... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %"

Transkriptio

1

2 ... 4! "! # $% "% & ' " ( %) * % + +"" #,) % &,) %"" ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

3 ))" /" % ( % '!"" %' '!"" $"%'!"" # ( '!"" & (" '!"" - ( '"- /!!'"- %'"- ( % '"- (" '"- 0%'"- 1)'"- 2 --

4 !"!#$% Kulukirjuri 3.1 on kirjanpito-ohjelma kotitalouksille. Tällä ohjelmalla taltioit helposti ja nopeasti kaikki päivittäiseen toimintaan liittyvät raha-asiat. Ohjelman sisältämän tilaston avulla voit seurata taloutesi suuntaa, löytää suurimmat menoerät ja siten myös vaikuttaa taloutesi kehitykseen tulevaisuudessa. Myös lainojen ja sijoitusten laskenta käy ohjelmalla näppärästi. %%#!##&!''# Marginaaliteksti Tämä teksti on sivun vasemmassa marginaalissa, kuvien tai tekstin vieressä, selventämässä käsiteltävää aihetta. Luettelomerkki. Tämä merkki esiintyy kuvien tai tekstin alla ja sen yhteydessä selostetaan kuvassa näkyviä alueita tai tekstin aiheita. Huomautus. Tämän kuvan yhteydessä kerrotaan huomautus liittyen käsiteltävään aiheeseen. Huomautusteksti on aina ruskea. Varoitus. Tämän kuvan yhteydessä kerrotaan varoitus liittyen käsiteltävään aiheeseen. Varoitusteksti on aina punainen. #%(% Kulukirjuri ohjelma tarjoaa sinulle apua monin tavoin. Tämän käsikirjan lisäksi ohjelma sisältää oman ohje-tiedoston joka tulee aina ohjelmapaketin mukana. Myös CodeManin www-sivusto tarjoaa rekisteröityneille käyttäjille tukipalvelua. Käynnistä ohjelman sisältämän ohje valitsemalla Ohje valikosta komento Hakemisto tai Etsi Kun olet jossain ohjelmaikkunassa, paina F1 näppäintä, jolloin esille tulee aihekohtainen ohje. Jos et löydä ongelmaasi vastausta tästä käsikirjasta etkä ohjelman omasta ohjeesta, voit katsoa löytyisikö ongelmasi CodeManin www-palvelun usein kysytyistä kysymyksistä sivulta Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei tuo ratkaisua ongelmaasi, kerro ongelmasi meille täyttämällä tukilomake CodeManin www-palvelussa sivulla

5 !'#%&'!' *** Voit ladata ohjelman ilmaiseksi internetistä osoitteesta tai voit tilata sen CodeMan Software cd-rom levyllä. Asenna ohjelma seuraavien ohjeiden mukaan. '#!'!## Ladatessasi tiedoston internetistä tallentuu se kovalevylle valitsemaasi hakemistoon. Suorita asennusohjelma käynnistämällä lataamasi tiedosto: 1. Valitse Käynnistä-valikosta komento Suorita 2. Valitse komento Selaa ja avaa hakemisto c:/temp/ 3. Valitse komento OK Korvaa hakemisto c:/temp/ sillä hakemistolla, mihin olet tallentanut tiedoston +,-$&!"# Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti kun laitat cd-rom levyn asemaan. Jos tietokoneesi ei tue tätä toimintoa, voit käynnistää ohjelman seuraavasti: 1. Asenna cd-rom levy asemaan 2. Valitse Käynnistä-valikosta komento Suorita 3. Kirjoita komentorivi ruutuun e:start.exe ja valitse komento OK 4. Kun CodeMan Software CD-ROM ohjelma käynnistyy, valitse ohjelmalistalta Kulukirjuri Valitse komento Asenna Korvaa asematunnus e: omalla cd-rom asematunnuksellasi )

6 !#!/'# 0* Ohjelmalla on 30 päivän testikäyttöaika. Testijakson päätyttyä sinun tulee rekisteröidä ohjelma. Kun käynnistät rekisteröimättömän ohjelman, avautuu ensin Kulukirjuri Shareware ikkuna. Voit avata ikkunan myös valitsemalla Ohje valikosta komennon Rekisteröinti. Rekisteröi ohjelma kirjoittamalla saamasi käyttäjätunnus ja salasana vastaaviin tekstikenttiin ja valitsemalla sitten komento Rekisteröi. Käyttäjätunnus. Kirjoita tähän tekstikenttään saamasi käyttäjätunnus. Salasana. Kirjoita tähän tekstikenttään saamasi salasana. Rekisteröi. Tämä komento rekisteröi ohjelman kun käyttäjätunnus ja salasana on annettu. Jos olet rekisteröinyt päivityksen, tarkistaa ohjelma päivitykseen oikeuttavan vanhemman version olemassaolon. Aloita. Tämä komento aloittaa rekisteröimättömän ohjelman käytön testijakson ajan. Testikäyttöajan jälkeen tämä komento disaktivoituu. Lopeta. Sulkee ohjelman. Mikäli sinulla ei vielä ole rekisteröintitunnusta, saat sen helposti internetistä, osoitteesta:

7 ##/##& ##/##& Kun käynnistät ohjelman näet seuraavanlaisen käyttöliittymän. Kuvassa on avattu esimerkkitiedosto demo.kkr ja siitä luotu pylvästilasto. Otsikkopalkki Komentopalkki Kuvakepalkki Tapahtumat Tilasto Statuspalkki Otsikkopalkki. Tämä palkki sisältää ohjelman nimen lisäksi avoinna olevan tiedoston nimen. Komentopalkki. Tämä palkki sisältää kaikki ohjelmassa käytettävät komennot alavetovalikoihin ryhmiteltynä. 1 Kuvakepalkki. Tämä palkki sisältää ohjelman komentokuvakkeet. Kaikki vastaavat komennot löytyvät myös komentopalkista. 1 Tapahtumat. Tapahtumat ikkuna sisältää rekisteriin tehdyt kirjaukset aikajärjestyksessä. Tilasto. Tämä ikkuna sisältää rekisteristä tehdyn tilaston. Tilasto voi olla numeerinen tai graafinen ja sen sisältämä data sekä ulkoasu on vapaasti valittavissa tilastovalikon komennoilla. Useita samanaikaisia tilastoikkunoita voi olla auki. Statuspalkki. Tämä palkki sisältää rekisteriin valitun aikajakson, aikajakson kokonaistulot ja -menot sekä saldon. - 1

8 ,!'!#!'$&'!' 3**** Valitse Tiedosto valikosta komento Uusi. Komento avaa Uusi tiedosto ikkunan, mistä voit tehdä valinnat uuden rekisterin kirjaaja- ja nimikelistalle. Kirjaajat Tyhjä lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön tyhjän listan. Ensin avautuu Kirjaajat ikkuna, mihin voidaan määritellä käytössä olevat kirjaajat ja sen jälkeen kirjausikkuna. Muussa tapauksessa avautuu kirjausikkuna suoraan ja uusien kirjausten tekeminen voidaan aloittaa heti. Nykyinen lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön samat kirjaajat kuin avoinna olevassa tiedostossa on. Mikäli avoinna ei ole yhtään tiedostoa, ei vaihtoehto ole aktiivinen. Tiedostosta. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön valitsemassasi tiedostossa määritellyn kirjaajalistan. Tällä vaihtoehdolla voidaan siirtää kirjaajat mistä tahansa rekisteritiedostosta uuteen tiedostoon. Nimikkeet Oletuslista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön ohjelman oletuslistan. Ohjelman oletuslistalta löytyy n. 220 valmiiksi määriteltyä nimikettä. Nykyinen lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön saman nimikelistan kuin avoinna olevassa tiedostossa on. Mikäli avoinna ei ole yhtään tiedostoa, ei vaihtoehto ole aktiivinen. Tiedostosta. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön valitsemassasi tiedostossa määritellyn kirjaajalistan. Tällä vaihtoehdolla voidaan siirtää nimikkeet mistä tahansa rekisteritiedostosta uuteen tiedostoon. Alkusaldo. Tähän tekstikenttään voit halutessasi määritellä luotavalle rekisterille alkusaldon. Oletuksena uuden rekisterin alkusaldo on 0. 2

9 !#!'%"%%&'!' *** Valitse Tiedosto-valikosta komento Avaa. Esille tulee Avaa ikkuna. Valitse avattava tiedosto hiirellä ja valitse Avaa komento. #$&%%##'!'%"%%&'!' Ohjelmalle voidaan asettaa käynnistymisen yhteydessä automaattisesti avautuva tiedosto. Tämä tiedosto voidaan määritellä valitsemalla Muokkaus valikosta komento Asetukset ja edelleen välilehti Tiedostoasetukset ja kirjoittamalla vastaavaan tekstikenttään avattavan tiedoston hakemistopolku. 1 %%$($ Ohjelma voi tehdä avattavasta tiedostosta varakopion. Varakopio luodaan nimellä *.bak. Esimerkiksi tiedosto demo.kkr kopioidaan tiedostoksi demo.bak. Varakopion voi avata vastaavasti kuin normaalin rekisteritiedoston valitsemalla avausikkunaan esille Kaikki tiedostot (*.*) 1 %%%'%$% Mikäli tiedosto on suojattu salasanalla, kysyy ohjelma sitä ennen tiedoston avaamista. Kirjoita salasana vastaavaan ikkunaan ja valitse komento OK. % 4

10 !#!'#%!'#%&'!' **** Valitse Tiedosto valikosta komento Tallenna tai komento Tallenna nimellä. Mikäli tiedostoa ei ole aiemmin tallennettu tai on valittu komento Tallenna nimellä avautuu Tallenna nimellä ikkuna, mistä voidaan valita tiedostolle hakemisto ja antaa sille nimi. #$&%%##'!'#%!'#%&'!' Ohjelma voi tallentaa tiedoston automaattisesti tietyin väliajoin. Tämä optio voidaan määritellään valitsemalla Muokkaus valikosta komento Asetukset ja edelleen välilehti Tiedostoasetukset ja kirjoittamalla vastaavaan tekstikenttään tiedoston automaattinen tallennusväli minuutteina. 1 %%%'%$% Tiedosto voidaan suojata salasanalla valitsemalla Tiedosto valikosta komento Salasanasuojaus Kirjoita haluamasi salasana ja valitse komento OK. VAROITUS Suojattua tiedostoa ei enää voi avata ilman salasanaa. % 5

11 %(%6#&%'%%&'!' *** Kirjauksia voidaan lisätä tapahtumarekisteriin sekä manuaalisesti että automaattisesti. Automaattisesti voidaan lisätä vakiotapahtumia, lainoja ja sijoituksia. Muut tapahtumat, joissa on vaihteleva päivämäärä tai summa, pitää lisätä rekisteriin yksitellen. Valitse Tapahtumat valikosta komento Uusi kirjaus. Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman päivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää tapahtuman kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Kenttä on valinnainen eikä ole näkyvissä jos sitä ei ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää tapahtuman nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman summan. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Selite. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Kenttä on valinnainen eikä ole näkyvissä jos sitä ei ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Jatka. Tämä komento siirtää tiedot rekisteriin ja tyhjentää kentät mahdollistaen seuraavan tapahtuman välittömän kirjaamisen. OK. Tämä komento siirtää tiedot rekisteriin ja sulkee kirjausikkunan. %

12 %!'&##%&'!'%($#%&'!' Peruuta. Tämä komento sulkee kirjausikkunan siirtämättä tietoja rekisteriin. Korvaa. Tämä komento korvaa valitun kirjauksen tiedot muutetuilla tiedoilla. Korvauksen jälkeen kirjausikkuna sulkeutuu. Poista. Tämä komento poistaa valitun kirjauksen rekisteristä. Poistamisen jälkeen kirjausikkuna sulkeutuu. Komennot Korvaa ja Poista ovat käytössä vain jos on valittu kirjauksen muuttaminen %!'&'!'!#!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Uusi kirjaus 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento OK tai Jatka %!'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat ikkunasta muutettava kirjaus 2. Valitse Tapahtumat valikosta komento Muuta 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa %!'($#%&'!'!#!# 1. Valitse Tapahtumat ikkunasta poistettava kirjaus 2. Valitse Tapahtumat valikosta komento Poista Voit valita tapahtuman muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. Mikäli valittu tapahtuma on taltioitu rekisteriin vakiotapahtumana, lainana tai sijoituksena avautuu vastaava ikkuna. Muussa tapauksessa avautuu normaali kirjausikkuna.

13 %$#%(%6#&%# Voit määritellä toistuvia tapahtumia, kuten vuokra tai palkka, rekisteriin automaattisesti kirjautuviksi vakiotapahtumiksi. Nämä tapahtumat päivittyvät rekisteriin aina kun kyseinen rekisteritiedosto avataan. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat. Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman päivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman summan. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aikaväli. Tämä kenttä sisältää vakiotapahtuman aikavälin siten että tekstikenttä sisältää lukumäärän ja alavetovalikko aikajakson. Aikajakson vaihtoehdot ovat päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta. %

14 %$#%(%6#&%# Selite. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Kenttä ei ole näkyvissä jollei sitä ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Lisää. Tämä komento lisää vakiotapahtuman listalle. Korvaa. Tämä komento korvaa listalta valitun vakiotapahtuman tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun vakiotapahtuman. Vakiotapahtumien lista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt vakiotapahtumat. Kukin vakiotapahtuma näkyy omalla rivillään ja tiedot sarakkeisiin jaoteltuna.,!'"%$#%(%6#&%'&'!'#%! 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Kirjoita tarpeelliset tiedot 3. Valitse komento Lisää %$#%(%6#&%'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Valitse vakiotapahtumien listalta muutettava vakiotapahtuma 3. Muuta tarpeelliset tiedot 4. Valitse komento Korvaa %$#%(%6#&%'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Valitse vakiotapahtumien listalta poistettava vakiotapahtuma 3. Valitse komento Poista Voit valita vakiotapahtuman muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. %

15 %'%# * Voit määritellä lainat automaattisesti kirjautuviksi tapahtumiksi, jolloin ohjelma huolehtii lyhennysten ja korkojen kirjaamisesta. Voit tehdä lainasta myös lainalaskelman, missä näkyvät kerralla kaikki lyhennys- ja koronmaksupäivät. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää lainan nostopäivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää lainan kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää lainan nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää lainasumman. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aika. Tämä alasvetovalikko sisältää laina-ajan vuosina. Korko. Tämä kenttä sisältää lainan vuosikoron prosentteina. % )

16 %'%# Tyyppi. Tämä kenttä sisältää kirjattavan lainan tyypin. vaihtoehdot ovat Tasalyhenteinen ja Kiinteä tasaerä. Tasalyhenteisen lainan lyhennykset ovat kiinteät ja korko muuttuu siten että ensin maksetaan suurempia korkoeriä. Tasalyhenteinen laina on kokonaisuudessaan edullisempi vaihtoehto kuin kiinteän tasaerän laina jonka maksuerä on koko laina-ajan vakiosumma. Maksuväli. Tämä kenttä sisältää kirjattavan tapahtuman maksuvälin siten että tekstikenttä sisältää lukumäärän ja alavetovalikko tyypin. Vaihtoehdot ovat päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta. Selite. Tämä tekstikenttä sisältää lainan selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Lisää. Tämä komento lisää lainan lainalistalle. Korvaa. Tämä komento korvaa listalta valitun lainan tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun lainan. Laskelma. Tämä komento tekee annetusta lainasta lainalaskelman. 1 Lainalista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt lainat. Kukin laina näkyy omalla rivillään ja tiedot sarakkeisiin jaoteltuna.,!'%'%'&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento Lisää %'%'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Valitse lainalistalta muutettava laina 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa %'%'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Valitse lainalistalta poistettava laina 3. Valitse komento Poista Voit valita lainan muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. +""#.

17 %'%%!&% * Valitse lainaikkunasta komento Laskelma. Lainalaskelma esittää kaikki lainan lyhennys- ja koronmaksupäivät summineen, sekä kertoo lyhennysten ja korkojen yhteissummat sekä maksuerien lukumäärän ja ensimmäisen sekä viimeisen maksupäivämäärän. Tulosta. Tämä komento tulostaa lainalaskelman paperille. Sulje. Tämä komento sulkee lainalaskeman ja palaa lainaikkunaan. 1

18 $#!# Voit määritellä sijoitukset automaattisesti kirjautuviksi tapahtumiksi, jolloin ohjelma huolehtii vuosittaisten korkojen ja osinkojen kirjaamisesta. Voit tehdä sijoituksesta myös sijoituslaskelman. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituspäivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Pääoma. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen pääoman. Pääoman valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aika. Tämä alasvetovalikko sisältää sijoitusajan vuosina. Korko. Tämä kenttä sisältää sijoituksen arvioidun vuosikoron prosentteina. % 2

19 $#!# Osinko. Tämä kenttä sisältää sijoituksen arvioidun osinkotuoton prosentteina. Selite. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Lisää. Tämä komento lisää sijoituksen listalle. Korvaa. Tämä komento korvaa valitun sijoituksen tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun sijoituksen. Laskelma. Tämä komento tekee annetusta sijoituksen sijoituslaskelman. 1 Sijoituslista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt sijoitukset.,!'$#!'&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento Lisää $#!'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Valitse sijoituslistalta muutettava sijoitus 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa $#!'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Valitse sijoituslistalta poistettava sijoitus 3. Valitse komento Poista Voit valita sijoituksen muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa.,) %"" 4

20 $#%!&% Valitse sijoitusikkunasta komento Laskelma. Sijoituslaskelma esittää kaikki koronmaksu- ja osingonmaksupäivät summineen ja pääomineen, sekä kertoo korkojen ja osinkojen yhteissummat sekä maksuerien lukumäärän ja ensimmäisen sekä viimeisen maksupäivämäärän. Tulosta. Tämä komento tulostaa sijoituslaskelman paperille. Sulje. Tämä komento sulkee sijoituslaskeman ja palaa sijoitusikkunaan. 5

21 %%$ Voit valita rekisterissä näkyvän aikajakson vapaasti. Statuspalkissa olevat menot, tulot ja saldo päivittyvät valitun aikajakson mukaan. Valitse Muokkaa valikosta komento Aikajakso. Vuosi. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta vuodelta. Alasvetovalikossa näkyvät vuodet ensimmäisen rekisteriin taltioidun tapahtuman vuodesta nykyiseen vuoteen. Kuukausi. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta kuukaudelta. Mikäli tapahtumia on kirjattu useammalle vuodelle, huomaa valita ensin vuosi ja sitten kuukausi. Viikko. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta viikolta. Mikäli tapahtumia on kirjattu useammalle vuodelle, valitse ensin vuosi ja sitten viikko. Päivä. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat tekstikenttään annetulta päivältä. Painikkeesta T saat nykyisen päivämäärän. Kaikki rekisterin tapahtumat. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä kaikki tapahtumat. Alkaen, Päättyen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat tekstikenttiin annettujen päiväysten väliltä. Kirjoita Alkaen tekstikenttään päivämäärä jonka jälkeen tehdyt kirjaukset näytetään ja päättyen tekstikenttään päivämäärä jota ennen tehdyt kirjaukset näytetään.

22 %%$ * Ohjelma sisältää yksinkertaisen peruslaskimen jota voit hyödyntää laskuissasi. Laskennan tulos on siirrettävissä suoraan Kirjaus ikkunaan. Valitse Näytä valikosta komento Laskin. Voit kirjoittaa laskulausekkeet joko laskimen komentonäppäimiä käyttäen hiirellä tai suoraan omalta näppäimistöltäsi. *((&!# Numeronäppäimet. Pilkkunäppäin. Erottaa desimaaliluvun kokonaisosan ja desimaaliosan toisistaan. % Prosenttinäppäin. Laskee annetun luvun prosenttina. Esimerkiksi laskulausekkeeseen kirjoitettuna 5% lasketaan arvona C Korjausnäppäin. Poistaa viimeisen merkin näytöstä. CL Tyhjennysnäppäin. Tyhjentää koko näytön. ( ) Sulkumerkit. Merkkejä voidaan käyttää lausekkeiden rakentelussa. x + - Funktionäppäimet kerto-, jako-, yhteen ja vähennyslaskua varten. = Tulosnäppäin. Laskee annetun lausekkeen arvon. B Palautusnäppäin. Palauttaa viimeksi lasketun lausekkeen näyttöön. ~ Pyöristysnäppäin. Pyöristää lasketun tuloksen kahden desimaalin tarkkuuteen. OK Siirtonäppäin. Siirtää lasketun tuloksen kirjausikkunaan, mikäli se on esillä.

23 %(%6#&!'!#'# ** Voit etsiä tapahtumia rekisteristä minkä tahansa tietokentän mukaan. Valitse Tapahtumat valikosta komento Etsi. Valitse Etsi tapahtuma ikkunasta se tietokenttä minkä mukaan haluat tapahtumia etsiä ja määrittele sille etsintäkriteerit tarpeen mukaan. Hae / Hae seuraava. Tämä komento etsii tapahtumalistalta kirjauksia, jotka täyttävät annetut etsintäkriteerit. Kun kriteerit täyttävä kirjaus löytyy valitaan se tapahtumalistalta ja näytetään käyttäjälle. Valitsemalla uudelleen komennon Hae seuraava, näytetään listalta seuraava kriteerit täyttävä kirjaus jne. kunnes ollaan listan lopussa jolloin ohjelma kysyy haluaako käyttäjä aloittaa haun uudelleen listan alusta. Sulje. Tämä komento sulkee tapahtumien etsintäikkunan. Lisää ehto. Tämä komento lisää etsintään uuden ehdon. Kustakin tapahtumaikkunan sarakkeesta, saldosaraketta lukuunottamatta, voi tehdä hakuehdon, mutta kutakin ehtoa voidaan käyttää vain kerran eli uudeksi ehdoksi pitää valita joku toinen sarake. Jos kaikille kirjauksen tietosarakkeille on asetettu ehto ei tämä komento ole aktiivinen. Poista ehto. Tämä komento poistaa ehtoja alhaalta ylöspäin. Jos vain yksi ehto on näkyvissä, ei tämä komento ole aktiivinen.

24 ,!'#%#$'$&'!' 3**** Voit luoda rekisteristä monipuolisia numeerisia ja graafisia tilastoja. Valitse Tilasto valikosta komento Luo uusi tilasto Aikajakso. Tämä kehys näyttää miltä aikajaksolta tilasto luodaan. Muuta aikajaksoa valitsemalla komento [...] aikajakson oikealta puolelta. Normaali. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma kaksiulotteisen tilaston koko valitun aikajakson ajalta, siten että aikajana on x-akselilla ja summajana y- akselilla. Kehitys. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma kolmiulotteisen tilaston valitulta aikajaksolta siten että kokonaisaika on x-akselilla, summat y-akselilla ja kehitysaikajaksot z-akselilla. Kirjaaja. Tämä lista sisältää kaikki rekisterin kirjaajat. Valitse listalta ne kirjaajat joiden tekemät kirjaukset haluat sisällyttää tilastoon. Nimikeryhmä. Tämä lista sisältää kaikki rekisterin nimikkeet. Valitse listalta se nimikeryhmä josta haluat luoda tilaston. Tilaston voi luoda pääryhmistä Menot ja Tulot sekä mistä tahansa alaryhmästä. Yksittäisestä nimikkeestä tilastoa ei voi luoda.

25 %#$'!#&$,$# *3 Aktivoi haluamasi tilastoikkunan ensin hiirellä ja valitse sitten Tilasto valikosta komento Muuta esitystä #&$#$"!6# 3D Piiras. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kolmiulotteisen piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. 2D Piiras. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kaksiulotteisen piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. 3D Pylväs. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen sekä normaali että kehitystilastossa. 2D Pylväs.Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kaksiulotteisen pylväsdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. Viivat. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta viivadiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain kehitystilastossa. Alue. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta aluediagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain kehitystilastossa. Numeroesitys Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta numeerisen esityksen. Vaihtoehto on aktiivinen sekä normaali- että kehitystilastossa. Koordinaatiston viivat. Jos tämä ruutu on valittu, piirtää ohjelma summaakselille vaakaviivat. )

26 %#$'!#&$,$#!##"!6# Pääotsikko. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen yläosaan lihavoituna. Vasen teksti. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen yläosaan lihavoituna. Alaotsikko. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen vasempaan reunaan. Kaikista alasvetovalikoista voidaan valita tekstiksi nimikeryhmä, kirjaajat, aikajakso tai vapaa teksti. Selitteet. Jos tämä ruutu on valittu tulostuu kunkin arvosarjan nimike tai nimikeryhmä graafisen esityksen oikeaan laitaan. Numerot. Jos tämä ruutu on valittu näkyvät kunkin arvosarjan summat numeroesityksenä. Prosentit. Jos tämä ruutu on valittu näkyvät kunkin arvosarjan summat prosenttiosuuksina. Valintakentät Numero ja Prosentit ovat aktiivisia vain silloin kun esityksen tyypiksi on valittu piiras. Numeroesityksessä sekä numerot että prosentit näkyvät automaattisesti.,) %"".

27 %#$'!#&$,$# #"!6# Värillinen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen värillisenä. Esityksen taustavärin ja tekstin värin voit valita värilaatikoista. Harmaasävy. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen harmaasävyisenä. Esityksen taustavärin ja tekstin harmaasävyn voit valita värilaatikoista. Huomaa että pylväs-, viiva- ja alue-esityksessä taustaruudukon väri vaihtuu automaattisesti tarjoten parhaan kontrastin taustaan. Mustavalkoinen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen mustavalkoisena, siten että kukin lohko, pylväs tai alue on esitetty erilaisella rasteroinnilla. A. Jos tekstin väriksi valitaan A muuttaa ohjelma tekstin värin automaattisesti taustaan sopivaksi joko mustaksi tai valkoiseksi,) %"" 1

28 %(%6#&!'#$# * Kaikki rekisteriin taltioidut tiedot ovat myös tulostettavissa. Valitse Tiedosto valikosta komento Tulosta Tapahtumat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteristä tapahtumia riippuen alla olevasta valinnasta. Kaikki. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma kaikki rekisteriin merkityt tapahtumat huomioimatta valittua aikajaksoa. Valittu aikajakso. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt tapahtumat valitun aikajakson puitteissa. Valitut tapahtumat. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma vain rekisteristä valitut tapahtumat. Mikäli yhtään tapahtumaa rekisteristä ei ole valittuna, vaihtoehto ei ole aktiivinen. Nimikelista. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma koko nimikelistan menoja tulopuolen ryhmiin jaoteltuna puumuodossa. Minimi ja maksimi. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma nimikkeille määritellyt minimi ja maksimisummat. Nimikelista ruudun pitää olla valittu. Summat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma kullekin nimikkeelle rekisteriin kertyneen summan. Nimikelista ruudun pitää olla valittu. 2

29 %(%6#&!'#$# Yhteenveto. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteritiedostosta kootut tiedot, jotka sisältävät kirjauksien lukumäärän, ensimmäisen ja viimeisen kirjauksen päivämäärän, vakiotapahtumien, lainojen ja sijoituksien sekä nimikkeiden lukumäärän. Kirjaajalista. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma kirjaajalistan, missä näkyy kunkin kirjaajan nimi sekä onko kirjaajalle määritelty salasana. Mikäli yhtään kirjaajaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Vakiotapahtumat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt vakiotapahtumat listana. Listassa näkyy kunkin vakiotapahtuman numero, kirjaaja, nimike, selite, summa, seuraava maksupäivämäärä ja aikaväli. Mikäli yhtään vakiotapahtumaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Lainat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt lainat listana. Listassa näkyy kunkin lainan numero, lainanottopäivämäärä, kirjaaja, nimike, selite, lainasumma, lainan korko, laina-aika, tyyppi, lainan seuraava maksupäivä ja maksuväli. Mikäli yhtään lainaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Sijoitukset. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt sijoitukset listana. Listalla näkyy kunkin sijoituksen numero, kirjaaja, nimike, selite, sijoitettu pääoma, sijoitusaika, korkoprosentti, osinkoprosentti ja seuraava maksupäivä. Mikäli yhtään sijoitusta ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Marginaalit ja Sarake. Nämä valinnat määrittelevät sivulle asetettavat marginaalit ja sarakkeissa käytettävän puskurimarginaalin. Fontti ja Koko. Tämä valinta määrittelee merkkilajin jolla tulostus tapahtuu. Jos tulostus ei mahdu valitulla fontilla asetetuilla marginaaleilla valitulle paperille, voi ohjelma pienentää fonttia automaattisesti. Esikatselu. Jos tämä ruutu on valittu näkyy Tulosta ikkunan oikeassa yläreunassa pieni esikatselukuva.,) %"" 4

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä:

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä: Share-työkalu Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot