Sisäilmaongelmien terveydelliset vaikutukset ja oireiden tunnistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmaongelmien terveydelliset vaikutukset ja oireiden tunnistaminen"

Transkriptio

1 Sisäilmaongelmien terveydelliset vaikutukset ja oireiden tunnistaminen Tuula Putus työterveyshuollon erikoislääkäri, professori Turun yliopisto

2 Sitoumukset T:mi IndoorAid, Suomen lääketieteellisen mykologian seura, pj. Luentopalkkioita: Hengitysliitto, paikalliset hengitysyhdistykset, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, HY Palmenia, RATEKO Oy, Savonia amk, Turun amk, Professio Oy, ym. Kirjoituspalkkioita: Ympäristö- ja terveysalan kustannus Oy

3 Ympäristömikrobien terveystutkimuksen kolme vuosikymmentä 1980-l. Husman K, Reiman M ja Terho EO, maatalousmikrobien terveyshaitat 1990-l. Nevalainen A, Hyvärinen A ja Hirvonen ML, kosteusvaurioiden yleisyys ja ilman mikrobipitoisuudet; homeallergian yleisyys, vaikutukset keuhkojen toimintaan 2000-l. kosteusvauriomikrobien terveyshaittojen vaikutusmekanismit, PCR-analytiikka 2010-luku: toksiinitutkimus, biosiditutkimus? N. 25 väitöskirjaa Majvik-suositus 1 ja 2

4 Kosteusvaurioiden yleisyys KTL, TTL, VTT ja TKK saman aiheen äärellä pientaloista % vaurioituneita, 20 % hometaloja, Nevalainen ym. kouluista 80 % huono ilmanvaihto, % kosteusvaurioisia, 24 % homeen haju tai näkyvä kasvusto, Kurnitski ym päiväkodeista 70 % kosteusvaurioituneita, Jaakkola, Ruotsalainen vk. sairaalarakennuksista 15 % kiireellisen korjauksen tarpeessa, Reijula ym. Paloasemien kosteusvaurioiden yleisyys?

5 Mitä kosteusvauriosta seuraa? tekninen vaurio esteettinen haitta materiaalipäästöt, kemialliset päästöt mikrobihaitat hyönteiset punkit amebat rakenne 'kompostoituu' romahtamisvaara

6 Korjausvelka ja terveyshaittojen kustannukset Kuntaliiton mukaan 2000-l alussa kuntien omistaman rakennuskannan korjausvelka on 3,25 mrd/5v, useita satoja miljoonia / vuosi Korjausvelka nyt mrd ja kasvaa koko ajan TKK:n arvion mukaan alentuneen työtehon kustannus on yhtä suuri kuin kiinteistöjen lämmityskustannukset

7

8 Indikaattorimikrobit Viihtyvät märässä/kosteassa Osoittavat rakennuksen vaurion Eivät esiinny terveessä talossa Ärsyttäviä, tulehdusta (inflammaatiota) aiheuttavia, allergisoivia ja toksisia Indikaattorimikrobien luettelo löytyy STM:n Asumisterveysoppaasta

9

10 Kemialliset haitat Formaldehydi Ammoniakki Muovimattoyhdisteet (TXIB ja 2-etyyli-1- heksanoli Naftaleeni, kreosootti isosyanaatit Viemärikaasut, metaani, merkaptaanit, haaroittuneet hiilivedyt

11 Mikrobihaitat maaperän mikrobit rakennukseen ulkoilmasta, maaperästä sekä likaisen veden mukana (sadevesi, tulvat, viemärivahingot) homeet, hiivat, itiölliset bakteerit, aktinobakteerit, mykobakteerit kasvualusta vaikuttaa mikrobien kasvuun ja toksisuuteen (Murtoniemi vk) puu vs. betoni, kipsilevy ym.

12 Mistä mikrobit tulevat rakennukseen Rakennusvaiheessa, suojaamaton rakennus / materiaalit Kattovuodot Putkivuodot Viemärivuodot Huonosti eristetyt pesutilat Maaperäkosteuden nousu

13 How does the indoor air of a moisturedamaged house differ from normal? Viable concentration usually < 100 cfu/m 3 often > 100 cfu/m 3

14 Mistä näytteet otetaan? Aloitetaan rakenneteknisellä tutkimuksella, kuntoarvio tai kuntotutkimus Materiaalinäyte ensisijainen Pintanäyte Ilmanäytteitä tarvitaan vain, jos ei löydetä vauriopaikkaa tai riskirakennetta Myös kuiva rakenne voi olla mikrobivaurioitunut, jos on aikaisemmin ollut märkä

15

16

17

18 Rakenteita avattava, jotta vauriot saadaan esiin

19

20 Miten näytteet tulkitaan STM:n ohjeet Ohjearvot eivät ole terveysperusteisia Terveyshaittoja voi olla vaikka ohjearvot alittuvat, ja päinvastoin Lajisto ja vaurion sijainti + laajuus ratkaisevia Sisäpinnat ja rakenne, josta voi olla yhteys sisäilmaan Ilmavuoto esim alapohjasta riittää

21 Riskinarvioinnin vaikeus (?) ohjearvot alkuun 500 cfu / m3 asunnoissa sitten ilmanpitoisuus 100 cfu/m3, sädesienet 10 cfu/m3 (Asumisterveysopas 2003 ja 2008) toimistorakennuksissa 50 cfu/m3, sädesienet 7 cfu/m3 kouluissa 20 cfu/m3 materiaalinäytteissä cfu/g, sädesienille 500 cfu/g (Asumisterveysopas 2008) ohjearvot eivät ole terveysperusteisia vrt. paljonko valkoista kärpässientä saa syödä?

22 Onko home terveyshaitta? 90-l. alussa STM totesi, että näkyvä home on aina terveyshaitta homeen hajun selvä yhteys oireiluun itiöiden pitoisuudesta riippumatta indikaattorimikrobien käsite, Samson ym 1994 herkistäviä mikrobeja tunnetaan kymmeniä! Lajisto tärkeämpi kuin määrä

23

24 Mikrobien mukana tulevat.. punkit amebat ja muut alkueläimet hyönteiset, kovakuoriaiset herkistäviä, yhteys allergiasairauksien puhkeamiseen toimivat mikrobien reservuaarina ja vektorina

25

26

27 asbesti 'Vanhoja' riskejä modernissa riittämätön ilmanvaihto jäähdytysjärjestelmien mikrobit (Legionella) ympäristössä homeita ja sädesieniä myös vesijohtovedessä yli 20 paikkakunnalla, noin miljoona kansalaista altistuu (Korhonen ym 2006)

28 Voivatko muut altisteet kuin mikrobit selittää oireita? VOC: harvoin vakavia haittoja Eivät lisää infektioita Astman lisäriski n. 20 % Kreosootti: pns, neurol oireet? Asbesti: syöpäriski pitkällä aikavälillä Formaldehydi: limakalvoärsytys, päänsärky Kuidut: ei tutkimustietoa haitoista, vain rakennustyössä

29 Sisäilman mikrobialtistuksen aiheuttamat oireet ja sairaudet ilmiön yleisyys x-aks. aikafaktori y-aks. astma ODTS syöpä? allerginen nuha krooninen bronkiitti VOC'n ja toksiinien aiheuttamat oireet ärsytys- ja yleisoireet, infektiosairaudet, poissaolot, työtehon lasku

30 Mistä erottaa sisäilmaoireen? Alussa oireilu lievittyy tai katoaa muualla Myöhemmin ajallinen yhteys hämärtyy tai katoaa Oireilu lievittyy pidemmillä lomilla tai poissaolojen aikana / ulkona Harvinaiset sairaudet ryvästyvät samalle työpaikalle

31 Oireiden ja sairauksien mekanismit Väliton allergia Toksiset mekanismit, solukuolema= apoptoosi ja sytolyysi, viivästynyt yliherkkyys Kemiallinen/entsymaattinen ärsytys, inflammaatio

32 Intervention mahdollisuudet Allergia; parantumaton Toksisuus: soluvälitteinen immuunipuolustus, jää pysyvä solumuisti Ärsytys, inflammaatio: palautuvia jos altistuminen päättyy ajoissa

33 Tutkimustieto muilta ammattialoilta tulisi ottaa huomioon Maanviljelijät Saha- ja haketyöntekijät Jätteenkäsittelijät Jätevedenkäsittelijät Puutarha- ja kasvihuonetyö Sienimöt Kaivostyö

34 Kustannukset Allergia, yksilötasolla suuret Toksiset mekanismit: kustannukset suuria, mahdollinen uhka työkyvylle Ärsytys, inflammaatio ja inflammaatio: kustannukset yhteiskunnan tasolla valtavia, yksilölle vielä pieniä

35 Näytön aste vakavien haittojen osalta Epidemiologinen näyttö vaihtelevan hyvä Yksilötasolla altisteen ja sairauden välinen yhteys osoitettavissa lähinnä ammattiastman, alveoliitin ja suoran infektion osalta Syövän ja reuman osalta alustavaa näyttöä. Altistumisajat pitkiä, v Vakavia pysyviä haittoja, kustannukset suuret, kokeellinen tutkimus ihmisillä ei mahdollista. Panostettava primaaripreventioon, hoitoon ja kuntoutukseen

36 Sairausryväkset astman riski homealtistuksessa 2-4 x (ei-all.) noin 30 % kaikesta astmasta homealtistuksesta johtuvaa (useita tutkimuksia, Britannia, USA ja Suomi samansuuntaiset arviot, mm. Jaakkola) reumasairauksien riski 10x tietyissä rakennuksissa useita syöpäryväksiä kilpirauhassairauksien ryväkset? DM?? Keskenmenot, hedelmällisyysongelmat?

37 Tyypillinen potilas Oireilu alkaa kurkkukivulla, käheydellä, silmä- ja iho-oireilla, yskällä Flunssia tai flunssia toistuvasti, infektiot pitkittyvät ja komplisoituvat, tulehdus- ja antibioottikierre Kuumeilua, lämpöilyä, väsymystä, päänsärkyä, lihas- ja nivelkipuja, sydänoireita, verenpaineen heittelyä Pitkittyvässä vaiheessa neurologiset oireet ja autoimmuunisairaudet, kilpirauhassair.

38 Miten oireileva potilas tutkitaan? Riippuu siitä mikä rakennus on kyseessä; asunto, päiväkoti, koulu, työpaikka -> vastuuviranomainen ottaa aloitteen rakennuksen tutkimisesta Lääkärin rooli asiantuntijana ja suosituksia antavana tahona esim sisäilmaryhmässä Selvitettävä mille mikrobeille/kemiall. aineille altistunut? Ärsyttävä, toksinen vai allergisoiva?

39 Mitä hyötyä sisäilmaryhmästä Moniammatillinen lähestymistapa välttämätön Kosteusfysiikkaan perehtynyt insinööri Mikrobiologiset näytteet Kemialliset näytteet (harvoin tarpeen) Lääketieteellinen riskinarviointi oirekyselyjen avulla: aikuisille ja lapsille erikseen esim. työpaikat, koulut ja päiväkodit

40 Tutkimustavat Anamneesi vai ryhmätason oirekysely? Perusverikokeet Keuhkojen toimintatutkimukset, PEF, spiro, diff.kap; NSO ja thorax, joskus HRTT Ihotestit ja IgE-vasta-ainetestit, jos säädökset edellyttävät näyttöä yksilötason syy-yhteydestä Mikrobiviljely kudos- tai eritenäytteestä Inflammaatiota osoittavat testit

41 Mikä on homealtistuksen merkitys palo- ja pelastusalalla? Astman puhkeaminen aiheuttaa vakavia seuraamuksia, pahimmassa tapauksessa uudelleen sijoitus ja ammatinvaihto Toistuvat infektiot romahduttavat lihaskunnon ja yleiskunnon Rasitus infektion aikana voi johtaa sydänlihastulehdukseen ja muihin jälkitauteihin Runsaan antibioottien käytön haitat

42 Homeallergian yleisyys 2-6 % IgE-välitteistä herkistymistä IgE-positiivisuuden ja posit. ihotestin yhteys kliinisiin oireisiin ja sairauksiin, nuha ja astma, atooppisen ihottuman paheneminen homeen aiheuttamia ammattitautitapauksia /vuosi, tutkimuskulut suuret ammattinuhien määrä ollut laskussa.. TTL tutkimukset allergisesta nuhasta ja astmasta homealtistuksessa

43 Syy-yhteyden näyttötaakka VAIN ammattitaudeissa oltava yksilötason näyttö >50 % todennäköisesti pääasiallisesti sairauden aiheuttaja työssä esiintyvä fysik, kem tai biol. altiste asumisterveystapauksissa tarvetta syy-yhteyden todisteluun EI ole (paitsi oikeustapauksissa, jos haetaan korvausta terveyshaitasta) eri väestöryhmillä eri lainsäädäntö, lapset lainsuojattomia terveyshaitan toteaminen pitäisi riittää toimenpiteisiin ryhtymiseen kokonaisvastuuta asunnoissa, kouluissa ja päiväkodeissa ei kanna käytännössä kukaan..

44 Hoito Altistumisen välttäminen, (näyttöä on) Altistuminen jatkaminen lääkityksen avulla ei ole turvallista, astman riski jopa nelinkertaistuu Todetut allergiat ja astma hoidetaan käypä hoito-suositusten mukaisesti Reuma- ja kilpirauhassairaudet, hoito Yleisoireet: aika hoitaa, kun on päästy puhtaaseen ympäristöön. Ruokavalio?

45 Muita haittoja Legionella vesijärjestelmissä, Mykobakteerit astmaatikoilla, suora sieni-infektio, jos immuunipuolustus alentunut Saastuneet vesijärjestelmät ja varusteet, suojamaskit jne. Radon, muut syöpävaaralliset altisteet yhteisvaikutus tupakan kanssa! Asbesti ammattitaudit, syöpä (tupakka!)

46 Tutkimustyö jatkuu..

47 Lisätietoja Kirjassa: Home ja terveys

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteus- ja homevaurioiden yhteys terveyteen ja ympäristöherkkyyteen Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, prof Tutkimus

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS

Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri. LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS Sisäilmaongelma tulehdusta elimistössä vai tulehtunut työilmapiiri LT Riitta-Liisa Patovirta Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri KYS 1 Ei osakkeita Sidonnaisuudet: Yksittäisiä luentopalkkioita:

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden aiheuttamat keuhkojen ammattitaudit - uusi käytäntö ja sen haasteet työterveyshuolloille

Kosteusvaurioiden aiheuttamat keuhkojen ammattitaudit - uusi käytäntö ja sen haasteet työterveyshuolloille Kosteusvaurioiden aiheuttamat keuhkojen ammattitaudit - uusi käytäntö ja sen haasteet työterveyshuolloille 15.5.2009 Hille Suojalehto keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, TTL Esityksen sisältö

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010

Sienet ja terveys. Puheenjohtajan palsta. Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Sienet ja terveys Lääketieteellisen mykologian seura ry:n tiedotuslehti - ISSN 1456-3533 - Numero 1 / 2010 Puheenjohtajan palsta Tuhkaa ja timantteja Takana on kummallinen talvi. Vanhan ajan sääolot, kovia

Lisätiedot

Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia

Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia Sisäilmasta sairastuneiden selviytymisen ja syrjäytymisen kokemuksia Ihminen, joka on käynyt itse sen läpi, ymmärtää. Se tietää mistä puhuu. Hengitysliiton julkaisuja 23/2014 Sari Mäki ja Katri Nokela

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ

SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ SISÄILMAONGELMIIN LIITTYVÄ OIREILU JA SAIRASTAVUUS MIEHILLÄ Putus Tuula, professori, ympäristölääketieteen dosentti Työterveyshuolto ja työlääketiede Kansanterveystieteen laitos Tutkimuksen tausta Valtaosa

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Allergia- ja astmaopas

Allergia- ja astmaopas Allergia- ja astmaopas Histec auttaa näihin oireisiin nopeasti ja pitkään: Kausiluonteinen allerginen nuha Ympärivuotinen allerginen nuha Allergiset silmä- ja iho-oireet Hyttysenpistojen aiheuttamat voimakkaat

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS

BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU TURUN YLIOPISTO JULKAISU 101 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA Anna-Mari Pessi, Jommi Suonketo, Matti Pentti, Auli Rantio-Lehtimäki BETONIELEMENTTIJULKISIVUJEN MIKROBIOLOGINEN TOIMIVUUS

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tiivistelmä 5 Johdanto 6. Menetelmät 10. Tutkimustulokset & johtopäätökset 31. Konsepti 40. Päätössanat 63. Lähteet 64.

Sisällysluettelo. Tiivistelmä 5 Johdanto 6. Menetelmät 10. Tutkimustulokset & johtopäätökset 31. Konsepti 40. Päätössanat 63. Lähteet 64. Sisällysluettelo Tiivistelmä 5 Johdanto 6 Alkusanat 6 Aiheen rajaus 7 Menetelmät 10 Tiedonhankinta 11 Referenssit 12 Ensivaiheen konsepti 24 Kohderyhmätutkimus 28 Tutkimustulokset & johtopäätökset 31 Kyselyn

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi.

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi. N:o 807 2417 iite 1 VAARAISTEN KEMIKAAIEN YEISET UOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET 1. YEISTÄ Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain

Lisätiedot

AsteInfo. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2008. Ilman Eemeliä en olisi jaksanut s. 4 Luottotietojen menetys ei ole maailmanloppu s.

AsteInfo. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2008. Ilman Eemeliä en olisi jaksanut s. 4 Luottotietojen menetys ei ole maailmanloppu s. AsteInfo Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2008 Ilman Eemeliä en olisi jaksanut s. 4 Luottotietojen menetys ei ole maailmanloppu s. 6 SISÄLTÖ 3 Homeperheiden terveydentilan ja elämänlaadun

Lisätiedot

Terveen rakennuksen evoluutio

Terveen rakennuksen evoluutio TUTKIMUSRAPORTTI Terveen rakennuksen evoluutio Anne Aikivuori VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 1 Keywords rakennusmateriaalit, emissiot, sisäilman laatu,

Lisätiedot

Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa.

Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa. OPAS ASTMAA SAIRASTAVILLE Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa. Tarja Mäntylä, 51 Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Likka, jonka silmät

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero

Lisätiedot