LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA"

Transkriptio

1 OPS M6-1 luonnos LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä, laskuvarjohyppykouluttajalta ja kalustomestarilta edellytettävää ikää, tietoa, taitoa ja kokemusta koskevat määräykset 5. Koulutus 6. Onnettomuuksista ja vaaratilanteesta ilmoittaminen 7. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Tämä määräys koskee ilma-aluksesta tai laitteesta suoritettavia laskuvarjohyppyjä Suomen alueella. Määräys ei koske laskuvarjohyppyjä, jotka suoritetaan hätätilanteessa eikä niitä hyppyjä, jotka suoritetaan muualta kuin ilma-aluksesta tai laitteesta Tässä määräyksessä annetaan tarkentavat määräykset ilmailulain 6 neljännen momentin tarkoittamien urheilulaskuvarjojen käyttämisestä. Lisäksi tässä määräyksessä annetaan näiden urheilulaskuvarjojen osalta tekniset, toiminnalliset sekä laskuvarjohyppääjältä edellytettävää tietoa, taitoa, kokemusta ja ikää koskevat määräykset. 1.2 Määritelmät Tässä ilmailumääräyksessä tarkoitetaan: Ilma-aluksella ilmailulain 2 :n 1 momentin kohdassa 7 mainittua ilma-alusta; Laitteella ilmailulain 6 :n 2 momentin tarkoittamaa laitetta, jonka lentoonlähdöt ja laskut voivat tapahtua jaloin; Järjestöllä ilmailulain 163 :ssä tarkoitettua harrasteilmailun järjestöä, jolle Ilmailuhallinto on sopimuksella siirtänyt harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä; Huom! Tiedot tällaisesta järjestöstä tai järjestöistä saa Ilmailuhallinnosta puh. (09) tai Ilmailuhallinnon internetsivulta Laskuvarjolla ilmailulain 6 :n 4 momentissa tarkoitettua urheilulaskuvarjoa, joka on putoamisnopeuden hidastamiseen tarkoitettu ilmailuun käytettävä laite. Tässä määrä-

2 OPS M6-1 2/ yksessä käytetään jäljempänä urheilulaskuvarjosta yleisnimikettä laskuvarjo, jos tarkempaa erittelyä ei tarvita; Laskuvarjohypyllä ilma-aluksesta tai laitteesta tehtyä hyppyä, jolla käytetään laskuvarjoa joko putoamisnopeutta hidastavana laitteena tai vapaasti lentävänä laitteena; Huom! Hypyt kiinteältä alustalta tai muualta kuin ilmailuun käytettävästä ilma-aluksesta tai laitteesta eivät ole tämän määräyksen tarkoittamia laskuvarjohyppyjä. Laskuvarjohyppytoiminnalla yhteisön järjestämien laskuvarjohyppymahdollisuuksien käyttöä; Laskuvarjohyppylennolla lentoa, jossa ilma-alusta tai laitetta käytetään laskuvarjohyppääjien kuljettamiseen laskuvarjohyppyjä varten; Huom! Laskuvarjohyppylennot on määritelty lentotyöksi ilmailulain 67 :ssä. Ilmailulain 76 :n 2 momentin perusteella Ilmailuhallinnon määräysten mukaisesti tapahtuviin laskuvarjohyppylentoihin ei vaadita lentotyölupaa. Näitä määräyksiä on annettu ilmailumääräyskokoelman osissa AIR, OPS ja PEL. Kalustomestarilla laskuvarjohyppytoiminnassa käytettävän laskuvarjokaluston huoltoon ja pakkaamiseen oikeuttavan kelpoisuuden omaavaa henkilöä. Laskuvarjohyppykouluttajalla laskuvarjohyppytoimintaan liittyvän koulutuksen antamiseen oikeuttavan kelpoisuuden omaavaa henkilöä. 2. TEKNISET MÄÄRÄYKSET 2.1 Hyväksynnät Varavarjo ja valjaat Suomessa käytettäväksi varavarjo- tai valjastyypiksi hyväksytään toisessa yhteisön jäsenvaltiossa laillisesti valmistettu tai markkinoitu tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTA-valtiossa valmistettu, tai toisessa yhteisön jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTAvaltiossa laillisesti hyväksytty varavarjo- tai valjastyyppi Tällaisen varavarjon tai valjaan on täytettävä jonkin edellä mainitun valtion tai sen alueella toimivan toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisen valtuuttaman organisaation hyväksymät rakenne- ja testausvaatimukset. Niiden täyttymisestä on oltava hyväksymistodistus Jos varavarjo- tai valjastyyppiä ei ole edellä mainitulla tavalla valmistettu tai markkinoitu, on niiden rakenne- ja testausvaatimuksista sekä hyväksynnästä sovittava järjestön kanssa Edellä mainittujen varavarjo- ja valjastyyppien lisäksi hyväksytään myös sellainen varavarjo- tai valjastyyppi, joka on valmistusmaansa (Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion) toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ETSO C23:n, JTSO C23:n, TSO C23:n tai niitä teknilliseltä tasoltaan vastaavan ilmailunormin mukainen Päävarjo Itsenäisen hyppääjän kelpoisuuteen tähtäävässä koulutuksessa (kohta 5.1) ja tandemhypyillä käytettävien päävarjotyyppien on oltava järjestön hyväksymiä. Päävar-

3 OPS M6-1 3/ jon turvallisista käyttökokemuksista on oltava riittävät selvitykset ennen kuin laskuvarjotyyppi voidaan hyväksyä käytettäväksi Muilla laskuvarjohypyillä käytettävän päävarjon on oltava rakenteeltaan, materiaaliltaan ja valmistustavaltaan sekä ominaisuuksiltaan yleisesti käyttöön soveltuvaa tyyppiä Varavarjon automaattilaukaisin Suomessa käytettäväksi automaattilaukaisintyypiksi hyväksytään toisessa yhteisön jäsenvaltiossa laillisesti valmistettu tai markkinoitu tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTA-valtiossa valmistettu, tai toisessa yhteisön jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen allekirjoittaneessa EFTAvaltiossa laillisesti hyväksytty automaattilaukaisintyyppi Tällaisen automaattilaukaisimen on täytettävä jonkin edellä mainitun valtion tai sen alueella toimivan toimivaltaisen viranomaisen tai viranomaisen valtuuttaman organisaation hyväksymät rakenne- ja testausvaatimukset. Niiden täyttymisestä on oltava hyväksymistodistus Jos automaattilaukaisintyyppiä ei ole edellä mainitulla tavalla valmistettu tai markkinoitu, on niiden hyväksynnästä sovittava järjestön kanssa Varavarjon automaattilaukaisimet on asennettava, huollettava ja tarkastettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. 2.2 Vaatimukset kilpailu- ja esittelytoiminnassa Suomessa tapahtuvassa lyhytaikaisessa kilpailu-, esittely- tai muussa siihen verrattavassa ilmailutoiminnassa saa käyttää laskuvarjoa, jota ei ole Suomessa hyväksytty käytettäväksi edellyttäen, että tällainen laskuvarjo täyttää laskuvarjon omistajan kotivaltion laskuvarjokalustoa koskevat määräykset. 2.3 Tarkastukset ja huolto Laskuvarjot on tarkastettava ja huollettava valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle tai valjaille huolto- ja tarkastusohjeita, on ne tarkastettava enintään kahden vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistuspäivämäärästään lukien 14 vuoden iän, jonka jälkeen ne on tarkastettava enintään vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistajan antaman maksimikäyttöiän. Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle tai valjaalle maksimikäyttöikää, on se 20 vuotta valmistuspäivämäärästä. Tämän jälkeen varavarjo tai valjaat on poistettava käytöstä Mikäli valmistaja ei ole antanut päävarjolle huolto- ja tarkastusohjeita, on ne tarkastettava enintään kahden vuoden välein, kunnes ne saavuttavat valmistuspäivämäärästään lukien 14 vuoden iän, jonka jälkeen ne on tarkastettava enintään vuoden välein Koulutuskäytössä olevat varavarjot, valjaat ja päävarjot on tarkastettava enintään vuoden välein Laskuvarjon omistajan on tehtävä tai teetettävä ne huolto- ja muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä varusteiden turvalliselle toiminnalle tai jotka valmistaja tai järjestö määrää tehtäviksi.

4 OPS M6-1 4/ Varavarjolla, valjailla, päävarjolla ja varavarjon automaattilaukaisimella on oltava laitekortti, josta ilmenevät em. välineiden tunnistetiedot, tarkastukset, huollot, korjaukset ja varavarjon pakkaukset. 2.4 Varavarjon pakkaus Varavarjot on pakattava valmistajan antamien ohjeiden ja pakkausjakson mukaisesti Mikäli valmistaja ei ole antanut varavarjolle pakkausjaksoa, varavarjon pakkausjakso saa olla enintään kuusi kuukautta. 2.5 Korjaaminen ja valmistus Laskuvarjon tai sen osan valmistajan ilman sarja- tai osanumeroa valmistamia laskuvarjohyppyihin tarkoitettujen laskuvarjojen yksilöimättömiä osia tai osakokonaisuuksia korvaavia osia ja korjauksia, joihin ei ole valmistajan ohjeita, saa tehdä kalustomestari oikeuksiensa puitteissa. Korjauksissa ja korvaavien osien osavalmistuksessa on noudatettava Poynter Parachute Manualia tai vastaavia yleisesti hyväksyttyjä ohjeita Suomessa voi valmistaa laskuvarjohyppyihin tarkoitettuja varavarjoja, valjaita ja päävarjoja tai niiden yksilöityjä osia edellä mainittujen teknisten normien mukaisesti (kohdat 2.1.1, ja 2.1.3). Järjestö voi antaa varavarjolle, valjaille, päävarjolle tai niiden yksilöidylle osalle hyväksymistodistuksen, jos se tarkastuksessa toteaa osan tai varusteen suunnittelun ja valmistuksen täyttävän edellä mainittujen teknisten normien vaatimukset Laskuvarjon tai sen osakokonaisuuksien kaupallinen valmistus edellyttää, että laskuvarjo tai osakokonaisuudet merkitään valmistenumerolla, valmistajan tunnisteella ja valmistusvuodella. Valmistuksesta on pidettävä kirjanpito, josta ilmenevät käytetyt piirustukset, valmistuspäivämäärä ja valmistaja. 3. TOIMINNALLISET MÄÄRÄYKSET 3.1 Yleiset määräykset Laskuvarjohypyillä on noudatettava jäljempänä tässä luvussa annettuja määräyksiä Yhteisön järjestämässä laskuvarjohyppytoiminnassa on lisäksi noudatettava järjestön hyväksymää laskuvarjohyppytoimintaohjetta. Laskuvarjohyppytoiminta-ohjeessa on annettava turvallisen laskuvarjohyppytoiminnan edellyttämät ohjeet, joita ovat ainakin: a) laskeutumisalueelle ja olosuhteille asetetut vaatimukset, b) laskuvarjohyppyvarusteet, c) turvallisuus ja yhteydenpito laskuvarjohyppylennolla ilma-aluksen miehistön ja laskuvarjohyppääjien kesken ja d) laskuvarjohyppääjän kelpoisuuteen ja koulutukseen perustuvat oikeudet Järjestön on hyväksyttävä laskuvarjohyppytoimintaohje, jos se täyttää edellä mainitut vaatimukset ja jollei laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuuteen liittyvistä seikoista muuta johdu.

5 OPS M6-1 5/ Laskuvarjohypyillä päävarjon aukaisutoimenpiteet on suoritettava siten, että laskuvarjo on täysin avautunut 600 metrin korkeudessa. Tandemhypyllä päävarjon on oltava täysin avautunut 1000 metrin korkeudessa Laskeutumisalueen tai uloshyppypaikan tulee näkyä ilma-alukseen uloshyppyhetkellä. Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa kun laskuvarjohyppy suoritetaan kokonaan valvotussa ilmatilassa ja kun kyseisessä ilma-aluksessa on käytössä ilmailukäyttöön tarkoitettu satelliitti- tai muu vastaavan tarkkuuden omaava navigointilaite ja kaikki laskuvarjohyppääjät ovat vähintään itsenäisiä hyppääjiä (kohta 4.1). Laskuvarjohyppyjä ei saa suorittaa pilven läpi ilmatilaluokissa G ja G Laskuvarjohypyillä on noudatettava asianomaisen ATS-elimen ohjeita ja saatava hyppylupa lennonjohtoelimeltä, mikäli ilmatila vaatii lennolle selvityksen. Laskuvarjohypyt on suoritettava ATS-elimen antamien aika- ja korkeusrajoitusten mukaisesti. Ilmatilaluokassa G+ tapahtuvista hypyistä on ilmoitettava ao. AFIS-elimelle. Huom! Edellä mainittu ao. ATS-elin tarkoittaa tässä yhteydessä aluelennonjohtoa, erillistä lähestymislennonjohtoa (ao. lähestymis- ja lähialueet) tai lähilennonjohtoa (ao. lähialueet) näiden toiminta-aikoina Laskuvarjohyppyihin ilmailulain 80 1 momentin tarkoittamilla lentopaikoilla on saatava lentopaikan päällikön tai hänen edustajansa lupa. 3.2 Ilma-alukselle ja laitteelle asetetut vaatimukset Ilma-alusta voidaan käyttää laskuvarjohyppylentoihin, jos se on lentokäsikirjan tai lento-ohjekirjan mukaan mahdollista. Jos ilma-alukseen on kiinteästi asennettu laskuvarjohyppyvarustus, on sen oltava valmistajan tai ilmailuviranomaisen hyväksymä. Laitteesta saa hypätä laskuvarjolla, jos lento tai sivullisten turvallisuus ei vaarannu Jos laskuvarjohyppytoimintaa tai laskuvarjohyppylentoja harjoittava yhteisö on ilma-alusrekisteriin merkitty omistaja tai käyttäjä, on yhteisöllä oltava käytössään olevaa ilma-alusta koskeva kirjallinen ohje, joka yhteisön on saatettava lentäjien ja laskuvarjohyppääjien tietoon ja joka kattaa seuraavat laskuvarjohyppytoiminnan turvallisuuteen ja ilma-aluksen laskuvarjohyppylentoihin liittyvät asiat: a) ilma-aluksen kuormaus, b) laskuvarjohyppylennoilla käytettävä polttoainereservi, c) ilma-aluksen hyppyvarustuksen toiminta ja käyttö, d) lentomenetelmät laskuvarjohyppylennoilla, e) ilma-aluksen miehistön ja laskuvarjohyppääjien yhteistoiminta laskuvarjohyppylennoilla ja f) tavallisimmat vaara- ja poikkeustilanteet laskuvarjohyppylennoilla sekä toiminta näissä tilanteissa Tilapäisessä käytössään olevien ilma-alusten osalta laskuvarjohyppytoimintaa tai laskuvarjohyppylentoja harjoittavan yhteisön on varmistuttava siitä, että lentäjät ja laskuvarjohyppääjät ovat saaneet riittävän ohjeistuksen edellä mainituista asioista Laskuvarjohyppylennoilla ilma-aluksessa tai laitteessa on oltava puukko tai vastaava teräase ohjaajan ja hyppääjien saatavilla. 3.3 Ilma-aluksen ja laitteen päällikölle asetetut vaatimukset Laskuvarjohyppylennoilla ilma-aluksen päälliköltä vaaditaan vähintään 100 tunnin kokonaislentokokemus ja hänen on oltava lentänyt vähintään 75 tuntia kyseisen

6 OPS M6-1 6/ ryhmän (esimerkiksi lentokone) ilma-aluksella. Laitteen päällikkönä saa toimia matkustajankuljetusoikeuden omaava henkilö Ilma-aluksen tai laitteen päällikön on oltava etukäteen perehtynyt kyseisen ilmaaluksen tai laitteen ominaisuuksiin laskuvarjohyppyjen kannalta sekä laskuvarjohyppyihin yleisesti. 3.4 Ilma-aluksen kuormaus Ilma-aluksessa on oltava istuinvyö jokaiselle henkilölle ja hänen on oltava kiinnitettynä istuinvyöllä ennen lentoonlähtöä ja laskua, rullauksen ajaksi ja muulloin, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi. Poikkeuksena edellä sanotusta vaatimuksesta saadaan ilma-aluksen päällikön ja laskuvarjohyppääjien suostumuksella ja omalla vastuulla kuljettaa enintään kymmentä laskuvarjohyppääjää käyttämättä istuinvyötä Henkilön, jota varten ei ole istuinvöin varustettua istuinta, on oltava varustettu laskuvarjolla ja hänellä on oltava laskuvarjohyppykoulutus Mikäli ilma-aluksessa kuljetetaan enintään kymmentä laskuvarjohyppääjää tai kohdassa tarkoitettua henkilöä, on ilma-aluksen kuormaa laskettaessa käytettävä laskuvarjohyppääjien todellista massaa. Mikäli ilma-aluksessa kuljetetaan enemmän kuin kymmenen edellä tarkoitettua henkilöä, voidaan kuormaa laskettaessa vaihtoehtoisesti käyttää erikseen punnitsemalla todennettua keskimääräistä laskuvarjohyppääjien massaa Ilma-aluksessa ei saa laskuvarjohyppylennon aikana olla henkilöitä, joiden läsnäolo ei laskuvarjohyppyjen, niihin liittyvän koulutuksen tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi ole tarpeellinen. Ilma-aluksen päällikkö voi kuitenkin harkintansa mukaan antaa luvan siihen, että ilma-alukseen otetaan muitakin kuin laskuvarjohyppääjiä. Näitä henkilöitä varten ilma-aluksessa on oltava asianmukaisin istuinvöin varustetut istuimet Mitä edellä kohdissa 3.4.1, ja määrätään, ei sovelleta kuumailma- ja kaasupalloihin. 4. LASKUVARJOHYPPÄÄJÄLTÄ, LASKUVARJOHYPPYKOULUTTAJALTA JA KALUSTOMESTARILTA EDELLYTETTÄVÄÄ IKÄÄ, TIETOA, TAITOA JA KOKEMUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4.1 Laskuvarjohyppääjän kelpoisuusvaatimukset Laskuvarjohyppääjällä on oltava vähintään kansainvälisen urheiluilmailujärjestön (Fédération Aéronautique Internationale FAI) International Parachuting Certificate of Proficiencyn tasoa A vastaava FAI:n jäsenjärjestön tai toimivaltaisen viranomaisen myöntämä itsenäiseen hyppäämiseen oikeuttava voimassa oleva laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus, jolloin hän saa hypätä Suomen alueella saamansa koulutuksen mukaisin oikeuksin ja rajoituksin Jos laskuvarjohyppääjällä ei ole edellä olevien määrittelyjen mukaista laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistusta, on hänen täytettävä kohdan mukaiset vaatimukset Laskuvarjohyppääjän on oltava vähintään 15-vuotias ja hänellä on oltava ennen itsenäisiä laskuvarjohyppyjä kohdassa 5 mainitusta koulutuksesta koulutustodistus ja vähintään seuraava kokemus: a) 20 vapaapudotushyppyä,

7 OPS M6-1 7/ b) 5 minuuttia vapaapudotusta, c) 5 ryhmähyppyä kouluttajan valvonnassa, d) hallitut liikkeet vapaassa pudotuksessa kaikkien kolmen akselin ympäri, e) päävarjon pakkausnäyte ja f) vähintään 10 tarkkuushyppyä enintään 50 metrin päähän maalista Alle 18-vuotiaalla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus osallistua laskuvarjohyppytoimintaan Järjestö myöntää hakemuksesta laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistuksen. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta Koulutusluvan haltija voi merkitä hyväksytysti suoritetun 5 kohdan mukaisen koulutuksen laskuvarjohyppääjän hyppypäiväkirjaan. Tämä hyväksymismerkintä oikeuttaa itsenäiseen hyppytoimintaan kuukaudeksi merkinnän päivämäärästä Laskuvarjohyppääjän kelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi. Itsenäinen laskuvarjohyppytoiminta edellyttää lisäksi, että kelpoisuustodistuksen omaava laskuvarjohyppääjä on tehnyt vähintään 10 laskuvarjohyppyä edellisten 12 kuukauden aikana Mikäli voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin. 4.2 Laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuusvaatimukset Laskuvarjohyppykouluttajana saa toimia itsenäisiin laskuvarjohyppyihin oikeutettu, vähintään 18-vuotias henkilö, jolla on järjestön myöntämä koulutusmuotokohtainen laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuustodistus Saadakseen laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuuden laskuvarjohyppääjällä on oltava koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta laskuvarjohyppykouluttajan koulutuksesta ja koulutusmuotokohtaisesti vähintään seuraava kokemus: Hyppymestari a) 200 vapaapudotushyppyä ja b) vähintään 12 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Novahyppymestari a) vähintään 6 tuntia vapaapudotusaikaa, b) vähintään 500 hyppyä ja c) vähintään 36 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Tandemhyppymestari a) vähintään 4 tuntia vapaapudotusaikaa, b) vähintään 500 hyppyä ja c) vähintään 36 kk itsenäisenä laskuvarjohyppääjänä Laskuvarjohyppykouluttajan kelpoisuuden myöntäminen ja voimassaolo Järjestö myöntää hakemuksesta hyppymestarin, novahyppymestarin tai tandemhyppymestarin kelpoisuustodistuksen. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta Hyppymestarin, novahyppymestarin ja tandemhyppymestarin kelpoisuustodistus on voimassa toistaiseksi.

8 OPS M6-1 8/ Hyppymestarilla on oikeus toimia hyppymestarina, jos hänellä on koulutusmuotokohtaista oppilaspudotuskokemusta 10 kpl viimeisten 12 kuukauden aikana Novahyppymestarilla on oikeus toimia novahyppymestarina, jos hänellä on koulutusmuotokohtaista oppilaspudotuskokemusta 10 kpl viimeisten 12 kuukauden aikana ja hän on pitänyt yhden nova-alkeiskurssin viimeisten 12 kuukauden aikana Tandemhyppymestarilla on oikeus toimia tandemhyppymestarina, jos hänellä on vähintään 50 itseaukaisuhyppyä viimeisten 12 kuukauden aikana ja hän täyttää tandemhypyillä käytettävän laskuvarjon valmistajan edellyttämät vaatimukset kelpoisuuden ylläpitämiseksi Mikäli voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuuden käyttöoikeus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä Ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin seuraamuksiin. 4.3 Koulutustodistukset ja hyppypäiväkirja Laskuvarjohyppääjän ja laskuvarjohyppykouluttajan on pidettävä kelpoisuuksiin ja oikeuksiin vaadittavan kokemuksensa todentamiseksi henkilökohtaista hyppypäiväkirjaa. Tämä vaatimus ei koske tandemhyppyoppilasta. Hyppypäiväkirja ja koulutustodistukset (tai vastaavat) on vaadittaessa esitettävä viranomaiselle tai sen edustajalle Hyppypäiväkirjassa on oltava seuraavat merkinnät: a) haltijan nimi ja osoite, b) laskuvarjohypyn juokseva numero, c) laskuvarjohypyn päivämäärä, d) paikka, jonne laskuvarjohyppy on suoritettu, e) hyppykoneen tyyppi tai rekisteritunnus, f) korkeus, josta hyppy on suoritettu, g) vapaapudotuksen aika, h) päävarjon tyyppi ja i) mahdolliset rajoitukset Kohdassa mainittujen merkintöjen lisäksi oppilailla on oltava hyppypäiväkirjassa seuraavat merkinnät: a) avaustapa (pakkolaukaisu/itseaukaisu), b) koulutushypyn arviointi ja hypystä vastaavan hyppymestarin tai novahyppymestarin allekirjoitus, c) kelpoisuusluokka, d) kokeiden ja näytteiden teko- tai viimeiset voimassaolopäivämäärät ja e) terveydentilavakuutuksen ja/tai lääkärintodistuksen viimeinen voimassaolopäivämäärä. 4.4 Kalustomestarin kelpoisuudet ja oikeudet Kalustomestarina saa toimia vähintään 18-vuotias henkilö, jolla on kalustomestarin kelpoisuus. Kalustomestari saa tehdä laskuvarjokaluston huoltoon ja pakkaamiseen liittyviä töitä koulutuksensa ja kelpoisuutensa mukaisessa laajuudessa Saadakseen kalustomestarin kelpoisuuden henkilöllä on oltava riittävä englannin

9 OPS M6-1 9/ kielen taito sekä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta kalustomestarin koulutuksesta Kalustomestarilla voi olla seuraavia oikeuksia: a) varavarjon pakkaaminen, b) päävarjon huolto, korjaus ja tarkastus sekä ilman sarja- tai osanumeroa olevien yksilöimättömien laskuvarjon osien tai osakokonaisuuksien valmistus ja c) varavarjon ja valjaiden sekä tandempäävarjon, -varavarjon ja -valjaiden huolto, korjaus ja tarkastus. Näihin oikeuksiin liittyvät työt määritellään tarkemmin 5 kohdan mukaisessa kalustomestarin koulutusohjelmassa Kohdassa b) tarkoitettujen oikeuksien saamiseksi henkilöllä on oltava vähintään 24 kuukauden kokemus a) kohdan mukaisista tehtävistä Kohdassa c) tarkoitettujen oikeuksien saamiseksi henkilöllä on oltava vähintään 24 kuukauden kokemus b) kohdan mukaisista tehtävistä Järjestö myöntää hakemuksesta kalustomestarin kelpoisuuden. Hakijan on hakemuksessaan esitettävä koulutustodistus 5 kohdan mukaisesta koulutuksesta. Kalustomestarin kelpoisuus on voimassa toistaiseksi Kohdan a) mukaisen oikeuden voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on viimeisen 24 kuukauden aikana pakannut 24 varavarjoa Kohdan b) mukaisten oikeuksien voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on a) kohdan edellytysten lisäksi suorittanut yhteensä vähintään 24 kpl b) kohdan kuvaamia toimenpiteitä viimeisen 24 kk aikana Kohdan c) mukaisten oikeuksien voimassaolon edellytyksenä on, että kalustomestari on a) kohdan edellytysten lisäksi suorittanut yhteensä vähintään 24 kpl b) ja c) kohdan kuvaamia toimenpiteitä viimeisen 24 kk aikana Mikäli oikeuksien voimassaolon edellytykset eivät täyty, saatetaan kelpoisuuden käyttöoikeus voimaan 5 kohdan koulutusohjelmassa määritetyin toimenpitein Kalustomestarin kelpoisuudet ovat voimassa toistaiseksi. Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin Järjestöllä on oikeus tarkastaa kalustomestarin työkirjanpito ja työtilat ennen kelpoisuuden myöntämistä ja kelpoisuuden käyttöoikeuden voimassaoloaikana Kalustomestari on velvollinen puuttumaan laskuvarjokalustossa toteamiinsa epäkohtiin ja tarvittaessa tekemään niistä ilmoituksen järjestölle Kalustomestari vastaa toimenpiteittensä asianmukaisesta suorittamisesta sekä niiden kirjaamisesta työkirjanpitoonsa Työkirjanpitoon tulee kirjata pakatun, huolletun, korjatun, tarkastetun tai valmistetun kaluston tunnistetiedot soveltuvin osin (sarjanumero, valmistaja, tyyppi ja valmistusajankohta), suoritetun toimenpiteen laatu (pakkaus, huolto, korjaus, tarkastus tai valmistus), päiväys, henkilökohtainen pakkaajatunnus sekä allekirjoitus. 5. KOULUTUS

10 OPS M6-1 10/ Laskuvarjohyppääjien, laskuvarjohyppykouluttajien sekä kalustomestarien koulutuksessa on oltava järjestön myöntämä lupa. Koulutuksessa on noudatettava järjestön hyväksymää koulutusohjetta. 5.2 Koulutuslupaa on haettava kirjallisesti järjestöltä. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot: a) kouluttajan nimi, kotipaikka ja osoite, b) koulutuksesta vastaavan henkilön/henkilöiden nimet ja suostumus, c) paikka tai -paikat, joilla koulutus pääasiassa tapahtuu, d) koulutuksessa käytettävät tilat, e) annettavan koulutuksen muoto ja f) käytettävä koulutusohje, josta on selvittävä: i) koulutusorganisaation tehtävät ja vastuujako, ii) kirjanpito annetusta koulutuksesta, iii) koulutuksessa käytettävät koulutusohjelmat, vaadittavat tieto-, taito- ja kokemusvaatimukset ja oikeudet sekä näiden voimassaolon rajoitukset. 5.3 Koulutuslupa on voimassa viisi vuotta. Mikäli järjestön tarkastuksessa tai muuten tulee esille puutteita toiminnassa, voi järjestö ryhtyä ilmailulain 16 luvun mukaisiin lupia ja hyväksyntöjä koskeviin hallinnollisiin toimenpiteisiin. Järjestöllä on oikeus tarkastaa koulutusluvan haltija ennen luvan myöntämistä ja luvan voimassaoloaikana. 5.4 Kouluttajan on annettava oppilaalle hyväksytyn koulutuksen jälkeen koulutustodistus. Todistuksesta on käytävä ilmi, millä koulutusohjeella koulutus on annettu. 6. ONNETTOMUUKSISTA JA VAARATILANTEESTA ILMOITTAMINEN 6.1 Laskuvarjohypyillä tapahtuneesta onnettomuudesta on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle ilmaliikennepalveluelimelle ja Onnettomuustutkintakeskukselle ilmailumääräyksen GEN M1-4 mukaisesti. 6.2 Jos laskuvarjohypyn yhteydessä sattuu sellainen vaaratilanne, jossa hyppääjän, hyppyoppilaan, sivullisen tai muun ilmaliikenteen turvallisuus on ollut uhattuna, on tapahtuneesta tehtävä ilmoitus järjestölle. Tämä vaaratilanneilmoitus tehdään järjestölle tämän antamien ohjeiden mukaisesti. 6.3 Järjestön on tehtävä ilmoitus Onnettomuustutkintakeskukselle ja Ilmailuhallinnolle 72 tunnin sisällä lomakkeella Ilmoitus onnettomuudesta, vakavasta vaaratilanteesta tai poikkeamasta niistä tapauksista, joissa on osallisena muu ilmaliikenne. 7. VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 7.1 Tämä määräys tulee voimaan x.x.2008 ja kumoaa ilmailumääräykset OPS M6-1 ( ), AIR M10-2 ( ) ja PEL M3-5 ( ). Ilmailumääräyksestä on ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti. 7.2 Ennen tämän määräyksen voimaantuloa myönnetyt kelpoisuudet ja luvat säilyvät niissä mainittuun päivämäärään saakka. 7.3 Ennen tämän määräyksen voimaantuloa tehdyt tarkastukset ja pakkaukset ovat voimassa laitekorttiin merkittyyn päivämäärään.

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje sisältää ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittamat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 Muutos 3 26.1.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ULTRAKEVYIDEN LENTOKONEIDEN LENTOKELPOISUUS, VALMIS-

Lisätiedot

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 29.10.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ sivu 13 1 Ilmailun säädökset 1.A Lakitausta tosi toiselle lennonopettajalle niinsanotulla koulutustarkastuslennolla. Lisäksi sinun on suoriuduttava hyväksytysti tietyistä loppukokeista sekä oltava riittävästi

Lisätiedot

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1)

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lnt-032 12.03.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 13.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 281/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot