Toimeenpanon koulutusta toimintaryhmille ja TE-keskuksille Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeenpanon koulutusta toimintaryhmille ja TE-keskuksille Espoo 1.4.2009"

Transkriptio

1 Toimeenpanon koulutusta toimintaryhmille ja TE-keskuksille Espoo Sari Parviainen Sivu Tilannekatsaus toimeenpanoon 1/4 Päätöksenteko Myöntövaltuudet (411 ja 413) vuodelle 2009 avattu vuodelta 2008 kokonaan käyttämättä jääneet toimintarahavaltuudet toimenpiteen 421 osalta viime vuonna käyttämättä jääneet (=siirtyvät) valtuudet tämä hetken arvion mukaan käyttöön vappuun mennessä Päätöksenteko ja sen jälkeen vireille tulleisiin hanketukihakemuksiin arvioitu alkavan viikolla 16 Yritysryhmän kehittämistukia ei ole vielä mahdollista tallentaa järjestelmään Sivu

2 Tilannekatsaus toimeenpanoon 2/4 Myöntövaltuuksien siirrot Siirtopyynnöt Maviin/Maaseutu- ja rakenneyksikköön Toimintalinjan 4 myöntövaltuussiirtoihin tarvitaan aina asianomaisen ryhmän ja TE-keskuksen suostumus Alueiden väliset hankkeet - ohjeen (dnro 2033/23/2008) liitteenä toimintaryhmien siirtolausunto ja lähetelomake TE-keskuksen suostumusta varten - pyynnön siirrosta tekee päätöksen tekevä TE-keskus, joka toimittaa ryhmien siirtolausunnot lähetteellä varustettuna Maviin/Maaseutu- ja rakenneyksikköön Myös siirrot eri toimenpiteiden välillä mahdollisia tarvittaessa (kyseisen vuoden oman myöntövaltuuden rajoissa) - siirtopyynnössä oltava yksilöidysti: mistä siirretään ja minne sekä siirtomäärä eriteltynä EU- ja kansalliseen osuuteen Sivu Tilannekatsaus toimeenpanoon 3/4 Lomakkeet Hanketukien hakemuslomakkeiden, ohjeiden ja liitelomakkeiden päivitys loppusuoralla Toimintarahalomakkeesta tulossa myös uusi versio Koordinointihankkeen hakemuslomake ja hakuohje ovat työn alla Toimenpiteen 421 hankkeita varten tulossa liitelomakkeet (kumppanitiedot) Sivu

3 Tilannekatsaus toimeenpanoon 4/4 Ohjeet Toimintarahaohje päivitetään asetusmuutoksilla (617/2008) Ohje toimintaryhmien alueiden välisistä hankkeista vahvistettu ohjelman ja asetuksen välillä ristiriita tukitasossa (hankkeen toteuttaminen) - ministeriön kirje ohjelmanmuutokseen liittyvästä tarkennuksesta 100 %:n tuki toteuttamiseen mahdollista ja sen jälkeen vireille tulleissa hankkeissa - ministeriön kanta, että hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi 100 %:n tukitaso oltava mahdollinen kaikilla tulee uusi kirje - Mavi päivittää ohjeen tämän jälkeen Kv-hankkeista annetaan ohje Koulutushankkeiden ohje Sivu Hakemusten vastaanottaminen 1/2 toimintaryhmissä Mavin määräys 15/08 annettu päivitetään lausuntopohjat ja tarkistuslistat - yritysryhmän kehittämistukia varten tulee myös oma lausuntopohja ja tarkistuslista Toimintaryhmien diaari - käsittelijän oikeuksia tällä hetkellä n. 130 kpl - asioita avattu yhteensä kpl, keskimäärin 45 asiaa/ryhmä - 3 ryhmää ei ole ottanut käyttöön ollenkaan - järjestelmän käyttäjäohje päivitetään ja selvitetään mahdollisuus saada raportteja - Muistutus: esimiestietojen päivitykset tiedoksi Maviin Sivu

4 2/2 Sivu Toimintaraha, toimenpide 431 Hakulomakkeen muutos - kustannuslajit vähenee 11:sta 8:aan Tarkistuslistan ja ohjeen päivitykset Vna-muutoksilla Päätöskaavan päivitys kustannuslaji- ja Vna-muutoksilla Toimintarahapäätöksiä tehty 39 kpl hankejärjestelmässä vireillä tilassa 10 hakemusta Järjestelmästä huomioitavaa - Hanketuki välilehti Hankkeen luonne = Paikallinen Kehittämishankkeen toteutustapa = Ei koske hanketta Sivu

5 Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 1/11 Yhteistyö "Edellä 63 artiklan b alakohdassa tarkoitettua tukea myönnetään alueiden tai valtioiden välisiin yhteistyöhankkeisiin. Alueiden välinen yhteistyö tarkoittaa jäsenvaltion sisäistä yhteistyötä. Valtioiden välinen yhteistyö tarkoittaa useiden jäsenvaltioiden alueiden välistä ja yhteisön ulkopuolisten maiden alueiden kanssa tehtävää yhteistyötä." Neuvoston asetus 1698/2005 artikla 65.1 Kumppani "Asetuksen (EY) N:o 1698/ artiklassa tarkoitetussa yhteistyössä on oltava mukana vähintään yksi Leader-toimintalinjassa valittu paikallinen toimintaryhmä. Yhteistyön täytäntöönpanosta vastaa koordinoiva paikallinen toimintaryhmä." Komission asetus 1974/2006 artikla 39.1 Sivu Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 2/11 Yhteinen toimi "Yhteistyöhön on sisällyttävä yhteisen toimen toteuttaminen. Asetuksen (EY) N:o 1698/ artiklan mukaista tukea voidaan myöntää ainoastaan yhteisestä toimesta aiheutuviin menoihin, yhteisten rakenteiden ylläpitämiseen ja valmistelevaan tekniseen apuun. Toiminnan edistämisestä aiheutuviin menoihin voidaan maksaa tukea kaikilla alueilla, joita yhteistyö koskee." Komission asetus 1974/2006 artikla 39.3 Yhteistyösopimus "Leader-aloitteessa yhteistyöstä saatu kokemus osoittaa selvästi, että tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on tärkeää tehdä hankkeen alusta alkaen selväksi tavoitteet, joihin pyritään, vastuunjako (hallinnointi, koordinointi, seuranta ja arviointi) ja rahoitusosuuksien jakautuminen yhteistyöhankkeessa. Kaikki nämä seikat voidaan kirjata muodolliseen yhteistyösopimukseen, jonka avulla varmistetaan avoin hallinto ja selkeät vastavuoroiset sitoumukset." Komission opas yhteistyötoimenpiteen täytäntöönpanoa varten Sivu

6 Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 3/11 Mavi muuttaa annettua ohjetta kappaleeseen 2 määritellään linjojen 1 ja 3 toimenpiteet, joiden mukaisia alueiden välisiä hankkeita voidaan toteuttaa toimenpiteessä 421 kappaleessa 3.1 kohdassa yhteistyösopimus täsmennetään komission asetuksen 1974/2006 artiklan 39.1 edellytyksen täyttämistä sopimuksen osapuolena aina vähintään yksi paikallinen toimintaryhmä hankkeen päähakija vastaa aina hankkeen toteutuksesta kappaleessa 4.1 määritellään tukimuotokohtaiset tukitasot Sivu Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 4/11 Elinkeinojen kehittämishankkeita - linjalla 1 toimenpiteissä Maatalouden kilpailukyvyn kehittäminen, 124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi - linjan 3 toimenpiteissä 311 Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle, 312 Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen, 313 Matkailuelinkeinojen edistäminen ja 321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut Sivu

7 Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 5/11 Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita - linjan 3 toimenpiteissä 321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut, 322 Kylien kunnostus ja kehittäminen sekä 323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen Yleishyödyllisiä investointihankkeita ja koordinointihankkeita - linjan 3 toimenpiteissä 313 Matkailuelinkeinojen edistäminen, 321 Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut, 322 Kylien kunnostus ja kehittäminen ja 323 Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen Sivu Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 6/11 Koulutus- ja tiedonvälityshankkeita - linjalla 1 toimenpiteessä Yleiset ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet - linjalla 3 toimenpiteessä 331 Koulutus ja tiedotus Yritysryhmän kehittämistuki - linjalla 1 toimenpiteissä: Osaamisen tason kohottaminen ja 124 Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi - linjalla 3 toimenpiteissä: 311 Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkop. ja 312 Mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen Sivu

8 Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 7/11 Hankejärjestelmä (av + kv) hakemustietonäytön tukimuodot määrittelevässä puurakenteessa ei ole tässä vaiheessa näkyvissä 1- tai 3- linjan mukaisia toimenpiteitä rahoitettavien hankkeiden tulee kuitenkin olla jonkun ko. linjojen toimenpiteen mukaisia (vrt. indik. lomake) hankejärjestelmää tullaan tältä osin muuttamaan, mutta näillä näkymin vasta ensi vuoden alusta alkaen toteutusalueisiin tulee laittaa näkyviin kaikki toteutusalueen toimintaryhmät ja maat (näin ne tulostuvat myös tukipäätökseen) kumppanit eivät tulostu päätökseen, joten ne on syytä kirjoittaa päätöksen perusteluihin Sivu /11 Toimintaryhmien alueiden väliset ja kv-hankkeet tallennetaan hankejärjestelmän tukimuotopuussa aina toimenpiteen 421 alle. Sivu

9 9/11 Tallennusesimerkki alueiden välisestä hankkeesta Sivu Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö 10/11 Hankejärjestelmä (av + kv) kumppaninäytöllä avoimena olevia kustannus- ja rahoitustietoja ei tarvitse syöttää alueiden välisissä hankkeissa kv-hankkeiden kumppaninäytöllä olevat viranomaistiedot voi tallentaa myös tukipäätöksen tekemisen jälkeen viranomaistietojen täyttämisestä ohjeistetaan tarkemmin myöhemmin Muistathan: ja sen jälkeen vireille tulleisiin hankkeisiin ei voi vielä tehdä päätöksiä toimenpiteessä 421 voidaan myöntää myös yritysryhmän kehittämistukea tukihakemuksia ei voi vielä tallentaa hankejärjestelmään (katso Mavin tiedote ) Sivu

10 11/11 Kumppaninäyttö Sivu Koordinointihanke 1/17 Kehittämislaki 20 1 mom. Tukea koordinointihankkeeseen voidaan myöntää paikalliselle toimintaryhmälle 6 :n 6 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että paikallinen toimintaryhmä kokoaa avoimen valintamenettelyn kautta yhteen alueellaan toteutettavia, 17 ja 19 :ssä tarkoitettuja yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä sovittaa yhteen niiden toteuttamisen. Sen estämättä, mitä 9 :ssä tuen siirtämisen edellytyksistä säädetään, tukea koordinointihankkeeseen voidaan siirtää luonnolliselle henkilölle. ( /1478) Eroaa alleviivatulta osin tuen myöntämisen edellytyksistä yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa ja investoinneissa. Sivu

11 Koordinointihanke 2/17 Kehittämislaki 20 2 ja 3 mom. Koordinointihanketukea voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden kokoamisesta ja toteuttamisesta sekä yhteistyöstä ja kokemusten vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin. Tarkemmat säännökset koordinointihanketuella tuettavasta toiminnasta, myöntämisen edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuksista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Sivu Koordinointihanke 3/17 Kehittämislaki 20 Tuen siirtäminen toiselle tuettavan toimenpiteen toteuttamista varten Jollei jäljempänä toisin säädetä, tukea voidaan osaksi siirtää toiselle käytettäväksi tuettavan toimenpiteen toteuttamista varten. Tuen myöntämisen edellytyksenä on tällöin, että tuen siirtäminen on tuettavan toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista ja toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvat tahot täyttävät kyseisen tuen saajaa koskevat edellytykset. Lisäksi edellytyksenä on, että tuen saaja varmistaa muiden toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvien kanssa laadittavin sopimuksin tuen myöntämiselle ja maksamiselle asetettujen edellytysten täyttämisen sekä tuen ehtojen noudattamisen. Tuen saaja vastaa kuitenkin edellytysten täyttämisestä sekä ehtojen noudattamisesta suhteessa tuen myöntävään viranomaiseen. Sivu

12 Koordinointihanke 4/17 HankeVna-muutoksessa (617/2008) täsmennettiin ja korjattiin koordinointihanketta koskeva luku 6 28 Koordinointihankkeena tuettava toiminta Tukea koordinointihankkeeseen voidaan myöntää: 1) helpottamaan luonnollisten henkilöiden ja vähäisiä hankkeita toteuttavien yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusta alueen kehittämisessä; ja 2) edistämään toimintaryhmän paikallisen suunnitelman toteuttamista. Koordinointihanke koostuu koordinointia koskevasta toimesta ja alahankkeista. Tukea alahankkeisiin ei saa hakea ennen kuin koordinointiin haettu tuki on myönnetty. Sivu Koordinointihanke 5/17 29 Tuettava toiminta Koordinoinniksi katsotaan: 1) hakuilmoituksista huolehtiminen ja hakemusten vastaanotto; 2) alahankkeiden valinta; 3) sopimusten laatiminen niiden hakijoiden kanssa, joiden alahankkeet valitaan toteutettaviksi; 4) alahankkeita koskevan tukihakemuksen laatiminen ja toimittaminen työvoima- ja elinkeinokeskukselle; 5) alahankkeiden toteutuksessa avustaminen ja niiden toteutuksen seuranta; 6) alahankkeiden toteutuksen sekä toteutuksesta ja koordinoinnista aiheutuvien kustannusten seuranta; 7) maksuhakemusten laatiminen ja toimittaminen työvoima- ja elinkeinokeskukselle; 8) maksutietojen vastaanottaminen ja välittäminen hankehakijoille. Sivu

13 Koordinointihanke 6/17 30 Hankkeiden koordinointia koskevat tukemisen edellytykset Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että: 1) toimintaryhmä esittää tukea hakiessaan suunnitelman siitä, että se julkaisee alahankkeiden hakemista koskevan ilmoituksen haun avoimuuden varmistavalla tavalla paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, verkkosivullaan tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla vähintään neljä viikkoa ennen kuin hakuaika päättyy; 2) ilmoituksessa mainitaan hakuaika sekä annetaan ohjeet siitä, miten hakija saa hakulomakkeen, hakumenettelyohjeen ja tiedon valintaperusteista; Sivu Koordinointihanke 7/17 30 Hankkeiden koordinointia koskevat tukemisen edellytykset 3) toimintaryhmä on laatinut julkisesti saatavilla olevan asiakirjan, joka sisältää hakijoita, tuettavia kehittämis- ja investointikohteita ja tuettavia kustannuksia koskevat valintaperusteet, tiedon tuen enimmäismäärästä, ohjeet tuen hakemiseksi ja tiedon määräaikojen noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seuraamuksista; 4) toimintaryhmällä on ennalta laaditut kirjalliset ohjeet menettelystä, jolla varmistetaan hakijoiden puolueeton ja tasapuolinen kohtelu valintaperusteita sovellettaessa, hankkeita toteutettaessa ja tukea välitettäessä sekä menettelystä, jolla ilmoitetaan tukihakemuksen ulkopuolelle jäävistä hankkeista niiden hakijoille. Sivu

14 Koordinointihanke 8/17 31 Koordinoinnista aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset Tukea voidaan myöntää seuraaviin koordinoinnista aiheutuviin välttämättömiin hyväksyttäviin kustannuksiin: 1) palkkaus- ja palkkiokustannuksiin lukuun ottamatta luontaisetuina suoritettavia kustannuksia; 2) matkakustannuksiin; 3) koordinointihankkeen toteuttamisessa välttämättömän materiaalin ja muun kuin käyttöomaisuudeksi luettavan tarvikkeen hankintaan; Sivu Koordinointihanke 9/17 31 Koordinoinnista aiheutuvat hyväksyttävät kustannukset 4) postituksesta, puheluista, tietoverkkojen käytöstä ja muusta viestinnästä sekä koordinointihankkeen toteuttamiseksi välttämättömistä kokousjärjestelyistä ja kokouspalkkioista aiheutuviin kustannuksiin, jotka on suhteutettu koordinointihankkeen laajuuteen ja merkittävyyteen; 5) ostopalvelujen hankintaan; 6) vuokrakustannuksiin; 7) muihin tuensaajan toimitilan ja muun omaisuuden käytöstä aiheutuviin tavanomaisiin yleiskustannuksiin, jos ne ovat ylimääräisiä ja johtuvat koordinointihankkeesta. Ulkomaanmatkoihin sovelletaan, mitä 11 :n 2 momentissa säädetään. Sivu

15 Koordinointihanke 10/17 32 Alahankkeet Koordinointihankkeeseen voidaan sisällyttää sellaisia 7 ja 22 :ssä tarkoitettua toimintaa koskevia alahankkeita joissa: 1) alahankkeeseen myönnettävä tuki muu julkinen rahoitus mukaan lukien on vähintään 500 euroa mutta enintään euroa; 2) alahankkeen toteuttajan mahdollisuudet toteuttaa hanke ilman tukea ovat vähäiset; 3) alahanke soveltuu toteutettavaksi yhdessä toisen alahankkeen kanssa; ja 4) alahankkeet ovat yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tai yleishyödyllisiä investointihankkeita. Samaan koordinointihankkeeseen ei voi sisältyä sekä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita että yleishyödyllisiä investointeja. Sivu Koordinointihanke 11/17 33 Alahankkeiden tukemisen edellytykset Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että: 1) toimintaryhmä on julkaissut ilmoituksen, josta säädetään 30 :ssä; 2) koordinointihankkeeseen sisältyy vähintään kolme alahanketta, joilla on eri toteuttaja; 3) toimintaryhmä varmistaa, että hankkeen toteuttajalla on riittävät taloudelliset edellytykset ja osaaminen hankkeen toteuttamiseen; 4) toimintaryhmällä on maaseudun kehittämislain 9 :ssä tarkoitettu tuen siirtoa koskeva sopimus kaikkien koordinointihankkeeseen sisältyvien alahankkeiden toteuttajien kanssa; Sivu

16 Koordinointihanke 12/17 33 Alahankkeiden tukemisen edellytykset 5) toimintaryhmän tukihakemukseen sisällytetään asianmukaisella tavalla tiedot myös niistä hakijoista ja hankkeista, joita ei ole koordinointihankehakemuksessa esitetty tuettaviksi alahankkeina. Alahankkeisiin sovelletaan lisäksi, mitä yleishyödyllisestä kehittämishankkeesta 9 12 :ssä tai yleishyödyllisestä investointihankkeesta :ssä säädetään. 34 Alahankkeiden hyväksyttävät kustannukset Tukea voidaan myöntää alahankkeista aiheutuviin 11 ja 25 :n mukaisiin kustannuksiin. Alahankkeisiin sisältyviin luontoissuorituksiin sovelletaan, mitä 12 :ssä säädetään. Sivu Koordinointihanke 13/17 35 Koordinointihankkeen tuen määrä Tukea koordinointihankkeeseen voidaan myöntää enintään määrä, joka muu julkinen rahoitus mukaan lukien on: 1) 100 prosenttia alahankkeiden koordinoinnista aiheutuvista hyväksyttävistä kustannuksista; 2) 90 prosenttia alahankkeina tuettavien yleishyödyllisten kehittämishankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista; 3) 75 prosenttia alahankkeina tuettavien yleishyödyllisten investointien hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea voidaan myöntää toimintaryhmän rahoituskiintiöstä rahoitettavaan paikalliseen, alueiden väliseen tai kansainväliseen hankkeeseen enintään euroa muu julkinen rahoitus mukaan lukien. Kansainvälisessä hankkeessa Suomen osuus kansallisen tuen määrässä muu julkinen rahoitus mukaan lukien voi olla enintään euroa. Sivu

17 Koordinointihanke 14/17 35 Koordinointihankkeen tuen määrä Koordinoinnista aiheutuvien 31 :ssä tarkoitettujen kustannusten osuus ei saa ylittää 30 prosenttia koordinointihankkeen kokonaiskustannuksista. Koordinoinnista aiheutuvien kustannusten osuus tarkistetaan haettaessa tukea alahankkeista koostuvaan hankkeeseen. Perustellusta syystä työvoima- ja elinkeinokeskus voi hyväksyä alahankkeiden koordinoinnista aiheutuvien kustannusten määrän suuremmaksi kuin 30 prosenttia koordinointihankkeen kokonaiskustannuksista. Edellä 3 momentissa mainittua 30 prosentin enimmäismäärää ei kuitenkaan noudateta, jos 30 :ssä säädetyin tavoin julkaistuun hakuilmoitukseen ei jätetä vähintään kolmea 30 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut valintaperusteet täyttävää hakemusta. Sivu Koordinointihanke 15/17 Hankkeen hakuprosessi 2-vaiheinen 1-vaihe: tukihakemus koordinointihankkeesta - koordinoinnin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma - alahankkeiden tukimuotovalinta - hankesuunnitelma + 30 :ssä edellytetyt asiakirjat - muut hakulomakkeella edellytetyt liitteet - seurantatietolomake (=indik. lomake) 2306Aind. tai 2306Dind. sen mukaan kumpia alahankkeet ovat Tukipäätös (ks. Vna 28 ) Alahankkeiden haun avaus, hakemusten vastaanotto ja valinta - alahankkeita haetaan yleishyödyllisen kehittämishankkeen ja investoinnin tukihakemuslomakkeilla 2306A ja 2306D Sivu

18 Koordinointihanke 16/17 2-vaihe: alahankkeita koskeva tukihakemus - tarvittaessa koordinoinnin tarkennettu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma - alahankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma - tarkennettu hankesuunnitelma + 33 :ssä edellytetyt asiakirjat - kaikki haun johdosta jätetyt alahankehakemukset liitteineen - tuen siirtoa koskevat sopimukset Tukipäätös Sivu Koordinointihanke 17/17 Koordinointihanketta (ja alahankkeiden hakemuksia) ei merkitä toimintaryhmien diaariin, koska kyseessä on toimintaryhmän oma hanke (Kehittämislaki 30 3 mom.) TE-keskus tekee laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnan TE-keskus tutkii tuen myöntämisen edellytykset myös kaikkien alahankkeiden hakijoiden (=siirron saajien) osalta Tukipäätöksen teko hankejärjestelmässä 2-vaiheinen 1. tukipäätös sisältää koordinoinnin - alahankkeiden tukimuoto järjestelmään + seurantatiedot 2. tukipäätös sisältää koordinoinnin ja alahankkeet - tuen siirtonäytölle alahankkeille siirrettävä tuki Sivu

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE RAJUPUSU KOORDINAATIOHANKE 29.9.2010 Ilpo Lehtinen ja Kalevi Welling SISÄLTÖ 1. HAKIJA 3 2. TIIVISTELMÄ 3 3. HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 3 4. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA JA ORGANISOINTI 4 5. HANKKEEN TOIMIJAT JA

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO

EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO EUROOPAN KOMISSIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN PÄÄOSASTO Linja G Maaseudun kehittämisen monialaiset kysymykset G.1 Maaseudun kehittämisen johdonmukaisuus 19.11.2008 Bryssel JMC/ab/bm OPAS VUOSIA

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla: LUONNOS 7.10.2014 Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 201 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Ulkorajarahasto (EBF)

Ulkorajarahasto (EBF) Ulkorajarahasto (EBF) Hakuilmoitus (kiinnostuksenilmaisupyyntö) ja ohjeet hakemuksen täyttämiseksi v. 2013 vuosiohjelmasta rahoitettavia hankkeita varten Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Yhteisvastuun

Lisätiedot

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke 1(5) HANKETUKIHAKEMUS Ylshyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Muutos saatuun rahoituspäätökseen Euroopan

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot