LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA"

Transkriptio

1 OPS M6-1 luonnos LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä, laskuvarjohyppykouluttajalta ja kalustomestarilta edellytettävää ikää, tietoa, taitoa ja kokemusta koskevat määräykset 5. Koulutus 6. Onnettomuuksista ja vaaratilanteesta ilmoittaminen 7. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä määräys koskee ilma-aluksesta tai laitteesta suoritettavia laskuvarjohyppyjä Suomen alueella. Määräys ei koske laskuvarjohyppyjä, jotka suoritetaan hätätilanteessa eikä niitä hyppyjä, jotka suoritetaan muualta kuin ilma-aluksesta tai laitteesta Tässä määräyksessä annetaan tarkentavat määräykset ilmailulain 6 neljännen momentin tarkoittamien urheilulaskuvarjojen käyttämisestä. Lisäksi tässä määräyksessä annetaan näiden urheilulaskuvarjojen osalta tekniset, toiminnalliset sekä laskuvarjohyppääjältä edellytettävää tietoa, taitoa, kokemusta ja ikää koskevat määräykset. 1.2 Määritelmät Tässä ilmailumääräyksessä tarkoitetaan: Ilma-aluksella ilmailulain 2 :n 1 momentin kohdassa 7 mainittua ilma-alusta; Laitteella ilmailulain 6 :n 2 momentin tarkoittamaa laitetta, jonka lentoonlähdöt ja laskut voivat tapahtua jaloin; Järjestöllä ilmailulain 163 :ssä tarkoitettua harrasteilmailun järjestöä, jolle Ilmailuhallinto on sopimuksella siirtänyt harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä; Huom! Tiedot tällaisesta järjestöstä tai järjestöistä saa Ilmailuhallinnosta puh. (09) tai Ilmailuhallinnon internetsivulta Laskuvarjolla ilmailulain 6 :n 4 momentissa tarkoitettua urheilulaskuvarjoa, joka on putoamisnopeuden hidastamiseen tarkoitettu ilmailuun käytettävä laite. Tässä määrä-

2 OPS M6-1 2/ yksessä käytetään jäljempänä urheilulaskuvarjosta yleisnimikettä laskuvarjo, jos tarkempaa erittelyä ei tarvita; Laskuvarjohypyllä ilma-aluksesta tai laitteesta tehtyä hyppyä, jolla käytetään laskuvarjoa joko putoamisnopeutta hidastavana laitteena tai vapaasti lentävänä laitteena; Huom! Hypyt kiinteältä alustalta tai muualta kuin ilmailuun käytettävästä ilma-aluksesta tai laitteesta eivät ole tämän määräyksen tarkoittamia laskuvarjohyppyjä. Laskuvarjohyppytoiminnalla yhteisön järjestämien laskuvarjohyppymahdollisuuksien käyttöä; Laskuvarjohyppylennolla lentoa, jossa ilma-alusta tai laitetta käytetään laskuvarjohyppääjien kuljettamiseen laskuvarjohyppyjä varten; Huom! Laskuvarjohyppylennot on määritelty lentotyöksi ilmailulain 67 :ssä. Ilmailulain 76 :n 2 momentin perusteella Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti tapahtuviin laskuvarjohyppylentoihin ei vaadita lentotyölupaa. Näitä määräyksiä on annettu ilmailumääräyskokoelman osissa AIR, OPS ja PEL. Kalustomestarilla laskuvarjohyppytoiminnassa käytettävän laskuvarjokaluston huoltoon ja pakkaamiseen oikeuttavan kelpoisuuden omaavaa henkilöä. Laskuvarjohyppykouluttajalla laskuvarjohyppytoimintaan liittyvän koulutuksen antamiseen oikeuttavan kelpoisuuden omaavaa henkilöä. 2. TEKNISET MÄÄRÄYKSET 2.1 Hyväksynnät Varavarjo ja valjaat Suomessa käytettäväksi varavarjo- tai valjastyypiksi hyväksytään toisessa yhteisön jäsenvaltiossa laillisesti valmistettu tai markkinoitu tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTA-valtiossa valmistettu, tai toisessa yhteisön jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTAvaltiossa laillisesti hyväksytty varavarjo- tai valjastyyppi Tällaisen varavarjon tai valjaan on täytettävä jonkin edellä mainitun valtion tai sen alueella toimivan toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisen valtuuttaman organisaation hyväksymät rakenne- ja testausvaatimukset. Niiden täyttymisestä on oltava hyväksymistodistus Jos varavarjo- tai valjastyyppiä ei ole edellä mainitulla tavalla valmistettu tai markkinoitu, on niiden rakenne- ja testausvaatimuksista sekä hyväksynnästä sovittava järjestön kanssa Edellä mainittujen varavarjo- ja valjastyyppien lisäksi hyväksytään myös sellainen varavarjo- tai valjastyyppi, joka on valmistusmaansa (Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion) toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ETSO C23:n, JTSO C23:n, TSO C23:n tai niitä teknilliseltä tasoltaan vastaavan ilmailunormin mukainen Päävarjo Itsenäisen hyppääjän kelpoisuuteen tähtäävässä koulutuksessa (kohta 5.1) ja tandemhypyillä käytettävien päävarjotyyppien on oltava järjestön hyväksymiä. Päävar-

3 OPS M6-1 3/ jon turvallisista käyttökokemuksista on oltava riittävät selvitykset ennen kuin laskuvarjotyyppi voidaan hyväksyä käytettäväksi Muilla laskuvarjohypyillä käytettävän päävarjon on oltava rakenteeltaan, materiaaliltaan ja valmistustavaltaan sekä ominaisuuksiltaan yleisesti käyttöön soveltuvaa tyyppiä Varavarjon automaattilaukaisin Suomessa käytettäväksi automaattilaukaisintyypiksi hyväksytään toisessa yhteisön jäsenvaltiossa laillisesti valmistettu tai markkinoitu tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTA-valtiossa valmistettu, tai toisessa yhteisön jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTAvaltiossa laillisesti hyväksytty automaattilaukaisintyyppi Tällaisen automaattilaukaisimen on täytettävä jonkin edellä mainitun valtion tai sen alueella toimivan toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisen valtuuttaman organisaation hyväksymät rakenne- ja testausvaatimukset. Niiden täyttymisestä on oltava hyväksymistodistus Jos automaattilaukaisintyyppiä ei ole edellä mainitulla tavalla valmistettu tai markkinoitu, on niiden hyväksynnästä sovittava järjestön kanssa Varavarjon automaattilaukaisimet on asennettava, huollettava ja tarkastettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 2.2 Vaatimukset kilpailu- ja esittelytoiminnassa Suomessa tapahtuvassa lyhytaikaisessa kilpailu-, esittely- tai muussa siihen verrattavassa ilmailutoiminnassa saa käyttää laskuvarjoa, jota ei ole Suomessa hyväksytty käytettäväksi edellyttäen, että tällainen laskuvarjo täyttää laskuvarjon omistajan kotivaltion laskuvarjokalustoa koskevat määräykset. 2.3 Tarkastukset ja huolto Laskuvarjot on tarkastettava ja huollettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle tai valjaille huolto- ja tarkastusohjeita, on ne tarkastettava enintään kahden vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistuspäivämäärästään lukien 14 vuoden iän, jonka jälkeen ne on tarkastettava enintään vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistajan antaman maksimikäyttöiän. Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle tai valjaalle maksimikäyttöikää, on se 20 vuotta valmistuspäivämäärästä. Tämän jälkeen varavarjo tai valjaat on poistettava käytöstä Mikäli valmistaja ei ole antanut päävarjolle huolto- ja tarkastusohjeita, on ne tarkastettava enintään kahden vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistuspäivämäärästään lukien 14 vuoden iän, jonka jälkeen ne on tarkastettava enintään vuoden välein Koulutuskäytössä olevat varavarjot, valjaat ja päävarjot on tarkastettava enintään vuoden välein Laskuvarjon omistajan on tehtävä tai teetettävä ne huolto- ja muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä varusteiden turvalliselle toiminnalle tai jotka valmistaja tai järjestö määrää tehtäviksi.

4 OPS M6-1 4/ Varavarjolla, valjailla, päävarjolla ja varavarjon automaattilaukaisimella on oltava laitekortti, josta ilmenevät em. välineiden tunnistetiedot, tarkastukset, huollot, korjaukset ja varavarjon pakkaukset. 2.4 Varavarjon pakkaus Varavarjot on pakattava valmistajan antamien ohjeiden ja pakkausjakson mukaisesti Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle pakkausjaksoa, varavarjon pakkausjakso saa olla enintään kuusi kuukautta. 2.5 Korjaaminen ja valmistus Laskuvarjon tai sen osan valmistajan ilman sarja- tai osanumeroa valmistamia laskuvarjohyppyihin tarkoitettujen laskuvarjojen yksilöimättömiä osia tai osakokonaisuuksia korvaavia osia ja korjauksia, joihin ei ole valmistajan ohjeita, saa tehdä kalustomestari oikeuksiensa puitteissa. Korjauksissa ja korvaavien osien osavalmistuksessa on noudatettava Poynter Parachute Manualia tai vastaavia yleisesti hyväksyttyjä ohjeita Suomessa voi valmistaa laskuvarjohyppyihin tarkoitettuja varavarjoja, valjaita ja päävarjoja tai niiden yksilöityjä osia edellä mainittujen teknisten normien mukaisesti (kohdat 2.1.1, ja 2.1.3). Järjestö voi antaa varavarjolle, valjaille, päävarjolle tai niiden yksilöidylle osalle hyväksymistodistuksen, jos se tarkastuksessa toteaa osan tai varusteen suunnittelun ja valmistuksen täyttävän edellä mainittujen teknisten normien vaatimukset Laskuvarjon tai sen osakokonaisuuksien kaupallinen valmistus edellyttää, että laskuvarjo tai osakokonaisuudet merkitään valmistenumerolla, valmistajan tunnisteella ja valmistusvuodella. Valmistuksesta on pidettävä kirjanpito, josta ilmenevät käytetyt piirustukset, valmistuspäivämäärä ja valmistaja. 3. TOIMINNALLISET MÄÄRÄYKSET 3.1 Yleiset määräykset Laskuvarjohypyillä on noudatettava jäljempänä tässä luvussa annettuja määräyksiä Yhteisön järjestämässä laskuvarjohyppytoiminnassa on lisäksi noudatettava järjestön hyväksymää laskuvarjohyppytoimintaohjetta. Laskuvarjohyppytoiminta-ohjeessa on annettava turvallisen laskuvarjohyppytoiminnan edellyttämät ohjeet, joita ovat ainakin: a) laskeutumisalueelle ja olosuhteille asetetut vaatimukset, b) laskuvarjohyppyvarusteet, c) turvallisuus ja yhteydenpito laskuvarjohyppylennolla ilma-aluksen miehistön ja laskuvarjohyppääjien kesken ja d) laskuvarjohyppääjän kelpoisuuteen ja koulutukseen perustuvat oikeudet Järjestön on hyväksyttävä laskuvarjohyppytoimintaohje, jos se täyttää edellä mainitut vaatimukset ja jollei laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuuteen liittyvistä seikoista muuta johdu.

5 OPS M6-1 5/ Laskuvarjohypyillä päävarjon aukaisutoimenpiteet on suoritettava siten, että laskuvarjo on täysin avautunut 600 metrin korkeudessa. Tandemhypyllä päävarjon on oltava täysin avautunut 1000 metrin korkeudessa Laskeutumisalueen tai uloshyppypaikan tulee näkyä ilma-alukseen uloshyppyhetkellä. Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa kun laskuvarjohyppy suoritetaan kokonaan valvotussa ilmatilassa ja kun kyseisessä ilma-aluksessa on käytössä ilmailukäyttöön tarkoitettu satelliitti- tai muu vastaavan tarkkuuden omaava navigointilaite ja kaikki laskuvarjohyppääjät ovat vähintään itsenäisiä hyppääjiä (kohta 4.1). Laskuvarjohyppyjä ei saa suorittaa pilven läpi ilmatilaluokissa G ja G Laskuvarjohypyillä on noudatettava asianomaisen ATS-elimen ohjeita ja saatava hyppylupa lennonjohtoelimeltä, mikäli ilmatila vaatii lennolle selvityksen. Laskuvarjohypyt on suoritettava ATS-elimen antamien aika- ja korkeusrajoitusten mukaisesti. Ilmatilaluokassa G+ tapahtuvista hypyistä on ilmoitettava ao. AFIS-elimelle. Huom! Edellä mainittu ao. ATS-elin tarkoittaa tässä yhteydessä aluelennonjohtoa, erillistä lähestymislennonjohtoa (ao. lähestymis- ja lähialueet) tai lähilennonjohtoa (ao. lähialueet) näiden toiminta-aikoina Laskuvarjohyppyihin ilmailulain 80 1 momentin tarkoittamilla lentopaikoilla on saatava lentopaikan päällikön tai hänen edustajansa lupa. 3.2 Ilma-alukselle ja laitteelle asetetut vaatimukset Ilma-alusta voidaan käyttää laskuvarjohyppylentoihin, jos se on lentokäsikirjan tai lento-ohjekirjan mukaan mahdollista. Jos ilma-alukseen on kiinteästi asennettu laskuvarjohyppyvarustus, on sen oltava valmistajan tai ilmailuviranomaisen hyväksymä. Laitteesta saa hypätä laskuvarjolla, jos lento tai sivullisten turvallisuus ei vaarannu Jos laskuvarjohyppytoimintaa tai laskuvarjohyppylentoja harjoittava yhteisö on ilma-alusrekisteriin merkitty omistaja tai käyttäjä, on yhteisöllä oltava käytössään olevaa ilma-alusta koskeva kirjallinen ohje, joka yhteisön on saatettava lentäjien ja laskuvarjohyppääjien tietoon ja joka kattaa seuraavat laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuuteen ja ilma-aluksen laskuvarjohyppylentoihin liittyvät asiat: a) ilma-aluksen kuormaus, b) laskuvarjohyppylennoilla käytettävä polttoainereservi, c) ilma-aluksen hyppyvarustuksen toiminta ja käyttö, d) lentomenetelmät laskuvarjohyppylennoilla, e) ilma-aluksen miehistön ja laskuvarjohyppääjien yhteistoiminta laskuvarjohyppylennoilla ja f) tavallisimmat vaara- ja poikkeustilanteet laskuvarjohyppylennoilla sekä toiminta näissä tilanteissa Tilapäisessä käytössään olevien ilma-alusten osalta laskuvarjohyppytoimintaa tai laskuvarjohyppylentoja harjoittavan yhteisön on varmistuttava siitä, että lentäjät ja laskuvarjohyppääjät ovat saaneet riittävän ohjeistuksen edellä mainituista asioista Laskuvarjohyppylennoilla ilma-aluksessa tai laitteessa on oltava puukko tai vastaava teräase ohjaajan ja hyppääjien saatavilla. 3.3 Ilma-aluksen ja laitteen päällikölle asetetut vaatimukset Laskuvarjohyppylennoilla ilma-aluksen päälliköltä vaaditaan vähintään 100 tunnin kokonaislentokokemus ja hänen on oltava lentänyt vähintään 75 tuntia kyseisen

6 OPS M6-1 6/ ryhmän (esimerkiksi lentokone) ilma-aluksella. Laitteen päällikkönä saa toimia matkustajankuljetusoikeuden omaava henkilö Ilma-aluksen tai laitteen päällikön on oltava etukäteen perehtynyt kyseisen ilmaaluksen tai laitteen ominaisuuksiin laskuvarjohyppyjen kannalta sekä laskuvarjohyppyihin yleisesti. 3.4 Ilma-aluksen kuormaus Ilma-aluksessa on oltava istuinvyö jokaiselle henkilölle ja hänen on oltava kiinnitettynä istuinvyöllä ennen lentoonlähtöä ja laskua, rullauksen ajaksi ja muulloin, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi. Poikkeuksena edellä sanotusta vaatimuksesta saadaan ilma-aluksen päällikön ja laskuvarjohyppääjien suostumuksella ja omalla vastuulla kuljettaa enintään kymmentä laskuvarjohyppääjää käyttämättä istuinvyötä Henkilön, jota varten ei ole istuinvöin varustettua istuinta, on oltava varustettu laskuvarjolla ja hänellä on oltava laskuvarjohyppykoulutus Mikäli ilma-aluksessa kuljetetaan enintään kymmentä laskuvarjohyppääjää tai kohdassa tarkoitettua henkilöä, on ilma-aluksen kuormaa laskettaessa käytettävä laskuvarjohyppääjien todellista massaa. Mikäli ilma-aluksessa kuljetetaan enemmän kuin kymmenen edellä tarkoitettua henkilöä, voidaan kuormaa laskettaessa vaihtoehtoisesti käyttää erikseen punnitsemalla todennettua keskimääräistä laskuvarjohyppääjien massaa Ilma-aluksessa ei saa laskuvarjohyppylennon aikana olla henkilöitä, joiden läsnäolo ei laskuvarjohyppyjen, niihin liittyvän koulutuksen tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi ole tarpeellinen. Ilma-aluksen päällikkö voi kuitenkin harkintansa mukaan antaa luvan siihen, että ilma-alukseen otetaan muitakin kuin laskuvarjohyppääjiä. Näitä henkilöitä varten ilma-aluksessa on oltava asianmukaisin istuinvöin varustetut istuimet Mitä edellä kohdissa 3.4.1, ja määrätään, ei sovelleta kuumailma- ja kaasupalloihin. 4. LASKUVARJOHYPPÄÄJÄLTÄ, LASKUVARJOHYPPYKOULUTTAJALTA JA KALUSTOMESTARILTA EDELLYTETTÄVÄÄ IKÄÄ, TIETOA, TAITOA JA KOKEMUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4.1 Laskuvarjohyppääjän kelpoisuusvaatimukset Laskuvarjohyppääjällä on oltava vähintään kansainvälisen urheiluilmailujärjestön (Fédération Aéronautique Internationale FAI) International Parachuting Certificate of Proficiencyn tasoa A vastaava FAI:n jäsenjärjestön tai toimivaltaisen viranomaisen myöntämä itsenäiseen hyppäämiseen oikeuttava voimassa oleva laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus, jolloin hän saa hypätä Suomen alueella saamansa koulutuksen mukaisin oikeuksin ja rajoituksin Jos laskuvarjohyppääjällä ei ole edellä olevien määrittelyjen mukaista laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistusta, on hänen täytettävä kohdan mukaiset vaatimukset Laskuvarjohyppääjän on oltava vähintään 15-vuotias ja hänellä on oltava ennen itsenäisiä laskuvarjohyppyjä kohdassa 5 mainitusta koulutuksesta koulutustodistus ja vähintään seuraava kokemus: a) 20 vapaapudotushyppyä,

7 OPS M6-1 7/ b) 5 minuuttia vapaapudotusta, c) 5 ryhmähyppyä kouluttajan valvonnassa, d) hallitut liikkeet vapaassa pudotuksessa kaikkien kolmen akselin ympäri, e) päävarjon pakkausnäyte ja f) vähintään 10 tarkkuushyppyä enintään 50 metrin päähän maalista Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus osallistua laskuvarjohyppytoimintaan Järjestö myöntää hakemuksesta laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistuksen. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta Koulutusluvan haltija voi merkitä hyväksytysti suoritetun 5 kohdan mukaisen koulutuksen laskuvarjohyppääjän hyppypäiväkirjaan. Tämä hyväksymismerkintä oikeuttaa itsenäiseen hyppytoimintaan kuukaudeksi merkinnän päivämäärästä Laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi. Itsenäinen laskuvarjohyppytoiminta edellyttää lisäksi, että kelpoisuustodistuksen omaava laskuvarjohyppääjä on tehnyt vähintään 10 laskuvarjohyppyä edellisten 12 kuukauden aikana Mikäli voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin. 4.2 Laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuusvaatimukset Laskuvarjohyppykouluttajana saa toimia itsenäisiin laskuvarjohyppyihin oikeutettu, vähintään 18-vuotias henkilö, jolla on järjestön myöntämä koulutusmuotokohtainen laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuustodistus Saadakseen laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuuden laskuvarjohyppääjällä on oltava koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta laskuvarjohyppykouluttajan koulutuksesta ja koulutusmuotokohtaisesti vähintään seuraava kokemus: Hyppymestari a) 200 vapaapudotushyppyä ja b) vähintään 12 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Novahyppymestari a) vähintään 6 tuntia vapaapudotusaikaa, b) vähintään 500 hyppyä ja c) vähintään 36 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Tandemhyppymestari a) vähintään 4 tuntia vapaapudotusaikaa, b) vähintään 500 hyppyä ja c) vähintään 36 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuuden myöntäminen ja voimassaolo Järjestö myöntää hakemuksesta hyppymestarin, novahyppymestarin tai tandemhyppymestarin kelpoisuustodistuksen. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta Hyppymestarin, novahyppymestarin ja tandemhyppymestarin kelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi.

8 OPS M6-1 8/ Hyppymestarilla on oikeus toimia hyppymestarina, jos hänellä on koulutusmuotokohtaista oppilaspudotuskokemusta 10 kpl viimeisten 12 kuukauden aikana Novahyppymestarilla on oikeus toimia novahyppymestarina, jos hänellä on koulutusmuotokohtaista oppilaspudotuskokemusta 10 kpl viimeisten 12 kuukauden aikana ja hän on pitänyt yhden nova-alkeiskurssin viimeisten 12 kuukauden aikana Tandemhyppymestarilla on oikeus toimia tandemhyppymestarina, jos hänellä on vähintään 50 itseaukaisuhyppyä viimeisten 12 kuukauden aikana ja hän täyttää tandemhypyillä käytettävän laskuvarjon valmistajan edellyttämät vaatimukset kelpoisuuden ylläpitämiseksi Mikäli voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuuden käyttöoikeus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä Ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin seuraamuksiin. 4.3 Koulutustodistukset ja hyppypäiväkirja Laskuvarjohyppääjän ja laskuvarjohyppykouluttajan on pidettävä kelpoisuuksiin ja oikeuksiin vaadittavan kokemuksensa todentamiseksi henkilökohtaista hyppypäiväkirjaa. Tämä vaatimus ei koske tandemhyppyoppilasta. Hyppypäiväkirja ja koulutustodistukset (tai vastaavat) on vaadittaessa esitettävä viranomaiselle tai sen edustajalle Hyppypäiväkirjassa on oltava seuraavat merkinnät: a) haltijan nimi ja osoite, b) laskuvarjohypyn juokseva numero, c) laskuvarjohypyn päivämäärä, d) paikka, jonne laskuvarjohyppy on suoritettu, e) hyppykoneen tyyppi tai rekisteritunnus, f) korkeus, josta hyppy on suoritettu, g) vapaapudotuksen aika, h) päävarjon tyyppi ja i) mahdolliset rajoitukset Kohdassa mainittujen merkintöjen lisäksi oppilailla on oltava hyppypäiväkirjassa seuraavat merkinnät: a) avaustapa (pakkolaukaisu/itseaukaisu), b) koulutushypyn arviointi ja hypystä vastaavan hyppymestarin tai novahyppymestarin allekirjoitus, c) kelpoisuusluokka, d) kokeiden ja näytteiden teko- tai viimeiset voimassaolopäivämäärät ja e) terveydentilavakuutuksen ja/tai lääkärintodistuksen viimeinen voimassaolopäivämäärä. 4.4 Kalustomestarin kelpoisuudet ja oikeudet Kalustomestarina saa toimia vähintään 18-vuotias henkilö, jolla on kalustomestarin kelpoisuus. Kalustomestari saa tehdä laskuvarjokaluston huoltoon ja pakkaamiseen liittyviä töitä koulutuksensa ja kelpoisuutensa mukaisessa laajuudessa Saadakseen kalustomestarin kelpoisuuden henkilöllä on oltava riittävä englannin

9 OPS M6-1 9/ kielen taito sekä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta kalustomestarin koulutuksesta Kalustomestarilla voi olla seuraavia oikeuksia: a) varavarjon pakkaaminen, b) päävarjon huolto, korjaus ja tarkastus sekä ilman sarja- tai osanumeroa olevien yksilöimättömien laskuvarjon osien tai osakokonaisuuksien valmistus ja c) varavarjon ja valjaiden sekä tandempäävarjon, -varavarjon ja -valjaiden huolto, korjaus ja tarkastus. Näihin oikeuksiin liittyvät työt määritellään tarkemmin 5 kohdan mukaisessa kalustomestarin koulutusohjelmassa Kohdassa b) tarkoitettujen oikeuksien saamiseksi henkilöllä on oltava vähintään 24 kuukauden kokemus a) kohdan mukaisista tehtävistä Kohdassa c) tarkoitettujen oikeuksien saamiseksi henkilöllä on oltava vähintään 24 kuukauden kokemus b) kohdan mukaisista tehtävistä Järjestö myöntää hakemuksesta kalustomestarin kelpoisuuden. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta. Kalustomestarin kelpoisuus on voimassa toistaiseksi Kohdan a) mukaisen oikeuden voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on viimeisen 24 kuukauden aikana pakannut 24 varavarjoa Kohdan b) mukaisten oikeuksien voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on a) kohdan edellytysten lisäksi suorittanut yhteensä vähintään 24 kpl b) kohdan kuvaamia toimenpiteitä viimeisen 24 kk aikana Kohdan c) mukaisten oikeuksien voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on a) kohdan edellytysten lisäksi suorittanut yhteensä vähintään 24 kpl b) ja c) kohdan kuvaamia toimenpiteitä viimeisen 24 kk aikana Mikäli oikeuksien voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuuden käyttöoikeus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Kalustomestarin kelpoisuudet ovat voimassa toistaiseksi. Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin Järjestöllä on oikeus tarkastaa kalustomestarin työkirjanpito ja työtilat ennen kelpoisuuden myöntämistä ja kelpoisuuden käyttöoikeuden voimassaoloaikana Kalustomestari on velvollinen puuttumaan laskuvarjokalustossa toteamiinsa epäkohtiin ja tarvittaessa tekemään niistä ilmoituksen järjestölle Kalustomestari vastaa toimenpiteittensä asianmukaisesta suorittamisesta sekä niiden kirjaamisesta työkirjanpitoonsa Työkirjanpitoon tulee kirjata pakatun, huolletun, korjatun, tarkastetun tai valmistetun kaluston tunnistetiedot soveltuvin osin (sarjanumero, valmistaja, tyyppi ja valmistusajankohta), suoritetun toimenpiteen laatu (pakkaus, huolto, korjaus, tarkastus tai valmistus), päiväys, henkilökohtainen pakkaajatunnus sekä allekirjoitus. 5. KOULUTUS

10 OPS M6-1 10/ Laskuvarjohyppääjien, laskuvarjohyppykouluttajien sekä kalustomestarien koulutuksessa on oltava järjestön myöntämä lupa. Koulutuksessa on noudatettava järjestön hyväksymää koulutusohjetta. 5.2 Koulutuslupaa on haettava kirjallisesti järjestöltä. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot: a) kouluttajan nimi, kotipaikka ja osoite, b) koulutuksesta vastaavan henkilön/henkilöiden nimet ja suostumus, c) paikka tai -paikat, joilla koulutus pääasiassa tapahtuu, d) koulutuksessa käytettävät tilat, e) annettavan koulutuksen muoto ja f) käytettävä koulutusohje, josta on selvittävä: i) koulutusorganisaation tehtävät ja vastuujako, ii) kirjanpito annetusta koulutuksesta, iii) koulutuksessa käytettävät koulutusohjelmat, vaadittavat tieto-, taito- ja kokemusvaatimukset ja oikeudet sekä näiden voimassaolon rajoitukset. 5.3 Koulutuslupa on voimassa viisi vuotta. Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Järjestöllä on oikeus tarkastaa koulutusluvan haltija ennen luvan myöntämistä ja luvan voimassaoloaikana. 5.4 Kouluttajan on annettava oppilaalle hyväksytyn koulutuksen jälkeen koulutustodistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, millä koulutusohjeella koulutus on annettu. 6. ONNETTOMUUKSISTA JA VAARATILANTEESTA ILMOITTAMINEN 6.1 Laskuvarjohypyillä tapahtuneesta onnettomuudesta on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle ilmaliikennepalveluelimelle ja Onnettomuustutkintakeskukselle ilmailumääräyksen GEN M1-4 mukaisesti. 6.2 Jos laskuvarjohypyn yhteydessä sattuu sellainen vaaratilanne, jossa hyppääjän, hyppyoppilaan, sivullisen tai muun ilmaliikenteen turvallisuus on ollut uhattuna, on tapahtuneesta tehtävä ilmoitus järjestölle. Tämä vaaratilanneilmoitus tehdään järjestölle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. 6.3 Järjestön on tehtävä ilmoitus Onnettomuustutkintakeskukselle ja Ilmailuhallinnolle 72 tunnin sisällä lomakkeella Ilmoitus onnettomuudesta, vakavasta vaaratilanteesta tai poikkeamasta niistä tapauksista, joissa on osallisena muu ilmaliikenne. 7. VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 7.1 Tämä määräys tulee voimaan x.x.2008 ja kumoaa ilmailumääräykset OPS M6-1 ( ), AIR M10-2 ( ) ja PEL M3-5 ( ). Ilmailumääräyksestä on ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti. 7.2 Ennen tämän määräyksen voimaantuloa myönnetyt kelpoisuudet ja luvat säilyvät niissä mainittuun päivämäärään saakka. 7.3 Ennen tämän määräyksen voimaantuloa tehdyt tarkastukset ja pakkaukset ovat voimassa laitekorttiin merkittyyn päivämäärään.

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen]

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] Toiminnalliset ohjeet 2017 Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] 1 Viilauksia ja tarkennuksia Ulkoasua pyritty selkeyttämään Korjattu itsestään selvyyksiä KTK:ta

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittama hyväksytty koulutusohje ja -ohjeisto. Tämä ohje

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS

LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Suomen Ilmailuliitto ry. 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPYKOULUTUS Tämä ohje muodostaa yhdessä Laskuvarjohyppääjien toiminnalliset ohjeet ja kelpoisuusvaatimukset -ohjeen

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 28.2.2011 VARAVARJONPAKKAAJAKURSSIN KOULUTUSOHJELMA Koulutus tapahtuu SIL ry:n hyväksymän vastuukouluttajan toimesta. Vastuukouluttaja

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 20.4.2014 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.4.2012 päivätyn

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: LUPAHAKEMUS ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUSTA VARTEN

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 10.11.2016 SIM-To-Lnt-020 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY

ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY ILMAILUHALLINTO LUFTFARTSFÖRVALTNINGEN FINNISH CIVIL AVIATION AUTHORITY Ilmailuhallinto PL 186 01531 VANTAA Puh. 09-4250 11 Vastaanottomerkinnät: PVM 20 Dnro: ULTRAKEVYTKOULUTUSLUVAN UUDISTAMISILMOITUS

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto ry 1.4.2012 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje korvaa Suomen Ilmailuliitto ry:n 1.3.2011 päivätyn

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0)

ILMAILUTIEDOTUS. PL 186, VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0) , Faksi 358 (0) ILMAILUTIEDOTUS PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 AIR T16-4 muutos 8 25.4.2008 www.ilmailuhallinto.fi ILMA-ALUSTEN KATSASTUKSET JA LENTOKELPOISUUS- TARKASTUKSET

Lisätiedot

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset

Määräys 1/2011 1 (9) Dnro 2026/03.00/2011 18.3.2011. Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi. Valtuutussäännökset Määräys 1/2011 1 (9) Terveydenhuollon laitteen ja tarvikkeen vaatimustenmukaisuuden arviointi Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 7 ja 13. Terveydenhuollon

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 301/22 18.11.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2066, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen asennuksen, kunnossapidon,

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla

Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää

Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus. 17.4.2013 Markku Hiedanpää Harrasteilmailun ilma-alusten punnitus 17.4.2013 Markku Hiedanpää Miksi ilma-aluksia punnitaan Jotta voidaan määritellä onko ilma-alus tyyppihyväksymistodistuksen (so. koelennoilla tositettujen), tyyppitodistuksen

Lisätiedot

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta -

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta - SIL LENNOKKITOIMIKUNTA - Tilanne 9 / 2014: Hallitus on jättänyt vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle esityksen ilmailulain muuttamisesta. Eduskunta on käsitellyt lakiehdotuksen 5.6.2014 ja siirtänyt sen

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset

Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT, Helsinki 13.02.2014 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 AIMD D 90/385/

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 204 208 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.8.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18 :n 1 momentti

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys Määräys pp.kk.vvvv Dnro 002646/00.01.00/2014 /2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys PITKÄLLE KEHITETYSSÄ TERAPIASSA KÄY- TETTÄVIEN LÄÄKKEIDEN (ATMP) VALMISTA- MINEN YKSITTÄISEN POTILAAN

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

VAATIMUKSET PUOLUSTUSVOIMIEN TILAUKSESTA SIVIILI-ILMA-ALUKSELLA TEHTÄVÄÄN LENTOTYÖHÖN

VAATIMUKSET PUOLUSTUSVOIMIEN TILAUKSESTA SIVIILI-ILMA-ALUKSELLA TEHTÄVÄÄN LENTOTYÖHÖN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 11.10.2016 SIM-To-Lnt-027 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 VAATIMUKSET PUOLUSTUSVOIMIEN TILAUKSESTA SIVIILI-ILMA-ALUKSELLA

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1670/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Kumoaa MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät valmistajan vaaratilanneilmoitukset. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 15.

Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät valmistajan vaaratilanneilmoitukset. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 15. Määräys 1/2010 1/(8) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät valmistajan vaaratilanneilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Määräys 2/2010 1/(7) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)18

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot