luomme suomalaisia työpaikkoja. kirjallisuuden tekijöiden toimintaedellytykset turvattava tavoitteet Vaalikaudelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "luomme suomalaisia työpaikkoja. kirjallisuuden tekijöiden toimintaedellytykset turvattava tavoitteet Vaalikaudelle 2015-2019"

Transkriptio

1 luomme suomalaisia työpaikkoja. kirjallisuuden tekijöiden toimintaedellytykset turvattava tavoitteet Vaalikaudelle

2 Otava/Katja Lösönen Siltala/Laura Malmivaara Otava/Katja Lösönen Otava/Jouni Harala Otava/Katja Lösönen Otava/Katja Lösönen Jyrki Sahinoja kirjallisuuden merkitys suomalaiselle kulttuurille on suuri. Kirjallisuudella on suuri merkitys suomalaiselle kulttuurille ja yhteiskunnalle. Kotimainen kirjallisuus rakentaa kaikissa muodoissaan maamme sivistystä ja hyvinvointia. Kirjat eivät synny tyhjästä, eikä elävä kotimainen kirjallisuus ole itsestäänselvyys. Jotta kielemme ja kulttuurimme voivat tulevaisuudessakin hyvin, on kirjallisuuden tekijöiden toimintaedellytykset turvattava. Luovien alojen taloudellinen menestys perustuu tekijänoikeuteen. Poliittisen päätöksenteon tulee turvata luovan työn tekijöille ja yrittäjille toimintaympäristö, joka kannustaa työhön ja yrittämiseen sekä mahdollistaa niillä elämisen. Uutta kulttuuria ei synny ilman toimeentuloa. Luova talous perustuu osaamisen ja luovan työn tekijöiden ammattitaidon ja potentiaalin hyödyntämiseen. Kirjailijoiden toimeentulo koostuu monista eri lähteistä, joista tekijänoikeuskorvaukset ovat yksi keskeisimpiä tulomuotoja. Tämän vuoksi on tärkeää, että tekijänoikeuslain edellyttämä oikeus kohtuulliseen korvaukseen teosten hyödyntämisestä toteutuu. Luovaa työtä tekevä kirjailija työllistää laajan arvoketjun mahdollistaen monien ammattikuntien toiminnan. Kirjalllisuuden tekijän työ on perusedellytys kustantamoille ja kirjakaupalle. Ilman tekijän luovaa työpanosta mm. kustannustoimittajat, kustannuspäälliköt, kustantamoiden markkinointi- ja foreign rights -osastot sekä suuri joukko graafikoita olisi vailla töitä. Kirjakauppojen omistajat ja myyjät sekä logistiikkapalveluiden ja kirjapainoalan työntekijät ovat myös riippuvaisia kotimaisen kirjallisuuden hyvinvoinnista. Ei pidä myöskään unohtaa kirjastolaitosta, kriitikoita ja erilaisia laitoksia ja yhteisöjä, joille elävä, kotimainen kirjallisuus on elinehto. Näiden vaalikauden tavoitteiden takana on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto yhdessä jäsenjärjestöjensä Finlands svenska författareföreningin, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sekä Suomen tietokirjailijoiden kanssa. Edellämainitut järjestöt edustavat laajalti suomalaisia kirjallisuuden tekijöitä: kirjailijoita, tietokirjailijoita, runoilijoita, oppikirjailijoita, suomentajia. Olemme seuraavassa koonneet yhteen kaikille kirjallisuuden

3 Otava/Jouni Harala Tammi/Pertti Nisonen Laura Jänisniemi Otava/Suvi Laine Suomen Kirjailijaliitto Wikipedia/Soppakanuuna Otava/Katja Lösönen tekijöille tärkeitä teemoja ja tavoitteita. Uskomme, että niiden toteutuessa koko suomalainen yhteiskunta hyötyy elävän kulttuurin, työllisyyden ja hyvinvoinnin lisääntyessä. Panostukset luovaan työhön ja talouteen synnyttävät yhteiskuntaan uutta kasvua ja työpaikkoja. esitämme: Hallitus sitoutuu korottamaan maksuttomasta kirjastolainaamisesta tekijöille maksettavat lainauskorvaukset pohjoismaiselle tasolle eduskunnan tahdon mukaisesti. Hallitus sitoutuu muuttamaan tekijänoikeuslain 19 siten, että tekijän oikeus saada korvausta luomiensa teosten lainaamisesta laajennetaan koskemaan myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuvaa lainaamista. Hallituskaudella tekijänoikeuslaki ja -järjestelmät tukevat luovan työn tekemistä ja turvaavat luovan alan toimintaedellytyksiä. Virpi Hämeen-Anttila Puheenjohtaja, Sanasto Anne Salomaa Toiminnanjohtaja, Sanasto

4 tavoitteemme lainauskorvaukset pohjoismaissa vuonna 2014 lainauskorvaus pohjoismaiselle tasolle LAINOJA VUODESSA MÄÄRÄRAHA VUODESSA KORVAUS KÄYTÖSSÄ VUODESTA TANSKA 75 milj. 22,0 milj RUOTSI 90 milj. 14,7 milj NORJA 40 milj. 12,5 milj SUOMI 100 milj. 4,1 milj Suomen vuosittainen lainamäärä koostuu yleisten kirjastojen kirjalainoista (n. 73 miljoonaa), musiikin lainoista (n. 10 milj.) sekä korvauksen ulkopuolella olevien opetus- ja tutkimuskirjastojen lainoista (n. 20 milj.). Muissa Pohjoismaissa opetus- ja tutkimuskirjastot ovat pääsääntöisesti mukana korvauksen piirissä. Lainauskorvaus on kirjailijoille tärkeä tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan korvauksena maksuttomasta kirjastolainaamisesta. Suomessa korvaukset ovat vain murto-osa muiden Pohjoismaiden tasosta. Eduskunta on toistuvasti vaatinut lainauskorvausten nostamista lain edellyttämälle tasolle. 4

5 opetus- ja tutkimuskirjastot lainauskorvauksen piiriin tekijänoikeus turvaa luovaa työtä Kaikki luova työ, erityisesti kirjallinen työ, perustuu tekijänoikeuteen. Toimiva tekijänoikeus on kulttuurin, talouskasvun ja innovaatioiden edellytys. Tekijänoikeudellisen toimintaympäristön tulee turvata tekijöiden oikeudet ja kannustaa luovaan työhön. Lainauskorvausta maksetaan tällä hetkellä ainoastaan yleisten kirjastojen lainoista. Opetus- ja tutkimuskirjastoista tehdään vuosittain lähes 20 miljoonaa lainaa, joista tekijä ei saa korvausta. Tilanne asettaa kirjallisuuden tekijät eriarvoiseen asemaan sekä loukkaa tekijöiden perustuslain takaamaa omaisuuden suojaa. tekijänoikeuskorvausten verotusta uudistettava vaalikauden tavoitteet Lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että tekijä voisi ohjata henkilökohtaiset tekijänoikeuskorvauksensa määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi. Tällä hetkellä korvaukset verotetaan ansiotulona, eikä tulouttaminen omalle yritykselle ole mahdollista. Tämä heikentää tekijän mahdollisuutta kasvattaa yritystoimintaansa. 5

6 lainauskorvauksen epäkohdat korjattava Lainauskorvaus on EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin perustuva tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan tekijöille heidän teostensa ilmaisesta kirjastolainaamisesta. Suomessa lainauskorvauksiin varattu määräraha on huomattavasti pienempi kuin muissa Pohjoismaissa. Eduskunta on useasti edellyttänyt maamme lainauskorvausten korottamista pohjoismaiselle tasolle. Lainauskorvausten alhaisen tason vuoksi opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta ei makseta lainkaan korvausta. Lainauskorvaus tulee säätää kattamaan myös opetus- ja tutkimuskirjastot ja lainauskorvauksen määrä tulee nostaa pohjoismaiselle tasolle eduskunnan tahdon mukaisesti. 6

7 lainauskorvaus nostettava 16. milj. euroon korvausta myös opetus- ja tutkimuskirjastoista Lainauskorvausta maksetaan tekijöille korvauksena Lainauskorvausta maksetaan tällä hetkellä ainoastaan teosten ilmaisesta kirjastolainaamisesta. Suomessa lainauskorvauksiin varattu määräraha on huomattavasti pie- tapahtuvasta lainaamisesta ei Suomessa makseta tekijöil- yleisten kirjastojen lainoista. Opetus- ja tutkimuskirjastoista nempi kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka lainamäärät ovat le lainkaan korvausta. Eduskunta on useasti edellyttänyt maassamme maailman kärkeä. Lainauskorvausmääräraha kyseisten kirjastojen ottamista mukaan korvauksen piiriin. tulee viipymättä korottaa pohjoismaiselle tasolle myös Opetus- ja tutkimuskirjastojen vuosittainen Suomessa. lainamäärä on Suomessa huomattava: kaikista kirjalainoista yli viidesosa tapahtuu tutkimusta ja opetustoimintaa Eduskunta on useasti edellyttänyt lainauskorvauksen korottamista pohjoismaiselle tasolle. Vaalikaudella palvelevista kirjastoista. Näistä kirjastoista lainataan usein asiasta jätettiin kuusi kirjallista kysymystä, viimeisimpänä kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok) kirjallinen kurssikirjoina on tekijän teoksia lainattavissa samanaikai- erityyppisiä teoksia kuin yleisistä kirjastoista. Teosten ollessa kysymys KK 713/2014, jonka allekirjoittajat edustivat kaikkia sesti satoja kappaleita eri oppilaitosten kirjastoista. Pienellä eduskuntapuolueita. kielialueella kurssikirjojen myyntimäärät ovat pieniä, ja Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, ei harkinnanvarainen tuki tai apuraha. Sen tulee olla kohtuullinen mattava. tekijöille lainaamisesta aiheutuva tulonmenetys on huo- korvaus tekijälle lainaamisesta aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Erityisesti pienellä kielialueella kirjastojen toiminnalla käli tekijällä ei ole mahdollisuutta kieltää teostensa lainaa- Vuokraus- ja lainausdirektiivin perusta on, että mi- on huomattava merkitys teosten saattamiseen yleisön mista, tulee käytöstä suorittaa hänelle korvaus. Nykyinen saataville ja sitä kautta vaikutus myös tekijöiden taloudellisten etujen toteutumiseen. Turvaamalla tekijöille direktiivin perustuslaissa turvattua omaisuuden suojaa. Jotta ope- tilanne loukkaa opetus- ja tutkimuskirjallisuuden tekijöiden edellyttämä kohtuullinen korvaus näiden sisältöjen lainaamisesta voidaan samalla mahdollistaa tekijöiden keskitty- asemassa muiden tekijöiden kanssa, tulee opetus- ja tutkitus- ja tutkimuskirjallisuuden tekijät ovat yhdenvertaisessa minen luovaan työhön. muskirjastot viipymättä poistaa poikkeuksen piiristä. Euroopan unionin tuomioistuin otti kesäkuussa Eduskunta on edellyttänyt vuodesta 2006 lähtien, 2011 antamassaan tuomiossa (C-271/10) kantaa vuokraus- ja lainausdirektiiviin sekä kohtuullisen korvauksen jastojen lainoista. Tämän jälkeen on toistuvasti kiirehditty että korvausta suoritetaan myös opetus- ja tutkimuskir- määräytymiseen. Tuomiossa korostettiin, että lainauskorvaus ei saa olla ainoastaan symbolinen ja sen tulee korvata korvauksen suorittaminen. Perusopetuksen piiriin kuu- toimenpiteitä, joilla voidaan mahdollistaa asianmukaisen asianmukaisella tavalla tekijälle lainaamisesta aiheutuvaa luvien oppilaitosten kirjastoista tapahtuva lainaaminen tulonmenetystä. Tuomio velvoittaa kaikkia unionin jäsenmaita, myös Suomea. ulkopuolelle. on jatkossakin perusteltua jättää korvausvelvollisuuden 7 vaalikauden tavoitteet

8 Kuva: Schildts/ Cata Portin Kuva: Tammi/ Markku Ojala Kuva: Eero Kokko ulla-lena lundberg voitti vuoden 2012 Finlandia-palkinnon teoksellaan Is (suom. Jää). Teoksen suomen- ja ruotsinkielisiä versioita lainattiin vuoden 2013 aikana yhteensä lähes kertaa yleisistä kirjastoista. Lundberg sai suositun teoksensa lainoista korvausta yhteensä 2543,70 euroa. kristiina rikman on uransa aikana suomentanut useita lastenkirjallisuuden klassikoita, kuten Katto-Kassiset ja Peppi Pitkätossun. Vuonna 2013 näitä kestosuosikkeja lainattiin yli kertaa. Rikman sai kyseisistä teoksista lainauskorvausta noin 330 euroa. markus hotakainen on tietokirjailija ja tiedetoimittaja. Hänen lapsille ja nuorille suunnattuja tietokirjojaan Opas aurinkokuntaan ja Opas avaruuslennoille lainattiin vuonna 2013 yhteensä yli 6700 kertaa. Hotakainen sai lainauskorvausta näistä lainoista hieman yli 435 euroa. Suomalaiset lainasivat kirjastoista vuonna 2013 noin 100 miljoonaa kertaa. Samana vuonna kirjoja myytiin maassamme noin 22 miljoonaa kappaletta. Mahdollisuus lainata kirjoja ilmaiseksi vaikuttaa vähentävästi teosten myyntimääriin, ja kirjastolainauksen vuoksi kirjailijat menettävät myynnin perusteella maksettavia tekijänoikeustuloja. Suomenkielisen kirjallisuuden markkinat ovat pienet: noin kappaleen myynti on jo paljon. Kirjailijalle se tarkoittaa suurinpiirtein euron tuloa usein monien vuosien työstä. Yhdestä myydystä kirjasta tekijä saa n. 2-3 euroa. Yhdestä yleisten kirjastojen lainasta tekijä saa lainauskorvauksen nykytasolla 0,065, eli 6,5 senttiä. Opetus- ja tutkimuskirjastojen vuotuisesta 20 miljoonasta lainasta tekijät eivät saa lainkaan korvausta. Lainauskorvauksen tulee EU:n tuomioistuimen ratkaisun mukaan olla myös kohtuullinen korvaus tekijälle lainaamisesta aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Kirjasto on Suomen suosituimpia kulttuuripalveluja. Laadukas kotimainen kirjallisuus tarjoaa kirjastolaitokselle sisällön mahdollistaen sen olemassaolon. Tekijöille tulee turvata asianmukainen korvaus luomiensa teosten ilmaisesta lainaamisesta. 8

9 Eduskunnan lainauskorvauksesta toteamaa Valtiovarainvaliokunta Lainauskorvausjärjestelmän alkuvuosina lainauskorvauksiin oli käytettävissä 3 milj. euroa, mutta sen jälkeen siihen on tehty pieniä korotuksia. Näidenkin korotusten jälkeen lainauskorvauksen taso on vielä paljon jäljessä yleisestä pohjoismaisesta tasosta. Lainauskorvausjärjestelmää ei ole myöskään laajennettu koskemaan tutkimus- ja opetuskirjastoja. Valiokunta pitää tärkeänä, että lainauskorvausten tasoa pyritään edelleen nostamaan ja että tiukasta taloustilanteesta huolimatta löydetään myös keinot lainauskorvauksen laajentamiseen tutkimus- ja opetuskirjastoista tapahtuvaan lainaamiseen. (VaVM 34/2013) [Lainaus]korvauksen määrärahat ovat olleet riittämättömiä, ja järjestelmä kohtelee eri teoslajeja eri tavalla. Tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot eivät ole lainauskorvausjärjestelmän piirissä, mutta soveltamisalan laajentaminen edellyttäisi tekijänoikeuslain 19 :n 3 momentin muuttamista. Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että lainauskorvauksiin varattu määräraha korotetaan asteittain sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta. (VaVM 39/2012) Lausuma hyväksyttiin valiokunnan esittämässä muodossa. Lainauskorvauksen määrärahat ovat kuitenkin koko ajan olleet riittämättömät, jotta tekijät saisivat kohtuullisen korvauksen. Lainauskorvausjärjestelmä myös kohtelee eri teoslajeja eri tavalla. Sen vuoksi valiokunta kiirehtii toimenpiteitä eduskunnan hyväksymän lausuman johdosta eli siitä, että mahdollistetaan tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevien kirjastojen ottaminen lainauskorvausjärjestelmän piiriin. Valiokunta pitää välttämättömänä, että lainauskorvauksiin varattu määräraha asteittain korotetaan sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta. (VaVM 26/2011) Sivistysvaliokunta Valiokunta viittaa kuluvan vuoden talousarviosta antamassaan lausunnossa suojattujen teosten tekijöille maksettavasta lainauskorvauksesta sanottuun ja toteaa, että korvausten saamiseksi muihin Pohjoismaihin verrattavalle tasolle määrärahoja tulee edelleen nostaa mm. tiede- ja kurssikirjastojen saamiseksi lainauskorvauksen piiriin. (SiVL 18/2013) Sivistysvaliokunta painottaa, että lainauskorvausten osalta tarvitaan pitkän aikavälin ohjelma, joka nostaa korvaukset Pohjoismaiselle verrannolliselle tasolle. Valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen, että lainauskorvausjärjestelmä kohtelee eri teoslajeja eri tavalla, sillä tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevat kirjastot eivät ole lainauskorvausjärjestelmän piirissä. Edellä sanotun johdosta sivistysvaliokunta esittää, että valtiovarainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että kirjastojen lainauskorvausjärjestelmää uudistetaan siten, että se kattaa yleisten kirjastojen lisäksi myös opetusta ja tutkimusta palvelevat kirjastot ja että lainauskorvausten määrä selkeällä pitkän aikavälin ohjelmalla nostetaan kirjailijoiden kannalta kohtuulliselle tasolle. (SiVL 10/2012) Lausuma hyväksyttiin valiokunnan esittämässä muodossa. Laadukas suomalainen kirjallisuus muodostaa oleellisen sisällön kirjastojen toiminnassa. Sen vuoksi valiokunta pitää tärkeänä myös turvata tekijöille kohtuullinen korvaus näiden sisältöjen lainaamisesta. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että lainauskorvaukset Suomessa ovat huomattavasti alhaisemmalla tasolla verrattuna moniin muihin maihin. (SiVL 9/2011) Kirjastojen toiminnalla on huomattava merkitys teosten saattamisessa yleisön saataville ja sitä kautta vaikutus myös oikeudenhaltijoiden taloudellisten etujen toteutumiseen. Valiokunnan lausumaehdotus: Eduskunta edellyttää, että valtion talousarviossa osoitetaan lisämääräraha, jolla mahdollistetaan tutkimus- ja opetustoimintaa palvelevien kirjastojen ottaminen tekijänoikeuslain 19 :n tarkoittaman lainauskorvausjärjestelmän piiriin. (SiVM 15/2006) Lausuma hyväksyttiin valiokunnan esittämässä muodossa. 9

10 suomi tarvitsee kannustavaa ja oikeudenmukaista tekijänoikeuspolitiikkaa Tekijänoikeus on luovan alan perusta ja vahva tekijänoikeussuoja on kansallinen kilpailutekijä. Tekijänoikeuden keskeinen tavoite on turvata tekijän mahdollisuus elää luovalla työllä. Tekijänoikeusjärjestelmän ja poliittisen päätöksenteon tulee turvata luovan työn tekijöiden asema sekä mahdollistaa kohtuullinen korvaus tehdystä työstä. Lisäämällä luovan työn kannustavuutta yksilötasolla luodaan edellytyksiä luovan alan yrittäjyydelle sekä luovan alan ja talouden kasvulle. Kannustavuutta voidaan lisätä uudistamalla tekijänoikeuskorvausten verotusta siten, että tekijä voisi ohjata henkilökohtaiset korvauksensa määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi.

11 toimiva tekijänoikeus turvaa luovan työn tekemisen ja luovan alan toimintaedellytykset Tekijänoikeusjärjestelmän ja poliittisen päätöksenteon tulee turvata luovan työn tekijöiden asema sekä mahdollistaa kohtuullinen korvaus tehdystä työstä. On huolehdittava, että Suomessa syntyy jatkossakin hyvää luettavaa, katsottavaa ja kuunneltavaa. Kirjallisuuden alalla tekijänoikeudet ovat erityisen tärkeitä siksi, että monelle kirjallisuuden tekijälle tekijänoikeuskorvaukset ovat ainoaa varsinaista tuloa. Tekijänoikeudellisten markkinoiden toimivuus on luovan talouden toiminnan edellytys. Tekijänoikeuslainsäädäntöä kehitettäessä ensisijaista on turvata kulttuurin tekemisen mahdollisuudet ja elinvoimaisuus Suomessa. Tekijänoikeuden merkitys kotimaiselle kulttuurialalle tulee ottaa huomioon toteutettaessa ja organisoitaessa tekijänoikeusasioiden valmistelua. EU:n tilastojen mukaan tekijänoikeusalat työllistävät 4,3 % Suomen työvoimasta ja luovat 4,8 prosenttia BKT:stämme. Suomi on tekijänoikeuden merkityksen suhteen EU:n kärkimaita. Tekijänoikeustyöpaikkojen osuudessa olemme jaetulla toisella sijalla ja BKT-osuudessa jaetulla kolmannella sijalla. 1 Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry:n ja Taloustutkimuksen vuosittain toteuttaman Tekijänoikeusbarometrin mukaan suomalaiset kuluttajat pitävät tekijänoikeuksia tärkeänä. 2 Tekijänoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi tekijänoikeuslaissa tulee määritellä riittäviä keinoja piratismin estämiseen. 1 Industry-Level Analysis Report, September 2013, European Patent Office 2 Tekijänoikeusbarometri 2014 vaalikauden tavoitteet Kulttuurilla on suuri merkitys paitsi suomalaiselle yhteiskunnalle, myös taloudelle ja työllisyydelle. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksusta kertyviä varoja käytetään myös kotimaisen kulttuurin edistämiseen. Tulevan vaalikauden aikana hyvitysmaksun tuotto tulee nostaa EU-lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Luovan alan tekijöiden tulonmuodostuksen ja verotuksen tulee olla kannustavaa ja mahdollistaa tekijän keskittyminen luovaan työhön. Tekijänoikeuskorvaukset eivät ole palkkatuloa vaan käyttökorvausta, mutta niitä verotetaan henkilökohtaisen ansiotuloverotuksen mukaan. Ne kuitenkin vaikuttavat etuuksia pienentävästi esimerkiksi työttömyys- ja sairauspäivärahoihin sekä asumistukeen. Tekijänoikeustulon kohtelu sosiaaliturvan ja etuuksien määrittelyssä on saatava yhdenvertaiseksi pääomatulon ja yrittäjän elinkeinotulon kanssa. Osalla suomalaisista ammattimaisista kirjallisuuden tekijöistä on työhönsä liittyvää yritystoimintaa. Tekijän tulisi voida ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi. Tällä hetkellä tekijänoikeuskorvaukset ovat tekijän ansiotuloa, eikä tulouttaminen tekijän omalle yhtiölle ole mahdollista. Korvausten maksaminen tekijän omistamalle yritykselle mahdollistaisi investoinnit ja yritystoiminnan laajentamisen. Verokäytännön muuttaminen myös vauhdittaisi luovan alan kasvua ja loisi maahamme uutta työtä. Kulttuuriyrittäjyyden ja luovien alojen työpaikkojen syntyminen on koko yhteiskunnan etu. 11

12 Kuvat: Vas. Teos/Heini Lehväslaiho WSOY/Kristian Tervo Teos/Ida Pimenoff Otava/Katja Lösönen Otava/Jouni Harala Vas. Otava/Katja Lösönen Amanita Otava/Pekka Holmström Veikko Somerpuro Teos/Cata Portin Vas. Tammi/ Pertti Nisonen Otava/ Irmeli Jung Teos/Heini Lehväslaiho Siltala/Laura Malmivaara Aamuposti/Tarja Heikkonen sanasto.fi kirjaelää.fi Otava/ Ari Heinonen Kari Likonen

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi

SANASTO RY, SANASTO RF Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi SANASTO RY, SANASTO RF LAUSUNTO Annankatu 29 A, 7. krs 00100 Helsinki Puh. (09) 5629 3300 7.10.2014 info@sanasto.fi EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE ASIA: HE 131/2014 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi

Lisätiedot

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI 2 Luova ala kasvun moottoriksi Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan

Lisätiedot

Musiikin tekijöiden verokannusteet

Musiikin tekijöiden verokannusteet Musiikin tekijöiden verokannusteet Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä

Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Helsinki 25.9.2013 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Lausunto tekijänoikeuslain muuttamista ja orpoteosten käyttämistä koskevista lakiesityksistä Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen)

LYHTY. Luovan työn tekijät ja yrittäjät. Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) LYHTY Luovan työn tekijät ja yrittäjät OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Komission teollis- ja tekijänoikeusstrategiaa koskeva tiedonanto (KOM(2011) 287 lopullinen) Luovan työn tekijät ja yrittäjät

Lisätiedot

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012

Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausunto Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä poliittiset linjaukset 2012 2015, OKM/1/600/2012 Suomen elokuvasäätiö kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Neljännen kohdan jälkeen ( Tekijänoikeus hyödyttää koko arvoketjua... ) olisi lisättävä:

Neljännen kohdan jälkeen ( Tekijänoikeus hyödyttää koko arvoketjua... ) olisi lisättävä: 1 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO TEKIJÄNOIKEUDEN SUUNTAVIIVOJA - Opetusministeriön lausuntopyyntö 1.3.2007 Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry:n lausunto 30.5.2007 Yleistä Säveltäjät ja Sanoittajat

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Perustietoa tekijänoikeudesta Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Kirjoittanut Lauri Kaira Kuvittanut Jukka Lemmetty Kirja ei synny ilman kirjailijaa Yksikään elokuva, kirja, sarjakuva tai laulu ei synny

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen SISÄLLYSLUETTELO 4 KUVATAIDE SAMANVERTAISEKSI 8 KUVATAITEILIJAN EUROT 12 Palkkaa ja eläkettä

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot