2013, Mercury Marine SC kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M fin i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013, Mercury Marine SC 1000 -kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M0086719 813. fin i"

Transkriptio

1 fin i 2013, Mercury Marine SC kierrosluku-/nopeusmittari 90-8M

2 ii fin

3 Tuotteen yleiskatsaus Peruskäyttö ja ominaisuudet... 1 Automaattinen moottorinhavaitsemistoiminto... 1 Pääpalautus... 2 Hälytysvaroitukset ja kuvaileva teksti... 3 Varoitusruudut... 5 Näyttöruudut... 8 SC 1000 kierroslukumittari Järjestelmän kierroslukumittarin näytöt... 9 Huoltoruutu Kierroslukumittarin kalibrointivalikko nopeussäätö, valo ja kontrasti Kierroslukumittarin näytöt SC 1000 nopeusmittari Nopeusmittarin näytöt Nopeusmittarin kalibrointivalikko nopeussäätö, valo, kontrasti ja aika Nopeusmittarin näytöt Uisteluohjaus Uisteluohjauksen käyttö Smart Tow Vakionopeuden käyttö Nopeussäädön tarkka kalibrointi (valinnainen) Vesillelaskuohjauksen käyttö Mukautetun vesillelaskuasetuksen muodostaminen fin iii

4 iv fin

5 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Peruskäyttö ja -ominaisuudet HUOMAUTUS: Kuvailevia tekstihälytysvaroituksia näytetään 2007 ja uudemmissa moottoreissa Järjestelmän kierroslukumittari Järjestelmän nopeusmittari Käynnistys: Jokainen mittari käynnistyy, kun virta kytketään päälle. Mittarit pysyvät käynnissä niin kauan kuin virta on päällä. Valot: Säätää mittarin kirkkautta ja kontrastia. Painikkeet: MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta käytetään tietoruutujen valintaan. Plus (+)- ja miinus ( ) - painikkeita käytetään moottorinopeuden asetukseen uisteluohjauksessa ja mittarien kalibrointeihin. Uisteluohjaus: Asettaa ja ohjaa moottorin tyhjäkäyntinopeutta kaasua käyttämättä uisteltaessa. Engine Guardian -valvontajärjestelmä: Valvoo moottorin kriittisiä antureita ilmoittaen varhaisessa vaiheessa mahdollisista ongelmista. Järjestelmä vastaa ongelmaan vähentämällä moottorin nopeutta ja ilmoittaen kuljettajalle mahdollisesti haitallisesta tilanteesta. Varoitusjärjestelmä: Järjestelmä antaa varoitustorvella äänimerkin ja näyttää varoituksen sekä kuvailevan tekstin. TÄRKEÄÄ: Valinnaiset anturit, kuten syvyys-, polttoaine-, siipiratas- ja ohjauskulma-anturi, tulee aina liittää oikeanpuoleiseen moottoriin käytettäessä SmartCraft 4.0- tai myöhempiä mittariversioita. MOOTTORIT, JOISSA ON PÄÄSTÖJENHALLINTA Kun virta on kytketty päälle, kierroslukumittarissa näkyy mittarin nimi ja ohjelmistoversio noin kahden sekunnin ajan. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy myös pieni moottorikuvake. Kuvake on merkkinä siitä, että moottorissa on päästöjenhallinta ja sisämoottoridiagnostiikka (OBD). Kuvake näkyy vain käynnistyksen aikana, ellei järjestelmässä havaita vikaa. Kun järjestelmässä havaitaan vika, OBD-kuvake näkyy järjestelmän kaikkien näyttöjen vasemmassa yläreunassa. a S MERCURY C mart raft v X.X Automaattinen moottorinhavaitsemistoiminto a - OBD-kuvake b - Ohjelmistoversio Järjestelmän kierrosluku-/nopeusmittarissa on automaattinen moottorin havaitsemistoiminto. Toiminto havaitsee automaattisesti, mikä moottorityyppi on käytössä, ja konfiguroi mittarin vastaamaan kyseistä moottorityyppiä. b fin 1

6 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Kun mittari käynnistetään ensimmäistä kertaa tai pääpalautuksen jälkeen, siinä näkyy AUTODETECT (automaattihavainto). Paina MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta automaattisen moottorin havaitsemistoiminnon käynnistämiseksi, jolloin mittari toteaa moottorityypin. Tämä esiasettaa tietojentarkkailuruudut, jotta alkuasennus helpottuu. AUTODETECT ENGINE SMARTSCREEN PRESS MODE/SELECT TO START Jos mittarissa näkyy varoitus NO STARBOARD ENGINE (ei oikeanpuoleista moottoria) tai MULTIPLE STARBOARD ENGINES (useita oikeanpuoleisia moottoreita), valtuutetun jälleenmyyjän tulee valita moottorin sijainti (vasen tai oikea) vianmääritystietokonejärjestelmällä (CDS). Pääpalautus Palauttaa mittarin tehtaan oletusasetuksiin Master Reset (pääpalautus) -komennolla. TÄRKEÄÄ: Pääpalautuksen suorittaminen palauttaa yksikön tehdasasetukset ja poistaa kaikki asennukset ja kalibroinnit, jotka on tehty tuotteen käyttöönoton yhteydessä. Paina miinus ( )- ja plus (+) -painikkeita samanaikaisesti noin 10 sekuntia (kunnes grafiikkapalkit törmäävät), jotta yksikkö palautuu tehtaan oletusasetuksiin. Vahvista painamalla MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta. MASTERRESET MASTERRESET ERASE! PRESS MODE/SELECT TO CONFIRM fin

7 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Hälytysvaroitukset ja kuvaileva teksti HUOMAUTUS: Kuvailevia tekstihälytysvaroituksia näytetään 2007 ja uudemmissa moottoreissa. a b c REDUCE THROTTLE a - Näyttöruutu b - Engine Guardian -valvontajärjestelmää c - Hälytyssignaali 3200 RPM AL Jos havaitaan vika, sitä koskevan hälytyksen nimi ilmestyy näyttöön. Jos ongelma voi aiheuttaa välitöntä moottorivahinkoa, Engine Guardian -järjestelmä vastaa ongelmaan rajoittamalla moottorin tehoa. Vähennä kaasua välittömästi ja katso seuraavan sivun varoitusilmoituksia. Katso moottorin käyttö-, huolto- ja takuuohjekirjaa vikaa koskeva kohta sekä vian korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet. Hälytysilmoitus näkyy, kunnes MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta painetaan. Jos hälytyksiä on useita, ne ilmestyvät näyttöön vuorotellen viiden sekunnin välein. Jos MODE/SELECT-painiketta painetaan eri ruudulle pääsemiseksi, vilkkuva AL näkyy oikeassa yläreunassa osoittaen, että vika esiintyy edelleen. Hälytysvaroitus ja kuvaileva teksti SYS FAULT [ SHOW ] SYS FAULT -palkki osoittaa, että järjestelmässä on ongelma. SHOW (näytä) näyttää viallisen osan. STBD SYSTEM FAULT <FAULTY COMPONENT> [ EXIT ] [ NEXT ] [ MORE ] Yläpalkki osoittaa järjestelmän, jossa viallinen osa on. Vierivä teksti näyttää viallisen osan. NEXT (seuraava) näyttää seuraavan vian. MORE (lisää) näyttää yksityiskohtaisen kuvauksen viasta. fin 3

8 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Hälytysvaroitus ja kuvaileva teksti STBD SYSTEM FAULT <FAULT DESCRIPTION> [ EXIT ] [ NEXT ] [ ACTION ] Vierivä teksti selittää vian kuvauksen yksityiskohtaisesti. ACTION (toimenpide) näyttää, mitä käyttäjän on tehtävä. STBD SYSTEM FAULT <CORRECTIVE ACTION> [ EXIT ] [ NEXT ] [ BACK ] Vierivä teksti näyttää, mitä käyttäjän on tehtävä. PÄÄSTÖJENHALLINTAVIAT JA KUVAILEVA TEKSTI Kun päästöjenhallintajärjestelmässä havaitaan ongelma, näyttö vilkkuu moottorikuvakkeen, jossa näkyy teksti "OBD SERVICE SOON" (OBD-huolto pian) ja järjestelmän vikanäytön välillä. Nämä kaksi näyttöä jatkavat vilkkumista, kunnes (+)-painiketta painetaan hallintavian näyttämiseksi. Jos ongelma voi aiheuttaa välitöntä moottorivahinkoa, Engine Guardian -järjestelmä vastaa ongelmaan rajoittamalla moottorin tehoa. Vähennä kaasua välittömästi ja katso seuraavan sivun varoitusilmoituksia. Katso moottorin käyttö-, huolto- ja takuuohjekirjaa vikaa koskeva kohta sekä vian korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet. Hälytysilmoitus näkyy, kunnes MODE/SELECT (tila/valitse) -painiketta painetaan. Jos hälytyksiä on useita, ne ilmestyvät näyttöön vuorotellen viiden sekunnin välein. Jos "MODE/SELECT" -painiketta painetaan eri näyttöön pääsemiseksi, moottorin päästöviasta kertova hälytyskuvake näkyy vasemmassa yläreunassa. Moottorikuvake näkyy kaikissa näytöissä. Huoltoliikkeen on määritettävä päästöjenhallintaviat ja korjattava ongelma ennen veneen seuraavaa käyttöä. Päästöjenhallintaviat ja kuvaileva teksti OBD SERVICE SOON Moottorikuvake näkyy näytön keskellä ja sen mukana näkyy teksti "OBD SERVICE SOON" (OBD-huolto pian). Näytössä vilkkuu "SYS FAULT" (järjestelmävika) -näyttö kolmen sekunnin välein. SYS FAULT OBD SERVICE SOON [ SHOW ] SYS FAULT -palkki osoittaa, että järjestelmässä on ongelma. Palkin alapuolella näkyy teksti "OBD SERVICE SOON" (OBD-huolto pian). SHOW (näytä) näyttää viallisen osan. STBD SYSTEM FAULT 114 <CRITICAL IDLE AIR > [ EXIT ] [ MORE ] Yläpalkki osoittaa järjestelmän, jossa viallinen osa on sekä vikanumeron. Vierivä teksti näyttää vian vakavuuden sekä viallisen osan. MORE (lisää) näyttää yksityiskohtaisen kuvauksen viasta. 4 fin

9 TUOTTEEN YLEISKATSAUS Päästöjenhallintaviat ja kuvaileva teksti STBD SYSTEM FAULT 114 <CRITICAL IDLE AIR > [ EXIT ] [ ACTION ] Vierivä teksti selittää vian kuvauksen yksityiskohtaisesti. ACTION (toimenpide) näyttää, mitä käyttäjän on tehtävä. [ EXIT ] STBD SYSTEM FAULT 114 < RETURN TO PORT > [ BACK ] Vierivä teksti näyttää, mitä käyttäjän on tehtävä. Varoitusruudut Kun moottorissa havaitaan ongelma, varoitusruudut ilmoittavat käyttäjälle mahdollisesta ongelmasta. Katso moottorin käyttö-, huolto- ja takuuohjekirjaa vian selitys sekä vian korjaamiseen tarvittavat toimenpiteet. ONGELMA KIERROSLUKUMITTARIN NÄYTTÖ BATTERY (AKKU) ENGINE DATA BUS (MOOTTORIN TIETOVÄYLÄ) FAULT- HORN (VIKA TORVI) FAULT- IGNITION (VIKA SYTYTYS) FAULT- INJECTOR (VIKA RUISKUTIN) FAULT- OIL PUMP (VIKA ÖLJYPUMPPU) FAULT- SENSOR (VIKA ANTURI) FAULT- WATER TEMP (VIKA VEDEN LÄMPÖTILA) NOPEUSMITTARIN NÄYTTÖ LOW FUEL (VÄHÄINEN POLTTOAINE) LOW OIL (VÄHÄINEN ÖLJY) FAULT- OIL TEMP (VIKA ÖLJYN LÄMPÖTILA) OIL PSI (ÖLJYN PAINE) OVERHEAT (YLIKUUMENEMINEN) OVERSPEED (YLIKIERROKSET) FAULT - OIL PRESSURE (VIKA ÖLJYN PAINE) RESERVE OIL (VARAÖLJY) SYSTEM FAULT OBD SERVICE SOON (JÄRJESTELMÄVIKA OBD-HUOLTO PIAN) WATER IN FUEL (VETTÄ POLTTOAINEESSA) fin 5

10 TUOTTEEN YLEISKATSAUS ONGELMA KIERROSLUKUMITTARIN NÄYTTÖ FAULT - MAP (VIKA MAP) FAULT - MAT (VIKA MAT) FAULT - TPS (VIKA TPS) NOPEUSMITTARIN NÄYTTÖ HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 1 OVERHEAT FAULT HORN 5 2 PRESSURE RESERVE 90% REMAINING 6 3 OVERSPEED 7500 RPM FAULT OIL PUMP 7 4 WATER IN FUEL FAULT INJECTOR TÄRKEÄÄ: Katso moottorin käyttö-, huolto- ja takuuohjekirjasta lisätietoja ongelmasta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos ongelma jatkuu. 1. OVERHEAT (YLIKUUMENEMINEN): Moottori on ylikuumennut. 2. PRESSURE (PAINE): Jäähdytysjärjestelmässä on riittämätön vedenpaine. 3. OVERSPEED (YLIKIERROKSET): Moottorin nopeus on ylittänyt sallitun enimmäiskierrosluvun. 4. WATER IN FUEL (VETTÄ POLTTOAINEESSA): Polttoaineensuodattimen vedenerotin on täynnä. 5. FAULT- HORN (VIKA TORVI): Varoitustorvi ei toimi oikein. 6. RESERVE OIL LOW (VÄHÄINEN VARAÖLJY) vain 2-tahtiperämoottorit: Moottoriin asennetun öljysäiliön öljytaso on kriittisen alhainen. 7. FAULT- OIL PUMP (VIKA ÖLJYPUMPPU): Öljypumpun sähköinen toiminta on lakannut. Moottori ei saa voiteluöljyä. 8. FAULT- INJECTOR (VIKA RUISKUTIN): Ainakin yhden polttoaineen ruiskutussuuttimen sähköinen toiminta on lakannut. 6 fin

11 TUOTTEEN YLEISKATSAUS HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 9 FAULT IGNITION FAULT WATER TEMP V BATTERY 18V FAULT NO STARBOARD ENGINE ENGINE DATA BUS FAULT MULTIPLE STARBOARD ENGINE FAULT SENSOR FAULT OIL TEMP FAULT- IGNITION (VIKA SYTYTYS): Sytytysjärjestelmään on tullut vika. 10. BATTERY (AKKU): Sähköjärjestelmä ei lataa tai akun varaus on alhainen. 11. ENGINE DATA BUS (MOOTTORIN TIETOVÄYLÄ): Kierroslukumittarin ja moottorin välistä tiedonsiirtolinkkiä ei ole kytketty. 12. FAULT- SENSOR (VIKA ANTURI): Yksi antureista ei toimi oikein. 13. FAULT- WATER TEMP (VIKA VEDEN LÄMPÖTILA): Anturi, joka mittaa ulkopuolista järvi-/ meriveden lämpötilaa, ei toimi oikein. 14. FAULT NO STARBOARD ENGINE (VIKA EI OIKEANPUOLEISTA MOOTTORIA): Mittari ei havaitse oikeanpuoleisen moottorin tietokonetta. Tämä merkitsee tavallisesti sitä, ettei dataa siirry moottorin tietokoneesta mittariin. Tarkista johdotus. Varmista, että molemmat päätevastukset on asennettu väylään. Varmista, että PCM/ECM-yksiköitä ei ole konfiguroitu samaan paikkaan käyttämällä tietokonevianmääritysjärjestelmää (CDS). 15. FAULT MULTIPLE STARBOARD ENGINE (VIKA USEITA OIKEANPUOLEISIA MOOTTOREITA): SmartCraft-mittarit tunnistavat useita moottoreita oikeanpuoleisiksi moottoreiksi. HUOMAUTUS: Useamman moottorin sovelluksissa CDS:n on määrättävä jokaiselle moottorille paikka (oikea, vasen, oikea2 tai vasen2), ennen kuin järjestelmä toimii oikein. 16. OIL TEMP (ÖLJYN LÄMPÖTILA): Moottoriöljy ylikuumenee. HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 17 FAULT OIL PRESSURE FAULT MAP E LOW FUEL F FAULT MAT E LOW OIL F FAULT TPS 22 SYS FAULT 23 OBD SERVICE SOON [ SHOW ] fin 7

12 TUOTTEEN YLEISKATSAUS 17. FAULT - OIL PRESSURE (VIKA ÖLJYN PAINE): Öljynpaine ei ole riittävä. 18. LOW FUEL LEVEL(ALHAINEN POLTTOAINETASO): Polttoainesäiliön polttoainetaso on kriittisen alhainen. Pysähdy ja lisää polttoainetta välittömästi, jotta se ei pääse loppumaan. 19. LOW OIL LEVEL (ALHAINEN ÖLJYTASO) vain 2-tahtiperämoottorit: Erillisen öljysäiliön öljytaso on alhainen. Pysähdy ja lisää säiliöön öljyä välittömästi, jotta se ei pääse loppumaan. 20. FAULT - MAP (VIKA MAP): Moottoriongelma on ilmennyt. Anna myyntiliikkeen tarkistaa moottori. 21. FAULT - MAT (VIKA MAT): Moottoriongelma on ilmennyt. Anna myyntiliikkeen tarkistaa moottori. 22. FAULT - TPS (VIKA TPS): Moottoriongelma on ilmennyt. Anna myyntiliikkeen tarkistaa moottori. 23. SYSTEM FAULT - OBD SERVICE SOON (JÄRJESTELMÄVIKA OBD-HUOLTO PIAN): Moottorin päästöjenhallintajärjestelmään on tullut ongelma. Anna myyntiliikkeen tarkistaa moottori. Näyttöruudut Kierroslukumittarin näyttö Moottorin totutusajo (vain 2-tahtiperämoottorit) Moottorin lämpötila Öljyn lämpötila Öljyn paine Ajokulma ja kierrosluku Ajokulma ja vedenpaine Vedenpaine Akun jännite ja moottorin käyttötunnit Polttoaineenvirtaus ja kulutettu polttoaine Nopeus ja meriveden lämpötila Akun jännite Nopeusmittarin näyttö Kello Ilman/meriveden lämpötila Kulutettu polttoaine Cog jos saadaan GPS-signaali Etäisyys ja polttoaine matkapisteeseen Nopeus Arvioitu alue Hetkellinen ja keskimääräinen polttoainetalous Osamatkamittari Polttoainesäiliöiden tasot Öljysäiliöiden tasot Makean veden tasot % polttoainetta jäljellä (polttoainesäiliö 1) Jäteveden tasot Syvyys Ajokulman asento Polttoaineen paine RPM Huolto Pikaohjeruutu Akku, lämpötila, paine Ohjauskulma (vain MerCruiser) Evät Kaksi moottoria Ajokulman ja kierrosluvun tahdistus 8 fin

13 SC KIERROSLUKUMITTARI Järjestelmän kierroslukumittarin näytöt Kun virta kytketään, kierroslukumittari näyttää viimeisen ruudun, joka näkyi juuri ennen virran katkaisua. Voit vaihtaa näyttöruutuja painamalla MODE/SELECT (tila/valitse). Voit palata takaisin edelliseen ruutuun painamalla MODE/SELECT kahden sekunnin ajan. HUOMAUTUS: Lukemat voidaan näyttää amerikkalaisina tai metrijärjestelmän mukaisina. Katso tämän oppaan kohtaa Kierroslukumittarin näytöt. HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 1 2 COLD 125 F OIL 150 F HOT 3 4 TRIM 1.5 OIL 12.5 PSI RPM TRIM 1.5 WATER PSI VOLTS 12.5 H20 PSI HOURS Lämpötila: Näyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan. 2. Öljyn lämpötila: Näyttää moottoriöljyn lämpötilan. 3. Öljynpaine: Näyttää moottorin öljynpaineen Psi-yksikköinä PSI tai baareina BAR. 4. Ajokulma ja kierrosluku: näyttää moottorin kierrosluvun ja ajokulman asennon. 5. Hydraulinen ajokulman säätö: Näyttää perämoottorin tai perävetolaitteen ajokulman suurimpaan ajokulmaan saakka ja sitten kuljetuskulman. 0 = alas, 10 = maksimiajokulma ja 25 = ylin kuljetusasento. 6. Vedenpaine: Näyttää moottorin jäähdytysjärjestelmän vedenpaineen. fin 9

14 SC KIERROSLUKUMITTARI 7. Akun jännite: Näyttää akun jännitetason (tilan). Tallentaa myös moottorin käyntiajan. 8 GPH 4.5 FUEL USED RPM MAINTENANCE OK [ENTER] 35 FT SPEED SEA TEMP 45 MPH 45 F BAT TMP PSI OK OK OK v Polttoaineenvirtaus: Näyttää polttoaineen kulutuksen gallonina tunnissa tai litroina tunnissa sekä käytetyn polttoaineen kokonaismäärän. 9. Digitaalinen kierroslukumittari: Näyttää moottorin nopeuden kierroksina minuutissa (RPM). 10. Huolto: Näyttää, onko moottori OK vai tarvitseeko se määräaikaishuollon. Tämä huoltonäyttö perustuu 100 tunnin huoltojaksoon. Noudata omistajan käsikirjan suositeltua huoltoaikataulua. HUOMAUTUS: Määräaikaishuoltojakso tulee nollata sen jälkeen, kun on suoritettu omistajan käsikirjassa mainittu kerran vuodessa tai säilytystä ennen tehtävä huolto. 11. Veden syvyys: Näyttää yhdistetyn anturin alla olevan veden syvyyden. Veden syvyysnäyttö voidaan kytkeä päälle tai pois Kierroslukumittarin näytöt. Hälytys voidaan asettaa käynnistymään aina, kun vene joutuu hälytystasoa matalammille vesille. Katso tämän oppaan kohtaa Kierroslukumittarin näytöt, jossa on lisätietoja veden syvyyshälytyksistä ja poikkeamista. HUOMAUTUS: Järjestelmään on kytkettävä syvyysanturi (ostettava erikseen), jotta tämä näyttöruutu toimii. 12. Nopeus/lämpötila: Näyttää jaetun näytön, josta nähdään meriveden lämpötila ja aluksen nopeus. HUOMAUTUS: Järjestelmään on kytkettävä nopeuden syöttöanturi, jotta tämä näyttöruutu toimii. 13. Pikaohjeruutu: Osoittaa, toimivatko akku, moottorin lämpötila ja paineet oikein. 10 fin

15 SC KIERROSLUKUMITTARI 14. Akun jännite: näyttää suurin numeroin akun nykyisen jännitteen TRIM % 43.5 BREAK-IN TIME 65 MIN LEFT FUEL PSI Hydraulinen ajokulma / vedenpaine: Näyttää moottorin ajokulman ja jäähdytysjärjestelmän vedenpaineen. 16. Polttoaineprosentti: näyttää polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän prosentteina. 17. Polttoaineen paine: näyttää moottorin polttoaineen paineen. 18. Moottorin totutusajo: Näyttää uuden moottorin jäljellä olevan totutusajoajan. Tämä näyttö häviää automaattisesti sen jälkeen, kun totutusajo on suoritettu loppuun. Huoltoruutu Joissakin nelitahtimoottoreissa on toiminto, joka pystyy arvioimaan moottorille viimeisen määräaikaishuollon jälkeen kertyneen käyntiajan määrän. Moottorin normaali määräaikaishuolto on 100 tunnin jälkeen. Huoltonäytössä näkyy palkkikuva, joka osoittaa likimääräisen ajan, joka on jäljellä ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa. Kun huoltonäyttö nollataan, palkkikuva muuttuu osoittamaan, että määräaikaishuoltoon on aikaa 100 tuntia. Huoltonäytön on oltava käynnistettynä, jotta tämä näyttö tulee näkyviin. Omistajan käsikirjassa mainittua huoltoaikataulua on noudatettava riippumatta siitä, mitä mittarit näyttävät. Toiminto käynnistetään kuten kohdassa Kierroslukumittarin näytöt. 1. Kun huoltonäyttö on näkyvissä, paina ENTER, jolloin näet likimääräisen ajan, joka on jäljellä ennen suositeltavaa määräaikaishuoltoa [EXIT] MAINTENANCE OK [ENTER] SCHED. MAINTENANCE OK OK [RESET] PERFORM SCHEDULED MAINTENANCE OK [EXIT] [RESET] MAINTENANCE HAS SCHEDULED MAINT. BEEN PERFORMED? [YES ] [ NO ] SCHED. MAINTENANCE OK [EXIT] OK [RESET] Määräaikaishuollon näyttö näyttää palkkikuvan, joka osoittaa arvioidun määräaikaishuoltojaksossa jäljellä olevan ajan. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla EXIT (poistu) tai paina RESET (nollaa) sen jälkeen, kun määräaikaishuolto on tehty. fin 11

16 SC KIERROSLUKUMITTARI 3. Jos viimeisen määräaikaishuollon jälkeen on kulunut yli 100 tuntia, näytössä näkyy teksti PERFORM SCHEDULED MAINTENANCE (tee määräaikaishuolto) eikä palkkikuva ole näkyvissä. Voit palata edelliseen näyttöön painamalla EXIT (poistu) tai nollata laitteen painamalla RESET. 4. Kun painetaan RESET, näyttöön tulee MAINTENANCE (huolto) -näyttö. MAINTENANCE (huolto) - näytössä näkyy teksti HAS SCHEDULED MAINT. BEEN PERFORMED? (Onko määräaikaishuolto tehty?) Nollaa huoltoaikataulu painamalla YES (kyllä) tai palaa edelliseen näyttöön painamalla NO (ei). 5. Kun painetaan YES (kyllä), näytössä näkyy, että palkkikuva on muuttunut edustamaan 100 käyttötuntia ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa. Paina EXIT (poistu), jolloin palaat MAINTENANCE OK (huolto OK) -näyttöön. Kierroslukumittarin kalibrointivalikko nopeussäätö, valo ja kontrasti KIERROSLUKUMITTARIN VALIKKO 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita samanaikaisesti noin kaksi sekuntia tai kunnes MENU-näyttö tulee esiin. 2. Paina MODE/SELECT, jotta voit ohittaa (SKIP) nopeussäädön ja siirtyä kalibrointivalikon läpi. 3. Painamalla plus (+) tai miinus ( ) voit muuttaa asetuksia. Kierroslukumittarin valikko [ NO ] SPEED CONTROL TROLL CONTROL? ENABLED [SAVE] [ YES ] Uistelusäätö on otettava käyttöön kierroslukumittarista moottorin kierrosluvun käyttämiseksi. Moottorin kierrosluvun käyttäminen uistelutoiminnon ohjaamiseen saa veneen nopeuden vaihtelemaan ympäröivien olosuhteiden mukaan: tuuli, aallot tai virta. LIGHT [DOWN] [SAVE] [ UP ] CONTRAST [DOWN] [SAVE] [ UP ] Säätää mittarin valon kirkkauden. Säätää näytön kontrastin. 12 fin

17 SC KIERROSLUKUMITTARI Kierroslukumittarin valikko REMOTE LCD LIGHT? [ NO ] [SAVE] [YES ] REMOTE LCD CONTRAST? [ NO ] [SAVE] [YES ] Säätää kaikkien mittarien valotasoja samanaikaisesti tästä mittarista. Jos valitaan YES (kyllä), tämän kierroslukumittarin valotasoon tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin järjestelmän kierroslukumittareihin. Tämän näytön on kaikissa kierroslukumittareissa oltava YES (kyllä), jotta tämä toiminto toimii. Säätää toisen järjestelmän kierroslukumittarin kontrastin samanaikaisesti tästä mittarista. Jos valitaan YES (kyllä), tämän kierroslukumittarin kontrastitasoon tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin järjestelmän kierroslukumittareihin. Tämän näytön on kaikissa kierroslukumittareissa oltava YES (kyllä), jotta tämä toiminto toimii. SPLASH SCREEN MERCURY Voit muokata latauskuvan nimeä. Muokkaa nimeä painamalla "+" [SKIP] [ EDIT ] tai ohita latauskuvan nimen muutos painamalla MODE/SELECT. SPLASH SCREEN _MERCURY [DOWN] [NEXT] [ UP ] LOCAL LIGHT [DOWN] [SAVE] [ UP ] Latauskuvan nimelle on varattu yhdeksän paikkaa merkkejä varten. Kunkin paikan merkki voidaan valita 59 merkin joukosta, mukaan lukien tyhjä merkki. Merkkiä voidaan muuttaa painamalla miinus ( )- tai plus (+) -painiketta. Painamalla MODE/SELECTpainiketta voit siirtyä seuraavaan paikkaan. Latauskuvan nimen kaikki merkkipaikat on valittava ennen latauskuvasta poistumista. Sallii paikallisen näytön valoisuustasojen säädön. Kierroslukumittarin näytöt Tämä kalibrointi kytkee järjestelmän näyttöruudut päälle ja pois. HUOMAUTUS: Moottorin mallista ja veneen valinnoista riippuu, mitkä näyttöruudut koskevat sinua. 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita noin seitsemän sekuntia, kunnes SCREENS tulee esiin. 2. Paina " " tai "+" ja valitse toimintovaihtoehto näytön [ ]-suluista. 3. Paina MODE/SELECT, jotta asetus tallennetaan ja voit siirtyä kalibrointinäyttöjen läpi. Kierroslukumittari näytöt QUICK REF SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Pikaohjeruudussa näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. fin 13

18 SC KIERROSLUKUMITTARI Kierroslukumittari näytöt ENGINE TEMP SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Moottorin lämpötilanäytössä näytetään YES (kyllä) päälleasetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. OIL TEMP SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Öljyn lämpötilanäytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. OIL PRESS SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Öljynpainenäytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. TRIM AND PSI SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Ajokulmaa ja vedenpainetta kuvaavassa jaetussa näytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) poisasetukselle. WATER PSI SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Vedenpainenäytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. TRIM AND RPM SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Ajokulmaa ja moottorin kierroslukua kuvaavassa jaetussa näytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) poisasetukselle. RPM SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Moottorin kierroslukunäytössä näytetään YES (kyllä) päälleasetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. FUEL USED SCREEN? ( NO ) (SAVE) ( YES ) Kulutetun polttoaineen näytössä näytetään YES (kyllä) päälleasetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. 14 fin

19 SC KIERROSLUKUMITTARI Kierroslukumittari näytöt FUEL PSI SCREEN? ( NO ) (SAVE) ( YES ) Polttoaineen paineruudussa näytetään YES (kyllä) päälleasetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. VOLT / HOUR SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Jännitettä ja moottorin käyttötunteja kuvaavassa jaetussa näytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) poisasetukselle. SPEED / SEA SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Nopeutta ja meriveden lämpötilaa kuvaavassa jaetussa näytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) poisasetukselle. SEA TEMP O OFFSET = F (DOWN ) (SAVE) ( UP ) Meriveden lämpötila-anturin virheen korjaus. Paina DOWN (alas) tai UP (ylös). DEPTH SCREEN? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Syvyysnäytössä näytetään YES (kyllä) päälle-asetukselle tai NO (ei) pois-asetukselle. REMOTE SCREENS? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Sallii kaikkien SC1000 -kierroslukumittareiden, jotka on otettu käyttöön (YES), näyttää saman näytön. Kun aseman 1 kierroslukumittarin näytössä on syvyys, aseman 2 kierroslukumittari näyttää saman näytön. HIGH RESOLUTION TRIM? [ NO ] [SAVE] [ YES ] Mahdollistaa ajokulman näyttämisen 0,1 :n portain, jos on valittu YES (kyllä). [ NO ] TRIM POPUP? [SAVE] [ YES ] Ajokulman näyttöruutu tulee esiin, kun ajokulman asetusta muutetaan, jos on valittu YES (kyllä). fin 15

20 SC KIERROSLUKUMITTARI Kierroslukumittari näytöt SCREENS EXIT? [ NO ] [ YES ] [CAL ] Valitsemalla "NO" voit käydä läpi näyttövalinnat uudelleen, "YES" poistua näytöistä tai "CAL" kalibroida säiliötasot. Katso kohtaa Polttoainesäiliön kalibrointi POLTTOAINESÄILIÖN KALIBROINTI 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita noin seitsemän sekuntia, kunnes SCREENS tulee esiin. 2. Paina MODE/SELECT (tila/valitse) siirtyäksesi valintojen kautta poistumisnäyttöön ja paina plus ("+") - painiketta polttoainesäiliön kalibrointiin pääsemiseksi. Polttoainesäiliön valvontalaite voidaan kalibroida kolmella eri menetelmällä: Älä tee mitään. Lineaarinen lukema perustuu anturin raaka-arvoihin. Tämä tila ei ota huomioon epäsäännöllisiä säiliömuotoja. Säiliön kalibrointimenettelyn suorittaminen polttoainetta lisäämättä; järjestelmä antaa arvioidun aluearvon, joka perustuu anturin etäisyysarvojen lineaariseen interpolaatioon. Tämä tila ei ota huomioon epäsäännöllisiä säiliömuotoja. Polttoainesäiliön kalibrointia on muokattava syöttämällä säiliön tilavuutta vastaava numeroarvo. Lineaarinen lukema perustuu anturin raaka-arvoihin. Säiliön kalibrointimenettelyn suorittaminen lisäämällä polttoainetta jokaisessa kalibrointipisteessä; järjestelmä näyttää arvioidun aluearvon, joka ottaa huomioon säiliön muodon. Säiliön kalibrointia on muokattava lisäämällä polttoainetta 1/4, 1/2, 3/4 ja täyteen. Jos säiliön kalibrointia ei muokata, polttoainetason oletetaan automaattisesti olevan litran/gallonan tilavuus. Säiliöiden kalibrointi FUEL TANK 1 CAPACITY CAPACITY = 26.2 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] Syötä säiliön tilavuus. Voit asettaa säiliön kapasiteetin valitsemalla DOWN (alas) tai UP (ylös). Paina sitten SAVE (tallenna). Tämä valinta on sama kaikille säiliöille. FUEL TANK 1 [SKIP] [EDIT] Siirry polttoainesäiliön kalibrointitilaan valitsemalla EDIT. Tämä kalibrointimenettely on sama kaikille säiliöille. Valitse EDIT, jotta voit aloittaa säiliötason kalibroinnin. TANK : DEFAULT, OR ADD FUEL? [DFLT] [ADD ] Valitse DFLT, jolloin SmartCraft kalibroi säiliöiden tasot. Valitse ADD (lisää), jotta voit kalibroida säiliöiden tasot lisäämällä polttoainetta säiliöön. CALIBRATING : EMPTY TANK THEN PRESS PLUS BUTTON [SKIP] [SAVE] Tyhjennä säiliö. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi tyhjän. 16 fin

21 SC KIERROSLUKUMITTARI Säiliöiden kalibrointi FILL TANK TO 1/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] Täytä säiliö 1/4 täyteen. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi 1/4 täynnä. FILL TANK TO ½ THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] Täytä säiliö 1/2 täyteen. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi 1/2 täynnä. FILL TANK TO 3/4 THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] Täytä säiliö 3/4 täyteen. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi 3/4 täynnä. FILL TANK TO FULL THEN PRESS PLUS BUTTON [SAVE] Täytä säiliö täyteen. Painamalla plus (+) -painiketta voit tallentaa kalibrointitasoksi täyden. TANK 2 INPUT OIL TANK [DOWN] [SAVE] [ UP ] Valitse säiliötyyppi; ei asennettu, polttoainesäiliö 2, vesisäiliö tai jätesäiliö. Öljysäiliö on saatavana vain OptiMax-perämoottorin kanssa. HUOMAUTUS: Kaikki säiliöt voidaan kalibroida edellä kuvatulla tavalla. KALIBROINTI KULUTETTU POLTTOAINE 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita noin seitsemän sekuntia, kunnes SCREENS tulee esiin. 2. Paina MODE/SELECT (tila/valitse), jotta voit siirtyä näyttövalintojen kautta poistumisnäyttöön ja paina plus ("+") -painiketta polttoainesäiliön kalibrointiin pääsemiseksi. 3. Paina MODE/SELECT (tila/valitse), jotta voit siirtyä valintojen kautta kohtaan Kalibrointi kulutettu polttoaine. Käytetyn polttoaineen kalibrointi FUEL USED (SKIP) (EDIT) Valitsee tavan, jolla kulutettu polttoaine kalibroidaan. Voit ohittaa tavan, jolla kulutettu polttoaine kalibroidaan, painamalla "+" ja valitsemalla EDIT (muokkaa) tai MODE/SELECT (tila/valitse). fin 17

22 SC KIERROSLUKUMITTARI Käytetyn polttoaineen kalibrointi FUEL USED CAL : ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED? [MULT] [FUEL] FUEL USED CAL : MULTIPLIER = 1.0 [DOWN] [SAVE] [ UP ] FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G [DOWN] [SAVE] [ UP ] Valitsee tavan, jolla kulutettu polttoaine kalibroidaan kertoimella tai lisäämällä polttoainetta. Valitse kerroin MULT painamalla " " tai polttoaineen lisäys FUEL painamalla "+". Säätää kerrointa välillä 0,50 1,50. Painamalla " " voit valita DOWN (alas) ja painamalla "+" voit valita UP (ylös). Kerrointa käytetään hienosäätämään polttoainemittarin lähetintä käytetyn polttoaineen lukemissa esiintyvien virheiden korjaamiseksi. Jos mittarin mukaan on käytetty 38 litraa polttoainetta, mutta lisätyn polttoaineen määrä oli todellisuudessa 53 litraa, muuta kertoimeksi 1,40. Jos mittarin mukaan on käytetty 38 litraa polttoainetta, mutta lisätyn polttoaineen määrä oli todellisuudessa vain 30 litraa, muuta kertoimeksi 0,80. Säätää kulutetun polttoaineen kalibrointia käyttämällä lisätyn polttoaineen määrää. Painamalla " " voit valita DOWN (alas) ja painamalla "+" voit valita UP (ylös). Polttoainevalinta toimii samoin kuin kerroin. Jos mittarin mukaan on käytetty 38 litraa polttoainetta, mutta lisätyn polttoaineen määrä oli todellisuudessa 53 litraa, muuta lisätyn polttoaineen arvoksi 15. Jos mittarin mukaan on käytetty 38 litraa polttoainetta, mutta lisätyn polttoaineen määrä oli todellisuudessa vain 30 litraa, muuta lisätyn polttoaineen arvoksi 8 litraa. Mittari laskee kertoimen ja muuttaa automaattisesti kerroinvalinnan numeroa. KALIBROINTI ULKOISET ANTURIT 1. Paina MODE/SELECT (tila/valitse)- ja plus (+) -painikkeita noin seitsemän sekuntia, kunnes SCREENS tulee esiin. 2. Paina MODE/SELECT (tila/valitse), jotta voit siirtyä näyttövalintojen kautta poistumisnäyttöön ja paina plus ("+") -painiketta polttoainesäiliön kalibrointiin pääsemiseksi. 3. Paina MODE/SELECT (tila/valitse), jotta voit siirtyä valintojen kautta kohtaan Kalibrointi ulkoiset anturit. Kierroslukumittarin kalibrointi ulkoiset anturit EXTERNAL SENSORS? [SKIP] [EDIT] Valitsee ja kalibroi järjestelmään asennetut ulkoiset anturit. Valitse SKIP (ohita) siirtyäksesi nopeusvaihtoehtoihin. Valitse EDIT (muokkaa) siirtyäksesi ulkoisten anturien valintaan. EXTERNAL SENSORS PITOT SENSOR? YES [ NO ] [SAVE] [YES ] Onko veneessä pitot-anturi, joka mittaa veneen nopeuden? Painamalla " " voit valita NO (ei) ja painamalla "+" voit valita YES (kyllä). 18 fin

POLAR RC3 GPS. Käyttöohje

POLAR RC3 GPS. Käyttöohje POLAR RC3 GPS Käyttöohje SISÄLLYS 1. ESITTELY... 4 2. KAIKENKATTAVA HARJOITUSJÄRJESTELMÄ... Harjoitustietokoneen osat... Harjoitusohjelmisto... Saatavilla olevat lisätarvikkeet... Näppäintoiminnot... Valikkorakenne...

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single ASI-3

Stratomaster Smart Single ASI-3 Stratomaster Smart Single ASI-3 Ilmanopeusmittari (ASI) jossa lentoajan laskuri Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Viiteopas 1.8 Sisällys Tervetuloa 4 Uutta 5 Uutta tässä versiossa... 5 Aloittaminen 6 Kellosi 7 Tietoja kellosta... 7 Kellon käyttäminen... 7 Kellon puhdistaminen... 8 Sykemittari...

Lisätiedot

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201

RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 ARAG RUISKUTUS- JA KASTELUJÄRJESTELMÄT BRAVO 201 HUOMIO! Lue huolto- ja käyttöopas huolellisesti. ARAG ei vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. VAROITUS! Taataksesi

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE KUMPPANINA PARAS 27042015 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 1 1.1 Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet 1 1.2 Tulipalon tai räjähdyksen vaara 1 1.3 Sähköiskun vaara 1 1.4 Palovammojen vaara 1 1.5

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

TruVision NVR 10:n käyttöohje

TruVision NVR 10:n käyttöohje TruVision NVR 10:n käyttöohje P/N 1072766C-FI REV 1.0 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja FCC-hyväksyntä Kanada ACMA-hyväksyntä Sertifiointi EU-direktiivit Yhteystiedot 2014 United

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10

5.2 mmol KÄYTTÖOPAS. Hälytys Asetukset. Enn. ateriaa. Fin. verenglukoosin seurantajärjestelmä. 12:24 l 13.10 verenglukoosin seurantajärjestelmä 12:24 l 13.10 L 5.2 mmol Enn. ateriaa Hälytys Fin KÄYTTÖOPAS Käyttää Bayerin Contour Next verensokerin testiliuskoja KÄYTTÖTARKOITUS Bayerin Contour Next USB -verenglukoosin

Lisätiedot

Onnea uuden soittimen omistajalle

Onnea uuden soittimen omistajalle SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-0920 Onnea uuden soittimen omistajalle Olitpa sitten vasta-alkaja tai jo pidemmälle soittoharrastuksessasi edennyt, on uusi instrumentti aina iloinen asia. Olemme tehneet

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio)

Mobile Navigation. TravelPilot Lucca 3.4. Käyttöohjeet (Pitkä versio) Mobile Navigation TravelPilot Lucca 3.4 Käyttöohjeet (Pitkä versio) Laitteen esittely Laitteen esittely 3 1 2 2 Laitteen esittely Näytön vieressä ovat seuraavat näppäimet: 1 Virtakatkaisin: Pitkä painallus

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Käyttöopas. Täydellisin GPSnavigointiratkaisu

Käyttöopas. Täydellisin GPSnavigointiratkaisu Käyttöopas Täydellisin GPSnavigointiratkaisu Versio 1.3 Tammikuu 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Kaikki oikeudet pidätetään. ROUTE 66 ja ROUTE 66-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietojen tekijänoikeudet

Lisätiedot

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöopas Suomi SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTARKOITUS...2 YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS...2 LAITTEEN TOIMINTAPERIAATE...2 HUOMIO!-ETIKETTI...5 TEKNISET TIEDOT...5 LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO...6 ESIMIEHEN ASETTAMAT

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana.

Pakkauksen sisältö. TomTom ONE. EasyPort TM -pidike. Autolaturi. RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat. USB-johto. * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. TomTom ONE 1. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö TomTom ONE EasyPort TM -pidike Autolaturi RDS-TMC-liikennevastaanotin* Oppaat USB-johto * Ei tule kaikkien tuotteiden mukana. 2 2. Aloittaminen Aloittaminen

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot