LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA"

Transkriptio

1 OPS M6-1 luonnos LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä, laskuvarjohyppykouluttajalta ja kalustomestarilta edellytettävää ikää, tietoa, taitoa ja kokemusta koskevat määräykset 5. Koulutus 6. Onnettomuuksista ja vaaratilanteesta ilmoittaminen 7. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä määräys koskee ilma-aluksesta tai laitteesta suoritettavia laskuvarjohyppyjä Suomen alueella. Määräys ei koske laskuvarjohyppyjä, jotka suoritetaan hätätilanteessa eikä niitä hyppyjä, jotka suoritetaan muualta kuin ilma-aluksesta tai laitteesta Tässä määräyksessä annetaan tarkentavat määräykset ilmailulain 6 neljännen momentin tarkoittamien urheilulaskuvarjojen käyttämisestä. Lisäksi tässä määräyksessä annetaan näiden urheilulaskuvarjojen osalta tekniset, toiminnalliset sekä laskuvarjohyppääjältä edellytettävää tietoa, taitoa, kokemusta ja ikää koskevat määräykset. 1.2 Määritelmät Tässä ilmailumääräyksessä tarkoitetaan: Ilma-aluksella ilmailulain 2 :n 1 momentin kohdassa 7 mainittua ilma-alusta; Laitteella ilmailulain 6 :n 2 momentin tarkoittamaa laitetta, jonka lentoonlähdöt ja laskut voivat tapahtua jaloin; Järjestöllä ilmailulain 163 :ssä tarkoitettua harrasteilmailun järjestöä, jolle Ilmailuhallinto on sopimuksella siirtänyt harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä; Huom! Tiedot tällaisesta järjestöstä tai järjestöistä saa Ilmailuhallinnosta puh. (09) tai Ilmailuhallinnon internetsivulta Laskuvarjolla ilmailulain 6 :n 4 momentissa tarkoitettua urheilulaskuvarjoa, joka on putoamisnopeuden hidastamiseen tarkoitettu ilmailuun käytettävä laite. Tässä määrä-

2 OPS M6-1 2/ yksessä käytetään jäljempänä urheilulaskuvarjosta yleisnimikettä laskuvarjo, jos tarkempaa erittelyä ei tarvita; Laskuvarjohypyllä ilma-aluksesta tai laitteesta tehtyä hyppyä, jolla käytetään laskuvarjoa joko putoamisnopeutta hidastavana laitteena tai vapaasti lentävänä laitteena; Huom! Hypyt kiinteältä alustalta tai muualta kuin ilmailuun käytettävästä ilma-aluksesta tai laitteesta eivät ole tämän määräyksen tarkoittamia laskuvarjohyppyjä. Laskuvarjohyppytoiminnalla yhteisön järjestämien laskuvarjohyppymahdollisuuksien käyttöä; Laskuvarjohyppylennolla lentoa, jossa ilma-alusta tai laitetta käytetään laskuvarjohyppääjien kuljettamiseen laskuvarjohyppyjä varten; Huom! Laskuvarjohyppylennot on määritelty lentotyöksi ilmailulain 67 :ssä. Ilmailulain 76 :n 2 momentin perusteella Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti tapahtuviin laskuvarjohyppylentoihin ei vaadita lentotyölupaa. Näitä määräyksiä on annettu ilmailumääräyskokoelman osissa AIR, OPS ja PEL. Kalustomestarilla laskuvarjohyppytoiminnassa käytettävän laskuvarjokaluston huoltoon ja pakkaamiseen oikeuttavan kelpoisuuden omaavaa henkilöä. Laskuvarjohyppykouluttajalla laskuvarjohyppytoimintaan liittyvän koulutuksen antamiseen oikeuttavan kelpoisuuden omaavaa henkilöä. 2. TEKNISET MÄÄRÄYKSET 2.1 Hyväksynnät Varavarjo ja valjaat Suomessa käytettäväksi varavarjo- tai valjastyypiksi hyväksytään toisessa yhteisön jäsenvaltiossa laillisesti valmistettu tai markkinoitu tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTA-valtiossa valmistettu, tai toisessa yhteisön jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTAvaltiossa laillisesti hyväksytty varavarjo- tai valjastyyppi Tällaisen varavarjon tai valjaan on täytettävä jonkin edellä mainitun valtion tai sen alueella toimivan toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisen valtuuttaman organisaation hyväksymät rakenne- ja testausvaatimukset. Niiden täyttymisestä on oltava hyväksymistodistus Jos varavarjo- tai valjastyyppiä ei ole edellä mainitulla tavalla valmistettu tai markkinoitu, on niiden rakenne- ja testausvaatimuksista sekä hyväksynnästä sovittava järjestön kanssa Edellä mainittujen varavarjo- ja valjastyyppien lisäksi hyväksytään myös sellainen varavarjo- tai valjastyyppi, joka on valmistusmaansa (Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion) toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ETSO C23:n, JTSO C23:n, TSO C23:n tai niitä teknilliseltä tasoltaan vastaavan ilmailunormin mukainen Päävarjo Itsenäisen hyppääjän kelpoisuuteen tähtäävässä koulutuksessa (kohta 5.1) ja tandemhypyillä käytettävien päävarjotyyppien on oltava järjestön hyväksymiä. Päävar-

3 OPS M6-1 3/ jon turvallisista käyttökokemuksista on oltava riittävät selvitykset ennen kuin laskuvarjotyyppi voidaan hyväksyä käytettäväksi Muilla laskuvarjohypyillä käytettävän päävarjon on oltava rakenteeltaan, materiaaliltaan ja valmistustavaltaan sekä ominaisuuksiltaan yleisesti käyttöön soveltuvaa tyyppiä Varavarjon automaattilaukaisin Suomessa käytettäväksi automaattilaukaisintyypiksi hyväksytään toisessa yhteisön jäsenvaltiossa laillisesti valmistettu tai markkinoitu tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTA-valtiossa valmistettu, tai toisessa yhteisön jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTAvaltiossa laillisesti hyväksytty automaattilaukaisintyyppi Tällaisen automaattilaukaisimen on täytettävä jonkin edellä mainitun valtion tai sen alueella toimivan toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisen valtuuttaman organisaation hyväksymät rakenne- ja testausvaatimukset. Niiden täyttymisestä on oltava hyväksymistodistus Jos automaattilaukaisintyyppiä ei ole edellä mainitulla tavalla valmistettu tai markkinoitu, on niiden hyväksynnästä sovittava järjestön kanssa Varavarjon automaattilaukaisimet on asennettava, huollettava ja tarkastettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 2.2 Vaatimukset kilpailu- ja esittelytoiminnassa Suomessa tapahtuvassa lyhytaikaisessa kilpailu-, esittely- tai muussa siihen verrattavassa ilmailutoiminnassa saa käyttää laskuvarjoa, jota ei ole Suomessa hyväksytty käytettäväksi edellyttäen, että tällainen laskuvarjo täyttää laskuvarjon omistajan kotivaltion laskuvarjokalustoa koskevat määräykset. 2.3 Tarkastukset ja huolto Laskuvarjot on tarkastettava ja huollettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle tai valjaille huolto- ja tarkastusohjeita, on ne tarkastettava enintään kahden vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistuspäivämäärästään lukien 14 vuoden iän, jonka jälkeen ne on tarkastettava enintään vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistajan antaman maksimikäyttöiän. Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle tai valjaalle maksimikäyttöikää, on se 20 vuotta valmistuspäivämäärästä. Tämän jälkeen varavarjo tai valjaat on poistettava käytöstä Mikäli valmistaja ei ole antanut päävarjolle huolto- ja tarkastusohjeita, on ne tarkastettava enintään kahden vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistuspäivämäärästään lukien 14 vuoden iän, jonka jälkeen ne on tarkastettava enintään vuoden välein Koulutuskäytössä olevat varavarjot, valjaat ja päävarjot on tarkastettava enintään vuoden välein Laskuvarjon omistajan on tehtävä tai teetettävä ne huolto- ja muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä varusteiden turvalliselle toiminnalle tai jotka valmistaja tai järjestö määrää tehtäviksi.

4 OPS M6-1 4/ Varavarjolla, valjailla, päävarjolla ja varavarjon automaattilaukaisimella on oltava laitekortti, josta ilmenevät em. välineiden tunnistetiedot, tarkastukset, huollot, korjaukset ja varavarjon pakkaukset. 2.4 Varavarjon pakkaus Varavarjot on pakattava valmistajan antamien ohjeiden ja pakkausjakson mukaisesti Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle pakkausjaksoa, varavarjon pakkausjakso saa olla enintään kuusi kuukautta. 2.5 Korjaaminen ja valmistus Laskuvarjon tai sen osan valmistajan ilman sarja- tai osanumeroa valmistamia laskuvarjohyppyihin tarkoitettujen laskuvarjojen yksilöimättömiä osia tai osakokonaisuuksia korvaavia osia ja korjauksia, joihin ei ole valmistajan ohjeita, saa tehdä kalustomestari oikeuksiensa puitteissa. Korjauksissa ja korvaavien osien osavalmistuksessa on noudatettava Poynter Parachute Manualia tai vastaavia yleisesti hyväksyttyjä ohjeita Suomessa voi valmistaa laskuvarjohyppyihin tarkoitettuja varavarjoja, valjaita ja päävarjoja tai niiden yksilöityjä osia edellä mainittujen teknisten normien mukaisesti (kohdat 2.1.1, ja 2.1.3). Järjestö voi antaa varavarjolle, valjaille, päävarjolle tai niiden yksilöidylle osalle hyväksymistodistuksen, jos se tarkastuksessa toteaa osan tai varusteen suunnittelun ja valmistuksen täyttävän edellä mainittujen teknisten normien vaatimukset Laskuvarjon tai sen osakokonaisuuksien kaupallinen valmistus edellyttää, että laskuvarjo tai osakokonaisuudet merkitään valmistenumerolla, valmistajan tunnisteella ja valmistusvuodella. Valmistuksesta on pidettävä kirjanpito, josta ilmenevät käytetyt piirustukset, valmistuspäivämäärä ja valmistaja. 3. TOIMINNALLISET MÄÄRÄYKSET 3.1 Yleiset määräykset Laskuvarjohypyillä on noudatettava jäljempänä tässä luvussa annettuja määräyksiä Yhteisön järjestämässä laskuvarjohyppytoiminnassa on lisäksi noudatettava järjestön hyväksymää laskuvarjohyppytoimintaohjetta. Laskuvarjohyppytoiminta-ohjeessa on annettava turvallisen laskuvarjohyppytoiminnan edellyttämät ohjeet, joita ovat ainakin: a) laskeutumisalueelle ja olosuhteille asetetut vaatimukset, b) laskuvarjohyppyvarusteet, c) turvallisuus ja yhteydenpito laskuvarjohyppylennolla ilma-aluksen miehistön ja laskuvarjohyppääjien kesken ja d) laskuvarjohyppääjän kelpoisuuteen ja koulutukseen perustuvat oikeudet Järjestön on hyväksyttävä laskuvarjohyppytoimintaohje, jos se täyttää edellä mainitut vaatimukset ja jollei laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuuteen liittyvistä seikoista muuta johdu.

5 OPS M6-1 5/ Laskuvarjohypyillä päävarjon aukaisutoimenpiteet on suoritettava siten, että laskuvarjo on täysin avautunut 600 metrin korkeudessa. Tandemhypyllä päävarjon on oltava täysin avautunut 1000 metrin korkeudessa Laskeutumisalueen tai uloshyppypaikan tulee näkyä ilma-alukseen uloshyppyhetkellä. Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa kun laskuvarjohyppy suoritetaan kokonaan valvotussa ilmatilassa ja kun kyseisessä ilma-aluksessa on käytössä ilmailukäyttöön tarkoitettu satelliitti- tai muu vastaavan tarkkuuden omaava navigointilaite ja kaikki laskuvarjohyppääjät ovat vähintään itsenäisiä hyppääjiä (kohta 4.1). Laskuvarjohyppyjä ei saa suorittaa pilven läpi ilmatilaluokissa G ja G Laskuvarjohypyillä on noudatettava asianomaisen ATS-elimen ohjeita ja saatava hyppylupa lennonjohtoelimeltä, mikäli ilmatila vaatii lennolle selvityksen. Laskuvarjohypyt on suoritettava ATS-elimen antamien aika- ja korkeusrajoitusten mukaisesti. Ilmatilaluokassa G+ tapahtuvista hypyistä on ilmoitettava ao. AFIS-elimelle. Huom! Edellä mainittu ao. ATS-elin tarkoittaa tässä yhteydessä aluelennonjohtoa, erillistä lähestymislennonjohtoa (ao. lähestymis- ja lähialueet) tai lähilennonjohtoa (ao. lähialueet) näiden toiminta-aikoina Laskuvarjohyppyihin ilmailulain 80 1 momentin tarkoittamilla lentopaikoilla on saatava lentopaikan päällikön tai hänen edustajansa lupa. 3.2 Ilma-alukselle ja laitteelle asetetut vaatimukset Ilma-alusta voidaan käyttää laskuvarjohyppylentoihin, jos se on lentokäsikirjan tai lento-ohjekirjan mukaan mahdollista. Jos ilma-alukseen on kiinteästi asennettu laskuvarjohyppyvarustus, on sen oltava valmistajan tai ilmailuviranomaisen hyväksymä. Laitteesta saa hypätä laskuvarjolla, jos lento tai sivullisten turvallisuus ei vaarannu Jos laskuvarjohyppytoimintaa tai laskuvarjohyppylentoja harjoittava yhteisö on ilma-alusrekisteriin merkitty omistaja tai käyttäjä, on yhteisöllä oltava käytössään olevaa ilma-alusta koskeva kirjallinen ohje, joka yhteisön on saatettava lentäjien ja laskuvarjohyppääjien tietoon ja joka kattaa seuraavat laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuuteen ja ilma-aluksen laskuvarjohyppylentoihin liittyvät asiat: a) ilma-aluksen kuormaus, b) laskuvarjohyppylennoilla käytettävä polttoainereservi, c) ilma-aluksen hyppyvarustuksen toiminta ja käyttö, d) lentomenetelmät laskuvarjohyppylennoilla, e) ilma-aluksen miehistön ja laskuvarjohyppääjien yhteistoiminta laskuvarjohyppylennoilla ja f) tavallisimmat vaara- ja poikkeustilanteet laskuvarjohyppylennoilla sekä toiminta näissä tilanteissa Tilapäisessä käytössään olevien ilma-alusten osalta laskuvarjohyppytoimintaa tai laskuvarjohyppylentoja harjoittavan yhteisön on varmistuttava siitä, että lentäjät ja laskuvarjohyppääjät ovat saaneet riittävän ohjeistuksen edellä mainituista asioista Laskuvarjohyppylennoilla ilma-aluksessa tai laitteessa on oltava puukko tai vastaava teräase ohjaajan ja hyppääjien saatavilla. 3.3 Ilma-aluksen ja laitteen päällikölle asetetut vaatimukset Laskuvarjohyppylennoilla ilma-aluksen päälliköltä vaaditaan vähintään 100 tunnin kokonaislentokokemus ja hänen on oltava lentänyt vähintään 75 tuntia kyseisen

6 OPS M6-1 6/ ryhmän (esimerkiksi lentokone) ilma-aluksella. Laitteen päällikkönä saa toimia matkustajankuljetusoikeuden omaava henkilö Ilma-aluksen tai laitteen päällikön on oltava etukäteen perehtynyt kyseisen ilmaaluksen tai laitteen ominaisuuksiin laskuvarjohyppyjen kannalta sekä laskuvarjohyppyihin yleisesti. 3.4 Ilma-aluksen kuormaus Ilma-aluksessa on oltava istuinvyö jokaiselle henkilölle ja hänen on oltava kiinnitettynä istuinvyöllä ennen lentoonlähtöä ja laskua, rullauksen ajaksi ja muulloin, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi. Poikkeuksena edellä sanotusta vaatimuksesta saadaan ilma-aluksen päällikön ja laskuvarjohyppääjien suostumuksella ja omalla vastuulla kuljettaa enintään kymmentä laskuvarjohyppääjää käyttämättä istuinvyötä Henkilön, jota varten ei ole istuinvöin varustettua istuinta, on oltava varustettu laskuvarjolla ja hänellä on oltava laskuvarjohyppykoulutus Mikäli ilma-aluksessa kuljetetaan enintään kymmentä laskuvarjohyppääjää tai kohdassa tarkoitettua henkilöä, on ilma-aluksen kuormaa laskettaessa käytettävä laskuvarjohyppääjien todellista massaa. Mikäli ilma-aluksessa kuljetetaan enemmän kuin kymmenen edellä tarkoitettua henkilöä, voidaan kuormaa laskettaessa vaihtoehtoisesti käyttää erikseen punnitsemalla todennettua keskimääräistä laskuvarjohyppääjien massaa Ilma-aluksessa ei saa laskuvarjohyppylennon aikana olla henkilöitä, joiden läsnäolo ei laskuvarjohyppyjen, niihin liittyvän koulutuksen tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi ole tarpeellinen. Ilma-aluksen päällikkö voi kuitenkin harkintansa mukaan antaa luvan siihen, että ilma-alukseen otetaan muitakin kuin laskuvarjohyppääjiä. Näitä henkilöitä varten ilma-aluksessa on oltava asianmukaisin istuinvöin varustetut istuimet Mitä edellä kohdissa 3.4.1, ja määrätään, ei sovelleta kuumailma- ja kaasupalloihin. 4. LASKUVARJOHYPPÄÄJÄLTÄ, LASKUVARJOHYPPYKOULUTTAJALTA JA KALUSTOMESTARILTA EDELLYTETTÄVÄÄ IKÄÄ, TIETOA, TAITOA JA KOKEMUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4.1 Laskuvarjohyppääjän kelpoisuusvaatimukset Laskuvarjohyppääjällä on oltava vähintään kansainvälisen urheiluilmailujärjestön (Fédération Aéronautique Internationale FAI) International Parachuting Certificate of Proficiencyn tasoa A vastaava FAI:n jäsenjärjestön tai toimivaltaisen viranomaisen myöntämä itsenäiseen hyppäämiseen oikeuttava voimassa oleva laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus, jolloin hän saa hypätä Suomen alueella saamansa koulutuksen mukaisin oikeuksin ja rajoituksin Jos laskuvarjohyppääjällä ei ole edellä olevien määrittelyjen mukaista laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistusta, on hänen täytettävä kohdan mukaiset vaatimukset Laskuvarjohyppääjän on oltava vähintään 15-vuotias ja hänellä on oltava ennen itsenäisiä laskuvarjohyppyjä kohdassa 5 mainitusta koulutuksesta koulutustodistus ja vähintään seuraava kokemus: a) 20 vapaapudotushyppyä,

7 OPS M6-1 7/ b) 5 minuuttia vapaapudotusta, c) 5 ryhmähyppyä kouluttajan valvonnassa, d) hallitut liikkeet vapaassa pudotuksessa kaikkien kolmen akselin ympäri, e) päävarjon pakkausnäyte ja f) vähintään 10 tarkkuushyppyä enintään 50 metrin päähän maalista Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus osallistua laskuvarjohyppytoimintaan Järjestö myöntää hakemuksesta laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistuksen. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta Koulutusluvan haltija voi merkitä hyväksytysti suoritetun 5 kohdan mukaisen koulutuksen laskuvarjohyppääjän hyppypäiväkirjaan. Tämä hyväksymismerkintä oikeuttaa itsenäiseen hyppytoimintaan kuukaudeksi merkinnän päivämäärästä Laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi. Itsenäinen laskuvarjohyppytoiminta edellyttää lisäksi, että kelpoisuustodistuksen omaava laskuvarjohyppääjä on tehnyt vähintään 10 laskuvarjohyppyä edellisten 12 kuukauden aikana Mikäli voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin. 4.2 Laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuusvaatimukset Laskuvarjohyppykouluttajana saa toimia itsenäisiin laskuvarjohyppyihin oikeutettu, vähintään 18-vuotias henkilö, jolla on järjestön myöntämä koulutusmuotokohtainen laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuustodistus Saadakseen laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuuden laskuvarjohyppääjällä on oltava koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta laskuvarjohyppykouluttajan koulutuksesta ja koulutusmuotokohtaisesti vähintään seuraava kokemus: Hyppymestari a) 200 vapaapudotushyppyä ja b) vähintään 12 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Novahyppymestari a) vähintään 6 tuntia vapaapudotusaikaa, b) vähintään 500 hyppyä ja c) vähintään 36 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Tandemhyppymestari a) vähintään 4 tuntia vapaapudotusaikaa, b) vähintään 500 hyppyä ja c) vähintään 36 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuuden myöntäminen ja voimassaolo Järjestö myöntää hakemuksesta hyppymestarin, novahyppymestarin tai tandemhyppymestarin kelpoisuustodistuksen. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta Hyppymestarin, novahyppymestarin ja tandemhyppymestarin kelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi.

8 OPS M6-1 8/ Hyppymestarilla on oikeus toimia hyppymestarina, jos hänellä on koulutusmuotokohtaista oppilaspudotuskokemusta 10 kpl viimeisten 12 kuukauden aikana Novahyppymestarilla on oikeus toimia novahyppymestarina, jos hänellä on koulutusmuotokohtaista oppilaspudotuskokemusta 10 kpl viimeisten 12 kuukauden aikana ja hän on pitänyt yhden nova-alkeiskurssin viimeisten 12 kuukauden aikana Tandemhyppymestarilla on oikeus toimia tandemhyppymestarina, jos hänellä on vähintään 50 itseaukaisuhyppyä viimeisten 12 kuukauden aikana ja hän täyttää tandemhypyillä käytettävän laskuvarjon valmistajan edellyttämät vaatimukset kelpoisuuden ylläpitämiseksi Mikäli voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuuden käyttöoikeus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä Ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin seuraamuksiin. 4.3 Koulutustodistukset ja hyppypäiväkirja Laskuvarjohyppääjän ja laskuvarjohyppykouluttajan on pidettävä kelpoisuuksiin ja oikeuksiin vaadittavan kokemuksensa todentamiseksi henkilökohtaista hyppypäiväkirjaa. Tämä vaatimus ei koske tandemhyppyoppilasta. Hyppypäiväkirja ja koulutustodistukset (tai vastaavat) on vaadittaessa esitettävä viranomaiselle tai sen edustajalle Hyppypäiväkirjassa on oltava seuraavat merkinnät: a) haltijan nimi ja osoite, b) laskuvarjohypyn juokseva numero, c) laskuvarjohypyn päivämäärä, d) paikka, jonne laskuvarjohyppy on suoritettu, e) hyppykoneen tyyppi tai rekisteritunnus, f) korkeus, josta hyppy on suoritettu, g) vapaapudotuksen aika, h) päävarjon tyyppi ja i) mahdolliset rajoitukset Kohdassa mainittujen merkintöjen lisäksi oppilailla on oltava hyppypäiväkirjassa seuraavat merkinnät: a) avaustapa (pakkolaukaisu/itseaukaisu), b) koulutushypyn arviointi ja hypystä vastaavan hyppymestarin tai novahyppymestarin allekirjoitus, c) kelpoisuusluokka, d) kokeiden ja näytteiden teko- tai viimeiset voimassaolopäivämäärät ja e) terveydentilavakuutuksen ja/tai lääkärintodistuksen viimeinen voimassaolopäivämäärä. 4.4 Kalustomestarin kelpoisuudet ja oikeudet Kalustomestarina saa toimia vähintään 18-vuotias henkilö, jolla on kalustomestarin kelpoisuus. Kalustomestari saa tehdä laskuvarjokaluston huoltoon ja pakkaamiseen liittyviä töitä koulutuksensa ja kelpoisuutensa mukaisessa laajuudessa Saadakseen kalustomestarin kelpoisuuden henkilöllä on oltava riittävä englannin

9 OPS M6-1 9/ kielen taito sekä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta kalustomestarin koulutuksesta Kalustomestarilla voi olla seuraavia oikeuksia: a) varavarjon pakkaaminen, b) päävarjon huolto, korjaus ja tarkastus sekä ilman sarja- tai osanumeroa olevien yksilöimättömien laskuvarjon osien tai osakokonaisuuksien valmistus ja c) varavarjon ja valjaiden sekä tandempäävarjon, -varavarjon ja -valjaiden huolto, korjaus ja tarkastus. Näihin oikeuksiin liittyvät työt määritellään tarkemmin 5 kohdan mukaisessa kalustomestarin koulutusohjelmassa Kohdassa b) tarkoitettujen oikeuksien saamiseksi henkilöllä on oltava vähintään 24 kuukauden kokemus a) kohdan mukaisista tehtävistä Kohdassa c) tarkoitettujen oikeuksien saamiseksi henkilöllä on oltava vähintään 24 kuukauden kokemus b) kohdan mukaisista tehtävistä Järjestö myöntää hakemuksesta kalustomestarin kelpoisuuden. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta. Kalustomestarin kelpoisuus on voimassa toistaiseksi Kohdan a) mukaisen oikeuden voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on viimeisen 24 kuukauden aikana pakannut 24 varavarjoa Kohdan b) mukaisten oikeuksien voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on a) kohdan edellytysten lisäksi suorittanut yhteensä vähintään 24 kpl b) kohdan kuvaamia toimenpiteitä viimeisen 24 kk aikana Kohdan c) mukaisten oikeuksien voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on a) kohdan edellytysten lisäksi suorittanut yhteensä vähintään 24 kpl b) ja c) kohdan kuvaamia toimenpiteitä viimeisen 24 kk aikana Mikäli oikeuksien voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuuden käyttöoikeus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Kalustomestarin kelpoisuudet ovat voimassa toistaiseksi. Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin Järjestöllä on oikeus tarkastaa kalustomestarin työkirjanpito ja työtilat ennen kelpoisuuden myöntämistä ja kelpoisuuden käyttöoikeuden voimassaoloaikana Kalustomestari on velvollinen puuttumaan laskuvarjokalustossa toteamiinsa epäkohtiin ja tarvittaessa tekemään niistä ilmoituksen järjestölle Kalustomestari vastaa toimenpiteittensä asianmukaisesta suorittamisesta sekä niiden kirjaamisesta työkirjanpitoonsa Työkirjanpitoon tulee kirjata pakatun, huolletun, korjatun, tarkastetun tai valmistetun kaluston tunnistetiedot soveltuvin osin (sarjanumero, valmistaja, tyyppi ja valmistusajankohta), suoritetun toimenpiteen laatu (pakkaus, huolto, korjaus, tarkastus tai valmistus), päiväys, henkilökohtainen pakkaajatunnus sekä allekirjoitus. 5. KOULUTUS

10 OPS M6-1 10/ Laskuvarjohyppääjien, laskuvarjohyppykouluttajien sekä kalustomestarien koulutuksessa on oltava järjestön myöntämä lupa. Koulutuksessa on noudatettava järjestön hyväksymää koulutusohjetta. 5.2 Koulutuslupaa on haettava kirjallisesti järjestöltä. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot: a) kouluttajan nimi, kotipaikka ja osoite, b) koulutuksesta vastaavan henkilön/henkilöiden nimet ja suostumus, c) paikka tai -paikat, joilla koulutus pääasiassa tapahtuu, d) koulutuksessa käytettävät tilat, e) annettavan koulutuksen muoto ja f) käytettävä koulutusohje, josta on selvittävä: i) koulutusorganisaation tehtävät ja vastuujako, ii) kirjanpito annetusta koulutuksesta, iii) koulutuksessa käytettävät koulutusohjelmat, vaadittavat tieto-, taito- ja kokemusvaatimukset ja oikeudet sekä näiden voimassaolon rajoitukset. 5.3 Koulutuslupa on voimassa viisi vuotta. Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Järjestöllä on oikeus tarkastaa koulutusluvan haltija ennen luvan myöntämistä ja luvan voimassaoloaikana. 5.4 Kouluttajan on annettava oppilaalle hyväksytyn koulutuksen jälkeen koulutustodistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, millä koulutusohjeella koulutus on annettu. 6. ONNETTOMUUKSISTA JA VAARATILANTEESTA ILMOITTAMINEN 6.1 Laskuvarjohypyillä tapahtuneesta onnettomuudesta on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle ilmaliikennepalveluelimelle ja Onnettomuustutkintakeskukselle ilmailumääräyksen GEN M1-4 mukaisesti. 6.2 Jos laskuvarjohypyn yhteydessä sattuu sellainen vaaratilanne, jossa hyppääjän, hyppyoppilaan, sivullisen tai muun ilmaliikenteen turvallisuus on ollut uhattuna, on tapahtuneesta tehtävä ilmoitus järjestölle. Tämä vaaratilanneilmoitus tehdään järjestölle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. 6.3 Järjestön on tehtävä ilmoitus Onnettomuustutkintakeskukselle ja Ilmailuhallinnolle 72 tunnin sisällä lomakkeella Ilmoitus onnettomuudesta, vakavasta vaaratilanteesta tai poikkeamasta niistä tapauksista, joissa on osallisena muu ilmaliikenne. 7. VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 7.1 Tämä määräys tulee voimaan x.x.2008 ja kumoaa ilmailumääräykset OPS M6-1 ( ), AIR M10-2 ( ) ja PEL M3-5 ( ). Ilmailumääräyksestä on ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti. 7.2 Ennen tämän määräyksen voimaantuloa myönnetyt kelpoisuudet ja luvat säilyvät niissä mainittuun päivämäärään saakka. 7.3 Ennen tämän määräyksen voimaantuloa tehdyt tarkastukset ja pakkaukset ovat voimassa laitekorttiin merkittyyn päivämäärään.

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi ÖLUONNO MääräysLUONNOS 1 (5) Antopäivä: XX.4.2017 Voimaantulopäivä: XX.4.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9 5 mom. Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi ÖLUONNO Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.5.2017 Voimaantulopäivä: 22.5.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9 5 mom. ja 33 2 mom. Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot:

Lisätiedot

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Trafin Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 22.5. ja kumoaa aiemman

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tuli voimaan 22.5.2017 ja kumoaa

Lisätiedot

Tämä ohje on Suomen ilmailuliitto ry:n (SIL ry) laskuvarjokaluston huoltoa ja laskuvarjohuoltajan

Tämä ohje on Suomen ilmailuliitto ry:n (SIL ry) laskuvarjokaluston huoltoa ja laskuvarjohuoltajan Suomen ilmailuliitto ry Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki OHJE 29.2.2012 Laskuvarjokaluston huolto-ohje Tämä ohje on Suomen ilmailuliitto ry:n (SIL ry) laskuvarjokaluston huoltoa ja laskuvarjohuoltajan

Lisätiedot

Laskuvarjokaluston huolto-ohje

Laskuvarjokaluston huolto-ohje Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1.7.2014 Laskuvarjokaluston huolto-ohje Tämä ohje on Suomen ilmailuliitto ry:n (SIL ry) laskuvarjokaluston huoltoa ja laskuvarjohuoltajan

Lisätiedot

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa.

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa. LAUSUNTOPYYNTÖTAULUKKO Määräys OPS M6-1 1(6) TRAFI/35830/03.04.00.00/2017 Määräysluonnoksen kohta Uusi kohta: 2.3.8 Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Laskuvarjon huoltaja saa korjata,

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

LENTOTOIMINTA LIITIMELLÄ. Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n ja 77 :n nojalla.

LENTOTOIMINTA LIITIMELLÄ. Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n ja 77 :n nojalla. OPS M2-9 Luonnos 15.10.2008 LENTOTOIMINTA LIITIMELLÄ Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n ja 77 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Lentäjältä

Lisätiedot

Laskuvarjokaluston huolto-ohje

Laskuvarjokaluston huolto-ohje Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 22.9.2017 Laskuvarjokaluston huolto-ohje Tämä ohje koskee Suomen ilmailuliitto ry:n (SIL ry) suomalaisessa laskuvarjohyppytoiminnassa

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 .... ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-46 ILMAILUHALLINTO LUFHilRTS rörvrl.tni NGCN FINr

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 PURJELENTÄJÄN LUPAKIRJA ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-41 ILMAILUHALLINTO LUFTFAfiTSFORVAL TNI G(N flf\inish CML ffi AöiON AUTHOAJTY 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINlAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen]

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] Toiminnalliset ohjeet 2017 Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] 1 Viilauksia ja tarkennuksia Ulkoasua pyritty selkeyttämään Korjattu itsestään selvyyksiä KTK:ta

Lisätiedot

Suomen ilmailuliitto (SIL)

Suomen ilmailuliitto (SIL) Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi 1.2 LASKUVARJON MÄÄRITELMÄ OPS M6-1:EEN Laskuvarjo: Urheilulaskuvarjo, joka on putoamisnopeuden hidastamiseen tarkoitettu ilmailuun käytettävä laite. Jos tarkempaa

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitus Hyppääjille. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä

Turvallisuusilmoitus Hyppääjille. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä Turvallisuusilmoitus Hyppääjille Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen, Henrik Erkkilä ENNAKOIVA RISKINHALLINTA Ennakoivan riskienhallinnan tärkein tavoite on tunnistaa ja poistaa turvallisuusuhat ennen niiden

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA .... ILMAILUHALLINTO luftffiatsforva _ TNtNGCN finn!sh CML AVIW!ON flutiioility ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 5.5. 2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET

SOTILASILMAILUN LÄÄKETIETEELLISET KELPOISUUDET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Er-Yl-015 16.12.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa. Laskuvarjotoimikunta

Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa. Laskuvarjotoimikunta Ajankohtaista hyppylentotoiminnassa Laskuvarjotoimikunta 18.11.2017 1 Agenda Lentotoiminnan (ei-)kaupallisuudesta Säädösmuutoksia vuonna 2017 Ilmatilauudistus 26.04.2018 Part-NCO kertaus Muuta, mitä? Lentotoiminnan

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen Päiväys/Datum/Date 6.7.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/4841/03.04.00/2011 Perustelumuistio Asia Ärende Subject ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M2-9 LIITIMET MUUTOS 1. Määräysmuutosten perustelu ja

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA

ILMAILUMÄÄRÄYS AUTOGYROLENTÄJÄN LUPAKIRJA ... ILMAILUHALLINTO LUFHAAT5f0RVR,TNIN GEN FINNISH CNil fw,frjon AU"HORJTV ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-80 5.5.2009 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

Laskuvarjokaluston huolto-ohje

Laskuvarjokaluston huolto-ohje Suomen ilmailuliitto ry OHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 18.11.2015 Laskuvarjokaluston huolto-ohje Tämä ohje koskee Suomen ilmailuliitto ry:n (SIL ry) suomalaisessa laskuvarjohyppytoiminnassa

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 20.4.2014 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.4.2012 päivätyn

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 VARAVARJONPAKKAAJAKURSSIN KOULUTUSOHJELMA Koulutus tapahtuu SIL ry:n hyväksymän vastuukouluttajan toimesta. Vastuukouluttaja

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M2-70 muutos 3 20.12.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LU 3300 01/06 ULTRAKEVYTLENTÄJÄN LUPAKIRJA Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. PEL M3-4 harrastemekaanikon lupakirja ja omistajahuoltaja Sisältö PEL M3-4 jaottelu Mitä uutta PEL M3-4 toi harrasteilmailuun Harrastemekaanikon lupakirja Mitä sillä

Lisätiedot

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen

Tasotarkastajan valtuutus ja tasotarkastuksen suorittaminen 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Tuukka Mäkelä. Hyppyjä: 900+ Aloittanut: Kotikerho: TamLk Ompelukoneen ajokortti ala-asteelta Pari suittia tehtynä

Tuukka Mäkelä. Hyppyjä: 900+ Aloittanut: Kotikerho: TamLk Ompelukoneen ajokortti ala-asteelta Pari suittia tehtynä Tuukka Mäkelä Aloittanut: 2009 Hyppyjä: 900+ Kotikerho: TamLk Ompelukoneen ajokortti ala-asteelta Pari suittia tehtynä Mistä ajatus lähti? Tiedonkeruu suunnittelun pohjaksi Liitovarjon mitoitusta Suunnitteluvaihe

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN TEKNISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-He-lv-002 versio A, muutos 0 19.12.2008 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ]

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti lentotoimintaan liittyvistä teknisistä

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN

KOULUTUS RAJOITETTUA RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUSTA VARTEN LUO Määräys 1 (5) Antopäivä: 22.5.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 71 Voimaantulopäivä: 25.5.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 2.2.2018 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen

TYÖKIRJA. Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen TYÖKIRJA Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen Löytäjää pyydetään ottamaan yhteys Suomen Ilmailuliittoon Postiosoite: Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI NIMI: TUNNUS: Ohjeita käyttäjille:

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1/(8) Dnro xxxx/03.00/2010 28.12.2010. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1/(8) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Etukäteen saatuja kysymyksiä

Etukäteen saatuja kysymyksiä Etukäteen saatuja kysymyksiä Vantaa 1.4.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Laajennettu omistajahuolto Tästä käytetty epävirallista termiä Miukun lista Kyseistä huoltajaa koskeva määräyskohta

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014.

Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014. Tampereen Laskuvarjokerho ry Hyppytoiminnanohje YLEISTÄ Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014. Hyppytoiminnassa noudatetaan Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: LUPAHAKEMUS ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä

Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä LUONNOluonnluonn Määräys 1 (5) Antopäivä: 5.9.2018 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 47 Voimaantulopäivä: 7.9.2018 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto ry 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.3.2011 päivätyn

Lisätiedot

Kerhopomopalaveri Kalustoasiaa Tomi Kallunki

Kerhopomopalaveri Kalustoasiaa Tomi Kallunki Kerhopomopalaveri 2017 Kalustoasiaa Tomi Kallunki Kalustotyöryhmä Timo Tillman PJ Tomi Kallunki Teemu Hilden Valmistelee SIL ohjeet jne LT:n hyväksytäväksi Kalustokelpoisuuksien käsittely Toimii LT:n kalustoasioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN

LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN Koulutusluvan hakijan tiedot: Vastaanottomerkinnät: PVM / 20 Dnro: / / LUPAHAKEMUS MOOTTORILENTO- JA HELIKOPTERILENTOKOULUTUSTA VARTEN HUOM. Kaikkiin kohtiin tulee vastata ja vaaditut selvitykset on liitettävä

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laki. ilmailulain muuttamisesta

Laki. ilmailulain muuttamisesta Laki ilmailulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ilmailulain (864/2014) 3 :n 2 momentti, 12 15, 21 ja 23 31, 47 :n 1 momentin 1, 8 ja 9 kohta, 63 69, 70 :n 2 5 momentti, 71 ja 73,

Lisätiedot

Omistajahuoltajan oikeudet liite 1. Vantaa Hannu Martikainen

Omistajahuoltajan oikeudet liite 1. Vantaa Hannu Martikainen Omistajahuoltajan oikeudet liite 1 Vantaa 9-10.2.2019 Hannu Martikainen Omistajahuoltajalla tarkoitetaan ilma-aluksen ilmaalusrekisteriin merkittyä omistajaa, osaomistajaa tai käyttäjää, tai ilma-aluksen

Lisätiedot

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 10.11.2016 SIM-To-Lnt-020 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN LASKU- VARJOJEN JA PELASTAUTUMISVARUSTEIDEN HYVÄKSYNTÄ JA YLLÄPITO

SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN LASKU- VARJOJEN JA PELASTAUTUMISVARUSTEIDEN HYVÄKSYNTÄ JA YLLÄPITO SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Ma-Yl-013 10.1.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. 0299 800, Fax 0299

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014

Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Ultrakevytlentäjän lupakirja PEL M2-70 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus PEL M2-71 Sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi uusi määräys annetaan? Ultramääräyksillä

Lisätiedot

Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus

Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus Valitaan esimerkissä tämä Hyppytoiminnan Turvallisuusilmoitus HUOM! Tämä on vain ESIMERKKI, todellinen ulkoasu ei ole samanlainen Hyppylentotoiminnan poikkeamailmoitus Turvallisuusilmoitus turvallisuusilmoituksia

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: ULTRAKEVYTKOULUTUSLUVAN UUDISTAMISILMOITUS

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1

ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 ILMAILUMÄÄRÄYS PEL M4-1 muutos 11 16.5.2007 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LÄÄKETIETEELLINEN KELPOISUUSTODISTUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS

TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS TARKASTUSLENTÄJIEN KERTAUSKOULUTUS 8.11.2013 Tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ylitarkastaja Jaakko Sillanpää TARKASTUSLENTÄJÄ Tarkastuslentäjän hyväksyntätodistuksen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 AIR T16-4 muutos 8 25.4.2008 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen

TYÖKIRJA. Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen TYÖKIRJA Laskuvarjon pakkaukseen, korjaukseen ja tarkastukseen Löytäjää pyydetään ottamaan yhteys Suomen Ilmailuliittoon Postiosoite: Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI NIMI: TUNNUS: PAKKAAJA: Pelastusvarjot

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot