LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA"

Transkriptio

1 LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN OHJE toimittaessa TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA Opas hyppääjille, lentäjille ja lennonjohtajille TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO RY

2 YLEISTÄ...4 Yhteystiedot...4 Käyntiosoite...4 Kotisivut TURVALLISUUSOHJEET MAALIALUE Maalialue Kerhotilat LIIKKUMINEN LENTOKENTTÄALUEELLA HYPPYTOIMINNAN ALOITUS Ilmoitus hyppytoiminnan aloituksesta Lentosuunnitelma Maahenkilöstö Maahenkilön tehtävät...6 Huom! YHTEYDENPITO ERI OSAPUOLTEN KESKEN TOIMINTA ILMASSA (LASKUVARJOHYPPY) Lupa lennonjohdolta Koneen kuormaus Uloshyppypaikan määritys ennen toiminnan aloitusta Lentokoneen ohjaaminen uloshyppypaikalle Uloshyppypaikka Uloshyppy Vapaa pudotus Varjon varassa LASKEUTUMINEN MAALIALUEELLE Sallitut laskeutumispaikat LASKEUTUMINEN MAALIALUEEN ULKOPUOLELLE Yleistä Suositeltavat varalaskeutumispaikat Vaaralliset varalaskeutumispaikat Laskeutuminen lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle Laskeutuminen lentokenttäalueelle Satakunnan Lennoston alueelle Laskeutuminen kiitotielle VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE Yleistä Hyppääjän toiminta varavarjon käyttötilanteessa Varavarjon käytön yhteydessä irtoavat varusteet Maahenkilöstön toiminta varavarjon käyttötilanteen sattuessa Varavarjon käyttötilanne kiitotiealueen yläpuolella TOIMINTA VAKAVASSA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Ensiapu Hyppytoiminnan keskeytys Pelastusajoneuvot Ilmoittaminen Tiedottaminen Viranomaiset s. 2

3 10.7 Alueen eristäminen Alueelta poistuminen VAARATILANTEET JA NIISTÄ RAPORTOINTI Vaaratilanneraportti Ilmoitus turvallisuuspäällikölle KELPOISUUKSIEN TARKASTAMINEN Kaikilta C/D kelpoisuustodistuksen omaavat hyppääjät Hyppytoiminnan ohje Vaatimukset oppilaalle Vaatimukset oppilaan uloshyppypaikasta VAATIMUKSET HYPPYVARUSTEISTA ERIKOISHYPYT ILMAKUVAUS YHTEYSTIETOJA...14 JAKELU s. 3

4 YLEISTÄ Tampereen Laskuvarjokerho ry perustetiin vuonna 1968, jolloin Tampereen Ilmailuyhdistyksen laskuvarjojaoksesta muodostettiin oma yhdistys. Kerhon pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Jämin lentokentällä. Kerhotilat sijaitsevat Härmälässä rakennuksessa, joka on entinen lentokentän lentoasemarakennus. Jäseniä kerhossa on parisen sataa, joista on noin 100 on aktiivihyppääjiä. Koulutamme vuosittain noin 70 uutta oppilasta. Vuosittainen hyppymäärä kerhossa on n hyppyä joista neljännes on oppilashyppyjä. Tavoite on hypätä Pirkkalassa noin neljäsosa vuosittaisesta hyppymäärästä. Tampere-Pirkkalan lentoasemalla pyritään hyppäämään pääasiassa arki-iltaisin, aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä myös viikonloppuisin. Kesän 2004 aikana maalialue on tasoitettu oppilastoiminnan vaatimaan kuntoon. Tavoitteena on myös kunnostaa paikalle tuodusta parakista pakkaus- ja koulutustilat. Maalialue on lentokentän välittömässä läheisyydessä oleva n. 5 ha peltoalue. Alueelle oma liittymä Lentoasemantieltä. Alueen omistaa Ilmailulaitos, ja TAMLK on tehnyt alueen käytöstä hyppytoimintaan ILL:n kanssa käyttöoikeussopimuksen. Yhteystiedot Tampereen Laskuvarjokerho ry PL 142, Tampere puh (kerhorakennus, Härmälä): gsm: Käyntiosoite Lepolantie Tampere Kotisivut s. 4

5 1 TURVALLISUUSOHJEET Hyppytoiminnassa tulee noudattaa laskuvarjohyppäämistä koskevia ohjeita ja määräyksiä -Lentoturvallisuushallinnon antamia ilmailumääräyksiä ja lentokelpoisuusmääräyksiä -Suomen Ilmailuliitto ry:n hyväksymiä ohjeita ja suosituksia -Tätä TAMLK:n johtokunnan hyväksymää hyppytoiminnan ohjetta Tampere-Pirkkalan lentoasemalle -TAML:n hyppymestareiden, turvallisuuspäällikön ja koulutuspäällikön antamia määräyksiä -TAMLK:n yleistä hyppytoiminnan ohjetta -Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintakäsikirjan määräyksiä 2 MAALIALUE 2.1 Maalialue Maalialue on lentokentän välittömässä läheisyydessä oleva n. 5 hehtaarin peltoalue. Alueelle oma liittymä Lentoasemantieltä. Alueen omistaa ilmailulaitos, ja TAMLK on tehnyt alueen käytöstä käyttöoikeussopimuksen Ilmailulaitoksen kanssa. Maalialueen osoite: Lentoasemantie 542, PIRKKALA. Maalialue on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Autot tulee pysäköidä kerhon pysäköintipaikalle maalialueelle. Vaihtoehtoine pysäköintipaikka lentoaseman maksullinen pysäköintialue. 2.2 Kerhotilat Pirkkalassa toimittaessa pakkaus- ja koulutustiloina käytetään parakkia, joka on maalialueen laidalla Oksitun mäellä. Parakin kunnostustyöt on kesken. Käymälätiloina hyppääjät voivat käyttää lentoaseman wc tiloja. 3 LIIKKUMINEN LENTOKENTTÄALUEELLA Tamlk:n:n jäsenet saavat hyppytoiminnan aikana liikkua koneen lastaus- ja tankkauspaikalla karttaliitteessä osoitettujen rajojen sisäpuolella. Kerhon ulkopuoliset vierailijat saavat liikkua edellä mainitulla alueella vain TAMLK:n jäsenen seurassa. TAMLK:n käytössä on portti, joka on terminaali 2:n ja kunnossapitorakennuksen välissä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää porttia, joka on idempänä, Lentopisteen hallin vieressä. Porteissa on koodilukot, ja koodit pyritään pitämään TAMLK:n sisäisenä tietona. Ajoneuvoilla kulkemiseen lentokenttäalueella vaaditaan tapauskohtainen, erillinen lupa kunnossapidosta tai lennonjohdosta. Tarpeeton oleskelu lentokenttäalueella on kielletty. 4 HYPPYTOIMINNAN ALOITUS 4.1 Ilmoitus hyppytoiminnan aloituksesta Hyppytoiminnan aloittamisesta pitää aina ilmoittaa puhelimitse lennonjohtoon. s. 5

6 ennen päivän ensimmäistä pokaa. Ilmoitus sisältää tiedot hyppytoiminnan aloitusajankohdasta, käytettävästä hyppykoneesta, koneen päälliköstä sekä ilmatilavarauksesta eli ylimmästä hyppykorkeudesta. 4.2 Lentosuunnitelma Suunnitelma jokaisesta hyppylennosta tehdään puhelimella ennen lentoa lennonjohtoon. Ilmoituksen tekee koneen lentäjä tai pokassa mukana oleva C- tai D- kelpoisuustodistuksen omaava hyppääjä. Lentosuunnitelmassa lennonjohdolle tulee ilmoittaa: -Seuraavan pokan hyppääjien lukumäärä, hyppykorkeudet, lennettävien hyppylinjojen lukumäärä. -Oppilashyppääjät -Tandem-hyppääjät -Uloshyppypaikka, mikäli se on kiitotien päällä tai eteläpuolella. -Jos jonkin hyppääjän uloshyppypaikka tai avauskorkeus on poikkeava. (uloshyppypaikka etäämpänä kuin 1,5 km maalialueesta, avauskorkeus enemmän kuin 1000 m.) -Kupumuodostelmahypystä. Kupumuodostelmahypyllä uloshyppypaikka voi olla useiden kilometrien etäisyydellä maalialueesta ja avauskorkeus on korkealla, yleensä 2200 metriä. -Liitohypystä. Liitopuvulla hypättäessä uloshyppypaikka on yleensä parin kilometrin etäisyydellä maalialueesta, avauskorkeus enimmillään 1500 m. 4.3 Maahenkilöstö Aina kun hyppytoiminta on käynnissä, maalialueelle on nimetty maahenkilö maahenkilöllä on Tamlk:n kännykkä, johon lennonjohto tarvittaessa soittaa, puhelinnumero Maahenkilön käytössä on myös ilmailuradio. Oppilaspokan maahenkilönä voi toimia ainoastaan C/D-kelpoisuustodistuksen omaava hyppääjä. Pelkästään lupakirjahyppääjistä koostuvan pokan maahenkilönä voi toimia myös tehtävään koulutettu oppilas. Maahenkilöllä pitää olla ajokortti tai ajokortillinen avustaja kuljettamaan hyppyautoa. Maahenkilö on suorittanut kokeen, missä hän on osoittanut osaavansa tehtävänsä ja tietävänsä vastuunsa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla toimittaessa. 4.4 Maahenkilön tehtävät Seurata avaukset -Maahenkilö seuraa kaikkien hyppääjien varjojen avaukset. Seurata laskeutumiset -Kun kaikki hyppääjät ovat laskeutuneet, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Seurata laskeutumiset muualle kuin kenttäalueelle -Maahenkilön tulee ilmoittaa välittömästi lennonjohdolle jokaisesta varsinaisen maalialueen ulkopuolelle tapahtuneesta laskeutumisesta. -Jos hyppääjä laskeutuu maalialueen ulkopuolelle esim. metsään, on paikalle lähetettävä etsijöitä.. s. 6

7 -Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. -Maahenkilö hoitaa em. tapauksissa tarvittavan yhteydenpidon lennonjohtoon, Satakunnan Lennoston päävartioon ja Ilmailulaitoksen Kunnossapitoon Johtaa pelastustoimia mahdollisessa onnettomuustilanteessa -Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on loukannut itsensä, on pelastustoimet aloitettava välittömästi. -Maahenkilö hoitaa em. tapauksissa tarvittavan yhteydenpidon lennonjohtoon, Satakunnan Lennoston päävartioon ja Ilmailulaitoksen Kunnossapitoon -Maahenkilö määrää ja ohjeistaa mahdollisen hälytysajoneuvojen soittamisen paikalle. Huom! Lennonjohdon tehtävänä on ilmaliikenteen johtaminen. Tehtäviin ei kuulu laskuvarjohyppääjien varjojen avausten seuranta, eikä pelastustoimien järjestely mahdollisessa onnettomuustilanteessa. 5 YHTEYDENPITO ERI OSAPUOLTEN KESKEN Lentokoneen ja lennonjohdon väliset yhteydet hoidetaan radiolla. Kuitenkin ennen hyppylentoa lentäjä tekee ilmoituksen lennosta lennonjohdolle mieluiten puhelimella. Lentokoneen ja maahenkilöstö yhteydenpito hoidetaan tarvittaessa radiolla, käytössä on ns. oppilastaajuus. Lennonjohdon ja maahenkilöstön väliset yhteydet hoidetaan matkapuhelimella. Lennonjohdon puhelinnumero: Tamlk:n maahenkilöstön puhelinnumero: TOIMINTA ILMASSA (LASKUVARJOHYPPY) 6.1 Lupa lennonjohdolta Lentäjä varmistaa luvan lennolle lennonjohdosta hyppylennolle ennen starttia. 6.2 Koneen kuormaus Hyppykone lastataan pienkoneiden käytössä olevalla alueella. Kuormauksen aikana koneella saa olla ainoastaan lentäjä ja pokaan kuuluvat hyppääjät sekä radio-oppilaiden lastausta valvova radiokouluttaja. Alkeis- ja A-oppilaat saavat siirtyä koneelle ainoastaan hyppymestarin johdolla ja valvonnassa. 6.3 Uloshyppypaikan määritys ennen toiminnan aloitusta Uloshyppypaikaksi määritellään piste kartalla ja apuna käytetään Lennonvarmistuksesta saatuja tuulitietoja. Hyppylinja uloshyppypaikalle lennetään pääsääntöisesti vastatuuleen. Hypättäessä oikeassa uloshyppypaikassa, ohjaamaton pallovaravarjo, joka on aukaistu 600 metrissä, ajautuu maalialueen keskelle. Samalla linjalla voi hypätä useampia hyppääjä tai hyppääjäryhmä.. s. 7

8 Uloshyppypaikan määritys tehdään briefingistä saatavien tuulitietojen perusteella. Uloshyppypaikka on tuulen yläpuolella, yleensä metrin etäisyydellä maalialueen keskipisteestä. 6.4 Lentokoneen ohjaaminen uloshyppypaikalle Hyppylinja lennetään vastatuuleen siten, että linja ylittää maalialueen keskipisteen, minkä jälkeen hyppääjät lähtevät koneesta itse valitsemallaan hetkellä. Hyppääjä määrittelee uloshyppypaikan siten, että hän katsoo koneen sijainnin ja lentosuunnan alapuolella olevaa maastosta. 6.5 Uloshyppypaikka Oppilashypyillä oppilaan uloshyppypaikan määrittelee hyppymestari. Puolipilvisellä säällä uloshyppypaikan määrityksessä voidaan käyttää apuna GPS laitetta. Paikanmääritys on tehtävä huolellisesti niin, että kaikki hyppääjät pääsevät maalialueelle. Kun hyppääjä hyppää ulos koneesta, on joko uloshyppypaikan tai maalialueen oltava nähtävissä koneesta. Jokainen hyppääjä, jolla on laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus, on itse vastuussa omasta uloshyppypaikastaan. Oppilashyppääjän uloshyppypaikasta vastaa hyppymestari. 6.5 Uloshyppy Joka kerta ennen oven avaamista hyppyä varten lentäjän tulee saada hyppylupa lennonjohdosta. Hyppääjät, joilla on kelpoisuustodistus lähtevät koneesta itse valitsemallaan hetkellä. Mikäli samalla linjalla lähtee useampi hyppääjä tai hyppääjäryhmä, uloshypyt tapahtuvat 8-15 sekunnin välein. Jos kyseessä on esim. liitopukuhyppy, uloshyppyjen väli voi olla huomattavasti pidempi. Hyppääjän pitää huolehtia siitä, että edellä hypänneisiin on turvallinen etäisyys. 6.6 Vapaa pudotus Vapaassa pudotuksessa hyppääjän nopeus on km/h (53-97 m/s) Nopeus riippuu hyppääjän asennosta, painosta ja vaatetuksesta. Hypättäessä yleisimmästä hyppykorkeudesta, kolmesta kilometristä, vapaa pudotusta kestää sekuntia. Liitopuvulla hypättäessä hyppääjän vaakanopeus voi olla 140 km/h ja vajoamisnopeus pienimmillään 80 km/h. 6.7 Varjon varassa Varjon varassa pyritään aina ohjaamaan siten, että voidaan laskeutua ensisijaiselle maalialueelle. Varjon varassa tulee välttää turhaa lentämistä kiitotien yläpuolella. Jos joudut ylittämään kiitotien, huomioi erityisesti riittävä etäisyys ILS-antenneihin ja säteeseen. Korkeutta kiitotien itäpäässä tulee olla vähintään 300m ja vaakaetäisyyttä 150m. (ks. kartta) Hyppääjien tulee huomioida turvalliset etäisyydet ja porrastukset toisiin hyppääjiin. Päätös varalaskualueelle eli muualle kuin varsinaiselle maalialueelle laskeutumisesta tulee tehdä riittävän ajoissa.. s. 8

9 7 LASKEUTUMINEN MAALIALUEELLE 7.1 Sallitut laskeutumispaikat Laskeutuminen on sallittu vain kerhon käyttöön osoitetulle maalialueelle. Kun kaikki hyppääjät ovat laskeutuneet, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Varsinaisen laskeutumisalueen pohjoispuolella olevaa peltoa voi tarvittaessa käyttää laskeutumisalueena. Asiasta on sovittu Tamlk:n ja maanomistajan kesken. 8 LASKEUTUMINEN MAALIALUEEN ULKOPUOLELLE 8.1 Yleistä Maahenkilön tulee ilmoittaa välittömästi lennonjohdolle jokaisesta varsinaisen maalialueen ulkopuolelle tapahtuneesta laskeutumisesta. Jos hyppääjä laskeutuu maalialueen ulkopuolelle esim. metsään, on paikalle lähetettävä etsijöitä. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on loukannut itsensä, on pelastustoimet aloitettava välittömästi. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. 8.2 Suositeltavat varalaskeutumispaikat Hätätilanteessa hyppääjä saa laskeutua mihin tahansa laskeutumiseen soveltuvalle alueelle. Maalialueen läheisyydessä on runsaasti peltoja, jotka soveltuvat varalaskeutumispaikaksi. 8.3 Vaaralliset varalaskeutumispaikat 20 KV sähkölinja on lähimmillään 300 metrin etäisyydellä laskeutumisalueesta. Juoksijanoja sekä muut ojat kiertävät peltoalueita. Osa ojista on syviä ja siksi vaarallisia. Maalialueen läheisyydessä olevat hakkuuaukeat ovat vaikeakulkuista maastoa ja vaikeita laskeutumispaikkoja. Metsien puusto on alueella korkeaa, mikä tekee niistä hyvin vaikean ja vaarallisen varalaskeutumispaikan. 8.4 Laskeutuminen lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle Ilmailulaitoksen aluetta on aidattu alue kiitotien pohjoispuolella (ks. kartta). Lentokenttäalue on aidattu noin 3 metriä korkealla aidalla. Mikäli hyppääjä joutuu laskeutumaan kenttäalueelle, hänen ei pidä yrittää ylittää tai alittaa aitaa, vaan odotta noutajia. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä laskeutuu lentokenttäalueelle Ilmailulaitoksen alueelle, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Maahenkilö sopii lennonjohdon kanssa siitä, voiko TAMLK:n auto lähteä kenttäalueelle noutamaan hyppääjää ja etsimään tämän varusteita. Kenttäalueella TAMLK:n autolla voi ajaa ainoastaan kentän pohjoispuolella olevaa hiekkatietä. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. Kenttäalueella olevien henkilöiden tulee noudattaa liikkumisessaan lennonjohdon ohjeita.. s. 9

10 8.5 Laskeutuminen lentokenttäalueelle Satakunnan Lennoston alueelle Satakunnan Lennoston aluetta on aidattu alue kiitotien eteläpuolella (ks. kartta). Jos hyppääjä laskeutuu Satakunnan lennoston alueelle, hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan lähimmän tien varteen odottamaan. Päävartio noutaa hyppääjän ja vie hänet lennoston portille. TAMLK vastaa hyppääjän noutamisesta Lennoston portilta. Jos on mahdollisuus, että hyppääjä laskeutuu Satakunnan lennoston alueelle, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä puhelimella päävartioon (puh. O ). Päävartio noutaa hyppääjän ja toimittaa hänet Satakunnan lennoston portille. Maahenkilön tulee aina ilmoittaa tapauksesta välittömästi myös lennonjohdolle. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa ne TAMLK:n henkilöt, jotka lähtevät noutamaan hyppääjää Satakunnan Lennoston portilta. Maahenkilö sopii Päävartion kanssa siitä, miten Satakunnan Lennoston alueella etsitään hyppääjän mahdollisesti sinne kadottamia varusteita. Tällainen tilanne voi sattua, jos hyppääjä joutuu käyttämään varavarjoa alueen yläpuolella. 8.6 Laskeutuminen kiitotielle Jos hyppääjä laskeutuu kiitotielle keskiviivan eteläpuolelle, hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan kiitotien eteläpuolelle, vähintään 60 metrin päähän kiitotiestä. Siirtyminen on tapahduttava kohtisuoraan kiitotiestä poispäin. Tämä on Satakunnan lennoston alueella, ja hyppääjän on jäätävä odottamaan nurmikkoalueelle. Satakunnan lennoston päävartion henkilöstö noutaa hyppääjän. Jos hyppääjä laskeutuu kiitotielle keskiviivan pohjoispuolelle hänen on välittömästi siirryttävä kaikki varusteet mukanaan kiitotien pohjoisepuolelle, vähintään 60m päähän kiitotiestä. Siirtyminen on tapahduttava kohtisuoraan kiitotiestä poispäin. Tämä on Ilmailulaitoksen alueetta, ja hyppääjän on jäätävä odottamaan nurmikkoalueelle, sillä ILL:n kunnossapidon henkilökunta noutaa sinut tuota pikaa. Älä ylitä rullaustietä. 9 VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE 9.1 Yleistä Hyppääjä joutuu turvautumaan varavarjoon noin 900 hypyn välein. Varavarjoa käytetään siten, että päävarjo päästetään irti ensin, sitten avataan varavarjo. Varavarjotoimenpiteet tulee aloittaa viimeistään 600 m korkeudessa. Korkeuden menetys varavarjon käyttötilanteessa on vähintään 150 m. 9.2 Hyppääjän toiminta varavarjon käyttötilanteessa -Tehdään päätös, ettei päävarjo lennä ja on käytettävä varavarjoa. -Vedetään päävarjon irtipäästökahvasta ja pudotetaan sen kädestä. -Päävarjo irtoaa ja putoaa omia aikojaan maahan. -Välittömästi irtipäästön jäkeen vedetään varavarjon kahvasta. Kahva saattaa pudota kädestä. -Varavarjo aukeaa. -Varavarjon aukeamisen yhteydessä varavarjon sisäpussi- ja apuvarjoyhdistelmä irtoaa ja putoaa omia aikojaan maahan.. s. 10

11 9.3 Varavarjon käytön yhteydessä irtoavat varusteet Päävarjon irtipäästökahva -kangastyyny, jossa kaksi muovipinnoitettua vaijeria -paino n. 100 g -päästetään ilmavirtaan, putoaa etäämmälle kuin vv:n kahva -helpohko löytää, yleensä kirkkaan värinen -yleensä etsitään jonkin aikaa, hinta n. 40 euroa Varavarjon kahva -metallinen D-lenkki ja metallivaijeri, paino n. 100g -putoaa 0-50 m etäisyydelle irtipäästöpaikasta, -monesti pysyy hyppääjällä kädessä -vaikea löytää, mutta kannattaa etsiä, hintakin n. 100 euroa -varmistettava, onko pudonnut kiitotielle! Varavarjon sisäpussi- ja apuvarjoyhdistelmä (ns. freebag) -irtoaa varavarjosta aukeamisen yhteydessä -kangaspussi, noin 2 m leveä hihna, apuvarjo, jonka sisällä teräsjousi -paino n. 0,5 kg -putoamispaikkaa pyritään seuraamaan -putoamista helppo seurata, mutta monesti vaikea löytää -kannattaa etsiä, hinta n. 100 Päävarjo -putoaa vapaasti irtipäästön jälkeen -yleensä menee myttyyn putoamisen aikana -kangasta ja punoksia, paino n. 2 kg -etsitään kunnes löytyy, hinta putoamista helppo seurata, mutta monesti vaikea löytää 9.4 Maahenkilöstön toiminta varavarjon käyttötilanteen sattuessa Maahenkilön ilmoitettava varavarjon käyttötilantesta välittömästi lennonjohtoon puhelimella. Maahenkilö ja muut maassa olevat seuraavat hyppääjän laskeutumisen. Lisäksi on seurattava, mihin suuntaan irronneet varusteet putoavat. 9.5 Varavarjon käyttötilanne kiitotiealueen yläpuolella Jos on mahdollisuus, että hyppääjä on käyttänyt varavarjoa kiitotien läheisyydessä, tulee maahenkilön aina ilmoittaa siitä matkapuhelimella lennonjohdolle. Maahenkilön on keskusteltava lennonjohdon kanssa, onko kiitotielle mahdollisesti pudonnut esineitä. Jos todetaan, että tällainen mahdollisuus on, lennonjohto järjestää kiitotielle puhdistuksen tai tarkastuksen. Maahenkilö sopii lennonjohdon kanssa siitä, voiko TAMLK:n auto lähteä kenttäalueelle noutamaan hyppääjää ja etsimään tämän varusteita. Kenttäalueella TAMLK:n autolla voi ajaa ainoastaan kentän pohjoispuolella olevaa hiekkatietä. Maahenkilö määrää ja ohjeistaa etsimään lähtevät henkilöt ja voi tarvittaessa keskeyttää hyppytoiminnan kunnes kadonnut hyppääjä on löytynyt. Kenttäalueella olevien henkilöiden tulee noudattaa liikkumisessaan lennonjohdon ohjeita. Kiitotietä tai rullaustietä ei saa missään tapauksessa ylittää! 60 metriä lähemmäs kiitotietä ei saa mennä ilman erillistä lupaa.. s. 11

12 10 TOIMINTA VAKAVASSA ONNETTOMUUSTILANTEESSA 10.1 Ensiapu Maahenkilö määrää loukkaantuneen hyppääjän ensihoidosta ja jakaa muut tehtävät, kuten ambulanssin opastuksen tapahtumapaikalle, muille paikalla oleville henkilöille. Jokainen läsnäoleva on velvollinen osallistumaan pelastustöihin Hälytys Maahenkilö hälytää paikalle ambulanssin ja tarvittaessa myös palokunnan Ilmoittaminen lennonjohdolle Maahenkilö ilmoittaa tapahtuneesta lennonjohdolle. Lennonjohto pyytää kenttäpäivystystä paikalle toteamaan tilanteen ja mahdollisia avustustoimenpiteitä varten Hyppytoiminnan keskeytys Vakavassa onnettomuustilanteessa hyppytoiminta keskeytetään välittömästi ja kone kutsutaan alas Tiedottaminen Tarvittaessa, kuten esimerkiksi kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa, lennonjohtoa pyydetään tiedottamaan onnettomuudesta lentoturvallisuushallinnolle. Tapahtuneesta on tällöin niin ikään ilmoitettava Suomen Ilmailuliittoon ja laskuvarjotoimikunnalle. Ilmoituksen tekee TAMLK Viranomaiset Onnettomuudesta tiedottaminen on poliisin tai muun tutkintaa johtavan viranomaisen tehtävä, tietoja onnettomuudesta ja hyppääjästä ei saa antaa ulkopuolisten tietoon Alueen eristäminen Onnettomuuspaikka ja kerhon alue suljetaan ulkopuolisilta. Paikalla olevia hyppääjiä suositellaan ilmoittautumaan puhelimitse omaisilleen Alueelta poistuminen Kerhoalueelta saa poistua vain pelastustöitä johtavan henkilön luvalla.. s. 12

13 11 VAARATILANTEET JA NIISTÄ RAPORTOINTI 11.1 Vaaratilanneraportti Hyppytoiminnassa sattuneesta vaaratilanteesta raportoidaan OPS M6-1 muutos 4 mukaisella vaaratilanneraportilla, josta on jätettävä kopio kerhon vaaratilanneraportit kansioon. Vakavasta loukkaantumistapauksesta tai vaaratilanteesta, jonka osapuolena on ollut ilmaalus, on raportin kopio toimitettava myös lennonjohtoon Ilmoitus turvallisuuspäällikölle Vakavista tai tavanomaisesta poikkeavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi turvallisuuspäällikölle. 12 KELPOISUUKSIEN TARKASTAMINEN 12.1 Kaikilta C/D kelpoisuustodistuksen omaavat hyppääjät hyppääjiltä tarkastetaan ennen vuoden ensimmäistä hyppyä seuraavat asiat: kelpoisuustodistuksen voimassaolo, kokonaishyppymäärä Hyppääjän käyttämä varjokalusto ja niiden varjokirjat. Varjokirjoista tarkastetaan tiedot varavarjon pakkaus- ja tarkastusjakson voimassaolosta, päävarjon tyyppi ja tarkastusjakson voimassaolo Hyppytoiminnan ohje Jokaisen hyppääjän tulee vuosittain allekirjoittaa lomake, josta ilmenee että hyppääjä on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tässä ohjeessa ilmenevät säännöt Vaatimukset oppilaalle Oppilalla tulee olla hypättynä hyppyjä, joilla hän on osoittanut kykynsä ohjata laskuvarjoa riittävän hyvin. Oppilaalle luvan hypätä Pirkkalaan antaa koulutuspäällikkö. Vaatimukset kaikille hyppääjille, myös kelpparihyppääjille Kaikkien hyppääjien tulee lukea ja omaksua tämä hyppytoiminnan opas ennen kuin hyppää Pirkkalaan. Tamlk:n turvallisuuspäällikkö vastaa hyppääjien tietojen testaamisesta Vaatimukset oppilaan uloshyppypaikasta Oppilas, jolla on varjossaan jousiapuvarjo ja erillinen kahva, tai harjoituskahva, voi pudottaa kahvan vahingossa. Tällaisella varusteilla hyppäävän oppilaan uloshyppypaikan tulee olla sellaisessa paikassa, jottei mahdollisesti putoava kahva joudu kiitotielle. 13 VAATIMUKSET HYPPYVARUSTEISTA Hyppääjän käyttämä varjokalusto, pakkausjaksot ja tarkastukset ovat voimassa. Erityisesti tulee erityisesti huomioida korkeusmittarin, äänikorkeusmittarin, suojalasien, kypärän, mahdollisen kameran, kenkien yms. huolellinen asennus ja kiinnitys. Hyppääjiltä ei saa pudota mitään varusteita hypyn aikana, poikkeuksena kuitenkin varavarjon käyttötilanne.. s. 13

14 14 ERIKOISHYPYT Tandem, kupumuodostelma- ja liitohypyille on aina saatava erikseen lennonjohdon lupa. Pirkkalassa ei saa hypätä lauta-, tuubi- tai muita hyppyjä, jossa hyppääjällä on mukanaan jokin irrallinen tai irrotettava esine. 15 ILMAKUVAUS Puolustusvoimien operatiivinen osasto myöntää Pirkkalan lenokenttäalueelle ilmakuvausluvan vuodeksi kerrallaan. Hyppääjä, jolla lupa on, saa kuvata luvan sallimissa puitteissa. 16 YHTEYSTIETOJA Lennonjohto Satakunnan lennosto, päävartio O Tampereen Laskuvarjokerho, maahenkilöstö Lennonvalmistelu briefing ILL / Kunnossapitopäivystys ILL / ATIS automaattinen lentosäätiedotus Aluepelastuslaitos, Pirkkalan paloasema JAKELU Tampereen Laskuvarjokerho ry PL 142, Tampere Ilmailulaitos lennonjohto Tampere-Pirkkalan lentoasema Pirkkala Ilmailulaitos Kunnossapito Tampere-Pirkkalan lentoasema Pirkkala Satakunnan Lennosto Päävartio PL 761, TAMPERE. s. 14

15 Liitteet: 1 Kartta lentokenttäalueesta 1: Asemapiirustus lentoasema-alueesta 3 Kaaviokuva hyppytapahtumasta 4 Kaavio varavarjon käyttötilanteesta 5 Esittelykuva eri hyppylajeista. s. 15

16 r=1500 m Uloshyppypaikka on tämän 1500 m säteen sisäpuolella 95% hypyistä 30 r=1000 m 300 sähkölinja 20 KV 60 r=500 m sähkölinja 20 KV Varalaskeutumisalue. PORTTI, koneen kuormauspaikka 270 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN LASKEUTUMISALUE PORTTI, koneen kuormauspaikka AITA 90 Tältä alueelta voit kävellä portille. TORNI Terminaali 2 Voit kävellä tornia kohti tietä pitkin. Älä ylitä rullausteitä. A TIE 240 AITA B rullaustie TIE 210 ILL:n kenttähenkilökunta noutaa sinut täältä. Älä ylitä rullausteitä. KIITOTIE Jos laskeudut kiitotien keskiviivan pohjoispuolelle, kävele pohjoiseen nurmikkoalueelle. Jos laskeudut kiitotielle keskiviivan eteläpuolelle, kävele etelään nurmikkoalueelle HUOM! Mene vähintään 60 m etäisyydelle kiitotiestä. C AITA TIE rullaustie POISTU VÄHINTÄÄN 60 m ETÄISYYDELLE KIITOTIESTÄ! POISTU VÄHINTÄÄN 60 m ETÄISYYDELLE KIITOTIESTÄ! 180 Terminaali 1 rullaustie J H G KIITOTIEN ETELÄPUOLI Satakunnan lennoston alue. Älä ylitä rullausteitä. Sotilaspoliisit noutavat sinut turvaan. OPAS LASKUVARJOHYPPYTOIMINNASTA TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA Kartta 1: TAMPEEEN LASKUVARJOKERHO RY / PL AITA D E Ylitä kiitotie vähintään 300 m korkeudella, ettet häiritse ILS -järjestelmää. 150 Satakunnan lennoston alue. Jos laskeudut tälle alueelle, hankkiudu lähimmän tien viereen odottamaan. Sotapoliisit noutavat sinut turvaan. F 120 AITA

17 varamaalialue MAALIALUE varamaalialue koneen kuormauspaikka 1 koneen kuormauspaikka 2 portti ILL:n portti parakki MAALIALUEEN LIITTYMÄ (Lentoasemantie 542) TORNI TERMINAALI 1 TERMINAALI 2 KUNNOSSAPITORAK. hyppääjien pitää pysyä tällä alueella. Varo rullaavia koneita! m KARTTA LENTOASEMA-ALUEESTA

18 LASKUVARJOHYPPY, KAAVIOKUVA hyppääjän/hyppääjien uloshyppy 8-10 sekunnin välein tuuli 12 m/s Etäisyydet muuttuvat tuuliolojen mukaan hyppääjän/hyppääjien vapaan pudotuksen lentorata, nopeus km/h liitopuvulla hyppäävän lentorata, vaakanopeus 140 km/h, putoamisnopeus km/h tuuli 10 m/s 1500 m optimaalinen uloshyppypaikka Hyppääjien purkukorkeus, suuri putoamisnopeus (free- hypyt) maalialueen keskipiste 1500 m m Hyppääjien purkukorkeus, pieni putoamisnopeus (kuviohypyt) Aukaisukorkeus liitopukuhypyllä 1200 m 900 m varjon aukaisukorkeus varjo aukeaa m matkalla 900 m 800 m varjo auki ja ohjattavissa 700 m 800 m 700 m 600 m Jos pääkupu ei lennä, varavarjo käyttöön! 600 m tuuli 5 m/s

19 VARAVARJON KÄYTTÖTILANNE, KAAVIOKUVA 500 m 900 m MIHIN PUTOAA -oppilaan harjoituskahva tai oikea kahva, jos ne pudotetaan? 800 m 700 m uloshyppypaikka päävarjon avaus päävarjon irtipäästö 600 m tuulen suunta varavarjon aukaisu maalialueen keskipiste varavarjon "freebagin" putoamispaikka. Varavarjon kahva putoaa 0-50 m Irtipäästökahvan putoamispaikka. etäisyydelle irtipäästöpaikasta. päävarjon putoamispaikka Etäisyydet muuttuvat tuuliolojen mukaan

20

Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014.

Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014. Tampereen Laskuvarjokerho ry Hyppytoiminnanohje YLEISTÄ Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014. Hyppytoiminnassa noudatetaan Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1

Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1 1/5 Hämeen Laskuvarjourheilijoiden (HLU) toiminta-, ja turvallisuusohje Räyskälässä (EFRY) 2007 v1.1 Tällä ohjeella määritellään normaaliin hyppytoimintaan liittyviä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää

Lisätiedot

Toiminnasta Pirkkalassa ja hypättäessä Rosendahlin rantaan on erillinen ohje.

Toiminnasta Pirkkalassa ja hypättäessä Rosendahlin rantaan on erillinen ohje. Tampereen Laskuvarjokerho ry Hyppytoiminnanohje YLEISTÄ Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014, päivitetty 7.4.2015 (koneen kuormaus ja konekohtaiset

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE 7TH ANNUAL FUN FLYING BOOGIE 5-7.9.2008

TURVALLISUUSOHJE 7TH ANNUAL FUN FLYING BOOGIE 5-7.9.2008 TURVALLISUUSOHJE 7TH ANNUAL FUN FLYING BOOGIE 5-7.9.2008 TURVALLISUUSOHJE TURUN LENTOASEMALLA - Tullessasi hyppäämään sinun on esitettävä seuraavat asiakirjat: henkilöllisyystodistus, voimassaoleva kelpoisuustodistus,

Lisätiedot

HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI

HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI Skydive Finland ry 30.5.2014 HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin. Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Erityisesti

Lisätiedot

HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI

HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI Skydive Finland ry 01.04.2015 HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin. Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Erityisesti

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitus Hyppääjille. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä

Turvallisuusilmoitus Hyppääjille. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä Turvallisuusilmoitus Hyppääjille Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä ENNAKOIVA RISKINHALLINTA Ennakoivan riskienhallinnan tärkein tavoite on tunnistaa ja poistaa turvallisuusuhat ennen niiden

Lisätiedot

3. Kuka saa säätää varavarjon automaattilaukaisinta (Cypresiä)? a. Pilotti b. Hyppymestari c. Hyppääjä d. Turvallisuuspäällikkö

3. Kuka saa säätää varavarjon automaattilaukaisinta (Cypresiä)? a. Pilotti b. Hyppymestari c. Hyppääjä d. Turvallisuuspäällikkö NOVA Alkeis 1. Missä korkeudessa ja miten avaat päävarjon? a. 1500m. Katsot mittaria ja avaat varjon b. 2000m. Avaat varjon c. 1600m. Näytät avausmerkin ja avaat varjon (taivuta, tartu, vedä) d. 1500m.

Lisätiedot

Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus

Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus Valitaan esimerkissä tämä Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus HUOM! Tämä on vain ESIMERKKI, todellinen ulkoasu ei ole samanlainen Hyppylentotoiminnan poikkeamailmoitus Turvallisuusilmoitus turvallisuusilmoituksia

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE Tampereen RC Lentäjät ry. Toimintaohje (v1.4) 1(5) TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE 1. Saapuessasi lentokentälle tarkista onko lentokentällä toimintaa. Mikäli hallin ovet ovat

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Jyväskylän lentoasemalla 12.8.1991

Laskuvarjohyppyonnettomuus Jyväskylän lentoasemalla 12.8.1991 Tutkintaselostus B 1/1996 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Jyväskylän lentoasemalla 12.8.1991 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA I (PL-ALKEISKURSSI JA NOVA-ALKEISKURSSI)

KOULUTUSOHJELMA I (PL-ALKEISKURSSI JA NOVA-ALKEISKURSSI) SUOMEN ILMAILULIITTO RY OHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.3.2017 KOULUTUSOHJELMA I (PL-ALKEISKURSSI JA NOVA-ALKEISKURSSI) 1. Yleistä Tämä koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 20.4.2014.

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen]

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] Toiminnalliset ohjeet 2017 Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] 1 Viilauksia ja tarkennuksia Ulkoasua pyritty selkeyttämään Korjattu itsestään selvyyksiä KTK:ta

Lisätiedot

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE HYPPYTOIMINNAN OHJE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Oulun Laskuvarjokerho ry HYPPYTOIMINNAN OHJE

Oulun Laskuvarjokerho ry HYPPYTOIMINNAN OHJE HYPPYTOIMINNAN OHJE Tässä ohjeessa annetaan tarkentavia normaaliin hyppytoimintaan liittyviä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää hyppyturvallisuutta sekä pyrkimystä taloudelliseen ja joustavaan

Lisätiedot

Vaaratilannevertailu vs Kimmo Paularanta

Vaaratilannevertailu vs Kimmo Paularanta Vaaratilannevertailu 12.11.2017 vs. 12.11.2016 Kimmo Paularanta Yleistä Hyppymäärä noin 40600 (38976) Vuoden 2016 luvut ovat suluissa Ilmoituksia on tehty yhteensä 132 (105) alkeisoppilaat 35 (22) pk 5

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA RADIOKOULUTTAJAN OPAS

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA RADIOKOULUTTAJAN OPAS SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA RADIOKOULUTTAJAN OPAS Helsinki 31.3.2019 SISÄLLYSLUETTELO 1 Saatteeksi 2 2 Radiokouluttajan vaatimukset, vastuu ja tehtävät 3 2.1 Radiokouluttajan vaatimukset

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE

Hyppytoiminnan ohje Esimerkki Malliksi HYPPYTOIMINNAN OHJE HYPPYTOIMINNAN OHJE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Opas uudistus. Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna

Opas uudistus. Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna Opas uudistus Turpaboogiet 14.1.2017 Laskuvarjotoimikunta Kahu /Kimmo / Johanna 1 2.3 (s.5) Lisätty viittaus RSL vapautuksesta (5.5.1 s.27) - Laskeutuminen veteen 3.7 Muutettu / Poistettu ja sen lopullinen

Lisätiedot

LASKUVARJOURHEILUN TURVALLISUUS- RAPORTOINTI. Kimmo Paularanta

LASKUVARJOURHEILUN TURVALLISUUS- RAPORTOINTI. Kimmo Paularanta LASKUVARJOURHEILUN TURVALLISUUS- RAPORTOINTI Kimmo Paularanta Mistä turvallisuus Asenne muodostuu? Aktiivinen harrastaminen Kerhokulttuuri Koulutus Kalusto Ohjeet ja määräykset Omavalvonta kerhoissa, aiemmin

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 2.2.2018 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

OPPILAAN NIMI. SUORITUS PVM PLHM:n KUITTAUS

OPPILAAN NIMI. SUORITUS PVM PLHM:n KUITTAUS PL OPPILAAN NIMI ALKEISKOULUTUS SUORITUS PVM PLHM:n KUITTAUS t7.2 Harjoitusveto (O + H) 4 PL-harjoitusvetohyppy 5 PL-harjoitusvetohyppy 6 PL-harjoitusvetohyppy * t3.5 t3.6 t7.3 Vapaapudotuksen perusteet

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997

Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997 Tutkintaselostus C 11/1997 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Räyskälän lentopaikalla 19.4.1997 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

VAARATILANTEET 2008. Turpaboogie 2008 Pori. Kalustoperäiset vaaratilanteet 2008

VAARATILANTEET 2008. Turpaboogie 2008 Pori. Kalustoperäiset vaaratilanteet 2008 KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET 2008 Turpaboogie 2008 Pori Avautuvat reput Varomaton liikkuminen koneessa ->PV reppu aukesi Varovainen liikkuminen koneessa, riittävän kireä luuppi Oppilaan IA kahva tarttui

Lisätiedot

Asiakirjat ja laskuvarjokokonaisuuden voivat tarkastaa SdF:n organisaation tähän tehtävään hyväksymät henkilöt.

Asiakirjat ja laskuvarjokokonaisuuden voivat tarkastaa SdF:n organisaation tähän tehtävään hyväksymät henkilöt. 31. maaliskuuta 2016 HYPPYTOIMINNAN OHJE 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin. Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Kiinnitä huomiota erityisesti

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 20.4.2014 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.4.2012 päivätyn

Lisätiedot

Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa. Laskuvarjotoimikunta

Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa. Laskuvarjotoimikunta Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa Laskuvarjotoimikunta 18.11.2017 1 Agenda Lentotoiminnan (ei-)kaupallisuudesta Säädösmuutoksia vuonna 2017 Ilmatilauudistus 26.04.2018 Part-NCO kertaus Muuta, mitä? Lentotoiminnan

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

OPPILAAN NIMI. SUORITUS PVM PLHM:n KUITTAUS

OPPILAAN NIMI. SUORITUS PVM PLHM:n KUITTAUS PL OPPILAAN NIMI ALKEISKOULUTUS SUORITUS PVM PLHM:n KUITTAUS t7.2 Harjoitusveto (O + H) 4 PL-harjoitusvetohyppy 5 PL-harjoitusvetohyppy 6 PL-harjoitusvetohyppy * t3.5 t3.6 t7.3 Vapaapudotuksen perusteet,

Lisätiedot

Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus

Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus Tutkintaselostus C 18/1997 L Pieksämäellä, Naarajärven lentopaikalla 27.6.1997 sattunut laskuvarjohyppyonnettomuus Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet 2017 Uudet ja päivitetyt asiat. Päivätty Astui voimaan Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

Toiminnalliset ohjeet 2017 Uudet ja päivitetyt asiat. Päivätty Astui voimaan Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen Toiminnalliset ohjeet 2017 Uudet ja päivitetyt asiat Päivätty 9.3.2017 Astui voimaan 24.3.2017 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ On huomioitu muuttunut määräysympäristö (NCO.SPEC), viranomaisen

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä Tutkintaselostus C 19/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä 29.6.1997 HB-VJB, Cessna 501 OH-ULK, Cessna 206G ja laskuvarjohyppääjät Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Laskuvarjo-onnettomuus Porissa 9.6.1996 C 8/1996 L

Tutkintaselostus. Laskuvarjo-onnettomuus Porissa 9.6.1996 C 8/1996 L Tutkintaselostus C 8/1996 L Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena on onnettomuuksien

Lisätiedot

SIL - Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja

SIL - Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja SIL - Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja Vaihtoehtoisesti käytettävät sivut eri valjastyyppien, uloshyppytyylien ja avausjärjestelmien mukaan seuraavasti: Reppu-valjasyhdistelmä s.14 Wings s.15 Wings-PL

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 22.5. ja kumoaa aiemman

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitukset vs Kimmo Paularanta

Turvallisuusilmoitukset vs Kimmo Paularanta Turvallisuusilmoitukset 3.11.2018 vs. 3.11.2017 Kimmo Paularanta Yleistä Hyppymäärä noin 40 030 (40 400) Vuoden 2017 luvut ovat suluissa Ilmoituksia on tehty yhteensä 153 (133) alkeisoppilaat 27 (35) pk

Lisätiedot

Koehyppy. Utin Laskuvarjokerho. Markus Saari 6.3.2003

Koehyppy. Utin Laskuvarjokerho. Markus Saari 6.3.2003 Koehyppy Utin Laskuvarjokerho Markus Saari 6.3.2003 1. Hypyn tarkoitus Koehypyllä on tarkoituksena harjoitella tulevien kelpparihyppyjen kokonaissuoritusta, hyppytoiminnan aloittamisesta aina sen lopettamiseen

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tuli voimaan 22.5.2017 ja kumoaa

Lisätiedot

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia ilmailumääräyksiä sekä Suomen Ilmailuliiton julkaisemia ohjeita.

Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia ilmailumääräyksiä sekä Suomen Ilmailuliiton julkaisemia ohjeita. 19.5.2017 HYPPYTOIMINNAN OHJE 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin! Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Kiinnitä huomiota erityisesti hyppytoiminnan

Lisätiedot

VUODEN 2011 VAARATILANTEET. Kimmo Paularanta

VUODEN 2011 VAARATILANTEET. Kimmo Paularanta VUODEN 2011 VAARATILANTEET Kimmo Paularanta SISÄLTÖ VAARATILANNEILMOITUS YLEISTÄ VV LOUKKAANTUMISET MUUT VAARATILANTEET HUOMIOITA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 2 VAARATILANNEILMOITUS On turvallisuuden parantamisen kannalta

Lisätiedot

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Turvallisuustiedote Ilmailu 14.4.2015 Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Syksyllä 2014 julkaistussa harrasteilmailun riskikartoituksessa tunnistettiin riskejä, joihin sekä hyppääjien että

Lisätiedot

Hyppylentäjän käsikirja OLK

Hyppylentäjän käsikirja OLK Hyppylentäjän käsikirja OLK 2015 2015 Oulun Laskuvarjokerho Ry 1 (32) 2015-04-11 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Käsikirjan tarkoitus... 4 1.2. Hyppylentotoiminnan tavoite... 4 1.3. Säännöt ja rajoitukset...

Lisätiedot

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Trafin Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat

Lisätiedot

VUODEN 2012 VAARATILANTEET. Kimmo Paularanta

VUODEN 2012 VAARATILANTEET. Kimmo Paularanta VUODEN 2012 VAARATILANTEET Kimmo Paularanta 16.11.2008 Turpaboogie / Pori 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ VAARATILANNEILMOITUS VV LOUKKAANTUMISET MUUT VAARATILANTEET HUOMIOITA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3 HYPYT JA VAARATILANTEET

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea OPPILAAN OPAS II

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea OPPILAAN OPAS II SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea OPPILAAN OPAS II Helsinki1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO T1: YLEISTÄ... 1 1.1 ALKUSANAT... 1 1.2 ALKEISKOULUTUS... 1 1.3 PERUSKOULUTUS...

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea OPPILAAN OPAS I. versio STREEVA

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea OPPILAAN OPAS I. versio STREEVA SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea OPPILAAN OPAS I versio STREEVA Helsinki 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tervetuloa taivaalle... 2 2 Suomen Ilmailuliitto ry...

Lisätiedot

Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki

Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki Koulutuspäällikön kansion uusia asioita ja koepankki Alkeiskurssidiat KP:n kansioon lisätään (9.5.) PL-alkeiskurssin (C-182) linkki powerpoint-esityksiin Laskuvarjohyppääjän oppaan luvuista 2-5 sekä muut

Lisätiedot

KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET Turpaboogie 2006 Tampere

KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET Turpaboogie 2006 Tampere KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET 2006 Turpaboogie 2006 Tampere Ylläpito/Tarkastaminen Kantohihnan kolmirengaslukon luuppi rispaantunut, meni sormin vetämällä poikki pakkaustarkistuksen yhteydessä tarkastettaessa

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA OPS M6-1 luonnos 15.10.2008 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä,

Lisätiedot

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa.

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa. LAUSUNTOPYYNTÖTAULUKKO Määräys OPS M6-1 1(6) TRAFI/35830/03.04.00.00/2017 Määräysluonnoksen kohta Uusi kohta: 2.3.8 Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Laskuvarjon huoltaja saa korjata,

Lisätiedot

Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999

Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999 L Tutkintaselostus C 6/1999 L Laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtunut vaaratilanne Alavuden lentopaikalla 2.4.1999 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Lento-osaston ja laskuvarjohyppääjien yhteentörmäysvaara Jämijärven lentopaikalla 25.6.1999

Lento-osaston ja laskuvarjohyppääjien yhteentörmäysvaara Jämijärven lentopaikalla 25.6.1999 Tutkintaselostus C 15/1999 L Lento-osaston ja laskuvarjohyppääjien yhteentörmäysvaara Jämijärven lentopaikalla 25.6.1999 Neljä HAWK Mk51 harjoitushävittäjää OH-CNB, Cessna FR 172E ja neljä laskuvarjohyppääjää

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä

Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä Tutkintaselostus C 10/2000 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Tampere-Pirkkalan lentokentällä 25.3.2000 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea NOVAOPPILAAN OPAS

SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea NOVAOPPILAAN OPAS SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA Koulutus- ja turvallisuuskomitea NOVAOPPILAAN OPAS Helsinki 1.4.2012 1 Tervetuloa taivaalle... 3 2 Suomen Ilmailuliitto ry... 4 3 Vakuutusturva ja terveydentilavaatimukset...

Lisätiedot

15.11.2008 Turpaboogiet, Pori. Petra Lattunen Ingreening

15.11.2008 Turpaboogiet, Pori. Petra Lattunen Ingreening Petra Lattunen Ingreening Kuva: Kenya Boogie and Hinton Skydive Centre Kuva: Richard Wanderman Miksi laskuvarjohyppääjän pitäisi miettiä ympäristöasioita? Hyppypaikan ympäristölupa Hyppypaikka Kerhon hyppykone

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Lennokit Lennokkiurheilu on ilmailun monipuolinen laji. Vaihtoehtoja riittää vapaastilentävistä siima- ja radio-ohjattaviin. Monet ilmailijat ovat aloittaneet harrastuksensa

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Utissa 22.5.2000

Laskuvarjohyppyonnettomuus Utissa 22.5.2000 Tutkintaselostus B 1/2000 L Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena on onnettomuuksien

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi ÖLUONNO MääräysLUONNOS 1 (5) Antopäivä: XX.4.2017 Voimaantulopäivä: XX.4.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9 5 mom. Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

YHTEISIÄ TEKIJÖITÄ v 2017

YHTEISIÄ TEKIJÖITÄ v 2017 YHTEISIÄ TEKIJÖITÄ v 2017 ONNETTOMUUKSILLE Hyppymestarit kokeneita ja rutinoituneita liiallinen usko omiin kykyihin ref tandemin vaativuus? Käsikamera -> kehnot exitit, epäolennaiseen (=kuvaamiseen) keskittyminen?

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. N:o C 7/1996 L

TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA. N:o C 7/1996 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 HELSINKI Puh. 09-18251, telefax 09-1825 7811 TUTKINTASELOSTUS LENTOKONEILLE OH-KOG JA OH-CVE OULUN LÄHESTYMISALUEELLA 4.6.1996 SATTUNEESTA VAARATILANTEESTA

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 29.6.1999

Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 29.6.1999 Tutkintaselostus C 13/1999 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Hangon lentopaikalla 29.6.1999 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Riippuliito-onnettomuus Jämin lentopaikalla C22/1997 L. Firebird Uno Piccolo

Tutkintaselostus. Riippuliito-onnettomuus Jämin lentopaikalla C22/1997 L. Firebird Uno Piccolo Tutkintaselostus C22/1997 L Riippuliito-onnettomuus Jämin lentopaikalla 1.8.1997 Firebird Uno Piccolo 1 1. PERUSTIEDOT Ilma-alus Riippuliidin Firebird Uno Piccolo painorajat 50-75 kg Onnettomuuspaikka

Lisätiedot

Paikalliset menetelmät

Paikalliset menetelmät 1. Briefing Turvallisuusbriefing pidetään perjantaina 26.7. klo 19:00 I-hallissa. Päivittäinen briefing pidetään klo 10.00 I-hallissa. 2. Flarmin käyttö Flarm on pakollinen kaikissa kisakoneissa. 3. Organisaatiolle

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua.

PELASTUSSUUNNITELMA. Noin 600 hetkeä. Ei alkoholitarjoilua. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suunnistus kilpailu Rastijahti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPSkoordinaatit)

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (787/2003 9 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Suomen Tunturisuunnistus

Lisätiedot

Laskuvarjokaluston huolto-ohje

Laskuvarjokaluston huolto-ohje Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1.7.2014 Laskuvarjokaluston huolto-ohje Tämä ohje on Suomen ilmailuliitto ry:n (SIL ry) laskuvarjokaluston huoltoa ja laskuvarjohuoltajan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Oulunsalon Ratsastajat ry:n järjestämien ratsastuskilpailujen TURVALLISUUSASIAKIRJA

Oulunsalon Ratsastajat ry:n järjestämien ratsastuskilpailujen TURVALLISUUSASIAKIRJA Oulunsalon Ratsastajat ry:n järjestämien ratsastuskilpailujen TURVALLISUUSASIAKIRJA Oulunsalon Ratsastajat ry 2019 Sisällys 1. Tapahtumien tiedot... 1 2. Tapahtumien järjestäjän tiedot... 1 3. Tapahtumapaikka...

Lisätiedot

HANGON LENTOKENTTÄ EFHN TOIMINTASÄÄNNÖT. Lentokentän päällikkö Kenneth Dahlqvist 0500 553912. Rainer Wasström 0400-426700

HANGON LENTOKENTTÄ EFHN TOIMINTASÄÄNNÖT. Lentokentän päällikkö Kenneth Dahlqvist 0500 553912. Rainer Wasström 0400-426700 Lentokentän päällikkö Kenneth Dahlqvist 0500 553912 Lentokentän ylläpitäjä Lentokentän haltija Hangon Lentokenttäyhdistys ry Rainer Wasström 0400-426700 Hangon Lentokerho ry www.hangonlentokerho.fi Tomas

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu 20.9.2015, Kisko (Salo) Tilaisuuden nimi 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Purjelento Purjelento on monien mielestä puhtainta ja aidointa lentämistä. Elämys on kun kone pysyy ilmassa omien taitojen avulla nostavissa ilmavirtauksissa, aurinkoenergiaa

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013 Jorma Laine Oma tausta Purjelentoa vuodesta 1974, noin 2000 h Purjelennon opettaja Moottoripurjelentäjä noin 350 h Moottoripurjelennon

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto (SIL)

Suomen ilmailuliitto (SIL) Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 1.2 LASKUVARJON MÄÄRITELMÄ OPS M6-1:EEN Laskuvarjo: Urheilulaskuvarjo, joka on putoamisnopeuden hidastamiseen tarkoitettu ilmailuun käytettävä laite. Jos tarkempaa

Lisätiedot

Laskuvarjohyppyonnettomuus Alavuden lentopaikalla 26.4.1997

Laskuvarjohyppyonnettomuus Alavuden lentopaikalla 26.4.1997 Tutkintaselostus C 12/1997 L Laskuvarjohyppyonnettomuus Alavuden lentopaikalla 26.4.1997 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS: BIKE WEEKEND MARATHON 25.7.2015

TEKNINEN OPAS: BIKE WEEKEND MARATHON 25.7.2015 TEKNINEN OPAS: BIKE WEEKEND MARATHON 25.7.2015 KILPAILUTOIMISTO Kilpailutoimisto on avoinna Lahden Urheilukeskuksen piha- alueella lauantaina klo 8 alkaen. Puhelin kilpailutoimistoon: 0405687059 / Juho

Lisätiedot

Perjantaina H21-sarjan karsintakilpailu, lauantaina loppukilpailut

Perjantaina H21-sarjan karsintakilpailu, lauantaina loppukilpailut Pelastussuunnitelma SM-yösuunnistus Tuuloksessa 22.9.2018 Perjantaina 21.9.2018 H21-sarjan karsintakilpailu, lauantaina 22.9.2018 loppukilpailut TAPAHTUMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Järjestäjä

Lisätiedot

Hyppylento-ohje ja Laskuvarjokerhojen Omavalvonta. KePoPa Timo Kokkonen SIL / Laskuvarjotoimikunta

Hyppylento-ohje ja Laskuvarjokerhojen Omavalvonta. KePoPa Timo Kokkonen SIL / Laskuvarjotoimikunta Hyppylento-ohje ja Laskuvarjokerhojen Omavalvonta KePoPa Timo Kokkonen SIL / Laskuvarjotoimikunta HYPPYLENTO-OHJE Tarve ohjeelle Jämin onnettomuustutkinnan seurauksena Onnettomuustutkintakeskus antoi Jämin

Lisätiedot

KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET Turpaboogie 2007 Kuopio

KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET Turpaboogie 2007 Kuopio KALUSTOPERÄISET VAARATILANTEET 2007 Turpaboogie 2007 Kuopio Avautuvat reput Varomaton liikkuminen koneessa ->VV reppu aukesi Varovainen liikkuminen, ei nojailua pedaaleissa istuttaessa PV putosi lattialle

Lisätiedot

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ Ympyröi oikea vaihtoehto. Normaali ilmanpaine on a) 1013 kpa b) 1013 mbar c) 1 Pa Kappaleen liike on tasaista, jos a) kappaleen paikka pysyy samana b) kappaleen nopeus pysyy samana

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-4 muutos 1 24.6.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMOITTAMINEN LENTO-ONNETTOMUUDESTA, LENTOVAURI- OSTA

Lisätiedot

Oululaiset laskuvarjokerhot. Oulun Laskuvarjokerho & Skydive Oulu. Hyppykausi 2012

Oululaiset laskuvarjokerhot. Oulun Laskuvarjokerho & Skydive Oulu. Hyppykausi 2012 Oululaiset laskuvarjokerhot Oulun Laskuvarjokerho & Skydive Oulu Hyppykausi 2012 Yhteiset tilastot Oppilaspudotukset 600kpl Tandemit 84kpl Kelppariloikat 1894kpl Hyppytoimintaa kahdella Cessna 182 koneella.

Lisätiedot

SIL Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja

SIL Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja SIL Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja Vaihtoehtoisesti käytettävät sivut eri valjastyyppien, uloshyppytyylien ja avausjärjestelmien sekä NOVA/PL-koulutuksen mukaan seuraavasti: Reppu-valjasyhdistelmä s.17,

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto ry 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.3.2011 päivätyn

Lisätiedot

SIL Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja

SIL Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja SIL Laskuvarjohyppykurssin kalvosarja Vaihtoehtoisesti käytettävät sivut eri valjastyyppien, uloshyppytyylien ja avausjärjestelmien sekä NOVA/PL-koulutuksen mukaan seuraavasti: Reppu-valjasyhdistelmä s.17,

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 9.3.2017 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 20.4.2014 päivätyn

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPY- KOULUTTAJAN OPAS

LASKUVARJOHYPPY- KOULUTTAJAN OPAS SUOMEN ILMAILULIITTO RY LASKUVARJOTOIMIKUNTA LASKUVARJOHYPPY- KOULUTTAJAN OPAS OSA 2 OHJEITA KOULUTTAJALLE 8.2.2019 2 Sisällysluettelo ALKUSANAT... 6 YLEISTÄ... 7 KOULUTUSOHJELMA I (PL-ALKEISKURSSI JA

Lisätiedot