTOIMINNAN OHJE 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin. Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Kiinnitä huomiota erityisesti

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003 9 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suomen Tunturisuunnistus

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu 20.9.2015, Kisko (Salo) Tilaisuuden nimi 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. N:o C 7/1996 L

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. N:o C 7/1996 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 HELSINKI Puh. 09-18251, telefax 09-1825 7811 TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

Hyppylentäjän käsikirja OLK

Hyppylentäjän käsikirja OLK Hyppylentäjän käsikirja OLK 2015 2015 Oulun Laskuvarjokerho Ry 1 (32) 2015-04-11 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Käsikirjan tarkoitus... 4 1.2. Hyppylentotoiminnan tavoite... 4 1.3. Säännöt ja rajoitukset...

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen

SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen 1 SOPIMUS PALVELUTOIMINNASTA METSÄALUEELLA lisätietoa sopimukseen Versio 30.3.2016: Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen kehittämishanke (Tapio Oy, maa- ja metsätalousministeriö) Sopimuspohja on tarkoitettu

Lisätiedot

KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET Turpaboogie 2007 Kuopio

KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET Turpaboogie 2007 Kuopio KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET 2007 Turpaboogie 2007 Kuopio Avautuvat reput Varomaton liikkuminen koneessa ->VV reppu aukesi Varovainen liikkuminen, ei nojailua pedaaleissa istuttaessa PV putosi lattialle

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012

Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Hevosreittityö case : Forssan seudun hevosreitit Riikka Pajuvesa-Korkala 16.11.2012 Taustaa Hevosopisto Oy erilaisia hevostalouden kehittämishankkeita v. 1995 lähtien, mm. hevosreittityö yhteistyössä eri

Lisätiedot

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään SÄÄNNÖT PELIAIKA 1) Peliaika on 18 minuuttia. 2) Peliaika on juokseva. OSALLISTUJAT Pelaajat 1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään kuusi pelaajaa,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 13.3.2013 40 -isojen ja keskisuurten konserttien järjestäjiltä asiantuntijan tekemä melun mittaussuunnitelmaa meluilmoituksen liitteeksi - mikäli ilmoituksen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa

PELASTUSSUUNNITELMA. Kunnarlantie 38/ Oittaantie 1, Espoo. 200 osanottajaa 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi NÅIDM 2015, suunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999

Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999 L Tutkintaselostus C 6/1999 L Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto ry 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.3.2011 päivätyn

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

TOT-TUTKINTA TOT 8/10

TOT-TUTKINTA TOT 8/10 TVL TOT-TUTKINTA Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TOT 8/10 Ahtaaja putosi lastin kiinnitysasemalla paperirullan päältä yli kolmen metrin korkeudesta Ryhmä ahtaajia oli kiristämässä kartonkirullia varustamon

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva - Uusnivala vierelle pylväsvälillä 67-68

Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva - Uusnivala vierelle pylväsvälillä 67-68 LAUSUNTO 1 (3) Maankäyttö ja ympäristö / Heidi Oja 22.4.2015 AE-1 893-8-13 Kokkolan kaupunki Minna Torppa minna.torppa@kokkolaji Lausuntopyyntö 16.4.2015, RN:o 272-421-3-79 Rakentaminen 110 kv johdon Ventusneva

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997

Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 Tutkintaselostus B 4/1997 L Vaaratilanne Joensuun lentoaseman läheisyydessä 13.3.1997 MIG-21 UM Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja

Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013

Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta L2013-E1 Ultrakevyen lentokoneen lento-onnettomuus Orivedellä 8.5.2013 OH-U275 Rans Coyote II ES Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (ICAO:n Annex

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

Varjoliidon ja Riippuliidon Suomen ennätysten suorittaminen

Varjoliidon ja Riippuliidon Suomen ennätysten suorittaminen 1 Varjoliidon ja Riippuliidon Suomen ennätysten suorittaminen Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta on hyväksynyt nämä säännöt 14.4.2015. Säännöt astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Harrasteilma-alusten punnitus

Harrasteilma-alusten punnitus Harrasteilma-alusten punnitus 22.10.2004 Markku Hiedanpää 1 Miksi ilma-aluksia punnitaan u Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

KEBNE BRIEFING KANSIO LISÄTIETOJA: TOM ARPPE TOM.ARPPE@GMAIL.COM +358-503865368

KEBNE BRIEFING KANSIO LISÄTIETOJA: TOM ARPPE TOM.ARPPE@GMAIL.COM +358-503865368 KEBNE BRIEFING KANSIO LISÄTIETOJA: TOM ARPPE TOM.ARPPE@GMAIL.COM +358-503865368 SISÄLTÖ "LENNONJOHTO"... 2 Lentosuunnitelma... 2 Lentäminen... 2 Ilmoitus "lennonjohdolle" laskeutumisesta... 2 Laskeutumistoiminta...

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä

Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä Tutkintaselostus C 10/2000 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä 25.3.2000 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

5 Lennätysyrityksen määritelmä Kun kilpailuun osallistuva lennättäjä saa lennätysluvan, on kysymyksessä on lennätysyritys.

5 Lennätysyrityksen määritelmä Kun kilpailuun osallistuva lennättäjä saa lennätysluvan, on kysymyksessä on lennätysyritys. LUOKKA F3P - MOOTTOROIDUT SISÄTAITOLENNOKIT F3P-luokan sisätaitolennätyksessä pätevät Sporting Coden sektion 4c - osan 5 -kappaleessa 5.1 mainitut tekniset säännökset radio-ohjattaville taitolennokeille

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Onnettomuustutkintakeskukselle ja poliisille.

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus 17.4.2013 Markku Hiedanpää Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070

LAPL(A)/PPL(A) question bank FCL.215, FCL.120 Rev LENTOTOIMINTA 070 LENTOTOIMINTA 070 1 1 Mille instanssille/instansseille Suomessa tapahtunut lento-onnettomuus tulee viipymättä ilmoittaa? Lähimmälle lennonjohtoyksilölle. Onnettomuuskoneen vakituiselle kotikentälle. Lähimmälle

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon!

Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon! Poikkeamatiedon hyödyntäminen ja menneen kauden vaaratilanteet - SIL/mt/vpj Nils Rostedt Lentoon! Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kokemuksia ja ajatuksia analyysiyhteistyöstä / NR Analyysiryhmäläisenä

Lisätiedot

Laskuvarjohyppy. painovoima, missä on maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys, sekä ilmanvastus, jota arvioidaan yhtälöllä

Laskuvarjohyppy. painovoima, missä on maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys, sekä ilmanvastus, jota arvioidaan yhtälöllä Laskuvarjohyppy Heittoliikkeeseen kuuluu keskeisinä tekijöinä maan vetovoima sekä ilmanvastuksen aiheuttama nopeudelle vastakkaissuuntainen voima. Näitä voimia sovelletaan myös mallinnettaessa laskuvarjolla

Lisätiedot

Ilmatila asiaa liitäjille 2012

Ilmatila asiaa liitäjille 2012 Ilmatila asiaa liitäjille 2012 ILMATILA SUOMESSA 2012 Ilmatila FL 95 alapuolella EF_ENR_6_ATSINDEX.pdf G alueet EF_ENR_6_GLIDING.pdf TG alue 2012 Karttakuva AMC 04-10-2012 TG114 v. 0.1.pdf Muut varausalueet

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009

Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009 Tutkintaselostus D7/2009L Lento-onnettomuus Räyskälän lentopaikalla 24.8.2009 OH-PDW Piper PA-25-235 Pawnee mod. OH-959 Rollanden-Schneider LS 1-f Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

OPPILAAN NIMI. SUORITUS PVM PL-HM:n KUITTAUS. SUORITUS PVM PL-HM:n KUITTAUS. t3.5 Korkeusmittarin käyttö vapaassa

OPPILAAN NIMI. SUORITUS PVM PL-HM:n KUITTAUS. SUORITUS PVM PL-HM:n KUITTAUS. t3.5 Korkeusmittarin käyttö vapaassa PL OPPILAAN NIMI ALKEISKOULUTUS SUORITUS PVM PL-HM:n KUITTAUS t7.2 Harjoitusveto (O + H) 4 PL-harjoitusvetohyppy 5 PL-harjoitusvetohyppy 6 PL-harjoitusvetohyppy * SUORITUS PVM PL-HM:n KUITTAUS t3.6 t7.3

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

Koululentistä ikäluokittain

Koululentistä ikäluokittain Koululentistä ikäluokittain AT OK U L 56 MALLIOPPITUNNIT Välineet: vat lyhyempiä PALLOT EMPUT noin 15 min Heitot tehdään omalla pallolla tai vuorotellen parin kanssa: pomppua) Tehdään noin 1015 kertaa

Lisätiedot

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä

Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä Alavuden metsästysseura ry Kesäkokous 06.08.2015 klo 18:00 Alavuden metsästysseura ry:n majalla Läsnä 22 Jäsentä 2. 1 Kesäkokouksen avaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18.00 2 Kokouksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot