HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1 Tekninen lautakunta 1/2014 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone Talousjohtaja Tiina Paloranta ja it-asiantuntija Minna Peltola selvittivät sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymistä ennen kokouksen alkamista klo Ruokapalvelupäällikkö Jenni Lähteenmäki kertoi ruokapalveluyksikön kuulumisista ja ateriahinnoista klo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma rakennuspäällikkö, asiantuntija x Jari Ihainen rakennuspäällikkö, asiantuntija x - poistui klo Taro Malinen tekninen isännöitsijä, asiantuntija x - poistui klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. ASIAT :t 1-8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Evikosken ja Eija Koiviston. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Teemu Evikoski Eija Koivisto PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

2 2 TALOUSARVIO 2014; INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta , 1 Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuosille Investointiohjelma on laadittu vuosille Teknisen lautakunnan käyttötalousarvio 2014 ja kunnan investointiohjelma lähetetään esityslistan oheismateriaalina. Valtuusto on investointiosasta päättäessään jakanut osan määrärahoista suoraan nimetyille kohteille ja jättänyt osan määrärahoista lautakunnan päätettäväksi vuotuisessa käyttösuunnitelmassaan. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmassaan talousarvion 2014 investointiosan määrärahajaot seuraavasti: Teknisen lautakunnan irtaimisto euroa - Valtra-traktorin vaihto uuteen (netto) euroa (v osuus e) - traktorin peräkärry euroa Kiinteistötoimen rakennushankkeet euroa - Kotorinteen palveluasuntojen kunnostus ja ulkopintaremontti euroa - veteraanitalon sprinklaus euroa - Kurjenmäkikodin ilmastoinnin nuohous euroa - Koulukadun päiväkodin ulkopintaremontti euroa - Heinijärven koulun vanhan osan tiilikatteen uusiminen ja kahden luokan rakentaminen euroa - leikkikenttien parantamista nykyvaatimukset täyttäviksi euroa - vuoden aikana teknisen johtaja päätöksillä jaetaan euroa Tiestön rakennushankkeet euroa - Nuijamiestentien 1. osan asfaltointi euroa - Nuijamiestentien 2. osan rakentaminen euroa - Ojakujan asfaltointi euroa - kaavakatujen viimeistely euroa Vesihuoltolaitos euroa - Rekikujan vesijohdon uusiminen euroa

3 3 - sulkuventtiilien vaihto euroa - viemäriverkoston saneerausta euroa Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

4 4 TYÖOHJELMA 2014 Tekninen lautakunta , 2 Talousarvion investointiosassa on varattu määrärahat vuonna 2014 toteutettaville investointihankkeille. Osa määrärahoista on kohdennettu valtuustotasolla ja osan määrärahoista lautakunnan jakavat käyttösuunnitelmissaan. Alla olevaan työohjelmaan on jokaiselle kohteelle merkitty teknisten palvelujen osalta kohteen vastuuhenkilö/tilivelvollinen sekä ohjeellinen aikataulu. Investointikohteiden osalta laskujen hyväksyjänä toimii hankkeen vastuuhenkilö tai tekninen johtaja. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2014 työohjelman seuraavasti: KOHDE VASTUUHENKILÖ MÄÄRÄRAHA AJOITUS kk Traktorin vaihto rakennuspäällikkö JL Traktorin peräkärry rakennuspäällikkö JL Terveyskeskus, vuodeosastojen saneeraus rakennuspäällikkö JI sekä keittiön saneeraus ja laajennus Terveyskeskus, siipi 2 alakerta, työterveys rakennuspäällikkö JI Terveyskeskus, neuvolan saneeraus, rakennuspäällikkö JI suunnittelu Siljankoti, vanhusten päivätoimintakeskus rakennuspäällikkö JI Kotihoitokeskus ja toimistotilat rakennuspäällikkö JI Hämeenkyrön monitoimikeskus tekninen johtaja SH Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikkö Sasin päiväkoti rakennuspäällikkö JI - Mahnalan Ympäristökoulu rakennuspäällikkö JI Kotorinteen palveluasuntojen kunnostus ja rakennusmestari HV ulkopintaremontti Veteraanitalon sprinklaus tekninen isännöitisijä TM rakennuspäällikkö JL Kurjenmäkikodin ilmastoinnin nuohous tekninen isännöitsijä TM Koulukadun päiväkodin ulkopintaremontti tekninen isännöitsijä TM Heinijärven koulun vanhan osan tiilikatteen tekn isänn TM, kate uusiminen ja kahden luokan rakentaminen rak mest HV, luokat Leikkikenttien parantaminen maanrak.mestari AM Nuijamiestentie, 2. osan rakentaminen rakennuspäällikkö JL Nuijamiestentie, 1. osan asfaltointi rakennuspäällikkö JL Ojakujan asfaltointi rakennuspäällikkö JL

5 5 Kaavakatujen viimeistely ja vihertyöt maanrak.mestari AM Rekikujan vesijohdon uusiminen rakennuspäällikkö JL Sulkuventtiilien vaihto rakennuspäällikkö JL Jätevedenpuhdistamon rakentaminen rakennuspäällikkö JL Viemäriverkoston laajennus: Sasi - Mahnala rakennuspäällikkö JL Kyröspohja Heinijärvi Viemäriverkoston saneerausta rakennuspäällikkö JL Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 6 AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA PÄÄTÖSVALTA Tekninen lautakunta , 3 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta päättää avustusten myöntämisperusteista. Kaivoavustus Kaivoavustusta on viimeksi myönnetty vuonna 2005 yhdelle kiinteistölle, eikä kaivoavustuksiin ole enää varattu erillistä määrärahaa. Avustusta kuitenkin myönnetään vesihuoltolaitoksen budjetista mikäli valtuuston asettamat ehdot täyttyvät (mm. ympärivuotinen asutus, kiinteistöä ei ole mahdollista liittää vesijohtoverkostoon). Yksityistieavustukset Järjestäytyneitä yksityisteitä, jotka eivät ole kunnan hoidossa, avustetaan valtuuston mukaisesti 50 % edellisen vuoden keskimääräisistä kunnan hoitomenoista euroa/metri. Edellytyksenä on, että tie palvelee ympärivuotista asutusta ja avustusta maksetaan vain viimeiseen asuttuun kiinteistöön asti. Avustettavan osuuden tulee olla vähintään 250 m. Tiekunnan tulee olla järjestäytynyt ja toimiva. Avustusta myönnetään myös sellaisille rintamapalvelu- tai rintamasotilastunnuksen omaaville sotaveteraaneille, joiden pysyvään asuntoon johtavan tien kunnossapito on heidän itsensä tai heidän leskensä kustannettava eikä tien kunnossapitoon tule muuta yhteiskunnan tukea. Vuonna 2013 myönnetyt avustukset maarakennusmestarin päätöksillä: - yksityisteiden kunnossapitoavustukset: ,25 e (71 kpl, m, 0,75 e/m) - veteraanien teiden kunnossapitoavustukset: 894,00 e (6 kpl, 1192 m) Yksityisteiden perusparantamisavustuksiin varattu määräraha oli e. Tekninen lautakunta jakoi määrärahasta päätöksellään ainoastaan euroa. Päätettyä avustusta ei ole haettu maksuun. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu yksityisteiden kunnossapitoja veteraaniavustuksiin e ja yksityisteiden perusparantamisavustuksiin euroa.

7 7 Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta päättää, että avustusten myöntämisperusteet pidetään ennallaan. Maanrakennusmestari päättää yksityisteiden ja veteraanien teiden kunnossapitoavustusten myöntämisestä ja kunnallistekniikan rakennuspäällikkö mahdollisten kaivoavustusten myöntämisestä valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta päättää yksityisteiden perusparantamisavustuksista hakemusten saapumisjärjestyksessä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 8 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Tekninen lautakunta , 4 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Tekninen lautakunta on päättänyt laskujensa hyväksyjistä viimeksi Päätös on voimassa kunnes muutostarvetta ilmenee. Muutoksia: - yksikköjaon muuttuminen vuoden 2014 alusta - ruokapalvelut -yksikkö siirtyi teknisiin palveluihin vuoden 2014 alusta - Antti Myllymaa aloittaa maanrakennusmestarin toimessa Ostolaskuihin merkitään sähköisessä järjestelmässä tilitiedot sekä laskun tarkastajan ja hyväksyjän merkinnät. Tarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta päättää laskujensa hyväksyjät seuraavasti: Hallinto- ja toimistopalvelut: toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen Kiinteistötoimi: tekninen johtaja Satu Hyötylä, rakennusmestari Hannu Valkama, tekninen isännöitsijä Taro Malinen, rakennuspäällikkö Jari Ihainen sekä siivouspäällikkö Tarja Koski siivouspalveluiden osalta Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki Kunnallistekniikka: maanrakennusmestari Antti Myllymaa kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma Vesihuoltolaitos: kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma Investointihankkeet: päätökseen perustuva hankkeen vastuuhenkilö tai tekninen johtaja Laskun hyväksyjän estyneenä ollessa hyväksyjänä toimii hänen toimenkuvansa mukainen sijainen. Tekninen johtaja voi hyväksyä kaikki palvelualueen laskut.

9 9 Päätös on voimassa toistaiseksi kunnes muutostarvetta ilmenee. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

10 10 HÄMEENKYRÖN ITÄISEN ALUEEN VARHAISKASVATUS- JA KOULU-YKSIKÖN/ MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENTAMINEN; MUUTOSESITYS HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄÄN HANKESUUNNITELMAAN Sivistyslautakunta , 77 Varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ( ) Liite 1. Palveluverkkoa koskevat päätökset Valtuusto ( ) on päättänyt perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkosta kokouksessaan Valtuusto ( ) on päättänyt , että kunta toteuttaa, mitä valtuusto on tässä palveluverkko-asiassa erikseen jo aiemmin päättänyt ja mihin valtuusto on strategiavalinnoissaan ja taloussuunnittelussaan asiassa päätynyt. 2. Itäinen alue palveluverkkopäätöksessä Hallitus on esittänyt valtuustolle ( ) mm. seuraavaa:. Palveluverkkoratkaisun yksi aivan keskeinen ongelmakohta on itäisen alueen tilaratkaisun useat erilaiset toteutusvaihtoehdot: Mahnala, Sasi tai Pinsiö tai näiden eri yhdistelmät. Tämän osaratkaisun aikaansaaminen on vaatinut perehtymistä saneeraus- /uudisrakentamismahdollisuuksiin sekä maanhankintaan ja kaavoitukseen. Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu myös Nokian kaupungin kanssa. Toteutusratkaisu: Käynnistetään Mahnalan koulun saneeraus- ja uudisrakennushanke ympäristökasvatusperiaatetta toteuttaen nykyiselle sijaintipaikalle. Samaan yhteyteen toteutetaan varhaiskasvatusyksikkö. Kohteiden sijoitus- ja arkkitehtisuunnittelu alkaa välittömästi ja toteutusta koskeva suunnittelu heti niiden jälkeen siten, että rakentaminen voisi käynnistyä Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen kokonaisuudessaan äänestyksen jälkeen Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakentamisen hankesuunnitelma

11 11 Sivistyslautakunta esitti kokouksessaan kunnanhallitukselle ko. hankesuunnitelman hyväksymistä ja sen jatkovalmistelun aloittamista. Kunnanhallitus hyväksyi hankesuunnitelman ja totesi suunnitelman olevan tässä vaiheessa arkkitehtikilpailun pohjamateriaalina. 3. Yleinen arkkitehtikilpailu Kunnanhallitus päätti kokouksessaan järjestää Mahnalan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön suunnittelusta yleisen arkkitehtikilpailun. Kunnanhallitus päätti kilpailutöiden palauttamisesta ( ) ja palkintolautakunnan jäsenistä. Kunnanhallitus on käsitellyt arkkitehtikilpailua kokouksissaan ja (ilmoitusasiat) Arkkitehtikilpailun voittaja julkistettiin järjestetyssä palkintotilaisuudessa. 4. Taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksyi taloussuunnitelman vuodelle Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu määrärahoja seuraavasti: Vuosi Tekninen lautakunta on kokouksessaan suunnitellut työohjelman vuodelle Ohjelmassa todetaan Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön rakennushankkeen ohjeelliseksi toteutusaikatauluksi kuukaudet 1-12 ja vastuuhenkilöksi rakennuspäällikön. 5. Asian uusi vireilletulo ja perustelu hankesuunnitelman muutosesitykselle Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja koulutilojen tilanne otettiin uudestaan esille sivistyslautakunnan kokouksessa , jossa käsitel-

12 12 tiin vuosia koskevan taloussuunnitelmaesityksen yhteydessä seuraavien vuosien investointeja. Perusteluna hankesuunnitelman muutosesitykselle ovat Itäisen alueen: 1. Väestökehitys Väestö kasvavaa Lapsiperheitä paljon 2. Sijainti Ajallisesti lyhyet yhteydet kaupunkiseudulle 3. Varhaiskasvatuksen tilaongelmat 3.1. Tilapäiskäyttöön tarkoitettuja ja yksityiseltä vuokrattuja tiloja on paljon, jolloin toiminnallisuus kärsii henkilöstömitoitus on tarpeettoman suuri taloudellisuus kärsii toiminnan suunnitelmallisuus ja jatkuvuus ei toteudu 3.2. Mahnalan alueen esioppilaiden sijoitus lukuvuonna Heinijärvelle Synergia tulevan koulupaikan kanssa ei toimi Ylimääräiset kuljetuskustannukset Heinijärvellä kaksi esiopetusryhmää toimii osin päällekkäin 3.3. Olemassa olevien kiinteistöjen ja tilojen huono kunto sekä niiden epäkäytännöllisyys Tilojen tarpeen kiireellisyys on myös yhtenä keskeisenä perusteluna. Varhaiskasvatuksen järjestäminen Itäisellä alueella ei voi odottaa Mahnalan kouluhankkeen valmistumista. 6. Päätösvalta Hämeenkyrön kunnanhallituksen johtosäännön 4 kohdassa 7 todetaan, että kunnanhallitus päättää pääpiirustusten, huonetilaohjelman ja kustannusarvion hyväksymisestä rakentamisesta ja työn aloittamisajankohdasta Hallitusta ohjaa valtuuston hyväksymä hankepäätös, rakennusohjelma ja ohjeellinen kustannusarvio tai valtuuston muutoin antamat ohjeet ja perusteet.

13 13 Sivistyslautakunnan johtosäännön 5 kohdassa 8 todetaan, että lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä palveluyksikköjen osalta esitys investointihankkeiden kiireellisyysjärjestykseksi ja hyväksyä osaltaan hankkeisiin liittyvät suunnitelmat. Oheismateriaali: Liite: 2. Hallituksen päätös Hämeenkyrön itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikön/mahnalan ympäristökoulun rakentamisen hankesuunnitelman hyväksyminen 3. Hankesuunnitelma 4. Päivähoitotilasto 3. Päivähoidon järjestäminen alkaen itäisellä alueella Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen: Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen: Sivistyslautakunta päättää esittää hallitukselle, että hallituksen hyväksymää itäisen alueen hankesuunnitelmaa muutetaan siten, että alueen varhaiskasvatus- ja kouluhanke erotetaan toisistaan. Molempien osien mitoitus säilyy kuitenkin hallituksen hyväksymän hankesuunnitelman mukaisina lukuun ottamatta yhteisiä tiloja (liikunta-, ruokailu- ja keittiötilat). Hankesuunnitelma tulee päivittää muuttuneiden tietojen osalta. Hankesuunnitelman muutos noudattaa valtuuston hyväksymää palveluverkkopäätöstä. Nopein toteutustapa hankkeelle on tilojen vuokraus leasing-mallilla (esimerkkinä on Heinijärvelle vuokratut tilat) ja tarkoitukseen sopivin sijoitusvaihtoehto on Sasi (asiakasnäkökulma). Sivistyslautakunta päättää 1. Pyytää muutosesityksestä kiireellisen lausunnon kustannusarvioineen tekniseltä palvelualueelta (sovittu johtoryhmässä ). Lausunto toimitetaan suoraan kunnanhallitukselle. 2. Esittää kunnanhallitukselle hyväksytyn Itäisen alueen hankesuunnitelman muuttamista seuraavasti: varhaiskasvatus- ja kouluhanke eriytetään toisistaan varhaiskasvatuksen mitoitusvaihtoehdoksi valitaan liitteen mukainen vaihtoehto 1: Päiväkoti vaihtoehdossa varhaiskasvatusta järjestetään koko alueella vain yhdessä kohteessa. Tämä tarkoittaa,

14 14 että käytöstä poistuvat seuraavat ulkopuolelta vuokratut tilat: Mahnalan vuokrapäiväkoti (siirtorakennus) Mahnalan maamiesseuralta vuokratut tilat Pinsiön vuokrapäiväkoti (siirtorakennus) Heinijärven vuokrapäiväkoti (siirtorakennus poistuu alkaen) uusi yksikkö hoitaa kokonaan Mahnalan ja Pinsiön alueen varhaiskasvatuspalvelut osittain Heinijärven ja Jumesniemen alueen palvelut, osittain ne hoidetaan Kirkonkylän monitoimiyksikössä ja perhepäivähoidossa Lavajärven alueen päiväkotihoitopalvelut, jota täydennetään perhepäivähoidolla tukipalveluiden mitoitus päivitetään yhteisten tilojen osalta kumpaankin osahankkeeseen. Esi- ja perusopetuksen mitoitus pysyy muuten alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisena. 3. esittää varhaiskasvatusyksikön sijaintipaikaksi Sasia (tarkempi selvitys tekniseltä palvelualueelta) 4. esittää, että Itäisen alueen varhaiskasvatuksen tilatarve tarvitsee pysyvän ja pitkäaikaisen ratkaisun 5. esittää, että uudet tilat olisivat käyttöön otettavissa mahdollisimman pian 6. esittää selvitettävän kustannusarvion mukaista määrärahalisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kunnanhallitus. tekninen lautakunta. varhaiskasvatuksen johtaja Lautakunnan päätöksestä tämä asia käsiteltiin ja päätettiin kokouksessa ensimmäisenä asiana klo Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa olivat varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

15 15 LAUSUNTO; ITÄISEN ALUEEN VARHAISKASVATUS- JA KOULUYKSIKÖN/ MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENTAMINEN; MUUTOSESITYS HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄÄN HANKESUUNNITELMAAN Tekninen lautakunta , 67 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Sivistyslautakunta on tehnyt hyväksyttyyn itäisen alueen hankesuunnitelmaan muutosesityksen ja pyytää siihen teknisen palvelualueen lausuntoa. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaavoitusarkkitehdin, maankäyttöinsinöörin ja rakennuspäällikön kanssa. SIJAINTI Sijainnillisesti esitetään, että päiväkoti sijoittuisi Sasiin. Ajatuksena on, että päiväkoti olisi myös kohtuullisella etäisyydellä vt3:sta. Kunta omistaa Sasintien ja Sasi-Palkontien risteyksessä rakentamiseen soveltuvan maa-alueen. Alue on yleiskaavassa merkitty pientalovaltaiseksi (AP) -alueeksi. Alue sijoittuu riittävän lähelle Sasin taajamaa ja sen lähelle voidaan sijoittaa tulevaisuudessa lisää asumista. Sasintielle on tontin kohdalla rakennettuna valmiiksi hidasteet. Tontti on tasainen ja tällä hetkellä ulkopuoliselle vuokrattuna viljeltynä peltona. Vuokrasopimuksessa on pykälä, jolla kunta saa osan alueesta tai alueen kokonaan käyttöönsä takaisin niin tarvitessaan. Tontille saadaan järjestettyä turvallinen liikennöinti. Tontti sijaitsee kolmostien lähellä, mutta kuitenkin riittävän etäällä niin, että esimerkiksi liikenteestä johtuvaa meluhaittaa ei ole. Muut kunnan omistamat maa-alueet eivät sovellu rakentamiseen tai sijaitsevat liian syrjässä. Varsinaiset kyläalueet (AT) ja muut Sasin AP-alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Rakentaminen esitetyllä alueella voidaan aloittaa suunnittelutarveratkaisuun perustuvalla päätöksellä. RAKENNUSTAPA Pysyvä ja pitkäaikainen ratkaisu on rakentaa päiväkoti normaalina investointihankkeena. Vaihtoehtoina on myös rakentaa siirtokelpoinen rakennus leasing-ratkaisuna tai ostaa siirtokelpoinen rakennus investointina. Hinta-arvio, rakentaminen investointihankkeena: Uuden päiväkotirakennuksen hinta-arvio perustuu lähialueella toteu-

16 16 tettujen päiväkotirakennusten keskimääräiseen /m². Hinnat vaihtelivat /m². Hinnoissa ei ole otettu huomioon irtokalusteita. Tilantarve on arviolta 1600 m² 160 paikkaisessa varhaiskasvatusyksikössä. Rakennuksen pinta-ala ylittää 1200 m² rajan, joten rakennus vaatii väestönsuojan. Väestönsuojan koko lasketaan kaavalla 0,75 m²/henkilö, jolloin tilantarve on arviolta 135 m². Suojatilan kustannuksissa ei ole otettu huomioon normaaliolojen käyttöä varten tehtävien väliseinien, ovien, pintarakenteiden, kalusteiden, varusteiden eikä LVIS- varusteiden kustannuksia. uudisrakennuksen pinta-ala: m² x rakennuskustannukset 2350 /m², yhteensä väestönsuojan pinta-ala 135 m² x rakennuskustannus 1600 /m², yhteensä Uusi 1600 m 2 päiväkotirakennus yhteensä Hinta-arvio, siirtorakennus, leasing-ratkaisu: Siirtorakennuksen kuukausivuokra on arviolta euroa. Hinta sisältää leikkipihan pihatyöt ja leikkivälineet, mutta ei väestönsuojaa eikä irtokalusteita. Laskelma perustuu 10 vuoden sopimukseen, jolloin kokonaishinta on noin euroa. Hinta-arvio, siirtorakennuksen hankinta: Siirtorakennuksen hankintakustannus on noin 2500 /m² sisältäen pihatyöt ja leikkivälineet, mutta ei väestönsuojaa eikä irtokalusteita. Kokonaishinnaksi muodostuu Leikkipihan pihatyöt ja leikkivälineet kuuluvat hintaan, mutta ei väestönsuoja, eikä irtokalusteet. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Kaikista kustannusarviosta puuttuvat ainakin irtaimistohankinnat sekä sähkö-, vesi- ja viemäriliittymismaksut ja maanrakennustyöt. AIKATAULU JA HANKKEEN TOTEUTTAMINEN Hankkeen toteuttaminen lähtee hankesuunnitelmasta, jossa määritellään kaikki hankkeen lähtökohdat. Aikataulu on yksi määräävä tekijä toteutustapaan. Siirtokelpoinen rakennus on otettavissa käyttöön ½ vuotta tilauksesta,

17 17 joten on mahdollista, että rakennus olisi käytössä jo syksyllä Kestävämpi ratkaisu vaatii toteutuakseen pidemmän ajan. Mikäli kilpailutetaan erikseen suunnittelu ja rakentaminen, vaatii se noin 1,5 vuotta kokonaisuudessaan sisältäen suunnittelun kilpailuttamisen, suunnittelun, urakka-asiakirjojen laadinnan ja urakan kilpailuttamisen sekä rakentamisen. KVR-urakointitapa, jossa suunnittelun ja rakentamisen toteuttaa sama urakoitsija, nopeuttaa ratkaisua. Olisi mahdollista saada KVR-mallilla toteutettu ratkaisu valmiiksi vuoden 2015 alkupuolella mikäli KVRtoteutus käynnistyy viimeistään vuoden 2014 alussa. KVR-malli edellyttää huolella laadittua hankesuunnitelmaa, jonka pohjalta voidaan kilpailuttaa KVR-urakoitsija. Säästöt kiinteistötoimen osalta euroa vuodessa: Hanke lähtee siitä, että useita toimipisteitä yhdistetään samoihin tiloihin. Heinijärvelle on kuluvana vuonna rakennettu siirtokelpoinen päiväkoti. Ratkaisu on toimiva ja tilat hyvät. Leasing-aika päättyy 2019, jolloin rakennus on mahdollista lunastaa omaksi. Mikäli Heinijärvi säilyisi käytössä, voisi uusi päiväkoti olla mitoitukseltaan pienempi. Mikäli uuden päiväkodin paikkamäärää voitaisiin hieman vähentää, vältyttäisiin väestönsuojan rakentamiselta. Mahnalan päiväkoti, molemmat vuokratilat e/v. Cramon tila on irtisanottava mennessä, jotta vuokrasopimus päättyy Maamiesseuran tilan irtisanomisaika 6 kk. Pinsiön päiväkoti e/v. Minimivuokra-aika päättyy Heinijärven varhaiskasvatus- ja esikouluyksikkö e/v. Leasingvuokra-aika päättyy Rakennuksessa on myös esiopetustilat. Vuokratilojen vuosikustannukset ovat e/v. Kustannukset sisältävät siivouksen, mutta eivät ruokapalveluita. Päiväkodin hankesuunnitelman laatiminen tulisi käynnistää mahdollisimman pian. Todennäköisesti tarkoituksenmukaisin ratkaisu olisi rakentaa päiväkoti KVR-urakkana, jolloin saadaan kestävä ja pitkäaikainen ratkaisu kohtuullisella aikataululla. Paikkamäärä on syytä harkita kohdalleen.

18 18 Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta esittää yllä olevan lausuntonaan kunnanhallitukselle. Päätös: Ote: - hallitus - sivistyslautakunta Lautakunta hyväksyi esityksen. SASIN PÄIVÄKOTI Hallitus , 131 Liite Esitys: HALLITUS hyväksyy - sivistyslautakunnan esityksen kohta 2 mukaisen hankesuunnitelman muutoksen ja liitteen mukaisen mitoituksen päiväkodille (160 paikkaa). Heinijärven vuokrapäiväkodin käyttötarve arvioidaan vuonna 2018 vallitsevan tilanteen perusteella. - teknisen lautakunnan lausunnossa esitetyn sijoituspaikan Sasintien ja Sasi-Palkontien risteyksessä - teknisen lautakunnan lausunnossa esitetyn KVR-toteutustavan - hankesuunnitelman laatimisen ja tarjouskilpailun käynnistämisen mahdollisimman pian. Kohteen rahoittamiseen varaudutaan talousarvion 2014 investointiosassa itäisen alueen varhaiskasvatus ja kouluyksikkö hankkeen määrärahan puitteissa. Rahoitustaparatkaisu tehdään tarjouskilpailuratkaisuun mennessä ja vaihtoehtoina ovat: kunnan oma lainoitus tai leasing-rahoitus. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. tekninen lautakunta. sivistyslautakunta

19 19 SASIN PÄIVÄKOTI; HANKESUUNNITELMA Tekninen lautakunta , 5 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Hämeenkyrön kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa on itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikölle varattu määrärahaa vuosille Hanke käsittää hankesuunnitelman mukaan Mahnalan koulun ja päiväkodin. Taloussuunnitelman tavoitteissa on linjattu, että varaudutaan toteuttamaan varhaiskasvatus erillisenä hankkeena ja, että hankesuunnitelma päivitetään. Hankesuunnitelma on nyt varhaiskasvatuksen osalta päivitetty ja on valmistunut Sasin päiväkodin hankesuunnitelma. Mahnalan koulun hankesuunnitelma on vielä työn alla. Sasin päiväkoti sijoittuu hankesuunnitelman mukaan Sasi-Palkontien risteykseen Sasiin kunnan tontille. Tarkoituksena on rakentaa 160 paikkainen 8 ryhmäinen päiväkoti, joista yksi ryhmä tarjoaa iltahoitoa. Hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä teknisten palvelujen ja sivistyspalvelujen kanssa. Hankesuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta esittää hankesuunnitelman sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

20 20 HAJA-ALUEEN VIEMÄRIVERKOSTON SUUNNITELMAT JA RAKENTAMINEN Tekninen lautakunta , 6 Rakennuspäällikkö Jari Luoma: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut viemärisuunnitelmat linjoille Kyröspohja - Yrjö-Koskisentie, Herttuala - Maisematie ja Sasi - jätevedenpuhdistamo. Viemärilinjojen yhteenlaskettu pituus on n. 25 km ja suunnitelma sisältää 12 linjapumppaamoa. Koska runkoviemäri on pääsääntöisesti paineviemäriä, alueen kiinteistöjen liittyminen viemäriin edellyttää yhteisiä tai kiinteistökohtaisia jätevedenpumppaamoita. Viemärisuunnitelmiin on voinut tutustua kunnan kotisivuilla ja suunnitelmia on esitelty yleisötilaisuudessa Sasin Toukolassa. Maanomistajille lähetetään myös erillinen karttaote suunnitelmista maanomistajalupien haun yhteydessä. Suunnitelmat esitellään kokouksessa. Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt, että koko suunniteltu alue muodostaisi yhden viemäriosuuskunnan ja alueen kiinteistöt liittyisivät kunnan runkoviemäriin osuuskuntana. Tällöin ko. alue olisi myös osuuskunnan toiminta-aluetta. Mikäli osuuskuntaa ei saada muodostettua liittyvät alueen kiinteistöt kunnan viemäriin suorina asiakkaina ja alue on kunnan viemäriverkoston toiminta-aluetta. Taloussuunnitelmassa on runkoviemärin rakentamiseen varattu rahaa vuodelle 2014, vuodelle 2015 ja vuodelle Runkoviemärin rakentaminen vaiheistetaan seuraavasti. Vuonna 2014 rakennetaan linja Kyröspohja - Yrjö- Koskisentie ja aloitetaan rakentamaan linjaa Jätevedenpuhdistamo - Sasi määrärahojen puitteissa. Vuonna 2015 jatketaan linjan Jätevedenpuhdistamo - Sasi rakentamista määrärahojen puitteissa ja vuonna 2016 se rakennetaan valmiiksi ja rakennetaan linja Herttuala - Maisematie. Runkolinjojen rakentaminen tarkentuu kun saadaan urakkatarjoukset ja nähdään kuinka pitkiä linjaosuuksia voidaan kunkin vuoden määrärahoilla rakentaa. Runkoviemärin rakentaminen kilpailutetaan vuosittain. Vuoden 2014 rakentaminen kilpailutetaan ja maanomistajaluvat haetaan helmikuussa 2014 ja rakentaminen alkaa huhtikuussa. Vastaavaa aikataulua noudatetaan myös muina vuosina.

21 21 Rakentamiseen on haettu ELY-keskuksen avustusta, mutta asian käsittely on kesken. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n laatimat suunnitelmat ja yllä esitetyn viemärilinjojen rakentamisen vaiheistuksen ja kilpailuttamisen periaatteet. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Rakennuspäällikkö Jari Luoma esitteli suunnitelmat.

22 22 KORVAUSANOMUS; LÄMMINVESIVARAAJAN SEKOITUSRYHMÄN TUKKEUTUMINEN Tekninen lautakunta , 7

23 23 TYÖTERVEYSHUOLLON TILOJEN SUUNNITELMA Tekninen lautakunta , 8 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on määräraha terveyskeskuksen siipi 2, alakerran peruskorjaukseen ja muutostöihin. Tarkoituksena on sijoittaa työterveyshuollon tilat entisiin mielenterveystoimiston tiloihin. Hanke sisältyy laajempaan terveyskeskuksen peruskorjaus- ja käyttösuunnitelmaan. Talousarviossa on linjattu, että toteuttaminen edellyttää hankesuunnitelmaa. Suunnittelu on kuitenkin käynnistynyt jo vuonna 2013 talousarvion mukaisesti ja suunnitelmat ovat valmistuneet vuoden vaihteessa. Tässä vaiheessa hankesuunnitelma on siis tarpeeton. Suunnitelmat ovat teknisen lautakunnan jäsenten nähtävissä ennen kokousta teknisessä toimistossa ja esitellään kokouksessa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta esittää suunnitelmat kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Rakennuspäällikkö Jari Ihainen esitteli suunnitelmat.

24 24 ILMOITUKSET 1. Parkanon kaupunginvaltuusto Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla. Parkanon valtuusto hyväksyi Suomen Katuvalo Oy:n osakassopimuksen ym. asiakirjat. 2. Valtuusto Taloussuunnitelma Valtuusto hyväksyi taloussuunnitelman. 3. Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoitus : Huonokuntoisten linja-autokatosten poistaminen. 4. Teknisen isännöitsijän selvitys Kurjenmäkikodin alakerran sisäilmaongelmasta syksyllä Palaverimuistiot ja , teknisten palvelujen johtoryhmä. 6. Hämeenkyrön Vesi Oy, hallituksen kokouspöytäkirja Ki Oy Valtakatu 61:n isännöitsijän kirje koskien kiinteistön piha-alueen käyttöä ulkopuoliseen pysäköintiin ja läpikulkuun. 8. Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto on hyväksynyt toimialueensa kunnissa jätetaksan alkaen. 9. Vesihuoltolaitos; laskutusyhteenveto 4/ Maanrakennusmestari Antti Myllymaa aloittaa työnsä Yhteenveto Securitas Oy:n vartiointiraporteista Konsulttisopimus, vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisselvitys, AIRIX Ympäristö Oy. 13. Muutossopimus koskien Kirkonkylän Monitoimikeskuksen arkkitehtija pääsuunnittelua, alt Arkkitehdit Oy. 14. PIRTEVAn päätökset ja pöytäkirjat: - viranhaltijapäätös : Kaipion ryhmiksen laajennuksen hyväksyminen päiväkodiksi,

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 10.6.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 41-51 Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE... 107 42 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 135 7/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 1.10.2013, klo 18.00 20.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot