TEKNINEN LAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014"

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika , kello Paikka Tekninen toimisto Asiat :t Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN LIITTYMINEN JA ENERGIATYÖRYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2013; TEKNISET PALVELUT LIIKENNEMERKKIASIA; RITALAN YKSITYISTIE AVUSTUSHAKEMUS; MUSTAJÄRVEN YKSITYISTIE LIIKENNEMERKKIASIA; MUSTAJÄRVEN YKSITYISTIE NUIJAMIESTENTIEN PERUSPARANTAMINEN, VAIHE 2; URAKOITSIJAN VALINTA TERVEYSKESKUS, TILOJEN SANEERAUS TYÖTERVEYDENHUOLTOA VARTEN; RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA TERVEYSKESKUS, TILOJEN SANEERAUS TYÖTERVEYDENHUOLTOA VARTEN; LV- URAKOITSIJAN VALINTA TERVEYSKESKUS, TILOJEN SANEERAUS TYÖTERVEYDENHUOLTOA VARTEN; SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA TERVEYSKESKUS, TILOJEN SANEERAUS TYÖTERVEYDENHUOLTOA VARTEN; IA- URAKOITSIJAN VALINTA KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS KUNNAN TOIMITILOJEN SISÄISET VUOKRAT; PÄÄOMAVUOKRA SÄHKÖENERGIAN HANKINTA; SOPIMUKSEN JATKAMINEN MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULU; HANKESUUNNITELMA ILMOITUKSET... 70

2 PÖYTÄKIRJA 38 Tekninen lautakunta 3/2014 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen este vj Pirjo Turvala este j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma rakennuspäällikkö, asiantuntija x - esittelijä :t 18 ja 19 Antti Myllymaa maanrakennusmestari, asiantutija x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marita Niemisen ja Eija Koiviston. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Marita Nieminen Eija Koivisto PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

3 39 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN LIITTYMINEN JA ENERGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Tekninen lautakunta , 13 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Kansalliset energiatehokkuussopimukset Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino edistää energiatehokkuutta Suomessa. Sopimusjärjestelmällä on olennainen rooli kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa (2008), joka vastaa Suomelle asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmaston muutoksen vastaisessa työssä. Sopimustoiminta on myös keskeisessä asemassa toimeenpantaessa päästökaupan ulkopuolella olevaa energian käyttöä koskevaa EU:n energiapalveludirektiiviä (Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista, 2006/32/EY). Vapaaehtoisuuteen perustuvat eri toiminta-alueiden energiatehokkuussopimukset ovat voimassa vuoteen 2016 asti ja ne kattavat: - elinkeinoelämän (teollisuus, energia-ala, palveluala) - kiinteistöalan - kunta-alan - öljyalan - tavara- ja joukkoliikenteen sekä - maatalouden. Energiatehokkuussopimusten tavoitteet Energiatehokkuussopimuksilla tavoitellaan päästökaupan ulkopuolella olevissa kohderyhmissä energiapalveludirektiivin mukaisesti 9 % suuruista energiansäästöä vuoteen 2016 mennessä. Tavoite lasketaan vuosien keskimääräisestä energiankäytöstä. Sopimustoiminnalla halutaan vauhdittaa myös uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Kuntien energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma Kunta-alan sopimusjärjestelmässä on kaksi vaihtoehtoista sopimusmallia. Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) yli asukkaan kunnille/kaupungeille tai kunnille sekä kuntayhtymille, joiden energiankäyttö on yli MWh vuodessa. Kuntien energiaohjelma (KEO) kunnille, joiden asukasluku on alle kunnille tai kuntayhtymille, joiden energiankäyttö on alle MWh vuodessa.

4 40 Kaupungit ja kunnat, joiden asukasmäärä on ja kuntayhtymät, joiden energiankäyttö on MWh vuodessa, voivat valita joko energiatehokkuussopimuksen tai energiaohjelman. Kunta-alan energiaohjelma (KEO) Energiapalveludirektiivi edellyttää, että julkisella sektorilla on energian säästämisessä esimerkillinen rooli. Kunta-alan energiaohjelmaan (KEO) liittyminen on kunnan sitoumus toimia esimerkillisesti energiansäästön, energiankäytön ja uusiutuvan energiakäytön tehostamiseksi. Ohjelman mukaisilla toimilla kunta vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja voi parantaa energiaomavaraisuuttaan. Sopimuksen keskeinen tavoite on saavuttaa sopimuskauden lopussa vuonna 2016 liittymisvaiheessa asetettava vuotuinen energian säästötavoite (MWh/a), joka vastaa yhdeksää prosenttia liittymisvaiheessa ilmoitetusta vuoden 2005 energiankäytöstä. Energiaohjelmaan liittyneet kunnat ja kuntayhtymät sitoutuvat mm.: - sopimuksen mukaisen toiminnan organisointiin, - asettamaan energiansäästötavoitteet ja seuraamaan energiankulutustaan, - tekemään suunnitelmallisesti kiinteistöissään energiakatselmuksia siten, että rakennustilavuudella mitattuna 80 % rakennuskannasta on katselmoitu vuoteen 2013 loppuun mennessä, - toteuttamaan energiakatselmuksissa tai muuten havaitut tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat säästötoimenpiteet, - kartoittamaan uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämismahdollisuudet uusiutuvan energian kuntakatselmuksella vuoteen 2013 mennessä sekä asettamaan uusiutuvan energian käytön lisäämiselle tavoitteet vuosille 2013 ja 2016, - ottamaan huomioon energiatehokkuuden hankinnoissaan ja suunnittelun ohjauksessa, - kouluttamaan ja viestimään omalle henkilöstölle energian tehokkaasta käytöstä ja mahdollisuuksien mukaan myös muille kohderyhmille, - raportoimaan vuosittain energiankäytöstä ja sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä toteutetuista energiatehokkuustoimista. Tehostamissuunnitelma Sekä energiatehokkuussopimukseen että energiaohjelmaan liittyneet kunnat sitoutuvat laatimaan vuoden kuluessa sopimukseen liittymisestä tehostamissuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään toimet liittyjän energiankäytön tehostamiseksi. Suunnitelmalla pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen kunnan toiminnassa, mutta

5 41 siihen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Suunnitelman laatiminen Kunnassa tehostamissuunnitelma voidaan laatia eri tavoin. Ideana on, että energiaohjelman toimeenpano on sopimukseen liittyneessä kunnassa selkeästi suunniteltu ja aikataulutettu. Suunnitelmassa tuleekin esittää selkeästi, miten suunnitelma etenee tavoitteista käytännön toimeenpanoon. Tärkeä osa tehostamissuunnitelmaa on toimeenpanovastuiden määrittely tarkoituksenmukaisella tavalla ja sen hyväksyttäminen kunnan vastuullisessa toimielimessä, esimerkiksi kaupungin/kunnanhallituksessa. Hämeenkyrön kunta ei ole liittynyt energiaohjelmaan. Energiatehokkuuden ja energian säästön lisäksi etuna ovat mahdolliset avustukset energiaa säästäviin investointeihin. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset tai toimipaikat voivat tapauskohtaisen harkinnan perusteella saada investointitukea myös tavanomaisten säästöinvestointien toteuttamiseen. Tämä tuki on yleensä enimmillään 20 %. Myös ohjelman mukaisiin energiakatselmuksiin sekä uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin on mahdollista saada valtion tukea prosentin ollessa 50-60%. Mikäli työhön lähdetään, toimintasuunnitelma voisi olla seuraava: 1. Ohjeistus energiatyöryhmän nimeämiseen ja kokoamiseen sekä työryhmän kutsukirje 2. Aloituspalaveri nimetyn energiatyöryhmän kanssa * Toimintasuunnitelman sisältö ja tavoitteet * Tarvittavat lähtötiedot * Energiatyöryhmän ohjeistus jatkosta * Säästötoimenpiteiden ideointi * Varhaistoimenpiteiden kerääminen 3. Lähtötietojen kokoaminen 4. Energiatyöryhmän kokous, välipalaveri : * Energiatyöryhmän ideoimien säästötoimien läpikäynti ja kokoaminen * Toimintasuunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden valinta * Vastuutahojen, aikataulujen ja budjettien laadinta 5. Valittujen toimenpiteiden energiansäästö- ja hiilidioksidipäästövaikutusten arviointi. Arvio tehdään vain toimenpiteille, joille on mahdollista laskea numeerinen energiansäästö- ja hiilidioksidipäästö arvio 6. Toimintasuunnitelman laadinta Motivan ohjeiden mukaisesti

6 42 7. Päätöspalaveri * Toimintasuunnitelman esittely energiatyöryhmälle 8. Lehdistötiedotteen laadinta energiatehokkuussopimukseen liittymisestä sekä energiatehokkuustoimenpiteistä. Tämän jälkeen lähdetään toteuttamaan varsinaiset toimenpiteet. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että - Hämeenkyrön kunta lähtee valmistelemaan liittymistä kunta-alan energiaohjelmaan ja - Kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan nimeämään energiatyöryhmän. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - hallitus

7 43 14 TOIMINTAKERTOMUS 2013; TEKNISET PALVELUT Tekninen lautakunta , 14 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Valtuusto käsittelee vuoden 2013 toimintakertomuksen kesäkuussa. Toimintakertomuksen valmistelu on käynnissä. Päävastuun valmistelusta kantaa talouspalvelut ja kunnan johtoryhmä. Toimintakertomuksessa palveluyksiköt kertovat talousarviotavoitteiden toteutumisesta. Teknisten palvelujen osuus toimintakertomuksesta on lähetetty talouspalveluihin jatkovalmistelua varten ja se on luettavissa Satamassa, teknisen lautakunnan kansiossa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen toimintakertomuksen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 44 15 LIIKENNEMERKKIASIA; RITALAN YKSITYISTIE Tekninen lautakunta , 15 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Ritalan yksityistien tiekunta päätti kokouksessaan nopeusrajoituksen 40 km/h ja hevosista varoittavan liikennemerkin asettamisesta tien molempiin päihin. Ritalantie on 2,3 km pitkä läpikulkutie Häijääntieltä Uus-Pukarantielle. Ritalan yt on kunnossapitoavustusten piirissä. Perusteluna merkkien asettamiselle on lasten turvallisuus ja tieosakkaan hevosten harjoittaminen. Tieliikennelain 51 :n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä (tässä tapauksessa tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei saa ilman pätevää syytä evätä. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta antaa luvan asettaa Ritalantielle pysyvät nopeusrajoitusmerkit (merkki nro 361 nopeusrajoitus ) 40 km/h sekä hevosliikenteestä varoittavat liikennemerkit nro 189 muu vaara tekstillisellä lisäkilvellä nro 871 hevosia tiellä. Ritalan yksityistien tiekunta hankkii, asentaa ja kunnossapitää merkit kustannuksellaan. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - Ritalan yt:n tiekunta tm Pasi Hara - maanrakennusmestari - poliisi

9 45 16 AVUSTUSHAKEMUS; MUSTAJÄRVEN YKSITYISTIE Tekninen lautakunta , 16 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Valtuusto on päättänyt kunnan osallistumisesta yksityisteiden peruskunnostukseen seuraavasti: - kunta osallistuu valtuuston asettamat vaatimukset täyttävien yksityisteiden perusparannukseen teknisen lautakunnan harkinnan mukaisille teille. Kunnan avustus on % kokonaiskustannuksista, - avustusta myönnetään tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa, - kunta avustaa tiekuntia valtion avustuksen hakemisessa ja työn teettämisessä, - kunnan avustuksella ei ole valtion avustusehtoa. Yksityisteiden perusparannushankkeiden avustamiseen on vuonna 2014 varattu euroa. Mustajärven yksityistien tiekunta hakee kunnan avustusta (tiekunnan kokous ) tien perusparannukseen. Tiekunnan tarkoituksena on parantaa tien kuivatusta kaivamalla ojat koko tien pituudelle ja uusimalla tien alittavat rummut. Samalla on tarkoitus poistaa pahimmat maakivet. Tiekunta on hakenut kahteen eri kertaan valtion avustusta tien perusparannushankkeeseen, mutta avustusta ei ole myönnetty. Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan n euroa. Mustajärventie on 3980 m pitkä, kunnan hoidossa oleva yksityistie. Tiekunnalla on n. 30 osakaskiinteistöä. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta myöntää Mustajärven yksityistien tiekunnalle avustusta 20 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Päätös koskee vuonna 2014 toteutettua työtä. Avustus maksetaan esitettyjä maksutositteita vastaan.

10 46 Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - Mustajärven yt:n tiekunta pj Veikko Mustajärvi - maanrakennusmestari - hallitus tiedoksi

11 47 17 LIIKENNEMERKKIASIA; MUSTAJÄRVEN YKSITYISTIE Tekninen lautakunta , 17 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Mustajärven yksityistien tiekunta päätti kokouksessaan nopeusrajoituksen 50 km/h asettamisesta tien molempiin päihin sekä Ruskeemäentien liittymän jälkeen. Mustajärventie on 4 km pitkä, kunnan hoidossa oleva yksityistie. Tie on mutkainen ja huonokuntoinen ja tiellä liikkuu hevosia. Tieliikennelain 51 :n mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä (tässä tapauksessa tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei saa ilman pätevää syytä evätä. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta antaa luvan asettaa Mustajärventielle pysyvät nopeusrajoitusmerkit (merkki nro 361 nopeusrajoitus ) 50 km/h. Mustajärven yksityistien tiekunta hankkii, asentaa ja kunnossapitää merkit kustannuksellaan. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - Mustajärven yt:n tiekunta pj Veikko Mustajärvi - maanrakennusmestari - poliisi

12 48 18 NUIJAMIESTENTIEN PERUSPARANTAMINEN, VAIHE 2; URAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 18 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Nuijamiestentien perusparantamisen 2. vaiheesta on pyydetty tarjouksia kello mennessä. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMAssa Tarjouspyynnön mukaan urakka käsittää Nuijamiestentien loppuosan perusparantamisen paaluvälillä kuivatuksineen sekä katuvalopylväiden juuripaalujen ja valaistuskaapelin asentamisen. Päällystys ei kuulu urakkaan. Tien rakennekerrokset tehdään kunnan omista lajikkeista. Valintaperusteena on edullisin kokonaishinta. Kaikkien rakennustöiden on oltava valmiina Maanrakennusmestari ja toimistopäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana toimitetut tarjoukset (alv 0 %): Alatalja Pekka ,00 e Annala Yhtiöt Oy ,00 e Askalan Maansiirto Oy ,00 e Destia Oy ,00 e Kuljetus A Härmä Oy ,00 e Maanrakennus Jokinen Oy ,00 e Maanrakennus Kalevi Viitaharju Oy ,00 e Maanrakennus Lahdenperä Oy ,00 e Maanrakennus Viljanen Oy ,00 e Normivalaistus Oy ,55 e Turtolan Kaivin Oy ,75 e Veljekset Saarinen Oy ,00 e Esitys (rakennuspäällikkö Jari Luoma): Lautakunta hyväksyy Turtolan Kaivin Oy:n tarjouksen kokonaishinnaltaan edullisimpana. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja kunnallistekniikan raken-

13 49 nuspäällikön käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekninen johtaja Satu Hyötylä poistui kokouksesta asiasta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi esteelliseksi ilmoittautuneena. (Hallintolaki kohta) Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma toimi esittelijänä tämän asian osalta. Ote: - tarjouksen antaneet - maanrakennusmestari - rakennuspäällikkö JL - hallitus tiedoksi

14 50 19 TERVEYSKESKUS, TILOJEN SANEERAUS TYÖTERVEYDENHUOLTOA VARTEN; RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 19 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Rakennuspäällikkö Jari Ihainen on pyytänyt urakkatarjouksia entisen mielenterveystoimiston tilojen saneerauksesta työterveydenhuoltoa varten klo mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin HIL- MAssa Tarjouksia pyydettiin erikseen rakennusurakasta, LV-urakasta, sähköurakasta ja IA-urakasta. Rakennuspäällikkö ja tekninen isännöitsijä avasivat tarjoukset kello Valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikana toimitetut tarjoukset, rakennusurakka (alv 0 %): * Maalausliike Laine Oy e * Maanrakennus Jokinen Oy e * Rakennuspalvelu TEVESA Oy e * Rakennus T. Lehtonen Oy e * Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy e * Tampereen Insinööriurakoitsijat Oy e Maalausliike Laine Oy:n tarjoukseen ei ole liitetty tarjouspyynnössä edellytettyjä tilaajavastuulain mukaisia ja muita selvityksiä. Tarjouspyynnön mukaan rakennuttaja ei hyväksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toimittanut näitä selvityksiä. Esitys (rakennuspäällikkö Jari Luoma): Lautakunta hyväksyy Tampereen Insinööriurakoitsijat Oy:n tarjouksen hinnaltaan halvimpana. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennuspäällikön käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Lautakunta hylkää Maalausliike Laine Oy:n tarjouksen puutteellisena. Lautakunta hyväksyi esityksen.

15 51 Ote: - tarjouksen antaneet - rakennuspäällikkö JI - hallitus tiedoksi Tekninen johtaja Satu Hyötylä poistui kokouksesta asiasta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi esteelliseksi ilmoittautuneena. (Hallintolaki kohta) Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma toimi esittelijänä tämän asian osalta.

16 52 20 TERVEYSKESKUS, TILOJEN SANEERAUS TYÖTERVEYDENHUOLTOA VAR- TEN; LV-URAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 20 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Rakennuspäällikkö Jari Ihainen on pyytänyt urakkatarjouksia entisen mielenterveystoimiston tilojen saneerauksesta työterveydenhuoltoa varten klo mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin HIL- MAssa Tarjouksia pyydettiin erikseen rakennusurakasta, LV-urakasta, sähköurakasta ja IA-urakasta. Rakennuspäällikkö ja tekninen isännöitsijä avasivat tarjoukset kello Valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikana toimitetut tarjoukset, LV-urakka (alv 0 %): * Antilan Vesi ja Lämpö Oy e * LVI-Tamminen Oy e Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy Antilan Vesi ja Lämpö Oy:n tarjouksen hinnaltaan halvimpana. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennuspäällikön käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - tarjouksen antaneet - rakennuspäällikkö JI - hallitus tiedoksi

17 53 21 TERVEYSKESKUS, TILOJEN SANEERAUS TYÖTERVEYDENHUOLTOA VAR- TEN; SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 21 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Rakennuspäällikkö Jari Ihainen on pyytänyt urakkatarjouksia entisen mielenterveystoimiston tilojen saneerauksesta työterveydenhuoltoa varten klo mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin HIL- MAssa Tarjouksia pyydettiin erikseen rakennusurakasta, LV-urakasta, sähköurakasta ja IA-urakasta. Rakennuspäällikkö ja tekninen isännöitsijä avasivat tarjoukset kello Valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikana toimitetut tarjoukset, sähköurakka (alv 0 %): * Hämeenkyrön Sähköpalvelu Oy e * LH Sähkö Oy e * Tyrvään Sähkötyö Oy e Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy Tyrvään Sähkötyö Oy:n tarjouksen hinnaltaan halvimpana. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennuspäällikön käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - tarjouksen antaneet - rakennuspäällikkö JI - hallitus tiedoksi

18 54 22 TERVEYSKESKUS, TILOJEN SANEERAUS TYÖTERVEYDENHUOLTOA VAR- TEN; IA-URAKOITSIJAN VALINTA Tekninen lautakunta , 22 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Rakennuspäällikkö Jari Ihainen on pyytänyt urakkatarjouksia entisen mielenterveystoimiston tilojen saneerauksesta työterveydenhuoltoa varten klo mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin HIL- MAssa Tarjouksia pyydettiin erikseen rakennusurakasta, LV-urakasta, sähköurakasta ja IA-urakasta. Rakennuspäällikkö ja tekninen isännöitsijä avasivat tarjoukset kello Valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikana toimitetut tarjoukset, IA-urakka (alv 0 %): * LVI-Talo Kannosto Oy e * LVI-Tamminen Oy e Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy LVI-Tamminen Oy:n tarjouksen hinnaltaan halvimpana. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennuspäällikön käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - tarjouksen antaneet - rakennuspäällikkö JI - hallitus tiedoksi

19 55 23 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekninen lautakunta , 23 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Kyröskoskenharjun palvelutalon asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus antaa lausunto kaavaluonnoksesta. Kaavamuutos sijoittuu Kyröskosken asemakaava-alueelle, Pohjantähdentien ja Harjupuiston väliselle kunnan omistamalle alueelle. Muutoksella on tarkoitus parantaa alueiden soveltuvuutta asunto- ja palvelutalorakentamiselle ja parantaa tonttitarjontaa harjulla. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Teknisellä lautakunnalla ei ole lausuttavaa kaavaluonnoksen suhteen. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - kaavoitusarkkitehti

20 56 24 KUNNAN TOIMITILOJEN SISÄISET VUOKRAT; PÄÄOMAVUOKRA Tekninen lautakunta , 24 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Tekninen lautakunta päättää vuosittain kunnan omistamien ja omassa käytössä olevien toimitilojen sisäisistä vuokrista, jotka otetaan seuraavan vuoden talousarvioon. Sisäiset vuokratulot kirjautuvat tilakeskukselle ja sisäiset vuokramenot tiloja käyttäville palveluyksiköille. Sisäisen vuokrausjärjestelmän tarkoituksena on kohdistaa kiinteistöjen omistamisesta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset tilojen käyttäjille oikeudenmukaisesti, läpinäkyvästi ja täysimääräisesti. Vuokrausjärjestelmä auttaa palvelujen järjestäjää ja päätöksentekijää hahmottamaan tilakustannusten merkitystä palvelujen järjestämisen kokonaiskustannusten osana. Järjestelmä antaa kunnan eri toimintayksiköille mahdollisuuksia vaikuttaa omiin tilakustannuksiinsa ja kannustaa toimitilojen tehokkaaseen käyttöön. Tällä hetkellä vuokrajärjestelmä ei ole läpinäkyvä. Kiinteistöjen pääomakulut eivät sisälly vuokraan. Kun pääomavuokraa ei peritä, käyttäjän maksamassa vuokran tasossa ei näy se, minkälaisia remontteja kiinteistöön on tehty tai oltu tekemättä. Pääomavuokralla on tarkoitus kattaa kiinteistöjen elinkaaren aikana kulumisesta aiheutuneet korjauskustannukset. Pääomavuokra lisää läpinäkyvyyttä ja paljastaa kiinteistötoimen todelliset menot, jotka tällä hetkellä ovat vain teknisen toimen kirjanpidossa. Hallitus on vuonna 2002 päättänyt, että pääomavuokra jätetään toistaiseksi huomioimatta sisäisissä vuokrissa. Alun perin pääomavuokrina perittiin rakennuksiin kohdistuvat kirjanpidon poistot ja 2,5 %:n korko rakennuksen tasearvolle. Sisäisissä vuokrissa olisi mahdollista periä pääomavuokraa poistojen suuruisena. Sisäisesti vuokrattavien tilojen poistot olivat euroa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta esittää hallitukselle, että vuodesta 2015 alkaen sisäisiin vuokriin lasketaan mukaan pääomavuokra kirjanpidon poistojen suuruisena. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: hallitus

21 57 25 SÄHKÖENERGIAN HANKINTA; SOPIMUKSEN JATKAMINEN Tekninen lautakunta , 25 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: Hämeenkyrön kunnan ja Leppäkosken Energia Oy:n välinen kolmen vuoden määräaikainen sähköenergiasopimus päättyy Sähköenergian hinta on sopimuksen mukaisesti ollut 5,527 snt/kwh, alv 0 %. Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö pyysi Leppäkosken Energia Oy:ltä tarjousta sopimuksen jatkamisesta kolmella kuukaudella, syyskuun 2014 loppuun. Leppäkosken Energia Oy tarjoaa sähköenergiaa hintaan 4,09 snt/kwh. Sähköenergiasopimuksen jatkaminen on perusteltua, koska valmistelussa on sähköenergian kilpailuttamistavan muuttaminen. Vaihtoehtoja käytössä olleen mallin (itse kilpailuttamalla) lisäksi ovat: - sähkönhankintapalvelutoimijan kanssa tehtävä sopimus, jossa palveluntuottaja kilpailuttaa kunnan puolesta sähköyhtiöitä ja yhtiöiden marginaaleja sekä seuraa sähkömarkkinoita ja tekee hintakiinnityksiä, tai - sähköenergian kilpailuttaminen hankintapalvelujen kautta. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta päättää, että sähköenergiasopimusta jatketaan Leppäkosken Energia Oy:n kanssa kolme kuukautta hintaan 4,09 snt/kwh (alv 0 %). Lautakunta keskustelee sähköenergian hankinnan vaihtoehtoisista toteuttamismalleista. Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - Leppäkosken Energia Oy - rakennuspäällikkö JL

22 58 26 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULU; HANKESUUNNITELMA HÄMEENKYRÖN ITÄISEN ALUEEN VARHAISKASVATUS- JA KOULU-YKSIKÖN/ MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENTAMINEN; MUUTOSESITYS HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄÄN HANKESUUNNITELMAAN Sivistyslautakunta , 77 Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ( ) Liite 1. Palveluverkkoa koskevat päätökset Valtuusto ( ) on päättänyt perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta kokouksessaan Valtuusto ( ) on päättänyt , että kunta toteuttaa, mitä valtuusto on tässä palveluverkko-asiassa erikseen jo aiemmin päättänyt ja mihin valtuusto on strategiavalinnoissaan ja taloussuunnittelussaan asiassa päätynyt. 2. Itäinen alue palveluverkkopäätöksessä Hallitus on esittänyt valtuustolle ( ) mm. seuraavaa:. Palveluverkkoratkaisun yksi aivan keskeinen ongelmakohta on itäisen alueen tilaratkaisun useat erilaiset toteutusvaihtoehdot: Mahnala, Sasi tai Pinsiö tai näiden eri yhdistelmät. Tämän osaratkaisun aikaansaaminen on vaatinut perehtymistä saneeraus- /uudisrakentamismahdollisuuksiin sekä maanhankintaan ja kaavoitukseen. Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu myös Nokian kaupungin kanssa. Toteutusratkaisu: Käynnistetään Mahnalan koulun saneeraus- ja uudisrakennushanke ympäristökasvatusperiaatetta toteuttaen nykyiselle sijaintipaikalle. Samaan yhteyteen toteutetaan varhaiskasvatusyksikkö. Kohteiden sijoitus- ja arkkitehtisuunnittelu alkaa välittömästi ja toteutusta koskeva suunnittelu heti niiden jälkeen siten, että rakentaminen voisi käynnistyä 2014.

23 59 Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen kokonaisuudessaan äänestyksen jälkeen Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakentamisen hankesuunnitelma Sivistyslautakunta esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle ko. hankesuunnitelman hyväksymistä ja sen jatkovalmistelun aloittamista. Kunnanhallitus hyväksyi hankesuunnitelman ja totesi suunnitelman olevan tässä vaiheessa arkkitehtikilpailun pohjamateriaalina. 3. Yleinen arkkitehtikilpailu Kunnanhallitus päätti kokouksessaan järjestää Mahnalan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön suunnittelusta yleisen arkkitehtikilpailun. Kunnanhallitus päätti kilpailutöiden palauttamisesta ( ) ja palkintolautakunnan jäsenistä. Kunnanhallitus on käsitellyt arkkitehtikilpailua kokouksissaan ja (ilmoitusasiat) Arkkitehtikilpailun voittaja julkistettiin järjestetyssä palkintotilaisuudessa. 4. Taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuodelle Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu määrärahoja seuraavasti: Vuosi Tekninen lautakunta on kokouksessaan suunnitellut työohjelman vuodelle Ohjelmassa todetaan Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakennushankkeen ohjeelliseksi toteutusaikatauluksi kuukaudet 1-12 ja vastuuhenkilöksi rakennuspäällikön.

24 60 5. Asian uusi vireilletulo ja perustelu hankesuunnitelman muutosesitykselle Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja koulutilojen tilanne otettiin uudestaan esille sivistyslautakunnan kokouksessa , jossa käsiteltiin vuosia koskevan taloussuunnitelmaesityksen yhteydessä seuraavien vuosien investointeja. Perusteluna hankesuunnitelman muutosesitykselle ovat Itäisen alueen: 1. Väestökehitys Väestö kasvavaa Lapsiperheitä paljon 2. Sijainti Ajallisesti lyhyet yhteydet kaupunkiseudulle 3. Varhaiskasvatuksen tilaongelmat 3.1. Tilapäiskäyttöön tarkoitettuja ja yksityiseltä vuokrattuja tiloja on paljon, jolloin toiminnallisuus kärsii henkilöstömitoitus on tarpeettoman suuri taloudellisuus kärsii toiminnan suunnitelmallisuus ja jatkuvuus ei toteudu 3.2. Mahnalan alueen esioppilaiden sijoitus lukuvuonna Heinijärvelle Synergia tulevan koulupaikan kanssa ei toimi Ylimääräiset kuljetuskustannukset Heinijärvellä kaksi esiopetusryhmää toimii osin päällekkäin 3.3. Olemassa olevien kiinteistöjen ja tilojen huono kunto sekä niiden epäkäytännöllisyys Tilojen tarpeen kiireellisyys on myös yhtenä keskeisenä perusteluna. Varhaiskasvatuksen järjestäminen Itäisellä alueella ei voi odottaa Mahnalan kouluhankkeen valmistumista. 6. Päätösvalta Hämeenkyrön kunnanhallituksen johtosäännön 4 kohdassa 7 todetaan, että kunnanhallitus päättää pääpiirustusten, huonetilaohjelman

25 61 ja kustannusarvion hyväksymisestä rakentamisesta ja työn aloittamisajankohdasta Hallitusta ohjaa valtuuston hyväksymä hankepäätös, rakennusohjelma ja ohjeellinen kustannusarvio tai valtuuston muutoin antamat ohjeet ja perusteet. Sivistyslautakunnan johtosäännön 5 kohdassa 8 todetaan, että lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä palveluyksikköjen osalta esitys investointihankkeiden kiireellisyysjärjestykseksi ja hyväksyä osaltaan hankkeisiin liittyvät suunnitelmat. Oheismateriaali: Liite: 2. Hallituksen päätös Hämeenkyrön itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön/mahnalan ympäristökoulun rakentamisen hankesuunnitelman hyväksyminen 3. Hankesuunnitelma 4. Päivähoitotilasto 3. Päivähoidon järjestäminen alkaen itäisellä alueella Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Sivistyslautakunta päättää esittää hallitukselle, että hallituksen hyväksymää itäisen alueen hankesuunnitelmaa muutetaan siten, että alueen varhaiskasvatus- ja kouluhanke erotetaan toisistaan. Molempien osien mitoitus säilyy kuitenkin hallituksen hyväksymän hankesuunnitelman mukaisina lukuun ottamatta yhteisiä tiloja (liikunta-, ruokailu- ja keittiötilat). Hankesuunnitelma tulee päivittää muuttuneiden tietojen osalta. Hankesuunnitelman muutos noudattaa valtuuston hyväksymää palveluverkkopäätöstä. Nopein toteutustapa hankkeelle on tilojen vuokraus leasing-mallilla (esimerkkinä on Heinijärvelle vuokratut tilat) ja tarkoitukseen sopivin sijoitusvaihtoehto on Sasi (asiakasnäkökulma). Sivistyslautakunta päättää 1. Pyytää muutosesityksestä kiireellisen lausunnon kustannusarvioineen tekniseltä palvelualueelta (sovittu johtoryhmässä ). Lausunto toimitetaan suoraan kunnanhallitukselle.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 10.6.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 41-51 Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE... 107 42 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot