Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa kuntaan! Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa. Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille"

Transkriptio

1 Tervetuloa kuntaan! 1 Kertomus maahanmuuttaja-asiakkaan saamasta palvelusta suomalaisessa kunnassa Opas kuntatyöntekijöille ja maahanmuuttajille

2 2 Ok, katsotaanpa Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten määrä tuplaantuu Suomessa joka kymmenes vuosi. Maahanmuuttajien työttömyys kolminkertainen kantaväestöön verrattuna, ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen ei ole ihan yksinkertainen juttu, suomen kieli on vaikea oppia, rasismiakin löytyy näyttää siltä, että minun pitää kuntatyöntekijänä varautua palvelemaan tehokkaammin maahanmuuttajia. 3 Täytyy varmaan etsiä tietoa maahanmuuttajista. Mitäköhän netistä löytyy? Kappas vain, laki kotoutumisen edistämisestä ja ihan uusikin vielä.

3 4 5 Kotoutuminen tarkoittaa maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla, kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Lain tarkoitus on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Muista kulttuureista ja maahanmuutosta voi hankkia omaaloitteisesti tietoa. Joskus myös kunta järjestää alan koulutusta. Miten voin palvella? Nyt tarvitaan varmaan apua... Katso seuraava sivu! Parlez tu francais?

4 6 TULKKAUKSEN JÄRJESTÄMINEN ASIAKASTILANTEESEEN: YLEISOHJEET Milloin? Tulkin tilaaminen kannattaa hoitaa samassa yhteydessä, kun sovitaan seuraavasta ajasta. Mikäli asiakastilanne tulee eteen akuuttina, on tarkistettava puhelintulkkauksen saatavuus. Kuka tilaa? Päätöksen tulkin käytöstä (myös puhelintulkkauksesta) tekee palveluntarjoaja / toimipaikka, joka myös maksaa tulkin käytöstä koituvat kustannukset. Valtio maksaa pakolaisten ja tiettyyn rajaan asti paluumuuttajien tulkkauskulut. TILATESSASI TULKKIA ILMOITA: - tulkkauskieli (huomioi murteet) - tarkka ajankohta & paikka osoitteineen - mahdollinen toive tulkin sukupuolesta - tulkkauksen aihe - viranomaisen yhteystiedot 7 TULKKAUSTILANTEESSA MUISTA: Käänny asiakkaan puoleen puhuessasi, älä puhu tulkille. Puhu selkeästi ja hitaasti selkokielisesti, pari lausetta kerrallaan. Vältä vaikeita termejä ja kuvailevia ilmaisuja. - suosi kustannustehokkaita ja aikataulullisesti joustavia puhelintulkkauksia (teknisenä edellytyksenä puhelin, jossa kaiutin) - varaa tulkattavaan asiakastilanteeseen kaksinkertainen aika - asiakkaan toiveesta on mahdollista käyttää (asiakkaan valitsemaa) vapaaehtoista tulkkia. Järjestetyissä tilanteissa on syytä välttää alaikäisten sekä asiakkaan perheenjäsenten käyttämistä tulkkina. Je m appelle Maurice Migrant. Minun nimeni on Mauri Maahanmuuttaja.

5 8MITEN MAAHANMUUTTAJAN TULOTAUSTA VAIKUTTAA 9 TULKKAUSTA KOSKEVIIN SÄÄNTÖIHIN Paluumuuttajan ollessa kyseessä on valtion korvaama tulkkausoikeus 6 kk:tta, joka korvataan toimeentulotuella (kielipalvelut, sosiaalityöntekijän päätös). Mikäli henkilö ei voi saada eläkettä tai muuta sosiaaliturvaa, ja kunta järjestää toimeentulon, voidaan tulkkaus korvata valtion varoista kunnalle enintään 5 vuoden ajalta. Turvapaikanhakija: Mikäli hänellä ei ole oleskelulupaa, niin terveydenhuolto hoi tuu vastaanottokeskuksen kautta. Akuuteissa terveydenhoidollisissa tilanteissa lasku lähetetään vastaanottokeskukseen. Mikäli turvapaikanhakijalla on oleskelulupa, niin toimitaan kuten kiintiöpakolaisten kohdalla. Mistä minä sitten sen tulkin tilaan? Kunnilla on omat käytännöt, mistä tulkit tilataan. Selvitä asia esimieheltäsi. Mikäli kunnallasi ei sovittua käytäntöä ole, hanki tulkki luotettavalta ja edulliselta tulkkipalvelun tarjoajalta. Suomessa on tulkkikeskuksia isoimmissa kaupungeissa ja on myös muita tulkkipalveluja. Yleensä asia selviää nettiä hyödyntämällä Suomen kansalaisuuden saaminen katkaisee oikeuden maksuttomien tulkkauspalveluiden saamiseen. Kiintiöpakolainen: tulkkausoikeus on aikarajaton ja valtio korvaa tulkkauksen kunnalle täysimääräisenä. No hyvä, yritetäänpä uudelleen Mauri Maahanmuuttajan kanssa

6 10 ERILAISIA PALVELUTARPEITA Maahanmuuttajilla ei sinänsä ole tulkkauspalveluja lukuun ottamatta muita lisäoikeuksia Suomen kansalaisiin nähden. Heidän tarpeensa siis arvioidaan samoin perustein kuin jo ennestäänkin Suomessa asuvien osalta. Miten voisin opiskella suomea? 11 TE-toimisto järjestää kielikursseja, kuten myös kansalaisopisto. Myös yhdistykset opettavat suomea. Missä voin pelata jalkapalloa? Vapaa-aikavirastosta saat tietoa jalkapalloseuroista Mistä voin lainata kirjoja? Kirjasto sijaitsee osoitteessa On tietysti muistettava, että erilaisesta kieli- ja kulttuuritaustasta johtuen maahanmuuttajat tarvitsevat Suomessa asumisaikansa alussa paljon lisätukea alkuperäiseen väestöön verrattuna.

7 12 13 Vaimoni on raskaana. Saako hän täällä hoitoa ja tukea? Tarvitsen toimeentulotukea vuokran ja laskujen maksuun. Miten saan lapsen päivähoitoon? Entä miten poika pääsee kouluun? Voit tutustua päivähoidon ja koulujen nettisivuihin näissä osoitteissa. Niiden toimistot ovat seuraavissa osoitteissa Osoitteesi perusteella kuulutte tässä osoitteessa olevan neuvolan palvelujen piirin. Puhelinnumero sinne on tämä Asumistukea voi hakea Kelasta, jonka osoite on Mikäli et ole vielä TE-toimiston asiakas, sinun pitää mennä ensiksi sinne, jotta saat työmarkkinatukea ja muuta apua. Sen osoite on Varataan sinulle aika sosiaalityöntekijälle ja ennen hänen luokseen menoa voit käydä Kelassa ja TEtoimistossa. Varataan sinulle samalla myös tulkki, koska et vielä selviä suomen kielellä.

8 14 15 ALKUKARTOITUS Alkukartoitus on tärkeä työkalu työskenneltäessä maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa. Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi TE-toimistoon. Miksi alkukartoitus tehdään? Sen perusteella päätetään, tarvitsetko kotoutumissuunnitelman. TE-toimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Kustakin tekemästään alkukartoituksesta kunta saa Ely-keskukselta 700 euron korvauksen. Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskeluja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Alkukartoituksen voi suorittaa vapaamuotoisesti, kunhan edellä mainitut asiat selvitetään ja tulokset dokumentoidaan. Kunnallasi voi olla myös käytössä alkukartoituslomake, jota voi käyttää tukena haastattelussa. Työ- ja elinkeinoministeriön oppaan alkukartoituksesta löydät osoitteesta Kunta käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea.

9 16 17 TE-TOIMISTO, KUNTA JA MAAHANMUUTTAJA Tero TE-toimistosta, moro! Istutaanko? Voimme pitää säännöllisiä tapaamisia edistääksemme tiedonvaihtoa asiakkaistamme. Lisäksi laadimme yhdessä maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman. Voisin pyytää Mauri Maahanmuuttajaa ottamaan asiakastapaamiseen TE-toimistossa tehdyn alkukartoituksen. Miten TE-toimisto minua auttaa? Rekisteröin sinut työttömäksi työnhakijaksi ja teen työikäisten sekä -kykyisten kanssa alkukartoituksen. TE-toimisto oh jaa sinut kielikursseille ja auttaa työnhaussa. Tärkeää on, että olet itse mahdollisimman aktiivinen. Entä miten TEtoimisto työskentelee kunnan kanssa? Totta. Minä taas pyydän tarvittaessa sinulta tietoja asiakkaasta, jotta esteet hänen etenemiselleen työuralla tulisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selville.

10 18 19 PAKOLAISET 1 asia vielä No, mikä? Jos meidän kuntaan tulee pakolaisia, mistä saadaan rahat? Oman alueesi Ely-keskus on asiassa paras asiantuntija. Sieltä kannattaa kysyä lisää. Joka tapauksessa kunta saa jokaisesta pakolaisesta laskennallisia korvauksia ja kaikki tulkkauskulut maksetaan. Kroonisten sairauksien, jotka pakolainen on saanut ennen Suomeen tuloaan, hoidon valtio maksaa 10 vuoden ajan. Valtio maksaa kiintiöpakolaisten toimeentulotuen 3 vuoden ajan. Valtionosuus maahanmuuttajaoppilaasta on euroa/oppilas/ vuosi (v. 2013). Lisäksi kunta saa lisäavustusta, mikäli se järjestää maahanmuuttajan oman äidinkielen opetusta. Myös moniin erityiskustannuksiin on mahdollista saada valtion rahaa. Nyt tuli kyllä hyvin tietoa. Kun tietää asiat, voi suhtautua rauhallisin mielin maahanmuuttajatyöhön.

11 20 21 Tervetuloa kuntaan! on tarina Mauri Maahanmuuttajan ja Gunilla Kuntatyöntekijän matkasta kuntien maahanmuuttotyöhön. Toivottavasti siitä on sinulle, arvoisa lukija, paljon hyötyä. Lisätietoja kotouttamisesta suomalaiseen yhteiskuntaan saat vaikkapa työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä nettisivustosta Plusprint 5/2014 Oppaan on julkaissut 11 satakuntalaisen kunnan (Pori, Ulvila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen, Eura, Rauma, Eurajoki, Luvia, Merikarvia ja Pomarkku) yhteinen, ESR-rahoitteinen hanke Satakoto. Oppaan tekstistä vastaavat Aki Nummelin ja Hanna Holm, ulkoasun suunnittelun suoritti Aki Nummelin ja kuvituksen laati Ensio Mustonen. ISBN

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas

Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus hilma Vammaisfoorumi ry 2011 Vammaisen maahanmuuttajan palveluopas VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS ISBN 951-97853-3-7

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE

TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE TERVETULOA MIKKELIIN! OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI - Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Tämä opas on tarkoitettu Mikkelissä asuville maahanmuuttajille. Oppaaseen on kerätty tietoja, joita

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot