Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012

2 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2011 Pääkaupunkiseudun yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilidioksidiksi laskettuna 5,9 miljoonaa tonnia (CO 2 -ekv.) vuonna Päästöt vähenivät edellisvuodesta kaksi prosenttia ja palasivat lähelle 1990-luvun tasoa. Noin puolet pääkaupunkiseudun päästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä, neljännes sähkönkulutuksesta ja neljännes liikenteestä. Vuonna 2011 sähkönkulutuksen kasvu pysähtyi ja päästöt pienenivät. Myös tieliikenteen päästöt pienenivät. Sen sijaan kaukolämmön päästöt kasvoivat lisääntyneen kivihiilen käytön vuoksi pääkaupunkiseudun kaupungeissa lukuun ottamatta Helsinkiä. Keskimääräisellä 2000-luvun päästökehityksellä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n alkuperäinen tavoite, -39 % asukasta kohti vuoden 1990 tasosta, saavutetaan vain Helsingissä. Vuodesta 2007 lähtien päästöt ovat kuitenkin vähentyneet entistä jyrkemmin kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. (Kuva 1) Liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman puiteohjelma hyväksyttiin HSL:n hallitus hyväksyi lokakuussa 2012 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) puiteohjelman. Puiteohjelma luo raamit ja painopisteet noin 2,5 vuoden kestoisen hankkeen tarkemmalle ohjelmoinnille ja valmistelulle. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään seudun liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, tavoitteet ja kehittämisstrategia sekä muodostetaan, arvioidaan ja priorisoidaan tärkeimmät kehittämistoimenpiteet. HLJ 2015 valmistellaan kiinteässä yhteistyössä Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman kanssa KHK-päästöt (1000 t CO 2 -ekv.) Maatalous Jätteiden käsittely Teollisuus ja työkoneet Liikenne Kulutussähkö Sähkölämmitys Öljylämmitys Kaukolämpö ei trenditasoitusta KUVA 1: Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

3 HSL edisti viisasta liikkumista HSL on tehnyt vuonna 2012 viisaan liikkumisen neuvontakäyntejä yrityksissä ja organisaatioissa sekä laatinut niille liikkumissuunnitelmia. Lisäksi pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöille on järjestetty viisaan liikkumisen luentoja ja koulutuksia. Työpaikkojen ja liikkumisen ohjausta tekevien toimijoiden käyttöön kehitettiin myös kulkumuotojakauma- ja päästölaskuria. HSL on kehittänyt internetissä toimivan uuden saavutettavuuspalvelun, matka-aikakartan. Matka-aikakartan avulla näkee, kuinka nopeasti jokin HSL-alueella oleva paikka on saavutettavissa joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä. Syyskuussa vietettyä Auton vapaapäivä -tapahtumaa varten toteutettiin lisäksi uusi joukkoliikennepeli yhteistyössä mm. Ilmastoinfon kanssa. Matka-aikakartta: mak.hsl.fi HSL aloitti ensimmäisen täyssähköbussin testaamisen liikenteessä HSL aloitti ensimmäisen täyssähköbussin testaamisen marraskuussa Kolmivuotisen koekäytön aikana sähköbussia testataan kesä- ja talviolosuhteissa sekä VTT:n laboratoriossa. Bussia koeajetaan muun muassa Espoon sisäisellä linjalla 11 ja bussin liikennöinnistä vastaa Veolia Transport Finland Oy. Sähköbussikokeilu kuuluu ebus-hankkeeseen, jossa HSL:n ja Veolia Transport Finland Oy:n lisäksi ovat mukana muun muassa VTT, liikenne- ja viestintäministeriö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Espoon kaupunki, Tekes, Fortum Oy sekä useat laitevalmistajat. Hankkeen myötä eri valmistajien sähköbusseja on tarkoitus saada kokeiltaviksi pääkaupunkiseudun liikenteeseen lähivuosina neljästä kuuteen kappaletta. Vantaalle suunnitteilla lähes sata sähköautojen latauspistettä Vantaalla joulukuussa 2012 hyväksytyn suunnitelman mukaan kaupungin alueelle on tavoitteena saada lähes sata sähköautojen latauspistettä. Latauspaikat sijoitetaan kaupungin palvelujen ja liityntäpysäköintialueiden yhteyteen. Vantaa on mukana Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne -hankkeessa, jossa ovat mukana myös Helsinki, Espoo, Kauniainen sekä Lahti. Hankkeessa on mukana kolme tutkimus- ja oppilaitosta sekä toistakymmentä suomalaista ja kansainvälistä yritystä, joilla on sähköiseen tieliikenteeseen, sen palveluihin ja energiaratkaisuihin liittyvää liiketoimintaa. Mukana olevat yritykset ja kaupungit ovat sitoutuneet hankkimaan sähköajoneuvoja useamman sadan sähköauton testilaivueen rakentamiseksi pääkaupunkiseudulle kahden vuoden kuluessa. Espoo oli Suomen suurin sähköautokaupunki vuonna 2012 Espoo oli Suomen suurin sähköautokaupunki vuonna Espoon Varikko on hankkinut erimerkkisiä sähköautoja jo muutaman vuoden ajan kaupungin työntekijöiden käyttöön käyttökokemusten keräämiseksi. Aurinkoenergialla ladattavia sähköautoja käyttävät mm. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja elinkeinojohtaja Tuula Antola. Maankäyttö Seudullisen maankäyttösuunnitelman laatiminen käynnissä Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL allekirjoittivat maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL ) valtion kanssa kesäkuussa Seudullisen maankäyttösuunnitelman laatiminen käynnistyi elokuussa Espoon asemakaavoissa luodaan edellytyksiä uusiutuvan energian hyödyntämiselle Espoon kaupunkisuunnittelukeskus hyödyntää kaavoitustyössään vapaaehtoisuuteen ja avoimeen dataan perustuvia työkaluja, kuten energiasuunnittelu-, energiakartta- ja energiatietopalveluja. Suunnitelmien tarkoitus on selvittää paikalliset uusiutuvan energiantuotannon edellytykset ja kaavoittaa alue siten, että säädösympäristön muuttuessa uusiutuvan energian tuotannolle ei ole kaavarajoitteita.

4 KUVA 2: Vantaalla sijaitseva Siimapuiston päiväkoti on Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen päiväkoti. Syyskuussa 2012 avatun päiväkodin koko toimintaideologia perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin.

5 Sähkönkulutus Käyttäjiä palkitaan energiansäästöstä Vantaan kouluissa Vantaan kouluissa toteutetaan energiansäästökampanjaa, jossa sähköä säästäneet koulut saavat puolet säästyneistä rahoista omaan käyttöönsä. Kokeilu, jossa on mukana tällä hetkellä kymmenen koulua, kannustaa tehokkaasti koululaisia ja koulun henkilökuntaa energiansäästötoimiin. Reaaliaikaista energiankulutustietoa ja sisätilojen olosuhdeseurantaa Helsingissä Helsingin kaupungin rakennusvirasto kehittää yhdessä VTT:n kanssa reaaliaikaista energiankulutus-, olosuhde- ja vikatietoseurantajärjestelmä ETSIVÄÄ. Rakennusautomaatiojärjestelmää hyödyntävä ET- SIVÄ mahdollistaa energiatehokkuuden seurannan pelkän energiakulutusseurannan sijaan. Järjestelmää pilotoitiin vuonna Rakennukset Vantaalla energiansäästöhankkeita ESCOkonseptilla Vantaan kaupunki toteuttaa 14 kiinteistössä energiansäästöhankkeen ESCO-konseptilla. Investointi maksaa 1,5 miljoonaa euroa, joka saadaan takaisin hankkeen tuottamilla säästöillä. Energiansäästöhankkeen kohteet ovat kouluja, urheiluhalleja, monitoimitaloja sekä päiväkoti ja kalliosuoja. ESCO-konseptissa palvelun tarjoava yritys ottaa kokonaisvastuun hankkeen toteutuksesta, mahdollisesti hankkeen rahoituksesta ja sopimuksen aikaisesta käytön ohjauksesta. Lähes nollaenergiarakentamisohjeet valmisteilla Helsingissä Helsingissä on käynnistetty vuonna 2012 lähes nollaenergiarakentamisen määrittely ja suunnitteluohjeiden laatiminen. Työ on jatkoa muutaman viime vuoden aikana valmistuneille julkisten rakennusten uudisrakentamisen ja peruskorjausten matalaenergia- ja passiivienergiarakentamisohjeille. Ammattikeittiöille matalaenergiarakentamisohjeet Vuonna 2012 valmistuivat Helsingin kaupungin matalaenergiarakentamisohjeet ammattikeittiöille. Ohje kattaa keittiöiden energiatehokkuuteen liittyvät asiat arkkitehtuurin, rakennus- ja kiinteistötekniikan sekä laitekannan osalta. Vantaalla Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen päiväkoti Pohjois-Nikinmäessä sijaitseva Siimapuiston päiväkoti on Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen päiväkoti. Syyskuussa 2012 avatun päiväkodin koko toimintaideologia perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Päiväkodin lämmitysmuotona on maalämpö ja valaistuksessa sekä vesihanoissa käytetään liiketunnistimia. Jotta tiloja ei lämmitettäisi turhaan, päiväkotia pyritään käyttämään tehokkaasti myös iltaaikaan. Päiväkotiin otetaan lapsia lähialueelta, jotta kuljetusmatkat olisivat mahdollisimman lyhyitä ja vältyttäisiin turhalta autoilulta. Päiväkodin esiopetuksessa ei käytetä oppikirjoja, sillä matematiikkaa opiskellaan muun muassa laskemalla siemeniä ja muotoja opetellaan tekemällä puutarhasuunnitelmia. (Kuva 2) Mårtensbron koulu ja päiväkoti lämpenevät maalämmöllä Mårtensbron koulu ja päiväkoti Espoossa valmistuivat vuodenvaihteessa Rakennuksessa toteutettu maalämpöjärjestelmä mahdollistaa yli 30 prosentin energiaomavaraisuuden. Koulun ja päiväkodin E-luku, 85, on hyvin alhainen verrattuna vastaavaan tavanomaiseen rakennukseen.

6 Energiatehokkuuteen kannustava Otaniemen tutkijahotelli sai ensimmäiset asukkaansa Espoon kaupungin rakennuttama Otaniemen tutkijahotelli sai ensimmäiset asukkaansa marraskuussa VTT ja Espoon kaupunki seuraavat asukkaiden muuton jälkeen, miten ja mihin asukkaan käyttämä energia kuluu. Tutkijahotellin rakennusautomaatio seuraa ja jakaa tietoa eri asioiden energiavaikutuksista suoraan asukkailleen. Tavoitteena on luoda uusi vastavuoroinen seurantamalli, jossa asukkaat saavat ja antavat tietoa omasta energiankulutuksestaan ja oppivat vaikuttamaan siihen. Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT:ltä kertoo, että asukkaan rooli on merkittävä. Asiasta on jo olemassa aiempaa tutkimustietoa: asukkaiden energiankäytön kulutuserot voivat olla jopa nelinkertaiset. Tällä on merkitystä energiasäästön kannalta. Tutkijahotelli on ensimmäinen asuinkohde maailmassa, joka tulee saavuttamaan LEED-sertifioinnin mukaisen kulta-tason. Kiinteistö tuottaa itse noin kolmanneksen tarvittavasta sähköstä ja lämpöenergiasta. Suomen suurin puurakentamishanke käynnistyi Espoossa Työ- ja elinkeinoministeriö, Aalto-yliopisto ja Espoon kaupunki tekivät helmikuussa 2012 aiesopimuksen yhteistyöstä, jolla kehitetään modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä siihen liittyvää osaamista. Yhteistyössä Aalto-yliopisto tutkii laajasti työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella puurakentamista, ja ensimmäiset pilottikohteet rakennetaan Espooseen. Helsingin ympäristökeskuksen uudet toimitilat toivat mittavat säästöt Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen uudet toimitilat Viikissä toivat ensimmäisenä käyttövuotenaan mittavat säästöt, sillä rakennuksen energiankulutus on vain kolmasosa tavallisen toimistorakennuksen kulutuksesta. Talon sisäänajovaiheen jälkeen päästään noin 70 prosentin säästöön edelliseen toimitilaan verrattuna. Viherkattoja Vantaalle Vantaan Porttipuistoon on rakennettu suuren liikekeskuksen katolle Suomen suurin viherkatto. Hanke on osa Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehittämishanketta Viides ulottuvuus Viherkatot metropolialueella, jossa Vantaan kaupunki on mukana. Viherkatot mm. viilentävät rakennuksia ja sitovat hulevesiä, mutta niiden soveltuvuudesta Suomen oloihin on vielä vähän tutkittua tietoa. Viides ulottuvuus -hanke alkoi ja päättyy Hankinnat, kulutus ja jätteet Uudet lajitteluvelvoitteet lasin, metallin ja kartongin osalta 2012 Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uusien jätehuoltomääräysten mukaan lasi- ja metallipakkaukset tulee lajitella erikseen suurilla kiinteistöillä vuoden 2014 alusta lähtien. Lasin ja metallin lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä muita kuin asuinkiinteistöjä, joilla syntyy lasi- tai metallijätettä yli 50 kiloa viikossa. Kartonkipakkausten lajitteluvelvollisuus laajenee koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Kartonki on kerättävä erikseen myös silloin, kun muulla kuin asuinkiinteistöllä syntyy kartonkijätettä vähintään 50 kiloa viikossa. Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan heinäkuun alusta 2012, mutta määräykset sisältävät siirtymäaikoja, jotta kiinteistöt ehtivät varautua uudistuksiin.

7 Kuva 3. Auringon säteilymäärä kwh/m2/vuosi talojen kattopinnoilla Espoossa. Energiantuotanto Uusiutuvan energian kuntakatselmus Espoossa Espoon kaupunki on laatinut vuoden 2012 aikana uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Katselmuksessa selvitettiin biomassan, tuulivoiman, aurinkoenergian, maalämmön ja hukkalämmön käyttöönoton mahdollisuuksia sekä energian käytön ja tuotannon nykytila. Laaja katselmus ja sen pohjalta tuotetut energiakartat palvelevat sekä kaupungin omaa suunnittelua, kaavoitusta ja rakentamista että yksityisten rakentajien hankkeita. Katselmus tehtiin yhteistyössä WSP Finland Oy:n, Motivan ja Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Merkittävä potentiaali Espoon alueen uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisäämiseksi kohdistuu kaukolämmöntuotantoon ja sen yhteydessä tapahtuvaan sähköntuotantoon. Nykyisin suurin osa Espoon kaupungin rakennustilavuudesta (67 %) kuuluu kaukolämmön piiriin ja kaukolämmön tuotanto tapahtuu pääosin Suomenojan Fortumin CHP-laitoksella kivihiiltä ja maakaasua hyödyntäen. Espoon aurinkoenergiapotentiaali on 650 GWh sähköä tai 2620 GWh lämpöä vuodessa. Vuoteen 2010 verrattuna luvut tarkoittavat, että aurinkoenergialla saataisiin tuotettua 30 % koko Espoon sähkönkulutuksesta tai vastaavasti jopa 90 % Espoon lämmönkulutuksesta. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on tuottanut aurinko- ja geoenergian tuotantomahdollisuuksia kuvaavaa kartta-aineistoa. Aurinkoenergiakarttaa varten on simuloitu kaikkien Espoossa sijaitsevien rakennusten kattopinnoille lankeavan aurinkosäteilyn määrä. Geoenergiakartta kuvaa puolestaan maa- ja kallioperän soveltuvuutta geoenergian tuotantoon. Energiapaikkatiedon perusteella laaditaan sovellus, jonka avulla jokainen voi suoraan tarkastella eri alueiden geoenergiapotentiaalia ja olemassa olevien kattopintojen sijaintia suhteessa auringonsäteilyn tulosuuntaan ja määrään. Ensimmäinen versio sovelluksesta julkaistaan keväällä (Kuva 3) Aurinko- ja geoenergiakartat:

8 Tuotatko sinäkin liikennepolttoainetta? Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolle valmistui joulukuussa 2012 biokaasun jalostuslaitos, jossa tuotetaan biokaasua Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan jätevesistä. Ensimmäisenä biokaasun on ottanut käyttöön Helsingin Bussiliikenne, joka liikennöi biokaasulla Helsingin keskustasta lentokentälle. Tuotettu biokaasu riittää noin 50 päästöttömän kaasubussin käyttöön, mikä vastaa yli kuutta miljoonaa työmatkaa vuodessa. Ilmastoa lämmittävät hiilidioksidipäästöt vähenevät tonnia vuodessa. Biokaasun käyttö parantaa myös ilmanlaatua typenoksidipäästöjen ja pienhiukkaspäästöjen vähetessä. HSY lisää päästötöntä energiantuotantoa ja osallistuu kaupunkien uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämiseen Tampereen, Turun, Oulun ja Vantaan kaupungit sekä HSY tekevät yhteistyötä hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä kaupunkien uusiutuvan energian käyttöä. RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit -hankkeessa kehitetään uusiutuvan energian tuotantoa sekä jaetaan parhaita käytäntöjä. Kaupungit ja HSY toteuttavat yhdessä yhteensä 15 uusiutuvan energian pilottihanketta. HSY:n kehityshankkeita ovat lämmön talteenotto Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen raakavedestä, kiinteistökohtainen energiantuotanto aurinkoenergialla sekä tuulivoimaloiden sijoittaminen Metsäpirtin kompostointikentälle ja Ämmässuolle. Helsingin Energia sai tunnustusta ja Helsinki nimettiin parhaiden energiakäytäntöjen esimerkiksi Helsingin kaupunki on saanut Euroopan komission Kaupunginjohtajien yleiskokoukselta tunnustuksen poikkeuksellisen tehokkaasti toimivasta yhdistetyn sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannosta. Helsingin Energia on toteuttanut palkitun kokonaisuuden yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Samalla Helsingin kaupungille myönnettiin parhaiden energiakäytäntöjen esimerkki -tunnustus. Kuvaaja: Lotta Henriksson/ Helsingin ympäristökeskus

9 Yleiset keinot Helsingistä hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä Syyskuussa 2012 hyväksytyn uuden ympäristöpolitiikan mukaan Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2020 päästövähennystavoite asukasta kohti on 20 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Vuoden 2020 tavoitteen kiristämistä 30 prosenttiin selvitetään. Uusia merkittäviä yrityksiä ja osaajia Ilmastokumppanit-verkostoon Elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin yhteinen Ilmastokumppanit -verkosto kasvoi uusilla jäsenillä syyskuussa Mukaan liittyivät Aalto-yliopisto, ABB, Bring Express, Gaia, Gasum, GreenNet Finland, Helsingin yliopisto, HOK-Elanto, Itella, Kämp Group, Metropolia, Motiva, Nordic Offset, Sitra, Suomen ympäristökeskus ja Yleisradio. Ilmastokumppanit antavat sitoumuksen, jossa ne lupaavat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään tehostamalla omaa toimintaansa ja tarjoamalla parempia tuotteita ja palveluita ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Verkoston tavoitteena on sitoumusten lisäksi myös vahvistaa yritysten kilpailukykyä, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä verkoston jäsenten kesken. (Kuva 4) Tapahtumat tarvitsevat tukea ja osaamista ympäristöasioiden hallinnassa Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mukana pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa kehittävässä EU-hankkeessa, joka alkoi vuoden 2012 alussa. Hankkeessa luodaan käytäntöjä tukeva toimintamalli kaupunkien ja tapahtumien väliselle vapaaehtoiselle ympäristötyölle sekä tarjotaan räätälöityä ympäristökoulutusta ja -neuvontaa. (Kuva 5) Kuva 4: Ilmastokumppaneihin liittyi syyskuussa uusia isoja yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja ratkaisujen tarjoajia.

10 *Sunrise Avenue -yhtye 2012, laskelmassa ei ole mukana festivaaliyleisön matkoista aiheutuneita kasvihuonekaasu päästöjä. KUVA 5. Greening Events Yhden festivaalikeikan hiilijalanjälki vastaa km autoilua.* HSY mukaan kuntien energiatehokkuussopimukseen HSY on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuonna Sopimuksessa HSY on sitoutunut yhdeksän prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä vuoden 2010 tasosta laskettuna. Vuonna 2011 HSY kulutti energiaa vajaan omakotitalon vuosikulutuksen verran, joka on noin prosentti pääkaupunkiseudun energiankulutuksesta. Suurin energiantarve on vesilaitoksilla. HSY:n energiatehokkuutta edistetään jatkossa kaikessa toiminnassa. Energiansäästötavoite huomioidaan erityisesti investoinneissa, hankinnoissa ja kiinteistöjen energiankulutuksessa. Vuoteen 2017 mennessä HSY:n tavoitteena on tuottaa energiaa itse saman verran kuin se kuluttaa. HSY on jo nyt yli 90-prosenttisesti energiaomavarainen, kun tuotantoon lasketaan mukaan oman kulutuksen lisäksi valtakunnan verkkoon myyty, kaatopaikkakaasusta tuotettu sähkö. Ostoenergian hankinnassa HSY lisää vähitellen vihreän sähkön osuutta. Vantaan sivistystoimen ympäristöohjelma tuottanut tulosta Vantaan sivistystoimen ympäristöohjelman tähänastiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on ympäristöjohtamisen vakiinnuttaminen osaksi johtamisjärjestelmää, ympäristötietoisuuden lisääminen ja ylläpitäminen, energia- ja materiaalitehokas toiminta sekä tehokas tilojen käyttö. Lukukautena Vantaalla järjestettiin mm. EkoTeko-kilpailu, johon osallistui yhteensä 30 päiväkotia, koulua, oppilaitosta ja kirjastoa. Lisäksi vuonna 2012 on järjestetty opettajille kohdennettuja ekotukikoulutuksia. Uusien ekotukihenkilöiden myötä Vantaalla oli yli 400 ekotukihenkilöä vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta on myös lisätty mm. hyviä sähkönsäästöideoita levittämällä sekä sammuttamalla koulujen atk-laitteet keskitetysti yöajaksi. Energialuontopolku ja näyttely Harakan saaressa Tiedätkö, miten eroavat toisistaan aurinkokeräin, -paneeli ja -puhallin? Entä minkä kokoinen on omakotitalon sähköt jauhava pientuulivoimala? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin antaa vastauksen Suomen ensimmäinen energialuontopolku ja Hiilipihi Harakka -näyttely Harakan saaressa Helsingissä. Heinäkuun alussa 2012 astuivat voimaan uudet rakentamisen energiamääräykset, jotka kannustavat talokohtaiseen energiantuotantoon uusiutuvilla energiamuodoilla. Silti edes ammattilaisilla ei aina ole selkeää kuvaa, miltä laitteet näyttävät ja mitä niillä tuotetaan, kertoo energialuontopolun ja näyttelyn suunnittelija Pekka Hänninen. Energiateknologian liittäminen osaksi rakennuksen arkkitehtuuria on kokonaan uusi taiteen laji, hän jatkaa. Kävijät voivat tutustua energialuontopolulla mm. pientuulivoimalaan, aurinkolämpökeräimeen, aurinkopaneeliin, aurinkopuhaltimeen ja ilmalämpöpumppuun. Energialuontopolku ja näyttely ovat avoinna elokuun alusta syyskuun loppuun.

11 Ekotukitoiminnalle Uudenmaan ympäristöpalkinto 2012 Uudenmaan ELY-keskus myönsi Uudenmaan ympäristöpalkinnon 2012 Helsingin kaupungin kehittämälle ja koordinoimalle ekotukitoiminnalle. Palkinto myönnettiin ekotukitoiminnalle ansiokkaasta ympäristökasvatustyöstä ja ympäristötietoisuuden edistämisestä. Ekotukimalli on osoittautunut erittäin toimivaksi ja sen käyttö on laajentunut Helsingistä nopeasti myös useisiin muihin kaupunkeihin ja organisaatioihin. Vuoden 2012 lopussa ekotukihenkilöitä on yli Tapahtumia ja kampanjoita Energiatehdas-tapahtuma Energiatehdas -kaupunkitapahtuma järjestettiin Kierrätystehtaan yhteydessä. Tapahtumassa oli tarjolla mm. toiminnallisia rasteja sekä vinkkejä vähähiiliseen elämään. Ilmastoinfon järjestämässä Energiatehdas-tapahtumassa olivat mukana mm. Helsingin kaupunki, HSL, HSY, Helsingin Energia, WWF ja British Council Challenge Europe. Auton vapaapäivä Lauantaina HSL:n ja Ilmastoinfon yhteisessä tapahtumassa annettiin autolle vapaapäivä ja pelattiin joukkoliikennepeliä. Tapahtumalla kannustettiin pääkaupunkiseudun asukkaita joukkoliikenteen käyttöön. Tapahtumaa on aiemmin vietetty Autottomana päivänä 12 kertaa. Muikkuja ja hunajaporkkanoita tarjolla Espoossa Espoon kaupungin kouluissa, päiväkodeissa ja lounasravintoloissa oli perjantaina tarjolla mm. uunimuikkuja hunajaporkkanoiden kera. Ideana lounasvaihtoehdoissa oli ilmastoystävällisyys ilmastopäivän kunniaksi. Kouluissa ja päiväkodeissa tutustuttiin ilmastopäivään eri teemojen avulla ja kasvatettiin lisäksi herneenversoja. Ilmastopäivän lounaan järjesti Espoo Catering yhdessä RCE:n (RCE Espoo - Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development) kanssa. Espoossa Kilometrikisassa kerättiin yli euroa hyvään tarkoitukseen Espoon kaupungista osallistui 37 joukkuetta Kilometrikisaan, joka pidetään vuosittain toukokuusta syyskuuhun. Ihmisiä pyöräilyyn kannustavan leikkimielisen kisan yhteydessä kerättiin rahaa SPR:n katastrofirahastoon yli euroa.

12 Kuva 7. HSY seutu- ja ympäristötieto osallistui Kevyin askelin -kampanjaan lupaamalla vähentää toimipaikkansa sähkönkulutusta 5 % vuosittain. Kuusentaimet lahjoitti istutettavaksi Taimitarha Timo Korhonen Oy. 002 Kannen kuva: Heureka / Kirill Lorech. Espoon kaupunki on ollut mukana Kilometrikisassa myös aiempina vuosina, mutta rahakeräykseen kaupunki osallistui vuonna 2012 ensimmäistä kertaa. Kerätty summa korvasi kaupungin ns. joulukorttirahat, jotka kaupunki on perinteisesti lahjoittanut hyväntekeväisyyskohteeseen. Tonni vetoa -kampanja Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa aiheutuu asumisesta, ruoasta ja liikenteestä. Ilmastoinfon Tonni vetoa -kampanja auttaa löytämään keinoja omien päästöjen pienentämiseksi. Voisitko matkustaa Kaukoidän sijaan Euroopan lomarannoille? Syödä lautasen tyhjäksi ja matkustaa muutaman kerran viikossa työpaikalle julkisilla kulkuvälineillä? Edelleen käynnissä olevaa kampanjaan osallistuneet ovat tammikuuhun 2013 mennessä lupautuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään yhteensä noin CO 2 kg ja tavoite on CO 2 kg. Osallistu mukaan osoitteessa: Kevyin askelin -kampanja Vuonna toteutetussa Kevyin askelin Helsingissä -kampanjassa kannustettiin helsinkiläisiä energiansäästötekoihin omassa arjessaan. Kampanjassa yli 700 asukasta, kaupungin työntekijää ja eri sidosryhmien edustajaa antoi ilmastolupauksen. (Kuva 7) Helsingin seudun ympäristöpalvelut PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax ,

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Avainindikaattorit 2013 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja, HSY HSY:n ilmastoaamiainen 19.11.2014, Helsinki Avainindikaattorit 1. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2015 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Anna Sjövall Ympäristöasiantuntija Vantaan ympäristökeskus 29.10.2013 Mitä ekotukitoiminta on? Ekotukitoiminta

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n ilmastotekoja

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n ilmastotekoja Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n ilmastotekoja Helsinki 5% Helsingin päästökehitys 1990-2012 0% muutos vuoteen 1990 verrattuna -5% -10% -15% -20% -25% -30% Kokonaispäästöt Asukaskohtaiset -35% Alma

Lisätiedot

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 13.05.2014 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Kirkkonummen kunta kuuluu

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain Verkkoliite 1 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain (Uudenmaan liiton julkaisuja C 53-2006, ISBN 952-448-154-5 (nid.), 952-448-155-3 (PDF), ISSN 1236-388X) Johdanto Tämä liite

Lisätiedot

Kestävän vihreän kasvun palvelut

Kestävän vihreän kasvun palvelut Helsingin seudun ilmastoseminaari,12.2.2015 Pörssitalo, Helsinki Kestävän vihreän kasvun palvelut Helsinki Region EcoHUB Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Tarvitaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010. 16.1.2012 Alatunniste 1 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 21 16.1.212 Alatunniste 1 Liikenne 16.1.212 Alatunniste 2 Liikenteen päästöt ajoneuvoluokittain khk-päästöt (1 t CO 2- ekv.) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 9 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä

Hinku-kunta esimerkkejä. Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä Hinku-kunta esimerkkejä Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 23.11.2017 Hinku-kriteerit Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinkukriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. Jari Jokinen 11.2.2013

RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. Jari Jokinen 11.2.2013 RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit Jari Jokinen 11.2.2013 ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Mikä on ECO 2? Tampereen kaupungin energia- ja ilmastohanke, jota Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Energiankulutus ja -tuotanto o ympäristökeskus hankki syksyllä 2011 vihreää sähköä (tuulisähkö) kiinteistöyhtiön kilpailuttamana o kuukausitason energiatiedot

Lisätiedot

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Stadin ilmasto -verkkosivut Stadinilmasto.fi- sivut avattu vuoden 2013 alussa, ensimmäinen uutiskirje joulukuussa 2012 Taustalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus

Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Rauman uusiutuvan energian kuntakatselmus Tiivistelmä (alustava) Rejlers Oy KUNTAKATSELMUKSEN PÄÄKOHDAT 1) Selvitetään nykyinen energiantuotanto ja -käyttö 2) Arvioidaan uusiutuvan energian tekninen potentiaali

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Vilja Tähtinen/ HSY vilja.tahtinen[at]hsy.fi Päivitetty 1.3.2017 Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne ja työpaikat Liikkuminen Ympäristö

Lisätiedot

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009

Kouvolan hiilijalanjälki 2008. Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Kouvolan hiilijalanjälki 2008 Elina Virtanen, Juha Vanhanen 7.10.2009 Johdanto Sisällysluettelo Laskentamenetelmä Kouvolan hiilijalanjälki Hiilijalanjäljen jakautuminen Tuotantoperusteisesti Kulutusperusteisesti

Lisätiedot

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa

Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Ämmässuon mädätyslaitoksen biokaasun hyödyntämistapa Hallitus 20.12.2013 Hyödyntämisratkaisua ohjaavat päätökset Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketissa on vuonna 2008 päätetty asettaa tavoitteiksi

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSESTA KÄYTÄNNÖN TOIMIIN Kuntien energiatehokkuuden työkalut, Oulu 24.2.2010 Paavo Hankonen, Sievin kunta Terhi Harjulehto, Elomatic SISÄLTÖ Katselmustoiminta ja uusiutuvan

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön

Lisätiedot

PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke

PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009. Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA 2009 Toimitilojen käyttö -projekti Julia 2030 EU Life+ -hanke HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut PILOTTIKIINTEISTÖJEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUONNA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Iso Robasta Ilmastokatu vuonna 2015? Mira Jarkko, ympäristötarkastaja Helsingin kaupungin ympäristökeskus Mitä ilmastokatu tarkoittaa? Ilmastoystävällisten ratkaisujen katu jossa alueen yritykset ja asukkaat

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: SATELY /0112/05.02.09/2013 Päätöksen pvm: 18.12.2013 RAUMAN KAUPUNKI KANALINRANTA 3 26101 RAUMA UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Motiva kuntakatselmusraportti

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seuranta Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 UKK-instituutti Tom Frisk, Pirkanmaan ELY-keskus 7.3.2014 Ilmasto- ja energiastrategian seurannan toteuttaminen Päävastuu

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille

Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille Maija-Stina Tamminen / WWF ENERGIA HALTUUN! WWF:n opetusmateriaali yläkouluille ja lukioille MITÄ ENERGIA ON? WWF-Canon / Sindre Kinnerød Energia on kyky tehdä työtä. Energia on jotakin mikä säilyy, vaikka

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS

ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOS JA HÄMEENKYRÖ ANTERO ALENIUS ILMASTONMUUTOKSEN KÄSITTEET IHMISTEN TOIMINNASTA JOHTUVA ILMASTON LÄMPENEMINEN, JOTA AIHEUTTAA ILMAKEHÄN LISÄÄNTYVÄ KASVIHUONEKAASUPITOISUUS. KASVAVIA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Lisätiedot

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto

Keski Suomen energiatase Keski Suomen Energiatoimisto Keski Suomen energiatase 2012 Keski Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 10.2.2014 Sisältö Keski Suomen energiatase 2012 Energiankäytön ja energialähteiden kehitys Uusiutuva

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.

Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9. Kohti hiilineutraalia kuntaa! Ainutlaatuinen paikallisen ilmastotyön edistämishanke Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Lohja 6.9.2011 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuussopimuksesta 15.4.2013 Liikenteen energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ja niiden kehitys. Kaupunkialueen ja kaupungin omien toimintojen päästöjen muodostuminen

Helsingin kasvihuonekaasupäästöt ja niiden kehitys. Kaupunkialueen ja kaupungin omien toimintojen päästöjen muodostuminen HEL 2015-006409 Lausunto Leo Straniuksen toivomusponnesta selvittää mahdollisuus tuoda v.2030 päästövähennystavoite päätettäväksi Helen Oy:n kehitysohjelmasta tehtävän päätöksen jälkeen Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9.

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9. Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9.2014 Tutkimusprofessori Tom Frisk ja erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Green Office -ympäristöraportti 2011

Green Office -ympäristöraportti 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Green Office -ympäristöraportti 11 Pasilan päätoimipiste

Lisätiedot

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska

Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014. Pellervo Matilainen, Skanska Plusenergiaklinikka Tulosseminaari 16.1.2014 Pellervo Matilainen, Skanska Alueiden energiatehokkuus Kruunuvuori, Helsinki Finnoo, Espoo Kivistö, Vantaa Härmälänranta, Tampere Energiatehokkuus Energiantuotanto

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Julkisten toimitilojen käyttö -projekti Projektin tavoitteena on vähentää valituista

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja 1 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE), HINKU-HANKE Aluksi mukana viisi pilottikuntaa,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova

Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova Julia 2030 -hanke, toimitilat -projekti ja ekotukitoiminta HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Marika Visakova HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Jäte- ja vesihuoltopalvelut yli miljoonalle pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva

Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset ja uusiutuvan energian rooli tavoitteiden saavuttamisessa Risto Larmio 14.3.2017 Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä kehitys

Ekologisesti kestävä kehitys Toimintaympäristön tila Espoossa 217 Ekologisesti kestävä kehitys TYT, Ympäristökeskus, Leena Sjöblom Lähteet: HSY, Energiateollisuus, Trafi, Caruna, Espoon kaupunki 13.6.217 Ekologisesti kestävä kehitys

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014

INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT. Tommi Fred HSY MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 INNOVATIIVISET UUDEN ENERGIAN RATKAISUT MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI VESI JA ENERGIA 19.3.2014 Tommi Fred HSY Uusiutuva energia Tavoitteena uusiutuvan energian tuotannon lisääminen Biokaasu merkittävässä

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Ympäristöystävällistä energiaa- tapahtuma, 6.6.2014 / Kotka EU sustainable energy days event Esa Partanen energia- ja ilmastoasiantuntija Kotkan

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot