Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Ilmastokatsaus Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Tammikuu joulukuu 2012

2 Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2011 Pääkaupunkiseudun yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt olivat hiilidioksidiksi laskettuna 5,9 miljoonaa tonnia (CO 2 -ekv.) vuonna Päästöt vähenivät edellisvuodesta kaksi prosenttia ja palasivat lähelle 1990-luvun tasoa. Noin puolet pääkaupunkiseudun päästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä, neljännes sähkönkulutuksesta ja neljännes liikenteestä. Vuonna 2011 sähkönkulutuksen kasvu pysähtyi ja päästöt pienenivät. Myös tieliikenteen päästöt pienenivät. Sen sijaan kaukolämmön päästöt kasvoivat lisääntyneen kivihiilen käytön vuoksi pääkaupunkiseudun kaupungeissa lukuun ottamatta Helsinkiä. Keskimääräisellä 2000-luvun päästökehityksellä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n alkuperäinen tavoite, -39 % asukasta kohti vuoden 1990 tasosta, saavutetaan vain Helsingissä. Vuodesta 2007 lähtien päästöt ovat kuitenkin vähentyneet entistä jyrkemmin kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa. (Kuva 1) Liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman puiteohjelma hyväksyttiin HSL:n hallitus hyväksyi lokakuussa 2012 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) puiteohjelman. Puiteohjelma luo raamit ja painopisteet noin 2,5 vuoden kestoisen hankkeen tarkemmalle ohjelmoinnille ja valmistelulle. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään seudun liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, tavoitteet ja kehittämisstrategia sekä muodostetaan, arvioidaan ja priorisoidaan tärkeimmät kehittämistoimenpiteet. HLJ 2015 valmistellaan kiinteässä yhteistyössä Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman kanssa KHK-päästöt (1000 t CO 2 -ekv.) Maatalous Jätteiden käsittely Teollisuus ja työkoneet Liikenne Kulutussähkö Sähkölämmitys Öljylämmitys Kaukolämpö ei trenditasoitusta KUVA 1: Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

3 HSL edisti viisasta liikkumista HSL on tehnyt vuonna 2012 viisaan liikkumisen neuvontakäyntejä yrityksissä ja organisaatioissa sekä laatinut niille liikkumissuunnitelmia. Lisäksi pääkaupunkiseudun ekotukihenkilöille on järjestetty viisaan liikkumisen luentoja ja koulutuksia. Työpaikkojen ja liikkumisen ohjausta tekevien toimijoiden käyttöön kehitettiin myös kulkumuotojakauma- ja päästölaskuria. HSL on kehittänyt internetissä toimivan uuden saavutettavuuspalvelun, matka-aikakartan. Matka-aikakartan avulla näkee, kuinka nopeasti jokin HSL-alueella oleva paikka on saavutettavissa joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä. Syyskuussa vietettyä Auton vapaapäivä -tapahtumaa varten toteutettiin lisäksi uusi joukkoliikennepeli yhteistyössä mm. Ilmastoinfon kanssa. Matka-aikakartta: mak.hsl.fi HSL aloitti ensimmäisen täyssähköbussin testaamisen liikenteessä HSL aloitti ensimmäisen täyssähköbussin testaamisen marraskuussa Kolmivuotisen koekäytön aikana sähköbussia testataan kesä- ja talviolosuhteissa sekä VTT:n laboratoriossa. Bussia koeajetaan muun muassa Espoon sisäisellä linjalla 11 ja bussin liikennöinnistä vastaa Veolia Transport Finland Oy. Sähköbussikokeilu kuuluu ebus-hankkeeseen, jossa HSL:n ja Veolia Transport Finland Oy:n lisäksi ovat mukana muun muassa VTT, liikenne- ja viestintäministeriö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Espoon kaupunki, Tekes, Fortum Oy sekä useat laitevalmistajat. Hankkeen myötä eri valmistajien sähköbusseja on tarkoitus saada kokeiltaviksi pääkaupunkiseudun liikenteeseen lähivuosina neljästä kuuteen kappaletta. Vantaalle suunnitteilla lähes sata sähköautojen latauspistettä Vantaalla joulukuussa 2012 hyväksytyn suunnitelman mukaan kaupungin alueelle on tavoitteena saada lähes sata sähköautojen latauspistettä. Latauspaikat sijoitetaan kaupungin palvelujen ja liityntäpysäköintialueiden yhteyteen. Vantaa on mukana Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne -hankkeessa, jossa ovat mukana myös Helsinki, Espoo, Kauniainen sekä Lahti. Hankkeessa on mukana kolme tutkimus- ja oppilaitosta sekä toistakymmentä suomalaista ja kansainvälistä yritystä, joilla on sähköiseen tieliikenteeseen, sen palveluihin ja energiaratkaisuihin liittyvää liiketoimintaa. Mukana olevat yritykset ja kaupungit ovat sitoutuneet hankkimaan sähköajoneuvoja useamman sadan sähköauton testilaivueen rakentamiseksi pääkaupunkiseudulle kahden vuoden kuluessa. Espoo oli Suomen suurin sähköautokaupunki vuonna 2012 Espoo oli Suomen suurin sähköautokaupunki vuonna Espoon Varikko on hankkinut erimerkkisiä sähköautoja jo muutaman vuoden ajan kaupungin työntekijöiden käyttöön käyttökokemusten keräämiseksi. Aurinkoenergialla ladattavia sähköautoja käyttävät mm. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja elinkeinojohtaja Tuula Antola. Maankäyttö Seudullisen maankäyttösuunnitelman laatiminen käynnissä Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSL allekirjoittivat maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL ) valtion kanssa kesäkuussa Seudullisen maankäyttösuunnitelman laatiminen käynnistyi elokuussa Espoon asemakaavoissa luodaan edellytyksiä uusiutuvan energian hyödyntämiselle Espoon kaupunkisuunnittelukeskus hyödyntää kaavoitustyössään vapaaehtoisuuteen ja avoimeen dataan perustuvia työkaluja, kuten energiasuunnittelu-, energiakartta- ja energiatietopalveluja. Suunnitelmien tarkoitus on selvittää paikalliset uusiutuvan energiantuotannon edellytykset ja kaavoittaa alue siten, että säädösympäristön muuttuessa uusiutuvan energian tuotannolle ei ole kaavarajoitteita.

4 KUVA 2: Vantaalla sijaitseva Siimapuiston päiväkoti on Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen päiväkoti. Syyskuussa 2012 avatun päiväkodin koko toimintaideologia perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin.

5 Sähkönkulutus Käyttäjiä palkitaan energiansäästöstä Vantaan kouluissa Vantaan kouluissa toteutetaan energiansäästökampanjaa, jossa sähköä säästäneet koulut saavat puolet säästyneistä rahoista omaan käyttöönsä. Kokeilu, jossa on mukana tällä hetkellä kymmenen koulua, kannustaa tehokkaasti koululaisia ja koulun henkilökuntaa energiansäästötoimiin. Reaaliaikaista energiankulutustietoa ja sisätilojen olosuhdeseurantaa Helsingissä Helsingin kaupungin rakennusvirasto kehittää yhdessä VTT:n kanssa reaaliaikaista energiankulutus-, olosuhde- ja vikatietoseurantajärjestelmä ETSIVÄÄ. Rakennusautomaatiojärjestelmää hyödyntävä ET- SIVÄ mahdollistaa energiatehokkuuden seurannan pelkän energiakulutusseurannan sijaan. Järjestelmää pilotoitiin vuonna Rakennukset Vantaalla energiansäästöhankkeita ESCOkonseptilla Vantaan kaupunki toteuttaa 14 kiinteistössä energiansäästöhankkeen ESCO-konseptilla. Investointi maksaa 1,5 miljoonaa euroa, joka saadaan takaisin hankkeen tuottamilla säästöillä. Energiansäästöhankkeen kohteet ovat kouluja, urheiluhalleja, monitoimitaloja sekä päiväkoti ja kalliosuoja. ESCO-konseptissa palvelun tarjoava yritys ottaa kokonaisvastuun hankkeen toteutuksesta, mahdollisesti hankkeen rahoituksesta ja sopimuksen aikaisesta käytön ohjauksesta. Lähes nollaenergiarakentamisohjeet valmisteilla Helsingissä Helsingissä on käynnistetty vuonna 2012 lähes nollaenergiarakentamisen määrittely ja suunnitteluohjeiden laatiminen. Työ on jatkoa muutaman viime vuoden aikana valmistuneille julkisten rakennusten uudisrakentamisen ja peruskorjausten matalaenergia- ja passiivienergiarakentamisohjeille. Ammattikeittiöille matalaenergiarakentamisohjeet Vuonna 2012 valmistuivat Helsingin kaupungin matalaenergiarakentamisohjeet ammattikeittiöille. Ohje kattaa keittiöiden energiatehokkuuteen liittyvät asiat arkkitehtuurin, rakennus- ja kiinteistötekniikan sekä laitekannan osalta. Vantaalla Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen päiväkoti Pohjois-Nikinmäessä sijaitseva Siimapuiston päiväkoti on Suomen ensimmäinen kestävän kehityksen päiväkoti. Syyskuussa 2012 avatun päiväkodin koko toimintaideologia perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Päiväkodin lämmitysmuotona on maalämpö ja valaistuksessa sekä vesihanoissa käytetään liiketunnistimia. Jotta tiloja ei lämmitettäisi turhaan, päiväkotia pyritään käyttämään tehokkaasti myös iltaaikaan. Päiväkotiin otetaan lapsia lähialueelta, jotta kuljetusmatkat olisivat mahdollisimman lyhyitä ja vältyttäisiin turhalta autoilulta. Päiväkodin esiopetuksessa ei käytetä oppikirjoja, sillä matematiikkaa opiskellaan muun muassa laskemalla siemeniä ja muotoja opetellaan tekemällä puutarhasuunnitelmia. (Kuva 2) Mårtensbron koulu ja päiväkoti lämpenevät maalämmöllä Mårtensbron koulu ja päiväkoti Espoossa valmistuivat vuodenvaihteessa Rakennuksessa toteutettu maalämpöjärjestelmä mahdollistaa yli 30 prosentin energiaomavaraisuuden. Koulun ja päiväkodin E-luku, 85, on hyvin alhainen verrattuna vastaavaan tavanomaiseen rakennukseen.

6 Energiatehokkuuteen kannustava Otaniemen tutkijahotelli sai ensimmäiset asukkaansa Espoon kaupungin rakennuttama Otaniemen tutkijahotelli sai ensimmäiset asukkaansa marraskuussa VTT ja Espoon kaupunki seuraavat asukkaiden muuton jälkeen, miten ja mihin asukkaan käyttämä energia kuluu. Tutkijahotellin rakennusautomaatio seuraa ja jakaa tietoa eri asioiden energiavaikutuksista suoraan asukkailleen. Tavoitteena on luoda uusi vastavuoroinen seurantamalli, jossa asukkaat saavat ja antavat tietoa omasta energiankulutuksestaan ja oppivat vaikuttamaan siihen. Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT:ltä kertoo, että asukkaan rooli on merkittävä. Asiasta on jo olemassa aiempaa tutkimustietoa: asukkaiden energiankäytön kulutuserot voivat olla jopa nelinkertaiset. Tällä on merkitystä energiasäästön kannalta. Tutkijahotelli on ensimmäinen asuinkohde maailmassa, joka tulee saavuttamaan LEED-sertifioinnin mukaisen kulta-tason. Kiinteistö tuottaa itse noin kolmanneksen tarvittavasta sähköstä ja lämpöenergiasta. Suomen suurin puurakentamishanke käynnistyi Espoossa Työ- ja elinkeinoministeriö, Aalto-yliopisto ja Espoon kaupunki tekivät helmikuussa 2012 aiesopimuksen yhteistyöstä, jolla kehitetään modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä siihen liittyvää osaamista. Yhteistyössä Aalto-yliopisto tutkii laajasti työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella puurakentamista, ja ensimmäiset pilottikohteet rakennetaan Espooseen. Helsingin ympäristökeskuksen uudet toimitilat toivat mittavat säästöt Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen uudet toimitilat Viikissä toivat ensimmäisenä käyttövuotenaan mittavat säästöt, sillä rakennuksen energiankulutus on vain kolmasosa tavallisen toimistorakennuksen kulutuksesta. Talon sisäänajovaiheen jälkeen päästään noin 70 prosentin säästöön edelliseen toimitilaan verrattuna. Viherkattoja Vantaalle Vantaan Porttipuistoon on rakennettu suuren liikekeskuksen katolle Suomen suurin viherkatto. Hanke on osa Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehittämishanketta Viides ulottuvuus Viherkatot metropolialueella, jossa Vantaan kaupunki on mukana. Viherkatot mm. viilentävät rakennuksia ja sitovat hulevesiä, mutta niiden soveltuvuudesta Suomen oloihin on vielä vähän tutkittua tietoa. Viides ulottuvuus -hanke alkoi ja päättyy Hankinnat, kulutus ja jätteet Uudet lajitteluvelvoitteet lasin, metallin ja kartongin osalta 2012 Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen uusien jätehuoltomääräysten mukaan lasi- ja metallipakkaukset tulee lajitella erikseen suurilla kiinteistöillä vuoden 2014 alusta lähtien. Lasin ja metallin lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistöjä sekä muita kuin asuinkiinteistöjä, joilla syntyy lasi- tai metallijätettä yli 50 kiloa viikossa. Kartonkipakkausten lajitteluvelvollisuus laajenee koskemaan vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöjä. Kartonki on kerättävä erikseen myös silloin, kun muulla kuin asuinkiinteistöllä syntyy kartonkijätettä vähintään 50 kiloa viikossa. Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan heinäkuun alusta 2012, mutta määräykset sisältävät siirtymäaikoja, jotta kiinteistöt ehtivät varautua uudistuksiin.

7 Kuva 3. Auringon säteilymäärä kwh/m2/vuosi talojen kattopinnoilla Espoossa. Energiantuotanto Uusiutuvan energian kuntakatselmus Espoossa Espoon kaupunki on laatinut vuoden 2012 aikana uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Katselmuksessa selvitettiin biomassan, tuulivoiman, aurinkoenergian, maalämmön ja hukkalämmön käyttöönoton mahdollisuuksia sekä energian käytön ja tuotannon nykytila. Laaja katselmus ja sen pohjalta tuotetut energiakartat palvelevat sekä kaupungin omaa suunnittelua, kaavoitusta ja rakentamista että yksityisten rakentajien hankkeita. Katselmus tehtiin yhteistyössä WSP Finland Oy:n, Motivan ja Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Merkittävä potentiaali Espoon alueen uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisäämiseksi kohdistuu kaukolämmöntuotantoon ja sen yhteydessä tapahtuvaan sähköntuotantoon. Nykyisin suurin osa Espoon kaupungin rakennustilavuudesta (67 %) kuuluu kaukolämmön piiriin ja kaukolämmön tuotanto tapahtuu pääosin Suomenojan Fortumin CHP-laitoksella kivihiiltä ja maakaasua hyödyntäen. Espoon aurinkoenergiapotentiaali on 650 GWh sähköä tai 2620 GWh lämpöä vuodessa. Vuoteen 2010 verrattuna luvut tarkoittavat, että aurinkoenergialla saataisiin tuotettua 30 % koko Espoon sähkönkulutuksesta tai vastaavasti jopa 90 % Espoon lämmönkulutuksesta. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on tuottanut aurinko- ja geoenergian tuotantomahdollisuuksia kuvaavaa kartta-aineistoa. Aurinkoenergiakarttaa varten on simuloitu kaikkien Espoossa sijaitsevien rakennusten kattopinnoille lankeavan aurinkosäteilyn määrä. Geoenergiakartta kuvaa puolestaan maa- ja kallioperän soveltuvuutta geoenergian tuotantoon. Energiapaikkatiedon perusteella laaditaan sovellus, jonka avulla jokainen voi suoraan tarkastella eri alueiden geoenergiapotentiaalia ja olemassa olevien kattopintojen sijaintia suhteessa auringonsäteilyn tulosuuntaan ja määrään. Ensimmäinen versio sovelluksesta julkaistaan keväällä (Kuva 3) Aurinko- ja geoenergiakartat:

8 Tuotatko sinäkin liikennepolttoainetta? Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolle valmistui joulukuussa 2012 biokaasun jalostuslaitos, jossa tuotetaan biokaasua Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan jätevesistä. Ensimmäisenä biokaasun on ottanut käyttöön Helsingin Bussiliikenne, joka liikennöi biokaasulla Helsingin keskustasta lentokentälle. Tuotettu biokaasu riittää noin 50 päästöttömän kaasubussin käyttöön, mikä vastaa yli kuutta miljoonaa työmatkaa vuodessa. Ilmastoa lämmittävät hiilidioksidipäästöt vähenevät tonnia vuodessa. Biokaasun käyttö parantaa myös ilmanlaatua typenoksidipäästöjen ja pienhiukkaspäästöjen vähetessä. HSY lisää päästötöntä energiantuotantoa ja osallistuu kaupunkien uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämiseen Tampereen, Turun, Oulun ja Vantaan kaupungit sekä HSY tekevät yhteistyötä hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä kaupunkien uusiutuvan energian käyttöä. RESCA Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit -hankkeessa kehitetään uusiutuvan energian tuotantoa sekä jaetaan parhaita käytäntöjä. Kaupungit ja HSY toteuttavat yhdessä yhteensä 15 uusiutuvan energian pilottihanketta. HSY:n kehityshankkeita ovat lämmön talteenotto Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen raakavedestä, kiinteistökohtainen energiantuotanto aurinkoenergialla sekä tuulivoimaloiden sijoittaminen Metsäpirtin kompostointikentälle ja Ämmässuolle. Helsingin Energia sai tunnustusta ja Helsinki nimettiin parhaiden energiakäytäntöjen esimerkiksi Helsingin kaupunki on saanut Euroopan komission Kaupunginjohtajien yleiskokoukselta tunnustuksen poikkeuksellisen tehokkaasti toimivasta yhdistetyn sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannosta. Helsingin Energia on toteuttanut palkitun kokonaisuuden yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Samalla Helsingin kaupungille myönnettiin parhaiden energiakäytäntöjen esimerkki -tunnustus. Kuvaaja: Lotta Henriksson/ Helsingin ympäristökeskus

9 Yleiset keinot Helsingistä hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä Syyskuussa 2012 hyväksytyn uuden ympäristöpolitiikan mukaan Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2020 päästövähennystavoite asukasta kohti on 20 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Vuoden 2020 tavoitteen kiristämistä 30 prosenttiin selvitetään. Uusia merkittäviä yrityksiä ja osaajia Ilmastokumppanit-verkostoon Elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin yhteinen Ilmastokumppanit -verkosto kasvoi uusilla jäsenillä syyskuussa Mukaan liittyivät Aalto-yliopisto, ABB, Bring Express, Gaia, Gasum, GreenNet Finland, Helsingin yliopisto, HOK-Elanto, Itella, Kämp Group, Metropolia, Motiva, Nordic Offset, Sitra, Suomen ympäristökeskus ja Yleisradio. Ilmastokumppanit antavat sitoumuksen, jossa ne lupaavat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään tehostamalla omaa toimintaansa ja tarjoamalla parempia tuotteita ja palveluita ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Verkoston tavoitteena on sitoumusten lisäksi myös vahvistaa yritysten kilpailukykyä, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää yhteistyötä verkoston jäsenten kesken. (Kuva 4) Tapahtumat tarvitsevat tukea ja osaamista ympäristöasioiden hallinnassa Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat mukana pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa kehittävässä EU-hankkeessa, joka alkoi vuoden 2012 alussa. Hankkeessa luodaan käytäntöjä tukeva toimintamalli kaupunkien ja tapahtumien väliselle vapaaehtoiselle ympäristötyölle sekä tarjotaan räätälöityä ympäristökoulutusta ja -neuvontaa. (Kuva 5) Kuva 4: Ilmastokumppaneihin liittyi syyskuussa uusia isoja yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja ratkaisujen tarjoajia.

10 *Sunrise Avenue -yhtye 2012, laskelmassa ei ole mukana festivaaliyleisön matkoista aiheutuneita kasvihuonekaasu päästöjä. KUVA 5. Greening Events Yhden festivaalikeikan hiilijalanjälki vastaa km autoilua.* HSY mukaan kuntien energiatehokkuussopimukseen HSY on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuonna Sopimuksessa HSY on sitoutunut yhdeksän prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä vuoden 2010 tasosta laskettuna. Vuonna 2011 HSY kulutti energiaa vajaan omakotitalon vuosikulutuksen verran, joka on noin prosentti pääkaupunkiseudun energiankulutuksesta. Suurin energiantarve on vesilaitoksilla. HSY:n energiatehokkuutta edistetään jatkossa kaikessa toiminnassa. Energiansäästötavoite huomioidaan erityisesti investoinneissa, hankinnoissa ja kiinteistöjen energiankulutuksessa. Vuoteen 2017 mennessä HSY:n tavoitteena on tuottaa energiaa itse saman verran kuin se kuluttaa. HSY on jo nyt yli 90-prosenttisesti energiaomavarainen, kun tuotantoon lasketaan mukaan oman kulutuksen lisäksi valtakunnan verkkoon myyty, kaatopaikkakaasusta tuotettu sähkö. Ostoenergian hankinnassa HSY lisää vähitellen vihreän sähkön osuutta. Vantaan sivistystoimen ympäristöohjelma tuottanut tulosta Vantaan sivistystoimen ympäristöohjelman tähänastiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on ympäristöjohtamisen vakiinnuttaminen osaksi johtamisjärjestelmää, ympäristötietoisuuden lisääminen ja ylläpitäminen, energia- ja materiaalitehokas toiminta sekä tehokas tilojen käyttö. Lukukautena Vantaalla järjestettiin mm. EkoTeko-kilpailu, johon osallistui yhteensä 30 päiväkotia, koulua, oppilaitosta ja kirjastoa. Lisäksi vuonna 2012 on järjestetty opettajille kohdennettuja ekotukikoulutuksia. Uusien ekotukihenkilöiden myötä Vantaalla oli yli 400 ekotukihenkilöä vuoden 2012 loppuun mennessä. Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta on myös lisätty mm. hyviä sähkönsäästöideoita levittämällä sekä sammuttamalla koulujen atk-laitteet keskitetysti yöajaksi. Energialuontopolku ja näyttely Harakan saaressa Tiedätkö, miten eroavat toisistaan aurinkokeräin, -paneeli ja -puhallin? Entä minkä kokoinen on omakotitalon sähköt jauhava pientuulivoimala? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin antaa vastauksen Suomen ensimmäinen energialuontopolku ja Hiilipihi Harakka -näyttely Harakan saaressa Helsingissä. Heinäkuun alussa 2012 astuivat voimaan uudet rakentamisen energiamääräykset, jotka kannustavat talokohtaiseen energiantuotantoon uusiutuvilla energiamuodoilla. Silti edes ammattilaisilla ei aina ole selkeää kuvaa, miltä laitteet näyttävät ja mitä niillä tuotetaan, kertoo energialuontopolun ja näyttelyn suunnittelija Pekka Hänninen. Energiateknologian liittäminen osaksi rakennuksen arkkitehtuuria on kokonaan uusi taiteen laji, hän jatkaa. Kävijät voivat tutustua energialuontopolulla mm. pientuulivoimalaan, aurinkolämpökeräimeen, aurinkopaneeliin, aurinkopuhaltimeen ja ilmalämpöpumppuun. Energialuontopolku ja näyttely ovat avoinna elokuun alusta syyskuun loppuun.

11 Ekotukitoiminnalle Uudenmaan ympäristöpalkinto 2012 Uudenmaan ELY-keskus myönsi Uudenmaan ympäristöpalkinnon 2012 Helsingin kaupungin kehittämälle ja koordinoimalle ekotukitoiminnalle. Palkinto myönnettiin ekotukitoiminnalle ansiokkaasta ympäristökasvatustyöstä ja ympäristötietoisuuden edistämisestä. Ekotukimalli on osoittautunut erittäin toimivaksi ja sen käyttö on laajentunut Helsingistä nopeasti myös useisiin muihin kaupunkeihin ja organisaatioihin. Vuoden 2012 lopussa ekotukihenkilöitä on yli Tapahtumia ja kampanjoita Energiatehdas-tapahtuma Energiatehdas -kaupunkitapahtuma järjestettiin Kierrätystehtaan yhteydessä. Tapahtumassa oli tarjolla mm. toiminnallisia rasteja sekä vinkkejä vähähiiliseen elämään. Ilmastoinfon järjestämässä Energiatehdas-tapahtumassa olivat mukana mm. Helsingin kaupunki, HSL, HSY, Helsingin Energia, WWF ja British Council Challenge Europe. Auton vapaapäivä Lauantaina HSL:n ja Ilmastoinfon yhteisessä tapahtumassa annettiin autolle vapaapäivä ja pelattiin joukkoliikennepeliä. Tapahtumalla kannustettiin pääkaupunkiseudun asukkaita joukkoliikenteen käyttöön. Tapahtumaa on aiemmin vietetty Autottomana päivänä 12 kertaa. Muikkuja ja hunajaporkkanoita tarjolla Espoossa Espoon kaupungin kouluissa, päiväkodeissa ja lounasravintoloissa oli perjantaina tarjolla mm. uunimuikkuja hunajaporkkanoiden kera. Ideana lounasvaihtoehdoissa oli ilmastoystävällisyys ilmastopäivän kunniaksi. Kouluissa ja päiväkodeissa tutustuttiin ilmastopäivään eri teemojen avulla ja kasvatettiin lisäksi herneenversoja. Ilmastopäivän lounaan järjesti Espoo Catering yhdessä RCE:n (RCE Espoo - Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development) kanssa. Espoossa Kilometrikisassa kerättiin yli euroa hyvään tarkoitukseen Espoon kaupungista osallistui 37 joukkuetta Kilometrikisaan, joka pidetään vuosittain toukokuusta syyskuuhun. Ihmisiä pyöräilyyn kannustavan leikkimielisen kisan yhteydessä kerättiin rahaa SPR:n katastrofirahastoon yli euroa.

12 Kuva 7. HSY seutu- ja ympäristötieto osallistui Kevyin askelin -kampanjaan lupaamalla vähentää toimipaikkansa sähkönkulutusta 5 % vuosittain. Kuusentaimet lahjoitti istutettavaksi Taimitarha Timo Korhonen Oy. 002 Kannen kuva: Heureka / Kirill Lorech. Espoon kaupunki on ollut mukana Kilometrikisassa myös aiempina vuosina, mutta rahakeräykseen kaupunki osallistui vuonna 2012 ensimmäistä kertaa. Kerätty summa korvasi kaupungin ns. joulukorttirahat, jotka kaupunki on perinteisesti lahjoittanut hyväntekeväisyyskohteeseen. Tonni vetoa -kampanja Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa aiheutuu asumisesta, ruoasta ja liikenteestä. Ilmastoinfon Tonni vetoa -kampanja auttaa löytämään keinoja omien päästöjen pienentämiseksi. Voisitko matkustaa Kaukoidän sijaan Euroopan lomarannoille? Syödä lautasen tyhjäksi ja matkustaa muutaman kerran viikossa työpaikalle julkisilla kulkuvälineillä? Edelleen käynnissä olevaa kampanjaan osallistuneet ovat tammikuuhun 2013 mennessä lupautuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään yhteensä noin CO 2 kg ja tavoite on CO 2 kg. Osallistu mukaan osoitteessa: Kevyin askelin -kampanja Vuonna toteutetussa Kevyin askelin Helsingissä -kampanjassa kannustettiin helsinkiläisiä energiansäästötekoihin omassa arjessaan. Kampanjassa yli 700 asukasta, kaupungin työntekijää ja eri sidosryhmien edustajaa antoi ilmastolupauksen. (Kuva 7) Helsingin seudun ympäristöpalvelut PL 100, HSY, Opastinsilta 6 A, Helsinki Puh , Fax , Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HRM, Semaforbron 6 A, Helsingfors Tfn , Fax ,

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa

Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa Kokemuksia energia- ja päästölaskennasta asemakaavoituksessa INURDECO TYÖPAJA 25.8.2014 ENERGIA- JA ILMASTOTAVOITTEET ASEMAKAAVOITUKSESSA Paikka: Business Kitchen, Torikatu 23 (4.krs) Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt

Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Energiantuotanto, -kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt Satakunnassa ja Nakkilassa vuonna 2014 Ilmastoasiantuntija Anu Pujola, Satahima-hanke Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hanke Kuntien ja pk-yritysten

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen

Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Tartu tositoimiin! Ilmastonmuutos Helsingin seudulla hillintä ja sopeutuminen Ilmasto vuonna 2030 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Kerava ovat päättäneet yhdessä ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla

Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422,

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ympäristöohjelman ja Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian yhteinen seurantaseminaari Pirkanmaan ilmasto-

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010

Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Suomen kestävän kehityksen toimikunta, kokous 3/ 2010 Säätytalo 13.10.2010 10 1 Yhteistyöllä, rohkeudella ja luovuudella kohti hiilineutraalia kuntaa! Kari koski Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Hinku-hanke

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut

Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1

UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT. Hamina Kaakkois-Suomen ELY- keskus, Ilpo Kinttula, asiantuntija, energia 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT Hamina 12.3.2013 1 Energiatuki Työ- ja elinkeinoministeriö / ELY- keskus voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN

ILMASTO-OHJELMA Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN ILMASTO-OHJELMA 2016 2020 Pienillä arjen muutoksilla VAIKUTTAVIIN ILMASTOTEKOIHIN Espoon kaupunki haluaa olla vastuullinen edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunki on laatinut ilmasto-ohjelman,

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2015 Arviot vuosilta 2010-2014 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto

Keski-Suomen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto Keski-Suomen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto 1 Sisältö Perustietoa Keski-Suomesta Keski-Suomen energiatase 2010 Energianlähteiden ja kulutuksen kehitys 2000-luvulla Talouden ja energiankäytön

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö. Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Pääkaupunkiseudun Smart & Clean - säätiö Yritysten stadi 10.5.2016 Helsinki Tiina Kähö, Sitra Tavoite: Pääkaupunkiseudusta kansainvälisesti tunnettu referenssialue ja testialusta Smart & Clean ratkaisuille

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 209 Espoon ilmasto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Laitala, puh. 043 824 5427 Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 11.05.2015 498 HEL 2014-012200 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle

Resurssiviisaus Energiateema Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Energiateema 30.5.2016 Tiedonantotilaisuus KV:lle Resurssiviisaus Jyväskylä sitoutunut resurssiviisauden edistämiseen pitkäjänteisesti Resurssien viisas käyttö kärkenä kaupunkistrategiassa

Lisätiedot

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo

Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille. Pekka Grönlund TEM Team Finland -talo Energiatuen mahdollisuudet Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille Pekka Grönlund TEM 7.11.2016 Team Finland -talo Energiatuen tavoitteet Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin ilmasto- ja

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet

Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Kuntakatselmus paljastaa mahdollisuudet Timo Määttä 6.10.2010 Kuntakatselmuksen tausta Energiansäästöllä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä edistetään kasvihuone- kaasupäästöjen vähentämistä

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 Päästöt ovat lisääntyneet Uudellamaalla Uudenmaalla syntyi kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-päästöjä) vuonna 2006 noin 11,9 miljoonaa tonnia (CO2-ekv.). Päästöt

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Ilmasto-ohjelman taustatekijät

Ilmasto-ohjelman taustatekijät Lappeenrannan kaupunki ILMASTO-OHJELMA Luonnos 20.4.2009 Ilmasto-ohjelman taustatekijät 2 Ilmastosopimukset Suomella on ollut vuodesta 2001 saakka kansallinen ilmastostrategia, jonka avulla pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma. PAKETTI johtoryhmä Tapio Ojanen Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma PAKETTI johtoryhmä 3.6.2010 Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/paketti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Aikataulu:

Lisätiedot

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA

Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Helsingin hallinto-oikeus Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Hankkeen taustaa Porvoon kaupunki, Suomen

Lisätiedot

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset

Helsingin ilmastotavoitteet skenaariotyöpajojen tulokset Helsingin ilmastotavoitteet 2030 -skenaariotyöpajojen tulokset 31.3.2016 Jari Viinanen 1 30.11.2016 Petteri Huuska Helsingin ilmastotyöryhmän tehtävänä Vuoteen 2030 tähtäävät ilmastopoliittiset tavoitteet

Lisätiedot

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa

Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Miksi kaukojäähdytystä? Kaukojäähdytys - vaihtoehto lämmitysmarkkinoiden muutoksessa Marko Riipinen Kaukolämpöpäivät 29.-30.8.2012 DIPOLI Lämmitysmarkkinat Uudella mallilla vastataan joustavammin asiakkaiden

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 2013 Arviot vuosilta Uusiutuvan energian vaikuttavuusarviointi 213 Arviot vuosilta 21-212 Suvi Monni, Benviroc Oy, suvi.monni@benviroc.fi Tomi J Lindroos, VTT, tomi.j.lindroos@vtt.fi Esityksen sisältö 1. Tarkastelun laajuus

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 22.4.2010 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä MAL-vision ja strategisten linjausten taustaa Helsingin seutu 14 itsenäistä ja heterogeenistä kuntaa Painetta yhteistyölle

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot