... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %"

Transkriptio

1

2 ... 4! "! # $% "% & ' " ( %) * % + +"" #,) % &,) %"" ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

3 ))" /" % ( % '!"" %' '!"" $"%'!"" # ( '!"" & (" '!"" - ( '"- /!!'"- %'"- ( % '"- (" '"- 0%'"- 1)'"- 2 --

4 !"!#$% Kulukirjuri 3.1 on kirjanpito-ohjelma kotitalouksille. Tällä ohjelmalla taltioit helposti ja nopeasti kaikki päivittäiseen toimintaan liittyvät raha-asiat. Ohjelman sisältämän tilaston avulla voit seurata taloutesi suuntaa, löytää suurimmat menoerät ja siten myös vaikuttaa taloutesi kehitykseen tulevaisuudessa. Myös lainojen ja sijoitusten laskenta käy ohjelmalla näppärästi. %%#!##&!''# Marginaaliteksti Tämä teksti on sivun vasemmassa marginaalissa, kuvien tai tekstin vieressä, selventämässä käsiteltävää aihetta. Luettelomerkki. Tämä merkki esiintyy kuvien tai tekstin alla ja sen yhteydessä selostetaan kuvassa näkyviä alueita tai tekstin aiheita. Huomautus. Tämän kuvan yhteydessä kerrotaan huomautus liittyen käsiteltävään aiheeseen. Huomautusteksti on aina ruskea. Varoitus. Tämän kuvan yhteydessä kerrotaan varoitus liittyen käsiteltävään aiheeseen. Varoitusteksti on aina punainen. #%(% Kulukirjuri ohjelma tarjoaa sinulle apua monin tavoin. Tämän käsikirjan lisäksi ohjelma sisältää oman ohje-tiedoston joka tulee aina ohjelmapaketin mukana. Myös CodeManin www-sivusto tarjoaa rekisteröityneille käyttäjille tukipalvelua. Käynnistä ohjelman sisältämän ohje valitsemalla Ohje valikosta komento Hakemisto tai Etsi Kun olet jossain ohjelmaikkunassa, paina F1 näppäintä, jolloin esille tulee aihekohtainen ohje. Jos et löydä ongelmaasi vastausta tästä käsikirjasta etkä ohjelman omasta ohjeesta, voit katsoa löytyisikö ongelmasi CodeManin www-palvelun usein kysytyistä kysymyksistä sivulta Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei tuo ratkaisua ongelmaasi, kerro ongelmasi meille täyttämällä tukilomake CodeManin www-palvelussa sivulla

5 !'#%&'!' *** Voit ladata ohjelman ilmaiseksi internetistä osoitteesta tai voit tilata sen CodeMan Software cd-rom levyllä. Asenna ohjelma seuraavien ohjeiden mukaan. '#!'!## Ladatessasi tiedoston internetistä tallentuu se kovalevylle valitsemaasi hakemistoon. Suorita asennusohjelma käynnistämällä lataamasi tiedosto: 1. Valitse Käynnistä-valikosta komento Suorita 2. Valitse komento Selaa ja avaa hakemisto c:/temp/ 3. Valitse komento OK Korvaa hakemisto c:/temp/ sillä hakemistolla, mihin olet tallentanut tiedoston +,-$&!"# Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti kun laitat cd-rom levyn asemaan. Jos tietokoneesi ei tue tätä toimintoa, voit käynnistää ohjelman seuraavasti: 1. Asenna cd-rom levy asemaan 2. Valitse Käynnistä-valikosta komento Suorita 3. Kirjoita komentorivi ruutuun e:start.exe ja valitse komento OK 4. Kun CodeMan Software CD-ROM ohjelma käynnistyy, valitse ohjelmalistalta Kulukirjuri Valitse komento Asenna Korvaa asematunnus e: omalla cd-rom asematunnuksellasi )

6 !#!/'# 0* Ohjelmalla on 30 päivän testikäyttöaika. Testijakson päätyttyä sinun tulee rekisteröidä ohjelma. Kun käynnistät rekisteröimättömän ohjelman, avautuu ensin Kulukirjuri Shareware ikkuna. Voit avata ikkunan myös valitsemalla Ohje valikosta komennon Rekisteröinti. Rekisteröi ohjelma kirjoittamalla saamasi käyttäjätunnus ja salasana vastaaviin tekstikenttiin ja valitsemalla sitten komento Rekisteröi. Käyttäjätunnus. Kirjoita tähän tekstikenttään saamasi käyttäjätunnus. Salasana. Kirjoita tähän tekstikenttään saamasi salasana. Rekisteröi. Tämä komento rekisteröi ohjelman kun käyttäjätunnus ja salasana on annettu. Jos olet rekisteröinyt päivityksen, tarkistaa ohjelma päivitykseen oikeuttavan vanhemman version olemassaolon. Aloita. Tämä komento aloittaa rekisteröimättömän ohjelman käytön testijakson ajan. Testikäyttöajan jälkeen tämä komento disaktivoituu. Lopeta. Sulkee ohjelman. Mikäli sinulla ei vielä ole rekisteröintitunnusta, saat sen helposti internetistä, osoitteesta:

7 ##/##& ##/##& Kun käynnistät ohjelman näet seuraavanlaisen käyttöliittymän. Kuvassa on avattu esimerkkitiedosto demo.kkr ja siitä luotu pylvästilasto. Otsikkopalkki Komentopalkki Kuvakepalkki Tapahtumat Tilasto Statuspalkki Otsikkopalkki. Tämä palkki sisältää ohjelman nimen lisäksi avoinna olevan tiedoston nimen. Komentopalkki. Tämä palkki sisältää kaikki ohjelmassa käytettävät komennot alavetovalikoihin ryhmiteltynä. 1 Kuvakepalkki. Tämä palkki sisältää ohjelman komentokuvakkeet. Kaikki vastaavat komennot löytyvät myös komentopalkista. 1 Tapahtumat. Tapahtumat ikkuna sisältää rekisteriin tehdyt kirjaukset aikajärjestyksessä. Tilasto. Tämä ikkuna sisältää rekisteristä tehdyn tilaston. Tilasto voi olla numeerinen tai graafinen ja sen sisältämä data sekä ulkoasu on vapaasti valittavissa tilastovalikon komennoilla. Useita samanaikaisia tilastoikkunoita voi olla auki. Statuspalkki. Tämä palkki sisältää rekisteriin valitun aikajakson, aikajakson kokonaistulot ja -menot sekä saldon. - 1

8 ,!'!#!'$&'!' 3**** Valitse Tiedosto valikosta komento Uusi. Komento avaa Uusi tiedosto ikkunan, mistä voit tehdä valinnat uuden rekisterin kirjaaja- ja nimikelistalle. Kirjaajat Tyhjä lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön tyhjän listan. Ensin avautuu Kirjaajat ikkuna, mihin voidaan määritellä käytössä olevat kirjaajat ja sen jälkeen kirjausikkuna. Muussa tapauksessa avautuu kirjausikkuna suoraan ja uusien kirjausten tekeminen voidaan aloittaa heti. Nykyinen lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön samat kirjaajat kuin avoinna olevassa tiedostossa on. Mikäli avoinna ei ole yhtään tiedostoa, ei vaihtoehto ole aktiivinen. Tiedostosta. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön valitsemassasi tiedostossa määritellyn kirjaajalistan. Tällä vaihtoehdolla voidaan siirtää kirjaajat mistä tahansa rekisteritiedostosta uuteen tiedostoon. Nimikkeet Oletuslista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön ohjelman oletuslistan. Ohjelman oletuslistalta löytyy n. 220 valmiiksi määriteltyä nimikettä. Nykyinen lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön saman nimikelistan kuin avoinna olevassa tiedostossa on. Mikäli avoinna ei ole yhtään tiedostoa, ei vaihtoehto ole aktiivinen. Tiedostosta. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön valitsemassasi tiedostossa määritellyn kirjaajalistan. Tällä vaihtoehdolla voidaan siirtää nimikkeet mistä tahansa rekisteritiedostosta uuteen tiedostoon. Alkusaldo. Tähän tekstikenttään voit halutessasi määritellä luotavalle rekisterille alkusaldon. Oletuksena uuden rekisterin alkusaldo on 0. 2

9 !#!'%"%%&'!' *** Valitse Tiedosto-valikosta komento Avaa. Esille tulee Avaa ikkuna. Valitse avattava tiedosto hiirellä ja valitse Avaa komento. #$&%%##'!'%"%%&'!' Ohjelmalle voidaan asettaa käynnistymisen yhteydessä automaattisesti avautuva tiedosto. Tämä tiedosto voidaan määritellä valitsemalla Muokkaus valikosta komento Asetukset ja edelleen välilehti Tiedostoasetukset ja kirjoittamalla vastaavaan tekstikenttään avattavan tiedoston hakemistopolku. 1 %%$($ Ohjelma voi tehdä avattavasta tiedostosta varakopion. Varakopio luodaan nimellä *.bak. Esimerkiksi tiedosto demo.kkr kopioidaan tiedostoksi demo.bak. Varakopion voi avata vastaavasti kuin normaalin rekisteritiedoston valitsemalla avausikkunaan esille Kaikki tiedostot (*.*) 1 %%%'%$% Mikäli tiedosto on suojattu salasanalla, kysyy ohjelma sitä ennen tiedoston avaamista. Kirjoita salasana vastaavaan ikkunaan ja valitse komento OK. % 4

10 !#!'#%!'#%&'!' **** Valitse Tiedosto valikosta komento Tallenna tai komento Tallenna nimellä. Mikäli tiedostoa ei ole aiemmin tallennettu tai on valittu komento Tallenna nimellä avautuu Tallenna nimellä ikkuna, mistä voidaan valita tiedostolle hakemisto ja antaa sille nimi. #$&%%##'!'#%!'#%&'!' Ohjelma voi tallentaa tiedoston automaattisesti tietyin väliajoin. Tämä optio voidaan määritellään valitsemalla Muokkaus valikosta komento Asetukset ja edelleen välilehti Tiedostoasetukset ja kirjoittamalla vastaavaan tekstikenttään tiedoston automaattinen tallennusväli minuutteina. 1 %%%'%$% Tiedosto voidaan suojata salasanalla valitsemalla Tiedosto valikosta komento Salasanasuojaus Kirjoita haluamasi salasana ja valitse komento OK. VAROITUS Suojattua tiedostoa ei enää voi avata ilman salasanaa. % 5

11 %(%6#&%'%%&'!' *** Kirjauksia voidaan lisätä tapahtumarekisteriin sekä manuaalisesti että automaattisesti. Automaattisesti voidaan lisätä vakiotapahtumia, lainoja ja sijoituksia. Muut tapahtumat, joissa on vaihteleva päivämäärä tai summa, pitää lisätä rekisteriin yksitellen. Valitse Tapahtumat valikosta komento Uusi kirjaus. Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman päivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää tapahtuman kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Kenttä on valinnainen eikä ole näkyvissä jos sitä ei ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää tapahtuman nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman summan. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Selite. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Kenttä on valinnainen eikä ole näkyvissä jos sitä ei ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Jatka. Tämä komento siirtää tiedot rekisteriin ja tyhjentää kentät mahdollistaen seuraavan tapahtuman välittömän kirjaamisen. OK. Tämä komento siirtää tiedot rekisteriin ja sulkee kirjausikkunan. %

12 %!'&##%&'!'%($#%&'!' Peruuta. Tämä komento sulkee kirjausikkunan siirtämättä tietoja rekisteriin. Korvaa. Tämä komento korvaa valitun kirjauksen tiedot muutetuilla tiedoilla. Korvauksen jälkeen kirjausikkuna sulkeutuu. Poista. Tämä komento poistaa valitun kirjauksen rekisteristä. Poistamisen jälkeen kirjausikkuna sulkeutuu. Komennot Korvaa ja Poista ovat käytössä vain jos on valittu kirjauksen muuttaminen %!'&'!'!#!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Uusi kirjaus 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento OK tai Jatka %!'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat ikkunasta muutettava kirjaus 2. Valitse Tapahtumat valikosta komento Muuta 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa %!'($#%&'!'!#!# 1. Valitse Tapahtumat ikkunasta poistettava kirjaus 2. Valitse Tapahtumat valikosta komento Poista Voit valita tapahtuman muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. Mikäli valittu tapahtuma on taltioitu rekisteriin vakiotapahtumana, lainana tai sijoituksena avautuu vastaava ikkuna. Muussa tapauksessa avautuu normaali kirjausikkuna.

13 %$#%(%6#&%# Voit määritellä toistuvia tapahtumia, kuten vuokra tai palkka, rekisteriin automaattisesti kirjautuviksi vakiotapahtumiksi. Nämä tapahtumat päivittyvät rekisteriin aina kun kyseinen rekisteritiedosto avataan. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat. Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman päivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman summan. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aikaväli. Tämä kenttä sisältää vakiotapahtuman aikavälin siten että tekstikenttä sisältää lukumäärän ja alavetovalikko aikajakson. Aikajakson vaihtoehdot ovat päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta. %

14 %$#%(%6#&%# Selite. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Kenttä ei ole näkyvissä jollei sitä ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Lisää. Tämä komento lisää vakiotapahtuman listalle. Korvaa. Tämä komento korvaa listalta valitun vakiotapahtuman tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun vakiotapahtuman. Vakiotapahtumien lista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt vakiotapahtumat. Kukin vakiotapahtuma näkyy omalla rivillään ja tiedot sarakkeisiin jaoteltuna.,!'"%$#%(%6#&%'&'!'#%! 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Kirjoita tarpeelliset tiedot 3. Valitse komento Lisää %$#%(%6#&%'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Valitse vakiotapahtumien listalta muutettava vakiotapahtuma 3. Muuta tarpeelliset tiedot 4. Valitse komento Korvaa %$#%(%6#&%'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Valitse vakiotapahtumien listalta poistettava vakiotapahtuma 3. Valitse komento Poista Voit valita vakiotapahtuman muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. %

15 %'%# * Voit määritellä lainat automaattisesti kirjautuviksi tapahtumiksi, jolloin ohjelma huolehtii lyhennysten ja korkojen kirjaamisesta. Voit tehdä lainasta myös lainalaskelman, missä näkyvät kerralla kaikki lyhennys- ja koronmaksupäivät. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää lainan nostopäivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää lainan kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää lainan nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää lainasumman. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aika. Tämä alasvetovalikko sisältää laina-ajan vuosina. Korko. Tämä kenttä sisältää lainan vuosikoron prosentteina. % )

16 %'%# Tyyppi. Tämä kenttä sisältää kirjattavan lainan tyypin. vaihtoehdot ovat Tasalyhenteinen ja Kiinteä tasaerä. Tasalyhenteisen lainan lyhennykset ovat kiinteät ja korko muuttuu siten että ensin maksetaan suurempia korkoeriä. Tasalyhenteinen laina on kokonaisuudessaan edullisempi vaihtoehto kuin kiinteän tasaerän laina jonka maksuerä on koko laina-ajan vakiosumma. Maksuväli. Tämä kenttä sisältää kirjattavan tapahtuman maksuvälin siten että tekstikenttä sisältää lukumäärän ja alavetovalikko tyypin. Vaihtoehdot ovat päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta. Selite. Tämä tekstikenttä sisältää lainan selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Lisää. Tämä komento lisää lainan lainalistalle. Korvaa. Tämä komento korvaa listalta valitun lainan tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun lainan. Laskelma. Tämä komento tekee annetusta lainasta lainalaskelman. 1 Lainalista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt lainat. Kukin laina näkyy omalla rivillään ja tiedot sarakkeisiin jaoteltuna.,!'%'%'&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento Lisää %'%'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Valitse lainalistalta muutettava laina 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa %'%'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Valitse lainalistalta poistettava laina 3. Valitse komento Poista Voit valita lainan muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. +""#.

17 %'%%!&% * Valitse lainaikkunasta komento Laskelma. Lainalaskelma esittää kaikki lainan lyhennys- ja koronmaksupäivät summineen, sekä kertoo lyhennysten ja korkojen yhteissummat sekä maksuerien lukumäärän ja ensimmäisen sekä viimeisen maksupäivämäärän. Tulosta. Tämä komento tulostaa lainalaskelman paperille. Sulje. Tämä komento sulkee lainalaskeman ja palaa lainaikkunaan. 1

18 $#!# Voit määritellä sijoitukset automaattisesti kirjautuviksi tapahtumiksi, jolloin ohjelma huolehtii vuosittaisten korkojen ja osinkojen kirjaamisesta. Voit tehdä sijoituksesta myös sijoituslaskelman. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituspäivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Pääoma. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen pääoman. Pääoman valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aika. Tämä alasvetovalikko sisältää sijoitusajan vuosina. Korko. Tämä kenttä sisältää sijoituksen arvioidun vuosikoron prosentteina. % 2

19 $#!# Osinko. Tämä kenttä sisältää sijoituksen arvioidun osinkotuoton prosentteina. Selite. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Lisää. Tämä komento lisää sijoituksen listalle. Korvaa. Tämä komento korvaa valitun sijoituksen tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun sijoituksen. Laskelma. Tämä komento tekee annetusta sijoituksen sijoituslaskelman. 1 Sijoituslista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt sijoitukset.,!'$#!'&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento Lisää $#!'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Valitse sijoituslistalta muutettava sijoitus 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa $#!'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Valitse sijoituslistalta poistettava sijoitus 3. Valitse komento Poista Voit valita sijoituksen muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa.,) %"" 4

20 $#%!&% Valitse sijoitusikkunasta komento Laskelma. Sijoituslaskelma esittää kaikki koronmaksu- ja osingonmaksupäivät summineen ja pääomineen, sekä kertoo korkojen ja osinkojen yhteissummat sekä maksuerien lukumäärän ja ensimmäisen sekä viimeisen maksupäivämäärän. Tulosta. Tämä komento tulostaa sijoituslaskelman paperille. Sulje. Tämä komento sulkee sijoituslaskeman ja palaa sijoitusikkunaan. 5

21 %%$ Voit valita rekisterissä näkyvän aikajakson vapaasti. Statuspalkissa olevat menot, tulot ja saldo päivittyvät valitun aikajakson mukaan. Valitse Muokkaa valikosta komento Aikajakso. Vuosi. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta vuodelta. Alasvetovalikossa näkyvät vuodet ensimmäisen rekisteriin taltioidun tapahtuman vuodesta nykyiseen vuoteen. Kuukausi. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta kuukaudelta. Mikäli tapahtumia on kirjattu useammalle vuodelle, huomaa valita ensin vuosi ja sitten kuukausi. Viikko. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta viikolta. Mikäli tapahtumia on kirjattu useammalle vuodelle, valitse ensin vuosi ja sitten viikko. Päivä. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat tekstikenttään annetulta päivältä. Painikkeesta T saat nykyisen päivämäärän. Kaikki rekisterin tapahtumat. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä kaikki tapahtumat. Alkaen, Päättyen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat tekstikenttiin annettujen päiväysten väliltä. Kirjoita Alkaen tekstikenttään päivämäärä jonka jälkeen tehdyt kirjaukset näytetään ja päättyen tekstikenttään päivämäärä jota ennen tehdyt kirjaukset näytetään.

22 %%$ * Ohjelma sisältää yksinkertaisen peruslaskimen jota voit hyödyntää laskuissasi. Laskennan tulos on siirrettävissä suoraan Kirjaus ikkunaan. Valitse Näytä valikosta komento Laskin. Voit kirjoittaa laskulausekkeet joko laskimen komentonäppäimiä käyttäen hiirellä tai suoraan omalta näppäimistöltäsi. *((&!# Numeronäppäimet. Pilkkunäppäin. Erottaa desimaaliluvun kokonaisosan ja desimaaliosan toisistaan. % Prosenttinäppäin. Laskee annetun luvun prosenttina. Esimerkiksi laskulausekkeeseen kirjoitettuna 5% lasketaan arvona C Korjausnäppäin. Poistaa viimeisen merkin näytöstä. CL Tyhjennysnäppäin. Tyhjentää koko näytön. ( ) Sulkumerkit. Merkkejä voidaan käyttää lausekkeiden rakentelussa. x + - Funktionäppäimet kerto-, jako-, yhteen ja vähennyslaskua varten. = Tulosnäppäin. Laskee annetun lausekkeen arvon. B Palautusnäppäin. Palauttaa viimeksi lasketun lausekkeen näyttöön. ~ Pyöristysnäppäin. Pyöristää lasketun tuloksen kahden desimaalin tarkkuuteen. OK Siirtonäppäin. Siirtää lasketun tuloksen kirjausikkunaan, mikäli se on esillä.

23 %(%6#&!'!#'# ** Voit etsiä tapahtumia rekisteristä minkä tahansa tietokentän mukaan. Valitse Tapahtumat valikosta komento Etsi. Valitse Etsi tapahtuma ikkunasta se tietokenttä minkä mukaan haluat tapahtumia etsiä ja määrittele sille etsintäkriteerit tarpeen mukaan. Hae / Hae seuraava. Tämä komento etsii tapahtumalistalta kirjauksia, jotka täyttävät annetut etsintäkriteerit. Kun kriteerit täyttävä kirjaus löytyy valitaan se tapahtumalistalta ja näytetään käyttäjälle. Valitsemalla uudelleen komennon Hae seuraava, näytetään listalta seuraava kriteerit täyttävä kirjaus jne. kunnes ollaan listan lopussa jolloin ohjelma kysyy haluaako käyttäjä aloittaa haun uudelleen listan alusta. Sulje. Tämä komento sulkee tapahtumien etsintäikkunan. Lisää ehto. Tämä komento lisää etsintään uuden ehdon. Kustakin tapahtumaikkunan sarakkeesta, saldosaraketta lukuunottamatta, voi tehdä hakuehdon, mutta kutakin ehtoa voidaan käyttää vain kerran eli uudeksi ehdoksi pitää valita joku toinen sarake. Jos kaikille kirjauksen tietosarakkeille on asetettu ehto ei tämä komento ole aktiivinen. Poista ehto. Tämä komento poistaa ehtoja alhaalta ylöspäin. Jos vain yksi ehto on näkyvissä, ei tämä komento ole aktiivinen.

24 ,!'#%#$'$&'!' 3**** Voit luoda rekisteristä monipuolisia numeerisia ja graafisia tilastoja. Valitse Tilasto valikosta komento Luo uusi tilasto Aikajakso. Tämä kehys näyttää miltä aikajaksolta tilasto luodaan. Muuta aikajaksoa valitsemalla komento [...] aikajakson oikealta puolelta. Normaali. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma kaksiulotteisen tilaston koko valitun aikajakson ajalta, siten että aikajana on x-akselilla ja summajana y- akselilla. Kehitys. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma kolmiulotteisen tilaston valitulta aikajaksolta siten että kokonaisaika on x-akselilla, summat y-akselilla ja kehitysaikajaksot z-akselilla. Kirjaaja. Tämä lista sisältää kaikki rekisterin kirjaajat. Valitse listalta ne kirjaajat joiden tekemät kirjaukset haluat sisällyttää tilastoon. Nimikeryhmä. Tämä lista sisältää kaikki rekisterin nimikkeet. Valitse listalta se nimikeryhmä josta haluat luoda tilaston. Tilaston voi luoda pääryhmistä Menot ja Tulot sekä mistä tahansa alaryhmästä. Yksittäisestä nimikkeestä tilastoa ei voi luoda.

25 %#$'!#&$,$# *3 Aktivoi haluamasi tilastoikkunan ensin hiirellä ja valitse sitten Tilasto valikosta komento Muuta esitystä #&$#$"!6# 3D Piiras. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kolmiulotteisen piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. 2D Piiras. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kaksiulotteisen piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. 3D Pylväs. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen sekä normaali että kehitystilastossa. 2D Pylväs.Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kaksiulotteisen pylväsdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. Viivat. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta viivadiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain kehitystilastossa. Alue. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta aluediagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain kehitystilastossa. Numeroesitys Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta numeerisen esityksen. Vaihtoehto on aktiivinen sekä normaali- että kehitystilastossa. Koordinaatiston viivat. Jos tämä ruutu on valittu, piirtää ohjelma summaakselille vaakaviivat. )

26 %#$'!#&$,$#!##"!6# Pääotsikko. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen yläosaan lihavoituna. Vasen teksti. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen yläosaan lihavoituna. Alaotsikko. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen vasempaan reunaan. Kaikista alasvetovalikoista voidaan valita tekstiksi nimikeryhmä, kirjaajat, aikajakso tai vapaa teksti. Selitteet. Jos tämä ruutu on valittu tulostuu kunkin arvosarjan nimike tai nimikeryhmä graafisen esityksen oikeaan laitaan. Numerot. Jos tämä ruutu on valittu näkyvät kunkin arvosarjan summat numeroesityksenä. Prosentit. Jos tämä ruutu on valittu näkyvät kunkin arvosarjan summat prosenttiosuuksina. Valintakentät Numero ja Prosentit ovat aktiivisia vain silloin kun esityksen tyypiksi on valittu piiras. Numeroesityksessä sekä numerot että prosentit näkyvät automaattisesti.,) %"".

27 %#$'!#&$,$# #"!6# Värillinen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen värillisenä. Esityksen taustavärin ja tekstin värin voit valita värilaatikoista. Harmaasävy. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen harmaasävyisenä. Esityksen taustavärin ja tekstin harmaasävyn voit valita värilaatikoista. Huomaa että pylväs-, viiva- ja alue-esityksessä taustaruudukon väri vaihtuu automaattisesti tarjoten parhaan kontrastin taustaan. Mustavalkoinen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen mustavalkoisena, siten että kukin lohko, pylväs tai alue on esitetty erilaisella rasteroinnilla. A. Jos tekstin väriksi valitaan A muuttaa ohjelma tekstin värin automaattisesti taustaan sopivaksi joko mustaksi tai valkoiseksi,) %"" 1

28 %(%6#&!'#$# * Kaikki rekisteriin taltioidut tiedot ovat myös tulostettavissa. Valitse Tiedosto valikosta komento Tulosta Tapahtumat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteristä tapahtumia riippuen alla olevasta valinnasta. Kaikki. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma kaikki rekisteriin merkityt tapahtumat huomioimatta valittua aikajaksoa. Valittu aikajakso. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt tapahtumat valitun aikajakson puitteissa. Valitut tapahtumat. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma vain rekisteristä valitut tapahtumat. Mikäli yhtään tapahtumaa rekisteristä ei ole valittuna, vaihtoehto ei ole aktiivinen. Nimikelista. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma koko nimikelistan menoja tulopuolen ryhmiin jaoteltuna puumuodossa. Minimi ja maksimi. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma nimikkeille määritellyt minimi ja maksimisummat. Nimikelista ruudun pitää olla valittu. Summat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma kullekin nimikkeelle rekisteriin kertyneen summan. Nimikelista ruudun pitää olla valittu. 2

29 %(%6#&!'#$# Yhteenveto. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteritiedostosta kootut tiedot, jotka sisältävät kirjauksien lukumäärän, ensimmäisen ja viimeisen kirjauksen päivämäärän, vakiotapahtumien, lainojen ja sijoituksien sekä nimikkeiden lukumäärän. Kirjaajalista. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma kirjaajalistan, missä näkyy kunkin kirjaajan nimi sekä onko kirjaajalle määritelty salasana. Mikäli yhtään kirjaajaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Vakiotapahtumat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt vakiotapahtumat listana. Listassa näkyy kunkin vakiotapahtuman numero, kirjaaja, nimike, selite, summa, seuraava maksupäivämäärä ja aikaväli. Mikäli yhtään vakiotapahtumaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Lainat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt lainat listana. Listassa näkyy kunkin lainan numero, lainanottopäivämäärä, kirjaaja, nimike, selite, lainasumma, lainan korko, laina-aika, tyyppi, lainan seuraava maksupäivä ja maksuväli. Mikäli yhtään lainaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Sijoitukset. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt sijoitukset listana. Listalla näkyy kunkin sijoituksen numero, kirjaaja, nimike, selite, sijoitettu pääoma, sijoitusaika, korkoprosentti, osinkoprosentti ja seuraava maksupäivä. Mikäli yhtään sijoitusta ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Marginaalit ja Sarake. Nämä valinnat määrittelevät sivulle asetettavat marginaalit ja sarakkeissa käytettävän puskurimarginaalin. Fontti ja Koko. Tämä valinta määrittelee merkkilajin jolla tulostus tapahtuu. Jos tulostus ei mahdu valitulla fontilla asetetuilla marginaaleilla valitulle paperille, voi ohjelma pienentää fonttia automaattisesti. Esikatselu. Jos tämä ruutu on valittu näkyy Tulosta ikkunan oikeassa yläreunassa pieni esikatselukuva.,) %"" 4

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

TIETOTURVA TUTUKSI. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi

TIETOTURVA TUTUKSI. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi TIETOTURVA TUTUKSI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi TIETOTURVAN TUTUKSI 2(9) Avast Antivirus - ilmainen virustorjuntaohjelma Lataaminen Internet

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

TIETOTURVA TUTUKSI. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi

TIETOTURVA TUTUKSI. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi TIETOTURVA TUTUKSI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi TIETOTURVAN ALKEET 2(9) Avast Antivirus - ilmainen virustorjuntaohjelma Lataaminen Internet

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio.

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio. ActivInspire JATKO AINEISTON TUOTTAMINEN Uuden aineiston tekemisen alkua helpottaa etukäteen tehty suunnitelma (tekstit, kuvat, videot, linkit) miellekarttaa hyödyntäen. Valmista aineistoa voi muokata

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen E-kirjan lainaaminen ja lukeminen Missä ne ovat LAKIA-KIRJASTOJEN E-KIRJAT OVAT ELLIBS-KIRJAKAUPAN SIVULLA. VOIT HAKEA NIITÄ KAHDELLA TAVALLA: 1. LAKIA-TIETOKANNASTA ETSIMÄLLÄ TIETTYÄ KIRJAA TAI KAIKKIA

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu Excel-harjoitus 1 Tietojen syöttö työkirjaan Kuvitteellinen yritys käyttää Excel-ohjelmaa kirjanpidon laskentaan. He merkitsevät taulukkoon päivittäiset ostot, kunnostuskulut, tilapäistilojen vuokramenot,

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN...

1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... KÄYTTÖOHJE JÄSENET 1 PIKAOHJE... 3 1.1 SELAA AIKOJA... 3 1.2 PALAUTE... 3 1.3 AJANVARAUS... 3 1.4 VARAUKSEN TARKASTELU... 3 1.5 VAHVISTA LÄHTÖÖN OSALLISTUMINEN... 4 1.5.1 Vahvista lähtöön osallistuminen

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö

Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 5 Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on toimenpidealoite; keskustelualoitteen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Lakialoite/Puhemiesneuvoston ehdotus -asiakirjamallin käyttö

Lakialoite/Puhemiesneuvoston ehdotus -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 7 Lakialoite/Puhemiesneuvoston ehdotus -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on lakialoite; puhemiesneuvoston ehdotuksen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake 1 Sisällysluettelo 1. Accuna-pikakuvakkeen asentaminen työpöydälle... 2 2. Työasemakäyttö... 3 2.1 Käynnistäminen... 3 2.2 Raportin valinta... 4 2.3 Laskentakohteiden valinta... 4 2.4 Kauden vaihto...

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31

MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Mini-Lexia-opas 2012 MINI-LEXIA OPAS Versio 4.31 Sisältö Yleistä Lexiasta ja Mini-Lexiasta... 2 Ohjeet Lexian ammattikäyttäjälle: Harjoitusten siirtäminen... 2 Harjoitusten siirtäminen muistitikulla...

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Paikka-aikakaavio PlanMan Project

Paikka-aikakaavio PlanMan Project Paikka-aikakaavio PlanMan Project 30.4.2014 Sisältö 1. Paikka-elementin käyttöönotto... 2 2. Tehtävien lisääminen paikka-aikakaavioon... 4 3. Tehtävien ulkoasun muokkaus paikka-aikakaaviossa... 5 4. Tehtävien

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot