Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?"

Transkriptio

1 Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Ylitarkastaja Pertti Metiäinen Valvira Pertti Metiäinen 1

2 Asumisterveystutkimukset Akateemiset tutkimukset perustutkimukset ja tutkimusprojektit yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa uusien laboratoriomenetelmien kehittäminen ja soveltaminen kenttäolosuhteissa, perusaineiston kokoaminen Asiantuntijoiden selvitykset esim. rakennusterveysasiantuntijoiden selvitykset rakennuksista liittyvät usein laajempaan kokonaisuuteen (pääosassa rakennuksen kunto, korjaustarpeet ja vaihtoehdot, kustannusarviot) useita tutkittavia parametreja ja laaja-alainen laboratoriopalvelujen käyttö voidaan käyttää Asumisterveysohjeesta poikkeavia menetelmiä Terveysviranomaisten tarkastukset kunnan terveysviranomaisen selvitys olosuhteista rakennuksen sisällä pääosassa terveyshaitan olemassaolon arviointi, onko terveyshaittaa vai ei? menetelmät ja laboratoriotulosten tulkinta Asumisterveysohjeen mukaisesti Pertti Metiäinen 2

3 Viranomaistutkimus Pyritään selvittämään onko terveyshaittaepäilyssä perää, aiheutuuko oireilu asunnon olosuhteista Pyritään selvittämään poikkeuksellinen olosuhde (esim. haju, pöly tai pintamateriaalin värimuutos) Tutkimuksella ja näytteenotolla haetaan muiden selvitysten tueksi ja varmistukseksi onko sisäilmassa tai -ympäristössä terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa vai ei? Pertti Metiäinen 3

4 Pertti Metiäinen 4

5 Näytteenotto Näytteenotto on osa kokonaisuutta, jolla kartoitetaan sisäilman ja ympäristön laatua. Muita selvityksiä ovat mm: Oirekyselyt Dokumentit rakennuksesta ja sen (asukkaiden) historiasta Tarkastuskäynnit kohteessa Käyttäjien ja isännöitsijän haastattelut Olosuhteiden mittaukset, lämpökuvaus jne Näytteenotto, analysoidut näytteet antavat lisävarmuutta sisäilmaongelman syyn selvittämiseen Pertti Metiäinen 5

6 Viranomaistutkimus Esitiedot Tarkastuskäynnit Aistinvaraiset havainnot (hajut, pöly, värimuutokset) Lämpötila, kosteus, ilmanvaihto Näytteenotto Mitä näytteitä otetaan, kuinka monta, mistä kohdista, kuka ottaa? Muistiinpanot näytteenotto-olosuhteista tärkeitä Kontaminaatioriskit, varastointi, kuljetus laboratorioon Mahdollinen nollanäyte tai puhdas verrokki Laboratorioanalyysit ja tulokset Asumisterveysohjeen mukaiset menetelmät Laboratoriolla tulee olla Eviran hyväksyntä Pertti Metiäinen 6

7 Ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki Tiedon tarve Tutkimussuunnitelma Näytteenottosuunnitelma Näytteenotto Näytteiden käsittely ja kuljetus Laboratorio- analyysit Analyysitietojen käsittely ja raportointi laboratoriossa Tulosten tulkinta ja hyödyntäminen Pertti Metiäinen 7

8 Viranomaistutkimus Tulosten tulkinta Otettava huomioon näytteenotto-olosuhteet! Tarkastajan tulisi tulkita tulokset ja tehdä johtopäätökset Vastattava kysymykseen onko terveyshaittaa vai ei? Tarkastuskertomukseen korjauskehotus tai -määräys, jos terveyshaitta todetaan. Jälkivalvonta Seurantanäytteet Jos jälkitarkastuksella ja seurantanäytteillä todetaan terveyshaitan poistuneen, päättyy toimenpidepyynnön käsittely terveydensuojeluviranomaisessa Pertti Metiäinen 8

9 Asumisterveysohje (STM oppaita 2003:1) I Fysikaaliset olot Huoneilman lämpötila Huoneilman ja rakenteiden kosteus Ilmanvaihto Radon Melu II Kemialliset epäpuhtaudet, hiukkaset ja kuidut III Mikrobiologiset olot Pertti Metiäinen 9

10 Asumisterveysohjeessa Kemialliset epäpuhtaudet Epäorgaaniset yhdisteet Radon, ohjearvo 200/400 Bq/m³, STUK:n hyväksymällä menetelmällä Ammoniakki, kohonnut pit.40 μg/m³, RT Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ISO/DIS ja ISO :2003 Formaldehydi, ohjearvo 100 μg/m³, SFS 3862 Styreeni, ohjearvo 40 μg/m³, TVOC, jos ylittää 600 μg/m³, tulisi yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet selvittää Pertti Metiäinen 10

11 Asumisterveysohjeessa Kuidut ja hiukkaset Kuidut Asbesti, ohjearvo 0,01 kuitua/cm³, SFS 3868 Hiukkaset PM10, ohjearvo 70 μg/m³, EN PM2.5, ei ohjearvoa Pertti Metiäinen 11

12 Asumisterveysohjeessa Mikrobiologiset olot (viljelymenetelmillä) Homesienet, hiivat, bakteerit (aktinomykeetit erikseen) Ilmanäytteet Pintanäytteet Materiaalinäytteet THL:n (ent. KTL:n) kehittämät menetelmät kuvattu Asumisterveysohjeessa ja oppaassa Pertti Metiäinen 12

13 Asumisterveysohjeen tulkintaa Epäorgaaniset yhdisteet Ammoniakki, tavanomainen pitoisuus μg/m³, kohonnut 40 μg/m³ Hiilidioksidi, ohjearvo 2700 mg/m³ (1500 ppm), tyydyttävä 2160 mg/m³ Hiilimonoksidi, ohjearvo 8 mg/m³ Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) Formaldehydi, ohjearvo 100 μg/m³ Formaldehydi, hajukynnys 35 μg/m³ Formaldehydi, oireita herkille jo 5 10 μg/m³ pitoisuuksissa Styreeni, ohjearvo 40 μg/m³ TVOC, jos ylittää 600 μg/m³, tulisi yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet selvittää Pertti Metiäinen 13

14 Asumisterveysoppaassa (2009) mainittu Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) lattiarakenteista, jossa PVC-matto TXIB ja 2-etyyli-1-heksanoli TXIB Silmän ärsytys oireiden riski yli 8-kertainen, kun TXIB > 30 μg/m³ (SIM) (Hymk) Silmän ärsytys oireiden riski yli 16-kertainen, kun TXIB > 20 μg/m³ (FID) (Sytty) Uuden astman riski lähes 3-kertainen, kun TXIB > 10 μg/m³ (FID) (Villberg et al.) 2-etyyli-1-heksanoli Nenä- ja kurkkuoireet yleistyvät, kun 2E1H-pitoisuus > 15 μg/m³ (SIM) (Hymk) Pertti Metiäinen 14

15 Vertailupitoisuudet uusissa rakennuksissa Ote Helena Järnströmin väitöskirjasta Yhdiste tai yhdisteryhmä Normaali arvo (μg/m³) (FID) 6 kk ikäinen 12 kk ikäinen Kohonnut raja-arvo (μg/m³) (FID) 6 kk ikäinen 12 kk ikäinen Aromaattiset Alkaanit Sykloalkaanit Alkoholit Aldehydit Ketonit Esterit Glokolieetterit Terpeenit Hapot TVOC Formaldehydi Ammoniakki Pertti Metiäinen 15

16 Asumisterveysohjeen kehittämistarpeita Kemialliset menetelmät Puolihaihtuvat yhdisteet sisäilmasta tai huonepölystä Ftalaatit, palonestoaineet Mikrobiologiset menetelmät DNA-pohjaiset menetelmät Toksiinimenetelmät Asumisterveysohjeeseen tarvittaisiin em. menetelmistä riittävää kokemusta sekä ongelma- että normaalikohteista, yhteisesti ja yleisesti sovitut menettelytavat, miten näytteet otetaan, miten näytteet käsitellään ja analysoidaan, esim. mitkä DNA alukkeet valittaisiin Pertti Metiäinen 16

17 Mitä testausselosteen pitäisi kertoa? Analyysin tulokset (tärkein) Millä menetelmällä tutkittu, esim. VOCit: SIM vai FID menetelmä Mikä on menetelmän määritysraja, -herkkyys, tuloksen epävarmuus (%) Tiedot laboratoriosta: Nimi, Finasin akkreditointi, Eviran hyväksyntä ko menetelmälle Tiedot näytteistä (näytteenottolomakkeesta): Miksi näytteet on otettu ja mikä on niiden edustavuus Mistä ja milloin otettu, osoite, tarkka ottokohta, pvm, kellonaika Kuka on ottanut näytteen ja millä menetelmällä Näytteenotto-olosuhteet, tuloksiin mahd. vaikuttavat seikat ja epävarmuustekijät Näytteiden kuljetustiedot, kuka, miten nopeasti ja olosuhteet Pertti Metiäinen 17

18 Tulosten tulkinta Tulosten tulkinta pitää jättää tilaajan vastuulle Laboratorio vastaa siitä, että näytteet on tutkittu oikein ja että tulokset ovat oikeita Terveydensuojeluviranomainen tai asiantuntija tulkitsee tulokset kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon kohteesta saadut muut tiedot Myös maininnat lisätutkimustarpeista pitää jättää tilaajalle Pertti Metiäinen 18

19 Kiitos! Pertti Metiäinen 19

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot

Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Ohje 2/2014 1 (10) Terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevät laboratoriot Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät Tämä ohje on tarkoitettu terveydensuojelulain (763/1994)

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa. Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäilmaongelmien ratkaisu kouluissa ja päiväkodeissa Educa 2014 24.1.2014 Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (Roti

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN

PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYSHAITTAEPÄILYN SELVITTÄMINEN TERVEYDENSUOJELUN TOIMIALUE Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Pernaja, Pornainen, Porvoo, Ruotsinpyhtää, Sipoo PORVOON KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELU M E N E T T E L Y T A P A O H J E 10/2009 ASUNNON

Lisätiedot

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Luolajan puukoulu Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu

Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Asianajajapäivät, Helsinki 10.1.2014 Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot - rakennuksen omistajan vastuu Kari Reijula, LKT, professori Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA 1 JÄRVENPÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Insinöörityö Tuula Siukkola 2002 Toimeksiantaja: Järvenpään kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto 2 SISÄLTÖ 1 Johdanto Ympäristöterveyden määritelmä, Suomen kansallinen

Lisätiedot

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Kai Kylliäinen Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Aducate Reports and Books 7/2010 Aducate Centre for Training and Development KAI KYLLIÄINEN Betonirakenteiden

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö TYYPPIVIAT KOULU- JA PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISSA MIKSI RAKENNUS SAIRASTUTTAA? Neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Nykytilanne Rakennuskannassa korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.. Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011

Lisätiedot

TUTKIJAN TUUMAILUA SISÄILMA-ASIOISTA / KOKEMUKSIA KENTÄLTÄ

TUTKIJAN TUUMAILUA SISÄILMA-ASIOISTA / KOKEMUKSIA KENTÄLTÄ Sivu 1/9 TUTKIJAN TUUMAILUA SISÄILMA-ASIOISTA / KOKEMUKSIA KENTÄLTÄ Ajatuksen juoksuna tuumailujaan 2013 kirjoittanut Juha Tuuli Hengitysilma voi aiheuttaa ihmisille moninaisia oireiluja tai muutoin häiritsevää

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö

KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö KOSTEUS- JA HOMEONGELMAT Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Kosteus- ja homeongelmat määrä ja merkitys syyt tutkiminen korjausfilosofia työkaluja 2 2.10.2014 Määrä ja merkitys Nykytilanne

Lisätiedot

ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540. Sisäilman laadun hallinta

ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540. Sisäilman laadun hallinta ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Lisätiedot