Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina"

Transkriptio

1 Kokkolan seutu talouden tunnuslukuina Anni Antila

2 Talouden tunnuslukuja Kokkolan seutu

3 Kokkolan seutu Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kriisikuntakriteerien täyttyminen Raja-arvo Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,89 20,63 21,00 20,50 21,00 20,50 19,50 20,00 20,50 21,00 21,00 Lainamäärä, /as > 3830** Kertynyt ali/ylijäämä, /as < Omavaraisuusaste, % < 50 % 35,7 42,9 49,2 27,0 32,4 26,2 71,6 59,3 32,0 26,2 Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 79,7 50,1 47,4 66,8 82,1 47,0 39,6 41,9 75,9 65,8 Kriteerien täyttyminen Kunta joutuu arviointimenettelyyn mikäli kunnan taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Raja-arvot alittuvat myös jos yllä esitetyt kuusi kriteeriä täyttyvät. Arviointiryhmän esityksestä kunnassa voidaan käynnistää erityinen kuntajakoselvitys. Kuntarakenneuudistuksen aikaiset ns. pakkoliitospäätökset koskevat alueita, joissa on kriisikunta (Lavia, Tarvasjoki) Kaustinen täyttää 5 kriisikunnan kriteeriä. Kokkola, Toholampi ja Veteli täyttävät 4 kriteeriä. Mikäli Vetelillä on vuoden 2014 tilinpäätöksessä alijäämää yli euroa/asukas, täyttäisi kunta kriisikunnan edellytykset. Uudessa kuntalaissa (HE-luonnos) kriisikuntamenettelyyn voisi joutua mikäli alijäämää ei kateta neljän vuoden aikana tai yllä esitettyjä konsernitason kriisikuntakriteereiden edellytyksiä ei täytetä. Alijäämän kattamisvelvollisuus ulotettaisiin myös kuntayhtymiin.

4 Tuloverotus Kokkolan seudun kunnallisverotuksessa verotettavat, laskennalliset, tulot ovat olleet huomattavasti alhaisemmat kuin maassa keskimäärin. Tuloveroprosentti on Kokkolan seudun kunnissa ollut vuosina ollut vähintään 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin maassa keskimäärin. Poikkeus tästä on Kruunupyy vuosina sekä yksittäisinä vuosina Kannus ja Kokkola. Vetelissä tuloveroprosenttia on nostettu 22 prosenttiin Kokkolan seutu 18,92 18,98 18,98 19,11 19,15 19,23 19,41 19,67 19,68 19,79 19,83 19,89 20,49 20,63 Halsua 19,25 19,25 19,25 19,25 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 21,00 21,00 21,50 Kannus 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 Kaustinen 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 20,50 21,00 21,00 Kokkola 18,73 18,77 18,77 18,98 19,04 19,07 19,33 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 Kruunupyy 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 Lestijärvi 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Perho 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,50 20,50 21,00 Toholampi 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 20,00 20,50 21,00 21,50 Veteli 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 19,50 19,75 20,50 20,75 21,00 21,00 22,00 Koko maa 17,67 17,78 18,04 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,16 19,26 19,39 19,75 Koko maa +0,5 18,17 18,28 18,54 18,62 18,79 18,89 18,95 19,04 19,09 19,47 19,66 19,76 19,89 20,25

5 Vuosikate Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola ja Kruunupyy Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuodesta 2002 alkaen Vetelin, Kaustisen ja Perhon kuntien vuosikate on ollut kolmesti negatiivinen. Kokkolan vuosikate ei ole ollut tällä aikajaksolla kertaakaan negatiivinen. Vuonna 2013 Halsuan, Kaustisen, Kokkolan ja Toholammen vuosikate riitti kattamaan poistot. Muilla kunnilla vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja.

6 Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola ja Kruunupyy Lainakanta Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli Kaustinen, Kokkola ja Toholampi täyttävät alustavasti kriisikunnan raja-arvon lainakannasta. Myös Vetelillä on merkittävästi lainaa ja lähentelee raja-arvoa. Kruunupyyllä ja Perholla on lainaa lievästi alle maan keskiarvon. Kokkolan seudun kunnilla on lainaa euroa jokaista asukasta kohden. Kokkolan seudun lainakanta on miltei 3,5 kertaistunut vuosien aikana, kun koko maassa lainakanta on miltei kolminkertaistunut. Kokkolan seudun yhteenlaskettu asukaskohtainen lainakanta on yhtä vuotta lukuun ottamatta täyttänyt kriisikuntakriteerin. Korkein asukaskohtainen lainakanta on Toholammella ja Kokkolassa. Kokkolan seudun kunnista alhaisin lainakanta on Kruunupyyllä, Kannuksella, Lestijärvellä ja Perholla. Halsua on onnistunut kahtena viimeisenä vuonna vähentämään lainakantaa eikä enää täytä kriisikunnan kriteeriä.

7 Konsernien lainakannat Toholamp i Kokkola Kaustinen Halsua Veteli KOKO MAA Konsernin lainakanta Perho Kruunupy y Lestijärvi Kokkolan seudun kunnista Perholla, Kruunupyyllä ja Lestijärvellä oli koko maan keskiarvoa vähemmän konsernilainaa asukasta kohden. Esimerkiksi Halsualla on odotettavissa merkittävä konsernilainan kasvu johtuen koulukeskuksen rakennusprojektista (n. 5,3 Me, e/asukas).

8 Kertynyt yli-/alijäämä Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola ja Kruunupyy Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli Kokkolan seudulla on kertynyttä ylijäämää vähemmän kuin maassa keskimäärin. Vuosien aikana ero muun maan kehitykseen on kasvanut. Alueen kunnista poikkeuksen muodostaa Lestijärvi, jolla on vuodesta 2006 alkaen ollut maan keskiarvoa enemmän kertynyttä ylijäämää. Halsuan merkittävä kertynyt alijäämä on tarkastelujakson aikana muuttunut ylijäämäksi. Kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä euroa. Näiden kriteereiden täyttäminen käynnistäisi suoraan arviointimenettelyn.

9 /asukas /asukas Tulorahoitus Toimintakulut Toimintakulut Muut tulot* Verotulot Valtionosuudet Toimintakulut Kokkolan seudulla oli vuonna 2013 enemmän tulorahoitusta asukasta kohden kuin maassa keskimäärin. Kokkolan seudulla valtionosuudet muodostavat suuremman osuuden tulorahoituksesta kuin maassa keskimäärin. Samaan aikaan verotulot ovat maan keskiarvoa alhaisemmat, korkeasta tuloveroprosentista huolimatta. Kokkolan tulorakenne poikkeaa eniten Kokkolan seudun kunnista. Valtionosuuksien osuus tulorahoituksesta on pienempi, kuin maassa keskimäärin ja muiden tulojen osuus huomattavasti suurempi. Myös Toholammin muut tulot muodostivat vuonna 2013 merkittävän osuuden kunnan tulorahoituksesta Valtionosuusriippuvaisuus on suurinta Halsuan (49 %), Lestijärven (43 %) ja Perhon (50 %) kunnilla. *Muut tulot yht.= +Myyntituotot + Maksutuotot + Tuet ja avustukset + MUUT toimintatuotot ± Valmiste-varastot +Valmistus omaan käyttöön ± Rahoitus

10 Nettoinvestoinnit Nettoinvestoinnit Poistot Veteli Perho Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Koko maa Toholampi Lestijärvi Halsua Kuntien nettoinvestoinnit asukasta kohden vuonna 2013 vaihtelivat euron välillä. Toholammin, Lestijärven ja Halsuan vuosikate kattoi nettoinvestoinnit. Muilla kunnilla Kokkolaa lukuun ottamatta vuosikate kattoi alle puolet nettoinvestoinneista. Luvuista ei kuitenkaan ilmene kuntakohtaisen korjausvelan määrä eikä investointien laatu. Alla esitetyistä 3 vuoden keskiarvoluvuista ilmenee, että nettoinvestoinnit ovat olleet suurimmat asukasta kohden Kokkolassa ja Perhossa Keskiarvo Halsua Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Koko maa

11 Investointitarpeet Huomioita investointitarpeista Halsua Syksyllä 2014 aloitetaan uuden koulukeskuksen rakennusprojekti. Tarkoituksena on rakentaa yksi suurempi koulukeskus, johon kootaan kunnan kaikki opiskelijat. Projekti on arvoltaan noin 5,3 miljoonaa euroa, euroa/asukas. Koulukeskuksen rakentaminen rahoitetaan ulkopuolisella lainanotolla, joka lisää huomattavasti kuntakonsernin kokonaisvelan määrää. Kaustinen Veteli Kokkola Toholampi Lestijärvi Perho Kaustinen on viime vuosina velkaantunut pääosin peruspalvelujen investointien vuoksi. Yläkoulun ja päiväkodin rakennushankkeet käynnistettiin sisäilma- ja homeongelmien vuoksi aikaistettuina taloussuunnitelmasta. Hammashuollon ja neuvolan peruskorjaus/rakennushankkeet ovat tulossa. Vuosien 2013 ja 2014 merkittävät investoinnit palvelujen tuottamisessa tarvittaviin rakennuksiin nostavat velkamäärän selkeästi koko maan keskiarvoa korkeammalle. Suuri investointitarve liikelaitoksissa ja muussa toiminnassa kasvattaa lainamäärää, liikelaitokset mukaan lukien noin 36 milj. e Investointitarve on suuri heikkokuntoisten kiinteistöjen ja palvelutarpeen kasvun vuoksi. Vuosien muiden kuin liikelaitosinvestointien nettomenot ovat taloussuunnitelmassa vajaa 20 milj. /vuosi. Tämän jälkeen odottaa usea suurehko myös kiireellinen hanke (esim. vuodeosasto, pääpaloasema, kouluja) toteuttamista, joten paineet pikemminkin kasvattaa investointimäärä ovat suuret, vaikka taloustilanne huomioon ottaen pitäisi investointimäärää pienentää. Kunnassa on tulossa urheiluhallin peruskorjausinvestointi, yhteensä 2,5 milj. euroa. Kirkonkylän koulujen, kirjaston ja kunnantalon korjaukset on jo tehty. Muita suurempia investointeja ei ole näköpiirissä kuin erilaiset viemäröintihankkeet, rakennusten ikääntyminen tietenkin aiheuttaa peruskorjaustarvetta suurin osa rakennettu tai peruskorjattu luvuilla. Tarvittava asuntojen uustuotanto hoidetaan yhtiöiden kautta. Huolia taloudelle aiheuttavat käyttötalousmenojen kasvu ja samaan aikaan edessä olevat suuret investoinnit sekä lainamäärän lisääntyminen. Suunnitelmavuosina 2015 ja 2016 investoinnit ovat 4,7 miljoonaa ja 5,3 miljoonaa euroa, näistä merkittävä osa saadaan kuitenkin takaisin avustuksina. Suurimmat investoinnit kuluvalle ja tuleville vuosille ovat Hyvinvointikeskuksen rakentaminen ja jätevesipuhdistamon uusiminen. Lähde: Talous ja hallinto työryhmän väliraportti

12 Valtionosuusuudistus Huomioitu rakennepaketin osa 2 "Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla." VOS uudistus ( ) VOS-muutos Rakennepaketin*) vaikutus: vuoden 2014 tasolla +rakennepaketti 1 Mrd = 186 /as yhteensä NYKYINEN MUUTOS TAVOITE TAVOITE As.luku euroa euroa /as euroa /as euroa /as Koko maa , Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli *) Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, mm. tuottavuutta parantamalla Kokkolan seudulla valtionosuusuudistuksessa valtionosuuksien määrä kasvaisi vuoden 2014 tasolla 3,4 miljoonaa euroa. Kuntakohtaisesti alue jakautuu menettäjiin ja voittajiin. Huomioitavaa kuitenkin on, että yhdessä rakennepaketin tavoitteellisten säästöjen kanssa, kääntyisi jokainen kunta miinukselle. Rakennepaketin vaikutus laskettu asukasmäärien suhteessa. Vaikutukset tulevat kuitenkin vaihtelemaan kunnittain eivätkä ole suoraan verrannollisia asukasmäärän perusteella tehtyihin laskelmiin. Vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 25,42 prosenttiin (-4,15). Tällä vaalikaudella sovitut leikkaukset nousevat vuonna 2015 yhteensä yli 1,5 miljardiin euroon. Lisäksi kuntien tehtävät ja velvoitteet lisääntyvät vuonna 2015 yli 300 miljoonalla eurolla.

13 Odotekustannukset Kokkolan seutu

14 Kokkolan seudun odotekustannukset Kuntien kustannuksia on tarkasteltu palveluittain vertaamalla niitä asukasmäärältään ja väestörakenteeltaan samankaltaisiin kuntiin. Kokkolan seudun vertailukuntina on käytetty kaikkia yli asukkaan kuntia Suomessa (10 kpl). Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Säästöpotentiaali on laskettu 3. edullisimpaan kuntaan verraten (poikkeuksena käyttötalouden kokonaisuus, jossa 4. edullisin kunta) Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten yllä oleva kuva käyttötalouden kokonaisuudesta ei ole yleensä vertailukelpoinen. Kokkolan seudulla kuntien käyttötalouden kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet enemmän kuin maassa keskimäärin.

15 Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat yli maan keskiarvon, vaikka viime vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitystä on saatu hillittyä palvelurakennemuutosten ja hoito- ja palveluketjujen kehittämisen myötä. Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet vuosina nopeammin kuin maassa keskimäärin. Sosiaali- ja terveystoimen palveluissa on 20,5 Me säästöpotentiaali Vanhuspalvelut yhteensä 11 Me Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 13,5 Me Erikoissairaanhoito 7,8 Me Perusterveydenhuollon avohoito pl. Hammashoito 8,6 Me Vanhusten laitospalvelut 8,2

16 Sivistystoimen kustannukset Kokkolan seudulla on säästöpotentiaalia omassa perusopetuksessa (2,9 Me) ja lukiokoulutuksessa (1,8 Me), kansalaisopistoissa (-1,4Me) ja kulttuuritoiminnassa (1Me). Kustannusten kasvu on ollut lievempää kuin maassa keskimäärin. Päivähoito ja esiopetus (-7,9 Me) sekä taiteen perusopetus (-3,4 Me) on järjestetty verrokkikuntiin verrattuna alhaisella tasolla eli säästöpotentiaali on negatiivinen. Kulttuuritoimessa kokonaisuudessaan on kustannusten kasvu ollut lievästi alhaisempaa kuin maassa keskimäärin. Säästöpotentiaalia olisi 1 miljoonaa euroa.

17 Yhdyskuntapalvelut Yhdyskuntapalvelut on järjestetty Kokkolan seudulla verrokkikuntia edullisemmin (-2,8 Me). Kustannukset ovat kasvaneet lievästi enemmän, kuin maassa keskimäärin.

18 Trendiennuste Kokkolan seutu

19 Trendiennuste Trendi ja näihin liittyvät palvelutarpeiden kasvut on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella sekä kuntien vuoden 2012 tilinpäätöstiedoilla. Laskelmissa on huomioitu huhtikuussa 2014 annetut valtionosuuslaskelmat Ennusteissa on huomioitava epävarmuustekijät (esim. yleinen talouskehitys, alueen yritysten menestyminen, valtionosuuksien kehitys, veroratkaisut ja kuntien tehtävät). Painelaskelmat eivät ota huomioon mahdollisia rakenteellisten ja muiden tuottavuuden parantamistoimenpiteiden vaikutusta. Kokkolan seudulla vuoteen 2029 mennessä yli 75-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan 69 prosenttia. Samaan aikaan työikäisen väestön määrä laskee 6 prosenttia. Tämä yhtälö aiheuttaa sen, että kuntien palvelutarpeet kasvavat, mutta samalla myös veroja maksavan työikäisen väestön määrä ei ainoastaan pysy samana vaan laskee. Vanhusten hoidon palvelutarve kasvaa vuoteen 2025 mennessä 30 %.

20 Trendiennuste Vuodesta 2021 alkaen vuosikate olisi negatiivinen. Vuoteen 2025 mennessä talouden tasapaino (vuosikate kattaa poistot) edellyttäisi veroprosentin nostoa 5 prosenttiyksiköllä (mikäli muita talouden vakauttamisen keinoja ei käytettäisi). Kuntien kesken paine vaihtelee 3,5 10,7 prosenttiyksikön välillä. Kokkolan osalta yhtiöittämisvelvoite ja liiketoiminnan tulosnäkymien heikkeneminen lisää merkittävästi painetta veroprosenttiin, mitä ei ole painelaskelmissa voit ottaa huomioon.

21 Yhteenveto ja johtopäätökset Kuntien haasteena on alueen alhaisemmat verotettavat tulot ja korkeampi tuloverotus sekä kiihtyvä velkaantuminen. Yksittäisen kunnan tilanne voi vaihdella vuosittain osin satunnaistekijöiden johdosta, mutta kokonaiskuva ei muutu. Kuntien talouden nykytilanne ja talouden ennusteet osoittavat, että kunnat eivät voi jatkaa nykyisillä rakenteilla: Talouden sopeutustoimia tarvitaan, jo tehdyistä toimenpiteistä huolimatta. Valtionosuuusuudistus ja valtionosuusleikkaukset sekä rakennepaketin toteuttaminen lisäävät kuntien talouspaineita edelleen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen talousvaikutukset ovat vielä epäselvät. Kokkolan seudulla säästöpotentiaalia on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhdyskuntateknisten palveluiden kustannustaso on verrattain alhainen. Trendilaskelma osoittaa talouden trendin, mikäli väestöstä johtuvat palvelutarpeet toteutuvat ja kuntien toiminnassa ja rakenteissa ei tapahtuisi muutoksia. Trendin perusteella vuoteen 2025 mennessä kuntien tasapainon saavuttaminen pelkästään tuloveroprosenttia nostamalla edellyttäisi kunnista riippuen 3 11 prosenttiyksikköä.

22 Koonnissa on hyödynnetty FCG:n toimintaympäristöanalyysejä sekä talouden trendiennusteita. Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMIEN VÄLI- RAPORTTI TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMIEN VÄLI- RAPORTTI TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLI Sisällys Nykytilan kuvaus Päiväys 15.1.214 Taloushallintoprosessit 1. Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen Inkeri Tiitinen Anne Ahlsten Bella Ahto Matti Sjögren Tauno

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri FCG 13.10.2014 Page 1 Taseen alijäämän

Lisätiedot

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/17

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot