LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA"

Transkriptio

1 LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN OHJE toimittaessa TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA Opas hyppääjille, lentäjille ja lennonjohtajille TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO RY

2 YLEISTÄ...4 Yhteystiedot...4 Käyntiosoite...4 Kotisivut TURVALLISUUSOHJEET MAALIALUE Maalialue Kerhotilat LIIKKUMINEN LENTOKENTTÄALUEELLA HYPPYTOIMINNAN ALOITUS Ilmoitus hyppytoiminnan aloituksesta Lentosuunnitelma Maahenkilöstö Maahenkilön tehtävät...6 Huom! YHTEYDENPITO ERI OSAPUOLTEN KESKEN TOIMINTA ILMASSA (LASKUVARJOHYPPY) Lupa lennonjohdolta Koneen kuormaus Uloshyppypaikan määritys ennen toiminnan aloitusta Lentokoneen ohjaaminen uloshyppypaikalle Uloshyppypaikka Uloshyppy Vapaa pudotus Varjon varassa LASKEUTUMINEN MAALIALUEELLE Sallitut laskeutumispaikat LASKEUTUMINEN MAALIALUEEN ULKOPUOLELLE Yleistä Suositeltavat varalaskeutumispaikat Vaaralliset varalaskeutumispaikat Laskeutuminen lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle Laskeutuminen lentokenttäalueelle Satakunnan Lennoston alueelle Laskeutuminen kiitotielle VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE Yleistä Hyppääjän toiminta varavarjon käyttötilanteessa Varavarjon käytön yhteydessä irtoavat varusteet Maahenkilöstön toiminta varavarjon käyttötilanteen sattuessa Varavarjon käyttötilanne kiitotiealueen yläpuolella TOIMINTA VAKAVASSA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Ensiapu Hyppytoiminnan keskeytys Pelastusajoneuvot Ilmoittaminen Tiedottaminen Viranomaiset s. 2

3 10.7 Alueen eristäminen Alueelta poistuminen VAARATILANTEET JA NIISTÄ RAPORTOINTI Vaaratilanneraportti Ilmoitus turvallisuuspäällikölle KELPOISUUKSIEN TARKASTAMINEN Kaikilta C/D kelpoisuustodistuksen omaavat hyppääjät Hyppytoiminnan ohje Vaatimukset oppilaalle Vaatimukset oppilaan uloshyppypaikasta VAATIMUKSET HYPPYVARUSTEISTA ERIKOISHYPYT ILMAKUVAUS YHTEYSTIETOJA...14 JAKELU s. 3

4 YLEISTÄ Tampereen Laskuvarjokerho ry perustetiin vuonna 1968, jolloin Tampereen Ilmailuyhdistyksen laskuvarjojaoksesta muodostettiin oma yhdistys. Kerhon pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Jämin lentokentällä. Kerhotilat sijaitsevat Härmälässä rakennuksessa, joka on entinen lentokentän lentoasemarakennus. Jäseniä kerhossa on parisen sataa, joista on noin 100 on aktiivihyppääjiä. Koulutamme vuosittain noin 70 uutta oppilasta. Vuosittainen hyppymäärä kerhossa on n hyppyä joista neljännes on oppilashyppyjä. Tavoite on hypätä Pirkkalassa noin neljäsosa vuosittaisesta hyppymäärästä. Tampere-Pirkkalan lentoasemalla pyritään hyppäämään pääasiassa arki-iltaisin, aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä myös viikonloppuisin. Kesän 2004 aikana maalialue on tasoitettu oppilastoiminnan vaatimaan kuntoon. Tavoitteena on myös kunnostaa paikalle tuodusta parakista pakkaus- ja koulutustilat. Maalialue on lentokentän välittömässä läheisyydessä oleva n. 5 ha peltoalue. Alueelle oma liittymä Lentoasemantieltä. Alueen omistaa Ilmailulaitos, ja TAMLK on tehnyt alueen käytöstä hyppytoimintaan ILL:n kanssa käyttöoikeussopimuksen. Yhteystiedot Tampereen Laskuvarjokerho ry PL 142, Tampere puh (kerhorakennus, Härmälä): gsm: Käyntiosoite Lepolantie Tampere Kotisivut s. 4

5 1 TURVALLISUUSOHJEET Hyppytoiminnassa tulee noudattaa laskuvarjohyppäämistä koskevia ohjeita ja määräyksiä -Lentoturvallisuushallinnon antamia ilmailumääräyksiä ja lentokelpoisuusmääräyksiä -Suomen Ilmailuliitto ry:n hyväksymiä ohjeita ja suosituksia -Tätä TAMLK:n johtokunnan hyväksymää hyppytoiminnan ohjetta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle -TAML:n hyppymestareiden, turvallisuuspäällikön ja koulutuspäällikön antamia määräyksiä -TAMLK:n yleistä hyppytoiminnan ohjetta -Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintakäsikirjan määräyksiä 2 MAALIALUE 2.1 Maalialue Maalialue on lentokentän välittömässä läheisyydessä oleva n. 5 hehtaarin peltoalue. Alueelle oma liittymä Lentoasemantieltä. Alueen omistaa ilmailulaitos, ja TAMLK on tehnyt alueen käytöstä käyttöoikeussopimuksen Ilmailulaitoksen kanssa. Maalialueen osoite: Lentoasemantie 542, PIRKKALA. Maalialue on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Autot tulee pysäköidä kerhon pysäköintipaikalle maalialueelle. Vaihtoehtoine pysäköintipaikka lentoaseman maksullinen pysäköintialue. 2.2 Kerhotilat Pirkkalassa toimittaessa pakkaus- ja koulutustiloina käytetään parakkia, joka on maalialueen laidalla Oksitun mäellä. Parakin kunnostustyöt on kesken. Käymälätiloina hyppääjät voivat käyttää lentoaseman wc tiloja. 3 LIIKKUMINEN LENTOKENTTÄALUEELLA Tamlk:n:n jäsenet saavat hyppytoiminnan aikana liikkua koneen lastaus- ja tankkauspaikalla karttaliitteessä osoitettujen rajojen sisäpuolella. Kerhon ulkopuoliset vierailijat saavat liikkua edellä mainitulla alueella vain TAMLK:n jäsenen seurassa. TAMLK:n käytössä on portti, joka on terminaali 2:n ja kunnossapitorakennuksen välissä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää porttia, joka on idempänä, Lentopisteen hallin vieressä. Porteissa on koodilukot, ja koodit pyritään pitämään TAMLK:n sisäisenä tietona. Ajoneuvoilla kulkemiseen lentokenttäalueella vaaditaan tapauskohtainen, erillinen lupa kunnossapidosta tai lennonjohdosta. Tarpeeton oleskelu lentokenttäalueella on kielletty. 4 HYPPYTOIMINNAN ALOITUS 4.1 Ilmoitus hyppytoiminnan aloituksesta Hyppytoiminnan aloittamisesta pitää aina ilmoittaa puhelimitse lennonjohtoon. s. 5

6 ennen päivän ensimmäistä pokaa. Ilmoitus sisältää tiedot hyppytoiminnan aloitusajankohdasta, käytettävästä hyppykoneesta, koneen päälliköstä sekä ilmatilavarauksesta eli ylimmästä hyppykorkeudesta. 4.2 Lentosuunnitelma Suunnitelma jokaisesta hyppylennosta tehdään puhelimella ennen lentoa lennonjohtoon. Ilmoituksen tekee koneen lentäjä tai pokassa mukana oleva C- tai D- kelpoisuustodistuksen omaava hyppääjä. Lentosuunnitelmassa lennonjohdolle tulee ilmoittaa: -Seuraavan pokan hyppääjien lukumäärä, hyppykorkeudet, lennettävien hyppylinjojen lukumäärä. -Oppilashyppääjät -Tandem-hyppääjät -Uloshyppypaikka, mikäli se on kiitotien päällä tai eteläpuolella. -Jos jonkin hyppääjän uloshyppypaikka tai avauskorkeus on poikkeava. (uloshyppypaikka etäämpänä kuin 1,5 km maalialueesta, avauskorkeus enemmän kuin 1000 m.) -Kupumuodostelmahypystä. Kupumuodostelmahypyllä uloshyppypaikka voi olla useiden kilometrien etäisyydellä maalialueesta ja avauskorkeus on korkealla, yleensä 2200 metriä. -Liitohypystä. Liitopuvulla hypättäessä uloshyppypaikka on yleensä parin kilometrin etäisyydellä maalialueesta, avauskorkeus enimmillään 1500 m. 4.3 Maahenkilöstö Aina kun hyppytoiminta on käynnissä, maalialueelle on nimetty maahenkilö maahenkilöllä on Tamlk:n kännykkä, johon lennonjohto tarvittaessa soittaa, puhelinnumero Maahenkilön käytössä on myös ilmailuradio. Oppilaspokan maahenkilönä voi toimia ainoastaan C/D-kelpoisuustodistuksen omaava hyppääjä. Pelkästään lupakirjahyppääjistä koostuvan pokan maahenkilönä voi toimia myös tehtävään koulutettu oppilas. Maahenkilöllä pitää olla ajokortti tai ajokortillinen avustaja kuljettamaan hyppyautoa. Maahenkilö on suorittanut kokeen, missä hän on osoittanut osaavansa tehtävänsä ja tietävänsä vastuunsa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla toimittaessa. 4.4 Maahenkilön tehtävät Seurata avaukset -Maahenkilö seuraa kaikkien hyppääjien varjojen avaukset. Seurata laskeutumiset -Kun kaikki hyppääjät ovat laskeutuneet, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Seurata laskeutumiset muualle kuin kenttäalueelle -Maahenkilön tulee ilmoittaa välittömästi lennonjohdolle jokaisesta varsinaisen maalialueen ulkopuolelle tapahtuneesta laskeutumisesta. -Jos hyppääjä laskeutuu maalialueen ulkopuolelle esim. metsään, on paikalle lähetettävä etsijöitä.. s. 6

7 -Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. -Maahenkilö hoitaa em. tapauksissa tarvittavan yhteydenpidon lennonjohtoon, Satakunnan Lennoston päävartioon ja Ilmailulaitoksen Kunnossapitoon Johtaa pelastustoimia mahdollisessa onnettomuustilanteessa -Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on loukannut itsensä, on pelastustoimet aloitettava välittömästi. -Maahenkilö hoitaa em. tapauksissa tarvittavan yhteydenpidon lennonjohtoon, Satakunnan Lennoston päävartioon ja Ilmailulaitoksen Kunnossapitoon -Maahenkilö määrää ja ohjeistaa mahdollisen hälytysajoneuvojen soittamisen paikalle. Huom! Lennonjohdon tehtävänä on ilmaliikenteen johtaminen. Tehtäviin ei kuulu laskuvarjohyppääjien varjojen avausten seuranta, eikä pelastustoimien järjestely mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 5 YHTEYDENPITO ERI OSAPUOLTEN KESKEN Lentokoneen ja lennonjohdon väliset yhteydet hoidetaan radiolla. Kuitenkin ennen hyppylentoa lentäjä tekee ilmoituksen lennosta lennonjohdolle mieluiten puhelimella. Lentokoneen ja maahenkilöstö yhteydenpito hoidetaan tarvittaessa radiolla, käytössä on ns. oppilastaajuus. Lennonjohdon ja maahenkilöstön väliset yhteydet hoidetaan matkapuhelimella. Lennonjohdon puhelinnumero: Tamlk:n maahenkilöstön puhelinnumero: TOIMINTA ILMASSA (LASKUVARJOHYPPY) 6.1 Lupa lennonjohdolta Lentäjä varmistaa luvan lennolle lennonjohdosta hyppylennolle ennen starttia. 6.2 Koneen kuormaus Hyppykone lastataan pienkoneiden käytössä olevalla alueella. Kuormauksen aikana koneella saa olla ainoastaan lentäjä ja pokaan kuuluvat hyppääjät sekä radio-oppilaiden lastausta valvova radiokouluttaja. Alkeis- ja A-oppilaat saavat siirtyä koneelle ainoastaan hyppymestarin johdolla ja valvonnassa. 6.3 Uloshyppypaikan määritys ennen toiminnan aloitusta Uloshyppypaikaksi määritellään piste kartalla ja apuna käytetään Lennonvarmistuksesta saatuja tuulitietoja. Hyppylinja uloshyppypaikalle lennetään pääsääntöisesti vastatuuleen. Hypättäessä oikeassa uloshyppypaikassa, ohjaamaton pallovaravarjo, joka on aukaistu 600 metrissä, ajautuu maalialueen keskelle. Samalla linjalla voi hypätä useampia hyppääjä tai hyppääjäryhmä.. s. 7

8 Uloshyppypaikan määritys tehdään briefingistä saatavien tuulitietojen perusteella. Uloshyppypaikka on tuulen yläpuolella, yleensä metrin etäisyydellä maalialueen keskipisteestä. 6.4 Lentokoneen ohjaaminen uloshyppypaikalle Hyppylinja lennetään vastatuuleen siten, että linja ylittää maalialueen keskipisteen, minkä jälkeen hyppääjät lähtevät koneesta itse valitsemallaan hetkellä. Hyppääjä määrittelee uloshyppypaikan siten, että hän katsoo koneen sijainnin ja lentosuunnan alapuolella olevaa maastosta. 6.5 Uloshyppypaikka Oppilashypyillä oppilaan uloshyppypaikan määrittelee hyppymestari. Puolipilvisellä säällä uloshyppypaikan määrityksessä voidaan käyttää apuna GPS laitetta. Paikanmääritys on tehtävä huolellisesti niin, että kaikki hyppääjät pääsevät maalialueelle. Kun hyppääjä hyppää ulos koneesta, on joko uloshyppypaikan tai maalialueen oltava nähtävissä koneesta. Jokainen hyppääjä, jolla on laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus, on itse vastuussa omasta uloshyppypaikastaan. Oppilashyppääjän uloshyppypaikasta vastaa hyppymestari. 6.5 Uloshyppy Joka kerta ennen oven avaamista hyppyä varten lentäjän tulee saada hyppylupa lennonjohdosta. Hyppääjät, joilla on kelpoisuustodistus lähtevät koneesta itse valitsemallaan hetkellä. Mikäli samalla linjalla lähtee useampi hyppääjä tai hyppääjäryhmä, uloshypyt tapahtuvat 8-15 sekunnin välein. Jos kyseessä on esim. liitopukuhyppy, uloshyppyjen väli voi olla huomattavasti pidempi. Hyppääjän pitää huolehtia siitä, että edellä hypänneisiin on turvallinen etäisyys. 6.6 Vapaa pudotus Vapaassa pudotuksessa hyppääjän nopeus on km/h (53-97 m/s) Nopeus riippuu hyppääjän asennosta, painosta ja vaatetuksesta. Hypättäessä yleisimmästä hyppykorkeudesta, kolmesta kilometristä, vapaa pudotusta kestää sekuntia. Liitopuvulla hypättäessä hyppääjän vaakanopeus voi olla 140 km/h ja vajoamisnopeus pienimmillään 80 km/h. 6.7 Varjon varassa Varjon varassa pyritään aina ohjaamaan siten, että voidaan laskeutua ensisijaiselle maalialueelle. Varjon varassa tulee välttää turhaa lentämistä kiitotien yläpuolella. Jos joudut ylittämään kiitotien, huomioi erityisesti riittävä etäisyys ILS-antenneihin ja säteeseen. Korkeutta kiitotien itäpäässä tulee olla vähintään 300m ja vaakaetäisyyttä 150m. (ks. kartta) Hyppääjien tulee huomioida turvalliset etäisyydet ja porrastukset toisiin hyppääjiin. Päätös varalaskualueelle eli muualle kuin varsinaiselle maalialueelle laskeutumisesta tulee tehdä riittävän ajoissa.. s. 8

9 7 LASKEUTUMINEN MAALIALUEELLE 7.1 Sallitut laskeutumispaikat Laskeutuminen on sallittu vain kerhon käyttöön osoitetulle maalialueelle. Kun kaikki hyppääjät ovat laskeutuneet, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Varsinaisen laskeutumisalueen pohjoispuolella olevaa peltoa voi tarvittaessa käyttää laskeutumisalueena. Asiasta on sovittu Tamlk:n ja maanomistajan kesken. 8 LASKEUTUMINEN MAALIALUEEN ULKOPUOLELLE 8.1 Yleistä Maahenkilön tulee ilmoittaa välittömästi lennonjohdolle jokaisesta varsinaisen maalialueen ulkopuolelle tapahtuneesta laskeutumisesta. Jos hyppääjä laskeutuu maalialueen ulkopuolelle esim. metsään, on paikalle lähetettävä etsijöitä. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on loukannut itsensä, on pelastustoimet aloitettava välittömästi. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. 8.2 Suositeltavat varalaskeutumispaikat Hätätilanteessa hyppääjä saa laskeutua mihin tahansa laskeutumiseen soveltuvalle alueelle. Maalialueen läheisyydessä on runsaasti peltoja, jotka soveltuvat varalaskeutumispaikaksi. 8.3 Vaaralliset varalaskeutumispaikat 20 KV sähkölinja on lähimmillään 300 metrin etäisyydellä laskeutumisalueesta. Juoksijanoja sekä muut ojat kiertävät peltoalueita. Osa ojista on syviä ja siksi vaarallisia. Maalialueen läheisyydessä olevat hakkuuaukeat ovat vaikeakulkuista maastoa ja vaikeita laskeutumispaikkoja. Metsien puusto on alueella korkeaa, mikä tekee niistä hyvin vaikean ja vaarallisen varalaskeutumispaikan. 8.4 Laskeutuminen lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle Ilmailulaitoksen aluetta on aidattu alue kiitotien pohjoispuolella (ks. kartta). Lentokenttäalue on aidattu noin 3 metriä korkealla aidalla. Mikäli hyppääjä joutuu laskeutumaan kenttäalueelle, hänen ei pidä yrittää ylittää tai alittaa aitaa, vaan odotta noutajia. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä laskeutuu lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Maahenkilö sopii lennonjohdon kanssa siitä, voiko TAMLK:n auto lähteä kenttäalueelle noutamaan hyppääjää ja etsimään tämän varusteita. Kenttäalueella TAMLK:n autolla voi ajaa ainoastaan kentän pohjoispuolella olevaa hiekkatietä. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. Kenttäalueella olevien henkilöiden tulee noudattaa liikkumisessaan lennonjohdon ohjeita.. s. 9

10 8.5 Laskeutuminen lentokenttäalueelle Satakunnan Lennoston alueelle Satakunnan Lennoston aluetta on aidattu alue kiitotien eteläpuolella (ks. kartta). Jos hyppääjä laskeutuu Satakunnan lennoston alueelle, hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan lähimmän tien varteen odottamaan. Päävartio noutaa hyppääjän ja vie hänet lennoston portille. TAMLK vastaa hyppääjän noutamisesta Lennoston portilta. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä laskeutuu Satakunnan lennoston alueelle, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä puhelimella päävartioon (puh. O ). Päävartio noutaa hyppääjän ja toimittaa hänet Satakunnan lennoston portille. Maahenkilön tulee aina ilmoittaa tapauksesta välittömästi myös lennonjohdolle. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa ne TAMLK:n henkilöt, jotka lähtevät noutamaan hyppääjää Satakunnan Lennoston portilta. Maahenkilö sopii Päävartion kanssa siitä, miten Satakunnan Lennoston alueella etsitään hyppääjän mahdollisesti sinne kadottamia varusteita. Tällainen tilanne voi sattua, jos hyppääjä joutuu käyttämään varavarjoa alueen yläpuolella. 8.6 Laskeutuminen kiitotielle Jos hyppääjä laskeutuu kiitotielle keskiviivan eteläpuolelle, hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan kiitotien eteläpuolelle, vähintään 60 metrin päähän kiitotiestä. Siirtyminen on tapahduttava kohtisuoraan kiitotiestä poispäin. Tämä on Satakunnan lennoston alueella, ja hyppääjän on jäätävä odottamaan nurmikkoalueelle. Satakunnan lennoston päävartion henkilöstö noutaa hyppääjän. Jos hyppääjä laskeutuu kiitotielle keskiviivan pohjoispuolelle hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan kiitotien pohjoisepuolelle, vähintään 60m päähän kiitotiestä. Siirtyminen on tapahduttava kohtisuoraan kiitotiestä poispäin. Tämä on Ilmailulaitoksen alueetta, ja hyppääjän on jäätävä odottamaan nurmikkoalueelle, sillä ILL:n kunnossapidon henkilökunta noutaa sinut tuota pikaa. Älä ylitä rullaustietä. 9 VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE 9.1 Yleistä Hyppääjä joutuu turvautumaan varavarjoon noin 900 hypyn välein. Varavarjoa käytetään siten, että päävarjo päästetään irti ensin, sitten avataan varavarjo. Varavarjotoimenpiteet tulee aloittaa viimeistään 600 m korkeudessa. Korkeuden menetys varavarjon käyttötilanteessa on vähintään 150 m. 9.2 Hyppääjän toiminta varavarjon käyttötilanteessa -Tehdään päätös, ettei päävarjo lennä ja on käytettävä varavarjoa. -Vedetään päävarjon irtipäästökahvasta ja pudotetaan sen kädestä. -Päävarjo irtoaa ja putoaa omia aikojaan maahan. -Välittömästi irtipäästön jäkeen vedetään varavarjon kahvasta. Kahva saattaa pudota kädestä. -Varavarjo aukeaa. -Varavarjon aukeamisen yhteydessä varavarjon sisäpussi- ja apuvarjoyhdistelmä irtoaa ja putoaa omia aikojaan maahan.. s. 10

11 9.3 Varavarjon käytön yhteydessä irtoavat varusteet Päävarjon irtipäästökahva -kangastyyny, jossa kaksi muovipinnoitettua vaijeria -paino n. 100 g -päästetään ilmavirtaan, putoaa etäämmälle kuin vv:n kahva -helpohko löytää, yleensä kirkkaan värinen -yleensä etsitään jonkin aikaa, hinta n. 40 euroa Varavarjon kahva -metallinen D-lenkki ja metallivaijeri, paino n. 100g -putoaa 0-50 m etäisyydelle irtipäästöpaikasta, -monesti pysyy hyppääjällä kädessä -vaikea löytää, mutta kannattaa etsiä, hintakin n. 100 euroa -varmistettava, onko pudonnut kiitotielle! Varavarjon sisäpussi- ja apuvarjoyhdistelmä (ns. freebag) -irtoaa varavarjosta aukeamisen yhteydessä -kangaspussi, noin 2 m leveä hihna, apuvarjo, jonka sisällä teräsjousi -paino n. 0,5 kg -putoamispaikkaa pyritään seuraamaan -putoamista helppo seurata, mutta monesti vaikea löytää -kannattaa etsiä, hinta n. 100 Päävarjo -putoaa vapaasti irtipäästön jälkeen -yleensä menee myttyyn putoamisen aikana -kangasta ja punoksia, paino n. 2 kg -etsitään kunnes löytyy, hinta putoamista helppo seurata, mutta monesti vaikea löytää 9.4 Maahenkilöstön toiminta varavarjon käyttötilanteen sattuessa Maahenkilön ilmoitettava varavarjon käyttötilantesta välittömästi lennonjohtoon puhelimella. Maahenkilö ja muut maassa olevat seuraavat hyppääjän laskeutumisen. Lisäksi on seurattava, mihin suuntaan irronneet varusteet putoavat. 9.5 Varavarjon käyttötilanne kiitotiealueen yläpuolella Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on käyttänyt varavarjoa kiitotien läheisyydessä, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Maahenkilön on keskusteltava lennonjohdon kanssa, onko kiitotielle mahdollisesti pudonnut esineitä. Jos todetaan, että tällainen mahdollisuus on, lennonjohto järjestää kiitotielle puhdistuksen tai tarkastuksen. Maahenkilö sopii lennonjohdon kanssa siitä, voiko TAMLK:n auto lähteä kenttäalueelle noutamaan hyppääjää ja etsimään tämän varusteita. Kenttäalueella TAMLK:n autolla voi ajaa ainoastaan kentän pohjoispuolella olevaa hiekkatietä. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. Kenttäalueella olevien henkilöiden tulee noudattaa liikkumisessaan lennonjohdon ohjeita. Kiitotietä tai rullaustietä ei saa missään tapauksessa ylittää! 60 metriä lähemmäs kiitotietä ei saa mennä ilman erillistä lupaa.. s. 11

12 10 TOIMINTA VAKAVASSA ONNETTOMUUSTILANTEESSA 10.1 Ensiapu Maahenkilö määrää loukkaantuneen hyppääjän ensihoidosta ja jakaa muut tehtävät, kuten ambulanssin opastuksen tapahtumapaikalle, muille paikalla oleville henkilöille. Jokainen läsnäoleva on velvollinen osallistumaan pelastustöihin Hälytys Maahenkilö hälytää paikalle ambulanssin ja tarvittaessa myös palokunnan Ilmoittaminen lennonjohdolle Maahenkilö ilmoittaa tapahtuneesta lennonjohdolle. Lennonjohto pyytää kenttäpäivystystä paikalle toteamaan tilanteen ja mahdollisia avustustoimenpiteitä varten Hyppytoiminnan keskeytys Vakavassa onnettomuustilanteessa hyppytoiminta keskeytetään välittömästi ja kone kutsutaan alas Tiedottaminen Tarvittaessa, kuten esimerkiksi kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa, lennonjohtoa pyydetään tiedottamaan onnettomuudesta lentoturvallisuushallinnolle. Tapahtuneesta on tällöin niin ikään ilmoitettava Suomen Ilmailuliittoon ja laskuvarjotoimikunnalle. Ilmoituksen tekee TAMLK Viranomaiset Onnettomuudesta tiedottaminen on poliisin tai muun tutkintaa johtavan viranomaisen tehtävä, tietoja onnettomuudesta ja hyppääjästä ei saa antaa ulkopuolisten tietoon Alueen eristäminen Onnettomuuspaikka ja kerhon alue suljetaan ulkopuolisilta. Paikalla olevia hyppääjiä suositellaan ilmoittautumaan puhelimitse omaisilleen Alueelta poistuminen Kerhoalueelta saa poistua vain pelastustöitä johtavan henkilön luvalla.. s. 12

13 11 VAARATILANTEET JA NIISTÄ RAPORTOINTI 11.1 Vaaratilanneraportti Hyppytoiminnassa sattuneesta vaaratilanteesta raportoidaan OPS M6-1 muutos 4 mukaisella vaaratilanneraportilla, josta on jätettävä kopio kerhon vaaratilanneraportit kansioon. Vakavasta loukkaantumistapauksesta tai vaaratilanteesta, jonka osapuolena on ollut ilmaalus, on raportin kopio toimitettava myös lennonjohtoon Ilmoitus turvallisuuspäällikölle Vakavista tai tavanomaisesta poikkeavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi turvallisuuspäällikölle. 12 KELPOISUUKSIEN TARKASTAMINEN 12.1 Kaikilta C/D kelpoisuustodistuksen omaavat hyppääjät hyppääjiltä tarkastetaan ennen vuoden ensimmäistä hyppyä seuraavat asiat: kelpoisuustodistuksen voimassaolo, kokonaishyppymäärä Hyppääjän käyttämä varjokalusto ja niiden varjokirjat. Varjokirjoista tarkastetaan tiedot varavarjon pakkaus- ja tarkastusjakson voimassaolosta, päävarjon tyyppi ja tarkastusjakson voimassaolo Hyppytoiminnan ohje Jokaisen hyppääjän tulee vuosittain allekirjoittaa lomake, josta ilmenee että hyppääjä on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tässä ohjeessa ilmenevät säännöt Vaatimukset oppilaalle Oppilalla tulee olla hypättynä hyppyjä, joilla hän on osoittanut kykynsä ohjata laskuvarjoa riittävän hyvin. Oppilaalle luvan hypätä Pirkkalaan antaa koulutuspäällikkö. Vaatimukset kaikille hyppääjille, myös kelpparihyppääjille Kaikkien hyppääjien tulee lukea ja omaksua tämä hyppytoiminnan opas ennen kuin hyppää Pirkkalaan. Tamlk:n turvallisuuspäällikkö vastaa hyppääjien tietojen testaamisesta Vaatimukset oppilaan uloshyppypaikasta Oppilas, jolla on varjossaan jousiapuvarjo ja erillinen kahva, tai harjoituskahva, voi pudottaa kahvan vahingossa. Tällaisella varusteilla hyppäävän oppilaan uloshyppypaikan tulee olla sellaisessa paikassa, jottei mahdollisesti putoava kahva joudu kiitotielle. 13 VAATIMUKSET HYPPYVARUSTEISTA Hyppääjän käyttämä varjokalusto, pakkausjaksot ja tarkastukset ovat voimassa. Erityisesti tulee erityisesti huomioida korkeusmittarin, äänikorkeusmittarin, suojalasien, kypärän, mahdollisen kameran, kenkien yms. huolellinen asennus ja kiinnitys. Hyppääjiltä ei saa pudota mitään varusteita hypyn aikana, poikkeuksena kuitenkin varavarjon käyttötilanne.. s. 13

14 14 ERIKOISHYPYT Tandem, kupumuodostelma- ja liitohypyille on aina saatava erikseen lennonjohdon lupa. Pirkkalassa ei saa hypätä lauta-, tuubi- tai muita hyppyjä, jossa hyppääjällä on mukanaan jokin irrallinen tai irrotettava esine. 15 ILMAKUVAUS Puolustusvoimien operatiivinen osasto myöntää Pirkkalan lenokenttäalueelle ilmakuvausluvan vuodeksi kerrallaan. Hyppääjä, jolla lupa on, saa kuvata luvan sallimissa puitteissa. 16 YHTEYSTIETOJA Lennonjohto Satakunnan lennosto, päävartio O Tampereen Laskuvarjokerho, maahenkilöstö Lennonvalmistelu briefing ILL / Kunnossapitopäivystys ILL / ATIS automaattinen lentosäätiedotus Aluepelastuslaitos, Pirkkalan paloasema JAKELU Tampereen Laskuvarjokerho ry PL 142, Tampere Ilmailulaitos lennonjohto Tampere-Pirkkalan lentoasema Pirkkala Ilmailulaitos Kunnossapito Tampere-Pirkkalan lentoasema Pirkkala Satakunnan Lennosto Päävartio PL 761, TAMPERE. s. 14

15 Liitteet: 1 Kartta lentokenttäalueesta 1: Asemapiirustus lentoasema-alueesta 3 Kaaviokuva hyppytapahtumasta 4 Kaavio varavarjon käyttötilanteesta 5 Esittelykuva eri hyppylajeista. s. 15

16 r=1500 m Uloshyppypaikka on tämän 1500 m säteen sisäpuolella 95% hypyistä 30 r=1000 m 300 sähkölinja 20 KV 60 r=500 m sähkölinja 20 KV Varalaskeutumisalue. PORTTI, koneen kuormauspaikka 270 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN LASKEUTUMISALUE PORTTI, koneen kuormauspaikka AITA 90 Tältä alueelta voit kävellä portille. TORNI Terminaali 2 Voit kävellä tornia kohti tietä pitkin. Älä ylitä rullausteitä. A TIE 240 AITA B rullaustie TIE 210 ILL:n kenttähenkilökunta noutaa sinut täältä. Älä ylitä rullausteitä. KIITOTIE Jos laskeudut kiitotien keskiviivan pohjoispuolelle, kävele pohjoiseen nurmikkoalueelle. Jos laskeudut kiitotielle keskiviivan eteläpuolelle, kävele etelään nurmikkoalueelle HUOM! Mene vähintään 60 m etäisyydelle kiitotiestä. C AITA TIE rullaustie POISTU VÄHINTÄÄN 60 m ETÄISYYDELLE KIITOTIESTÄ! POISTU VÄHINTÄÄN 60 m ETÄISYYDELLE KIITOTIESTÄ! 180 Terminaali 1 rullaustie J H G KIITOTIEN ETELÄPUOLI Satakunnan lennoston alue. Älä ylitä rullausteitä. Sotilaspoliisit noutavat sinut turvaan. OPAS LASKUVARJOHYPPYTOIMINNASTA TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA Kartta 1: TAMPEEEN LASKUVARJOKERHO RY / PL AITA D E Ylitä kiitotie vähintään 300 m korkeudella, ettet häiritse ILS -järjestelmää. 150 Satakunnan lennoston alue. Jos laskeudut tälle alueelle, hankkiudu lähimmän tien viereen odottamaan. Sotapoliisit noutavat sinut turvaan. F 120 AITA

17 varamaalialue MAALIALUE varamaalialue koneen kuormauspaikka 1 koneen kuormauspaikka 2 portti ILL:n portti parakki MAALIALUEEN LIITTYMÄ (Lentoasemantie 542) TORNI TERMINAALI 1 TERMINAALI 2 KUNNOSSAPITORAK. hyppääjien pitää pysyä tällä alueella. Varo rullaavia koneita! m KARTTA LENTOASEMA-ALUEESTA

18 LASKUVARJOHYPPY, KAAVIOKUVA hyppääjän/hyppääjien uloshyppy 8-10 sekunnin välein tuuli 12 m/s Etäisyydet muuttuvat tuuliolojen mukaan hyppääjän/hyppääjien vapaan pudotuksen lentorata, nopeus km/h liitopuvulla hyppäävän lentorata, vaakanopeus 140 km/h, putoamisnopeus km/h tuuli 10 m/s 1500 m optimaalinen uloshyppypaikka Hyppääjien purkukorkeus, suuri putoamisnopeus (free- hypyt) maalialueen keskipiste 1500 m m Hyppääjien purkukorkeus, pieni putoamisnopeus (kuviohypyt) Aukaisukorkeus liitopukuhypyllä 1200 m 900 m varjon aukaisukorkeus varjo aukeaa m matkalla 900 m 800 m varjo auki ja ohjattavissa 700 m 800 m 700 m 600 m Jos pääkupu ei lennä, varavarjo käyttöön! 600 m tuuli 5 m/s

19 VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE, KAAVIOKUVA 500 m 900 m MIHIN PUTOAA -oppilaan harjoituskahva tai oikea kahva, jos ne pudotetaan? 800 m 700 m uloshyppypaikka päävarjon avaus päävarjon irtipäästö 600 m tuulen suunta varavarjon aukaisu maalialueen keskipiste varavarjon "freebagin" putoamispaikka. Varavarjon kahva putoaa 0-50 m Irtipäästökahvan putoamispaikka. etäisyydelle irtipäästöpaikasta. päävarjon putoamispaikka Etäisyydet muuttuvat tuuliolojen mukaan

20

K-S KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12)

K-S KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12) KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12) Lentopaikan pitäjä KIIKALA-SÄÄTIÖ Lentopaikan päällikkö Heikki Suomi Paimiontie 346 25260 VASKIO 02-7285516 tai 040-5038516 Kentän puhelin 02-7385362 Yleisöpuhelin

Lisätiedot

JOS JOKIN VOI MENNÄ PIELEEN, SE MENEE USA:n laskuvarjo-onnettomuudet v. 2001. Parachutist, huhtikuu 2002. Paul Sitter

JOS JOKIN VOI MENNÄ PIELEEN, SE MENEE USA:n laskuvarjo-onnettomuudet v. 2001. Parachutist, huhtikuu 2002. Paul Sitter JOS JOKIN VOI MENNÄ PIELEEN, SE MENEE USA:n laskuvarjo-onnettomuudet v. 2001 Parachutist, huhtikuu 2002 Paul Sitter Vuonna 2001 kuolemaan johtaneiden laskuvarjo-onnettomuuksien määrä (35) kasvoi sekä vuoden

Lisätiedot

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja Toimintatapakäsikirja 1 Sisällysluettelo Oulun Ilmailukerhon toimintaohjeet Lyhenteitä ja käsitteitä Maksukäytännöt: Kustannusten korvaus Työ ja toimihenkilökorvauksia Sanktiot Kerhontilat Tiedotus Lentotoiminta

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. 1. Yleistä... 2. 2. Hinaustavat... 3. 3. Hinauskoulutus... 4. 4. Hinausmiehistölle asetettavat vaatimukset...

Sisällysluettelo... 1. 1. Yleistä... 2. 2. Hinaustavat... 3. 3. Hinauskoulutus... 4. 4. Hinausmiehistölle asetettavat vaatimukset... Hinaustoimintaohje Tämä toimintaohje on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä toimintaohje, joka kumoaa 17.3.1998 päivätyn hinaustoimintaohjeen. SIL ry on hyväksynyt tämän ohjeen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että:

Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Muistathan että: Nouse ratsaille Hevonen liikenteessä Kun kohtaat hevosen liikenteessä: Hidasta vauhtia ja anna ratsukolle aikaa siirtyä tien pientareelle Tarkkaile ratsastajan käsimerkkejä ja noudata niitä Ohita ratsukko

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIETOJA... 1 2. JALKAPALLO-OTTELUIDEN PERUSTIEDOT... 2 3.

Lisätiedot

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 PALVELUSKOIRAKOKEET Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 JÄLJENTEKO KURSSIMATERIAALI Turun Käyttökoirakerho SRY Turun alaosasto Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 Jälkikoe on koemuodoista suosituin.

Lisätiedot

Versio 19.11.2012 1 (43)

Versio 19.11.2012 1 (43) 1 (43) ILMA-ALUKSEN KÄYTÖN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilma-alustyypit... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Lentokone... 4 1.3. Yksimoottorinen helikopteri... 5 1.4. Monimoottorinen helikopteri... 6 2. Ilma-aluksen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusopas

Yhdistyksen turvallisuusopas Yhdistyksen turvallisuusopas turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia www.slu.fi 1 2 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Porrastuksen alitus Espoon yläpuolella 15.12.2000 Lentokoneiden häviäminen lennonjohdon tutkanäytöltä

Porrastuksen alitus Espoon yläpuolella 15.12.2000 Lentokoneiden häviäminen lennonjohdon tutkanäytöltä Tutkintaselostus C 19/2000 L RA 86532 OH-LMG IL62M DC-9-83 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan

Lisätiedot

Lentosääpalvelut Suomessa

Lentosääpalvelut Suomessa Lentosääpalvelut Suomessa Sisällysluettelo 1. Lentosääpalveluiden vastuutahot ja toiminta Suomessa... 3 2. Lentosäätuotteet Suomessa... 4 2.1. Lentosäähavainnot... 4 2.1.1. Yleistä säähavainnoista... 4

Lisätiedot

MOOTTOROIDUN VARJOLIIDON KILPAILUSÄÄNNÖT

MOOTTOROIDUN VARJOLIIDON KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN ILMAILULIITTO RY Liidintoimikunta 11.10.2007 MOOTTOROIDUN VARJOLIIDON KILPAILUSÄÄNNÖT Näitä sääntöjä noudatetaan moottoroidun varjoliidon kotimaisissa kilpailuissa eli SM-kilpailuissa, Suomen Open

Lisätiedot

TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET 2015 AL-Sport Kari Kuosmanen HRRT Historic Regularity Rally Trophy 2015 v0 TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET Sisältö Tausta... 3 Yhteystiedot... 3 Kilpailuautot... 3 Varusteet... 3 Luokat / Tasoitukset...

Lisätiedot