HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI"

Transkriptio

1 Skydive Finland ry HYPPYTOIMINNAN OHJE / UTTI 1. YLEISTÄ Tervetuloa Uttiin. Tällä hyppytoiminnan ohjeella kerrotaan, mitkä ovat säännöt ja toimintaohjeet Utin Lentokenttäalueella. Erityisesti kiinnitä huomiota hyppytoiminnan järjestelyihin ja liikkumiseen kenttäalueella. 2. TOIMINTA ENNEN ENSIMMÄISTÄ HYPPYÄSI 2.1 Kolmannen osapuolen vastuuvakuutus Kun hyppäät Utin lentokentällä sinulla on oltava voimassa oleva kolmannen osapuolen vastuuvakuutus /$ asti. Se voi olla esimerkiksi Suomen Ilmailuliiton (SIL) jäsenyyden kautta tuleva vakuutus ( ). Myös United States Parachute Association :in (USPA) kautta saatu vakuutus ( $) käy, mikäli henkilö asuu vakituisesti Yhdysvalloissa. 2.2 Hyppääjät, laskuvarjovarusteiden ja asiakirjojen tarkastus Kaikkien hyppääjien tulee perehtyä hyppytoiminnan ohjeeseen, täyttää waiver, esittää voimassa oleva kelpoisuustodistus (SIL, USPA tai FAI:n Parachuting Certificate of Proficiencyn tasoa A vastaavaa kansainvälinen laskuvarjohyppääjän todistus) tai oppilashyppypäiväkirja, johon on kuitattu, että A-lisenssivaatimukset täyttyvät TAI vanhentunut SIL-lisenssi/kelpoisuustodistus + hyppypäiväkirja tai selvitys josta selviää että on 10 itseaukaisuhyppyä viimeisen 12kk aikana, esittää terveydentilavakuutus, esittää laskuvarjokokonaisuus varjokirjoineen/-kortteineen (pakkaukset ja tarkastukset voimassa) esittää 3OVV vakuutustodistus (esim. SIL -jäsenyys) sekä esittää henkilöllisyystodistus SdF:n hyväksymälle kalustohenkilölle tai hyppymestarille ennen hyppykauden aloittamista Utissa. Hyppymestari tai kalustohenkilö allekirjoittaa lomakkeesi tarkastuksen jälkeen. Muissa kerhoissa koulutuksen saaneiden oppilashyppääjien tulee aina ottaa etukäteen yhteyttä SdF:n koulutuspäällikköön. Ulkomaiset hyppääjät esittävät asiapaperinsa hyppymestarille tai turvallisuuspäällikölle. Koska Utti on sotilaslentokenttä heidän on esitettävä myös passi tai kansallisen viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus. Passista/henkilöllisyystodistuksesta otetaan kopio ja se toimitetaan Utin jääkärirykmentille. 2.3 Hyppylippujen käyttö ja tietojen kirjaamiset manifesti -järjestelmään Kun olet saanut allekirjoitukset waiveriisi, anna paperisi manifestille. Manifesti kirjaa sinut järjestelmään, jonka jälkeen voit ostaa hyppylippuja. Hinnasto sekä lippujen palautuskäytännöt löytyvät kerhon www-sivuilta sekä manifestista.

2 3. MANIFESTAUSSÄÄNNÖT Hypylle ilmoittaudutaan antamalla hyppylippu manifestille, jonka perusteella manifesti järjestää pokat. Pokaan voi ilmoittautua, vaikka pinni ei ole kiinni (kone ei kuitenkaan odota). Tuplamanifestaus ei ole sallittua. Koulutusorganisaatiolla on mahdollisuus käyttää tarvittaessa tuplamanifestausta tandem- ja oppilastoimintaan liittyen. Treenavien tiimien kanssa ja tapahtumien yhteydessä voidaan etukäteen sopia päivämanifestausoikeudesta tapahtumavastaavan kanssa. 4. TOIMINTA ENNEN HYPPYTOIMINNAN ALOITUSTA Hyppytoimintaa varten tulee olla aina nimettynä hyppytoiminnan johtaja, pokanvanhin ja maahenkilö. Hyppytoiminnan johtajana voi toimia pokanvanhin tai maahenkilö. Ohjeet tehtäviin löytyvät tämän ohjeen liitteistä. 5. TOIMINTA KONEESSA (Lisätietoa liitteessä 1) 5.1 Toiminta koneessa Turhaa liikettä on vältettävä lennon aikana. Nousun ja laskun aikana alle 300 metrin (1000 ft) korkeudessa tulee hyppääjien olla mahdollisimman edessä ja turvavyöt, irtonaiset esineet ja kypärät on pidettävä kiinni. 300 metrin (1000 ft) jälkeen kaksi hyppääjää voi siirtyä takaosaan. Koneen takaosassa olevalla korokkeella EI SAA istua. Sinne saa nostaa ainoastaan jalat. Punaisen valon palaessa ei saa hypätä, vihreän valon palaessa hyppylupa on annettu. Uloshyppypaikka on katsottava ennen hyppyä. Tarkemmat kuormaus- ja hyppyvalo-ohjeet ovat liitteessä 1. Caravanit ovat herkkiä painopistemuutoksille, joten kuormaus- ja exit-sääntöjä on ehdottomasti noudatettava. Hyppääjä hykitetään, tervataan ja kieritetään höyhenissä, jos jotain koneen balanssiin liittyvää sääntöä rikotaan ja siten vaarannetaan myös muut hyppääjät. Pokan vanhin määrää exitjärjestyksen. Koneesta poistutaan sovitussa järjestyksessä ja ryhmien välillä on pidettävä riittävät välit. Ohje pokan vanhimmalle liitteessä Toiminta uloshypyssä ja uloshyppyjärjestys OH-SIS: Koneen ulkopuolella olevalla stepillä saa olla kaksi hyppääjää. Yhtä aikaa poistuvan ryhmän maksimikoko ovella ilman rajoituksia on kuusi (6) hyppääjää. Muiden hyppääjien on oltava oven etureunan ja ohjaamon välissä. Ilmoita pilotille, kun hyppäätte yli viiden hyppääjän ryhmiä ulos koneesta. OH-DZF: Koneen ulkopuolella olevilla stepeillä saa kummallakin olla vain yksi hyppääjä. Yhtä aikaa poistuvan ryhmän maksimikoko ilman rajoituksia on viisi hyppääjää. Ryhmässä voi olla kuusi hyppääjää ovella, jos kolme hyppääjää istuu koneen etuosassa. Maksimikoko ryhmälle on seitsemän hyppääjää ovella, jos yksi hyppääjistä on etustepillä punaisen viivan etupuolella ja koneen etuosassa istuu lentäjän lisäksi kolme henkilöä. Ilmoita pilotille, kun hyppäätte yli viiden hyppääjän ryhmiä ulos koneesta.

3 Kaikesta muusta on sovittava erikseen lentäjän kanssa (kummankin koneen osalta). Pokalistassa on oltava merkinnät ryhmien koosta. Muiden koneiden osalta toimintaohjeet koneessa annetaan erikseen. Noudatettava uloshyppyjärjestys on pääsääntöisesti: 1. Isot FS-kuvat 2. Pienet FS-kuvat (Huom. FS-koulutus/oppilaat) 3. Yksittäiset mahallaan putoavat 4. Isot Free-kuvat 5. Pienet Free-kuvat 6. Yksittäiset Free-hyppääjät 7. NOVAT 8. Tandemit 9. Korkeat avaukset (yli 1500 m/5000 ft) Huom! Ilmoita pilotille 10. Liitopukuhyppääjät 11. Liukuhyppääjät voivat lähteä joko linjan ensimmäisinä tai viimeisinä. Poistuessasi koneesta huomioi korkeusperäsin; törmäysriski on todellinen. Erityisesti siipihaalareita käyttävien kuvaajien ja liitopukuhyppääjien on huomioitava mahdollisuus osua koneen korkeusvakaajaan uloshypyssä. Uloshypyssä ei tule missään tapauksessa ponnistaa voimakkaasti ylöspäin ja/tai avata siipiä. 6. LASKEUTUMISALUEET JA LIIKKUMINEN KENTTÄALUEELLA (Lisätietoa liitteissä 2 ja 3) 6.1 Liikkuminen kenttäalueella Utin lentokentällä liikkuminen kenttäalueella on luvanvaraista. Tämän vuoksi vähintään hyppytoiminnan johtajalla sekä maahenkilöllä on oltava B tason maaliikennekoulutus, jotta hyppytoiminta voidaan aloittaa. Kenttäalueelle ei ole asiaa ilman ko. koulutuksen saanutta henkilöä. Muutoinkin kentällä on liikuttava harkitusti ja varoen. Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava asematasoa (ns. platta) ylitettäessä. Lentokoneet on kierrettävä takakautta. Lentokoneen rullatessa seisonta-alueella on jalankulkijan osoitettava havainneensa koneen, jäämällä seisomaan seisonta-alueen reunalle, kunnes lentokone on rullannut ohi. Ulkopuolisista hyppytoiminnan seuraajista on kerrottava maahenkilölle. Ulkopuoliset eivät saa mennä maalialueelle ilman hyppytoimintaa tuntevaa saattajaa. Ajoneuvoliikenne kenttäalueella on mahdollista vain lennonjohdon luvalla. Lennonjohto myöntää kyseiset kirjalliset luvat. Ajoneuvossa oltava radio mukana. 6.2 Laskeutumisalue Uloshyppylinjan ja paikan sekä laskeutumiskuvion voi tarkistaa manifestin seinällä olevasta kartasta.

4 Laskeutumisalue sijaitsee kiitotien pohjoispuolella, katso liite 6. Varjon avautumisen jälkeen hyppääjät siirtyvät varjon varassa kiitotien pohjoispuolelle välittömästi, kun se on mahdollista. Ollessaan alle 300 metrin (1000 ft) korkeudessa, hyppääjien on pysyteltävä liitteessä 5 esitettyjen hyppysektorien sisäpuolella, jolloin hyppytoimintaa ei tarvitse rajoittaa laskukierrosliikenteen takia. Kiitotietä ei saa ylittää alle 300 metrin (1000 ft) korkeudessa. Laskeutumiset suoritetaan tuulipussin osoittamaan suuntaan. Laskeutuminen alle 50 metrin (150 ft) päähän kiitotiestä, rullaustiestä tai platasta on kielletty. Vauhditetut laskut ( 90 käännös) tehdään swooppialueelle, joka on merkitty karttaan punaisella. Normaalisti laskeutuvien on ylitettävä swooppialue yli 300 m:n (1000 ft) korkeudessa. Normaalit laskeutumiset tehdään muulle laskeutumisalueelle, joka on merkitty karttaan vihreällä. Vauhditetut laskut tälle alueelle ovat kiellettyjä. 6.3 Laskeutuminen varalaskupaikalle ja toiminta sen jälkeen Laskeuduttaessa maalialueen ulkopuolelle kenttäalueella on hyppääjän mentävä suoraan ns. pelastuspalvelutielle, joka kiertää kenttää. Kiitotien eteläpuolelle laskeuduttaessa hyppääjät kokoontuvat karttaan merkityille kokoontumispaikoille=lentokenttäaidan portit. Maahenkilö järjestää noutoauton. Noutoauto siirtyy kokoontumispaikoille varuskunnan sotilaspoliisivartion kautta tai pelastuspalvelutietä. Jos laskeudut vahingossa kiitotielle tai sen läheisyyteen (alle 50 m/150 ft), poistu välittömästi kiitotieltä lyhintä reittiä (A -Alue). KIITOTIETÄ EI SAA KOSKAAN YLITTÄÄ JALAN! Laskeuduttaessa lentokenttäalueen ulkopuolelle, on hakeuduttava välittömästi tien varteen, jotta noutoauto löytää hyppääjän. Maahenkilön numero on Manifestin numero on DZ Managerin numero on RAJOITUKSET HYPPYTOIMINNASSA Utin lentokentällä saattaa tulla liikennerajoituksia lennonjohdon tai muun liikenteen toimesta. Utin lentokentän lähialueella (TWR) ei saa hypätä: - skysurf laudalla tms. - Space ball:in tms. kanssa.

5 Tuubin kanssa saa hypätä, jos uloshyppypaikka on suunniteltu siten, että tuubi ajautuu mahdollisessa irtipäästötilanteessa laskeutumisalueelle. 8. ENSIAPU Mikäli havaitaan jonkun loukkaantuvan maahantulossa, on siitä ilmoitettava välittömästi maahenkilölle ja aloitettava ensiapu. Jos olet itse loukkaantunut, jää maahan makaamaan tai istumaan ja yritä heiluttaa kättä. Tällöin maahenkilö näkee, että sinulle on tapahtunut jotain. Ensiaputarvikkeet löytyvät manifestista. Vakavissa loukkaantumisissa maahenkilö järjestää ambulanssin ja sen opastuksen onnettomuuspaikalle. Lennonjohdon auki ollessa se johtaa pelastustoimia lentokenttäalueella. 9. MUUT OHJEET Skydive Finlandissa noudatetaan SIL toiminnallisten ohjeiden ja kelpoisuusvaatimusten mukaisia siipikuormarajoja ja muita ohjeita. Turvallisuuspäällikkö LIITTEET 1. Toiminta SdF:n koneissa 2. Hyppysektorit 3. Laskeutumisalueet 4. Pokanvanhimman ohje 5. Hyppytoiminnan johtajan ohje 6. Maahenkilön ohje 7. SIL ry:n ohje Toiminta onnettomuustilanteessa

6 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 1 4 TOIMINTA SDF:N KONEISSA 4.1 OH-DZF ja OH-SIS Kuormaaminen, OH-DZF ja OH-SIS: - takatuki on oltava paikoillaan - kone kuormataan hyppääjä kerrallaan, pidä painopiste edessä kuormauksen ajan - hyppääjät istuvat selkä menosuuntaan - jokaisella hyppääjällä on oltava turvavyö kiinnitettynä - ennen 300 m (1000 ft) korkeutta kaikkien hyppääjien painopisteen tulee olla hyppyoven etureunan etupuolella - turvavyö voidaan avata 300 m:n (1000 ft) korkeudessa - tällöin viimeiset kaksi hyppääjää siirtyvät istumaan lattialle oven etureunan tasalle, muut harventavat välejä vastaavasti. 4.2 HYPPYLUPA JA VALOT Ennen hyppyä on saatava hyppylupa ja oven avauslupa lentäjältä. OH-DZF- tai OH-SIS-koneissa, toimitaan valojen mukaan. Valot sijaitsevat koneen sisällä, hyppyoven etupuolella OH-SIS ja koneen takaseinässä OH-DZF Valot: PUNAINEN Ovi ja turvavyöt sekä irtoesineet (esim kypärät) oltava kiinni 300 m:n (1000 ft) asti, 300 m:n (1000 ft) jälkeen turvavyöt saa avata ja koneessa voi liikkua, koneesta EI saa hypätä PUNAINEN VALO SAMMUU 15 s exittiin. Oven saa avata ja ensimmäinen ryhmä aloittaa kiipeämisen. Koneesta voi hypätä oman harkinnan mukaan. VIHREÄ VALO SYTTYY Uloshyppylinjalla ensimmäisen määritetyn exit-pisteen yläpuolella, on lupa hypätä (HUOM! tarkista uloshyppypaikkasi ja alapuolinen ilmatila) VIHREÄ VALO SAMMUU Viimeinen exit-piste on ohitettu, koneesta voi hypätä oman harkinnan mukaan. PUNAINEN VALO SYTTYY Ovi suljetaan, koneesta ei ole lupa poistua eikä se ole turvallista.

7 4.3 PAKKOTILANTEET Hätähyppy: Koneen ohjaaja määrää hätähypyn havaitessaan lennon jatkumisen olevan mahdoton tai pakkolaskun olevan väistämätön. Hätähyppy komennetaan PA-laitteella ja huutamalla kolme kertaa: "HÄTÄHYPPY". Pokanvanhin ja hyppymestarit valvovat koneen tyhjenemisen. Minimikorkeus hätähypylle on 300 m (1000 ft). Pakkolasku: Mikäli koneella tehdään pakkolasku, matkustajat kiinnittävät turvavyönsä ja ottavat käsikynkkäotteen toisistaan, leuka kiinni rintaan sekä nojautuvat koneen lentosuuntaan mahdollisimman tiiviiksi kokonaisuudeksi. Koneessa olevaa turvaohjetta on noudatettava. Evakuointi maassa: Kun liike on lakannut, poistutaan koneesta hyvässä järjestyksessä mahdollisimman nopeasti pokanvanhimman ohjeiden mukaan kaikista mahdollisista aukoista välttäen potkuria. Pokan vanhin huolehtii, että koneesta saadaan mukaan ensiapuvälineet ja sammutin, jos mahdollista. Caravaneissa on hyppyoven lisäksi kolme hätäpoistumistietä (pilotin ovi, matkustajan ovi sekä rahtitilan ovi). Kunkin hätäpoistumistien käyttöohjeet löytyvät ovesta.

8 Hyppytoiminnan ohjeen (Versio ) LIITE 2 HYPPYSEKTORIT Utin hyppysektorit on merkitty karttaan punaisella. Pohjoisempi on siviilihyppääjien (SdF) sektori. Uloshypyn jälkeen hyppääjät siirtyvät kiitotien alastuloalueensa puolelle välittömästi, kun se on mahdollista. Laskeutuessaan tai uloshypyn jälkeen jo ollessaan alle 300 metrin (1000 ft) korkeudessa, hyppääjien on pysyteltävä hyppysektorin sisäpuolella, jolloin hyppytoimintaa ei tarvitse rajoittaa laskukierrosliikenteen takia.

9 Hyppytoiminnan ohjeen LASKEUTUMISALUEET LIITE 3 KERHO

10 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 4 Pokanvanhimman ohje Pokanvanhimman tehtäviin kuuluu SdF:n hyppytoiminnan ohjeen ja muiden laskuvarjotoimintaa koskevien ohjeiden ja määräysten toteuttaminen ja valvominen oman pokansa osalta. Pokanvanhin vastaa sujuvasta ja turvallisesta hyppytoiminnasta oman pokansa osalta. Pokanvanhimman tehtävät: - päivän ensimmäisellä pokalla tarkastaa tuulitiedot ja merkitsee tuulitiedot sekä linjan ja uloshyppypaikan kartalle - tarkastaa tuulitietojen ja uloshyppypaikkaa koskevan tiedon paikkaansa pitävyyden ja korjaa niitä tarvittaessa - merkitsee pokalistaan lennettävät linjat ja hyppääjät / hyppylinja - varmistaa pokalle maahenkilön joka valvoo pokan noususta laskuun - toimittaa pokalistan lentäjille sekä antaa hänelle ohjeet pokan lentämisestä, toimintatavoista ja normaalista poikkeavista toiminnoista (korkeat avaukset(yli 1500 m/5000 ft), poikkeuksellinen maalialue, suunniteltu varavarjon käyttö sekä kuvun päästö, poikkeava UH-paikka, jne.) - huolehtii, että em. poikkeavista tilanteista ilmoitetaan lennonjohdolle sen ollessa toiminnassa - johtaa pokan siirtymisen koneelle ja kuormaamisen - käskee hyppyjärjestyksen ja laskeutumissuunnan - varmistaa, että takatuki on poistettu, mutta vasta kun kone on käynnissä ja kone on kuormattu - pitää hyppääjien puolesta yhteyttä lentäjään ja antaa ohjeita lennon aikana. Kaikissa SdF:n koneissa yhteyttä pidetään puhumalla tai huutamalla. OH DZF:ssa voidaan käyttää myös sisäpuhelinta - vastaa pokasta koneen kuormauksen ja lennon aikana - poikkeus- ja vaaratilanteessa keskustelee lentäjän kanssa ja antaa ohjeet hyppääjille. Pokanvanhin tai lentäjä voivat kieltää hyppäämisen pokassaan henkilöltä, joka ei noudata tätä ohjetta tai muita hyppytoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

11 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 5 HYPPYTOIMINNAN JOHTAJAN ohje Hyppytoiminnan johtajalla on oltava vähintään C- kelpoisuus ja B-tason lentokenttäaluekoulutus. Hyppytoiminnan johtajan tehtävät: - määrittää laskuvarjohyppyalueen yhdessä lentäjän kanssa ja sopii hyppytoiminnan lennonjohdon kanssa sen ollessa auki - vastaa yhdessä pilotin kanssa laskuvarjohyppytoiminta-lentosuunnitelman laatimisesta, päivittämisestä ja jakelusta lennonjohdolle - tiedottaa tarvittaessa lennonjohtoa etukäteen suunnitellusta, tavallisuudesta poikkeavasta hyppytoiminnasta esim. korkeat avaukset (yli 1200 m/4000 ft), poikkeuksellinen maalialue, suunniteltu varavarjon käyttö sekä kuvun päästö - toimii yhteyshenkilönä lennonjohtoon - johtaa toimintaa kerholla poikkeavissa tilanteissa ja onnettomuuksissa yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa. Hyppytoiminnan johtaja voi osallistua hyppytoimintaan. Hän voi myös toimia muissa tehtävissä, kuten pokanvanhin, maahenkilö, hyppymestari tai manifesti. Hänen on oltava kuitenkin paikalla kerho- tai kenttäalueella hyppytoiminnan aikana. Hyppytoiminnan johtajan tehtävää voi vaihdella hyppypäivän aikana, kunhan huolehditaan siitä, että hyppytoiminnan johtaja löytyy lennonjohdon ottaessa yhteyttä. Ennen hyppytoiminnan aloitusta hyppytoiminnan johtaja ja pilotti määrittävät hyppylinjan, hyppyalueen sekä uloshyppypaikan. Lennonjohdon ollessa auki pilotti ja hyppytoiminnan johtaja toimittavat hyppytoimintasuunnitelman sähköpostilla (valokuva liitetiedostona) lennonjohtoon sekä soittavat tarkistussoiton lennonjohtajalle ennen toiminnan aloitusta (nro ). Mikäli hyppylinja ja alue muuttuvat selvästi ensimmäisestä ilmoituksesta, tulee toimittaa uusi ilmoitus lennonjohtoon. Lennonjohdon kanssa on sovittava vähintään: - toiminta-aika - hyppytoiminta-alue - mahdolliset liikennerajoitukset - sekä yhteyshenkilöt kyseisen päivän osalta. Hyppytoimintasuunnitelma on oltava pilotilla mukana koneessa. Jokaisella pokalla on oltava maahenkilö, jolla on Utin lentotaajuus kuuntelulla sekä radioyhteys maaliikennetaajuudella lennonjohtoon lennonjohdon ollessa auki. Manifesti määrää jokaiselle pokalle pokanvanhimman. Jos pokassa on Vapaapudotuskouluttaja, Nova- tai PL-hyppymestari, toimii hän pokanvanhimpana. Jos em. henkilö ei mene muun pokan mukana ylös asti, huolehtii hän jonkun toisen pokanvanhimmaksi.

12 Hyppytoiminnan ohjeen LIITE 6 MAAHENKILÖN ohje Jokaisella pokalla tulee olla maahenkilö. Yleensä pokanvanhin tai manifesti nimeää maahenkilön. Oppilashypyillä maahenkilöllä on oltava vähintään A-lisenssin kelpoisuus. Radiokouluttajalla on oltava radiokouluttajan kelpoisuus. Lennonjohdon ollessa toiminnassa maahenkilöllä on oltava ilmailuradio. Toiminnassa käytettävät radiokutsut: Maahenkilön kutsu: LASKUVARJO MAA Hyppykenttäajoneuvot: RÄTTI Lennonjohto UTIN TORNI Lennonjohdon auki ollessa toimitaan taajuudella 125,500 MHz (yleensä arkena 8-16). Hätätilanteessa ilmoitukset tehdään taajuudella 130,800 MHz. Lennonjohdon ollessa kiinni toimitaan taajuudella 130,800 MHz. Maahenkilön tehtävät: - seurata koneen nousu ja lasku mahdollisen onnettomuuden varalta - seurata hyppääjien uloshyppy, varjojen avautuminen ja heidän laskeutuminen - paikantaa maastolaskun tehneet ja lähettää hakuauto tarvittaessa - paikantaa pääkupu yms. varavarjotilanteessa - antaa tarvittaessa ensiapu ja käynnistää pelastustoimet tilanteen niin vaatiessa - valvoa ja opastaa ulkopuolisten liikkumista kenttäalueella - oppilashypyillä antaa palaute oppilaiden laskeutumisista hyppymestarille - kerätä tai keräyttää kenttäalueelle pudonneet streamerit - ilmoittaa A-kenttäalueelle jääneistä streamereista radiolla lennonjohdolle. Lennonjohdon ollessa suljettu ilmoitus tehdään jättämällä kirjallinen ilmoitus Utin lentoaseman postilaatikkoon ja sähköpostilla lennonjohtoon. - ilmoittaa poikkeavista tapahtumista radiolla välittömästi lennonjohdolle. Ilmoitettavia asioita ovat: - hyppääjän ajautuminen pois ilmoitetulta laskuvarjohyppyalueelta, - hyppääjän ajautuminen pois hyppysektorista, - laskeutuminen alastuloalueen ulkopuolelle, - varavarjon käyttö tai varjon epänormaali toiminta tai - muu normaaliin hyppytoimintaan kuulumaton tapahtuma

13 Toiminta hyppääjään laskeutuessa kiitotien eteläpuolelle: - pyri paikantamaan hyppääjät - lähetä hakuauto liikkeelle, puhelin mukaan - ilmoita asiasta Utin jääkärirykmenttiin, puhelin hyppääjien oletettu määrä ja sijainti - kumpi portti tarvitaan auki: hyppyjenjohtotornille menevän tien vai kolmoshallin kulma - hakuauton rekisterinumero ja hakijan nimi - oliko ulkomaalaisia hyppääjiä - hakuauto menee alueelle sotilaspoliisivartion kautta. Sotilaspoliisin aluepartio tulee avaamaan ilmoitetun portin. - poistuminen samaa kautta. Hakuauton kuljettaja ilmoittaa varuskunnan portilla poistuneensa alueelta. OH-SIS:n / OH -DZF:n takatuen käyttö: takatuki on oltava paikoillaan aina kun koneen hyppääjille varatussa tilassa on henkilöitä ja aina, kun konetta kuormataan takatuen voi poistaa, kun moottori on täysin käynnistynyt ja kone on kuormattu maahenkilö irrottaa takatuen ja siirtyy siiven etureunan tasalle, koneen vasemmalle puolelle ja näyttää tuen lentäjälle. Maahenkilö voi poistua kun lentäjä on ilmaissut havainneensa takatuen näyttämällä peukaloa.

14 Liite 7 Suomen Ilmailuliitto ry Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Helsinki-Malmin lentoasema Helsinki TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Kerhoissa on koulutettava sekä harjoiteltava vuosittain toimenpiteet erilaisten onnettomuustilanteiden varalle.kun laskuvarjohyppytoiminnassa tapahtuu vakava loukkaantuminen tai kuolemaan johtanut onnettomuus, ovat toimenpiteet seuraavat: Yleistä: Hyppytoiminta keskeytetään. Ilmoitukset: omaiset: hälytyskeskus puh. 112 lähin lennonjohto (paikallinen / alue) lentoaseman päällikkö (lennonjohdon kautta) Onnettomuustutkintakeskus (lennonjohdon kautta tai suoraan) mihin sairaalaan loukkaantunut on viety kuolemantapauksessa poliisi vastaa omaisten tiedottamisesta kerholaisten osallistuminen on tärkeää poliisin ensitiedottamisen jälkeen

15 SIL ry:n lajipäällikkö Jari Lehti yhdistyksen puheenjohtaja ja koulutuspäällikkö Silminnäkijöiden nimet, osoitteet ja puhelinnumerot. Paikalla olleiden kerholaisten briefaus. Ei puhuta toisten kanssa tapahtuneesta, jottei todistajainlausunnot yhdenmukaistuisi. Ilmoittaudutaan kotiin, jos joku kuollut (sana leviää nopeasti). Puhelin otetaan haltuun. Vain se vastaa, joka tietää, mitä saa kertoa. Otetaan talteen uhrin omaisuus ja kerätään 2 vuoden ajalta tutkintalautakuntaa varten hänen hyppyasiakirjansa. Onnettomuuspaikalla: Estetään lisäonnettomuuksien synty (tie tai lähiympäristö). Annetaan ensiapu. Eristetään alue ja estetään turhien jälkien syntyminen. Loukkaantuneen varusteet pyritään pitämään mahdollisimman alkuperäisessä tilassa, jos mahdollista. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa uhria ja varusteita ei saa siirtää. Uhri peitetään tarvittaessa. Otetaan onnettomuuspaikasta maastoon sidottuja valokuvia tai videokuvaa. Järjestetään pelastushenkilökunnan sekä viranomaisten opastus onnettomuuspaikalle. Tiedottaminen: Tiedottamisen on oltava niukkaa. Ei soiteta itse minnekään. Jos lehdestä (vast.) soitetaan, kerrotaan vain, että a) onnettomuus on tapahtunut ja b) tiedottamisesta vastaa tutkintalautakunnan puheenjohtaja. Onnettomuuden uhrin nimeä ei saa julkaista, ennen kuin uhrin omaisille on mennyt tieto tapahtuneesta ja he ovat antaneet siihen luvan. Kerholaiset eivät saa kertoa nimeä ulkopuolisille. Onnettomuuteen johtaneista syistä ei saa esittää minkäänlaisia arvioita.

16 Onnettomuudesta ei saa keskustella missään julkisessa paikassa, ei ravintoloisissa, ei busseissa, ei saunassa eikä missään, missä on ulkopuolisia kuulijoita. Täytetään ja postitetaan vaaratilanneraportti. Tärkeää: Kerhon on pidettävä yhteyttä onnettomuuden uhrin omaisiin niin loukkaantumis- kuin kuolemantapauksessakin (ml. hautajaiset). Omaiset tarvitsevat tukea ja heidän mielessään pyörii paljon kysymyksiä, joihin mahdollisesti vain kerholaiset pystyvät vastaamaan. Pitäkää ehdottomasti yhteyttä! Tutkintalautakunta: Vakavia ilmailuonnettomuuksia selvittämään on lain nojalla asetettava tutkintalautakunta. Lautakunnan nimeää Onnettomuustutkintakeskus. Harrasteilmailun onnettomuuden tutkintalautakuntaan nimetään yleensä puheenjohtajaksi harrastaja ja hänen lisäkseen mahdollisesti poliisijäsen ja tarvittaessa asiantuntijajäseniä. Ilmailulaitoksella on valmis lista harrastajista, jotka ovat saaneet koulutuksen tutkintaan. Tutkintalautakunta saapuu onnettomuuspaikalle yleensä muutaman tunnin päästä tapahtumasta. Se suorittaa paikan päällä kenttä tutkimuksen ja silminnäkijöiden kuulemisen. Tämä vaihe kestää muutaman päivän. Lautakunta aloittaa varsinaisen onnettomuuden syyn pohdinnan ja tekee tarpeelliset testit. Todistajia kuullaan mahdollisesti uudelleen tarkennuksia varten. Tutkintalautakunta antaa tutkintaselostuksensa muutaman kuukauden kuluttua tarkastuslautakunnalle. Tämä tarkastaa tutkintaselostuksen ja vaatii tarvittaessa lisä selvityksiä. Valmis tutkintaselostus jaetaan onnettomuuden osallisille (uhri tai omaiset) sekä kerholle, jossa onnettomuus tapahtui. Kaikki Suomen laskuvarjokerhot sekä laskuvarjotoimikunta (LT) saavat myös oman kappaleensa. Tutkintaselostuksen lähdeaineistoluettelo arkistoidaan Onnettomuustutkintakeskukseen. Tutkintaselostus on julkinen. Se kannattaa luettaa kaikilla C- ja D hyppääjillä sekä pitkälle ehtineillä oppilailla.

LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA LASKUVARJOHYPPYTOIMINNAN OHJE toimittaessa TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMALLA Opas hyppääjille, lentäjille ja lennonjohtajille 22.2.2005 TAMPEREEN LASKUVARJOKERHO RY YLEISTÄ...4 Yhteystiedot...4 Käyntiosoite...4

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS

LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS 20.4.2014 Suomen Ilmailuliitto Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea LASKUVARJOHYPPÄÄJÄN OPAS Toimittanut Opastyöryhmä 2013-2014 Lähetä palautetta: www.laskuvarjotoimikunta.fi/opaspalaute

Lisätiedot

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja

OULUN ILMAILUKERHO RY. Toimintatapakäsikirja Toimintatapakäsikirja 1 Sisällysluettelo Oulun Ilmailukerhon toimintaohjeet Lyhenteitä ja käsitteitä Maksukäytännöt: Kustannusten korvaus Työ ja toimihenkilökorvauksia Sanktiot Kerhontilat Tiedotus Lentotoiminta

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje sisältää ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittamat

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA OPS M6-1 luonnos 15.10.2008 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä,

Lisätiedot

9 Lentopaikat 9.A.3 KIITOTIET. 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT 9.A.4 KIITOTEIDEN NUMEROINTI 9.A.2 LENTOKENTÄN RAKENTA- MINEN

9 Lentopaikat 9.A.3 KIITOTIET. 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT 9.A.4 KIITOTEIDEN NUMEROINTI 9.A.2 LENTOKENTÄN RAKENTA- MINEN sivu 409 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 9 Lentopaikat 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT Suomen lentokenttäverkosto on kansainvälisestikin katsoen varsin tiheä. Siviili- ja sotilaslentoasemia, joilla

Lisätiedot

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ sivu 13 1 Ilmailun säädökset 1.A Lakitausta tosi toiselle lennonopettajalle niinsanotulla koulutustarkastuslennolla. Lisäksi sinun on suoriuduttava hyväksytysti tietyistä loppukokeista sekä oltava riittävästi

Lisätiedot

RALLIN SÄÄNNÖT. Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. 1. Rallikilpailu

RALLIN SÄÄNNÖT. Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. 1. Rallikilpailu Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. RALLIN SÄÄNNÖT 1. Rallikilpailu 2. Kilpailuiden hakeminen 3. Akk:n nimeämät henkilöt, tuomarit ja tuomariston tehtävät 3.1. Aluevalvoja 3.2. Turvatarkkailija

Lisätiedot

K-S KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12)

K-S KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12) KIIKALA SÄÄTIÖ PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(12) Lentopaikan pitäjä KIIKALA-SÄÄTIÖ Lentopaikan päällikkö Heikki Suomi Paimiontie 346 25260 VASKIO 02-7285516 tai 040-5038516 Kentän puhelin 02-7385362 Yleisöpuhelin

Lisätiedot

Finnish Hot Rod Association

Finnish Hot Rod Association Ohjeita kilpailijoille Tässä ohjeessa on kuvattu erilaisia ohjeita lähinnä uusille kuljettajille, mutta kertauksen vuoksi myös kaikki vanhatkin kuljettajat voisivat lukea tämän ohjeen läpi ennen uuden

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT OPETTAJAN ABC JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT 7-9 2015-2016 Sisällys YHTEYSTIETOJA... 3 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT... 5 TIEDOTTAMINEN... 5 HELMI... 8 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT... 9 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT...

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Laskuvarjo-onnettomuus Porissa 9.6.1996 C 8/1996 L

Tutkintaselostus. Laskuvarjo-onnettomuus Porissa 9.6.1996 C 8/1996 L Tutkintaselostus C 8/1996 L Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena on onnettomuuksien

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2015

PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2015 PT 04/2015 29.04.2015 SUOMEN ILMAILULIITTO ry. Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2015 1 / 28 Sisältö Sisältö...2 YLEISTÄ...4 1.1SUOMEN MESTARUUSKILPAILUN

Lisätiedot

PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2013

PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2013 PT 03/2013 20.04.2013 SUOMEN ILMAILULIITTO ry. Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2013 1 / 28 Sisältö 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUN

Lisätiedot

PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2013

PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2013 PT 03/2013 20.04.2013 SUOMEN ILMAILULIITTO ry. Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI PURJELENNON SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2013 1 / 28 Sisältö 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUN

Lisätiedot

1. Kentän koko ja vaatimukset pelialueelle. 3. Pelaajien liikkuminen joukkueissa ja pelaajalisenssit

1. Kentän koko ja vaatimukset pelialueelle. 3. Pelaajien liikkuminen joukkueissa ja pelaajalisenssit Säännöt Metsäliigaan 2013: Versio 2013-05-02 Kapteenien kokous pidetään aamulla ennen turnausta. Kokouksen tarkoitus on tiedottaa turnaukseen osallistuvien joukkueiden kapteeneille peliaikatauluista, pelialueella

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5. KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.2014 ASIAHAKEMISTO 1 Yleistä 2 Kilpailulajit ja -muodot 3 Kilpailumatkat

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja BRYNHILDR Ourajoentie 85, 12920 Topeno 044-322 6061 Janika Kiverä www.brynhildr.fi info@brynhildr.fi Y-tunnus 2424383-2 1 SISÄLLYS Sisällysluettelo 2 Liiteluettelo 3 1. Turvallisuudesta

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Salibandyn pelisäännöt Suomen Salibandyliiton hyväksymä käännös kansainvälisistä pelisäännöistä (voimassa 1.7.2010 lähtien) 1 PELIALUE 101 Pelikentän mitat...3 102

Lisätiedot

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA (Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailujen säännöt) (Tarkkuussuunnistuksen alueellisten mestaruuskilpailujen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_9/2015 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014, 9.9.2015 päivitetyt kohdat punaisella

Lisätiedot

Eniten melua syntyy lentoonlähdössä ja nousussa. potkurin pyörimisnopeuteen ja lapakulmaan sekä

Eniten melua syntyy lentoonlähdössä ja nousussa. potkurin pyörimisnopeuteen ja lapakulmaan sekä 1 LENTOTOIMINTAMENETELMÄT YLEISET MENETELMÄT meluntorjunta Eniten melua syntyy lentoonlähdössä ja nousussa Melu on lähes suoraan verrannollinen: moottoritehoon ja tehoasetukseen potkurin pyörimisnopeuteen

Lisätiedot

lippukunnille ja luottamushenkilöille

lippukunnille ja luottamushenkilöille lippukunnille ja luottamushenkilöille 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. MIKÄ KRIISI ON...3 3. MITÄ KRIISIVIESTINTÄ ON...5 4. KRIISIEN EHKÄISY JA KRIISIVALMIUS...6 5. OHJEET KRIISIN TAPAHDUTTUA...7 6. KRIISIVIESTINNÄN

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015

FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 FC Lahti TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisältää PelA 3 :n edellyttämän yleisötapahtuman pelastussuunnitelman KAUDELLA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIETOJA... 1 2. JALKAPALLO-OTTELUIDEN PERUSTIEDOT... 2 3.

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU

TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU TURVALLISUUSSUUNNITELMA OLAVIN KOULU Ulvilan kaupungin koulutuslautakunta hyväksynyt / 2004 2 SISÄLTÖ 1. Olavin koulun turvallisuussuunnitelma 4 1.1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus 1.2.Suunnitelman

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_8/2014 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014 päivitetyt kohdat punaisella 2.9.2014

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot