... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %"

Transkriptio

1

2 ... 4! "! # $% "% & ' " ( %) * % + +"" #,) % &,) %"" ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

3 ))" /" % ( % '!"" %' '!"" $"%'!"" # ( '!"" & (" '!"" - ( '"- /!!'"- %'"- ( % '"- (" '"- 0%'"- 1)'"- 2 --

4 !"!#$% Kulukirjuri 3.1 on kirjanpito-ohjelma kotitalouksille. Tällä ohjelmalla taltioit helposti ja nopeasti kaikki päivittäiseen toimintaan liittyvät raha-asiat. Ohjelman sisältämän tilaston avulla voit seurata taloutesi suuntaa, löytää suurimmat menoerät ja siten myös vaikuttaa taloutesi kehitykseen tulevaisuudessa. Myös lainojen ja sijoitusten laskenta käy ohjelmalla näppärästi. %%#!##&!''# Marginaaliteksti Tämä teksti on sivun vasemmassa marginaalissa, kuvien tai tekstin vieressä, selventämässä käsiteltävää aihetta. Luettelomerkki. Tämä merkki esiintyy kuvien tai tekstin alla ja sen yhteydessä selostetaan kuvassa näkyviä alueita tai tekstin aiheita. Huomautus. Tämän kuvan yhteydessä kerrotaan huomautus liittyen käsiteltävään aiheeseen. Huomautusteksti on aina ruskea. Varoitus. Tämän kuvan yhteydessä kerrotaan varoitus liittyen käsiteltävään aiheeseen. Varoitusteksti on aina punainen. #%(% Kulukirjuri ohjelma tarjoaa sinulle apua monin tavoin. Tämän käsikirjan lisäksi ohjelma sisältää oman ohje-tiedoston joka tulee aina ohjelmapaketin mukana. Myös CodeManin www-sivusto tarjoaa rekisteröityneille käyttäjille tukipalvelua. Käynnistä ohjelman sisältämän ohje valitsemalla Ohje valikosta komento Hakemisto tai Etsi Kun olet jossain ohjelmaikkunassa, paina F1 näppäintä, jolloin esille tulee aihekohtainen ohje. Jos et löydä ongelmaasi vastausta tästä käsikirjasta etkä ohjelman omasta ohjeesta, voit katsoa löytyisikö ongelmasi CodeManin www-palvelun usein kysytyistä kysymyksistä sivulta Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei tuo ratkaisua ongelmaasi, kerro ongelmasi meille täyttämällä tukilomake CodeManin www-palvelussa sivulla

5 !'#%&'!' *** Voit ladata ohjelman ilmaiseksi internetistä osoitteesta tai voit tilata sen CodeMan Software cd-rom levyllä. Asenna ohjelma seuraavien ohjeiden mukaan. '#!'!## Ladatessasi tiedoston internetistä tallentuu se kovalevylle valitsemaasi hakemistoon. Suorita asennusohjelma käynnistämällä lataamasi tiedosto: 1. Valitse Käynnistä-valikosta komento Suorita 2. Valitse komento Selaa ja avaa hakemisto c:/temp/ 3. Valitse komento OK Korvaa hakemisto c:/temp/ sillä hakemistolla, mihin olet tallentanut tiedoston +,-$&!"# Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti kun laitat cd-rom levyn asemaan. Jos tietokoneesi ei tue tätä toimintoa, voit käynnistää ohjelman seuraavasti: 1. Asenna cd-rom levy asemaan 2. Valitse Käynnistä-valikosta komento Suorita 3. Kirjoita komentorivi ruutuun e:start.exe ja valitse komento OK 4. Kun CodeMan Software CD-ROM ohjelma käynnistyy, valitse ohjelmalistalta Kulukirjuri Valitse komento Asenna Korvaa asematunnus e: omalla cd-rom asematunnuksellasi )

6 !#!/'# 0* Ohjelmalla on 30 päivän testikäyttöaika. Testijakson päätyttyä sinun tulee rekisteröidä ohjelma. Kun käynnistät rekisteröimättömän ohjelman, avautuu ensin Kulukirjuri Shareware ikkuna. Voit avata ikkunan myös valitsemalla Ohje valikosta komennon Rekisteröinti. Rekisteröi ohjelma kirjoittamalla saamasi käyttäjätunnus ja salasana vastaaviin tekstikenttiin ja valitsemalla sitten komento Rekisteröi. Käyttäjätunnus. Kirjoita tähän tekstikenttään saamasi käyttäjätunnus. Salasana. Kirjoita tähän tekstikenttään saamasi salasana. Rekisteröi. Tämä komento rekisteröi ohjelman kun käyttäjätunnus ja salasana on annettu. Jos olet rekisteröinyt päivityksen, tarkistaa ohjelma päivitykseen oikeuttavan vanhemman version olemassaolon. Aloita. Tämä komento aloittaa rekisteröimättömän ohjelman käytön testijakson ajan. Testikäyttöajan jälkeen tämä komento disaktivoituu. Lopeta. Sulkee ohjelman. Mikäli sinulla ei vielä ole rekisteröintitunnusta, saat sen helposti internetistä, osoitteesta:

7 ##/##& ##/##& Kun käynnistät ohjelman näet seuraavanlaisen käyttöliittymän. Kuvassa on avattu esimerkkitiedosto demo.kkr ja siitä luotu pylvästilasto. Otsikkopalkki Komentopalkki Kuvakepalkki Tapahtumat Tilasto Statuspalkki Otsikkopalkki. Tämä palkki sisältää ohjelman nimen lisäksi avoinna olevan tiedoston nimen. Komentopalkki. Tämä palkki sisältää kaikki ohjelmassa käytettävät komennot alavetovalikoihin ryhmiteltynä. 1 Kuvakepalkki. Tämä palkki sisältää ohjelman komentokuvakkeet. Kaikki vastaavat komennot löytyvät myös komentopalkista. 1 Tapahtumat. Tapahtumat ikkuna sisältää rekisteriin tehdyt kirjaukset aikajärjestyksessä. Tilasto. Tämä ikkuna sisältää rekisteristä tehdyn tilaston. Tilasto voi olla numeerinen tai graafinen ja sen sisältämä data sekä ulkoasu on vapaasti valittavissa tilastovalikon komennoilla. Useita samanaikaisia tilastoikkunoita voi olla auki. Statuspalkki. Tämä palkki sisältää rekisteriin valitun aikajakson, aikajakson kokonaistulot ja -menot sekä saldon. - 1

8 ,!'!#!'$&'!' 3**** Valitse Tiedosto valikosta komento Uusi. Komento avaa Uusi tiedosto ikkunan, mistä voit tehdä valinnat uuden rekisterin kirjaaja- ja nimikelistalle. Kirjaajat Tyhjä lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön tyhjän listan. Ensin avautuu Kirjaajat ikkuna, mihin voidaan määritellä käytössä olevat kirjaajat ja sen jälkeen kirjausikkuna. Muussa tapauksessa avautuu kirjausikkuna suoraan ja uusien kirjausten tekeminen voidaan aloittaa heti. Nykyinen lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön samat kirjaajat kuin avoinna olevassa tiedostossa on. Mikäli avoinna ei ole yhtään tiedostoa, ei vaihtoehto ole aktiivinen. Tiedostosta. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön valitsemassasi tiedostossa määritellyn kirjaajalistan. Tällä vaihtoehdolla voidaan siirtää kirjaajat mistä tahansa rekisteritiedostosta uuteen tiedostoon. Nimikkeet Oletuslista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön ohjelman oletuslistan. Ohjelman oletuslistalta löytyy n. 220 valmiiksi määriteltyä nimikettä. Nykyinen lista. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön saman nimikelistan kuin avoinna olevassa tiedostossa on. Mikäli avoinna ei ole yhtään tiedostoa, ei vaihtoehto ole aktiivinen. Tiedostosta. Jos tämä vaihtoehto on valittu ottaa ohjelma käyttöön valitsemassasi tiedostossa määritellyn kirjaajalistan. Tällä vaihtoehdolla voidaan siirtää nimikkeet mistä tahansa rekisteritiedostosta uuteen tiedostoon. Alkusaldo. Tähän tekstikenttään voit halutessasi määritellä luotavalle rekisterille alkusaldon. Oletuksena uuden rekisterin alkusaldo on 0. 2

9 !#!'%"%%&'!' *** Valitse Tiedosto-valikosta komento Avaa. Esille tulee Avaa ikkuna. Valitse avattava tiedosto hiirellä ja valitse Avaa komento. #$&%%##'!'%"%%&'!' Ohjelmalle voidaan asettaa käynnistymisen yhteydessä automaattisesti avautuva tiedosto. Tämä tiedosto voidaan määritellä valitsemalla Muokkaus valikosta komento Asetukset ja edelleen välilehti Tiedostoasetukset ja kirjoittamalla vastaavaan tekstikenttään avattavan tiedoston hakemistopolku. 1 %%$($ Ohjelma voi tehdä avattavasta tiedostosta varakopion. Varakopio luodaan nimellä *.bak. Esimerkiksi tiedosto demo.kkr kopioidaan tiedostoksi demo.bak. Varakopion voi avata vastaavasti kuin normaalin rekisteritiedoston valitsemalla avausikkunaan esille Kaikki tiedostot (*.*) 1 %%%'%$% Mikäli tiedosto on suojattu salasanalla, kysyy ohjelma sitä ennen tiedoston avaamista. Kirjoita salasana vastaavaan ikkunaan ja valitse komento OK. % 4

10 !#!'#%!'#%&'!' **** Valitse Tiedosto valikosta komento Tallenna tai komento Tallenna nimellä. Mikäli tiedostoa ei ole aiemmin tallennettu tai on valittu komento Tallenna nimellä avautuu Tallenna nimellä ikkuna, mistä voidaan valita tiedostolle hakemisto ja antaa sille nimi. #$&%%##'!'#%!'#%&'!' Ohjelma voi tallentaa tiedoston automaattisesti tietyin väliajoin. Tämä optio voidaan määritellään valitsemalla Muokkaus valikosta komento Asetukset ja edelleen välilehti Tiedostoasetukset ja kirjoittamalla vastaavaan tekstikenttään tiedoston automaattinen tallennusväli minuutteina. 1 %%%'%$% Tiedosto voidaan suojata salasanalla valitsemalla Tiedosto valikosta komento Salasanasuojaus Kirjoita haluamasi salasana ja valitse komento OK. VAROITUS Suojattua tiedostoa ei enää voi avata ilman salasanaa. % 5

11 %(%6#&%'%%&'!' *** Kirjauksia voidaan lisätä tapahtumarekisteriin sekä manuaalisesti että automaattisesti. Automaattisesti voidaan lisätä vakiotapahtumia, lainoja ja sijoituksia. Muut tapahtumat, joissa on vaihteleva päivämäärä tai summa, pitää lisätä rekisteriin yksitellen. Valitse Tapahtumat valikosta komento Uusi kirjaus. Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman päivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää tapahtuman kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Kenttä on valinnainen eikä ole näkyvissä jos sitä ei ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää tapahtuman nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman summan. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Selite. Tämä tekstikenttä sisältää kirjattavan tapahtuman selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Kenttä on valinnainen eikä ole näkyvissä jos sitä ei ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Jatka. Tämä komento siirtää tiedot rekisteriin ja tyhjentää kentät mahdollistaen seuraavan tapahtuman välittömän kirjaamisen. OK. Tämä komento siirtää tiedot rekisteriin ja sulkee kirjausikkunan. %

12 %!'&##%&'!'%($#%&'!' Peruuta. Tämä komento sulkee kirjausikkunan siirtämättä tietoja rekisteriin. Korvaa. Tämä komento korvaa valitun kirjauksen tiedot muutetuilla tiedoilla. Korvauksen jälkeen kirjausikkuna sulkeutuu. Poista. Tämä komento poistaa valitun kirjauksen rekisteristä. Poistamisen jälkeen kirjausikkuna sulkeutuu. Komennot Korvaa ja Poista ovat käytössä vain jos on valittu kirjauksen muuttaminen %!'&'!'!#!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Uusi kirjaus 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento OK tai Jatka %!'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat ikkunasta muutettava kirjaus 2. Valitse Tapahtumat valikosta komento Muuta 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa %!'($#%&'!'!#!# 1. Valitse Tapahtumat ikkunasta poistettava kirjaus 2. Valitse Tapahtumat valikosta komento Poista Voit valita tapahtuman muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. Mikäli valittu tapahtuma on taltioitu rekisteriin vakiotapahtumana, lainana tai sijoituksena avautuu vastaava ikkuna. Muussa tapauksessa avautuu normaali kirjausikkuna.

13 %$#%(%6#&%# Voit määritellä toistuvia tapahtumia, kuten vuokra tai palkka, rekisteriin automaattisesti kirjautuviksi vakiotapahtumiksi. Nämä tapahtumat päivittyvät rekisteriin aina kun kyseinen rekisteritiedosto avataan. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat. Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman päivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman summan. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aikaväli. Tämä kenttä sisältää vakiotapahtuman aikavälin siten että tekstikenttä sisältää lukumäärän ja alavetovalikko aikajakson. Aikajakson vaihtoehdot ovat päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta. %

14 %$#%(%6#&%# Selite. Tämä tekstikenttä sisältää vakiotapahtuman selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Kenttä ei ole näkyvissä jollei sitä ole valittu ohjelman asetuksista. 1 Lisää. Tämä komento lisää vakiotapahtuman listalle. Korvaa. Tämä komento korvaa listalta valitun vakiotapahtuman tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun vakiotapahtuman. Vakiotapahtumien lista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt vakiotapahtumat. Kukin vakiotapahtuma näkyy omalla rivillään ja tiedot sarakkeisiin jaoteltuna.,!'"%$#%(%6#&%'&'!'#%! 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Kirjoita tarpeelliset tiedot 3. Valitse komento Lisää %$#%(%6#&%'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Valitse vakiotapahtumien listalta muutettava vakiotapahtuma 3. Muuta tarpeelliset tiedot 4. Valitse komento Korvaa %$#%(%6#&%'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Vakiotapahtumat 2. Valitse vakiotapahtumien listalta poistettava vakiotapahtuma 3. Valitse komento Poista Voit valita vakiotapahtuman muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. %

15 %'%# * Voit määritellä lainat automaattisesti kirjautuviksi tapahtumiksi, jolloin ohjelma huolehtii lyhennysten ja korkojen kirjaamisesta. Voit tehdä lainasta myös lainalaskelman, missä näkyvät kerralla kaikki lyhennys- ja koronmaksupäivät. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää lainan nostopäivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää lainan kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää lainan nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Summa. Tämä tekstikenttä sisältää lainasumman. Summan valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aika. Tämä alasvetovalikko sisältää laina-ajan vuosina. Korko. Tämä kenttä sisältää lainan vuosikoron prosentteina. % )

16 %'%# Tyyppi. Tämä kenttä sisältää kirjattavan lainan tyypin. vaihtoehdot ovat Tasalyhenteinen ja Kiinteä tasaerä. Tasalyhenteisen lainan lyhennykset ovat kiinteät ja korko muuttuu siten että ensin maksetaan suurempia korkoeriä. Tasalyhenteinen laina on kokonaisuudessaan edullisempi vaihtoehto kuin kiinteän tasaerän laina jonka maksuerä on koko laina-ajan vakiosumma. Maksuväli. Tämä kenttä sisältää kirjattavan tapahtuman maksuvälin siten että tekstikenttä sisältää lukumäärän ja alavetovalikko tyypin. Vaihtoehdot ovat päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta. Selite. Tämä tekstikenttä sisältää lainan selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Lisää. Tämä komento lisää lainan lainalistalle. Korvaa. Tämä komento korvaa listalta valitun lainan tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun lainan. Laskelma. Tämä komento tekee annetusta lainasta lainalaskelman. 1 Lainalista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt lainat. Kukin laina näkyy omalla rivillään ja tiedot sarakkeisiin jaoteltuna.,!'%'%'&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento Lisää %'%'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Valitse lainalistalta muutettava laina 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa %'%'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Lainat 2. Valitse lainalistalta poistettava laina 3. Valitse komento Poista Voit valita lainan muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa. +""#.

17 %'%%!&% * Valitse lainaikkunasta komento Laskelma. Lainalaskelma esittää kaikki lainan lyhennys- ja koronmaksupäivät summineen, sekä kertoo lyhennysten ja korkojen yhteissummat sekä maksuerien lukumäärän ja ensimmäisen sekä viimeisen maksupäivämäärän. Tulosta. Tämä komento tulostaa lainalaskelman paperille. Sulje. Tämä komento sulkee lainalaskeman ja palaa lainaikkunaan. 1

18 $#!# Voit määritellä sijoitukset automaattisesti kirjautuviksi tapahtumiksi, jolloin ohjelma huolehtii vuosittaisten korkojen ja osinkojen kirjaamisesta. Voit tehdä sijoituksesta myös sijoituslaskelman. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset Päiväys. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituspäivämäärän. Oletuksena kentässä on tietokoneen kellon mukainen päiväys. Voit kirjoittaa uuden päiväyksen suoraan tekstikenttään tai muuttaa päiväystä nuolinäppäimillä. Komento T palauttaa päiväykseksi jälleen nykyisen päivän. Kirjaaja. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen kirjaajan. Voit valita kirjaajan kirjaajalistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu kirjaaja ei löydy kirjaajalistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden kirjaajan listalle. Nimike. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen nimikkeen, jonka voit valita nimikelistalta tai kirjoittaa sen suoraan kenttään. Mikäli annettu tapahtuma ei löydy nimikelistalta kysyy ohjelma haluatko lisätä uuden nimikkeen listalle. Pääoma. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen pääoman. Pääoman valuutta on mahdollista vaihtaa ohjelman asetuksista. 1 Aika. Tämä alasvetovalikko sisältää sijoitusajan vuosina. Korko. Tämä kenttä sisältää sijoituksen arvioidun vuosikoron prosentteina. % 2

19 $#!# Osinko. Tämä kenttä sisältää sijoituksen arvioidun osinkotuoton prosentteina. Selite. Tämä tekstikenttä sisältää sijoituksen selitteen vapaamuotoisena tekstinä. Lisää. Tämä komento lisää sijoituksen listalle. Korvaa. Tämä komento korvaa valitun sijoituksen tiedot nykyisillä tiedoilla. Poista. Tämä komento poistaa listalta valitun sijoituksen. Laskelma. Tämä komento tekee annetusta sijoituksen sijoituslaskelman. 1 Sijoituslista. Tämä lista sisältää kaikki rekisteritiedostoon määritellyt sijoitukset.,!'$#!'&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Kirjoita tarvittavat tiedot 3. Valitse komento Lisää $#!'#!#$!'&##%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Valitse sijoituslistalta muutettava sijoitus 3. Muuta tarvittavat tiedot 4. Valitse komento Korvaa $#!'($#%&'!' 1. Valitse Tapahtumat valikosta komento Sijoitukset 2. Valitse sijoituslistalta poistettava sijoitus 3. Valitse komento Poista Voit valita sijoituksen muuttamista tai poistamista varten myös tuplaklikkaamalla kyseistä riviä hiirellä Tapahtumat ikkunassa.,) %"" 4

20 $#%!&% Valitse sijoitusikkunasta komento Laskelma. Sijoituslaskelma esittää kaikki koronmaksu- ja osingonmaksupäivät summineen ja pääomineen, sekä kertoo korkojen ja osinkojen yhteissummat sekä maksuerien lukumäärän ja ensimmäisen sekä viimeisen maksupäivämäärän. Tulosta. Tämä komento tulostaa sijoituslaskelman paperille. Sulje. Tämä komento sulkee sijoituslaskeman ja palaa sijoitusikkunaan. 5

21 %%$ Voit valita rekisterissä näkyvän aikajakson vapaasti. Statuspalkissa olevat menot, tulot ja saldo päivittyvät valitun aikajakson mukaan. Valitse Muokkaa valikosta komento Aikajakso. Vuosi. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta vuodelta. Alasvetovalikossa näkyvät vuodet ensimmäisen rekisteriin taltioidun tapahtuman vuodesta nykyiseen vuoteen. Kuukausi. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta kuukaudelta. Mikäli tapahtumia on kirjattu useammalle vuodelle, huomaa valita ensin vuosi ja sitten kuukausi. Viikko. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat alasvetovalikosta valitulta viikolta. Mikäli tapahtumia on kirjattu useammalle vuodelle, valitse ensin vuosi ja sitten viikko. Päivä. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat tekstikenttään annetulta päivältä. Painikkeesta T saat nykyisen päivämäärän. Kaikki rekisterin tapahtumat. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä kaikki tapahtumat. Alkaen, Päättyen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näkyvät rekisterissä tapahtumat tekstikenttiin annettujen päiväysten väliltä. Kirjoita Alkaen tekstikenttään päivämäärä jonka jälkeen tehdyt kirjaukset näytetään ja päättyen tekstikenttään päivämäärä jota ennen tehdyt kirjaukset näytetään.

22 %%$ * Ohjelma sisältää yksinkertaisen peruslaskimen jota voit hyödyntää laskuissasi. Laskennan tulos on siirrettävissä suoraan Kirjaus ikkunaan. Valitse Näytä valikosta komento Laskin. Voit kirjoittaa laskulausekkeet joko laskimen komentonäppäimiä käyttäen hiirellä tai suoraan omalta näppäimistöltäsi. *((&!# Numeronäppäimet. Pilkkunäppäin. Erottaa desimaaliluvun kokonaisosan ja desimaaliosan toisistaan. % Prosenttinäppäin. Laskee annetun luvun prosenttina. Esimerkiksi laskulausekkeeseen kirjoitettuna 5% lasketaan arvona C Korjausnäppäin. Poistaa viimeisen merkin näytöstä. CL Tyhjennysnäppäin. Tyhjentää koko näytön. ( ) Sulkumerkit. Merkkejä voidaan käyttää lausekkeiden rakentelussa. x + - Funktionäppäimet kerto-, jako-, yhteen ja vähennyslaskua varten. = Tulosnäppäin. Laskee annetun lausekkeen arvon. B Palautusnäppäin. Palauttaa viimeksi lasketun lausekkeen näyttöön. ~ Pyöristysnäppäin. Pyöristää lasketun tuloksen kahden desimaalin tarkkuuteen. OK Siirtonäppäin. Siirtää lasketun tuloksen kirjausikkunaan, mikäli se on esillä.

23 %(%6#&!'!#'# ** Voit etsiä tapahtumia rekisteristä minkä tahansa tietokentän mukaan. Valitse Tapahtumat valikosta komento Etsi. Valitse Etsi tapahtuma ikkunasta se tietokenttä minkä mukaan haluat tapahtumia etsiä ja määrittele sille etsintäkriteerit tarpeen mukaan. Hae / Hae seuraava. Tämä komento etsii tapahtumalistalta kirjauksia, jotka täyttävät annetut etsintäkriteerit. Kun kriteerit täyttävä kirjaus löytyy valitaan se tapahtumalistalta ja näytetään käyttäjälle. Valitsemalla uudelleen komennon Hae seuraava, näytetään listalta seuraava kriteerit täyttävä kirjaus jne. kunnes ollaan listan lopussa jolloin ohjelma kysyy haluaako käyttäjä aloittaa haun uudelleen listan alusta. Sulje. Tämä komento sulkee tapahtumien etsintäikkunan. Lisää ehto. Tämä komento lisää etsintään uuden ehdon. Kustakin tapahtumaikkunan sarakkeesta, saldosaraketta lukuunottamatta, voi tehdä hakuehdon, mutta kutakin ehtoa voidaan käyttää vain kerran eli uudeksi ehdoksi pitää valita joku toinen sarake. Jos kaikille kirjauksen tietosarakkeille on asetettu ehto ei tämä komento ole aktiivinen. Poista ehto. Tämä komento poistaa ehtoja alhaalta ylöspäin. Jos vain yksi ehto on näkyvissä, ei tämä komento ole aktiivinen.

24 ,!'#%#$'$&'!' 3**** Voit luoda rekisteristä monipuolisia numeerisia ja graafisia tilastoja. Valitse Tilasto valikosta komento Luo uusi tilasto Aikajakso. Tämä kehys näyttää miltä aikajaksolta tilasto luodaan. Muuta aikajaksoa valitsemalla komento [...] aikajakson oikealta puolelta. Normaali. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma kaksiulotteisen tilaston koko valitun aikajakson ajalta, siten että aikajana on x-akselilla ja summajana y- akselilla. Kehitys. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma kolmiulotteisen tilaston valitulta aikajaksolta siten että kokonaisaika on x-akselilla, summat y-akselilla ja kehitysaikajaksot z-akselilla. Kirjaaja. Tämä lista sisältää kaikki rekisterin kirjaajat. Valitse listalta ne kirjaajat joiden tekemät kirjaukset haluat sisällyttää tilastoon. Nimikeryhmä. Tämä lista sisältää kaikki rekisterin nimikkeet. Valitse listalta se nimikeryhmä josta haluat luoda tilaston. Tilaston voi luoda pääryhmistä Menot ja Tulot sekä mistä tahansa alaryhmästä. Yksittäisestä nimikkeestä tilastoa ei voi luoda.

25 %#$'!#&$,$# *3 Aktivoi haluamasi tilastoikkunan ensin hiirellä ja valitse sitten Tilasto valikosta komento Muuta esitystä #&$#$"!6# 3D Piiras. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kolmiulotteisen piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. 2D Piiras. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kaksiulotteisen piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. 3D Pylväs. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta piirasdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen sekä normaali että kehitystilastossa. 2D Pylväs.Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta kaksiulotteisen pylväsdiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain normaalitilastossa. Viivat. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta viivadiagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain kehitystilastossa. Alue. Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta aluediagrammin. Vaihtoehto on aktiivinen vain kehitystilastossa. Numeroesitys Jos tämä vaihtoehto on valittu luo ohjelma tilastosta numeerisen esityksen. Vaihtoehto on aktiivinen sekä normaali- että kehitystilastossa. Koordinaatiston viivat. Jos tämä ruutu on valittu, piirtää ohjelma summaakselille vaakaviivat. )

26 %#$'!#&$,$#!##"!6# Pääotsikko. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen yläosaan lihavoituna. Vasen teksti. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen yläosaan lihavoituna. Alaotsikko. Jos tämä ruutu on valittu alasvetovalikosta valittu teksti tulostuu graafisen esityksen vasempaan reunaan. Kaikista alasvetovalikoista voidaan valita tekstiksi nimikeryhmä, kirjaajat, aikajakso tai vapaa teksti. Selitteet. Jos tämä ruutu on valittu tulostuu kunkin arvosarjan nimike tai nimikeryhmä graafisen esityksen oikeaan laitaan. Numerot. Jos tämä ruutu on valittu näkyvät kunkin arvosarjan summat numeroesityksenä. Prosentit. Jos tämä ruutu on valittu näkyvät kunkin arvosarjan summat prosenttiosuuksina. Valintakentät Numero ja Prosentit ovat aktiivisia vain silloin kun esityksen tyypiksi on valittu piiras. Numeroesityksessä sekä numerot että prosentit näkyvät automaattisesti.,) %"".

27 %#$'!#&$,$# #"!6# Värillinen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen värillisenä. Esityksen taustavärin ja tekstin värin voit valita värilaatikoista. Harmaasävy. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen harmaasävyisenä. Esityksen taustavärin ja tekstin harmaasävyn voit valita värilaatikoista. Huomaa että pylväs-, viiva- ja alue-esityksessä taustaruudukon väri vaihtuu automaattisesti tarjoten parhaan kontrastin taustaan. Mustavalkoinen. Jos tämä vaihtoehto on valittu näyttää ohjelma esityksen mustavalkoisena, siten että kukin lohko, pylväs tai alue on esitetty erilaisella rasteroinnilla. A. Jos tekstin väriksi valitaan A muuttaa ohjelma tekstin värin automaattisesti taustaan sopivaksi joko mustaksi tai valkoiseksi,) %"" 1

28 %(%6#&!'#$# * Kaikki rekisteriin taltioidut tiedot ovat myös tulostettavissa. Valitse Tiedosto valikosta komento Tulosta Tapahtumat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteristä tapahtumia riippuen alla olevasta valinnasta. Kaikki. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma kaikki rekisteriin merkityt tapahtumat huomioimatta valittua aikajaksoa. Valittu aikajakso. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt tapahtumat valitun aikajakson puitteissa. Valitut tapahtumat. Jos tämä vaihtoehto on valittu tulostaa ohjelma vain rekisteristä valitut tapahtumat. Mikäli yhtään tapahtumaa rekisteristä ei ole valittuna, vaihtoehto ei ole aktiivinen. Nimikelista. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma koko nimikelistan menoja tulopuolen ryhmiin jaoteltuna puumuodossa. Minimi ja maksimi. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma nimikkeille määritellyt minimi ja maksimisummat. Nimikelista ruudun pitää olla valittu. Summat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma kullekin nimikkeelle rekisteriin kertyneen summan. Nimikelista ruudun pitää olla valittu. 2

29 %(%6#&!'#$# Yhteenveto. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteritiedostosta kootut tiedot, jotka sisältävät kirjauksien lukumäärän, ensimmäisen ja viimeisen kirjauksen päivämäärän, vakiotapahtumien, lainojen ja sijoituksien sekä nimikkeiden lukumäärän. Kirjaajalista. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma kirjaajalistan, missä näkyy kunkin kirjaajan nimi sekä onko kirjaajalle määritelty salasana. Mikäli yhtään kirjaajaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Vakiotapahtumat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt vakiotapahtumat listana. Listassa näkyy kunkin vakiotapahtuman numero, kirjaaja, nimike, selite, summa, seuraava maksupäivämäärä ja aikaväli. Mikäli yhtään vakiotapahtumaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Lainat. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt lainat listana. Listassa näkyy kunkin lainan numero, lainanottopäivämäärä, kirjaaja, nimike, selite, lainasumma, lainan korko, laina-aika, tyyppi, lainan seuraava maksupäivä ja maksuväli. Mikäli yhtään lainaa ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Sijoitukset. Jos tämä ruutu on valittu tulostaa ohjelma rekisteriin merkityt sijoitukset listana. Listalla näkyy kunkin sijoituksen numero, kirjaaja, nimike, selite, sijoitettu pääoma, sijoitusaika, korkoprosentti, osinkoprosentti ja seuraava maksupäivä. Mikäli yhtään sijoitusta ei ole määritelty, ei tämä valinta ole aktiivinen. Marginaalit ja Sarake. Nämä valinnat määrittelevät sivulle asetettavat marginaalit ja sarakkeissa käytettävän puskurimarginaalin. Fontti ja Koko. Tämä valinta määrittelee merkkilajin jolla tulostus tapahtuu. Jos tulostus ei mahdu valitulla fontilla asetetuilla marginaaleilla valitulle paperille, voi ohjelma pienentää fonttia automaattisesti. Esikatselu. Jos tämä ruutu on valittu näkyy Tulosta ikkunan oikeassa yläreunassa pieni esikatselukuva.,) %"" 4

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1

Esipuhe. Sanakirjojen tuominen. 2006 WordFinder Software Esipuhe 1 Esipuhe Internet on avannut monia maailman rajoja ja auttanut niin yksityishenkilöitä kuin monikansallisia yhtiöitäkin laajentamaan yhteysverkostoaan. Kielen ei tarvitse enää olla esteenä kansainvälisten

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet Tampereen kaupunki Koulutusmoniste Hyvinvointipalvelut Etäopetuskeskus Windows Vista perusteet Sisällysluettelo 1. MIKÄ ON WINDOWS VISTA? 3 2. TIETOKONEEN OSAT 3 3. WINDOWS VISTAN KÄYTÖN ALOITTAMINEN 4

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7 Contents I Table of Contents Part I 1 1 Painikkeet... 1 Part II Yritys 2 1 Yritykset... 3 2 Asetukset... 4... 4 Yrityksen tiedot... 5 Myyntilaskun asetukset... 7 Ohjelm an asetukset Oletustiliöinnit...

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot