Kairanreikien HH-KR7 ja HH-KRB geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla vuonna 1999

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kairanreikien HH-KR7 ja HH-KRB geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla vuonna 1999"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Kairanreikien HHKR7 ja HHKRB geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla vuonna 999 Tero Laurila Jalle Tammenmaa Pertti Hassinen Huhtikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN0000 HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Kairanreikien HHKR7 ja HHKRB geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla vuonna 999 Tero Laurila Jalle Tammenmaa Pertti Hassinen Huhtikuu 999

3 Työraportti 9922 Kairanreikien HHKR7 ja HHKR8 geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla vuonna 999 Tero Laurila Suomen Malmi Oy Jalle Tammenmaa Teknillinen Korkeakoulu Insinöörigeologian ja geofysiikan laboratorio Pertti Hassinen VTT Yhdyskuntatekniikka Huhtikuu 999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

4 TEKIJÄ ORGANISAATIO SUOMEN MALMI OY PL 0 Juvan teollisuuskatu ESPOO TILAAJA POSIVA OY Mikonkatu 5 A 0000 HELSINKI TILAAJAN YHDYSHENKILÖ Dl Eero Heikkinen Fintact Oy URAKOITSIJAN YHDYSHENKILÖ Insinööri Tero Laurila Smoy RAPORTTI TYÖRAPORTTI 9922 KAIRANREIKIEN HHKR7 JA HHKR8 GEOFYSIKAALISET REIKÄMITTAUKSET LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA VUONNA 999 TEKIJÄT \l Ltc { GL..., ( ' Tero Laurila Insinööri, Smoy TARKASTAJA PN\(j\ Pekka Mikkola Toimitusjohtaja, Smoy

5 GEOPHYSICAL LOGGING OF BOREHOLES HHKR7 AND HHKR8 AT HÄSTHOLMEN IN LOVIISA 999 ABSTRACT Teollisuuden Voima Oy and Imatran Voima Oy are preparing the final disposal of the highlevel nuclear fuel waste into the Finnish bedrock. Posiva Oy carries out the related research and development tasks. Hästholmen in Loviisa is one of the four sites selected for detailed site investigations. The final disposal site will be ehosen in the year As a part ofthe bedrock investigations Suomen Malmi Oy (Smoy) carried out borehole geophysical logging in boreholes HHKR7 and HHKR8 at the neighbourhood of Hästholmen in Loviisa. The boreholes were core drilled in year 998. The depth ofthe borehole HHKR7 is 85,9 m and the depth ofthe borehole HHKR8 is 00,3 m. The diameter ofboth boreholes were 56 mm. The aim of the borehole geophysical survey was to delineate the features of the bedrock and product information of geological and structural features in the rock at close range around the borehole. Lithological units were characterized by magnetic susceptibility, density and natural gamma radiation. ln indentification of fractured section in the bedrock were used both short and Iong normal resistivity, single point resistant, 3arm caliper and acoustic. Furthermore fluid resistivity and temperature were measured. Before the logging the condition of the both boreholes were checked with a test probe. The logging was carried out upwards beginning from the bottom. Complete borehole was logged from bottom into the casing. In addition to the logging data processing and reporting was made. The results were calibrated and were converted to physical variables. The cable extension was reduced by correlation to geological fixpoints. Keywords: borehole logging, geophysical, rock type,core drilling, fracturing, rapakivi granite, nuclear waste, final disposal

6 KAIRANREIKIEN HHKR7 JA HHKR8 GEOFYSIKAALISET REIKÄMIT TAUKSET LOVllSAN HÄSTHOLMENILLA VUONNA 999 TIIVISTELMÄ Teollisuuden Voima Oy:n ja Imatran Voima Oy:n ydinjätehuollossa valmistaudutaan käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoitukseen Suomen kallioperään. Posiva Oy huolehtii loppusijoitukseen liittyvistä tutkimus ja kehitystehtävistä. Loviisan Hästholmen on yksi neljästä alueesta, joissa tehdään yksityiskohtaisia paikkatutkimuksia. Lopullinen sijoituspaikka valitaan vuonna Loppusijoituksen yksityiskohtaisiin kallioperätutkimuksiin liittyen Suomen Malmi Oy (Smoy) teki reikägeofysikaalisia mittauksia Loviisan Hästholmenin lähiympäristössä vuonna 998 kairatuissa rei'issä HHKR7 ja HHKR8. Reiän HHKR7 syvyys on 85,9 m ja reiän HHKR8 syvyys on 00,3 m. Molempien reikien halkaisija on 56 mm. Geofysikaalisten reikämittauksien tulokset sisältävät tietoa kallioperän kivilaji ja rakoiluominaisuuksista. Tutkimus kuvaa kairausnäytettä laajempaa tilavuutta reiän välittömässä ympäristössä. Rei'issä mitatut parametrit olivat magneettinen suskeptibiliteetti, radiometrinen yytiheys, luonnon ysäteily, sähköinen ominaisvastus sekä lyhyt että pitkänormaalimenetelmällä, sähköinen maadoitusvastus yksipistemenetelmällä, kolmivartinen kaliiperi, akustinen kokoaaltomuoto, kalliopohjaveden ominaisvastus ja lämpötila. Ennen mittauksia kairanreikien avoimuus tarkastettiin testianturilla. Mittaukset tehtiin koko reiässä pohjasta yläosaan ja ulotettiin lyhyen matkaa suojaputken sisään. Mittausten lisäksi tulokset muokattiin käyttökuntoon syvyyskorjauksin sekä kalibroinnein fysikaalisiksi parametreiksi. Työ on kuvattu ja tulokset esitetty tässä raportissa. Tiedot on lisäksi luovutettu tilaajalle numeerisessa muodossa. Avainsanat: Hästholmen, rapakivigraniitti, ydinjäte, loppusijoitus, reikämittaus, geofysikaalinen, kivilaji, kairanreikä, rakoilu

7 KAIRANREIKIEN HHKR7 JA HHKR8 GEOFYSIKAALISET REIKÄMIT TAUKSET LOVIISAN HÄSTHOLMENILLA VUONNA 999 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO JOIIDANTO MITTALAITTEET JAMENETELMÄT Wellmacreikämittauslaitteisto Veden ominaisvastus ja lämpötila Sähköinen ominaisvastus Luonnon gammasäteily ja kallioperän tiheys Kaliiperi Magneettinen suskeptibiliteetti Akustinen mittalaitteisto Mittauskaapeli KENTTÄTYÖNKUVAUS TULOSTEN KÄSITTELY JA ESITTÄMINEN Menetelmille yhteinen tuloskäsittely Ylimääräiset pisteet Alustava syvyyskorjaus Syvyyskorjaus Menetelmäkohtainen tuloskäsittely Pohjaveden ominaisvastus ja lämpötila Suskeptibiliteetti Kaliiperi Ominaisvastus ja yksipistemittaus Luonnon gammamittaus Tiheys Akustinen kokoaaltomittaus YHTEENVETO LÄHDEVIITTEET LIITELUETTELO... 0

8 2. JOHDANTO Posiva Oy huolehtii korkeaaktiivisen ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvistä kallioperätutkimuksista. Yksityiskohtaisia sijoituspaikkatutkimuksia tehdään Kuhmon Romuvaarassa, Äänekosken Kivetyssä, Eurajoen Olkiluodossa ja Loviisan Hästholmenilla. Tutkimukset ovat osa vuosien sijoituspaikkatutkimusohjelmaa. Tutkimusten avulla hankitaan tietoa tutkimusalueiden kallioperäominaisuuksista. Lopullinen sijoituspaikka valitaan vuonna Näihin tutkimuksiin liittyen Suomen Malmi Oy (Smoy) teki geofysikaalisia reikämittauksia Loviisan Hästholmenin tutkimusalueelle vuonna 998 kairatuissa rei'issä HH KR7 ja HHKR8. Työ tehtiin Posivan tilauksen 950/99/HH mukaisesti tammihelmikuussa 999. Reiän HHKR7 pituus on 85,9 m ja lähtökaltevuus on 75 astetta. Reiän HHKR8 pituus on 00,3 m ja lähtökaltevuus on 70 astetta. Reikien suojaputki ulottuu 40 metriin ja kairattu läpimitta on 56 mm. Kummassakin reiässä mitattiin yhdeksän eri parametriä. Kairanreiät HHKR7 ja HHKR8 sijaitsevat Hästholmenin tutkimusalueen lähistöllä mantereella. Reikien sijaintikartta on liitteessä. Mittausten tavoitteena oli tuottaa kairanreikien välittömästä ympäristöstä tarkkaa tietoa kivilajeista ja rakoilusta. Tehtävä sisälsi varsinaisten reikämittausten lisäksi tuloskäsittelyn, jossa tehtiin menetelmäkohtainen kaapelikorjaus sekä muunnettiin mittaustulokset fysikaalisiksi arvoiksi. Reikämittaukset akustista kokoaaltomittausta lukuunottamatta teki työnjohtaja Hannu Turpela ja havainnoitsija Antero Saukko. Akustiset kokoaaltomittaukset ja siihen liittyvän tuloskäsittelyn ja raportoinnin teki Dl Pertti Hassinen. Muiden mittausten tuloskäsittelyn teki Dl Jalle Tammenmaa. Työmaan vastuuhenkilönä oli lns. Tero Laurila, joka myös kokosi loppuraportin. 2. MITTALAITTEET JA MENETELMÄT Rei'issä mitattiin yhdeksän eri parametriä. Akustista kokoaaltomittausta lukuunottamatta mittaukset tehtiin ruotsalaisella W ellmacreikämittauslaitteistolla. Akustinen kokoaaltomittaus tehtiin unkarilaisella ELGI:n laitteistolla. Laitespesifikaatiot on esitetty liitteessä W ellmacreikämittauslaitteisto Wellmacreikämittauslaitteisto koostuu kannettavasta kenttätietokoneesta, maanpintayksiköstä, mittaanturiin liitettävästä säätöyksiköstä sekä mittaanturista. Työssä käytettiin seuraavia antureita. 2.. Veden ominaisvastus ja lämpötila Kallion pohjaveden ominaisvastus mitattiin viisielektrodijärjestelmällä. Kullatut elektrodit on asennettu avonaiseen halkaisijaltaan 42 mm muoviputken sisään. Lämpötila mitattiin samaan anturiin asennetulla lämpötilaanturilla, jonka mittauselementtinä on PT 00 vastus. Veden ominaisvastusmittauksessa tulokset muunnetaan ominaisvastusarvoiksi anturissa olevan mikroprosessorin avulla ja tarkennetaan tuloskäsittelyssä

9 3 lopullisiin arvoihin anturikohtaisella korjauskäyrällä. Lämpötilaarvot on muunnettu asteiksi kalibrointikäyrän avulla. Veden ominaisvastuksen mittauksen lukematarkkuus on 0,0.Om. Lämpötilaarvojen lukematarkkuus on 0,006 celsiusastetta Sähköinen ominaisvastus Sähköinen ominaisvastus pitkä ja lyhytnormaalimenetelmällä ja sähköinen maadoitusvastus yksipistemittauksena mitattiin vastusanturilla, jonka halkaisija on 42 mm. Pitkänormaalissa anturin elektrodiväli on,6 m ja lyhytnormaalissa 0,4 m. Anturin mittausalue on Q tai.om. Pitkä ja lyhytnormaalimittauksen tulokset on muunnettu näennäisiksi ominaisvastusarvoiksi ja yksipistemittauksen tulokset vastusarvoiksi anturissa olevan mikroprosessorin avulla. Ominaisvastuksen mittaustarkkuus on Qm Luonnon gammasäteily ja kallioperän tiheys Luonnon gammasäteily mitattiin anturilla, jonka halkaisija on 42 mm. Anturin sisällä on Nai kide, jonka koko on " x,5". Mittausalue on cps. Tarkkuus on pyterliitissä 3.4 flr/h kun mittausaika on s. Kallioperän tiheys mitattiin luonnongammaanturilla, jonka päähän oli asennettu Cs37 säteilylähde aktiivisuudeltaan 0 mci. Käytetty mittausaika molemmissa mittauksissa oli s. Mittaustulokset on muunnettu fysikaalisiksi arvoiksi kalibrointikäyrien avulla Kaliiperi Mittaus tehtiin kolmivartisella anturilla, jonka halkaisija on 42 mm. Anturin resoluutio on 0,2 mm. Laitekalibrointi on tehty erillisillä kalibrointiholkeilla ennen ja jälkeen mittauksen Magneettinen suskeptibiliteetti Mittaus tehtiin halkaisijaltaan 42 mm anturilla. Anturin mittausalue on xe5 2 SIyksikköä lukematarkkuuden ollessa kalibrointikertoimien mukaan 7xE6 SI yksikköä. Mittaustulos muunnetaan SIyksiköiksi ennen ja jälkeen mittauksen suoritettavan kalibroinnin avulla. Anturin lämpötilan vakiinnuttua reiässä 5 minuuttia kalibrointimittaus tehdään ilmassa ja anturin kylkeen painettavan kalibrointikappaleen kanssa. 2.2 Akustinen mittalaitteisto Akustinen kokoaaltomuotomittaus tehtiin ELGI:n valmistamaha KAS243anturilla. Laitteessa on kaksi lähetintä ja yksi vastaanotin. Rekisteröinti tehdään kahdella eri lähetinvastaanotinetäisyydellä, ( m ja,5 m). Akustisen lähteen keskitaajuus on 20 khz. Rekisteröinnit on tallennettu erillisellä, PCtietokoneeseen liitetyllä yksiköllä. Rekisteröinnin resoluutio on 2 bittiä ja näytteenoton tarkkuus on 0,00 ms. 2.3 Mittauskaapeli Kaikki anturit laskettiin reikään moottoroidulta kaapelikelalta. Mittaukset tehtiin kevlarpäällysteisellä,00 m pitkällä reikäkaapelilla. Kaapelin halkaisija on 5 mm. Kaapelin tyyppimerkintä on IC Liite KENTTÄTYÖN KUVAUS Ennen varsinaisia mittauksia Loviisassa mittalaitteiden toimivuus testattiin VTT:n koe

10 4 reiällä Espoon Otaniemessä. Varsinaiset mittaukset tehtiin kahdessa osassa siten, että mittaukset Wellmac kalustolla suoritettiin välisenä aikana ja akustinen kokoaaltomuotomittaus tehtiin välisenä aikana. Wellmaclaitteiston mittaussuunta oli alhaalta ylös ja akustisessa kokoaaltomittauksessa se oli ylhäältä alas. Mittausnopeus oli 4 m/min muilla paitsi kaliiperimittauksella, jolla se oli 2 m/min ja akustisella kokoaaltomittauksella, jolla se oli 3 m/min. Mittaus tehtiin tasaisella nopeudella pysäyttämättä kaapelia. Rekisteröintipisteväli oli 0, m, paitsi akustisessa mittauksessa, jossa se oli 0,05 m ja kaliiperimittauksessa 0,0 m. Lyhyt ja pitkänormaalimittauksissa käytetty kaukomaadoitus tehtiin reiän HHKR7 mittauksissa noin 200 metrin päässä kairauspaikalta sijaitsevaan suohon ja reiän HH KR8 mittauksissa meren lahteen, jonka sijainti kairauspaikasta on noin 200 metriä. Jännitemittauksen vertailuelektrodi asennettiin maahan mitattavan reiän välittömään läheisyyteen. Kentällä suoritetussa tulostarkastelussa ei havaittu puutteita muussa kuin reiän HHKR7 kaliiperimittauksessa. Kaliiperimittauksessa epäiltiin etteivät mittavarret auenneet täydellisesti heti nostettaessa anturia pohjalta ylöspäin vaan vasta ensimmäisen laajan raon kohdalla. Kaliiperimittaus uusittiin välillä 80,35 m 66,74 m. Mittauksen alussa varmistettiin mittavarsien aukeaminen nostamalla ja laskemalla edestakaisin anturia reiän pohjalla kunnes lukema ei enää kasvanut. Tulokset paranivat kuitenkin vain muutaman metrin matkalla reiän pohjalla. Kentällä mittaustyön kuluessa piirrettiin alustavasti syvyyskotjatut ja kalibroidut mittaustulokset profiileiksi laadun varmistamiseksi. Mittaustulokset luovutettiin heti myös toimeksiantoon liittyvissä teknisissä asioissa tilaajan yhteyshenkilönä toimineelle Eero Heikkiselle Fintact Oy: stä tarkistettaviksi. 4. TULOSTEN KÄSITTELY JA ESITTÄMINEN Tulokset on kalibroitu mittausarvoista fysikaalisiksi suureiksi sekä tulokset on luovutettu tilaajan käyttöön numeerisessa muodossa. 4. Menetelmille yhteinen tuloskäsittely 4.. Ylimääräiset pisteet Aluksi tarkastettiin tulostiedostojen syvyysarvojen johdonmukaisuus. Anturit tuottavat tuntemattomasta syystä silloin tällöin säännönmukaisten mittausarvojen väliin mittausrivejä, joiden syvyysarvo poikkeaa kymmeniä satoja metrejä meneillään olevasta metrimäärästä. Nämä rivit karsittiin kokonaan pois. Rivit olivat ylimääräisiä, koska ko. kohdilta ei puuttunut säännöllisen pistevälin rivejä. Lopullinen mittaussyvyys on kaapelin venymisen vuoksi suurempi kuin mittauksen aikana todettu. Lopulliset tulokset on levitetty pitemmälle matkalle ja siksi pisteväli on hieman kasvanut Alustava syvyyskorjaus Mittauksen aikana syvyyttä mittasi itse laite kaapelin kylkeen painetulla juoksu pyörällä. Tämän lisäksi merkittiin paperille kaapelimerkit 0 m:n välein ja vastaava juoksupyörän lukema. Alustavassa syvyyskorjauksessa muutettiin tiedosteihin tallentuneet juoksupyörälukemat kaapelisyvyyksiksi. Samalla kotjattiin kaapelimerkin tarkistuspisteen ja reiän

11 5 suun välinen ero ja mittaanturin pituus. Alustava syvyyskorjaus oli tarpeellinen, koska siten varmemmin voitiin lopullista syvyyskorjausta varten etsiä geologisia tarkistuspisteitä. Samalla voitiin juoksupyörän lukeman ja kaapelimerkin erotuksen trendistä päätellä miten paljon kaapeli on venynyt. Kaapelivenymät osoittautuivat 36 m:n suuruisiksi reiän pohjalla ja kasvoivat menetelmä menetelmäitä mittauksen aikana. Tämä johtunee siitä, että kireänä kelattu kaapeli ei päässyt mittausten välillä palautumaan. Anturin paino ei tuntunut vaikuttavan venymisen suuruusjärjestykseen. Geologisten tarkistuspisteiden etsimisessä kaapelivenymän ennakkotieto oli tärkeä Syvyyskorjaus Luonnon gammasäteilymittauksen avulla etsttun aluksi geologisia tarkistuspisteitä. Pisteitä kerättiin aluksi mahdollisimman paljon ja niistä piirrettiin käyrä. Käyrästä karsittiin asteittain sellaiset tarkistuspisteet, jotka selvästi eivät kuuluneet jäljelle jäävien pisteiden muodostamaan systeemiin. Tarkistuspisteinä oli suojaputken pää, huomattavat raot ja kivilajikontaktit. Kun luonnon gammamenetelmää varten oli saatu käyrät valmiiksi, tehtiin sama analyysi muillekin menetelmille. Menetelmien, joiden tarkkaa syvyystietoa oli mahdoton saada kuten Fluidin ja lämpötilan, käyrät hahmotettiin muiden menetelmien mukaisesti. Korjatut syvyydet on näin sidottu tarkasti kairausraporttien antamiin arvoihin, jotka kaapelimerkkien kanssa muodostavat systemaattisen sarjan. Siten on kohtuullista väittää, että paikalliset erot suhteellinen tarkkuus kairausraporttien ja reikämittausten välillä johtuvat enemminkin kairasydänten syvyyksien epätarkkuudesta. Tulevissa töissä lienee parasta laskea geologisista tiedoista menetelmittäin ennuste, jota voisi verrata varsinaiseen mittaustulokseen graafisesti varman ja nopean syvyyskorjauksen tekemiseksi. Syvyyskorjauksen jälkeen verrattiin edelleen mittaustuloksia geologisiin tietoihin korjauksen onnistumisen varmistamiseksi. Käyriä vertaamalla voidaan todeta kuinka kaapeli venyy mittauksen aikana. Käyrät on numeroitu mittausjärjestyksessä. Reikä HH KR7 mitattiin reiän HHKR8 jälkeen. Liitteet 9 ja Menetelmäkohtainen tuloskäsittely 4.2. Pohjaveden ominaisvastus ja lämpötila Mittauslukemat muunnettiin ohmeiksi ja Celsiusasteiksi laitevalmistajan antamien kalibrointikäyrien avulla. Kalibrointikäyrät ovat KUVAUS. TXT tiedostoissa. Veden ominaisvastus korjattiin +25 C :n tasoa vastaavaksi käyttäen rinnakkain mitattua veden lämpötilaa ja kaavaa P2s=PT (0,48 + 0,02 T). (ABEM Instruction Manual, 980). Tulokset on esitetty liitteessä 7 ja 5. Lopulliset toteutuneet mittaussyvyydet olivat: HHKR7 HHKR7 HHKR8 HHKR8 veden ominaisvastus veden lämpötila veden ominaisvastus veden lämpötila 29,43 82,90 m 29,57 83,04 m 20,57 00,7 m 20,7 00,3 m

12 Suskeptibiliteetti Mittaus aloitettiin laskemalla anturi reikään vesirajan alapuolelle 5 minuutiksi. Näin varmistettiin anturin oikea lämpötila. Anturi nostettiin reiästä ja lukema ilmassa merkittiin muistiin 0arvona. Sen jälkeen anturia liikuttamatta sen kylkeen asetettiin 0,22 SI:n kalibrointikappale ja lukema merkittiin muistiin. Sama toistettiin mittauksen jälkeen. Osoittautui, että nämä toistuvat mittaukset olivat turhia. Yksi mittaus riittää laitteen kalibrointikäyrän kulmakertoimen määrittämiseen. Anturin lämpötila muuttuu ilmaannoston yhteydessä niin paljon, että nollatasoa ei voi määrätä tällä tavalla luotettavasti. Peräkkäisten kalibrointien nollataso poikkesi toisistaan esim. 275 ja 555 Slx0E5. Nollataso oli määrättävä vertaamalla tuloksia reikien HHKR3 ja HHKR5 tuloksiin, jotka saatiin käyttöön Posiva Oy: stä työtä varten. Mittaustulokset muunnettiin alustavasti SIyksiköiksi mittauspaikalla tehtyjen kalibrointien avulla. Sen jälkeen todennäköisesti lämpötilan muutoksesta johtunut käynti poistettiin piirtämällä mittausarvot kuvaruudulle ja sommittelemalla silmämääräisesti paloittain lineaarinen käyrä mittaustuloksiin jonka mukainen käynti sitten poistettiin tuloksista. Liitteet 8 ja 6. HHKR7:n nollatasoa varten laskettiin HHKR3:n tuloksista keskiarvoväliltä 40,6 m 423,3 m. Tasarakeisen rapakivigraniitin (TASRPGR) arvo on hyvin vakaa. Keskiarvo on 60,4 Slx0E5. HHKR7:n välillä 785,63 m792,4 m on TASGR:ksi merkitty kivi ja suskebtibiliteetin taso on vakaa samalla tavalla kuin reiässä HHKR3. Keskiarvoksi saatiin 47,93 Slx0E5. Siten HHKR7:n tasoa on laskettu 47,93 Slx0E5 60,4 Slx0E5 = 4,79 Slx0E5. HHKR7:n tuloksissa 88,93 m 96,4 m ja 304,50 m 405,07 m on häiriö tuloksissa, joka paljastui vasta nollatasoja tutkittaessa. Häiriö on jaksollinen n. 0 5 mittausta/jakso ja sen amplitudi on n. 23 SlxlOE5. Jakso on hieman pitempi kuin kaapelikelan ympärysmitta ja lyhenee maanpintaa lähestyttäessä päinvastoin kuin kaapelikelan ympärysmitta. Lähellä oli suurjännitelinja! Muista mittauksista ei ole löytynyt mitään vastaavaa häiriötä. Liitteet 7. ja 7.2. Lopulliset tulokset liitteessä 7. HHKR8:n tason määrääminen ei ollut näin yksiviivaista. Kivilajivertailut eivät antaneet järkevää tulosta, mitään selvää vakaata kivilajiin sidottua tasoa ei löytynyt. Päädyttiin valitsemaan alin taso HHKR8:sta ja asettamaan se HHKR3:n tason 60,4Six0E5 kanssa yhtä suureksi. Taso valittiin väliltä 43,53 m 43,95 m ja siksi saatiin 09,06 Slx0E5. Näin saatiin arvo 48,92 Slx0E5,jolla laskettiin HHKR8:n tasoa. Liite 5. Lopulliset toteutuneet mittaussyvyydet olivat: HHKR7 HHKR Kaliiperi suskeptibiliteetti suskeptibiliteetti 30,56 m 8,87 m 35,44 m 000,74 m Kaliiperimittauksen tulosten normeeraamista varten mitattiin ennen ja jälkeen mittauksen erillinen holkki, jossa oli sarja tunnettuja reikäläpimittoja: 55 mm, 65,96 mm, 75,96 mm, 86,03 mm ja 95,9 mm. Saadut arvot piirrettiin millimetripaperille virheellisten tai epäjohdonmukaisten ei samalle viivalle sattuvien kalibrointimittausten karsimiseksi. Valittiin sopivat arvot ja laskettiin tulosten reikäläpi mitat.

13 7 Reikää HHKR7 mitattaessa jouduttiin aloitus toistamaan. Tällöin huomattiin, että lähtö oli erilainen. Uusinnassa anturi selvästi avautui nopeammin. Reiän pohjalla oleva liete tms. ja reiän kaltevuus estivät anturia avautumasta heti täyteen reiän halkaisijamittaan. HHKR7 päätettiin mitata uudestaan. Ennen kuin mittaus aloitettiin nostettiin ja laskettiin anturia edestakaisin avoimena reiän pohjalla, niin että varmistuttiin sen täydellisestä avautumisesta. Mitään oleellista ei kokeella kuitenkaan saavutettu. Aivan reiän pohjalla saatiin suurempia reikäläpimittoja, mutta sen jälkeen tulokset olivat samanlaiset. Uusinta keskeytettiin200m mittauksen jälkeen. Liite 7.4. Lopulliset toteutuneet mittaussyvyydet olivat: HHKR7 HHKR7 HHKR8 kaliiperi kaliiperi uusinta kaliiperi Ominaisvastus ja yksipistemittaus 35,54 m 8,4 m 66,74 m 80,35 m 3,9 m 000,77 m Ominaisvastus ja yksipistemittaus on integroitu samaan anturiin. Ne siis mitattiin yhtä aikaa. Se helpotti osaltaan syvyyskorjauksen tekoa, koska menetelmät antoivat toisiaan tukevia kiintopisteitä. Laite suorittaa itse menetelmäkohtaiset geometriakotjaukset niin, että tulokset ovat suoraan näennäisiä ominaisvastuksia normaalimenetelmissä. Ainoa tarvittava kotjaus oli veden ominaisvastuksesta johtuva kotjaus. Se tehtiin Ari Poikosen julkaiseman käyrästön avulla (Poikonen, A., 983). Kotjaus antoi hyviä tuloksia. Normaalimenetelmien aluksi suuretkin tasoerot hävisivät, niin kuin niiden teoriassa pitääkin. Liitteet 6 ja 4. Lopulliset toteutuneet mittaussyvyydet olivat: HHKR7 HHKR8 HHKR7 HHKR8 HHKR7 HHKR8 LN LN SN SN SPR SPR Luonnon gammamittaus 3,69 m 80,47 m 30,36 m 999,63 m 3,09 m 809,86 m 29,76 m 999,03 m 30,89 m 809,66 m 29,56 m 998,83 m Käytettyä anturia ei ole kalibroitu antamaan mittausarvoa R/h: ssa. Mittausarvot muunnettiin R/h:ksi vertaamalla pyterliitin antamia arvoja reiässä HHKR5 ja HHKR8. HHKR5 PYTVIB HHKR8 PYTVIB 6m209m 249m 48 m 57,72 95,09 Näin saatiin muunnoskerroin J.tR/h = 3,267 p/s J.tR/h p/s Suomen Malmi Oy: n aikaisemmin käyttämän Rautaruukki Oy: n valmistaman laitteen kalibrointi antaisi 90 J.tR/h, jos pulssimäärä olisi 95 p/s. Laitteiden kidekoko on yhtä suuri " x,5 ", mutta mittauskaista (Me V) lienee kapeampi Rautaruukki Oy: n laitteessa. Kotkan lähellä louhittavan Rosso Marinan (pyterliitti) säteilytaso on taas n. 72 J.tR/h.

14 8 Luonnon gammasäteilyn taso pyterliitissä on noin 95 p/s ja hajonta säteilyn tilastollisten lakien mukaan neliöjuuri 95:sta. ttrih on 3,267 p/s. Siten pyterliitin säteilytason hajonta on sqr (95/3,267)=7, 7 ttrfh. Tilastollisen virheen suodatus lineaarisella konvoluutiolla vähentää varianssin viidennekseen. Siten lopullinen hajonta on 7,7/sqr (5) = 3,4 ttrih. Tulokset ovat liitteissä 6 ja 4. Lopulliset toteutuneet mittaussyvyydet olivat: HHKR7 HHKR Tiheys luonnon gamma luonnon gamma 30,29 m 8,36 m 30,27 m 999,32 m Syvyyskorjauksen jälkeen vähennettiin luonnon gamma tulos tiheysmittauksesta. Laitevalmistaja oli kalibroinut tiheysanturin välille 2,693 3,358 g/cm 3. Ylimääräinen kalibrointipiste, g/cm 3 mitattiin upottamalla anturi veteen. Kalibrointikäyrän jyrkkyys vaadittavalla tiheysalueella siis tunnettiin. Se voitiin todentaa oikeaksi myös Smoyn aikaisemman samanlaiselle anturille suorittaman kalibroinnin tulosten avulla, jotka oli tehty 56 mm reiässä, jonka tiheydet tunnettiin kairasydämistä tehtyjen mittausten perusteella. Tulosten tasokotjaus saatiin asettamalla pyterliitin tiheydeksi 2,665 g/cm 3 reiässä HH KR8 välillä250m 400 m. Tasarakeisen graniitin tiheydeksi saatiin näin samalla oikea arvo 2,627 g/cm 3. Liitteet 6 ja 4. Näin saatua kalibrointia sovellettiin myös reikään HHKR7. Tiheysmittauksessa pyterliitissä saatava pulssimäärä on noin 9000 p/s. Hajonta on noin 95 p/s ja sitä vastaava tiheyden muutos on noin 0,006 g/cm 3.Tulokset on annettu 0,0 g/cm 3 :n tarkkuudella. Lopulliset toteutuneet mittaussyvyydet olivat: HHKR7 HHKR8 tiheysmittaus tiheysmittaus Akustinen kokoaaltomittaus 30,37 m 8,36 m 30,46 m 000,44 m Akustisen mittauksen tuloskäsittelyssä on tulostettu profiileina P ja Saaltonopeudet eri lähetinetäisyyksille sekä vaimennukset eri aaltomuodoille. Lisäksi kokoaaltomuoto on esitetty aaltoesityksenä. P ja Saallon poimintatapa oli puoliautomaattinen. Paalto on poimittu ensimmäisestä nousevasta käyrän osasta. Saalto on vastaavasti poimittu ensimmäisestä Saallon maksimista, missä Saalto erottuu. Molemmissa tapauksissa on aloitettu käsin poiminnalla ja jatkettu automaattirutiinilla, joka siirtyy käsinpoimintaan kun poimittu aika poikkeaa liikaa edellisestä. Data on ennen tulkintaa suodatettu 50 khz alipäästösuodattimella. Suodatuksella ei ollut vaikutusta itse mittaussignaaliin. Poimintatarkkuus on periaatteessa +/25 m/s m lähetinvastaanotin välillä. Saapumisaikojen erotuksesta (dt) lasketun nopeuden tarkkuus on huonompi, noin +/00 m/s. Kallion rikkanaisissa kohdissa tarkkuus huononee, koska aaltojen tarkan saapumisajan havaitseminen vaikeutuu.

15 9 P ja Saaltojen amplitudien vaimeneminen on laskettu integroimalla ensimmäisen aallon saapumishetkestä alkaen Y2 aallonpituutta ja muuntamalla suhde suhteeksi db/m. Putkiaaltojen vaimeneminen on laskettu intergoimalla valitun ikkunan yli ( m lähetinvastaanotinvälit = fls ja,5 m välit= fls) ja muuntamalla energioiden suhde yksikköön db/m. Putkiaallon vaimenemista voidaan pitää tulkinnan kannalta parhaana edellisistä vaihtoehdoista (Okko, 0. & Hassinen, P., 992). Amplitudin arvon muuntaminen yksikköön db/m on laskettu seuraavasti: amp = 40*log (a2/a). Akustiselle luotaukselle on tehty kenttämittausvaiheessa kaapelin syvyysmerkkeihin perustuva matkakorjaus. Mittausaineiston käsittelyvaiheessa oli käytettävissä tiheysaineisto, johon tulosten syvyysarvot sidottiin. Näin ollen akustisen luotauksen syvyystarkkuus on yhtä hyvä kuin muidenkin menetelmien. 5. YHTEENVETO Suomen Malmi Oy: n tekemien geofysikaalisten reikämittausten tavoitteena oli tuottaa Loviisan Hästholmenin tutkimusalueelia kairanreikien välittömästä ympäristöstä tarkkaa tietoa kivilajien ja rakoilun kuvailemiseksi sekä tueksi muille kyseisissä rei'issä tehtäville mittauksille. Toimeksianto sujui suunnitellusti sekä kenttätöiden että tuloskäsittelyn osalta lukuunottamatta reiän HHKR7 kaliiperimittauksen koeuusintaa. Uusinnana ei saatu parempia tuloksia. 6. LÄHDEVITTTEET POIKONEN A., 983. Suitability of certain borehole geophysical methods for structural and hydrogeological studies of finnish bedrock in connection vith disposal of nuclear waste. Nuclear Waste Comission on Finnish Power Companies, Report YJT p. OKKO, Olli & HASSINEN, Pertti, 992. Akustinen luotaus kallion rakennetutkimuksissa. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT Julkaisuja p. ABEM Instruction Manual, 980

16 0 LIITTEET Sivu LIITE. KAIRANREIKIEN HHKR7 JA HHKR8 SIJAINTI 2 LIITE 2. PWAVE VELOCITY, HHKR väli m : väli m : väli m : väli m :000 6 LIITE 3. SWAVE VELOCITY, HHKR väli m : vali m : väli m : väli m : LIITE 4. WAVE ATTENUATION, HHKR väli m : väli m : väli m : väli m : LIITE 5. SONIC W A VEFORM, HHKR7 25 LIITE 6. LIITE 7. LIITE 8. TffiEYS, LUONNON GAMMA, LYHYT NORMAALI (SN), PITKÄ NORMAALI (LN) JA YKSIPISTE (SPR), HHKR väli 0200 m : väli m : väli m : väli m : väli m : KALIIPERI, VEDEN OMINAISV ASTUS, VEDEN LÄMPÖTILA JA SUSKEPTmiLITEETTI, HHKR väli 0200m : väli m : väli m : väli m : väli m : SUSKEPTmiLITEETTIKÄ YNNIN POISTAMINEN, HHKR7 36 LllTE 9. SYVYYSKORJAUSKÄYRÄ, HHKR7 37

17 LllTE 0. PWAVE VELOCITY, HHKR väli m : väli m : väli m : väli m : väli m : LllTE. SWAVE VELOCITY, HHKR väli m : väli m : väli m : väli m : väli m : LllTE 2. WAVE ATTENUATION, HHKR väli m : väli m : väli m : väli m : väli m : LllTE 3. SONIC WA VEFORM, HHKR8 53 LllTE 4. LllTE 5. TIHEYS, LUONNON G, LYHYT NORMAALI (SN), PITKÄ NORMAALI (LN) JA YKSIPISTE (SPR), HHKR väli 0200 m : väli m : väli m : väli m : väli m : KALIIPERI, VEDEN OMINAISV ASTUS, VEDEN LÄMPÖTILA JA SUSKEPTffiiLITEETTI, HHKR väli 0200 m : väli m : väli m : väli m : väli m : LllTE 7. SYVYYSKORJAUSKÄYRÄ, HHKR8 64 LllTE 6. SUSKEPTffiiLITEETTIKÄ YNNIN POISTAMINEN, HHKR8 65 LllTE 8. LAITEESITTEITÄ WELLMAC LI LOGGING SYSTEM 6676 ABEM GeoScience 8.2 SONIC SONDE KAS MOOTTOROITU KAAPELIKELA IC

18 2 LIITE l HÄSTHOLMENIN TUTKIMUSAlUE Kairanreikien sijainti.l. Koordinaattijärjestelmä KKJ 3 (projektia: GaussKruger) Saanio & Riekkola Oy H. Malmlund SELITYKSET: Kairanreikä ja sen KR maanpintaprojektia 0.l..... T :60

19 3 LIITE 2. Loviisa, Hästholrnen, KR7 20 Pwave velocity (tl), km/s Pwave velocity (t2), km/s Pwave velocity (dt), km/s tj () '0 c< 20?" a SCALE :000 VTT, YHDYSKUNTATEKNIIKKA

20 4 LIITE 2.2 Loviisa, Hästholrnen, KR7 220 Pwave velocity (tl), km/s Pwave velocity (t2), km/s J Pwave velocity (dt), km/s t::l (!) '0 ("+' 320?" B l t i ': SCALE : 000 VTT, YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

Geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla 1998. kairanreiät KR5 ja KR6

Geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla 1998. kairanreiät KR5 ja KR6 Työraportti 9865 Geofysikaaliset reikämittaukset Loviisan Hästholmenilla 998. kairanreiät KR5 ja KR6 Arto Julkunen Leena Kallio Pertti Hassinen Syyskuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN HELSINKI, FINLAND

Lisätiedot

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Työraportti 99-45 TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Risto Niinimäki Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997

Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997 Työ r a p o r t t i 9 8-5 Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset Posivan työmaiden tuloksiin vuonna 1997 Tero Laurila Huhtikuu 1998 Työraportti 98-5 Taipumamittausmenetelmien vertailu ja korjaukset

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu 4 MITTAUSTEN SUORITUS 17 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu PFL DIFF -virtauseromittausmenetelmällä tehdyt virtausmittaukset suoritettiin elo- ja syyskuussa kairanrei issä SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348,

Lisätiedot

Loviisan Hästholmenin kairanreikien KR 1-KR4 geofysikaalisten reikämittausten tuloskäsittely sekä kallioperän rakennemalli

Loviisan Hästholmenin kairanreikien KR 1-KR4 geofysikaalisten reikämittausten tuloskäsittely sekä kallioperän rakennemalli Työraportti 98-2 9 Loviisan Hästholmenin kairanreikien KR -KR4 geofysikaalisten reikämittausten tuloskäsittely sekä kallioperän rakennemalli Olli Okko Kai Front Tiina Vaittinen Pertti Hassinen Toukokuu

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien Kesällä 1976 löydettiin geologisen kartoituksen yhteyclessa blerijarven kirkonkylän lähistöltä pieni metaperidotiitti rnuo~ostuma, josta saatfin montuttanalla.nc'iyte. Näyte oli siinä maärin lu-- paava,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Loviisan Hästholmenin kairanreikien KR5 ja KR6 geofysikaalisten reikämittausten tuloskäsittely sekä kallioperän rakennemallin päivitys

Loviisan Hästholmenin kairanreikien KR5 ja KR6 geofysikaalisten reikämittausten tuloskäsittely sekä kallioperän rakennemallin päivitys Työraportti 99-6 Loviisan Hästholmenin kairanreikien KR5 ja KR6 geofysikaalisten reikämittausten tuloskäsittely sekä kallioperän rakennemallin päivitys Olli Okko Kai Front Pertti Hassinen Maaliskuu 999

Lisätiedot

Metra ERW 700. Energialaskuri

Metra ERW 700. Energialaskuri Metra ERW 700 Energialaskuri 2013 2 Energialaskuri ERW 700 sisältää monipuoliset laskentaominaisuudet erilaisten virtausten energialaskentaan. Höyryn, lauhteen, maakaasun, ilman jne. ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg

Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Työ raportti 99-6 2 Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230 Anturirasialähetin 1 ESITTELY HTB230 on anturirasiaan sijoitettava 2-johdinlähetin platina-, nikkeli- ja kuparivastusantureille. Se on ohjelmoitavissa PC:llä

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008. Mittausraportti

Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008. Mittausraportti Taajuusmittauskilpailu Hertsien herruus 2008 1. MITTAUSJÄRJESTELMÄ Mittausraportti Petri Kotilainen OH3MCK Mittausjärjestelmän lohkokaavio on kuvattu alla. Vastaanottoon käytettiin magneettisilmukkaantennia

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

Pt-100-anturin vertailu: anturin kalibrointi ja kalibrointikertoimen laskeminen

Pt-100-anturin vertailu: anturin kalibrointi ja kalibrointikertoimen laskeminen J2/2008 Pt-100-anturin vertailu: anturin kalibrointi ja kalibrointikertoimen laskeminen Loppuraportti Thua Weckström Mittatekniikan keskus Espoo 2008 Julkaisu J2/2008 Pt100-anturin vertailu: kalibrointi

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1:400 000. Vihanti, Kiviharju Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/PHM 11-4.1983 1 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19 Vihanti, Kiviharju 2434 05 Sijainti 1:400 000 Gähtökohta Lampinsaaren malmimuodostuman kulku on

Lisätiedot

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.

Lisätiedot

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY K001/M12/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(17) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY SGS FIMKO OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin

Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Maankamaran kartoitus lentogeofysikaalisin menetelmin Kaukokartoituspäivät 9.11.2007 Hanna Leväniemi, Taija Huotari, Ilkka Suppala Sisältö Aerogeofysikaaliset mittaukset yleisesti GTK:n lentomittaukset

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems

Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Teknillinen dokumentaatio Technical documentation E. Vakiomallisten kuumakanavajärjestelmien kytkeminen Wiring of standard hotrunner systems Version.0 ! Tärkeä turvaohje / Important safety instruction

Lisätiedot

Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587

Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587 Virtausmittaukset Suhangon alueella Ranualla, Kairanreiät SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348, SUH-389 ja SUH- 587 Jere Komulainen Perttu Pulkkinen Kyösti Ripatti Elin Siggberg Jari Pöllänen Pöyry Finland

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Työ r a portti 9 7-57. Kai Front. Olli Okko. Pertti Hassinen. VTT Yhdyskuntatekniikka. Joulukuu 1997

Työ r a portti 9 7-57. Kai Front. Olli Okko. Pertti Hassinen. VTT Yhdyskuntatekniikka. Joulukuu 1997 Työ r a portti 9 7-57 Aänekosken Kivetyn kairanreikien KI-KR 0 ja KI-KR geofysikaalisten reikämittausten tuloskäsittely ja rakennemallin tarkistus reikien KI-KR 0 - KI-KR 3 perusteella Kai Front Olli Okko

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin

Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin Kaapelointivarusteet keskijänniteverkkoihin Eurolaite Oy on vuonna 1988 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE SEISOVAT AALLOT TAVOITE Tässä harjoituksessa opit käyttämään rakolinjaa. Toteat myös seisovan aallon kuvion kolmella eri kuormalla: oikosuljetulla, sovittamattomalla ja sovitetulla kuormalla. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo.

Q = pienin suunniteltu ilmamäärä ja k = puhaltimen tai iirispellin k-arvo. V1..12(1.1.215) 1 (6) Tämä ohje on tarkoitettu laitteille, joiden ohjelmistoversio on 1..12 tai uudempi. ILMAMÄÄRÄN MITTAUS Ilmamäärä voidaan mitata: 1. Virtausmittausliitännöillä varustetuista puhaltimista.

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 2.1.216 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO

ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT. Erkki Björk. Kuopion yliopisto PL 1627, 70211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO ÄÄNTÄ VAHVISTAVAT OLOSUHDETEKIJÄT Erkki Björk Kuopion yliopisto PL 1627, 7211 Kuopion erkki.bjork@uku.fi 1 JOHDANTO Melun vaimeneminen ulkoympäristössä riippuu sää- ja ympäristöolosuhteista. Tärkein ääntä

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO

OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO OAMK TEKNIIKAN YKSIKKÖ MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Työ 5 ph-lähettimen konfigurointi ja kalibrointi 2012 Tero Hietanen ja Heikki Kurki 1 JOHDANTO Työssä tutustutaan nykyaikaiseen teollisuuden yleisesti

Lisätiedot

KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT HIHNAT 110

KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT HIHNAT 110 KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT KIILAHIHNAT TUULETTAJANHIHNAT MONIURAHIHNAT HIHNAT 11 SISÄLLYSLUETTELO 11 2 112 Kiilahihnat, tyyppi Z...3 Kiilahihnat,

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 23-25 latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 23 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 23 POSIVA OY FI-276 OLKILUOTO, FILAD Tel. +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 379 TEKIJÄORGAISAATIO SUOME

Lisätiedot

MIGS videoendoskooppi

MIGS videoendoskooppi Endoskoopit MIGS videoendoskooppi Käyttökohteet: Piilo-onteloiden tähystys 4,5-350mm putkien tähystys Moottorin tutkiminen. Kulman taakse ontelossa tähystys Tärkeimmät ominaisuudet: Vaihdettavat Videokaapelit

Lisätiedot

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998

RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M19/3642/-99/1/82 PELKOSENNIEMI Suvanto Panu Lintinen 27.9.1999 RAPAKALLIOTUTKIMUKSET PELKOSENNIEMEN SUVANNOSSA 1998 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Mittaustuloksen esittäminen Virhetarkastelua. Mittalaitetekniikka NYMTES 13 Jussi Hurri syksy 2014

Mittaustuloksen esittäminen Virhetarkastelua. Mittalaitetekniikka NYMTES 13 Jussi Hurri syksy 2014 Mittaustuloksen esittäminen Virhetarkastelua Mittalaitetekniikka NYMTES 13 Jussi Hurri syksy 2014 SI järjestelmä Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä Perussuureet ja perusyksiköt Suure Tunnus Yksikkö

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50

PALLOVENTTIILI Sarja Ballstar 50 BALL VALVE Series Ballstar 50 KOLMIOSAINEN PALLOVENTTIILI Käsipalloventtiili Haponkestävää terästä CF8M DN 10-50 PN 64 DN 65-100 PN 40 THREE - PIECE Manually operated ball valve Stainless steel CF8M 3/8 to 2 1000* PSI 2 1/2 to 4 800*

Lisätiedot

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen

APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-01821-15 18.5.2015 APAD paineentasainjärjestelmän suoritusarvojen määrittäminen Tilaaja: APAD Teknologiat Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01821-15 1(2) Tilaaja APAD Teknologiat Oy

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen

Lisätiedot

Esko ~enttila: Selostus räjäytysseismologisesta kairanrei - kämittauskokeilusta Hammaslahdessa 3-4.10.1972.

Esko ~enttila: Selostus räjäytysseismologisesta kairanrei - kämittauskokeilusta Hammaslahdessa 3-4.10.1972. Esko ~enttila: Selostus räjäytysseismologisesta kairanrei - kämittauskokeilusta Hammaslahdessa 3-4.10.1972.., - ja R 386. b., - Räjäytykset, 50-300 gr. dynamiittia, suoritettiin 25 m reijän b lähtökohdan

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset.

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä 1991. Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset. 4"-&.#&.4. - ARIIISTOKAPPALE a ---pppp ~1913211/94/4/23 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Koskee: 3211 09 Väli-Suomen aluetoimisto 3212 08 Ty öraporiii 3212 09 Jwäskvlän mk Toivakka H. Forss 19.11.1991 Seismiset

Lisätiedot

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Etelä-Suomen yksikkö 12.12.2006 Q18.4/2006/1 Espoo IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella Heikki Vanhala (Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupa nro 13/MYY/06) 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet

Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kehittyvien satelliittiaineistojen mahdollisuudet Forest Big Data loppuseminaari, Heureka 8.3.2016 Tuomas Häme, Laura Sirro, Yrjö Rauste VTT VTT:n satelliittikuvatutkimusaiheet

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY

AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY K022/A15/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU KALIBROINTILABORATORIO ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KALIBROINTIKESKUS K022 (EN ISO/IEC 17025)

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari

3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari Etelä-Suomen yksikkö Q16.1/200/6 Espoo 3D-IP -tulkinnan testaus Taija Huotari GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro Tekijät Taija Huotari Raportin laji arkistoraportti Toimeksiantaja

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Sodankylän Mutsoivan luonnonkiviesiintymän geofysikaaliset tutkimukset 2005-2006 Erkki Lanne

Sodankylän Mutsoivan luonnonkiviesiintymän geofysikaaliset tutkimukset 2005-2006 Erkki Lanne Pohjois-Suomen yksikkö Q19/3731/2007/20/10 20.2.2007 Rovaniemi Sodankylän Mutsoivan luonnonkiviesiintymän geofysikaaliset tutkimukset 2005-2006 Erkki Lanne GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus

Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Hakkeen kosteuden on-line -mittaus Julkaisu: Järvinen, T., Siikanen, S., Tiitta, M. ja Tomppo, L. 2008. Yhdistelmämittaus hakkeen kosteuden on-line -määritykseen. VTT-R-08121-08 Tavoite ja toteutus Hakkeen

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa

Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa Satu Kuukankorpi, Markku Pentikäinen ja Harri Toivonen STUK - Säteilyturvakeskus Testbed workshop, 6.4.2006, Ilmatieteen

Lisätiedot

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa

Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Pientaajuisten kenttien lähteitä teollisuudessa Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla -seminaari, Pori 11.10.2006 Sami Kännälä, STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY TYÖNANTAJAN VELVOITTEET EU:N

Lisätiedot

OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR

OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR OSUMIEN TULKKAAMINEN IPSC ACTION AIR Työryhmä: Jani Lehtonen, Jaakko Viitala. Roy Juurijoki, Pekka Kiiski ja Jesse Nio. Hyväksynyt: Sääntövastaava Sauli Luolajan-Mikkola 20.11.2013 Testattu käytännössä

Lisätiedot

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA

Lisätiedot