Co-Creative and Innovative Futures Design. How to Do It?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Co-Creative and Innovative Futures Design. How to Do It?"

Transkriptio

1 VIDICO:n Luova TulevaisuusTila osahankkeen InnovaatioAreena CoCreative and Innovative Futures Design. How to Do It? Postimuseon neuvottelutila Kuvertissa Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Helsinki 2011

2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ennakointi, innovaatiot ja merkitysyhteiskunta Osallistavan osuuden tulokset Miten edistää digitaalisten keinojen ja sosiaalisen median avulla yhteisluovaa tulevaisuuksien ennakointia Millaista on hyvä digikulttuuri? Yhteenveto LÄHTEET LIITE 1 Kutsu ja ohjelma LIITE 2 Osallistujat LIITE 3 TULEVAISUUSVISAILU

3 1 Johdanto VIDICO:n Luova Tulevaisuustila osahankkeen Innovaatioareena järjestettiin Helsingissä tiistaina klo Postimuseon neuvottelutila Kuvertissa. VIDICO on Teknologiakeskus Innoparkin koordinoima ja Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät Hämeen liiton rahoittama hankekokonaisuus, jossa Luova TulevaisuusTila on osahankkeena. VIDICOhankekokonaisuudesta (Visible Digital Competence) löytyy tietoa osoitteesta: VIDICO:n blogissa on Sirkka Heinosen kirjoitus 3Dmaailmoista pohjautuen Luova TulevaisuusTila hankkeen järjestämään aiempaan Tulevaisuusklinikkaan Teknologiakeskus Innoparkissa: osoitteessa Luova Tulevaisuustila pilotin sessioraportit löytyvät myös osoitteesta: https://sites.google.com/site/futuremediac/articles. Hankkeessa tuotettujen ulkomaisten innovaatio ja ennakointiasiantuntijoiden haastatteluvideot löytyvät osoitteesta https://sites.google.com/site/futuremediac/videospresentations. Innovaatioareenan teemana oli CoCreative and Innovative Futures Design. How to Do It? Tilaisuus oli kohdistettu erityisesti Luova tulevaisuustila hankkeessa mukana olleille yhteistyötahoille. Tilaisuuteen lähetettiin kutsu myös monille muille, joiden ajateltiin olevan kiinnostunut päivän teemasta. Osallistujina oli 23 eri aloja sekä julkista että yksityistä sektoria edustavaa asiantuntijaa. Tilaisuuden sisällöstä ja järjestämisestä vastasivat Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Teknologiakeskus Innopark. Tilaisuus aloitettiin tulevaisuudentutkimuksen professorin Sirkka Heinosen tervetuliaissanoilla sekä Heinosen ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen projektitutkija Juho Ruotsalaisen Luova Tulevaisuustila hanketta ja ennakointiteemoja käsitelleellä alustuksella Tulevaisuuksien provokaatio (Heinonen & Ruotsalainen 2011). Alustuksen jälkeen katsottiin Työn ja vertaistuotannon Tulevaisuusikkuna. 3

4 Tulevaisuusikkunan jälkeen tilaisuus jatkui Finpron ennakointiasiantuntijan Elina Hiltusen alustuksella Mistä löytyvät tulevaisuuden innovaatiot?. Hiltunen käsitteli puheessaan erityisesti heikkoja signaaleja tulevaisuuden innovaatioiden hahmottamisen välineenä (Hiltunen 2011). Hiltusen jälkeen alusti VATT:n erikoistutkija, dosentti Osmo Kuusi otsikolla Miten innovaatiot muuttavat toimintatapoja? Kuusi (2011) käsitteli erityisesti innovaatioiden synty ja leviämisprosessia sekä niiden yllättäviäkin vaikutuksia. Alustusten jälkeen siirryttiin tilaisuuden interaktiiviseen osuuteen. Osallistujia kehotettiin miettimään kahta kysymystä: Miten edistää digitaalisten keinojen ja sosiaalisen median avulla yhteisluovaa tulevaisuuksien ennakointia? ja Millaista on hyvä digikulttuuri?. Osallistujat kirjoittivat näkemyksensä post it lapuille ja kiinnittivät ne seinään kiinnitetyille fläppipapereille. Ideat esitetään seuraavassa luvussa. Interaktiivisen osuuden jälkeen pidettiin pienimuotoinen Tulevaisuusvisailu. Kysymykset ja oikeat vastaukset ovat liitteessä 3. Tilaisuuden lopuksi käytiin vielä vilkas keskustelu päivän teemoista. 4

5 Kuvat 1 ja 2. Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta pitivät johdantoalustuksen. Kuva 3. Elina Hiltunen Finprosta alusti tulevaisuuden innovaatioista ja heikoista signaaleista. 5

6 Kuva 4. Osmo Kuusi VATT:sta puhui innovaatioiden muutosvoimista. Kuva 5. Osallistujat kyselivät alustajilta täsmentäviä tietoja. 6

7 2 Ennakointi, innovaatiot ja merkitysyhteiskunta Professori Sirkka Heinonen korostaa tulevaisuuksien provokaatiota. Provokaatio tulee latinan kielen sanoista pro + vocatio = jonkin asian esiin kutsuminen/jonkin asian puolesta puhuminen. Vaikka tulevaisuudentutkimuksen ja ennakointiosaamisen merkitystä on viime aikoina alettu ymmärtää aiempaa paremmin, ei voi kyllin korostaa niiden keskeistä asemaa toimintaympäristön muutoksen hahmottamisessa ja ymmärtämisessä. Tulevaisuuksien provokaatio tarkoittaa sitä, että yritykset, organisaatiot, yhteisöt, yksilöt ja kokonaiset kansakunnat haastetaan pohtimaan tulevaisuutta aktiivisesti, proaktiivisesti ja systemaattisesti. Organisaatioiden strategiatyön yhteyteen tulee saada ennakointiprosessi, jossa laaditaan erityinen tulevaisuusstrategia integroituna perinteiseen strategiaan. Tulevaisuusosaaminen opitaan, tulevaisuusajattelua voi kehittää ja vahvistaa. Heinonen haastoi InnovaatioAreenan osallistujia tulevaisuusdialogiin: 1) Ajattelemaan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä, 2) Katsomaan asioita ääreisnäöllä, 3) Hahmottamaan kokonaisuuksia systeemiajatteluna, 4) Rikkomaan rajoja tieteiden, toimialojen, toimijoiden välillä, 5) Ennakoimaan isojen muutosvoimien ohella heikkoja signaaleja, mustia joutsenia, 6) Hakemaan radikaalejakin 1 innovaatioita (teknologisia, taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia, systeemisiä, avoimia) ja 7) Rohkeasti kokeilemaan ja testaamaan! Tulevaisuusajattelu on avointa, laajaperspektiivistä ja ennakkoluulotonta; luova ajattelu ja tulevaisuusorientaatio nivoutuvat yhteen. Aktiivinen ja luova tulevaisuusorientaatio auttaa näkemään tulevaisuuksiin sisältyvän vapauden, uudet mahdollisuudet, arvot ja ajattelutavat sekä radikaalit katkokset. Aktiivinen tulevaisuusorientaatio vapauttaa ja laajentaa ajattelua sekä voimaannuttaa toteuttamaan haluttavia tulevaisuuden vaihtoehtoja. 1 Ei vain vähittäisiä innovaatioita, vaikka niitäkin kyllä tarvitaan. 7

8 Näistä lähtökodista InnovaatioAreenassa kannustettiin erityisesti seuraaviin päämääriin. Olisi tuettava innovaatioita kansantalouden ja kilpailukykymme vahvistamiseksi sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ympäristön laadun takaamiseksi. Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuskulttuuri olisi juurrutettava ja ravittava tietoyhteiskunnan seuraavan vaiheen onnistuneeksi toteutumiseksi tämä käsittää niin ajattelutavat, käytännöt, tekniikat kuin palvelut jne. Tulisi yhdistää merkitysyhteiskunta laadukkaaseen ja kestävään digikulttuuriiin (Heinonen & Ruotsalainen 2011b). Merkitysyhteiskunnassa tietoyhteiskunnan teknologisista tuotteista ja innovaatioista sekä tehostamistavoitteista siirrytään sosiaalisiin ja kulttuurisiin tuotteisiin ja innovaatioihin, uuteen työkulttuuriin, jakamisen eetokseen ja uusyhteisöllisyyteen sekä elämyslähtöiseen elämäntapaan. Siirtymä yhteiskuntavaiheesta toiseen vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin. Elämysyhteiskunnassa ihmisiä motivoivat elämykset, identiteetin rakentaminen ja itsen toteuttaminen myös työntekijöinä. Internet korostuu edelleen teknologiana niin työssä kuin vapaaajalla netti tarjoaa ennen kaikkea yksilöllisesti merkityksellistä sisältöä ja uusia kommunikaation, yhteisöllisyyden ja kanssakäymisen muotoja. Sosiaalisen median eetos, prosumerismi, osallistavat toimintatavat ja vertaistuotanto leviävät kaikkialle. Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä yhdistävä uusyhteisöllisyys nousee merkityksellisten kokemusten lähteeksi ja erilaisen toiminnan moottoriksi. Suomessa haasteita tuottaa vahva insinööriosaaminen muiden osaamisalueiden kustannuksella sekä liika varovaisuus ja riskien välttely tukeudutaan tuttuun, turvalliseen ja käsin kosketeltavaan. Käytännöllisyyden ja varovaisuuden perinne näkyy Nokian tilanteessa ja vaikkapa maabrändiraportissa, jossa korostetaan vahvoja käytännön osaamisen valmiuksia ("Suomessa asiat toimivat") eikä juuri muuta tässäkö on paras ja arvokkain, mitä Suomella on tarjota? Suomen tulevaisuuden kilpailuvaltti voisi olla vahvan insinööri ja teknologiaosaamisen yhdistäminen omaperäiseen kulttuurisisältöön esimerkkinä nouseva peliteollisuus. Näiden seikkojen vuoksi Suomessa erityisesti pitäisi tukea alojen rohkeaa sekoittamista. Omaperäisyyden ja rohkeuden kulttuuria on, mutta varovaisuuden perinne tukahduttaa sitä. 8

9 Elina Hiltunen herätti alustuksellaan keskustelua siitä, mistä tulevaisuuden innovaatioita on löydettävissä. Ensinnäkin on tärkeä seurata suuria kehityslinjoja megatrendejä kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta, väestön vanhenemista, kaupungistumista, monikulttuuristumista ja teknologian kehitystä. Kuitenkin näiden ohella kannattaa tunnistaa myös nousevia ilmiöitä ja heikkoja signaaleja (Hiltunen 2010; Kuusi & Hiltunen 2007). Heikoista signaaleista on esimerkiksi Finpro ryhtynyt keräämään aineistoja (www.finpro.fi). Hiltunen kiinnitti huomiota myös Millenniumhankkeen ennakointiaineistoon ja etenkin sen 15 globaalin haasteen kehikkoon, joka on käyttökelpoinen viitekehys innovaatioiden etsimiseksi. Suomessa toimii tämän globaalin think tank verkoston toistaiseksi ainoa pohjoismaiden noodi nk. Helsinkinoodi, jonka puheenjohtajia Kuusi ja Heinonen ovat (http://www.millenniumproject.org/). Helsinkinoodi järjesti lokakuussa Shanghaissa Fudanyliopiston kutsumana ensimmäisen pohjoismaiden ja Kiinan välisen tulevaisuudentutkimuksen konferenssin. 2 Hiltunen korosti sitä, että kysymys on usein siitä, miten ongelmaa lähestytään. Yksi asia on tunnistaa ongelma, toinen asia on löytää ongelman ratkaisusta myönteisiä kehityssuuntia, vaikkapa uutta liiketoimintaa innovaatioiden kautta. Miten esimerkiksi ikävät asiat kuten pimeys ja yksinäisyys voitaisiin ottaa haltuun uusien innovaatioiden alustana. Myöskin ihmisten tarpeiden toteuttamisessa perustarpeiden tultua tyydytetyksi korkeammat tarpeet kuten itsensä toteuttaminen tai merkityksellisen elämäntavan tavoittelu voivat generoida ympärilleen innovaatioita. Osmo Kuusi kuvasi innovaation perinteisen, taloudellisen määritelmän (kaupallisesti hyödynnettävä keksintö) rinnalla innovaation väljempää määritelmää innovaatiosta menestyksellä sovellettuna ideana tai innovaation siemenenä. Hän esitti kriteerejä sille, että innovaatiot muuttavat toimintaa. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan paljon monenlaisia innovaatioiden siemeniä (havaitsemisfiltteri) Tämän jälkeen tunnistetaan ne siemenet, jotka voivat kehittyä innovaatioiksi eli menestyä (tulkintafiltteri). Lopulta saadaan päätöksentekijät vakuuttumaan ja panostamaan, eli kasvattamaan siemenistä innovaatioita (valtafiltteri). 2 Ks. tarkemmin konferenssin ohjelma: 9

10 Innovaatio on ennen kaikkea prosessi. Innovaatio toteutuu harvoin juuri alun perin suunnitellussa tai ennakoidussa muodossa. Tärkeän teknisen keksinnön ensimmäiset sovellukset ovat merkitykseltään vähäisiä. Joskus hyöty innovaatioprosessista on aivan muulla suunnalla, kuin mitä alun perin tavoiteltiin. Caseesimerkkinä Kuusi kertoi Ekopankin perustamisvaiheista ja yllätyksistäkin. EkoOsuuspankki sai toimiluvan Itsenäinen Ekopankki näivettyi, mutta johti kuitenkin toisiin innovaatioihin: sen perustamisen ansiosta luotiin mm. kriteerit ekologisille luotoille ja käynnistettiin Suomen Ekoyrittäjät yhdistys Toiminta käytännössä menetti vahvan sosiaalisen tilauksensa, kun Kehitysaluerahasto käynnisti ekologisten luottojen myöntämisen. Kuusi kehotti pohtimaan innovaatioiden toimintaa muuttavien kriteerien ja prosessimaisuuden valossa seuraavia VIDICOhankkeen Hämeenlinnan InnovaatioAreenassa ideoituja innovaatioiden siemeniä kuinka niistä voisi kasvattaa innovaatioita? Aikapankki, jonka pitäjiksi kaupunginosien asukasyhdistykset Veturi eli kansalaisaktivaattorin vakanssi avoinna Hämeenlinnaan muuttaa paljon ihmisiä, nuoria ja vanhoja, heidän aktiivisempi huomioiminen olisi paikallaan. moni on hukassa pitkään.. sekä fyysisesti että psyykkisesti. Kohtaamisia kesä ja talviasukkaiden kanssa Monikulttuuriset keskustelufoorumit 10

11 3 Osallistavan osuuden tulokset Tässä luvussa esitetään InnovaatioAreenan interaktiivisen osion tulokset. Kuva 5. Ideat kirjattiin post it lapuille ja kiinnitettiin seinälle.. 11

12 3.1 Miten edistää digitaalisten keinojen ja sosiaalisen median avulla yhteisluovaa tulevaisuuksien ennakointia Avoimuus tai foorumit ei yksin riitä tarvitaan aitoja vaikuttamisen väyliä, ei näennäistä keskustelua. Humanistit ja insinöörit (opiskelijat) opintoyhteistyöhön platformeille (pakollisesti). Lasten (<15 v.) Viksu palkinnolla (vrt. Suomen Akatemia) Tarvitaan moderointia Talkoilla Ekopankki Ideapankki Tarve / ongelmapankki Sosiaalisen median hyödyntäminen vaati verkkofasilitoinnin osaamista sitä vielä vähän organisaatioissa tai ylipäätään tarjolla Ratkaisuportaali (eri teemoittain) Estämällä digitaalinen syrjäytyminen (esim. vanhukset) Palkinto on henkinen, uusi tieto ja ymmärrys Google Groups, nopea ja ilmainen tapa luoda idearyhmä Tarjoamalla innovointifoorumeita yritysten ja yhteisöjen käyttöön Sosiaalisen arvostuksen kautta tulevan palkinnan hyödyntäminen Uusien merkitysten luominen ja määrittely mahdollistuu ja aktivoituu Kestävyyden eri dimensioiden merkitykset tasapainoisemmin esille Hyödyntämällä visuaalisuutta uudella tavalla Copyrightvapaita kuvakirjastoja esim. Flickr:iin, joilla voidaan luoda Tulevaisuusikkunoita Käsitysten kontekstisidonnaisuus tulee esille ja paljastuu Eri ikäpolvet kohtaavat Mahdollisuus saada eri alojen tekijät yhteen Jo käytössä: kansalaiset kommentoivat arkkitehtikilpailuehdotuksia netissä Helppo osallistuminen yleisten foorumien kautta 12

13 Digitaaliset ideat / ajatukset fyysisiksi (3Dmallintaminen ja 3Dtulostus tuo idean kosketeltavaksi) Kuuntelemalla hiljaisuutta Avoimet platformit Vapaaehtoisen verkottumisen ja ideoinnin alustalla Yhteiset/yleiset platformit mielipiteiden ja ajatusten jakamiseen Eläkeläisten pitkän elämänajan ymmärryksellä Uuskohtaamisten kautta Eri alojen toimijoiden yhdistäminen ja yhteisen kielen löytäminen Myös päätöksentekijät mukaan Pitäisi saada issue tracker, jolla saataisiin vaikuttavuus ja vaativuusarvio tulevaisuuden innovaatioille Pitäisi poistaa esteitä eri kielialueiden osallistumiselta käännös mille tahansa kielelle Virikkeellinen ja rauhoittava ympäristö Luomalla kohtaamisen areenoita Digitaalisen ja fyysisen tilan yhdistäminen (sosiaalisen median tila fyysiseen tilaan interaktioon) Esineiden sosiaalinen media (yhdistetään esineiden ja omaisuuden kautta ihmisiä) Julkinen viranomaistieto julkisesti verkkoon! Keskinäisen kannustamisen ilmapiiri Luomalla yhteisluovia ympäristöjä 13

14 Kuva 6. Mahdollisuus tuoda esiin omat ideat ja laventaa muiden ajatuksia kannusti osallistumaan. 14

15 3.2 Millaista on hyvä digikulttuuri? Keskustelevaa Ihmiskeskeistä Käyttäjäystävällistä Osallistavaa Toimii sähkökatkoissakin luotettavasti UNDO (jos tarvitsee) Ennakkoluulotonta Hyvä digikulttuuri vaatii ymmärrystä välineiden suhteen virkamiesten sosiaalisen median ja digikulttuurin koulutus osana työtä? Arvostavaa, avointa ja ennakkoluulotonta (esim. ei anonyymiä vihapuhetta) Osallistavaa Mahdollistavaa Esteetöntä Avointa Tasapainossa jakaminen ja tekijöiden korvaukset Helppokäyttöistä. Yksilön arvostama tieto löytyy helposti, kuormittamatta Tasaarvoista sukupuolen, uskonnon, kyvykkyyden, rodun, omaisuuden ja iän suhteen Mahdollistaa erilaiset osallistujat Sisällöllisesti rikasta Ideologia: reilu peli, fair play! Eettisesti kestävää ja laadukasta Kohteliasta Humaania Inhimillistä Käyttäjälähtöistä Näkövammaisille audioina Varmistetaan ja pidetään yllä käytettävyysajattelu 15

16 Avointa & yhteisöllistä Kansainvälistä Suomenkielistä Ubiikkia mahdollistaa kaikkien osallistumisen Ei poissulje digitaalisuuden ulkopuolella olevia Elävää, provosoivaa, kannustavaa Säilyy sukupolvelta toiselle Sisältökeskeistä (Ei keskitytä metodeihin, työkaluihin, vaan itse sisältöihin. Teknologia välineenä.) Yhteisöllistä (annetaan vähän enemmän kuin otetaan) Tasaarvoinen, 1 hlö 1 ääni Yhteisvastuullista = sisäinen sosiaalinen kontrolli Turvallinen, kannustava Keskustelevaa (dialogit avaavat ajatukset ja haastavat uudistumaan) Kuva 7. Kun ideat ovat nähtävillä, muut voivat jatkaa niiden kehittelyä. 16

17 4 Yhteenveto Tapahtuma onnistui kaikkineen hyvin. Puheenvuorot olivat sisältörikkaita ja tukivat täydentäen jatkumona toisiaan. Erityisesti päivän osallistavat osiot olivat onnistuneita: keskustelu oli innostunutta ja fläppipaperit olivat päivän lopuksi ideoita täynnään. Tilaisuus oli elävä esimerkki vertaistuotannon toiminnasta. Lopputuloksena tilaisuudesta jäi paljon ideoita koostettavaksi ja jatkotyöstettäväksi sekä inspiroitunut tunnelma, joka toivottavasti realisoituu jatkossa erilaisina yhteisluovina hankkeina. Esimerkiksi Tulevaisuusklinikoita tai kokonaista Luovaa tulevaisuustilaa voi lähteä jatkossa toteuttamaan useammissakin organisaatioissa. Keskustelevuus, ihmislähtöisyys, sisältörikkaus ja mukaan ottavuus ovat eräitä keskeisiä työskentelyn tuloksia tiivistäviä näkökulmia. Organisaatiot, yhteisöt ja yksilöt voivat osaltaan rakentaa innostavaa, sosiaalista ja luovaa digikulttuuria pohtimalla ja vaalimalla session tuloksia. Alojen ja elämänalueiden sekoittuminen, rohkeus ennakkoluulottomuus ja moniarvoisuus olivat päivän päätteeksi käydyn keskustelun keskeisiä teemoja. Radikaalin ajattelun tarve tuntuu leijuvan ajan hengessä. Konsensushakuisuus ja tehokkuusvaatimukset haittaavat innovaatioiden syntyä, kirjoittavat innovaatiojärjestelmien professori Vesa Harmaakorpi ja viestinnän professori Pekka Aula Helsingin Sanomien Vieraskynäpalstalla Kirjoitus ilmestyi siis samana päivänä kuin InnovaatioAreena järjestettiin! Harmaakorpi ja Aula kaipaavat Suomeen hulluja visioita, erilaisten tietojen ja näkökulmien yhdistämistä sekä arvaamattomia näkökulmia. Ruotsalainen ja Heinonen puhuivat alustuksessaan Suomen ongelmista käynnissä olevassa muutosvaiheessa, riskien välttämisen ja käytännöllisyyden hallitsemasta kulttuurista. Harmaakorven ja Aulan mukaan Suomi menestyy vain, jos samanmielisyyden perinne murretaan. Ehkä vireää sosiaalisuutta ja moniarvoisuutta ja näkökulmaisuutta voisi edistää erityisesti suomalainen uusyhteisöllisyys? Millaisia voisivat olla individualismia vaalivat yhteisöt tulevaisuuden Suomessa? Mitkä innovaatiot edistäisivät niiden syntyä? Moniäänisyys, rakentava kyseenalaistaminen ja toisin ajatteleminen kuuluu lähtökohtaisesti sekä Tulevaisuusklinikan että Luovan Tulevaisuustilan konseptiin. 17

18 LÄHTEET Harmaakorpi, Vesa & Aula, Pekka (2011). Läpimurtojen teko vaatii luovaa hulluutta. Helsingin Sanomat Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2011). Tulevaisuuksien provokaatio. Alustus Luova TulevaisuusTilahankkeen InnovaatioAreenassa , Helsinki. 13 ppt slides. Heinonen, Sirkka & Ruotsalainen, Juho (2011b). Digikulttuuri ja aikaosaaminen vuonna Luovan TulevaisuusTilan Teknologiakeskus Innoparkin avajaisten raportti Heinonen, Sirkka & Hiltunen Elina (2011). Creative Foresight Space and the Futures Window: Using visual weak signals to enhance anticipation and innovation. Futures (painossa). Hiltunen, Elina (2011). Tulevaisuuden innovaatiot mistä niitä löytyy? Tulevaisuuksien provokaatio. Alustus Luova TulevaisuusTilahankkeen InnovaatioAreenassa , Helsinki. 26 ppt slides. Hiltunen, Elina (2010). Weak Signals in Organizational Futures Learning. Helsinki School of Economics. Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis A365. Helsinki. Kuusi, Osmo (2011). Miten innovaatiot muuttavat toimintatapoja. Tulevaisuuksien provokaatio. Alustus Luova TulevaisuusTilahankkeen InnovaatioAreenassa , Helsinki. 10 ppt slides. Kuusi, Osmo & Hiltunen, Elina (2007) The Signification Process of the Future Sign. FFRC ebooks. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics. Turku. 18

19 LIITE 1 Kutsu ja ohjelma 19

20 LIITE 2 Osallistujat Aarnioja, Sanni Corsini, Roberto Heinonen, Sirkka Hietanen, Päivi Hiltunen, Elina Holopainen, Ilkka Ketola, Pekka Kiiski, Elina Kirjavainen, Riitta Kosonen, Ismo Kurki, Sofi Kurppa, Sirpa Kuusi, Osmo Laurén, LeenaMaija Mensio, Ville Messman, Virpi Pajuniemi, Maria Pitkänen, Petri Ruotsalainen, Juho StrömLepola, Kati Tiina, Hanhike Willner, Hanna Virtanen, Sami Finpro Helsingin kaupunginkirjasto Tulevaisuuden tutkimuskeskus Senaattikiinteistöt Finpro Fujitsu Finland Oy Ideascout Oy Sitra Valtioneuvoston kanslia LVM Tulevaisuuden tutkimuskeskus MTT VATT Tulevaisuuden tutkimuskeskus Culminatum Innovation/Uudenmaan asumisen osaamiskeskus Innopark Programmes Oy Helsingin yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus LVM Työ ja elinkeinoministeriö Innopark Programmes Oy Freelance 20

21 LIITE 3 TULEVAISUUSVISAILU Tulevaisuuden tutkimuskeskus TULEVAISUUSVISAILU Kuka on laatinut tulevaisuudentutkimuksen kolme perusperiaatetta: Tulevaisuutta ei voi ennustaa, Ei ole vain yhtä tulevaisuutta, Tulevaisuuteen voi vaikuttaa? 1 Robert Jungk X Roy Amara 2 Rob Roy Mikä on luovuuden väri? 1 okra X oranssi 2 oraanvihreä Mikä on innovaation väljä määritelmä? 1 Innovaation siemen X Innovaation oras 2 Innovaation aalto Montako tulevaisuuden haastetta on Millennium hankkeen Global Challenges listalla? 1 10 X Mikä on heikon signaalin ominaisuus? 1 Kaikkien tiedossa oleva asia X Äkillinen tapahtuma 2 Merkki nousevasta ilmiöstä OIKEA VASTAUSRIVI (tiedot olivat esillä InnovaatioAreenan alustuksissa) X Roy Amara 2 Oraanvihreä 1 Innovaation siemen X 15 2 Merkki nousevasta ilmiöstä 21

22 YHTEYSTIEDOT Prof. Sirkka Heinonen sirkka.heinonen(at)utu.fi Projektitutkija Juho Ruotsalainen juho.ruotsalainen(at)utu.fi Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Helsingin toimisto Korkeavuorenkatu 25 A Helsinki Research Group of Media and Communications (FMC) https://sites.google.com/site/futuremediac/ LUOVA TULEVAISUUSTILA VIDICO (Visible Digital Competence) 22

Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi?

Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi? Miten tunnistamme heikkoja signaaleja tulevaisuuden kuntapalvelujen kehittämiseksi? Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto KUNTIEN TULEVAISUUSFOORUMI VII Teemasessio 2, Kuntatalo

Lisätiedot

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy Tähän vihkoseen on koottu

Lisätiedot

TNO-toiminnan ennakointia ja heikkoja signaaleja. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

TNO-toiminnan ennakointia ja heikkoja signaaleja. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto TNO-toiminnan ennakointia ja heikkoja signaaleja Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 25.11.2013 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS

Lisätiedot

Sukella tulevaisuusajatteluun

Sukella tulevaisuusajatteluun Sukella tulevaisuusajatteluun LUOVASSA TULEVAISUUSTILASSA Hämeenlinnan pilotissa Teknologiakeskus Innopark ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun kirjasto Tulevaisuuden tutkimuskeskus/turun yliopisto 2 MITÄ

Lisätiedot

Slow Life ja etäisyyksien hallinta

Slow Life ja etäisyyksien hallinta Slow Life ja etäisyyksien hallinta Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/helsingin toimisto Top Ten Futures IX - Etäisyyksien hallinta 2030 Teesejä tavaran liikuttamisen ja

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille?

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Voimmeko palvella? Kuntapalvelujen tulevaisuus Kuma 11.9.2014 Elina Laamanen Polku kohti tulevaisuutta? 2 15.9.2014

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen 1 Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Twitter #vvop2012. Suurimpana esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat pitävät

Twitter #vvop2012. Suurimpana esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat pitävät Messukeskuksen langaton verkko " Congress" Osallistu tekstiviestillä tai www.viestiseina.fi/ oph Twitter #vvop2012 AVAUS Aulis Pitkälä, pääjohtaja OPH Euroopan laajuinen ESSIE-tutkimus, 27 Euroopan maata

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010

ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 ENNAKOINTIA TULEVAISUUDEN TYÖSTÄ Kaupan Liiton koulutusvaliokunta 17.5.2010 www.ek.fi/oivallus Facebook: Oivallus twitter.com/oivalluksia kirsi.juva@ek.fi Valokuva: Kaarle Hurting Miksi tulevaisuutta mietitään,

Lisätiedot

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011

Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori. Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Luovuus, innovatiivisuus ja julkinen sektori Virpi Einola-Pekkinen VM 30.8.2011 Miten luovuus ja innovatiivisuus liittyvät julkiseen sektoriin? Hallituksen tahtotila: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta 3.10.2017 Paula Laine Johtaja, ennakointi ja strategia Sitra

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Julkiset palvelut Ovat palveluita, jotka ovat luonteeltaan

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän

Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän Miten tulevaisuuteen ohjataan? ZOOMI Sujuvat siirtymät yhdessä saa aikaa enemmän 3. 5.5.2017 Sari Miettinen, projektipäällikkö Nina Pietikäinen, projektipäällikkö Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Ihminen, tekniikka ja luonto

Ihminen, tekniikka ja luonto Ihminen, tekniikka ja luonto Prof. Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Pentti Malaska seminaari Kohti planetaarista tietoisuutta - Malaska maailmassa ja maailmasta Järjestäjänä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -hanke Parlamentaarinen työryhmä 16.9.2016 5.9.2016 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit SWOT

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN!

YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus. Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Ytyä yksinyrittämiseen! -tutkimus Professori Ulla Hytti & projektitutkija Lenita Nieminen YTYÄ YRITTÄJYYTEEN! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Innovatiivisuus maaseudun yrityskeskittymissä - esimerkkeinä bioenergia ja hevostalous

Innovatiivisuus maaseudun yrityskeskittymissä - esimerkkeinä bioenergia ja hevostalous Innovatiivisuus maaseudun yrityskeskittymissä - esimerkkeinä bioenergia ja hevostalous Leena Rantamäki-Lahtinen MTT taloustutkimus leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Hankkeen tausta Maaseutu on myös haastava

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ

JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ Kohtalonkysymys: toteutuuko kansalaisdemokratia suurkunnissa? Keski Suomessa on 23 kuntaa. Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti soten, ammatillisen koulutuksen ja elinkeinojen edistämisen asioissa. Maakunnallisesti

Lisätiedot

Foresight Friday Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta

Foresight Friday Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta Foresight Friday 3.3.2017 Kohti jaettua ymmärrystä suomalaisen työn tulevaisuudesta #FSightFriday #ennakointi #tulevaisuudentyö @Tyontulevaisuus @VTTFinland @Ennakointi @SitraFund Ohjelma Tulevaisuusselonteko

Lisätiedot

Tie kuntien tulevaisuuteen

Tie kuntien tulevaisuuteen Tie kuntien tulevaisuuteen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Valtuuston kevätkokous Ennakointiseminaari 22.5. Kuntaliiton ennakointityön pilotti 2014 2015- ENNAKOINTITYÖPAJAT Heikkojen signaalien keruu & trendikortit

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä

Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä Ubiikkiteknologia ja sosiaalinen media alueellisessa ja paikallisessa kehittämisessä tutkija Sirkku Wallin Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus YTK Aalto yliopisto Digitalisaatiosta elinvoimaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY)

Opetuksen uudistajat I -juonne klo Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Opetuksen uudistajat I -juonne 6.5.2004 klo 13.30 17.00 Vetäjä: Merja Ruotsalainen (OY) Aikataulu to klo 13.30 17.00 Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min) Esittäytyminen (30 min) Vertaisryhmien muodostaminen,

Lisätiedot

KOHTI UBIIKKIA OPPIMISTA JA MERKITYSYHTEISKUNTAA

KOHTI UBIIKKIA OPPIMISTA JA MERKITYSYHTEISKUNTAA KOHTI UBIIKKIA OPPIMISTA JA MERKITYSYHTEISKUNTAA Professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Helsingin toimisto VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 3.12.2012, Helsingin

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto

Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä ja Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunta -reformi Parlamentaarinen työryhmä 25.11. ja 16.12.2016 9.1.2017 Tuula Jäppinen Suomen Kuntaliitto Tulevaisuuden kunnan ennakointiprosessi 2016 Alustukset Puheenvuorot Katsaukset Megatrendit

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Sirkka Heinonen, Juho Ruotsalainen ja Sofi Kurki LUOVA TULEVAISUUSTILA JA TULEVAISUUDEN OSAAMISEN ENNAKOINTI

Sirkka Heinonen, Juho Ruotsalainen ja Sofi Kurki LUOVA TULEVAISUUSTILA JA TULEVAISUUDEN OSAAMISEN ENNAKOINTI Sirkka Heinonen, Juho Ruotsalainen ja Sofi Kurki LUOVA TULEVAISUUSTILA JA TULEVAISUUDEN OSAAMISEN ENNAKOINTI TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 4/2012 Sirkka Heinonen Professori, dosentti sirkka.heinonen(a)utu.fi

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Johanna Kosonen-Karvo 9.3.2012 Technopolis Vantaa 01-2012 DM# 917670 Kuka minä olen? Johanna Kosonen-Karvo Tuotantotalouden DI, TKK, 1997 Asiantuntija

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka

Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari Riikka Pellikka Pysyvä toimintatapamuutos keskushallinnon uudistuksella - seminaari 9.3.2017 Riikka Pellikka Uudistamme julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

Lisätiedot

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa

Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Tolkkua maailman ymmärtämiseen Maailmankansalaisen eväät koulussa ja opetuksessa Kun kulttuurit kohtaavat - opettajana monikulttuurisessa oppimisympäristössä - seminaari, SOOL, Helsinki 11.3.2011 Jari

Lisätiedot

Suomidigi prosessien uudistamisen tukena

Suomidigi prosessien uudistamisen tukena Riikka Pellikka Asiantuntija JulkICT-osasto Valtiovarainministeriö Riikka.pellikka@vm.fi @riikkapellikka @suomidigi Suomidigi prosessien uudistamisen tukena Hallitusohjelman tavoite: Uudistamme julkiset

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu PROJEKTIKATSAUS SMART LADIES IN DIGITAL WORLD Työpaja 24.11.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu HANKKEEN SUUNNITELLUT JA TOTEUTUNEET TOIMENPITEET (1) Naisyrittäjien rekrytointi ja kumppanien etsiminen opiskelijoille

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille

Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille Kansainvälisyyden dynaamiset tilat 3.9.2015 Global Innokas toimijat Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200

Lisätiedot

Toiminnalliset ryhmätyömenetelmät amok, Raija Erkkilä

Toiminnalliset ryhmätyömenetelmät amok, Raija Erkkilä Toiminnalliset ryhmätyömenetelmät 18.-19.11. amok, Raija Erkkilä Mitä tarkoittavat aktivointi ja toiminnallisuus opetuksessa? Miten toiminnallisia ryhmätyömenetelmiä sovelletaan? Mitä ovat ohjaajan roolit

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot