2013, Mercury Marine SC kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M fin i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013, Mercury Marine SC 1000 -kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M0086719 813. fin i"

Transkriptio

1 fin i 2013, Mercury Marine SC kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M

2 ii fin

3 Tuotteen yleiskatsaus Peruskäyttö ja ominaisuudet... 1 Automaattinen moottorinhavaitsemistoiminto... 1 Pääpalautus... 2 Hälytysvaroitukset ja kuvaileva teksti... 3 Varoitusruudut... 5 Näyttöruudut... 8 SC 1000 kierroslukumittari Järjestelmän kierroslukumittarin näytöt... 9 Huoltoruutu Kierroslukumittarin kalibrointivalikko nopeussäätö, valo ja kontrasti Kierroslukumittarin näytöt SC 1000 nopeusmittari Nopeusmittarin näytöt Nopeusmittarin kalibrointivalikko nopeussäätö, valo, kontrasti ja aika Nopeusmittarin näytöt Uisteluohjaus Uisteluohjauksen käyttö Smart Tow Vakionopeuden käyttö Nopeussäädön tarkka kalibrointi (valinnainen) Vesillelaskuohjauksen käyttö Mukautetun vesillelaskuasetuksen muodostaminen fin iii

4 iv fin

5 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Peruskäyttö ja -ominaisuudet HUOMAUTUS: Kuvailevia tekstihälytysvaroituksia näytetään 2007 ja uudemmissa moottoreissa Järjestelmän kierroslukumittari Järjestelmän nopeusmittari Käynnistys: Jokainen mittari käynnistyy, kun virta kytketään päälle. Mittarit pysyvät käynnissä niin kauan kuin virta on päällä. Valot: Säätää mittarin kirkkautta ja kontrastia. Painikkeet: MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta käytetään tietoruutujen valintaan. Plus (+)- ja miinus ( ) - painikkeita käytetään moottorinopeuden asetukseen uisteluohjauksessa ja mittarien kalibrointeihin. Uisteluohjaus: Asettaa ja ohjaa moottorin tyhjäkäyntinopeutta kaasua käyttämättä uisteltaessa. Engine Guardian -valvontajärjestelmä: Valvoo moottorin kriittisiä antureita ilmoittaen varhaisessa vaiheessa mahdollisista ongelmista. Järjestelmä vastaa ongelmaan vähentämällä moottorin nopeutta ja ilmoittaen kuljettajalle mahdollisesti haitallisesta tilanteesta. Varoitusjärjestelmä: Järjestelmä antaa varoitustorvella äänimerkin ja näyttää varoituksen sekä kuvailevan tekstin. TÄRKEÄÄ: Valinnaiset anturit, kuten syvyys-, polttoaine-, siipiratas- ja ohjauskulma-anturi, tulee aina liittää oikeanpuoleiseen moottoriin käytettäessä SmartCraft 4.0- tai myöhempiä mittariversioita. MOOTTORIT, JOISSA ON PÄÄSTÖJENHALLINTA Kun virta on kytketty päälle, kierroslukumittarissa näkyy mittarin nimi ja ohjelmistoversio noin kahden sekunnin ajan. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy myös pieni moottorikuvake. Kuvake on merkkinä siitä, että moottorissa on päästöjenhallinta ja sisämoottoridiagnostiikka (OBD). Kuvake näkyy vain käynnistyksen aikana, ellei järjestelmässä havaita vikaa. Kun järjestelmässä havaitaan vika, OBD-kuvake näkyy järjestelmän kaikkien näyttöjen vasemmassa yläreunassa. a S MERCURY C mart raft v X.X Automaattinen moottorinhavaitsemistoiminto a - OBD-kuvake b - Ohjelmistoversio Järjestelmän kierrosluku-/nopeusmittarissa on automaattinen moottorin havaitsemistoiminto. Toiminto havaitsee automaattisesti, mikä moottorityyppi on käytössä, ja konfiguroi mittarin vastaamaan kyseistä moottorityyppiä. b fin 1

6 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Kun mittari käynnistetään ensimmäistä kertaa tai pääpalautuksen jälkeen, siinä näkyy AUTODETECT (automaattihavainto). Paina MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta automaattisen moottorin havaitsemistoiminnon käynnistämiseksi, jolloin mittari toteaa moottorityypin. Tämä esiasettaa tietojentarkkailuruudut, jotta alkuasennus helpottuu. AUTODETECT ENGINE SMARTSCREEN PRESS MODE/SELECT TO START Jos mittarissa näkyy varoitus NO STARBOARD ENGINE (ei oikeanpuoleista moottoria) tai MULTIPLE STARBOARD ENGINES (useita oikeanpuoleisia moottoreita), valtuutetun jälleenmyyjän tulee valita moottorin sijainti (vasen tai oikea) vianmääritystietokonejärjestelmällä (CDS). Pääpalautus Palauttaa mittarin tehtaan oletusasetuksiin Master Reset (pääpalautus) -komennolla. TÄRKEÄÄ: Pääpalautuksen suorittaminen palauttaa yksikön tehdasasetukset ja poistaa kaikki asennukset ja kalibroinnit, jotka on tehty tuotteen käyttöönoton yhteydessä. Paina miinus ( )- ja plus (+) -painikkeita samanaikaisesti noin 10 sekuntia (kunnes grafiikkapalkit törmäävät), jotta yksikkö palautuu tehtaan oletusasetuksiin. Vahvista painamalla MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta. MASTERRESET MASTERRESET ERASE! PRESS MODE/SELECT TO CONFIRM fin

7 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Hälytysvaroitukset ja kuvaileva teksti HUOMAUTUS: Kuvailevia tekstihälytysvaroituksia näytetään 2007 ja uudemmissa moottoreissa. a b c REDUCE THROTTLE a - Näyttöruutu b - Engine Guardian -valvontajärjestelmää c - Hälytyssignaali 3200 RPM AL Jos havaitaan vika, sitä koskevan hälytyksen nimi ilmestyy näyttöön. Jos ongelma voi aiheuttaa välitöntä moottorivahinkoa, Engine Guardian -järjestelmä vastaa ongelmaan rajoittamalla moottorin tehoa. Vähennä kaasua välittömästi ja katso seuraavan sivun varoitusilmoituksia. Katso moottorin käyttö-, huolto- ja takuuohjekirjaa vikaa koskeva kohta sekä vian korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet. Hälytysilmoitus näkyy, kunnes MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta painetaan. Jos hälytyksiä on useita, ne ilmestyvät näyttöön vuorotellen viiden sekunnin välein. Jos MODE/SELECT-painiketta painetaan eri ruudulle pääsemiseksi, vilkkuva AL näkyy oikeassa yläreunassa osoittaen, että vika esiintyy edelleen. Hälytysvaroitus ja kuvaileva teksti SYS FAULT [ SHOW ] SYS FAULT -palkki osoittaa, että järjestelmässä on ongelma. SHOW (näytä) näyttää viallisen osan. STBD SYSTEM FAULT <FAULTY COMPONENT> [ EXIT ] [ NEXT ] [ MORE ] Yläpalkki osoittaa järjestelmän, jossa viallinen osa on. Vierivä teksti näyttää viallisen osan. NEXT (seuraava) näyttää seuraavan vian. MORE (lisää) näyttää yksityiskohtaisen kuvauksen viasta. fin 3

8 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Hälytysvaroitus ja kuvaileva teksti STBD SYSTEM FAULT <FAULT DESCRIPTION> [ EXIT ] [ NEXT ] [ ACTION ] Vierivä teksti selittää vian kuvauksen yksityiskohtaisesti. ACTION (toimenpide) näyttää, mitä käyttäjän on tehtävä. STBD SYSTEM FAULT <CORRECTIVE ACTION> [ EXIT ] [ NEXT ] [ BACK ] Vierivä teksti näyttää, mitä käyttäjän on tehtävä. PÄÄSTÖJENHALLINTAVIAT JA KUVAILEVA TEKSTI Kun päästöjenhallintajärjestelmässä havaitaan ongelma, näyttö vilkkuu moottorikuvakkeen, jossa näkyy teksti "OBD SERVICE SOON" (OBD-huolto pian) ja järjestelmän vikanäytön välillä. Nämä kaksi näyttöä jatkavat vilkkumista, kunnes (+)-painiketta painetaan hallintavian näyttämiseksi. Jos ongelma voi aiheuttaa välitöntä moottorivahinkoa, Engine Guardian -järjestelmä vastaa ongelmaan rajoittamalla moottorin tehoa. Vähennä kaasua välittömästi ja katso seuraavan sivun varoitusilmoituksia. Katso moottorin käyttö-, huolto- ja takuuohjekirjaa vikaa koskeva kohta sekä vian korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet. Hälytysilmoitus näkyy, kunnes MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta painetaan. Jos hälytyksiä on useita, ne ilmestyvät näyttöön vuorotellen viiden sekunnin välein. Jos "MODE/SELECT" -painiketta painetaan eri näyttöön pääsemiseksi, moottorin päästöviasta kertova hälytyskuvake näkyy vasemmassa yläreunassa. Moottorikuvake näkyy kaikissa näytöissä. Huoltoliikkeen on määritettävä päästöjenhallintaviat ja korjattava ongelma ennen veneen seuraavaa käyttöä. Päästöjenhallintaviat ja kuvaileva teksti OBD SERVICE SOON Moottorikuvake näkyy näytön keskellä ja sen mukana näkyy teksti "OBD SERVICE SOON" (OBD-huolto pian). Näytössä vilkkuu "SYS FAULT" (järjestelmävika) -näyttö kolmen sekunnin välein. SYS FAULT OBD SERVICE SOON [ SHOW ] SYS FAULT -palkki osoittaa, että järjestelmässä on ongelma. Palkin alapuolella näkyy teksti "OBD SERVICE SOON" (OBD-huolto pian). SHOW (näytä) näyttää viallisen osan. STBD SYSTEM FAULT 114 <CRITICAL IDLE AIR > [ EXIT ] [ MORE ] Yläpalkki osoittaa järjestelmän, jossa viallinen osa on sekä vikanumeron. Vierivä teksti näyttää vian vakavuuden sekä viallisen osan. MORE (lisää) näyttää yksityiskohtaisen kuvauksen viasta. 4 fin

9 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Päästöjenhallintaviat ja kuvaileva teksti STBD SYSTEM FAULT 114 <CRITICAL IDLE AIR > [ EXIT ] [ ACTION ] Vierivä teksti selittää vian kuvauksen yksityiskohtaisesti. ACTION (toimenpide) näyttää, mitä käyttäjän on tehtävä. [ EXIT ] STBD SYSTEM FAULT 114 < RETURN TO PORT > [ BACK ] Vierivä teksti näyttää, mitä käyttäjän on tehtävä. Varoitusruudut Kun moottorissa havaitaan ongelma, varoitusruudut ilmoittavat käyttäjälle mahdollisesta ongelmasta. Katso moottorin käyttö-, huolto- ja takuuohjekirjaa vian selitys sekä vian korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet. ONGELMA KIERROSLUKUMITTARIN NÄYTTÖ BATTERY (AKKU) ENGINE DATA BUS (MOOTTORIN TIETOVÄYLÄ) FAULT- HORN (VIKA TORVI) FAULT- IGNITION (VIKA SYTYTYS) FAULT- INJECTOR (VIKA RUISKUTIN) FAULT- OIL PUMP (VIKA ÖLJYPUMPPU) FAULT- SENSOR (VIKA ANTURI) FAULT- WATER TEMP (VIKA VEDEN LÄMPÖTILA) NOPEUSMITTARIN NÄYTTÖ LOW FUEL (VÄHÄINEN POLTTOAINE) LOW OIL (VÄHÄINEN ÖLJY) FAULT- OIL TEMP (VIKA ÖLJYN LÄMPÖTILA) OIL PSI (ÖLJYN PAINE) OVERHEAT (YLIKUUMENEMINEN) OVERSPEED (YLIKIERROKSET) FAULT - OIL PRESSURE (VIKA ÖLJYN PAINE) RESERVE OIL (VARAÖLJY) SYSTEM FAULT OBD SERVICE SOON (JÄRJESTELMÄVIKA OBD-HUOLTO PIAN) WATER IN FUEL (VETTÄ POLTTOAINEESSA) fin 5

10 TUOTTEEN YLEISKATSAUS ONGELMA KIERROSLUKUMITTARIN NÄYTTÖ FAULT - MAP (VIKA MAP) FAULT - MAT (VIKA MAT) FAULT - TPS (VIKA TPS) NOPEUSMITTARIN NÄYTTÖ HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 1 OVERHEAT FAULT HORN 5 2 PRESSURE RESERVE 90% REMAINING 6 3 OVERSPEED 7500 RPM FAULT OIL PUMP 7 4 WATER IN FUEL FAULT INJECTOR TÄRKEÄÄ: Katso moottorin käyttö-, huolto- ja takuuohjekirjasta lisätietoja ongelmasta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ongelma jatkuu. 1. OVERHEAT (YLIKUUMENEMINEN): Moottori on ylikuumennut. 2. PRESSURE (PAINE): Jäähdytysjärjestelmässä on riittämätön vedenpaine. 3. OVERSPEED (YLIKIERROKSET): Moottorin nopeus on ylittänyt sallitun enimmäiskierrosluvun. 4. WATER IN FUEL (VETTÄ POLTTOAINEESSA): Polttoaineensuodattimen vedenerotin on täynnä. 5. FAULT- HORN (VIKA TORVI): Varoitustorvi ei toimi oikein. 6. RESERVE OIL LOW (VÄHÄINEN VARAÖLJY) vain 2-tahtiperämoottorit: Moottoriin asennetun öljysäiliön öljytaso on kriittisen alhainen. 7. FAULT- OIL PUMP (VIKA ÖLJYPUMPPU): Öljypumpun sähköinen toiminta on lakannut. Moottori ei saa voiteluöljyä. 8. FAULT- INJECTOR (VIKA RUISKUTIN): Ainakin yhden polttoaineen ruiskutussuuttimen sähköinen toiminta on lakannut. 6 fin

11 TUOTTEEN YLEISKATSAUS HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 9 FAULT IGNITION FAULT WATER TEMP V BATTERY 18V FAULT NO STARBOARD ENGINE ENGINE DATA BUS FAULT MULTIPLE STARBOARD ENGINE FAULT SENSOR FAULT OIL TEMP FAULT- IGNITION (VIKA SYTYTYS): Sytytysjärjestelmään on tullut vika. 10. BATTERY (AKKU): Sähköjärjestelmä ei lataa tai akun varaus on alhainen. 11. ENGINE DATA BUS (MOOTTORIN TIETOVÄYLÄ): Kierroslukumittarin ja moottorin välistä tiedonsiirtolinkkiä ei ole kytketty. 12. FAULT- SENSOR (VIKA ANTURI): Yksi antureista ei toimi oikein. 13. FAULT- WATER TEMP (VIKA VEDEN LÄMPÖTILA): Anturi, joka mittaa ulkopuolista järvi-/ meriveden lämpötilaa, ei toimi oikein. 14. FAULT NO STARBOARD ENGINE (VIKA EI OIKEANPUOLEISTA MOOTTORIA): Mittari ei havaitse oikeanpuoleisen moottorin tietokonetta. Tämä merkitsee tavallisesti sitä, ettei dataa siirry moottorin tietokoneesta mittariin. Tarkista johdotus. Varmista, että molemmat päätevastukset on asennettu väylään. Varmista, että PCM/ECM-yksiköitä ei ole konfiguroitu samaan paikkaan käyttämällä tietokonevianmääritysjärjestelmää (CDS). 15. FAULT MULTIPLE STARBOARD ENGINE (VIKA USEITA OIKEANPUOLEISIA MOOTTOREITA): SmartCraft-mittarit tunnistavat useita moottoreita oikeanpuoleisiksi moottoreiksi. HUOMAUTUS: Useamman moottorin sovelluksissa CDS:n on määrättävä jokaiselle moottorille paikka (oikea, vasen, oikea2 tai vasen2), ennen kuin järjestelmä toimii oikein. 16. OIL TEMP (ÖLJYN LÄMPÖTILA): Moottoriöljy ylikuumenee. HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 17 FAULT OIL PRESSURE FAULT MAP E LOW FUEL F FAULT MAT E LOW OIL F FAULT TPS 22 SYS FAULT 23 OBD SERVICE SOON [ SHOW ] fin 7

12 TUOTTEEN YLEISKATSAUS 17. FAULT - OIL PRESSURE (VIKA ÖLJYN PAINE): Öljynpaine ei ole riittävä. 18. LOW FUEL LEVEL(ALHAINEN POLTTOAINETASO): Polttoainesäiliön polttoainetaso on kriittisen alhainen. Pysähdy ja lisää polttoainetta välittömästi, jotta se ei pääse loppumaan. 19. LOW OIL LEVEL (ALHAINEN ÖLJYTASO) vain 2-tahtiperämoottorit: Erillisen öljysäiliön öljytaso on alhainen. Pysähdy ja lisää säiliöön öljyä välittömästi, jotta se ei pääse loppumaan. 20. FAULT - MAP (VIKA MAP): Moottoriongelma on ilmennyt. Anna myyntiliikkeen tarkistaa moottori. 21. FAULT - MAT (VIKA MAT): Moottoriongelma on ilmennyt. Anna myyntiliikkeen tarkistaa moottori. 22. FAULT - TPS (VIKA TPS): Moottoriongelma on ilmennyt. Anna myyntiliikkeen tarkistaa moottori. 23. SYSTEM FAULT - OBD SERVICE SOON (JÄRJESTELMÄVIKA OBD-HUOLTO PIAN): Moottorin päästöjenhallintajärjestelmään on tullut ongelma. Anna myyntiliikkeen tarkistaa moottori. Näyttöruudut Kierroslukumittarin näyttö Moottorin totutusajo (vain 2-tahtiperämoottorit) Moottorin lämpötila Öljyn lämpötila Öljyn paine Ajokulma ja kierrosluku Ajokulma ja vedenpaine Vedenpaine Akun jännite ja moottorin käyttötunnit Polttoaineenvirtaus ja kulutettu polttoaine Nopeus ja meriveden lämpötila Akun jännite Nopeusmittarin näyttö Kello Ilman/meriveden lämpötila Kulutettu polttoaine Cog jos saadaan GPS-signaali Etäisyys ja polttoaine matkapisteeseen Nopeus Arvioitu alue Hetkellinen ja keskimääräinen polttoainetalous Osamatkamittari Polttoainesäiliöiden tasot Öljysäiliöiden tasot Makean veden tasot % polttoainetta jäljellä (polttoainesäiliö 1) Jäteveden tasot Syvyys Ajokulman asento Polttoaineen paine RPM Huolto Pikaohjeruutu Akku, lämpötila, paine Ohjauskulma (vain MerCruiser) Evät Kaksi moottoria Ajokulman ja kierrosluvun tahdistus 8 fin

13 SC KIERROSLUKUMITTARI Järjestelmän kierroslukumittarin näytöt Kun virta kytketään, kierroslukumittari näyttää viimeisen ruudun, joka näkyi juuri ennen virran katkaisua. Voit vaihtaa näyttöruutuja painamalla MODE/SELECT (tila/valitse). Voit palata takaisin edelliseen ruutuun painamalla MODE/SELECT kahden sekunnin ajan. HUOMAUTUS: Lukemat voidaan näyttää amerikkalaisina tai metrijärjestelmän mukaisina. Katso tämän oppaan kohtaa Kierroslukumittarin näytöt. HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 1 2 COLD 125 F OIL 150 F HOT 3 4 TRIM 1.5 OIL 12.5 PSI RPM TRIM 1.5 WATER PSI VOLTS 12.5 H20 PSI HOURS Lämpötila: Näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan. 2. Öljyn lämpötila: Näyttää moottoriöljyn lämpötilan. 3. Öljynpaine: Näyttää moottorin öljynpaineen Psi-yksikköinä PSI tai baareina BAR. 4. Ajokulma ja kierrosluku: näyttää moottorin kierrosluvun ja ajokulman asennon. 5. Hydraulinen ajokulman säätö: Näyttää perämoottorin tai perävetolaitteen ajokulman suurimpaan ajokulmaan saakka ja sitten kuljetuskulman. 0 = alas, 10 = maksimiajokulma ja 25 = ylin kuljetusasento. 6. Vedenpaine: Näyttää moottorin jäähdytysjärjestelmän vedenpaineen. fin 9

14 SC KIERROSLUKUMITTARI 7. Akun jännite: Näyttää akun jännitetason (tilan). Tallentaa myös moottorin käyntiajan. 8 GPH 4.5 FUEL USED RPM MAINTENANCE OK [ENTER] 35 FT SPEED SEA TEMP 45 MPH 45 F BAT TMP PSI OK OK OK v Polttoaineenvirtaus: Näyttää polttoaineen kulutuksen gallonina tunnissa tai litroina tunnissa sekä käytetyn polttoaineen kokonaismäärän. 9. Digitaalinen kierroslukumittari: Näyttää moottorin nopeuden kierroksina minuutissa (RPM). 10. Huolto: Näyttää, onko moottori OK vai tarvitseeko se määräaikaishuollon. Tämä huoltonäyttö perustuu 100 tunnin huoltojaksoon. Noudata omistajan käsikirjan suositeltua huoltoaikataulua. HUOMAUTUS: Määräaikaishuoltojakso tulee nollata sen jälkeen, kun on suoritettu omistajan käsikirjassa mainittu kerran vuodessa tai säilytystä ennen tehtävä huolto. 11. Veden syvyys: Näyttää yhdistetyn anturin alla olevan veden syvyyden. Veden syvyysnäyttö voidaan kytkeä päälle tai pois Kierroslukumittarin näytöt. Hälytys voidaan asettaa käynnistymään aina, kun vene joutuu hälytystasoa matalammille vesille. Katso tämän oppaan kohtaa Kierroslukumittarin näytöt, jossa on lisätietoja veden syvyyshälytyksistä ja poikkeamista. HUOMAUTUS: Järjestelmään on kytkettävä syvyysanturi (ostettava erikseen), jotta tämä näyttöruutu toimii. 12. Nopeus/lämpötila: Näyttää jaetun näytön, josta nähdään meriveden lämpötila ja aluksen nopeus. HUOMAUTUS: Järjestelmään on kytkettävä nopeuden syöttöanturi, jotta tämä näyttöruutu toimii. 13. Pikaohjeruutu: Osoittaa, toimivatko akku, moottorin lämpötila ja paineet oikein. 10 fin

15 SC KIERROSLUKUMITTARI 14. Akun jännite: näyttää suurin numeroin akun nykyisen jännitteen TRIM % 43.5 BREAK-IN TIME 65 MIN LEFT FUEL PSI Hydraulinen ajokulma / vedenpaine: Näyttää moottorin ajokulman ja jäähdytysjärjestelmän vedenpaineen. 16. Polttoaineprosentti: näyttää polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän prosentteina. 17. Polttoaineen paine: näyttää moottorin polttoaineen paineen. 18. Moottorin totutusajo: Näyttää uuden moottorin jäljellä olevan totutusajoajan. Tämä näyttö häviää automaattisesti sen jälkeen, kun totutusajo on suoritettu loppuun. Huoltoruutu Joissakin nelitahtimoottoreissa on toiminto, joka pystyy arvioimaan moottorille viimeisen määräaikaishuollon jälkeen kertyneen käyntiajan määrän. Moottorin normaali määräaikaishuolto on 100 tunnin jälkeen. Huoltonäytössä näkyy palkkikuva, joka osoittaa likimääräisen ajan, joka on jäljellä ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa. Kun huoltonäyttö nollataan, palkkikuva muuttuu osoittamaan, että määräaikaishuoltoon on aikaa 100 tuntia. Huoltonäytön on oltava käynnistettynä, jotta tämä näyttö tulee näkyviin. Omistajan käsikirjassa mainittua huoltoaikataulua on noudatettava riippumatta siitä, mitä mittarit näyttävät. Toiminto käynnistetään kuten kohdassa Kierroslukumittarin näytöt. 1. Kun huoltonäyttö on näkyvissä, paina ENTER, jolloin näet likimääräisen ajan, joka on jäljellä ennen suositeltavaa määräaikaishuoltoa [EXIT] MAINTENANCE OK [ENTER] SCHED. MAINTENANCE OK OK [RESET] PERFORM SCHEDULED MAINTENANCE OK [EXIT] [RESET] MAINTENANCE HAS SCHEDULED MAINT. BEEN PERFORMED? [YES ] [ NO ] SCHED. MAINTENANCE OK [EXIT] OK [RESET] Määräaikaishuollon näyttö näyttää palkkikuvan, joka osoittaa arvioidun määräaikaishuoltojaksossa jäljellä olevan ajan. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla EXIT (poistu) tai paina RESET (nollaa) sen jälkeen, kun määräaikaishuolto on tehty. fin 11

16 SC KIERROSLUKUMITTARI 3. Jos viimeisen määräaikaishuollon jälkeen on kulunut yli 100 tuntia, näytössä näkyy teksti PERFORM SCHEDULED MAINTENANCE (tee määräaikaishuolto) eikä palkkikuva ole näkyvissä. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla EXIT (poistu) tai nollata laitteen painamalla RESET. 4. Kun painetaan RESET, näyttöön tulee MAINTENANCE (huolto) -näyttö. MAINTENANCE (huolto) - näytössä näkyy teksti HAS SCHEDULED MAINT. BEEN PERFORMED? (Onko määräaikaishuolto tehty?) Nollaa huoltoaikataulu painamalla YES (kyllä) tai palaa edelliseen näyttöön painamalla NO (ei). 5. Kun painetaan YES (kyllä), näytössä näkyy, että palkkikuva on muuttunut edustamaan 100 käyttötuntia ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa. Paina EXIT (poistu), jolloin palaat MAINTENANCE OK (huolto OK) -näyttöön. Kierroslukumittarin kalibrointivalikko nopeussäätö, valo ja kontrasti KIERROSLUKUMITTARIN VALIKKO 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita samanaikaisesti noin kaksi sekuntia tai kunnes MENU-näyttö tulee esiin. 2. Paina MODE/SELECT, jotta voit ohittaa (SKIP) nopeussäädön ja siirtyä kalibrointivalikon läpi. 3. Painamalla plus (+) tai miinus ( ) voit muuttaa asetuksia. Kierroslukumittarin valikko [ NO ] SPEED CONTROL TROLL CONTROL? ENABLED [SAVE] [ YES ] Uistelusäätö on otettava käyttöön kierroslukumittarista moottorin kierrosluvun käyttämiseksi. Moottorin kierrosluvun käyttäminen uistelutoiminnon ohjaamiseen saa veneen nopeuden vaihtelemaan ympäröivien olosuhteiden mukaan: tuuli, aallot tai virta. LIGHT [DOWN] [SAVE] [ UP ] CONTRAST [DOWN] [SAVE] [ UP ] Säätää mittarin valon kirkkauden. Säätää näytön kontrastin. 12 fin

17 SC KIERROSLUKUMITTARI Kierroslukumittarin valikko REMOTE LCD LIGHT? [ NO ] [SAVE] [YES ] REMOTE LCD CONTRAST? [ NO ] [SAVE] [YES ] Säätää kaikkien mittarien valotasoja samanaikaisesti tästä mittarista. Jos valitaan YES (kyllä), tämän kierroslukumittarin valotasoon tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin järjestelmän kierroslukumittareihin. Tämän näytön on kaikissa kierroslukumittareissa oltava YES (kyllä), jotta tämä toiminto toimii. Säätää toisen järjestelmän kierroslukumittarin kontrastin samanaikaisesti tästä mittarista. Jos valitaan YES (kyllä), tämän kierroslukumittarin kontrastitasoon tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin järjestelmän kierroslukumittareihin. Tämän näytön on kaikissa kierroslukumittareissa oltava YES (kyllä), jotta tämä toiminto toimii. SPLASH SCREEN MERCURY Voit muokata latauskuvan nimeä. Muokkaa nimeä painamalla "+" [SKIP] [ EDIT ] tai ohita latauskuvan nimen muutos painamalla MODE/SELECT. SPLASH SCREEN _MERCURY [DOWN] [NEXT] [ UP ] LOCAL LIGHT [DOWN] [SAVE] [ UP ] Latauskuvan nimelle on varattu yhdeksän paikkaa merkkejä varten. Kunkin paikan merkki voidaan valita 59 merkin joukosta, mukaan lukien tyhjä merkki. Merkkiä voidaan muuttaa painamalla miinus ( )- tai plus (+) -painiketta. Painamalla MODE/SELECTpainiketta voit siirtyä seuraavaan paikkaan. Latauskuvan nimen kaikki merkkipaikat on valittava ennen latauskuvasta poistumista. Sallii paikallisen näytön valoisuustasojen säädön. Kierroslukumittarin näytöt Tämä kalibrointi kytkee järjestelmän näyttöruudut päälle ja pois. HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita noin seitsemän sekuntia, kunnes SCREENS tulee esiin. 2. Paina " " tai "+" ja valitse toimintovaihtoehto näytön [ ]-suluista. 3. Paina MODE/SELECT, jotta asetus tallennetaan ja voit siirtyä kalibrointinäyttöjen läpi. Kierroslukumittari näytöt QUICK REF SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Pikaohjeruudussa näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. fin 13

18 SC KIERROSLUKUMITTARI Kierroslukumittari näytöt ENGINE TEMP SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Moottorin lämpötilanäytössä näytetään YES (kyllä) päälleasetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. OIL TEMP SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Öljyn lämpötilanäytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. OIL PRESS SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Öljynpainenäytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. TRIM AND PSI SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Ajokulmaa ja vedenpainetta kuvaavassa jaetussa näytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) poisasetukselle. WATER PSI SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Vedenpainenäytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. TRIM AND RPM SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Ajokulmaa ja moottorin kierroslukua kuvaavassa jaetussa näytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) poisasetukselle. RPM SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Moottorin kierroslukunäytössä näytetään YES (kyllä) päälleasetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. FUEL USED SCREEN? ( NO ) (SAVE) ( YES ) Kulutetun polttoaineen näytössä näytetään YES (kyllä) päälleasetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. 14 fin

19 SC KIERROSLUKUMITTARI Kierroslukumittari näytöt FUEL PSI SCREEN? ( NO ) (SAVE) ( YES ) Polttoaineen paineruudussa näytetään YES (kyllä) päälleasetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. VOLT / HOUR SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Jännitettä ja moottorin käyttötunteja kuvaavassa jaetussa näytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) poisasetukselle. SPEED / SEA SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Nopeutta ja meriveden lämpötilaa kuvaavassa jaetussa näytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) poisasetukselle. SEA TEMP O OFFSET = F (DOWN ) (SAVE) ( UP ) Meriveden lämpötila-anturin virheen korjaus. Paina DOWN (alas) tai UP (ylös). DEPTH SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Syvyysnäytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. REMOTE SCREENS? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Sallii kaikkien SC1000 -kierroslukumittareiden, jotka on otettu käyttöön (YES), näyttää saman näytön. Kun aseman 1 kierroslukumittarin näytössä on syvyys, aseman 2 kierroslukumittari näyttää saman näytön. HIGH RESOLUTION TRIM? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Mahdollistaa ajokulman näyttämisen 0,1 :n portain, jos on valittu YES (kyllä). [ NO ] TRIM POPUP? [SAVE] [ YES ] Ajokulman näyttöruutu tulee esiin, kun ajokulman asetusta muutetaan, jos on valittu YES (kyllä). fin 15

20 SC KIERROSLUKUMITTARI Kierroslukumittari näytöt SCREENS EXIT? [ NO ] [ YES ] [CAL ] Valitsemalla "NO" voit käydä läpi näyttövalinnat uudelleen, "YES" poistua näytöistä tai "CAL" kalibroida säiliötasot. Katso kohtaa Polttoainesäiliön kalibrointi POLTTOAINESÄILIÖN KALIBROINTI 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita noin seitsemän sekuntia, kunnes SCREENS tulee esiin. 2. Paina MODE/SELECT (tila/valitse) siirtyäksesi valintojen kautta poistumisnäyttöön ja paina plus ("+") - painiketta polttoainesäiliön kalibrointiin pääsemiseksi. Polttoainesäiliön valvontalaite voidaan kalibroida kolmella eri menetelmällä: Älä tee mitään. Lineaarinen lukema perustuu anturin raaka-arvoihin. Tämä tila ei ota huomioon epäsäännöllisiä säiliömuotoja. Säiliön kalibrointimenettelyn suorittaminen polttoainetta lisäämättä; järjestelmä antaa arvioidun aluearvon, joka perustuu anturin etäisyysarvojen lineaariseen interpolaatioon. Tämä tila ei ota huomioon epäsäännöllisiä säiliömuotoja. Polttoainesäiliön kalibrointia on muokattava syöttämällä säiliön tilavuutta vastaava numeroarvo. Lineaarinen lukema perustuu anturin raaka-arvoihin. Säiliön kalibrointimenettelyn suorittaminen lisäämällä polttoainetta jokaisessa kalibrointipisteessä; järjestelmä näyttää arvioidun aluearvon, joka ottaa huomioon säiliön muodon. Säiliön kalibrointia on muokattava lisäämällä polttoainetta 1/4, 1/2, 3/4 ja täyteen. Jos säiliön kalibrointia ei muokata, polttoainetason oletetaan automaattisesti olevan litran/gallonan tilavuus. Säiliöiden kalibrointi FUEL TANK 1 CAPACITY CAPACITY = 26.2 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] Syötä säiliön tilavuus. Voit asettaa säiliön kapasiteetin valitsemalla DOWN (alas) tai UP (ylös). Paina sitten SAVE (tallenna). Tämä valinta on sama kaikille säiliöille. FUEL TANK 1 [SKIP] [EDIT] Siirry polttoainesäiliön kalibrointitilaan valitsemalla EDIT. Tämä kalibrointimenettely on sama kaikille säiliöille. Valitse EDIT, jotta voit aloittaa säiliötason kalibroinnin. TANK : DEFAULT, OR ADD FUEL? [DFLT] [ADD ] Valitse DFLT, jolloin SmartCraft kalibroi säiliöiden tasot. Valitse ADD (lisää), jotta voit kalibroida säiliöiden tasot lisäämällä polttoainetta säiliöön. CALIBRATING : EMPTY TANK THEN PRESS PLUS BUTTON [SKIP] [SAVE] Tyhjennä säiliö. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi tyhjän. 16 fin

21 SC KIERROSLUKUMITTARI Säiliöiden kalibrointi FILL TANK TO 1/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] Täytä säiliö 1/4 täyteen. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi 1/4 täynnä. FILL TANK TO ½ THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] Täytä säiliö 1/2 täyteen. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi 1/2 täynnä. FILL TANK TO 3/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] Täytä säiliö 3/4 täyteen. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi 3/4 täynnä. FILL TANK TO FULL THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] Täytä säiliö täyteen. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi täyden. TANK 2 INPUT OIL TANK [DOWN] [SAVE] [ UP ] Valitse säiliötyyppi; ei asennettu, polttoainesäiliö 2, vesisäiliö tai jätesäiliö. Öljysäiliö on saatavana vain OptiMax-perämoottorin kanssa. HUOMAUTUS: Kaikki säiliöt voidaan kalibroida edellä kuvatulla tavalla. KALIBROINTI KULUTETTU POLTTOAINE 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita noin seitsemän sekuntia, kunnes SCREENS tulee esiin. 2. Paina MODE/SELECT (tila/valitse), jotta voit siirtyä näyttövalintojen kautta poistumisnäyttöön ja paina plus ("+") -painiketta polttoainesäiliön kalibrointiin pääsemiseksi. 3. Paina MODE/SELECT (tila/valitse), jotta voit siirtyä valintojen kautta kohtaan Kalibrointi kulutettu polttoaine. Käytetyn polttoaineen kalibrointi FUEL USED (SKIP) (EDIT) Valitsee tavan, jolla kulutettu polttoaine kalibroidaan. Voit ohittaa tavan, jolla kulutettu polttoaine kalibroidaan, painamalla "+" ja valitsemalla EDIT (muokkaa) tai MODE/SELECT (tila/valitse). fin 17

22 SC KIERROSLUKUMITTARI Käytetyn polttoaineen kalibrointi FUEL USED CAL : ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED? [MULT] [FUEL] FUEL USED CAL : MULTIPLIER = 1.0 [DOWN] [SAVE] [ UP ] FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] Valitsee tavan, jolla kulutettu polttoaine kalibroidaan kertoimella tai lisäämällä polttoainetta. Valitse kerroin MULT painamalla " " tai polttoaineen lisäys FUEL painamalla "+". Säätää kerrointa välillä 0,50 1,50. Painamalla " " voit valita DOWN (alas) ja painamalla "+" voit valita UP (ylös). Kerrointa käytetään hienosäätämään polttoainemittarin lähetintä käytetyn polttoaineen lukemissa esiintyvien virheiden korjaamiseksi. Jos mittarin mukaan on käytetty 38 litraa polttoainetta, mutta lisätyn polttoaineen määrä oli todellisuudessa 53 litraa, muuta kertoimeksi 1,40. Jos mittarin mukaan on käytetty 38 litraa polttoainetta, mutta lisätyn polttoaineen määrä oli todellisuudessa vain 30 litraa, muuta kertoimeksi 0,80. Säätää kulutetun polttoaineen kalibrointia käyttämällä lisätyn polttoaineen määrää. Painamalla " " voit valita DOWN (alas) ja painamalla "+" voit valita UP (ylös). Polttoainevalinta toimii samoin kuin kerroin. Jos mittarin mukaan on käytetty 38 litraa polttoainetta, mutta lisätyn polttoaineen määrä oli todellisuudessa 53 litraa, muuta lisätyn polttoaineen arvoksi 15. Jos mittarin mukaan on käytetty 38 litraa polttoainetta, mutta lisätyn polttoaineen määrä oli todellisuudessa vain 30 litraa, muuta lisätyn polttoaineen arvoksi 8 litraa. Mittari laskee kertoimen ja muuttaa automaattisesti kerroinvalinnan numeroa. KALIBROINTI ULKOISET ANTURIT 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita noin seitsemän sekuntia, kunnes SCREENS tulee esiin. 2. Paina MODE/SELECT (tila/valitse), jotta voit siirtyä näyttövalintojen kautta poistumisnäyttöön ja paina plus ("+") -painiketta polttoainesäiliön kalibrointiin pääsemiseksi. 3. Paina MODE/SELECT (tila/valitse), jotta voit siirtyä valintojen kautta kohtaan Kalibrointi ulkoiset anturit. Kierroslukumittarin kalibrointi ulkoiset anturit EXTERNAL SENSORS? [SKIP] [EDIT] Valitsee ja kalibroi järjestelmään asennetut ulkoiset anturit. Valitse SKIP (ohita) siirtyäksesi nopeusvaihtoehtoihin. Valitse EDIT (muokkaa) siirtyäksesi ulkoisten anturien valintaan. EXTERNAL SENSORS PITOT SENSOR? YES [ NO ] [SAVE] [YES ] Onko veneessä pitot-anturi, joka mittaa veneen nopeuden? Painamalla " " voit valita NO (ei) ja painamalla "+" voit valita YES (kyllä). 18 fin

2012, Mercury Marine Järjestelmän kierrosluku-/nopeusmittarit 90-8M fin i

2012, Mercury Marine Järjestelmän kierrosluku-/nopeusmittarit 90-8M fin i fin i 2012, Mercury Marine Järjestelmän kierrosluku-/nopeusmittarit 90-8M0072479 412 ii fin Tuotteen yleiskatsaus Järjestelmän kierrosluku ja nopeusmittarin tunnisteet... 1 Järjestelmän kierrosluku /nopeusmittari

Lisätiedot

2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109

2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109 i 2010, Mercury Marine SmartCraft-monitori 5.0v 90-8M0053682C 1109 ii SISÄLLYSLUETTELO Yleistietoja MercMonitor yhdysväylämallien kuvaus...1 MercMonitor yhdysväyläprotokollan hyväksynnän kuvaus... 4 Liittäminen

Lisätiedot

TÄSSÄ OHJEKIRJASSA KUVATAAN SMARTCRAFT-MITTARIJÄRJESTELMÄT, JOITA ON SAATAVISSA VENEELLESI

TÄSSÄ OHJEKIRJASSA KUVATAAN SMARTCRAFT-MITTARIJÄRJESTELMÄT, JOITA ON SAATAVISSA VENEELLESI Käyttöohjekirja TÄSSÄ OHJEKIRJASSA KUVATAAN SMARTCRAFT-MITTARIJÄRJESTELMÄT, JOITA ON SAATAVISSA VENEELLESI 2003, Mercury Marine 90-10229C23 203 0 TUOTTEEN TUNNISTUS Jos vene on varustettu SmartCraft-mittarijärjestelmillä,

Lisätiedot

Käyttö, huolto ja takuuohjekirja täydennysosat

Käyttö, huolto ja takuuohjekirja täydennysosat Käyttö, huolto ja takuuohjekirja täydennysosat TÄMÄ OHJEKIRJA KÄSITTÄÄ MERCURY SC1000 JÄRJES- TELMÄN KIERROSLUKUMITTARIN, SC1000 JÄRJESTELMÄN NOPEUSMITTARIN JA SC1000 JÄRJESTELMÄN TARKKAILU- LAITTEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

2015, Mercury Marine. MercMonitor ECO -mittari

2015, Mercury Marine. MercMonitor ECO -mittari 2015, Mercury Marine MercMonitor ECO -mittari 8M0107743 415 fin fin Yleistietoja Peruskäyttö ja ominaisuudet... 1 Automaattinen moottorinhavaitsemistoiminto... 2 Hälytysvaroitukset ja kuvaileva teksti...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Internet-ohjeet AutoChart LIVE

Internet-ohjeet AutoChart LIVE Internet-ohjeet AutoChart LIVE AUTOCHART LIVE AutoChart LIVEn avulla voit luoda omia karttojasi mistä tahansa vesistöistä, joista ei välttämättä ole edes olemassa mitään pohjakarttaa! AutoChart LIVE edellyttää

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Monitoriraportin pikaopas. Sivu 1(6)

Monitoriraportin pikaopas. Sivu 1(6) Sivu 1(6) Käyttö Monitoriraportin avulla voidaan seurata, miten autokannan ajoneuvoja on ajettu aikajakson aikana. Monitoriraportin yläosa ilmoittaa autokannan polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE

Pikaopas. 1 Ominaisuudet. 2 Lataustilan tarkistaminen (9) KÄYTTÖOHJE Pikaopas 1 Ominaisuudet KÄYTTÖOHJE Pikaopas Tämä on GPS* aurinkokennokello (* GPS on lyhenne sanoista Global Positioning System) Tämä kello voidaan asettaa tarkkaan paikalliseen aikaan yhdellä painikkeella

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti.

Varmista että kello on ladattu ennen kuin otat sen käyttöön. Jos sen akun varaus on liian alhainen, kellon toiminnot eivät toimi luotettavasti. I. Kellon esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Soutulaite magneettisella vastuksella

Soutulaite magneettisella vastuksella Soutulaite magneettisella vastuksella 1 KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA MALLI R600 P SPORTOP Laitteella on vuoden takuu. Takuu kattaa sekä valmiste- että raaka-aineviat. Takuu on voimassa ainoastaan laitteen ollessa

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA KÄYTTÖOHJE MPWH 200 LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA 1 SISÄLLYSLUETTELO VIRTALÄHDE 3 TEKNISIÄ TIETOJA 3 HUOLTO JA YLEINEN KUNNOSSAPITO 3 1.0 PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi. Voidaan käyttää kun on tehty muutoksia väylämallin kuvauksiin ja väylä on uudelleen rakennettu.

2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi. Voidaan käyttää kun on tehty muutoksia väylämallin kuvauksiin ja väylä on uudelleen rakennettu. 2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi Perspektiivi Tällä toiminnolla voidaan katsella tiesuunnitelmaa virtuaalisesti. Tämä toiminto luo virtuaalimallin ja näyttää sen. Tätä toimintoa voidaan käyttää suunnittelun

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto GO XSE Pikaopas FI Etupaneeli 1 Nro Näppäin Toiminto 1 Virta Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot