YLEN YLEISÖT JOHDANTO s. 3 Mediakäytön trendit s. 3 Toimintaympäristön muutoksia s. 4 Yleisötutkimuksista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEN YLEISÖT 2008. JOHDANTO s. 3 Mediakäytön trendit s. 3 Toimintaympäristön muutoksia s. 4 Yleisötutkimuksista"

Transkriptio

1 Y LE IS Ö K ER TO M U S 8

2 sisällys YLEN YLEISÖT 8 JOHDANTO s. 3 Mediakäytön trendit s. 3 Toimintaympäristön muutoksia s. 4 Yleisötutkimuksista YLEN OHJELMISTOJEN JA PALVELUJEN KÄYTTÖ s. 5 Ohjelma-alueiden tavoittavuus ja tyytyväisyys niihin Tyytyväisyys lasten- ja nuortenohjelmiin Ruotsinkielisten tyytyväisyys Svenska YLEen s. 8 Uutisarvostukset s. 8 Julkisen palvelun arvostus s. 8 Tv-maksu YLEn rahoituslähteenä YLEN MEDIOIDEN YLEISÖT s. 9 Television katselu Kaikki katsojat Ruotsinkieliset katsojat Katsotuimmat tv-ohjelmat Alueellisten tv-uutisten katselu Teksti-TV:n katselu Katsojatyytyväisyys YLEISRADIO OY 24 Yleisradio Käyntiosoite: Radiokatu 5, Helsinki Puhelin: (9) 1481 Internet: yle.fi Sähköposti: YLE Viestintä ja markkinointi Viestintä- ja markkinointijohtaja Päivi Nummi-Aho YLE Yleisökertomus 8 YLE Strateginen suunnittelu / Erja Ruohomaa YLE Viestintä ja markkinointi / Marja Niemi, Marja-Liisa Nordell Ulkoasu: Tähtikuviot Oy s. 14 Radionkuuntelu Suomenkieliset kuuntelijat Ruotsinkieliset kuuntelijat Maakuntaradioiden kuuntelu Kuuntelijatyytyväisyys s. 17 Internetin käyttö Yle.fi:n käyttäjät Verkkobrändien arvostus s. 18 LIITETAULUKOT Television katselu Suomenkielisten radionkuuntelu Ruotsinkielisten radionkuuntelu

3 YLEN YLEISÖT 8 laisista. YLE tavoittaa ohjelmistoillaan käytännössä kaikki eli 99 % suoma YLEn ohjelmistoja seuranneista 93 % on niihin vähintään tyytyväisiä. Suomalaisista 59 % kokee saavansa YLEn ohjelmistoista vähintään melko hyvin vastinetta tv-maksulleen. Yhteisiä kokemuksia YLE tavoitti vuonna 8 käytännössä kaikki suomalaiset (99 %) tv:n, ra dion ja internetin palveluillaan. Uutiset tavoittivat suomalaiset parhaiten, sillä päivittäin jopa 71 % yli -vuotiaista seurasi YLEn uutislähetyksiä. Muut päivittäin parhaiten tavoittavat ohjelma-alueet olivat alueelliset oh jelmistot (34 %), urheilulähetykset (33 %) ja tv:n ajankohtaisohjelmat (28 %). Viikoittain tv:n ajankohtaisohjelmistot tavoittivat jopa 7 % vä estöstä. Myös asiaohjelmat ja ulkomainen draama tavoittivat viikkotasolla noin 7 % väestöstä. Viihdeohjelmat tavoittivat lähes 6 % ja kotimainen draama 5 % suomalaisista. Lastenohjelmien tavoittavuus päivätasolla on suurta myös koko väestössä, mutta erityisen suurta lapsiperheissä. mansa ja YLEn osuus radionkuuntelusta pysyi 52 %:ssa. YLEn osuus kai kesta katseluun ja kuunteluun käytetystä ajasta nousi 1 prosenttiyksiköllä ja oli 49 %. Tyytyväisiä asiakkaita YLE Uutiset tavoittaa suomalaiset ja uutisiin myös luotetaan. Suomalaisista uutislähteistä YLEn tv-uutisia pidetään vuodesta toiseen luotetuimpina (ar vosana 4,8/5). Tyytyväisyys YLEn eri ohjelma-alueisiin on korkealla tasolla, sillä niihin on vähintään tyytyväisiä 93 % suomalaisista. Uutislähetyksiin ollaan myös tyytyväisimpiä (76 % vähintään tyytyväisiä), mutta myös ur heiluun, ulkomaiseen draamaan, lastenohjelmiin, alueellisiin ohjelmiin, asiaohjelmiin, kotimaiseen draamaan ja tv:n ajankohtaisjournalismiin on vähintään tyytyväisiä yli puolet suomalaisista. Arvostettuja palveluja Yle.fi:llä oli syksyllä 8 jo yli miljoona viikkokävijää. Internetissä julkisen palvelun verkkopalvelut ovat Taloustutkimus Oy:n Verkkobrändien arvostus 8 -tutkimuksen mukaan arvostetuimpia. Tutkittujen verkkobrändin Vuoden katsotuin ohjelma on tuttu edellisvuosista: tasavallan presidentin it joukossa YLE Areena sijoittui 9. arvostetuimmaksi ja YLE sijalle 1. senäisyyspäivän vastaanotto (YLE TV1) säilytti edelleen asemansa ja tavoitti 1,7 miljoonaa katsojaa. Vastaanoton aikana YLE Uutisten lähetys tavoitti 1,6 miljoonaa katsojaa. Tv-tarjonnan kasvun vuoksi katsojamäärät olivat hieman edellisvuosia alhaisempia, kuten muillakin katsotuimmilla ohjelmilla. Urheilulla Yli kolme neljästä suomalaisesta pitää YLEn julkisen palvelun tehtäviä erit täin tärkeinä tai tärkeinä. Samalla 59 % katsoo saavansa vähintään melko hyvin vastinetta maksamalleen tv-maksulle. on perinteisesti keskeinen rooli katsotuimpien joukossa: Mäkihypyn maailman cup Bischofshofenista (MTV3) tavoitti 1,3 miljoonaa katsojaa, jääkiekon MMottelut (YLE TV2) parhaimmillaan 1,2 miljoonaa. Myös kansainväliset viihde ohjelmaformaatit kuten Eurovision laulukilpailut, Tanssii tähtien kanssa ja Idols olivat vuoden katsotuimpien ohjelmien joukossa. Tulokset T ovat YLEn tutkimuksista sekä Finnpanel p Oy:n O : TV-mittaritutki TV r muksesta ja KRT:stä. TV-mittaritutkimus perustuu 1 talouden otokseen (n. 2 henkilöä). Kansallisen Radiotutkimuksen otos käsittää vuosittain yli 18 henkilöä ympäri maata. Lisää tietoa YLEn yleisöistä: : yle.fi/yleista/julkaisut.shtml.fi/ /. (Yleisökerto ( r YLE TV1 nousi katsotuimmaksi tv-kanavaksi ja YLEn kokonaisosuus oli mus 8). 44,5 % kaikesta katselusta. YLE Radio Suomi säilytti markkinajohtajan ase

4 3 JOHDANTO Mediakäytön trendit Vuonna 8 tv:n päivittäinen katseluaika kasvoi 2 tuntiin 57 minuut tiin. Suurin syy kasvuun oli mittausmenetelmän täsmentyminen, kun sekä vieraskatselu että viikon aikana tallennettu katselu otettiin mukaan mittaukseen. YLE TV1 nousi katselluimmaksi tv-kanavaksi ja YLEn osuus kokonaiskatseluajasta nousi 44,5 %:iin. Radion päivittäinen kuunteluaika laski yhdellä minuutilla 3 tuntiin minuuttiin. YLEn kuunteluosuus pysyi 52 %:ssa ja YLE Radio Suomi Suomen kuunnelluimpana radiokanavana. Koko YLEn osuus kokonaiskatselu- ja kuunteluajasta nousi 1 prosenttiyk siköllä 49 %:iin Internetin yleisyys kotitalouksissa v (% kotitalouksista) Tilastokeskus: Kuluttajabarometri/Laitetiedustelut Internetin käyttäjien määrä kasvoi edelleen samalla, kun internetin yleisyys kotitalouksissa kasvoi 76 %:iin. Yli 3,2 miljoonaa suomalaista eli 83 % vuotiaista oli myös käyttänyt internetiä viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana (Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötut kimus 8). Internetiä käyttävät jo lähes kaikkia alle 4-vuotiaat, mutta suhteellisesti eniten käyttö on viime vuosina kasvanut yli 6-vuotiaiden keskuudessa. Toimintaympäristön muutoksia Suomi siirtyi kokonaan digi-tv-aikaan 1.3.8, kun analogiset tv-lähe tykset päättyivät myös kaapelitelevisio-verkossa. Tallentavat digisovittimet yleistyivät edelleen ja niitä oli vuoden lopussa yli 4 %:lla kotitalouksista. Bonnierin omistama ruotsalainen TV4-ryhmä osti kesällä pohjoismaiden johtavan maksu-tv-yhtiön C More Entertainmentin (Canal Plus). TV4 saa vuttaa vahvan aseman kaikissa pohjoismaissa kaupan myötä seuraavi en elokuva-, tv- ja urheilulähetysoikeuksien takia. Kilpailuvirasto käsitteli Tv:n katselun ja radion kuuntelun kehitys v (min/päivä) radio tv (koko väestö, tv 1+ ja radio 9+) Huom. Tv:n katseluminuutit sisältävät lähtien vieraat ja ajassa siirretyn katselun (yksi viikko) TV-mittaritutkimus ja KRT: Finnpanel Oy YLE kauppaa Suomen osalta, teki asiassa päätöksen, mutta asia siirtyi valituk sen takia markkinaoikeuden käsittelyyn lopullisen päätöksen siirtyessä vuo den 9 puolelle. Euroopan parlamentti hyväksyi av-mediadirektiivin vuoden 7 lopulla. Tämä tv-direktiivin nimisenä aiemmin ollut direktiivi laajentaa tv-direktiivin perussääntelyn myös muissa jakeluteissä kuin maanpäällisessä verkossa tapahtuvaan televisionomaiseen toimintaan ja muun muassa keventää tv-mainonnan sääntelyä ja sallii tietyin edellytyksin tuotesijoittelun. Vuo den 8 aikana liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin direktiivin voimaansaattamista Suomessa, mutta hallituksen esityksen antaminen jäi vuoden 9 puolelle.

5 Maan hallitus muutti taajuusalueiden käyttösuunnitelmaa kesällä 8. Asetusmuutos tuli voimaan Televisiolle osoitettiin nykyisten li säksi yksi uusi valtakunnallinen kanavanippu, johon mahtuvien kanavien määrä riippuu valittavasta pakkaustekniikasta. VHF-taajuusalueelle ( MHz) mahtuu kaksi valtakunnallista ja UHF-alueelle yksi pääkaupun kiseudun alueellinen teräväpiirtotelevision kanavanippu. Taajuusratkaisulla ei ole vaikutusta nykyisiin televisiolähetyksiin. Television katselu voi jatkua nykyisillä laitteilla ainakin vuoden 16 loppuun saakka. Alustavien suun nitelmien mukaan teräväpiirtokoelähetykset voitaisiin käynnistää aikai sintaan syyskuussa 9. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan tällöin mahdollisuus teräväpiirtolähetysten seuraamiseen olisi lisä jo olemassa ole vaan tarjontaan. 4 Digitaaliset televisiolähetykset Suomessa (1/9) Kanavanippu A Kanavanippu B Kanavanippu C Kanavanippu D Kanavanippu E Julkinen palvelu Verkon peitto 99,99 % Verkon peitto 78 9 % Mobiili-tv-verkko Verkon peitto Verkon peitto 99,99 % Kanavatarjonta vaihtelee alueittain Verkon peitto 4 % 95 % YLE TV1 YLE TV2 YLE Teema YLE FST5 SVT Europa**** Radiokanavat: Ylen Klassinen YLE Mondo YLE Radio Puhe MTV3 MTV3 MAX* Sub Sub Juniori * / klo alk. Sub Leffa* Nelonen JIM Urheilukanava*** Canal+ First* Canal+ Hits* Canal+ Sport 1* Canal+ Sport 2* Canal69* Disney Channel* klo 6 18 URHEILU+KANAVA* klo The Voice TV Iskelmä (radio) Turku TV** IskelmäTV Harju & Pöntinen (radio) Klubi.tv DIGIVIIHDE * The Voice TV The Voice radio MTV3 Iskelmä (radio) Radio Nova DTT-toimiluvan haltijat voivat ilman erillistä toimilupaa lähettää simulcasteja Viestintävirasto myöntää toimiluvat radio- ja tvtoimintaan kanavanipussa D Muut multimediapalvelut eivät edellytä toimilupaa Toimiluvat voimassa alkaen Discovery Channel* Eurosport* MTV3 Fakta* Kanava 23* Nickelodeon* / Music Television MTV* KinoTV* EPG-ohjelmaopas Äänitekstitys kaikilla YLEn tv-kanavilla. Valinnainen tekstitys: suomi/ruotsi Tekstitystä kuulorajoitteisille Surround sound 5.1 YLE TV2- ja YLE Teema -kanavilla. EPG-ohjelmaopas EPG-ohjelmaopas EPG-ohjelmaopas ESG-palveluopas EPG-ohjelmaopas Verkkotoimiluvat: Digita. Kanavanippu A-C, E: DVB-T ja D: DVB-H. A-C voimassa , E , D asti. Ulkomaisessa omistuksessa * Maksullinen ** Turussa *** Verkon peitto 9,4 % **** Edellyttää korttimaksun Suomalaisten laiteomistuksessa tapahtui vuoden 8 aikana merkittäviä muutoksia. Vuoden aikana tv-talouksien määrä laski noin 2,3 miljoonaan (92 % Suomen kaikista 2,5 miljoonasta kotitaloudesta). Televisiottomia on eniten alle 35-vuotiaiden ikäryhmissä ja yksinasuvien talouksissa. Kodinelektroniikkaa on hankittu vuoden aikana paljon. Eniten hankittiin digitelevisioita ja -sovittimia. Marraskuun lopussa 8 digivastaanotin oli 97 %:lla kaikista talouksista, joissa oli televisio. Tallentavia digisovitti mia oli 41 %:lla ja laajakuvatelevisioita 54 %:lla tv-talouksista. Tietokone oli käytössä 79 %:lla ja laajakaista 68 %:lla talouksista. Tiedot ovat Tilas tokeskuksen ja Finnpanel Oy:n tutkimuksista. Yleisötutkimuksista Yleisökertomus perustuu YLEssä vuosittain tehtäviin tutkimuksiin, jotka käsit miten kattavasti eri yleisöryhmät tavoitetaan YLEn sisältötarjonnalla ja medioilla, kuinka tyytyväisiä suomalaiset ovat YLEen ja sen ohjelmistoihin, miten YLEn ohjelmistoja arvostetaan, miten suomalaiset kokevat YLEn julkisen palvelun tehtävän ja miten suomalaiset kokevat saavansa vastinetta maksamalleen tvmaksulle. Yleisösuhteen tutkiminen on olennainen osa parempaa YLEn asiakaspalve lua. Tutkimustuloksista kertominen on tärkeää jo yleisradiolain vuoksi. Laki edellyttää, että ohjelmistot erityis- ja oheispalveluineen tarjotaan yhtäläi sesti kaikille suomalaisille, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. televät koko YLEn ja sen ohjelma-alueiden käyttäjiä, television ja radion yleisöjä Suomessa sekä internetpalvelujen käyttäjiä. Keskeisiä kysymyksiä ovat:

6 5 YLEN OHJELMISTOJEN JA PALVELUJEN KÄYTTÖ Ohjelma-alueiden tavoittavuus ja tyytyväisyys niihin Yleisradio on mediana ensi sijassa sisällöntuottaja. YLEn ohjelmistot tuote taan organisatorisesti neljällä eri ohjelmistoalueella: A Asia- ja r, kulttuuri-ylessä, joka tuottaa, asia-, ajankohtais- ja r kulttuuri ohjelmistot sekä oppimisen ja tieteen sekä draaman ohjelmistot, YLE24:ssä, joka tuottaa uutisten, urheilun sekä alueiden ohjelmistot, YLE V, Visiossa, joka tuottaa lasten ja r, nuorten,, viihteen, p p r populaarimusii kin ja populaarikulttuurin ohjelmistot, Svenska YLEssä, joka tuottaa uutisten ja urheilun, faktan, fiktion ja nuorten ohjelmistot ruotsiksi. Näitä ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluja YLE lähettää suomalaisten käyttöön television ja radion välityksellä useilla kanavilla sekä internetissä. YLEn ohjelma-alueet tavoittivat vuonna 8 kaikki suomalaiset (99 %), päivittäin tai lähes päivittäin 82 %. Uutiset tavoittivat suomalaiset par haiten, päivittäin jopa 71 % yli -vuotiaista seurasi YLEn uutislähetyk siä. Muut päivittäin parhaiten tavoittavat ohjelma-alueet olivat alueelliset ohjelmistot (34 %), urheilulähetykset (33 %) ja tv:n ajankohtaisohjelmat (28 %). Viikoittain tv:n ajankohtaisohjelmistot tavoittavat jopa 7 % väes töstä. Myös asiaohjelmat ja ulkomainen draama tavoittavat viikkotasolla noin 7 % väestöstä. Viihdeohjelmat tavoittavat noin 6 % ja kotimainen draama 5 %. Lastenohjelmien tavoittavuus päivätasolla on suurta koko väestössä, mutta erityisesti lapsiperheissä. Uutiset Alueet Urheilu Tv:n ajankohtaisjournalismi Ulkomainen draama Asia Lasten- ja nuorten ohjelmat Viihde Kotimainen draama Kulttuuri Svenska YLE (Yhteensä) Populaarimusiikki Populaarikulttuuri Oppiminen ja tiede RSO:n konsertit mediassa YLEn ohjelma-alueiden tavoittavuus v. 8 (% väestöstä) YLE yhteensä Päivittäin tai lähes päivittäin Ainakin kerran viikossa (1-3krt/vk) Harvemmin En juuri lainkaan tai en lainkaan EOS Silloin tällöin vähintään 1 krt/kk Taloustutkimus Oy - YLE

7 Tyytyväisyys YLEn ohjelma-alueisiin on korkealla tasolla, kun ohjelma-alu eisiin yhteensä on vähintään tyytyväisiä 93 % suomalaisista. Uutislähetyk siin ollaan myös tyytyväisimpiä (76 % vähintään tyytyväisiä), mutta myös urheiluun, ulkomaiseen draamaan, lastenohjelmiin, alueellisiin ohjelmiin, asiaohjelmiin, kotimaiseen draamaan ja tv:n ajankohtaisjournalismiin on vähintään tyytyväisiä yli puolet tavoitetuista. Kysyttäessä erikseen suomalaisten tyytyväisyyttä koko YLEn ohjelmis toon erot väestöryhmittäin ovat suhteellisen pieniä: noin puolet kaikista on vähintään tyytyväisiä, naiset ovat jonkin verran miehiä tyytyväisempiä ja keski-ikäiset hieman muita tyytymättömämpiä. 6 Tyytyväisyys YLEn ohjelma-alueisiin v. 8 (% tavoitetuista) YLE yhteensä Uutiset Urheilu Asia Alueet Ulkomainen draama Tv:n ajankohtaisjournalismi Lasten- ja nuorten ohjelmat Kotimainen draama Viihde Svenska YLE (Yhteensä) RSO:n konsertit mediassa Oppiminen ja tiede Kulttuuri Populaarikulttuuri Populaarimusiikki erittäin tyytyväinen ja tyytyväinen melko tyytyväinen tyytymätön ei osaa sanoa Taloustutkimus Oy - YLE Tyytyväisyys YLEn mediatarjontaan (tv, radio, internet) v. 8 (% väestöstä) Kaikki Miehet Naiset v v v v erittäin tyytyväinen ja tyytyväinen tyytymätön ei osaa sanoa melko tyytyväinen Taloustutkimus Oy -YLE Tyytyväisyys lasten- ja nuortenohjelmiin YLE on lastenkulttuurin keskeinen toimija Suomessa, ja suomalaisten mielestä lastenohjelmien tarjoaminen on yksi yhtiön tärkeimmistä julkisen palvelun tehtävistä. Edellä lasten- ja nuortenohjelmien tavoittavuutta ja tyy Lasten- ja nuorten ohjelmat (kaikki) Tyytyväisyys YLEn lasten- ja nuortenohjelmiin v. 7 ja 8 (% kaikista ja 2 9-v. lasten vanhemmista) tyväisyyttä on tarkasteltu vain koko väestön tasolla. Tyy tyväisyys lasten ja nuortenohjelmiin kasvoi vuonna 8 Lasten- ja nuorten ohjelmat (2 9-v. vanhemmat) merkittävästi. Erityisesti 2 9-vuotiaiden lasten vanhem mat olivat entistä tyytyväisempiä, kun myös YLE TV2:n aamuissa aloitettiin lastenohjelmat. erittäin tyytyväinen ja tyytyväinen tyytymätön ei osaa sanoa melko tyytyväinen Taloustutkimus Oy -YLE

8 Ruotsinkielisten tyytyväisyys Svenska YLEen Uutislähteiden luotettavuus v. 8 8 Uutiset ja urheilu ovat Svenska YLEn kohdalla niitä ohjelma-alueita, joihin suomenruotsalaiset yleisöt ovat tyytyväisimpiä: 41 % on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä ja 76 % vähintään melko tyytyväisiä. Asiaohjelmiin on vähin tään melko tyytyväisiä 67 % ja fiktioon 57 %. Koko suomenruotsalaisesta väestöstä nuortenohjelmiin on tyytyväisiä 3 %. Kokonaistyytyväisiä Svens ka YLEn tarjontaan on suomenruotsalaisista lähes 8 %. Uutiset ja urheilu Tyytyväisyys Svenska YLEen ja sen ohjelma-alueisiin v. 8 (% suomenruotsalaisista) YLE TV-uutiset 4,48 YLEn Aamu-TV:n uutiset 4,41 YLEn valtakunnalliset radiouutiset 4,39 YLEn Alue-TV-uutiset 4,32 MTV3:n uutiset 4,31 YLEn maakunnalliset radiouutiset 4,28 YLE Teksti-TV:n uutiset 4,26 Säännöllisimmin luetun sanomalehden uutissivut 4,26 Huomenta Suomen uutiset (MTV3) 4,25 YLE Uutiset internetissä ( 4,17 YLE Teksti-TV internetissä 4,14 HS:n uutiset internetissä ( 4,12 Fakta Fiktio Nuoret Svenska YLE yht YLEn ruotsinkieliset TV-uutiset 4,1 Nelosen uutiset 4,1 MTV3:n teksti-tv:n uutiset 4,6 YLEn ruotsinkieliset radiouutiset 4 Nelosen teksti-tv:n uutiset 3,94 Radio Novan uutiset 3,87 Muiden kaupallisten radiokanavien uutiset 3,7 erittäin tyytyväinen ja tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön tyytymätön ei tiedä tai eos Finnpanel OY - YLE Uutisarvostukset Suomalaisia uutislähteitä pidetään yleisesti varsin luotettavina. Parhaan arvion sai edelleen vuonna 8 YLEn tv-uutiset. YLEn uutistarjonta koe taan välineestä riippumatta hyvin luotettavana, sillä neljä luotettavimmiksi koettua uutislähdettä on YLEn. Internetin käytön lisääntyessä YLE Uutisten luotettavuus myös internetissä on kasvanut. Vähiten luotettavina pidetään edelleen iltapäivälehtien uutissivuja. Myös ilmaisjakelulehtien uutissivut saavat hieman muita uutislähteitä alempia arvosanoja. Kalevan uutiset internetissä ( 3,67 YLE.mobi-palvelun uutiset matkapuhelimessa 3,57 Uutiset tekstiviestipalveluna (matkapuhelin) 3,56 Ilmaisjakelulehtien uutissivut 3,39 Muut (kuin mainitut) uutiset internetissä 3,39 Iltasanomien uutiset internetissä ( 3,24 Iltalehden uutiset internetissä ( 3,22 Iltapäivälehtien uutissivut (Iltasanomat tai Iltalehti) 2,84 YLE Uutisarvostukset: TNS Gallup - YLE Julkisen palvelun arvostus Suomalaiset arvostavat erittäin laajasti YLEn julkisen palvelun tehtäviä: ko konaisuutena sitä pitävät vähintään melko tärkeänä lähes kaikki eli 94 % väestöstä (76 % vähintään erittäin tärkeänä tai tärkeänä). Eniten yksittäisistä YLEn erityistehtävistä arvostetaan viranomaistiedotusten välittämistä ja va Uutislähteiden luotettavuutta tutkitaan pyytämällä arvioita kustakin uutis lähteestä tai -välineestä erikseen. Asteikko on 1 5, jossa määritellään vain ääripäät eli 5 = erittäin luotettava ja 1 = erittäin epäluotettava. Uutislähteet asetetaan järjestykseen niiden saamien arvioiden keskiarvon perusteella. rautumista poikkeusoloihin (92 % pitää vähintään tärkeänä), tasa-arvoista periaatetta saada ohjelmat kaikille samalla maksulla asuinpaikasta riippu matta (89 %) sekä erityisryhmien palveluja kuten viittomakielisiä ohjelmia, ohjelmatekstitystä yms. (85 %). Suorat lähetykset eduskunnasta, jumalanpalvelukset ja hartaudet jakavat Suomalaisten tärkeimmät yksittäiset uutislähteet ovat pysyneet ennallaan: kotiin tilattu sanomalehti, YLEn.3 uutiset ja sää, MTV3:n Kymmenen ja Seitsemän uutiset. Yhteensä 4 % väestöstä pitää näitä tärkeimpinä uutis lähteinään. 24-vuotiaille uutisten rooli arjessa on muuta väestöä vähäi sempi. Nuorimmat suosivat kuitenkin muita hieman enemmän internetissä julkaistuja uutisia. väestöä eniten: noin 6 % pitää niitä vähintään melko tärkeänä, noin 4 % ei lainkaan. Myös maahanmuuttajapalveluja sekä ääni- ja kuva-arkistojen ylläpitoa ja käyttöä ei pidetä yhdenmukaisesti tärkeinä. Suomalaisista 93 % kokee YLEn onnistuneen vähintään tyydyttävästi julki sessa palvelussa kokonaisuudessaan. Vähintään hyvin YLE on onnistunut 68 %:n mielestä, mikä 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Yksittäisistä tehtävistä YLEn arvioidaan onnistuneen parhaiten viranomaistie dottamisessa (68 %:n mielestä vähintään hyvin). Suurimmassa osassa erityis alueita YLE saa vähintään hyvän tai tyydyttävän arvion. Maahanmuuttajille ja ulkomailla asuville suomalaisille suunnatuista palveluista ei useinkaan osata sanoa mielipidettä ja osin siksi arviot jäävät muita heikommiksi.

9 Tärkeimmät YLEn julkisen palvelun erityistehtävät v. 8 (% väestöstä) Viranomaistiedotusten välittäminen ja varautuminen poikkeusoloihin Ohjelmien välittäminen kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta Erityisryhmien palvelut kuten viittomakieliset ohjelmat, ohjelmatekstitys ym YLEn julkisen palvelun tehtävä kokonaisuutena Suomalaiset ohjelmat ja uutiset ulkomailla asuville suomalaisille Kansallisten ääni- ja kuva-arkistojen ylläpito, käyttö ohjelmatoiminnassa ja avaaminen käyttöön internetissä Ohjelmat ja palvelut maahanmuuttajille Jumalanpalvelukset ja hartausohjelmat Suorat lähetykset eduskunnasta Erittäin tärkeä ja tärkeä Ei tärkeä EOS Melko tärkeä Taloustutkimus OY YLE Onnistuminen YLEn julkisen palvelun erityistehtävissä v. 8 (% väestöstä) YLEn julkisen palvelun tehtävä kokonaisuutena Viranomaistiedotusten välittäminen ja varautuminen poikkeusoloihin Ohjelmien välittäminen kaikille suomalaisille asuinpaikasta riippumatta Jumalanpalvelukset ja hartausohjelmat Suorat lähetykset eduskunnasta Kansallisten ääni- ja kuva-arkistojen ylläpito, käyttö ohjelmatoiminnassa ja avaaminen käyttöön internetissä Erityisryhmien palvelut kuten viittomakieliset ohjelmat, ohjelmatekstitys ym Suomalaiset ohjelmat ja uutiset ulkomailla asuville suomalaisille Ohjelmat ja palvelut maahanmuuttajille Erinomaisesti ja hyvin Välttävästi tai huonosto Tyydyttävästi EOS Taloustutkimus Oy YLE Tv-maksu YLEn rahoituslähteenä Vuonna 8 suomalaisista 86 % tietää tv-maksun YLEn rahoitusläh Kuinka hyvin saatte vastinetta tv-maksulle? (% väestöstä) v. 8 teeksi kuten edellisvuonnakin. Parhaiten YLEn rahoitusmuodon tietävät 3 44-vuotiaat ja heikoiten alle 25-vuotiaat, joista kolme neljäsosaa tietää sen. Tv-maksulle saatu vastine on hieman laskenut. Vuonna 8 59 % suomalaisista kokee saavansa tv-maksulle vastinetta vähintään melko hyvin (v %). Erittäin hyvin vastinetta saaneiden määrä on pysynyt en melko hyvin 49 % melko huonosti 3 % erittäin hyvin 1% ei tv:tä/ei tv-maksua 1 % ei osaa sanoa 1 % erittäin huonosti 9 % nallaan, mutta erittäin huonosti vastinetta saaneiden osuus on vähentynyt koko -luvun. Taloustutkimus Oy - YLE

10 1 YLEN MEDIOIDEN YLEISÖT Television katselu Kaikki katsojat prosenttiyksikköä. Nousijoita olivat muut kanavat, joihin kuuluvat muun muassa maksu-tv-kanavat. Tavoittavuus. Televisio tavoitti vuonna 8 päivittäin 72 % väestöstä, eli noin 3,7 miljoonaa yli 4-vuotiasta suomalaista. YLEn kanavat tavoittavat päivittäin 6 % suomalaisista, MTV3 52 % ja Nelonen 36 %. Viikon aika na YLEn kanavat tavoittavat 88 % yli 4-vuotiaista suomalaisista, ja kaiken kaikkiaan televisio tavoittaa viikon aikana 93 % suomalaisista. Vuonna 8 YLEn osuus yli 65-vuotiaiden tv:n katselusta oli yli 6 %, kun taas kaupallisten tv-kanavien osuus muissa ikäryhmissä oli yli puolet tv:n katseluajasta. Tv:n katseluaika lisääntyi kaikissa ikäryhmissä kokonaiskatse lun kasvaessa merkittävästi. Katseluaika. Vuonna 8 yli 4-vuotiaat katselivat televisiota päivittäin 2 tuntia 57 minuuttia eli 18 minuuttia edellisvuotta enemmän. Kasvu liittyy suurimmaksi osaksi mittausmenetelmän kehittämiseen siten, että sekä ns. vieraskatselu että viikon aikana tallennetut ja katsellut ohjelmat on otettu mukaan katselumittaukseen. YLEn kanavien osuus oli 44,5 % kaikesta tvkatselusta eli markkinaosuus nousi,8 prosenttiyksikköä. YLE TV1:n osuus nousi,3 prosenttiyksikköä, YLE TV2:n taas laski,3 prosenttiyksikköä. MTV3:n osuus laski lähes 3 prosenttiyksikköä ja Nelosen vastaavasti,3 TV-mittaritutkimuksessa (perustuu 1 talouden otokseen eli n. 2 henkilöä, toteuttaa Finnpanel Oy) television tavoittavuudella tarkoi tetaan niiden katselijoiden suhteellista määrää tutkitussa väestössä, jotka katsovat tv:tä vähintään yhden minuutin päivän aikana. Tv:n katseluaika lasketaan katseluun käytetystä ajasta koko tutkittavaan väestöön suh teutettuna. Katselussa otetaan huomioon sekä kaikkien talouden jäsenten että vieraiden live-katselu ja myös viikon aikana tallennettujen ja katseltu jen ohjelmien katselu. Tv-kanavien osuudet päivittäisestä katseluajasta v. 8 (väestö 4+) YLE TV2 17,3 % YLE Teema 2,1 % YLE FST5 1,6 % YLE yhteensä 44,5% YLE TV1 23,5 % MTV3 22,7 % Muut 14,4 % Nelonen 9,9 % Sub 6, % JIM 2,6 % Katseluaika yhteensä 2 t 57 min. TV-mittaritutkimus: Finnpanel OY YLE

11 Tv:n katseluaika ikäryhmittäin (min/päivä) v min min min. 1 min min. 98 min min v v. 24 v v v v. 65+ v. YLEn tv-kanavat yht. kaupalliset tv-kanavat yht. TV-mittaritutkimus: Finnpanel Oy YLE Tv yht. 6 YLE yht. Tv-kanavien päivittäinen tavoittavuus v. 8 (% väestöstä 4+) YLE TV1 YLE TV2 YLE Teema YLE FST5 MTV Sub 36 Nelonen 16 JIM TV-mittaritutkimus: Finnpanel Oy YLE Ruotsinkieliset katsojat Ruotsinkielisen väestön tv:n katselu eroaa koko väestön katselusta, koska YLE FST5 33 % suomenruotsalaisesta väestöstä. Ruotsin kanavista SVT:n kanavat tavoittavat yhteensä % ja TV4 Sverige 9 %. Ruotsin tv-kanavilla on hyvä näkyvyys rannikkoalueella ja niitä voi vastaan ottaa maksu-tv:ssä missä tahansa kaapeliteitse. Suomenruotsalaiset katso vat paljon myös suomenkielisiä tv-kanavia, ja YLE palvelee suomenruotsa laisia myös omalla digitaalisella YLE FST5 -kanavalla. Katseluaika. Vuonna 8 suomenruotsalaiset katselivat televisiota päivit täin 2 tuntia 29 minuuttia (v. 7 yht. 2 t 36 min). YLEn kanavien yhteen laskettu osuus oli 4 % katseluun käytetystä ajasta, 2 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Yksittäisistä kanavista katsotuin oli YLE TV1 (19 Tavoittavuus. Televisio tavoitti vuonna 8 päivittäin 7 % yli 1-vuotiais ta suomenruotsalaisista, YLEn kanavat yhteensä 55 %. Parhaiten eri kana %), MTV3:n osuus oli 14 %, YLE TV2:n 11 %, YLE FST5:n 8 %. Ruotsin kanavien osuus oli yhteensä 8 %. vista tavoittaa YLE TV1 (42 %), MTV3 tavoittaa 39 %, YLE TV2 33 % ja

12 Tv-kanavien osuudet päivittäisestä katseluajasta v. 8 (suomenruotsalaisessa 1+ väestössä) YLE yhteensä 4 % YLE FST5 8 % Muut 26 % YLE TV1 19 % 12 SVT yht. 5 % TV4 Sverige 3 % Subtv 4 % Nelonen 8 % YLE TV2 11 % YLE Teema 1 % MTV3 14 % Katseluaika yht. 2 t 29 min/vrk TV-mittaritutkimus: Finnpanel Oy Svenska YLE Tv yht. 55 YLE yht. 33 YLE FST5 Tv-kanavien päivittäinen tavoittavuus v. 8 (suomenruotsalaisessa 1+ väestössä) 42 YLE TV1 33 YLE TV2 12 YLE Teema 39 MTV3 3 Nelonen 19 Sub 9 TV4 Sverige SVT yht. 9 SVT Europa 14 JIM TV-mittaritutkimus: Finnpanel Oy Svenska YLE Katsotuimmat tv-ohjelmat Katsotuin televisio-ohjelma vuonna 8 oli edelleen YLE TV1:n lähettämä, 1,7 miljoonaa katsojaa kerännyt Itsenäisyyspäivän vastaanot to (v.7 1,9 miljoonaa). 2/3 illan aikana tv:tä katselleista seurasi vas taanottoa. Kaikkiaan 37 % yli 1-vuotiaasta väestöstä seurasi ohjelmaa. Toiseksi katsotuin ohjelma oli Mäkihypyn maailmancup (MTV3), jota seu rasi 1,3 miljoonaa katsojaa, kolmantena Tanssii Tähtien Kanssa (MTV3) lä hes samansuuruisella yleisöllä. Eurovision laulukilpailun finaali (YLE TV2) saavutti vuonna 8 1,2 miljoonaa katsojaa ja Jääkiekon MM-kisojen Venäjä Suomi-ottelu (YLE TV2) lähes saman verran. TV-uutiset ja sää YLE TV1:ssä sai eniten yleisöä itsenäisyyspäivän vastaan ottolähetysten välissä klo.3, kun lähes 1,6 miljoonaa katsojaa seurasi uutislähetystä. Asiaohjelmat kiinnostavat suomalaisia edelleen. YLEn kanavilla asiaohjel miston katselu korostuu, koska tarjontaa on merkittävästi enemmän kuin muilla tv-yhtiöillä. YLE TV1:n painotus uutis- ja ajankohtaisjournalismiin, kansainväliseen näkökulmaan, dokumentteihin sekä kulttuurin ja opetuk sen peruspalveluihin näkyy näiden ohjelmien katseluosuuksissa, vaikka toki kanavan kotimaista viihdettä ja fiktiota sekä ulkomaisia elokuvia ja sarjoja kin katsotaan. Faktaohjelmien katselun osuus kaikesta katselusta on yli 5 %. YLE TV2:n suuntautuminen urheiluohjelmiin ja viihteeseen näkyy sekin katselussa, mutta myös asiaohjelmien katselu on Kakkosella merkittävää (1/4 kaikesta katselusta). Neloselta seurataan eniten ulkomaisia sarjafilme jä, elokuvia (lähes 5 % katselusta) sekä vähemmässä määrin kotimaista viihdettä ja fiktiota. MTV3 sijoittuu välimaastoon: faktaohjelmat ja urheilu painottuvat kanavan katselussa selvästi enemmän kuin Nelosella, ulkomai nen fiktio vastaavasti vähemmän.

13 Katsotuimmat tv-ohjelmat vuonna 8 Ohjelma Pvä Katsoja- Osuus määrä väestöstä % 13 Itsenäisyyspäivän vastaanotto, YLE TV1 la (37) TV-uutiset ja sää, YLE TV1 la (34) Mäkihypyn mc: Bischofshofen, MTV3 su (29) Tanssii Tähtien kanssa, MTV3 su (27) Seitsemän Uutiset, MTV3 su (26) Idols, MTV3 su (26) Eurovision laulukilpailu: finaali, YLE TV2 la (26) Jääkiekon MM 8: Venäjä Suomi, YLE TV2 pe (25) Miss Suomi 8, MTV3 su (25) Salatut elämät, MTV3 ma (22) Missä he ovat nyt?, MTV3 su (22) Jääkiekon MM 8: pronssiottelu, YLE TV2 la (22) Huom. Vain katsotuin samanniminen ohjelma listassa. Katsojamäärä (väestö 1+) sisältää vieraat ja ajassa siirretyn katselun. Tv-mittaritutkimus: Finnpanel Oy YLE Ohjelmaluokkien osuus kanavan katselusta 8 (väestö 4+) 4,8 3,4 8,5 4, 52,7 YLE TV1 Katseluaika 4 min/vrk 1,5,6 18,8 3,1 25, YLE TV2 29 min/vrk 33,9 28,6 25,5 MTV3 39 min/vrk Nelonen 17 min/vrk fakta urheilu kotim. fiktio/viihde ulk. fiktio muut 4,3 7,7 2,6 49,2 23, 6,9 18,3 TV-mittaritutkimus: Finnpanel Oy YLE Alueellisten tv-uutisten katselu Alueelliset tv-uutiset ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton ja saavutta neet nopeasti arvostetun aseman YLEn tv-ohjelmistossa. YLEn alueelliset tv-uutiset tavoittavat viikoittain yhteensä lähes 1 miljoonan yleisön. Suh teellisesti eniten alueellisia tv-uutisia katsotaan Pohjois-Suomessa ja Keski- Suomessa (24 % yli 4-vuotiaista), vaikka määrällisesti eniten katsojia on Uudellamaalla (yht.185 ), missä vain noin joka seitsemäs (14 %) seuraa alueuutisia viikoittain. Alueellisten tv-uutisten tavoittavuus v. 8 Viikoittain katselevien Alue prosenttiosuus 1 hlöinä Pohjois-Suomi Keski-Suomi Pohjanmaa Kaakkois-Suomi Itä-Suomi 17 Lounais-Suomi Häme 17 8 Uusimaa (väestö 4+, sisältää mahdollisen ajansiirron) TV-mittaritutkimus: Finnpanel Oy - YLE

14 Teksti-tv:n katselu Teksti-tv on nykyään jo lähes kaikissa tv-vastaanottimissa ja Suomessa teks ti-tv tavoittaakin 87 % talouksista. Teksti-tv:n palveluja käyttää suuri osa niistä, joilla on teksti-tv: 68 % teksti-tv-talouksissa asuvista eli 2,5 miljoo naa käyttäjää. YLE Teksti-TV on edelleen käytetyin suomalainen teksti-tvpalvelu, jolla on viikossa 1,9 miljoonaa käyttäjää. YLE Teksti-TV:n palvelui hin kuuluvat myös kuulo- ja näkövammaispalvelut kuten äänitekstitys. Katsojatyytyväisyys YLE Katsojatyytyväisyys -tutkimuksen mukaan tyytyväisyys YLEn tv-kana viin on pysynyt pääosin entisellä tasolla. Vähintään melko tyytyväisiä YLE TV1:een on 79 % suomalaisista ja tyytyväisyys YLE TV2:een on kasvanut 8 %:iin. Tyytyväisyys MTV3:een on vuonna 8 hieman laskenut, Ne loseen hieman kasvanut. Tv:n neljästä pääkanavasta tyytyväisimpiä ollaan YLE TV1:een. Tyytyväisyys tv:n pääkanaviin v. 8 (% yli -v.) YLE TV YLE TV MTV Nelonen erittäin tyytyväinen ja tyytyväinen melko tyytyväinen tyytymätön ei osaa sanoa Taloustutkimus Oy -YLE Selvästi eniten radiota kuuntelevat päivittäin yli 55-vuotiaat, jotka myös seuraavat selvästi muita enemmän YLEn kanavia. Yli 45-vuotiaiden kuun nelluin yksittäinen kanava on edelleen YLE Radio Suomi vuotiaat kuuntelevat kuitenkin kaksi tuntia päivässä myös kaupallisia kanavia. YleX on 24-vuotiaiden kuunnelluin kanava. YLE Radio 1:tä kuuntelevat sel västi eniten yli 65-vuotiaat. Kansallisessa Radiotutkimuksessa (otos käsittää yhteensä yli 18 henkilöä maakunnittain, toteuttaa Finnpanel Oy) tavoittavuudella tar koitetaan tutkitussa väestössä niiden kuuntelijoiden suhteellista määrää, jotka kuuntelevat radiota vähintään puolet yhdestä -minuuttisjaksosta tarkasteltavana ajanjaksona. Radion kuunteluaika lasketaan niiden -mi nuuttisjaksojen määrästä, jolla vastanneet ovat merkinneet kuunnelleensa radiota. Radiokanavien osuudet päivittäisestä kuunteluajasta v. 8 YLE Radio Suomi 37 % YLE yhteensä 52 % YleX 5 % YLE Radio 1 8 % YLE Ruotsinkieliset ja muut kanavat 1 % Radio Nova 11 % Muut kaupalliset yht. 12 % The Voice* 3 % Radio Rock* 5 % NRJ* 3 % SBS Iskelmä* 8 % SuomiPOP* 5 % Radio Aalto* 2 % * kuuluvuusalue vain osa Suomea Kuunteluaika yht. 3 t min/vrk KRT: Finnpanel Oy YLE 14 Radionkuuntelu Suomenkieliset kuuntelijat Tavoittavuus. Lähes kaikki suomalaiset eli 95 % yli 9-vuotiaasta väestöstä kuuntelee radiota viikon aikana. Keskimääräisenä päivänä radio tavoittaa 78 % väestöstä. Vuonna 8 YLEn radiokanavien yhteinen viikoittainen tavoittavuus oli 64 % ja päivittäinen tavoittavuus 44 %. YLE Radio Suomi tavoittaa kaikista kanavista parhaiten eli lähes puolet (47 %) väestöstä vii kon aikana. Päivittäinen tavoittavuus on 31 % eli lähes joka kolmas suo malainen. Kuunteluaika. Vuonna 8 radion päivittäinen kuunteluaika oli keski Radiokanavien viikoittainen tavoittavuus (%) koko Suomessa v Radio yht. YLE yht. YLE Radio 1 YleX YLE Radio Suomi Kaupall. yht. Radio Nova * kuuluvuusalue vain osa Suomea The Voice* NRJ* SuomiPOP* Radio Aalto* SBS Iskelmä* Radio Rock* KRT: Finnpanel Oy YLE määrin 3 tuntia minuuttia eli minuutin edellisvuotta vähemmän. YLEn osuus radion kuuntelusta on 52 %. YLE Radio Suomi on edelleen mark kinajohtaja: 37 % kaikesta kuunteluun käytetystä ajasta käytetään Radio Suomen ja sen maakuntaradioiden kuunteluun. Kulttuuriin ja klassiseen musiikkiin keskittyvän YLE Radio 1:n osuus oli 8 %. Populaarimusiikkiin suuntautuneen YleX:n osuus oli 5 %, mutta kanavan pääkohderyhmä, alle 35-vuotiaat kuuntelivat hieman yli kuudenneksen radion kuunteluun käyt tämästään ajasta YleX:ää.

15 3 Radionkuuntelu ikäryhmittäin (min/päivä) v min. 258 min min min. 132 min. 7 min min v. 24 v v v v v. 65+ v. YLEn radiokanavat yht. kaupalliset radiokanavat yht. KRT: Finnpanel Oy YLE Ruotsinkieliset kuuntelijat Ruotsinkielisen väestön radionkuuntelu eroaa suomenkielisestä valtaväes tön kuuntelusta kuten tv:n katselukin, mutta ruotsinkielisillä palveluilla on vielä suurempi merkitys radion kuin television kohdalla. kuuntelee 1 %. YLE Radio X3Miä kuuntelee 17 % kaikista suomenruotsa laisista. Radio Nova tavoittaa päivittäin 12 % ja kaupalliset radiot yhteensä 3 % ja Sveriges Radio 3 % suomenruotsalaisista. Kuunteluaika. Suomenruotsalaisten päivittäinen radion kuunteluaika Tavoittavuus. Vuonna 8 radio tavoitti ja sitä kuunneltiin lähes samassa määrin suomenruotsalaisen kuin suomenkielisen väestönkin kes kuudessa. Päivittäin keskimäärin 78 % Suomen ruotsinkielisestä väestöstä kuuntelee radiota, viikon aikana 95 %. YLE Radio Vegaa kuuntelee päi vittäin 43 % suomenruotsalaisista, kun taas YLEn suomenkielisiä kanavia oli 3 tuntia 8 minuuttia. Markkinajohtaja YLE Radio Vegan osuus on 51 % kaikesta kuuntelusta. YLE Radio Vegan kuuntelu on sitä yleisempää, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kysymys. YLE Radio X3Min kuunteluosuus on 13 % koko suomenruotsalaisessa väestössä. Kanavaa kuuntelevat eni ten alle 35-vuotiaat ja erityisesti kohderyhmän 24-vuotiaat kuuntelijat. Radiokanavien osuudet päivittäisestä kuunteluajasta v. 8 (suomenruotsalaisessa 9+ väestössä) YLE yhteensä 74 % YLE Radio Vega 51 % YLE X3M 13 % * Sveriges Radio 3 % Muut kaupalliset yht. 9 % YLE Radio 1 1% YleX 1 % YLE Radio Suomi 7 % Radio Nova 8 % * The Voice 1 % NRJ 2 % * SBS Iskelmä 3 % * kuuluvuusalueena vain osa Suomea Kuunteluaika yht. 3 t 8 min / vrk Ruotsinkielisen väestön kuuntelumittaus: Finnpanel Oy - Svenska YLE

16 Radio yht. Radiokanavien päivittäinen tavoittavuus v. 8 (% suomenruotsalaisesta 9+ väestöstä) 55 YLEn ruots. yht. 17 YLE X3M 43 YLE Radio Vega 1 12 YLEn suomenk. yht. 3 Radio Nova The Voice 4 4 Ruotsinkielisen väestön kuuntelumittaus: Finnpanel Oy - Svenska YLE NRJ 14 SBS Iskelmä Muut kaupalliset yht. 3 Sveriges Radio 16 Maakuntaradioiden kuuntelu YLE Radio Suomi lähettää sekä valtakunnallista että alueellista ohjelmaa maakuntaradiossa. YLE Radio Vegan taajuuksilla ruotsinkielistä paikallista ohjelmaa lähetetään 5 alueella. Parhaiten YLE Radio Suomen alueellinen ohjelmisto tavoittaa kuuntelijansa Lapissa, missä 74 % asukkaista kuunte lee YLE Radio Suomea viikoittain. Myös kanavan kuunteluun käytetty aika on Lapissa pitkä, yli 2,5 tuntia päivittäin. Toista ääripäätä edustaa eteläinen Suomi, jossa tarjonta on runsainta ja sen myötä kilpailu kovinta. Ylen aikai sen alueella, pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uusimaalla tavoitetaan viikoit tain vain kolmannes yli 9-vuotiaasta väestöstä. Määrällisesti tämä tarkoit taa kuitenkin peräti 3 kuulijaa. Kuuntelijatyytyväisyys YLE Kuuntelijatyytyväisyys -tutkimuksen mukaan yli 9 % kuuntelijoista on vähintään melko tyytyväisiä kuuntelemiinsa radiokanaviin. Kuuntelijat ovat yhtä tyytyväisiä kuuntelemiinsa YLEn radiokanaviin: vähintään tyytyväisiä %. Radion Novan kuuntelijoista vähintään tyytyväisiä on alle 8 %. Tyytyväisyyttä radiokanaviin voidaan kuitenkin myös tarkastella koko väestön tasolla, jolloin laajemmat mieltymykset tulevat hyvin esille. Tyytyväi simpiä ollaan YLE Radio Suomeen, johon lähes puolet koko väestöstä on vähintään tyytyväinen. Radio Novaan on koko väestöstä 36 % vähintään tyytyväisiä. YLE Radio 1:een ja YleX:ään on tyytyväisiä noin neljännes väes töstä. YLE Radio Peilin (1.1.9 YLE Puhe) kuuntelu oli vielä vuonna 8 niin rajoitettua, että seitsemän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta ei vielä osannut sanoa kanavasta mielipidettään. YLE Radio Suomen viikkotavoittavuus v. 8* Viikoittain kuuntelevien osuus Alue prosenttiosuus 1 hlöinä Lappi 74 8 Meri-Lappi Etelä-Karjala Pohjois.Karjala Keski-Pohjanmaa 59 4 Kainuu Kymenlaakso Etelä-Savo Kanta-Häme Päijät-Häme Pohjois-Savo Etelä-Pohjanmaa Satakunta Oulun lääni Keski-Suomi Länsi-Uusimaa Pirkanmaa Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi 41 4 Ylen aikainen 32 3 * joulukuu 7 - marraskuu 8 KRT: Finnpanel Oy - YLE Suomalaiset kuuntelevat valikoivasti keskimäärin kahta kanavaa päivän aikana, ja seuraavat myös vain osaa kanavan ohjelmistosta. Tyytyväisyys kanavaan ei siis suoraan kerro tyytyväisyydestä sen kaikkeen tarjontaan. YLE Radio Suomen kuuntelijat ovat tyytyväisimpiä kanavan asiaohjelmiin ja maakunnallisiin uutisiin. YLE Radio 1:n ohjelma-alueista eniten tyytyväisyyt tä herättivät ajankohtaisohjelmat. YleX:n YleX Aamu ja YleX Iltapäivä ovat kanavan suosituinta antia.

17 YLE Radio Suomi Tyytyväisyys radiokanaviin v. 8 (% kanavien kaikista kuuntelijoista) kuuntelijat kaikki vastaajat YLE Radio 1 kuuntelijat kaikki vastaajat YleX kuuntelijat kaikki vastaajat 24 4 Yle Radio Peili kuuntelijat kaikki vastaajat Radio Nova kuuntelijat kaikki vastaajat erittäin tyytyväinen ja tyytyväinen melko tyytyväinen tyytymätön ei osaa sanoa YLE Kuuntelijatyytyväisyys: IRO Research Oy - YLE Internetin käyttö Yle.fi:n käyttäjät YLEn internetsivujen (yle.fi) kävijämäärä on kasvanut vuoden 8 aikana. Syksyllä 8 sivustoilla vieraili keskimäärin 1 81 eri kävijää viikossa eli yli 1 kävijää edellissyksyä enemmän. YLEn internetsivusto on tällä hetkellä seitsemänneksi suosituin TNS Metrix -kävijämittauksessa mukana olevista suomalaisista mediasivustoista. Verkkobrändien arvostus Verkkobrändien kohdalla tutkitaan käytön lisäksi brändien arvostusta ver kon käyttäjien keskuudessa (Taloustutkimus Oy/Verkkobrändien arvostus 8). Tulosten mukaan kaikkien tutkittujen verkkobrändin joukossa YLE Areena sijoittuu 9. arvostetuimmaksi ja YLE on sijalla 1. Verkkomedi oista YLE Areena ja YLE olivat selvästi arvostetuimmat. Internetin käytössä on samankaltaista kausivaihtelua kuin television kat selussakin, sillä kesäisin kävijämäärät laskevat talven luvuista. Suuret uu tistapahtumat, vaalit ja urheilutapahtumat lisäävät YLEn internetsivuston Tutkimustulokset osoittavat myös, että verkossa selvästi arvostetaan julki sen palvelun verkkopalveluja. Verkon käyttäjät arvostavat sitä, että YLE toi mii verkossa vahvasti ja myös kehittää uusia palveluja kuten YLE Areenaa. kävijämääriä. Koko vuoden kävijähuiput olivat jääkiekon maailmanmesta ruuskilpailut, Pekingin kesäolympialaiset, Kauhajoen koulutragedia, kun tavaalit ja itsenäisyyspäivä. YLE Areena ja YLE Elävä arkisto ovat selvästi vaikuttaneet yle.fi-sivuston kävijämäärien kasvuun. Suosituimmat suomalaiset internetpalvelut syksy 8 (keskimääräiset viikkokävijämäärät vko 36-52) YLEn verkkomediabrändien arvostus v. 8 (kouluarvosana brändin tuntevilta) Iltalehti 1 61 YLE Areena Iltasanomat mtv3.fi YLE Suomi24 MSN Messenger erittäin hyvä (1-9) hyvä (8) ei hyvä, eikä huono EOS huono erittäin huono Taloustutkimus Oy / Verkkobrändien arvostus hs.fi 1 85 yle.fi 1 81 msn.fi 938 IRC-galleria 865 Eniro.fi 66 TNS Metrix: TNS Gallup YLE

18 18 LIITETAULUKOT Koko väestön tv:n katselu Katseluun käytetty aika 8 (min/päivä) kaikki kaikki miehet naiset 4-9-v v. -24-v v v v. yli 65-v. maanvilj./ työntekijät al. toimih. yl.toimih. eläk. opis./koul. muu yrittäjä YLE TV1 YLE TV2 YLE Teema YLE FST5 YLE yht. MTV3 Sub MTV3 Oy yht.** Nelonen JIM Nelonen media yht.* Muut yht. TV yht.**** Osuudet katselusta 8 (%) kaikki kaikki miehet naiset 4-9-v v. -24-v v v v. yli 65-v. maanvilj./ työntekijät al. toimih. yl.toimih. eläk. opis./koul. muu yrittäjä YLE TV1 YLE TV2 YLE Teema YLE FST5 YLE yht. MTV3 Sub MTV3 Oy yht.** Nelonen JIM Nelonen media yht.* Muut yht. TV yht.**** Päivittäinen tavoittavuus 8 (%) kaikki kaikki miehet naiset 4-9-v v. -24-v v v v. yli 65-v. maanvilj./ työntekijät al. toimih. yl.toimih. eläk. opis./koul. muu yrittäjä YLE TV1 YLE TV2 YLE Teema YLE FST5 YLE yht. MTV3 Sub MTV3 Oy yht.** Nelonen JIM Nelonen media yht.* TV yht * Nelonen Media yht. sisältää Nelosen, JIMin, Urheilukanavan ja Nelosen maksukanavien katselun ** MTV3 Media yht. sisältää MTV3:n, Subin ja MTV3:n maksukanavien katselun **** TV yht. = yksittäiset kanavat + muut yht. Lähde: TV-mittaritutkimus, Finnpanel Oy - YLE Sisältää ajansiirron ja vieraskatselun (sp- ja ikäryhmissä, pl. tavoittavuus)

19 19 Suomenkielisen väestön radionkuuntelu Kuunteluun käytetty aika 8 (min/keskim. päivä) yli 9-v. miehet naiset 9-14-v. -24-v v v v v. yli 65-v. työväestö al. toim. yl. toim. yrittäjä koululainen opisk. eläk. YLE Radio 1 YleX YLE Radio Suomi YLEn ruots. YLE yht. Radio Nova The Voice NRJ Radio Aalto SBS Iskelmä Radio Rock SuomiPOP Kaupalliset yht. Radio yht Osuudet kuuntelusta 8 (%, keskim. päivä) yli 9-v. miehet naiset 9-14-v. -24-v v v v v. yli 65-v. työväestö al. toim. yl. toim. yrittäjä koululainen opisk. eläk. YLE Radio 1 YleX YLE Radio Suomi YLEn ruots. YLE yht. Radio Nova The Voice NRJ Radio Aalto SBS Iskelmä Radio Rock SuomiPOP Kaupalliset yht. Radio yht Radion päivittäinen tavoittavuus 8 (%, keskim. päivä) yli 9-v. miehet naiset 9-14-v. -24-v v v v v. yli 65-v. työväestö al. toim. yl. toim. yrittäjä koululainen opisk. eläk. YLE Radio 1 YleX YLE Radio Suomi YLEn ruots. YLE yht. Radio Nova The Voice NRJ Radio Aalto SBS Iskelmä Radio Rock SuomiPOP Kaupalliset yht. Radio yht

20 Ruotsinkielisen väestön radionkuuntelu Kuunteluun käytetty aika, tammi joulukuu 8 (min/päivä) yli 9-v. miehet naiset 9-14-v. -24-v v v v v. 65+ v. maatalous työväestö toimihenk. joht. as. opiskelija eläk. oleva X3M Radio Vega YLE Radio 1 YleX YLE Radio Suomi Yle yhteensä Radio Nova The Voice NRJ Iskelmäradio Kaupalliset yhteensä Sveriges Radio Radio yhteensä Osuudet kuuntelusta, tammi joulukuu 8 (%) yli 9-v. miehet naiset 9-14-v. -24-v v v v v. 65+ v. maatalous työväestö toimihenk. joht. as. opiskelija eläk. oleva X3M Radio Vega YLE Radio 1 YleX YLE Radio Suomi Yle yhteensä Radio Nova The Voice NRJ Iskelmäradio Kaupalliset yhteensä Sveriges Radio Radio yhteensä Radion päivittäinen tavoittavuus, tammi joulukuu 8 (%) yli 9-v. miehet naiset 9-14-v. -24-v v v v v. 65+ v. maatalous työväestö toimihenk. joht. as. opiskelija eläk. oleva X3M Radio Vega YLE Radio 1 YleX YLE Radio Suomi Yle yhteensä Radio Nova The Voice NRJ Iskelmäradio Kaupalliset yhteensä Sveriges Radio Radio yhteensä KRT: Finnpanel Oy - Svenska YLE

YLEN YLEISÖT 2009 - TIIVISTELMÄ. 1. JOHDANTO 1.1 Mediakäytön trendit s. 3 1.2 Toimintaympäristön muutoksia s. 3

YLEN YLEISÖT 2009 - TIIVISTELMÄ. 1. JOHDANTO 1.1 Mediakäytön trendit s. 3 1.2 Toimintaympäristön muutoksia s. 3 YLEISÖKERTOMUS 0 sisällys YLEN YLEISÖT 200 - TIIVISTELMÄ. JOHDANTO. Mediakäytön trendit s. 3.2 Toimintaympäristön muutoksia s. 3 2 YLE INSTITUUTIONA 2. Luottamus instituutioihin s. 5 2.2 YLE kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

JOHDANTO s. 3 Yleisöt lyhyesti s. 4 Toimintaympäristön muutoksia s. 5 Yleisötutkimuksista

JOHDANTO s. 3 Yleisöt lyhyesti s. 4 Toimintaympäristön muutoksia s. 5 Yleisötutkimuksista Y LE IS Ö K ER TO M U S 7 sisällys JOHDANTO s. 3 Yleisöt lyhyesti s. 4 Toimintaympäristön muutoksia s. 5 Yleisötutkimuksista KATSELU, KUUNTELU JA UUSIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ s. 6 Tv:n yleisöt Ruotsinkieliset

Lisätiedot

YLEISÖKERTOMUS YLE 2010

YLEISÖKERTOMUS YLE 2010 YLEISÖKERTOMUS YLE 2010 Sisällys s. 3 YLEN YLEISÖT 2010 Yhteenveto tuloksista s. 4 1. JOHDANTO 1.1 Mediakäytön trendit 1.2 Toimintaympäristön muutoksia 1.3 Yleisötutkimuksista 1. Kannen kuva: Yleisurheilun

Lisätiedot

Television katselu Suomessa vuonna 2011. Tennispalatsi, 1.2.2012

Television katselu Suomessa vuonna 2011. Tennispalatsi, 1.2.2012 Television katselu Suomessa vuonna 2011 Tennispalatsi, 1.2.2012 Televisiota katsotaan viikossa lähes 21 tuntia 2 Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä 200 180 160 140 120 100 80 60

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2012. Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2012. Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell Television katselu Suomessa 2012 Tennispalatsi 6.2.2013 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä Koko väestö (10+), vuodesta 2008 lähtien mukana vieraat ja ajassa siirretty

Lisätiedot

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion kuuntelu Suomessa 7..8: Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion tavoittavuus vuosina 99-7 koko väestö (9+) % 95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 9 8 7 6 5 4 8 8 84 85 85 8 8 8 79 8 8

Lisätiedot

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt

ylen yleisöt 2012 johdanto yleisradio instituutiona Ylen asiakastyytyväisyys Ylen yleisöpalautteet liitetaulukot Ylen julkaisujen yleisöt 2012 yleisökertomus SIsällys 3 4 4 5 6 ylen yleisöt 2012 johdanto Mediakäytön trendit Toimintaympäristön muutoksia Yleisötutkimuksista ja yleisöpalautteesta 17 21 Radionkuuntelu Kaikki kuuntelijat Ruotsinkieliset

Lisätiedot

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009 Radiovuosi 29 -tilaisuus 29..29 Ohjelma 8.3 Aamukahvi 9. Tilaisuuden avaus - KRT-ohjausryhmän PJ Heikki Peltonen 9. Radion kuuntelu Suomessa vuonna 28 - Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel Oy - Asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

SISÄLLYS. JOHDANTO s. 3 Yleisöt lyhyesti s. 4 Toimintaympäristön muutoksia s. 5 Yleisötutkimuksista

SISÄLLYS. JOHDANTO s. 3 Yleisöt lyhyesti s. 4 Toimintaympäristön muutoksia s. 5 Yleisötutkimuksista YLEISÖKERTOMUS 06 SISÄLLYS JOHDANTO s. 3 Yleisöt lyhyesti s. 4 Toimintaympäristön muutoksia s. 5 Yleisötutkimuksista KATSELU, KUUNTELU JA UUSIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ s. 6 Tv:n yleisöt Ruotsinkieliset yleisöt

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus 30.1.2014

Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Tilaisuuden avaus Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2013 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel

Lisätiedot

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 1 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, toimitusjohtaja Petri Manninen, Radio Nova 9.10 Radion hyvä vuosi 2009 Toimitusjohtaja Lena Sandell,

Lisätiedot

Tunnetta ja asiaa vuoden jokaisena päivänä

Tunnetta ja asiaa vuoden jokaisena päivänä Radiovuositilaisuus 26.1.2012 Tunnetta ja asiaa vuoden jokaisena päivänä Radiovuosi 2012 Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus 28.1.2015

Radiovuositilaisuus 28.1.2015 Radiovuositilaisuus 28.1.2015 Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2014 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020 Radiovuositilaisuus 3.2.2011 Matkalla kohti vuotta 2020 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, suunnittelupäällikkö Hannu Anttila, Yleisradio Oy 9.10 Radion vuosi 2010 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIOVUOSITILAISUUS 2017 TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIO AND THE FUTURE OF YOUTH BROADCASTING Patrick

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2013. Tennispalatsi 23.1.2014 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2013. Tennispalatsi 23.1.2014 Lena Sandell Television katselu Suomessa 213 Tennispalatsi 23.1.214 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä 2 18 2:48 2:49 2:58 3:3 3:2 16 14 2:21 12 1 1:44 8 6 4 2 199 1991 1992 1993

Lisätiedot

Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia

Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia Radionkuuntelu Suomessa vuonna 2017 Toimitusjohtaja Lena Brun, Finnpanel (Radio)Waves of Change Aidan McCullen,

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta riippumatta ja mistä lähteistä

Lisätiedot

Televisiovuosi 2007. Lehdistötilaisuus 16.1.2008 Lena Sandell

Televisiovuosi 2007. Lehdistötilaisuus 16.1.2008 Lena Sandell Televisiovuosi 2007 Lehdistötilaisuus 16.1.2008 Lena Sandell 2 Televisiovuosi 2007 - tilaisuuden agenda Antennitalouksien analogiset tv-lähetykset lopetettiin 1.9.2007 Ainutlaatuinen manööveri, jopa maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Television katselu Suomessa 2014. Tennispalatsi 20.1.2015 Lena Sandell

Television katselu Suomessa 2014. Tennispalatsi 20.1.2015 Lena Sandell Television katselu Suomessa 214 Tennispalatsi 2.1.215 Lena Sandell Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä 2 3:2 3:4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Min/vrk 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Lisätiedot

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa

Audio - Nyt ja tulevaisuudessa Audio - Nyt ja tulevaisuudessa 4.12.2017 Radio tavoittaa lähes kaikki suomalaiset viikoittain. Kuunteluaika, min/vrk Tavoittavuus %, viikko 196 195 191 190 188 187 183 181 179 181 96 95 95 96 95 95 94

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta 2011

Suomalainen televisiotarjonta 2011 Suomalainen televisiotarjonta 2011 11.7.2012 1 Hankkeen tavoitteet Luoda yleiskuva suomalaisesta televisioohjelmistosta Tarkastella suomalaisen tv-tarjonnan monipuolisuutta Kuvata muutoksia televisiotarjonnassa

Lisätiedot

Ylen kielipalvelut. Liikenne- ja viestintävaliokunta 26.5.2016 Johtaja Ismo Silvo, Yle Julkaisut

Ylen kielipalvelut. Liikenne- ja viestintävaliokunta 26.5.2016 Johtaja Ismo Silvo, Yle Julkaisut Ylen kielipalvelut Liikenne- ja viestintävaliokunta 26.5.2016 Johtaja Ismo Silvo, Yle Julkaisut Yleisradion sisällöt ja palvelut 2015 Ylen julkisen palvelun tarjonnan laajuus edellisvuosien tasolla: sisältöjä

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä?

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Olli-Pekka Rantala, Liikenne- ja viestintäministeriö Antennialan tekniikkapäivä, Hyvinkää 8.11.2012 Televisioverkot

Lisätiedot

Television katselu Suomessa vuonna 2008. Kulttuuriareena Gloria, 27.1.2009 Lena Sandell ja Anna-Leena Lamberg

Television katselu Suomessa vuonna 2008. Kulttuuriareena Gloria, 27.1.2009 Lena Sandell ja Anna-Leena Lamberg Television katselu Suomessa vuonna 2008 Kulttuuriareena Gloria, 27.1.2009 Lena Sandell ja Anna-Leena Lamberg 2 Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä Koko väestö, 10+, vuonna 2008 mukana

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta Tausta, tavoitteet ja toteutus. Seurantaraportointi vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen tavoitteet

Suomalainen televisiotarjonta Tausta, tavoitteet ja toteutus. Seurantaraportointi vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen tavoitteet Suomalainen televisiotarjonta 013 Juha Herkman Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos Viestinnän tutkimuskeskus CRC Tausta, tavoitteet ja toteutus Seurantaraportointi vuodesta 000 alkaen Hankkeen

Lisätiedot

Television katselu Suomen digiajassa. Televisiovuosi 2008, 11.3.2008 Lena Sandell

Television katselu Suomen digiajassa. Televisiovuosi 2008, 11.3.2008 Lena Sandell Television katselu Suomen digiajassa Televisiovuosi 2008, 11.3.2008 Lena Sandell Digisovittimien yleistyminen tv-talouksissa Osuus tv-talouksista % 2 100 80 60 56 50 51 69 7173 66 61 40 36 38 44 44 40

Lisätiedot

TV-VUOSITILAISUUS. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio

TV-VUOSITILAISUUS. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio TV-VUOSITILAISUUS 2016 AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio TV-KATSELU SUOMESSA VUONNA 2015 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel WHAT TV IS Paul

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Radio- ja televisioarkisto (RTVA) Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Radio- ja tv-arkisto

Lisätiedot

Digitaalisen median trendit ja julkinen palvelu. Mikael Jungner

Digitaalisen median trendit ja julkinen palvelu. Mikael Jungner Digitaalisen median trendit ja julkinen palvelu Mikael Jungner Nykyinen massamedia vain välivaihe? Yhdeltä mahdollisimman monelle tehoton tapa viestiä Perustuu median portinvartijarooliin Kokoavasta suodattavaksi,

Lisätiedot

RADIOVUOSITILAISUUS. #Radiovuosi2016. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia

RADIOVUOSITILAISUUS. #Radiovuosi2016. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADIOVUOSITILAISUUS 2016 TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADION KUUNTELU SUOMESSA 2015 Lena Sandell, Finnpanel CATHEDRAL THINKING. WHAT HAPPENS AFTER WHAT COMES

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa 13.6.2013 Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

TV-VUOSITILAISUUS. #TVvuosi2016. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio

TV-VUOSITILAISUUS. #TVvuosi2016. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio TV-VUOSITILAISUUS 2016 AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Eija Moisala, Yleisradio TV-KATSELU SUOMESSA VUONNA 2015 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel WHAT TV IS Paul

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

YLEISRADION HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS EDUSKUNNALLE

YLEISRADION HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS EDUSKUNNALLE 05 06 YLEISRADION HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS EDUSKUNNALLE YLEISRADIO OY:N HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS EDUSKUNNALLE YHTIÖN TOIMINNASTA VUOSILTA 2005 JA 2006 Eduskunnalle Yleisradion toiminnasta annetun

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digitv 10 vuotta 2000-2010 koelähetysvaihe alkoi 1.9.2000 Alueet Espoo, Tampere ja Turku, näkyvyysalue 39% väestöstä Rinnakkaislähetyksinä

Lisätiedot

Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy?

Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy? Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy? Televisio- ja radio-ohjelmien sekä elokuvien arkistointi Lasse Vihonen / Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Tieteiden talo 19.5.2008 Laki kulttuuriaineistojen

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Y L E I S Ö K E RT O M U S 04

Y L E I S Ö K E RT O M U S 04 YLEISÖKERTOMUS 04 YLEISÖKERTOMUS 04 Monipuolisuus YLEn laatutekijänä Johanna Jääsaari, Juha Kytömäki ja Erja Ruohomaa Yleisradio Oy Yleisradio Oy (YLE) on julkista täyden palvelun televisio- ja radiotoimintaa

Lisätiedot

07 YLEISRADION 08 HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS E D U S K U N N A L L E

07 YLEISRADION 08 HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS E D U S K U N N A L L E 07 08 YLEISRADION HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS EDUSKUNNALLE K 14/2009 vp Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuosilta 2007 ja 2008 Eduskunnalle Yleisradion toiminnasta

Lisätiedot

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta

Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta JULKAISTAVISSA.. KLO. JÄLKEEN Kansalaiset: Ylen ja Suomen tietotoimiston uutisointi luotettavinta Median keskinäisessä mittelössä uutisoinnin luotettavuudessa kärkeen asettuvat Ylen TV uutiset ( % arvioi

Lisätiedot

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu

Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu Kesäkuun 2012 tilitys on maksettu 14.6.2012 kesäkuun tilityksessä 14.6. maksamme kotimaisille oikeudenomistajille Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,3 miljoonaa euroa. Korvaukset koskevat pääosin

Lisätiedot

Muuttuva media Muuttuva markkinointi. Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media

Muuttuva media Muuttuva markkinointi. Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media Muuttuva media Muuttuva markkinointi Hans Edin Liiketoimintajohtaja Nelonen Media Nelonen Media on kotimainen monimediatalo 3 mainosrahoitteista ja 5 maksu-tv -kanavaa 2 radiokanavaa ruutu.fi netti-tv

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Televisionkatsoja muuttuvassa ympäristössä miten katsojatutkimus vastaa haasteisiin. SMTS:n seminaari 8.2.2012 Lena Sandell

Televisionkatsoja muuttuvassa ympäristössä miten katsojatutkimus vastaa haasteisiin. SMTS:n seminaari 8.2.2012 Lena Sandell Televisionkatsoja muuttuvassa ympäristössä miten katsojatutkimus vastaa haasteisiin SMTS:n seminaari 8.2.2012 Lena Sandell Televisionkatsoja muuttuvassa ympäristössä 2001 2011 Telkkareita Suomessa 3 800

Lisätiedot

TV2007 RYHMÄ PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TAUNO ÄIJÄLÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 20.6.2007

TV2007 RYHMÄ PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TAUNO ÄIJÄLÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 20.6.2007 KESÄKUUN DIGIRAPORTTI TV2007 RYHMÄ PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TAUNO ÄIJÄLÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 20.6.2007 1. KAAPELISSA JATKOAIKAA 29.2.2008 SAAKKA, PÄÄTÖS TEHTIIN JO 20.6.!! 2. VIELÄ 48 UUTTA TÄYTELÄHETINTÄ

Lisätiedot

DNA:n HD-antennipalvelut VHF-jakeluna

DNA:n HD-antennipalvelut VHF-jakeluna DNA:n HD-antennipalvelut VHF-jakeluna Juhani Simpanen Kehityspäällikkö 0447302560 juhani.simpanen@dna.fi 18.11.2010 Juhani Simpanen 1 Sisältö DNA lyhyesti DNA HDTV Peittoalueen kehittyminen 2010 DNA verkon

Lisätiedot

Television katselu Suomessa. Tennispalatsi, 1.2.2011 Lena Sandell

Television katselu Suomessa. Tennispalatsi, 1.2.2011 Lena Sandell Television katselu Suomessa vuonna 2010 Tennispalatsi, 1.2.2011 Lena Sandell 2 Television katseluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä Koko väestö, 10+, vuodesta 2008 lähtien mukana vieraat ja ajassa

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN. 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen

DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN. 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen DNA WELHO ON TULLUT VALTAKUNTAAN 03.11.2011 DNA Oy, Julkinen SANT antennipäivät 3.11.2011 DNA Welho -esityksen sisältö Antenni TV DVB-T2 Antenniverkon peitto Yhden kortin periaate Yleistä DNA pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

TV-VUOSITILAISUUS. #TVvuosi2017. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Kati Alijoki, Nelonen Media

TV-VUOSITILAISUUS. #TVvuosi2017. AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Kati Alijoki, Nelonen Media TV-VUOSITILAISUUS 2017 AVAUSPUHEENVUORO TV-mittaritutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Kati Alijoki, Nelonen Media TELEVISION KATSELU SUOMESSA VUONNA 2016 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel EFFECTIVENESS

Lisätiedot

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002.

Broadcasting. Tapio Kallioja toimitusjohtaja, SWelcom Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen. Capital Markets Day 13.3.2002. Broadcasting Tapio Kallioja toimitusjohtaja, Juha-Pekka Louhelainen toimitusjohtaja, Nelonen Capital Markets Day Nelosen kehitys Tapio Kallioja Televisio vuonna 2001 Juha-Pekka Louhelainen Nelonen vuonna

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

VUODEN 2017 KATSOTUIN VIIHDEOHJELMA

VUODEN 2017 KATSOTUIN VIIHDEOHJELMA TV-katselu ja ilmiöt vuonna 2017 1 VUODEN 2017 KATSOTUIN VIIHDEOHJELMA 1,4 miljoonaa per jakso keskikatsojamäärä yhteensä (tv-kanavat + Katsomo) 3,7 miljoonaa kauden 8 tavoittavuus (tv-kanavat) Yli 2 miljoonaa

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

YLEISRADION HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS EDUSKUNNALLE VUODELTA 2003

YLEISRADION HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS EDUSKUNNALLE VUODELTA 2003 YLEISRADION HALLINTONEUVOSTON KERTOMUS EDUSKUNNALLE VUODELTA 2003 K 9/2004 vp Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodelta 2003 Eduskunnalle Yleisradio Oy:n toiminnasta

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Ylen uudet digitaaliset tv-kanavat. YLE Teema

Ylen uudet digitaaliset tv-kanavat. YLE Teema Ylen uudet digitaaliset tv-kanavat YLE Teema Ulla Martikainen-Florath 18.3.2006 Sisältö Digitaival 2001-2006 Ylen digi-tv-palvelut FST YLE 24 YLE Teema ohjelmisto ohjelmakaavio näytteitä ohjelmista palautetta

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

VHF DVB-T2 ja HDTV 23.3.2011. JYVÄSKYLÄ, Hotelli Alexandra

VHF DVB-T2 ja HDTV 23.3.2011. JYVÄSKYLÄ, Hotelli Alexandra DNA:n antenni-infoinfo VHF DVB-T2 ja HDTV 23.3.2011 JYVÄSKYLÄ, Hotelli Alexandra DNA:n infotilaisuuden agenda 9.30-10.00 Kahvi 10.00-10.05 Tilaisuuden avaus Pekka Viitanen, DNA Oy 10.05-10.20 SANT puheenvuoro

Lisätiedot

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 Sari Walldén FL, KM Tampereen yliopisto Sari.Wallden@uta.fi http://www.uta.fi/~kasawa/ TELEVISION HISTORIAA Katodisädeputki 1897

Lisätiedot

Ylen asiakkuudet 2016

Ylen asiakkuudet 2016 Ylen asiakkuudet 2016 Nuorten jääkiekkomenestyksestä Venla-voittajiin 25.1.2017 Eija Moisala, Juha Haaramo ja Outi Roivainen 4500000 Jääkiekon nuorten MM 4000000 3500000 3000000 2500000 Ylen tv:n, radion

Lisätiedot

Television katselu Suomessa. Tennispalatsi, Lena Sandell ja Anna-Leena Lamberg

Television katselu Suomessa. Tennispalatsi, Lena Sandell ja Anna-Leena Lamberg Television katselu Suomessa vuonna 2009 Tennispalatsi, 3.2.2010 Lena Sandell ja Anna-Leena Lamberg 2 TV-katselun ilmiöitä vuonna 2009 Televisiota katsottiin lähes kolme tuntia päivässä Katsojalukuennätyksiä:

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus - uudet teknologiat Joukkoviestinnän linjaukset ja suunnat» Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma (VNS 4/2012 vp

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

WATSON-PALVELUN KANAVATARJONTA Kanavapaikka Katsottavissa Watson-boksilla Katsottavissa muilla laitteilla

WATSON-PALVELUN KANAVATARJONTA Kanavapaikka Katsottavissa Watson-boksilla Katsottavissa muilla laitteilla Peruskanavat/vapaasti katsottavat kanavat 1 Yle TV1 Yle TV1 *) 2 Yle TV2 Yle TV2 *) 3 MTV3 MTV3 *) 4 Nelonen Nelonen *) 5 Yle Teema & Fem Yle Teema & Fem *) 6 Sub Sub *) 8 Liv Liv *) 9 JIM JIM *) 10 TV5

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Joulukuu 2008 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

Mediatoimialan luvut. Lisätietoja: Viestinnän Keskusliitto www.vkl.fi p. 09 2287 7210 info@vkl. fi

Mediatoimialan luvut. Lisätietoja: Viestinnän Keskusliitto www.vkl.fi p. 09 2287 7210 info@vkl. fi Mediatoimialan luvut Mediatoimialan luvut on Viestinnän Keskusliiton ylläpitämä tilastokatsaus toimialaan. Jatkuvasti päivittyvään julkaisuun kerätään uusimmat saatavilla olevat tilastot niin mediatoimialasta

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Nordea Median digitalisoituminen. Pekka Soini 16.11.2010

Nordea Median digitalisoituminen. Pekka Soini 16.11.2010 Nordea Median digitalisoituminen Pekka Soini 16.11.2010 Agenda Markkinat ja Sanoma Q3 Median megatrendejä Strategiamme ydin 2 Yhteenveto Sanoma News Q3 Q3 Mediamarkkinat kääntyneet selvään kasvuun Voitamme

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Tilastojen tulkintatehtävät kuudesluokkalaisille

Tilastojen tulkintatehtävät kuudesluokkalaisille Tilastojen tulkintatehtävät kuudesluokkalaisille Yhteystiedot: Tilastokeskus tilastokoulu@tilastokeskus.fi Oppilaan nimi: Tarkastele alla olevaa viivadiagrammia vastasyntyneiden elinajanodotteesta ja vastaa

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot